Kodulehed
[380] - Andmebaasid I (ITI0206) (kevad 2021)
pinned Kiirvalik Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik
Üldist
Materjalid Materjalide kataloogid
Vaated Erinevad väljavõtted kataloogides olevatest materjalidest. Alternatiivsed juurdepääsuteed materjalidele.
Isiklik Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Abi / Kasutajatugi / Küsimused seoses jätkuainega ("Andmebaasid II")

Avalikud küsimused ja vastused:

Küsimuste teemade nimekiri

Erki Eessaar:
Kui nt üks liige peab ajateenistuse tõttu aasta vahele jätma, kas siis seda projekti võivad erinevad rühma liikmed erinevatel aastatel edasi teha "Andmebaasid II" aine raames, st kaks liiget selle aasta sügisel ja kolmas liige eraldi üksi järgmise aasta sügisel? Kas selline olukord on üldse võimalik või tuleks siis "Andmebaasid I" projekt üksi teha?
Vastus: Kõigepealt tuleb muidugi öelda, et me keegi ei tea täpselt ette, mis juhtub mitme aasta pärast ning elu võib igasugustes nõuetes ja plaanides teha korrektiive. Järgnev on minu käesoleva hetke vaade ning praegu pole mul plaani selles vaates muudatusi teha.

Jätkuaines "Andmebaasid II" peate Te valima ühe serveri andmebaasisüsteemi, mille põhjal oma ("Andmebaasid I") projekti edasi teha. Süsteemid, mille hulgast valik teha, on rangelt ette antud - PostgreSQL ja Oracle (ei näe põhjust seda valikut lähitulevikus muuta, sest tegu on väga heade süsteemidega). Eeldusel, et lähteprojektis kasutati teist andmebaasisüsteemi, on sisuliselt tegemist süsteemi migreerimise projektiga ühelt platvormilt teisele koos koodi puhastamisega ja selleks vajaliku refaktoreerimisega. Ainus lisaks realiseerimist vajav funktsionaalsus on kasutaja tuvastamine.

Projektis tuleb valitud serveri andmebaasisüsteemi abil realiseerida andmebaas ning samuti realiseerida seda andmebaasi kasutav rakendus valitud allsüsteemi ühe töökoha piires. Rakenduse tegemise vahendi valik on vaba, kuid tulemust peab olema muidugi võimalik mulle demonstreerida. Ka sügisese aine projekti saab teha 1-3 üliõpilast. Nagu kevadel, ei sõltu ka sügisese aine projekti maht/nõuded/tähtajad tegijate arvust.

Millised oleksid Teie kaaslase valikud järgmise aasta sügisel, eeldusel, et teete "Andmebaasid I" projekti mitmekesi?
1. Kaaslane teeb edasi kevadel alustatud ja arvestuse saanud projekti, kuid kasutab sügisese projekti tegemiseks teist andmebaasisüsteemi kui Teie sügisel kasutasite.

Toon näite. Oletame, et töö teemaks on "e-poe infosüsteemi kaupade arvestus". Sellel sügisel realiseerib üks grupp selle kasutades Oracle andmebaasisüsteemi. Järgmisel sügisel realiseerib teine grupp selle kasutades PostgreSQL andmebaasisüsteemi. Vahendite valikus võiks muidugi omavahel aegsasti kokku leppida.

2. Kaaslane leiab järgmisel sügisel projekti, millesse ta läheb teiseks või kolmandaks liikmeks.

3. Kaaslane valib projekti tegemiseks ühe selleks otstarbeks "Andmebaasid II" kodulehele välja pandud (mõnede teiste üliõpilaste tehtud) "Andmebaasid I" projekti.

Küsimuste teemade nimekiri

Kõik teema "Küsimused seoses jätkuainega ("Andmebaasid II")" küsimused

Vastatud küsimused