Kodulehed
[381] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2021)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Abi / Kasutajatugi / Iseseisva töö projekt

Avalikud küsimused ja vastused:

Küsimuste teemade nimekiri

Anonüümne:
Milliste andmete kogumist peaksin infosüsteemi projektis ette nägema?
Vastus: Koguma peaks ainult selliseid andmeid, mida tööülesannete täitmiseks vaja läheb. Spordiklubid koguvad mõistliku põhjuseta isikuandmeid.

Isikuandmete töötlemist reguleerib isikuandmete kaitse seadus. Seaduste mitte tundmine ei vabasta nende täitmisest. Infosüsteemid (sh andmebaasid) peavad olema kooskõlas seadustega - seadused moodustavad ühe osa keskkonnast, milles infosüsteemid ja andmebaasid eksisteerivad.

Hinda vastust:

Keskmine hinne : Pole veel hinnanguid!