Kodulehed
[383] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2022)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Abi / Kasutajatugi / PostgreSQL

Avalikud küsimused ja vastused:

Küsimuste teemade nimekiri

Anonüümne:
PostgreSQLis NULL || tekstiline väärtus = NULL. Kuidas luua PostgreSQLis sarnane operaator MS Accessi stringide konkatenatsiooni operaatorile &, mille korral NULL & tekstiline väärtus = tekstiline väärtus?
Vastus: Järgneva koodi võite käivitada oma andmebaasis ja see loob operaatori & mis käitub nii:
NULL & tekstiline väärus = tekstiline väärtus
NULL & NULL = tühi string

CREATE FUNCTION textcat_coalesce(text, text) RETURNS text AS $$
SELECT coalesce($1,'') || coalesce($2,'');
$$ LANGUAGE sql IMMUTABLE LEAKPROOF;

COMMENT ON FUNCTION textcat_coalesce(text, text) IS
'Stringide konkatenatsiooni operaatorit & realiseeriv funktsioon. Tagab, et operatsiooni tulemus pole NULL.';

CREATE OPERATOR & (
LEFTARG = text,
RIGHTARG = text,
PROCEDURE = textcat_coalesce
);

SELECT NULL || 'katsetus' AS tulemus;


Tulemus:NULL

SELECT NULL & 'katsetus' AS tulemus;


Tulemus: katsetus

NB! Alternatiiv sellise operaatori kasutamisele oleks tarvitada koos PostgreSQLi konkateneerimise operaatoriga (||) coalesce funktsiooni. coalesce funktsiooni pool pöördumisel võib ette anda mitu samatüübilist argumenti. Funktsioon tagastab vasakult lugedes esimese argumendi, mis ei ole NULL (või kui kõik argumendid on NULLid, siis tagastab NULLi). Seda funktsiooni saab kasutada NULLi asendamiseks konkreetse väärtusega.

SELECT coalesce(NULL,'') || 'katsetus' AS tulemus;
Tulemus: katsetus (sest kokku ühendatakse kaks väärtust - 'katsetus' ja '')

Samuti võib kasutada concat_ws funktsiooni.

SELECT concat_ws(' ', 'katsetus', NULL) AS tulemus;
Tulemus: katsetus (sest funktsioon ignoreerib NULL argumente)

Hinda vastust:

Keskmine hinne : Pole veel hinnanguid!