Kodulehed
[379] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2020)
pinned Kiirvalik Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik
Üldist
Materjalid Materjalide kataloogid
Vaated Erinevad väljavõtted kataloogides olevatest materjalidest. Alternatiivsed juurdepääsuteed materjalidele.
Isiklik Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Abi / Kasutajatugi / Andmebaasi kavandamine

Avalikud küsimused ja vastused:
Teemad:

                         
Anonüümne:
Kui soovin kontrollida, et nimi tohib sisaldada vaid tähti ja tühikuid, siis kas sobib selline regulaaravaldise muster: '^([a-zA-Z]|[[:space:]])+$' ?
Vastus: Ei, kahjuks ei sobi, sest Te välistate nimedes näiteks täpitähed. Märkide hulga [a-zA-Z] asemel tuleks kasutada märkide klassi [:alpha:].

PostgreSQL

SELECT 'Õnne Pärl'~'^([a-zA-Z]|[[:space:]])+$' AS tulemus;
Tulemus: FALSE

SELECT 'Õnne Pärl'~'^([[:alpha:]]|[[:space:]])+$' AS tulemus;
Tulemus: TRUE

Oracle

DECLARE
result BOOLEAN;
BEGIN
result:=REGEXP_LIKE('Õnne Pärl', '^([a-zA-Z]|[[:space:]])+$');
IF (result=true) THEN
dbms_output.put_line('TRUE');
ELSE
dbms_output.put_line('FALSE');
END IF;
END;
/

Tulemus: FALSE

DECLARE
result BOOLEAN;
BEGIN
result:=REGEXP_LIKE('Õnne Pärl', '^([[:alpha:]]|[[:space:]])+$');
IF (result=true) THEN
dbms_output.put_line('TRUE');
ELSE
dbms_output.put_line('FALSE');
END IF;
END;
/


Tulemus: TRUE

Märkide klassid.

Eraldi küsimus on, kas isikunimede puhul on sellist kontrolli vaja? Leian, et ei ole, sest tulenevalt kultuurilistest eripäradest võivad nimed olla väga eripalgelised.

Vastatud