Kodulehed
[379] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2020)
pinned Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurm, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Vaated
Lisainfo Erinevad väljavõtted kataloogides olevatest materjalidest. Alternatiivsed juurdepääsuteed materjalidele.
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse):
Mõistete arv: 938

Otsingustring: JA mõistel on ingliskeelne akronüüm:

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ä Ü X Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
1Aadressiandmete süsteemThe system of address detailsOtsi
2Aatom, LekseemAtom, Lexical token, Lexical element, Lexical unit
SQL_DML_keele_lausete_taitmine_Oracle_naitel_ITI0207_2020_ver4.ppt [4666 KB]
Teema_ITI0207_7_2020_slaidid_ver3.pdf [2721 KB]
Otsi
3AbstraktsioonAbstraction
Teema_ITI0207_3_2020_slaidid_ver11.pdf [2530 KB]
Otsi
4Adaptiivne optimeerimineAdaptive optimization
SQL_DML_keele_lausete_taitmine_Oracle_naitel_ITI0207_2020_ver4.ppt [4666 KB]
Teema_ITI0207_7_2020_slaidid_ver3.pdf [2721 KB]
Otsi
5Aeglaselt muutuv dimensioonSlowly changing dimension
Teema_ITI0207_14_2020_slaidid_ver5.pdf [2311 KB]
Otsi
6Agiilne andmebaasi disainAgile database design
Teema_ITI0207_1_2020_slaidid_ver12.pdf [5466 KB]
Otsi
7Agiilne modelleerimineAgile modeling
Teema_ITI0207_1_2020_slaidid_ver12.pdf [5466 KB]
Otsi
8Agiilne süsteemiarendusAgile development
Teema_ITI0207_1_2020_slaidid_ver12.pdf [5466 KB]
Otsi
9Agregaat, KogumAggregate
Teema_ITI0207_9_2020_slaidid_ver4.pdf [3321 KB]
Otsi
10Ainult üks kordOnce and only onceOtsi
11Ainult üks kord põhimõteOnce-only principle
Teema_ITI0207_12_2020_slaidid_ver2.pdf [2091 KB]
Otsi
12Ajakarbi meetodTimebox method
Teema_ITI0207_1_2020_slaidid_ver12.pdf [5466 KB]
Otsi
13Ajalugu säilitav disainAppend only design
Teema_ITI0207_6_2020_slaidid_ver5.pdf [1943 KB]
Otsi
14AjamasinTime machine
Teema_ITI0207_3_2020_slaidid_ver11.pdf [2530 KB]
Otsi
15Ajaseeriate andmebaasisüsteemTime series database management system, Time series DBMS
Teema_ITI0207_9_2020_slaidid_ver4.pdf [3321 KB]
Otsi
16AjatempelTimestamp
Teema_ITI0207_6_2020_slaidid_ver5.pdf [1943 KB]
Otsi
17Ajatempli andmineTimestamping
Teema_ITI0207_6_2020_slaidid_ver5.pdf [1943 KB]
Otsi
18Ajatüüp, Ajaandmete andmetüüpTemporal type
Teema_ITI0207_2_2020_slaidid_ver13.pdf [2262 KB]
Otsi
19Ajutine failTemporary file
Teema_ITI0207_3_2020_slaidid_ver11.pdf [2530 KB]
Otsi
20Ajutine tabelTemporary table
Teema_ITI0207_2_2020_slaidid_ver13.pdf [2262 KB]
Otsi
21Aknapõhine andmebaasirakendusWindow on data application
Teema_ITI0207_9_2020_slaidid_ver4.pdf [3321 KB]
Otsi
22Aktiivne andmebaasActive database
Teema_ITI0207_2_2020_slaidid_ver13.pdf [2262 KB]
Otsi
23Aktiivsed andmeobjektidActive Data Objects, ADOOtsi
24Alamandmebaas (Oracle)Pluggable database, PDB
Teema_ITI0207_3_2020_slaidid_ver11.pdf [2530 KB]
Otsi
25AlgatamineInception
Teema_ITI0207_1_2020_slaidid_ver12.pdf [5466 KB]
Otsi
26AlgusmärgendStart tagOtsi
27AllapuurimineDrilldownOtsi
28Allüürnike arhitektuurMultitenant architecture
Teema_ITI0207_3_2020_slaidid_ver11.pdf [2530 KB]
Otsi
29Alt-üles süsteemiarendusBottom-up system development
Teema_ITI0207_1_2020_slaidid_ver12.pdf [5466 KB]
Otsi
30Analüüsi etappAnalysis phase
Teema_ITI0207_1_2020_slaidid_ver12.pdf [5466 KB]
Otsi