Kodulehed
[379] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2020)
pinned Kiirvalik Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik
Üldist
Materjalid Materjalide kataloogid
Vaated Erinevad väljavõtted kataloogides olevatest materjalidest. Alternatiivsed juurdepääsuteed materjalidele.
Isiklik Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Abi / Kasutajatugi / Andmebaasi kavandamine

Avalikud küsimused ja vastused:

Küsimuste teemade nimekiri

Anonüümne:
Kui soovin kontrollida, et nimi tohib sisaldada vaid tähti ja tühikuid, siis kas sobib selline regulaaravaldise muster: '^([a-zA-Z]|[[:space:]])+$' ?
Vastus: Ei, kahjuks ei sobi, sest Te välistate nimedes näiteks täpitähed. Märkide hulga [a-zA-Z] asemel tuleks kasutada märkide klassi [:alpha:].

PostgreSQL

SELECT 'Õnne Pärl'~'^([a-zA-Z]|[[:space:]])+$' AS tulemus;
Tulemus: FALSE

SELECT 'Õnne Pärl'~'^([[:alpha:]]|[[:space:]])+$' AS tulemus;
Tulemus: TRUE

Oracle

DECLARE
result BOOLEAN;
BEGIN
result:=REGEXP_LIKE('Õnne Pärl', '^([a-zA-Z]|[[:space:]])+$');
IF (result=true) THEN
dbms_output.put_line('TRUE');
ELSE
dbms_output.put_line('FALSE');
END IF;
END;
/

Tulemus: FALSE

DECLARE
result BOOLEAN;
BEGIN
result:=REGEXP_LIKE('Õnne Pärl', '^([[:alpha:]]|[[:space:]])+$');
IF (result=true) THEN
dbms_output.put_line('TRUE');
ELSE
dbms_output.put_line('FALSE');
END IF;
END;
/


Tulemus: TRUE

Märkide klassid.

Eraldi küsimus on, kas isikunimede puhul on sellist kontrolli vaja? Leian, et ei ole, sest tulenevalt kultuurilistest eripäradest võivad nimed olla väga eripalgelised.

Küsimuste teemade nimekiri

Kõik teema "Andmebaasi kavandamine" küsimused

Vastatud küsimused