Kodulehed
[379] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2020)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Vaated
Lisainfo Erinevad väljavõtted kataloogides olevatest materjalidest. Alternatiivsed juurdepääsuteed materjalidele.
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse):
Mõistete arv: 938

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ä Ü X Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
1KatkestamineAbortion
Teema_ITI0207_6_2020_slaidid_ver5.pdf [1943 KB]
Otsi
2AbstraktsioonAbstraction
Teema_ITI0207_3_2020_slaidid_ver11.pdf [2530 KB]
Otsi
3PääsumaatriksAccess control matrix
Teema_ITI0207_5_2020_slaidid_ver6.pdf [2109 KB]
Otsi
4Pääsupoliitika, Pääsu reguleerimise poliitikaAccess control policy
Teema_ITI0207_5_2020_slaidid_ver6.pdf [2109 KB]
Otsi
5Pöördusmeetod, JuurdepääsumeetodAccess method
Teema_ITI0207_9_2020_slaidid_ver4.pdf [3321 KB]
Otsi
6Pöördustee, JuurdepääsuteeAccess path
Teema_ITI0207_4_2020_slaidid_ver10.pdf [3054 KB]
Teema_ITI0207_9_2020_slaidid_ver4.pdf [3321 KB]
Otsi
7Pärandsüsteemide andmetele ligipääsAccess to legacy data
Teema_ITI0207_9_2020_slaidid_ver4.pdf [3321 KB]
Otsi
8Aktiivne andmebaasActive database
Teema_ITI0207_2_2020_slaidid_ver13.pdf [2262 KB]
Otsi
9Aktiivsed andmeobjektidActive Data Objects, ADOOtsi
10Adaptiivne optimeerimineAdaptive optimization
SQL_DML_keele_lausete_taitmine_Oracle_naitel_ITI0207_2020_ver4.ppt [4666 KB]
Teema_ITI0207_7_2020_slaidid_ver3.pdf [2721 KB]
Otsi
11Liidetav keerukusAdditive complexity
Teema_ITI0207_1_2020_slaidid_ver12.pdf [5466 KB]
Otsi
12Hetkeaje päringAd hoc query
Teema_ITI0207_14_2020_slaidid_ver5.pdf [2311 KB]
Otsi
13NõuandelukkAdvisory lock
Teema_ITI0207_6_2020_slaidid_ver5.pdf [1943 KB]
Otsi
14Agregaat, KogumAggregate
Teema_ITI0207_9_2020_slaidid_ver4.pdf [3321 KB]
Otsi
15KoondandmedAggregate data
Teema_ITI0207_14_2020_slaidid_ver5.pdf [2311 KB]
Otsi
16Osa-terviku seos, AgregatsiooniseosAggregation
Teema_ITI0207_9_2020_slaidid_ver4.pdf [3321 KB]
Otsi
17Agiilne andmebaasi disainAgile database design
Teema_ITI0207_1_2020_slaidid_ver12.pdf [5466 KB]
Otsi
18Agiilne süsteemiarendusAgile development
Teema_ITI0207_1_2020_slaidid_ver12.pdf [5466 KB]
Otsi
19Paindmetoodika, Väle metoodika, Agiilne metoodikaAgile methodology
Teema_ITI0207_1_2020_slaidid_ver12.pdf [5466 KB]
Otsi
20Agiilne modelleerimineAgile modeling
Teema_ITI0207_1_2020_slaidid_ver12.pdf [5466 KB]
Otsi
21Analüüsi etappAnalysis phase
Teema_ITI0207_1_2020_slaidid_ver12.pdf [5466 KB]
Otsi
22AnkurmodelleerimineAnchor modeling
Teema_ITI0207_14_2020_slaidid_ver5.pdf [2311 KB]
Otsi
23Anonüümimine, AnonüümistamineAnonymization
Teema_ITI0207_5_2020_slaidid_ver6.pdf [2109 KB]
Otsi
24Ajalugu säilitav disainAppend only design
Teema_ITI0207_6_2020_slaidid_ver5.pdf [1943 KB]
Otsi
25Rakendusliides, Programmiliides, Rakendustarkvara liides, API-liidesApplication Programming Interface, API
Teema_ITI0207_4_2020_slaidid_ver10.pdf [3054 KB]
Otsi
26Andmebaasisüsteemi arhitektuurArchitecture of a DBMS
Teema_ITI0207_3_2020_slaidid_ver11.pdf [2530 KB]
Otsi
27Pädevusala allsüsteem, PädevusalaArea of competence
Teema_ITI0207_1_2020_slaidid_ver12.pdf [5466 KB]
Otsi
28Argument, Tegelik parameeterArgument, Actual parameter
Teema_ITI0207_9_2020_slaidid_ver4.pdf [3321 KB]
Otsi
29MassiivArray
Teema_ITI0207_10_2020_slaidid_ver4.pdf [967 KB]
Teema_ITI0207_9_2020_slaidid_ver4.pdf [3321 KB]
Otsi
30Massiividel põhinev andmebaasisüsteemArray database management system, Array DBMS
Teema_ITI0207_9_2020_slaidid_ver4.pdf [3321 KB]
Otsi