Kodulehed
[372] - Andmebaasid I (ITI0206, IDU0220) (kevad 2019)
pinned Kiirvalik
Üldist
Materjalid
Vaated
Isiklik
Abi
Mitmesugust
Kasutajatugi - teemad:

                         
Erki Eessaar:
Kas leidub kergesti kättesaadavat eestikeelset kirjandust SQL-andmebaaside kavandamisel ettetulevatest probleemidest ja nende lahendustest?
Vastus: Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilased on lõputöödena koostanud mustrite katalooge. Need lõputööd on kättesaadavad Tallinna Tehnikaülikooli digikogust. Muster on nimega kirjeldus, milles on esitatud probleem ja lahendus sellele probleemile. Samuti on kirjeldatud, millal seda lahendust rakendada ja kuidas rakendada lahendust uues kontekstis. Antimustrid, vastupidiselt, kirjeldavad probleemide halbu lahendusi, koos soovitustega, kuidas probleemi paremini lahendada.

Mustrite teemaga seostub ka: Andmebaasi loogilise ja füüsilise disaini antimustrite esinemine mõnedes vaba tarkvara poolt kasutatavates SQL-andmebaasides.

Lisaks sellele on tehtud lõputöid, kus mustreid pole kirja pandud, kuid kus on uuritud andmebaaside disaine ja tehtud nendega eksperimente.

Kommentaarid

Sellele küsimusele/vastusele pole kommentaare1.
Erki Eessaar:
2.
Erki Eessaar:
3.
Erki Eessaar:
4.
Erki Eessaar:
5.
Erki Eessaar:
6.
Erki Eessaar:
7.
Erki Eessaar:
8.
Erki Eessaar:
9.
Erki Eessaar:
10.
Anonüümne:
11.
Erki Eessaar:
12.
Erki Eessaar:
13.
Erki Eessaar:
14.
Erki Eessaar:
15.
Erki Eessaar:
16.
Erki Eessaar:
17.
Anonüümne:
18.
Erki Eessaar:
19.
Erki Eessaar:
20.
Erki Eessaar:
21.
Erki Eessaar:
22.
Anonüümne:
23.
Erki Eessaar:
24.
Erki Eessaar:
25.
Anonüümne:
26.
Erki Eessaar: