Kodulehed
[380] - Andmebaasid I (ITI0206) (kevad 2021)
pinned Kiirvalik Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik
Üldist
Materjalid Materjalide kataloogid
Vaated Erinevad väljavõtted kataloogides olevatest materjalidest. Alternatiivsed juurdepääsuteed materjalidele.
Isiklik Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Abi / Kasutajatugi / Andmebaasi kavandamise sisulised küsimused

Avalikud küsimused ja vastused:
Teemad:

                         
Anonüümne:
Märkasin et te kirjutate SQL muutujaid eesti keeles, näiteks "nimi VARCHAR(10)". Arvestades et kõik ettevõtted ning arendajad kirjutavad tänapäeval muutujaid ja koodi inglisekeelselt, kas ma võin ka praktikaülesannetes ning iseseisvas töös kasutada inglise keelt?
Vastus: Kui Te mõtlete iseseisvat tööd, siis loomulikult võite koodis kasutada ingliskeelseid nimesid. Töö tegemisel tuleb juurde lisasamm, kus kontseptuaalsest andmemudelist genereeritud tabelite kirjelduses tuleb nimed tõlkida.

Mis puudutab praktikaülesannetes andmete otsimise või muutmise lausete kirjutamist, siis seal on kirjutaja piiratud nimedega, mis on andmebaasis kasutusel. Mis puudutab praktikaülesandeid muuta olemasoleva andmebaasi struktuuri (lisada tabeleid, veerge, kitsendusi), siis kasutada ühes andmebaasis läbisegi erinevaid keeli ei ole ilus ega ka kooskõlas puhta koodi põhimõtetega.

Tahan rõhutada et kõik puhta koodi (sh nimetamise) üldpõhimõtted kehtivad sõltumata kasutatavast inimkeelest. Eesti keel on keel nagu iga teinegi ja sobib asjade nimetamiseks täpselt sama hästi. Seega minu arvates ei ole õigustatud arvamus, et andes asjadele nimesid eesti keeles õpime või teeme midagi valesti.

Olulisemad on põhimõtted (ainsus vs. mitmus, snake_case vs. PascalCase vs. camelCase, regulaarne vs. piiritletud identifikaator), kui see, mis inimkeeles on see nimi kirjutatud.

Aga veelkord - oma iseseisva töö projektis kasutage nimetamise stiili, mida ise paremaks peate. Peaasi, olge järjekindel.

Kontseptuaalne andmemudel kirjeldab nõudeid. Nõuded tulevad süsteemi tellijatelt ja kasutajatelt. On täiesti loomulik, et nõuded esitatakse keeles, mis on tellijatele ja kasutajatele hästi arusaadav. Kui kasutate tabelite/veergude/kitsenduste nimetamisel inglise keelt, kuid kontseptuaalses andmemudelis eesti keelt, siis võiks kontseptuaalse andmemudeli olemitüüpide ja atribuutides definnitsioonide juures olemitüüpide ja atribuutide nimed olla nii eesti keeles kui ka sulgudes inglise keeles.
1.
Erki Eessaar:
2.
Erki Eessaar:
3.
Anonüümne:
4.
Anonüümne:
5.
Ajaloo säilitamine PostgreSQL andmebaasisüsteemis:
6.
Pull request'ide sarnase süsteemi loomine Postgres:
7.
Erki Eessaar:
8.
Erki Eessaar:
9.
Erki Eessaar:
10.
Erki Eessaar:
11.
Anonüümne:
12.
Erki Eessaar:
13.
Erki Eessaar:
14.
Erki Eessaar:
15.
Erki Eessaar:
16.
Erki Eessaar:
17.
Erki Eessaar:
18.
Erki Eessaar:
19.
Erki Eessaar:
20.
Erki Eessaar:
21.
Anonüümne:
22.
Erki Eessaar:
23.
Erki Eessaar:
24.
Erki Eessaar:
25.
Anonüümne:
26.
Erki Eessaar:
27.
Anonüümne:
28.
Erki Eessaar:
29.
Anonüümne:
30.
Erki Eessaar:
31.
Anonüümne:
32.
Anonüümne:
33.
Anonüümne:
34.
Erki Eessaar:
35.
Anonüümne:
36.
Eerik Sven Puudist: