Kodulehed
[383] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2022)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Abi / Kasutajatugi / Andmebaasi kavandamine

Avalikud küsimused ja vastused:

Küsimuste teemade nimekiri

Anonüümne:
Kas oleks mõistlik hoida andmebaasis asukoha andmeid aadressi ja riigi kombinatsiooni asemel koordinatidena? Kui jah, siis mis oleks sobivaim andmetüüp selleks(nii Oracles kui Postgresis)?
Vastus (19.08.2023 13:32):

Kõik sõltub sellest, millisel otstarbel on plaanis neid andmeid kasutada.

Kui tegemist on taustainfoga, mille alusel ei tehta täpseid otsinguid ja mida võibolla trükitakse kirjadele/arvetele, siis piisab veerust aadress. Tõstaksin riigi "sulgude ette" nii, et tabelis on aadressiandmete jaoks kaks veergu: aadress ja riigi_kood. riigi_kood on välisvõtme veerg, mis viitab klassifikaatori tabelile Riik. Tabelis Riik olevad andmed oleksid määratud rahvusvahelise klassifikaatoriga:  https://www.iban.com/country-codes

Kui soov on teha aadressi alusel täpseid otsinguid, siis tuleb aadress "lahti lõhkuda" ning tükid erinevatesse tabelitesse/veergudesse salvestada. See pole triviaalne ülesanne. Näiteks Eestis on kasutusel kaheksa-tasemeline aadressiandmete süsteem (https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Aadressiandmed-p112.html), mille tehnilist spetsifikatsiooni saab lugeda SIIT (dokument "Aadressiandmete süsteem. Spetsifikatsioon").

Aadressikomponentide tasandid on seal jaotises "2.2.3.1 Aadressikomponentide tasandid".

Kuna erinevates riikides on haldusjaotuse põhimõtted erinevad, siis on seal ka aadresside komponendid erinevad. Eesti aadressiandmete süsteemi andmemudelit näete selle dokumendi jaotises 2.4

O'Reilly digitaalse platvormi kaudu saab lugeda raamatut Blaha, M., 2010. Patterns of Data Modeling.
Kuidas kasutada O'Reilly digitaalset platvormi?

Peatükis 10 käsitletakse andmete modelleerimise arhetüüpe ning üks nendest on "Location" (jaotis 10.12). Eesti keele seletava sõnaraamatu kohaselt on arhetüüp "inimkonna kollektiivsest alateadvusest lähtuv püsistruktuur, mis teadvuses avaldub universaalse motiivi v. kujundina". Muinasjuttudele mõeldes on arhetüübiks näiteks noorim vend, kes lõpuks tapab lohe ning saab tasuks printsessi tähelepanu ja pool kunigriiki.

Koordinaatide hoidmisel on mõtet, kui tahate näiteks asukohti kaardil kujutada. Andmebaasis koordinaatide ja koha-aadresside hoidmine ei välista teineteist. Nii Eesti aadressiandmete süsteem kui "Location" arhetüüp näevad ette ka ruumiandmete hoidmist koordinaatidena.

Mis puudutab sobivaid veerge ja tüüpe, siis see sõltub kasutatavast koordinaatide süsteemist ja andmebaasisüsteemist.

Näide: https://twcc.fr/

PostgreSQL ja Oracle on mõlemad objekt-relatsioonilised süsteemid ning lubavad defineerida uusi tüüpe - miks mitte ka geograafiliste koordinaatide jaoks. PostgreSQLis on mõned geomeetrilised tüübid/operaatorid süsteemi-defineeritud neid saab koordinaatide esitamiseks kasutada: https://stackoverflow.com/questions/1023229/spatial-data-in-postgresql Täpsemalt saate esitada ruumilise asukoha Point tüüpi väärtusena. Tavaks on esitada koordinaadid laiuskraad/pikkuskraad järjekorras, st Point tüüpi väärtuses võiks esimene koordinaat (arv) tähistada laiuskraadi ja teine pikkuskraadi.  Lisaks on vaja CHECK kitsendusi. Laiuskraad peab olema vahemikus -90 ja 90 (otspunktid kaasa arvatud) ja pikkuskraad peab olema vahemikus -180 ja 180 (otspunktid kaasa arvatud).

Täpsema veateate huvides soovitan koordinaatide lubatud väärtuste vahemiku kontrollimiseks kahte eraldi kitsendust.

CREATE TABLE Asukoht (
asukoht_id SERIAL,
koordinaat point NOT NULL,
CONSTRAINT pk_asukoht PRIMARY KEY (asukoht_id));

ALTER TABLE Asukoht ADD CONSTRAINT chk_asukoht_koordinaat_laiuskraad CHECK (koordinaat[0] BETWEEN  -90 AND 90);
ALTER TABLE Asukoht ADD CONSTRAINT chk_asukoht_koordinaat_pikkuskraad CHECK (koordinaat[1] BETWEEN -180 AND 180);

INSERT INTO Asukoht (koordinaat) VALUES (point(41.40338, 2.17403));
INSERT INTO Asukoht (koordinaat) VALUES (point(91.40338, 2.17403));

/*ERROR:  new row for relation "asukoht" violates check constraint "chk_asukoht_koordinaat_laiuskraad"
DETAIL:  Failing row contains (2, (91.40338,2.17403)).
*/

Kui see ei sobi ning peaksin hoidma laius- ja pikkuskraade kümnendmurruna, siis kasutaksin:
laiuskraad: DECIMAL(8,6) - PostgreSQL või NUMBER(8,6) - Oracle.
pikkuskraad: DECIMAL(9,6) - PostgreSQL või NUMBER(9,6) - Oracle.

Tabeli struktuuri parema loetavuse huvides võiksid olla laiuskraadi ja pikkuskraadi veerud kõrvuti ning laiuskraadi veerg eespool.

Kui peaksin hoidma kraade, minuteid ja sekundeid, siis võtaks iga selle komponendi jaoks kasutusele täisarvu tüüpi veeru.

Lugege ka: https://stackoverflow.com/questions/6665894/what-is-the-best-way-to-store-geographic-coordinate-data-in-a-database

Nii PostgreSQLi kui Oracle jaoks on olemas laiendused geograafiliste andmetega töötamiseks, kuid nendega ma kahjuks tuttav ei ole. PostgreSQL: PostGis (http://postgis.net/) Oracle: Oracle Spatial and Graph (https://docs.oracle.com/database/121/SPATL/toc.htm)

Hinda vastust:

Keskmine hinne : Pole veel hinnanguid!