Kodulehed
[372] - Andmebaasid I (ITI0206, IDU0220) (kevad 2019)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Avaleht
Nagu Moodles

Valik materjalidest
   Nädala materjalid
   Minu lemmikud

Vastuste vaatamine
Hinneteleht
Seisuga: 04.10.2019 14:47
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Kiirvalik / Avaleht

Täna on teisipäev 25.06.2024.
Esiletöstetud
Erki Eessaar:
Lehekülg on suletud

26.01.2020 SEE LEHEKÜLG ON AJALOOLINE VERSIOON!

Aine uus kodulehekülg koos aktuaalse informatsiooniga asub https://maurus.ttu.ee/378

  Esiletöstetud Kuidas valmistuda õppeaines toimuvateks testideks (vahetestid ja lõpptest)?

  Esiletöstetud Kus on kodulehel loengute lindistused?

  Esiletöstetud Kus on kodulehel jooksvad tulemused?

  Esiletöstetud Kas oleks võimalik saada iseseisvaks harjutamiseks mõeldud SQL ülesandeid?

  Esiletöstetud Kuidas kujuneb hinne? Milline mõju on lisapunktidel ja projektil?

  Esiletöstetud "Andmebaasid I" õppeaines kasutame infosüsteemi ja selle osaks oleva andmebaasi kirjeldamiseks UML modelleerimiskeelt.

  Milliseid allikaid soovitate UMLiga tutvumiseks või selle kohta teadmiste värskendamiseks lugeda?

  Esiletöstetud Kas leidub kergesti kättesaadavat eestikeelset kirjandust SQL-andmebaaside kavandamisel ettetulevatest probleemidest ja nende lahendustest?

  Esiletöstetud Kuidas parandada Enterprise Architect CASE vahendis loodud andmebaasi disaini mudelis riknenud tabelite vahelist seost?

  Ma ei suuda Enterprise Architect (EA) vahendi menüüde rägastikus orienteeruda. Millised on kõige olulisemad menüüpunktid antud aine jaoks?

  Mul on veidi vaba aega ja tahaks kuulata audio- või videoloenguid. Kas oskate soovitada midagi andmebaaside kohta?

  Erki Eessaar:
  Semestri lõppsõnad

  14.06.2019 Tänan kõiki osalejaid ja soovin ilusat suve!

  Kuna uue semestri tunniplaan on juba väljas, siis kasutan juhust ja teen veidi reklaami õppeainele "Andmebaasid II" (ITI0207), mis on paljude "Andmebaasid I" õppeainet õppinute õppekavas valikaine.

  Andmebaasirakenduste programmeerijad peavad andmebaase hästi tundma (proovin SIIN seda põhjendada). Õppeained "Andmebaasid I" ja "Andmebaasid II" moodustavad loogilise terviku. Õppeaine "Andmebaasid II" teemadeks on serveri SQL-andmebaasi programmeerimine, andmebaasisüsteemide hingeelu, andmekäitluse operatsioonide töökiiruse parandamine, andmete turvalisus, transaktsioonide haldus, SQL andmekäitluskeele lausete töötlemine ning erinevat tüüpi andmebaasid (NoSQL andmekogumid, objektorienteeritud ja objekt-relatsioonilised andmebaasid, hajusad andmebaasid, andmeaidad ja andmevakad). Siin kirjeldatakse teemasid mõistekaartide abil.

  Praktilise poole pealt jätkub "Andmebaasid I" projekti tegemine võimsamate vahenditega, milleks on andmebaasisüsteemid PostgreSQL või Oracle (need kuuluvad kõige populaarsemate ja võimekamate SQL-andmebaasisüsteemide hulka) ning vabalt valitud rakenduse tegemise vahend. Rakenduse tegemise vahend võib muuhulgas olla Oracle andmebaasi põhjal veebirakenduste loomiseks mõeldud Oracle APEX ning meie oma ülikooli tublide üliõpilaste poolt loodud analoogiline vahend PostgreSQL jaoks - pgApex. Kuid võimalusi on ka teisi, kuni selleni välja, et ka kevadel tehtud MS Accessi rakendus on võimalik teisendada PostgreSQL andmebaasi töölauarakenduseks. Kui "Andmebaasid I" on jäänud pooleli või pole seda õpitud, siis projekti tegemiseks saab valida ühe etteantud "Andmebaasid I" projekti (valikus on kolm projekti). Seda valikut võivad kasutada ka kõik "Andmebaasid I" läbinud, kes ei taha oma kevadise projektiga jätkata.

  Praktikumides projekti tegemine annab lisapunkte, semestri sees saab koguda vahetestidega lisapunkte eksamile ning aine lõpetab kokkuvõtlik test. Testideks saab juba tuttava harjutuskeskkonna kaudu harjutada. Realiseeritavast andmebaasist vigade otsimiseks ja väljaajamiseks kasutatakse automatiseeritud vahendit, mida iga projekti tegija saab piiramatult kasutada. Projekti hindamisel on kasutusel hindamismudel, mis annab kõigile projekti tegijatele algusest peale detailset infot selle kohta, mida hinnatakse ning milliste vigade eest kui palju punkte kaotsi läheb.

  Kellel huvi, võib vaadata õppeaine "Andmebaasid II" kodulehe 2018. aasta sügise versiooni:
  https://maurus.ttu.ee/369
  kasutajanimi: SIS2
  parool: SIS2

   Erki Eessaar:
   SQL kontrolltöö kolmanda järeltöö tulemused

   10.06.2019 Kataloogis Tulemused on 10. juunil 2019 toimunud SQL kontrolltöö järeltöö tulemused.

    Erki Eessaar:
    Projekti ettenäitamise ajad

    06.06.2019 Mauruses on SIIN nüüd võimalik registreerida projekti ettenäitamisele neljandal eksamisessiooni nädalal. Samuti on väljas mõned ajad reedeks, 7. juuniks 2019.

     Erki Eessaar:
     Projekti ettenäitamise ajad

     29.05.2019 Mauruses on SIIN nüüd võimalik registreerida projekti ettenäitamisele kolmandal eksamisessiooni nädalal (kui kordaja on juba 0.9). Samas on veel ka vabu aegu projekti näitamiseks teisel eksamisessiooni nädalal (kui kordaja on veel 1.0).

     Kellel on projekt veel tegemata, siis tuleks see viia nii kaugel, et seda saaks tulla kolmandal nädalal näitama. Siis jääb veel parandamiseks aega. Neljanda eksamisessiooni nädala teisipäevaks (11.06.2019) tuleb ka veel näitamise aegu. Kuna need on vahetult enne eksamit, siis ei sobi need projekti esmakordseks näitamiseks, sest vigade korral ei jää parandamiseks aega ja aine jääb sellel semestril tegemata.

      Erki Eessaar:
      SQL kontrolltöö teise järeltöö tulemused ning kolmas (semestri viimane) järeltöö

      29.05.2019 Kataloogis Tulemused on 29. mail 2019 toimunud SQL kontrolltöö järeltöö tulemused.

      Mauruses on avatud registreerimine kolmandale ja ühtlasi semestri viimasele järeltööle, mis toimub 10. juunil 2019 kell 11:00 ruumis ICT-401.

      Reeglid.

      1. Osaleda võivad kõik soovijad. Kõigil järeltööl osalejatel läheb lõpphinde arvutamisel arvesse järeltöö hinne, sõltumata sellest, kas see on parem või halvem kui eelmise töö hinne. NB! Nagu ka põhitööl kehtib reegel, et kui tullakse kohale võetakse ülesanne vastu, aga vastust ei esitata, on hinne "0".
      2. Mingeid abimaterjale (kaasa arvatud A4 leht) pole lubatud kasutada.
      3. Lisapunktid enam arvesse ei lähe (see kehtib ka nendele, kes tulevad tööd esmakordselt tegema).

      Muus osas kehtivad samad reeglid kui SQL kontrolltööd esimest korda tehes. Kui peaks juhtuma, et kõik kohad saavad täis ja seepärast ei saa enam registreerida, siis andke palun meili teel märku.

       Erki Eessaar:
       Projekti ettenäitamise ajad

       23.05.2019 Mauruses on SIIN nüüd võimalik registreerida projekti ettenäitamisele teisel eksamisessiooni nädalal (kui kordaja on veel 1.0).

        Erki Eessaar:
        SQLi harjutamine

        17.05.2019 Kolmapäeval 22. mail 2019 algusega kell 16:00 lahendan ma ruumis ICT-404 läbi ühe SQL kontrolltöö ülesande (kuus alamülesannet) ja proovin vastata kõigile tekkinud küsimustele SQLi kohta. Kõik võivad tulla, aga eeskätt võiks see olla kasulik neile, kellel SQL kontrolltöö on tegemata, tehtud nullile või kes on endiselt kahevahel, kas oma positiivset hinnet parandada.

         Erki Eessaar:
         SQL kontrolltöö esimese järeltöö tulemused ning teine järeltöö

         17.05.2019 Kataloogis Tulemused on 16. mail 2019 toimunud SQL kontrolltöö järeltöö tulemused.

         Mauruses on avatud registreerimine teisele järeltööle, mis toimub 29. mail 2019 kell 10:00 ruumis ICT-402.

         Reeglid.

         1. Osaleda võivad kõik soovijad. Kõigil järeltööl osalejatel läheb lõpphinde arvutamisel arvesse järeltöö hinne, sõltumata sellest, kas see on parem või halvem kui eelmise töö hinne. NB! Nagu ka põhitööl kehtib reegel, et kui tullakse kohale võetakse ülesanne vastu, aga vastust ei esitata, on hinne "0".
         2. Mingeid abimaterjale (kaasa arvatud A4 leht) pole lubatud kasutada.
         3. Lisapunktid enam arvesse ei lähe (see kehtib ka nendele, kes tulevad tööd esmakordselt tegema).

         Muus osas kehtivad samad reeglid kui SQL kontrolltööd esimest korda tehes. Kui peaks juhtuma, et kõik kohad saavad täis ja seepärast ei saa enam registreerida, siis andke palun meili teel märku.

          Erki Eessaar:
          Projekti ettenäitamise ajad

          12.05.2019 Mauruses on SIIN nüüd võimalik registreerida projekti ettenäitamisele esimesel eksamisessiooni nädalal (kui kordaja on 1.0). Samuti on veel vabu aegu projekti ettenäitamisele 16. õppenädalal (kui kordaja on veel 1.1).

           Erki Eessaar:
           Hinnatavate testide vastused

           12.05.2019 SIIT saate Te vaadata enda testide tulemusi, sh vabatahtlike lisapunktide testide õigeid/valesid vastuseid. Samuti saate sealtkaudu vaadata enda eksami testi õigeid/valesid vastuseid (60 minutit peale salvestamist). Harjutamise testide õigeid/valesid vastuseid sealtkaudu ei näe.

           Ühtlasi meenutan, et saate valmistuda eksamiks tehes piiramatul arvul prooviteste. Täpselt kirjutatakse sellest SIIN.

            Erki Eessaar:
            Projekti ettenäitamise ajad

            02.05.2019 Mauruses on SIIN nüüd võimalik registreerida projekti ettenäitamisele 16. õppenädalal (kui kordaja on 1.1). Samuti on veel vabu aegu projekti ettenäitamisele 15. õppenädalal (kui kordaja on veel 1.2).

             Erki Eessaar:
             Iseseisva töö näitamise ajad 15-ndal õppenädalal

             28.04.2019 Siin saab registreerida projekti näitamisele 14. ja 15. õppenädalal.

              Erki Eessaar:
              SQL kontrolltöö

              28.04.2019 Kataloogis Tulemused on on väljas kõigi 23. aprillil 2019 ja 25. aprillil 2019 toimunud SQL kontrolltööde tulemused.

              Välja on kuulutatud järeltöö, mis toimub 16. mail 2019 praktikumide ajal. Järeltööle saab registreerida siin ning korralduse kohta lugege palun kataloogi Aine korraldus lõpus olevast failist.

               Erki Eessaar:
               Tulemused

               19.04.2019 Kataloogis Tulemused on nüüd väljas lõplik lisapunktide seis koos automaatselt saadud kontrolltöö hinnetega.

                Erki Eessaar:
                Microsoft Imagine

                14.04.2019 Muutus protsess, kuidas taotleda endale juurdepääsu Microsoft Imagine (uue nimega Azure Dev Tools for Teaching) keskkonnale.

                Varem ülikooli kaudu saadud Microsoft Imagine kontod enam ei toimi. Tuleb teha uus konto juhendi alusel, mis on nüüd kataloogis Tarkvara saamine ja kasutamine dokumendis Kuidas saada enda arvutisse MS Access (2016)? (Variant 2)

                Hea on see, et nüüd saab konto kohe, mitte viivitusega. Kui esineb probleeme, siis andke palun sellest mulle teada.

                 Erki Eessaar:
                 Eksam

                 13.04.2019 Kataloogi Aine korraldus on välja pandud eksami kirjeldus. Eksamile registreerumine on ÕISis avatud.

                  Erki Eessaar:
                  Iseseisev töö e projekt

                  13.04.2019 Kataloogi Aine korraldus on välja pandud juhend iseseisva töö esitamiseks ning hindamisel osalemiseks. Iseseisva töö ettenäitamisele registreerimine on Mauruses avatud (seal on ajad 13. ja 14. õppenädalaks) - seda saab teha SIIN.

                   Erki Eessaar:
                   SQL kontrolltöö

                   12.04.2019 Kataloogi Aine korraldus on välja pandud informatsioon SQL kontrolltöö kohta, mis toimub 23. aprillil 2019 ja 25. aprillil 2019. Nimetan järgnevalt põhipunktid.
                   • Kasutate arvutiklassi arvutit - see seab kohtade arvule kindlad piirid.
                   • Registreerimine on kohustuslik.
                   • Vabad kohad - kes registreerimisel ees, see võitja.
                   • Pildiga isikut tõendava dokumendi esitamine on kohustuslik (lisaks aktsepteerin ka autojuhilube).
                   • Kui olete aine varem deklareerinud, siis uuesti deklareerides tuleb SQL töö uuesti teha.

                   Kontrolltööle registreerimine on nüüd avatud - seda saab teha SIIN.

                   Palun vaadake ka kindlasti kataloogis SQL/Iseseisvaks ettevalmistuseks lõpus olevat kommentaaride faili, kus juhitakse tähelepanu paljudele SQL lausetes esinevatele tüüpilistele probleemidele ning nende lahendustele (seda võiks olla hariv vaadata ka nendel, kes kontrolltöö lisapunktidega tehtud saavad).

                   Kataloogi Aine korraldus on samuti välja pandud juhend, kuidas SQL kontrolltööd alustada ja lõpetada. Protsessi sujuvuse huvides oleks hea, kui sellele enne kontrolltööle tulekut pilgu peale heidaksite.

                    Erki Eessaar:
                    Õppetöö 12ndal õppenädalal

                    12.04.2019 Teatavasti on reede 19.04.2019 riigipüha (Suur Reede). Seetõttu jääb ära vastuvõtuaeg 19.04.2019 kell 14:00-15:00. Selle asemel on vastuvõtuaeg kolmapäeval 17.04.2019 kell 14:00-15:00 ruumis ICT-627.

                    Neljapäeval 18.04.2019 toimuvad minu vastuvõtuaeg ning kaks praktikumi (kell 14:00 ja kell 16:00) nagu tavaliselt - lühendatud päeva tõttu midagi ära ei jää.

                     Erki Eessaar:
                     SQL kontrolltöö hinne automaatselt 5

                     12.04.2019 Kui saate 12nda õppenädala lõpuks (18.04.2019) kokku 18 või rohkem SQL kontrolltöö lisapunkti, siis saate automaatselt SQL kontrolltöö hindeks 5. See punktisumma moodustab umbes 70% põhiülesannete punktide kogusummast. Protsent oli samasugune ka eelmisel aastal.

                     12nda õppenädala praktikumides saab veel ülesandeid lahendada. Põhiülesandeid on ikka 3 (igaüks üks punkt). Nuputamisülesandeid võib lahendada nii palju kui jaksu on ja käia ka mitmes tunnis neid lahendamas.

                     Kui Te ei saa kontrolltöö hindeks automaatselt 5, siis lähevad kogutud lisapunktid arvesse 13nda õppenädala SQL kontrolltöö põhitööl ja 16nda õppenädala järeltööl.

                     Kõik üle lävendi olevad SQL lisapunktid lähevad eksami lisapunktideks. Seega, kui Teil on näiteks 22 SQL lisapunkti, siis saate eksamile 4 lisapunkti.

                     Jooksva hindamise failis kajastan automaatselt saadud SQL kontrolltöö hinnet ning eksamile SQLi eest saadud lisapunkte alates 12nda õppenädala lõpust.

                      Erki Eessaar:
                      Enterprise Architect litsentsi laenutamine

                      08.04.2019 Kui kellelgi oli vahepeal probleeme litsentsi laenutamisega, siis proovige palun uuesti. Tuli välja, et vahepeal oli licennse5.intra.ttu.ee serveris laenutamise teenus mingil põhjusel peatunud.

                       Erki Eessaar:
                       Tagasiside küsitluse tulemused

                       07.04.2019 Kataloogis "Aine korraldus" on 1. aprillist 2019 kuni 5. aprillini 2019 toimunud tagasiside küsitluse tulemuste kokkuvõte.

                        Erki Eessaar:
                        Vastuvõtuaja ühekordne muutus

                        03.04.2019 Reedel 12. aprillil 2019 on vastuvõtuaeg 13:00-14:00 ruumis ICT-627.

                         Erki Eessaar:
                         Tagasiside küsitlus

                         31.03.2019 Sellel aastal toimub "Mudaste kaartide" anonüümne tagasiside küsitlus aine kohta kasutades elektroonilisi vahendeid. Tagasiside on oodatud ja õppejõule kasulik. Olen sealt saanud mitmeid õppetöö parema korraldamise ideid, mida juba jooksval semestril või vähemalt järgmistel semestritel rakendada.

                         Tagasisidele andmiseks vajutage palun SIIA lingile.

                         Koostan tagasiside alusel ka ülevaate, mis ilmub kursuse kodulehele kataloogi Aine korraldus. Arvestan ülevaates tagasisidega, mis on antud hiljemalt reedel 5. aprillil 2019 kell 23:59.

                         Tänan juba ette vastuste ning vastamisele pühendatud aja eest!

                          Erki Eessaar:
                          Maurus on jälle kättesaadav

                          25.03.2019 Nädalavahetusel Mauruse töös toimunud katkestus on lõppenud ja süsteem on jälle kättesaadav. Palun selle katkestuse eest vabandust!

                           Erki Eessaar:
                           Loeng iseseisva töö projekti andmebaasirakenduse tegemise kohta MS Accessis

                           20.03.2019 Siin on soovijatele 2016. aasta ühe loengu lindistus, kus räägin alates 35. minutist andmebaasirakenduse tegemisest MS Accessis. Räägin seal rakenduse tegemisest pikemalt kui 2019. aasta kaheksandas loengus. Muuhulgas teen seal näiteks alamvormi.

                            Erki Eessaar:
                            Eksami lisapunktide test kaheksandal õppenädalal

                            07.03.2019 Kaheksandal õppenädalal (19.03.2019-21.03.2019) on praktikumide alguses võimalik teha vabatahtlikku eksami lisapunktide testi. Testi teemad:
                            • Slaidikomplekti SQL‑andmebaaside projekteerimise põhimõisteid teine osa (alates alajaotisest "Süsteemiarenduse üldpõhimõtteid" kuni lõpuni) (kataloogis Teooria testideks (vahetestid, eksam) valmistumine) (ava kataloog).
                            • Slaidikomplekt Kontseptuaalne andmemudel (kataloogis Teooria testideks (vahetestid, eksam) valmistumine) (ava kataloog).
                            • Kõik loengutes ja praktikumides iseseisva töö projektist räägitu + iseseisva töö juhendid (ava kataloog).
                            • Vaadake palun eksami kordamisküsimusi (kataloogis Teooria testideks (vahetestid, eksam) valmistumine) teemade 3–5 (SQL) ja teema 7 kohta (ava kataloog).

                            Testil osalemiseks on kohustuslik registreerida. Registreerimine toimub Mauruse kaudu: Üldist => Teadmiste kontroll. Registreerimisel pole vaja kommentaari välja midagi kirjutada. Kuna klassi peab jääma hingamisruumi, siis on ühele ajale registreerijate arvu ülapiir range. Testil osalemiseks peab olema kaasas isikut tõendav dokument (raamatukogu- krediit- jms kaardid ei sobi ja nendega testi teha ei saa; autojuhiluba sobib).

                            Test toimub elektrooniliselt, Mauruse testikeskkonnas. Kasutada võib arvutiklassi arvutit või oma arvutit (erinevalt eksamist ja SQL kontrolltööst, mis toimub ainult arvutiklassi arvutites). Küsimustele vastamiseks materjale kasutada ei või. Testis on kümme juhuslikult valitud küsimust, vastamiseks on aega 20 minutit. Küsimused on valikvastustega ning ainult üks vastuse variant on õige. Tulemuse saate teada kohe, kuid vastuste õigsust saab vaadata üheksanda nädala praktikumides. Nädala jooksul saab testi teha maksimaalselt ühe korra. Kui Te ei soovi testi teha, siis tulge palun tundi 25 minutit peale tunni algust.

                            Seda testi järgi teha ei saa, kuid kokkuleppel õppejõuga võib selle teha varem. Kui tulete testi tegema seitsmendal õppenädalal, siis on Mauruses testile registreerimise juures spetsiaalne teadmiste kontroll, mille alla see info kirja panna. Kirjutage seal kommentaari välja, millisel ajal soovite seitsmendal õppenädalal testi teha.

                             Erki Eessaar:
                             SQLi õppimine

                             01.03.2019 6.-12. õppenädalal toimub praktikumides SQLi harjutamiseks SQL ülesannete lahendamine.

                             Soovijad saavad ennast enne tunni algust ettevalmistada, uurides vastavaks nädalaks välja pandud SQLi ettevalmistuse materjale. Need materjalid ilmuvad järk järgult kataloogi SQL/Iseseisvaks ettevalmistuseks (siin on otseviide kataloogile). Viienda nädala alguses panen välja ettevalmistuse materjalid kuuendaks nädalaks, kuuenda nädala alguses seitsmendaks nädalaks jne.

                             Selle asemel, et minna sellesse kataloogi, võib materjalide leidmiseks minna ka õppeaine kodulehel menüüs Vaated materjalidele olevasse nädalate kaupa vaatesse ning vaadata nädala alla, mille jaoks tahate ette valmistuda.

                             Kuna SQL on populaarne keel, siis leidub laias maailmas palju allikaid, mille alusel SQLi õppida. Mõned viited leiab siit.

                             Info selle kohta, millist tüüpi lausetega mingil nädalal tegeleme, on praktikumide ajakavas. Selle leiab kataloogist Aine korraldus (siin on otseviide kataloogile) ning ka nädalate kaupa vaatest.

                             SQL harjutamise praktikumide korralduse visuaalse kirjelduse leiab kodulehe kataloogist Aine korraldus/Aine korraldus mudelite keeles (siin on otseviide kataloogile).

                              Erki Eessaar:
                              Eksami lisapunktide test viiendal õppenädalal

                              15.02.2019 Viiendal õppenädalal (26.02.2019-28.02.2019) on praktikumide alguses võimalik teha vabatahtlikku eksami lisapunktide testi. Testi teemad:
                              • Slaidikomplekti SQL‑andmebaaside projekteerimise põhimõisteid esimene osa (alajaotised "Sissejuhatus" ja "SQL") (kataloogis Teooria testideks (vahetestid, eksam) valmistumine) (ava kataloog).
                              • Teise õppenädala praktikumi ülesanne (ava kataloog).
                              • Vaadake palun eksami kordamisküsimusi (kataloogis Teooria testideks (vahetestid, eksam) valmistumine) teemade 3–5 (SQL) kohta (ava kataloog).

                              Testil osalemiseks on kohustuslik registreerida. Registreerimine toimub Mauruse kaudu: Üldist => Teadmiste kontroll. Registreerimisel pole vaja kommentaari välja midagi kirjutada. Kuna klassi peab jääma hingamisruumi, siis on ühele ajale registreerijate arvu ülapiir range. Testil osalemiseks peab olema kaasas isikut tõendav dokument (raamatukogu- krediit- jms kaardid ei sobi ja nendega testi teha ei saa; autojuhiluba sobib).

                              Test toimub elektrooniliselt, Mauruse testikeskkonnas. Kasutada võib arvutiklassi arvutit või oma arvutit (erinevalt eksamist ja SQL kontrolltööst, mis toimub ainult arvutiklassi arvutites). Küsimustele vastamiseks materjale kasutada ei või. Testis on kümme juhuslikult valitud küsimust, vastamiseks on aega 20 minutit. Küsimused on valikvastustega ning ainult üks vastuse variant on õige. Tulemuse saate teada kohe, kuid vastuste õigsust saab vaadata kuuenda nädala praktikumides. Nädala jooksul saab testi teha maksimaalselt ühe korra. Kui Te ei soovi testi teha, siis tulge palun tundi 25 minutit peale tunni algust.

                              Seda testi järgi teha ei saa, kuid kokkuleppel õppejõuga võib selle teha varem. Kui tulete testi tegema neljandal õppenädalal, siis on Mauruses testile registreerimise juures spetsiaalne teadmiste kontroll, mille alla see info kirja panna. Kirjutage seal kommentaari välja, millisel ajal soovite neljandal õppenädalal testi teha.

                               Erki Eessaar:
                               Infosüsteemi projekti näide päriselust

                               09.02.2019 Võibolla olete kuulnud sotsiaalkaitse infosüsteemi uue versiooni (SKAIS2) arendamise saagast. Praeguseks on kulud kasvanud kaugelt üle algselt planeeritu ja projekti lõppu ei paista. 2019. aasta jaanuaris kuulutati välja järjekordne riigihange süsteemi uute osade tegemiseks ning olemasolevate parandamiseks. Hanke dokumendid on avalikkusele kättesaadavad riigihangete registris ja neid tasub huvi korral sirvida selle pilguga, et:
                               • kui mahukas on keerulise infosüsteemi kirjeldus,
                               • milliseid dokumente peavad pakkumise koostajad, sh majandusinimesed oskama kirjutada,
                               • milliseid dokumente peavad pakkumisele reageerijad ja ka hiljem analüütikud ning arendajad oskama lugeda.

                               Huvi korral vaadake näiteks "Lisa 3. Nõuded infosüsteemi dokumentatsioonile", "Lisa 2. Mittefunktsionaalsed nõuded", "Lisa 1. Arhitektuuri ülevaade". Mitmed soovitud dokumentidest (sh mittefunktsionaalsed nõuded, kuid mitte arhitektuuri kirjeldus) on ka iseseisva töö projektis.

                               "Lisa 5. Tehniline kirjeldus" esitatud tekstilise jutu süsteemilt oodatavatest funktsionaalsustest peab süsteemianalüütik oskama tõlkida täpsemate mudelite keelde (kasutusjuhtude mudelid, protsessimudelid, seisundidiagrammid, andmemudel jne).

                               "Lisa 11.1. Ärianalüüs" dokumendis on väljatoodud põhimõisted ja nende definitsioonid. Selleks, et midagi koos arendada on oluline, et kõik arendusest huvitatud osapooled mõistetest võimalikult täpselt ja ühtemoodi aru saavad. Teie projektis on selliseks mõistete kataloogiks kontseptuaalse andmemudeli osaks olev olemitüüpide ja atribuutide definitsioon.

                                Erki Eessaar:
                                Lisapunktide aruanne

                                07.02.2019 Kataloogis Tulemused on lisapunktide aruanne. Kui märkate vigu, siis andke palun teada.

                                Ülesandega samas kataloogis (SQL/Töö praktikumides) on selle lahendus.