Kodulehed
[383] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2022)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Abi / Kasutajatugi / PostgreSQL

Avalikud küsimused ja vastused:

Küsimuste teemade nimekiri

Anonüümne:
Millised on PostgreSQLi eelised võrreldes MySQLiga (miks me ei kasuta MySQLi)?
Vastus (19.08.2023 16:46): MySQL on avatud lähtekoodiga, tasuta kogukonnaversiooniga, populaarne (populaarsem kui PostgreSQL) ja piisavalt suure võimaluste hulgaga paljudes IT süsteemides kasutamiseks. See on eriti populaarne veebirakendustes ja pakub väga head töökiirust kui andmebaasis on vaja teha palju samaaegseid päringuid (kuid ei ole samaaegseid andmemuudatusi). See kuulub avatud lähtekoodiga tarkvara pinusse (stack) akronüümiga LAMP, mis on veebirakenduste loomisel väga populaarne ja mida pakuvad paljud teenusepakkujad.

Enamik vaatlejaid samas nõustub, et PostgreSQL (mis on samuti avatud lähtekoodiga, tasuta ja populaarne) pakub andmebaasi programmeerijatele rohkem võimalusi ja see on hea jõudlusega (parem kui MySQL) kui samal ajal on vaja teha nii keerukaid päringuid kui andmemuudatusi.

Seega kasutame võimalusterohkemat (huvitavamat) süsteemi, millega võibolla olete varem vähem kokkupuutunud.

Internetis on väljas 2012. aasta juunis Rob Conery poolt Norwegian Developers Conference konverentsil peetud ettekande salvestus. Ettekande esimesed 15 minutit demonstreerivad väga ilmekalt MySQLi puuduseid. SIIN on videos välja toodud puuduste jätkuarutelu.

Soovitan vaadata kogu ettekannet, sest seal tutvustatakse mõningaid huvitavaid PostgreSQLi pakutavaid võimalusi.

  • Alates 14:30 Multiversioon konkurentsjuhtimine.
  • Alates 20:30 Tabelite loomine pärimise kaudu ja selle kasutamine suure tabeli sektsioonideks jagamiseks (praeguseks on PostgreSQLis ka realiseeritud tabelite sektsioonideks jagamise võimalus ilma, et arendaja peaks ilmutatult ise alamtabeleid looma ja pärimist kasutama).
  • Alates 26:30 Foreign Data Wrapper (võimalus teha päringuid paljudest välistest andmeallikatest).
  • Alates 29:30 Andmetüübid (näitena käsitleti timestamp with timezone tüüpi, massiivitüüpe, liittüüpide loomise võimalust).
  • Alates 44:30 on kokkuvõtte PostgreSQLi eelistest - hind (PostgreSQL on tasuta; vaadake võrdluseks Oracle hinnapakkumist), jõudlus, salvestusruumi kokkuhoid, väljalasete sagedus, sobivus ettevõtte infosüsteemides kasutamiseks.
Kas MySQLis on need võimalused olemas?
  • MySQLis on kasutusel multiversioon konkurentsjuhtimine, kuid see on realiseeritud PostgreSQList erinevalt.
  • MySQLis ei saa luua tabeleid pärimise kaudu. Nii PostgreSQL uuemad versioonid kui ka MySQL toetavad deklaratiivset tabeli sektsioonideks jagamist (st selleks pole tabelite pärimist vajagi).
  • MySQLis ei saa kasutada väliste andmete pakendajaid. MySQLis saab kasutada FEDERATED salvestusmootorit, mis võimaldab kasutada MySQL andmebaasis andmeid, mis on mõnes teises MySQL andmebaasis. Kasutamaks MySQLis mõne teise andmebaasisüsteemi andmebaasis olevaid andmeid tuleb kasutada tasulisi ja standardiseerimata erilahendusi.
  • MySQLis ei ole andmetüüpi timestamp with time zone ja ajavöönditega tegelemine on paras peavalu. MySQLis ei saa kasutada massiivitüüpe. MySQLis ei saa kasutajad ise uusi andmetüüpe luua.

Kokkuvõttes tuleb tõdeda, et PostgreSQLi näol on tegemist andmebaasisüsteemiga, mis pakub Oracle ja Microsofti andmebaasisüsteemidele väärikat konkurentsi ning mida saab väga edukalt kasutada ka suurtes ettevõtte infosüsteemides ning riigi infosüsteemides.

2017. aastal võrreldi staatilist koodi analüüsi kasutades PostgreSQL, MySQL ja Firebird andmebaasisüsteemide koodi kvaliteeti (st kui palju on koodis vigu). Kõigil nendel on avatud lähtekood, mis muudab sellise analüüsi võimalikuks. Võrdlust saab lugeda siit. Võrdluse tulemusena leiti, et PostgreSQL ja Firebird olid koodi kvaliteedilt üsna ühesugused, kuid MySQL oli neist mõlemast selles osas halvem. Võrdluse autor naljatas, et talle meeldis MySQL kõige rohkem, sest seal olid kõige huvitavamad vead.

PostgreSQLi kasutab näiteks Skype. Veel üheks PostgreSQLi heaks omaduseks on laiendatavus - SIIT leiate ülevaate laiendustest, mida Skype kasutab/arendab.

Siin on üks värskem MySQL ja PostgreSQL võimaluste võrdlus.

Siin on veel üks artikkel, mis kõrvutab PostgreSQLi MySQLiga ja tõstab esile PostgreSQLi kasvavat populaarsust idufirmade tehtavates arendustes.

Ja siin on kokkuvõte ühe PostgreSQL administraatori kogemustest MySQLiga. MySQLi puhul toob ta negatiivsena esile õiguste jagamist ja reliiside poliitikat ning tõstab positiivsest küljest esile MySQLi tiražeerimise võimalusi.

Veel üks arutelu, millised on PostgreSQL ja MySQL eelised ning puudused võrreldes üksteisega.

PostgreSQL populaarsuse näiteks on Lõpparuanne Siseministeeriumi haldusala IKT teenuste arendamine ja haldamise finantseerimise jätkusuutlikkus ning mõju siseturvalisuse tagamisele. Selle kohaselt kasutab enamik siseministeeriumi haldusala IKT teenustest sisemiselt PostgreSQL andmebaasisüsteemi.

Siit leiate PostgreSQL ja MySQL põhiliste omaduste võrdluse.

Stack Overflow 2021. aasta küsitlus näitab, et kuigi MySQLi kasutatakse rohkem kui PostgreSQLi (need on vastajate hulgas kaks kõige populaarsemat andmebaasisüsteemi), siis võrreldes MySQLiga meeldib PostgreSQL arendajatele rohkem ning see tekitab vähem õudu ja seda soovib õppida rohkem arendajaid kui MySQLi.

Hinda vastust:

Keskmine hinne : Pole veel hinnanguid!