Kodulehed
[379] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2020)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Abi / Kasutajatugi / Rakenduse tegemine

Avalikud küsimused ja vastused:

Küsimuste teemade nimekiri

Erki Eessaar:
Kuidas täita pgApexis järgmiseid mittefunktsionaalseid kasutajaliidesega seotud nõudeid?
  • Kuupäevad tuleb esitada formaadis DD.MM.YYYY
  • Kellaajad tuleb esitada formaadis HH24:MI:SS
  • Ajatemplid tuleb esitada formaadis DD.MM.YYYY HH24:MI:SS
Vastus: pgApex ei võimalda hetkel muuta andmete formaati rakenduse tasemel (nagu seda võimaldab Oracle APEX). Seega tuleb teha kõik vajalikud muudatused vaadetes, mille peale luuakse andmete vaatamise leheküljed. Andmebaasi vaated ongi mõeldud selleks, et esitada kasutajatele just neid andmeid, mida nad vajavad ning just sellises formaadis nagu nad soovivad. PostgreSQLis esitatakse ajatempli (timestamp) andmed vaikimisi YYYY-MM-DD HH24:MI:SS formaadis. Mõne teise formaadi kasutamiseks vaate väärtuses tuleb vaate alampäringus kasutada to_char funktsiooni. Näide seda funktsiooni kasutavast päringust.

SELECT isik_id, to_char(reg_aeg, 'DD.MM.YYYY HH24:MI:SS') AS reg_aeg, perenimi
FROM Isik;

Funktsiooni väljakutses on esimene argument veeru nimi, milles olevaid andmeid soovitakse formaatida ja teine argument soovitud formaat.

Kuna selle funktsiooni väljund ei ole mitte tüüpi TIMESTAMP, vaid TEXT, siis ei piisa vaate muutmiseks CREATE OR REPLACE lausest (saaksite veateate: ERROR: cannot change data type of view column "reg_aeg" from timestamp to text). Selle asemel tuleb vaade kustutada ja uuesti luua.

Hinda vastust:

Keskmine hinne : Pole veel hinnanguid!