Kodulehed
[372] - Andmebaasid I (ITI0206, IDU0220) (kevad 2019)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Avaleht
Nagu Moodles

Valik materjalidest
   Nädala materjalid
   Minu lemmikud

Vastuste vaatamine
Hinneteleht
Seisuga: 04.10.2019 14:47
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Abi / Kasutajatugi / Korraldus - üldine

Avalikud küsimused ja vastused:

Küsimuste teemade nimekiri

Erki Eessaar:
Miks me ei kasuta õppekeskkonnana Moodlet?
Vastus: Jah, see on kindlasti üks võimalus. Võimalik oleks kasutada riigi tasemel pakutavat Moodle keskkonna (HITSA Moodle) või ained.ttu.ee keskkonnda, mis põhineb samuti Moodlel.

Kui Teil on huvi näha, kuidas selle aine materjalid Moodle'is välja näeks, siis võite vaadata "Andmebaasid I" õppeaine ingliskeelse versiooni kodulehte. Ingliskeelset versiooni õpetatakse IASM õppekava üliõpilastele.

Pääsete sellele ligi külalisjuurdepääsuga kasutades parooli: AB17guest. Siiski on minu hinnangul Mauruse keskkonnal Moodle ees eeliseid. Järgmised võimalused on Mauruses, kuid puuduvad Moodles.

 • Üliõpilastele säilib juurdepääs õppeaine kodulehele ning seal olevatele materjalidele ka peale aine uue õpetamiskorra algust. Isegi kui koduleht on Mauruse pealehelt eemaldatud, pääseb sellele endiselt ligi kas otseviitega või läbi pealehelt avaneva Minu konto alajaotuse. Hakates uuel semestril õppeainet uuesti õpetama loon Mauruses uue kodulehe (vana säilib) ning saan sinna enda valikul vanalt kodulehelt informatsiooni kopeerida. Moodles seevastu on õppeaine uuel semestril õpetama hakkamisel esimeseks sammuks kõikide lehele registreerunud üliõpilaste kustutamine. Ka Mauruses saab õppijatelt võtta juurdepääsu õppeaine kodulehele, kuid see on õppejõu otsus, mitte keskkonnast tulenev paratamatus.
 • Materjale saab kasutaja jaoks grupeerida mitmel erineval viisil. Selleks on kataloogide hierarhias paiknevatele. materjalidele pealisehitusena lisatud vaadete mehhanism (vt menüüd Vaated materjalidele), mis võimaldab materjale kasutaja jaoks erineval viisil grupeerida. Vaade Nädalate kaupa võimaldab välja tuua konkreetsel õppenädalal kõige olulisemad materjalid. Sisuliselt on nädala vaade selle nädala tegevuskava. Üks ja sama materjal võib olla seotud mitme nädalaga. Arendajatel on lihtne vajadusel uusi vaateid lisada.
  • Analoogia: Kui materjalide all olev kataloogide hierarhia on nagu hierarhiline dokument dokumendipõhises andmebaasis (nt MongoDB abil loodud), siis vaated materjalidele on nagu selle dokumendi põhjal loodud (mitte-materialiseeritud) vaated. MongoDB toetab selliste vaadete loomist alates versioonist 3.4.
 • Vaadete kasutamise eelis seisneb ka selles, et materjale ei ole vaja dubleerida. Sama materjal võib olla erinevates vaadetes. Miks see on õppija jaoks tähtis? Kui materjale on vaja täiendada/täiustada, siis õppejõud peab seda tegema ühes kohas. Sellega:
  • tagatakse muudatuste võimalikult kiire tegemine (lugejani jõuab kõige viimane ja kõige täpsem info võimalikult kiitesti),
  • välditakse olukorda, kus samast materjalidest on õppekeskkonna erinevates osades mittekooskõlalised koopiad. Näiteks moodulis 1 on materjal, mis ütleb, et kontrolltööks tuleb lugeda A ja B kuid moodulis 2 on materjal, mis ütleb, et kontrolltööks tuleb lugeda A, B, C ja D.

  NB! Samad eelised on vaadetel ja andmete dubleerimise vältimisel ka andmebaaside maailmas.

 • Kasutajatel on võimalus teha otsing üle materjalide metaandmete, tegevuskava, teadete, helpdeski küsimuste/vastuste, viidete, tähtaegade, ülesannete (kuid mitte nende vastuste) ning vastuvõtuaegade. Näen, et otsingut kasutatakse palju.
 • Materjalidele ja helpdeski küsimustele/vastustele saab lisada põhjaliku annotatsiooni, mida kasutaja vaikimisi ei näe, kuid mida kasutatakse eelmises punktis nimetatud otsingus.
 • Võimalus panna välja suurel hulgal individuaalseid projektide ettenäitamise aegu (st üliõpilased ei pea tulema kaitsmise sessiooni alguseks kohale ja seal elavas järjekorras ootama).
 • Võimalus tagada, et projekti mitmekesi tegijad, ei saaks broneerida mitu ettenäitamise aega ja välistada sellest tulenev ebaõiglus nende suhtes, kes teevad projekti üksinda.
 • Helpdesk ning võimalus seal olevaid korduvaid küsimusi avalehele kinnitada ning küsimusi/vastuseid kõigile üliõpilastele meilile saata (sh korduvalt). Võimalus muuta avalehel näidatavate korduvate küsimuste järjekorda ning hulka. Võimalus neid küsimusi esile tõsta.
 • Võimalus valida, millised teated saadetakse üliõpilasele meilile ja milliseid mitte (vähem ebaolulisi meile).
 • Võimalus valida, milliste kalendri sündmuste meeldetuletused ainele registreerunute meilile saata ja millised mitte.
 • Nii üliõpilasel kui õppejõul on võimalik saada kiiresti ülevaade, millisele teadmiste kontrollile on veel vabu kohti ja millisele mitte. See on väga oluline olukorras, kus on väljas näiteks 10 SQL kontrolltöö või vahetesti aega või 50-100 projekti näitamise aega.
 • Üliõpilane ei saa sama tüüpi teadmiste kontrollile olla samaaegselt mitmekordselt registreeritud. See aitab tagada, et vabu kohti ei hõivataks ilmaasjata ning et neid jätkuks suuremale hulgale soovijatele.
 • Õppejõul on võimalus saata meeldetuletus kõigile üliõpilastele, kes mingit tüüpi teadmiste kontrollile ei ole veel registreerunud (on selle unustanud või mäletavad ekslikult, et registreerisid, kuid tegelikult ei teinud seda).
 • Kui projekt on arvestatud ja üliõpilane paneb ennast uuesti projekti näitamisele kirja või unustab varem tehtud registreerimise tühistada, siis saan päringuga selle üles leida ja operatiivselt sellise registreerimise tühistada. Vabad ettenäitamise ajad on oluline ning projektide näitamiste tippajal paljudele huvi pakkuv ressurss.
 • Kasutaja saab sorteerida kataloogis olevaid materjale erinevate kriteeriumite alusel.
 • Õppejõud saab kasutajate jaoks materjale ja katalooge esile tõsta nii, et tulemus tõepooles ülejäänud materjalidest ja kataloogidest visuaalselt eristub.

Annan ka teada, et Mauruses ei salvestata paroole avatekstina.

Hinda vastust:

Keskmine hinne : Pole veel hinnanguid!