Kodulehed
[379] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2020)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Abi / Kasutajatugi / Iseseisva töö projekt

Avalikud küsimused ja vastused:

Küsimuste teemade nimekiri

Anonüümne:
Kui projekti esimest korda hinnati ja see ei ületanud lävendit, siis kas peale parandamist projekti uuesti esitamisel saan hilinenud esitamise eest täiendavaid miinuspunkte?
Vastus: Kõigepealt tahan rõhutada, et kursus on kavandatud selliselt, et projekti tegijal oleks võimalik saada korduvat ja põhjalikku tagasisidet juba ENNE esimest korda projekti esitamist. Enamik praktikume on pühendatud projekti tegemisele, andmebaasi disaini kontrolliks on automaattestimise võimalus ning sellest, mida üldse hinnatakse, annab ülevaate detailne hindamismudel. Loodetavasti tagab see, et projekt ületab lävendi esimesel korral ja suure varuga. Kui aga nii ei juhtu, siis on üliõpilasele pakkuda päästerõngas, millel on küll paraku hind.

Kui iseseisev töö esitada peale parandamist teistkordselt, siis väheneb töö punktisumma kümne punkti võrra. Täiendavaid hilinemise miinuspunkte ei anta. Seega, kui projekti esmakordsel esitamisel sai see hilinemise eest viis miinuspunkti, siis neid punkte ei arvestata (st hilinemise/parandamise tõttu kaotab projekt kas viis või kümme punkti, mitte 5+10=15 punkti).

Juhin tähelepanu, et hindamismudeli alusel saate seda kaotust kuhjaga kompenseerida, täites lisapunkte andvaid ülesandeid.

Lisaks kaotate projekti uuesti esitamise vajaduse tõttu kõik praktikumides kogutud aktiivsuspunktid. Viimase põhjendus on, et kõik need punktid saadi praktikumides aktiivselt projektiga tegelemise eest. Tunnis kohapeal punkte kirja pannes on õppejõul raske hinnata, kas tegelemine oli aktiivne või näiline/vähetulemuslik. Kui tegelemine oli aktiivne, siis jõudis projekt kindlasti nii kaugele, et ületas esimese korraga lävendi. Kui tegelemine oli näiline/vähetulemuslik, siis võis tekkida projekti valmissaamisega probleeme ja lävend võis jääda esimesel katsel ületamata. Siis pole ka põhjust aktiivsuses eest punkte saada.

Hinda vastust:

Keskmine hinne : Pole veel hinnanguid!