Kodulehed
[384] - Andmebaasid I (ITI0206) (kevad 2023)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Abi / Kasutajatugi / Andmebaasi kavandamise sisulised küsimused

Avalikud küsimused ja vastused:

Küsimuste teemade nimekiri

Anonüümne (23.02.2023 00:59):
Kui tabelis Riik on (nimetus) alternatiivvõti, siis miks ei piisa selle jõustamiseks UNIQUE kitsendusest? Miks on vaja veerule nimetus ka NOT NULL kitsendust?
Vastus (23.02.2023 01:01): Hästi kavandatud tabelis peaks olema üks või rohkem kandidaatvõtit. Kandidaatvõtme väärtus + kandidaatvõtme veergude nimed + tabeli nimi on loogiline aadress, mille järgi andmebaasist tabeli rida üles leida. Kui aadressi pole või see on väärtuste puudumise tõttu mittetäielik, siis rida leida ei saa.

Tüüpiliselt valitakse üks kandidaatvõti primaarvõtmeks e esmasvõtmeks, ülejäänud on alternatiivsed võtmed e alternatiivvõtmed.

Primaarvõtme väärtus peab SQL reeglite järgi olema alati registreeritud. Isegi kui primaarvõtme veerule ei deklareerita NOT NULL, siis kontrollib andmebaasisüsteem, et igas reas oleks primaarvõtme väärtus olemas. Alternatiivvõti pole millegi poolest halvem. See oli võrdväärne kandidaat primaarvõtmeks, aga jäi valimata. Unikaalsuse tagamiseks on veerule vaja UNIQUE. Kuna vaikimisi on SQLis kõik mitte-primaarvõtme veerud valikulised (lubavad NULLe), siis on vaja veerule ka NOT NULL.

Teiste sõnadega, kui süsteemianalüüs oleks näidanud, et mõnel riigil võib nimetus puududa, siis poleks (nimetus) selles tabelis kandidaatvõti ega ka alternatiivvõti.

Hinda vastust:

Keskmine hinne : Pole veel hinnanguid!