Kodulehed
[383] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2022)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Sõnapilv

Millest materjalides kirjutatakse? Mida suurem tekst, seda rohkemate materjalide metaandmetes on seda sõna kasutatud.

  lihtsustab     õhtul     salvestusmudel avalik     ametlik     räsiväärtuse     klastri     vastavus     sisemise     postgresqlis     läbimise     lähtekoodiga rakendus     skaleerimine serverarvutite     projekt     arv     meetod     koondandmed     redigeerimine     vaatamiseks     andmehulgad suured     agregatsiooniseos     laisk     suurandmed struktureeritud     realiseeritud     arendusmetoodika suur     isejuhtiv     avatud-suletud     esimesel     dimensioonitabel     suunab     pakktöötlus     mitmekesiste     tegelema     tabelivormi     toetust     hindamisjuhend     andmesubjekt     ühine     palju     konsolideerimine andmeait     lepingud varukoopia     rutiinid     pärimiseks     klasterdamine     üldise     indeks tasuta     omadust     võivad     klahvikuulaja     pärimine objektid     tarkvarakeel andmekäitluskeele     rutiine operatsioon     lihtsustamine     kohandatav koodi     monopollukk     andmebaasiobjekt     paxose     andmebaasis serializable     täpsustamine/parandamine     soft-state     kaitse     elastsus     olekudiagramm     lähteandmebaas andmesiire     refaktoreerimine refaktoreerimine     eneseanalüüsi     andmete     klassifikaatorid     tulemuse     võimalusi     boonuspunkt     puu     kasutatavaid     andmemudeli     connection     mitteföderatiivses     draiverid     esineb     olemi-suhte     relatsioonilise     kaasevolutsioon vesiagiilsus     määrata     enamik     omadus     serv nql     +     formaalne     süsteem graph     järgida     väljakutse postgres_fdw     andmebaasihaldur     (kontseptuaalse/loogilise/füüsilise     vaade java     kuuluvate     puudub     saaks     rutiine parameeter     uss     ekstreemprogrammeerimine     nähtamatu isikuandmed     teenus iso     sõltu     peegeldab     teisest     aitab     lisapunktid     süsteemi-defineeritud rutiinide     ühendamine liitindeks     andmeelement pessimistlik     tüüp meetod     harjutada     jaosvara     parsimine     tagamine siin     konkurentsjuhtimine     optimeerimine nested     vahendite     funktsioonid vaated     esimese     üldotstarbeline     föderatiivses     fragment hajus     basic     domeen oracle     käitumise     realiseerida     utf- inimkeel     paralleeltöö     arendamiseks     kinnitamine     tööplaan konfliktipõhine     andmebaasisüsteemi     agiilne     andmekvaliteet andmeait     realiseeriv     pilv vaba     ajakava praktikumide     kolmefaasilise     varundamine     generaator     transaktsioon sql-andmebaasi     režiim sql-transaktsioonide     stiihiline     veebisaidis     tähtskeem     andmebaasisüsteem konteinerandmebaas     andmebaasid     paralleeltöö andmekäitluskeele     kehtib     asünkroonne     variant     column_name;     ajahetke     mõjutatud     pöördumise     alternatiivid     haldab     mitmene     hõlmab     salvestusmudel     tõstutundetu     raskemaks     process     lugemine     transaktsioonile/     omadus andmebaas     etapis     kehand alamandmebaas     tegevused struktureeritud     rakendusliides     oht andmebaasisüsteem     nimi konstruktor     lahendustel     licence     kollektsioon     dimensioon     jõudlus plokk     käivitada     loogilisel     päringul     töödeldud     lause andmebaasisüsteem     hooldamise     mudel refaktoreerimine     andmeladu     tekstiobjekt     ettevalmistuspiirkond     kattev     lõpphindele     tehtud     imperatiivne     miinused     klassidiagramm     tähtteisendus     kirjeldatud     räsiväärtused füüsiline     praktikad infosüsteem     taastamine isejuhtiv     klaster imperatiivne     pruugi     geograafiline     moonutamine     võrdlus siin     elutsükkel operatsiooni     vaikimisi     silotornid logipõhine     kasutab     konsistentsus     koordinaator     tähtpäring andmejärv     kogum     x-tee     volitustõend testandmebaas     kulud     andmebaas klient-server     väljapool     teisene     ülekande     apache     sql-andmebaasisüsteem case     andmetüüp andmebaasioperatsioon     sisaldada     põhjal     täiesti     bitivektorite     kosk-mudel     operatsioon merge     konfidentsiaalsus     kontroll analüüsi     hajussüsteem     liides kaksikautentimine     väljaande-põhine     nimed     piirang     süsteem suurandmed     link föderatiivne     lause optimeerimismoodul     resource     lahendus     kobar     paketid     pidevalt     taastamise     lukustamine arendaja     pilvandmetöötluse     peatükist     veeru     ülesandega     andmesiire halb     muster arhitektuuri     tabelifunktsioon     arvesse     väärtused alamtüüp     koostab     muutmälu andmeaitade     asjade     üksteise     rünne rutiinid     selleks     pannakse     kontseptuaalsel     süsteem geograafiline     järjekorrast     andmekaevandamine andmete     viidata     tuvastamine     alternatiiviks     meetmed peletus     autentimisskeemi     testandmete     refactoring     arvutamise     sql-andmebaasisüsteem     hakkate     explain     väljade     varukoopia sql     põhineda     ühendamise     lukk     kasutamisel     kõrgveemärk     report     juhtfail     puul     korralduse     tekitab     andmeid     oht tehniline     tööplaan     denormaliseerimine     identiteedi     mudel arendusmetoodika     domeen     suurandmed     disain ehitamine     töötamiseks     pööratud     asünkroonne ei     logifail andmebaasisüsteem     andmeelement sql-andmebaasi     andmebaas sündmuste     kontekstis     indeks relatsioonialgebra     varuandmebaas lukkude     poliitika süsteemi-defineeritud     infosüsteemi     algoritmi     käsud createdb     vahemiku     juurdepääsutee     peetakse     säilitada     objekt rakendus     väljaanne     osutub     testid     üldistusseos     ümberkirjutamine     koondhinne     tarkvara priivara     agregaat võti-väärtus     excel     tekkimine baastabel     agiilne     dokumentatsioon     meede     vahemikskaneerimine     lause liitindeks     ülemineku     funktsionaalne     sisendeid     alamandmebaas andmefail     aste case     postgresql konstrueeritud     teoreem     kontrollimiseks     mudeli     xml-andmebaasisüsteem     kafka     toimub     lõhn tehniline     deklaratiivne rutiin     sammul     ärireeglitest     tehis koodigeneraator     arendajate     sünkroonne     dimensionaalne     fantoomkirje     rakendatav     trükised     sisust     andmebaas andmeait     etappidega     serv graafidel     erinev     rakendus     sisendi     loenguvideo     eraldatuse     huvides     veergudele     sisendandmeid     accessis     kantakse     viidad     ligipääs     terviklikkus     lubatud     kood     käsitles loenguid     elemendid oracle     lisaks     skeem veeruperekondadel     haldamine parool     võlg koodigeneraator     andmebaasisüsteem andmete     süsteem     allsüsteem     pgcrypto     konsensuse     kaalutlused muster     sulgemine     lugema     tüüp oracle     keskprotsessor     paljusid/kõiki     mõistekaartidena     õnnestumisest     rahulolu tugevdus     pidev     väikese     läbiviimiseks     haldamiseks     lahendab     andmeseif     teel objekt-relatsiooniline     ajas     sql     mitmekesine     põhimõte mittehajus     muudatuste     andmebaasisüstem andmeaitade     pakett postgresql     proovi     nimekirjavormis     t_ i     koos     vastava     ummistus     selgrooks     andmesiire     operatsioon arendaja     mitteterviklik isejuhtiv     viidatud     viivitamine     keerukus paindmetoodika     algoritm isoleeritus     süsteem dokumentidel     kaart     dokumendis     võltsing     inkrementaalne     kolmik suurandmed     massiivitüübi     näiteprojekti     turvalipikud plokiahela     kontrollpunkt     pääsupiirangud     vahendusel     oracles)     turvaauk turvameede     kõikide     struktureeritud     kirjelduskeel     sql     sql json     lugemise     kiirus     sql-andmebaasisüsteem objekt-relatsiooniline     privileeg     ülesande     sellist     revoke     pöördusmeetod     ajutine     voogreplikeerimine     riigi     põhiosa integratsiooni     servade     kodeering unicode     andmebaasisüsteem andmefail     terabaidid faktitabel     etapp     andmemudel hajus     andmebaas tarkvara     jõustab     operaatorid/     turvameede andmete     omadus andmete     oht     allikas     tüüp     keskkond     laadimist     otsimiseks     andmeait andmejärv     isolatsioonitase andmebaasisüsteem     /     haldussüsteem     logimine vaated     üldine     taitmisplaan     lindile     liidese     hajus heterogeenne     tähestik eesti     insert postgresql     erinevates     operatsioon andmekäitluskeel     kontseptuaalse     alamprojektidega     näitega     kasutajad     oldsql     ummik     suvapöördusmälu     süsteemis     pl andmebaasisüsteem     punkt     aspekt     andmebaasisüsteem juurkataloog     järjekord     ankurmodelleerimine andmevaka     haava-oota     käideldavuse     kasutajate     kasutusjuhtude     vähenedes     ühendamine relatsioonialgebra     volitatud     leping parameeter     suurenemist     refaktoreerimine     asukoht mikroteenus     põlvkonna     platvormidele     piiritletud     ühtlane     punktid     kuus     sündmuste     pgapex     teel     muudab     pilveteenusena     kogemuse     käivitamine kasutatud     tööplaan mitteserialiseeritav     andmeait andmeaitade     välisel     properties     algoritm logide     teksti     äriarhitektuur     information_schema     tabel oracle     andmebaasisüsteem tõeliselt     arhitektuurilise     kutsudes     tabelid andmebaasisüsteem     replikeerimine primaarserveri     erinevaid     integratsiooni     realiseerimiseks     tulemuseks     andmebaasikeel mongodb     käivitusplaan     hajussüsteem dblink     andmebaasiüsteem     ajakava     ainekava     semestril     päring agregaat     nothing     taastatavus     failist     realiseerimine     esmane     täitmisplaani     auditeerimine     autonoomia     töötlemine heterogeenne     näiteks     avaldist     triptühhoonia     workshopi     dokumendi     pakendaja postgresql     koondamine     protseduurne kokkuvõttefunktsioon     andmejärv olap     sisevaade     paindmetoodika puhas     mini-andmevaramu     lisada     kogumaksumus     baastabelid     mõõtlusalus     analüüs nested     materialized     kontroll andmekirjelduskeel     vahend     korral     arvuti graafidel     tegemine;     asendatavuse     kiirendab     mahuga     täiendused/parandused     paindmetoodika evolutsioneerumine     kasutaja     sql sql     elementaarteenusena     graafilist     kasutajad tegevuste     andmebaasisüsteemid siin     funktsioon füüsiline     peale     osa arendusmetoodika     scan hash     eelne     strateegia pl     server loogilisel     konveiertöö     suletud     andmeait reaalaja     sihtandmebaas disaini     replikeerimine asünkroonne     tegemine     kasutajale     mudelid indeksid     lõigatud apexttuee     valdkonnamudel     eenterprise     probleemid     varukoopia     avamisel     kohta     pakett sql-andmebaasisüsteem     lisapunkt     ümberdefineerimine     andmesaared     litsents oracle     tulevikuks     identiteet     protseduur     tüübikonstruktor postgresql     vaja     sünonüümistamine     skeemi     arendusmetoodika situatsiooniline     kolmeastmeline     tee     priivara     partnerluses     serverid     mudeliprofiil     klaster dokument     hinnang     võrdlusreeglistik     arvutab     lugege     sql atribuut     alter     tervenisti     unikaalsuse     põhilist     lindistus     süsteemiarendus     veergude     seade süsteemi     andmebaas tootja     ühtlasi     vara nõrkus     taastamist     tüüp json     kirjeldava     erisus konstrueeritud     andmetest integratsiooni     peaks     variatsioon     võiksid     järjekorra     vahevara     mõeldud     skeem kooskõlalisus     süsteem massiivipõhine     plaanur     ajaloolised     kaksikautentimine     nõuandelukk     availability     soovitab     rakenduses     seadusandlus     standardi     objektipöördusprotokoll     jaotustaluvus     mitteterviklik     oluline     alamkataloogi     lõppu     kuues     pidevkooste     sql-andmebaasisüsteem rakendus     puhas     transaktsioon andmebaasi     etapp migreerimine     alternatiivi     silumine     turvalisus andmete     paber andmed     ketastel     vastavuse     etapp/faas oracle     süsteemide     logging     disain     tingib     traditsiooniline     serverilt     hüpikakende     segregatsiooni     soovitada     nähtavate     multiversioon-     hetktõmmis tagasivaate     maestro     skeem predikaat     sõnastikrünne andmete     rational     heterogeensus     testimine andmeait     näide select     express     terviklikkuse     faili     videost     andmebaasioperatsiooni     järk arendusmetoodika     klikivoo     @ttuee     kitsendusest     tüübikonstruktor traditsiooniline     varukoopia soe     sql-andmebaasisüsteem dokumentidel     kalastamine     kuvada     graaf cassandra     püsisalvestatud     konstruktor struktureeritud     lukk veebirakendus     osa järk     localtimestamp     laused     lause andmete     püsisalvestamine     ahela     suuremaks     välises     auditoorse     pgapexis     vesiagiilsus     normaalkujul aruande     operatsioon operatsioon     kasvades     kitsendus andmebaasisüsteem     praktikumides     protsessid     salvestusruum     järk infosüsteem     rutiin tabelifunktsioon     agile     väldib     muutmälu sql-andmebaasisüsteem     tähestik funktsioon     unikaalskaneerimine     lukustamine isolatsioonitase     pgql ajaseeriate     kirjeldusest     detailandmete     viitade     olemasolevaid     kirjeldamiseks     järjestikpöördusega     kõiki     arendamise     andmekvaliteet loogiline     manifest     tabel postgresql     viiteid     histogramm     töövihik     mineviku     omasid     kood oracle-case     andmehoidla     kontroll     ülejäänud     käsud dropdb     leitud     kaugsäilitus     sorteerimata     krüptosüsteem     hilisemaks     andmekvaliteet andmebaasi     tulpdiagramm     (relatsioonialgebra     ähvardab     taastamine turvameede     lindiseade     skeemis     r-puu     rullida     mis     töötlemata     puhvertoiteallikas     tuleneda     maksimeeri     pikkusele     andmebaas ettevalmistusala     keerukam     ajalugu     rünne vaated     kitsendused füüsilise     vastavate     konfliktide     evolutsioneerimine infosüsteem     esitab     andmeait andmevakk     fail plokk     ajatempel andmebaas     andmebaasidel     kerckhoffsi     süsteemi-defineeritud     loomisest     väärtusi     nimi deterministlik     andmebaas hajus     transportida     kommentaar     operatsioonid     kodeerimise     teisendus     soovitud     tekitada     kontekstkommutatsioon projektsioon     tüüpimine distinct     mitmeprotsessori     statistika hash     viite-atribuut     taastatav     sessioon     teisenda     probleeme     optimeerimine ühendamine     mägimurrak andmeaitade     dekrüpteerimise     iseseisev     varundamine/taastamine jõudlus     andmekirjelduse     hetkeaje     sql*plus     skeemimuudatuste     odavate     pärandandmebaas rutiinid     staatiline     hetktõmmis     töökoha     tüüp baastabel     eelneva     pooljuhtketas     esimesed     veebiteenus     tööna     jagamine shared     andmebaasiserveris     kaasevolutsioon     tulla     esitatakse     ankurmodelleerimine     arendajatel     saamiseks     andmejärv andmebaasisüsteem     granulaarsus     kose     pakendaja komponentandmebaasisüsteem     skaleerimine horisontaalne     rakenduse     põhjustada     võimalda     replikeeritud     minimaalõiguste     protseduurid     tarkvara andmebaasi     ebaõnnestunud     varuandmebaas sihtandmebaas     küsimused     t kasutatud     turvamine     struktuuri     kohustuslikkus väljund     serverarvutite     ümberkirjutamise     kommunikatsioon     süsteem subjekt     välja     läbi     võtab     skeemitu     nõuandelukk andmemuudatuste     serveril     lõhkumata     uni-id     kogub     vormis     ühiskasutus     viitetüübi     planeerija     süsteem deklaratiivne     asukoht üheetapiline     sisseloginud     otsimise     massiivselt     asuda     protseduur graaf     andmeteadlased loogiline     function     andmekäitluskeele     aruandesse     tupik sql-transaktsioonide     sihiks     sql võrkstruktuuriga     andmekandja rutiinid     skriptid andmebaasi     vaatamiseks!     konservatiivne     süsteemid     keerukus arendusmetoodika     sõnumivahetus täielik     volitustõend isikuandmete     stiilis     tüübiteisendus objekt-relatsiooniline     ärilised     eelduseks     organisatsiooniline revideeritavus     vahetulemus     andmebaasisüstem kahefaasilise     lisamise     miinuspunktid     seanss     kodeering koodipunkt     diagrammi     segmendid     hübriidne     sisestusväljadega     kahjuks     sql/pgq dokumendi     teostada     viirus     avaneva     rollback/     eksportimine     ärimudel rea     serveris     eksemplar protsess     modelleerimiskeel     rohkem     statistika andmebaasi     kasutuselevõtt     graaf graaf     logifail rakendus     ekraanivormil     robotprogramm     nimekirjal     reoptimeerimine     faas konsensuse     puutumatus kasutajad     vastutuse     jõudlus tabeliruum     andmebaas komponent     skripti     pesade     keel histogramm     tehing     inspiratsiooni     rollid krüptograafiline     agregaat klass     skeem redis     tööplaan tagasivaate     andmeelement jätkuvus     domeenid     tehnoloogiatega     dimensioonid     query     versiooni     puhul     muutmälu loogiline     logipõhine     mudel kasutaja-defineeritud     reegel     vaated objekt-relatsiooniline     välisest     surnud     terviksüsteem     sool     ärimudel plokk     jaoks     seadus     operaator postgresql     lahendamine klient     valmib     optimeerimine     vahendaja oracle     liiga     petabaidid andmevakk     varuandmebaas b-puu     mõõdetakse     salvestuspunkt andmebaaside     ümberpööramise     turvameede andmebaas     süsteem andmejärv     licenses kehand     täitmisplaan füüsiline     mastaapimine     lähtekoodiga     viitamine     valdavalt     liiasmassiiv     faas andmesiire     valiku     saaga     teemasid     skaleerimine     lahusus komplekt     sõltumatus     konstrueerimine     plokis     tüüp row     paistma     lukk terviklikkus     võimalik     laiendatud     postgres     segama     graafikaprotsessoreid     sündmusvoo     külm     puudumine     tõlgib     kiire     võimalust     sõltuvuse     võimalike     valikuline     andmefail     andmebaas siin     režiim     otseülekanne     maailmas     jagatud     operatiivandmete     kasutajaliides     tööplaan andmemuudatuste     ketas plokk     unifitseeritud     kustutamine disaini     osaks     profileerimine     mudel     privaatne     ootamise     spetsifikatsioon     lekkivate     kirjutamisel     selgitus     valmistuda     organisatsioon hajus     maskimine     hoiab     plokk     muutuja sql-andmebaasisüsteem     objektile     oht andmete     sisseehitatud     kasutamist arendaja     seetõttu     tabeleid     tegevused infosüsteem     piirang semantiline     meetodid sql     ühendumine     töötlemisel     andmebaasikeel distinct     ajatüüp     primaarserver muutmisoperatsioon     põhilised     ühiseid     operatsioon     täitmisplaanide     sageli     update andmebaasisüsteem     heuristika     tagantjärgi     tasakaalustatud     töötleb     osaliste     lähenemise     üleliigseks     sõelumine     pg_dump     välisvõtmed     pilv kaheetapiline     ainult     defragmenteerimine     täitmine adaptiivne     oleva     muutmälus sql     saavutamise     muudatuse     näitel     kuum     vabastamine     indeksit     räsifunktsiooni     objekt-relatsioonvastendus meetod     haavatavus     minevikupildi     autonoomne     lukkude     süsteem replikeerimine     haldur     sünonüümimine     värskendada     edasiarendus     mudel situatsiooniline     õiglane     ikkagi     sarnane     p tarbija     püsisalvestusse     tekkivat     vajadust     kuhja     luuakse     boonus     poole     ressursikirjeldusvorming     hooldamist     tegemiseks     kitsenduste     oktoobrini     tabel tehniline     mõningate     autonoomne postgres_fdw     liides     lsm-puu     sql-andmebaasisüsteem mitmemõõtmeline     moodustavad     hindamise     vaade     koostamise     partitioning andmeaitade     saared     sql/pgq dokumentidel     raamatu     aadress objekt     materialiseeritud     kaitseb     teel sql     segmendi     täiendan     võlg paindmetoodika     õige     projekti     teataks     piirangud rollid     serverarvuteid     tüübikonstruktor     optimistlik     standard konfliktide     toetama     andmevakk etl     võrdõiguslikkuse     ajaandmete     juhitav     protsess serveri     ajakarbi     aluseks     funktsioonid     teisendus andmevakk     efektiivset     framework     saavutamine     substitution     tabelid     ajamasin     klass objekt-relatsiooniline     hõlmatud     kirjeldused)     matching     logi hajus     skriptid elastsuse     alusel vihje     liides infovara     kitsendus struktureeritud     ennetab     tabelitesse     normaliseeritud     printsiip     salvestatud     põhjus     eesmärk ülesanne     leheküljed     tehnoloogia     galli     välisvõti     selektiivsuse     rakendamine     andmesiire lintmäluseade     normaliseerimine     conway     toimida     hetktõmmis informatsiooni     logimine     tõeliselt     laiendamise     semestri     tekstitüüp     hadoop sql     ketaste     programmeerimine     faas loogiline     vaated sql-andmebaasisüsteem     jagamine sql     skaleerimine serverarvuti     puutub     seosetüüpide     kõigi     süsteemikataloog arendaja     filtri     sõnastik     lõpphinne     mapreduce andmeait     powerpoint     olema     sobiva     parandada     --column-inserts     lekseem     nähtamatu     läheb     korrutatav     tarkvarakeel füüsiline     madal     dokument agregaatidel     parooli     säilitamist     t_ psql     eesmärk     join dokumentidel     tarkvara oracle     veebirakendus     liitindeksi     andmebaasikeel graaf     kustutamine     transaktsioon lokaalne     vastuvõtmist     createdb     andmed     käigus     ühisloome     funktsioonil     lõppkasutajate     distsipliin andmebaasi     andmebaas konsensuse     andmebaas andmevakk     skeem serv     masinkood füüsiline     objektid klass     normaalkuju     andmebaasisüsteem baastabel     objektivaade objekt-relatsiooniline     keskkonnas     algataja     andmebaas lukustamine     sõlm     regulaaravaldis     muidugi     kättesaamatus     algoritm     andmehulgad     lipuke     loengud     lihtsutamine index-skip     siirde     tarkvara külmvarusüsteem     andmekogud relatsiooniline     prügikoristus     taitmisplaanid     mõelda     märgistik     oht turvarikke     sünonüüm     oracle andmekäitluskeele     peitmine;     skeemiobjekt     modelleerimine     rakendustarkvara     indeksite     varusüsteem rutiinid     leheküljele     õigused     lõhn rational     programmeerimiskeel projektsioon     andmebaasikeel     select     transaktsioon teenus     kaksikute     tüüp rutiin     loogiline     paljastada     füüsiline reapõhised     laused     dubleerib     andmebaasisüsteem rakendus     valupõhine     testideks     operatsioon andmebaasisüsteem     tekstimassiivi     pakett oracle     formaadi     põhiliselt     kinnitamine autonoomne     arenduskeskkond detailimine     polümorfism     järjekindlus     arenduskeskkond     täitmisplaan     hajutatud     päringuna     funktsioon väljundparameeter     pl lukustamine     praktikumi     teooria     süsteem pgql     makro andmete     räsiväärtus     tüüpimata     serv     andmebaas dimensioonide     andmed füüsiline     liides parameeter     toeta     raamat     viitab     indeksid andmebaasis     baitkood adaptiivne     tupik     andmebaas integratsiooni     statistika     võti-väärtus     allüürnike     tüübi     operatsioon lause     töötamine     hajus replikeerimine     lumehelbeskeem sotsiaalvõrgustikud     rationali     reguleerimise     rutiinid andmesiire     varundamine acidrain     jätkuvus     transaktsioonid dokument     loomist     skeem-kirjutamisel     objekti     andmepuhver     andmebaas järjestatud     arvujada     mälu oo     üheks     andmebaasiobjektid     reapõhised     ressurss     võtmine     nukuteater postgresql     trügimine andmebaaside     analüütiline     suund võimalik     kasutatud     andmebaas operatiivandmete     rollipõhine     transaktsioon kolmefaasilise     paralleelprotsessid     indeksid andmete     koostööd     veebirakenduse     transaktsioon arvutite     raamatuid     andmebaasikeel andmebaasisüsteem     esialgse     deklaratiivselt     massiiv xml     olekumasinaskeem     sool andmebaasisüsteem     tüüpimine     erinevasse     operaatori     notatsioon     kõrge     staatilisemad     mestimine loogiline     pakkuda     globaalne     kodeering märk     turvalisuse     sql neoj     hõlmava     läbipõlemise     dünaamilisemad     paljusid     vaade sql     kasutatakse     hulka     replikeerimine sõltuv     erineva     isikuandmed stiihiline     strateegia     rünne     rutiine     binaarfail     avatud     bukett     andmed varukoopia     põhiobjekt test     sisendit     konfiguratsiooni     tunnel     hajus komponent     teams     keerukus     information_schematables     lõimitud     suund põhiobjekt     pakett avalik     otsimine     üritada     postgresql     bloob     c cap     hetktõmmis komponent     tüüpimine sql-domeen     mälupuul     ketastel/serveritel vertica     andmekvaliteet andmebaasisüsteem     register     andmebaasiga     maksumuspõhine     transaktsioonid sql-andmebaasisüsteem     kirjutada     tagada     et     kirjeldab     gen_salt     tüüp sql-andmebaasisüsteem     suhtluse     loomulik     korrapärane     sundida     "lahtilõhkumise"     algab     mälu     komplekt     array     korraga     kohe! kõik     jooksul     dokument tüübikonstruktor     deanonüümimine     etapp/faas     elimineerimise     kvaliteedi     loodud     vahendeid     täiendamine     sõnastikründe     samaaegseid     sql-andmebaasis     vähese     fragment cap     ligipääsu     mõistekaartid     integer     nimi mittevõimalik     määratud     vaba     otsustussüsteemid     ligipääsetavuse     kodeering kodeeritud     osaline     nõuandelukk lukustamine     plokiahela     põhimõttel     administraator     deklaratiivne veerg     ebaõnnestumine pessimistlik     tilkumine andmesiire     üks-mitmele     andmevaka     lausedsql     poolt     võiks     konkurentsjuhtimine the     varuandmebaas jätkuvus     konstrueerimise     trilemma     teisendamine andmebaasisüsteem     strateegia hajus     vahel kasutaja-defineeritud     riha     optimeerimine programmeerimiskeel     andmetele     indeks     replikeerimine kanaarilinnu     andmeaitade     mõõdikud projektsioonid     massiividel     plokiahel     primaarne     vahetestideks     tardmetoodika     skeem rdf     konstruktori     loomisele     eksami     tehnoloogia rollback/     võrdsus objektid     päringus     segmendid open     alusel andmebaas     replitseerimise     adaptiivne     formaadiks     bitmap     jaotust     üks     algoritm sparql     serverarvuti shared     saavutatakse     tuvastamiseks     kirjutamine     koostama     kasutatavate     analüüs kitsendused     vahetavad     roll     automaatkinnitamise     täidab     sql kitsendused     kompileerimine interpreteerimine     töötlemise     lahendamine     transaktsioon atomaarsus     openssh     serverile     väljapakutud     keel rutiinide     põhineva     võimaliku     check     küllalt     töö     indeksil     värkvõrk     transporditakse     palun     taasta     nädal     sümmeetrilised     sprindi     serialiseeritav     kodanikest     näites     arendamine     topoloogia replikeerimine     jagamine     lõpuks     maskeerimine     olemi     lisapunktide     nädala     paariviisiline     harjutused     elemendid pilveteenusena     abistav     makro     vaadete     genereerib     andmekogu rdf     logi apache     atribuudid tüüp     andmed integratsiooni     sql omaduste     trilemma logipõhine     objektandmebaas     ettevalmistamise     serv nosql     primaarserver     leivaraja     fakt     keel märk     omavad     tehnoloogia vaba     kolmik graafidel     kasutuslugu     seadus rollback/     videoloeng     importimine     sys_context     komponent     relatsioonalgebra     koristamiste     printsiip andmetega     piirang kaugprotseduuri     database     viiteajaga     inner     nendest     lisaeksam     voogtiražeerimine     ennetamine andmebaasisüsteem     operatsioon kogu     rollid andmetega     võti     tehis tehniline     käsurida     pearaamat     diagrammid     videotes     usaldusväärselt     arendus semantiline     puhvrist     väljalase infosüsteem     nähtavad     optimeerimine semantiline     pärandsüsteem     terabait     hoitakse     skeem cassandra     tuvasta     abil     platvorm iteratsioon     andmeaida     videod     jõudlus horisontaalne     veeruperekondadel     sissekanded     lindistuste     diagrammis     muutmiseks     andmine     transaktsioon tõeliselt     ehitamise     interaktiivse     konflikti     teabe     turvapoliitika hirmvara     salvestamisel     objektivaade     kiirelt     ühesuunaline andmekandja     6nk     autonoomia hajus     fragment semantiline     juurdepääsutee kuumvarusüsteem     tehis     lähtekood tehniline     visuaalse     anomaalia primaarserveri     andmekogu     muuta     varukoopia andmebaasi     tõmmistamine     järgi     inimkeel iso     lühidalt     offlain     hargsalvestus     lehekülgede     prototüüpimine     konkreetse     indekseeritud     graafik     nutistu     liskov     vajalikud     liidripõhine     kirjutamist     t_ kasutatud     putty     koopia muudatuste     süsteem integratsiooni     süsteem võti-väärtus     nälgimine terviklikkus     deklaratiivsete     skript     kindrali     tüübikonstruktor tüübikonstruktor     vajadusega     kohandatud     laadimine     hajussüsteem komponentandmebaasisüsteem     security     trimmis     rakendada     kiht andmebaasioperatsiooni     rünne id     rakenduste     viimase     kättesaadavaks     staatiline esimesed     astet     erinevate     turvaauk omanduslik     muutmälu     märgistik iso     tagamise     süsteem lähtekood     parandusi     stereotüüp     avamine     schema     räpane     panna     pidurdumine     olemiga     defineerimisel     tabelid ankurmodelleerimine     omand-vabavara     käivitusmaksumus     aktiivsuspunkt     täitmisplaan andmebaasisüsteem     pearaamat õiguste     persistence     turul     täitmist     andmebaaside     kontrollpunkt lukustamine     t____copysql     serveritu     salvestusmudel oracle     insert tugevdus     semantiline     portfelliteooria     kasutaja isoleeritus     loomiseks     küsida     baastabel     tüüpiliselt     piiratud     koristamisi     isolatsioonitase kahefaasiline     allikaks     logi lukustamine     nõudeid     sisend-väljund plokk     välised     programmeerimiskeel     kooskõlalisus     metoodika iteratsioon     andmebaasisüsteemid     kollektsioonitüübi     teooria hooldamine     sõltuv     nõuded     mitmekesisus     argument     teadete     paindmetoodika     paindmetoodika andmebaasisüsteem     access     koopia organisatsioon     lihtsustatud     väärtuste     monumentaalne     unified     kompileerimine lause     kontrolli     trigerite     riiv     tarkvara puhverdatud     suurendama     järjekorras partnerreplikeerimine     osa integer     juurkataloog puhverdatud     sql nosql     andmejärv     arendusmetoodika lõppkasutaja     tegelik     eeskuju testimine     tabelid nosql     kahetasandiline     tunnus     relatsioonialgebra     töötlemiseks     rüsinameister     teenuseid     avaldis     turvaline     muutmälus     lahenduste     tüüp tüüp     kasutajanimi     serveriprotsess     käesolev     omaduste     isolatsioonitase multiversioon-     eeldada     arvutivõrk tugevdus     massiiv tagasivaate     kavandamine     haavatavus transaktsioon     ujukomatüüp     partitioning     oraclest     üldmäärus     template     kokkusobimatus     isikuandmed     apexttuee     milles     lisamiseks     dropdb     sotsiaalne     funktsioon andmebaasisüsteem     varuandmebaas     tarkvara commons     ärivara     täielikkus     eesnime     logi     degenereerunud     peeneteraline     tuleneb     leping     eelkinnitamise     demonstreerib     andmebaasisüsteem array     variety suurandmed     salvestamine xml-andmebaasisüsteem     paar ajaseeriate     andmesiire disaini     andmemuudatused loogilisel     paaridel     sünonüüm postgresql     tüübikonstruktor atribuut     räsifunktsioonil     robot     lõpus serialiseeritav     kitsendus sql-domeen     suudab     kogumi     tasemel andmebaasisüsteem     partnerlus     algversiooni     varuandmebaas räsiväärtused     ettevalmistav     kiirendavad     andmebaasisüsteem loogiline     routine     enterprise     nimetusi     analüüs     eraldatud     funktsioon     visiooni     otsustuste     tegevuste     masinõpe füüsiline     statistika analüüsi     suund kohustuslik     killustuse     kirjeldus iteratiivne     klikivoog suurandmed     häälestamine     blokeeruv lokaalne     tagasirullimine     programmi     perioodil     microsoft     tüüp distinct     andmebaas homogeene     failis     ülelaadimine     tarkvarakeel modelleerimiskeel     tagasivaate     indeks-organiseeritud     kirjeldatakse     lõpus     toite     suurima     surrogaatvõti     reguleerib     rünne teadmuslik     lähteandmeid     taotlemine     reegel rutiinid     pakett     sql-transaktsioonide     räsisõnastik     täiustatud     andmetega     pärimine     päringupuu     domeenide     andmeaita     räsi     ühendamine tarkvarakeel     erandite     töökindlus     autonoomne mitteföderatiivne     andmed serveri     vastu     soe     postgresqlist     versioonikontrolli     kasutama     noskul     väljastatud     terviklikkus mitme     loogikaavaldised     käideldavus hajus     kuumkoht     slaidide     vastavust     siseselt     taastamine     viitele     viisil     individuaalset     lähenemine lintmäluseade     sealhulgas     ülikooli     vajada     projektsioon füüsiline     pakub     kuidas     vajutamine     järjekorras     sünkroonne lugemisoperatsioon     kokkuvõttefunktsioon     onlain-analüüs     andmed andmebaasisüsteem     käikuandmine     delivery     võimalikult     regex     eesmärk index     tabeliruum litsents     isolatsioonitase anomaalia     boonuspunktid     script     keele     oracle objekt-relatsiooniline     ilmutatud     sidusus     lahendada     tabeliruum     üksiku     kasutaja-defineeritud     teisendamine tabeli     modifitseering     lähenemine     kasutajanimed/paroolid     rööptöötluse     suurendab     vaatlemine     süsteem serv     domain     töötlemine     muutmälust     järk etapp     kuuluvad     sekundis     tehniline euroopa     päring rdf     spiraalmudel     failide     inspektsioon     upsert     tulemuste     magnetlint tilkumine     onlain-tehingutöötlus     koopiana     käivitamine     jooksva     sprint     struktuuriga     tahtlik tehniline     tabel sql-andmebaasisüsteem     liittüüp     andmekvaliteedi     ajamasin oracle     sellel     juhitud     kogumine     lahendamine replikeerimine     poolseks     tupik kuum     aatom     parool euroopa     logimine andmed     videoloengud     kaitsev     normaalkujul     versioon objekt-relatsioonvastendus     volitustõend peletus     teete     ebapiisavuse     kasutusel     räägin     raksendab     objekt     artefakt     andmekeskus     sisaldava     mitteföderatiivne     vahendaja postgres_fdw     klient-server     tabel käideldavus     kasutamiseks     through     järjestikuse     ehitamine jõudlus     ehitamine     pilv ekstent     tihe     arhitektuuri     sql/med     strateegilise     ülesehitus     vähene     pidevintegratsioon     asukoht     kasutuse     intress tehniline     koodipunkt     tekkimise     toetab     nõustussüsteem     mõõde     välise     vastuolulise     kontekstkommutatsioon     rünne andmebaasisüsteem     postgresql_yhendus     võimaldab     logi reapõhised     veeruperekonnast     ebakõla klass     keel deterministlik     taastada     architecti     töötamise     harjutus     kirja     link     vormi     virtuaalsete     laused koopia     andmeleke     sõlltub     meenutab     järgib     otsene     omadus skeem     mitmes     autentimine     sektsioonide     transaktsioon     et_eeutf     parameeter skalaarne     operaator sql     esmatutvus     andmebaas konteinerandmebaas     sõnastikrünne     konkurentsjuhtimine terviklikkus     ühendamine     ärimudel     imperatiivne tulpdiagramm     genereerida     tüüp massiivipõhine     mudel lähteandmebaas     fail vaba     muudatust     identiteedivargus     siltide     riigid     transaktsioon jagatud     dünaamiline füüsilise     atribuut     dokumentidel     seisundi     enamasti     teenus     triger     siin-arhitectur     lukustamine andmebaas     metoodika     andmejärv andmete     reapõhine     andmekaitse andmebaasisüsteem     paarist     transporditav     lähtekood     vajalik     seotud     lukk andmebaasi-     päis taustprotsess     päringud andmekaevandamine     veerg row     süsteem andmebaasisüsteem     ajatempel     logi valikuline     füüsilisel     märk märgistik     järk lõppkasutaja     ja     apexi     tööplaan repeatable     evolutsioneerumine siire     maailma     eksperiment     poolne     andmeait     agregaat sql     sõnumilühend     utiliiti     kestvus     volume robot     ülemkasutaja     tõestatud     litsents kõik-ühes     esitamise     skoopi     objektorienteeritud     andmebaasioperatsioon     andmebaas globaalne     ebaühtlane     iteratsioon liidetav     table_name     hägusa     etalonturbe     vältida     töötada     pärandsüsteemide     strateegia rida     lause füüsiline     kaudtüüpsus     andmekogu servade     lindistused     andmepüük     sisaldub     võlg tehniline     haldamine     lehekülje     arenduse     turvameede     unique     testandmebaasis inimoht     nägemusest     kujutab     manipuleerimisoskus     väline     sagedusel     mille     hindamisel     andmesoo     puutumatus turvameede     põhiobjekti     licenses     ahead     töötlejatelt     ärireeglite     pigem     liidu     logi muudatuste     tabeliga     põhimõtteliselt     võlg andmebaasi     server     hetktõmmised kaugprotseduuri     ühendust     taseme     poliitika     paljundamine     tabeli     peaksid     andmebaas nõrkus     andmebaasisüsteem sql     näide     teisendamise     table_schema     hüpikakna     algatada     erisus sql     varju     transaktsiooni     märkmeleht     tähistatud     paikneb     näiteid     link oracle     rutiinid kaugsäilitus     turvalisus sql-süstimine     tõrkesiire     äravõtmine     tarkvaraline andmete     turvarikke     arendusmetoodika     esitusviisi     täitmine sisevaade     logi primaarserver     võlg     organiseeritud     baastabel postgresql     logimine veebirakendus     saared informatsiooni     kasutust     kahendfail     teenustepõhine     latin     topoloogia     algpraool     column_name     täitmisplaan sisemise     teisele     isolatsioonitase acidrain     konsultatsioon     muudatusi     trigeri     autotrace     abstraktsioon     merge     hajutatult     andmebaas cap     (olemi-suhte     realukustus     tabeliruum logifail     loogikavaldis     kirjas     ressursi-indikaator     optimistlik transaktsioon     teadmuslik     koormuse     piiravaimad     nõudluse     ühtesulandamisel     pealetuleku     koristaja     funktsiooni     ressurss skaleerimine     pöördub     tegemist     tipp     indeksid faktitabel     veerg veerg     lause maksumuspõhine     nimede     abiks     sisalduvate     kuupäevad     ärireegel     õigustega     histogramm andmebaasi     distsipliin disciplined     create     genereerimine     trigger     märgistik utf-     faas     killustamine     silotorn     klassifikaator     hääletamise     ennetavalt     meiliaadressi     tunnelit kui     pere-     (sql)     eesmärk deterministlik     lausetaseme     konstrueeritud     väljakutse multiandmebaasisüsteem     lainedus postgresql     kirjeldamine     käikuandmine andmebaasi     mõjutama     c informatsiooni     printsiip delikaatsed     säilmälu     tarkvara     turvalisus funktsiooni     käitusaegne     küsimus     haldamine tehniline     video     andmebaas oltp     kuupäeva     masinõpe reaalaja     liiasus nosql     ülesanne     andmevakk veerupõhine     griid     andmed kontseptuaalne     varusüsteem loogiline     erinevatel     arvutite     selle     tüüpiline     parameeter teenus     märkate     sisetüüp     hindamissüsteemi     collection     triger oracle     materjalidega     faas lokaalne     driver     samaaegset     laadimise     detailanalüüsi     lause merge     testimine     maailmapildi     protseduur sql     pärib     koodide     riistvaraline ühekordne     saalimine     tüüp newsql     täpselt     linkide     kirjutatakse     anonüümimine     loeb/kirjutab     paindmetoodika semantiline     andmebaas etl     anomaalia mitme     versioonid autonoomne     navigeerimiseks     võetud     serialiseerimine kasutaja     mõisted     jõudlus     kehtiv     andmebaas andmekvaliteet     sul     kvaliteetsete     ressursikirjeldusraamistik     installeerimisel     kompositsiooniseos     optimeerimine optimeerimismoodul     panemaks     väärtust     rakendatakse     loogilise     tagasirulimine read     muutuv     toimuda     sõltumatute     parooliga     omadus andmekvaliteedi     plans     isoleeritus transaktsioon     kontrollkitsendus     arvuti nosql     edukaks     eksport     tegemine päringu     statistics     kaudu     alamtüüp meetod     domeenimudel     avastamine     mikroteenused     märkeruudu     agregaatidel     füüsiliste     vihje maksumuspõhine     parandamine andmevakk     tiražeerimine     andmebaasikeel omaduste     sisemine     koondandmed andmete     ebapiisav     baastabelid klass=tabel     tehinguhaldus     julgustan     eesti     hõiva     mittehajus     andmebaasist     vähendab     süntaksilt     käideldavus bitmap     paremini     kahte     suurte     koopia jaosreplikeerimine     primaarvõtmest     kujul     lukustamisprotokoll     katkiste     kitsendused     operaator struktureeritud     põhimõte     clause     paralleeltöö andmeaitade     konstruktor tüübitud     korter     koopia hajus     sõltub     kasutaja-defineeritud sisendparameeter     endas     aktiivsuspunktid     public     testimispõhine     gql cql     kinnitatakse     sellise     pühendunud     pääsupiirangud õiguste     komponentandmebaasisüsteem dblink     teatage     lähteandmebaas konverteerimis-     koordineerimine mikroteenuse     vastutav     varundamine/taastamine     kodeerimine     edasiarendamist     kontekstkommutatsioon andmete     t_ createdb     suure     turvalisus     analüüsi     põhjaliku     andmebaas horisontaalne     käsud pg_dump     põlvkonnad     analüüsimiseks     avaliku     andmebaas kolmefaasilise     regiooni     objekt-relatsioonvastendus     realiseerivad     annab     kirjutama     iteratsioon     õppeaasta     lõpptestiks     laused objekt     hetkel     kvoorumi-põhine     migreerimine     räsiväärtused tõkestus     kannaks     andmebaasisüsteem omaduste     regulaarselt     kohaselt     json kirjutamise     silotornid     sügisel otseviide failis     arendusmetoodikate     master/detail     tehingute     väärtus     klasterdatud     varukoopia sõlmede     läbipaistvus     hetktõmmis postgresql     evolutsioneerumine uutele     meelde     ebakõla     vähendada     serverarvuti     järjestus andmebaasiserveris     operaatorid/funktsioonid polyglot     mahus relatsioonialgebra     põhiobjekitde     tuleb     andmebaasikeel alamtüüp     hõbekuul     parandab     koordineerimine mikroteenus     vaikeparool     pilv     optimeerib     (postgresql)     võretöötlus     valmis     varundamine siin     tootmise     source     klassiskeem     teistes     standard nosql     muudetamatus     vaated     optimeeritud     nädalas     leidev     isikusamasuse     mitmemõõtmeline     vajalikke     vaade oracle     haldus     versioon     operatsioon)     server homogeene     käideldavus     arendusmetoodika andmebaasi     kimballi     logida     seisuga     genereeritav     andmebaasisüsteem kolmas     soovi     volitustõend parool     reaaltüüp     heuristiline     sisalduda     triger protseduur     andmekäitluskeel     tähtajad     rakendab     rakendus andmesiire     pgadmin     vihje andmebaasisüsteem     peidetud     jagab     t pg_dump     serveriga     vajavad     indeks kasutaja-defineeritud     paindmetoodika rational     järel tupik     kahekihiline     kiskjalikkust     release     eksamiajad     p valikuline     andmeelement lukk     glüüf kodeeritud     lukustamine     räsipuu     andmebaasisüsteem nosql     kild     regulaaravaldised     standard kasutaja-defineeritud     rakendamisest     operaator objekt-relatsiooniline     tõrkesiire replikeerimine     andmebaas hadoop     timmitud     lõhn mudel     kitsendus objekt-relatsiooniline     leida     justkui     andmebaas logid     ülalt-alla     uusimad     teatevahetus     väärtuse     inmoni     (protsesside     protsess integratsiooni     ajatempli     turvapoliitika andmemuudatuste     kaar     laused kasutatud     plokkides/failides andmesiire     süsteem omaduste     avalduda     klaster     turvarike terviklikkus     transaktsioon rakendus     arvutamisel     vastaks     protsess andmete     allikast     hierarhilised     refaktoreerimine arendusmetoodika     kahefaasilise     eduvpn     tänav     table_name where     sqlcl     logide     kategooria     mõistekaart     protsess andmeait     kvaliteet sünkroonne     mikroteenuse     kord     operaator oracle     lähteandmete     sõltumatus rakendusliides     andmebaasisüsteem kehand     režiim andmebaasisüsteem     kindla     lõpptest     sisaldama     reaalaja     välistamise     arendaja     keeles     tulevane     mahukas     parool     põhivormis     kahendotsing     hindamismudeli     kogumitel     praktikumid     täisarvutüüp     minimeeri     kettalt     vastab     arvutamine     application     ringi     äravõtmiseks     viitavad     annotatsioon     transaktsioon kahefaasilise     esitamiseks     turvanõrkus     session_user     transaktsioon read     segastrateegia     käivitamine käivitatud     nii     ärimudel segment     kunstlik     moodustamine     kordamis     päringud andmeaitade     võlg definition     agregaat     alusel andmebaasisüsteem     lukustamine logifail     otsustussüsteemid andmevakk     kattuvate     litsents commons     kommentaari     läbiva     sakkide     põhiline     raamistik scaled     lukustamise     anomaalia replikeerimine     laused teises     andmetest     insert     küsitluse     teooriatest     homogeenne     päringud faktitabel     interpreteerimine lause     graaf     lugemisel     indeks loomulik     nõustamise     tüübid     andmebaas andmevaka     ressurss vertikaalne     käikuandmine brin     regulaarset     kasutatavad     juurdepääsutee kaugprotseduuri     vahetestid     veerg     tingimuste     mudelid füüsiline     index-skip     protsess ärivara     kohese     hübriidne uml     teisendus bitmap-join     süsteem gql     tekkimine     kapseldamine     infoturve     replikeerimine mitme     makrod     kandja     päringukeel     replikeerimine jõudlus     dokumentatsiooni     isikuandmed isikuandmete     rikke-eelse     logimine normaliseeritud     filtreerimine     grant     süsteemi     etapp/faas füüsiline     meetod objekt     tekstitüüp sql     minimaalse     evolutsioneerumine oracle-case     inimene suur     salvestus andmeaitade     reatüübi     vahenduskasutaja     varuandmebaas jõudlus     mida     unikaalne     andmeaidad     mudel alamtüüp     isehallatavus     hajus sündmuste     agregaat nosql     tabel     põhineb     lokaalne     autonoomsed     räsiväärtuseid     lehele     faktitabel andmeait     kontrollfail     operatsioon sisend/     halvang     kitsendus transaktsioon     loomise     draiver     tõrke     aeglaselt     täidetakse     eeliskasutaja     mapping     klient     logimine logide     järjestikuline     lihtne     andmebaasioperatsioon äriprotsess     arvutivõrk integratsiooni     installeeritud     multivahemiku     töötajate     nõrkus     kanda     sekundaarne     teate     andmevoodiagramm     järel sql-andmebaasi     töövahendid kogutavate     käsurea-põhine     rea     alt-üles     dokument agregaat     asemel     faas andmebaasisüsteem     kiirendamiseks     server bsd     pöörduda     arvestada     kohustuslikkus tehing     isolatsioonitase ebaõnnestumine     tipp graafidel     näidata     funktsioon tehing     väärtuseid     andmebaas objekt-relatsiooniline     koopia primaarserveri     vihje histogramm     operatsioon andmekäitluskeele     tarkvarakeel     ülekantavus turvameede     andmesiire taastamine     andmebaas oht     lisab     korporatiivne     fsync     pääsu     baastabel massiivipõhine     toime     aktiivsus     tähtskeem andmeait     ärimudel fair     andmebaasimasin     koodidele     andmevakkades     turvateadlikus konfidentsiaalsus     teema     partnerreplikeerimine     tühistamine     range     tehis arhitektuuri     protsess andmevaka     loendtüüp     table_type     utf- unicode     õpetamise     demokratiseerumine     tabel objekt-relatsiooniline     omadustega     praktikum     kodeeritud     visualiseerib     language     sql-andmebaasisüsteem objekt     kontseptuaalmudel     ridade     vöötimine     väljund     indeks vaade     praktikumidesse     (oracle)     sql-domeen     tõeline     profiiliga     serveri     tüüp objektorienteeritud     andmebaasioperatsioonid     tehnika     regressioontestimine     hajussüsteem oracle     replikeerimine vertica     muutmisoperatsioon replikeerimine     loengu     sektsioon     rollid infosüsteemide     koostada     loenguvideod     tagab     skalaarsed     operaator     skaneerimine     samaaegse     kvaliteet täielikkus     atribuudi     halvendab     valima     predikaadil     tabeliruum mäluruum     ühtlustamine     nägemuses     testandmed     vertikaalne     tüübiks     võrdsus     hinneteleht     sharepoint     andmekäitluse     olem-atribuut-väärtus     standard     undo/     tase     striimer     osade     lingitud     andmebaasisüsteem objekt     selgitab     metoodika ekstreem-     liidriga     tavaliselt     partnerluse     skeem kõik-ühes     inimkasutajale     logi andmebaasisüsteem     päring gnu     lihtsustavad     gigabait     server plokiahela     täies     püsikomatüüp     kirjeldada     meetod orm     andmebaas oo     vari-it arendusmetoodika     märgistik unicode     committed     parameeter parameeter     lukk transaktsioon     eksemplar     sisendiks     tingida     lause     ettevalmistusala baastabelid     lõpus andmebaasisüsteem     tüüp alamtüüp     peaksite     süstimine     väljakutse juhtparameeter     kontrollib     demokratiseerumine lõppkasutaja     funktsioon protseduur     alamkeel     meenutada     juurdepääsu     otsused     ehitusplokk     segment     hõre     avaldub     tüüp objekt-relatsiooniline     amet     lõhn antimuster     andmesõnastik     tootejuht     dimensioonide     toimuvad     situatsiooniline     omandvara     andmemuudatuste     andmebaas andmebaasisüsteem     võimekusega     arvestus     koristajate     teisendamine keel     diagramm     inimkeel     definitsioon     funktsioon märk     (failide)     bcrypt     elementide     kasutusmallmudel     kitsendusi     rünnak mitteserialiseeritav     vahetus paxose     salvestuspunkt sql-andmebaasi     metaandmed     suur     tähendab     räsimine     lihtsutamine merge     esitatava     struktuur operatsioon     nupulevajutuse     mittevõimalikkuse     leidmine     bott     päringu     kasutusvaldkond graafidel     tagamine     terviklus     pakkumine     tehis tahtlik     protseduuri     mudel andmebaas     selles siin     table_schema='public' order     teenuste     kaua     hulgast     fragmendi     salvestatakse     normaliseerituse     väljalase     vajaduseta     koostatud     vältimiseks     alates     krüpteerimine     defineerimiseks     jõudlus truncate     panemine     lisavad     veerupõhisel     ekstent     probleem oracle     ristkasutus     sisend     plokivahemike     mitte     andmebaas     integratsioon     valida     tooteomanik     aktuaalsed     läbipaistev     operatsioonisüsteem     realiseerub     teated globaalne     projektsioon     milliseid     indeks andmeaitade     muutmine     rutiin rutiin     raamistik     loeng     operatsioonide     tehis sotsiaalne     skeemiobjektide     väärtus sql     integreerimine     baastüüp     replikeerimine kuum     logitava     parandamine     automaatkontroll     kauboi     väljale     esimesena     kiht     koordineerida     statistika histogramm     andmebaasisüsteemis     kaksikautentimine tegevuste     keel     algatamine     keskkonda     lõppkasutaja     turvalisus füüsiline     viga tugev     phppgadmin     oracle     jõudlus käideldavus     seadusandlus kasutajad     liidrita     ühislukk     võlg mudeli     arendus     valemi     üleminek     kaupa     talletatud     koodipunkt utf-     siin-arhitektuur andmevakk     asukoha     teooriatestid     hindamine     märk utf-     õnnestumine transaktsioon     konstruktor kollektsioonitüübi     ühendus     genereerimine pöörake     dokument     scott     töötle     sisalduvad     dbms_outputput_line     objektidele     turvalisus reapõhised     keel sql     kasutav     põhiomadus     kobar vertikaalne     kasutamist     funktsioon oracle     juba     omanduslik     disaini     asukoht hajus     mittetäielik     table     tõlkimise     andmetes     räsifunktsioon     laadida     evolutsioneerimine rational     andmetüüp     kasutades     andmebaasisüsteem muutuja     kooskõla     haldus siin     avatekst     operatsioon andmebaasikeel     arendajad     koondandmete     piirang päringus     koskstiil     winscp     office     temaga     saavutada     ühik     andmebaas vahendaja     teadma     terviksüsteem paindmetoodika     tabelifunktsioonid     hetktõmmis oracle     arhitektuur relatsiooniline     sektsioonideks     füüsiline     sellele     lauseid     kirjeldus     määrab     sellest     andmekvaliteet     kohustuslikkuse     väljaspool     rutiin     prügikastis     komponent-     salvestusruumi     tutvustus     taaskasutatavad     järk iteratsioon     pessimistlik     example     kirjutamise     osa)     teostatakse     sql sql-andmebaasisüsteem     ajaseeriate     varchar     päringuid     pakkumine fail     sql-andmebaasisüsteem andmeaitade     andmefail indeksi     dünaamiline     sparql graph     veebiteenus register     vahend case     sisselogimine     kolmik nosql     teel postgresql     objekt-relatsioonvastendus füüsiline     märkide     liitpõhimõttel     piiramine failid     moonutamine olemuslik     olemasolevate     tehniliste     atomaarsus     siseplatvormi     muutuja     sissejuhatus     ettevõtte     tekitanud     avameelselt     kasutamise     andmemudel sql-andmebaasisüsteem     hüperlingi     draiveri     praktikumide     taotlemise     muster     baastabelite     hindamismudel     internet     kellaaega     sisend-väljund oracle     näidatakse     terminaliprogrammi     tasemel trigerid     tuvastada     juhtimisotsused etl     eriliigilised     andmebaasisüsteem privaatne     parool keskkonna     versioonid lukkude     otsustussüsteem     serverisse     suured     andmebaasihalduse     avanenud     rakenduse/trigerite     turvalisus turvameede     pöördustee     suurenemisel     akna     tähtaeg     koostamisel     andmebaasisüsteem hajus     arhitektuuridest     andmebaas kahefaasilise     paiknemine     stiil etapp     andmebaasisüsteemide     süsteem sql/pgq     mudelid     indeksid isejuhtiv     ettevalmistamine masinõpe     optimeerija     praktikad monumentaalne     parameeter     pealkirjade     kui     -bitist     pakendaja     a hajus     massiiv     töötleja     hoiupuul     tükkide     kaitsetus     kolmas     andmebaasisüstem     ennustab     juhib     ülikasutaja     server sql/med     katkestamine     aadress     puu ülesanne     hindamine index     architect     kuuluda     loogiliste     kõrguse     client     vastavus föderatiivne     andmebaasikeelt     viimistlemine     protokoll lokaalne     lihtsa     arendusmetoodika konstrueerimine     teemaks     isolatsioonitase transaktsioon     parameeter oo     kirjutab     seda     taastamine andmebaasisüsteem     töökiirus     pöördustee andmebaasisüsteem     õiguste     enne     ristfunktsionaalnelaia     graafidel     objekt-relatsiooniline     programmeerimine andmebaasisüsteem     klastrite     mitteavalik     alamandmebaas     andmebaasisüsteem võrkmudel     mõjuga     käivitumisel     information_schemacolumns     avaldised     regulaarse     võõrvõti     tegelikult     alternatiivne     skeem     linkimine     platvorm andmebaasi     puhverdatud     fail     sql-andmebaasisüsteem sql-andmebaasisüsteem     tarkvara vaba     mudelis     kitsenduse     eemaldada     operaator sql-andmebaasisüsteem     aruanne     samuti     backend     taaskasutamiseks     täidetavuse     andmebaasikeel sql/pgq     hallata     definer parool     juurdepääsupoliitika     koodiga     leiate     transaktsioonid     andmebaasisüsteem sql-andmebaasisüsteem     äriteave     taandarenenud     täitmiseks     trigerid     järjestusreeglistik objekt-relatsiooniline     keerukus vari-it     veebiteenuste     eeldab     õppejõu     vastuvõtuaegade     tehnika optimistlik     värskendamine tarkvara     keerukad     andmemudel tõeliselt     replikeerimine vara     eksemplarile     litsentsi     töökiirus tsentraalne     nosql     hoolima     velocity struktureeritud     graafikaprotsessor     volitamine     kvaliteet ligipääsetavus     kompenseeriv     vajab     liides meetod     indeksid sensorid     algatus     rünne sotsiaalne     uue     transaktsioon eksklusiivne     põhjustab     iseloomustada     võidakse     tähenduseta     lähtekood taasta     oleks     evolutsioneerumine paindmetoodika     argumendid     volitustõend     gql objekt     data_type from     tulemus     järjestikulisi     isolatsioonitase     rakendusse     küsimuste     tundlikud     turvaauk     suhtlusosavus     põhinev     saamise     ennetamine euroopa     aknapõhine     lähteformaadis     tehingutöötluse     alusel andmekäitluskeel     omavahel     programmiliides     objektid objektorienteeritud     replikeerimine füüsilisel     paigutamise     nimekirja     bütsantslike     aruande     kannab     laadimiseks     tagasiulatuv     oht sõrmejälg     haldamise     maksimaalsele     mingi     nuppude     skeem orm     olevast     mikroteenus     õppetöö     kvaliteet andmete     eksklusiivne     taastamine enne     otsustamise     märk     iseseisva     cypher võti-väärtus     andmevakad siin     täiendav     solid     rünnak     mägimurrak     kinnitamata     identiteet rakendus     sõnumivahetus     reeglipõhine     kustutamine jõudlus     algatab     invoker isikuandmete     vahend objekt     using     uuringule     korrektne     abiinfo     vari-it     tööplaanid     endast     hajutatuse     arvutivõrk füüsiline     koopia     mälu objekt     hübriid     andmebaasiserveris     kanaarilinnu     inversion     suhtlevad     kokkuvõte     identifikaator     muudetakse     säilitav     silotornid tehniline     modelleerimiskeel optimeerimismoodul     protokoll globaalne     kustutab     rohkemast     võimsuse     where     laupäeval kui     vaade histogramm     elemendid rollback/     tehised arendusmetoodikate     hooletus turvameede     mestimine     õigus     sql-andmebaas     väljakutse     terviklikkus andmebaasisüsteem     sobramine     dimensioon andmebaasisüsteem     vihje     olevad     modernne     litsents omanduslik     ria     suhtes     metoodikaarendus     protsess hadoop     strateegia isoleeritus     sorteeritav     transpordib     jaotustaluvuse     nähtav     koopia conway     eksemplar segment     räsivõti     andmebaasi-     plokk oracle     tähelepanu     tulemused     skeemitud     hetke     pesastatud     andmetüüp postgresql     ülatüübi     märgistik glüüf     osalised     pl/pgsql     tööplaan rakendus     ümberstruktureerimine     tabelisse     mitmest     esitada     saared cap     skeem sql     föderatiivne     privaatpilv     koreograafia killustatud     pealt         b-puu     koopiate     etappide     nimekirjavormi     veerupõhine     loengute     eelised     koodi     lisatest     liitväärtused objekt-relatsiooniline     vastavaid     relvar     ehitamine soe     kontrollitakse     lumehelbeskeem     rakendamise     sisselogimist     kuuendal     pl/sql     slaidikomplekt     isikuandmete     failid sõnastikrünne     pöördprojekteerimine     uncommitted     päringut     materialiseerimine     süsteem graafi     küsib     valib     logifail     responsibility     avalik     paralleelsed     meetod objekt-relatsiooniline     slaidid     olemuslik     litsents     algoritm föderatiivne     muutujad     standardid tehing     järjestus teenus     statistika füüsiline     raiskamine     acidrain     värskendamine     juurdepääsumeetod     mestimispuu     tagasipööramine     kaotsiläinud     kahendobjekt     lehel     pääsupoliitika     kohustuslikkus mittevõimalik     kobar elastsuse     andmebaas sql     asukohale     parameeter rutiin     turvalisus triger     id     comment     järjestatud     pääsumaatriks     stiil refaktoreerimine     fragment     ühele     eksemplar ärivara     väljundiks     teralisus     etapp/faas tabelite     populaarsus     evolutsioneerimine     plokiaheldus sool     laadi     tüübitud     läbiv     võltsimist     algoritm globaalne     apexis     lause vaadete     illegaalsed     regulaaravaldisele     migreerumine     vormid     lainedus föderatiivne     koostamiseks     harjutamisel     põhimõtetest     korduste     laiaveeruline     sidumine     lisamine     blokeeritud     baastabel viitade     spetsifikatsiooni     hulga     vahetus tõeliselt     akende     proovitarkvara     rikutakse     eraelu     liskovi     krüpteerimine rutiinid     kuhugi     kui     andmekaubamaja     lähe     ühest     tellitav     omaduse     võimalikest     päringud andmete     hoitav     päringute     juhtimisotsused andmevaka     andmelett     andmebaasiobjekt andmebaasi     tulud ajakohasus     toimunud     windows     voogtöötlus     sql-andmebaasi     värskendamine mikroteenuse     nested     vaatamine     väljakutse lähteandmebaas     rünne isikuandmete     tabeliplokk     hajustransaktsioon     newsql     olemitüüpide     võrdlemisel     lause index     süsteem kõik-ühes     süsteemikataloog     virtuaalne     infopüük     efekt kose     olnud     operatsiooni     lainedus multiandmebaasisüsteem     punasega     katkematu     eksam     tüüp multiset     indeksid     veerg xml-andmebaasisüsteem     kiiresti     nimega     mõista     andmekaitse     trigerid jaosreplikeerimine     package     detailsus     serveerida     bukett hash     paikneda     abstraktsioonide     töötlemist     hävitamine sõnastikrünne     skaleeritav     alusel     jõurünne     relatsioon relatsioonialgebra     rakendus andmebaasisüsteem     rünnak avalik     exclude     väljaspool     piirkonnal     aidata     jagamiseks     tasemel     lähenemine jõudlus     regulaarne     import     seoses     andmeelement õnnestumine     lugemisoperatsioonid koopia     spetsiifiliselt     kõigepealt optimeerimismoodul     vahendis     ei     täitmisplaan index     viimane     lindilt     väärtused     sisaldab     laiendus     vahetest     tuletatud     maksumus     tulemusena     andmemudel     paremaks     siire     tabelid dokument     veergu     objektide     optimeerimine siin     kinnitamise     kattumatus     multihulk     laused kontseptuaalne     edasilükatud     katta     täitmine     konteinerandmebaas     register parameeter     histogramm maksumuspõhine     tuvastamise     veerg päringus     selles     deklareeritud     rahulolu andmete     toimuv     saadi     operatsioon loogilise     vabastab     viidete     tagasiside     volitustõend andmekaitse     seadusandlus plokiahela     tüüp sql     saavad     loendustüüp objekt-relatsiooniline     objekt-relatsioonilised     sätestatud     liidetav     võimaluste     isikuanded     lahtikirjutamine     ekraanivormi     lause analüüsi     loendustüüp     õppeaine     kontrollitud     anonüümistamine     multiversioon     anomaalia klient     mapreduce sektsioonid     definitsioone     oskused vesiagiilsus     paindmetoodika kose     andmebaasirakenduste     tehakse     andmebaasiobjektide     asukoht keskne     paralleelne     open-closed     mitmesse     kompileerimisaegne     suhtleb     puhvrite     ühetaoline     infovara ülekoormamine     lausete     hoida     stiil iteratiivne     loon     samal     ühtne     terviklik konverteerimis-     vaade postgresql     plokk tabeliruum     oktoobrist     procedure     pilv hetktõmmis     kokku     tüüp integer     mitme     atribuudid     kahefaasiline     transaktsioon asünkroonne     probleem     funktsioon parameeter     deterministlik     service     json/xml     tähtpäring     skaleeritavus     tagasi     piires     konstruktor     käivitusparameetrite     andmevakk     hajus     algoritm konsensuse     skeem andmeait     serialiseerimine     vormile     tulemust     faas hajus     andmebaasisüsteem objekt-relatsiooniline     produtseerib     index     evolutsiooniline     järjestus     andmebaasi     shared     fragmendid funktsionaalsuse     koopia liigub     lisavõimalust     tüüpi     tüüp konstrueeritud     identifitseerimine     juurkasutaja     lõpetab     ebakorrektsed     arendajatele     võimsus     teenusetõkestus     näiteprojekt     logi write     onlain     jõustada     t____insertsql     hulgas     parendamine     esimeses     andmesiire jõudlus     tekib     eeldus     baastüübil     geomeetrilised     liitindeks     eraldi     deklaratiivne     kordamine     säilitatakse     relatsiooniline     tuvastamine andmekandja     tarkvara privaatpilv     nullist     operatiivjuhtimiseks     viide     osa migreerimine     api-liides     andmebaasisüsteem orm     protsess bitmap     automaatselt primaarserver     kordamisküsimused     detailandmed     andmebaasis     süsteem tehniline     andmevoog     xml-põhine     riimuv     server replikeerimine     kolmekihiline     rutiinide     mudel scrum     räägita     ettevalmistusala     pakett sql     pärast     ainult     füüsilise     käikuandmine skriptid     viisardi     üldiselt     oracles     orkestratsioon postgresql     otsing     ebakorrektse     tüüp tüübitud     vahel     nendele     graafi     operatsioon optimeerimismoodul     vanakooli     dependency     iseloomustab     liides turvarike     väljalasked     tipp graph     versioonid multiversioon-     lahendamiseks     ärireeglid     viirusetõrje tehniline     andmevaramu     klass=tabel sql-domeen     kindralite     püsivus     seisundidiagramm     juhitav refaktoreerimine     tugev     evolutsioon     salvestuspunkt     isolatsioon     loomisel     aasta     räsitabel     volitustõend acidrain     andmebaasisüsteem transaktsioon     võimalus     kellaaja     andmebaasisüsteem     arvutüüp     vananenud     juhiseid     võlg koodi     kohtades     täitmisplaan analüüsi     klass     üleslaadimine     sorteeritud     saada     etapp/faas disaini     versioon andmebaasi     moonutamine andmed     vahendid     defineerib     lugeda     taaskasutatav     ühenduse     logistruktuuriga     segregation     täitmisplaanid     generator     pakkimine avatud     write     ruum indeks     cap     execution     täitmise     kontseptuaalne     omadused     paneb     koosneda     tuum     tasakaalustatud otsing     lokaalseid     rutiin mittevõimalik     juurutamine     sql-andmebaasisüsteem sql     kahe     tabelrünne     ülekanne     mudel skaleeritav     klastrisse     nõuab     automaatselt     vaatel     väle     eventual     ridadele     skeem graafi     näited     olete     nägema     hinne     lugemisoperatsioon partnerreplikeerimine     tabelilukustus     vales     poolikute     option rikke-eelse     dokument tippude     parameeter sisend     arendusprotsess     /var/www/html     kõvaketas     kvaliteet     andmeelement transaktsioon     keskne     integreeritud     kasutada     riistvara     analoogiaks     komponentandmebaasisüsteem multiandmebaasisüsteem     edastada     nõutud     dubleerimine     glüüf     koodigeneraator hooldamise     kodeering     fillfactor     päring     reede     replikeerimise     skalaarne     terviklik     teises     koristajaga     harjutamine koodigeneraator     nähtavaks     mitut     klassifikaatorite     osa-terviku     agregaat andmebaasisüsteem     protokoll kahefaasilise     klassifikaatori     horisontaalne     ainekaart     tüüp sql-domeen     reeglid     andmebaas andmete     interpreteerimine kompileerimine     transaktsioon pessimistlik     navigeerimise     tasuta     virk     anomaalia mitteserialiseeritav     detailimine     laiendus postgresql     rutiinid sql-domeen     interface     etapp/     omadus täpsus     sql sql-domeen     oldsql hierarhiline     materjale     lauseid lukustamine     formaadis     käivitamiseks     tipp neoj     ümber     psqli kasutatud     kaartiga     eemaldamine     principle     milline     (uml)     manuaal     teenus andmejärv     teiste     single     salvestus     aktiivne     lisamoodul     juurde     luuaks     hajussüsteem postgresql     moonutatud     salvestamise     lahtikirjutamine otsing     programm     omada     kursuse     väliste     general     unikaalse     süntaks     detailandmed indeksid     päringutöötlus     iteratiivne     pattern     kuumvarusüsteem tilkumine     liides andmed     automatiseerida     optimeerimine loogiline     jätta     migreerumine read     taustprotsess     hõivamine     andmebaas serveriprotsess     staatilisi     otseülekandena     klikivoog     koosneb     otsingu     universaalne     mälus klass     andmemudel rida     volitustõend tugevdus     üleõlapiilumine     magnetlint jõudlus     andmetüüp sql     sügissemestril     heterogeenne     konveiertöö relatsioon     tipp kõik-ühes     andmekirjelduskeele     pakett baastabel     äriteabetarkvara     ekstent otsene     räsiväärtustel     täielik     esituse     liitboksi     käikuandmine jõudlus     registreerimine transaktsioon     standard objekt-relatsiooniline     indeks-klasterdatud     tuleks     kalendrina     protokoll     trügimine     nende     uuesti     andmekuup     omadus)     lüüs     match     mõõt     probleemiks     turvapoliitika     tippude     täitmisel     kontrollimatu     järgimine     poolt konfliktide     olnuid     vaate     erijuhus     gql agregaatidel     arhitektuur     replikeerimine andmebaasisüsteem     muudatused     harjutamine     informatsiooni     lõppeda     lühiajalise     täita     andmemudel rakenduste     logivad     pädevusala     mittejärjestikuline     esinemine     järjestus mittekohustuslik     varundamine/     kokkukuuluvus     salvestamine     mitteserialiseeritav     antimuster tehniline     consistency     kehtima     description     ankurmodelleerimine veerupõhine     välistüüp     võimalused     küsimustest     plokk commons     objekt objekt     veebiteenus hübriidne     sõnad     lahendamine lugemisoperatsioon     andmeait operatiivandmete     andmebaasirakendus     isehäälestuvus     kasutamine     korraldus     olevate     delikaatsed     realiseerib     arvutis     standardile     liiasus andmebaasi     ühendab     graafiku     sünkroniseerimisel     muutmine;     foreign     andmebaasisüsteem postgresql     asukoht andmete     kõik-ühes     värskus     seos     loomine     täitmisplaan loogiline     efekt     klausli     mõjutab     programmis     pöördustee sql-andmebaasisüsteem     ennetamine krüptograafiline     salasõna     kavandamisega     mäluruum     osaliselt     andmeühenduse     tarkvara rea     tabelite     asukohapõhised     pl tabel     sobivaks     transaktsioonide     oota-sure     elemendid segment     pgadmin loon     kõigist     eestikeelseks     kasutatavat     lähenemiste     muster nosql     massiiv veerg     lause rünne     töökiiruse     võimaldada     faktitabel     sql tüübikonstruktor     sisend-väljund     välisvõtme     suurandmed suurandmed     atribuutide     süntaktiline     telemeetria kuum     genereeritud     läbiskaneerimine     määrangu     krüpteerimise     kasuta     pea     nähtamatu järelduslik     koheselt     räsiveerg     (andmete     pakkuma     laiuse     kontekstkommutatsioon käideldavus     andmebaasiüsteem segment     andmebaasisüsteem lukustamine     käitumises     tüüp süsteemi-defineeritud     accessi     developer     panema     täielikult     mudelist     paigutatud     tarkvara pesastatud     abistab     lisaülesanded     operatsioon piirang     tehniline     andmekaitse turvapoliitika     tagasisidet     mikroteenus integratsiooni     indeksi     hindamispõhimõtted     sünonüüm oracle     protsess     programmiliides transaktsioon     konkurents     skeem-lugemisel     järjekorda     olukorra     riistvaraline plokiahela     replikeerimine     üritab     tüübikonstruktor objekt-relatsiooniline     indeks tabeli     koodipunkt unicode     hetktõmmised     nädalat     vaadata     teisendamine     küsimine     profiil euroopa     tüüp ref     võib     asukohast     kitsendus     otstarbe     salvestused     suund parameeter     analyze     muutmise     konfliktipõhine     multiandmebaasisüsteem     regioonide     päringud     petabait     haldur väärtus     tasakaalustatud maksumuspõhine     evolutsioneerumine algatamine     nupule     isolatsioonitase rakendus     nälgimine     parameetri     plokk andmebaas     koopia viiteajaga     vargus     iteratsioon korrutatav     süsteemiarenduse     asünkroonne tarbija     eelnevalt     sql alamtüüp     välkmäu     a tootja     mugavalt     kontrollnimekiri     javascripti     pühendatud     värskendab