Kodulehed
[379] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2020)
pinned Kiirvalik Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik
Üldist
Materjalid Materjalide kataloogid
Vaated Erinevad väljavõtted kataloogides olevatest materjalidest. Alternatiivsed juurdepääsuteed materjalidele.
Isiklik Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Abi / Kasutajatugi / Andmebaasi kavandamine

Avalikud küsimused ja vastused:

Küsimuste teemade nimekiri

Eerik Sven Puudist:
Kuidas töötab objekt-orienteeritud andmebaas (object-oriented database (OODBMS)), miks peeti neid vahepeal nõnda lootustandvateks ning miks ei ole need siiski oodatud populaarsust saavutanud?
Vastus: Aja jooksul ei tekkinud ühtset ja laialt kasutusele võetud standardit objektorienteeritud andmemudeli ja andmebaasikeele kohta. Seega iga süsteem tegi asju omamoodi ja laialdaseks kasutuselevõtuks see häid tingimusi ei loonud. Muide, kui graafipõhised andmebaasisüsteemid välja jätta (graafipõhise andmebaasikeele jaoks luuakse rahvusvahelist standardit), siis sama oht ähvardab ka NoSQL süsteeme. Üldiselt võttes on objektorienteeritud andmebaas nagu objektorienteeritud programmeerimiskeeles kirjutatud programmi käepikendus. Selle põhiline ehitusplokk on klass. Andmeid esitatakse klassi kuuluvate objektidena ja seoseid nende objektide vaheliste viitadena (pointers).

Miks ei saanud populaarseks?
  • Puudus tugev matemaatiline aluspõhi nagu see on relatsioonilisel mudelil.
  • Ei tekkinud ühtset arusaama, mis on objektorienteeritud andmemudel.
  • Ei tekkinud andmebaasikeele standardit.
  • Andmebaasisüsteemid tegid igaüks asju ise moodi ja palju vajalikke funktsionaalsuseid oli puudu.
  • Konkurendid (SQL) suutsid kiiresti kohaneda ja SQL standardi versioonis SQL:1999 rikastati objektorienteeritud võimalustega. Sellest ajast räägitakse SQList kui objekt-relatsioonilisest andmebaasikeelest. Tänu sellele saab SQLis luua tüüpe ja kasutada neid tabelite ning veergude defineerimisel.
  • Peale esialgset haipi saadi aru, et paljusid andmeid ongi lihtsam SQL-andmebaasis esitada ja neid seal kasutada.

Tänapäeval on objektorienteeritud andmebaasisüsteemid endiselt turul, kuid need ei ole populaarsed. Neid kasutatakse näiteks disainide (keeruka struktuuriga objektid) haldamiseks. SIIT saab eesti keeles pikemalt lugeda objektorienteeritud andmebaasisüsteemide ja SIIT objekt-relatsiooniliste andmebaasisüsteemide kohta.

Küsimuste teemade nimekiri

Kõik teema "Andmebaasi kavandamine" küsimused

Vastatud küsimused