Kodulehed
[384] - Andmebaasid I (ITI0206) (kevad 2023)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Hüüumärk (!) tähistab hetkel erilist tähelepanu vajavat kataloogi
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Abi / Kasutajatugi / Korraldus - üldine

Avalikud küsimused ja vastused:

Küsimuste teemade nimekiri

Erki Eessaar:
Kuidas toimub SQL lisapunkti ülesannete lahendamine?
Vastus (12.03.2023 15:29):
 • Kontrolltööl saab punkte ka osaliselt õigete vastuste eest. Lisapunkti ülesannete hindamine seevastu on binaarne - kui kõik on õige, siis 1 punkt, muidu 0 punkti.
  • SQLis on ühe ülesande lahendamiseks (peaaegu) alati võimalik mitu erinevat lahendust. Kui ülesandes pole nõutud lahendusviis ette antud, siis võite lahendusviisi ise valida.
  • Ootan lausetelt vähemalt minimaalsel tasemel loetavust - erinevad klauslid erinevatel ridadel; võtmesõnad suurtähtedega; nimed ei ole läbivalt suurtähtedega (nimede osas on erandiks LibreOffice Base).
 • Ülesannete lahendamise ajal tuleb olla Teamsi tunnis kohal.
 • Kes on klassis füüsiliselt kohal, see peab istuma nii, et nii talle kui ümberringi istuvatele kaaslastele jääb piisavalt isiklikku ruumi.
 • Enamiku tagasisidest annan mikrofoni kasutades - olge kogu aeg kuuldel.
 • Esitage ülesanded vaatamiseks ükshaaval - nii kuidas valmis saate.
 • Vastuste esitamine käib ainult Teamsi kaudu (st mitte meiliteel vms).
 • Kui saate midagi valmis või tahate küsida, siis tuleb SQL kood (mitte näiteks MS Accessi fail või ekraanipilt) saata õppejõule MS Teamsi privaatses vestluses (chat), mitte tunni vestluses.
  • Teise nädala ülesannete 3-7 vastuste ettenäitamiseks tuleb üliõpilasel jagada ekraani. Juhul kui üliõpilane on arvutiklassis füüsiliselt kohal, siis saab ta neid näidata nii, et õppejõud vaatab üle õla.
  • Nuputamisülesannete vastuste esitamise kohta on allpool eraldi punkt.
 • Mugavama ülevaatamise huvides:
  • palun kasutage lausetes reavahetusi (iga klausel eraldi real, iga alamtingimus eraldi real),
  • palun ärge kasutage lausetes treppimist.
 • Iga ülesande kohta tuleb saata eraldi teade. Kui lahendate ülesande mitme lausega, siis tuleb kõik need laused samasse teatesse üksteise järel kirja panna.
 • Iga teate alguses peab olema öeldud, millise numbriga ülesannet selles teates olevad laused lahendavad. Kui lahendate ülesannet LibreOffice Base või PostgreSQL andmebaasisüsteemis, siis tuleb öelda ka seda.
 • Kui ülesande vastuse juures on minu poolt pandud pöial püsti 👍, siis järelikult on vastus õige ja saab ühe punkti.
 • Kui ülesande vastuse juures on minu poolt pandud üllatunud nägu 😲, siis on vastus vale või olematu loetavuse tõttu ebasobiv.
  • Õppejõud võib vastust kommenteerida vestluses või ka läbi mikrofoni nii, et kõik kuulevad.
  • Kui on üllatunud nägu, kuid Te pole saanud/kuulnud tagasisidet, siis küsige üle.
 • Kui pole saanud 10 minuti jooksul tagasisidet, siis küsige üle. Võimalik, et mul on jäänud midagi kahe silma vahele. Ma palun selle eest juba ette vabandust!
 • Punktide saamisel lähevad arvesse ainult vastused, mis on saabunud Teamsi tunni lõpuks (nt kell 14:00 algava tunni puhul hiljemalt 15:30).
  • Kui esitate vastuse hiljem või muudate saadetud vastust hiljem, siis tagasisidet saate, aga punkte ei saa.
 • Annan jooksvat tagasisidet kuni punktide saamise tähtajani. Kui mõni vastus jäi ülevaatamata, siis teen seda hiljem.
 • Kui parandate vastust, siis ALATI tuleb vestlusesse kopeerida parandatud lause uuesti. Juba saadetud lause teate parandamine ei lähe punktide saamiseks arvesse.
 • Kui kasutate MS Accessi, siis nuputamisülesande vastus tuleb esitada Accessi failina, kuhu on lahenduseks olevad SQL laused Query objektidena salvestatud. LibreOffice Base või PostgreSQL kasutamise korral tuleb saata vastuse tekst.
  • Nuputamisülesannete vastuseid vaatan peale tunni lõppu ja saadan siis Teamsi kaudu tagasiside.
  • Teie poolne esmane kontroll on see, et päringu tulemuses olevad read on täpselt samad kui on ülesande tekstis esitatud illustratsioonis. Kui ei ole, siis on lahendus kindlasti vale. Kui on, siis see ei garanteeri veel vastuse õigsust.

Üldised reeglid
 • Pidage palun protsessi sujuvuse ja maksimaalselt kiiresti tagasiside saamise huvides eelnimetatud reeglitest kinni.
 • Enne tunni algust saadan laiali viited materjalidele (videod, slaidid), mida Te võiksite ENNE tunni algust ise üle vaadata.
  Tunni alguses teen peale paari avasõna õppeaine kodulehel nähtavaks tunni ülesande. See ilmub nähtavale vastava nädala materjalide algusesse.
 • Kõiki materjale võib kasutada.
 • Teiste inimeste ja tehisintellekti vahendite (nagu nt ChatGPT) abi ei või kasutada - ülesannete lahendamine on individuaalne.
 • Palun käige tunniplaanijärgses tunnis ja jaotuge selle kaudu tundide vahel ühtlaselt.
  • Kui ühte tundi tuleb kokku liiga palju inimesi, siis kõikidel selles tunnis osalejatel on halvemad võimalused saada punkte ja tagasisidet.

Hinda vastust:

Keskmine hinne : 5.0