Kodulehed
[384] - Andmebaasid I (ITI0206) (kevad 2023)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Hüüumärk (!) tähistab hetkel erilist tähelepanu vajavat kataloogi
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Kiirvalik / Avaleht

Täna on esmaspäev 27.03.2023.
Käes on 2022/2023 õppeaasta kevadsemestri 9. õppenädal!
Lähenev tähtaegPäevi jäänudKirjeldus
25.03.2023-01.04.2023 5 päeva lõpuni "Mudaste kaartide" anonüümne tagasiside küsitlus. Tagasisidele andmiseks vajutage palun SIIA lingile.
30.01.2023-02.04.2023 6 päeva lõpuni 
SQLi enesekontroll ja täiendav harjutamine SIIN keskkonnas.

Kõik selle testi küsimused on ka küsimuste hulgas, millest valitakse hindelise lõpptesti küsimused. Kuigi osad küsimused on teooria kohta, on paljud ka praktilise kallakuga - konkreetsete SQL ülesannete ja nende lahenduste kohta. Küsimustele hästi vastamiseks tasub vaadata teemade 3-6 materjale.
03.04.2023-14.04.2023 7 päeva alguseni Vabatahtlik SQL kontrolltööle lisapunktide kogumise test, mis toimub SIIN keskkonnas. Perioodi jooksul tuleb seal testi teha vähemalt etteantud arv kordi. Testi tulemus leitakse tegemiskordade keskmisena.
06.03.2023-21.04.2023 25 päeva lõpuni SQLi harjutamine praktikumides.
30.01.2023-28.04.2023 32 päeva lõpuni 
Periood, mille jooksul projekti eest arvestuse saamine tähendab lõpphinde arvutamise valemis kordajat 1.3. Projekti näitamiseks tuleb tulla minu vastuvõtule (enne 12ndat õppenädalat) või registreerida Mauruses selleks välja pandud ürituse ajale (12.-13. õppenädal). Kogu projektide ettenäitamine/konsulteerimine toimub kasutades MS Teams'i.

Kordaja 1.3 on neile väga kiiretele üliõpilastele, kes saavad sisuliselt projekti veatult valmis enneaegselt - projektide vaatamise periood, kui kõik praktikumid ja lisaajad on sellele ülesandele pühendatud, algab 14. õppenädalal (siis on kordaja 1.2) ja kestab kuni 6. juunini (siis on kordaja 0.9). Ma ei oska prognoosida varakult näidata soovijate hulka, kuid vabade vastuvõtuaegade pärast on vaja konkureerida teiste projektidega. Seega kes ees, see võitja.
25.03.2023-07.06.2023 72 päeva lõpuni Eksamiks harjutamine SIIN keskkonnas.

Esiletöstetud
Erki Eessaar:
Materjalid enne üheksanda nädala praktikumi

25.03.2023 Praktikumis toimub selliste SQL ülesannete lahendamine, mille sisuks on andmete otsimine (lugemine) mitme tabeli põhjal. Tunniks ettevalmistamiseks vaadake palun:
 • sõltumata kasutatavast andmebaasisüsteemist osa 1 ja osa 2 videoid viie ülesande lahendamise kohta. Selles lahendatakse ülesanded kõigepealt MS Accessis ja siis näidatakse, et minimaalse muudatuse järel käivitub see kood ka PostgreSQLis ja LibreOffice Base'is. Samuti demonstreerin lahendusi PostgreSQLis, mis ei toimi teistes käsitletud andmebaasisüsteemides.
 • slaidikomplekti ebaotstarbekate SQL lausete kohta. Andmebaasid lausete proovimiseks: MS Access, LibreOffice Base, PostgreSQL.
SIIT saab alla laadida videotes kasutatud näite ülesanded ja kirjutatud SQL koodi.

  Esiletöstetud
  Erki Eessaar:
  Tagasiside küsitlus

  25.03.2023 Sellel aastal toimub "Mudaste kaartide" anonüümne tagasiside küsitlus aine kohta kasutades elektroonilisi vahendeid. Tagasiside on oodatud ja õppejõule kasulik. Olen sealt saanud mitmeid õppetöö parema korraldamise ideid, mida juba jooksval semestril või vähemalt järgmistel semestritel rakendada.

  Tagasisidele andmiseks vajutage palun SIIA lingile.

  Koostan tagasiside alusel ka ülevaate, mis ilmub kursuse kodulehele kataloogi Aine korraldus. Arvestan ülevaates tagasisidega, mis on antud hiljemalt laupäeval 1. aprillil 2023 kell 23:59.

  Tänan juba ette vastuste ning vastamisele pühendatud aja eest!

   Esiletöstetud
   Erki Eessaar:
   Vabatahtlik vahetest SQL lisapunktide kogumiseks

   26.03.2023
   • Test on vastamiseks avatud ajavahemikus 03. aprill 2023 kell 00:00 kuni 14. aprill 2023 kell 23:59.
   • Test annab lisapunkte SQL kontrolltööle. Testi abil on võimalik SQL kontrolltööle saada kuni 6 lisapunkti.
   • Info testi teemade kohta on SIIN.
   • Tulemuse (lisapunktide) saamiseks tuleb selle ajaperioodi jooksul SIIN teha testi (nii, et tulemused salvestatakse) vähemalt 25 korda (võib ka rohkem).
    • Testi tulemus arvutatakse antud vastuste keskmisena.
   • Testi nimi: 2023. aasta SQLi harjutamise test aines ITI0206
    • Samaaegselt on avatud ka ingliskeelne test (nimes on in English), kuid sellele vastates tulemus arvesse ei lähe ja punkte ei saa.
   • Test on vabatahtlik.
    • Kui teate, et ei saa mingil põhjusel etteantud perioodil testi teha (olete nt haiglas), kuid soovite osaleda, siis andke sellest enne testimise perioodi teada, et saaksime kokku leppida, kuidas saate testi esimesel võimalusel ikkagi ära teha.
   • Igas testi katses on 6 küsimust, vastamiseks on aega 20 minutit. Iga õige vastus annab ühe punkti.
    • Kuna testi juures näidatav kell võib sõltuvalt kasutaja arvutist eksida, siis kasutage oma stopperit, et mitte aega ületada.
   • Testi tegemiseks ei või kasutada abimaterjale, teiste inimeste abi ega ka tehisintellekti vahendeid (nt ChatGPT).
   • SIIN saab kuni testimisperioodi alguseni selleks testiks harjutada.
   • Teilt oodatakse, et need küsimused, mille süsteemilt saate, nendele ka vastate ja mõtlete sealjuures, mitte lihtsalt ei klõpsi. Kui kuritarvitate süsteemi, et selle abil küsimusi välja pumbata või saada meelepärasemaid küsimusi või ületate vastamiseks ettenähtud aega, siis automaatselt ja ilma eelhoiatuseta suletakse jäädavalt Teie juurdepääs sellele testile (sellisel viisil punktide/hinde saamine pole kohustus, vaid võimalus). Kuritarvituste näiteid:
    • skripti kasutamine vastamiseks,
    • küsimustiku genereerimine ilma vastuste salvestamiseta,
    • küsimustiku genereerimine ja vastusteta salvestamine,
    • vastamiseks ettenähtud aja ületamine,
    • läbiklõpsutades liiga kiiresti vastamine.

    Esiletöstetud
    Tutvu igal juhul!
    Palun vaadake
    oma hariduse huvides
    võimalikult palju materjale,
    kuid selle materjaliga
    peab tutvuma!
    Kuidas toimub SQL lisapunkti ülesannete lahendamine?

    Esiletöstetud Mida teha, kui Horizoni virtuaalne töölaud ei tööta?

    Esiletöstetud Kuidas kujuneb hinne? Milline mõju on lisapunktidel ja projektil?

    Esiletöstetud
    Tutvu igal juhul!
    Palun vaadake
    oma hariduse huvides
    võimalikult palju materjale,
    kuid selle materjaliga
    peab tutvuma!
    Kuidas valmistuda õppeaines toimuvateks testideks (vahetestid ja lõpptest)?

    Esiletöstetud
    Tutvu igal juhul!
    Palun vaadake
    oma hariduse huvides
    võimalikult palju materjale,
    kuid selle materjaliga
    peab tutvuma!
    Milline on vääritu käitumine antud aine kontekstis?

    Millisel viisil saab esitada soove selle kohta, kuidas muuta andmebaaside õppeaine koduleht Mauruses paremini kasutatavaks ja materjalid kergemini ülesleitavaks?

    Kust saada infot andmebaasisüsteemi PostgreSQL kasutamise kohta?

    Erki Eessaar:
    Teine vahetest

    25.03.2023 SIIN on teise vahetesti tulemused. Kui olen teinud arvestamisel vea, siis andke palun kohe märku.

    SIIN on võimalik vaadata oma vahetestide õigeid ja valesid vastuseid.

    SIIN on võimalik harjutada eksamiks (lõpptestiks).

     Erki Eessaar:
     Teine vabatahtlik vahetest (2)

     17.03.2023 Tuletan meelde, et kuni 19. märtsini 2023 kell 23:00 saab SIIN teiseks vabatahtlikuks vahetestiks harjutada. Info testi teemade kohta on kirjas SIIN. Seal on muuhulgas ka viited videotele slaidikomplektki kohta, kus kirjutatakse SQL-andmebaaside kavandamisest.

     Lisapunktide test annab punkte juurde. Kõik küsimused, mida näete harjutades või testi tulemusele tehes, võivad tulla ka lõpptesti. Osalemisest saab ainult võita.

      Erki Eessaar:
      Materjalid enne kaheksanda nädala praktikumi

      17.03.2023 Praktikumis toimub selliste SQL ülesannete lahendamine, mille sisuks on andmete otsimine (lugemine) mitme tabeli põhjal. Tunniks ettevalmistamiseks vaadake palun:

       Erki Eessaar:
       Teine vabatahtlik vahetest

       11.03.2023
       • Test on vastamiseks avatud ajavahemikus 20. märts 2023 kell 00:00 kuni 24. märts 2023 kell 23:59.
       • Test annab lisapunkte eksamile. Testi abil on võimalik eksamile saada kuni 10 lisapunkti.
       • Info testi teemade kohta on SIIN.
       • Tulemuse (lisapunktide) saamiseks tuleb selle ajaperioodi jooksul SIIN teha testi (nii, et tulemused salvestatakse) vähemalt viis korda (võib ka rohkem).
        • Testi tulemus arvutatakse antud vastuste keskmisena.
       • Testi nimi: 2023. aasta teine vahetest aines ITI0206
       • Test on vabatahtlik.
        • Kui teate, et ei saa mingil põhjusel etteantud perioodil testi teha (olete nt haiglas), kuid soovite osaleda, siis andke sellest enne testimise perioodi teada, et saaksime kokku leppida, kuidas saate testi esimesel võimalusel ikkagi ära teha.
       • Igas testi katses on 10 küsimust, vastamiseks on aega 20 minutit. Iga õige vastus annab ühe punkti.
        • Kuna testi juures näidatav kell võib sõltuvalt kasutaja arvutist eksida, siis kasutage oma stopperit, et mitte aega ületada.
       • Testi tegemiseks ei või kasutada abimaterjale, teiste inimeste abi ega ka tehisintellekti vahendeid (nt ChatGPT).
       • SIIN saab kuni testimisperioodi alguseni selleks testiks harjutada.
       • Teilt oodatakse, et need küsimused, mille süsteemilt saate, nendele ka vastate ja mõtlete sealjuures, mitte lihtsalt ei klõpsi. Kui kuritarvitate süsteemi, et selle abil küsimusi välja pumbata või saada meelepärasemaid küsimusi või ületate vastamiseks ettenähtud aega, siis automaatselt ja ilma eelhoiatuseta suletakse jäädavalt Teie juurdepääs sellele testile (sellisel viisil punktide/hinde saamine pole kohustus, vaid võimalus). Kuritarvituste näiteid:
        • skripti kasutamine vastamiseks,
        • küsimustiku genereerimine ilma vastuste salvestamiseta,
        • küsimustiku genereerimine ja vastusteta salvestamine,
        • vastamiseks ettenähtud aja ületamine,
        • läbiklõpsutades liiga kiiresti vastamine.

        Erki Eessaar:
        Materjalid enne seitsmenda nädala praktikumi

        09.03.2023 Praktikumis toimub selliste SQL ülesannete lahendamine, mille sisuks on andmete otsimine (lugemine) mitme tabeli põhjal. Tunniks ettevalmistamiseks vaadake palun:

         Erki Eessaar:
         Reedese kell 14:00 praktikumi ruumi muutus

         07.03.2023 Alates 10. märtsist 2023 toimub reedeti kell 14:00 praktikum ruumis ICT-402.

          Erki Eessaar:
          Vahetestid

          04.03.2023 SIIN on esimese vahetesti tulemused. Kui olen teinud arvestamisel vea, siis andke palun kohe märku.

          SIIN on võimalik vaadata oma vahetestide õigeid ja valesid vastuseid.

          SIIN on võimalik harjutada teiseks vahetestiks, mis toimub samal viisil 20. märts 2023 - 24.  märts 2023.

           Erki Eessaar:
           Materjalid enne kuuenda nädala praktikumi

           03.03.2023 Praktikumis toimub selliste SQL ülesannete lahendamine, mille sisuks on andmete otsimine (lugemine) ühe tabeli põhjal. Tunniks ettevalmistamiseks vaadake palun:
           • juhul kui plaanite kasutada LibreOffice Base'i, siis SEDA videot keskkonna kasutamise kohta,
           • juhul kui plaanite kasutada MS Accessi või PostgreSQLi (serveris, millele Teil on juurdepääs), siis SEDA videot võimalike programmide kohta, mille kaudu andmebaasis SQL lauseid käivitada (DBeaver ja DbSchema),
           • juhul kui plaanite kasutada PostgreSQLi ilma enda serveri kasutuseta, siis SEDA videot DB Fiddle keskkonna kohta,
           • sõltumata kasutatavast andmebaasisüsteemist SEDA videot kahe ülesande lahendamise kohta. Selles lahendatakse ülesanded kõigepealt MS Accessis ja siis näidatakse, et minimaalse muudatuse järel käivitub see kood ka PostgreSQLis ja LibreOffice Base'is,
           • slaidikomplekti lihtsamate SELECT lausete kohta. Andmebaasid lausete proovimiseks: MS Access, LibreOffice Base, PostgreSQL
           SIIT saab alla laadida videotes kasutatud näite ülesanded ja kirjutatud SQL koodi.

            Erki Eessaar:
            Õige testi valimine

            02.03.2023 Kuna paralleelselt õpetatakse seda ainet ka inglise keeles, siis on testide tegemisel valikus nii eestikeelne kui ingliskeelne test.

            Nii praeguse testi kui ka kõigi järgnevate selle aine testide puhul läheb tulemus punktide saamiseks arvesse ainult siis, kui teete eestikeelse testi. Ingliskeelse testi tegemisest saate vaid tegemise rõõmu.

            Eestikeelsed ja ingliskeelsed testi küsimused ei ole ühesugused.

             Erki Eessaar:
             Nagu Moodles

             26.02.2023 Uuendasin Kiirvalik => Nagu Moodles, et seal oleks korraga näha vähem infot. Vastavalt vajadusele saab kasutaja infokaste avada ja sulgeda.

             Meenutan, et anonüümseid ettepanekuid kodulehe ja materjalide osas saab kirjutada SIIA.

              Erki Eessaar:
              Esimene vabatahtlik vahetest

              20.02.2023
              • Test on vastamiseks avatud ajavahemikus 27. veebruar 2023 kell 00:00 kuni 03. märts 2023 kell 23:59.
              • Test annab lisapunkte eksamile. Testi abil on võimalik eksamile saada kuni 10 lisapunkti.
              • Info testi teemade kohta on SIIN.
              • Tulemuse (lisapunktide) saamiseks tuleb selle ajaperioodi jooksul SIIN teha testi (nii, et tulemused salvestatakse) vähemalt viis korda (võib ka rohkem).
               • Testi tulemus arvutatakse antud vastuste keskmisena.
              • Testi nimi: 2023. aasta esimene vahetest aines ITI0206
               • Samaaegselt on avatud ka ingliskeelne test (nimes on in English), kuid sellele vastates tulemus arvesse ei lähe ja punkte ei saa.
              • Test on vabatahtlik.
               • Kui teate, et ei saa mingil põhjusel etteantud perioodil testi teha (olete nt haiglas), kuid soovite osaleda, siis andke sellest enne testimise perioodi teada, et saaksime kokku leppida, kuidas saate testi esimesel võimalusel ikkagi ära teha.
              • Igas testi katses on 10 küsimust, vastamiseks on aega 20 minutit. Iga õige vastus annab ühe punkti.
               • Kuna testi juures näidatav kell võib sõltuvalt kasutaja arvutist eksida, siis kasutage oma stopperit, et mitte aega ületada.
              • Testi tegemiseks ei või kasutada abimaterjale, teiste inimeste abi ega ka tehisintellekti vahendeid (nt ChatGPT).
              • SIIN saab kuni testimisperioodi alguseni selleks testiks harjutada.
              • Teilt oodatakse, et need küsimused, mille süsteemilt saate, nendele ka vastate ja mõtlete sealjuures, mitte lihtsalt ei klõpsi. Kui kuritarvitate süsteemi, et selle abil küsimusi välja pumbata või saada meelepärasemaid küsimusi või ületate vastamiseks ettenähtud aega, siis automaatselt ja ilma eelhoiatuseta suletakse jäädavalt Teie juurdepääs sellele testile (sellisel viisil punktide/hinde saamine pole kohustus, vaid võimalus). Kuritarvituste näiteid:
               • skripti kasutamine vastamiseks,
               • küsimustiku genereerimine ilma vastuste salvestamiseta,
               • küsimustiku genereerimine ja vastusteta salvestamine,
               • vastamiseks ettenähtud aja ületamine,
               • läbiklõpsutades liiga kiiresti vastamine.

               Erki Eessaar:
               Videod

               19.02.2023 Korraldasin ümber lisavideote esituse. Nende videote hulgas on näiteks videod, mida peaks vaatama enne praktikume, SQL ülesannete lahendamise videod, lisaloengud ja ilma hääleta ekraanivideod.

               Kõik need videod on nüüd MS Sharepoint keskkonnas olevas kataloogide hierarhias. Videote kataloogi nägemiseks valige Kiirvalik=>Videod või Nagu Moodles=>Videod. Kursuse kodulehel olevatest materjalidest ja teadetest leiab edaspidi ka otseviiteid seal olevatele kataloogidele või videotele.

               Kui Teil on probleeme nendele videotele ligipääsuga, siis andke palun teada.

               Loenguvideod on endiselt Echo keskkonnas (Kiirvalik=>Loengute lindistus) ja praktikumide videod (mis igal aastal uuesti lindistatakse) eraldi kataloogis (Kiirvalik=>Praktikumide lindistus).

                Erki Eessaar:
                24. veebruar

                17.02.2023 Reedel 24. veebruaril 2023 on riigipüha ja seetõttu sellel päeval praktikume ei toimu. Kõigil sellel päeval tunnis osalejatel palun osaleda kas teisipäeva (12:00, 14:00) või neljapäeva (10:00) praktikumides.

                 Erki Eessaar:
                 Tulemused

                 11.02.2023 Kui valite Kiirvalik => Hinneteleht, siis jõuate jooksvate tulemusteni. Kiirvaliku menüüs on näha, millal toimus kataloogis viimane muudatus. Samuti näete jooksvaid tulemusi Kiirvalik => Nagu Moodles lehe alguses.

                 Kui märkate vigu, siis andke palun kohe teada. Semestri õppetöö perioodil muudan seda faili iga punktide kogumise võimalusega nädala lõppedes. Suurema privaatsuse huvides on nimekirjas üliõpilase identifikaator, mida näete faili juures.

                 Palun lugege kindlasti ka lõpuni teise praktikumi ülesanne ning vaadake selle vastust MS Accessi, LibreOffice Base või PostgreSQL jaoks. PostgreSQLi näites on ka triger, mis realiseerib ülesandes kirjeldatud andmemakrot. See ülesanne on juhendmaterjal andmetele kehtivate reeglite jõustamise kohta MS Accessi andmebaasides. Pean selliste reeglite andmebaasi tasemel jõustamist ülioluliseks ning eeldan seda ka kõikidest iseseisva töö projektidest.

                  Erki Eessaar:
                  Raamat otsib head kodu

                  11.02.2023 Kirjutasin kunagi raamatu "Andmebaaside projekteerimine" (rohelised kaaned), mis käsitleb põhiliselt "Andmebaasid I" teemasid (teemad, mille tundmine on käesoleva kursuse vaikimisi eelduseks). Kuna see on projekteerimise põhimõtetest, mitte konkreetsest tarkvarast, siis pole see oma aktuaalsust kaotanud.

                  Seoses ülikooli raamatupoe sulgemisega jäi osa eksemplare müümata ja selle asemel, et need utiliseerimisele saata, saan need tasuta laiali jagada. Kui keegi on sellise füüsilise raamatu eksemplari saamisest huvitatud, siis registreeruge palun SIIN.

                  Kirjutage palun kommentaari, millises kolmanda õppenädala praktikumis (nädalapäev ja kellaaeg) sooviksite raamatu kätte saada!

                  Kui keegi soovib raamatut hiljem, siis saatke mulle palun kiri ja lepime kokku aja, millal saan selle üle anda.

                   Erki Eessaar:
                   Testideks harjutamine

                   11.02.2023 Testideks harjutamise keskkonnas oli viga, mistõttu näidati mõnedele harjutajatele, kes polnud midagi valesti teinud infot, et neil on süsteemi kuritarvitamise kahtlus. Ma parandasin programmis vea ja palun asjatu mure tekitamise eest vabandust!

                   Siiski leidub ka harjutajaid, kes on teinud tegevusi, mis liigituvad süsteemi ebareeglipärase kasutamise alla: küsimustiku genereerimine ilma vastuste salvestamiseta ja läbiklõpsutades liiga kiiresti vastamine. Vältige sellist kasutust, et mitte kaotada juurdepääsu testiks harjutamisele. Samasugustel põhjustel kaotaksite juurdepääsu ka mitmekordse sooritamise kaudu hindamise testi tegemisele. Seega palun olge tähelepanelik!

                   Ühtlasi tuletan meelde, et süsteemis on hetkel avatud harjutamiseks kaks testi (SIIN). Esimest vabatahtlikku vahetesti saab punktide peale teha juba üpris varsti - 27. veebruar 2023 kuni 3. märts 2023.

                    Erki Eessaar:
                    Projekti kaaslase otsing

                    08.02.2023 Hetkel otsivad projekti kaaslaseid järgnevad üliõpilased. Huvi korral võtke nendega ise ühendust.
                    • Kaido Vetevoog (teema: "Klassifikaatorite haldus"; Tegu on teemaga, kus lisaks infosüsteemi loomisele
                     tuleb selgeks teha majandusaruande ja XBRL raamistiku loogika.) (kaido.vetevoog@gmail.com)

                     Erki Eessaar:
                     Praktikumide korraldusest

                     08.02.2023 Mul on väga hea meel näha, et praktikumides tahab füüsiliselt kohal käia nii palju inimesi. Seega muudan ma praktikumide korraldust - samas see midagi Teie jaoks raskemaks ei tee, tekib vaid valikuvõimalus.

                     Muudatus seisneb selles, et kõikides praktikumides (ka neljapäeval ja reedel) saab kuni 12.õppenädalani (kui lõpeb SQLi harjutamine) käia nii füüsiliselt klassis kohal, kui ka osaleda MS Teamsi vahendusel.

                      Erki Eessaar:
                      Materjalid enne teise nädala praktikumi

                      04.02.2023 Teise õppenädala praktikumis toimub esimese SQL ülesande lahendamine. Ülesande sisuks on tabelite loomine SQL lausete abil. Kasutada saab PostgreSQLi, LibreOffice Base'i või MS Accessi. Tunniks ettevalmistamiseks vaadake palun:
                      • juhul kui plaanite kasutada MS Accessi, siis SEDA videot MS Accessi töökeskkonna ettevalmistamise kohta,
                      • juhul kui plaanite kasutada PostgreSQLi, kuid Teil pole juurdepääsu ühelegi PostgreSQL serverile, siis  SEDA videot DB Fiddle keskkonna kohta,
                      • sõltumata kasutatavast andmebaasisüsteemist SEDA ja SEDA videot. Esimeses luuakse tabelid MS Accessis ja lisatakse valideerimisreeglid kasutades graafilist kasutajaliidest. Videos räägitakse tabelite loomisest üldiselt. Teises luuakse MS Accessi andmebaasis CHECK kitsendused ja seejärel näidatakse, et kogu kirjutatud koodi LibreOffice Base või PostgreSQL keskkonnas käivitamiseks tuleb seda väga vähe muuta,
                      • slaide 167-208 failist SQL-andmebaaside ja nende projekteerimise põhimõisteid.
                      SIIT saab alla laadida videotes kasutatud näite ülesande, kirjutatud SQL koodi ja loodud andmebaasi.