Kodulehed
[383] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2022)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Sõnapilv

Millest materjalides kirjutatakse? Mida suurem tekst, seda rohkemate materjalide metaandmetes on seda sõna kasutatud.

  excel     unique     draiver     properties     seadus     koristamiste     failist     sammul     pidevkooste     leping parameeter     artefakt     funktsionaalne     praktikum     lahendus     juurdepääsu     suund kohustuslik     diagramm     protseduuri     põhiobjekti     näidatakse     nimekirja     töövahendid kogutavate     fragment     ärireegel     atribuutide     infosüsteemi     läbiva     veergu     alamprojektidega     ühele     funktsioon tehing     avalik     kontseptuaalmudel     viitele     taastada     tabeli     lahendamiseks     pl/sql     hulgas     ajakava     punasega     tekkivat     funktsioon     konstrueerimise     meiliaadressi     harjutused     terminaliprogrammi     andmebaasirakenduste     võimalikest     haldamise     column_name     iteratiivne     vähendada     rakendusse     laadimine     vahendis     avanenud     rutiine operatsioon     lähenemise     päringuna     süsteem tehniline     postgresqlis     hindamissüsteemi     avaldist     nägema     väljade     asemel     põhjal     lisamine     esitatava     modernne     arendajatele     lisapunktid     tegemiseks     veeru     tehis koodigeneraator     käesolev     sisaldava     programmi     slaidide     through     arvestus     tõlkimise     leiate     tootejuht     aluseks     koodi     töökoha     selgitab     kellaaega     elementide     metoodika     eeskuju testimine     nädal     pikkusele     ühtlasi     poolne     interaktiivse     unikaalse     report     kontrollimiseks     lokaalseid     laiendatud     draiverid     vajadusega     siseplatvormi     sidumine     eduvpn     e-pood     nimed     data_type from     pl/pgsql     ja     viiteid     execution     evolutsioneerumine paindmetoodika     võimalikult     väljundiks     eestikeelseks     koostatud     siirde     lisada     koodiga     arendamiseks     lõhn tehniline     andmebaasisüsteemi     apexttuee     trigger     rüsinameister     andmebaasiobjektid     lõpus     väljakutse     taotlemise     teemaks     x-tee     klassiskeem     kasutajad     valmis     tuvasta     olemitüüpide     uuesti     väljakutse juhtparameeter     peitmine;     analyze     mõningate     soovitab     väljund     ainult     kasutusjuhtude     kogumine     printsiip     demokratiseerumine lõppkasutaja     nimede     kalendrina     microsoft     koostamise     lausete     kahekihiline     siltide     koos     serveriga     nimi mittevõimalik     serverisse     õnnestumisest     küsimine     probleeme     tõeline     scott     testideks     information_schematables     loengute     palju     ajakava praktikumide     läbimise     nosql     unifitseeritud     pärandsüsteem     oskused vesiagiilsus     evolutsioneerumine siire     tekitada     kirjeldab     sql*plus     avatud-suletud     näiteprojekti     litsentsi     kujutab     kasutatavat     kitsendusest     arenduse     harjutamine     terviksüsteem     eemaldada     tegemist     tagantjärgi     valmistuda     paindmetoodika semantiline     nädalat     esimesed     lõpuks     arendajad     ühenduse     architecti     suund põhiobjekt     sisaldab     iseseisev     oleva     inkrementaalne     muster arhitektuuri     keerukus arendusmetoodika     ühine     õppeaasta     agile     grant     koristaja     kiht andmebaasioperatsiooni     kasutatud     arendusmetoodika suur     ärireeglid     nuppude     tulemus     töötamiseks     laused teises     blokeeritud     praktikumides     ühendumine     serverilt     näitega     veebiteenus register     template     diagrammis     õppeaine     transaktsioon     veebirakendus     agiilne     olevate     tekitanud     tehniliste     mille     järgimine     läbi     tööna     andmebaasiga     ärireeglite     lähe     välisvõtme     baastabelid     asukohale     koosneb     viisardi     süsteemi     e-poe     andmesõnastik     tabelite     tootmise     kordamis     avamisel     standardid tehing     kasutab     palun     arendusmetoodika lõppkasutaja     vajalik     filtreerimine     keskkonda     rutiin mittevõimalik     sisseloginud     vajaduseta     sharepoint     esimesel     vältida     raksendab     oracle     lõigatud apexttuee     leping     regulaaravaldised     mikroteenus     spetsifikatsioon     ehitamise     koodide     t_ psql     virtuaalne     muudetakse     utiliiti     nende     kommentaari     häälestamine     peaks     stereotüüp     viimane     spetsiifiliselt     dokumentatsiooni     tulemuseks     ärireeglitest     explain     source     rational     tehis sotsiaalne     varundamine     evolutsiooniline     formaadi     mudelist     refaktoreerimine arendusmetoodika     nähtav     pruugi     piiratud     oraclest     reegel     iteratsioon     information_schema     füüsiline     domeen     lubatud     (kontseptuaalse/loogilise/füüsilise     modelleerimine     katkiste     skeemitu     süsteem lähtekood     videoloeng     unified     räägin     koondhinne     töökiiruse     andmebaasis     nutitelefonide     kitsendused     õigused     loogiline     katkestamine     käsud createdb     näitel     architect     evolutsioneerimine     algversiooni     match     suurenemist     rutiine     arendus semantiline     raamatuid     mitme     lausedsql     aktiivsuspunktid     tegevused infosüsteem     et_eeutf     saadi     harjutamisel     stiil etapp     kasutajaliides     ei     andmebaas     küsimused     tuleks     näide     avaldised     tehtud     kasutades     omaduse     regex     viivitamine     galli     kaar     localtimestamp     arendusmetoodika     käsud dropdb     rakendamine     olemi     videod     sisust     kasutajale     loenguvideod     korrutatav     näiteprojekt     mõisted     põhineva     kordamisküsimused     windows     tabeleid     sobiva     litsents     piires     keele     register     kitsenduste     tegelikult     vaade     klassidiagramm     dubleerib     lähenemiste     põhjus     client     esimese     salvestamine     operatsioon operatsioon     rakenduse     raamistik     arvutis     teooria     järjestikuse     kasutusmallmudel     diagrammi     mõeldud     esmatutvus     vaadata     muutmine;     olekudiagramm     andmemudeli     importimine     laused     osa arendusmetoodika     kui     põhiobjekt test     andmetega     hüperlingi     lindile     miinused     evolutsioneerumine oracle-case     master/detail     üks-mitmele     aruanne     dokumendis     vaatlemine     timmitud     driver     akna     iseseisva     paindmetoodika     hindamismudel     muutmine     käivitamiseks     koristajate     samal     t_ i     teemasid     server     panema     mudel     ekraanivormil     autorendi     tunnus     kattuvate     aadress     kasutamiseks     arendamise     väärtust     võlg definition     ülemineku     sellist     tulevikuks     probleemid     script     veergude     table     teatevahetus     mõistekaartidena     hindamisjuhend     serverile     tooteomanik     linkide     enamik     selgitus     dokumentatsioon     algoritmi     access     mõistekaart     vahetestid     hooldamist     silotorn     jagab     põhiobjekitde     tabelitesse     riigi     käsitles loenguid     saavutada     omasid     sql     täiesti     lõpphinne     mugavalt     evolutsioneerimine rational     parooliga     merge     vajalikud     intress tehniline     varukoopia     sellel     andmeühenduse     peatükist     application     kasutav     sprindi     välistamise     informatsiooni     kustutamine     insert     harjutada     järk infosüsteem     taastamine     deklaratiivsete     vari-it     transaktsioon teenus     t pg_dump     createdb     esitamise     lindilt     klient-server     nädala     ülesanne     loodud     näiteks     t kasutatud     serveris     spordiklubi     väärtusi     arhitektuuri     serveril     nendele     käivitamine käivitatud     express     nendest     kuupäeva     luuaks     põhimõtteliselt     käsurea-põhine     kuidas     olete     arendus     põhiliselt     keskkonnas     statistics     puhas     lisapunktide     meetod     evolutsioneerumine algatamine     lindistused     nimekirjavormi     eenterprise     puudumine     vaatamiseks!     exclude     päringu     tingib     trükised     füüsilise     üleliigseks     funktsioonid     t_ createdb     maestro     eelneva     example     kaalutlused muster     tegemine     arenduskeskkond detailimine     versiooni     register parameeter     käivitamine kasutatud     visuaalse     baastabel     index     spiraalmudel     milles     samuti     skeemi     kohustuslikkus mittevõimalik     olemiga     järgida     vajutamine     kirjeldatud     aruandesse     punktid     siire     olema     lihtsa     mudel arendusmetoodika     kaudu     lause     sügissemestril     pgcrypto     teataks     fragmendid funktsionaalsuse     käivitamine     dropdb     suletud     teiste     situatsiooniline     query     table_schema     muudab     conway     järgib     uni-id     võlg paindmetoodika     osa migreerimine     järk lõppkasutaja     selle     otsingu     graafilist     andmevoodiagramm     põhivormis     kasutuslugu     teooriatest     halvendab     etapp migreerimine     loengud     pakub     avaneva     rationali     kasutaja     aruande     võtab     tagasisidet     sql-andmebaasis     kauboi     kasutamise     annab     winscp     valdkonnamudel     loengu     hallata     esmane     mingi     talletatud     (olemi-suhte     rakendab     päringul     andmebaasisüsteem     efekt kose     laused     teate     check     rutiine parameeter     mitmes     backend     sissejuhatus     platvorm andmebaasi     create     vaatamiseks     hüpikakna     täiendav     slaidid     kiht     järjestus andmebaasiserveris     tabeliga     väljaspool     andmetüüp andmebaasioperatsioon     tehingute     stiil refaktoreerimine     kirjeldused)     postgres     operatsiooni     graafiku     regioonide     tuleneda     installeeritud     semestril     liides     tabelivormi     taaskasutatav     teema     mudelid     küllalt     kontseptuaalne     eesnime     ristfunktsionaalnelaia     mitmest     järk etapp     ehitamine     kellaaja     algatamine     maksimaalsele     keeles     +     valupõhine     iseloomustab     üleslaadimine     raamistik scaled     andmebaasiobjektide     avalduda     andmebaasisüsteemide     näited     aasta     schema     kujul     sellest     kohtades     andmete     sügisel otseviide failis     skaleeritav     iteratsioon liidetav     valida     column_name;     nähtavate     indeksite     monumentaalne     fillfactor     üleminek     kodeerimine     koondandmete     kosk-mudel     vastavaid     distsipliin disciplined     ainekava     andmebaasioperatsioon äriprotsess     automaatkontroll     lehekülgede     erinevate     hõlmava     järjestus teenus     nimetusi     kaasevolutsioon vesiagiilsus     suund parameeter     metoodika ekstreem-     autode     loeng     triger     kasutamine     postgresql_yhendus     materjalidega     skript     ekstreemprogrammeerimine     valmib     praktikad infosüsteem     slaidikomplekt     võlg koodigeneraator     detailandmete     andmebaasi     parandamine     kohustuslikkus tehing     õpetamise     mittevõimalikkuse     realiseerida     võlg tehniline     kirjeldamine     panna     käigus     liitindeks     otseülekandena     pidevintegratsioon     selles     raiskamine     tehis tehniline     päringut     programm     kohandatav koodi     metoodika iteratsioon     demokratiseerumine     esituse     protsess     süsteemide     arhitektuur     nimekirjavormis     äriarhitektuur     normaliseeritud     pühendatud     lõhn rational     alt-üles     sql-andmebaas     evolutsioneerimine infosüsteem     ilmutatud     kursuse     sisendiks     phppgadmin     loomist     uuringule     koskstiil     paindmetoodika kose     kontrollnimekiri     liitindeksi     antimuster tehniline     objekt-relatsioonvastendus     kontseptuaalse     refaktoreerimine refaktoreerimine     arhitektuuridest     loomise     praktikumide     võlg     collection     postgresql     pöördub     lipuke     loomine     erinevates     muuta     metoodikaarendus     autentimisskeemi     lõhn antimuster     alternatiivid     printsiip andmetega     kasutatavad     paremini     küsimuste     märkmeleht     vahend     lindistuste     kordamine     skeemis     annotatsioon     paindmetoodika puhas     mahukas     ainekaart     makrod     teooriatestid     ajakarbi     kirjutamise     migreerimine     kodanikest     leivaraja     workshopi     rakendatakse     disain     võimalus     olemi-suhte     võimalik     miinuspunktid     t____insertsql     esinemine     akende     arendusmetoodika konstrueerimine     andmebaasisüsteemis     liitboksi     rohkem     genereeritud     hõbekuul     näidata     vaikimisi     parameeter sisend     openssh     edasiarendamist     vahetest     avaliku     praktikumid     täitmisplaanid     täiendamine     paremaks     lindistus     table_name     koostada     andmeid     baastabelite     testimispõhine     tekib     õigustega     järgi     vesiagiilsus     hindamine     juhitav refaktoreerimine     julgustan     tarkvara     edastada     trigeri     andmebaasid     /usr/local/apache/htdocs     sünonüüm     tekitab     t____copysql     kasutada     räägita     salvestused     näide select     kuupäevad     tehis tahtlik     parooli     struktuuri     vari-it arendusmetoodika     lahenduste     koopiana     sisselogimine     komplekt     ülikooli     puudub     mudel situatsiooniline     lehel     tutvustus     autotrace     läbipõlemise     lehekülje     ühendust     lisamiseks     otstarbe     enterprise     elutsükkel operatsiooni     connection     comment     pädevusala     hilisemaks     pere-     using     klient     rakendus     väljale     indeksit     integreerimine     toime     --column-inserts     modelleerimiskeel     osade     detailimine     tuvastamine     demonstreerib     tegemine;     avamine     võlg andmebaasi     indeks     käsurida     realiseeritud     arendamine     täiendused/parandused     lingitud     hüpikakende     kirjas     mudel scrum     psqli kasutatud     teksti     identiteedi     kirja     kirjeldus     sys_context     evolutsioon     indeksid     teooria hooldamine     puhul     seotud     sisalduvate     praktikad monumentaalne     avameelselt     eksportimine     @ttuee     elementaarteenusena     rakenduses     kasutama     kavandamisega     nimega     pgadmin loon     sqlcl     leidmine     hindamismudeli     korduste     järjekorra     table_schema='public' order     selleks     statistika     erinevaid     väle     võimalust     kirjeldamiseks     eelduseks     tehis arhitektuuri     kitsendus     õigus     andmed     vormid     semantiline     kuuluvate     mudel refaktoreerimine     tahtlik tehniline     hindamispõhimõtted     hooldamise     release     harjutus     epood     kaupa     vormi     lugema     powerpoint     milliseid     ekraanivormi     vormile     pealkirjade     muudatuse     tulla     sulgemine     kitsenduse     seda     jooksul     lehele     loogikavaldis     arendusmetoodikate     skripti     eelnevalt     muidugi     parameeter teenus     agiilne     konstrueerimine     vahendusel     iteratsioon korrutatav     tabelisse     postgresqlist     alter     loenguvideo     testid     visiooni     abiinfo     delivery     kõigi     paindmetoodika evolutsioneerumine     andmekirjelduskeele     kohta     ühtlustamine     protseduur     protseduurid     mõistekaartid     tehing     lõpptestiks     värskendamine     seosetüüpide     paindmetoodika rational     tuleb     sakkide     klass     paindmetoodika andmebaasisüsteem     täielik     process     definitsioone     funktsiooni     esialgse     võimaldab     lihtsustab     pgapex     testandmete     võlg mudeli     süsteemiarendus     sealhulgas     kasutatavate     avaldub     platvorm iteratsioon     (uml)     esimeses     upsert     kodeerimise     kaasevolutsioon     põhiosa integratsiooni     virtuaalsete     triptühhoonia     kirjeldus iteratiivne     tähistatud     vahetestideks     kogumi     leida     hindamisel     väldib     allsüsteem     saavad     valiku     üldise     distsipliin andmebaasi     märkeruudu     parendamine     developer     vastavate     portfelliteooria     veerg     liiasus andmebaasi     etappidega     refaktoreerimine     programmis     tabel     jagatud     mikroteenused     lõppkasutaja     teisest     kogemuse     variant     järk arendusmetoodika     graafik     filtri     maksimeeri     sprint     kohustuslikkuse     saamise     vaated     etapis     täpselt     ühendus     põhjaliku     vaja     kohandatud     kose     peaksite     materjale     videost     sul     andmebaasioperatsiooni     peidetud     milline     suund võimalik     salvestus     praktikumidesse     räsiväärtuseid     domeenimudel     accessi     andmebaasist     integratsiooni     tardmetoodika     logimine normaliseeritud     kontekstis     rutiin     taastamist     arendusprotsess     jaoks     accessis     keerukus paindmetoodika     otseülekanne     lisatest     suuremaks     ametlik     vajab     mitte     arhitektuurilise     minimeeri     platvormidele     taastamine enne     service     pgadmin     genereerimine pöörake     stiil iteratiivne     veergudele     disaini     kirjeldatakse     session_user     mitut     mudeliprofiil     välja     soovi     täpsustamine/parandamine     treeningute     tulemusena     kirjeldava     kõikide     osa järk     function     kontrollimatu     draiveri     navigeerimiseks     revoke     vastab     loon     käsud pg_dump     video     loogikaavaldised     täitmisplaani     osutub     skeemiobjektide     stiilis     nutitelefon     väljaspool     primaarvõtmest     väljastatud     taotlemine     järjestikulisi     tunnel     päringute     viide     lühidalt     mudel skaleeritav     ettevõtte     logimine     apexis     leheküljele     kasutatakse     paketid     täitmist     terviksüsteem paindmetoodika     üldine     juhitud     kaupade     generaator     andmemudel     table_type     lähtekood tehniline     pakett     lahusus komplekt     küsimus     vastuvõtuaegade     vaatamine     struktuur operatsioon     endast     ühest     tehniline     süsteemiarenduse     arendusmetoodika andmebaasi     osaline     kood oracle-case     oleks     määrangu     õppejõu     evolutsioneerumine uutele     semestri     süsteem integratsiooni     võlg koodi     osa)     olekumasinaskeem     tähtaeg     andmekvaliteet andmebaasi     vastaks     nõudeid     arenduskeskkond     automaatselt     vaate     vähese     domain     etappide     täitmisplaan     kontroll     /     juhitav     diagrammid     silumine     tähelepanu     silotornid tehniline     domeenid     mudelis     strateegilise     tehis     rakendamisest     põhinev     omada     tuvastamiseks     detailanalüüsi     üldiselt     manuaal     serveritu     sellise     framework     käivitada     mudeli     etapp     lisaülesanded     koristamisi     konkreetse     putty     keerukus     järjestus mittekohustuslik     operatsioon sisend/     alamkataloogi     viisil     dbms_outputput_line     seisundidiagramm     liidetav     muster     luuakse     nupulevajutuse     ärilised     failis     ülalt-alla     koristajaga     kolmekihiline     rollid andmetega     eesti     mahuga     sisestusväljadega     haldamiseks     regulaaravaldis     staatilisi     süsteem     strateegia     linkimine     lihtsustatud     prototüüpimine     kood     arendusmetoodika situatsiooniline     nähtavaks     järk iteratsioon     spetsifikatsiooni     videoloengud     määrab     analüüsi     lõhn mudel     lisaks     tähtajad     seetõttu     projekt     nupule     taaskasutatavad     viidatud     valima     töötamine     saaks     mõelda     faili     loogilise     kohustuslikkus väljund     korral     temaga     pg_dump     järjestus     tabelid     klassifikaatori     näites     nõuded     office     teams     tehised arendusmetoodikate     teistes     information_schemacolumns     kontrolli     väärtuse     vormis     aidata     teabe     selles siin     muudatused     inner     veebirakenduse     kasutajanimed/paroolid     eelised     väljalase infosüsteem     tegemine päringu     sotsiaalne     olevast     kõigist     genereerimine     -bitist     vaadete     koodidele     põhimõtetest     eneseanalüüsi     videotes     regiooni     dokument     t_ kasutatud     tunnelit kui     kiirendamiseks     autentimine     kirjutatakse     plokis     laused kasutatud     generator     eksam     table_name where     unikaalne     vaatel     andmebaaside     aitab     haldussüsteem     andmebaasiserveris     sisaldama     profiiliga     programmeerimine     töövihik