Kodulehed
[379] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2020)
pinned Kiirvalik Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik
Üldist
Materjalid Materjalide kataloogid
Vaated Erinevad väljavõtted kataloogides olevatest materjalidest. Alternatiivsed juurdepääsuteed materjalidele.
Isiklik Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Abi / Kasutajatugi / Õppetöö

Avalikud küsimused ja vastused:
Teemad:

                         
Erki Eessaar:
Kuidas saada aktiivsuspunkte? Kas neid võib saada ka ilma tundi füüsiliselt kohale tulemata?
Vastus: Eelistatud on, et käite praktikumis füüsiliselt kohal. Punkti saamiseks tuleb täita kõik järgmised tingimused.
  • Osalete ülesande lahendamisel (oluline mainida, sest iseseisvat tööd võidakse teha rühmatööna) terve tunni jooksul.
    • Üldiselt võivad punkte saada vaid need üliõpilased, kes on tunni lõppedes klassis kohal. Tunnist varem lahkumise vajadusel võib saada punkti ainult eelneval kokkuleppel õppejõuga, mida peab üliõpilane selle lühendatud aja jooksul valmis jõudma ja ette näitama.
    • Tundi rohkem kui 15 minutit hilinemine välistab selle tunni eest punktide saamise võimaluse.
  • Tööl peab olema tulemus ja selles ei tohi olla põhimõttelisi eksimusi andmebaaside projekteerimise parimate praktikate suhtes.
  • Sama iseseisva töö projekti autorid võivad käia füüsiliselt erinevates praktikumides.

Olen näiteks haiguskahtlusega või haige ja ei saa praktikumi kohale tulla. Kas aktiivsuspunkte on võimalik saada?

Jah on.

Variant 1.

Kui vähemalt üks projekti autor on füüsiliselt kohal, siis ülejäänud projekti autorid võivad osaleda koos füüsiliselt kohalolijaga kasutades MS Teamsi või mõnda muud rühmatöö keskkonda, kus veebikaamera kaudu on näha osaleja nägu. Aktiivsuspunkti saamikseks peavad nad osalema töös terve tunni.


Variant 2.

Kui ükski projekti autor ei tule nädala jooksul füüsiliselt praktikumi, siis saab aktiivsuspunkti kõigi järgmiste tingimuste täitmisel.

  • Praktikumi ajal tuleb MS Teamsis ekraani jagades ette näidata, et on tehtud kogu praktikumide ajakavas selleks nädalaks ettenähtud ülesanne või kui see on varem tehtud, siis mõne järgmise nädala ülesanne
  • Punkte saavad need projekti autorid, kes on kohal MS Teamsi kõnes, st ideaalis peaksid olema kõik autorid kohal.
  • Autori veebikaamera peab olema sisse lülitatud.1.
Erki Eessaar:
2.
Erki Eessaar:
3.
Anonüümne:
4.
Erki Eessaar:
5.
Anonüümne:
6.
Erki Eessaar:
7.
Erki Eessaar:
8.
Erki Eessaar:
9.
Anonüümne:
10.
Anonüümne:
11.
Erki Eessaar:
12.
Erki Eessaar:
13.
Anonüümne:
14.
Erki Eessaar:
15.
Erki Eessaar:
16.
Anonüümne:
17.
Erki Eessaar:
18.
Erki Eessaar:
19.
Anonüümne: