Kodulehed
Valitud koduleht: [372] - Andmebaasid I (ITI0206, IDU0220) (kevad 2019)
pinned Kiirvalik
Üldist
Materjalid
Vaated materjalidele
Tudeng
Abi
Mitmesugust
HELPDESK - teemad:

                         
Anonüümne:
Kus on kodulehel loengute lindistused?
Vastus: Kataloogi Teooria testideks (vahetestid, eksam) valmistumine alguses.

OTSEVIIDE Echo lindistuste lehele. Seal pole loengute annotatsioone.

Kommentaarid

Sellele küsimusele/vastusele pole kommentaare1.Erki Eessaar:
2.Anonüümne:
3.Anonüümne:
4.Anonüümne: