Kodulehed
[384] - Andmebaasid I (ITI0206) (kevad 2023)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Abi / Kasutajatugi / Andmebaasi kavandamise sisulised küsimused

Avalikud küsimused ja vastused:

Küsimuste teemade nimekiri

Anonüümne (12.03.2023 15:31):
Mis andmeid võiks registreerida tanklate kohta? Millised võiksid olla tanklaga seotud klassifikaatorid? Kas tanklat pidav organisatsioon võiks olla üks tanklaga seotud klassifikaator?
Vastus (12.03.2023 15:51): Näited andmetest, mida üks register kogub erinevate ettevõtete peetavate tanklate kohta: https://kytus.envir.ee/source-of-pollution/view/146241

Olemitüübi Tankla tekstiliste atribuutide näiteid:
  • Aadress
  • Lahtiolekuajad
Olemitüübi Tankla arvuliste atribuutide näiteid:
  • X-koordinaat
  • Y-koordinaat
Olemitüübiga Tankla seotud klassifikaatorite näiteid:
Tanklat pidava ettevõtte andmed tuleks andmebaasis siduda tankla andmetega kui tegemist oleks tanklate registriga, kus on andmed erinevate tanklapidajate tanklate kohta (võivad kuuluda erinevatele ettevõtetele). Sellisel juhul oleks selle registreerimiseks valida, et 1) registreerida ettevõtted kui klassifikaatorid või 2) kui organisatsioonid (olemitüüp Organisatsioon, mis on seotud olemitüübiga Tankla).

Variant 1:
[Klassifikaator]<|----------[Tanklaoperaator]-1--------0..*-[Tankla]

Variant 2:
[Organisatsioon]-1-+tanklaoperaator--------0..*-[Tankla]

Valik sõltub sellest, kas tanklapidajatel on süsteemis teistsugused võimalikud seisundid (st andmete haldamise protsess) kui muudel klassifikaatoritel. Kui ei ole, siis sobib variant 1, kui on, siis tuleks valida variant 2. Kui teete ühe konkreetse tanklaoperaatori infosüsteemi, siis pole Tanklaoperaator eraldi olemitüüp/klassifikaator.

Vastuse alguses viidatud süsteemis on Organisatsioon eraldi olemitüüp (st tanklapidaja ei ole klassifikaator). Organisatsioonil on antud juhul seisund e staatus "aktiivne". Selle registreerimiseks on kasutatud seisundiklassifikaatorit Organisatsiooni_seisundi_liik.

Hinda vastust:

Keskmine hinne : Pole veel hinnanguid!