Kodulehed
[372] - Andmebaasid I (ITI0206, IDU0220) (kevad 2019)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Avaleht
Nagu Moodles

Valik materjalidest
   Nädala materjalid
   Minu lemmikud

Vastuste vaatamine
Hinneteleht
Seisuga: 04.10.2019 14:47
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Abi / Kasutajatugi / Andmebaasi kavandamise sisulised küsimused

Avalikud küsimused ja vastused:

Küsimuste teemade nimekiri

Erki Eessaar:
Mis on intelligentne võti ja millal seda kasutada?
Vastus: Üheks SQL tabelite võtmete liigiks on intelligentsed võtmed. Selliste võtmete väärtused omavad inimkasutajale sisulist tähendust ning võtme väärtusesse on kodeeritud informatsiooni. Sellise võtme näiteks on isikukood.

Näiteks nii Eestis kui Soomes sisaldab see infot sünniaja ja soo kohta. Intelligentse võtme kasutamise väljakutseks on, et kui kodeering muutub, tuleb kõik sellest kodeeringust sõltuvad programmid ümber teha.

Sellise võtme probleeme illustreerib hästi juhtum Rootsist, kus isikukoodid said suure pagulaste tulva tõttu otsa. Kuna ka Eesti isikukoodi osaks on järjekorranumber samal päeval sündinute eristamiseks, siis samasugune probleem võib tabada ka Eestit. Seda näiteks siis, kui e-residentsuse programm osutub ootamatult edukaks, sest ka e-residendid saavad isikukoodi.

Viimaste uudiste kohaselt on Soomes arutusele tulnud kodeeringu muutmine. Põhjus on nii koodide otsalõppemine (vana skeem ei võimalda kõigile isikukoodi vajajatele unikaalset koodi genereerida) kui ka soov sooneutraalsuse järele.

Moraal - koode, mis on "kõrgemalt poolt" (riik, standardiseerimisega tegelev organisatsioon, ettevõtte peakontor jne) ette kirjutatud tuleb kasutada, kuid ise ei peaks selliseid koode leiutama hakata.

Hinda vastust:

Keskmine hinne : Pole veel hinnanguid!