Kodulehed
[346] - Andmebaaside lisamaterjalid
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Avaleht

Valik materjalidest
   Minu lemmikud
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse) (Vaata kõiki):
Mõistete arv, mille eestikeelne termin algab A-ga: 168

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S Z T U V W Õ Ä Ü X Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
121Andmetöötluslaused, AndmekäitluslausedData manipulation statementsOtsi
122Andmevakk, Andmelett, Mini-andmevaramu, AndmekaubamajaData martOtsi
123AndmevoodiagrammData flow diagramOtsi
124AndmevoogData flowOtsi
125AnkurmodelleerimineAnchor modelingOtsi
126Anonüümimine, AnonüümistamineAnonymizationOtsi
127Antimuster, NurimusterAntipatternOtsi
128Arendamine koos eelneva põhjaliku kavandamisegaBig design up front, BDUFOtsi
129Arendamine osade kaupa, Inkrementaalne arendamineIncremental developmentOtsi
130Arenduse demokratiseerumineDemocratization of developmentOtsi
131ArendusmetoodikaDevelopment methodologyOtsi
132Argument, Tegelik parameeterArgument, Actual parameterOtsi
133ArhetüüpArchetypeOtsi
134ArvNumberOtsi
135Arv 0ZeroOtsi
136Arvujada generaatorSequence generatorOtsi
137Arvutite kobarComputer clusterOtsi
138Arvutivõrgu sõlmSiteOtsi
139ArvutüüpNumeric typeOtsi
140Assotsiatiivsuse omadusAssociative propertyOtsi
141Asukoha läbipaistvusLocation transparencyOtsi
142AsünkroonneAsynchronousOtsi
143Asünkroonne kommunikatsioonAsynchronous communicationOtsi
144Asünkroonne replikeerimine, Asünkroonne tiražeerimine, Laisk replikeerimine, Optimistlik replikeerimineAsynchronous replication, Lazy replication, Optimistic replicationOtsi
145Atomaarne andmeelement, Atomaarne väärtusAtomic valueOtsi
146AtomaarsusAtomicityOtsi
147Atribuudi kitsendusAttribute constraintOtsi
148Atribuudi väärtuse lugemise meetodGetter methodOtsi
149Atribuudi väärtuse muutmise meetodSetter methodOtsi
150AtribuutAttributeOtsi