Kodulehed
[380] - Andmebaasid I (ITI0206) (kevad 2021)
pinned Kiirvalik Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik
Üldist
Materjalid Materjalide kataloogid
Vaated Erinevad väljavõtted kataloogides olevatest materjalidest. Alternatiivsed juurdepääsuteed materjalidele.
Isiklik Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Abi / Kasutajatugi / Andmebaasi kavandamise sisulised küsimused

Avalikud küsimused ja vastused:
Teemad:

                         
Erki Eessaar:
Milliseid täiendusi tuleb arenduse tulemites (mudelid, andmebaas+rakendus) teha, kui tekivad uued nõuded, mida rakendus peab realiseerima?
Vastus: Süsteemiarenduse tulemid (artefaktid) on omavahel läbipõimunud. Muutes ühte, on vaja muuta ka paljusid teisi.

Toon näite. Vastuvõtuaegade süsteemis lisandus nõue, et vastuvõtt võib toimuda Interneti vahendusel, st mitte enam kindlas ruumis füüsiliselt kohtudes.

Lahenduseks on, et info virtuaalse kohtumise kohta pannakse kirja vastuvõtu kommentaari ning kui vastuvõtul puudub ruum, siis peab sellel olema kommentaar.

Tegin süsteemiarenduse tulemites järgmised muudatused.

Muutused mudelites.
 • Lisandus ärireegel: "Kui vastuvõtt toimub Internetis, siis tuleb see kirjutada vastuvõtu kommentaari. Igal vastuvõtul peab olema registreeritud vähemalt üks kahest – ruum või
  kommentaar."
 • Olemi suhte diagrammil muutus võimsustik:
  • [Vastuvõtt]-0..*-------------------1-[Ruum] => [Vastuvõtt]-0..*-------------------0..1-[Ruum]
  • Muutus ja dokumendis tuli asendada nii kontseptuaalse andmemudeli eskiismudeli diagramm kui ka vastuvõtuaegade registri detailanalüüsi täpsusega olemi-suhte diagramm.
 • Kontseptuaalse andmemudeli atribuutide definitsioonis lisandus Vastuvõtt atribuudile kommentaar kitsendus: {Vähemalt üks kahest – ruum või
  kommentaar peab olema registreeritud.}
 • Muutusid detailanalüüsi täpsusega kasutusjuhtude kirjeldused - vastuvõttude nimekirjas tuleb nii õppejõule kui üliõpilasele lisaks vastuvõtu hoonele/ruumile näidata ka vastuvõtu kommentaari.
 • Andmebaasi disaini mudelis muutus tabeli Vastuvott veerg ruum_id mittekohustuslikuks.
 • Andmebaasi disaini mudelis tuli kirjeldada CHECK kitsendus, mille kohaselt igas tabeli Vastuvott reas peab olema määratud vähemalt üks kahest - kommentaar või ruum_id.
 • Vastuvõtuaegade registri muutunud disaini diagramm tuli dokumendis asendada.

Muutused realisatsioonis.
 • Tabeli Vastuvott veerult ruum_id tuli kustutada NOT NULL kitsendus.
 • Tabelile Vastuvott tuli luua valideerimisreegel, mille kohaselt igas tabeli Vastuvott reas peab olema määratud vähemalt üks kahest - kommentaar või ruum_id.
 • Vastuvõttude nimekirjavormidele tuli lisada ka vastuvõtja kommentaari väli, et nimekirja vaataja näeks kohe, et vastuvõtt toimub Internetis.
 • Vastuvõtu lisamise/muutmise vormile tuli lisada abitekst selle kohta, et kui vastuvõtt toimub Internetis, siis peab selle kirjutama kommentaari.

Muutused testides.
 • Kui need oleksid loodud peaks muutma ka neid.1.
Erki Eessaar:
2.
Erki Eessaar:
3.
Anonüümne:
4.
Anonüümne:
5.
Ajaloo säilitamine PostgreSQL andmebaasisüsteemis:
6.
Pull request'ide sarnase süsteemi loomine Postgres:
7.
Erki Eessaar:
8.
Erki Eessaar:
9.
Erki Eessaar:
10.
Erki Eessaar:
11.
Anonüümne:
12.
Erki Eessaar:
13.
Erki Eessaar:
14.
Erki Eessaar:
15.
Erki Eessaar:
16.
Erki Eessaar:
17.
Erki Eessaar:
18.
Erki Eessaar:
19.
Erki Eessaar:
20.
Erki Eessaar:
21.
Anonüümne:
22.
Erki Eessaar:
23.
Erki Eessaar:
24.
Erki Eessaar:
25.
Anonüümne:
26.
Erki Eessaar:
27.
Anonüümne:
28.
Erki Eessaar:
29.
Anonüümne:
30.
Erki Eessaar:
31.
Anonüümne:
32.
Anonüümne:
33.
Anonüümne:
34.
Erki Eessaar:
35.
Anonüümne:
36.
Eerik Sven Puudist: