Kodulehed
[372] - Andmebaasid I (ITI0206, IDU0220) (kevad 2019)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Avaleht
Nagu Moodles

Valik materjalidest
   Nädala materjalid
   Minu lemmikud

Vastuste vaatamine
Hinneteleht
Seisuga: 04.10.2019 14:47
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Abi / Kasutajatugi / Andmebaasi kavandamise sisulised küsimused

Avalikud küsimused ja vastused:

Küsimuste teemade nimekiri

Anonüümne:
Märkasin et te kirjutate SQL muutujaid eesti keeles, näiteks "nimi VARCHAR(10)". Arvestades et kõik ettevõtted ning arendajad kirjutavad tänapäeval muutujaid ja koodi inglisekeelselt, kas ma võin ka praktikaülesannetes ning iseseisvas töös kasutada inglise keelt?
Vastus: Kui Te mõtlete iseseisvat tööd, siis loomulikult võite koodis kasutada ingliskeelseid nimesid. Töö tegemisel tuleb juurde lisasamm, kus kontseptuaalsest andmemudelist genereeritud tabelite kirjelduses tuleb nimed tõlkida.

Mis puudutab praktikaülesannetes andmete otsimise või muutmise lausete kirjutamist, siis seal on kirjutaja piiratud nimedega, mis on andmebaasis kasutusel. Mis puudutab praktikaülesandeid muuta olemasoleva andmebaasi struktuuri (lisada tabeleid, veerge, kitsendusi), siis kasutada ühes andmebaasis läbisegi erinevaid keeli ei ole ilus ega ka kooskõlas puhta koodi põhimõtetega.

Tahan rõhutada et kõik puhta koodi (sh nimetamise) üldpõhimõtted kehtivad sõltumata kasutatavast inimkeelest. Eesti keel on keel nagu iga teinegi ja sobib asjade nimetamiseks täpselt sama hästi. Seega minu arvates ei ole õigustatud arvamus, et andes asjadele nimesid eesti keeles õpime või teeme midagi valesti.

Olulisemad on põhimõtted (ainsus vs. mitmus, snake_case vs. PascalCase vs. camelCase, regulaarne vs. piiritletud identifikaator), kui see, mis inimkeeles on see nimi kirjutatud.

Aga veelkord - oma iseseisva töö projektis kasutage nimetamise stiili, mida ise paremaks peate. Peaasi, olge järjekindel.

Hinda vastust:

Keskmine hinne : Pole veel hinnanguid!