Kodulehed
[380] - Andmebaasid I (ITI0206) (kevad 2021)
pinned Kiirvalik Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik
Üldist
Materjalid Materjalide kataloogid
Vaated Erinevad väljavõtted kataloogides olevatest materjalidest. Alternatiivsed juurdepääsuteed materjalidele.
Isiklik Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Mõisted leheküljel esitatud materjalidest (Vaata kõiki):
Mõistete arv, mille eestikeelne termin algab M-ga: 34

Otsingustring: JA mõistel on ingliskeelne akronüüm:

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S Z T U V Õ Ä Ü Mistahes esitäht

JrknrEesti keelesInglise keelesMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
1Madal sõltuvusLow coupling
Kontseptuaalne_andmemudel_ITI0206_2021_ver6.pdf [2612 KB]
Teema_ITI0206_13_2021_slaidid_ver3.pdf [840 KB]
Teema_ITI0206_7_2021_slaidid.pdf [2219 KB]
Otsi
2MallpäringQuery by example, QBE
Teema_ITI0206_5_2021_slaidid_ver5.pdf [1810 KB]
Otsi
3ManusandmebaasisüsteemEmbedded database management system, Embedded DBMS
Teema_ITI0206_11_2021_slaidid.pdf [1654 KB]
Teema_ITI0206_1_2021_slaidid_ver3.pdf [2804 KB]
Otsi
4Materialiseeritud päringu tabelMaterialized query table
Teema_ITI0206_5_2021_slaidid_ver5.pdf [1810 KB]
Otsi
5MetaandmedMetadata
Teema_ITI0206_1_2021_slaidid_ver3.pdf [2804 KB]
Otsi
6Metafoor, KõnekujundMetaphor
Kontseptuaalne_andmemudel_ITI0206_2021_ver6.pdf [2612 KB]
Teema_ITI0206_7_2021_slaidid.pdf [2219 KB]
Otsi
7MikroteenusMicroservice
Teema_ITI0206_10_2021_slaidid.pdf [1839 KB]
Otsi
8Minimaalõiguste printsiip, Minimaalse pääsu poliitikaLeast privilege principle
Teema_ITI0206_6_2021_slaidid_ver3.pdf [534 KB]
Otsi
9Mitmevaateline modelleerimineMulti-view modeling
Kontseptuaalne_andmemudel_ITI0206_2021_ver6.pdf [2612 KB]
Teema_ITI0206_7_2021_slaidid.pdf [2219 KB]
Otsi
10Mitmeväärtuseline atribuutMultivalued attribute
Teema_ITI0206_10_2021_slaidid.pdf [1839 KB]
Otsi
11Mitte ainult SQL, NoskulNoSQL, Not Only SQL, No to SQL, Not yet SQL
Teema_ITI0206_11_2021_slaidid.pdf [1654 KB]
Teema_ITI0206_1_2021_slaidid_ver3.pdf [2804 KB]
Otsi
12Mittedeterministlik kitsendusNon-deterministic constraint
Teema_ITI0206_12_2021_slaidid_ver2.pdf [954 KB]
Otsi
13Mittefunktsionaalsed nõudedNon-fuctional requirements
Kontseptuaalne_andmemudel_ITI0206_2021_ver6.pdf [2612 KB]
Teema_ITI0206_7_2021_slaidid.pdf [2219 KB]
Otsi
14Mittekohustuslik atribuutOptional attribute
Teema_ITI0206_10_2021_slaidid.pdf [1839 KB]
Otsi
15Mittekohustuslik veergOptional column
Teema_ITI0206_10_2021_slaidid.pdf [1839 KB]
Otsi
16Mittekorreleeruv alampäringNon-correlated subquery
Teema_ITI0206_4_2021_slaidid.pdf [755 KB]
Otsi
17Mittereserveeritud sõnaNon-reserved word
Teema_ITI0206_3_2021_slaidid_ver4.pdf [1422 KB]
Otsi
18Mitu-mitmele seosetüüp, 1:M seosetüüpMany-to-many relationship type, M:N relationship type
Teema_ITI0206_10_2021_slaidid.pdf [1839 KB]
Otsi
19MoodulModule
Teema_ITI0206_13_2021_slaidid_ver3.pdf [840 KB]
Otsi
20Mudeli halb lõhnModel smell
Teema_ITI0206_14_2021_slaidid_ver2.pdf [891 KB]
Otsi
21Mudel vs. realisatsioonModel vs. implementation
Teema_ITI0206_3_2021_slaidid_ver4.pdf [1422 KB]
Otsi
22Multiväärtuslik sõltuvusMultivalued dependency, MVD
Teema_ITI0206_9_2021_slaidid_ver3.pdf [1388 KB]
Otsi
23MusterPattern
Kontseptuaalne_andmemudel_ITI0206_2021_ver6.pdf [2612 KB]
Teema_ITI0206_7_2021_slaidid.pdf [2219 KB]
Otsi
24Mustrite keelPattern languageOtsi
25Muteeruv tabelMutating table
Teema_ITI0206_13_2021_slaidid_ver3.pdf [840 KB]
Otsi
26Muudatuste kinnitamineCommit
Teema_ITI0206_5_2021_slaidid_ver5.pdf [1810 KB]
Otsi
27Muudatuste tagasipööramine, Muudatuste tagasirullimine, Muudatuste tühistamineRollback, Undo, Roll-backward recovery
Teema_ITI0206_5_2021_slaidid_ver5.pdf [1810 KB]
Otsi
28Muutmise anomaaliadModification anomalies
Teema_ITI0206_9_2021_slaidid_ver3.pdf [1388 KB]
Otsi
29MuutmisoperaatorUpdate operator
Teema_ITI0206_2_2021_slaidid_ver6.pdf [3052 KB]
Otsi
30MuutujaVariable
Teema_ITI0206_13_2021_slaidid_ver3.pdf [840 KB]
Teema_ITI0206_2_2021_slaidid_ver6.pdf [3052 KB]
Otsi