Kodulehed
[372] - Andmebaasid I (ITI0206, IDU0220) (kevad 2019)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Avaleht
Nagu Moodles

Valik materjalidest
   Nädala materjalid
   Minu lemmikud

Vastuste vaatamine
Hinneteleht
Seisuga: 04.10.2019 14:47
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Abi / Kasutajatugi / Korraldus - üldine

Avalikud küsimused ja vastused:

Küsimuste teemade nimekiri

Erki Eessaar:
Kuidas arvestatakse lisapunkte?
Vastus: SQL lisapunktid lähevad arvesse SQL kontrolltöös (13. õppenädalal) ja esimeses järeltöös (16. õppenädalal). Näiteks ilma lisapunktideta on SQL töö 65 punkti ja 2, kuid koos 7 lisapunktiga 72 punkti ja 3. Lisaks sellele määran üheteistkümnenda õppenädala lõpus lisapunktide lävendi, mille ületamisel saab üliõpilane SQL kontrolltöö hinde automaatselt 5. Kõik üle lävendi olevad punktid lähevad eksami lisapunktideks. Seega, kui üliõpilasel on näiteks 5 punkti üle lävendi, siis ta saab eksamile 5 punkti juurde.

Kahe vahetesti tulemused lähevad samuti eksamile lisapunktideks. Näiteks ilma lisapunktideta on eksam 68 punkti ja 2 (17 õiget vastust 25-st), kuid koos 10 lisapunktiga on eksam 78 punkti ja 3. Eksami lisapunktid lähevad arvesse kõigil semestri jooksul tehtud eksami sooritustel.

Hinda vastust:

Keskmine hinne : Pole veel hinnanguid!