Kodulehed
[383] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2022)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Abi / Kasutajatugi / Andmebaasi kavandamine

Avalikud küsimused ja vastused:

Küsimuste teemade nimekiri

Erki Eessaar (14.10.2022 10:53):
Kui pikad võivad olla isikunimed ja millist väljapikkust kasutada isikunimede puhul andmebaasis?
Vastus (21.10.2022 17:34): Erinevates kultuurides on isikunimedel erinevaid komponente (lugege selle kohta lõputööst). Levinud lahenduseks andmebaasides on hoida isikunime kas ühes veerus või kahes veerus (eesnimi/first_name/given_name ja perenimi/last_name/surname).

Valdavalt on isikunimed üpris lühikesed. Näiteks Eestis Statistika kirjutab eesnimedest: "Taasiseseisvumise perioodi iseloomustab ka mitme nime panek lastele. 2000-ndate alguses sai ligi viiendik tüdrukutest ja pisut vähem poisse nime, mille pikkus oli 10 või rohkem tähemärki. Eelmisel kümnendil hakkas nimede pikenemise trend pöörduma. Populaarsemaks muutusid taas kuni 5-tähelised nimed (praguseks 40% nimedest) ja vähenes ülipikkade nimede panek lastele." 2021. aastal sündinud ja hetkel Eestis elavate naissoost isikute (ees)nimedest moodustasid nimed pikkusega 15 või rohkem tähte 2.15%. Meessoost isikutel oli see vastavalt 2.16%.

Teadusartiklis Federating patients identities: the case of rare diseases käsitleti haruldaste haiguste andmebaasis olevate andmete anonümiseerimist, et need oleksid teadlastele kättesaadavad. Uuringu käigus leiti andmebaasi põhjal 280000 isiku ees- ja perenime mediaanpikkus. Eesnime mediaanpikkus oli 6.5 ja perenime mediaanpikkus oli 7.1. Artiklis esitatud joonise järgi jäid pikimad eesnimed alla 20 märgi ja perenimed alla 30 märgi.

USA rahvaloenduse andmetel oli 53% inimeste perenime pikkus 5-7 märki. Samas on USA-st ka näiteid ülipikkadest nimedest.
Guinnessi rekord pikima sünnitunnistusel oleva nime kohta kuulub USA kodanikule, kelle eesnimi on 1023 märki, keskmine nimi 36 märki ja perenimi 8 märki pikk. Maailma pikimas perenimes oli üle 600 märgi (nimest on erinevaid versioone). Samas ametlikes dokumentides kasutas ta 35 märgi pikkust perenime versiooni. See allikas väidab, et Guinnessi rekordite raamat ei võta enam vastu pikima nime avaldusi, et mitte tekitada vanemates kiusatust liiga pikki nimesid anda. Siin on veel näiteid väga pikkadest nimedest.

Enamasti ei sea riigid juriidilisi piiranguid nime pikkusele. Siiski märgitakse siin, et mõned USA osariigid piiravad nimes lubatud märkide arvu tulenevalt inimeste üle arve pidamiseks mõeldud tarkvara piirangutest. Enamikes osariikides sõnavabadusele viidates selliseid piiranguid ei ole.
Eesti nimeseadus nime pikkusele piirangut ei sea, kuid annab ametnikele kaalutlusõiguse (nimi peab olema kooskõlas heade kommetega).

Internetis leidub hulgaliselt soovitusi eesnime ja perenime maksimaalse väljapikkuse kohta. Ühisnimetaja on, et soovitatud pikkused on suhteliselt väikesed. Näiteks siin pakutakse 35, 50, 64, 255 ja siin pakutakse perenimele 35, 50, 100. Ka erinevad programmid kasutavad suhteliselt lühikesi väljapikkuseid (näiteks siin eesnimi 40, perenimi 80).

Liiga suure lubatud väljapikkuse probleemideks on see, et välja on lihtsam lisada ründeskripti (turvalisus) ja kasutajaliideses tuleb sisestusvälja näidata suuremana kui valdava enamiku nimede puhul on vajalik. Turvalisuse probleem tuleb eriti esile süsteemi kasutajaks registreerimise vormil, kus on ees- ja perenime väljad ja mis on mõeldud kasutamiseks kõigile soovijatele.

Eelnevast lähtuvalt soovitan ees- ja perenime veergudel maksimaalseks väljapikkuseks 50.

Hinda vastust:

Keskmine hinne : Pole veel hinnanguid!