Kodulehed
[379] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2020)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Mõisted

Lehekülje materjalides käsitletud mõistete eesti- ja ingliskeelsed terminid (sõnad ja fraasid, millega neid mõisteid tähistatakse):
Mõistete arv: 947

JA valige eestikeelse termini esitäht:  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ä Ü X Mistahes esitäht

JrknrEestikeelsed terminidIngliskeelsed terminidMaterjalid sellel teemal,
kus võib mõistest juttu olla
Otsi veebist
151DenormaliseerimineDenormalizationOtsi
152Detailanalüüsi etappDetailed analysis phaseOtsi
153DetailandmedDetailed data, Individual-level dataOtsi
154DetailimineElaborationOtsi
155Deterministlik funktsioonDeterministic functionOtsi
156Dimensionaalne modelleerimineDimensional modelingOtsi
157DimensioonitabelDimension tableOtsi
158Dimensioon, MõõdeDimensionOtsi
159Disaini etappDesign phaseOtsi
160Dokumendiobjektide mudelDocument object model, DOMOtsi
161Dokumenditüübi kirjeldus, Dokumenditüübi määrangDocument type definition, DTDOtsi
162Dokumentidel põhinev andmebaasisüsteemDocument database management system, Document DBMSOtsi
163DomeenDomainOtsi
164DraiverDriverOtsi
165Dünaamiline kursorDynamic cursorOtsi
166Dünaamiline optimeerimineDynamic optimizationOtsi
167Dünaamiline proovi võtmine Dynamic samplingOtsi
168Dünaamiline SQLDynamic SQLOtsi
169Edasilükatud muudatuse protokollDeferred update protocolOtsi
170Eelkinnitamise faasPre-commit phaseOtsi
171Eesti avaliku teabe seadusEstonian Public Information ActOtsi
172Eesti infoturbestandard, E-ITSEstonian information security standardOtsi
173Eesti isikuandmete kaitse seadusEstonian Personal Data Protection ActOtsi
174Ehitamine, KonstrueerimineConstructionOtsi
175Ehitamise etapp, Konstrueerimise etappBuild phase, Construction phaseOtsi
176Eksemplar (protsesside kogum Oracles)InstanceOtsi
177Eksklusiivne lukk, MonopollukkExclusive lockOtsi
178EkstentExtentOtsi
179EkstreemprogrammeerimineExtreme programmingOtsi
180ElastsusElasticityOtsi