Kodulehed
[382] - Andmebaasid I (ITI0206) (kevad 2022)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Abi / Kasutajatugi / Õppekeskkond

Avalikud küsimused ja vastused:

Küsimuste teemade nimekiri

Erki Eessaar:
Mida saab teha Mauruses, mida Moodles ei saa?
Vastus (18.01.2023 19:20): Järgmised võimalused on Mauruses, kuid puuduvad Moodles.
 1. Loodetavasti kiirem reageerimine funktsionaalsuse või kasutajaliidese muutmise soovidele.
 2. Üliõpilastele säilib juurdepääs õppeaine kodulehele ning seal olevatele materjalidele ka peale aine uue õpetamiskorra algust. Isegi kui koduleht on Mauruse pealehelt eemaldatud, pääseb sellele endiselt ligi kas otseviitega või läbi pealehelt avaneva Minu konto alajaotuse. Hakates uuel semestril õppeainet uuesti õpetama loon Mauruses uue kodulehe (vana säilib) ning saan sinna enda valikul vanalt kodulehelt informatsiooni kopeerida. Moodles seevastu on õppeaine uuel semestril õpetama hakkamisel esimeseks sammuks kõikide lehele registreerunud üliõpilaste kustutamine. Ka Mauruses saab õppijatelt võtta juurdepääsu õppeaine kodulehele, kuid see on õppejõu otsus, mitte keskkonnast tulenev paratamatus.
 3. Mauruses saab õppija igal ajal ise kustutada oma registreerimise õppeaine lehele või ka kogu konto (kustutatakse tema registreerimised kõikidele õppeaine lehtedele). Kustutatakse kõik andmed, sh kasutaja üleslaetud failid ja kasutaja tegevuste logi.
 4. Materjale saab kasutaja jaoks grupeerida mitmel erineval viisil. Selleks on kataloogide hierarhias paiknevatele. materjalidele pealisehitusena lisatud vaadete mehhanism (vt menüüd Vaated materjalidele), mis võimaldab materjale kasutaja jaoks erineval viisil grupeerida. Vaade Kiirvalik=>Nädalate kaupa võimaldab välja tuua konkreetsel õppenädalal kõige olulisemad materjalid. Sisuliselt on nädala vaade selle nädala tegevuskava. Üks ja sama materjal võib olla seotud mitme nädalaga. Arendajatel on lihtne vajadusel uusi vaateid lisada.
  • Analoogia: Kui materjalide all olev kataloogide hierarhia on nagu hierarhiline dokument dokumendipõhises andmebaasis (nt MongoDB abil loodud), siis vaated materjalidele on nagu selle dokumendi põhjal loodud (mitte-materialiseeritud) vaated. MongoDB toetab selliste vaadete loomist alates versioonist 3.4.
 5. Üks vaade materjalidele on nende esitus nagu see oleks Moodles (Kiirvalik=>Nagu Moodles) - kõik kursuse materjalid ühel suurel lehel nädalate kaupa välja toodud.
 6. Üliõpilane saab tähistada materjale (märkida need lemmikuks) nii, et sellised materjalid on pärast kõik ühest kohast leitavad.
 7. Õppejõud saab esile tõsta, millised materjalid on kohustuslikud (peaks igal juhul lugema) ja milliseid võib aja või huvipuudusel lugemata jätta. Kohustuslikud materjalid on erinevates vaadetes ühtemoodi esile tõstetud ja on lisaks koondatud vaatesse Kiirvalik=>Tutvu igal juhul!
 8. Vaadete kasutamise eelis seisneb ka selles, et materjale ei ole vaja dubleerida. Sama materjal võib olla erinevates vaadetes. Miks see on õppija jaoks tähtis? Kui materjale on vaja täiendada/täiustada, siis õppejõud peab seda tegema ühes kohas. Sellega:
  • tagatakse muudatuste võimalikult kiire tegemine (lugejani jõuab kõige viimane ja kõige täpsem info võimalikult kiitesti),
  • välditakse olukorda, kus samast materjalidest on õppekeskkonna erinevates osades mittekooskõlalised koopiad. Näiteks moodulis 1 on materjal, mis ütleb, et kontrolltööks tuleb lugeda A ja B kuid moodulis 2 on materjal, mis ütleb, et kontrolltööks tuleb lugeda A, B, C ja D.

  NB! Samad eelised on vaadetel ja andmete dubleerimise vältimisel ka andmebaaside maailmas.

 9. Kasutaja saab vaadata (alajaotus Isiklik) enda kõige viimati vaadatud faile või enda kõige rohkem vaadatud faile ja niimoodi leida kiiresti üles materjali, mida ta kunagi on juba vaadanud.
 10. Kasutajatel on võimalus teha otsing üle aine sisu kirjelduse, materjalide metaandmete, tegevuskava, teadete (v.a isiklikud teated), kasutajatoe küsimuste/vastuste, mõistete, viidete, tähaegade, ülesannete (kuid mitte nende vastused) ja vastuvõtuaegade. Näen, et otsingut kasutatakse palju.
 11. Süsteemis kogutud info tehtud otsingute kohta annab õppejõule võimaluse materjalide annotatsioone täiendada, et samasuguse otsingu tulemused oleksid edaspidi täpsemad.
 12. Materjalidele ja kasutajatoe küsimustele/vastustele saab lisada põhjaliku annotatsiooni, mida kasutaja vaikimisi ei näe, kuid mida kasutatakse eelmises punktis nimetatud otsingus.
 13. Võimalus panna välja suurel hulgal individuaalseid projektide ettenäitamise aegu (st üliõpilased ei pea tulema kaitsmise sessiooni alguseks kohale ja seal elavas järjekorras ootama).
 14. Võimalus tagada, et projekti mitmekesi tegijad, ei saaks broneerida mitu ettenäitamise aega ja välistada sellest tulenev ebaõiglus nende suhtes, kes teevad projekti üksinda.
 15. Kasutajatugi ning võimalus seal olevaid korduvaid küsimusi avalehele kinnitada ning küsimusi/vastuseid kõigile üliõpilastele meilile saata (sh korduvalt). Võimalus muuta avalehel näidatavate korduvate küsimuste järjekorda ning hulka. Võimalus neid küsimusi esile tõsta.
 16. Võimalus valida, millised teated saadetakse üliõpilasele meilile ja milliseid mitte (vähem ebaolulisi meile).
 17. Võimalus valida, milliste kalendri sündmuste meeldetuletused ainele registreerunute meilile saata ja millised mitte.
 18. Nii üliõpilasel kui õppejõul on võimalik saada kiiresti ülevaade, millisele teadmiste kontrollile on veel vabu kohti ja millisele mitte. See on väga oluline olukorras, kus on väljas näiteks 10 SQL kontrolltöö või vahetesti aega või 50-100 projekti näitamise aega.
 19. Üliõpilane ei saa sama tüüpi teadmiste kontrollile olla samaaegselt mitmekordselt registreeritud. See aitab tagada, et vabu kohti ei hõivataks ilmaasjata ning et neid jätkuks suuremale hulgale soovijatele.
 20. Õppejõul on võimalus saata meeldetuletus kõigile üliõpilastele, kes mingit tüüpi teadmiste kontrollile ei ole veel registreerunud (on selle unustanud või mäletavad ekslikult, et registreerisid, kuid tegelikult ei teinud seda).
 21. Kui projekt on arvestatud ja üliõpilane paneb ennast uuesti projekti näitamisele kirja või unustab varem tehtud registreerimise tühistada, siis saan päringuga selle üles leida ja operatiivselt sellise registreerimise tühistada. Vabad ettenäitamise ajad on oluline ning projektide näitamiste tippajal paljudele huvi pakkuv ressurss.
 22. Õppejõud saab kasutajate jaoks materjale ja katalooge esile tõsta nii, et tulemus tõepooles ülejäänud materjalidest ja kataloogidest visuaalselt eristub.
 23. Saab teha nii, et lingi alusel materjali (faili) allalaadides ei pea kasutaja ennast tuvastama - teiste sõnadega materjali saavad kasutada kõik, kes teavad linki.
 24. Võimalik loengu otseülekande toimumise ajal seda kodulehe avalehel automaatselt esile tõsta.
 25. Eesti- ja ingliskeelse terminoloogiaga mõistete sõnastik, mis on integreeritud materjalidega ja pakub täiendavaid märksõnu mille alusel otsing leiab üles olulisi/vajalikke materjale.
 26. Üliõpilane saab vaadata sõnapilve materjalide juures kasutatud märksõnadest, mis pakub kõrgtaseme ülevaate materjalide temaatikast.
 27. Üliõpilased ja õppejõud näevad, millised materjalid on lugemata ja kuidas edeneb üliõpilastel materjalidega tutvumine võrreldes teiste üliõpilastega.
 28. Üliõpilane saab hinnata (skaalal 1-5) abiinfo keskkonnas esitatud küsimuste vastuseid. Kui õppejõud näeb, et mõnda vastust on halvasti hinnatud, siis ta saab seda parandada.
 29. Integratsioon Mauruse testide tegemise keskkonnaga, mis võimaldab testide harjutamise juures näidata harjutajatele valesti vastatud testiküsimuse juures viidet materjalidele, kust saab infot küsimuse valdkonna ja õige vastuse kohta.

Annan ka teada, et Mauruses ei salvestata paroole avatekstina.

Hinda vastust:

Keskmine hinne : Pole veel hinnanguid!