Kodulehed
[372] - Andmebaasid I (ITI0206, IDU0220) (kevad 2019)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Avaleht
Nagu Moodles

Valik materjalidest
   Nädala materjalid
   Minu lemmikud

Vastuste vaatamine
Hinneteleht
Seisuga: 04.10.2019 14:47
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Abi / Kasutajatugi / Andmebaasi kavandamise sisulised küsimused

Avalikud küsimused ja vastused:

Küsimuste teemade nimekiri

Anonüümne:
Meie töövihiku projekti teemaks on treeningute funktsionaalne allsüsteem. Dokumendi punktis 1.2.3 (Allsüsteemi poolt vajatavad registrid) me kirjutame, et kasutame saalide registrit. Kas see tähendab, et meie projekti kontseptuaalse andmemudeli osaks peab olema saalide registri olemi-suhte diagramm?
Vastus: Jah!

Kommentaarid:

1.

Töövihiku korral, kui X=Treening, siis

Treening = Ainekaart

Öelda, et iga treening on seotud täpselt ühe saaliga oleks sama, kui öelda näiteks ÕISis "Andmebaasid I" ainekaardil, et seda õpetatakse ainult ruumis ICT-404. Tegelikult saab seda ainet õpetada paljudes ruumides. Võimalik on anda sellele seosetüübile uus tähendus ja öelda, et tegemist on eelistatud saaliga selle treeningu läbiviimiseks. Selleks saab mudelis määrata saali rolli selle seosetüübi kontekstis.

[Treening]-0..*-----+eelistatud saal-1-[Saal]

2.
Igal põhiobjektil on elutsükkel ja infosüsteemis peab olema võimalik jälgida, millises seisundis on selle eksemplarid. Sellest sõltuvad süsteemis tehtavad tegevused. Näiteks ma ei tohiks saada siduda treeningut "Suletud" seisundis saaliga.

Seega peab kontseptuaalses andmemudelis olema:

[Saal]-0..*-----------1-[Saali seisundi liik]

Samuti tuleb treeningu registreerimise ja treeningu andmete muutmise andmebaasioperatsioonide eeltingimustes ära kirjeldada, millises seisundis saalidega saab treeningut siduda.

3.
Võimalik lihtsustus on käsitleda saali klassifikaatorina. Sellisel juhul oleks mudelis Saal Klassifikaatori alamtüübiks ja eraldi saalide registrit pole äriarhitektuuris vaja. Selline lahendus sobib, kui saalide andmete haldamiseks tehtavad toimingud ei erine teiste klassifikaatorite andmete haldamiseks tehtud toimingutest ja saalide elutsükkel ei erine teiste klassifikaatorite elutsüklist. Sellisel juhul puudub mudelist olemitüüp Saali_seisundi_liik.

Hinda vastust:

Keskmine hinne : Pole veel hinnanguid!