Kodulehed
[372] - Andmebaasid I (ITI0206, IDU0220) (kevad 2019)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Avaleht
Nagu Moodles

Valik materjalidest
   Nädala materjalid
   Minu lemmikud

Vastuste vaatamine
Hinneteleht
Seisuga: 04.10.2019 14:47
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Abi / Kasutajatugi / Andmebaasi kavandamise sisulised küsimused

Avalikud küsimused ja vastused:

Küsimuste teemade nimekiri

Erki Eessaar:
Miks on vaja klassifikaatorite funktsionaalset allsüsteemi?
Vastus: Eluline näide, kuidas klassifikaatorite väärtuste hulk võib ajas täieneda. See näide on soo klassifikaatori kohta. Selliste täienduste tegemine (hetkel uute väärtuste lisamine) toimuks infosüsteemi äriarhitektuuri mõttes läbi klassifikaatorite funktsionaalse allsüsteemi. Kasutajatele esitatavate klassifikaatori väärtuste nimetused peaksid olema ühes inimkeeles.

Kui süsteem peaks võimaldama kasutajaliidese keelt muuta, siis lõppkasutaja jaoks peaks keele muutmisel muutuma nii kasutajaliidese kui klassifikaatori nimetuste keel. Viimase saavutamiseks on erinevaid SQL-andmebaasi disaine. Süsteemide mitmekeelsuse küsimusi puudutab ka järgnev töö:

Hövel, E., 2017. Mõned mitmekeelsete SQL-andmebaaside disainimustrid. Bakalureusetöö. TTÜ Tarkvarateaduse instituut [WWW] https://digi.lib.ttu.ee/i/?8271

Hinda vastust:

Keskmine hinne : Pole veel hinnanguid!