Kodulehed
[379] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2020)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Abi / Kasutajatugi / Iseseisva töö projekt

Avalikud küsimused ja vastused:

Küsimuste teemade nimekiri

Erki Eessaar:
Kuidas PostgreSQLis tehtud iseseisva töö andmebaasi kiiresti iseseisvalt kontrollida?
Vastus: NB! Järgnevalt nimetatud kontrollpäringute käivitamise veebilehtedele saab ligi nii Tehnikaülikooli kui ka Eesti IP ruumist. Kui keegi peaks vajama ka välisriikidest ligipääsu, siis eelnevalt tuleb luua eduVPN ühendus.

Kui teete projekti PostgreSQLis, siis saate oma andmebaasi testimiseks tarvitada kiirtesti, kuhu on koondatud kontrollid, mille tulemused osutavad suure tõenäosusega probleemile/veale. Tähelepanu! Kui kiirtest midagi ei leia, siis see ei garanteeri probleemide/vigade puudumist. Samuti võib kiirtesti tulemuses olla nii väärpositiivseid kui väärnegatiivseid tulemusi.

Kiirtesti käivitamiseks minge andmebaaside disaini kontrollimise rakendusse (vanem kasutajaliides; uuem kasutajaliides). Valige huvipakkuv andmebaas. Testiks valige Quick test. Andke korraldus test käivitada. Vanemas kasutajaliideses vajutage selleks nupule "Execute and show only queries that return rows".

Stiilinäiteks on päring, mis loendab kokku andmebaasis kasutaja poolt loodud trigereid ja reegleid. Tulemuses on rida vaid siis, kui nende arv on alla kolme.

WITH activedb AS (SELECT trigger_schema, trigger_name, 'TRIGGER' AS type
FROM INFORMATION_SCHEMA.triggers
WHERE trigger_schema NOT IN (SELECT schema_name
FROM INFORMATION_SCHEMA.schemata
WHERE schema_name<>'public' AND
schema_owner='postgres' AND schema_name IS NOT NULL)
UNION SELECT r.schemaname, r.rulename, 'RULE' AS type
FROM pg_catalog.pg_rules r, pg_catalog.pg_namespace n, pg_catalog.pg_user u
WHERE r.schemaname = n.nspname AND n.nspowner = u.usesysid AND
(n.nspname = 'public' OR u.usename <> 'postgres'))
SELECT 'Too few triggers and/or rules, must be at least 3' As comment, (SELECT Count(*) AS cnt FROM activedb) AS cnt
WHERE (SELECT Count(*) AS cnt FROM activedb)<3;

Mõned kommentaarid.

  • Skeemis pg_catalog on PostgreSQL süsteemikataloogi baastabelid.
  • Skeemis INFORMATION_SCHEMA on süsteemikataloogi baastabelite põhjal defineeritud standardse struktuuriga vaated.
  • Trigerite ja reeglite otsimisel on vaja jätta välja süstemikataloogis loodud trigerid ja reeglid.
  • WITH klausel võimaldab defineerida käesoleva lause piires kasutatavaid virtuaalsed tabelid, millele lauses saab peale defineerimist nime kasutades viidata. See võimaldab SQL koodi paremini struktureerida. WITH klauslis võib olla järjest mitu alampäringut. Igas sellises alampäringus saab viidata kõikidele selles lauses eespool defineeritud alampäringutele.
  • PostgreSQLis võib kirjutada SELECT lause, kus puudub FROM klausel, aga on WHERE klausel. WHERE klausli eesmärgiks on antud juhul tagada, et päringu tulemuses on rida vaid siis, kui trigerite ja reeglite koguarv on alla kolme.
  • SELECT klauslisse saab kirjutada konstante ja ka mittekorreleeruvaid skalaarseid alampäringuid. Nende väärtuseid korratakse kõikides päringu tulemuseks olevates ridades.
  • Väikeste andmehulkade korral ei ole PostgreSQLis NOT IN konstruktsiooni kasutamine probleem, kuid suurte andmehulkade korral tuleks sellest töökiiruse huvides hoiduda.

Hinda vastust:

Keskmine hinne : Pole veel hinnanguid!