Kodulehed
[380] - Andmebaasid I (ITI0206) (kevad 2021)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Kiirvalik / Avaleht

Täna on teisipäev 25.06.2024.
Esiletöstetud
Erki Eessaar:
Lehekülg on suletud

23.01.2022 SEE LEHEKÜLG ON AJALOOLINE VERSIOON!
Aine uus kodulehekülg koos aktuaalse informatsiooniga asub https://maurus.ttu.ee/382

  Esiletöstetud Kas iseseisva töö juhendis ja näiteprojektis on võimalik mugavalt erinevate alamosade vahel liikuda?

  Esiletöstetud Materjale on liiga palju! Kuidas tulla toime suure materjalide hulgaga?

  Esiletöstetud Ma olen informaatika üliõpilane. Ma arvan, et kursuse töö töövihik on suur dokument mida keegi ei kasuta päris elus. Aine projekti tegemine on täielik ajaraisk, sest kogu info mida õppejõud näha tahab tuleb temalt ning kui ise sellest väga õppida ei saa. Milliseid kasulikke teadmisi, lisaks andmebaasidele, see projekt (informaatikutele) annab?

  Esiletöstetud Kas leidub kergesti kättesaadavat eestikeelset kirjandust SQL-andmebaaside kavandamisel ettetulevatest probleemidest ja nende lahendustest?

  Esiletöstetud Kas oleks võimalik saada iseseisvaks harjutamiseks mõeldud SQL ülesandeid?

  Kuidas arvestatakse lisapunkte?

  Millised on MS Accessi eelised teiste SQL-andmebaasisüsteemide ees?

  Kas on võimalik kasutada aines vajalikku tarkvara ilma seda enda arvutisse installeerimata?

  Kuidas valmistuda õppeaines toimuvateks testideks (vahetestid ja lõpptest)?

  Millisel viisil saab esitada soove selle kohta, kuidas muuta andmebaaside õppeaine koduleht Mauruses paremini kasutatavaks ja materjalid kergemini ülesleitavaks?

  Erki Eessaar:
  Semestri lõppsõnad

  10.06.2021 Tänan kõiki osalejaid ja soovin ilusat suve!

  Vaatamata maailmas toimuvale läheb sügisel kindlasti õppetöö ühel või teisel viisil edasi. Kasutan juhust ja teen veidi reklaami õppeainele "Andmebaasid II" (ITI0207), mis on paljude "Andmebaasid I" õppeainet õppinute õppekavas valikaine. Informaatikutel on see nii bakalaureuse- kui magistriõppe kavas ja äriinfotehnoloogidel magistriõppe kavas. Loenguid on jälle plaanis lindistada (2020. aasta lindistus) ning praktikumides võib käia endale sobival ajal.

  Andmebaasirakenduste programmeerijad peavad andmebaase hästi tundma (proovin SIIN seda põhjendada). Õppeained "Andmebaasid I" ja "Andmebaasid II" moodustavad loogilise terviku. Õppeaine "Andmebaasid II" teemadeks on serveri SQL-andmebaasi programmeerimine, andmebaasisüsteemide hingeelu, andmekäitluse operatsioonide töökiiruse parandamine, andmete turvalisus, transaktsioonide haldus, SQL andmekäitluskeele lausete töötlemine ning erinevat tüüpi andmebaasid (NoSQL andmekogumid, objektorienteeritud ja objekt-relatsioonilised andmebaasid, hajusad andmebaasid, andmeaidad ja andmevakad). Siin kirjeldatakse teemasid mõistekaartide abil.

  Praktilise poole pealt jätkub "Andmebaasid I" projekti tegemine võimsamate vahenditega, milleks on andmebaasisüsteemid PostgreSQL või Oracle (need kuuluvad kõige populaarsemate ja võimekamate SQL-andmebaasisüsteemide hulka) ning vabalt valitud rakenduse tegemise vahend. Rakenduse tegemise vahend võib muuhulgas olla Oracle andmebaasi põhjal veebirakenduste loomiseks mõeldud Oracle APEX ning meie oma ülikooli tublide üliõpilaste poolt loodud analoogiline vahend PostgreSQL jaoks - pgApex (viide lõputööle, millega anti arenduse avapauk). Kuid võimalusi on ka teisi, kuni selleni välja, et ka kevadel tehtud MS Accessi rakendus on võimalik teisendada PostgreSQL andmebaasi töölauarakenduseks. Kui "Andmebaasid I" on jäänud pooleli või pole seda õpitud, siis projekti tegemiseks saab valida ühe etteantud "Andmebaasid I" projekti (valikus on kolm projekti). Seda valikut võivad kasutada ka kõik "Andmebaasid I" läbinud, kes ei taha oma kevadise projektiga jätkata.

  Praktikumides projekti tegemine annab lisapunkte, semestri sees saab koguda vahetestidega lisapunkte eksamile ning aine lõpetab kokkuvõtlik test. Testideks saab juba tuttava harjutuskeskkonna kaudu harjutada. Realiseeritavast andmebaasist vigade otsimiseks ja väljaajamiseks kasutatakse automatiseeritud vahendit, mida iga projekti tegija saab piiramatult kasutada. Projekti hindamisel on kasutusel (kasutajanimi: SIS2  parool: SIS2) hindamismudel, mis annab kõigile projekti tegijatele algusest peale detailset infot selle kohta, mida hinnatakse ning milliste vigade eest kui palju punkte kaotsi läheb.

  Kellel huvi, võib vaadata õppeaine "Andmebaasid II" kodulehe 2020. aasta sügise versiooni:
  https://maurus.ttu.ee/379
  kasutajanimi: SIS2
  parool: SIS2

   Erki Eessaar:
   Projektide ettenäitamine/küsimine nende kohta

   02.06.2021 Nüüd on välja pandud ajad semestri viimasteks päevadeks.

    Erki Eessaar:
    SQL kontrolltöö teise järeltöö tulemused ning kolmas järeltöö

    28.05.2021 Siin (kataloogis Tulemused) on 26. mail 2021 ja 27. mail 2021 toimunud SQL kontrolltöö järeltöö tulemused.

    Mauruses on avatud registreerimine kolmandale järeltööle, mis toimub 7. juunil 2021 kell 11:00.
    See on selle semestri kõige viimane võimalus SQL kontrolltööd teha.

    Reeglid.

    1. Osaleda võivad kõik soovijad. Kõigil järeltööl osalejatel läheb lõpphinde arvutamisel arvesse järeltöö hinne, sõltumata sellest, kas see on parem või halvem kui eelmise töö hinne. NB! Nagu ka põhitööl kehtib reegel, et kui registreerite ja saadan ülesande, kuid Te ei esita vastust, siis on hinne 0.
    2. Mingeid abimaterjale (kaasa arvatud A4 mahus leht) pole lubatud kasutada.
    3. Lisapunktid enam arvesse ei lähe (see kehtib ka nendele, kes teevad tööd esmakordselt).
    4. Osavõtuks on registreerimine kohustuslik. Registreerimine lõpeb kaks tundi enne kontrolltöö algust.

    Muus osas kehtivad samad reeglid kui SQL kontrolltööd esimest korda tehes.

     Erki Eessaar:
     SQL kontrolltöö esimese järeltöö tulemused ning teine järeltöö

     21.05.2021 Kataloogis Tulemused on 14. mail 2021 toimunud SQL kontrolltöö järeltöö tulemused.

     Kuna sellel nädalal oli lõputööde esitamise tähtaeg, siis kahjuks ei jõudnud ma kontrolltöö vastuseid varem üle vaadata. Palun vabandust viivituse eest!

     Mauruses on avatud registreerimine teisele järeltööle, mis toimub 27. mail 2021 kell 11:00.

     Reeglid.

     1. Osaleda võivad kõik soovijad. Kõigil järeltööl osalejatel läheb lõpphinde arvutamisel arvesse järeltöö hinne, sõltumata sellest, kas see on parem või halvem kui eelmise töö hinne. NB! Nagu ka põhitööl kehtib reegel, et kui registreerite ja saadan ülesande, kuid Te ei esita vastust, siis on hinne 0.
     2. Mingeid abimaterjale (kaasa arvatud A4 mahus leht) pole lubatud kasutada.
     3. Lisapunktid enam arvesse ei lähe (see kehtib ka nendele, kes teevad tööd esmakordselt).
     4. Osavõtuks on registreerimine kohustuslik. Registreerimine lõpeb kaks tundi enne kontrolltöö algust.

     Muus osas kehtivad samad reeglid kui SQL kontrolltööd esimest korda tehes.

      Erki Eessaar:
      Projektide ettenäitamine/küsimine nende kohta 16ndal-18ndal õppenädalal

      13.05.2021 Lisasin mõned projekti ettenäitamise ajad reedeks 14. maiks 2021. Samuti lisasin ajad eksamisessiooni kaheks esimeseks nädalaks. Registreerimine toimub SIIN.

       Erki Eessaar:
       16nda nädala loeng

       11.05.2021 Loengu algus viibib ja alustame umbes 16:05

        Erki Eessaar:
        Projektide ettenäitamine/küsimine nende kohta 16ndal õppenädalal

        03.05.2021 SIIN on registreerimiseks välja pandud ajad 16ndaks õppenädalaks.

         Erki Eessaar:
         Jooksva hindamise aruanne

         28.04.2021 Nüüd kajastuvad SQL töö viimased tulemused ka seal.

          Erki Eessaar:
          SQL kontrolltöö

          28.04.2021 SIIN on väljas kõigi 13. õppenädalal toimunud SQL kontrolltööde tulemused.

          Välja on kuulutatud järeltöö, mis toimub 14. mail 2021 kell 12:00. Järeltööle saab registreerida SIIN ning korralduse kohta lugege palun SIIT. Kui soovite osaleda, siis on registreerimine kohustuslik. Registreerimine lõpeb kaks tundi enne kontrolltöö algust.

           Erki Eessaar:
           Projektide ettenäitamine/küsimine nende kohta

           22.04.2021 Lisasin mõned ajad reedeks 23. aprilliks 2021. Registreerimine Mauruses.

            Erki Eessaar:
            Projektide ettenäitamine/küsimine nende kohta 14ndal ja 15ndal õppenädalal

            17.04.2021 SIIN on registreerimiseks välja pandud ajad 14ndaks ja 15ndaks õppenädalaks.

             Erki Eessaar:
             Eksam (lõpptest)

             17.04.2021 SIIN (kataloog Aine korraldus) on info eksami kohta. Nimetan mõned põhipunktid (rohkem infot on failis).
             • Eksami tegemiseks me kokku ei kogune - eksam toimub üle Interneti.
             • Registreerumine toimub ÕISis.
             • Mitte mingeid abimaterjale või kellegi abi kasutada ei tohi. Võib kasutada Google Translate'i ja Eesti-Vene-Eesti sõnastikku.
             • Eksami ajal peab olema kohal selleks otstarbeks loodud MS Teams kohtumisel ja veebikaamera peab olema sisselülitatud.
             • Eksamit saab teha alles siis, kui eksamieeldused on täidetud (registreeruda võib varem, kuid kui enne eksami algust selgub, et eeldused pole täidetud, siis ma kustutan registreerimise).
             • SIIN saab eksamiks harjutada.
             • SIIN toimub eksami enese tegemine.
             Kataloogis Teooria on väljas kõik selle semestri materjalid. Lisaks nendele materjalidele hõlmab eksam ka küsimusi SQLi ja iseseisva töö projekti kohta. SIIN on kordamisküsimused.

              Erki Eessaar:
              Lisapunktid

              17.04.2021 Kataloogis Tulemused on nüüd väljas lõplik lisapunktide seis. Kui märkate vigu, siis andke palun kohe teada.

               Erki Eessaar:
               SQLi nuputamisülesanded

               17.04.2021 Nüüd on SIIN ja SIIN (ülesanded hotelli andmebaasi põhjal) väljas SQLi nuputamisülesannete lahendused.

                Erki Eessaar:
                Iseseisev töö e projekt

                09.04.2021 SIIN (kataloog Aine korraldus) on juhend iseseisva töö esitamiseks ning hindamisel osalemiseks. Iseseisva töö ettenäitamisele registreerimine on Mauruses avatud (seal on hetkel ajad 12. ja 13. õppenädalaks; edasised ajad lisanduvad järk-järgult) - seda saab teha SIIN.

                Rõhutan paari põhipunkti.
                • Kogu projektide ülevaatamine toimub MS Teamsis (sõltumata olukorras terviserindel).
                • Alates 12ndast õppenädalast kuni projektide vaatamise perioodi lõpuni (8. juuni 2021) toimub registreerimine projekti näitamiseks (olgu siis pooliku projekti kohta tagasiside saamiseks või lõpptulemuse esitamiseks) ainult Mauruses.
                • Selleks, et kohtumine läheks kiiremini, laadige palun enne kohtumise algust töö esitamise iseseisva töö esitamise ülesande vastusena üles failid, mida tahate näidata. Sinna võib laadida ka pooleliolevat tööd. Siis saan kohe kohtumise algul failid sealt alla laadida ja enda arvutis avada.
                • Korraga võib projekti kohta olla maksimaalselt üks ettenäitamisele registreerimine. Kui neid on rohkem, siis kustutan need ja jätan alles vaid kõige varasema.

                 Erki Eessaar:
                 SQL kontrolltöö

                 09.04.2021 SIIN (kataloog Aine korraldus) on väljas 13ndal õppenädalal toimuva SQL kontrolltöö kirjeldus. Lugege see palun tähelepanelikult läbi. Registreerumine on avatud SIIN. Kontrolltööks osavõtuks on registreerumine kohustuslik (ilma selleta ei saa ülesannet). Registreerumine lõpeb kaks tundi enne kontrolltöö algust.

                 Lugege palun ka SEDA faili, kus tuuakse välja tüüpilised vead, mida tehakse (kontrolltöös, aga mitte ainult) SQL lausete kirjutamisel ja kuidas oleks õige teha.

                  Erki Eessaar:
                  SQL kontrolltöö hinne automaatselt 5

                  09.04.2021 Kui saate 12nda õppenädala lõpuks (16.04.2021) kokku 16 või rohkem SQL kontrolltöö lisapunkti, siis saate automaatselt SQL kontrolltöö hindeks 5.

                  12nda õppenädala harjutustundides saab veel ülesandeid lahendada. Põhiülesandeid on ikka 3 (igaüks üks punkt). Nuputamisülesandeid võib lahendada nii palju kui jaksu on ja lahendada neid ka erinevate praktikumide ajal.

                  Kui Te ei saa kontrolltöö hindeks automaatselt 5, siis lähevad kogutud lisapunktid arvesse 13nda õppenädala SQL kontrolltöö põhitööl ja 16nda õppenädala järeltööl.

                  Kõik üle lävendi olevad SQL lisapunktid lähevad eksami lisapunktideks. Seega, kui Teil on näiteks 20 SQL lisapunkti, siis saate eksamile 4 lisapunkti.

                   Erki Eessaar:
                   Tagasiside küsitluse tulemused

                   05.04.2021 SIIN on 28. märtsist 2021 kuni 1. aprillini 2021 toimunud tagasiside küsitluse tulemuste kokkuvõte.

                    Erki Eessaar:
                    Tagasiside küsitlus

                    26.03.2021 Sellel aastal toimub "Mudaste kaartide" anonüümne tagasiside küsitlus aine kohta kasutades elektroonilisi vahendeid. Tagasiside on oodatud ja õppejõule kasulik. Olen sealt saanud mitmeid õppetöö parema korraldamise ideid, mida juba jooksval semestril või vähemalt järgmistel semestritel rakendada.

                    Tagasisidele andmiseks vajutage palun SIIA lingile.

                    Koostan tagasiside alusel ka ülevaate, mis ilmub kursuse kodulehele kataloogi Aine korraldus. Arvestan ülevaates tagasisidega, mis on antud hiljemalt neljapäeval 1. aprillil 2021 kell 23:59.

                    Tänan juba ette vastuste ning vastamisele pühendatud aja eest!

                    Informaatika õppekaval toimub samal ajal anonüümne tagasiside küsitlus, mis on korraldatud õppekava juhi poolt ja milles saab anda tagasisidet erinevatele ainetele. Võite oma tagasiside kirjutada sinna, või siia või mõlemasse - nii nagu ise paremaks peate.

                     Erki Eessaar:
                     Suur reede

                     26.03.2021 Reedel 02.04.2021 on riigipüha - Suur reede. Sellel päeval praktikumi ei toimu. Kõik, kes tavatsevad reedeti praktikumis käia, võiksid osalemiseks leida tunniplaanist mõne teise selle nädala praktikumi. Praktikumides jätkub SQLi harjutamine.

                      Erki Eessaar:
                      Kasulik teada

                      22.03.2021 Üheksanda nädala praktikumi esimeses pooles lahendan läbi kaheksanda nädala vastava praktikumi tunni ülesanded. Igas tunnis olid erinevad ülesanded. Salvestan need praktikumid ja lindistusi saab vaadata Kiirvalik=>Praktikumide lindistus alt (sisselogimiseks @ttu.ee meiliaadress ja Uni-ID parool). Nädala lõpuks on seal 21 erineva ülesande lahendamine.

                      Kellel huvi, see saab vaadata SIIT lindistust, kuidas lahendasin eelmisel aastal läbi SQL kontrolltöö näiteülesande Tudeng 2. Ülesannete teksti ja lahendamise käigus koostatud laused leiab SIIT.

                      Alates 22. märtsist 2021 saab SIIN juba harjutada eksamiks (lõpptestiks). Meenutan, et sealsamas saab ka teha SQLi iseseisva harjutamise testi. Muide, need küsimused, mida näeb SQLi iseseisva harjutamise testis valitakse samuti nende küsimuste hulgast, mis võivad tulla ka lõpptesti.

                      SIIN saate vaadata oma vahetestide õigeid/valesid vastuseid.

                       Erki Eessaar:
                       Rakenduse tegemine MS Accessis

                       16.03.2021 Siin loengu lindistuses on alates 35. minutist on pikemalt juttu andmebaasirakenduse tegemisest MS Accessis.

                       Töövihiku projekti tegijad peavad realiseerima juhataja töökoha. Siin on töövihiku põhjal tehtud näiterakendus.

                        Erki Eessaar:
                        Vale viite parandus

                        09.03.2021 Saatsin eelmise nädala lõpus laiali teate seitsmenda nädala ettevalmistuse kohta, kus oli viide valele dokumendile. Palun vabandust!

                        Siin on õige viide: Seitsmenda õppenädala praktikumiks võiks üle vaadata slaidikomplekti keerukamate SELECT lausete kohta. Andmebaasid lausete proovimiseks: MS Access, LibreOffice Base, PostgreSQL.

                         Erki Eessaar:
                         Eksami lisapunktide test kaheksandal õppenädalal

                         05.03.2021 Kaheksandal õppenädalal (15.03.2021-19.03.2021) on praktikumide alguses võimalik teha vabatahtlikku eksami lisapunktide testi. Testi teemad on järgnevad.
                         Vaadake palun eksami kordamisküsimusi teemade 3–5 (SQL) ja teema 7 kohta, sest nende hulgas on testi küsimuste valikusse kuuluvaid küsimusi.

                         Testil osalemiseks on kohustuslik registreerida. Registreerimine toimub Mauruse kaudu: Kiirvalik => Teadmiste kontrollile registreerumine. Registreerimisel pole vaja kommentaari välja midagi kirjutada.

                         Test toimub üle Interneti. Reeglid on järgmised.
                         • Kõik testi tegijad peavad olema MS Teamsis tunniga liikunud.
                         • Kõigil testi tegijatel peab tegemise ajaks olema veebikaamera sisse lülitatud ja peab nägema, kuidas testi teete (ekraani pole vaja jagada).
                         Kes eelnevaid reegleid ei täida, selle tulemust ei arvestata.

                         Test toimub elektrooniliselt, Mauruse testikeskkonnasKüsimustele vastamiseks materjale ning kõrvalist abi kasutada ei tohi. Lubatud on kasutada Google Translate ja eesti-vene-eesti sõnastikku. Testis on kümme juhuslikult valitud küsimust, vastamiseks on aega 20 minutit. Küsimused on valikvastustega ning ainult üks vastuse variant on õige. Tulemuse saate teada kohe, kuid vastuste õigsust saab vaadata SIIT peale seda, kui reedel on toimunud viimane test. Nädala jooksul saab testi teha maksimaalselt ühe korra. Kui Te ei soovi testi teha, siis ühinege palun tunniga 25 minutit peale tunni algust.

                         Seda testi järgi teha ei saa.

                         SIIN saab selleks testiks harjutada.

                          Erki Eessaar:
                          SQLi harjutamisest

                          26.02.2021 Kuuendast õppenädalast algab praktikumide ajal SQLi harjutamine. Kuni edasiste teadaanneteni toimub õppetöö endiselt kasutades MS Teamsi.

                          Siin kirjeldatakse üldist SQLi harjutamise ja lisapunktide kogumise protsessi. Mõned tehnilised täpsustused lisapunkti ülesannete vastuste esitamise kohta.
                          • Kontrolltööl saab punkte ka osaliselt õigete vastuste eest. Lisapunkti ülesannete hindamine seevastu on binaarne - kui kõik on õige, siis 1 punkt, muidu 0 punkti.
                          • Ülesannete lahendamise ajal tuleb olla Teamsi tunnis kohal.
                          • Enamiku tagasisidest annan mikrofoni kasutades - olge kogu aeg kuuldel.
                          • Põhiülesandeid ei pea lahendama tekstis esitatud järjekorras.
                          • Esitage ülesanded vaatamiseks ükshaaval - nii kuidas valmis saate.
                          • Vastused tuleb esitada kasutades MS Teamsi privaatset vestlust (chat), mitte tunni vestlust kasutades.
                          • Vastuste esitamine käib ainult Teamsi kaudu (st mitte meiliteel vms).
                          • Mugavama ülevaatamise huvides:
                           • palun kasutage lausetes reavahetusi (iga klausel eraldi real, iga alamtingimus eraldi real),
                           • palun ärge kasutage lausetes treppimist.
                          • Tunni põhiülesannete vastuste esitamisel tuleb vestlusesse kopeerida SQL laused, mitte andmebaasi fail.
                          • Iga ülesande kohta tuleb saata eraldi teade. Kui lahendate ülesande mitme lausega, siis tuleb kõik need laused samasse teatesse üksteise järel kirja panna.
                          • Iga teate alguses peab olema öeldud, millise numbriga ülesannet selles teates olevad laused lahendavad. Kui lahendate ülesannet LibreOffice Base või PostgreSQL andmebaasisüsteemis, siis tuleb öelda ka seda.
                          • Kui ülesande vastuse juures on minu poolt pandud pöial püsti 👍, siis järelikult on vastus õige ja saab ühe punkti.
                          • Kui ülesande vastuse juures on minu poolt pandud kurb nägu 😟, siis on vastus vale.
                           • Kui on kurb nägu, kuid Te pole saanud/kuulnud tagasisidet, siis küsige üle.
                          • Kui pole saanud 10 minuti jooksul tagasisidet, siis küsige üle. Võimalik, et mul on jäänud midagi kahe silma vahele. Ma palun selle eest juba ette vabandust!
                          • Punktide saamisel lähevad arvesse ainult vastused, mis on saabunud Teamsi tunni lõpuks + 15 minutit (nt kell 14:00 algava tunni puhul hiljemalt 15:45).
                           • Kui esitate vastuse hiljem või muudate saadetud vastust hiljem, siis tagasisidet saate, aga punkte ei saa.
                          • Annan jooksvat tagasisidet kuni punktide saamise tähtajani. Kui mõni vastus jäi ülevaatamata, siis teen seda hiljem.
                          • Kui parandate vastust, siis ALATI tuleb vestlusesse kopeerida parandatud lause uuesti. Juba saadetud lause teate parandamine ei lähe punktide saamiseks arvesse.
                          • Kui kasutate MS Accessi, siis nuputamisülesande vastus tuleb esitada Accessi failina, kuhu on lahenduseks olevad SQL laused Query objektidena salvestatud.
                           • Nuputamisülesannete vastuseid vaatan peale tunni lõppu ja saadan siis Teamsi kaudu tagasiside.
                           • Teie poolne esmane kontroll on see, et päringu tulemuses olevad read on täpselt samad kui on ülesande tekstis esitatud illustratsioonis. Kui ei ole, siis on lahendus kindlasti vale. Kui on, siis see ei garanteeri veel vastuse õigsust.

                          Üldised reeglid
                          • Pidage palun protsessi sujuvuse ja maksimaalselt kiiresti tagasiside saamise huvides eelnimetatud reeglitest kinni.
                          • Kõiki materjale võib kasutada.
                          • Teiste inimeste abi ei või kasutada - ülesannete lahendamine on individuaalne.
                          • Käige tunniplaanijärgses tunnis ja jaotuge selle kaudu tundide vahel ühtlaselt.
                           • Kui ühte tundi tuleb kokku liiga palju inimesi, siis kõikidel selles tunnis osalejatel on halvemad võimalused saada punkte ja tagasisidet.
                           • Kellel pole aine tunniplaanis, siis soovitan käia kolmapäeval kell 14:00 - seal on siiani olnud suhteliselt vähe osalejaid.

                           Erki Eessaar:
                           Järelkaja esimesele vahetestile ja harjutamine teiseks vahetestiks.

                           19.02.2021 SIIN saate vaadata, millistele küsimustele vastasite õigesti ja millistele valesti.

                           Alates esmaspäevast 22. veebruarist 2021 saab harjutamise keskkonnas harjutada teiseks vabatahtlikuks vahetestiks, mis toimub kaheksanda õppenädala praktikumide alguses.

                            Erki Eessaar:
                            Õppetöö viiendal õppenädalal

                            19.02.2021 Teisipäeval 23. veebuaril 2021 toimuvad nii praktikum (14:00) kui loeng (16:00) tavapäraselt.

                            Kolmapäeval 24. veebruaril 2021 praktikume ei toimu, sest on riigipüha. Kolmapäeviti praktikumides osalejatel palun võimalusel osaleda mõnes teises selle nädala praktikumis.

                            Viiendal nädalal on praktikumides võimalus projekti kohta küsida ja tehtud tööd näidata. Palun kasutage võimalust!

                             Erki Eessaar:
                             Eksami lisapunktide test neljandal õppenädalal

                             06.02.2021 Neljandal õppenädalal (15.02.2021-19.02.2021) on praktikumide alguses võimalik teha vabatahtlikku eksami lisapunktide testi. Testi teemad on järgnevad. Vaadake palun eksami kordamisküsimusi teemade 3-5 (SQL) kohta, sest nende hulgas on testi küsimuste valikusse kuuluvaid küsimusi.

                             Testil osalemiseks on kohustuslik registreerida. Registreerimine toimub Mauruse kaudu: Kiirvalik => Teadmiste kontrollile registreerumine. Registreerimisel pole vaja kommentaari välja midagi kirjutada.

                             Test toimub üle Interneti. Reeglid on järgmised.
                             • Kõik testi tegijad peavad olema MS Teamsis tunniga liikunud.
                             • Kõigil testi tegijatel peab tegemise ajaks olema veebikaamera sisse lülitatud ja peab nägema, kuidas testi teete (ekraani pole vaja jagada).
                             Kes eelnevaid reegleid ei täida, selle tulemust ei arvestata.

                             Test toimub elektrooniliselt, Mauruse testikeskkonnasKüsimustele vastamiseks materjale ning kõrvalist abi kasutada ei tohi. Lubatud on kasutada Google Translate ja eesti-vene-eesti sõnastikku. Testis on kümme juhuslikult valitud küsimust, vastamiseks on aega 20 minutit. Küsimused on valikvastustega ning ainult üks vastuse variant on õige. Tulemuse saate teada kohe, kuid vastuste õigsust saab vaadata SIIT peale seda, kui reedel on toimunud viimane test. Nädala jooksul saab testi teha maksimaalselt ühe korra. Kui Te ei soovi testi teha, siis ühinege palun tunniga 25 minutit peale tunni algust.

                             Seda testi järgi teha ei saa.

                             SIIN saab selleks testiks harjutada.

                              Erki Eessaar:
                              Tulemused

                              05.02.2021 Kui valite Kiirvalik => Tulemused, siis jõuate jooksvate tulemusteni. Seal juures on näha, millal toimus kataloogis viimane muudatus.

                              Kui märkate vigu, siis andke palun kohe teada. Semestri õppetöö perioodil muudan seda faili iga teadmiste kontrolliga nädala lõppedes. Suurema privaatsuse huvides on nimekirjas üliõpilase identifikaator, mida näete faili juures.

                              Palun lugege kindlasti ka lõpuni teise praktikumi ülesanne ning vaadake selle vastust. See ülesanne on juhendmaterjal andmetele kehtivate reeglite jõustamise kohta MS Accessi andmebaasides. Pean selliste reeglite andmebaasi tasemel jõustamist ülioluliseks ning eeldan seda ka kõikidest iseseisva töö projektidest.

                               Erki Eessaar:
                               Õppetööst alates kolmandast õppenädalast

                               05.02.2021 Esialgu jätkub siin õppeaines töö praktikumides üle MS Teamsi (kindlasti vähemalt viienda õppenädala lõpuni). Lähtuge põhimõttest, et kuni õppejõult pole tundides ja Mauruse vahendusel tulnud uut infot jätkub õppetöö nii nagu see algas (ehk kasutades elektroonilisi kanaleid).

                                Erki Eessaar:
                                Loengust

                                03.02.2021 Segaduse vältimiseks tühistasin MS Teamsis loengu kohtumise. Loengud muidugi toimuvad edasi ja neid saab vaadata otse ja järgi Echos. Loengu ajal on viide otseülekande lingile ka kodulehe avalehel. Kui loengu ajal tekib küsimusi, siis saab neid esitada MS Teamsi tekstivestluses.

                                 Erki Eessaar:
                                 Praktikumidest teisel nädalal

                                 29.01.2021 Teise nädala praktikumis saab lahendada SQL ülesannet tabelite loomise peale. Tunni alguses räägin veidi, siis jagan ülesannet. Selle tunni ajal õigesti lahendamise eest saab lisapunkte. Proovime sellel semestril teha nii, et töö Teamsis meenutab võimalikult suurel määral tööd, kui oleksite füüsiliselt klassis kohal. Seega tuleb vastus kohe tunni ajal ette näidata.
                                 • SQL lausete ettenäitamiseks saadate need mulle tunni ajal privaatses tekstvestluses (private chat). Vastan kas samas vestluses või siis läbi mikrofoni.
                                  • Peale tunni lõppu saadetud vastuste eest punkte ei saa.
                                  • Saata tuleb SQL laused, mitte Accessi fail.
                                 • Kui on ülesanne tabelite kitsenduste disainivaates lisamise kohta, siis selle ettenäitamiseks jagate ekraani.
                                  • Esmajärjekorras vaatan üle SQL lausete ülesande vastuseid ning kui aega üle jääb, siis ka ülejäänud ülesannete vastuseid.
                                 • Kasutada võib kõiki materjale, kuid mitte kaaslaste abi. See põhineb usaldusel.
                                 See asi saab õnnestuda vaid juhul, kui korraga ei ole kohal liiga palju inimesi. Esimesel nädalal oli esmaspäeval kohal palju rohkem rahvast kui tunniplaan ette näeb. Peaksite käima oma tunniplaani ajal - muidu rikute nii enda kui teiste punktide saamise võimalused. Kellel aine pole tunniplaanis, siis vähe osalejaid oli esimesel nädalal kolmapäeval kell 14:00, neljapäeval kell 12:00 ja reedel kell 12:00.

                                  Erki Eessaar:
                                  2. veebruari 2021 praktikumi algusaja muutus

                                  29.01.2021 Selleks, et jõuda tunni tööd paremini ülevaadata, algab teisipäeval 2. veebruaril 2021 praktikum erandlikult ja ühekordselt kell 13:45, mitte kell 14:00.

                                   Erki Eessaar:
                                   Projekti kaaslase otsimine

                                   26.01.2021 Järgnevad üliõpilased otsivad projekti tegemiseks kaaslast. Huvi korral võtke nendega otse ühendust.

                                   Andree Hein (andhei@taltech.ee) Hetke teema: Juuksurisalongi teenuste arvestus