Kodulehed
[384] - Andmebaasid I (ITI0206) (kevad 2023)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Kiirvalik / Avaleht

Täna on esmaspäev 30.01.2023.

Käes on 2022/2023 õppeaasta kevadsemestri 1. õppenädal!
Lähenev tähtaegPäevi jäänudKirjeldus
30.01.2023-26.02.2023 27 päeva lõpuni Esimeseks vabatahtlikuks eksami vahetestiks harjutamine SIIN keskkonnas.
30.01.2023-02.04.2023 62 päeva lõpuni 
SQLi enesekontroll ja täiendav harjutamine SIIN keskkonnas.

Kõik selle testi küsimused on ka küsimuste hulgas, millest valitakse hindelise lõpptesti küsimused. Kuigi osad küsimused on teooria kohta, on paljud ka praktilise kallakuga - konkreetsete SQL ülesannete ja nende lahenduste kohta. Küsimustele hästi vastamiseks tasub vaadata teemade 3-6 materjale.
30.01.2023-28.04.2023 88 päeva lõpuni 
Periood, mille jooksul projekti eest arvestuse saamine tähendab lõpphinde arvutamise valemis kordajat 1.3. Projekti näitamiseks tuleb tulla minu vastuvõtule (enne 12ndat õppenädalat) või registreerida Mauruses selleks välja pandud ürituse ajale (12.-13. õppenädal). Kogu projektide ettenäitamine/konsulteerimine toimub kasutades MS Teams'i.

Kordaja 1.3 on neile väga kiiretele üliõpilastele, kes saavad sisuliselt projekti veatult valmis enneaegselt - projektide vaatamise periood, kui kõik praktikumid ja lisaajad on sellele ülesandele pühendatud, algab 14. õppenädalal (siis on kordaja 1.2) ja kestab kuni 6. juunini (siis on kordaja 0.9). Ma ei oska prognoosida varakult näidata soovijate hulka, kuid vabade vastuvõtuaegade pärast on vaja konkureerida teiste projektidega. Seega kes ees, see võitja.
06.02.2023 7 päeva lõpuni Kevadsemestri õpingukava esitamise lõpptähtaeg vastavalt akadeemilisele kalendrile.
10.02.2023 11 päeva lõpuni Iseseisva töö teema registreerimine. Täpsem info.
10.02.2023 11 päeva lõpuni Enne teise nädala praktikumi algust võiks oma sülearvutisse installeerida MS Accessi või küsida juurdepääsu serverile kus on PostgreSQL ja enne teise nädala loengu algust võiks oma sülearvutisse installeerida CASE vahendi. Juhendid on SIIN.

Esiletöstetud
Tutvu igal juhul!
Palun vaadake
oma hariduse huvides
võimalikult palju materjale,
kuid selle materjaliga
peab tutvuma!
Kuidas ennast kodulehele registreerida?

Esiletöstetud Kuidas kujuneb hinne? Milline mõju on lisapunktidel ja projektil?

Esiletöstetud
Tutvu igal juhul!
Palun vaadake
oma hariduse huvides
võimalikult palju materjale,
kuid selle materjaliga
peab tutvuma!
Kuidas valmistuda õppeaines toimuvateks testideks (vahetestid ja lõpptest)?

Esiletöstetud
Tutvu igal juhul!
Palun vaadake
oma hariduse huvides
võimalikult palju materjale,
kuid selle materjaliga
peab tutvuma!
Kuidas toimub valikvastustega lisapunktide testide tegemine?

Esiletöstetud
Tutvu igal juhul!
Palun vaadake
oma hariduse huvides
võimalikult palju materjale,
kuid selle materjaliga
peab tutvuma!
Milline on vääritu käitumine antud aine kontekstis?

Kuidas näha õppeaine materjale nagu need oleks Moodles?

Millisel viisil saab esitada soove selle kohta, kuidas muuta andmebaaside õppeaine koduleht Mauruses paremini kasutatavaks ja materjalid kergemini ülesleitavaks?

Erki Eessaar:
Ainega tutvumisest enne uue semestri algust

22.01.2023 See on koht, kuhu tulevad kõik õppeaine "Andmebaasid I" 2023. õppeaasta kevadsemestri materjalid ja korralduslik informatsioon.

Siia saab registreeruda alates kevadsemestri algusest.

Kui soovite enne semestri algust õppeainega tutvuda, siis vaadake palun selle õppeaine eelmise aasta kodulehte.

https://maurus.ttu.ee/382
kasutajanimi: SIS2
parool: SIS2