Kodulehed
[379] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2020)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Abi / Kasutajatugi / Iseseisva töö projekt

Avalikud küsimused ja vastused:

Küsimuste teemade nimekiri

Anonüümne:
Kas "Andmebaasid II" projekti tegemisel tuleb tagada kooskõla "Andmebaasid I" projekti mudelitega?
Vastus: Jah tuleb. Mudel on reaalsuse lihtsustatud esitus. Olen seisukohal, et mudelite koostamisel tuleb südamest ja järjekindlalt teha seda esitust võimalikult täpselt. Kui süsteemi arendamise käigus tekib juurde uusi nõudmisi, siis tuleb üritada mudelit ja realisatsiooni kooskõlas hoida.

Muidu tekib olukord, et keegi uurib heauskselt seda mudelit, kulutab selle juures aega, aga siis saab teada, et TEGELIKULT käivad asjad hoopis teisiti. See mudel, see oli lihtsalt üks vanaks läinud joonistus/tekstimass, mida poleks tasunud üldse vaadatagi. AEG on midagi, mida mingi rahaga tagasi/juurde osta ei õnnestu. Kui eesmärgiks oli saada aru praeguse süsteemi versiooni toimimisest, siis kahjuks sellise mudeli vaatamiseks kulunud aeg oli kaotatud aeg.

Leian, et kui ei suudeta tagada mudeli ja realisatsiooni kooskõla, siis ei tohiks mudelit presenteerida olemasoleva süsteemi kirjeldusena. Sellised mudelid tuleks säilitada selge märkega - ajalooline mudel.

"Andmebaasid II" projekt ei näe ette ajalooliste mudelite esitamist. Töö suhteliselt väikest mahtu arvestades oodatakse projektide autoritelt tarkvara ja mudelite kooskõla tagamist.

Kui "Andmebaasid I" projekt on tehtud töövihiku põhjal (siia alla kuuluvad ka projektita üliõpilastele välja pandud kolm projekti), siis tuleb andmebaasis realiseerida kõik need kitsendused, mida kontseptuaalne andmemudel ette näeb - kitsenduste kontseptuaalsest andmemudelist eemaldamine ei ole lubatud. Kitsendusi kontseptuaalsesse andmemudelisse ja sealtkaudu ka andmebaasi juurde lisada on lubatud!

Hinda vastust:

Keskmine hinne : Pole veel hinnanguid!