Kodulehed
[380] - Andmebaasid I (ITI0206) (kevad 2021)
pinned Kiirvalik Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik
Üldist
Materjalid Materjalide kataloogid
Vaated Erinevad väljavõtted kataloogides olevatest materjalidest. Alternatiivsed juurdepääsuteed materjalidele.
Isiklik Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Abi / Kasutajatugi / Andmebaasi kavandamise sisulised küsimused

Avalikud küsimused ja vastused:
Teemad:

                         
Anonüümne:
Küsimus kontseptuaalse andmemudeli kohta. Ma saan aru, et peame atribuute lisama X'le ja näiteks kliendile (on_nõus_tülitamisega), aga kuidas on erinevate standartsemate atribuutidega teiste olemitüüpide puhul. Nagu näiteks Töötaja_seisundi_liik, X_seisundi_liik või Riik: kas neile peaks ka lisama atribuudid nagu näiteks seisundi_liik_id, nimetus, kirjeldus. Vaadates vastuvõtuaegade näidisprojekti, siis seal näiteks pole neid atribuute kontseptuaalses andmemudelis välja toodud, kuid füüsilises disainis on. Samas X'i jaoks toome me ka kontseptuaalses andmemudelis selle koodi ja nimetuse välja. Seetõttu olen veidi segaduses ja lootsin, et ehk oleks võimalik natukene selgitust või suunamist saada sellele, missugused parameetrid lähevad kontseptuaalsesse andmemudelisse ning mis ainult füüsilisse disaini.
Vastus:
Kõikidel klassifikaatoritel (sh Riik, X_seisundi_liik, Töötaja_seisundi_liik jne) on pärimise kaudu atribuudid kood ja nimetus. Need atribuudid on kirjeldatud olemitüübis Klassifikaator ja alamtüüpide juures ei ole vaja neid uuest kirjeldada. Alamtüübi juures tuleb kirjeldada täiendavad atribuudid, mis on spetsiifilised konkreetsele alamtüübile - nii nagu Amet puhul on esitatud atribuut kirjeldus. Kirjeldusi on plaanis registreerida ainult ametite puhul, kuid mitte näiteks riikide ja töötaja seisundi liikide puhul. Teisendusreeglite rakendamise tulemusena tekivad taolisest kontseptuaalsest andmemudelist sellised tabelid nagu Töötaja_seisundi_liik (töötaja_seisundi_liik_kood, nimetus) ja Amet (amet_kood, nimetus, kirjeldus). Eraldi tabelit Klassifikaator ei looda, sest sellel oleks palju puuduseid.

Kontseptuaalne andmemudel kirjeldab nõudeid andmetele, mitte andmebaasi tehnilist realisatsiooni konkreetse andmemudeli põhjal ja konkreetses andmebaasisüsteemis. Kontseptuaalses andmemudelis EI ESITATA:
- "välisvõtme" atribuute - näiteks riigi_kood EI OLE Isik atribuut,
- "surrogaatvõtme" atribuute - näiteks kui isik_id väärtused on kasutusel tarkvara siseselt, kuid mitte lõppkasutajate maailmas, siis olemitüübi Isik puhul atribuuti isik_id ei kirjeldata.

X_kood
on X atribuut seepärast, et see on sisuline ja tarkvara välises maailmas tähendust omav kood (nagu isikukood, auto registrikood, VIN kood, ainekood, üliõpilaskood jne). Kuna X_kood on sisuline atribuut, siis seda kirjeldatakse kontseptuaalses andmemudelis.1.
Erki Eessaar:
2.
Erki Eessaar:
3.
Anonüümne:
4.
Anonüümne:
5.
Ajaloo säilitamine PostgreSQL andmebaasisüsteemis:
6.
Pull request'ide sarnase süsteemi loomine Postgres:
7.
Erki Eessaar:
8.
Erki Eessaar:
9.
Erki Eessaar:
10.
Erki Eessaar:
11.
Anonüümne:
12.
Erki Eessaar:
13.
Erki Eessaar:
14.
Erki Eessaar:
15.
Erki Eessaar:
16.
Erki Eessaar:
17.
Erki Eessaar:
18.
Erki Eessaar:
19.
Erki Eessaar:
20.
Erki Eessaar:
21.
Anonüümne:
22.
Erki Eessaar:
23.
Erki Eessaar:
24.
Erki Eessaar:
25.
Anonüümne:
26.
Erki Eessaar:
27.
Anonüümne:
28.
Erki Eessaar:
29.
Anonüümne:
30.
Erki Eessaar:
31.
Anonüümne:
32.
Anonüümne:
33.
Anonüümne:
34.
Erki Eessaar:
35.
Anonüümne:
36.
Eerik Sven Puudist: