Kodulehed
[381] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2021)
pinned Kiirvalik Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik
Üldist
Materjalid Materjalide kataloogid
Vaated Erinevad väljavõtted kataloogides olevatest materjalidest. Alternatiivsed juurdepääsuteed materjalidele.
Isiklik Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Kiirvalik / Avaleht

Käes on 2021/2022 õppeaasta sügissemestri 8. õppenädal!
Lähenev tähtaegPäevi jäänudKirjeldus
20.10.2021-21.10.2021 Esimene vabatahtlik eksami vahetest (loengu teemad 1 ja 2).
30.08.2021-21.10.2021 Esimeseks vabatahtlikuks eksami vahetestiks (loengu teemad 1 ja 2) harjutamine SIIN keskkonnas.
24.10.2021 Kuupäev, peale midagi ei saa üksik projekti tegija liituda olemasoleva rühmaga (kaks üliõpilast), et nende projekti edasi teha. Endiselt on lubatud projektist eraldumine ja projekti üksinda tegemine, projekti liikme projektist väljaarvamine teiste liikmete poolt ning samuti kahe või kolme üksinda projekti tegija üheks tegijate rühmaks liitumine.
25.10.2021-25.11.2021 Teiseks vabatahtlikuks eksami vahetestiks (loengu teemad 3 ja 4) harjutamine SIIN keskkonnas.
29.09.2021-16.12.2021 57 
Iseseisva töö projektiga praktikumides tegelemine. Kui käite praktikumides kohal (olgu siis füüsiliselt või virtuaalselt - läbi MS Teamsi) ja tegelete seal projektiga tulemuslikult, siis see annab aktiivsuspunkte. Projekti tegemise juhend ilmub järk järgult kataloogi Töö praktikumis (samm-sammuline juhend) ja materjalide nädalate kaupa vaatesse.
30.08.2021-19.01.2022 91 
PostgreSQL ja Oracle andmebaaside programmeerimise enesekontroll SIIN keskkonnas. See test on mõeldud iseseisvaks harjutamiseks. Sellist testi hinde peale ei tehta.

Kõik selle testi küsimused on ka küsimuste hulgas, millest valitakse hindelise lõpptesti küsimused. Kuigi osad küsimused on teooria kohta, on paljud ka praktilise kallakuga. Küsimused põhinevad eeskätt praktikumide materjalidel. Meenutan, et kuigi projekti peab tegema ühes andmebaasisüsteemis, on testis küsimusi mõlema väljapakutud andmebaasisüsteemi kohta.

pinned
Erki Eessaar:
Vastuvõtuaja ühekordne muutus

14.10.2021

Ära jääb vastuvõtuaeg kolmapäeval 20. oktoobril 2021 kell 16:00-17:00.
Selle asemel toimub vastuvõtt esmaspäeval 18. oktoobril 2021 kell 16:00-17:00.


Ära jääb vastuvõtuaeg teisipäeval 26. oktoobril 2021 kell 16:00-17:00.
Selle asemel toimub vastuvõtt esmaspäeval 25. oktoobril 2021 kell 16:00-17:00.

  pinned
  Erki Eessaar:
  Vabatahtlik vahetest kaheksandal õppenädalal

  08.10.2021 Kaheksandal õppenädalal (20.10.2021-21.10.2021) on praktikumide alguses võimalik teha vabatahtlikku vahetesti loengu teemade 1-2 kohta. Ettevalmistamiseks on teemade slaidid (teema 1 ja teema 2), loengute lindistused, kordamisküsimused eksamiks ning SQL lausete näited PostgreSQL ja Oracle kohta.

  Testil osalemiseks on kohustuslik registreerida. Registreerimine toimub Mauruse kaudu: Kiirvalik => Teadmiste kontrollile registreerimine (nagu kevadel SQL kontrolltööle; kommentaari välja pole vaja midagi kirjutada). Testi tegemiseks tuleb klassi füüsiliselt kohale tulla. Pandeemia olukorras ei tohi klass olla liiga täis ja seega on osalejate arvu ülapiir range.

  Testil osalemiseks peab olema kaasas isikut tõendav dokument (raamatukogu- krediit- jms kaardid ei sobi ja nendega testi teha ei saa; autojuhiluba sobib).

  Test toimub elektrooniliselt, Mauruse testikeskkonnas. Kasutada võib arvutiklassi arvutit või oma arvutit. Osade arvutiklassi töökohtade puhul saate kasutada oma arvutit koos püsiühendusega.

  Soovitan arvutiklassi arvutit või siis pakutavat püsiühendust, sest mõnikord juhtub, et WiFi ühendus katkeb just salvestamise hetkel ja siis jäävad vastused salvestamata. Küsimustele vastamiseks materjale kasutada ei või. Testis on 12 juhuslikult valitud küsimust, vastamiseks on aega 15 minutit. Küsimused on valikvastustega ning ainult üks vastuse variant on õige. Tulemuse saate teada kohe. Enda vastuseid ja nende õigsust saate vaadata SIIT, peale seda, kui neljapäeval on nädala viimane test ära olnud (sinna ilmub siis link vastusele). Nädala jooksul saab testi teha maksimaalselt ühe korra. Kui Te ei soovi testi teha, siis peate tundi tulema 20 minutit peale algust.

  Kokkuleppel õppejõuga võib testi teha varem. Kui olete väljapakutud aegadel haiguskahtlusega või haige, siis hoidke enda ja teiste tervist ja ärge testi tegema tulge. Registreerige enda puudumine Kiirvalik => Teadmiste kontrollile registreerimine (seal on selleks otstarbeks eraldi teadmiste kontrolli aeg) - siis saate peale tervenemist testi järgi teha. Testi saab järgi teha ainult tervislikest põhjustest tulenevalt ja ainult siis, kui oma puudumisest koheselt teada annate.

  Meenutan, et SIIN saate selleks testiks piiramatu arv kordi harjutada. Harjutamise testide tulemusi ei võeta hindamisel mitte mingil viisil arvesse - seega võite julgelt eksida. Harjutamise testi omadused (kestus; küsimuste arv; küsimuste hulk, millest küsimused valitakse) on täpselt samad kui hinnataval testil.

   pinnedKas iseseisva töö tegemisel on võimalik seda automaatselt kontrollida ja saada seega töö kohta jooksvalt tagasisidet?

   pinnedKuidas PostgreSQLis tehtud iseseisva töö andmebaasi kiiresti iseseisvalt kontrollida?

   pinnedMida teha, kui Horizoni virtuaalsel töölaual küsib Enterprise Architect (EA) avamisel võtit ja ei ole nõus ilma selleta käivituma?

   pinnedMul on arvutiks Mac / minu arvutil on Linux operatsioonisüsteem. Kuidas saan kasutada Enterprise Architect (EA) CASE vahendit?

   pinnedMis vahe on välisvõtme spetsifikatsioonis ON UPDATE/ON DELETE RESTRICT ja ON UPDATE/ON DELETE NO ACTION vahel?

   pinnedKuidas parandada Enterprise Architect CASE vahendis loodud andmebaasi disaini mudelis riknenud tabelite vahelist seost?

   pinnedTeen Enterprise Architectis topeltklõpsu tabelite vahelisel seosel ning saan veateate, et osalevad tabelid on erinevates andmebaasisüsteemides. Milles on probleem ja kuidas seda parandada?

   pinnedMida teha, kui arvutiklassi arvutis küsib Enterprise Architect (EA) avamisel võtit ja ei ole nõus ilma selleta käivituma?

   pinnedKas ja kuidas pääseb väljastpoolt ülikooli ligi õppeserveris olevale PostgreSQL andmebaasisüsteemile?

   pinnedKuidas moodustub hinne? Mis roll on lisapunktidel?

   pinnedMaterjale on liiga palju! Kuidas tulla toime suure materjalide hulgaga?

   pinnedKas Teil on pakkuda magistritöö (bakalaureusetöö) teemasid?

   Kui teeme iseseisva töö projekti, siis kas seda saab teha paralleeltööna (st projekti liikmed töötavad samaaegselt erinevate projekti osadega)?

   Milliseid linke läheb õppetöös igapäevaselt vaja, sh iseseisva töö projekti tegemisel?

   Millisel viisil saab esitada soove selle kohta, kuidas muuta andmebaaside õppeaine koduleht Mauruses paremini kasutatavaks ja materjalid kergemini ülesleitavaks?

   Erki Eessaar:
   pgAdmin

   10.10.2021 Teatavasti panin apex.ttu.ee serverisse PostgreSQL 14.  Kui kasutada pgAdmin programmi vanemat versiooni koos uuema PostgreSQL versiooniga, siis on loogilise varukoopia tegemisel tulemuseks selline viga.

   Nüüd on välja tulnud pgAdmin'i uus versioon, mille võiksite installeerida.

   Juhin tähelepanu, et loogilist varukoopiat saab teha nii käsurealt (video), pgAdminis (video) kui ka phpPgAdminis (video).

   Peaksite oma tööd regulaarselt varundama!

   Oma iseseisva töö andmebaasi varukoopias sisalduvad INSERT laused tuleb lõpuks ka iseseisva töö dokumenti lisada.

    Erki Eessaar:
    PostgreSQL 14

    02.10.2021 30. septembril 2021 tuli välja PostgreSQL 14. See PostgreSQL versioon on nüüd ka apex.ttu.ee serveris. Kui kellelgi esineb uue tarkvara versiooni kasutamisel tehnilisi probleeme, siis palun teavitage mind.

     Erki Eessaar:
     Praktikumides osalemisest

     30.09.2021 Esimese projektiga tegelemise nädala järel võin öelda, et kolmapäeval kell 12:00 on praktikumis hästi palju osalejaid, samas kui kõigil teistel aegadel (kolmapäeval kell 10:00, neljapäeval kell 13:50 ja 15:30) palju vähem - eriti vähe neljapäeval kell 13:50.

     Oleks hea, kui üliõpilased jaotuksid aegade vahel ühtlasemalt, sest muidu on nii, et ühes praktikumis on osalisi nii palju, et jõua kõigi tööd piisavalt vaadata ja tagasisidet anda, samas kui teistes tundides on käijaid väga vähe.

     See on täiesti võimalik, et sama projekti tegijad käivad nädalas erinevates tundides ja teevad projekti sealt edasi, kuhu eelmises tunnis käija pooleli jäi. See võib isegi aidata projekti kiiremini valmis saada.

      Erki Eessaar:
      Jooksvad tulemused

      30.09.2021 Kataloogis Tulemused on jooksvate tulemuste aruanne. Uuendan seda iga nädala lõpus. Kui olen seal teinud vigu, siis andke palun teada.

       Erki Eessaar:
       Virtuaalne töölaud

       23.09.2021 Alates 2021. aasta septembrist saab virtuaalse töölaua abil kasutada aines vajalikku tarkvara ilma seda enda arvutisse installeerimata. Lugege palun täpsemalt SIIT.

        Erki Eessaar:
        Töö praktikumides alates viiendast õppenädalast

        23.09.2021 Alates viiendast õppenädalast algab praktikumides töö projektiga, võttes aluseks ülesanded (alates ülesandest 2), mille SIIA järk-järgult välja panen (kokku on ülesandeid 12, neli ülesannet on juba välja pandud).

        Kindlasti peab kaasatöötamiseks olema käepärast sisendprojekt. Töö hakkab käima CASE vahendi failiga, kuid ka dokumendis ja prototüübis on olulist sisendinfot. Kui Teil ei ole veel Enterprise Architecti (12), siis installeerige see palun. Kui EA on olemas, kuid litsents on aegunud, siis laenutage see uuesti (väljaspool ülikooli võrku - sulge EA, looge eduVPN ühendus, käivitage administraatori õigustes bat fail, avage EA). Kes ei saa tehnilistel põhjustel endale EAd installeerida, siis lugege palun, mis on alternatiivid.

        Palun leppige rühma siseselt kokku, kus ja kuidas hakkate faile jagama. Kõigil tasuks projekti meeldetuletuseks sirvida. Need, kes valisid sisendprojekti kodulehelt, peaksid kiirema stardi huvides kindlasti sellega eelnevalt tutvuma.

        Olen terve praktikumi Teie käsutuses - vastan küsimustele, annan nõu, vaatan tehtud tööd. Aktiivsuspunkti saamiseks peab olema mingil viisil tõendatud, et terve tunni töötasite. Kui olete klassis füüsiliselt kohal või töötate üle MS Teamsi kaasa tunnis füüsiliselt kohalolevate rühmakaaslastega, siis saan Teid jälgida ja otsustada, kas on piisavalt alust punkti saamiseks.

        Kui tegijate rühm osaleb ainult virtuaalselt üle MS Teamsi, siis tuleb tunni lõpuks (oma arvuti ekraani jagades) ette näidata tehtud töö. Kui progress on olemas, siis punkti saavad need projekti osalised, kes on MS Teamsis kohal.

        Üle MS Teamsi osalejatel peab olema veebikaamera sisselülitatud!

         Erki Eessaar:
         Vastuvõtuaja ühekordne muutus

         16.09.2021 Kolmapäeval 22. septemberil 2021 toimub vastuvõtuaeg erandkorras kell 14:00-15:00.

          Erki Eessaar:
          Raamat otsib head kodu

          13.09.2021 Kirjutasin kunagi raamatu "Andmebaaside projekteerimine" (rohelised kaaned), mis käsitleb põhiliselt "Andmebaasid I" teemasid (teemad, mille tundmine on käesoleva kursuse vaikimisi eelduseks). Kuna see on projekteerimise põhimõtetest, mitte konkreetsest tarkvarast, siis pole see oma aktuaalsust kaotanud.

          Seoses ülikooli raamatupoe sulgemisega jäi osa eksemplare müümata ja selle asemel, et need utiliseerimisele saata, saan need tasuta laiali jagada. Kui keegi on sellise füüsilise raamatu eksemplari saamisest huvitatud, siis registreeruge palun SIIN. Valida on nelja kättesaamise aja vahel, mis on kolmandal õppenädalal minu praktikumide ajal. Registreeruge palun ajale, millal soovite raamatu kätte saada.

          Registreerimisel võib kommentaari välja tühjaks jätta.

          Kui keegi soovib raamatut hiljem, siis saatke mulle palun kiri ja lepime kokku aja, millal saan selle üle anda.

           Erki Eessaar:
           Projekti kaaslase otsing

           09.09.2021 Üksinda tegija otsib kaaslast.
           • Jahtklubi infosüsteemi kaide funktsionaalne allsüsteem (PostgreSQL)
            • Huvilistel võtta ühendust: kevinleppanen@gmail.com