Kodulehed
Valitud koduleht: [368] - Andmebaasid I (IDU0220) (kevad 2018)
pinned Kiirvalik
Üldist
Materjalid
Vaated materjalidele
Tudeng
Abi
Mitmesugust
HELPDESK - teemad:

                         
Anonüümne:
Kui harjutustunnis ei jõudnud kõiki või ühtegi lisapunktide ülesannet ära lahendada, kas on võimalik samal nädalal ka mõnes teises harjutustunnis veel lisapunktide ülesandeid lahendada?
Vastus: Põhiülesannete eest võib nädala jooksul punkte saada maksimaalselt üks kord. Nuputamisülesannete (harjutustunni ülesannete failides joone all) eest võib punkte saada nädalas rohkem kui ühel korral. Seega:
  • kui käisite tunnis ja ühegi põhiülesande eest punkti ei saanud, siis võite tulla mõnda teise sama nädala harjutustundi, et veelkord proovida põhiülesandeid lahendada (eeldusel, et seal ruumi jagub),
  • kui käisite tunnis ja saite vähemalt ühe põhiülesande eest punkti, siis samal nädalal uuesti tundi tulles saate lahendada nuputamisülesandeid.
Kommentaarid

Sellele küsimusele/vastusele pole kommentaare1.Erki Eessaar:
2.Erki Eessaar:
3.Erki Eessaar:
4.Erki Eessaar:
5.Erki Eessaar:
6.Anonüümne:
7.Erki Eessaar:
8.Erki Eessaar:
9.Erki Eessaar:
10.Erki Eessaar:
11.Anonüümne:
12.Erki Eessaar:
13.Anonüümne: