Kodulehed
[368] - Andmebaasid I (IDU0220) (kevad 2018)
pinned Kiirvalik
Üldist
Materjalid
Vaated
Isiklik
Abi
Mitmesugust
Kasutajatugi - teemad:

                         
Erki Eessaar:
Millises järjekorras ja millisel viisil soovitate aine õppimist alustada? Millele kõigepealt tähelepanu pöörata?
Vastus: Soovitan alustada sellest, et jälgite pealehele ilmuvaid kuupäevi ja üritate täita nendega seotud ülesanded. Pealehel näidatakse lähenevaid tähtaegu. Kõiki kuupäevi saab vaadata aine tutvustuse alt.

Kuluva aja ja üliõpilaste tagasisiside järgi vaadates on õppeaine kõige raskem osa iseseisava töö projekt. On väga oluline, et teeksite selle tegemiseks head valikud (üksi või kaaslastega; kui kaaslastega, siis kellega; mis viisil teha (töövihik vs. omalooming), mis teemal teha, mis vahendeid kasutada) ja kui tuleb välja, et need ei olnud ikkagi head valikud, siis korrigeeriksite neid kiiresti. Leidke palun aega, et ülesande püstitus korralikult läbi lugeda ja valida meeldiv ja jõukohane teema. Selle arvelt kokku hoitud viis minutit võib hiljem valusalt kätte maksta. Töö tegemist nõuab iseseisev töö igal juhul, aga mõni teema/tegemise viisi korral kindlasti rohkem kui mõne teise korral.

Soovitan iseseisva töö kiireks ja edukaks sooritamiseks sellega iga nädal kasvõi natukenegi tegeleda. Harjutustundide ajakavas on kirjas, mis võiks olla iseseisva töö osas tehtud viienda õppenädala lõpuks. Kui teete projekti rühmas, siis kasutage palun maksimaalselt paralleeltöö võimalust, et sama ajaga rohkem tehtud saada. Selles mõttes pole üldse paha mõte (pole muidugi kohustuslik), et 3-5 õppenädalal käiksid sama projekti tegijad erinevates harjutustundides 3*3*1.5 tundi projekti tegemist on kindlasti parem kui 3*1.5 tundi projekti tegemist. Siis tuleb muidugi oma tunnitöö järgmisena tundi tulijale edasi anda.

Kommentaarid

Sellele küsimusele/vastusele pole kommentaare



1.
Erki Eessaar:
2.
Erki Eessaar:
3.
Erki Eessaar:
4.
Erki Eessaar:
5.
Erki Eessaar:
6.
Anonüümne:
7.
Erki Eessaar:
8.
Erki Eessaar:
9.
Erki Eessaar:
10.
Erki Eessaar:
11.
Anonüümne:
12.
Erki Eessaar:
13.
Anonüümne: