Kodulehed
[383] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2022)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Sõnapilv

Millest materjalides kirjutatakse? Mida suurem tekst, seda rohkemate materjalide metaandmetes on seda sõna kasutatud.

  illegaalsed     transaktsioonile/     alusel andmebaasisüsteem     võimaldab     skeem     mingi     meetmed teadmuslik     atribuudi     sisaldab     tegemine;     andmesiire disaini     keel deterministlik     konsultatsioon     jätta     teadete     tavaliselt     massiivselt     mägimurrak andmeaitade     arvutamise     seisundidiagramm     vihje     segama     framework     andmebaasiüsteem     liides     isikusamasuse     metoodika iteratsioon     räsiväärtuse     lähtekoodiga     miinused     kodanikest     ehitamine soe     viirusetõrje konfidentsiaalsus     andmebaas turvameede     paar ajaseeriate     loeb/kirjutab     tüüp multiset     sõltumatus     andmeait     leheküljed     laupäeval kui     andmefail     koristamiste     paralleeltöö     funktsioon väljundparameeter     graaf graaf     süsteemi     andmekvaliteet andmeait     silotornid tehniline     tuvastada     hüpikakna     mitmes     sageli     andmekaitse     masinkood füüsiline     tüüpiline     vastuolulise     mahukas     lekkivate     register parameeter     lause liitindeks     jaotustaluvus     skeemi     mestimispuu     sisendandmeid     probleem oracle     unified     andmebaas oo     vananenud     pidurdumine     konflikti     operatsioonisüsteem     klahvikuulaja     telemeetria kuum     lugemine     vahend objekt     serverarvutite     fillfactor     andmemudel tõeliselt     järjestus teenus     a tootja     konfliktide     lihtsutamine index-skip     ekstent     detailimine     "lahtilõhkumise"     leidmine     t____insertsql     segmendid open     plokiahela     käideldavus     andmebaasisüsteem andmete     unikaalsuse     sql sql     vajalikud     saared cap     individuaalset     logi primaarserver     suurandmed     minimaalõiguste     inimkeel     valmib     erinevate     põhimõte mittehajus     reoptimeerimine     andmekäitluskeele     ujukomatüüp     klassifikaatorite     (failide)     surrogaatvõti     partnerreplikeerimine     nähtamatu id     vahetavad     täitmisplaan analüüsi     faas konsensuse     andmevakk etl     mapreduce sektsioonid     kaupade     vastaks     kaudtüüpsus     serv     analüüs     taastamine andmebaasisüsteem     deklaratiivselt     seoses     protseduurid     äravõtmine     regressioontestimine     seda     kolmik suurandmed     refactoring     b+     võrdsus     tuleneda     hübriidne uml     hajussüsteem dblink     üldotstarbeline     relatsioon relatsioonialgebra     indeksid isejuhtiv     standardid tehing     sql sql-andmebaasisüsteem     transporditav     järgida     vaate     lahendamine klient     olemi-suhte     funktsionaalne     dimensioonide     triger oracle     korralduse     püsisalvestamine     connection     ahead     statistika analüüsi     esitab     andmetüüp andmebaasioperatsioon     tahtlik tehniline     silotornid     hulgas     lisapunkt     varundamine siin     andmetüüp sql     integratsiooni     graaf cassandra     võimalusi     kinnitatakse     tingib     lahtikirjutamine otsing     hulka     koristajate     turvameede vaated     operatsioon loogilise     (sql)     teel objekt-relatsiooniline     kerckhoffsi     päring agregaat     varukoopia andmebaasi     serverisse     protseduur sql     antimuster tehniline     ajatempel andmebaas     agiilne     konstruktor tüübitud     optimeerimine loogiline     nimed     rutiinid andmesiire     füüsiliste     andmebaasisüsteem võrkmudel     andmebaasisüsteem kehand     accessi     andmebaasiga     genereeritud     eesmärk ülesanne     võlg mudeli     privaatpilv     vahel kasutaja-defineeritud     andmeelement lukk     salvestamisel     sparql graph     tüüp tüüp     postgresqlist     valupõhine     jõudlus tabeliruum     moodustamine     kontrollnimekiri     omadus skeem     mitteterviklik     index-skip     veeruperekondadel     lõhn rational     lausete     kaart     ühislukk     avaldist     vabastamine     teenus andmejärv     lisab     klikivoog suurandmed     olekudiagramm     säilitatakse     lähtekood taasta     andmeait andmevakk     andmekaitse andmete     trükised     krüpteerimine isikuandmed     kafka     substitution     ainult     siseplatvormi     toimida     vesiagiilsus     teisele     metaandmed     pere-     onlain-tehingutöötlus     pgapexis     tooteomanik     eelkinnitamise     automaatkontroll     turvalisus turvameede     tüüp sql-domeen     andmebaasisüstem andmeaitade     andmemuudatuste     anomaalia klient     allikast     kõigepealt optimeerimismoodul     tüübid     töövihik     kustutamine     lokaalne     pühendunud     data_type from     kild     juurdepääsu     sarnane     eraelu     tekitab     jagamiseks     plokk     muutmise     reaaltüüp     deklareeritud     ainult     tähendab     sõltub     installeerimisel     cypher võti-väärtus     turvalisus tugevdus     kinnitamine autonoomne     räsifunktsioon     tööplaan repeatable     ühetaoline     lukustamine arendaja     lindistused     regulaarset     praktikumid     nõuandelukk lukustamine     aasta     moonutamine     aitab     poolt     püsisalvestusse     ria     kirjutamise     täitmisplaan loogiline     volitustõend eesti     kirjeldamiseks     tehniliste     eksamiajad     piiratud     report     tabel objekt-relatsiooniline     triger     sisetüüp     üks     kuuendal     statistics     nõutud     taastamine enne     õigused     selles     teel     hindamissüsteemi     andmed varukoopia     sihtandmebaas disaini     ressursi-indikaator     esimesena     mineviku     template     indeks tabeli     hindamisel     failis     laiuse     laused     suund kohustuslik     valima     põhjustada     organiseeritud     segregatsiooni     optimeerimine optimeerimismoodul     faktitabel andmeait     punkt     andmebaasisüsteem sql     optimeerija     andmekeskus     routine     funktsioonid     nupulevajutuse     andmebaas cap     võti     situatsiooniline     esitusviisi     tagamine     programmeerimiskeel     maksimeeri     muutuv     office     asukoht keskne     pakendaja komponentandmebaasisüsteem     põhivormis     navigeerimise     omadused     ridadele     analoogiaks     tähestik funktsioon     varuandmebaas sihtandmebaas     apexi     väljaspool     taakvara     kimballi     masinõpe reaalaja     soft-state     paarist     isolatsioonitase     faktitabel     link föderatiivne     lause füüsiline     tuvasta     imperatiivne tulpdiagramm     andmebaasid     omavad     skeem sql     andmemudel     pärimiseks     õigus     ühendamine     väljade     määratud     arenduskeskkond detailimine     massiiv xml     fragmendid funktsionaalsuse     binaarfail     dimensionaalne     draiver     (postgresql)     operatsioon piirang     kirjeldamine     sql neoj     nõustamise     skeem graafi     pakett sql-andmebaasisüsteem     teadmuslik     sellele     küsimuste     komponent     teralisus     reeglipõhine     andmebaasimasin     asukoht hajus     pääsumaatriks     dokument     täitmine     sekundaarne     seadusandlus olemuslik     andmekaevandamine andmete     tupik sql-transaktsioonide     olekumasinaskeem     skeemitud     kobar elastsuse     plans     võimekusega     fakt     serveerida     mahuga     tegemist     asukohapõhised     turvalisuse     lähe     koodipunkt     seadus     realukustus     viimase     tabeliga     stiil iteratiivne     koos     allüürnike     collection     näited     pilv ekstent     õppetöö     sisendiks     script     video     anonüümistamine     loogiliste     vahendis     procedure     vastavust     kaitseb     tegevused struktureeritud     ümberkirjutamise     kitsendus andmebaasisüsteem     üritada     laiendamise     kuues     sql alamtüüp     veebiteenus register     pakett postgresql     robot     tekstitüüp     rakendamisest     kantakse     projektsioon     interpreteerimine kompileerimine     valiku     volitustõend peletus     komponentandmebaasisüsteem dblink     vajab     lukustamine logifail     cap     volitamine     meenutada     server bsd     kirjutamisel     tabelrünne     staatilisi     funktsioon parameeter     sisselogimine     meiliaadressi     tüüpiliselt     histogramm andmebaasi     saaks     hajussüsteem komponentandmebaasisüsteem     mälu objekt     indeks kasutaja-defineeritud     mugavalt     kasutaja isoleeritus     näidata     täidab     minimaalse     suvapöördusmälu     c cap     @ttuee     veerg päringus     kuuluda     põhjaliku     protsess bitmap     t_ kasutatud     pilv hetktõmmis     operaatorid/     isoleeritus transaktsioon     kirjutama     edasiarendus     kustutamine jõudlus     sql*plus     transaktsioon eksklusiivne     isolatsioonitase rakendus     lühiajalise     töötle     kasutust     eelne     automaatkinnitamise     oht andmebaasisüsteem     võimalikult     andmevaramu     mestimine loogiline     kontroll andmekirjelduskeel     sümmeetrilised     andmesiire jõudlus     etalonturbe     eestikeelseks     hooldamist     tellitav     skeem cassandra     viisardi     sätestatud     generator     osade     tüüp meetod     andmebaasikeel mongodb     laisk     andmesoo     konstrueerimine     peaks     sisalduvate     haldab     andmebaasisüsteem orm     loenguvideo     versiooni     unikaalne     sql     skaleerimine serverarvutite     kirjeldab     parendamine     protsess andmeait     rollback/     sõlm     virtuaalne     konstruktor     lähenemine jõudlus     mudelid füüsiline     teenus     märgistik glüüf     puu ülesanne     package     andmekäitluse     loengu     hübriid     kolmik graafidel     maailmapildi     andmevakad siin     sisseehitatud     update tehniline     võti-väärtus     elemendid segment     rakendusliides     korral     avameelselt     fsync     objektandmebaas     ühtlustamine     turvalisus andmebaasisüsteem     taastamine rollid     sidumine     koopia viiteajaga     information_schemacolumns     põhjus     kahekihiline     putty     evolutsioneerimine     analüüs nested     semantiline     probleeme     huvides     tabel andmebaasisüsteem     ehitamine jõudlus     disaini     indeksite     jagab     ärimudel plokk     infosüsteemi     leivaraja     basic     süsteem graafi     regulaarne     asukoht     omadus)     ühtlasi     konsolideerimine andmeait     tabelivormi     tulemust     kanaarilinnu     hoiab     mestimine     transaktsioon sql-andmebaasi     tõestatud     mägimurrak     ajatempli     unikaalskaneerimine     väikese     spiraalmudel     nothing     küllalt     andmebaas andmevaka     agregaat nosql     laiendatud     tardmetoodika     koosneda     süsteemi-defineeritud     kasutaja-defineeritud     skripti     siin-arhitektuur andmevakk     seisuga     seadusandlus     väljakutse postgres_fdw     andmesiire lintmäluseade     välja     räägita     taasta     plokk andmebaas     kohe! kõik     harjutada     omadus täpsus     vaikimisi     teooria     tabel postgresql     salvestamise     nimekirjavormi     arenduse     järjestikpöördusega     mitmene     turvapoliitika reapõhised     primaarne     liides parameeter     andmebaas andmevakk     terviksüsteem     turvalisus rikke-eelse     vahetestideks     eriliigilised     funktsioon protseduur     halvendab     interaktiivse     kitsendusest     evolutsioneerimine rational     sõnumivahetus     siltide     võiksid     paljusid     tarkvara commons     päringul     revoke     üleminek     arvutivõrk tehniline     normaliseeritud     koodigeneraator hooldamise     deanonüümimine     rakendus andmesiire     lukustamine andmebaas     kokkukuuluvus     kogumitel     demokratiseerumine     kaartiga     loogilisel     arhiiv     loomine     siirde     tegelema     parandab     esialgse     milles     salvestamist     oracles     puutumatus andmebaas     lõhn mudel     tüüp alamtüüp     taaskasutamiseks     rutiinid     ebapiisavuse     andmebaas sündmuste     viidete     ärilised     apache     abistav     tähtpäring     lõppu     raksendab     algoritm konsensuse     kogum     agregaatidel     auditoorse     voogreplikeerimine     andmebaasirakenduste     kitsendusi     liiasus andmebaasi     ärimudel fair     varukoopia     arendus     nähtavad     toimuv     example     mõõtlusalus     gql cql     ühine     turvaauk testandmebaas     tööna     teoreem     elementide     teiste     täidetavuse     profileerimine     silumine     lehele     baastabelid klass=tabel     andmebaas     koodide     tehis     olevate     mälus klass     rakendamise     kuumvarusüsteem tilkumine     testimine     tabeliruum tagasivaate     lahendamine lugemisoperatsioon     kirjeldatakse     osutub     kobar     otsustussüsteemid andmevakk     fail     hierarhilised     indeks tasuta     andmemuudatused loogilisel     koostab     sotsiaalne     kaudu     licence     sünonüümimine     järjekorras     reatüübi     täitmisplaanid     rüsinameister     parameeter sisend     täidetakse     värkvõrk     andmebaasisüsteem loogiline     optimeerimine ühendamine     etapp/faas oracle     tüübiteisendus objekt-relatsiooniline     skaneerimine     oht nõrkus     töötlemise     nested     riimuv     litsentsi     tükkide     varuandmebaas     globaalne     kuhja     ristkasutus     süsteem andmejärv     praktikumi     excel     arendaja     vaatamine     andmebaas nõrkus     põhimõttel     erisus konstrueeritud     rakenduses     õppejõu     puhas     testandmed     (kontseptuaalse/loogilise/füüsilise     indeksid faktitabel     selgitab     kehtib     tagasisidet     6nk     konsistentsus     võimaluste     tipp kõik-ühes     json kirjutamise     koordineerida     rullida     eeldab     postgresql konstrueeritud     koopia hajus     autotrace     loodud     perioodil     päringud faktitabel     teisendamine andmebaasisüsteem     replikeerimine jõudlus     kitsendus sql-domeen     hetktõmmis komponent     regulaaravaldisele     lisaülesanded     liidese     alternatiivne     sisaldama     materialiseerimine     kirjelduskeel     praktikum     juhtimisotsused andmevaka     kõik-ühes     meetod orm     oota-sure     suured     paralleeltöö andmeaitade     ärivara     protsess     lisapunktide     tüüp konstrueeritud     otsustamise     valdavalt     probleem     käivitusmaksumus     vaated     üldistusseos     pöördusmeetod     oracle     juhitav     loomisele     vaated sql-andmebaasisüsteem     kujutab     bloob     andmed kontseptuaalne     persistence     siin-arhitectur     ümberpööramise     serveriga     volitustõend turvameede     arvutis     päringukeel     lukustamisprotokoll     sobivaks     omanduslik     andmebaas andmebaasisüsteem     planeerija     hindamismudel     domeen     vahend     skeem rdf     kehand alamandmebaas     hetkel     agile     peaksid     veerg     diagrammi     käigus     tagab     punasega     operaator postgresql     vaade     poliitika euroopa     hadoop sql     videotes     driver     omadus andmebaas     muutmisoperatsioon replikeerimine     tarkvara andmebaasi     etapp/faas tabelite     saalimine     käideldavus bitmap     loomulik     vajutamine     microsoft     heuristiline     sõnastikrünne turvarikke     imperatiivne     käsud dropdb     terabaidid faktitabel     defineerimisel     heuristika     andmeelement pessimistlik     standard nosql     funktsioonil     detailandmete     jaotustaluvuse     vahemikskaneerimine     saamiseks     tekkimise     eksport     arhitektuur     võlg     protokoll globaalne     kõikide     kõvaketas     põhjal     pöördumise     andmebaas kolmefaasilise     vastavus     javascripti     mudelid     täitmisplaani     lause     salvestuspunkt     hajussüsteem postgresql     pidevalt     tuum     andmeait andmeaitade     indeksid sensorid     päringutöötlus     sulgemine     allikas     koosneb     elutsükkel operatsiooni     paralleeltöö andmekäitluskeele     sool     eksemplar ärivara     query     andmebaasioperatsiooni     strateegia pl     segmendid     eenterprise     relatsioonilise     tipp neoj     organisatsiooniline kasutajad     lause plokiahela     nimega     mudeli     keskne     toetab     kasutajate     plokk oracle     näitel     ühest     täiustatud     parool     muster nosql     transaktsioon atomaarsus     vahend case     vormid     operaator     leheküljele     ressurss skaleerimine     logitava     vahendite     teenuseid     normaalkujul aruande     esitamise     saadi     andmekirjelduse     execution     serverid     mitmest     sorteeritud     inspektsioon     reguleerib     paralleelprotsessid     turvarikke     tehingutöötluse     andmeaida     mudel arendusmetoodika     justkui     võõrvõti     klass     teenusetõkestus     profiiliga     serialiseerimine     juurdepääsumeetod     käitumises     juurutamine     inimkeel iso     hoitakse     partitioning andmeaitade     domeenide     replikeerimine     analüüsimiseks     tasakaalustatud otsing     vaatamiseks     andmeelement õnnestumine     rööptöötluse     järjestatud     kasutajad hirmvara     korter     taastamise     protsess ärivara     esimese     hoolima     erinevates     avastamine     tulemuse     föderatiivses     väliste     osalised     sql atribuut     lainedus föderatiivne     ühesuunaline tõkestus     sõnastik     salvestusmudel avalik     täiendav     järk arendusmetoodika     aspekt     kindralite     loeng     andmeteadlased loogiline     töötlemisel     protsess andmete     scan hash     ehitusplokk     etapp migreerimine     vaadete     eksam     mittejärjestikuline     klaster dokument     generaator     krüpteerimine     samuti     tugev     juhtimisotsused etl     operatiivandmete     sql/pgq dokumendi     kõigi     kitsendus struktureeritud     tähtpäring andmejärv     nimekirjal     anomaalia primaarserveri     aktuaalsed     transaktsioon jagatud     käikuandmine jõudlus     läbi     open-closed     makro     application     pakett     arvutite     asünkroonne tarbija     nälgimine terviklikkus     dokumendis     kasutamist arendaja     järjestikuline     oht delikaatsed     koondamine     mitteföderatiivses     kasutatud     suurima     graafik     tegelik     kordamisküsimused     vajaduseta     loengute     peale     koondandmed     tagamise     oracle andmekäitluskeele     räägin     algoritmi     osa arendusmetoodika     märkide     sessioon     sõnumivahetus täielik     defineerimiseks     pl lukustamine     väljakutse juhtparameeter     protseduuri     lokaalseid     järgimine     liskovi     hübriidne     annotatsioon     --column-inserts     kvaliteet täielikkus     tingida     võlg tehniline     winscp     andmetele     selles siin     pilv kaheetapiline     teisendus bitmap-join     (protsesside     andmeait andmejärv     latin     operatsioonide     sql-andmebaasisüsteem sql     esitatakse     taseme     replikeerimise     logifail     sql-andmebaasisüsteem andmeaitade     kontseptuaalne     andmebaasisüsteem juurkataloog     vajalikke     pikkusele     arvujada     analyze     tabeliruum mäluruum     kellaaja     andmebaasisüsteem andmefail     detailanalüüsi     valida     ülejäänud     sisaldub     kunstlik     vara vaated     järgib     väärtuste     liiasus nosql     liidetav     algatus     arendamise     etappide     füüsilise     mõistekaartidena     oluline     eksperiment     horisontaalne     peetakse     võrdlus siin     lahendada     statistika histogramm     andmeaita     serveriprotsess     käsud pg_dump     projekt     security     täitmiseks     mille     praktikad infosüsteem     pärandsüsteemide     kose     saamise     võimalda     kuus     haldamise     kontroll analüüsi     konfliktipõhine     turvalipikud õiguste     lõpptestiks     rakenduste     meetodid sql     süsteem deklaratiivne     skaleerimine     skaleerimine serverarvuti     püsivus     andmeait reaalaja     priivara     replikeerimine asünkroonne     faas andmesiire     taaskasutatav     märgistik utf-     tasakaalustatud maksumuspõhine     transporditakse     akna     vajalik     üldise     ebakõla     vahetulemus     küsimus     sealhulgas     terabait     lahtikirjutamine     täitmisplaan sisemise     parool andmed     teemasid     andmesaared     taastada     serv graafidel     kohandatav koodi     isolatsioonitase kahefaasiline     tähestik eesti     lähteandmete     nõustussüsteem     säilitav     odavate     vihje maksumuspõhine     olete     liidu     osaks     fantoomkirje     hetke     täisarvutüüp     kujul     ketastel     liiasmassiiv     keeles     loogilise     tüüpimine distinct     algab     saavad     spordiklubi     värskendamine     tulevane     argument     ootamise     server homogeene     tehnika optimistlik     arvutab     litsents kõik-ühes     faas     printsiip andmetega     arendamiseks     nimekirjavormis     iseloomustab     indeks andmeaitade     andmebaas tarkvara     kiht andmebaasioperatsiooni     järk iteratsioon     luuakse     dünaamiline füüsilise     segregation     versioon objekt-relatsioonvastendus     objekt-relatsioonvastendus füüsiline     lihtsustavad     matching     masinõpe füüsiline     grant     vöötimine     olemi     logimine andmebaasisüsteem     objekt-relatsioonvastendus     klass=tabel sql-domeen     sektsioon     paiknemine     mikroteenused     refaktoreerimine refaktoreerimine     deklaratiivsete     standardi     genereerimine     autonoomne mitteföderatiivne     avamisel     where     vales     tarkvarakeel modelleerimiskeel     ülemkasutaja     otsustussüsteemid     source     koostööd     hinne     korraldus     pärandandmebaas rutiinid     andmekogu servade     faas hajus     ainekava     andmemudeli     programmiliides transaktsioon     veerg xml-andmebaasisüsteem     kodeeritud     isolatsioonitase multiversioon-     varundamine     süntaksilt     põhimõtteliselt     kiht     loogikavaldis     optimeerimine programmeerimiskeel     sõltumatute     andmehulgad     vaba     tüüp massiivipõhine     tähenduseta     võimalus     transaktsioonid dokument     range     protokoll kahefaasilise         operaatori     töötlemiseks     toetust     lause index     teistes     sisendit     kuvada     objektivaade objekt-relatsiooniline     kontekstkommutatsioon projektsioon     andmevoog     vahetus paxose     suurandmed suurandmed     liittüüp     rünne tugevdus     realiseerimiseks     võimalused     olnud     replikeerimine kuum     parandada     funktsiooni     evolutsioneerumine uutele     asjade     kasutuslugu     keel rutiinide     andmefail indeksi     baastabelite     taastamine     kahendfail     single     detailandmed indeksid     puudub     aktiivsuspunkt     leida     public     tehinguhaldus     ärireegel     vajadust     standardile     etappidega     client     põhiobjekti     dependency     efekt     koostama     sprint     eduvpn     lause maksumuspõhine     stiil etapp     säilitada     leping     õiguste     teemaks     tegemine päringu     kui     optimeerimine semantiline     table_name where     salvestusmudel     pääsupiirangud     portfelliteooria     phppgadmin     töötlemine     rakendatakse     arendus semantiline     kõiki     plokk ajamasin     vaatlemine     nutistu     kohustuslikkuse     andmekvaliteet loogiline     t_ psql     päringuid     põhilist     liides isikuandmete     hõlmava     sissejuhatus     replikeerimine füüsilisel     mõõt     autonoomne postgres_fdw     inner     koopia liigub     deklaratiivne rutiin     muuta     väljundiks     andmebaasihaldur     kehtiv     võlg koodigeneraator     transaktsioon kahefaasilise     mitme     logifail rakendus     tagasi     veergude     dünaamilisemad     replikeerimine vertica     loendustüüp     võiks     monumentaalne     indeks-klasterdatud     vahendid     modernne     avatekst     oktoobrist     määrangu     oldsql hierarhiline     muudatused     tabelifunktsioonid     match     replikeerimine tehniline     asukohast     poolne     kontseptuaalsel     käideldavus hajus     andmed serveri     index     õhtul     algoritm sparql     riistvara     väljakutse     tähtaeg     hoida     skript     andmebaas dimensioonide     andmebaasikeel sql/pgq     litsents     identiteet rakendus     vaade histogramm     hetktõmmis informatsiooni     lause merge     juhitav refaktoreerimine     transaktsioon andmebaasi     maailmas     ettevalmistusala baastabelid     trigeri     arvutivõrk integratsiooni     rünne reapõhised     andmebaas komponent     versioon     päis taustprotsess     andmevaka     liides vara     regulaaravaldis     standard objekt-relatsiooniline     riistvaraline rünne     table_type     tõrkesiire replikeerimine     vaja     arendusmetoodika konstrueerimine     süsteem sql/pgq     eelnevalt     tagantjärgi     indeksid     tasemel trigerid     lühidalt     kui     infoturve     defineerib     tervenisti     tehis arhitektuuri     primaarserver muutmisoperatsioon     välised     prototüüpimine     vargus     topoloogia     salvestusmudel oracle     varundamine/taastamine     aruandesse     salvestatakse     p valikuline     konveiertöö relatsioon     teel postgresql     arendusmetoodika andmebaasi     ennetamine isikuandmete     jaoks     paralleelne     serveril     tupik kuum     genereerimine pöörake     tabel tegevuste     isikuandmed     petabaidid andmevakk     andmebaasiüsteem segment     turvaline     mudel lähteandmebaas     logi andmebaasisüsteem     operatsioon andmekäitluskeele     failide     vahetestid     objektipöördusprotokoll     andmebaasisüsteem nosql     demokratiseerumine lõppkasutaja     lihtsustab     andmevoodiagramm     tüüp rutiin     lukk     skeem kõik-ühes     haldamine räsiväärtused     moodustavad     operatsioon optimeerimismoodul     histogramm     rünne andmete     analüütiline     luuaks     ligipääsetavuse     kasutades     pöördustee andmebaasisüsteem     identifikaator     küsib     tarkvarakeel füüsiline     liidripõhine     sql/med     nõudeid     rünnak     otseülekandena     veeru     suur     meelde     alternatiivi     sügissemestril     selleks     rahulolu andmete     täpsustamine/parandamine     dokumentatsiooni     robotprogramm     olevad     nägemuses     mõistekaartid     mikroteenuse     taitmisplaan     statistika andmebaasi     lausedsql     andmed füüsiline     päringud andmete     server sql/med     vastuvõtuaegade     andmebaas järjestatud     eksemplar rollback/     skeem kooskõlalisus     andmebaasihalduse     andmebaasikeel omaduste     veeruperekonnast     turvapoliitika andmebaasisüsteem     piiritletud     sql-andmebaasisüsteem dokumentidel     isikuandmed turvameede     dimensioon     mudelis     ennetamine käideldavus     välisvõtmed     tööplaan konfliktipõhine     äravõtmiseks     indeksit     täiendused/parandused     struktureeritud     dubleerib     räsitabel     granulaarsus     platvormidele     multiandmebaasisüsteem     andmesiire taastamine     käsitles loenguid     lisada     juhib     hinneteleht     viite-atribuut     protsess hadoop     pealetuleku     pakett baastabel     veerg row     partnerluses     realiseeriv     märkate     variety suurandmed     ettevalmistusala     kontrollpunkt     pöörduda     realiseerida     hajussüsteem     pöördustee     relvar     üks-mitmele     moonutamine rutiinid     juurkasutaja     metoodikaarendus     algoritm logide     andmekvaliteet     töövahendid kogutavate     harjutamine koodigeneraator     tulemusena     andmebaasirakendus     andmekaitse sõnastikrünne     räsifunktsioonil     olem-atribuut-väärtus     comment     omaduste     tehniline euroopa     koristajaga     kasutamisel     läbipaistev     tekib     taastatavus     värskendab     üleslaadimine     mastaapimine     varju     optimistlik     terviklikkuse     ressursikirjeldusvorming     salvestus     näites     kasutusvaldkond graafidel     sündmusvoo     milliseid     tarkvara priivara     haldus     kodeerimise     keerukam     muutmälu sql-andmebaasisüsteem     bitmap     värskendamine mikroteenuse     esimeses     vihje andmebaasisüsteem     surnud     täitmisplaan füüsiline     kindla     vihje histogramm     korduste     ajaseeriate     pakett sql     integreeritud     jagamine     avanenud     plokiaheldus keskkonna     transaktsiooni     installeeritud     hajustransaktsioon     hõiva     gigabait     laiendus postgresql     konfiguratsiooni     tarkvara puhverdatud     triptühhoonia     nädalat     föderatiivne     täitmisel     tööplaan mitteserialiseeritav     mõjutab     rünne omanduslik     proovitarkvara     andmejärv     ajaandmete     kasutaja-defineeritud sisendparameeter     võimsuse     põhiobjekitde     keerukus vari-it     videost     järjekorrast     käivitumisel     sundida     süsteem geograafiline     lõpus andmebaasisüsteem     viide     rea     treeningute     vaade oracle     serverarvuti     rutiinid sql-domeen     järel sql-andmebaasi     tekstiobjekt     asukohale     sisemise     kontrollimiseks     oldsql     baastüüp     pakub     konstruktori     oracle objekt-relatsiooniline     redigeerimine     elemendid rollback/     terviklikkus mitme     primaarvõtmest     koopiate     ennetab     plokk commons     transaktsioon teenus     table_name     mitmeprotsessori     maksimaalsele     agregaat sql     t kasutatud     hoiupuul     arvuti graafidel     hindamispõhimõtted     isehäälestuvus     panema     tipp graafidel     palun     pääsu     otseülekanne     haldur     talletatud     nimi deterministlik     sql-andmebaasisüsteem     +     andmetüüp     andmebaasisüsteem transaktsioon     kinnitamine     klient-server     esimesed     tekkimine baastabel     tulemused     aruande     omadus     migreerimine     terviklikkus     transaktsioonid     solid     taotlemise     terminaliprogrammi     harjutamine     riha     režiim     lsm-puu     keerukus arendusmetoodika     rutiin     kapseldamine     andmebaas logid     rakendada     süsteem kõik-ühes     väljund     võimalik     andmetest integratsiooni     mõisted     klient     bott     tasuta     stiil refaktoreerimine     paigutamise     valemi     pealt     architect     rollid euroopa     dimensioonitabel     tüüpimata     eraldatud     autonoomia     testimispõhine     teises     võimalust     mitte     tippude     asukoht mikroteenus     kaitse     ühendus     platvorm andmebaasi     võivad     omasid     sõnumilühend     veebirakendus     suurendab     logifail andmebaasisüsteem     sql-andmebaasi     tehing     session_user     klassifikaatorid     mitmemõõtmeline     delivery     andmebaasiobjekt     endast     tabelifunktsioon     hindamise     liitboksi     raamistik scaled     kaksikautentimine     enterprise     kuumkoht     turvaauk turvapoliitika     mini-andmevaramu     kattuvate     keerukad     link oracle     koopia organisatsioon     vastava     võimalikest     tasemel andmebaasisüsteem     käivitamine     indekseeritud     tabelid andmebaasisüsteem     andmebaasist     kohtades     teabe     allsüsteem     varukoopia soe     sobramine     lisamoodul     teostada     süsteemikataloog     tõeline     andmebaasi-     võimsus     ajamasin     reaalaja     massiiv veerg     newsql     tehnoloogia litsents     kontrollitakse     skeem redis     ketastel/serveritel vertica     poolt konfliktide     klassidiagramm     andmemudel sql-andmebaasisüsteem     nendest     mudel refaktoreerimine     kiirendab     logida     toeta     mittevõimalikkuse     materialized     versioonid lukkude     laused kontseptuaalne     kahendotsing     sisend-väljund plokk     logipõhine     olemasolevaid     ülelaadimine     tunnus     ennetamine õiguste     isehallatavus     materjale     suuremaks     mudelist     kirjas     täies     järgi     käesolev     salvestuspunkt sql-andmebaasi     lisamine     scott     omavahel     dbms_outputput_line     fragment hajus     koondhinne     tarkvarakeel andmekäitluskeele     lahendamine     annab     samaaegse     tulemuste     lugemise     kogumine     teisendus     formaadis     skeemis     kahjuks     muster     argumendid     mitut     pealkirjade     lugege     juurdepääsupoliitika     aste case     süsteemide     manipuleerimisoskus     variant     süsteemiarenduse     vähene     alter     toetama     localtimestamp     ärimudel     muudetamatus     jooksul     semestri     tulevikuks     utf- inimkeel     sünkroniseerimisel     andmekvaliteet andmebaasisüsteem     põlvkonnad     trigerite     eelduseks     andmetega     fail vaba     parsimine     terviksüsteem paindmetoodika     programmis     välisest     andmevakkades     transaktsioonid sql-andmebaasisüsteem     kokkuvõttefunktsioon     katkematu     kiskjalikkust     isejuhtiv     kood oracle-case     lõpus serialiseeritav     taotlemine     sul     agiilne     üritab     elimineerimise     kohta     andmebaas ettevalmistusala     sagedusel     ülikasutaja     katkestamine     nõuandelukk     iseloomustada     pakendaja postgresql     võtmine     järjestikulisi     lüüs     ülesanne     bukett hash     terviklikkus andmebaasisüsteem     domain     sõltumatus rakendusliides     andmesõnastik     saavutada     omand-vabavara     logi apache     haldus siin     r-puu     backend     language     tabelid     teooriatest     suunab     edastada     ajamasin oracle     andmebaasikeel graaf     funktsioon     diagramm     autonoomne     teisendamine     licenses     administraator     ajas     arhitektuuri     arvutamine     piirang     põhineb     boonuspunkt     viidad     andmebaas oltp     vastavate     normaliseerituse     külm     tulud ajakohasus     pearaamat andmebaasisüsteem     vahendaja oracle     kaksikautentimine tegevuste     räsipuu     postgresqlis     inmoni     tabelid nosql     ehitamine     transaktsioon lokaalne     hajus komponent     siseselt     through     rutiin mittevõimalik     alternatiiviks     üldiselt     ressurss     alamkeel     riigid     massiivitüübi     replikeeritud     kahetasandiline     tehnoloogia protsess     edasilükatud     kattumatus     võltsimist     serverilt     ekraanivormi     puhvertoiteallikas     päringuna     laused     sisalduda     sihiks     /var/www/html     dokument agregaatidel     süsteem omaduste     liides turvameede     staatilisemad     workshopi     arvutivõrk füüsiline     andmebaas objekt-relatsiooniline     skeem serv     ühendamise     sql-andmebaasisüsteem rakendus     loogikaavaldised     täitmist     suurendama     lukk veebirakendus     seadus rollback/     nälgimine     puudumine     kasutamise     valmistuda     lähenemine lintmäluseade     ressursikirjeldusraamistik     skaleeritav     tänav     isolatsioonitase anomaalia     deklaratiivne veerg     sisalduvad     sorteeritav     modelleerimiskeel optimeerimismoodul     operatsioon sisend/     kogemuse     selektiivsuse     kodeering koodipunkt     isolatsioonitase andmebaasisüsteem     ressurss vertikaalne     pgcrypto     pruugi     andmete     vajada     objekt objekt     pgql ajaseeriate     geograafiline     unique     konstrueerimise     tuleb     lehel     süsteem tehniline     andmetes     eneseanalüüsi     mudel alamtüüp     primaarserver     evolutsioon     tuvastamiseks     alamtüüp meetod     pidev     skeem orm     olema     peitmine;     saada     ärireeglite     serverile     rationali     selgrooks     päringus     erisus sql     sisendi     andmebaasiobjektide     ülekande     slaidid     operatsioon andmebaasikeel     mis     nõuded     koodipunkt unicode     töökiirus     testimine andmeait     käivitada     manuaal     avaldised     algoritm globaalne     uni-id     vastutav     samaaegseid     ühendumine     paljundamine     andmekogu     programmiliides     paremini     aktiivne     kasuta     slaidide     skalaarsed     postgresql     kirjutatakse     hävitamine turvameede     x-tee     väljakutse multiandmebaasisüsteem     regulaaravaldised     taastatav     väljaspool     vastuvõtmist     andmebaas hajus     meetod objekt-relatsiooniline     normaliseerimine     link     ülekantavus süsteemi-defineeritud     lugema     rünnak mitteserialiseeritav     anomaalia mitteserialiseeritav     tarkvaraline andmebaasisüsteem     ühtne     lahenduste     kompileerimine interpreteerimine     salvestus andmeaitade     automaatselt     päringud     nädala     funktsioon märk     muudatuste     skeem veeruperekondadel     populaarsus     lõpus     aidata     pärimine objektid     arendajatel     tasemel     osaline     järjekord     lumehelbeskeem     komplekt     createdb     võimalike     tehnika     operaator oracle     baastabel viitade     vaadata     vastutuse     kasutusjuhtude     tabeliplokk     andmebaasisüsteem array     privileeg     kuupäeva     tuvastamine     anomaalia mitme     panemine     sql nosql     andmebaasisüsteem omaduste     hägusa     indeks relatsioonialgebra     haldamiseks     kavandamine     avalik     koondandmed andmete     lõhn antimuster     andmed krüptograafiline     seetõttu     väljale     muudetakse     reapõhised     massiividel     ülesande     raamat     arendamine     võrdlemisel     kasutuse     logi hajus     privaatne     vormile     baastüübil     konsensuse     graafikaprotsessoreid     replikeerimine primaarserveri     raskemaks     ummistus     vahetest     objektidele     analüüs kitsendused     viiteid     andmebaas hadoop     lähenemine     järjestus     turvameede     sql     probleemiks     architecti     aknapõhine     tundlikud     veebirakenduse     panna     lainedus postgresql     andmebaasioperatsioon äriprotsess     uss     tegemiseks     abstraktsioonide     halvang     kustutab     exclude     teisenda     tuvastamine isikuandmete     salvestamine xml-andmebaasisüsteem     pöördprojekteerimine     baastabel postgresql     soovitada     domeen oracle     schema     pgapex     koostada     kodeering kodeeritud     andmebaasioperatsioon     lekseem     tüüpimine sql-domeen     enne     suhtleb     sql json     tõstutundetu     lisatest     andmebaas klient-server     operaator objekt-relatsiooniline     meetod     seisundi     mitteterviklik isejuhtiv     klaster     märk utf-     andmebaasis     maskeerimine     oskused vesiagiilsus     andmesiire halb     t pg_dump     tabelid ankurmodelleerimine     tehnoloogiatega     vahendeid     nutitelefonide     varuandmebaas sool     organisatsioon hajus     tarkvara pesastatud     ketaste     süsteemid     -bitist     tehnoloogia gnu     tootmise     väldib     tähtskeem andmeait     skeem-lugemisel     eraldi     atribuut     parandusi     käivitusplaan     enamasti     muutmälus sql     lihtsutamine merge     monopollukk     iseseisva     märk     andmebaas konteinerandmebaas     töötlemine heterogeenne     eesti     vaatamiseks!     tüübi     kompileerimisaegne     pesade     süsteem andmebaasisüsteem     praktikumidesse     oktoobrini     objektide     turvaauk     tehis tahtlik     glüüf kodeeritud     tüüp objektorienteeritud     multiversioon-     mõjutatud     tabelitesse     tehised arendusmetoodikate     testid     nuppude     kitsenduse     reede     hetktõmmis oracle     veerupõhisel     peidetud     nõudluse     tagasiside     harjutus     kasutusel     nimi mittevõimalik     onlain     käikuandmine     modelleerimine     ühendust     sisend-väljund oracle     licenses kehand     partnerlus     isikuandmed sõrmejälg     logimine veebirakendus     algataja     kehtima     sprindi     ühtesulandamisel     tõmmistamine     vajavad     vähendada     lahendustel     haldur väärtus     korraga     autentimisskeemi     küsida     kasutusmallmudel     mudeliprofiil     tipp     andmebaasikeel distinct     tähistatud     et_eeutf     tabel     optimistlik transaktsioon     uuringule     raamistik     teated globaalne     upsert     lihtne     käsurida     kompenseeriv     logi lukustamine     kasutajanimed/paroolid     ruum indeks     sekundis     release     auditeerimine     praktikad monumentaalne     sys_context     soovi     otsused     teadma     andmebaasisüsteemid     invoker rutiinid     aadress objekt     sünkroonne lugemisoperatsioon     sõnastikrünne     suund võimalik     lugemisoperatsioonid koopia     offlain     loenguvideod     õnnestumisest     metoodika     draiverid     liidriga     märkeruudu     tehniline     määrata     kodeering unicode     parool parool     korrektne     informatsiooni     tabelisse     tüüp json     transaktsioon arvutite     pigem     importimine     sõltu     noskul     indeksid andmebaasis     rakenduse/trigerite     sql omaduste     videoloengud     domeenid     lahendus     järel tupik     operatsioon andmekäitluskeel     krüptosüsteem     variatsioon     nimekirja     asukoht üheetapiline     lugemisel     koristaja     omadus andmete     põhiomadus     erinevatel     deterministlik     tagasivaate     faili     täitmine adaptiivne     kord     spetsifikatsiooni     teataks     tagasirullimine     isikuandmete     rünne andmekandja     klastrite     volitustõend tugevdus     akende     otsene     kaar     õppeaasta     minimeeri     märgistik     räsi     tuvastamise     dimensioonid     kahte     näidatakse     kolmefaasilise     interface     bütsantslike     olemasolevate     käsurea-põhine     postgresql_yhendus     alusel andmebaas     massiiv tagasivaate     utf- unicode     kood     mittehajus     vähese     lindistuste     replitseerimise     väle     tõlkimise     mõõdetakse     baitkood adaptiivne     tüüpimine     äriarhitektuur     koodidele     hetktõmmised     järjestus mittekohustuslik     struktuuri     väärtuseid     ajatüüp     ühiskasutus     autentimine     bcrypt     kaasevolutsioon vesiagiilsus     hooletus eesti     ennetamine parool     velocity struktureeritud     skeemitu     andmebaas operatiivandmete     konservatiivne     hulgast     tähtajad     varundamine/     lukk transaktsioon     tarkvara oracle     mõjuga     programm     kohese     nimetusi     id     siire     vanakooli     multivahemiku     turvalisus andmemuudatuste     indeks vaade     ärireeglid     andmebaas globaalne     piiramine andmed     dubleerimine     tagada     formaadi     riigi     mahus relatsioonialgebra     topoloogia replikeerimine     kasutama     välkmäu     kontseptuaalmudel     graafilist     sobiva     veergu     klassifikaator     sõltuv     kuuluvad     sünonüüm postgresql     klasterdatud     trigerid jaosreplikeerimine     viitamine     virk     onlain-analüüs     süsteemiarendus     paariviisiline     logide     hindamisjuhend     iteratsioon liidetav     boonus     serialiseeritav     klikivoog     otsingu     litsents omanduslik     multihulk     pääsupoliitika     programmi     varuandmebaas jätkuvus     kirjeldatud     kontrollib     põhiosa integratsiooni     aluseks     salvestusruum     piirangud andmete     iteratsioon korrutatav     stiilis     praktikumides     maksumuspõhine     režiim andmebaasisüsteem     lukk terviklikkus     servade     süsteem suurandmed     käitumise     lepingud varukoopia     replikeerimine mitme     asukoht andmete     varundamine acidrain     sisend-väljund     genereerida     p tarbija     väärtusi     serverarvuteid     täielikkus     agregaat andmebaasisüsteem     meede     erineva     segmendi     etapp/faas füüsiline     peatükist     makrod     objekt-relatsiooniline     eelised     suund põhiobjekt     objekt-relatsioonvastendus meetod     rünne andmed     isolatsioon     kuuluvate     alusel vihje     sellist     muster arhitektuuri     käivitusparameetrite     kasutamine     operatsioon arendaja     tüübikonstruktor objekt-relatsiooniline     sügisel otseviide failis     pilvandmetöötluse     visuaalse     avalduda     esineb     sisevaade     probleemid     ei     võrdsus objektid     paindmetoodika semantiline     tähtteisendus     mälu oo     stiihiline     litsents commons     andmebaasisüsteemide     tuleneb     lausetaseme     veebiteenus     eemaldada     diagrammis     c informatsiooni     kohaselt     programmeerimine     muutmälu loogiline     abiks     service     tüüp ref     vähendab     soovitud     toimunud     tilkumine andmesiire     (uml)     puhvrite     disain     vahetus tõeliselt     abistab     süsteem dokumentidel     dokumentidel     abil     laadimiseks     kasutaja     koostatud     hajus replikeerimine     hakkate     andmebaas andmeait     sisaldava     rakendus     turvalisus     oht sõnastikrünne     lõpphinne     tööplaan tagasivaate     ja     psqli kasutatud     kiirendavad     ekstent otsene     kasutada     trilemma     funktsioon füüsiline     vertikaalne     api-liides     taaskasutatavad     option sql-süstimine     visualiseerib     õpetamise     ühenduse     hindamine index     pilv     tupik     konkreetse     räsiväärtus     andmemudel rida     palju     seotud     protseduur     eraldatuse     elemendid pilveteenusena     operatsioon kogu     omada     elementaarteenusena     jõudlus plokk     access     powerpoint     põhineva     mudel skaleeritav     kasutuselevõtt     täielik     paremaks     lindistus     ekraanivormil     tüüp row     liitindeksi     tõeliselt     täiendan     pidevintegratsioon     süsteem subjekt     andmebaasisüsteem muutuja     andmeelement sql-andmebaasi     viitetüübi     süntaks     aktiivsuspunktid     puul     otsimise     express     andmebaas horisontaalne     paistma     vastu     logi muudatuste     projekti     reguleerimise     lõpetab     töötlemata     operaator sql     vaikeparool     regulaarse     shared     pakendaja     sisemine     lahendamiseks     samaaegset     andmeseif     ridade     serveri     väljastatud     töökoha     skeemiobjektide     vaade java     väärtust     süsteem pgql     õigustega     laused objekt     eksportimine     erinev     olnuid     vari-it     kodeering     alusel     avamine     andmebaasisüsteem objekt-relatsiooniline     logimine logide     regioonide     kõrgveemärk     pilveteenusena     jõustab     evolutsiooniline     andmine     ülikooli     koormuse     kvaliteetsete     logimine     andmebaasikeelt     pessimistlik     taitmisplaanid     töötamine     pärib     andmesubjekt     rutiin rutiin     tööplaan andmemuudatuste     et     ajaloolised     räsiväärtused kasutajad     kontekstkommutatsioon andmete     nii     prügikoristus     apexis     vahel     haavatavus     keskkonda     juhiseid     logi     alamprojektidega     viitele     tõrke     tagasipööramine     vaatel     omandvara     mitmekesine     realiseerimine     võretöötlus     lähteformaadis     kellaaega     turvamine     mõõdikud projektsioonid     alates     hetktõmmised kaugprotseduuri     logging     komponent-     lõppkasutajate     using     andmebaas serveriprotsess     kuhugi     ennustab     muudatuse     päringute     kordamine     boonuspunktid     kavandamisega     mudel scrum     tegemine     lähenemiste     indeks-organiseeritud     laadimise     jätkuvus     konfidentsiaalsus     vastavus föderatiivne     efekt kose     (andmete     resource     kindrali     kahefaasilise     edukaks     andmebaas kaksikautentimine     glüüf     milline     skeem andmeait     timmitud     viidata     viitade     turvanõrkus     kitsendus transaktsioon     normaalkujul     väline     nähtamatu rutiinid     silotornid logipõhine     paikneb     madal     algoritm     tabelite     muutuja     varchar     distsipliin disciplined     autorendi     eesnime     taastamine isejuhtiv     replikeerimine kanaarilinnu     konstrueeritud     riistvaraline krüptograafiline     ebakorrektse     strateegia     häälestamine     eksemplar     arendajate     piirkonnal     pööratud     regiooni     valib     koordineerimine mikroteenus     a hajus     kasutajale     versioonikontrolli     tunnelit kui     aeglaselt     lisapunktid     killustamine     write     suure     arenduskeskkond     kattev     puutumatus acidrain     identiteedivargus     jõudlus     kokkuvõte     logistruktuuriga     materjalidega     käivitamine käivitatud     pannakse     materialiseeritud     tegelikult     kodeering märk     kasutatavaid     logimine normaliseeritud     viidatud     serv nql     transaktsioon kolmefaasilise     plokis     vaade postgresql     klastri     lindile     plokivahemike     versioonid autonoomne     kosk-mudel     küsimused     lindiseade     salvestused     veerupõhine     kasutajad     indeks loomulik     algatada     hõlmatud     realiseerib     liitväärtused objekt-relatsiooniline     ilmutatud     ülemineku     ühele     lähteandmebaas andmesiire     leitud     ümberkirjutamine     jõudlus truncate     kasutav     kooskõla     protokoll     väljaande-põhine     osaliste     koheselt     migreerumine read     transpordib     koopia primaarserveri     andmed integratsiooni     unifitseeritud     muidugi     muudab     tüüp     metoodika ekstreem-     toimuvad     seanss     conway     tähtskeem     printsiip stiihiline     kollektsioon     värskendada     räsimine     pattern     kõrguse     seos     konkurentsjuhtimine the     kaitsetus     adaptiivne     loengud     panemaks     ärimudel rea     nähtavaks     hulga     teatevahetus     klasterdamine     lauseid     juurdepääsutee kuumvarusüsteem     fail plokk     slaidikomplekt     makro andmete     trügimine andmebaaside     teisendamine tabeli     partnerluse     parandamine     väärtuse     omadust     taustprotsess     ringi     kasutatavate     oht     kirjeldusest     andmebaasikeel alamtüüp     serialiseerimine kasutaja     teete     kiirus     katkiste     andmebaasisüsteemi     insert andmekaitse     ebakõla klass     sõlltub     logi write     lähteandmebaas konverteerimis-     välisvõtme     distsipliin andmebaasi     tekitada     väljakutse lähteandmebaas     toimuda     andmebaasisüsteemid siin     võlg definition     rünnak avalik     semestril     disain ehitamine     nukuteater postgresql     suhtlusosavus     sõltuvuse     parameeter teenus     liides meetod     määrab     funktsioonid vaated     kirjutada     killustuse     sisseloginud     voogtöötlus     juurdepääsutee kaugprotseduuri     lähtekood     sõnad     olevast     lause andmebaasisüsteem     koreograafia killustatud     süsteem massiivipõhine     esmane     võlg koodi     kalendrina     meenutab     lugeda     avatud-suletud     muutmiseks     erinevaid     ülalt-alla     pl tabel     ennetavalt     süntaktiline     sql-transaktsioonide     lahusus komplekt     saavutatakse     transaktsioon tõeliselt     mõõde     liitpõhimõttel     automaatselt primaarserver     päringupuu     räsiväärtused failid     tabelid dokument     pooljuhtketas     vastavaid     etapp/faas     select     mälu     iseseisev     etapis     pilv vaba     tehnoloogia     jaotust     tarkvara külmvarusüsteem     silotorn     tulemus     lähenemise     vältimiseks     juba     varuandmebaas lukkude     moonutatud     eesmärk deterministlik     täitmise     näiteprojekti     ühisloome     elemendid oracle     mitteavalik     rahulolu tehniline     kontroll     faas andmebaasisüsteem     võtab     algoritm föderatiivne     relatsiooniline     isolatsioonitase ebaõnnestumine     teisendamine keel     pea     osa)     tasakaalustatud     modifitseering     muutmälus     tabeleid     poolseks     tüübikonstruktor postgresql     andmebaasisüsteem rakendus     keel märk     läheb     sql kitsendused     hindamine     mitmekesiste     kahe     parameeter rutiin     inspiratsiooni     kohustuslikkus väljund     heterogeensus     osa migreerimine     klassiskeem     andmeladu     jõudlus käideldavus     õnnestumine transaktsioon     arvestada     analüüsi     bitivektorite     isolatsioonitase transaktsioon     insert postgresql     heterogeenne     andmebaasisüsteem baastabel     näiteprojekt     muutmine;     olukorra     gen_salt     korrutatav     staatiline     pidevkooste     teenuste     suhtlevad     table     lisavad     erijuhus     hallata     kõigist     süsteem lähtekood     geomeetrilised     gql agregaatidel     ajakava praktikumide     teooria hooldamine     täitmisplaan andmebaasisüsteem     nupule     petabait     dokument tüübikonstruktor     salvestuspunkt andmebaaside     algoritm isoleeritus     operatsioon operatsioon     rakenduse     haava-oota     otsing     t_ i     lõpphindele     insert     märgistik iso     otsimiseks     järjekorra     laadida     andmebaas siin     nullist     graafiku     esimesel     muutujad     enamik     märkmeleht     varundamine/taastamine jõudlus     täielikult     viirus     loomise     lähtekood tehniline     andmeaitade     tarkvarakeel     versioon andmebaasi     klass objekt-relatsiooniline     unikaalse     standard     funktsioon oracle     failid reapõhised     testandmebaasis järelduslik     column_name;     operaator struktureeritud     andmebaasikeel andmebaasisüsteem     minevikupildi     andmebaasisüsteem privaatne     mõistekaart     oleva     kvoorumi-põhine     päringud andmeaitade     ähvardab     tööplaanid     alusel andmekäitluskeel     rational     õppeaine     ülesandega     selgitus     andmebaasisüsteem kolmas     sql-andmebaas     nõuab     koordineerimine mikroteenuse     täiendamine     juhtfail     räsiveerg     andmeaidad     oleks     tüüp oracle     pl/sql     hajus sündmuste     skaleeritavus     accessis     programmeerimiskeel projektsioon     andmebaas sql     hajus heterogeenne     lõpuks     acidrain     objektivaade     mida     kontrolli     pakkuda     parameeter parameeter     töökiirus tsentraalne     viisil     dokumendi     võrdlusreeglistik     ainekaart     mäluruum     kogub     kompileerimine lause     kasvades     rakendustarkvara     paneb     diagrammid     deklaratiivne     reeglid     piirang kaugprotseduuri     andmebaas konsensuse     arendusmetoodika suur     anonüümimine     andmevakk     tehtud     mapping     operaator sql-andmebaasisüsteem     puu     avaldub     koordinaator     puhul     ebaõnnestunud     haldamine     kannab     tase     kirjeldus     parameeter skalaarne     evolutsioneerumine algatamine     jagamine shared     põhineda     tehingute     pakkumine fail     server replikeerimine     saaga     andmebaasiobjektid     vahendaja postgres_fdw     hajutatuse     klaster imperatiivne     teenustepõhine     relatsioonialgebra     kursuse     lehekülje     indeksil     tagasirulimine read     transaktsioon rakendus     andmebaas tootja     atomaarsus     väljapool     nõuandelukk andmemuudatuste     väärtused     mitteserialiseeritav     lukustamine isolatsioonitase     hajus     viiteajaga     eeldada     sool andmete     süsteem graph     kättesaadavaks     server     kitsendus     kokkusobimatus     tekkimine     faas lokaalne     tulemuseks     hoitav     lõppeda     elastsus     suurandmed struktureeritud     logimine sotsiaalne     ülatüübi     ametlik     piires     inimkasutajale     hõivamine     ühendamine tarkvarakeel     statistika     serveritu     töötleb     magnetlint jõudlus     üksteise     arendusmetoodika     punktid     usaldusväärselt     otsimine     master/detail     turvateadlikus parool     lihtsustatud     parameeter oo     salvestamine     keerukus     osa-terviku     kustutamine disaini     pesastatud     allikaks     etapp/     lõhn tehniline     täiesti     inimene suur     riiv     kontrollimatu     käsud createdb     formaalne     eventual     etapp     paigutatud     nimi konstruktor     põhilised     arendusmetoodikate     värskendamine tarkvara     režiim sql-transaktsioonide     mudel andmebaas     käitusaegne     suletud     testideks     poolikute     tehnoloogia vaba     eesmärk     selle     sissekanded     lõpptest     kettalt     array     hetkeaje     kompositsiooniseos     dropdb     raamatu     valikuline     süsteemi-defineeritud rutiinide     väljalasked     manifest     ristfunktsionaalnelaia     griid     general     check     kaksikute     kasutamist     räsiväärtuseid     triger protseduur     plokiahel     objekt-relatsioonilised     tehakse     toime     andmekandja turvarike     autonoomsed     transaktsioon     ligipääs     faas loogiline     viimistlemine     andmetest     operatsioon)     sql-andmebaasisüsteem objekt-relatsiooniline     maestro     asukoha     piiravaimad     xml-põhine     paaridel     ülesehitus     käideldavuse     pädevusala     tekstimassiivi     välisvõti     teisendus andmevakk     videoloeng     objektid objektorienteeritud     interpreteerimine lause     leidev     andmebaasis serializable     mikroteenus integratsiooni     skriptid andmebaasi     keel histogramm     infoturbestandard     oracles)     paketid     näiteks     varusüsteem loogiline     koopia conway     serverarvuti shared     mõista     sakkide     andmebaasiserveris     vähenedes     räsifunktsiooni     töödeldud     kolmik nosql     serveris     läbimise     tüüpi     paindmetoodika andmebaasisüsteem     suudab     alamandmebaas andmefail     sektsioonideks     teel sql     rutiine     rikutakse     kontekstis     arhitektuuridest     defragmenteerimine     andmebaasisüsteemis     täitmisplaan index     skeem-kirjutamisel     infovara oht     kannaks     lehekülgede     juurkataloog puhverdatud     magnetlint tilkumine     dokument tippude     varukoopia sql     gql objekt     vahenduskasutaja     utiliiti     tunnel     võltsing     tuleks     õige     turvalisus isikuandmete     jaosvara     logivad     realiseerub     projektsioon füüsiline     värskus     näide     koodiga     vastavuse     lõigatud apexttuee     mikroteenus     tüübikonstruktor atribuut     pl/pgsql     üldmäärus     järjestusreeglistik objekt-relatsiooniline     information_schema     stereotüüp     tegevused infosüsteem     koostamisel     arendusmetoodika situatsiooniline     filtri     võlg andmebaasi     hajutatult     järjestikuse     välistamise     protseduurne kokkuvõttefunktsioon     kuum     tarkvara vaba     ankurmodelleerimine     arendajatele     paindmetoodika     hüpikakende     identifitseerimine     agregatsiooniseos     turvalisus andmete     operatsioon merge     prügikastis     mittetäielik     hõre     efektiivset     rünne terviklikkus     järjekindlus     viitavad     kitsendused     töökindlus     protsess integratsiooni     hüperlingi     uue     alternatiivid     tööplaan rakendus     kontseptuaalse     artefakt     põhiliselt     andmebaasidel     vastab     transaktsioonide     töötleja     strateegilise     sisselogimist     paindmetoodika rational     trigerid     sql-andmebaasis     puhvrist     lause vaadete     veebisaidis     operatsiooni     väljapakutud     sündmuste     kirjutamine     trigger     eemaldamine     varusüsteem rutiinid     optimeerimine     rakendusse     koondandmete     otsustuste     eksklusiivne     strateegia hajus     loomist     välistüüp     ümberstruktureerimine     transaktsioon read     välises     polümorfism     võetud     soovitab     tehis tehniline     lisavõimalust     andmeühenduse     iteratiivne     dokument agregaat     eeskuju testimine     indeks     rohkem     salasõna     vormis     andmebaasisüsteem konteinerandmebaas     harjutamisel     sql-andmebaasisüsteem case     arv     kanda     sql-andmebaasisüsteem sql-andmebaasisüsteem     ajakarbi     lisaks     tulla     fragment     töö     kontrollitud     fragment semantiline     teooriatestid     astet     join dokumentidel     põlvkonna     mõeldud     väljalase infosüsteem     füüsiline andmete     eeldus     tabel oracle     tühistamine     järk infosüsteem     inkrementaalne     regex     rutiine parameeter     toite     developer     e-its     hindamismudeli     suund parameeter     ekstreemprogrammeerimine     skriptid elastsuse     hajutatud     skalaarne     põhiobjekt test     süsteem gql     andmebaas lukustamine     pearaamat     paindmetoodika evolutsioneerumine     käikuandmine brin     dekrüpteerimise     meetod objekt     ülekanne     andmebaasisüsteem hajus     kiire     roll     kitsenduste     statistika hash     relatsioonalgebra     salvestusruumi     andmesiire     järk etapp     ajahetke     põhinev     rutiinide     lisamiseks     suhtluse     kauboi     päring     pgadmin loon     definitsioon     andmekvaliteet andmebaasi     jagatud     raiskamine     andmebaasisüstem kahefaasilise     üheks     süstimine     information_schematables     laused koopia     muutmälu     räsiväärtustel     rünne füüsiline     sõnastikründe     strateegia rida     evolutsioneerumine oracle-case     intress tehniline     e-pood     konkurentsjuhtimine terviklikkus     objekt rakendus     maailma     üleliigseks     andmebaas kahefaasilise     andmekogu rdf     loendustüüp objekt-relatsiooniline     koodi     võimaldada     lukkude     partitioning     kontrollfail     näitega     ajalugu     liitindeks     arhitektuurilise     reegel rutiinid     äriteave     create     alt-üles     põhimõte     täita     tulpdiagramm     maskimine     suurenemisel     tee     seade süsteemi     lause analüüsi     nosql     rohkemast     täitmisplaanide     füüsiline     lindilt     andmebaasi     andmebaasioperatsioonid     evolutsioneerumine paindmetoodika     loomiseks     protseduur graaf     süsteem     kobar vertikaalne     liskov     kollektsioonitüübi     spetsifikatsioon     laadimist     leping parameeter     rakendus andmebaasisüsteem     koopia jaosreplikeerimine     käivitamiseks     ühendab     keel sql     migreerumine     tööplaan     väljaanne     suurte     navigeerimiseks     erandite     päringud andmekaevandamine     äriteabetarkvara     üksiku     traditsiooniline     modelleerimiskeel     vabastab     tabelilukustus     järk lõppkasutaja     lainedus multiandmebaasisüsteem     striimer     testandmete     omadustega     pöördustee sql-andmebaasisüsteem     mapreduce andmeait     sünkroonne     optimeerib     ühendamine relatsioonialgebra     konstruktor kollektsioonitüübi     asünkroonne ei     kiiresti     teams     protsess serveri     avaneva     andmetüüp postgresql     laadimine     andmebaas integratsiooni     vaated objekt-relatsiooniline     koopia muudatuste     kodeerimine     blokeeruv lokaalne     eksami     kvaliteet sünkroonne     principle     terviklik     loogiline     kitsendused füüsilise     tagamine siin     teate     varuandmebaas b-puu     notatsioon     nimede     pakkumine     rollid peletus     lauseid lukustamine     orkestratsioon postgresql     baastabelid     andmeleke     konkurents     läbiskaneerimine     õiglane     koskstiil     ettevalmistamine masinõpe     otsustussüsteem     skeemiobjekt     ankurmodelleerimine veerupõhine     esinemine     üleõlapiilumine     anomaalia replikeerimine     nähtav     tüübikonstruktor traditsiooniline     sqlcl     korrapärane     server plokiahela     sõelumine     rutiin tabelifunktsioon     vahendusel     hinnang     tõrkesiire     süsteem replikeerimine     sisendeid     esitada     ettevalmistuspiirkond     pl andmebaasisüsteem     kasutajanimi     hõlmab     galli     andmebaasisüstem     tõlgib     võimaliku     epood     /     hooldamise     lukk andmebaasi-     xml-andmebaasisüsteem     räsisõnastik     volitustõend id     keel     tüübikonstruktor tüübikonstruktor     printsiip     lihtsustamine     table_schema='public' order     kaugsäilitus     arvutamisel     postgres     täpselt     juurdepääsutee     lumehelbeskeem sotsiaalvõrgustikud     volume robot     vari-it arendusmetoodika     paxose     korporatiivne     samal     proovi     sisust     isolatsioonitase acidrain     küsimine     statistika füüsiline     aktiivsus     andmeelement transaktsioon     sql tüübikonstruktor     pgadmin     kontrollkitsendus     andmejärv olap     nendele     aatom     andmebaas andmete     arvuti nosql     säilmälu     andmebaasisüsteem     kontrollpunkt lukustamine     pakkimine avatud     sql/pgq dokumentidel     tüübitud     kinnitamata     poole     mõningate     kogumi     hääletamise     sellest     kolmekihiline     tehis sotsiaalne     skeemimuudatuste     dünaamiline     isikuanded     aadress     füüsilisel     filtreerimine     tehis koodigeneraator     andmebaasisüsteem sql-andmebaasisüsteem     mõjutama     tüüp sql     klassifikaatori     haldamine andmebaasisüsteem     salvestatud     pg_dump     mudel     tootejuht     töökiiruse     andmeait operatiivandmete     kasutatavad     versioonid multiversioon-     kasutajaliides     (oracle)     turvarike infovara     laadi     teema     kasutamiseks     ahela     skoopi     optimeerimine nested     skaleerimine horisontaalne     lõimitud     kaua     registreerimine transaktsioon     arvestus     tabeliruum logifail     oht inimoht     ettevalmistamise     tabeliruum     temaga     infopüük     vahevara     lukustamise     töötlejatelt     turul     register     praktikumide     rakendamine     saavutamine     struktuuriga     päringut     laused teises     pakett oracle     andmejärv andmete     keerukus paindmetoodika     teatage     keskkond     tekkivat     column_name     andmebaaside     viitab     haldussüsteem     tutvustus     sql-andmebaasisüsteem objekt     loon     t_ createdb     loendtüüp     kaasevolutsioon     paindmetoodika kose     soe     visiooni     replikeerimine andmebaasisüsteem     saavutamise     indeksid andmete     väärtus     peeneteraline     andmebaasisüsteem postgresql     täitmisplaan     sammul     responsibility     kahefaasiline     teostatakse     järjestus andmebaasiserveris     piirang semantiline     agregaat võti-väärtus     kvaliteedi     ebakorrektsed     lubatud     kvaliteet andmete     andmeelement jätkuvus     moonutamine plokiahela     esitatava     detailsus     sql-domeen     süsteem võti-väärtus     ühiseid     volitustõend triger     näiteid     graafidel     avaldis     paikneda     inversion     sisaldada     operaatorid/funktsioonid polyglot     ketas plokk     märgistik unicode     tarkvara privaatpilv     koostamise     andmed     loomisel     andmebaasisüsteem tõeliselt     produtseerib     päringu     suurenemist     definer andmebaasisüsteem     maksumus     mälupuul     sünonüüm     kirjutamist     failist     parooliga     keele     andmekäitluskeel     liidrita     turvapoliitika     ettevalmistav     kontekstkommutatsioon     hetktõmmis tagasivaate     transportida     uusimad     keskprotsessor     indeksi     mitmesse     kohandatud     arvesse     graafi     krüpteerimise     veergudele     arvutüüp     hetktõmmis     lahendab     andmekogud relatsiooniline     püsikomatüüp     puutub     parandamine andmevakk     koopia     olemiga     andmepüük     räpane     kontekstkommutatsioon käideldavus     integreerimine     voogtiražeerimine     mudel situatsiooniline     pärandsüsteem     linkide     juurde     staatiline esimesed     tüübiks     nutitelefon     päring rdf     windows     lipuke     jõustada     sünonüüm oracle     koostamiseks     volitatud     andmebaasiobjekt andmebaasi     lihtsa     mitmekesisus     töötada     esituse     tüüp objekt-relatsiooniline     kommunikatsioon     algatab     formaadiks     laused kasutatud     refaktoreerimine     tekstitüüp sql     andmebaas homogeene     võlg paindmetoodika     algatamine     teisene     vajadusega     asuda     kaupa     pakkuma     rakendab     spetsiifiliselt     puhverdatud     paralleelsed     osa integer     ärireeglitest     jõurünne     ühendamine liitindeks     hilisemaks     normaalkuju     tegevuste     blokeeritud     evolutsioneerimine infosüsteem     võidakse     degenereerunud     operatsioon     fragmendi     tarkvara     veebiteenuste     domeenimudel     kuupäevad     pakktöötlus     teenus iso     ühtlane     täitmine sisevaade     reapõhine     paljusid/kõiki     table_schema     refaktoreerimine arendusmetoodika     veerg veerg     tüüp süsteemi-defineeritud     viga tugev     klastrisse     tarkvara rea     lahendamine replikeerimine     harjutused     liides ülekoormamine     välisel     atribuudid tüüp     süsteemikataloog arendaja     kandja     kaitsev     merge     integer     kirjeldava     vältida     (olemi-suhte     tüübikonstruktor     terviklus     väljalase     kvaliteet     nõrkus     kohustuslikkus tehing     komponentandmebaasisüsteem multiandmebaasisüsteem     identiteedi     asendatavuse     objektile     fragment cap     server loogilisel     kirja     nädal     arendusprotsess     mudel kasutaja-defineeritud     kuidas     küsitluse     kategooria     järjekorda     alamandmebaas     alamkataloogi     operatsioonid     põhiline     paindmetoodika puhas     räsivõti     protsessid     käivitamine kasutatud     sorteerimata     miinuspunktid     rakendatav     lõhkumata     töötlemist     standard kasutaja-defineeritud     pakett avalik     andmebaasikeel     sellel     parameeter     etapp/faas disaini     consistency     baastabel     histogramm maksumuspõhine     andmevakk veerupõhine     ebapiisav     raamatuid     trügimine     turvameede euroopa     käikuandmine andmebaasi     mudelid indeksid     varukoopia sõlmede     openssh     ärimudel segment     algversiooni     suhtes     lukustamine     tiražeerimine     dokumentatsioon     graafikaprotsessor     jooksva     süsteem revideeritavus     serv nosql     demonstreerib     keskkonnas     nädalas     võib     avatud     ettevõtte     loomisest     vaade sql     kaotsiläinud     arendajad     muudatust     denormaliseerimine     clause     andmelett     ajakava     asemel     kirjeldused)     väärtus sql     kordamis     tagasiulatuv     hajussüsteem oracle     lisamise     kitsendus objekt-relatsiooniline     draiveri     delikaatsed     valmis     võrdõiguslikkuse     ümber     piirang päringus     juhitud     multiversioon     b-puu     pöördub     protsess andmevaka     kommentaari     mitteföderatiivne     universaalne     strateegia isoleeritus     töötamiseks     struktuur operatsioon     kogumaksumus     märk märgistik     lõppkasutaja     andmemudel hajus     läbiviimiseks     optimeeritud     dimensioon andmebaasisüsteem     väärtused alamtüüp     veebiteenus hübriidne     teisest     andmemudel rakenduste     abstraktsioon     ummik     turvalisus funktsiooni     andmepuhver     kahendobjekt     eksemplar segment     sidusus     trimmis     asünkroonne     linkimine     committed     ligipääsu     arhitektuur relatsiooniline     varuandmebaas jõudlus     viimane     andmehoidla     evolutsioneerumine siire     sünonüümistamine     skeem predikaat     süsteem serv     funktsioon andmebaasisüsteem     andmebaas etl     põhimõtetest     uncommitted     ajutine     süsteemis     näide select     ankurmodelleerimine andmevaka     tüüp distinct     apexttuee     description     tüüp baastabel     läbiva     tipp graph     vahemiku     amet     iteratsioon     objekti     sisend     explain     muudatusi     operatiivjuhtimiseks     eelneva     rutiinid kaugsäilitus     toimub     kestvus     jagamine sql     hargsalvestus     protokoll lokaalne     leiate     litsents oracle     homogeenne     kiirendamiseks     videod     mõelda     klikivoo     agregaat klass     nägemusest     realiseeritud     töötamise     arendusmetoodika lõppkasutaja     standard konfliktide     lähteandmeid     regulaarselt     transaktsioon asünkroonne     nende     kõrge     tähelepanu     koristamisi     oraclest     rollid andmetega     laiaveeruline     uuesti     kasutatavat     esitamiseks     lingitud     properties     aruanne     json/xml     availability     olemitüüpide     kiirelt     andmekirjelduskeele     esmatutvus     laiendus     detailandmed     tihe     muutmälu andmeaitade     lisaeksam     profiil füüsiline     graaf     genereerib     plokkides/failides andmesiire     sellise     otstarbe     konteinerandmebaas     tabel sql-andmebaasisüsteem     e-poe     olemuslik     andmebaas vahendaja     ühik     läbipõlemise     kaalutlused muster     tüüp tüübitud     function     valdkonnamudel     tüüp sql-andmebaasisüsteem     t____copysql     hetktõmmis postgresql     põhjustab     üldine     sisestusväljadega     endas     sql sql-domeen     hõbekuul     ümberdefineerimine     püsisalvestatud     katta     trilemma logipõhine     kättesaamatus     automatiseerida     rutiine operatsioon     läbipaistvus     andmebaas andmekvaliteet     teksti     definitsioone     andmekuup     poliitika     andmekaubamaja     tekitanud     rollipõhine     andmehulgad suured     konkurentsjuhtimine     küsimustest     tuletatud     töötajate     internet     muutuja sql-andmebaasisüsteem     objekt     tingimuste     process     taandarenenud     peegeldab     jõudlus horisontaalne     pühendatud     predikaadil     haavatavus transaktsioon     lähtekoodiga rakendus     kirjutab     pärast     objektid klass     replikeerimine sõltuv     kutsudes     ebaühtlane     omaduse     nähtavate     välise     pärimine     taastamist     pääsupiirangud tugevdus     andmebaasisüsteem lukustamine     optimeerimine siin     ajarännak     kulud     algpraool     viivitamine     objektorienteeritud     läbiv     ikkagi     lause optimeerimismoodul     paljastada     osa järk     realiseerivad     autode     kinnitamise     koodipunkt utf-     konveiertöö     eesmärk index     agregaat     seosetüüpide     eksemplarile     atribuudid     tüüp integer     klausli     integratsioon     liiga     vormi     konstruktor struktureeritud     lugemisoperatsioon partnerreplikeerimine     virtuaalsete     muutmine     sql võrkstruktuuriga     kalastamine     osaliselt     rünne     kommentaar     julgustan     parooli     tabeli     segment     (relatsioonialgebra     autonoomia hajus     kasutab     peaksite     kolmas     database     parameetri     seadusandlus ühekordne     kasutatakse     funktsioon tehing     reegel     ebaõnnestumine pessimistlik     atribuutide     andmebaasiserveris     genereeritav     edasiarendamist     plaanur     programmeerimine andmebaasisüsteem     sharepoint     transaktsioon pessimistlik     järjekorras partnerreplikeerimine     volitustõend     erinevasse     abiinfo     nähtamatu     ajarännak tabeliruum     sektsioonide     andmejärv andmebaasisüsteem     andmeid     paber andmekandja     operatsioon lause     kokku     sql-andmebaasisüsteem mitmemõõtmeline     ehitamise     massiiv     foreign     undo/     süsteem integratsiooni     muutmälust     andmekvaliteedi     ajatempel     tüüp newsql     identiteet     saared informatsiooni     import     omadus andmekvaliteedi     säilitamist     baastabel massiivipõhine     koopiana     terviklik konverteerimis-     avaliku     platvorm iteratsioon     segastrateegia     kvaliteet ligipääsetavus     kohustuslikkus mittevõimalik     bukett     eeliskasutaja     logi valikuline     teisendamise     operatsioon andmebaasisüsteem     kooskõlalisus     kirjeldada     andmebaasisüsteem objekt     kirjeldus iteratiivne     nägema     käikuandmine skriptid     saared     rikke-eelse