Kodulehed
[380] - Andmebaasid I (ITI0206) (kevad 2021)
pinned Kiirvalik Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik
Üldist
Materjalid Materjalide kataloogid
Vaated Erinevad väljavõtted kataloogides olevatest materjalidest. Alternatiivsed juurdepääsuteed materjalidele.
Isiklik Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Kiirvalik / Avaleht

Käes on 2020/2021 õppeaasta kevadsemestri 6. õppenädal!
Lähenev tähtaegPäevi jäänudKirjeldus
12.03.2021 
Seitsmenda õppenädala praktikumiks võiks üle vaadata slaidikomplekti keerukamate SELECT lausete kohta. Andmebaasid lausete proovimiseks: MS Access, LibreOffice Base, PostgreSQL.
15.03.2021-19.03.2021 Teine vabatahtlik eksami lisapunktide test.
22.02.2021-19.03.2021 12 Teiseks vabatahtlikuks eksami vahetestiks harjutamine SIIN keskkonnas.
19.03.2021 12 
Kaheksanda õppenädala praktikumiks võiks üle vaadata slaidikomplekti alampäringute kohta SELECT lausetes. Andmebaasid lausete proovimiseks: MS Access, LibreOffice Base, PostgreSQL.
21.03.2021 14 Kuupäev, peale midagi ei saa projekti tegija liituda olemasoleva rühmaga (kaks üliõpilast), et nende projekti edasi teha. Endiselt on lubatud projektist eraldumine ja projekti üksinda tegemine, projekti liikme projektist väljaarvamine teiste liikmete poolt ning samuti kahe või kolme üksinda projekti tegija üheks tegijate rühmaks liitumine.
01.03.2021-16.04.2021 40 SQLi harjutamine praktikumides.
25.01.2021-23.04.2021 47 
Periood, mille jooksul projekti eest arvestuse saamine tähendab lõpphinde arvutamise valemis kordajat 1.3. Projekti näitamiseks tuleb tulla minu vastuvõtule (enne 12ndat õppenädalat) või registreerida Mauruses selleks välja pandud ajale (12.-13. õppenädal). Kogu projektide ettenäitamine/konsulteerimine toimub kasutades MS Teams'i.

Kordaja 1.3 on neile väga kiiretele üliõpilastele, kes saavad sisuliselt projekti veatult valmis enneaegselt - projektide vaatamise periood, kui kõik praktikumid ja lisaajad on sellele ülesandele pühendatud, algab 14. õppenädalal (siis on kordaja 1.2) ja kestab kuni 8. juunini (siis on kordaja 0.9). Ma ei oska prognoosida varakult näidata soovijate hulka, kuid vabade vastuvõtuaegade pärast on vaja konkureerida teiste projektidega. Seega kes ees, see võitja.
25.01.2021-07.06.2021 92 
SQLi enesekontroll SIIN keskkonnas. See test on mõeldud SQLi iseseisvaks harjutamiseks. Sellist testi hinde peale ei tehta. SQLi hinne tekib SQL kontrolltöö (ülesannete lahendamine) ja praktikumides lisapunktide ülesannete lahendamise tulemusena.

Kõik selle testi küsimused on ka küsimuste hulgas, millest valitakse hindelise lõpptesti küsimused. Kuigi osad küsimused on teooria kohta, on paljud ka praktilise kallakuga - konkreetsete SQL ülesannete ja nende lahenduste kohta. Küsimustele hästi vastamiseks tasub vaadata teema 3 ja teema 4 materjale.

pinned
Erki Eessaar:
Eksami lisapunktide test kaheksandal õppenädalal

05.03.2021 Kaheksandal õppenädalal (15.03.2021-19.03.2021) on praktikumide alguses võimalik teha vabatahtlikku eksami lisapunktide testi. Testi teemad on järgnevad.
Vaadake palun eksami kordamisküsimusi teemade 3–5 (SQL) ja teema 7 kohta, sest nende hulgas on testi küsimuste valikusse kuuluvaid küsimusi.

Testil osalemiseks on kohustuslik registreerida. Registreerimine toimub Mauruse kaudu: Kiirvalik => Teadmiste kontrollile registreerumine. Registreerimisel pole vaja kommentaari välja midagi kirjutada.

Test toimub üle Interneti. Reeglid on järgmised.
 • Kõik testi tegijad peavad olema MS Teamsis tunniga liikunud.
 • Kõigil testi tegijatel peab tegemise ajaks olema veebikaamera sisse lülitatud ja peab nägema, kuidas testi teete (ekraani pole vaja jagada).
Kes eelnevaid reegleid ei täida, selle tulemust ei arvestata.

Test toimub elektrooniliselt, Mauruse testikeskkonnasKüsimustele vastamiseks materjale ning kõrvalist abi kasutada ei tohi. Lubatud on kasutada Google Translate ja eesti-vene-eesti sõnastikku. Testis on kümme juhuslikult valitud küsimust, vastamiseks on aega 20 minutit. Küsimused on valikvastustega ning ainult üks vastuse variant on õige. Tulemuse saate teada kohe, kuid vastuste õigsust saab vaadata SIIT peale seda, kui reedel on toimunud viimane test. Nädala jooksul saab testi teha maksimaalselt ühe korra. Kui Te ei soovi testi teha, siis ühinege palun tunniga 25 minutit peale tunni algust.

Seda testi järgi teha ei saa.

SIIN saab selleks testiks harjutada.

  pinned
  Erki Eessaar:
  SQLi harjutamisest

  26.02.2021 Kuuendast õppenädalast algab praktikumide ajal SQLi harjutamine. Kuni edasiste teadaanneteni toimub õppetöö endiselt kasutades MS Teamsi.

  Siin kirjeldatakse üldist SQLi harjutamise ja lisapunktide kogumise protsessi. Mõned tehnilised täpsustused lisapunkti ülesannete vastuste esitamise kohta.
  • Kontrolltööl saab punkte ka osaliselt õigete vastuste eest. Lisapunkti ülesannete hindamine seevastu on binaarne - kui kõik on õige, siis 1 punkt, muidu 0 punkti.
  • Ülesannete lahendamise ajal tuleb olla Teamsi tunnis kohal.
  • Enamiku tagasisidest annan mikrofoni kasutades - olge kogu aeg kuuldel.
  • Põhiülesandeid ei pea lahendama tekstis esitatud järjekorras.
  • Esitage ülesanded vaatamiseks ükshaaval - nii kuidas valmis saate.
  • Vastused tuleb esitada kasutades MS Teamsi privaatset vestlust (chat), mitte tunni vestlust kasutades.
  • Vastuste esitamine käib ainult Teamsi kaudu (st mitte meiliteel vms).
  • Mugavama ülevaatamise huvides:
   • palun kasutage lausetes reavahetusi (iga klausel eraldi real, iga alamtingimus eraldi real),
   • palun ärge kasutage lausetes treppimist.
  • Tunni põhiülesannete vastuste esitamisel tuleb vestlusesse kopeerida SQL laused, mitte andmebaasi fail.
  • Iga ülesande kohta tuleb saata eraldi teade. Kui lahendate ülesande mitme lausega, siis tuleb kõik need laused samasse teatesse üksteise järel kirja panna.
  • Iga teate alguses peab olema öeldud, millise numbriga ülesannet selles teates olevad laused lahendavad. Kui lahendate ülesannet LibreOffice Base või PostgreSQL andmebaasisüsteemis, siis tuleb öelda ka seda.
  • Kui ülesande vastuse juures on minu poolt pandud pöial püsti 👍, siis järelikult on vastus õige ja saab ühe punkti.
  • Kui ülesande vastuse juures on minu poolt pandud kurb nägu 😟, siis on vastus vale.
   • Kui on kurb nägu, kuid Te pole saanud/kuulnud tagasisidet, siis küsige üle.
  • Kui pole saanud 10 minuti jooksul tagasisidet, siis küsige üle. Võimalik, et mul on jäänud midagi kahe silma vahele. Ma palun selle eest juba ette vabandust!
  • Punktide saamisel lähevad arvesse ainult vastused, mis on saabunud Teamsi tunni lõpuks + 10 minutit (nt kell 14:00 algava tunni puhul hiljemalt 15:40).
   • Kui esitate vastuse hiljem või muudate saadetud vastust hiljem, siis tagasisidet saate, aga punkte ei saa.
  • Annan jooksvat tagasisidet kuni punktide saamise tähtajani. Kui mõni vastus jäi ülevaatamata, siis teen seda hiljem.
  • Kui parandate vastust, siis ALATI tuleb vestlusesse kopeerida parandatud lause uuesti. Juba saadetud lause teate parandamine ei lähe punktide saamiseks arvesse.
  • Kui kasutate MS Accessi, siis nuputamisülesande vastus tuleb esitada Accessi failina, kuhu on lahenduseks olevad SQL laused Query objektidena salvestatud.
   • Nuputamisülesannete vastuseid vaatan jooksvalt vaid siis kui jääb aega. Kui ei jää, siis vaatan peale tunni lõppu.
   • Teie poolne esmane kontroll on see, et päringu tulemuses olevad read on täpselt samad kui on ülesande tekstis esitatud illustratsioonis. Kui ei ole, siis on lahendus kindlasti vale. Kui on, siis see ei garanteeri veel vastuse õigsust.

  Üldised reeglid
  • Pidage palun protsessi sujuvuse ja maksimaalselt kiiresti tagasiside saamise huvides eelnimetatud reeglitest kinni.
  • Kõiki materjale võib kasutada.
  • Teiste inimeste abi ei või kasutada - ülesannete lahendamine on individuaalne.
  • Käige tunniplaanijärgses tunnis ja jaotuge selle kaudu tundide vahel ühtlaselt.
   • Kui ühte tundi tuleb kokku liiga palju inimesi, siis kõikidel selles tunnis osalejatel on halvemad võimalused saada punkte ja tagasisidet.
   • Kellel pole aine tunniplaanis, siis soovitan käia kolmapäeval kell 14:00 - seal on siiani olnud suhteliselt vähe osalejaid.

   pinnedKas oleks võimalik saada iseseisvaks harjutamiseks mõeldud SQL ülesandeid?

   pinnedMiks õppida SQLi?

   pinnedKuidas arvestatakse lisapunkte?

   Kas on võimalik kasutada arvutiklassi arvutit kaugkasutuse korras?

   Miks on kasulik tükeldada infosüsteemi allsüsteemideks?

   Mis asi on register?

   Miks on vaja klassifikaatorite funktsionaalset allsüsteemi?

   Kuidas valmistuda õppeaines toimuvateks testideks (vahetestid ja lõpptest)?

   Kuidas see aine reageerib COVID-19st tingitud olukorrale?

   Kas leidub kergesti kättesaadavat eestikeelset kirjandust SQL-andmebaaside kavandamisel ettetulevatest probleemidest ja nende lahendustest?

   Tahan SQLi harjutada/lisapunktide ülesandeid lahendada PostgreSQLis või teha projekti PostgreSQL või Oracle andmebaasisüsteemis ning selleks soovin juurdepääsu apex.ttu.ee serverisse. Kuidas seda saada?

   Millisel viisil saab esitada soove selle kohta, kuidas muuta andmebaaside õppeaine koduleht Mauruses paremini kasutatavaks ja materjalid kergemini ülesleitavaks?

   Erki Eessaar:
   Järelkaja esimesele vahetestile ja harjutamine teiseks vahetestiks.

   19.02.2021 SIIN saate vaadata, millistele küsimustele vastasite õigesti ja millistele valesti.

   Alates esmaspäevast 22. veebruarist 2021 saab harjutamise keskkonnas harjutada teiseks vabatahtlikuks vahetestiks, mis toimub kaheksanda õppenädala praktikumide alguses.

    Erki Eessaar:
    Õppetöö viiendal õppenädalal

    19.02.2021 Teisipäeval 23. veebuaril 2021 toimuvad nii praktikum (14:00) kui loeng (16:00) tavapäraselt.

    Kolmapäeval 24. veebruaril 2021 praktikume ei toimu, sest on riigipüha. Kolmapäeviti praktikumides osalejatel palun võimalusel osaleda mõnes teises selle nädala praktikumis.

    Viiendal nädalal on praktikumides võimalus projekti kohta küsida ja tehtud tööd näidata. Palun kasutage võimalust!

     Erki Eessaar:
     Eksami lisapunktide test neljandal õppenädalal

     06.02.2021 Neljandal õppenädalal (15.02.2021-19.02.2021) on praktikumide alguses võimalik teha vabatahtlikku eksami lisapunktide testi. Testi teemad on järgnevad. Vaadake palun eksami kordamisküsimusi teemade 3-5 (SQL) kohta, sest nende hulgas on testi küsimuste valikusse kuuluvaid küsimusi.

     Testil osalemiseks on kohustuslik registreerida. Registreerimine toimub Mauruse kaudu: Kiirvalik => Teadmiste kontrollile registreerumine. Registreerimisel pole vaja kommentaari välja midagi kirjutada.

     Test toimub üle Interneti. Reeglid on järgmised.
     • Kõik testi tegijad peavad olema MS Teamsis tunniga liikunud.
     • Kõigil testi tegijatel peab tegemise ajaks olema veebikaamera sisse lülitatud ja peab nägema, kuidas testi teete (ekraani pole vaja jagada).
     Kes eelnevaid reegleid ei täida, selle tulemust ei arvestata.

     Test toimub elektrooniliselt, Mauruse testikeskkonnasKüsimustele vastamiseks materjale ning kõrvalist abi kasutada ei tohi. Lubatud on kasutada Google Translate ja eesti-vene-eesti sõnastikku. Testis on kümme juhuslikult valitud küsimust, vastamiseks on aega 20 minutit. Küsimused on valikvastustega ning ainult üks vastuse variant on õige. Tulemuse saate teada kohe, kuid vastuste õigsust saab vaadata SIIT peale seda, kui reedel on toimunud viimane test. Nädala jooksul saab testi teha maksimaalselt ühe korra. Kui Te ei soovi testi teha, siis ühinege palun tunniga 25 minutit peale tunni algust.

     Seda testi järgi teha ei saa.

     SIIN saab selleks testiks harjutada.

      Erki Eessaar:
      Tulemused

      05.02.2021 Kui valite Kiirvalik => Tulemused, siis jõuate jooksvate tulemusteni. Seal juures on näha, millal toimus kataloogis viimane muudatus.

      Kui märkate vigu, siis andke palun kohe teada. Semestri õppetöö perioodil muudan seda faili iga teadmiste kontrolliga nädala lõppedes. Suurema privaatsuse huvides on nimekirjas üliõpilase identifikaator, mida näete faili juures.

      Palun lugege kindlasti ka lõpuni teise praktikumi ülesanne ning vaadake selle vastust. See ülesanne on juhendmaterjal andmetele kehtivate reeglite jõustamise kohta MS Accessi andmebaasides. Pean selliste reeglite andmebaasi tasemel jõustamist ülioluliseks ning eeldan seda ka kõikidest iseseisva töö projektidest.

       Erki Eessaar:
       Õppetööst alates kolmandast õppenädalast

       05.02.2021 Esialgu jätkub siin õppeaines töö praktikumides üle MS Teamsi (kindlasti vähemalt viienda õppenädala lõpuni). Lähtuge põhimõttest, et kuni õppejõult pole tundides ja Mauruse vahendusel tulnud uut infot jätkub õppetöö nii nagu see algas (ehk kasutades elektroonilisi kanaleid).

        Erki Eessaar:
        Loengust

        03.02.2021 Segaduse vältimiseks tühistasin MS Teamsis loengu kohtumise. Loengud muidugi toimuvad edasi ja neid saab vaadata otse ja järgi Echos. Loengu ajal on viide otseülekande lingile ka kodulehe avalehel. Kui loengu ajal tekib küsimusi, siis saab neid esitada MS Teamsi tekstivestluses.

         Erki Eessaar:
         Praktikumidest teisel nädalal

         29.01.2021 Teise nädala praktikumis saab lahendada SQL ülesannet tabelite loomise peale. Tunni alguses räägin veidi, siis jagan ülesannet. Selle tunni ajal õigesti lahendamise eest saab lisapunkte. Proovime sellel semestril teha nii, et töö Teamsis meenutab võimalikult suurel määral tööd, kui oleksite füüsiliselt klassis kohal. Seega tuleb vastus kohe tunni ajal ette näidata.
         • SQL lausete ettenäitamiseks saadate need mulle tunni ajal privaatses tekstvestluses (private chat). Vastan kas samas vestluses või siis läbi mikrofoni.
          • Peale tunni lõppu saadetud vastuste eest punkte ei saa.
          • Saata tuleb SQL laused, mitte Accessi fail.
         • Kui on ülesanne tabelite kitsenduste disainivaates lisamise kohta, siis selle ettenäitamiseks jagate ekraani.
          • Esmajärjekorras vaatan üle SQL lausete ülesande vastuseid ning kui aega üle jääb, siis ka ülejäänud ülesannete vastuseid.
         • Kasutada võib kõiki materjale, kuid mitte kaaslaste abi. See põhineb usaldusel.
         See asi saab õnnestuda vaid juhul, kui korraga ei ole kohal liiga palju inimesi. Esimesel nädalal oli esmaspäeval kohal palju rohkem rahvast kui tunniplaan ette näeb. Peaksite käima oma tunniplaani ajal - muidu rikute nii enda kui teiste punktide saamise võimalused. Kellel aine pole tunniplaanis, siis vähe osalejaid oli esimesel nädalal kolmapäeval kell 14:00, neljapäeval kell 12:00 ja reedel kell 12:00.

          Erki Eessaar:
          2. veebruari 2021 praktikumi algusaja muutus

          29.01.2021 Selleks, et jõuda tunni tööd paremini ülevaadata, algab teisipäeval 2. veebruaril 2021 praktikum erandlikult ja ühekordselt kell 13:45, mitte kell 14:00.

           Erki Eessaar:
           Projekti kaaslase otsimine

           26.01.2021 Järgnevad üliõpilased otsivad projekti tegemiseks kaaslast. Huvi korral võtke nendega otse ühendust.

           Andree Hein (andhei@taltech.ee) Hetke teema: Juuksurisalongi teenuste arvestus