Kodulehed
[383] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2022)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Sõnapilv

Millest materjalides kirjutatakse? Mida suurem tekst, seda rohkemate materjalide metaandmetes on seda sõna kasutatud.

  alates     muudatust     sql nosql     vales     kontseptuaalse     suuremaks     pöördub     liides meetod     clause     otsustussüsteem     internet     tabel andmebaasisüsteem     käivitada     võrdlemisel     praktikumides     selle     nutitelefonide     peaksite     sql omaduste     andmekäitluse     turvanõrkus     ei     logivad     strateegia pl     mahukas     viide     alusel     sissejuhatus     punktid     blokeeritud     salvestatakse     atribuudi     soovitada     spetsifikatsiooni     pesastatud     hajus komponent     profiiliga     analyze     järjekindlus     pattern     täitmist     tüüp distinct     meenutada     kuuluvate     parool parool     värkvõrk     muudetamatus     massiiv tagasivaate     tuvastamise     triptühhoonia     tehised arendusmetoodikate     gql objekt     petabait     käikuandmine     ajahetke     juhtfail     andmebaas andmete     krüpteerimine isikuandmed     hetktõmmised     volitustõend eesti     logida     turvaline     juurde     andmebaasioperatsioon äriprotsess     pgadmin     tabelitesse     pakendaja     parandab     aasta     andmete     ümberkirjutamise     ärireegel     kitsendusest     ahead     korralduse     paralleeltöö andmekäitluskeele     shared     esialgse     liitpõhimõttel     infoturbestandard     unikaalsuse     tabeliruum mäluruum     turvalisus turvameede     tehakse     põlvkonna     käsurea-põhine     kogumi     paralleelprotsessid     lukkude     valikuline     etapp/faas oracle     refaktoreerimine refaktoreerimine     tiražeerimine     primaarvõtmest     committed     kunstlik     tööplaan andmemuudatuste     ehitusplokk     ühenduse     oracle     seadusandlus olemuslik     läbipaistev     scott     andmetüüp andmebaasioperatsioon     serverarvutite     trigerid     käideldavuse     tuletatud     lõpetab     arenduskeskkond     üleõlapiilumine     tekitada     osa integer     mitteavalik     insert     täitmise     järgida     logifail andmebaasisüsteem     logi lukustamine     puhas     foreign     skeemitud     mahuga     varundamine/taastamine     tehingute     küsimuste     andmetüüp postgresql     staatilisemad     mikroteenuse     ettevalmistusala     relvar     tulemused     poliitika euroopa     räsipuu     välja     lahtikirjutamine     objektid objektorienteeritud     tulevane     võimalikest     agregaat     piirang päringus     linkide     täidetavuse     kustutamine jõudlus     füüsilisel     transaktsiooni     omadus andmebaas     dokument agregaatidel     sorteerimata     sys_context     ebakõla     allikas     kohandatav koodi     skeem kooskõlalisus     protseduurne kokkuvõttefunktsioon     puutumatus andmebaas     kvaliteet     kitsendus struktureeritud     käsud pg_dump     toimunud     optimeeritud     haldamise     ajutine     andmemudel rida     koostab     funktsioon väljundparameeter     arendusmetoodika andmebaasi     märgistik glüüf     tarkvarakeel     upsert     eemaldamine     järk arendusmetoodika     konstruktori     esitatakse     mitteföderatiivne     ühiskasutus     piiritletud     lahendus     põhineva     esimesena     lähe     kõvaketas     taastatavus     nupule     lause analüüsi     tasemel     tulud ajakohasus     muudatused     isikuanded     juhib     revoke     andmebaasisüsteem omaduste     järk infosüsteem     oht inimoht     genereerimine pöörake     eesnime     paralleelsed     testandmete     kord     sisend     varuandmebaas sihtandmebaas     andmed     sellel     postgresql konstrueeritud     baastüüp     kolmik graafidel     tundlikud     regressioontestimine     teisest     vahendite     abistab     dokument     küsida     standardid tehing     katkiste     hoitakse     käikuandmine skriptid     proovitarkvara     taseme     transaktsioonid dokument     allikaks     järjestikulisi     pöördprojekteerimine     suvapöördusmälu     asünkroonne tarbija     programmeerimiskeel projektsioon     interpreteerimine kompileerimine     järjestikuline     arendusprotsess     terminaliprogrammi     kogub     transaktsioon read     jaotustaluvus     koristamiste     write     vältimiseks     räsiväärtuse     tabelrünne     kattev     maailmas     pidevkooste     tüüp sql     adaptiivne     protseduuri     rikke-eelse     metoodika iteratsioon     tööplaan     terviklikkus andmebaasisüsteem     lihtsustamine     lukk veebirakendus     lokaalne     eriliigilised     sidumine     insert postgresql     konveiertöö relatsioon     samaaegse     sprindi     litsentsi     olevad     baastabel viitade     väljale     valemi     parandada     tüüp konstrueeritud     osa järk     eraldatuse     töökindlus     lihtne     üleliigseks     vahendid     tasakaalustatud otsing     tüüp tüüp     sagedusel     relatsioonalgebra     minimeeri     saada     operatsioon piirang     maksimaalsele     varundamine/     püsisalvestatud     andmebaasisüsteem muutuja     tuum     pädevusala     vihje     trigerid jaosreplikeerimine     perioodil     keerukus vari-it     isolatsioonitase multiversioon-     sql-andmebaasisüsteem sql     agiilne     mudelid     trigeri     muudatusi     räsifunktsioonil     viga tugev     vaadete     paarist     manifest     ikkagi     toetama     asuda     optimeerib     saavutada     veerg     arvujada     andmekvaliteet     kanda     lahendamine replikeerimine     optimistlik transaktsioon     hübriid     luuakse     andmebaas etl     andmebaas hadoop     situatsiooniline     veebisaidis     rakendus     eelkinnitamise     täitmine sisevaade     panema     lähteandmete     transaktsioon     raamistik     märgistik utf-     loomiseks     jooksva     hoolima     paljusid     viisil     kasutusvaldkond graafidel     andmekandja turvarike     andmeleke     mõõdetakse     paxose     dubleerimine     teenus     lisamine     laiendamise     päringud andmekaevandamine     klahvikuulaja     avaldised     tuleneb     alamkeel     asjade     andmed krüptograafiline     nimekirjavormi     küsimus     hetktõmmis tagasivaate     teenuseid     võlg     ärireeglid     klient     juurdepääsumeetod     andmevoodiagramm     sisend-väljund     andmebaasisüsteem privaatne     eneseanalüüsi     lugeda     isikuandmete     ühtlustamine     põhjustada     analoogiaks     analüütiline     explain     operatsioon operatsioon     kasutuse     võivad     kaitsetus     küsitluse     video     join dokumentidel     paljusid/kõiki     teema     varundamine/taastamine jõudlus     rünnak mitteserialiseeritav     pilv kaheetapiline     pilvandmetöötluse     sorteeritud     päringute     akende     pearaamat     vahetus tõeliselt     identifikaator     operatsioon merge     süsteem revideeritavus     andmemudel     vastuvõtuaegade     võlg koodi     põhjaliku     teadma     kirjeldus iteratiivne     indeksid sensorid     oracles)     otsingu     mudel andmebaas     unified     massiividel     sql-andmebaasisüsteem objekt     loomine     tehingutöötluse     tagasipööramine     skeem-kirjutamisel     andmekäitluskeele     kordamisküsimused     rationali     kirjeldusest     tabelid     probleem     velocity struktureeritud     piirang kaugprotseduuri     töötlemine heterogeenne     mini-andmevaramu     täielik     süsteemiarenduse     töökiirus tsentraalne     piirkonnal     abiks     korduste     sündmuste     terviklikkus mitme     väljakutse lähteandmebaas     sql/pgq dokumentidel     lehekülgede     operaator oracle     päringud andmeaitade     tulemuse     andmeaitade     skeemiobjekt     loendustüüp     olevate     lekseem     andmebaasioperatsioonid     töötlemiseks     täitmisplaan füüsiline     võltsimist     tagasivaate     tekkimine baastabel     muudab     varchar     exclude     ümberpööramise     meetod objekt-relatsiooniline     volitustõend peletus     sissekanded     andmebaasirakendus     profiil füüsiline     faas     kiirendavad     võti     toimub     veeruperekondadel     salvestamisel     salvestatud     leping parameeter     kirjelduskeel     andmebaas operatiivandmete     tehnoloogia vaba     saared     lahenduste     skeem kõik-ühes     andmebaas kolmefaasilise     parsimine     domain     olukorra     püsisalvestamine     lähteandmebaas konverteerimis-     atomaarsus     laused koopia     üksiku     makrod     pl tabel     ummistus     skeem veeruperekondadel     antimuster tehniline     sisseloginud     versioonid multiversioon-     alamkataloogi     ümberstruktureerimine     ebakorrektsed     ülikooli     tehinguhaldus     käigus     informatsiooni     protsess ärivara     pidevintegratsioon     regulaarselt     konteinerandmebaas     vaikimisi     tagasirulimine read     sõnumivahetus täielik     tulpdiagramm     lahendada     päringuna     halvang     spordiklubi     andmebaasis serializable     protsess andmevaka     poolikute     luuaks     külm     tähtpäring     kirjutamisel     oht delikaatsed     korraldus     agregaat klass     demokratiseerumine     baitkood adaptiivne     lumehelbeskeem sotsiaalvõrgustikud     pidurdumine     globaalne     kasutatavate     süsteem gql     andmekirjelduskeele     alternatiiviks     režiim sql-transaktsioonide     muutmälus     objektorienteeritud     skeemimuudatuste     pakett baastabel     pooljuhtketas     andmebaasiüsteem     select     andmebaas sql     paiknemine     graaf cassandra     service     sõnumivahetus     teenuste     fail plokk     paindmetoodika andmebaasisüsteem     ridadele     operaatorid/     kasutaja     paremaks     võimalus     pakendaja komponentandmebaasisüsteem     keel rutiinide     array     siin-arhitektuur andmevakk     rational     sobiva     järjekorras     isikuandmed     server replikeerimine     mitmeprotsessori     vahetestideks     sõltumatute     anonüümimine     realiseerib     navigeerimise     ülesanne     maskeerimine     trügimine andmebaaside     koristaja     nendele     rakendamine     liidripõhine     põhimõte     tehniline euroopa     häälestamine     tehtud     taasta     sisaldama     äriarhitektuur     täiendused/parandused     raksendab     eelneva     lause merge     lugemine     järjekorrast     isolatsioon     taastamist     objektandmebaas     lõpus     hindamine     valida     praktikumi     faas loogiline     artefakt     koondandmete     apexi     hõlmab     moodustamine     vari-it arendusmetoodika     koostatud     tänav     massiiv veerg     dependency     pruugi     värskendamine tarkvara     kogum     kontrolli     lõppu     standardi     sul     salvestusruumi     replikeerimine primaarserveri     järjestikpöördusega     varusüsteem loogiline     mõjutab     täitmisplaan     slaidikomplekt     konservatiivne     graafiku     vaatamine     hindamisel     automaatkontroll     mõjutatud     indeksid andmebaasis     jaotustaluvuse     välised     kolmefaasilise     rünne andmete     andmebaasisüsteemi     objekt     fail     ankurmodelleerimine andmevaka     plokiahel     fillfactor     baastabel massiivipõhine     andmevakad siin     andmebaas sündmuste     tabelid ankurmodelleerimine     tipp     eeldada     andmeaida     interaktiivse     endast     nälgimine     nende     protokoll globaalne     näitel     räägin     andmebaasisüsteem objekt     käivitusmaksumus     kandja     andmebaasiobjektide     migreerumine     töötlemisel     leidmine     avaldis     võlg paindmetoodika     süsteem dokumentidel     järk lõppkasutaja     ülekantavus süsteemi-defineeritud     juurdepääsu     panemaks     serveritu     keskkonda     koskstiil     andmebaas oo     identiteet rakendus     abstraktsioon     määratud     jõustada     versioon andmebaasi     kompileerimisaegne     skript     riha     pärimiseks     jaosvara     lauseid     substitution     kuhja     pgql ajaseeriate     viitavad     andmekeskus     dokument tüübikonstruktor     töötamiseks     kitsendus sql-domeen     tabel tegevuste     valmis     parameeter parameeter     vahetus paxose     silumine     koodide     andmebaasisüsteem array     keskprotsessor     arvutite     tõrkesiire replikeerimine     failis     raskemaks     kantakse     ühtlane     toimida     semestri     esimese     operatsioonid     rahulolu tehniline     korter     imperatiivne tulpdiagramm     klastri     terviklikkuse     rutiinid andmesiire     lõppkasutajate     kaksikute     muutmine;     oldsql     dokumendi     andmevakk     register     replikeerimine jõudlus     realiseerimine     striimer     killustamine     indeks tasuta     materialized     elimineerimise     funktsioon andmebaasisüsteem     aidata     populaarsus     generaator     eksemplar ärivara     postgres     jõurünne     identiteedi     väljade     käivitamine     tuvastamine     operaator sql     täitmine adaptiivne     võimalike     aruande     valmib     täiesti     töötlemata     sisestusväljadega     protokoll     autentimine     eksamiajad     taastada     andmebaasi     esimesel     andmetele     taitmisplaan     operatsioon andmebaasisüsteem     arendajate     standard kasutaja-defineeritud     püsisalvestusse     nägemuses     klassiskeem     paindmetoodika puhas     edastada     avatud     replikeerimine kuum     bcrypt     sisendit     suudab     loomisel     agregaat võti-väärtus     laiendus     suhtlevad     lähteandmebaas andmesiire     väliste     data_type from     kasutajate     kontekstkommutatsioon andmete     laisk     juhitav     arvutivõrk tehniline     maksumus     selektiivsuse     kasutada     invoker rutiinid     koopia viiteajaga     hajus replikeerimine     planeerija     päringud     otseülekandena     avatekst     seoses     peaksid     formaadiks     hõivamine     asukoha     akna     leidev     kvoorumi-põhine     ainekava     abstraktsioonide     tegelik     samal     andmine     kuvada     võti-väärtus     ebapiisavuse     winscp     funktsioon protseduur     andmebaasikeel alamtüüp     lihtsustatud     genereeritav     trigger     liskovi     järjestus mittekohustuslik     päringut     eeliskasutaja     objektile     vihje andmebaasisüsteem     table_name     läbipõlemise     teams     tagasiside     taastamine enne     arvuti graafidel     teisendamine keel     nimi konstruktor     mõningate     teisele     võtab     etapp/faas     andmebaasikeel distinct     andmebaasisüsteem rakendus     vaade     algoritm globaalne     viidata     tulevikuks     auditeerimine     puudub     praktikumidesse     transaktsioon asünkroonne     mõeldud     parameeter sisend     lindistuste     produtseerib     stiilis     nõuab     kitsendus objekt-relatsiooniline     arendamine     viidete     bukett     deklaratiivsete     koopiana     töökoha     responsibility     andmebaasisüsteem andmefail     samuti     auditoorse     metoodika ekstreem-     viisardi     piirang     arendus semantiline     jõustab     graafik     multiandmebaasisüsteem     replikeerimise     muutmälu loogiline     developer     miinused     isoleeritus transaktsioon     aeglaselt     maksimeeri     varukoopia andmebaasi     suurenemist     kasutades     taaskasutamiseks     skaleerimine horisontaalne     rakenduste     räsivõti     andmehulgad suured     miinuspunktid     pääsu     metoodikaarendus     unifitseeritud     kooskõlalisus     reegel     ainult     sidusus     olnud     server     äriteave     lukk terviklikkus     testandmed     liittüüp     väljapakutud     dokumentatsioon     mikroteenus     koondandmed     tüüp rutiin     parendamine     tilkumine andmesiire     ettevalmistusala baastabelid     nimekirja     andmebaasisüsteem tõeliselt     tarkvara oracle     ärimudel rea     hoiab     sql sql     andmed füüsiline     ahela     objekt rakendus     kirjas     kontseptuaalmudel     alamtüüp meetod     skaleerimine     taastamise     koristamisi     andmebaasisüsteem lukustamine     paralleeltöö     hajutatuse     properties     ennetavalt     segmendid     sõnastikrünne     importimine     viidad     otsimine     ühtne     muster     riistvaraline krüptograafiline     laused     logide     skeem sql     varundamine     printsiip andmetega     pl andmebaasisüsteem     andmekogud relatsiooniline     andmevakk veerupõhine     veebiteenus     kitsendusi     tehnika optimistlik     orkestratsioon postgresql     haavatavus     tabelifunktsioon     lähenemise     tüüpiliselt     täitmisel     tehniline     kehand alamandmebaas     hetktõmmis postgresql     sql-transaktsioonide     virtuaalsete     ehitamine     geograafiline     andmesiire taastamine     lahendamiseks     source     asukoht     kontekstkommutatsioon projektsioon     nõuded     eelnevalt     andmebaasid     nõudeid     andmebaasisüsteem kolmas     pigem     korral     +     transaktsioon kahefaasilise     käsitles loenguid     security     täitmisplaani     prügikoristus     avameelselt     omadused     kellaaja     huvides     sakkide     näiteprojekt         õppeaine     tagasirullimine     andmebaasisüsteem baastabel     veerg päringus     jagatud     kavandamisega     kirja     alamprojektidega     inimkeel     rakendatav     tabeliga     kvaliteet andmete     teisendus     sõnastikründe     apache     rakenduse/trigerite     katta     tüüp sql-andmebaasisüsteem     hulgast     prügikastis     tehis tehniline     tööna     staatiline     teate     töötamise     paketid     olem-atribuut-väärtus     lihtsutamine index-skip     standard objekt-relatsiooniline     kasutatakse     värskendamine     erinevasse     sekundaarne     ketastel/serveritel vertica     ajakava     6nk     lisaks     id     pakkuma     võõrvõti     arenduse     vaade sql     ebaühtlane     primaarne     kasutajanimed/paroolid     tarkvara commons     atribuutide     partnerlus     viivitamine     andmeelement sql-andmebaasi     viitab     package     express     mitmesse     andmebaasisüsteem andmete     esitatava     töö     kehtima     võimalikult     viite-atribuut     ühendamine tarkvarakeel     pühendatud     fragmendi     objekt-relatsiooniline     transaktsioon atomaarsus     kontrollib     väärtuse     segama     programmeerimine andmebaasisüsteem     üleslaadimine     kohaselt     pealetuleku     dimensioonide     klikivoog suurandmed     koodidele     evolutsioneerumine algatamine     isejuhtiv     massiivselt     päringuid     kogumitel     nõustamise     põlvkonnad     plokiaheldus keskkonna     tehniliste     käitusaegne     tabelivormi     säilitamist     andmebaasihalduse     refactoring     plokiahela     funktsioonil     tegemiseks     andmeid     teemasid     arendusmetoodika     andmebaas hajus     sprint     andmebaasikeel     koopia     üks     kogemuse     arendajatele     otstarbe     milliseid     elementaarteenusena     transaktsioonide     reeglid     partitioning     liides     lõimitud     komponent-     using     tegemine;     detailandmete     laiuse     skeem cassandra     harjutus     lugege     päringud andmete     mälus klass     lõpphinne     muutujad     süsteemikataloog     pilv vaba     sõnastik     veergudele     poliitika     skriptid andmebaasi     skeem graafi     andmepuhver     toite     põhiobjekt test     pöörduda     näiteks     muutuja     nõuandelukk     kasutamist arendaja     kaudtüüpsus     terviklikkus     arendusmetoodika lõppkasutaja     fragment cap     turvalisus funktsiooni     jätta     andmekuup     horisontaalne     aluseks     õnnestumine transaktsioon     juurdepääsutee kuumvarusüsteem     evolutsioneerumine siire     olema     esitamise     asukoht andmete     kaasevolutsioon     kood     kordamine     serverisse     migreerumine read     terviklik konverteerimis-     muster arhitektuuri     suund põhiobjekt     ajarännak     teisendamise     evolutsioneerimine infosüsteem     server loogilisel     ketastel     klausli     tootmise     rutiinid sql-domeen     kontrollpunkt lukustamine     lause liitindeks     kimballi     vari-it     argumendid     pidevalt     algatus     visuaalse     unique     kahe     kasutuslugu     transaktsioon jagatud     koreograafia killustatud     seda     vahendaja oracle     süntaksilt     variatsioon     äravõtmine     sisaldada     ajaseeriate     vahemikskaneerimine     andmetüüp sql     õpetamise     rakendatakse     silotornid logipõhine     tupik     vormi     lekkivate     panna     koopiate     kahendotsing     suletud     andmeladu     veergu     kättesaamatus     createdb     nädalas     inimkeel iso     kasutatavad     eraldatud     relatsioon relatsioonialgebra     avamisel     operaatorid/funktsioonid polyglot     sql-andmebaas     piirang semantiline     kirjutamist     füüsiline     operaatori     ligipääsu     vajab     latin     kujul     sisalduvad     sõltumatus rakendusliides     rünne andmekandja     ajas     printsiip stiihiline     kommunikatsioon     anomaalia replikeerimine     omadus)     laupäeval kui     oktoobrini     andmekvaliteedi     ülejäänud     topoloogia replikeerimine     variety suurandmed     kohustuslikkus väljund     koordinaator     create     lugemisoperatsioon partnerreplikeerimine     kvaliteet sünkroonne     klassifikaatori     kõigist     tüüp json     indeks     volitustõend turvameede     tuvastamiseks     relatsioonialgebra     mudel alamtüüp     andmebaasioperatsioon     elastsus     süsteem sql/pgq     osaks     teel postgresql     algoritm isoleeritus     framework     skaneerimine     timmitud     klastrite     ühendus     objekt-relatsioonvastendus     pilveteenusena     rünne tugevdus     turvalisus andmemuudatuste     seadusandlus     haava-oota     vastuvõtmist     litsents     kasutusmallmudel     taitmisplaanid     võimalusi     xml-põhine     ja     telemeetria kuum     skalaarsed     volitustõend tugevdus     moonutamine     töökiiruse     kompenseeriv     logistruktuuriga     lähteformaadis     driver     liides ülekoormamine     serveril     histogramm     ruum indeks     reapõhine     mälu oo     objektidele     vahendaja postgres_fdw     kirjeldab     deklaratiivne     muutmise     tüübikonstruktor     klass=tabel sql-domeen     mille     puutub     --column-inserts     leivaraja     analüüs     domeen     lõhn antimuster     sõltuvuse     parandamine andmevakk     operaator postgresql     koopia organisatsioon     kindla     määrangu     valib     täitmisplaan index     näites     rööptöötluse     tehnoloogia litsents     sektsioon     vahevara     function     uuringule     postgresql     riistvara     õiglane     loodud     nähtamatu     kuumkoht     klass objekt-relatsiooniline     sql/pgq dokumendi     avanenud     edukaks     omada     anomaalia klient     jõudlus tabeliruum     tabelid nosql     nägemusest     peale     funktsioonid vaated     osutub     toeta     kodeering unicode     filtri     localtimestamp     et     ootamise     muutmine     paikneda     testideks     lihtsustab     kobar elastsuse     draiveri     ekstreemprogrammeerimine     agregatsiooniseos     @ttuee     paindmetoodika evolutsioneerumine     pgadmin loon     mägimurrak     järjekorras partnerreplikeerimine     liides parameeter     grant     omadus     sihiks     küsimustest     väline     haldamine räsiväärtused     teataks     elementide     indeks andmeaitade     füüsilise     liidese     tähtaeg     oht nõrkus     võidakse     tabel postgresql     parameeter oo     mudelis     magnetlint jõudlus     teostada     kitsendused     tüüp meetod     deanonüümimine     sisetüüp     suurte     eesmärk     suurandmed struktureeritud     sisust     andmeaita     replikeerimine kanaarilinnu     tase     tootejuht     asukoht mikroteenus     nõuandelukk andmemuudatuste     transaktsioonid sql-andmebaasisüsteem     süsteem andmebaasisüsteem     veerg veerg     salvestused     avastamine     binaarfail     objektivaade     ajatempel     kontrollpunkt     rollipõhine     operatsioon lause     andmeelement jätkuvus     ajalugu     arendajatel     arvutis     eeldus     acidrain     testandmebaasis järelduslik     ühisloome     viitetüübi     hinne     plokivahemike     boonuspunkt     skeem redis     püsikomatüüp     bütsantslike     operatsioon sisend/     jätkuvus     kaugsäilitus     julgustan     logi hajus     raamistik scaled     comment     pakett     reatüübi     teoreem     parandamine     punkt     jooksul     probleeme     hetkel     optimeerimine loogiline     parandusi     kapseldamine     baastabelite     protsessid     strateegia hajus     failid reapõhised     tekstitüüp sql     onlain     järjekorra     täiendav     õnnestumisest     andmekaubamaja     klaster imperatiivne     statistika histogramm     andmeelement transaktsioon     ristkasutus     andmed serveri     modelleerimine     väärtused     privileeg     heuristika     andmebaas andmebaasisüsteem     kasutajanimi     teenusetõkestus     replikeerimine tehniline     protseduur graaf     pöördustee andmebaasisüsteem     moonutatud     tühistamine     mittevõimalikkuse     räsi     ühine     protsess andmeait     tüüp row     leiate     täiustatud     konstruktor tüübitud     serveriga     arendajad     elutsükkel operatsiooni     füüsiline andmete     lukustamine arendaja     sql-domeen     arendamiseks     konfliktide     kaotsiläinud     haldur     kokkuvõte     hindamismudeli     teiste     sünonüüm oracle     haldus     andmebaasisüsteem postgresql     teisendus bitmap-join     operatsioon andmekäitluskeele     sisselogimist     andmeait reaalaja     järk etapp     säilitada     server homogeene     installeeritud     täitmisplaan sisemise     persistence     viitele     ametlik     kõik-ühes     interface     realiseerivad     kirjeldatakse     kontekstis     otsustussüsteemid     ressursikirjeldusraamistik     ligipääsetavuse     koordineerida     arvesse     süsteem geograafiline     suurandmed suurandmed     pealkirjade     surrogaatvõti     lausedsql     vertikaalne     arhitektuur relatsiooniline     võimaldab     triger     kasutajad hirmvara     mittehajus     tehnika     lindistus     kannab     modernne     kaupade     realiseeritud     teadmuslik     mestimine     kuhugi     example     tarkvarakeel füüsiline     kild     connection     koormuse     kirjutamine     töötlemise     detailandmed indeksid     meenutab     säilitatakse     tüüpimine distinct     turvalisus andmete     tabelisse     tööplaan konfliktipõhine     tingib     seade süsteemi     kättesaadavaks     aknapõhine     eduvpn     poolne     peetakse     tähtteisendus     asukohast     laadida     anomaalia mitteserialiseeritav     ähvardab     dimensionaalne     mitteföderatiivses     sparql graph     aste case     lahendamine lugemisoperatsioon     mõelda     andmebaasikeel graaf     isikusamasuse     tõestatud     kaksikautentimine     logitava     andmebaasisüsteem kehand     vahel     pööratud     muudatuste     definer andmebaasisüsteem     information_schematables     mitmene     käivitumisel     autonoomsed     tegevuste     lühidalt     vaatel     andmevaramu     ebakõla klass     funktsioon parameeter     suhtes     realiseerub     tüüp baastabel     ärireeglite     käsud createdb     hajus     tähtpäring andmejärv     eksport     alusel andmekäitluskeel     praktikumide     osa)     ebaõnnestunud     ühislukk     mida     määrab     kooskõla     klikivoo     eksemplarile     lõhn tehniline     transaktsioon teenus     väljakutse multiandmebaasisüsteem     kodeering koodipunkt     aktiivsuspunkt     olekumasinaskeem     regulaaravaldis     kiirendamiseks     operatsioon arendaja     kuumvarusüsteem tilkumine     töötlemist     juurutamine     alamandmebaas     ringi     tüüp objektorienteeritud     hajussüsteem oracle     kasuta     hooldamise     andmed varukoopia     printsiip     kontrollkitsendus     videod     omadus andmekvaliteedi     samaaegset     uss     vargus     bott     operaator struktureeritud     läbiv     treeningute     analüüsi     eraelu     lähteandmeid     andmekogu servade     sünkroniseerimisel     generator     õige     fail vaba     uusimad     serveris     süsteemi-defineeritud rutiinide     segmendi     kattumatus     muutuja sql-andmebaasisüsteem     taastamine andmebaasisüsteem     omandvara     blokeeruv lokaalne     -bitist     mudel     table     oleva     json kirjutamise     mälu objekt     pidev     hetktõmmis     tasuta     konstruktor kollektsioonitüübi     parameeter rutiin     puhvrist     süsteem kõik-ühes     ekraanivormil     reaaltüüp     mapreduce sektsioonid     logging     pakett sql     reapõhised     teisene     licenses     läbipaistvus     nutitelefon     järk iteratsioon     näide select     mis     andmebaas kahefaasilise     mitmest     kujutab     noskul     mälu     tüüp newsql     olemuslik     tüübid     meetod objekt     tipp neoj     monopollukk     licenses kehand     andmekaitse sõnastikrünne     käideldavus hajus     mõjuga     lõpus serialiseeritav     töötlemine     isikuandmed sõrmejälg     objekt-relatsioonilised     organiseeritud     visiooni     allüürnike     liitindeks     operaator sql-andmebaasisüsteem     sõltub     statistika hash     tabeliplokk     erinevaid     illegaalsed     pakkimine avatud     tabelid andmebaasisüsteem     kogumine     plokk oracle     elemendid segment     privaatne     standardile     välisest     faas andmebaasisüsteem     andmebaas andmevaka     etalonturbe     mitteserialiseeritav     omaduste     galli     tuleb     ettevalmistamise     turvaauk     olemiga     rakendusse     kohustuslikkus tehing     pakktöötlus     andmeait     andmekvaliteet loogiline     universaalne     seetõttu     regulaaravaldisele     skeemitu     arendusmetoodika suur     suurendab     tõrke     sql-andmebaasis     läbiskaneerimine     sõnad     salvestus     kodeering     sql-andmebaasisüsteem sql-andmebaasisüsteem     kirjeldus     kehtib     indeksi     loon     teenus andmejärv     ülemkasutaja     apexttuee     nõudluse     keskne     kõiki     inimkasutajale     kauboi     tegemine     esinemine     database     algpraool     andmebaas homogeene     tegemist     tulemuseks     pärib     nothing     p tarbija     sisendi     liskov     automatiseerida     tunnel     kiht     hetktõmmis komponent     laused     taastamine isejuhtiv     saavutatakse     indeksite     juurdepääsutee kaugprotseduuri     kohandatud     loomulik     ebakorrektse     töötada     efekt     kiskjalikkust     defineerimiseks     baastabelid     koostamiseks     lause andmebaasisüsteem     pere-     loogiliste     normaalkujul     üheks     piirangud andmete     unikaalskaneerimine     kohta     ühele     andmebaas globaalne     täitmisplaanide     xml-andmebaasisüsteem     näidata     hüpikakna     võrdsus objektid     oluline     skeemiobjektide     andmebaas cap     replikeerimine asünkroonne     terviksüsteem     tähendab     vormis     operatsioon andmebaasikeel     andmekvaliteet andmebaasisüsteem     mõõtlusalus     sisevaade     katkestamine     hüperlingi     sarnane     andmemudel sql-andmebaasisüsteem     rünne reapõhised     põhiliselt     struktuur operatsioon     täitmiseks     viiteid     integer     portfelliteooria     ajarännak tabeliruum     domeen oracle     plaanur     lõppeda     moonutamine plokiahela     andmeelement õnnestumine     andmesaared     baastüübil     päringukeel     lausetaseme     kerckhoffsi     materialiseeritud     sümmeetrilised     andmebaasisüsteem transaktsioon     äravõtmiseks     täpsustamine/parandamine     õhtul     gigabait     sisaldub     graaf graaf     välistüüp     kirjutamise     routine     andmekogu     kasutust     rutiinid kaugsäilitus     ehitamine soe     rakendustarkvara     andmesiire     arhitektuuri     turvalisus rikke-eelse     olnuid     andmeelement lukk     uni-id     indeks relatsioonialgebra     kõrgveemärk     süsteem graph     veerupõhisel     massiiv xml     pääsupiirangud tugevdus     paigutatud     ümberdefineerimine     märkeruudu     rünne füüsiline     lainedus multiandmebaasisüsteem     võlg mudeli     räsiväärtustel     tüüpimata     makro     lainedus postgresql     ühendab     osa migreerimine     kaasevolutsioon vesiagiilsus     hetke     rollid andmetega     läbimise     notatsioon     sisend-väljund plokk     toimuv     andmebaasis     eemaldada     soe     andmebaas dimensioonide     utiliiti     etapp/faas disaini     consistency     skoopi     suured     andmebaas klient-server     kolmik nosql     kaalutlused muster     dünaamiline     lehel     töötleb     lausete     andmemudel hajus     kinnitatakse     unikaalse     kitsendus andmebaasisüsteem     käivitamine kasutatud     väljalase     pärast     hoida     pilv ekstent     conway     bukett hash     arv     sql sql-domeen     trilemma logipõhine     liitväärtused objekt-relatsiooniline     modelleerimiskeel     kood oracle-case     sobramine     lahendamine klient     veerg xml-andmebaasisüsteem     kuuendal     turvaauk turvapoliitika     andmebaasiserveris     sõnumilühend     pääsupoliitika     formaadis     skeemis     tähistatud     massiivitüübi     iteratsioon liidetav     süsteem graafi     operatiivandmete     multiversioon     ärilised     lahendamine     süsteemis     otsustuste     metaandmed     liides isikuandmete     rutiin rutiin     sisaldava     taakvara     võrdlusreeglistik     hindamisjuhend     logimine normaliseeritud     järgimine     andmesubjekt     vaadata     esitada     pöördumise     seisundidiagramm     avaldist     andmebaasisüstem andmeaitade     põhimõttel     klastrisse     siseplatvormi     laused kasutatud     reegel rutiinid     multivahemiku     tüüpimine sql-domeen     andmebaas kaksikautentimine     lause optimeerimismoodul     autentimisskeemi     operatsioon)     sealhulgas     etapp     enamasti     päring rdf     määrata     architecti     sektsioonideks     teated globaalne     andmesoo     operatsioon     tabelilukustus     muster nosql     serverid     tabeliruum tagasivaate     eesti     volitustõend triger     regioonide     koosneb     versioon     dokumentidel     tulemusena     algoritm föderatiivne     võlg definition     pearaamat andmebaasisüsteem     turvapoliitika reapõhised     andmebaas turvameede     graafilist     krüptosüsteem     koheselt     glüüf kodeeritud     sügissemestril     openssh     puutumatus acidrain     ettevalmistamine masinõpe     seisundi     põhilised     tegemine päringu     kontroll andmekirjelduskeel     "lahtilõhkumise"     eksami     süsteemikataloog arendaja     loomisele     table_type     hääletamise     transporditakse     a tootja     etapis     tabel objekt-relatsiooniline     lukk     käivitamiseks     haldur väärtus     süsteem omaduste     õppejõu     õigused     teete     fakt     (postgresql)     lõhn rational     sulgemine     through     logimine logide     protseduur     tüüp     andmefail indeksi     rutiin tabelifunktsioon     teadete     efektiivset     laadimine     andmekäitluskeel     üldine     parool andmed     identifitseerimine     tehis     annotatsioon     kiirendab     kasutamiseks     konkurentsjuhtimine the     ühendust     mestimine loogiline     lukustamine andmebaas     undo/     kinnitamata     sql json     table_schema='public' order     kokkuvõttefunktsioon     faas hajus     funktsioon füüsiline     parooli     varukoopia sql     kontroll     raamat     kasutamine     kõigepealt optimeerimismoodul     statistics     anomaalia primaarserveri     andmemudel tõeliselt     arendamise     vabastamine     ajatempel andmebaas     indeks-klasterdatud     sündmusvoo     palun     andmebaas vahendaja     omasid     osa arendusmetoodika     agiilne     valdkonnamudel     olemasolevaid     language     dokument agregaat     samaaegseid     vaade histogramm     kirjutama     päringul     protsess hadoop     probleemid     kustutamine disaini     salvestamise     süsteem massiivipõhine     kompileerimine lause     identiteet     klassifikaator     omadus täpsus     hõre     algataja     andmemudeli     tüübitud     seadusandlus ühekordne     andmeseif     töötleja     andmejärv     isolatsioonitase andmebaasisüsteem     edasiarendamist     käivitusparameetrite     table_schema     (protsesside     juurkataloog puhverdatud     kvaliteetsete     etapp/faas füüsiline     jagamine sql     segregation     avaliku     nimed     lause füüsiline     lindile     kasutusjuhtude     rahulolu andmete     võiksid     lukustamise     pääsupiirangud     aatom     klaster dokument     epood     ligipääs     tüüp ref     update tehniline     varuandmebaas     säilitav     servade     üksteise     pakendaja postgresql     makro andmete     järjestatud     tuvastada     serveerida     skeem-lugemisel     tehnoloogiatega     tõeliselt     kollektsioonitüübi     tegevused struktureeritud     tagamine siin     solid     ennetamine isikuandmete     haldamine andmebaasisüsteem     sõltu     erinevates     võlg koodigeneraator     rohkemast     vara vaated     mittetäielik     e-pood     sql     andmebaasisüstem     ettevalmistav     algatamine     information_schema     trigerite     käitumises     operatsioon andmekäitluskeel     andmesõnastik     tulla     vihje histogramm     räsiväärtused failid     enamik     minevikupildi     täitmisplaanid     riistvaraline rünne     isikuandmed turvameede     piiramine andmed     saavutamise     index     väljalase infosüsteem     vaated sql-andmebaasisüsteem     täiendamine     võimaluste     ülatüübi     iseloomustada     suurendama     põhjus     hajus sündmuste     tuvastamine isikuandmete     varuandmebaas sool     mõistekaartidena     lehele     isolatsioonitase ebaõnnestumine     vältida     trügimine     otsimiseks     logimine sotsiaalne     lihtsa     konveiertöö     salvestus andmeaitade     sõlltub     semantiline     vastutav     kuuluda     koodiga     sisendiks     ressursikirjeldusvorming     domeenide     selgitus     vähenedes     reguleerib     toimuda     pea     versioonikontrolli     replikeerimine     kutsudes     piiratud     andmemudel rakenduste     distsipliin andmebaasi     fantoomkirje     andmebaasisüsteem objekt-relatsiooniline     rünnak avalik     hindamissüsteemi     link oracle     dimensioon andmebaasisüsteem     lähenemiste     vaate     nõustussüsteem     meiliaadressi     keskkond     osalised     rünne omanduslik     vaated     sageli     erineva     turvalisus tugevdus     võrdõiguslikkuse     rohkem     utf- inimkeel     vahetavad     ülesehitus     lähtekoodiga rakendus     vesiagiilsus     kirjutada     tüüpimine     principle     ajatüüp     voogtiražeerimine     deklaratiivselt     avalduda     teisendamine tabeli     objekt-relatsioonvastendus füüsiline     teooria     loengud     kasutaja-defineeritud     plokk ajamasin     hõbekuul     esmane     võimekusega     silotornid     hetktõmmis oracle     võltsing     päringupuu     litsents omanduslik     andmebaasisüsteem sql     läheb     hoitav     otseülekanne     protsess     lukk andmebaasi-     anomaalia mitme     sisend-väljund oracle     serv graafidel     nädal     kontseptuaalne     tüüpi     replitseerimise     andmebaasisüsteem võrkmudel     stiihiline     delivery     videoloeng     arvutamine     matching     ressursi-indikaator     laiendus postgresql     räsimine     agregaatidel     master/detail     võimsuse     meetod     lõpptestiks     poole     kaksikautentimine tegevuste     loengu     andmemuudatused loogilisel     koondhinne     kui     tegelikult     räägita     rutiinid     inner     c cap     oracle objekt-relatsiooniline     boonuspunktid     justkui     järgib     töödeldud     ühtesulandamisel     asünkroonne ei     turvateadlikus parool     deterministlik     andmesiire disaini     pgapex     mudel skaleeritav     algoritm     arenduskeskkond detailimine     süsteem serv     mudel lähteandmebaas     edasilükatud     liiasus andmebaasi     iteratsioon     transporditav     eesmärk index     andmed kontseptuaalne     lisavõimalust     volitustõend id     võlg tehniline     faas andmesiire     mäluruum     atribuut     nendest     varundamine siin     räsiväärtused kasutajad     description     regulaarset     omand-vabavara     tarkvaraline andmebaasisüsteem     kontseptuaalsel     võetud     teisendamine andmebaasisüsteem     eeldab     põhivormis     andmebaasimasin     volitustõend     reeglipõhine     kiiresti     harjutamine koodigeneraator     järjestus teenus     loenguvideo     tekstitüüp     pärimine     võib     hübriidne uml     silotorn     application     hüpikakende     muuta     mitteterviklik     availability     et_eeutf     otsimise     serverarvuti shared     regulaarne     alusel andmebaasisüsteem     laadimist     lisapunkt     arendusmetoodika konstrueerimine     kasutaja isoleeritus     heterogeensus     sisseehitatud     väikese     basic     andmebaas ettevalmistusala     access     osaline     skaleeritavus     moodustavad     korrutatav     sql     võimsus     juhtimisotsused andmevaka     etapp/faas tabelite     allikast     talletatud     abiinfo     sql atribuut     match     põhiobjekitde     jaoks     statistika füüsiline     paindmetoodika semantiline     ülekande     kaitseb     deklaratiivne rutiin     mudeli     eksemplar     slaidid     nädala     materjale     t_ psql     lähenemine lintmäluseade     (olemi-suhte     kindralite     server sql/med     metoodika     masinkood füüsiline     jaotust     polümorfism     eenterprise     paindmetoodika rational     litsents commons     agregaat andmebaasisüsteem     tüübikonstruktor traditsiooniline     redigeerimine     komponentandmebaasisüsteem dblink     keerukus     märkate     paistma     terviksüsteem paindmetoodika     mõõdikud projektsioonid     priivara     roll     pl/pgsql     räpane     logimine andmebaasisüsteem     platvormidele     vastuolulise     paralleelne     tingida     juhtimisotsused etl     optimeerimine optimeerimismoodul     lahendustel     struktuuri     tahtlik tehniline     leheküljed     tekstiobjekt     vaba     kontroll analüüsi     vastavust     sorteeritav     taaskasutatavad     virtuaalne     index-skip     ressurss vertikaalne     lsm-puu     täitmisplaan andmebaasisüsteem     rakenduse     reaalaja     omaduse     struktuuriga     liiga     column_name;     väljakutse     kvaliteet ligipääsetavus     tarkvara privaatpilv     kuupäeva     tekkimine     liides turvameede     multiversioon-     mestimispuu     põhineb     testimine andmeait     hõlmava     mudelid indeksid     salvestuspunkt     palju     failide     serverilt     üldmäärus     andmeaidad     koostööd     protsess andmete     taandarenenud     võimalust     diagrammis     vahend objekt     üldotstarbeline     teisendus andmevakk     reoptimeerimine     salvestusmudel avalik     teooriatest     asemel     suurandmed     ettevalmistuspiirkond     kindrali     vähene     tagasiulatuv     pühendunud     kontrollitakse     olemasolevate     võtmine     demokratiseerumine lõppkasutaja     pl lukustamine     plokis     süsteemiarendus     peidetud     siltide     jõudlus     pgapexis     tasemel andmebaasisüsteem     viidatud     tagasi     kontekstkommutatsioon käideldavus     indeksid     ebapiisav     andmebaas lukustamine     lõhkumata     järjekorda     harjutamine     andmeteadlased loogiline     algversiooni     insert andmekaitse     transaktsioonile/     varukoopia soe     väljaanne     praktikum     projektsioon füüsiline     soovitud     andmesiire lintmäluseade     õiguste     turvapoliitika     oracles     kontrollimiseks     süntaks     indeksid faktitabel     väärtusi     tabeliruum     trükised     objekt-relatsioonvastendus meetod     volume robot     tüübikonstruktor atribuut     kirjeldatud     kahekihiline     optimeerija     veerg row     parameeter teenus     etappide     lindistused     oraclest     sünkroonne     tutvustus     operatsioonisüsteem     andmebaasikeel andmebaasisüsteem     protokoll lokaalne     mikroteenused     režiim andmebaasisüsteem     check     rüsinameister     voogreplikeerimine     kose     läbi     replikeerimine andmebaasisüsteem     lisaülesanded     kinnitamine     asukohale     mitmekesisus     tupik kuum     rünne terviklikkus     selgitab     märkmeleht     paigutamise     psqli kasutatud     diagrammi     mitmemõõtmeline     evolutsioneerumine oracle-case     sql võrkstruktuuriga     rakendada     silotornid tehniline     operatiivjuhtimiseks     registreerimine transaktsioon     andmebaas horisontaalne     transaktsioon andmebaasi     rakendus andmesiire     hajustransaktsioon     atribuudid     andmebaas konsensuse     täisarvutüüp     tagantjärgi     replikeerimine mitme     tõeline     konsultatsioon     skeem andmeait     ainekaart     paralleeltöö andmeaitade     täiendan     serv nosql     graafikaprotsessor     ressurss     formaadi     suurenemisel     teatevahetus     vajadusega     hõiva     videotes     tipp graafidel     tulemuste     kasutav     kosk-mudel     koodigeneraator hooldamise     puu     tüüp massiivipõhine     režiim     praktikad infosüsteem     kohtades     regex     backend     keerukad     masinõpe füüsiline     triger protseduur     ülekanne     andmekogu rdf     veeruperekonnast     loenguvideod     ärireeglitest     tüüp süsteemi-defineeritud     strateegia isoleeritus     skeem     skaleeritav     võretöötlus     tähtskeem andmeait     avalik     tuvasta     tarkvara andmebaasi     funktsiooni     rollback/     dokumentatsiooni     puhvertoiteallikas     kirjutab     plokk     materjalidega     varukoopia     seanss     teabe     siire     partnerluse     objektivaade objekt-relatsiooniline     milline     kestvus     konstruktor struktureeritud     jagamine     single     mudel situatsiooniline     omadus skeem     konfliktipõhine     otsing     kasutamisel     tüübi     kobar vertikaalne     tihe     suure     teatage     indeksit     graafikaprotsessoreid     ülesandega     vähendada     normaalkujul aruande     ühendamine     litsents kõik-ühes     nimetusi     lühiajalise     integratsioon     läbiva     kokku     vaatamiseks!     paremini     kui     praktikad monumentaalne     meetod orm     koristajaga     haldamine     skriptid elastsuse     procedure     rakendamise     märk     turvaauk testandmebaas     komponent     inimene suur     mägimurrak andmeaitade     kommentaari     räsitabel     võimalused     tardmetoodika     tulemus     toetab     andmeait andmeaitade     koodipunkt     väärtus     disain     pilv hetktõmmis     otsustamise     programmi     üks-mitmele     toimuvad     kõrge     räsifunktsioon     pakett sql-andmebaasisüsteem     struktureeritud     ennustab     isolatsioonitase kahefaasiline     räsisõnastik     tagada     kuus     arvuti nosql     faktitabel andmeait     keerukus paindmetoodika     hilisemaks     lisapunktid     sql-andmebaasisüsteem andmeaitade     vajada     välisvõtmed     pg_dump     fragment     ilmutatud     schema     tunnus     (uml)     sügisel otseviide failis     mikroteenus integratsiooni     turvameede     aktuaalsed     paikneb     realukustus     visualiseerib     mudel arendusmetoodika     väljapool     sihtandmebaas disaini     maksumuspõhine     sql-andmebaasisüsteem dokumentidel     töötajate     abil     sellise     kalendrina     projektsioon     programmiliides     graafidel     ajakarbi     põhiosa integratsiooni     vastavus föderatiivne     andmebaas andmevakk     haavatavus transaktsioon     sql/med     kinnitamise     välkmäu     objekt objekt     andmejärv andmebaasisüsteem     süntaktiline     sql-andmebaasisüsteem mitmemõõtmeline     eesmärk deterministlik     serverarvuteid     keerukus arendusmetoodika     käideldavus bitmap     (oracle)     loogikaavaldised     arendusmetoodikate     arhitektuuridest     jõudlus plokk     volitatud     kasutatavat     rollid peletus     loomisest     volitamine     (sql)     teises     sellele     ebaõnnestumine pessimistlik     lugemise     sisalduvate     hajussüsteem dblink     täidab     eelduseks     kaartiga     mapping     tükkide     algatab     märkide     objektide     sünonüüm postgresql     maskimine     refaktoreerimine     boonus     märgistik iso     kuuluvad     distsipliin disciplined     kasvades     osaliselt     resource     juurkasutaja     lihtsustavad     pärandsüsteemide     refaktoreerimine arendusmetoodika     ülemineku     ekstent     vaated objekt-relatsiooniline     ekstent otsene     autonoomne mitteföderatiivne     konsistentsus     tüüp alamtüüp     faili     käikuandmine brin     taaskasutatav     plokkides/failides andmesiire     andmed integratsiooni     tabeliruum logifail     konfidentsiaalsus     lindiseade     andmebaasi-     normaalkuju     optimeerimine siin     tuleks     pannakse     inversion     järgi     glüüf     logi primaarserver     andmebaas konteinerandmebaas     dokumendis     indeks vaade     pöördustee sql-andmebaasisüsteem     veebirakenduse     standard konfliktide     spetsifikatsioon     tooteomanik     katkematu     virk     tähestik funktsioon     peitmine;     ümber     hoiupuul     tõrkesiire     tagamise     protokoll kahefaasilise     template     põhiomadus     primaarserver     küsimused     nimekirjavormis     versioonid autonoomne     riimuv     execution     indeksid isejuhtiv     vabastab     liidetav     varuandmebaas b-puu     stereotüüp     logi write     tagamine     turul     juhitud     tüüp oracle     navigeerimiseks     serv nql     postgresqlist     lubatud     süsteem deklaratiivne     dimensioonitabel     definitsioone     sektsioonide     andmebaasisüsteemide     mahus relatsioonialgebra     andmebaasisüsteemis     histogramm maksumuspõhine     iseloomustab     näiteid     näide     valima     põhimõtetest     föderatiivses     järjestus andmebaasiserveris     konstruktor     andmebaasiobjekt     reede     tähtajad     isehallatavus     tüüp integer     (kontseptuaalse/loogilise/füüsilise     dünaamilisemad     raiskamine     harjutada     vajutamine     skalaarne     tegelema     vaikeparool     puhul     alter     kanaarilinnu     indeks tabeli     lähenemine     süsteem     valupõhine     logifail rakendus     relatsiooniline     ekraanivormi     saared informatsiooni     eraldi     põhilist     petabaidid andmevakk     andmekaevandamine andmete     käsud dropdb     mudel refaktoreerimine     pärandandmebaas rutiinid     liiasus nosql     keel     kiirelt     transpordib     konkurentsjuhtimine     varuandmebaas jätkuvus     operaator     tööplaan mitteserialiseeritav     laadimise     tüüp multiset     täies     hõlmatud     välises     nägema     lähtekood     avatud-suletud     funktsioon tehing     esimesed     tüübikonstruktor tüübikonstruktor     terabait     korraga     standard     agregaat sql     draiverid     edasiarendus     kompositsiooniseos     andmekaitse andmete     kustutamine     testimispõhine     konsensuse     näited     lähtekood tehniline     primaarserver muutmisoperatsioon     alusel andmebaas     pakkumine     replikeeritud     esitamiseks     kaitsev     andmebaasisüsteem sql-andmebaasisüsteem     andmepüük     mõõt     diagrammid     veeru     testimine     töövahendid kogutavate     nimi mittevõimalik     kuidas     ketaste     maailma     column_name     paindmetoodika     arvestus     stiil etapp     tõstutundetu     postgresql_yhendus     andmebaasisüsteem     omadus andmete     kitsenduse     domeenimudel     aruandesse     tüüp tüübitud     rutiine operatsioon     vajalikud     võlg andmebaasi     tekkimise     nähtamatu rutiinid     faas konsensuse     terabaidid faktitabel     transaktsioon sql-andmebaasi     heuristiline     regulaaravaldised     sqlcl     salvestamine xml-andmebaasisüsteem     denormaliseerimine     liitboksi     salvestusruum     leping     ketas plokk     välise     ülalt-alla     arvutab     milles     tehing     andmebaasikeelt     salasõna     avaneva     kommentaar     turvalipikud õiguste     soovitab     serverarvuti     kordamis     käikuandmine andmebaasi     seisuga     tugev     halvendab     mitteterviklik isejuhtiv     normaliseeritud     omadust     väljaande-põhine     organisatsiooniline kasutajad     andmebaasikeel omaduste     isehäälestuvus     andmeait andmevakk     teisenda     statistika andmebaasi     kodeerimine     probleem oracle     lauseid lukustamine     selles siin     autonoomia hajus     accessi     üritada     piiravaimad     vajalikke     klasterdatud     tavaliselt     lause maksumuspõhine     migreerimine     olekudiagramm     liides vara     sünonüümistamine     indeks kasutaja-defineeritud     rakendab     väljaspool     amet     keerukam     tasakaalustatud     arhitektuurilise     eksportimine     jõudlus truncate     ujukomatüüp     erisus sql     sql-andmebaasisüsteem     väldib     soovi     logipõhine     lõpptest     lisamoodul     tarkvara     nähtamatu id     tipp graph     arvutivõrk füüsiline     kodeerimise     ärivara     koodi     käitumise     parameeter skalaarne     teel sql     nälgimine terviklikkus     muudatuse     sql neoj     riigid     andmeait operatiivandmete     andmebaas objekt-relatsiooniline     powerpoint     seadus rollback/     raamatuid     andmesiire halb     spiraalmudel     tabeleid     süsteem subjekt     teistes     esitusviisi     säilmälu     gql cql     andmejärv andmete     andmebaas järjestatud     osaliste     ehitamise     konfiguratsiooni     sätestatud     võimalda     laused kontseptuaalne     tehis tahtlik     isolatsioonitase     maestro     pöördustee     veerupõhine     killustuse     hulga     ühik     usaldusväärselt     selleks     meelde     keel märk     kitsenduste     lukustamine isolatsioonitase     laiaveeruline     väärtust     järel sql-andmebaasi     kasutuselevõtt     andmebaaside     alusel vihje     aktiivsus     sekundis     muutmiseks     dokument tippude     profileerimine     failist     evolutsioneerumine paindmetoodika     föderatiivne     lisavad     etappidega     optimeerimine     formaalne     muutmälus sql     sool     süsteem replikeerimine     koopia conway     detailimine     javascripti     architect     veergude     kasutatavaid     täpselt     viirus     integratsiooni     fragmendid funktsionaalsuse     mõõde     script     triger oracle     inkrementaalne     x-tee     konstrueerimine     veebiteenus register     utf- unicode     süsteemid     onlain-tehingutöötlus     mõisted     kasutajad     omadustega     terviklus     suund kohustuslik     disaini     segastrateegia     transportida     andmebaasist     tarkvara vaba     andmebaasikeel sql/pgq     valmistuda     keel sql     järjestikuse     keel deterministlik     serialiseerimine kasutaja     andmevakk etl     koostama     evolutsioon     aktiivne     koosneda     infosüsteemi     tegevused infosüsteem     eesmärk ülesanne     harjutused     sellest     tehis sotsiaalne     põhinev     mudel kasutaja-defineeritud     andmebaas serveriprotsess     dbms_outputput_line     arendus     lõhn mudel     objektipöördusprotokoll     import     tüübiks     kirjutatakse     mingi     süsteem võti-väärtus     kaar     transaktsioon kolmefaasilise     soft-state     isolatsioonitase rakendus     vahetulemus     olete     granulaarsus     kõigi     tabeli     kasutama     operatsioon kogu     andmebaasikeel mongodb     võimaliku     sõnastikrünne turvarikke     partnerreplikeerimine     puu ülesanne     lehekülje     koordineerimine mikroteenuse     filtreerimine     indeksid andmete     faktitabel     litsents oracle     hargsalvestus     vahend     sotsiaalne     erisus konstrueeritud     hadoop sql     kirjeldused)     kasutab     protseduurid     funktsioonid     t pg_dump     osade     pessimistlik     andmebaas andmekvaliteet     cypher võti-väärtus     siin-arhitectur     plokk andmebaas     väljundiks     meetmed teadmuslik     käsurida     viimane     põhimõtteliselt     loeng     mõista     pöördusmeetod     kasutajale     näiteprojekti     klasterdamine     pilv     fsync     olemi-suhte     märk märgistik     paariviisiline     hetktõmmised kaugprotseduuri     leheküljele     käivitamine käivitatud     krüpteerimise     päis taustprotsess     andmebaasioperatsiooni     mitmekesiste     intress tehniline     lause vaadete     sisemise     histogramm andmebaasi     lisapunktide     andmebaas komponent     omavad     värskendada     hinnang     nimekirjal     tabel sql-andmebaasisüsteem     lõpphindele     statistika     realiseerida     hierarhilised     üldiselt     defineerimisel     nädalat     elemendid pilveteenusena     turvamine     hinneteleht     hetktõmmis informatsiooni     prototüüpimine     lüüs     maailmapildi     andmebaasisüsteem loogiline     pakett postgresql     autode     pärimine objektid     objekti     erijuhus     microsoft     päring     koondandmed andmete     transaktsioon pessimistlik     kinnitamine autonoomne     protsess serveri     lisaeksam     robot     eventual     teralisus     täitmisplaan analüüsi     tarkvarakeel andmekäitluskeele     oktoobrist     iseseisev     eelised     ühtlasi     excel     kuues     keel histogramm     projekti     lähenemine jõudlus     plokk commons     konkurentsjuhtimine terviklikkus     rutiin mittevõimalik     rea     keele     tarkvara puhverdatud     saared cap     taotlemine     puhvrite     rikutakse     loogilisel     andmebaas nõrkus     rollid euroopa     diagramm     videost     rutiine parameeter     voogtöötlus     andmebaasisüsteem orm     peegeldab     veebiteenuste     scan hash     tähtskeem     transaktsioon eksklusiivne     turvameede euroopa     võrdsus     uuesti     juhiseid     tehis koodigeneraator     ummik     automaatkinnitamise     stiil refaktoreerimine     päringus     operatsiooni     suund parameeter     odavate     (andmete     mudel scrum     api-liides     ajamasin oracle     pikkusele     andmebaasisüsteemid     jagamiseks     lokaalseid     vastutuse     programm     lahendab     süsteem pgql     hägusa     office     asendatavuse     nähtavaks     koopia muudatuste     table_name where     etapp migreerimine     tüüpiline     hävitamine turvameede     sql tüübikonstruktor     praktikumid     kiirus     saaga     funktsionaalne     otsused     paneb     asukoht üheetapiline     liiasmassiiv     võimaldada     trimmis     põhjal     peeneteraline     detailsus     väle     seadus     salvestamine     skeem rdf     protsess bitmap     kodanikest     genereerib     mudeliprofiil     tarkvara külmvarusüsteem     koopia liigub     a hajus     open-closed     semestril     valdavalt     põhjustab     infovara oht     funktsioon märk     vajalik     stiil iteratiivne     leitud     üleminek     saaks     inmoni     toime     värskendamine mikroteenuse     tingimuste     tulemust     süsteemi     varusüsteem rutiinid     klass     ülelaadimine     kontrollnimekiri     arvutivõrk integratsiooni     postgresqlis     transaktsioon arvutite     loendustüüp objekt-relatsiooniline     varukoopia sõlmede     rakendusliides     olemi     kattuvate     andmebaas siin     alternatiivid     vaja     vahendeid     ria     punasega     tekkivat     koostamise     endas     pärandsüsteem     funktsioon     äriteabetarkvara     viirusetõrje konfidentsiaalsus     tüübiteisendus objekt-relatsiooniline     kirjeldamine     masinõpe reaalaja     andmevoog     logimine     kasutamise     eestikeelseks     magnetlint tilkumine     turvalisus isikuandmete     nähtavate     kahefaasilise     atribuudid tüüp     pealt     andmebaasisüstem kahefaasilise     logi valikuline     versiooni     andmevakkades     terviklik     teostatakse     andmetega     tööplaan tagasivaate     erinevatel     otsustussüsteemid andmevakk     elemendid rollback/     teenustepõhine     kontekstkommutatsioon     lisatest     peatükist     salvestusmudel oracle     täita     indeksil     enne     tüübikonstruktor postgresql     käikuandmine jõudlus     kirjeldava     andmesiire jõudlus     korrektne     lipuke     hulka     where     mapreduce andmeait     erinevate     replikeerimine vertica     ärimudel fair     rakendamisest     indeks loomulik     vaade java     disain ehitamine     collection     pakub     isolatsioonitase acidrain     panemine     erinev     regulaarse     programmeerimine     hübriidne     client     taastamine rollid     sisendandmeid     pääsumaatriks     surnud     public     täielikkus     cap     kafka     kodeering kodeeritud     inspiratsiooni     projekt     tarkvara rea     staatilisi     rutiine     mudelist     kaua     programmis     skeem predikaat     räsiväärtuseid     pl/sql     manipuleerimisoskus     muutuv     liidriga     vahetest     graafi     agile     proovi     puudumine     json/xml     parameeter     tõmmistamine     täitmine     optimeerimine programmeerimiskeel     keeles     kohustuslikkuse     klassifikaatorid     andmebaasidel     kahendfail     ennetamine õiguste     turvarike infovara     arvutüüp     report     andmebaasiserveris     andmebaasisüsteem nosql     töötamine     aitab     nõrkus     nii     aktiivsuspunktid     c informatsiooni     sool andmete     range     ärimudel segment     põhiobjekti     kohese     tähelepanu     sisemine     lause     apexis     varuandmebaas jõudlus     andmekaitse     operaator objekt-relatsiooniline     degenereerunud     sql-andmebaasisüsteem case     üldistusseos     dekrüpteerimise     andmekirjelduse     muutmälu sql-andmebaasisüsteem     vastab     kaitse     ülesande     läbiviimiseks     genereerimine     predikaadil     andmeelement pessimistlik     töövihik     geomeetrilised     analüüs nested     installeerimisel     segregatsiooni     räsifunktsiooni     siseselt     process     /var/www/html     ankurmodelleerimine     lõigatud apexttuee     probleemiks     autonoomne postgres_fdw     tarkvara pesastatud     andmetest integratsiooni     mälupuul     multihulk     kohe! kõik     ankurmodelleerimine veerupõhine     hindamise     märgistik unicode     tähestik eesti     dünaamiline füüsilise     päringutöötlus     t_ kasutatud     süsteemi-defineeritud     option sql-süstimine     tupik sql-transaktsioonide     lepingud varukoopia     realiseeriv     vastavus     toetust     lumehelbeskeem     bitivektorite     serverile     integreerimine     griid     sõelumine     lainedus föderatiivne     arendusmetoodika situatsiooniline     loendtüüp     astet     järel tupik     protsess integratsiooni     veebirakendus     skeem orm     fragment semantiline     vastaks     hajussüsteem     koopia jaosreplikeerimine     hetkeaje     vähese     salvestusmudel     algoritm konsensuse     konstrueeritud     muutmälust     algoritm logide     dubleerib     definitsioon     väljakutse postgres_fdw     ennetamine parool     eelne     värskus     taotlemise     ühetaoline     sessioon     turvalisus andmebaasisüsteem     programmiliides transaktsioon     tehnoloogia     vahel kasutaja-defineeritud     mitte     transaktsioon rakendus     tööplaanid     puhverdatud     varju     üritab     ühiseid     kahefaasiline     alt-üles     päring agregaat     lugemisel     andmemuudatuste     süsteem lähtekood     vahetestid     käideldavus     hajus heterogeenne     kõikide     alternatiivi     teisendamine     serialiseeritav     koordineerimine mikroteenus     lähtekoodiga     algoritm sparql     mitmekesine     graaf     rutiinide     ühest     lisamiseks     modifitseering     asukoht keskne     kolmekihiline     eeskuju testimine     objektid klass     vahemiku     andmebaasisüsteemid siin     evolutsiooniline     alamandmebaas andmefail     üldise     vaatlemine     uue     välisel     tehnoloogia gnu     regiooni     põhimõte mittehajus     suurima     rünnak     sõlm     ainult     parameetri     logi muudatuste     teooria hooldamine     tabel oracle     jõudlus horisontaalne     arvestada     nested     keskkonnas     slaidide     korrapärane     lukustamisprotokoll     normaliseerimine     evolutsioneerimine     muutmälu andmeaitade     defragmenteerimine     järjestusreeglistik objekt-relatsiooniline     erandite     mõistekaartid     optimeerimine nested     versioon objekt-relatsioonvastendus     tõlgib     laadimiseks     relatsioonilise     kontrollfail     turvapoliitika andmebaasisüsteem     kokkusobimatus     t_ i     väärtuste     ärimudel plokk     enterprise     kasutusel     lahtikirjutamine otsing     sünonüümimine     transaktsioon tõeliselt     suund võimalik     pakkuda     teksti     sql sql-andmebaasisüsteem     nuppude     logi     eksemplar rollback/     hooldamist     ressurss skaleerimine     väljaspool     sql kitsendused     andmebaas tarkvara     alternatiivne     haldussüsteem     skripti     sharepoint     minimaalse     käesolev     veebiteenus hübriidne     hooletus eesti     serveriprotsess     ühendumine     oota-sure     tõlkimise     süsteem integratsiooni     sõltumatus     partnerluses     tarkvarakeel modelleerimiskeel     skaleerimine serverarvuti     domeenid     argument     logifail     loogiline     sellist     infopüük     koopia primaarserveri     nupulevajutuse     kannaks     arhiiv     poolseks     juhitav refaktoreerimine     protseduur sql     iteratiivne     parool     variant     delikaatsed     ühendamine relatsioonialgebra     vöötimine     homogeenne     mõjutama     kõrguse     phppgadmin     andmebaas tootja     transaktsioon lokaalne     transaktsioonid     nimega     varundamine acidrain     töötle     suunab     kolmas     koodipunkt utf-     nimi deterministlik     andmebaasisüsteem hajus     t____insertsql     andmetes     inspektsioon     arvutamisel     sql-andmebaasi     p valikuline     räsiveerg     loeb/kirjutab     tabel     kasutamist     andmebaas oltp     robotprogramm     kategooria     leida     saadi     konflikti     raamatu     tekitanud     ümberkirjutamine     vahend case     teel objekt-relatsiooniline     operatsioon loogilise     unikaalne     värskendab     vastu     märgistik     andmeait andmejärv     teenus iso     defineerib     saalimine     laiendatud     optimeerimine ühendamine     (relatsioonialgebra     jagab     lingitud     topoloogia     newsql     algoritmi     turvarikke     sisendeid     videoloengud     vormile     kitsendus transaktsioon     andmebaas andmeait     individuaalset     annab     laadi     sundida     gql agregaatidel     esitab     andmehoidla     teel     koostada     kellaaega     andmetüüp     esituse     tüüp objekt-relatsiooniline     selgrooks     süsteemide     sobivaks     ajamasin     sql*plus     r-puu     vihje maksumuspõhine     krüpteerimine     võimalik     nullist     minimaalõiguste     tekstimassiivi     rakendus andmebaasisüsteem     ühendamine liitindeks     link     server bsd     paindmetoodika kose     kursuse     integreeritud     workshopi     muutmisoperatsioon replikeerimine     lisamise     versioonid lukkude     taastatav     ajakava praktikumide     oht andmebaasisüsteem     arvutamise     juurdepääsutee     ühendamise     seotud     välisvõti     näidatakse     paber andmekandja     tunnelit kui     oskused vesiagiilsus     kahendobjekt     andmebaasiobjektid     server plokiahela     siirde     paar ajaseeriate     nähtav     saamiseks     salvestuspunkt andmebaaside     aadress     peaks     komplekt     identiteedivargus     sõltuv     sisselogimine     saavutamine     t_ createdb     madal     deklaratiivne veerg     meede     haldamiseks     töökiirus     algab     kobar     oht     isolatsioonitase transaktsioon     pakett oracle     rullida     realiseerimiseks     koos     konkurents     vaade postgresql     vahendusel     genereeritud     töötlejatelt     tagasisidet     ülikasutaja     varuandmebaas lukkude     temaga     faas lokaalne     väljastatud     andmebaas logid     sünonüüm     saavad     privaatpilv     saamise     lihtsutamine merge     kaart     query     fragment hajus     release     materialiseerimine     e-poe     pgcrypto     kirjeldada     mastaapimine     draiver     dimensioon     vajadust     viimistlemine     suhtleb     /     (failide)     optimistlik     genereerida     lisada     ennetamine käideldavus     nõuandelukk lukustamine     tekitab     nosql     kuupäevad     andmekvaliteet andmeait     õppetöö     osa-terviku     räsiväärtus     paljastada     kiire     operatsioon optimeerimismoodul     olemitüüpide     järjestus     kvaliteet täielikkus     rakenduses     tervenisti     lause index     analüüsimiseks     kiht andmebaasioperatsiooni     loogikavaldis     parooliga     replikeerimine sõltuv     logi apache     andmebaasirakenduste     lukk transaktsioon     andmehulgad     oracle andmekäitluskeele     nutistu     elemendid oracle     teooriatestid     arendaja     selles     sisaldab     organisatsioon hajus     esmatutvus     esineb     evolutsioneerumine uutele     algatada     lugemisoperatsioonid koopia     kahjuks     andmebaasisüsteem konteinerandmebaas     hindamispõhimõtted     vanakooli     koristajate     detailanalüüsi     täitmisplaan loogiline     bitmap     pakkumine fail     serv     rutiin     tabelite     tööplaan rakendus     normaliseerituse     ridade     sql-andmebaasisüsteem objekt-relatsiooniline     piires     session_user     tuleneda     eksemplar segment     õppeaasta     lõppkasutaja     dropdb     tasakaalustatud maksumuspõhine     pesade     vastavuse     vastavaid     rünne andmed     kogumaksumus     nähtavad     baastabelid klass=tabel     aruanne     reguleerimise     dimensioonid     taastamine     taustprotsess     vormid     andmebaasihaldur     lukustamine     merge     otsene     küsib     tasemel trigerid     kompileerimine interpreteerimine     mitmes     avamine     loomist     funktsioon oracle     lause plokiahela     autotrace     b-puu     abistav     vajaduseta     riigi     koondamine     skaleerimine serverarvutite     imperatiivne     kokkukuuluvus     operatsioonide     kirjeldamiseks     tippude     mitme     liitindeksi     kasutaja-defineeritud sisendparameeter     heterogeenne     jagamine shared     tekib     kehtiv     nõutud     andmefail     koodipunkt unicode     hajutatult     ühesuunaline tõkestus     juba     võiks     asünkroonne     monumentaalne     päringud faktitabel     kodeering märk     massiiv     täielikult     link föderatiivne     turvalisus     linkimine     onlain-analüüs     information_schemacolumns     lisab     t kasutatud     vananenud     poolt     nukuteater postgresql     andmebaasiobjekt andmebaasi     suhtluse     rünne     traditsiooniline     oldsql hierarhiline     andmejärv olap     süsteem andmejärv     avaldub     küsimine     tellitav     kulud     kitsendused füüsilise     lukustamine logifail     optimeerimine semantiline     klikivoog     automaatselt     vastavate     kavandamine     segment     asukoht hajus     andmeühenduse     viimase     sünkroonne lugemisoperatsioon     serveri     laused objekt     tipp kõik-ühes     tabelid dokument     indeks-organiseeritud     lindilt     loomise     mitut     laused teises     hajussüsteem postgresql     komponentandmebaasisüsteem multiandmebaasisüsteem     puul     püsivus     õigustega     esimeses     konsolideerimine andmeait     platvorm andmebaasi     vastava     vahenduskasutaja     segmendid open     accessis     windows     t____copysql     sql-andmebaasisüsteem rakendus     väljalasked     hindamismudel     kaudu     tabelifunktsioonid     modelleerimiskeel optimeerimismoodul     andmekvaliteet andmebaasi     mudelid füüsiline     ajaandmete     autonoomne     tööplaan repeatable     programmeerimiskeel     päringu     kolmik suurandmed     tarkvara priivara     viitade     loogilise     hindamine index     lugema     sisalduda     andmetest     kasutajaliides     manuaal     süstimine     vaade oracle     andmelett     võrdlus siin     klassidiagramm     suhtlusosavus     hulgas     evolutsioneerimine rational     salvestuspunkt sql-andmebaasi     ristfunktsionaalnelaia     automaatselt primaarserver     nimede     baastabel     testid     andmebaasisüsteem juurkataloog     koopia hajus     kustutab     autorendi     välistamise     käivitusplaan     korporatiivne     olevast     täidetakse     vajavad     juurdepääsupoliitika     anonüümistamine     poolt konfliktide     klaster     välisvõtme     licence     kahte     harjutamisel     strateegia rida     viitamine     infoturve     oleks     haldab     paljundamine     muutmälu     põhineda     interpreteerimine lause     strateegilise     kasutatud     lahusus komplekt     offlain     register parameeter     vähendab     trilemma     putty     andmebaasiga     teemaks     järjekord     füüsiliste     kontrollimatu     tehnoloogia protsess     strateegia     hakkate     süsteem suurandmed     staatiline esimesed     tüübikonstruktor objekt-relatsiooniline     etapp/     põhiline     märk utf-     andmevaka     isolatsioonitase anomaalia     riiv     plans     haldus siin     aspekt     loengute     süsteem tehniline     omavahel     klassifikaatorite     kahetasandiline     andmebaas     ennetab     ettevõtte     liidrita     indekseeritud     kohustuslikkus mittevõimalik     agregaat nosql     analüüs kitsendused     skeemi     vahendis     liidu     lõpuks     sammul     kettalt     allsüsteem     küllalt     standard nosql     spetsiifiliselt     iteratsioon korrutatav     iseseisva     pakett avalik     tüüp sql-domeen     seosetüüpide     vaatamiseks     tee     meetodid sql     suur     kontrollitud     andmebaas integratsiooni     klient-server     bloob     oht sõnastikrünne     ajaloolised     muidugi     platvorm iteratsioon     lähtekood taasta     kitsendus     tehis arhitektuuri     autonoomia     hallata     administraator     andmebaasiüsteem segment     kodeeritud     serialiseerimine     eksam     omanduslik     asukohapõhised     kaupa     tagab     kollektsioon     muudetakse     moonutamine rutiinid     õigus     tähenduseta     hajussüsteem komponentandmebaasisüsteem     viiteajaga     eksklusiivne     kvaliteedi     väljund     general     logi andmebaasisüsteem     turvalisuse     detailandmed     näitega     partitioning andmeaitade     mineviku     mugavalt     kalastamine     sql alamtüüp     lõpus andmebaasisüsteem     hajutatud     replikeerimine füüsilisel     koostamisel     jõudlus käideldavus     kuum     turvameede vaated     ehitamine jõudlus     logimine veebirakendus     mõistekaart     gen_salt     uncommitted     baastabel postgresql     seos     arhitektuur     mittejärjestikuline     efekt kose     ajatempli     väärtuseid     aadress objekt     skeem serv     statistika analüüsi     e-its     demonstreerib     valiku     ärimudel     konstrueerimise     eksperiment     väärtused alamtüüp     väärtus sql     deklareeritud     konkreetse     väljakutse juhtparameeter     paaridel