Kodulehed
[379] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2020)
pinned Kiirvalik Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik
Üldist
Materjalid Materjalide kataloogid
Vaated Erinevad väljavõtted kataloogides olevatest materjalidest. Alternatiivsed juurdepääsuteed materjalidele.
Isiklik Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Abi / Kasutajatugi / Õppetöö

Avalikud küsimused ja vastused:

Küsimuste teemade nimekiri

Erki Eessaar:
Kuidas see aine reageerib COVID-19st tingitud olukorrale?
Vastus: Tervis on kõige kallim vara.

Kui õppetöö peaks uuesti minema üle täielikult distantsõppele või õppejõud haigestub, siis lülituvad kõik tegevused automaatselt ümber e-kanalitele. Ülesannetes/tähtaegades/nõudmistes ... ei muutu mitte midagi. Info töökorralduse muudatustest tuleb jooksvalt kodulehe kaudu.

Kui olete haiguskahtlusega või haige, siis püsige kodus. Õppeaine korraldus arvestab sellega.
  • Loenguid saab vaadata otseülekandena ja need ka lindistatakse.
  • Praktikumid on MS Teamsis aktiivsed ja nendel nädalatel, kus seal ise pikemalt räägin, üritan ühte lindistada.
  • Praktikumides saab aktiivsuspunkte koguda ning tagasisidet küsida MS Teamsi kaudu suheldes (kuid eelistatud on muidugi kohalkäimine ja kohalolijatega suhtlen esimeses järjekorras).
  • Kui olete haiguskahtlusega või haige, siis vaheteste saab teha järgi (aga õppejõudu tuleb operatiivselt teavitada ja hilisema tegemise aeg kokku leppida).
  • Kui olete haiguskahtlusega või haige ja eksamisessiooni lõpp on käes, siis saab teha eksamit ilma arvutiklassi kohale tulemata (jälle vajalik kokkulepe õppejõuga).
  • Vastuvõtud toimuvad kasutades MS Teamsi.
Lisaks veel:
  • Loengu auditoorium on suur ja seal saab üksteisest eemale istuda.
  • Praktikumides katsuge ühtlaselt jaotuda erinevate tundide vahel, et mõni tund ei oleks väga täis ja teine väga tühi.
  • Vaheteste ja eksamit võib teha oma sülearvutis.
Jäägem (testi mõttes) negatiivseks ja samas olgem (meeleolu mõttes) positiivsed!

Küsimuste teemade nimekiri

Kõik teema "Õppetöö" küsimused

Vastatud küsimused