Kodulehed
[379] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2020)
pinned Kiirvalik Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik
Üldist
Materjalid Materjalide kataloogid
Vaated Erinevad väljavõtted kataloogides olevatest materjalidest
Isiklik Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Käes on 2020/2021 õppeaasta sügissemestri 14. õppenädal!
Lähenev tähtaegPäevi jäänudKirjeldus
14.12.2020-18.12.2020 12 Kolmas vabatahtlik eksami vahetest (loengu teemad 5-7). 
28.09.2020-18.12.2020 16 Iseseisva töö projektiga praktikumides tegelemine. Kui käite praktikumides kohal (olgu siis füüsiliselt või virtuaalselt - läbi MS Teamsi) ja tegelete seal projektiga tulemuslikult, siis see annab aktiivsuspunkte. Projekti tegemise juhend ilmub järk järgult kataloogi Töö praktikumis (samm-sammuline juhend) ja materjalide nädalate kaupa vaatesse
30.11.2020-18.12.2020 16 Kolmandaks vabatahtlikuks eksami vahetestiks (loengu teemad 5-7) harjutamine SIIN keskkonnas
31.08.2020-20.01.2021 49 PostgreSQL ja Oracle andmebaaside programmeerimise enesekontroll SIIN keskkonnas. See test on mõeldud iseseisvaks harjutamiseks. Sellist testi hinde peale ei tehta.

Kõik selle testi küsimused on ka küsimuste hulgas, millest valitakse hindelise lõpptesti küsimused. Kuigi osad küsimused on teooria kohta, on paljud ka praktilise kallakuga. Küsimused põhinevad eeskätt praktikumide materjalidel. Meenutan, et kuigi projekti peab tegema ühes andmebaasisüsteemis, on testis küsimusi mõlema väljapakutud andmebaasisüsteemi kohta. 
30.11.2020-20.01.2021 49 Eksamiks harjutamine SIIN keskkonnas

pinned
Erki Eessaar:
Eksam

02.12.2020 SIIN dokumendis on kirjas informatsioon eksami kohta.

SIIN on kordamisküsimused.

SIIN saab eksamiks harjutada.

SIIN saab eksamiks registreeruda.

  pinned
  Erki Eessaar:
  Iseseisva töö esitamine

  30.11.2020 Iseseisva töö esitamise tähtaeg on 18. detsember 2020 kell 23:59:59. Esitamine toimub õppekeskkonna kaudu (menüüst valik Kiirvalik=>Vastamine). Enne failide saatmist lugege palun ülesandest, mis kujul tuleb vastused saata. Tööd saab esitada ka hiljem, kuid siis kaotab hilinemise eest juba punkte (vaadake SIIT slaide 74, 94 ja 95).

  Iseseisva töö personaalset ettenäitamist (nagu oli aines "Andmebaasid I") ei toimu. Ülesande 9 lk 1-2 on kirjas, millisel juhul on vaja oma projekti andmebaasirakendust MS Teamsi kaudu ette näidata. Mingil ajal peale töö esitamist saate minult meilile minu poolt täidetud hindamismudeli faili.

  Meenutan, et hindamismudelis (kataloog Aine korraldus) on lehekülg Lisapunktid, kus on kirjas võimalused saada projekti eest rohkem punkte, tehes selleks projekti nõutust mahukamaks.

  Olen tänaseks pannud kataloogi Projekt/Töö praktikumis(samm-sammuline juhend) kõik ülesanded, mis kokku moodustavad projekti tegemise juhendi.

  Panin ka välja viimase praktikumide slaidikomplekti, millest võiks olla abi nii projektis nõutud täitmisplaani kirjelduse koostamisel (ülesanne 12), kui ka viimaseks lisapunktide testiks ja eksamiks (teema 7 kohta) ettevalmistamisel.

   pinnedKas ja kuidas pääseb väljastpoolt ülikooli ligi õppeserveris olevale PostgreSQL andmebaasisüsteemile?

   pinnedKas iseseisva töö ülesande lahendamise järel on võimalik automaatselt üle vaadata just selle ülesande tulemust?

   pinnedPostgreSQL andmebaasi varukoopia tegemisel pgAdmini programmiga esineb mul viga:
   pg_dump: server version: 13.0; pg_dump version: 12.4
   pg_dump: aborting because of server version mismatch

   Mida teha?

   pinnedKuidas moodustub hinne? Mis roll on lisapunktidel?

   pinnedMilliseid linke läheb õppetöös igapäevaselt vaja, sh iseseisva töö projekti tegemisel?

   pinnedKas iseseisva töö tegemisel on võimalik seda automaatselt kontrollida ja saada seega töö kohta jooksvalt tagasisidet?

   pinnedKuidas PostgreSQLis tehtud iseseisva töö andmebaasi kiiresti iseseisvalt kontrollida?

   pinnedMillisel viisil saab esitada soove selle kohta, kuidas muuta andmebaaside õppeaine koduleht Mauruses paremini kasutatavaks ja materjalid kergemini ülesleitavaks?

   pinnedKas Teil on pakkuda magistritöö (bakalaureusetöö) teemasid?

   Mida teha, kui arvutiklassi arvutis küsib Enterprise Architect (EA) avamisel võtit ja ei ole nõus ilma selleta käivituma?

   Kuidas parandada Enterprise Architect CASE vahendis loodud andmebaasi disaini mudelis riknenud tabelite vahelist seost?

   Miks peavad ka rakenduste programmeerijad andmebaase hästi tundma?

   Käivitan läbi psqli PostgreSQL andmebaasis CREATE TABLE lauseid. Saan ühe lause peale veateate:

   ERROR: syntax error at or near "CONSTRAINT" LINE 29: SET CONSTRAINT FK_Isik_Riik FOREIGN KEY (isikukoodi_riik) RE...

   Samas selles lauses ei ole SET CONSTRAINT fraasi. Milles on viga ja kuidas seda parandada?

   Millist tarkvara läheb õppeaines vaja? Milline tarkvara tuleks installeerida enda isiklikku tööarvutisse?

   Kuidas see aine reageerib COVID-19st tingitud olukorrale?

   Erki Eessaar:
   Teise vahetesti tulemused ja harjutamine kolmandaks vahetestiks

   30.11.2020 Meenutan, et SIIT saate vaadata enda teise vabatahtliku vahetesti õigesti/valesti vastatud küsimusi.

   SIIN aga saate harjutada kolmandaks vabatahtlikuks vahetestiks. Test ise toimub 16-ndal õppenädalal (14. detsember - 18. detsember 2020).

    Erki Eessaar:
    Praktikum 14ndal õppenädalal

    27.11.2020 Selleks, et töö 14nda õppenädala praktikumis kulgeks võimalikult ladusalt, palun Teil enne tundi tulekut läbi lugeda ülesande 10 üheksa esimest lehekülge.

     Erki Eessaar:
     Praktikum 13ndal õppenädalal

     17.11.2020 13nda õppenädala (23.11.2020-27.11.2020) praktikumid erinevad eelmiste ja järgnevate nädalate praktikumidest. Peale vahetesti räägin tahvli ees ja näitan asju ette (ülesande 9 põhjal) ning loodan, et teete kaasa. Jutt puudutab muidugi otseselt projekti. Sellel nädalal praktikumis aktiivsuspunkti ei saa.

     Selleks, et saaksite praktikumis kaasa töötada ning hiljem saadud infot oma projekti juures rakendada, palun Teil (kes teete projekti PostgreSQLis) oma arvutisse panna PostgreSQL ODBC draiver ja luua andmeühenduse spetsifikatsioon vastavalt SIIN toodud juhendile. Selleks, et kõik töötaks nagu vaja, valige palun kõige viimane versioon (hetkel psqlodbc_13_00_0000). Draiveri versiooni valik sõltub sellest, kas kasutate 32 või 64-bitist Office't. Kui olete installeerinud mõne varasema draiveri versiooni, siis võtke see palun maha ja pange peale nimetatud versioon.

     Kui katsetate seda ühendust väljaspool ülikooli arvutivõrku, siis tuleb eelnevalt luua TORU kaudu VPN ühendus.

      Erki Eessaar:
      Hindamismudeli täiendus

      15.11.2020 Lisasin hindamismudelisse ühe lisapunktide saamise ülesande - tuleb realiseerida UPSERT operatsioon. Täpsem kirjeldus on hindamismudelis töölehel "Lisapunktid" ID=8. Soovitud operatsiooni näited on ka semestri alguses esitatud hindamissüsteemi SQL koodis kirjeldamise näidetes (PostgreSQL ja Oracle).

       Erki Eessaar:
       Vabatahtlik vahetest kolmeteistkümnendal õppenädalal

       13.11.2020 Kolmeteiskümnendal õppenädalal (23.11.2020-27.10.2020) on praktikumide alguses võimalik teha vabatahtlikku vahetesti loengu teemade 3-4 kohta. Ettevalmistamiseks on teemade slaidid (teema 3 ja teema 4), loengute lindistused ja kordamisküsimused eksamiks.

       Testil osalemiseks on kohustuslik registreerida. Registreerimine toimub Mauruse kaudu: Kiirvalik => Teadmiste kontrollile registreerimine (nagu kevadel SQL kontrolltööle; kommentaari välja pole vaja midagi kirjutada). Testi tegemiseks tuleb klassi füüsiliselt kohale tulla. Kuna pandeemia tõttu on ülikoolis kehtestatud kollane riskistsenaarium, siis ei tohi olla täidetud üle poole klassist. Seega on ühel testil osalejate arvu ülapiir (12) range. Kellel on kindel aeg, millal ta saab tulla, siis registreerige palun KOHE!

       Testil osalemiseks peab olema kaasas isikut tõendav dokument (nagu kevadel SQL kontrolltööl ja eksamil; raamatukogu- krediit- jms kaardid ei sobi ja nendega testi teha ei saa; autojuhiluba sobib).

       Test toimub elektrooniliselt, Mauruse testikeskkonnas. Kasutada võib arvutiklassi arvutit või oma arvutit. Soovitan arvutiklassi arvutit, sest mõnikord juhtub, et WiFi ühendus katkeb just salvestamise hetkel ja siis jäävad vastused salvestamata. Küsimustele vastamiseks materjale kasutada ei või. Testis on 12 juhuslikult valitud küsimust, vastamiseks on aega 15 minutit. Küsimused on valikvastustega ning ainult üks vastuse variant on õige. Tulemuse saate teada kohe. Enda vastuseid ja nende õigsust saate vaadata SIIT, peale seda, kui reedel on nädala viimane test ära olnud (sinna ilmub siis link vastusele). Nädala jooksul saab testi teha maksimaalselt ühe korra. Kui Te ei soovi testi teha, siis peate tundi tulema 20 minutit peale algust.

       Kokkuleppel õppejõuga võib testi teha varem. Kui olete väljapakutud aegadel haiguskahtlusega või haige, siis hoidke enda ja teiste tervist ja ärge testi tegema tulge. Registreerige enda puudumine Kiirvalik => Teadmiste kontrollile registreerimine (seal on selleks otstarbeks eraldi teadmiste kontrolli aeg) - siis saate peale tervenemist testi järgi teha. Testi saab järgi teha ainult tervislikest põhjustest tulenevalt ja ainult siis, kui oma puudumisest koheselt teada annate.

       Meenutan, et SIIN saate selleks testiks piiramatu arv kordi harjutada. Harjutamise testide tulemusi ei võeta hindamisel mitte mingil viisil arvesse - seega võite julgelt eksida. Harjutamise testi omadused (kestus; küsimuste arv; küsimuste hulk, millest küsimused valitakse) on täpselt samad kui hinnataval testil.

        Erki Eessaar:
        Tehnikaülikool võtab kasutusele „kollase“ riskistsenaariumi, loenguruumidele rakendub kuni 50% täituvuse nõue

        09.11.2020 Tehnikaülikooli rektoraat otsustas täna Covid-19 leviku tõtta üle minna nn kollasele riskistsenaariumile. See tähendab, et loengu/praktikumi ruumide täituvus ei tohi olla üle 50%.

        Ma arvan, et hetkel pole selle aine töökorralduses vaja muudatusi teha. Loengu auditoorium on väga suur. Samuti saab vaadata loengut otse ja ka järgi. Praktikumi ruumis tähendaks 50% täituvus kuni 12 üliõpilast. Tavapärastes praktikumides käijate arv jääb alla selle piiri. Seega ma arvan, et eraldi registreerimist selle kohta, et kes ja mis ajal võib praktikumides käia ei ole vaja.

        Kes kohale ei saa tulla (näiteks on haige või haiguskahtlusega või mõni muu põhjus), siis kasutage võimalust osaleda praktikumis MS Teams'i vahendusel! Esmaspäeviti kell 16:00 ja teisipäeviti kell 16:00 on viimasel ajal olnud väga vähe kohal käijaid - katsuge võimalusel hajuda erinevatele aegadele.

         Erki Eessaar:
         Projekti tegemise juhend

         07.11.2020 SIIN kataloogis on nüüd väljas kõik praktikumide ülesanded, mis kokku moodustavad iseseisva töö projekti tegemise samm-sammulise juhendi.

          Erki Eessaar:
          Tagasiside küsitluse tulemused

          01.11.2020 SIIN on 26. oktoobrist 2020 kuni 31. oktroobrini 2020 toimunud tagasiside küsitluse tulemuste kokkuvõte. Tagasiside küsitlus on endiselt aktiivne ja sinna saab oma mõtteid kirja panna.

           Erki Eessaar:
           Esimese vahetesti tulemused ja harjutamine teiseks vahetestiks

           26.10.2020 Meenutan, et SIIT saate vaadata enda esimese vabatahtliku vahetesti õigesti/valesti vastatud küsimusi.

           SIIN aga saate harjutada teiseks vabatahtlikuks vahetestiks. Test ise toimub 13-ndal õppenädalal (23. november - 27. november 2020).

            Erki Eessaar:
            Tagasiside küsitlus

            26.10.2020 Sellel aastal toimub "Mudaste kaartide" anonüümne tagasiside küsitlus aine kohta kasutades elektroonilisi vahendeid. Tagasiside on oodatud ja õppejõule kasulik. Olen sealt saanud mitmeid õppetöö parema korraldamise ideid, mida juba jooksval semestril või vähemalt järgmistel semestritel rakendada.

            Tagasisidele andmiseks vajutage palun SIIA lingile.

            Koostan tagasiside alusel ka ülevaate, mis ilmub kursuse kodulehele kataloogi Aine korraldus. Arvestan ülevaates tagasisidega, mis on antud hiljemalt laupäeval 31. oktoobril 2020 kell 23:59. Tagasiside andmise võimalus jääb avatuks ka peale selle tähtaja möödumist.

            Tänan juba ette vastuste ning vastamisele pühendatud aja eest!

             Erki Eessaar:
             Vahetestide õiged/valed vastused

             23.10.2020 Peale seda, kui on olnud ära nädala viimane vahetest (8., 13., 16. nädalal - reedeti, umbes 12:30) saate SIIN vaadata, millistele küsimustele vastasite õigesti ja millistele valesti.

              Erki Eessaar:
              Testidest

              19.10.2020 Kõik testid "Andmebaasid II" õppeaines (nii vahetestid kui ka lõpptest) on materjalide kasutamiseta.

               Erki Eessaar:
               Vabatahtlik vahetest kaheksandal õppenädalal

               09.10.2020 Kaheksandal õppenädalal (19.10.2020-23.10.2020) on praktikumide alguses võimalik teha vabatahtlikku vahetesti loengu teemade 1-2 kohta. Ettevalmistamiseks on teemade slaidid (teema 1 ja teema 2), loengute lindistused ja kordamisküsimused eksamiks.

               Testil osalemiseks on kohustuslik registreerida. Registreerimine toimub Mauruse kaudu: Kiirvalik => Teadmiste kontrollile registreerimine (nagu kevadel SQL kontrolltööle; kommentaari välja pole vaja midagi kirjutada). Testi tegemiseks tuleb klassi füüsiliselt kohale tulla. Pandeemia olukorras ei tohi klass olla liiga täis ja seega on osalejate arvu ülapiir range.

               Testil osalemiseks peab olema kaasas isikut tõendav dokument (nagu kevadel SQL kontrolltööl ja eksamil; raamatukogu- krediit- jms kaardid ei sobi ja nendega testi teha ei saa; autojuhiluba sobib).

               Test toimub elektrooniliselt, Mauruse testikeskkonnas. Kasutada võib arvutiklassi arvutit või oma arvutit. Soovitan arvutiklassi arvutit, sest mõnikord juhtub, et WiFi ühendus katkeb just salvestamise hetkel ja siis jäävad vastused salvestamata. Küsimustele vastamiseks materjale kasutada ei või. Testis on 12 juhuslikult valitud küsimust, vastamiseks on aega 15 minutit. Küsimused on valikvastustega ning ainult üks vastuse variant on õige. Tulemuse saate teada kohe. Enda vastuseid ja nende õigsust saate vaadata SIIT, peale seda, kui reedel on nädala viimane test ära olnud (sinna ilmub siis link vastusele). Nädala jooksul saab testi teha maksimaalselt ühe korra. Kui Te ei soovi testi teha, siis peate tundi tulema 20 minutit peale algust.

               Kokkuleppel õppejõuga võib testi teha varem. Kui olete väljapakutud aegadel haiguskahtlusega või haige, siis hoidke enda ja teiste tervist ja ärge testi tegema tulge. Registreerige enda puudumine Kiirvalik => Teadmiste kontrollile registreerimine (seal on selleks otstarbeks eraldi teadmiste kontrolli aeg) - siis saate peale tervenemist testi järgi teha. Testi saab järgi teha ainult tervislikest põhjustest tulenevalt ja ainult siis, kui oma puudumisest koheselt teada annate.

               Meenutan, et SIIN saate selleks testiks piiramatu arv kordi harjutada. Harjutamise testide tulemusi ei võeta hindamisel mitte mingil viisil arvesse - seega võite julgelt eksida. Harjutamise testi omadused (kestus; küsimuste arv; küsimuste hulk, millest küsimused valitakse) on täpselt samad kui hinnataval testil.

                Erki Eessaar:
                Jooksvad tulemused

                02.10.2020 Kataloogis Tulemused on jooksvate tulemuste aruanne. Uuendan seda iga nädala lõpus. Kui olen seal teinud vigu, siis andke palun teada.

                 Erki Eessaar:
                 PostgreSQL 13

                 25.09.2020 24. septembril 2020 tuli välja PostgreSQL 13. See PostgreSQL versioon on nüüd ka apex.ttu.ee serveris. Kui kellelgi esineb uue tarkvara versiooni kasutamisel tehnilisi probleeme, siis palun teavitage mind.

                  Erki Eessaar:
                  Töö praktikumides alates viiendast õppenädalast

                  24.09.2020 Alates viiendast õppenädalast algab praktikumides töö projektiga, võttes aluseks ülesanded (alates ülesandest 2), mille SIIA järk-järgult välja panen (kokku on ülesandeid 12).

                  Kindlasti peab kaasatöötamiseks olema käepärast sisendprojekt. Töö hakkab käima CASE vahendi failiga, kuid ka dokumendis ja prototüübis on olulist sisendinfot. Kui Teil ei ole veel Enterprise Architecti (12) siis installeerige see palun. Kui EA on olemas, kuid litsents on aegunud, siis laenutage see uuesti (väljaspool ülikooli võrku - sulegege EA, looge TORU VPN ühendus, käivitage administraatori õigustes bat fail, avage EA). Palun leppige rühma siseselt kokku, kus ja kuidas hakkate faile jagama. Kõigil tasuks projekti meeldetuletuseks sirvida. Need, kes valisid sisendprojekti kodulehelt, peaksid kiirema stardi huvides kindlasti sellega eelnevalt tutvuma.

                  Olen terve praktikumi Teie käsutuses - vastan küsimustele, annan nõu, vaatan tehtud tööd. Aktiivsuspunkti saamiseks peab olema mingil viisil tõendatud, et terve tunni töötasite. Kui olete klassis füüsiliselt kohal või töötate üle MS Teamsi kaasa tunnis füüsiliselt kohalolevate rühmakaaslastega, siis saan Teid jälgida ja otsustada, kas on piisavalt alust punkti saamiseks.

                  Kui tegijate rühm osaleb ainult virtuaalselt üle MS Teamsi, siis tuleb tunni lõpuks (oma arvuti ekraani jagades) ette näidata tehtud töö ning peab olema tehtud nädalaks välja pandud ülesanne (Kiirvalik=>Nädala materjalid; ülesandeid 2 ja 3 võib kokku teha kolm nädalat) või tehtud tööd sellest ette. Kui progress on olemas, siis punkti saavad need projekti osalised, kes on MS Teamsis kohal.

                  Üle MS Teamsi osalejatel peab olema veebikaamera sisselülitatud!

                   Erki Eessaar:
                   Loengu ruumi ühekordne muudatus

                   14.09.2020 Tuletan meelde (see on ka tunniplaanis kirjas), et 14.09.2020 toimub loeng ruumis U05-103.

                    Erki Eessaar:
                    Raamat otsib head kodu

                    11.09.2020 Kirjutasin kunagi raamatu "Andmebaaside projekteerimine" (rohelised kaaned), mis käsitleb põhiliselt "Andmebaasid I" teemasid (teemad, mille tundmine on käesoleva kursuse vaikimisi eelduseks). Kuna see on projekteerimise põhimõtetest, mitte konkreetsest tarkvarast, siis pole see oma aktuaalsust kaotanud.

                    Seoses ülikooli raamatupoe sulgemisega jäi osa eksemplare müümata ja selle asemel, et need utiliseerimisele saata, saan need tasuta laiali jagada. Kui keegi on sellise füüsilise raamatu eksemplari saamisest huvitatud, siis registreeruge palun SIIN. Valida on nelja kättesaamise aja vahel, mis on kolmandal õppenädalal minu praktikumide ajal. Registreeruge palun ajale, millal soovite raamatu kätte saada.

                    Registreerimisel võib kommentaari välja tühjaks jätta.

                    Kui keegi soovib raamatut hiljem, siis saatke mulle palun kiri ja lepime kokku aja, millal saan selle üle anda.

                     Erki Eessaar:
                     Praktikumid 8. septembril 2020

                     08.09.2020 Täna hommikul riknes ICT-maja pealüliti, mille tõttu kogu majas pole elektrit. Kuna elektrivarustus pole kella 13:30-se seisuga taastunud, siis tänased praktikumid toimuvad MS Teams vahendusel.

                     Link praktikumile, mis algab kell 14:00.

                     Link praktikumile, mis algab kell 16:00.

                     Lootsin, et elekter tuleb päeva peale tagasi ja seetõttu viivitasin teate saatmisega. Palun vabandust kõigilt, kellele see võib ebamugavusi tekitada!