Kodulehed
[381] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2021)
pinned Kiirvalik Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik
Üldist
Materjalid Materjalide kataloogid
Vaated Erinevad väljavõtted kataloogides olevatest materjalidest. Alternatiivsed juurdepääsuteed materjalidele.
Isiklik Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Abi / Kasutajatugi / Andmebaasisüsteemid (Üldine)

Avalikud küsimused ja vastused:
Teemad:

                         
Anonüümne:
Kas päringute tegemine vaadete põhjal võib mõjutada päringute täitmise kiirust võrreldes päringute tegemisega otse baastabelite põhjal?
Vastus: Jah. Vaadete kasutamine mõjutab täitmisplaanide valikut ja võib mõnikord viia ebaotstarbekate plaanide valimiseni.

Kašnikova, D., 2015. Vaadete mõju päringute täitmisplaanide koostamisele kahe andmebaasisüsteemi näitel. Magistritöö. TTÜ Informaatikainstituut. [WWW] https://digi.lib.ttu.ee/i/?3676 (30.08.2016)

Tsiteerin: Uuringu tulemused näitasid, et kuigi Oracle andmebaasisüsteemis põhjustab vaate põhjal päringu tegemine sageli teistsuguse täitmisplaani valimise kui otse baastabelite põhjal päringuid tehes, siis sellest tulenevad töökiiruse erinevused ei ole kuigi märgatavad. PostgreSQLis koostab andmebaasisüsteem (ilma turvabarjäärita) vaate põhjal tehtud päringule ning otse baastabelil tehtud päringule suurema tõenäosusega ühesuguse täitmisplaani. Kuid probleem on selles, et võrreldes Oraclega on see täitmisplaan mõnikord lihtsalt halb, olgu päring tehtud vaate põhjal või mitte. PostgreSQLis tuleks andmete turvalisuse tõstmiseks kasutada vaadetes turvabarjääre, kuid see võib tingida vaate põhjal tehtud päringule mitteoptimaalse (ja seega aeglaselt täidetava) täitmisplaani valimise.

Siiski, mõeldes kõigile vaadete võimalikele eelistele ja puudustele leian, et vaated on hea ja kasulik vahend andmebaasi kapseldamiseks ning neid tuleks kasutada.

Vastatud