Kodulehed
[384] - Andmebaasid I (ITI0206) (kevad 2023)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Abi / Kasutajatugi / Andmebaasi kavandamise sisulised küsimused

Avalikud küsimused ja vastused:

Küsimuste teemade nimekiri

Anonüümne (06.01.2024 10:53):
Mille alusel otsustada olemite vaheliste seoste alustel leitud olemitüüpide kuuluvuse üle konkreetsesse registrisse?
Vastus (06.01.2024 11:29): Vastan sellele küsimusele näite põhjal. Oletame, et andmebaasi kontseptuaalses struktuuris on olemitüübid:

[Kaup]-1----0..*-[Kauba laoseis]-0..*----------1-[Ladu]

Olemitüübil Kauba laoseis on atribuut kogus. Süsteemi äriarhitektuuris on sellised allsüsteemid nagu:
 • kaupade register (ja selles andmeid haldav kaupade funktsionaalne allsüsteem),
 • ladude register (ja selles andmeid haldav kaupade funktsionaalne allsüsteem).
Olemitüüp Kaup kuulub kaupade registrisse. Olemitüüp Ladu kuulub ladude registrisse. Millisesse registrisse peaks kuuluma olemitüüp Kauba laoseis?

 1. Kas olemitüübil Kauba laoseis on oma elutsükkel, erinevate võimalike süsteemile huvipakkuvate seisunditega (midagi rohkem kui seisundid "aktuaalne" ja "mitteaktuaalne")?
  • Kui  jah, siis võib Kauba laoseis olla eraldi põhiolemitüüp. Sellisel juhul oleks süsteemi äriarhitektuuris ka eraldi kauba laoseisude register ning kauba laoseisude funktsionaalne allsüsteem.
  • Kui ei, siis kuulub Kauba laoseis kas kaupade registrisse või ladude registrisse, ning nende andmete haldamine käib vastava funktsionaalse allsüsteemi kaudu.
 2. Mõeldes kasutajaliidesele, siis kuidas peaks toimuma põhiliselt laoseisude haldamine?
  • Kui nii, et otsitakse konkreetne kaup ja siis registreeritakse selle kauba kogused erinevates ladudes, siis kuulub Kauba laoseis kaupade registrisse.
  • Kui nii, et otsitakse konkreetne ladu ja siis registreeritakse selles laos olevate kaupade kogused, siis kuulub Kauba laoseis ladude registrisse.
 3. Millisele teisele olemitüübile viidatakse olemitüübi nimes või kui viidatakse kahele erinevale olemitüübile, siis millise nimi on esimene?
  • Kui nimi on Kauba laoseis või Kaup laos, siis ilmselt kuulub see olemitüüp kaupade registrisse.
  • Kui nimi on Lao kaup, siis ilmselt kuulub see olemitüüp ladude registrisse.
 4. Kas peaks saama kustutada konkreetse kauba andmed, kui selle kaubaga on seotud ladusid?
  • Kui jah, siis see on märk, et Kauba laoseis kuulub kaupade registrisse.
 5. Kas peaks saama kustutada konkreetse lao andmed, kui selle laoga on seotud kaupasid?
  • Kui jah, siis see on märk, et Kauba laoseis kuulub ladude registrisse.
On ka võimalik, et vastus küsimusele 1 on "ei". Küsimusele 2 on vastus, et mõlemat pidi peab saama. Vastused küsimustele 4 ja 5 on kas mõlemad "jah" või mõlemad "ei". See on tunnus, et olemitüübi Kauba laoseis paigutuse registrisse saab vabalt valida.

Antud juhul paigutaksin ma olemitüübi Kauba laoseis kaupade registrisse.

Hinda vastust:

Keskmine hinne : Pole veel hinnanguid!