Kodulehed
[383] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2022)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Sõnapilv

Millest materjalides kirjutatakse? Mida suurem tekst, seda rohkemate materjalide metaandmetes on seda sõna kasutatud.

  algatab     "lahtilõhkumise"     kompositsiooniseos     tekitab     programmeerimine andmebaasisüsteem     otsustussüsteem     sõelumine     disain     juhtfail     ristkasutus     transportida     haldur     rutiin mittevõimalik     eesti     mudel skaleeritav     viimase     programmis     võlg mudeli     peaks     värskendab     andmemudel rakenduste     riigid     lisada     andmeelement õnnestumine     ühislukk     office     tabeli     hüperlingi     kirjutama     etapis     salvestuspunkt     teisene     nõudeid     klastrite     isolatsioonitase anomaalia     tehis     transaktsioon eksklusiivne     nädalat     ennustab     mikroteenuse     ühiskasutus     boonuspunktid     mõõtlusalus     mälu objekt     värskendada     kontroll andmekirjelduskeel     teralisus     kirjeldatakse     teabe     järjestikuline     andmebaasisüsteem transaktsioon     dünaamiline füüsilise     tööna     kasutamisel     muudatuste     parandab     projekt     tüüpimine sql-domeen     enamik     draiver     mitmekesisus     mitteföderatiivses     praktikumid     lindistused     operaatorid/     selleks     klassifikaatori     moodustavad     paistma     sql-andmebaasisüsteem rakendus     kodeering     süsteemide     indeks tabeli     põhjus     kobar     fragment     stereotüüp     salvestamine xml-andmebaasisüsteem     skeem andmeait     lõpus serialiseeritav     avalik     hajus     logimine andmed     eduvpn     transaktsioon rakendus     kirja     paigutatud     peaksid     gql agregaatidel     serveerida     föderatiivses     lainedus multiandmebaasisüsteem     käsud createdb     aktiivne     replikeerimine mitme     pigem     kuuluvate     kustutamine disaini     pgapexis     luuaks     võltsimist     reeglipõhine     täiendused/parandused     kitsendus struktureeritud     andmebaasiobjekt     reede     annab     täiendav     sümmeetrilised     protsess bitmap     sünkroonne lugemisoperatsioon     veerupõhine     ketastel/serveritel vertica     materialiseeritud     arvutamine     andmebaas hadoop     koodigeneraator hooldamise     ajakava     segment     privaatpilv     tehniline euroopa     saavutada     raamistik     täiustatud     olem-atribuut-väärtus     suuremaks     defineerimiseks     sisend-väljund oracle     connection     kaitsev         baitkood adaptiivne     rööptöötluse     kontrollfail     agiilne     source     õppeaasta     varuandmebaas jõudlus     dimensioonid     kitsendus objekt-relatsiooniline     skeem serv     järjestikuse     lainedus föderatiivne     lukustamine arendaja     säilitada     tulemuseks     leheküljele     funktsioonid vaated     skeemitud     andmebaas vahendaja     andmesubjekt     väljade     põhiomadus     ülalt-alla     saadi     mõelda     tüübiks     piiravaimad     tüüpi     tähenduseta     infoturve     tekstiobjekt     struktuuri     märkide     saamiseks     unikaalse     vahend objekt     kustutamine     liitväärtused objekt-relatsiooniline     skeem rdf     register     kasutusjuhtude     koosneda     läbiskaneerimine     esmane     hajussüsteem komponentandmebaasisüsteem     insert tugevdus     transaktsioon jagatud     arvujada     parameeter teenus     võimaldab     efekt     avaldub     viga tugev     dropdb     transaktsiooni     üleminek     koristajaga     välkmäu     logide     optimistlik     detailandmed indeksid     tüüp json     tasuta     kattev     domeenimudel     regulaaravaldisele     vaatel     uni-id     mitmekesine     raskemaks     kaartiga     järjestus mittekohustuslik     triger protseduur     kasutaja     surrogaatvõti     ridade     teisendus bitmap-join     kanda     otsingu     operatsioon lause     töökiirus     ankurmodelleerimine andmevaka     koodipunkt     skriptid elastsuse     käikuandmine jõudlus     erinevate     läbipõlemise     ajas     märgistik     plokivahemike     käikuandmine brin     keel     põhineda     lause andmete     mudel lähteandmebaas     meenutada     meetod objekt     (postgresql)     inkrementaalne     andmebaas tootja     probleem oracle     tüüp objektorienteeritud     skeemiobjekt     ligipääs     analüüs kitsendused     dokumentatsiooni     määrab     mudelid indeksid     valupõhine     pärimiseks     andmebaasisüsteem baastabel     omaduse     püsisalvestatud     aktiivsus     andmekaubamaja     tehniline     ajutine     õppeaine     arvutüüp     tabelivormi     andmepuhver     tekkivat     migreerimine     asuda     serveril     produtseerib     nõustussüsteem     harjutamisel     täidab     päringupuu     kaitseb     viidatud     logivad     kooskõlalisus     täitmisplaanid     sisaldada     isolatsioonitase ebaõnnestumine     olukorra     asukoht     hetke     tüübid     nii     sektsioonideks     optimistlik transaktsioon     arendaja     arendusprotsess     andmekogu servade     lõigatud apexttuee     andmefail indeksi     väljastatud     peatükist     liidese     plokk oracle     masinõpe reaalaja     eventual     andmed     regulaaravaldised     haldamise     teisele     klahvikuulaja     vajaduseta     esitatava     properties     osa migreerimine     kasutatavaid     ringi     muutmine     nimekirjavormi     sql nosql     kuuluvad     olemi     paarist     tabelite     faas andmesiire     operatsioon andmebaasikeel     algoritm     cap     küsimustest     tarkvara rea     vahetulemus     koostööd     koondandmed     tüüp distinct     koristamiste     sisseloginud     püsisalvestusse     normaalkuju     tegemine;     koopia primaarserveri     meelde     lisamine     kolmas     meetod     tasemel andmebaasisüsteem     loenguvideo     tabel tehniline     uuringule     andmebaas andmekvaliteet     kogum     dubleerimine     logimine vaated     toimuda     tegemine päringu     täitmisplaan sisemise     primaarvõtmest     laadimine     viitavad     loendtüüp     ennetavalt     kui     muutmälus sql     sünonüümimine     ümber     harjutamine     tavaliselt     sissekanded     oht turvarikke     süsteem dokumentidel     täitmisplaan index     pakett oracle     viitamine     kasutatakse     tagasiulatuv     iteratsioon     sql-andmebaasisüsteem sql     tarkvara puhverdatud     kollektsioonitüübi     andmebaasioperatsioon     esituse     vahendid     tellitav     täidetavuse     funktsioon märk     replikeerimine primaarserveri     teooria     mõistekaartid     lõpuks     massiividel     kontroll analüüsi     vastu     üksteise     litsents kõik-ühes     osutub     faas andmebaasisüsteem     andmebaasikeel     alamprojektidega     sql-andmebaasisüsteem case     serverilt     valida     andmekuup     nimi konstruktor     oracle objekt-relatsiooniline     kohustuslikkus tehing     replikeerimine vertica     nimetusi     andmebaasi-     ümberpööramise     check     meiliaadressi     lahendamiseks     maailmas     seade süsteemi     lindilt     sisendeid     koodidele     süsteem andmebaasisüsteem     tüüp massiivipõhine     järjekord     arendamine     päring gnu     uncommitted     evolutsioneerumine paindmetoodika     kirjeldus iteratiivne     realiseerimiseks     isehallatavus     lõpus andmebaasisüsteem     lause füüsiline     süsteem subjekt     rutiin tabelifunktsioon     skeem     uusimad     tööplaan andmemuudatuste     kasuta     paindmetoodika andmebaasisüsteem     andmesõnastik     tuvastamine     kirjutab     andmebaas kolmefaasilise     lehekülje     tuleks     päringud andmekaevandamine     regulaarne     variety suurandmed     ühendamise     exclude     veergude     pakett sql-andmebaasisüsteem     päringutöötlus     pere-     logi primaarserver     täitmisel     analoogiaks     hooletus turvameede     id     etappide     lausedsql     replikeerimine     mestimine     kontekstkommutatsioon     voogtiražeerimine     otsused     skeem sql     tabelilukustus     nähtamatu     ärimudel     indeksil     normaliseerimine     haldamine tehniline     kohustuslikkus mittevõimalik     turvalisus füüsiline     koostamiseks     nõrkus     denormaliseerimine     andmekogud relatsiooniline     ärimudel plokk     väljakutse postgres_fdw     loengud     vältimiseks     merge     operatiivjuhtimiseks     konsistentsus     hajus sündmuste     silotornid logipõhine     deklaratiivsete     report     sotsiaalne     import     tootejuht     andmeelement pessimistlik     kasutamist arendaja     template     kogemuse     mitteterviklik     importimine     andmebaasi     töötamine     keel histogramm     protseduuri     kokkusobimatus     multiversioon-     pääsupiirangud õiguste     endast     tunnus     seosetüüpide     andmebaas oltp     päringukeel     versioonid multiversioon-     väljaspool     andmetest     kahendfail     järel sql-andmebaasi     replikeerimine kuum     klausli     pädevusala     värskendamine tarkvara     kuues     lause optimeerimismoodul     accessi     allüürnike     petabait     sisevaade     põhiliselt     operatsioon andmebaasisüsteem     teel objekt-relatsiooniline     andmeteadlased loogiline     akna     otsustuste     paindmetoodika puhas     kasutatavat     lahendus     revoke     juhitav refaktoreerimine     mõjutama     koordineerida     eestikeelseks     seadusandlus     panemaks     tarkvara privaatpilv     identiteet rakendus     andmebaasisüsteem juurkataloog     esimese     scott     ketas plokk     tagamise     rünne teadmuslik     tehis sotsiaalne     puudub     lähtekoodiga rakendus     selle     välises     veerg     lukk andmebaasi-     psqli kasutatud     replitseerimise     (kontseptuaalse/loogilise/füüsilise     ummistus     vastavus     pl/sql     lõpptestiks     tekstitüüp sql     päringud     kattuvate     strateegilise     laused     teel sql     varukoopia soe     trigerid     massiiv veerg     universaalne     kasutaja-defineeritud sisendparameeter     järk arendusmetoodika     kiskjalikkust     kellaaja     suurima     pöördumise     vahel kasutaja-defineeritud     standard nosql     andmebaasisüsteemide     interpreteerimine kompileerimine     hajutatult     anonüümimine     dünaamilisemad     isikuandmed     odavate     masinkood füüsiline     lähtekood taasta     erineva     vaated sql-andmebaasisüsteem     veergu     tehis tehniline     mitmes     haldussüsteem     deklaratiivselt     töötajate     täielik     materialized     jõustada     ruum indeks     õiglane     kategooria     raksendab     lahendamine replikeerimine     automaatselt     andmeelement lukk     arvutamise     maksumuspõhine     dokumentatsioon     ärilised     voogtöötlus     mini-andmevaramu     struktuur operatsioon     tõrkesiire replikeerimine     stiilis     vahetus tõeliselt     spiraalmudel     taastamine andmebaasisüsteem     vertikaalne     sql*plus     protsess serveri     logitava     refaktoreerimine refaktoreerimine     näitel     workshopi     programmiliides transaktsioon     päringute     diagrammis     kimballi     andmebaasisüsteem orm     ühtlasi     käikuandmine skriptid     boonuspunkt     viide     serv nql     omandvara     saada     skeem veeruperekondadel     arhitektuuridest     funktsioon väljundparameeter     kehand alamandmebaas     taastamine isejuhtiv     faas konsensuse     ülemkasutaja     fail     unikaalskaneerimine     küsimus     process     temaga     hübriidne     põhivormis     loomine     kitsenduste     käsitles loenguid     nimi mittevõimalik     klikivoog     räsifunktsioon     puutub     mugavalt     agregatsiooniseos     ummik     heuristiline     seos     harjutada     põhineva     integer     kirjeldused)     iseloomustada     reegel     väärtuste     etapp/faas disaini     allikast     koordineerimine mikroteenuse     bütsantslike     sellele     enterprise     dokument agregaatidel     tüüp rutiin     kitsendusest     andmebaasikeel mongodb     asukohapõhised     asukoht andmete     õpetamise     graafik     tarkvara pesastatud     rakendada     võimaliku     mõjutatud     loendustüüp     käivitusmaksumus     pöördustee     eksperiment     sisend-väljund     puhul     erisus sql     tehnika     rünne vaated     vaikimisi     andmebaasikeel distinct     hajus replikeerimine     annotatsioon     toimida     genereerimine pöörake     indeks loomulik     oht andmebaasisüsteem     skeemiobjektide     oracle andmekäitluskeele     õige     cypher võti-väärtus     lõpphinne     update andmebaasisüsteem     peitmine;     isolatsioonitase multiversioon-     tuvastamiseks     ühendust     filtri     protsess andmeait     sql-andmebaasisüsteem sql-andmebaasisüsteem     koosneb     reguleerib     tüübikonstruktor objekt-relatsiooniline     tüüp konstrueeritud     asukoht hajus     fail plokk     välisvõtme     rutiine     kontseptuaalse     andmebaas andmevakk     master/detail     pidev     tabeleid     räsitabel     loomise     üksiku     andmebaasiüsteem     abiinfo     süsteem pgql     andmevakk veerupõhine     failid sõnastikrünne     lauseid     infopüük     pidevkooste     loogikavaldis     kauboi     serverid     abil     automaatkontroll     kolmik nosql     muster nosql     isikuandmed stiihiline     andmeid     esitamiseks     keerukus paindmetoodika     andmebaas konsensuse     illegaalsed     ebakõla     evolutsioneerimine     andmejärv     where     kahefaasiline     andmebaasiobjektid     isikuandmed isikuandmete     ettevalmistusala baastabelid     üks-mitmele     ümberdefineerimine     suur     modernne     valmistuda     konkurentsjuhtimine     andmefail     muutmälu sql-andmebaasisüsteem     mõningate     committed     harjutus     serv     keskkond     planeerija     praktikumi     genereeritav     muutmise     erinevaid     sekundaarne     vihje maksumuspõhine     andmebaasisüsteem hajus     korrektne     jagamine shared     litsents     transaktsioon sql-andmebaasi     tabel objekt-relatsiooniline     terminaliprogrammi     otsing     töö     baastabel massiivipõhine     domeenid     koostamisel     tööplaan tagasivaate     kui     parameeter skalaarne     leheküljed     varundamine siin     profiiliga     column_name     teel     järgida     volitustõend acidrain     kohese     protsess     serialiseeritav     lähenemine     põhimõte     isejuhtiv     vaade sql     index-skip     servade     sisaldama     läbi     andmesiire taastamine     põhjustab     kohandatav koodi     atribuudid tüüp     viidete     paiknemine     ülesehitus     piirang päringus     sõltub     avamine     tipp graph     viite-atribuut     lause analüüsi     autonoomia     raamatuid     ressurss vertikaalne     räsiväärtused tõkestus     valib     muudetamatus     suhtes     konflikti     minimaalse     katkestamine     andmeait     esimeses     kitsendused füüsilise     regressioontestimine     licenses kehand     sql-andmebaasisüsteem     andmekvaliteedi     töökiiruse     kutsudes     loengu     pakkimine avatud     serveriprotsess     teatevahetus     rüsinameister     omadus andmebaas     süsteem deklaratiivne     lauseid lukustamine     operatsioonisüsteem     keerukus vari-it     sisendiks     ressursikirjeldusvorming     skaleeritavus     mittehajus     oht sõrmejälg     isolatsioonitase kahefaasiline     omadus täpsus     laadimist     andmetest integratsiooni     konfliktipõhine     laadi     tulemusena     koondandmete     formaalne     rakendusliides     andmesiire jõudlus     nullist     sessioon     raamat     efektiivset     baastüüp     variant     vähene     sellel     võrdlus siin     (olemi-suhte     tegelik     põhjal     võlg koodi     koskstiil     ikkagi     ehitamise     dünaamiline     sys_context     kiirelt     väljakutse juhtparameeter     kättesaamatus     makro andmete     tehis arhitektuuri     sisendandmeid     +     pakett sql     süsteem graafi     t_ kasutatud     nimede     tundlikud     keel sql     tõstutundetu     proovitarkvara     sõnumivahetus täielik     inspiratsiooni     tasakaalustatud otsing     pakett avalik     konfiguratsiooni     pooljuhtketas     reaalaja     tabeliga     auditoorse     ärireegel     oldsql     pööratud     järjestikulisi     arendus semantiline     tükkide     tutvustus     suurandmed suurandmed     formaadis     normaliseeritud     andmed serveri     kuumkoht     kahjuks     hoolima     turul     jõustab     graaf cassandra     mägimurrak andmeaitade     algoritm logide     algatus     sagedusel     asendatavuse     teooriatestid     mudel kasutaja-defineeritud     oht andmete     ria     profiil euroopa     reegel rutiinid     kõik-ühes     kose     aruanne     stiil iteratiivne     päringut     tarkvarakeel     võrdsus objektid     kaudtüüpsus     kontrollkitsendus     consistency     lisapunktid     hetkeaje     vajalikud     diagrammid     videotes     tabeliruum logifail     versioon objekt-relatsioonvastendus     kild     skeem-kirjutamisel     sql sql     topoloogia     lähtekoodiga     table_name     nälgimine     kujutab     juurkasutaja     andmebaasis serializable     volitustõend isikuandmete     dimensionaalne     järjestusreeglistik objekt-relatsiooniline     paber andmed     võimalikest     plans     sõltuvuse     ebapiisav     säilitav     transaktsioon pessimistlik     viidata     kontroll     algoritmi     pöördprojekteerimine     operatsioon)     lukkude     histogramm     vahend     protokoll kahefaasilise     paindmetoodika rational     sql-andmebaasisüsteem objekt     tabel     taustprotsess     võrdlusreeglistik     efekt kose     serverarvuti shared     ühisloome     tõrkesiire     loomulik     vajavad     logi apache     skaneerimine     masinõpe füüsiline     andmebaasisüsteemis     lihtne     andmebaas andmebaasisüsteem     liides parameeter     modifitseering     puutumatus turvameede     sisust     tardmetoodika     lugemisoperatsioon partnerreplikeerimine     päringu     analüüsi     tulemuse     teate     asünkroonne tarbija     prügikoristus     eraldatuse     süsteem andmejärv     moonutamine     through     isikuanded     loodud     vastava     defineerib     sõltumatus rakendusliides     süsteem suurandmed     jõudlus horisontaalne     jaotustaluvuse     graafikaprotsessoreid     andmebaasisüstem     tagasisidet     tehing     klasterdamine     andmebaasisüsteem sql-andmebaasisüsteem     teises     mapreduce sektsioonid     poolseks     andmebaasikeel andmebaasisüsteem     loomiseks     tupik kuum     lähteandmete     seanss     tehinguhaldus     praktikum     veerupõhisel     table_type     koodipunkt utf-     kasutatavad     isoleeritus transaktsioon     koopia hajus     olemuslik     salvestusruum     refaktoreerimine     pakendaja postgresql     programm     andmebaasisüsteem postgresql     kordamine     interaktiivse     materjale     töötlemata     üldotstarbeline     olevad     klaster imperatiivne     optimeerimine optimeerimismoodul     operatsioon arendaja     suurte     kinnitamata     kitsendused     avanenud     teenuste     mälu     atomaarsus     rutiinid kaugsäilitus     hindamisjuhend     teatage     puhvrite     ootamise     programmeerimiskeel     tingimuste     paljusid/kõiki     ajaseeriate     slaidid     kord     andmebaasiserveris     voogreplikeerimine     postgresql konstrueeritud     andmebaasikeel graaf     terviklik konverteerimis-     detailsus     nimekirjal     rünnak avalik     süsteem tehniline     volitustõend testandmebaas     trügimine     konstrueerimine     mudelis     käivitamine kasutatud     toite     json/xml     koopia viiteajaga     kolmik graafidel     äravõtmiseks     pilv hetktõmmis     tuleneda     analüütiline     rünne sotsiaalne     juhib     sihtandmebaas disaini     esialgse     sql/pgq dokumentidel     lisab     objektorienteeritud     mudel     autonoomsed     täpsustamine/parandamine     parool keskkonna     ligipääsu     käivitusplaan     arhitektuurilise     võlg     teisendamine andmebaasisüsteem     sundida     näitega     tõestatud     kohtades     osa arendusmetoodika     võimaldada     metoodika iteratsioon     kaasevolutsioon vesiagiilsus     ettevalmistav     terviksüsteem     plokkides/failides andmesiire     description     nõuded     õnnestumisest     andmeleke     lugemisoperatsioonid koopia     allikas     printsiip delikaatsed     kontrollpunkt lukustamine     elemendid oracle     rational     üritab     otsustussüsteemid andmevakk     evolutsioneerumine uutele     koopiana     avaneva     loogiline     (sql)     töövahendid kogutavate     haldamine parool     rea     monumentaalne     database     kõigist     liiasmassiiv     meetmed peletus     järk lõppkasutaja     ehitamine soe     tüüpiline     objekt rakendus     atribuudid     haldab     serialiseerimine kasutaja     programmeerimiskeel projektsioon     rationali     taastamine turvameede     kinnitamise     liides     käsud dropdb     andmemudel rida     lõimitud     juurdepääsu     proovi     teisendamine keel     andmebaas hajus     soovitab     fakt     nimed     semestril     segregatsiooni     oht tehniline     ebaõnnestumine pessimistlik     andmekogu rdf     tabelrünne     täitmise     operatsioonide     tunnelit kui     table     pärimine     vastavate     suunab     tarkvaraline andmete     massiiv xml     põhineb     raamatu     asünkroonne ei     krüpteerimine     kompenseeriv     sisendit     suurendama     lausetaseme     relatsioonilise     pakkuma     metoodikaarendus     kaksikute     kontrollimiseks     protseduurid     järk infosüsteem     tulud ajakohasus     utf- unicode     videoloengud     süsteemis     leidev     säilitatakse     vajadusega     ennetamine andmebaasisüsteem     kvoorumi-põhine     andmebaasisüsteemid     töötleja     antimuster tehniline     invoker isikuandmete     hõivamine     eraldi     poolikute     vahemiku     kinnitamine autonoomne     genereerimine     peale     security     lause vaadete     kuuendal     tõlkimise     eeldus     eemaldada     ebakorrektse     sünonüüm postgresql     isolatsioonitase andmebaasisüsteem     avaldised     hõlmatud     tuleneb     protokoll     generaator     objektidele     pannakse     järel tupik     platvorm andmebaasi     partitioning andmeaitade     konservatiivne     paariviisiline     andmebaasisüsteem objekt     andmebaasist     parool     arvesse     käigus     valiku     kooskõla     päringul     dokument tüübikonstruktor     olnuid     rutiine parameeter     andmebaasiüsteem segment     elemendid rollback/     kalendrina     testandmete     link oracle     korral     eksam     andmeait reaalaja     lukk transaktsioon     robot     funktsiooni     ühendamine relatsioonialgebra     föderatiivne     logi     isehäälestuvus     transaktsioonide     adaptiivne     näidata     üheks     muudatused     samuti     spetsiifiliselt     trügimine andmebaaside     olemitüüpide     kontekstkommutatsioon käideldavus     mittetäielik     ärireeglid     turvameede andmete     skoopi     leiate     töötlemine     erandite     objekt-relatsioonilised     multiandmebaasisüsteem     etapp/faas     võimalikult     liskovi     erinev     keerukus     sisalduda     kompileerimisaegne     tähestik funktsioon     rakendamine     monopollukk     aspekt     alamkataloogi     hindamissüsteemi     sul     ainekava     lõhn mudel     lähtekood tehniline     andmesoo     uuesti     puu ülesanne     serveriga     algatamine     samaaegset     ressursikirjeldusraamistik     edastada     riistvaraline plokiahela     indeksid sensorid     mudelid füüsiline     tagasirulimine read     printsiip     fragmendid funktsionaalsuse     tähtajad     rakendus     haldur väärtus     materjalidega     teostatakse     foreign     korrapärane     süsteem lähtekood     eesnime     vaade java     vargus     osaliselt     mõisted     kahte     apexi     piirang kaugprotseduuri     ekraanivormil     mitteserialiseeritav     tagasiside     aktuaalsed     vastab     versioon andmebaasi     andmebaasisüsteem andmefail     sellise     mõõt     indeksid isejuhtiv     seadus rollback/     operatsioon kogu     onlain-tehingutöötlus     turvanõrkus     plokis     tuvastamine andmekandja     tehnoloogiatega     teostada     tekstitüüp     poliitika süsteemi-defineeritud     principle     anomaalia klient     primaarserver muutmisoperatsioon     objekt-relatsioonvastendus füüsiline     andmejärv andmete     andmetega     kalastamine     juurdepääsutee kaugprotseduuri     väljalase     muidugi     mahus relatsioonialgebra     optimeerimine nested     varundamine acidrain     nälgimine terviklikkus     andmebaas ettevalmistusala     veebirakendus     kuvada     persistence     ärireeglite     statistika histogramm     shared     saamise     kontrollnimekiri     lause index     index     kitsendusi     gigabait     tippude     konsolideerimine andmeait     küsimine     sektsioon     varuandmebaas sihtandmebaas     turvaauk omanduslik     oskused vesiagiilsus     andmesiire halb     isolatsioonitase transaktsioon     esitada     massiivselt     praktikumidesse     osa integer     hõlmab     sõnastikrünne andmete     alt-üles     jõurünne     põhimõtetest     kirjeldamiseks     information_schematables     logging     faas lokaalne     lepingud varukoopia     peetakse     api-liides     funktsioon oracle     järgimine     logida     automaatselt primaarserver     tarkvara commons     hajussüsteem postgresql     vastavaid     lõpus     plokiaheldus sool     mitme     omavahel     võlg tehniline     sellest     teenus iso     välistamise     kitsendus andmebaasisüsteem     teisendamine     lõpptest     tagasirullimine     sekundis     juhitav     framework     lähenemine jõudlus     salvestused     skaleerimine horisontaalne     statistika hash     etapp/faas oracle     asukohale     kasutades     probleem     andmebaasioperatsiooni     bukett hash     objekt objekt     kolmekihiline     selektiivsuse     tegevused struktureeritud     tähestik eesti     alusel andmebaas     etapp/faas füüsiline     mitmeprotsessori     artefakt     eelkinnitamise     execution     võrdsus     tulevane     projekti     kaart     logistruktuuriga     sql json     bitivektorite     omadustega     kosk-mudel     sisaldub     järjekorra     lugema     juurutamine     käideldavus hajus     kaasevolutsioon     muutmine;     andmine     andmevaramu     inimene suur     andmeelement jätkuvus     objektid klass     tarkvara külmvarusüsteem     võiksid     baastabel viitade     käikuandmine     tingib     kontekstis     hierarhilised     täies     reguleerimise     litsents omanduslik     pl andmebaasisüsteem     ridadele     globaalne     tegevused infosüsteem     tähtskeem     peidetud     skriptid andmebaasi     arendusmetoodika lõppkasutaja     routine     unikaalsuse     lisavad     tahtlik tehniline     arvuti nosql     nendest     script     kontrollimatu     esimesena     põhiosa integratsiooni     loogikaavaldised     kontseptuaalsel     harjutamine koodigeneraator     laused kontseptuaalne     andmemuudatused loogilisel     hulgas     töötamiseks     microsoft     võimsuse     pakkumine     hääletamise     schema     töötle     valikuline     indeks kasutaja-defineeritud     alates     liitpõhimõttel     riigi     komponent-     sõnastik     eeldada     andmebaas kahefaasilise     mitmemõõtmeline     boonus     sihiks     strateegia hajus     nendele     paljundamine     lehele     trigerite     p valikuline     koodipunkt unicode     andmekvaliteet andmeait     veerg row     operatsioon     objektivaade objekt-relatsiooniline     tagamine     poole     esineb     eksemplar ärivara     andmekäitluskeele     vastavus föderatiivne     option rikke-eelse     minimeeri     turvalisus reapõhised     vari-it     trilemma     vaatamiseks!     sql     tagasi     rakendus andmebaasisüsteem     modelleerimine     piirang     sorteeritud     andmebaasihalduse     ajamasin oracle     peeneteraline     suhtluse     kaar     phppgadmin     et_eeutf     lisamoodul     vastavuse     allsüsteem     piiritletud     transaktsioonile/     graafilist     telemeetria kuum     riiv     olemi-suhte     süsteemi     krüpteerimise     koodiga     jagatud     käitumise     skeem kooskõlalisus     accessis     võidakse     jaotustaluvus     sql-transaktsioonide     aeglaselt     loengute     bitmap     optimeerimine programmeerimiskeel     lukk veebirakendus     selgrooks     tipp graafidel     skaleerimine serverarvutite     märk märgistik     migreerumine     saaks     terviklik     moonutamine olemuslik     klient-server     kiirendamiseks     kasutust     operatsiooni     lindile     alusel andmebaasisüsteem     detailandmed     triger oracle     modelleerimiskeel optimeerimismoodul     lumehelbeskeem     viirusetõrje tehniline     andmejärv andmebaasisüsteem     klass     avatekst     hüpikakna     hajussüsteem dblink     räpane     automatiseerida     süstimine     poolne     tõlgib     lahendamine     paralleeltöö     topoloogia replikeerimine     alusel vihje     taastamise     süsteemid     organisatsiooniline revideeritavus     hulgast     alamkeel     koopiate     turvapoliitika hirmvara     linkide     tähtaeg     vaade postgresql     tekkimise     eeldab     alter     laadida     märk utf-     faas hajus     andmebaas etl     installeerimisel     manipuleerimisoskus     näidatakse     optimeerib     põhiline     registreerimine transaktsioon     klass objekt-relatsiooniline     raiskamine     lihtsustamine     triger     alamandmebaas andmefail     kood oracle-case     väljapakutud     express     selgitab     vanakooli     apexttuee     oleks     konveiertöö relatsioon     andmebaas andmevaka     lindistus     turvarike terviklikkus     mapreduce andmeait     räsiväärtustel     taandarenenud     turvarikke     alamandmebaas     rutiinid andmesiire     kannab     töötlemiseks     edukaks     omand-vabavara     individuaalset     edasiarendamist     turvameede     andmebaasiga     keel deterministlik     kindla     sql omaduste     sql-andmebaasisüsteem mitmemõõtmeline     andmebaasiserveris     ja     agile     rollid infosüsteemide     sakkide     andmevakk etl     tagasipööramine     triptühhoonia     serveri     tooteomanik     fsync     analüüs     rakendustarkvara     segmendid     skalaarne     põhimõte mittehajus     mahukas     rakendab     pearaamat õiguste     tulpdiagramm     realiseerib     seadusandlus kasutajad     omadus andmekvaliteedi     privileeg     lingitud     andmebaasisüsteem rakendus     sisaldava     salvestuspunkt sql-andmebaasi     write     videoloeng     koopia jaosreplikeerimine     ennetamine krüptograafiline     tüüp tüübitud     a hajus     matching     t_ createdb     ajamasin     kuupäevad     vähese     keel märk     kahekihiline     ehitamine     reaaltüüp     tööplaan repeatable     parameeter oo     optimeeritud     nähtavate     nädalas     täidetakse     toetab     /     kvaliteet täielikkus     ülesande     skeemimuudatuste     varuandmebaas jätkuvus     nädala     lisaks     põhiobjekitde     mõõde     programmi     avalduda     operatiivandmete     pilv ekstent     milline     teenusetõkestus     replikeerimine asünkroonne     indeksi     serverisse     räsivõti     stiil etapp     deterministlik     eemaldamine     kohustuslikkuse     lähteandmeid     testimine     arhitektuur     videost     andmebaasisüsteem     sõlltub     galli     c cap     kontrollitakse     versioon     veeruperekondadel     parandusi     evolutsioon     eesmärk     andmebaas järjestatud     päringud andmeaitade     kehtima     hooldamise     priivara     omadus)     olema     -bitist     haldus     tehnoloogia vaba     mudelist     reoptimeerimine     liidu     lõppkasutajate     lihtsustab     turvalisus andmete     sünonüüm oracle     blokeeruv lokaalne     järk etapp     hindamispõhimõtted     paljastada     keeles     andmekvaliteet     salvestatakse     sissejuhatus     seotud     näiteprojekti     konstruktor     olnud     omanduslik     tootmise     tehingute     tegemine     erisus konstrueeritud     märgistik unicode     tilkumine andmesiire     haava-oota     tekitada     imperatiivne tulpdiagramm     application     funktsionaalne     kõrguse     õigus     jõudlus     hetktõmmis tagasivaate     klikivoog suurandmed     kiiresti     standardid tehing     võimalike     märgistik utf-     tulla     andmebaas operatiivandmete     kasutajad tegevuste     nimekirjavormis     kasutab     terviklus     kirjelduskeel     sidusus     liitboksi     partnerluses     mitteföderatiivne     allikaks     siin-arhitectur     taastamine enne     volume robot     sõltumatute     selles     partnerlus     võrdõiguslikkuse     nupule     kvaliteet     distsipliin andmebaasi     eeliskasutaja     süsteem     manuaal     andmed integratsiooni     süsteemi-defineeritud     kursuse     organisatsioon hajus     iseseisva     vahemikskaneerimine     ülatüübi     plokk andmebaas     statistika andmebaasi     semestri     andmevakad siin     võimalused     rutiine operatsioon     ühine     interface     osaks     liidetav     ühik     rakenduse/trigerite     agregaatidel     varusüsteem loogiline     laupäeval kui     gen_salt     lugemine     pöörduda     väljakutse     versioonikontrolli     keele     lõhkumata     kompileerimine lause     julgustan     regioonide     täitmist     transaktsioon read     lukustamine isolatsioonitase     küsimuste     põhinev     mestimispuu     volitustõend peletus     definitsioone     eelne     laused kasutatud     trigerid jaosreplikeerimine     lukk terviklikkus     lühidalt     data_type from     põhilised     harjutused     teete     funktsioon andmebaasisüsteem     rutiinide     leping parameeter     logi muudatuste     põhiobjekt test     sageli     toime     teisendamine tabeli     regulaarset     offlain     tabeliruum mäluruum     ekstent otsene     nähtamatu järelduslik     parandamine andmevakk     täiendamine     sprindi     loeb/kirjutab     loeng     lukk     reapõhine     taotlemise     piirang semantiline     seisundi     ettevõtte     andmetüüp     varuandmebaas räsiväärtused     otseülekandena     kirjas     lahendada     võimalust     asukoht keskne     õhtul     füüsiline reapõhised     pg_dump     skaleeritav     andmebaas sündmuste     ülelaadimine     inmoni     mitmekesiste     küllalt     segama     tabeliplokk     killustuse     konteinerandmebaas     regulaaravaldis     eelduseks     vajalikke     üldmäärus     teadete     käsurida     liidriga     juurdepääsutee     kommentaar     anomaalia mitme     mõjutab     server loogilisel     rakendamise     kannaks     nägemusest     service     ajatempli     asünkroonne     glüüf     võivad     arvutis     konsultatsioon     programmeerimine     liittüüp     histogramm maksumuspõhine     kasutamiseks     valdavalt     indeks-organiseeritud     muutuja     kasutajaliides     teadmuslik     maksimaalsele     transpordib     valemi     salvestamisel     mudel alamtüüp     loendustüüp objekt-relatsiooniline     käitumises     integreeritud     projektsioon     regulaarse     keerukad     asjade     maksimeeri     varukoopia sql     r-puu     skript     miinused     läbimise     süsteemiarendus     ekstreemprogrammeerimine     aknapõhine     andmemuudatuste     kvaliteet ligipääsetavus     standard kasutaja-defineeritud     pöördustee andmebaasisüsteem     plokk tabeliruum     tabeliruum     järjestus     tüüp sql-domeen     päring rdf     identiteedivargus     (protsesside     visualiseerib     tehakse     kettalt     süsteem geograafiline     rutiinid sql-domeen     atribuut     rollback/     testandmebaasis inimoht     detailandmete     süsteem võti-väärtus     suurenemisel     hilisemaks     geograafiline     makro     eksemplarile     prototüüpimine     ühest     dimensioon andmebaasisüsteem     muutmälu andmeaitade     andmebaasioperatsioon äriprotsess     panema     siire     segastrateegia     operatsioon optimeerimismoodul     identifitseerimine     seetõttu     anomaalia primaarserveri     värskendamine     isikuandmete     privaatne     staatilisemad     seadus     refactoring     integratsioon     tüüp multiset     kuhja     apexis     terviksüsteem paindmetoodika     andmebaas oht     tähendab     magnetlint tilkumine     segregation     parsimine     json kirjutamise     sharepoint     turvalisuse     loomist     kavandamisega     kasutama     objekt     staatiline     võtab     lõhn tehniline     käesolev     pakett     põlvkonna     andmebaasisüsteem võrkmudel     baastabelid     vales     täiendan     realukustus     rakenduses     delivery     slaidide     tabel sql-andmebaasisüsteem     (uml)     arendusmetoodikate     objekt-relatsioonvastendus     kogumi     operatsioon piirang     rakenduste     iteratiivne     haldamine     evolutsioneerimine rational     objekt-relatsiooniline     andmebaasimasin     probleemiks     operaator struktureeritud     volitustõend andmekaitse     väljale     vahetavad     otsimine     inimkeel iso     täitmine     paralleeltöö andmekäitluskeele     sisend-väljund plokk     andmekaitse andmebaasisüsteem     väle     agiilne     baastüübil     replikeerimine vara     osalised     vormi     serv graafidel     omadus andmete     faktitabel andmeait     migreerumine read     windows     gql cql     välise     suudab     sisalduvad     koostab     laadimise     töötlemine heterogeenne     public     insert postgresql     isolatsioonitase rakendus     mitmesse     utiliiti     etapp/faas tabelite     paralleelprotsessid     mudel situatsiooniline     inspektsioon     logifail     üldistusseos     hoiupuul     sõnumilühend     vormile     kogub     vaba     eraldatud     kasutatavate     läbiva     kokku     suund võimalik     disain ehitamine     andmebaas tarkvara     tabel käideldavus     pealetuleku     alternatiivne     märkate     vöötimine     laiaveeruline     testid     koristajate     mõistekaartidena     jaoks     seadusandlus plokiahela     väljund     single     transporditav     ühele     pakkumine fail     kaudu     velocity struktureeritud     algataja     (andmete     hadoop sql     failide     järgi     varuandmebaas     identiteedi     oktoobrist     mikroteenused     täitmine adaptiivne     demokratiseerumine lõppkasutaja     litsents commons     sõlm     olemasolevate     andmebaasisüsteem sql     tuleb     kvaliteetsete     andmed kontseptuaalne     soovitud     väärtuse     vara nõrkus     optimeerimine ühendamine     createdb     spetsifikatsioon     indeksite     operaator postgresql     talletatud     varusüsteem rutiinid     võimsus     kunstlik     elementaarteenusena     infovara ülekoormamine     äriteabetarkvara     keskne     aadress objekt     andmebaasikeel alamtüüp     vajutamine     mudel refaktoreerimine     enne     kodanikest     prügikastis     ressursi-indikaator     pikkusele     parool euroopa     (failide)     lugemise     tabeliruum litsents     tabelid dokument     tühistamine     andmekogu     vastaks     suure     parameeter parameeter     küsib     määratud     serverarvuteid     rakendatav     komponent     operaator sql-andmebaasisüsteem     ülemineku     argument     läbiv     tingida     lõhn rational     andmemudeli     profileerimine     oracles)     käideldavus bitmap     histogramm andmebaasi     ainult     salvestusmudel avalik     match     ärimudel segment     skeem cassandra     ülekanne     arenduse     sarnane     statistics     hajustransaktsioon     küsitluse     kahetasandiline     salvestuspunkt andmebaaside     kasutatud     mitte     õppejõu     replikeerimine jõudlus     serv nosql     dbms_outputput_line     muuta     kogumaksumus     tulemust     koodide     tekstimassiivi     vältida     paxose     põhiobjekti     andmevakk     kitsendus     realiseeriv     slaidikomplekt     jätta     tõrke     esitab     liides meetod     tööplaan mitteserialiseeritav     sündmuste     üks     sql-andmebaasisüsteem dokumentidel     operatsioon sisend/     näiteprojekt     tüüp meetod     pöördustee sql-andmebaasisüsteem     arvuti graafidel     toimub     grant     vahel     evolutsioneerumine oracle-case     süsteem integratsiooni     andmepüük     siirde     töötlemist     granulaarsus     ümberstruktureerimine     laiendus postgresql     andmebaas horisontaalne     autentimisskeemi     onlain     hübriidne uml     andmebaasisüsteemid siin     andmetes     tehnoloogia rollback/     mõista     tabelid nosql     informatsiooni     režiim     jõudlus truncate     klikivoo     avastamine     halvang     rollid andmetega     tabelitesse     autonoomne postgres_fdw     ajakarbi     volitustõend tugevdus     rünne id     session_user     arenduskeskkond     tüübikonstruktor     sulgemine     pea     eksport     näited     teadma     alusel     kontseptuaalne     korrutatav     paigutamise     skeem-lugemisel     klaster     kirjeldatud     platvormidele     riimuv     süsteemikataloog arendaja     using     ühendab     järk iteratsioon     litsents oracle     mittejärjestikuline     tüüp sql-andmebaasisüsteem     algversiooni     lukustamine     vähendada     rahulolu andmete     substitution     @ttuee     salvestusmudel     astet     sünonüüm     vahendeid     terviklikkuse     piirangud rollid     surnud     lukustamisprotokoll     teataks     tähtpäring andmejärv     arvestus     keerukam     graafiku     süsteem kõik-ühes     binaarfail     klastrisse     objektile     example     kaksikautentimine     andmebaas sql     standardi     ekraanivormi     režiim sql-transaktsioonide     klassidiagramm     (oracle)     oluline     andmebaas nõrkus     kitsenduse     unikaalne     juurdepääsupoliitika     lahendamine klient     kohaselt     autonoomia hajus     filtreerimine     lahendamine lugemisoperatsioon     turvalisus sql-süstimine     standard objekt-relatsiooniline     puu     disaini     graafikaprotsessor     andmetele     nägemuses     metaandmed     taasta     andmebaasidel     andmebaas lukustamine     hargsalvestus     kolmik suurandmed     ümberkirjutamise     lahusus komplekt     taotlemine     tehised arendusmetoodikate     andmekaitse turvapoliitika     skeemi     vahendaja postgres_fdw     võimalus     omadust     sql sql-andmebaasisüsteem     massiiv     laiuse     tüübikonstruktor atribuut     kaugsäilitus     põhimõttel     kirjeldava     toeta     lisamiseks     alusel andmekäitluskeel     andmekvaliteet loogiline     keskkonda     nähtavaks     rünne     driver     silotorn     nimi deterministlik     partnerluse     domain     skeemis     jõudlus käideldavus     võlg definition     lõppkasutaja     partitioning     vaate     süsteem omaduste     järgib     amet     ülekantavus turvameede     paar ajaseeriate     alternatiiviks     töökoha     kordamis     otseülekanne     tagab     hägusa     pühendunud     genereeritud     andmekirjelduskeele     navigeerimiseks     postgresql_yhendus     sügissemestril     nothing     degenereerunud     palju     seda     põhilist     kirjutatakse     andmekaitse     transporditakse     väärtused alamtüüp     õppetöö     ujukomatüüp     andmetüüp postgresql     indeks relatsioonialgebra     läbiviimiseks     array     aktiivsuspunkt     läheb     ajatüüp     lause     käivitusparameetrite     table_name where     aruande     viimistlemine     operaatorid/funktsioonid polyglot     kokkuvõte     kokkuvõttefunktsioon     operatsioon operatsioon     koordinaator     kuidas     laiendus     õigustega     muudatusi     pilveteenusena     hõbekuul     keel rutiinide     kustutamine jõudlus     paikneb     nested     pl/pgsql     klastri     hetktõmmis     tabelid     kodeerimise     tüüp oracle     väliste     lihtsa     räsiveerg     agregaat nosql     administraator     eesmärk index     deanonüümimine     võrdlemisel     homogeenne     automaatkinnitamise     eksami     inversion     väärtust     juurkataloog puhverdatud     vähendab     tiražeerimine     arendajatele     abstraktsioonide     skeem graafi     märgistik glüüf     põhjustada     vahetestideks     olete     griid     eelised     kiht andmebaasioperatsiooni     kasvades     anomaalia replikeerimine     olevast     andmebaasisüsteem loogiline     operaatori     koopia     tipp kõik-ühes     koondhinne     ühesuunaline andmekandja     elastsus     süntaks     olevate     videod     mälu oo     demonstreerib     testandmed     massiivitüübi     tabel oracle     andmeaidad     sellist     pöördub     mitteavalik     funktsioonil     tehis koodigeneraator     t kasutatud     graaf graaf     kokkukuuluvus     saared informatsiooni     korporatiivne     riistvaraline ühekordne     rollid krüptograafiline     muutmisoperatsioon replikeerimine     omadus     replikeerimine sõltuv     nutistu     6nk     xml-andmebaasisüsteem     operatsioon andmekäitluskeel     avamisel     liitindeksi     värskus     räsiväärtused füüsiline     küsida     ümberkirjutamine     põlvkonnad     transaktsioonid sql-andmebaasisüsteem     kodeering märk     omadused     linkimine     veeruperekonnast     versioonid autonoomne     lekseem     tüüpimata     turvaauk     kitsendus transaktsioon     leida     suhtleb     ettevalmistamise     taastamine     deklaratiivne rutiin     töötada     kuhugi     timmitud     indeks-klasterdatud     silotornid tehniline     kasutamine     hävitamine sõnastikrünne     javascripti     pärimine objektid     massiiv tagasivaate     täitmisplaan loogiline     kontseptuaalmudel     populaarsus     kohandatud     samaaegse     release     räsimine     mäluruum     rünne rutiinid     lainedus postgresql     paremaks     mittevõimalikkuse     töötamise     paralleelsed     räsiväärtuse     puhvrist     ajaloolised     sektsioonide     formaadiks     fail vaba     pääsupiirangud     omasid     jagab     ebaühtlane     kogumitel     omavad     evolutsioneerumine siire     ketaste     lisaülesanded     taseme     auditeerimine     hindamismudeli     täitmisplaani     tugev     sql/med     andmebaasikeel omaduste     virk     loogilisel     andmebaas homogeene     üritada     rutiin     töövihik     praktikumides     tulemus     maskeerimine     sql kitsendused     peegeldab     paaridel     etapp/     sool andmebaasisüsteem     mudel scrum     soovi     range     protsess hadoop     punktid     meenutab     veergudele     tegemist     metoodika ekstreem-     andmekvaliteet andmebaasisüsteem     eksklusiivne     heuristika     turvapoliitika     andmebaasisüsteem andmete     koormuse     relatsiooniline     sql-andmebaasisüsteem andmeaitade     teemasid     otsustamise     kiirus     koondandmed andmete     alamtüüp meetod     laused     hõlmava     hübriid     andmeait andmejärv     projektsioon füüsiline     organiseeritud     iseloomustab     suund kohustuslik     väljaspool     tüüpimine     ülejäänud     valmib     tupik     mitut     aluseks     kasutaja isoleeritus     tabelifunktsioon     kontekstkommutatsioon andmete     logifail andmebaasisüsteem     arendusmetoodika suur     pärandandmebaas rutiinid     abiks     laisk     sisendi     dokument agregaat     võimalda     operatsioonid     klasterdatud     sql neoj     koopia conway     sool     parameeter rutiin     klassiskeem     sql/pgq dokumendi     andmekirjelduse     hoida     süsteemikataloog     glüüf kodeeritud     kasutusel     lõppeda     procedure     petabaidid andmevakk     konkreetse     ennetamine euroopa     orkestratsioon postgresql     trigeri     kommentaari     traditsiooniline     siseplatvormi     unique     klass=tabel sql-domeen     andmebaasioperatsioonid     jagamine sql     väärtus sql     sealhulgas     pruugi     tüüp row     objektid objektorienteeritud     siltide     rakenduse     agregaat     kohustuslikkus väljund     veebiteenuste     andmebaasisüsteem muutuja     maskimine     platvorm iteratsioon     püsivus     kasutajad     tagasivaate     plokiahela     äriteave     maailmapildi     ebaõnnestunud     tabel postgresql     täita     väljaanne     tarkvara oracle     operaator sql     pakendaja komponentandmebaasisüsteem     rakendus andmesiire     strateegia     t_ i     nimekirja     vastuvõtmist     kasutajate     klaster dokument     domeen oracle     viiteajaga     tüüp integer     osa-terviku     meede     pgcrypto     ankurmodelleerimine     teams     diagramm     transaktsioon arvutite     andmeaita     ajakava praktikumide     skalaarsed     taastatav     server homogeene     hõre     operaator oracle     struktuuriga     olekumasinaskeem     elutsükkel operatsiooni     lõpphindele     liskov     üleliigseks     konkurents     puudumine     tehingutöötluse     suund põhiobjekt     mestimine loogiline     mälupuul     toimunud     hajutatud     lisaeksam     tuvastamise     viisil     nähtamatu isikuandmed     silumine     koondamine     vananenud     dubleerib     paralleeltöö andmeaitade     loomisele     strateegia pl     clause     elimineerimise     võimalusi     esitamise     arendamiseks     pakub     sidumine     viivitamine     salvestamise     järjekorras partnerreplikeerimine     kasutuse     täielikult     vaatlemine     väljakutse multiandmebaasisüsteem     terviklikkus andmebaasisüsteem     kindralite     salvestusmudel oracle     mineviku     mapping     andmevoodiagramm     fragmendi     kvaliteedi     kodeering unicode     omada     kirjeldus     sparql graph     liides turvarike     andmevoog     lindiseade     visuaalse     explain     andmed andmebaasisüsteem     vihje histogramm     lukustamine logifail     normaliseerituse     basic     link     teisendus     arvutivõrk füüsiline     localtimestamp     nukuteater postgresql     asemel     ristfunktsionaalnelaia     käivitada     teooria hooldamine     plaanur     füüsiliste     küsimused     robotprogramm     client     ülekande     table_schema     veebiteenus     ajalugu     apache     indeks andmeaitade     andmebaasisüstem kahefaasilise     ühtlane     turvalisus     nähtav     kanaarilinnu     kommunikatsioon     päring     rikutakse     suletud     tõeliselt     aatom     protsess andmevaka     kattumatus     ühetaoline     hooldamist     salvestus andmeaitade     töödeldud     kontekstkommutatsioon projektsioon     genereerib     valima     vahendis     taaskasutatavad     vaade histogramm     tähtteisendus     praktikumide     täitmine sisevaade     ülesandega     mis     plokk commons     argumendid     terabaidid faktitabel     andmebaas andmeait     tekkimine     deklaratiivne veerg     operatsioon andmekäitluskeele     skaleerimine serverarvuti     andmebaasikeel sql/pgq     terviklikkus     arvutab     transaktsioon kolmefaasilise     agregaat andmebaasisüsteem     mõeldud     püsisalvestamine     elemendid pilveteenusena     korralduse     reatüübi     abistab     vastavust     sisseehitatud     koheselt     eksemplar segment     muutujad     dokumendi     süsteemiarenduse     puhas     eksemplar     kolmeastmeline     paindmetoodika kose     panna     access     kogumine     lähteformaadis     varju     predikaadil     viimane     draiverid     koostama     kontrolli     protsess integratsiooni     virtuaalne     sql-andmebaasis     päis taustprotsess     andmebaasid     andmebaasisüstem andmeaitade     võtmine     pgadmin loon     võti-väärtus     evolutsiooniline     andmebaas     licenses     poolt     kobar elastsuse     määrangu     teated globaalne     väikese     inner     vihje     column_name;     spetsifikatsiooni     võõrvõti     --column-inserts     lisavõimalust     kasutav     graafidel     acidrain     sündmusvoo     süsteemi-defineeritud rutiinide     kõigepealt optimeerimismoodul     täielikkus     lause maksumuspõhine     andmebaasiobjekt andmebaasi     nõustamise     skeem orm     alternatiivid     etapp     tasemel trigerid     dimensioonitabel     general     manifest     tänav     trimmis     liiasus andmebaasi     otsimise     ühenduse     laiendatud     intress tehniline     pilv     toetama     hetktõmmised     koostada     bott     join dokumentidel     üleslaadimine     täiesti     transaktsioon     objektide     domeen     xml-põhine     hulga     hindamismudel     räsipuu     optimeerimine semantiline     vormid     tüübi     demokratiseerumine     seisundidiagramm     semantiline     loomisest     muutmälu     huvides     virtuaalsete     osa järk     link föderatiivne     protseduur graaf     language     pearaamat     postgres     navigeerimise     säilmälu     create     nende     mitteterviklik isejuhtiv     süsteem serv     oht     andmesiire lintmäluseade     standard konfliktide     hetkel     vormis     strateegia isoleeritus     indeksid faktitabel     viitade     piiratud     mahuga     parameeter sisend     juurdepääsutee kuumvarusüsteem     laiendamise     käsurea-põhine     conway     komplekt     agregaat klass     konstruktor tüübitud     seoses     anomaalia mitteserialiseeritav     räsiväärtuseid     tüübikonstruktor postgresql     sql-andmebaasisüsteem objekt-relatsiooniline     etappidega     kõrgveemärk     sobivaks     asukoht mikroteenus     hajus heterogeenne     aruandesse     tagantjärgi     püsikomatüüp     relatsioonialgebra     tarkvara vaba     kõiki     eksportimine     protseduurne kokkuvõttefunktsioon     teisenda     süsteem sql/pgq     moodustamine     makrod     andmebaasirakenduste     multivahemiku     klassifikaator     andmesaared     kirjutada     hoitav     andmekeskus     hajussüsteem oracle     algoritm sparql     open-closed     häälestamine     suhtlusosavus     palun     responsibility     raamistik scaled     räsi     avaldist     pärandsüsteem     liidrita     muster     tase     üldiselt     räägin     süntaktiline     taaskasutatav     asukoht üheetapiline     realiseerida     uue     tehtud     skaleerimine     vahevara     fillfactor     taitmisplaan     nõudluse     viirus     lokaalne     inimkasutajale     meetod orm     programmiliides     skeem predikaat     andmebaasisüsteem konteinerandmebaas     dimensioon     käitusaegne     andmemudel     andmekvaliteet andmebaasi     primaarne     päringud andmete     liiga     lahendustel     võlg andmebaasi     teooriatest     sql-domeen     standard     serveris     parandamine     säilitamist     vastutuse     suurenemist     tarkvara andmebaasi     video     transaktsioon kahefaasilise     ebakõla klass     andmelett     normaalkujul     täitmisplaan füüsiline     koos     draiveri     riistvara     tarkvarakeel füüsiline     vabastamine     tüübitud     varukoopia andmebaasi     korraldus     pessimistlik     klassifikaatorite     andmekandja rutiinid     etalonturbe     iteratsioon korrutatav     tervenisti     paindmetoodika evolutsioneerumine     transaktsioonid dokument     käivitamiseks     nupulevajutuse     töötlemise     hallata     kaksikautentimine tegevuste     andmevakkades     ebakorrektsed     plokk     teoreem     otsene     ahela     vajadust     klient     vahetestid     andmesiire disaini     tõmmistamine     osaline     vahetus paxose     kontrollpunkt     ebapiisavuse     hindamine     tuum     pidevintegratsioon     veerg xml-andmebaasisüsteem     regiooni     väljapool     redigeerimine     objekt-relatsioonvastendus meetod     situatsiooniline     sünonüümistamine     põhjaliku     generator     poliitika     jagamiseks     rutiinid     nähtavad     serialiseerimine     strateegia rida     sõltuv     jõudlus tabeliruum     lähtekood     andmemudel sql-andmebaasisüsteem     värkvõrk     tüüp newsql     olemiga     pakktöötlus     andmebaasisüsteem kehand     andmebaasis     tulemuste     ainekaart     konstruktori     samaaegseid     andmemudel tõeliselt     lehekülgede     iteratsioon liidetav     ühendamine     asukoha     pgql ajaseeriate     ketastel     roll     õnnestumine transaktsioon     pääsu     puhvertoiteallikas     pärast     lugege     funktsioonid     salasõna     täitmisplaan     t____insertsql     pealkirjade     ametlik     arhitektuuri     lõpetab     variatsioon     andmeladu     atribuutide     tabelifunktsioonid     iseseisev     eenterprise     rollipõhine     punasega     tähtpäring     käikuandmine andmebaasi     kantakse     hakkate     sobiva     insert     andmebaas globaalne     teenustepõhine     saavutamine     viisardi     kustutab     võimekusega     peaksite     ühendamine tarkvarakeel     stiihiline     sisaldab     server plokiahela     tähelepanu     järjestus andmebaasiserveris     mõõdikud projektsioonid     praktikad monumentaalne     muutuja sql-andmebaasisüsteem     autonoomne mitteföderatiivne     undo/     olekudiagramm     parendamine     winscp     oracles     transaktsioonid     detailanalüüsi     lihtsustatud     veeru     loon     välja     tihe     metoodika     hüpikakende     autotrace     table_schema='public' order     lahtikirjutamine otsing     upsert     andmevaka     logi andmebaasisüsteem     võiks     paindmetoodika     järjestus teenus     kodeerimine     andmeelement sql-andmebaasi     turvalisus turvameede     noskul     pgadmin     lugeda     postgresqlist     magnetlint jõudlus     võltsing     information_schemacolumns     sõltu     server sql/med     kaitse     vaikeparool     läbipaistev     logi lukustamine     moonutatud     kvaliteet sünkroonne     transaktsioon atomaarsus     konstruktor kollektsioonitüübi     väljalase infosüsteem     tuvastada     paindmetoodika semantiline     konstrueerimise     lekkivate     taastamist     sql võrkstruktuuriga     hindamine index     portfelliteooria     elementide     /var/www/html     tüübikonstruktor traditsiooniline     kehtiv     lahenduste     logi hajus     kompileerimine interpreteerimine     leping     võretöötlus     ajaandmete     ühendus     järjekorda     arendajatel     eraelu     selles siin     hoitakse     printsiip andmetega     leidmine     availability     koostatud     vesiagiilsus     esimesed     lukustamine andmebaas     mudel arendusmetoodika     arendusmetoodika andmebaasi     parandada     indeksit     architect     saavutatakse     bcrypt     tarkvara     elemendid segment     lause merge     funktsioon tehing     staatiline esimesed     trükised     omaduste     tuletatud     suured     dokument     logifail rakendus     kerckhoffsi     regex     soe     statistika füüsiline     x-tee     eeskuju testimine     kahendobjekt     rohkemast     käideldavuse     andmeseif     lisatest     väärtusi     baastabelite     leitud     versioonid lukkude     objekti     kaua     kapseldamine     vastutav     lehel     horisontaalne     turvapoliitika andmemuudatuste     ühtesulandamisel     täitmisplaan analüüsi     tee     kasutamist     kodeering koodipunkt     openssh     reeglid     esitusviisi     agregaat võti-väärtus     lubatud     ajatempel andmebaas     protseduur     indekseeritud     käivitumisel     ühendamine liitindeks     testimine andmeait     algoritm föderatiivne     nõuandelukk andmemuudatuste     hindamise     sõnad     mikroteenus integratsiooni     komponentandmebaasisüsteem dblink     turvameede andmebaas     andmeait andmeaitade     tipp     kuum     arvutite     piiramine failid     sõnastikründe     juurde     viitele     teisendamise     lausete     regulaarselt     unifitseeritud     mikroteenus     puul     backend     andmehulgad     aadress     piirkonnal     valdkonnamudel     üleõlapiilumine     füüsiline     probleemid     protsess andmete     oktoobrini     varukoopia     haldamiseks     funktsioon     koreograafia killustatud     lihtsustavad     internet     vihje andmebaasisüsteem     hetktõmmis komponent     testideks     avatud     replikeerimise     scan hash     transaktsioon tõeliselt     ärimudel fair     failis     delikaatsed     seisuga     andmebaas andmete     analyze     tegevuste     nosql     esimesel     lokaalseid     kollektsioon     hetktõmmis postgresql     töötlemisel     sammul     lipuke     leivaraja     ettevalmistusala     tasakaalustatud maksumuspõhine     süsteem massiivipõhine     meetodid sql     komponentandmebaasisüsteem multiandmebaasisüsteem     pärandsüsteemide     (relatsioonialgebra     kirjutamine     kirjeldada     juhiseid     räsisõnastik     definer parool     ressurss     välisvõti     relatsioonalgebra     kinnitamine     turvalisus funktsiooni     kasutusmallmudel     käivitamine käivitatud     refaktoreerimine arendusmetoodika     märk     indeks     rakendamisest     indeksid     korduste     sisselogimine     tõeline     dekrüpteerimise     protsessid     relvar     tüüp baastabel     lüüs     protokoll globaalne     füüsilise     ainult     skeemitu     veerg veerg     defineerimisel     silotornid     lähenemise     transaktsioon asünkroonne     mõõdetakse     lsm-puu     logimine normaliseeritud     minevikupildi     suvapöördusmälu     realiseerub     ühendumine     tegelema     teksti     sünkroniseerimisel     mille     pealt     saared     postgresql     hajus komponent     esmatutvus     konstrueeritud     jooksva     atribuudi     lähenemiste     märkmeleht     sisemine     vahendusel     nõuandelukk     kasutajanimi     mudeli     koopia liigub     muster arhitektuuri     ülikasutaja     teenuseid     multiversioon     trigger     varundamine/taastamine jõudlus     mingi     aasta     tüüp objekt-relatsiooniline     parooli     laadimiseks     koopia organisatsioon     andmejärv olap     andmekaevandamine andmete     andmebaasihaldur     lähe     taastada     andmeait operatiivandmete     graafi     replikeeritud     võlg paindmetoodika     käideldavus     tehis tahtlik     putty     andmed varukoopia     tarkvarakeel modelleerimiskeel     loenguvideod     esinemine     information_schema     krüptosüsteem     kuupäeva     objektivaade     liidripõhine     märgistik iso     teel postgresql     liitindeks     replikeerimine kanaarilinnu     inimkeel     juhtimisotsused andmevaka     arendusmetoodika situatsiooniline     staatilisi     eneseanalüüsi     nägema     võetud     etapp migreerimine     striimer     hoiab     tarkvara priivara     hulka     otsimiseks     lindistuste     tüüp ref     tüüp sql     muutuv     keskkonnas     veerg päringus     ennetab     määrata     et     resource     juhtimisotsused etl     andmebaasisüsteem tõeliselt     skeem redis     kulud     näiteid     volitamine     pakkuda     ühtne     nõutud     andmebaas cap     praktikad infosüsteem     muutmälust     soovitada     välisel     funktsioon parameeter     heterogeenne     töökiirus tsentraalne     sünkroonne     päringuna     tööplaanid     andmebaas komponent     lause rünne     äravõtmine     query     osaliste     distsipliin disciplined     function     andmebaas oo     ilmutatud     identiteet     sisalduvate     sql alamtüüp     saared cap     tunnel     faili     näites     indeksid andmete     lisapunkt     vahetest     architecti     comment     vaadete     blokeeritud     lahendab     liides kaksikautentimine     andmetüüp sql     algab     saalimine     kuus     realiseeritud     formaadi     sisetüüp     töötleb     välised     muudab     realiseerivad     nõuab     katkiste     lihtsutamine index-skip     väljalasked     viitab     transaktsioon teenus     lugemisel     kood     ajahetke     deklaratiivne     andmemudel hajus     lähteandmebaas konverteerimis-     arvutamisel     lause liitindeks     oota-sure     piires     tabelid ankurmodelleerimine     konfidentsiaalsus     andmebaas dimensioonide     teema     agregaat sql     tuvasta     sisestusväljadega     faas loogiline     kontrollitud     replikeerimine andmebaasisüsteem     akende     aidata     pühendatud     segmendid open     täisarvutüüp     pilv vaba     kirjutamisel     kasutuselevõtt     deklareeritud     analüüsimiseks     interpreteerimine lause     erijuhus     arendamise     lukustamise     maksumus     avatud-suletud     vaade oracle     versiooni     andmete     erinevatel     päring agregaat     tasemel     salvestatud     domeenide     kindrali     faas     välistüüp     kvaliteet andmete     optimeerija     tekkimine baastabel     väärtus     tagada     sql-andmebaasi     c informatsiooni     struktureeritud     andmehulgad suured     register parameeter     varuandmebaas lukkude     kirjeldab     keerukus arendusmetoodika     baastabelid klass=tabel     sisend     ankurmodelleerimine veerupõhine     töötlejatelt     jagamine     saavad     kasutuslugu     liiasus nosql     selgitus     liides infovara     paljusid     tegemiseks     laused koopia     standardile     licence     muudatuse     väljakutse lähteandmebaas     logipõhine     suhtlevad     sisemise     muutmälus     vahendite     tabelisse     mitmene     laused teises     package     trilemma logipõhine     tulevikuks     materialiseerimine     indeksid andmebaasis     haavatavus     miinuspunktid     andmebaasisüsteem kolmas     collection     eriliigilised     rikke-eelse     õigused     visiooni     salvestus     värskendamine mikroteenuse     koristaja     loomisel     maailma     kõvaketas     tupik sql-transaktsioonide     isolatsioonitase     fragment hajus     abstraktsioon     gql objekt     vaated objekt-relatsiooniline     vaadata     dokumentidel     andmebaasisüsteemi     lisapunktide     väline     jaosvara     esitatakse     andmebaas serveriprotsess     juhitud     veebiteenus register     serverarvutite     suund parameeter     operaator objekt-relatsiooniline     täitmiseks     füüsilisel     ülesanne     konkurentsjuhtimine the     konsensuse     baastabel     paneb     teenus andmejärv     dependency     kaotsiläinud     arendajad     rullida     kahe     salvestamine     võib     killustamine     pääsumaatriks     laused objekt     otsustussüsteemid     turvalipikud plokiahela     serverarvuti     arendusmetoodika konstrueerimine     märkeruudu     kitsendus sql-domeen     andmebaasiobjektide     juba     paremini     süsteem graph     meetod objekt-relatsiooniline     tegelikult     varundamine/taastamine     kuumvarusüsteem tilkumine     turvalisus triger     vajalik     utf- inimkeel     kirjutamist     tüübiteisendus objekt-relatsiooniline     ekstent     t pg_dump     arendus     ehitusplokk     andmebaasikeelt     konstruktor struktureeritud     vaade     konfliktide     sql atribuut     tipp neoj     tagamine siin     autentimine     realiseerimine     objektipöördusprotokoll     logi write     pöördusmeetod     rutiin rutiin     kõikide     kahendotsing     evolutsioneerumine algatamine     skripti     väljaande-põhine     varundamine     puhverdatud     näide     konkurentsjuhtimine terviklikkus     andmekäitluse     vastuolulise     saaga     veebisaidis     läbipaistvus     turvamine     arvutivõrk integratsiooni     andmebaas integratsiooni     transaktsioon andmebaasi     taitmisplaanid     andmed füüsiline     keskprotsessor     mudelid     samal     erinevates     veebiteenus hübriidne     kehtib     lisamise     võimalik     diagrammi     reapõhised     eesmärk ülesanne     avaldis     katkematu     koostamise     andmebaasirakendus     parameeter     viidad     ettevalmistamine masinõpe     indeks tasuta     andmebaaside     eksemplar protsess     pilv kaheetapiline     süsteem replikeerimine     onlain-analüüs     tähtskeem andmeait     analüüs nested     vari-it arendusmetoodika     ligipääsetavuse     andmeaida     server bsd     optimeerimine siin     pesade     tähistatud     litsentsi     pääsupoliitika     rohkem     vaja     fantoomkirje     järjekindlus     võimaluste     hetktõmmised kaugprotseduuri     kasutusvaldkond graafidel     lahtikirjutamine     lihtsutamine merge     aitab     rünnak     suurendab     taaskasutamiseks     kuuluda     päringuid     statistika analüüsi     täpselt     tüüp     madal     dokument tippude     muutmälu loogiline     õiguste     arv     andmebaas siin     liides andmed     ressurss skaleerimine     arhitektuur relatsiooniline     eksamiajad     rünnak mitteserialiseeritav     arenduskeskkond detailimine     sätestatud     turvateadlikus konfidentsiaalsus     milliseid     oleva     kasutamise     varundamine/     eesmärk deterministlik     äriarhitektuur     luuakse     defragmenteerimine     lühiajalise     serveritu     tehnoloogia     siin-arhitektuur andmevakk     kasutajanimed/paroolid     polümorfism     andmekäitluskeel     paralleelne     vahend case     võti     pilvandmetöötluse     testimispõhine     logimine logide     vaatamine     osade     notatsioon     koordineerimine mikroteenus     algatada     päringus     kasutajale     toimuv     tüübikonstruktor tüübikonstruktor     pakett baastabel     autonoomne     vaated     rünne isikuandmete     tüüp tüüp     volitustõend     sisselogimist     ühiseid     transaktsioon lokaalne     logimine veebirakendus     mastaapimine     ärimudel rea     moonutamine andmed     bloob     räsifunktsiooni     ülikooli     katta     rakendusse     ärivara     eelnevalt     stiil refaktoreerimine     identifikaator     välisvõtmed     hindamisel     suurandmed struktureeritud     server     sprint     fragment semantiline     avameelselt     mälus klass     taastatavus     definitsioon     terabait     koristamisi     kiht     töökindlus     kirjeldusest     mõjuga     t_ psql     optimeerimine     tööplaan     tekitanud     baastabel postgresql     väldib     fragment cap     vabastab     andmeelement transaktsioon     teisest     tööplaan konfliktipõhine     räsifunktsioonil     parooliga     protokoll lokaalne     usaldusväärselt     järjestikpöördusega     enamasti     milles     dimensioonide     ahead     pl lukustamine     sql-andmebaas     edasiarendus     andmebaasisüsteem objekt-relatsiooniline     sql sql-domeen     hinneteleht     aktiivsuspunktid     hinnang     krüpteerimine rutiinid     arvutivõrk tugevdus     kaitsetus     logimine     lõhn antimuster     newsql     pl tabel     teiste     korter     kobar vertikaalne     kirjutamise     isikusamasuse     ettevalmistuspiirkond     süsteem gql     käsud pg_dump     siseselt     järjekorrast     muudatust     protseduur sql     kasutada     excel     väljundiks     korraga     probleeme     objektandmebaas     sõnastikrünne     kohe! kõik     andmebaasisüsteem nosql     tarkvarakeel andmekäitluskeele     toimuvad     jätkuvus     režiim andmebaasisüsteem     hajutatuse     konveiertöö     modelleerimiskeel     funktsioon protseduur     väärtuseid     protsess ärivara     arendajate     uss     kahefaasilise     nuppude     kellaaega     maestro     oldsql hierarhiline     vahenduskasutaja     varuandmebaas b-puu     olemasolevaid     integreerimine     sorteeritav     developer     tööplaan rakendus     pattern     andmebaasisüsteem omaduste     edasilükatud     tehniliste     koodi     nädal     näiteks     ei     lause andmebaasisüsteem     andmeait andmevakk     logi reapõhised     algpraool     nõuandelukk lukustamine     a tootja     pgapex     lähteandmebaas andmesiire     päringud faktitabel     kohta     replikeerimine füüsilisel     riha     väärtused     hetktõmmis oracle     klassifikaatorid     mägimurrak     operatsioon merge     tulemused     omadus skeem     operatsioon loogilise     räsiväärtus     teisendus andmevakk     parameetri     võlg koodigeneraator     koopia muudatuste     volitustõend parool     vajab     avaliku     mitmest     põhimõtteliselt     tüüpiliselt     b-puu     süntaksilt     select     isolatsioon     sügisel otseviide failis     segmendi     postgresqlis     kirjeldamine     tehnika optimistlik     vaatamiseks     kavandamine     serverile     vastuvõtuaegade     andmesiire     loogilise     viitetüübi     veebirakenduse     detailimine     muudetakse     oracle     andmetüüp andmebaasioperatsioon     valmis     operaator     indeks vaade     sql     kõigi     nimega     vajada     arendusmetoodika     terviklikkus mitme     halvendab     ehitamine jõudlus     osa)     anonüümistamine     turvaline     kestvus     hajussüsteem     dokumendis     lumehelbeskeem sotsiaalvõrgustikud     failist     kiire     minimaalõiguste     varchar     rünne andmebaasisüsteem     andmeaitade     pesastatud     üldine     sõltumatus     volitatud     jaotust     geomeetrilised     skeem kõik-ühes     paikneda     heterogeensus     server replikeerimine     sõnumivahetus     multihulk     mudel andmebaas     poolt konfliktide     endas     pidevalt     täitmisplaanide     täitmisplaan andmebaasisüsteem     muutmiseks     rakendatakse     pakett postgresql     sqlcl     relatsioon relatsioonialgebra     otstarbe     andmehoidla     kolmefaasilise     teenus     mida     asukohast     hinne     rahulolu tugevdus     alternatiivi     algoritm globaalne     kujul     räägita     toetust     oraclest     punkt     kiirendab     andmeühenduse     vahendaja oracle     järjestatud     kättesaadavaks     soft-state     andmebaasisüsteem array     haavatavus transaktsioon     partnerreplikeerimine     bukett     külm     paketid     saavutamise     statistika     sql tüübikonstruktor     teemaks     ärireeglitest     graaf     kaalutlused muster     kiirendavad     lõppu     perioodil     viiteid     haldus siin     algoritm konsensuse     pakendaja     justkui     integratsiooni     infosüsteemi     tüüp alamtüüp     loogiliste     eelneva     tabelid andmebaasisüsteem     kordamisküsimused     panemine     ähvardab     sobramine     algoritm isoleeritus     kafka     lähenemine lintmäluseade     hõiva     powerpoint     mudeliprofiil     installeeritud     p tarbija     kontrollib     tasakaalustatud     kõrge     ajatempel     vähenedes     turvaauk turvameede     primaarserver     kodeering kodeeritud     latin     mõistekaart     normaalkujul aruande     logi valikuline     evolutsioneerimine infosüsteem     tüüp süsteemi-defineeritud     optimeerimine loogiline     faktitabel     juurdepääsumeetod     suurandmed     ühtlustamine     tekib     järjekorras     t____copysql     andmebaasisüsteem privaatne     andmebaas konteinerandmebaas     pärib     kodeeritud     andmebaas objekt-relatsiooniline     käivitamine     isolatsioonitase acidrain     üldise     varukoopia sõlmede     välisest     andmebaas logid     abistav     kinnitatakse     unified     aste case     kaupa     kandja     sorteerimata     imperatiivne     funktsioon füüsiline     hetktõmmis informatsiooni     näide select     andmebaasisüsteem lukustamine     solid     puutumatus kasutajad     andmebaas klient-server     kasutaja-defineeritud     pidurdumine     teistes     jõudlus plokk     plokiahel     arvestada     erinevasse     genereerida     tüüpimine distinct     salvestusruumi     jooksul