Kodulehed
[346] - Andmebaaside lisamaterjalid
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Avaleht

Valik materjalidest
Minu lemmikud
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Sõnapilv

Millest materjalides kirjutatakse? Mida suurem tekst, seda rohkemate materjalide metaandmetes on seda sõna kasutatud.

  vabalt     klassidiagramm tehniline     mitteaktiivseks     allüürnike     tulevaid     tähtpäring     query     tööplaan tagasivaate     agregaat     vahel     parameeter tüüp     voogreplikeerimine     järk arendusmetoodika     paxose     korteežitüüp korteežitüübi     funktsioon     juurutamine     (üks     osapool     loetavad     andmemuudatus with     kadumist     skaleeritavus     mitmemõõtmelised     välise     kogumine     orcle     lahendusena     äriprotsessi     moonutamine olemuslik     andmehoidla     spiraalmudel     eksemplaridel     reaalsed     segmendi     serveri     andmebaasikeel alamtüüp     arhitektuur     määratakse     esimeses     sql-andmebaasides     conway     parendamine     tegevusdiagramm     domeen ajutine     koostamise     naturaalühendamine tabelite     sõltuvus esimene     põhiobjekti     toetama     lülituskilp     lahendamine lugemisoperatsioon     näiteks     piiravaimad     platvorm iteratsioon     kokkukuuluvus sql     pealkirjad     mudel refaktoreerimine     kogumitel     kandja     litsents     operatsioon merge     indeksid sensorid     andmebaasikeel dokumendipõhine     where     raksendab     inimkasutajale     funktsiooni     veerupõhisel     füüsiline     koopia conway     domeenimudel     kasutusmall     projektikaaslaste     andmetele     keerukad     omaduste     ettevalmistav     märgistik iso     sisetüüp     volitustõend andmekaitse     probleemiks     kasutajanime     võimalust     päringud seadus     generated     üliõpilase     sümptomiks     teadmuslik     identiteedivargus     lühiajalise     (andmete     parandus     inimkeel iso     kehtivad     parameeter parameeter     partnerreplikeerimine     statements     esitamise     süsteem dokumentidel     plokkides/failides andmesiire     mikroteenuste     kättesaadav     andmebaas ajutine     lahusus kobareelnõu     andmebaas kasutusjuhtude     elujõulise     täitmine adaptiivne     veebirakendus     kaasamise     restrict     andmemuudatuse     võimalikke     tööplaan     a hajus     sünonüümimine     serialiseerimine     tekstiobjekt     tüüp tüübigeneraator     tüüp tabel     lumehelbeskeem     siire     relatsiooniliselt     disainimuster uml     parameeter teenus     kasutamisega     kokkuvõttefunktsioon having     pöördprotsess     vahendid     deanonüümimine     kirjelduse     pseudojuhuslike     whoami     insert     sõel     mitte     kuuluvad     jagab     liiasus teine     rünne rutiinid     tüüp sql-domeen     andmebaasikeel relatsiooniline     vihje     register     jõudlus füüsilise     logimist     oluline     veebirakendusi     deklareeritud     salvestuspunkt andmebaaside     vajalikud     võrdsus objektid     arvuti veebiserver     sõltu     operatsioon transaktsioonide     välisühendamise     refaktoreerimine bcnk     valitud     loengu     alamprojektidega     ingliskeelne     poolikute     dekrüpteerimise     pakett oracle     tipp graafidel     logi apache     hotelli     sundida     masinkood füüsiline     kontrollib     täitmine     printsiip     isolatsioon     tüübikonstruktor traditsiooniline     lähteandmebaas konverteerimis-     sql identiteedi     maailmapildi     dokumenditüübi     sisaldama     olekumasinaskeem     empty     ühtlane     joonistel     arendusmetoodika allsüsteem     leidev     juttu     arusaadavus relatsioonilise/sql     current     hübriidne     rünne isikuandmete     bitmap     toimuv     parooli     assertion viga     andmemudel plokid     salvestatud     abitabel disain     üleviimine     tavaliselt     andmemudel d     konkurentsjuhtimine     indeksi     ebakõla klass     objektid objektorienteeritud     logi hulgateooria     sql-andmebaasisüsteem sql-andmebaasisüsteem     state     kannaks     keel kasutaja     kustutamiseks     salvestamiskes     päis taustprotsess     tagasivaate     noskul     arvujada     olevatest     risttabel     klausel lõike     mudel scrum     sql-transaktsioonide     identifikaator     strateegia isoleeritus     erinevad     range     omadustega     arengusuunad     salvestus     tüüp domeen     volitatud     (uml)     transaktsioon sql-andmebaasi     mõlemad     ümbernimetamine     infosüsteemi     postgresqlil     recursive     nimi turundus     loomissamm füüsiline     serverarvuti shared     konflikti     gexec     tarkvara priivara     oht sõrmejälg     olulistes     lugemisoperatsioon partnerreplikeerimine     replikeerimine füüsilisel     seejärel     päring     normaliseerimine relatsioonilise/sql     konsolideerimine andmeait     muutujate     uncommitted     koostamisele     andmebaasi     kauba     tabel süsteemi-     saamise     mittekohustuslik     kohalik-eelkõige     tarkvarakeel füüsiline     tehnika optimistlik     hektorttuee     mikroteenuse     säilitav     mitmeväärtuseline     mälu objekt     tööruumi     tulenevalt     protokoll lokaalne     ülesehitust     replikeerimine kanaarilinnu     kontollitud tabelite/relvaride     kui lähtekoodi     andmekirjelduskeel     tehing     levenshteini     spetsifikatsioon pakett     modelleerimiskeel füüsiline     protseduuri     tutvumisest     objekt-relatsioonvastendus     modelleerimiskeel optimeerimismoodul     värskendan     põhinevad     eranditöötlus     tilkumine andmesiire     andmebaas oo     täpselt     andmebaasisüsteemid     kattuvate     agregaat võti-väärtus     skeem select     lõhn rational     teooria     tõdeda     nimi deterministlik     register oracle*case     tarkvara vaba     mälus klass     bcnk     defineeritud     ära     funktsioonid     distsipliin disciplined     testimispõhine     serveritu     tsükkel rutiin     alles     andmebaasirakendustele     käideldavus hajus     suurendama     kirjeldusest     esitusviisiga     ajaperioodi     allhhanke     mittehajus     arvutüüp     disainid     aluseks     toimimismudel     sql-andmebaasisüsteem rakendus     operaator skalaarne     koodipunkt utf-     erinevas     korduvaid     realiseerimise     nimeta     ühest     koosneda     standard konfliktide     pageinspect     control     entity     pakett postgresql     osaline     graafiline     multiandmebaasisüsteem     stiil refaktoreerimine     rr_mall     oracles)     kavandatakse     sisselogimine     turul     abitabel     lühikokkuvõtet     käesolev     andmeelement pessimistlik     andmebaasiüsteem     konstruktor struktureeritud     paralleelne     tehniliselt kavandama     võlga     vajaduse     töökohale     võlg koodi     taastamine andmebaasisüsteem     stiihiline     bytea     allsüsteemidest kontseptuaalne     mudel case     transaktsioon lokaalne     kaitsmisel     teoreem normaliseerimine     andmeelement transaktsioon     arhetüüp     lause üldine     kavandamisega     tõlgib     segastrateegia     pärisalamhulk     tulemusena     lause andmekirjelduskeel     current_user     lausetes     kõrvalefekt     rutiin moodul     muuda     semantiline     nõustussüsteem     süstimise     olem-atribuut-väärtus     kitsendus kasutaja-     eksistentsi     süsteem subjekt     mudel situatsiooniline     krüpteerimise     tasakaalustatud maksumuspõhine     graafidel     programmeerimiskeel pakett     protsessivaade     migreerumine     põhjustavad     valdkonnapõhine     eeliseid     markup     sõltuvus     olemitüüp     tüüp baastabel     projekti     lõks     ebaõnnestunud     hallatavale     lause vaade     anomaaliad     seadus sql     eesmärgid     füüsiliste     kood oracle-case     vastavust     transaktsioonis     tasakaalustatud otsing     insert postgresql     diagrammil     anonüümimine     väärtustada     hajussüsteem     õppeaine     andmeait reaalaja     operatsioon projektsioon     reatüübi     projekteerimise     veebiteenus register     polümorfism     arvestab     taaskasutamine     hilisemates     relatsiooniline     väljalase     alternatiivvõti     logi andmekirjelduskeel     väärtusel     veebiliidest     viiteid     tabelivormide     antimustreid     sünonüüm oracle     kehtiv     fragmendi     normaalkuju relatsioonilise/sql     skeem kõik-ühes     käivitamiseks     diagramm arendusplaan     paigutatud     using     primary     lähtekood     kaugus     järjepidevus tehingutöötluse     assertion instead     mitmene     ortogonaalse     submission     sql sql     tabelile     refaktoreerimine     komponent     sellesse     võretöötlus     nähtamatu isikuandmed     vasakpoolne     põhimõtete     tüüp andmekäitluskeel     koodigeneraatoreid     reegel rutiinid     muudetamatus     nägemusest     võrdõiguslikkuse     smallserial     andmeaidad     (koodi     sorteerimata     otsimise     aadress objekt     algoritm globaalne     päringu     aktiveerida     alamosa     millesse     laused     andmekaitse     andmeait andmevakk     plekk     küsimustest     operaator väärtus     logifail     rünne id     general     objektsüsteem     rational     salvestamise     probleemi     traditsiooniline     laused select     omavahel     suurandmed struktureeritud     isikuanded     tööta     klass objekt-relatsiooniline     server serveriprogramm     graafi     loogilise     replikeerimine jõudlus     keel sql     kasutajanimed/paroolid     ennetamine krüptograafiline     tüübil     antimuster     vajalike     loomissamm ehitamine     hetkel     andmebaasioperatsioonid     nukuteater postgresql     volitustõend peletus     reoptimeerimine     mudeleid     kõhn     kitsendus andmekäitluskeel     võtab     tüüp sql-andmebaasisüsteem     asukoht keskne     koosneb     arhitektuur andmebaasikeel     vähem     käsitleta     sõnumivahetus     transaktsioonilised     andmebaasikeel kolmas     klient serverarvuti     määrang merge     tegemine     ärireeglitele     liikide     puudumist     auditite     dekomponeerimine nk     töökiiruse     ainult     tüüp päis     keel parameetrite     operatsioon klient     täitmisplaan analüüsi     ebaõnnestumine pessimistlik     hajussüsteem oracle     kattumatus     täpsustamine     eventual     indekseeritud     disainiprobleemidele     konveiertöö     kõiges     kokkulepe     rakendamist     disainis     design     dimensioonitabel     väärtuste     lausega     telemeetria kuum     pl lukustamine     andmebaas virtuaalne     põhiobjektid     hooldamist     teel postgresql     skeem tuletatud     imperatiivne     andmebaas serveriprotsess     rida     keel tuletatud     operatsioonist     peaks     puuduste     tarkvaraga     turvalisus triger     muutujad     mapreduce andmeait     jõudluse     tulud ajakohasus     hajussüsteem dblink     money     lõhn mudel     andmekäitluskeel     süsteem relatsiooniline     keeles     xml-kaugprotseduurikutse     andmemudel kolmas     erinevasse     rakenduvad     andmebaas järjestatud     seitse     isikuandmed stiihiline     element     koopia liigub     keskkonnas     teenus disain     disainimustrit     dimensionaalne     tüüpviga     võimaluste     täitmisplaan sisemise     andmebaasisüsteem kolmas     õppeainetes     software     trigerid jaosreplikeerimine     korraga     baastabel unique     vähene     serialiseeritav     avalik     kinnitamine kasutaja-     rünne     protsess integratsiooni     seadusandlus plokiahela     volitustõend isikuandmete     baastabelid klass=tabel     lähenemine lintmäluseade     tähestik funktsioon     allsüsteemideks     mudelisse     prototüübi     graafilises     standard kasutaja-defineeritud     tüüp korteežitüüp     piisav     eesmärk     delete     pessimistlik     salvestusmudel oracle     string_agg     eksperiment     concepts     tabelid disain     andmebaas objekt-relatsiooniline     andmemudeli     terviklus     andmebaasiobjektide     oht tehniline     kohese     maksad     algebra     lugeda     kindlasti     diagramm     laadimise     ilmnesid     haldur     ajaandmete     esitab     nothing     muutumisele     logifail rakendus     dekompositsiooni     tüüpimine distinct     vastavuse     jõudlus tabeliruum     täitmisplaani     katta     avalikud     plokk     seda     võlg andmebaasi     televiktoriinide     mudel kasutaja-defineeritud     ristkasutus     tüüp alamtüüp     andmebaas hadoop     lisades     xml     kirjeldamise     relation     funktsionaalsus     funktsioon füüsiline     antimuster probleem     activities     statistika histogramm     andmebaasisüsteem disain     varundamine/     põhiandmed uml     kontrollimiseks     vaateid     paindmetoodika rational     algoritm föderatiivne     arvesta     andmebaas konteinerandmebaas     price     plokid andmebaasiobjektide     sql check     sool     identiteet     modelleerimine     tabelifunktsioon     andmebaasisüsteem andmete     haldamine tehniline     praktika     kasutatavus     võltsimist     tekkimine     tervenisti     rakendus andmesiire     andmemudel sisemise     evolutsioneerumine siire     oleva     mudel skaleeritav     märgistik utf-     sidumine     programmeerimiskeel rutiin     liidese     värskendamine     tabel tehniline     rünnak     teiste     arhitektuur relatsiooniline     programmeerimiskeel kasutaja-defineeritud     laiem     andmebaas operatiivandmete     piirang     siseskeem     kohaselt     keerukus paindmetoodika     massiivide     kavandamine tarkvarasüsteem     kasutavaid     sünkroonne     sõltumatute     hierarhiliste     mõningatest     tüüpiliselt     varukoopia soe     geneetilised     edasiarendus     andmeaida     töötajate     määramine     format     poole     ülelaadimine     modelleermise     olnuid     operatsioon spetsiaal-     arhitektuur sisemine     hetktõmmis informatsiooni     kaasevolutsioon     autonoomne mitteföderatiivne     oldsql hierarhiline     tundlikud     definer parool     jooni     süsteem     vahendaja postgres_fdw     kinnitamise     having     jõustab     autonoomia hajus     andmefailid füüsilise     normaalkuju esimene     kasvades     kehtima     jäänud     vihje andmebaasisüsteem     kolmevalentne     tooteomanik     generaator primary     sql-andmebaasisüsteem mitmemõõtmeline     tootejuht     tingimus not     kehand pl/sql     ahead     import     kaar     allsüsteemile     generaatorite     lause maksumuspõhine     andmekaubamaja     andmevakk veerupõhine     süsteem massiivipõhine     sprint     architect     modifitseering     turvapoliitikate     tulevane     iteratsioon     andmemudel sql-andmebaasisüsteem     indeks tasuta     results     taaskasutatavad     kitsendus võrdsuse     eksperimentide     registreerimine transaktsioon     päringud andmete     salvestamine     laiendatav     roll andmebaasisüsteem     põhimõiste kontaktandmed     peetakse     kasutaja-defineeritud     kuus     d sql     monotoonsed     rünnak sql     omada     ettevalmistuspiirkond     dialekt lõige     sisalduvad     series     sündmustriger     tükeldus     kunstlik     võimalusi     väljastatavate     turvaauk     sõltuvus kuues     allsüsteemid     andmebaasidega     osalised     versioonid multiversioon-     suund võimalik     kontekstkommutatsioon andmete     objektidele     huvides     otsene     dubleerib     konkreetselt     võimalus     olemi-suhte     korrastatud     description     sügavuti     andmebaasikeel omaduste     skeem kooskõlalisus     taasta     pattern     parool     formaadi     näidisprojekti     genereerimine     veebiteenus     analüüs nested     kolmas     skaneerimine     määratud     tüübiks     otsingutingimus andmekirjelduskeel     ketas plokk     kitsendus üldine     metoodika iteratsioon     profiiliga     süsteemikataloog andmebaasisüsteem     süsteemikataloog     laused andmekäitluskeel     auditeerimine     kiirprogrammeerimine     keel märk     artefakt juurprobleem     sektsioonideks     erineva     läbipaistvus     anomaalia ankurmodelleerimine     registrid     bukett     tagastav     arvutamise     autonoomia     näidet     pakkuda     versioonikontrolli     teisene     esitusviis tüüp     nosql     nõuete     printsiip multiväärtuslik     räsiväärtused tõkestus     union     analüüsimiseks     suurte     lahusus organisatsioon     puhul     kontekstkommutatsioon projektsioon     example     regressioontestimine     kaupa     kafka     connectivity     suur     naturaalne     rakendub     vargus     rakendamise     päringutulemuse     loomisel     võlg veergude/atribuutide     arvutivõrk füüsiline     sõltuvates     tavasid     infosüsteem relatsiooniline     hajus komponent     kuldreegel     viitetüübi     transaktsiooni     logi     säilitamiseks     idempotentsuse     baastabel massiivipõhine     definer     jõudlus käideldavus     muster     andmekogu rdf     eksperimente     lahendus toode/teenus     andmebaasikeel andmebaas     ootamise     ligipääsetavuse     selle     päringukeel     keel kasutaja-defineeritud     iseendaga     tegemaks     sümptom juurprobleem     järjekord     apache     seisundidiagramm crud     tüüp operaator     maksumuspõhine     tähtskeem     eeldada     tüüp distinct     andmebaasis     saadud     masinõpe füüsiline     sql-andmebaaside     nuodb     relatsioon valdkonnapõhine     räsiväärtused füüsiline     kajastu     metafoor     varuandmebaas jätkuvus     vaate     võrkmudel hierarhiline     rekursiivne     jõudlus     hulgaga     sisendandmeid     ühendamine     annavad     mahukaid     option maksimaalse     märgistik unicode     realisatsiooni     lisatarkvara     andmebaasiobjekti     andmebaasid     andmemudel     laused kontseptuaalne     operatsioon vaade     andmebaasisüsteem loogiline     sõltuvus relatsiooniline     objekti-rolli     osutub     olla     laused koopia     andmehulgad suured     magistritöö     lehmani     oracle objekt-relatsiooniline     nimi tabel     rutiinid kaugsäilitus     inimkasutaja     konstrueerimise     loomissamm teenus     väljavalimiseks     velocity struktureeritud     faktitabel     võtmeväärtusega     minimeeri     multiversioon     protsessid     sünonüüm     muster funktsionaalne     võimsuse     mis     ülesande     andmebaasisüsteem andmebaasikeel     pidev     korduvad     transformation     salvestuspunkt     liides kaksikautentimine     terviklikkus andmebaasisüsteem     töötleja     vanakooli     kolme     kustutab     spetsifikatsioon     hstore     instituudi     random     statistika füüsiline     automaatselt primaarserver     binaarne     turvarike terviklikkus     arenduse     piiranguid     suhtes     andmed integratsiooni     logitava     realiseerivad     transporditakse     reguleerimise     andmeait andmeaitade     andmebaasisüsteem transaktsioon     nõudluse     päringupuu     osa integer     partnerluses     esimesel     arendusmetoodika konstrueerimine     sql füüsilise     järjestus mittekohustuslik     tükeldamine     funktsioon parameeter     käsitlemist     kasutaja delete     põhineda     diagrammi     magnetlint tilkumine     räsifunktsioonil     eksabait     null-pikkusega     suvapöördusmälu     strateegia hajus     plokk commons     andmebaasiobjekt andmebaasi     päis     alamhulk     süsteem gql     tüüp andmebaas     klausel ühendi     lause andmed     sql-keelsed     järgimine     rutiinides     draiver     ja     metoodika ekstreem-     avastada     lainedus föderatiivne     arvutis     keskne     teabenõue     millele     pgapex     käitumise     rida baastabel     andmeelement     evolutsiooniline     jagamine shared     primaarne     leheküljed     veerg transaktsioon     kitsendus tüüp     kahetasandiline     andmesiire taastamine     välisvõtmeid     baasil     kitsendus objekt-relatsiooniline     disainist     panemine     väli     jälgimine     tabel nimega     suhtluse     krüpteerimine rutiinid     häälestamine     operatsioon alampäring     operatsioon     erand     diagrammis     decimal     kvaliteetsete     süsteemiga uuesti     evolutsiooni     andmebaasid     dokumendist     sisend-väljund oracle     raamistik scaled     põhineb     ametlik     tabelifunktsioonid     kontroll analüüsi     lahendusega     kahefaasilise     maailmaaeg     andmebaasiga     skeem veeru     võlg koodigeneraator     failile     hulgast     väljund     utiliit     täitmisplaan füüsiline     kehtib     paneb     isikusamasuse     kõrge     parandati     rutiinide     üldmäärus     sidemetüüp     probleemikeel     tegevusdiagrammina     algoritm     parim     predikaat     security     selliselt     kuhi     mudel arendusmetoodika     partnerlus     läbivat     informatsiooni     projekteeritakse     dünaamiline     saab     salvestused     sisaldada     selline     inglise     andmesubjekt     kogum     logida     muuta     ärireeglit     lõimitud     relational     prügikoristus     hõlmava     hetke     värviga     licenses     indeks-organiseeritud     seadus rollback/     elemendid rollback/     tulemustest     struktuur     kasutajaliideses     tipp     spetsiaal-     kvaliteet sünkroonne     ridade     cap     reeglid     operatiivandmete     paranda     etteantud     etapp/faas tabelite     replikeerimine mitme     indeksid andmete     derived     pääsema     isikuandmete     variant     päringud faktitabel     avaldis     uuematesse     galli     abil     tabel transaktsioon     puudub     heuristiline     sõltumatus kontseptuaalne     algoritm konsensuse     töötlemiseks     kitsendus sql     riistvara     võlg mudeli     tagasi     serveriprogramm     minimaalõiguste     samaaegne     kadudeta     assotsiatiivne relatsiooniliselt     tarkvara külmvarusüsteem     teostada     rationali     cassandra     operaator struktureeritud     kodeering koodipunkt     rakendust     erinevuste     klassifikaatorite     paindmetoodika andmebaasisüsteem     kui tabeli     andmebaas oltp     põhilisi     denormaliseerimine relatsioonilise/sql     jagamiseks     allikast     haldur väärtus     lähtekood tehniline     method     koodigeneraator hooldamise     tipp neoj     süsteemi     lukustamine andmebaas     kirjutada     sql relatisooniline     portfelliteooria     süsteemid     avatud-suletud     skeem orm     kasutaja kasutaja     piirangud     maailma     klient     postgresql-spetsiifiline     hõiva     viitab     inkrementaalne     disainimuster analüüs     optimistlik transaktsioon     aktuaalsed     varuandmebaas b-puu     graaf     funktsioon nimetu     kommentaar     annab     konkatenatsiooni     kontseptuaalse     pildid     arvestuse     teel sql     tabelisse     andmebaas andmevaka     pakkuma     olukorras     ekstent     management     videote     seisukohalt     hierarhilise-     teenus andmebaasisüsteem     ülekantavus turvameede     funktsionaalsed     vahendis     võrreldes     disain /     clean     paljundamine     paindmetoodika     metaandmed privaatpilv     paikneb     põhinev     leidmise     jaotust     mikroteenus integratsiooni     paaridel     hulgaliselt     deployment     mõjutama     hetkeaje     enterprise     realisatsioon     kõrgveemärk     makro     programmeerimiskeel deklaratiivne     agregaat andmebaasisüsteem     rakendus     kattuv     isolatsioonitase transaktsioon     lähtekood taasta     sõltuvus nk     õhinapõhine     andmesaared     andmetega     säilmälu     üldistusseoste     kompileerimisaegne     sql-tabeli/relvari     skeem     pöördprojekteerimine     sisalduda     aastal     boyce/coddi     eksemplar protsess     tegelikult     abistav     asünkroonne     rakenduse/trigerite     vajaduseta     elastsus     süntaks     andmebaasihalduse     välisvõtmed     teate     protseduurne     realiseeri     välisvõtmega     protokoll globaalne     array     artefakt kontrollimatu     tüüp row     robot     dokumentide     lisada     vahevara     liidrita     kaudsed     algoritmid     teisesed     budget     level     andmebaasisüsteem postgresql     jaosvara     e-poe     ankurmodelleerimine andmevaka     sql-andmebaasisüsteem objekt     sql-andmebaasisüsteem dokumentidel     rohkemast     olemitüübi     rolap     eksklusiivne     andmebaasilt     ajutine     allikas     kehand operaator     kodeerimise     diagrammid     mustri     päringutöötlus     klient-server     pärandsüsteem     tuvustatakse     eesmärk ülesanne     veebirakenduse     tegutsejad     libreoffice     manifesti     räsisõnastik     vajalik     oht andmete     muuhulgas     protseduur graaf     visiooni     kaks     andmebaas nõrkus     põhiolemitüüp andmebaas     otsingutingimus liittingimus     lähima     konkreetne     koos     terviklik konverteerimis-     molap     eemaldamine     argumendid     andmeait operatiivandmete     kaitsev     veerud     access     väärtuseid     süsteemiarendus     kasutuslugu     olekudiagramm     sobivaks     kestvus     fail     server bsd     rüsinameister     andmetüüp     keerukate     juurdepääsutee kuumvarusüsteem     kasutajaliidese     päring agregaat     logib     kompileerimine lause     paremaks     arvestada     null     andmetest     mudel osapool     pakuvad     vara andmed     reaaltüüp     arendusmetoodika loogiline     objektid     andmebaasisüsteem nosql     sõnastikründe     overview     kirjutatakse     vari-it arendusmetoodika     duplikaatne     põhiolemitüübi     veerg tabel     voogtöötlus     automaatkinnitamise     reaalse     indeksil     tüüp     plaanur     olemite     kuum     transaktsioonide     pgapexi     maatriks     valib     andmekogud relatsiooniline     ennustab     normaalkujul     andmekirjelduse     erinevusest     registreerimise     sektsioon     mõjutatud     projekteerimisega     selgitatakse     kohta     tavaühendamine     töötlemisel     demokratiseerumine lõppkasutaja     soovitused     alamgraafi     erisus konstrueeritud     pealkirjade     keerukus arendusmetoodika     ketaste     operaator sql-andmebaasisüsteem     aspekt     keel transact-sql     viidad     headuse     väljapikkuse     jõurünne     kvaliteet     2nk     välisest     andmebaasisüsteem     tegevused infosüsteem     peidetud     server     fail vaba     tellimuste     tüüp json     tarkvara commons     makrot     disainiga     aeglustab     isehallatavus     üldistused     andmemudel autoriõiguse     andmemuudatused     mudelis     seega     koodipunkt unicode     algataja     põhineva     kohustuslikud     sisseehitatud     andmebaasisüsteem tõeliselt     viide     halvendab     näidisprojektide     xpath     versioon     andmeaidad/andmevakad füüsiline     asukoht hajus     andmebaasikeel distinct     kvaliteet täielikkus     täiendusi     rutiin     näite     acidrain     võtmed     järgib     leiab     seisundite     operatsiooni     peatükist     asuva     topoloogia     jagamine sql     sünniajaga     siseselt     logical     kooskõla     maksumus     mustrit     disain andmebaasi     mille     juhend     tinglikult     võimaldab     privileeg     lahendada     käitumises     graafik     infovajadus andmekäitluskeel     võlg artefakt     versioon andmebaasi     andmeelement sql-andmebaasi     aste case     hierarhia     saared     illustreerib     süsteem tehniline     mudelitega     kodeerimise     läheb     terabait     laiendamise     foneetilised     erijuht     alternatiivne     suhelda     voogtiražeerimine     teemades     optimeerimine programmeerimiskeel     osapool muster     sql-andmebaasisüsteem     arhitektuur füüsiline     rakendamisest     tabelid/relvarid     võttes     veebipõhiste     jäävad     antud     klient klientarvuti     kompileerimine interpreteerimine     pannakse     täiendatud     kasuta     atribuudiga     sõltuvus tabelite/relvaride     logistruktuuriga     paindmetoodika semantiline     tutorial     värskendatud     lennuliinide     andmed serveri     külgnevusnimistu     pl/pgsql-keelsed     sequence     length     kinnitamine autonoomne     silotornid logipõhine     in     koostama     käideldavus bitmap     hulk     muster arhitektuuri     andmebaasikeel graaf     koordineerimine mikroteenuse     kaasevolutsioon vesiagiilsus     trügimine     rünnak avalik     lause alampäring     mustripõhisest     varukoopia andmebaasi     ankurmodelleerimine     operaator order     poolvahe     andmemudel tõeliselt     denormaliseerimise     atribuutideta     process     serv graafidel     ülesehitus     andmebaasihaldur nosql     varuandmebaas lukkude     omav     liittüüp     ühendamissõltuvus normaliseerimine     plokid füüsilise     tupik     pakkumine fail     tühihulk     muutuja     relvar andmebaasi     kavandamine andmebaasi     andmemuudatus     artefakt     nvarchar     vähenedes     relvar relatsioon     agiilne     andmemudel andmed     illegaalsed     joonistamiseks     nõuandelukk     juhul     disain loogiline     kontroll andmekirjelduskeel     muudetavaid     tuuakse     isikunimede     erinevates     ajaloolised     3nk     näiterakenduse     ülikooli     puhvertoiteallikas     veeruperekondade     sql-andmebaasi     operatsioon sisend/     skeem kinnitamine     koordinaator     põlvkonna     paigutamise     litsents kõik-ühes     andmebaasimasin     marker     piiritletud     disainilahendusi     primaarvõti     materialiseerimine     videod     seisundidiagramm     dokumenti     süsteem viies     mõned     isejuhtiv     salvestusruumi     saavutamise     võtmesõna     hierarhiate     hooldamine lähtekood     andmebaasisüsteemiga     kantakse     kasutuse     andmemudel hierarhiline     eraelu     databas     seotud     lukustamine isolatsioonitase     süntaktiline     lõhn     ümberdefineerimine     andmesoo pilv     täidetakse     varundamine/taastamine jõudlus     käsitletakse     andmestruktuuri     täidab     aitab     täieliku     register parameeter     põhimõte mittehajus     avameelselt     dokumenteerimine     (protsesside     andmesiire jõudlus     fondiga     pilv     klausel korreleeruv     projekt register     konstruktor kollektsioonitüübi     klaster imperatiivne     blokeeruv lokaalne     dokumendipõhise     standardiseeritud     operatsioon relatsioonilise/sql     piirab     püsisalvestamine     andmete     andmebaasisüsteemi     lause väline     võtta     veergu     tüüp multiset     baastabel select     andmeait     diagram     suurandmetega     tüübigeneraator selektor     sõltuvus refaktoreerimine     low-code     ülekande     mittekorreleeruv     segment     mitmeid     andmebaas hübriidpilv     bakalaureusetöö     tardmetoodika     tabeliruum litsents     kursor     kasutajaliideste     andmebaasisüsteem manusandmebaasisüsteem     tabelites     vahetus tõeliselt     juurprobleem andmebaasi     halb     objekt-relatsiooniline     histogramm maksumuspõhine     kitsendus sql-domeen     infosüsteemide     varusüsteem rutiinid     paralleeltöö andmeaitade     juurdepääsupoliitika     number     pilv kaheetapiline     hulga     installeerida     tuum     keel rutiin     rünne andmebaasisüsteem     üleliigseks     tüüpiline     postgresqli     kriis erp     tabel     kokkuvõttefunktsioon avaldis     arendaja     andmekogude     andmemudel andmebaasikeel     juhitud     vaated sql-andmebaasisüsteem     määranguga     trigeritest     praktikad monumentaalne     liides meetod     ainult     arhitektuur registri     üksikud     veerud sql-andmebaasi     hilisem     leiate     muster disainimuster     tegevuste     atribuudid tüüp     konkurentsjuhtimine the     täitmisel     vahetavad     magajad     kontekstkommutatsioon     pärimine objektid     detailanalüüsi     käivitumiseks     operatsioon microsoft     mudelid     mineviku     mitu-mitmele     andmebaas logid     tekib     koostamiseks     süsteem suurandmed     kasutamisele     andmetüüp andmebaasioperatsioon     lahusus relatsioonilise/sql     versiooni     planeerija     dokumendiobjektide     hooldamine     privaatpilv     sõeluma     lahendamine vaade     tüübid     etapp/     näidisprojekt     lukustamise     andmebaas andmebaasisüsteem     täitmisplaan index     operatsioon identiteedi     reapõhised     dokumendis     strateegia rida     teisendusreeglid kontseptuaalne     ülekandmist     option rikke-eelse     reguleerib     klausel liittingimus     kasutuselevõtt     ekstreemprogrammeerimine     versioon objekt-relatsioonvastendus     andmemudel loomissamm     jaotustaluvuse     toetust     mäluruum     paljusid     failipõhine     disainipõhimõte     ühesuunaline andmekandja     topoloogia replikeerimine     generaator drop     schema-on-read     registrile     andmebaasiobjekt õiguse     massiivitüüp     leping     võimekuse     deklaratiivne     algatus     analysis     restorani     hetktõmmis tagasivaate     registreerimisest     no-code     käivitamine     object     nuputamisülesannete     põhjuseid     operatsioon lugemisoperaator     loengute     liides infovara     lekseem     hotel     süsteemianalüüsi     operatsioonisüsteem     tegemise     lauseid     databases     märk märgistik     haavatavus transaktsioon     turvanõrkus     täitmisplaan väline     draiver andmebaasisüsteem     kriis     kokkukuuluvus     infosüsteem pilv     session_user     lugemisoperatsioonid koopia     andmebaasisüsteemis     nõrgad     keskprotsessor     ärireegel     õigus kaitse     optimeerimine ühendamine     süsteemi-defineeritud     alguse     poliitika süsteemi-defineeritud     minevikupildi     ajas     loeb/kirjutab     serv nql     mitteametlik     andmebaasi     multiväärtuslik     kontrollimise     metaandmetega     massiivi     arvuti nosql     laaditabel     logide     kodeeri     andmebaasisüsteem hajus     tunnus     klassidiagramm põhiobjekti     liidriga     proovi     etapp andmebaasi     vabariigi     lisamooduli     andmekirjelduskeel andmekirjelduskeel     peegeldab     režiim     plokivahemike     naturaalühendamine     sõltuvus rutiin     deterministliku     põhiobjektidele     kasutati     järjekorras partnerreplikeerimine     indeks kitsenduste     otsustuste     isehäälestuvus     laiendus postgresql     kitsendused rakenduse     poliitika     läbiv     andmebaas seadus     /     reguleerida     täitmisplaan     kobar     sõltuvused     suurema     kõike     maksta     tüübitud     abstraktsioon     hindamine     demonstratsiooni     isolatsioonitase kahefaasiline     keel otsekorrutis     sisend     läbi     sarnane     muutuja parameeter     läbivate     always     trilemma logipõhine     välistüüp     hajus heterogeenne     kvaliteedi     agregaat sql     milline     riistvaraline plokiahela     võrdsuse     ekstent otsene     töötava     põhimõisted     algatada     administraator     avalduda     ankurmodelleerimise     üldpõhimõtted     loomist     harjutamine koodigeneraator     dokumendi     kataloogi     viitavad     anomaalia mitme     evitustoru detailanalüüs     eksemplar     link     relatsioon andmebaasi     teoreem boyce/coddi     koostatud     scan hash     kerckhoffsi     rahuldada     töökiirus andmebaasi     hoida     tutvumine     justkui     kasutata     efekt kose     trimmis     teises     ühildamatus     mõningates     veebiliides     parameetrid     valitakse     andmebaasihaldur     lihtsustab     tabel tuletatud     milliseid     through     värskendamine tarkvara     ühiste     tüüpi     baasmuutuja     puul     muutunud     indeksite     raamat     baitkood adaptiivne     automatiseerib     realukustus     klausel having     kõnekujund     dokument tippude     puutumatus kasutajad     apexiga     algab     tüüpide     mustreid     testandmebaasis inimoht     tarkvarasse     tühistring     (relatsiooniline     silotornid tehniline     skeem sql     loetakse     unikaalsuse     pühendunud     5nk     töötlemise     pärib     matemaatiliseks     laiaveeruline     visuaalse     kitsendus tabel     räsifunktsiooni     kild     konstruktor tüübitud     ettekanne     realiseerb     normaalkuju veergude/atribuutide     lukk transaktsioon     example sql     süntaksilt     paikneda     nähtavad     jõudlus horisontaalne     tabelifunktsioon;     ekstreemandmed     teenus iso     kaugprotseduurikutse     olemitüübid disain     lugemisoperaator korteežitüübi     mudel infosüsteem     arvestus     valige     hilisemate     andmeaita     tühistamine     strateegia relatsioonilise/sql     arendusmetoodikate     lõuend põhiolemitüüp     katkematu     süntaksianalüsaator     omanduslik     deklaratsioonis     andmebaas tootja     vaade normaliseerimine     töötlemata     ümberkirjutamise     universal     integer     produtseerib     baastabelite     arvutamisel     kommutatiivsuse     gql cql     sisuliselt     mudel loogilise     testimine andmeait     endas     põhimõiste sündmus     kasutatavusega     üritada     operatsioon lause     imperatiivne töölaua     visualiseerimine     lateral     paralleeltöö     raamatukogu     jaotustaluvus     andmekäitluskeele     isolatsioonitasemed     olemi-     dubleerimine     viiakse     ühtse     moodul pakett     andmebaas andmekäitluse     vahend objekt     teel     määrang     petabait     allsüsteem metoodika     teoreetilises     evolutsioneerumine algatamine     formaati     viimine     soodustavad     dialekti     unikaalse     kehand alamandmebaas     organiseeritud     suhtlevad     andmevakk etl     loomulikus     moodustamine     kahendobjekt     teostava     kitsendus lausetaseme     sõltub     täitmisplaanide     dimensioonide     keerukus vari-it     sõltumatus süsteemikataloog     lihtsustavad     võmaldab     tüüp funktsioon     makrod     pääsu     lausete     andmebaasisüsteem andmejärv     räsipuu     objektipöördusprotokoll     liides turvarike     seisundidiagramm uml     testandmebaase     alamkeel     sisendi     denormaliseerimine halb     graafilise     asünkroonne ei     korralduse     seats     paistma     etappide     protseduur sql     massiiv tagasivaate     indeks tabeli     hajustransaktsioon     sql andmekirjelduskeel     klastrisse     võimalustega     delivery     õige     liiasus funktsionaalne     töö     korteeži     kaudtüüpsus     strateegia tuletatud     liides allsüsteem     eksemplarile     kiirus     konkurents     veebirakenduste     realiseerib     evolutsioon     väärtused alamtüüp     disainimisel     muster muster     süstimine     tabelist tuleks     andmeväärtusena     kustutatud     sõne     dokumentidel     kuldandmed     silumisel     ea_mall     kõigepealt     sql kitsendused     vastava     allsüsteemi     predikaatide     analüütiline     kahefaasiline     olemasolevaid     grupifunktsioon     töökindlus     skoop     tagasi-     valikuline     disain denormaliseerimine     lahendus atribuudid     stereotüüp     lepingprojekteerimine     meenutab     viittüüp     skriptid andmebaasi     laiendus     realiseerub     tehis arhitektuuri     sõnade     serveriprotsess     järel tupik     proovida     operaatoreid     projekt     kasutatakse     järjestikpöördusega     eduvpn     kaitsta     jaotamine     seose     kaasav     esimesena     kontrollimine     bukett hash     küsimusele     paindmetoodika kose     programm serverarvuti     moonutatud     valmib     transaktsioon jagatud     tuleneda     andmevaka     onlain-analüüs     jõud ettvõtte     kompenseeriv     teated globaalne     klaster dokument     veebiteenuste     rutiine operatsioon     asjadele     bitmap-ühendamise     reserveerimine     seadused andmejärv     mittevõimalikkuse     andmebaas ettevalmistusala     kogumist     xmli     kontrollitakse     kasutaja-defineeritud relatsioon     tulemusi     parameeter     haldus     kirjutab     mudel andmebaasisüsteem     parima     andmebaasisüsteem võrkmudel     märk utf-     tüüp tüübitud     constraints     lainedus postgresql     käideldavuse     päri-     lõuendi     poolt konfliktide     täpsustatud     käivitusmaksumus     neljavalentne     arhitektuurid     teisendamine tabeli     koopia     transaktsioonid sql-andmebaasisüsteem     detailselt     toimub     toimuma     nõudeid     siseplatvormi     välisvõtmete     üliõpilasorganisatsiooni     kitsendus merge     nimetatud     modelleerimiseks     ansi-sparc information_schema     sümptom mudel     sisaldub     rutiin andmebaasisüsteem     võimalikult     käesolevas     võltsing     lepingud tabelid     agregaatidel     töötada     omaduse     lõpus andmebaasisüsteem     turvapoliitika hirmvara     kiirendavad     rikutud     ühendtüüp     andmebaasisüsteem sql-andmebaasisüsteem     andmebaasisüsteem lukustamine     null-väärtus     dokumentidena     näiterakendus     kauboi     analüüsilt     funktsioonis     süsteem multiväärtuslik     hooldus     objects     arendus     overriding     orienteeritud     tabel select     juhitav refaktoreerimine     tüübiteisendus objekt-relatsiooniline     soundex     aidata     korda     dokumendiga     andmebaasisüstem andmeaitade     kõigi     indeksid isejuhtiv     andmetöötluslaused     andmebaasisüsteem andmefail     vihje histogramm     nutistu     võimalustest     kiirelt     kasutust     ranking     võlg infosüsteem     identiteet rakendus     kommutatiivne tuletatud     kuumkoht     b-puu     korteežitüüp     andmekäitluslaused     esituste     andmemudelist     andmekaitse turvapoliitika     failidena     andmebaasirakenduse     piisaks     režiim andmebaasisüsteem     välisvõti     arvutivõrk tugevdus     veebisaidis     teisendus andmevakk     mõõtmistel     vahetus paxose     liiasus füüsiline     alamandmebaas andmefail     esimese     krüpteerimine     vastutav     andmebaasisüsteem privaatne     füüsilise     office     installeerimisel     paindmetoodika puhas     objekt-relatsioonvastendus meetod     sql alamtüüp     shared     otsingu     taltech     konkreetse     enne     mustripõhise     moodul süsteemi-defineeritud     skeemid     vaade     relatsioon relatsiooniline     baasmuutujate     slaidide     x-tee     tükkide     protsess ärivara     mitmekesine     kasutama     disain loogilise     veebiteenus hübriidne     skriptid elastsuse     füüsiline reapõhised     suund parameeter     andmebaas dimensioonide     products     modelleerimisvahendis     äriklientide     salvestusruum     põhiolemitüübid     andmebaas triger     salvestusruum tehingutöötluse     seisundiklassifikaator     halba     operatsioon arendaja     puhtad     integreeritud     sql/psm     tabelid dokument     generaator triger     võlg puhas     seisundimuudatuste     andmehulgad     operaator select     ehitamise     elutsükkel scrum     massiiv veerg     järel sql-andmebaasi     tervet     agregatsiooniseos     hulka     alusel     andmebaasides     tehingutöötluse     onlain-tehingutöötlus     arhetüübile     eelnevalt     transaktsioon kolmefaasilise     sõltuvus allhhanke     skeem graafi     rakendab     ühtne     muutmälus     lausendid     pääsumaatriks     promotion     projektis     pakkige     transaktsioon kahefaasilise     objektivaade     teenuseid     käivitab     otsustussüsteemid     esialgse     seadus virtuaalne     sorteeritav     etapp/faas oracle     tekstitüüpi     juhtuda     võimalused     tabel andmekäitluskeel     vajab     tunnistuseks     maskimine     ülekanduv ühendamissõltuvus     protokolli     errata     näiteülesande     mikroteenused     iteratiivne     vormingukeele     põhiobjektide     enamik     kompositsiooniseos     põhiobjekt     kitsendusi     töötlemine     suund kohustuslik     loeng     avaandmed     registrite     terviksüsteem paindmetoodika     keel relatsiooniline     käiva     ebaotstarbekate     tekstitüüp     põhjal select     reegel sql-andmebaasi     saada     versioonides     hästi     pädevusalad     kustutamine jõudlus     kvaliteet võtmed     server homogeene     serverarvutite     seosreeglite     näiteprojektiga     kaartiga     graafikaprotsessoreid     hajutatud     kirjelduskeel     järk infosüsteem     suurenemisel     lahenduseks     lisalehe     operatsioon piirang     konstrueerimine     vaba     tühistamine primary     tarkvara pesastatud     bloob     orsterwalderi     tüüp massiivipõhine     basic     alternatiiviks     vahenditega     võtmine     lisamise     probleem     taristu     adaptiivne     coordinated     aadressiandmete     tasemel trigerid     lause liitindeks     sql/pgq dokumentidel     agregaatfunktsioon     baasrelatsioon     raskemaks     meetod orm     lõige     jõudlus truncate     automatiseerida     pakkumiste     funktsioon plokid     kompenseerivate     vaade sql     kitsendus normaliseerimine     sekundis     motivatsiooni     koostööd     andmebaasiserveris     peate     saavutada     relvar sorteerimise     mahukam     objektiõigus     failihaldur     latin     lahendustel     mapping     otsimist     hetktõmmis     developer     ühe     vastu     mittedeterministlik     piirang semantiline     generate_series     check     etapp/faas disaini     hetktõmmised kaugprotseduuri     kaudu vaate     vabastamine     väline     first     tähendus     objektorienteeritud     proceedings     järk etapp     explain     tüüp pääsupoliitika     näidiprojekti     eraldiseisvad     (olemi-suhte     pöörduda     kinnitamine     hõlmatud     ülemkasutaja     võetav     andmevoodiagramm     programmeerimiskeel     lõhn refaktoreerimine     andmebaasisüsteem andmebaasisüsteem     lindiseade     projekteerimine loogiline     vertikaalne     andmeleke     lehekülgede     probleemide     välisel     kõrgtaseme     töödeldud     puhvrist     viienda     agile     klassidiagramm     roll     audit     json kirjutamise     vajavad     terviklik     trilemma     transaktsioon read     andmemudel indeks     pl tabel     olemitüüpide     kiht andmebaasioperatsiooni     faas konsensuse     kirjandusmuuseumi     projekteeritud     pärandandmebaas rutiinid     platvorm andmebaasi     lugemine     notatsioon     vastused     aste relatsioonilise/sql     kitsendus andmebaasisüsteem     kontrollpunkt     arendamiseks     käikuandmine jõudlus     muutuv     pöördumise     parandamine     tükeldamise     organisatsioon hajus     ümbernimetamiseks     write     tarkvara andmebaasi     kiht     kasutusel     rahvaviiside     liides staatiline     ülesanne     graafikaprotsessor     masinõpe reaalaja     kavandamine avalik     licenses kehand     vastuolulise     koormatud     kaitsmise     liiasmassiiv     etappidega     relvars     teadete     kuuluda     tarkvara puhverdatud     ärireegli     rollback     parandamine andmevakk     muudatuse     nimekonflikt     andmebaas komponent     viidete     teel objekt-relatsiooniline     massiivselt     sündmusvaade     optimeerimine nested     pgql ajaseeriate     identity     ühendamine relatsioonialgebra     rakendamine     paber     transpordib     ärilised     andmefail     paariviisiline     vesivoodi     toode     kogukonnapilv     disainiprintsiip denormaliseerimine     funktsioonid vaated     kahanevalt     muster äriarhitektuur     arvujadad     pilv ekstent     kooskõlas     selektiivsuse     faas     kirjutama     lisamoodul     kiiresti     mongodb     lõpumärgend     logi valikuline     triger sql     illustreerimine     mitme     pääsupoliitika     hinnang     asünkroonset     otsustab     taastamise     muster nosql     protseduurses     mitut     segmendid open     relatsioonilise     klassiskeem     transaktsioon pessimistlik     järgima     teatud     liiasus     andmekaevandamine andmete     seisundiklassifikaatori     kasustusjuht     kasutajate     pilv andmebaas     järgi     teisendusreegel     konstrueeritud     tagastataval     avatud     projekteerimine kitsendused     lisada/muuta/kustutada     tasemel andmebaasisüsteem     keerukamad     tabeliruum     kavandamine andmevakk     keel transaktsioon     lihtsutamine merge     probleem üleminek     viisil     veateadete     database     päriprojekteerimine     mikroteenus     tuvastamine andmekandja     harjutada     order     licence     esimesest     optimeeritud     väljundiks     kadestamine     kasutajad tegevuste     keelekasutuselt     maskida     aktiivsed     optimeerib     probleem probleem     consultants     mudel tutorial     samaaegset     andmebaasisüsteemides     süsteemide     sisulise     andmebaasirakendused     identifikaatori     mõningate     osa-terviku     puhastamine     disain strateegiline     andmebaasiobjekt andmekontrolli     andmebaasisüsteem muutuja     kogub     laienduses     kliendile     mida     realiseeritud     evitusskeemi     projekt funktsionaalne     infosüsteem     koordineerimine mikroteenus     registreerimiseks     tööplaan rakendus     aasta     lepingud iteratiivne     teadaolevate     domeen oracle     ühik     abitabel triger     milleks     põhimõttel     mudel andmebaas     infosüsteem strateegiline     vaadete     ainevaldkonna     efektiivset     veergude/atribuutide     algselt     fsync     andmebaasisüsteem baastabel     andmekirjelduskeel veerg     programm andmebaasi     analüüsitakse     sql-domeen     andmesiire lintmäluseade     trükis     ümberkirjutamine     (programmeerimine)     teise     rutiinid sql-domeen     trigerifunktsioon     keerukuse     väle     arvuti andmebaasisüsteem     tutvustav     läbimise     servade     indeks kontseptuaalne     ülatüüp     põhimõiste turg     lähedase     ärireegel sql     operand     mõtteid     induktsioon     ebakõla     l-väärtus     lause analüüsi     dollar     põhiolemitüüp     samaaegseid     suurenemist     turvateadlikus konfidentsiaalsus     lausend     täitmiseks     vesiagiilsus     küsimine     tüüp objektorienteeritud     operatsioon)     tabel vaade     assertion     värskendamine alampäring     väidet     employee     fragmendid funktsionaalsuse     reegel     tühi     elemente     bott     andmed virtuaalne     muudatuste     abistab     baastüüp     meetodi     kadunud     operaator atribuut     täielikkus     primaarvõtit     tehakse     süsteem veebiserver     omand-vabavara     versioonidesse     kasutajad     kuues     protokoll kahefaasilise     prototüüpimine     arendamine     logimine vaated     avastamine     lehviku     liidripõhine     andmebaasimootor     tuvastamine     baastabelid     selles     süsteemiga     sul     relvaride     varray     sõnumivahetus täielik     normaliseerimine neljas     lause andmebaasisüsteem     litsents commons     tehniline euroopa     riiv     kasutatavuse     erandid     reeglipärasust     primaarvõtmest     mestimine     pilv matemaatiline     disainile     töötamise     etapis     rutiin protseduur     liitvälisvõti     kaitseb     improving     pärimine     ülekanduvad     disainile loogiline     rutiin tabelifunktsioon     klass     külm     asukohast     varundamine/taastamine     (postgresql)     negatiivse     tööplaan mitteserialiseeritav     serveriprogramm andmebaasisüsteem     kasutatavad     trigrereid     juhtimisotsused andmevaka     kaevandamine     lisavõimalust     antakse     andmevaramu     toimetulema     faas lokaalne     andmebaasisüsteem juurkataloog     täitmist     tarkvara oracle     tervikust     abitabel foreign     objekt     juurdepääsutee kaugprotseduuri     turvalisus funktsiooni     algatab     transaktsioone     osa arendusmetoodika     suure     muudatust     andmemudel kitsendused     katkestamine     oleksid     lõhn antimuster     vaated andmebaasisüsteem     sätestatud     kasutusjuhud     tüübikonstruktor atribuut     erandite     koodipunkt     kaksikautentimine     pilv paber     tabel domeen     populaarse     loogiline     printsiip õppeinfosüsteem     value     turvaauk turvameede     varem     logi andmebaasisüsteem     kontseptuaalsest     hetktõmmis oracle     korteež     kasutatav     vastavate     spetsifikatsioon analüüs     pigem     faktitabel andmeait     skaleerimine horisontaalne     piirangu     käsitlusel     andmebaas homogeene     tähendavad     sotsiotehniline     andmebaas cap     volitustõend testandmebaas     andmebaasiobjektid     server open     andmebaasikeel andmed     sõlm     andmemudel võrkmudel     registrid;     klassifikaator     nõuandelukk andmemuudatuste     keelespunase     täpsus     andmebaas     kahest     0     rünne teadmuslik     eelistest     kaitsetus     edgar     kokkuvõte     võrdlemisel     ettekandes     raamatuid     operaatorid/funktsioonid polyglot     loomiseks arhetüüpide     vahenduskasutaja     normaalkuju funktsionaalne     kasutada     kommenteeritud     juurdepääsetavus     pööramiseks     osa migreerimine     räsi     andmebaasisüsteem kasutajaliidese     milles     coddi     haldamise     priivara     jõustamiseks     määrab     oota-sure     sql nosql     omadust     isoleeritus check     mudeliteisendused     bitivektorite     moodul rutiin     parandab     töötlemist     (kontseptuaalse/loogilise/füüsilise     kus     piirang päringus     baastabel hetktõmmis     relvari     logimine andmed     stiil iteratiivne     server sql/med     olevad     importida     ekool     sõltumatus rakendusliides     kandidaatvõti     hiljem     kõiki     realiseerivaid     ülekanduv sql/relatsioonilise     säilitamist     teema     hulgateoreetilised     vahel kasutaja-defineeritud     strateegiad     non-equijoin kokkuvõttefunktsioon     relvar hulgateoreetiline     infoturve     kimballi     laiendamine     mudeliloomine     kvoorumi-põhine     indeks loomulik     aegridade     mudelid füüsiline     ressurss     klientprogramm rakendus     võiks     andmeladu     kirjeldused)     vahendi     andmekäitluskeel andmekirjelduskeel     relvar     kohustuslik     tabelite/relvaride     ilma     lugemisoperaator kitsendus     tasemel     kõrguse     täitmine sisevaade     allsüsteem funktsionaalne     saavad     elutsükkel     laisk     generalization     tehtava     sisend-väljund     keel deterministlik     tõuseb     andmekandja rutiinid     taastamine isejuhtiv     heati     osaks     mõõdetakse     tabelite     atomaarsus     arendati     sündmus     loomise     graaf graaf     juurprobleem koodi     transaktsioonid     ärimudel plokk     liides andmed     pidevintegratsioon     rikutakse     operaator relatsiooniline     aknakujunduse     tupik sql-transaktsioonide     lihtsustamine     veebi-     näited     (sql)     application     ettevalmistamise     detailsus     teistest     arendusmetoodika rational     kehand     tüübigeneraator skalaarne     normaalkuju     pühendatud     edukaks     standardis     kodanikest     küsida     best-estonia     komponent-     haldama     võimekusele     andmeait andmejärv     tuvastada     delikaatsed     ühendamine tarkvarakeel     antimuster vahendid     puu     mitteavalik     geograafiliste     äriline     nõustamise     lause andmete     koostasin     järjepidevus     kasutusjuhtude     between     vastavus föderatiivne     õnnestumine transaktsioon     väärtuseks     asjade     tegevused struktureeritud     standardid tehing     projektsioon ümbernimetamine     diagrammidelt     atribuudi     baastabel vaate     algoritm logide     funktsionaalsele     server veebilehitseja     atribuudid     tööplaan repeatable     ülekanduv     stringide     andmetest integratsiooni     hargsalvestus     jagamine     selleks     tipp graph     süsteem sql/pgq     omadus     käikuandmine skriptid     õiguste     näiteks meeskonnaprojektina     objektivaade objekt-relatsiooniline     lahususe     kobar elastsuse     teenusetõkestus     toite     kahendpuu     jätkuvus     optimeerimine     struktuurist     katkiste     nimekirjal     tüüp tüüp     vastavad     pealetuleku     tudengite     kuidas     tabelid ankurmodelleerimine     kaasa     arendamise     kitsendus triger     ajaseeriate     parameeter sisend     võiksid     seisund     vaheline     probleem andmebaas     sql/pgq dokumendi     ärianalüütika     arvutivõrk integratsiooni     baastabel andmete     ettevalmistamine masinõpe     räpane     tööplaanid     klausel     tehinguhaldus     predikaadil     raamatupidamise     erijuhus     viidatakse     arhetüüp nurimuster     lõputööst     histogramm andmebaasi     konteinerandmebaas     mudeli     esimene     kujule     probleem muster     pöördprojekteerimist     struktureerimata     koodiga     jätta     otsingutingimus min     triger tuletatud     andmebaas andmevakk     andmebaas oht     otsitakse     genereeritud     mudel sql/relatsioonilise     suhtlusosavus     operatsioon optimeerimismoodul     seadusandlus     sagedusel     sõnumilühend     kettalt     lahendamine     andmetes     nimetagem     sellist     saalimine     mudel uml     andmed kontseptuaalne     lisab     boyce-coddi     avaandmed rakenduse     andmemudel andmemudel     lahusus sql/relatsioonilise     töötlejatelt     sageduse     lihtvõti     lahtikirjutamine     keel     lihtindeks     mõõde     sisend klientprogramm     võimaluse     regulaarselt     suletud     võimalike     loogika     normaalsus     persistence     üldistusseos     ehitamine jõudlus     korral     vaated     füüsilisest     kokku     arhitektuur crud     operatsioon sql     kasutamine     vahe     tulenevalt oodatust     elemendid segment     märkide     süsteemiks     massiiv xml     vahemiku     lahendus     sorteerimine     teenus andmebaas     lõpus serialiseeritav     amazon     kohustuslikkus mittevõimalik     klikivoo     prototüüpimine olemitüübid     süsteem võti-väärtus     otsimine füüsilise     arendusmetoodika suur     andmebaasisüsteem konteinerandmebaas     lause index     conceptual     lähenemine jõudlus     kodeering kodeeritud     mitteterviklik     rakendus klient-server     problems     cascade     baastabel     arendusplaan metoodika     sql omaduste     triger triger     alampäring merge     üldised     arhetüüpide     kaalutlused muster     süsteem kõik-ühes     vabatekst     otsing     vaja lugeda     juurkasutaja     infot     inmoni     newsql     strateegiaid     atribuut     defineerib     paikenda     mõõtlusalus     sündmusvoo         meetodit     tehniline     uue     kutsuda     kindlaks     lausendite     consistency     püsisalvestatud     arvutamine     sql-andmebaasisüsteemi     arv     arendusprotsess     deklaratiivselt     inimkeel     pakendaja komponentandmebaasisüsteem     käikuandmine     unique     visual     järk iteratsioon     kord     language     alamtüüp meetod     fragment hajus     serveerida     muutmise     järjekorda     ühendi     oht andmebaasisüsteem     relatsioon query     nimi konstruktor     muudmine     väikese     kolmekihiline     osa)     andmesoo     andmebaasiobjekt roll     puhverdatud     viimiseks     veeruperekonnast     exists     arvutiklassides     sõltuvus funktsionaalne     andmebaas/rakendus     eeskiri rea     logging     korrektne     süsteem utiliit     järgneb     kaudselt     abiks     tüüp grant     ressursikirjeldusraamistik     iseloomustama     pakett     identiteedi     aatom     reale     terabaidid faktitabel     tulemust     andmekäitlusoperatsioonide     mahus relatsioonialgebra     üheks     suhtetüüp     isikuandmed isikuandmete     kontrolltöö     metoodika     graafide     stiilis     raaltehnoloogia     vahendite     rakendada     viimisel     omavad     lahendamine andmemuudatus     deklaratiivsete     pakkus     mõnikord     isolatsioonitase andmebaasisüsteem     mõõtmistulemuste     royce     objekt-relatsioonvastendus füüsiline     trükitehnilised     täita     transaktsioonanalüüs     atribuut relatsiooniline     õigus     vähemkulukam     mudel lähteandmebaas     ebakorrektsed     kiirust     kulud     ajamasin     loevad/     murdskriptimine     kahendfail     turvalisus sql-süstimine     riiulilt     andmemudel xml     andmebaasikeelt     meetod objekt-relatsiooniline     parameeter skalaarne     paber andmed     teisendus bitmap-join     tulemuse     tüüp võrkmudel     operatsioon pesastamine     kasutatavust     lähe     operatsioon tarkvarasüsteem     laadi     näitel     välises     katseid     iseloomustada     mitu-mitu     kompenseerivad     klausel atomaarne     mitmekomponendiline     soovitud     möödunud     analüütiliste     model     eriliigilised     kasutaja isoleeritus     mõelnud     mõeldud     käivitusparameetrite     erinevusi     eelduseks     süsteem pgql     eeliskasutaja     logifail andmebaasisüsteem     kehand füüsiline     sellise     tabelid andmebaasisüsteem     projektsiooni-ühendamise     välkmäu     triger oracle     võrdlusreeglistik     aktiivne     standardile     muudatus     arendusmetoodika lõppkasutaja     andmebaas andmekvaliteet     agregaat nosql     baastabelitega     eraldiseiseiv     töökohad     komplekt     funktsioon märk     kultuurides     kavandamine     histogramm     sql andmebaas     glüüf     ülesehituselt     aitama     transaktsioon arvutite     statistika     tuleneb     värskendab     lüüs     terviksüsteem     numbrimärk     rahulolu andmete     surrogaatvõtmete     viitade     dünaamilisemad     standard objekt-relatsiooniline     iteratsioon liidetav     mustrid     faas andmebaasisüsteem     modelleerimiskeel sql     mälu oo     objektid klass     pilv uml     kiirprogrammeerimise     laadimine     statistika analüüsi     iteratsioon infosüsteem     refaktoreerimine järjekindlusetus     ühine     muutmälu sql-andmebaasisüsteem     heathi     parandada     sissekanded     public     serializable     visualiseerib     surnud     ümberlülitusvorm     valitsemine     tulemus     halvasti     andmeühenduse     töölaua     registreeritud     muutmisoperaator relatsioon     glüüf kodeeritud     kooskõlalisus     teenus pädevusala     argument     segmendid     primaarvõtme     tähendab     xml-põhine     koopia muudatuste     teeta-ühendamine     surrogaatvõti deklaratiivne     kasutaja-defineeritud sisendparameeter     kindralite     protseduur füüsilise     varukoopia     muutmälu andmeaitade     generatsiooni     kommunikatsioon     algusmärgend     allsüsteem rakendamine     väliste     omanikuks     andmeaitade     replikeerimine     allsüsteem pädevusala     kontrollkitsendus     atomaarsus andmekäitluskeel     näiteprojekti     siin-arhitectur     arhitektuuriline     matematiliseks     matching     programm open     andmevahetuskiht     logimine logide     tüübikonstruktor objekt-relatsiooniline     allsüsteem andmebaas     laadimist     tegemata     struktureeritud     äriteabetarkvara     teine     pea     nimi mittevõimalik     isolation     üleminek     näidatud     teemade     mitteföderatiivne     tulla     esile     krediidi     tüübikonstruktor postgresql     hübriid-andmebaase     roll grant     ressursi-indikaator     rakendatav     klassifikaatorid andmed     järjestikuline     keele     andmemudel hajus     juurkataloog puhverdatud     vahend     kasutatud     soovitab     andmebaas sql     mudel register     allsüsteemidele     sissejuhatus     käivitusplaan     primaarses     tüüp transaktsioon     vahendaja oracle     koopiate     liiasus relatsioonilise/sql     paketi     väljaande-põhine     unified     slaidid     regulaarne     muutmälu loogiline     kirjutamist     läbiskaneerimine     release     kättesaadavaks     teisele     tupik kuum     singli     sobramine     logi lukustamine     liiasuse     kasutatavade     operatsioon select     parser     integreerimine     lõhnade     managing     alampäringut     rünne vaated     lugemisel     griid     tüüp jälgi     andmeelement jätkuvus     terviklikkus     probleemid     teenus andmejärv     (relatsioonialgebra     ühend     pöörd-     alamandmebaas     lubab     seetõttu     lõppeda     alampäring     andmebaasisüsteeme     descartesi     samuti     tegelik     andmebaasipõhise     mõjuga     grupeerimine     replikeerimine andmebaasisüsteem     hoiupuul     rullida     p tarbija     sisaldab     migreerimine     failis     erinev     lihtsa     isikute     hoolima     join dokumentidel     ilmutatud     andmekogu servade     sellisel     ettevalmistusala     üldiselt     käsitletavale     põhilahendused     illustratsioonid uml     partitioning     tabel hetktõmmis     tööks     volitustõend     avaldis relatsiooniline     modelleerimiskeel     järjestatud     operatsioon equijoin     erinevate     klikivoog     seosetüüpide     juurutada     mitmekesisus     esmasrelvarid     kirjeldamiseks     rutiin rutiin     disainiprobleeme     juhtfail     juhtimise     reegleid     vaade oracle     vektorkodeeritud     summa     korteežitüüp relatsiooniline     tabelid nosql     põhiline     tööplaan andmemuudatuste     andmemudel andmebaas     otsuspuud     võrdlusoperaatoriks     kirjeldust     võtmete     lahendust     leidvate     andmetüüp sql     moodul     function     siirde     liitvõti     lühike     õiglane     makrosid     mittetäielik     nk välisvõtme     kasutajaliides     alt-üles     esmasvõti     printsiip delikaatsed     deklareerimine     juhib     asukohapõhised     maksimaalselt     eranditöötlus protseduurne     lisaks     tekkinud     redaction     suhtleb     avatekst     postgresql konstrueeritud     objekt rakendus     eraldatuse     akna     kasutava     normaliseerimine     võimsus     varukoopia sõlmede     operatsioon operatsioon     wescon     lause füüsiline     märgistuskeel     aruande     normaalkuju tabelite/relvaride     andmed minimaalne     rakenduskeel     kitsendus instead     programmiliides     madal     testandmete     süsteem omaduste     vaated objekt-relatsiooniline     tabelist     suund põhiobjekt     loomine     süsteem deklaratiivne     äriarhitektuur     liitindeksi     süsteemse     hoidmiseks     veebiserver klient-server     reeglipõhine     andmemudel detailanalüüs     "lahtilõhkumise"     kustutamine disaini     sammud     kasutaja-defineeritud operaator     üritatakse     scott     isegi     aeglaselt     massiiv     veerg row     domeenid     sünkroniseerimisel     vastab     meetod objekt     lahusus komplekt     seisukohast     mudel kontseptuaalne     andmebaasisüstem kahefaasilise     ingliskeelsete     põhiobjekitde     eksemplar ärivara     andmeid     andmebaase     lisamine     salvestamisel     väljalasked     lõpuks     multivahemiku     vari-it     tekkivat     andmed klientarvuti     väärtuse     lause merge     leping funktsioon     õigus vähenda     õppeainetele     nimekiri     redigeerimine     muudavad     plokiahela     andmebaas töökorraldus     andmebaasisüstem     kontroll     sisevaade     kirjeldus     trükkimisel     veerupõhine     hajutatuse     andmemudel iso/iec     käitusaegne     ühendamissõltuvus sql/relatsioonilise     kasutamist     tulpdiagramm     horisontaalne     klasterdatud     põhilist     püsikomaarvudega     sünonüümistamine     saared cap     kasutamist arendaja     tarkvara privaatpilv     andmekäitluse     olemasoleva     meetodid sql     sellised     korteež kitsendus     anomaalia klient     algpraool     tänav     sihiks     otseselt     ähvardab     meede     ilmneda     offlain     salvestage     ülesannete     indeks-klasterdatud     objekti     äriarhitektuur infosüsteem     supervõti     lõpeb     eraldatud     kandidaatvõti baastabel     otsekorrutis     lause sql     tüüpimata     näited muster     kustutamine     kvaliteet objektorienteeritud     jõudlus sisemise     lepingud     printsiip andmetega     keskkond andmed     returning     taustavärviga     sql-andmebaasisüsteem sql     kontaktandmed arhitektuurimuster     tekkimine baastabel     tarkvarasüsteemide     pööratud     arvuti graafidel     klausel tabeli     muutmine     põhinevaks     dokument agregaat     oht turvarikke     parameeter rutiin     kodeering unicode     sünkroonne lugemisoperatsioon     vastus     piirangud rollid     variatsioonidele     teenuste     lõppkasutajate     konfiguratsiooni     laadida     sql võrkstruktuuriga     järjestus     käsitsi     rünne sotsiaalne     baasrelvar     kitsendus operaator     andmekaevandamine     vasta     rööptöötluse     väljakutse postgres_fdw     tehised     kindlustavad     operatiivjuhtimiseks     paroolide     klausel tabelite     vahepeal     bitise     andmed veebirakendus     esitatud     otsingutingimus nimega     (rutiin)     replikeerimine asünkroonne     konfliktipõhine     andmepüük     olekumasina     sql atribuut     muutmisoperatsioon replikeerimine     operaator objekt-relatsiooniline     kitsendused     apexis     operatsioon avaldis     teisendamise     seisundisse     asukoha     hõlmab     kvaliteet andmete     tootmise     elementide     võrdlusega     tüüp oracle     maksimeeri     korrutatav     triger väine     loodavate     meetod     multiversioon-konkurentsjuhtimine     esitamist     lihtne     panna     fragment     väldib     gql objekt     otsingutingimus max     avaldub     töötamiste     võtmekandidaat     mudelite     esmasrelvar     imperatiivne tulpdiagramm     pöördusmeetod     kontseptuaalne     lukk     geodeetiline     striimer     tabelrünne     esitada     pääsupoliitika grant     liitindeks     regulaarset     kasutaja     vales     relvar relatsiooniline     pidevkooste     juurdepääsu     vastuvõtuaegade     protsess andmete     ümberstruktureerimine     pilvandmetöötlus nosql     suhe     tulenevaid     lõhn tehniline     koheselt     avaandmed andmebaasi     elemendid oracle     valideerib     väärtus     loomisele     andmekeskus     pesade     halvang     analüüsisüsteemid     detailimine     jõustada     reegel andmebaasisüsteem     koopia viiteajaga     tuvasta     nendes     süsteem olemi-     volitamine     haavatavus     toimuda     salvestamine xml-andmebaasisüsteem     mitmest     vahendile     taastamine     õiguseid     kasutatavate     süsteemiõigus     puutub     strateegilise     lähtekoodiga rakendus     kaugsäilitus     andmepuhver     põhimõiste analüüsimuster     sql-andmebaasisüsteem andmeaitade     kasutab     sisse     algoritm isoleeritus     mudel äriarhitektuur     unaarne     lukustamine arendaja     anomaaliad denormaliseeritud     toimuvate     lsm-puu     gigabait     hajussüsteem komponentandmebaasisüsteem     konveiertöö relatsioon     anonüümistamine     andmebaasimootor andmebaasisüsteem     vara nõrkus     lauseid lukustamine     disainimuster füüsiline     andmebaas andmete     olemuslik     jäme     tabel oracle     olem     tabelid     räsitabel     ühele     kaotsiläinud     ortogonaalsus     nimi rida     neljanda     kogemuse     clause     taseme     seisuga     osterwalderi     teabe     detailvaadete     mapreduce sektsioonid     materialiseeritud     sql/med     selgitada     komponentandmebaasisüsteem multiandmebaasisüsteem     andmeseif     platvormidele     töökoha     ühiskasutus     haldamine parool     erinevat     arendusmetoodika     javascripti     väiksema     veerud disain     sidusus     tasuta     abitabel andmemuudatus     tehis koodigeneraator     võrdsus     struktuur operatsioon     rutiin imperatiivne     ühendamine andmemuudatus     üks-ühele     põhimõte     sql tüübikonstruktor     vs.     mini-andmevaramu     andmebaasisüsteem funktsioonil     vähenda     4nk     denormaliseerimine sql     keerukam     ühendab     lo_import     rakendatakse     create     koreograafia killustatud     nähtamatu järelduslik     taustprotsess     sisemine     ühenduste     konservatiivne     pearaamat õiguste     töövahendid kogutavate     uusimad     kuigi     tallinna     muutuja moodul     andmemudel dokumendipõhine     ennetab     paljud     määrata     infopüük     xml-andmebaasisüsteem     rakenduse     väärtus sql-andmebaasisüsteem     robotprogramm     baastüübil     järjestikulisi     täisarvutüüp     valdavalt     andmekvaliteedi     süsteem lähtekood     globaalne     timestamp     põhjalik     analüüs sql-andmebaasi     äriprotsess     logimine     täies     olevate     loogilisel     sales     platform     evolutsioneerumine paindmetoodika     standard nosql     pääsupiirangud õiguste     protseduurne kokkuvõttefunktsioon     pilvandmetöötlus     andmemudel sql-andmebaasi     andmebaas hajus     evolutsioneerumine uutele     sarnasuse     andmemudel deklaratiivsus     pakktöötlus     konkurentsjuhtimine terviklikkus     listagg     mitteskalaarne     mallpäring     ummik     paindmetoodika evolutsioneerumine     täiendavaid     terviklikkus andmekirjelduskeel     mudelil     timmitud     lukustamine logifail     domeenide     tabelis     esitatakse     nelja     autonoomne postgres_fdw     käikuandmine andmebaasi     tähistab     põhiandmed     arendamist     sündmusprotseduuri     indeks vaade     serverarvuti     otstarbe     postgresql     värskus     päringuid     cypher võti-väärtus     hoiab     indeks     mustrite     salvestusmootor     denormaliseerimine tuletatud     tegevus     varukoopia sql     kaksikautentimine tegevuste     programm veebirakendus     rollipõhine     skeem-lugemisel     autode     naabri     kiire     realiseerima     üldisi     litsents omanduslik     vananenud     sündmuste     rowid     järgida     profileerimine     värske     isolatsioonitase     vältimiseks     vahetulemus     strateegia update     plokiaheldus sool     tabel vahe     tööplaan konfliktipõhine     orkestratsioon postgresql     varuandmebaas jõudlus     eeltöötleja     tüüpimine     mägimurrak     andmebaasikeel avaliku     reaalselt     andmelett     koondandmete     klausli     hierarhilised     terviklikkuse     manipuleerimisoskus     ketastel/serveritel vertica     logi reapõhised     pearaamat     muudatusi     resource     välja     tehis     ebakorrektse     heuristika     uuritakse     programmeerida     lahti     käivitamist     laused nimetu     turvameede andmebaas     peeneteraline     andmebaas horisontaalne     analüüsib     relvar/tabel     abstraktsioonide     formaalne     püsivus     võimsustik     süsteemikataloog täitmisplaan     skeem predikaat     jsonb     räsiväärtus     klasterdamine     usaldusväärselt     pruugi     täitmisplaan andmebaasikeel     funktsionaalne     salvestusruum tüüpide     bakalaueusetöö     loogiliste     kavandamine kogukonnapilv     andmebaas etl     lugemisoperaator     dialekt     kodulehel     leping parameeter     suurima     järjestus andmebaasiserveris     skaala     andmevoog     õppejõu     salvestatakse     lisamisele     serial     infosüsteem uml     muutvas     päring gnu     televiktoriinid     lisalugemine     paraku     tabel käideldavus     täitmisplaan sisemine     reegli     sool andmebaasisüsteem     relvarid     turvalisus füüsiline     muutmiseks     päringute     mitteserialiseeritav     moodul oracle     hooldamise     kirjutamisel     vaade histogramm     postgres     teatevahetus     option andmekirjelduskeel     interfacesql/cli     tõeliselt     parema     sõltumatus     lisavõimalused     jagamise     andmebaasist     kolmanda     transparent     eest     dimensioonid     andmejärv andmebaasisüsteem     seanss     ehitamine soe     holap     fail plokk     püsikomatüüp     tähtskeem andmeait     kolmefaasilise     asendamist     graaf cassandra     kontrollpunkt lukustamine     kohustuslikkus väljund     operaator sum     eelised     viidatud     versioonid lukkude     indeksid     eksport     varuandmebaas     pärandsüsteemide     tulnud     rutiinid andmesiire     sql relatsioon     fragment cap     eksport/import     juhendist     tarkvarakeel jagamine     kõigepealt optimeerimismoodul     piirang sql-andmebaasisüsteem     vaade java     andmevakkades     paiknemine     virtuaalne     tabel sql-andmebaasisüsteem     kaua     otsustamise     veeruperekondadel     andmevakk     primaarvõtmest)     aadressiandmete     infovara ülekoormamine     etapp/faas     moonutamine     postgresqlis     andmemudel serveri     kuuluma     probleem disain     before     andmebaasiobjekt     disainitaseme     koondandmed     asukoht mikroteenus     tehis tehniline     pareto     allow     trace     regulaarse     saamiseks     puudutab     läbipaistev     funktsioon tehing     haldussüsteem     vaade tabelite     procedure     rakendusliides     isolatsioonitase multiversioon-     normaliseeritud andmete     api-liides     realiseerida     analüüs     hooldamiseni     deterministlik     hulkade     index-skip     selliste andmete     keskkond andmeait     funktsioon select     sõltuvus kaasav     andmed füüsiline     tehingute     võlg     operaator sql     moodustatakse     logimine veebirakendus     modeler     lause arvujada     peavad     integratsiooni     andmebaasirakendust     leida     sekundaarne     mitmes     sisaldav     automaatselt     äravõtmine     samaks     rühmitamine     andmed imperatiivsus     dokument agregaatidel     alustamine     klausel avaldis     pgcrypto     andmefail indeksi     seisundidiagrammi     jagada     aste     kaudu     juhtub     andmekontrolli     hoitakse     objekt objekt     klassifikaatori     arenduskeskkond     utf- inimkeel     (failide)     agregaat klass     strateegia andmekontrolli     andmelaod     reaalne     närvivõrk     ennetavalt     kaheksa     tõmmistamine     teisenda     staatiline esimesed     kasutajale     koopia organisatsioon     juurde     töökiirus     reeglitele     kategooria     andmevood     pl andmebaasisüsteem     strateegia loogiline     server plokiahela     pidevvalmidus põhiolemitüüp     komponentidest     hetktõmmis kitsenduste     rutiin mittevõimalik     rutiine parameeter     tabel postgresql     activex     avada     ressurss skaleerimine     ühendamise     olukorra     järjestusreeglistik objekt-relatsiooniline     disain kontseptuaalne     link oracle     vähendab     migreerimist     hajuv     raamatud     andmebaaside     trügimine andmebaaside     nullist     säilitada     formuleeritud     rakendatud     funktsioonide     haldab     lõuend     teralisus     primaarserver     invoice     indeksit     operaator muutujale     tagasirullimine     äärmuslikud     andmebaasisüsteem omaduste     rules     talletatud     alampäring     atribuudid case     prototüüpimine rakenduse     tehtud     liitväärtused objekt-relatsiooniline     lähtekoodiga     algoritmi     peaaegu     töökiirus relatsioonilise/sql     teisendamine keel     lahusus     seos     disainitakse     panga     protseduur     jõustamisele     update andmebaasisüsteem     ettevõtte     tüüp konstrueeritud     soovitada     et     operaator     tüüp andmebaasiobjekt     põhiobjekt test     tarkvarakeel andmekäitluskeele     räsimine     loomissamm andmebaasi     replikeerimine primaarserveri     express     kõikide     kasutatavat     vaade postgresql     relatsioon relatsioonialgebra     harjutamise     andmekvaliteet loogiline     teisendamine andmebaasisüsteem     transaktsioon teenus     kirjutatud     monopollukk     statistika üleminekusüsteem     muudab     strateegia pl     andmeelement õnnestumine     esindamiste     vahendeid     võimaldada     replikeerimine vara     andmed     1:m     arvutivõrgu     tööruumis     varchar     lisamaterjal     koostamine     liides     juurdepääsutee     diagrammidel     kitsendus     üldistuste     süsteem graph     omadused     tarkvaras     mittefunktsionaalsed     esitamiseks     monumentaalne     p valikuline     assotsiatiivsuse     anomaalia primaarserveri     nõutud     idempotentne ühendamine     kaitse     keeruka     vajalikke     serv     esmane     magajate     detailandmed indeksid     admin     maailmas     projekteerimine     tabelite/     serveriprogramm serveriprogramm     arendajad     foneetiline     accessis     kolmik nosql     alati     development     andmebaas reataseme     mõõt     ettvõtte     rutiini     andmekvaliteet andmeait     tähendusega     andmebaasikeel isikuandmete     puuduv     tüüp mitteskalaarne     hetktõmmis komponent     autonoomne     pidevvalmidus     teadma     looma     teenus     turvarikke     koostab     isikuandmed     tüübikonstruktor     lepingud varukoopia     muster sql     suhtlemine     andmejärv     suurobjekt     numeric     hajus sündmuste     võimaldamine     server veebirakendus     saared informatsiooni     juhuslik     juhtudel     disain füüsilise     optimeerija     konsensuse     riiklik     kitsendus transaktsioon     püsivus andmekirjelduskeel     organisatsiooni     probleeme     muutmisest     elukaar     ebapiisav     atomaarne     tähistusi     eelnevas     trigrammid     taastatav     registri     reataseme     võrreldakse     vastutuspiirkond infosüsteem     mudel sql     perekond sql     demokratiseerumine     rakenduses     tõstutundetutega     vaikimisi     parool keskkonna     viivitamine     operatsioon tabelite     kirja     unifitseeritud     operatsioon andmebaasisüsteem     kasvavalt     tarkvarakeel     andmebaasiserveris     läbipõlemise     watching     erinevus     omistamise     tehis sotsiaalne     genereerib     läbiviimiseks     rahulolu tugevdus     objektide     heterogeensus     hetkeseisund     mudel sql-andmebaasi     kasutajanimi     diagrammilt     kompositsiooniseose     toimida     diagrammile     süsteemi-defineeritud rutiinide     otsused     sorteerimise     mälupuul     asukoht     indeksid andmebaasis     halvendada     ei     tüübi     migreerumine read     föderatiivses     muutmisoperaator     faas hajus     lähtematerjal     ebaõnnestumised     varundamine     saaty     stiil etapp     elutsükkkel infosüsteem     pidurdumine     reapõhist     skeemiobjekt     ühislukk     otsimiseks     andmebaas andmebaas     transaktsioon eksklusiivne     andmebaasi-     räsiveerg     süsteemiarenduse     kohustuslikkus tehing     normaliseerituse     andmebaasirakendus     salvestati     replikeeritud     tekstimassiivi     kahjuks     pandud     deklaratiivselt analüüs     sõnastik     relatsioonalgebra     andmejärv olap     detailanalüüs     kose     kasutatavaid     koopia primaarserveri     virk     versioonide     laadileht     piirang kaugprotseduuri     pooljuhtketas     nendest     rollid krüptograafiline     navigeerimise     otsustussüsteemid andmevakk     voltdb     kirjeldatakse     ankurmodelleerimine veerupõhine     tabelilukustus     praktikad infosüsteem     metaandmed     typical     kasutades     optimeerimisest     andmemudel ef     teisendamine     loomissamm pädevusala     maskeerimine     sqlis     transaktsioon     juhitav     halbade     ajahetkel     exclusion     tase     skeem rdf     tüüp süsteemi-defineeritud     skeem vaate     parameetri     nõuandelukk lukustamine     disainimustrid     keelte     lihtsutamine index-skip     statistika hash     ketastel     notatsiooni     turvalisus     mudel alamtüüp     tagasipööramine     protsess andmevaka     realistlike     kuhugi     operatsioonide     piiramine failid     riistvaraline ühekordne     kitsendus andmebaasi     välisvõtme     strateegiline-     nimed     operatsioon hetktõmmis     koordineerida     süsteemi-defineeritud relatsioonitüübi     internet     kättesaamatus     temporaalsete     schedule     systems     multihulk     tabeliruum mäluruum     asuda     tõrke     rakendusega     plokk andmebaas     viiteajaga     strateegia revoke     alampäringus     lahendused     esitatavaid     parandusi     paljastada     tõrkesiire replikeerimine     võite     tootamine     arendatakse     salasõna     klikivoog suurandmed     liides kasutaja     mudel graafipõhine     sotsiaalne     tagastab     loete     pidada     tähestik eesti     jõustamise     viga arvujada     mitmekeelse     kaasajastanud     standardi     disainimuster     mittereserveeritud     variety suurandmed     kasutusele     skeemimuudatuste     transportida     liiasus nosql     sünonüümid     prototüüpide     vajalikuks     engineering     pilvetöötlus     indeksid faktitabel     partitioning andmeaitade     föderatiivne     sarnaste     andmebaasikeel mongodb     kitsendusest     crud     disain rida     leidmiseks     ocelot     disain detailanalüüs     selgrooks     juhendi     volitustõend acidrain     teisendus     r-puu     väljalase infosüsteem     projektsioon     denormaliseeritud     programm     kontrollnimekiri     bigserial     seadus     hierarhiline     otsimine     vaadake     alampäring select     skeem vaade     pidasin     triger protseduur     kasutajana     tellitav     klaster     universaalaeg     dokument tüübikonstruktor     nimeruum     strateegia     andmebaasidele     litsents oracle     koopia jaosreplikeerimine     andmeteadlane     intress tehniline     andmebaasikeel andmebaasisüsteem     skeemitud     olemasolu     hajutatult     peale     creating     otsesed     väljakutse multiandmebaasisüsteem     etapp migreerimine     tegemist     kasuataja-defineeritud     tehingutöötlus     lukk veebirakendus     pädevusala     korrapärane     täitmise     põhjalikkuselt     hakatakse     tuleb     päringut     allsüsteem     integratsioon     operaator postgresql     logipõhine     arvutab     detailne     surrogaatvõti     tingimusele     vihje maksumuspõhine     väärtus muutuja     sõltuvad     ummistus     turvameede     andmebaasisüsteem kehand     koodi     töötlemine heterogeenne     kokkuvõttefunktsioon equijoin     õigete     dimensioon andmebaasisüsteem     skeemitu     säilitamise     ole     veerus     normaalkuju sql/relatsioonilise     arendusmetoodika situatsiooniline     andmemuudatused loogilisel     sql-andmebaasisüsteem case     laadimiseks     seadus andmebaasisüsteem     hübriidne uml     universaalne     millest     võimalda     unikaalskaneerimine     valdkonna     logi primaarserver     rakenduste     andmemudel rida     lähenemist     jõudlus plokk     koostamisel     võivad     arvule cardinality     option revoke     tingib     lingitud     loobumise     konteksti     edasi     kategooriasse     süsteem geograafiline     uuesti     skaleerimine serverarvutite     salvestus andmeaitade     tagamise     tarkvarakeel protseduur     pesastatud     muutmälu     bütsantslike     konfidentsiaalsus     tüüp rutiin     võimekusega     andmebaas tarkvara     luuakse     muutuja relatsioon     disaini     klastri     pärandsüsteem check     reapõhine     funktsioonidele     andmesiire disaini     aknapõhine     kokkuvõtmine     testimine     tähtteisendus     äravõtmiseks     teenus elutsükkel     omadus täpsus     väljatöötaja     põhitulemus     digitaalne     elementaarse     ajaloo     süsteemne     ühte     turvaauk omanduslik     mitmemõõtmeline     konfliktide     kuuendal     tüüp sql     ennetamine andmebaasisüsteem     faas loogiline     tarkvarakeel hulgateoreetiline     lipuke     sügisel     arenduskeskkond detailimine     framework     lahtikirjutamine otsing     põhimõiste     ajahetke     lihtsustatud     kontrolltöösse     massiividel     projekteerimiseks     kinnitatakse     päringus     reserveeritud     evolutsioneerimine rational     mittejärjestikuline     populaarsus     rakendustarkvara     tõlkereeglistik     põhjustada     oleks     modernne     postgresql_yhendus     normaalkujul aruande     seisundidiagramm strateegiline     eeldab     protsessi     kalastamine     hoitav     komponentandmebaasisüsteem dblink     toimuvad     ebapiisavuse     viidata     määrang not     terviklikkus mitme     raamistik     riha     räsifunktsioon     selgitab     süsteemianalüüs     lukustamisprotokoll     andmemuudatus triger     supervõti tabel     erinevaid     tasemel relatsioonilise/sql     hoidmise     interpreteerimine kompileerimine     tehnoloogiatega     funktsioon väljundparameeter     panemaks     scale     id     igale     puuduvate     täitmine andmemuudatus     skeemis     koondandmed andmete     linkimine     andmebaas kahefaasilise     andmebaas globaalne     pakkimine avatud     strateegiline     funktsioon protseduur     nurimuster     hävitamine sõnastikrünne     vacuum     hulgateoreetiline     omadus andmekvaliteedi     ligipääs     homogeenne     toimimiseks     platvorm     andmebaasikeel     unustatud     andmebaas klient-server     dünaamiline füüsilise     ebausaldusväärne     predikaadis     lõpetab     vahendit     põhjusab     index     täielik     andmestruktuuride     tunne     replikeerimine kuum     sissepõimitud     kontrollfail     isolatsioonitase anomaalia     moodustamiseks     tüüp korteež     eeldus     loomissamm põhiolemitüüp     rea     undo/     operatsioon relatsiooniline     informatsioon     sihtandmebaas disaini     täpsemalt     hõbekuul     uus     lause transaktsioon     inner     kombinatsioon     anonüümne     autoriõiguse     andmevakad     operaator oracle     hajussüsteem postgresql     asünkroonne tarbija     analyzer     kombineerivad     ülekanne     täielik kuues     viimati     tutvumise     teenus klient-server     types     tööjaama     domeeni     tekitanud     sellele     lahendamine klient     lühikokkuvõte     mestimine loogiline     paralleeltöö andmekäitluskeele     naturaalvõti     tõene     petabaidid andmevakk     kasutavatele     käivaid     salvestusmudel avalik     varieeruva     lahendab     kujul     deklareerimisel     tingimusi     efekt     muutuda     analüüsi     seadusandlus kasutajad     enamasti     õigus andmekontrolli     skoopi     andmekvaliteet     tüüp avaldis     andmebaasile     1nk     protsess     lukkude     andmebaas andmed     muudetud     zettabait     operatsioon hulgateoreetiline     impordi     tõeline     keerukas     metoodika hooldamine     sõltuv     predikaate     andmesiire     peidetakse     objektmudelit     d tüüp     inimene suur     literaal     ettevalmistus     andmekaitse andmebaasisüsteem     andmebaasisüsteem objekt     kogumaksumus     süsteemis     hooletus turvameede     veerupõhist     invariant     leping oracle*case     schema-on-write     metoodikaarendus     tarkvaraline andmete     alternatiivi     kõigilt     kokkuvõttefunktsioon select     rolli     kodeerimine     andmebaas lukustamine     eraldi     parsimine     poolseks     lisavad     suurendab     andmekäitluskeel relatsiooniline     salvestuspunkt sql-andmebaasi     andmeväärtuste     ehitamine     vabaneda     konstruktori     loendustüüp objekt-relatsiooniline     kirjeldava     alamtüüp     lõputööst infosüsteemide     sõltuvus sql/relatsioonilise     turvalipikud plokiahela     relatsiooni     kitsendused füüsilise     kevadel     analyze     kuvada     vigade     mälu     regulaaravaldisele     andmebaas sündmuste     skaleeritav     algväärtustamine triger     imporditi     andmekogu     operatsioon baasrelvar     lähteandmeid     mägimurrak andmeaitade     alusel vihje     tõrkesiire     vaatan     eelne     hõivamine     kehand transaktsioonanalüüs     õppeaines     liitpõhimõttel     amet     tihe     ria     puuduvad     ühiseid     varusüsteem loogiline     proovitarkvara     kaudu select     arhitektuuriraamistiku     materialized     kinnitamata     võimaliku     jagatud     rakendusprogramm     mudeliprofiil     omadus andmete     esitusviisi     veebitarkvara     funktsionaalse     relatsioonialgebra     märgistik     juurprobleem juurprobleem     klassidiagramm metoodika     isolatsioonitase ebaõnnestumine     video     teada     fagini     andmed andmebaasisüsteem     salvestusruum sisemise     lõhn halb     veerg     aspektis     tehnikaülikooli     update     triger     masinõpe     keel histogramm     süsteem replikeerimine     earthdistance     võimalik     minimaalse     lõhn räpane     ärireegel triger     deklaratiivne veerg     alusel andmebaasisüsteem     kirjeldatud     menüüelementide     anomaalia replikeerimine     detailandmed     sisendeid     kolmes     hägusa     sisend-väljund plokk     loendusfunktsioon     tõttu     concurrency     paralleelsed     tekitada     siin-arhitektuur andmevakk     süntaks relatsioonilise/sql     logimine normaliseeritud     heterogeenne     asukoht üheetapiline     töötle     tagada     andmeteadlased loogiline     projektsiooni     primaarsest     monoliit     tõstmine     jõustamine     tabel objekt-relatsiooniline     loomissamm arhitektuur     6nk     akende     vahendisse     strateegia andmebaasi     kahte     skeem-kirjutamisel     tabel tabelite     teemaks     koosnevad     vaated kolmekihiline     kasutatava     meenutada     odavate     domeen     poolel     vara     logi write     otsuste     andmekirjelduskeele     aadress     süsteem andmebaasisüsteem     juurdepääsumeetod     versioonid autonoomne     tegevused     väljapakutud     skalaarne     disain plokid     mässimine     prototüübis     skeem cassandra     analoogiaks     nälgimine     võetud     protsess bitmap     nägemuses     äriteave     sisalda     juhised     puudumine     ennetamine euroopa     pakkumine     modelleerimise     põhine     (oracle)     nõustussüsteemid     kirjutamise     domeene     ruum indeks     soft-state     workspace     genereeritav     kosk-mudel     tasakaalustatud     saaga     skeemi     täiustatud     leitakse     invoker isikuandmete     neljas     täitmisplaan loogiline     üks-mitmele     viiteterviklikkus     põhiandmed avaandmed     omadus skeem     ristfunktsionaalnelaia     a tootja     kirjeldab     suurandmed suurandmed     roll administraator     varundamine acidrain     rahasummade     pidevalt     kõik-ühes     primaarserver muutmisoperatsioon     analüüsitavaid     koormuse     puu ülesanne     elemendid     kokkuvõttefunktsioon konstant     rollid andmetega     andmebaasikeel objektsüsteem     filtreerimise_naidemdb     staatiline     mõnede     notatsioonis     tekkimise     tingida     plokk oracle     üldistusseoseid     place     alampäring where     andmebaasioperatsioon äriprotsess     ennik     normaalkuju organisatsioon     taastamine turvameede     diagramm scrum     loomulik     süsteem andmebaasi     väljaanne     ometigi     transaktsioon andmebaasi     server loogilisel     artefakt räpane     ärimudeli     lugemiseks     andmesõnastik     domeen andmebaasi     struktuuri     eelneva     andmebaasioperatsioonide     haldamine     serv nosql     veerg xml-andmebaasisüsteem     andmebaas;     kahekihiline     kõvaketas     raamatu     loomiseks     relatsioon     side     mudel artefakt     kitsenduse     faas andmesiire     vormide     väljakutse juhtparameeter     kattev     võrdlus     rakenduspakett infosüsteem     räsivõti     normaliseeritud     unikaalne     üksteise     seosetüübi     default     sõltuvustest     arendusmetoodika andmebaasi     makro andmete     evolutsioneerimine infosüsteem     large     operatsioon andmekäitluskeel     näidete     dokumentatsiooni     staatilisemad     ülikasutaja     eestikeelsete     valikut     tavapärasem     andmemahtude     normaalkujud     ligipääsu     materialiseerimise     ressursikirjeldusvorming     ärireeglite     sparql graph     ärimudel segment     analüüsimuster     etapp     tulemuseks     elutsüklit     kindla     aeglasem     ressursside     teenus rakendamine     alampäringutes     süsteem tabelite/relvaride     pl/sql     joonistega     olemasolevate     turvalisuse     koopia hajus     väärtus sql     tehnoloogia rollback/     protseduurselt kitsendused     skeem veeruperekondadel     sõelumine     piirkonnal     sidusus metoodika     nälgimine terviklikkus     varuandmebaas sihtandmebaas     ülatüübi     arendajate     sellest     ristkorrutis     pärimiseks     vabastab     geomeetrilised     ärivara     võrdlemine     seoses     süsteem serv     pilv vaba     lahendada lahendamata     pl/pgsql     edition     raiskamine     laiuse     hõre     muutmine disainitaseme     triviaalne     kirje     liiasus andmebaasi     programm rakendus     klausel alampäring     planeerimine     astet     uss     transaktsioonid dokument     operaatori     kirjeldamine     suhte     degenereerunud     tüüp meetod     suunab     kasutusjuhule     kitsenduste     kitsendus tabeli     arhitektuur loogiline     equijoin mittekorreleeruv     lindistus     defineerimisel     kliendi     migreerumine andmefailid     rollis     geograafiline     arvutite     rohkem     kellaaja     kuulub     trigeritel     availability     ühetaoline     peaksid     salvestusviis tõeväärtustüüp     disain     kataloogis     kapseldamine     muutmälust     andmemudel andmebaasi     indeks valikuline     definitsioon     andmebaas veebirakendus     keskkond     volitustõend parool     hajus replikeerimine     näiteprojekt     programm andmebaasisüsteem     andmeelement lukk     jaoks     toime     hoolitseb     alampäring count     ajatempli     evolutsioneerumine oracle-case     ettevalmistusala baastabelid     kasutajatel     muster osapool     järk     programmeerimine     võrk-     sümmeetrilised     omadus andmebaas     mudeliga     rollid infosüsteemide     funktsioon oracle     varju     transaktsioon asünkroonne     avaliku     järjekindlus     kindrali     muutuja sql-andmebaasisüsteem     turvaline     indeks indeks     tõstutundlike     põlvkonnad     tee     pärandist     lahendamiseks     veebilehitseja andmebaasisüsteem     utf- unicode     lõhkumata     turvapoliitika     olemitüüpidest     parool euroopa     saavutatakse     kohandatav koodi     pakub     segama     logivad     polya     hübriidpilv     liiasus nk     disainilahendust     oracle andmekäitluskeele     põhimõiste ettvõtte     põhjalikult     tehnoloogia     töökiirus tsentraalne     vastata     põhjal vaade     pääseks     protsess andmeait     iseloomustab     iseseisva     relatisooniline     andmebaasisüsteem väline     füüsilisel     rutiinid     andmekandja     keel rutiinide     formaadis;     keskmise     korrata     isolatsioonitase rakendus     kuristiku     sõltuvuse     magnetlint jõudlus     serialiseerimine kasutaja     põhimõiste objektorienteeritud     optimeerimine loogiline     tarkvarasüsteem andmebaas     näiteid     ristskriptimine     transaktsioon tõeliselt     optimistlik     mudelist     alampäring avg     kasutamiseks     trigerid     lukk terviklikkus     vahemikskaneerimine     comments     estimate     klassidiagramm disain     saate     metaphone     andmebaasisüsteem array     sisendit     pöördustee andmebaasisüsteem     viies     tabeleid     tipp kõik-ühes     välistav     süsteemiaanlüüsi     parameetrite     dimensioon     tarkvara rea     plokid loogiline     realiseeritakse     sql-andmebaasisüsteem objekt-relatsiooniline     laienduse     arvesse     kuuluvuse     read tuletatud     moonutamine andmed     relvar sql     võimalikud     distsipliin andmebaasi     +     vastav     salvestusmudel     võimekust     sql-andmemudeli     evitustoru     vähese     paremini     auditeerimisfirma     määran     killustuse     suured     teksti     operatsioon andmebaasikeel     osa järk     mitmeprotsessori     logi muudatuste     andmete     tarkvarasüsteem mashup     saavutamine     terviksüsteemi     klassidiagrammi     täidetus     muteeruva     tekitab     tugev     oskused vesiagiilsus     tingimuslause rutiin     regulaaravaldis     skaleerimine serverarvuti     süsteem andmejärv     agiilne     räsiväärtuse     replitseerimise     tõestatud     tarkvarasüsteem kuldandmed     põhimõtted     pääsupoliitika andmebaasiobjekti     loomissamm detailanalüüs     mudel     täidetavuse     programmiliides transaktsioon     põhjustab     tegemiseks     valdkonnamudel     võõrvõti     r-väärtus     operatsioon vahe     eesmärgiks     parameeter oo     onlain     kitsendused üleminek     sõna     võimekamasse     liidetav     kauem     nk andmete     andmebaas vahendaja     andmemudel rakenduste     hooldamine mudeli     granulaarsus     autentimine     andmetöötluskompleks     üldistusseost     allsüsteem rational     klausel self-join     seisundi     pakettide     tippude     teooria hooldamine     mõõdikud projektsioonid     jõudlus hetktõmmis     operatsioon lõike     serverid     tehnilist     edasilükatud     realiseeriti     vajadusega     kasutajalaliides klientprogramm     oldsql     mitmekesiste     turvameede andmete     etapp/faas füüsiline     võlg definition     kuhja     oht     objekt-relatsioonilisi     andmemudel rakenduse     välisühendamine     ühisosa     normaliseerimata     välisvõtmetega     diagramm projekt     liides parameeter     loendustüüp     ülevaade     ühtlasi     kirjelda     andmetüübi     vaade klientprogramm     veergudele     lähtuvalt     volume robot     päring rdf     värkvõrk     tehis tahtlik     entity-attribute-value     genereerimisel     täitmisplaan andmebaasisüsteem     tingimus select     muteeruv     operatsioon andmekäitluskeele     objektandmebaas     toetab     transaktsioon rakendus     andmeobjektid     artefaktid     lisandunud     sünonüüm postgresql     andmebaas kolmefaasilise     generaator     replikeerimine sõltuv     merge     pääsupiirangud     operatsioon query     unicode     viirus     turvapoliitika andmemuudatuste     omadus)     formaadiks     praktikumi     hulgad     andmebaasisüsteemide     elimineerimise     korporatiivne     põhinevat     suurem     klassidiagramm rakenduse     kihiline     tuletatud     info baastabel     sektsioonide     teisendusele     ligikaudne     loomulikult     ärianalüüs     olnud     realiseerimine     adjacency     skriptisüst     sql sql-domeen     kursori     skaleerimine     paljusid/kõiki     ülemineku     hulki     aines     statistika information_schema     lause andmekäitluskeel     mudel andmemudel     visuaalne     otsida     ühtegi     väide     strateegia execute     lainedus multiandmebaasisüsteem     hetktõmmis andmebaasisüsteem     tagab     eksistentsiaalselt     võrdlemiseks     vajadust     juhuslikke     sobiva     foreign     menüüelemendiks     nested     kasutamisel     skeem redis     skeem andmeait     aastatega     töötleb     arendus semantiline     ebaühtlane     autor     names     klassifikaatorid     õpingukavade     veebipõhine     eelistatult     muster klient     konsistentsus     peegeldub     teisendada     juhiseid     põhiolemitüüp pidevvalmidus     paar ajaseeriate     kiskjalikkust     haldamisel     tüüp kitsendus     dokument     elemendid pilveteenusena     sprindi     privaatne     funktsioonil     päringusüsteemid     tabelid/     rakendus andmebaasisüsteem     lõhn)     konformismianalüüsi     tarkvara     sinise     väljapool     hääletamise     tekstitüüp sql     ärimudel rea     moodustavad     riigi     faili     süsteeme     andmebaasipöördus     precision     intelligentne     taaskasutamiseks     funktsioon andmebaasisüsteem     korduste     liiga     pöördustee sql-andmebaasisüsteem     väärtus kehand     kontrollitud     andmed varukoopia     protokoll     üldistus     salesperson     veebipõhiseid     nõrkus     kitsendus sisemine     kommentaaridega     märkimisväärne     lo_export     puuduseid     tehnilise     stiilileht     sessioon     variatsioon     järjekorrast     eeltingimus     metamodelleerimise     võidakse     esitamine     triger andmebaasi     veergude     taastatavus     prügikastis     osaliselt     libreofficebase     klahvikuulaja     koostada     objekt-relatsioonilised     silotornid     palju     vähemalt     nimetamise     identifitseerimine     käivitav     andmebaasiobjekt minimaalse     suurandmed     standard     realiseerimiseks     kodeering     andmemudel sql     kasutav     tahtlik tehniline     protseduur unique     klass=tabel sql-domeen     sidemeklass     disainimuster muster     lõppkasutaja     failide     manusandmebaasisüsteem     eesmärk index     tabel sql     baastabel viitade     ridadele     õiguse     muudetakse     tekkimiseni     ülejäänud     peitmine     anomaalia mitteserialiseeritav     andmebaasisüsteem sql     väärtused     andmebaasirakenduste     keelelise     disainimustrite     andmebaasisüsteem orm     erisus sql     pilvandmetöötluse     pg_dump     nimede     registrisse     poolühendamine     tabeli     pakett sql     teisendusreeglid andmebaasi     täielikult     krüptosüsteem     pilv hetktõmmis     väärtustele     veeru     fakt     zachmani     sql-andmebaas     kuumvarusüsteem tilkumine     osade     inspektsioon     analüüs kitsendused     ühendamine liitindeks     killustamine     sõnastikrünne     sql-andmebaasis     muutmälus sql     intersect     ontoloogia     esitletud     varundamine/taastamine rakendusliides     kirjeldan     lähteformaadis     vahendaja     pöördustee     defragmenteerimine     sql pl/pgsql     vältida     operatsioon naturaalühendamine     on     mitmevaateline     mastaapimine     korter     lihtsustada     kvaliteet ligipääsetavus     lause tühistamine     fragment semantiline     nõuded     kaksikute     räägita     väljakutse     bitine     nähtamatu     andmemaht tuletatud     hilisemaks     põhimõiste andmete     c cap     haava-oota     disain turvameetmete     baasrelvar andmekäitluse     andmekirjelduslaused     protsess serveri     ümber     liidu     loendtüüp     kurssi     mudel)     lahendus muster     intressidega tagasi     ehitusplokk     veerg veerg     mitteterviklik isejuhtiv     system     mõjutab     režiim sql-transaktsioonide     refaktoreerimine refaktoreerimine     ringi     registreerimisel     tüüpimine sql-domeen     reverse     päringud andmekaevandamine     toega     puhas     riimuv     deklaratiivne kolmekihiline     rakendusliides andmebaasisüsteem     projektsioon füüsiline     olemi     päringud andmeaitade     indeks füüsilise     organisatsiooniline revideeritavus     rollback/     normaliseerimine sql/relatsioonilise     ajalugu     metoodilist     kood     üleõlapiilumine     ujukomatüüp     prototüüp     formaadis     individuaalset     tarkvarakeel modelleerimiskeel     andmebaasiobjekt insert     näide     tulemid     langeb     lähtekood halvad     midagi     kuuluv     checking     nimega     paarist     accessi     hindamine index     kanda     muster kasutajaliidese     päris     snapshot     lekkivate     põhilised     põhjus     profiil euroopa     vajada     baastabelites     üldvaate     esmaselt     märgend     kirjutamine     omandvara     eksportimise     andmebaas andmeait     kolmik graafidel     juba     vaja     kahe     laused grant     kolmik suurandmed     dokumendipõhine     optimeerimismoodul     roll kaitse     indeks kasutaja-defineeritud     nimetu     eemaldada     andmekuup     ülevaate     erinevatel     kutsudes     teatavasti     soovite     point     võti-väärtus     kõigil     tabeliplokk     java     triptühhoonia     operaatorid     paralleelprotsessid     kaart     indeks bitmap     õigus roll     soe     ühendamissõltuvus nk     andmesiire halb     option     rutiine     teenustepõhine     järk lõppkasutaja     hetktõmmis rakendus     vastuvõtmist     sisuks     mitmesse     kursor funktsioon     alter     ärimudel fair     otsingutingimus ühendi     kõige     selectinto     kontekstkommutatsioon käideldavus     sotsiaalse     võti     alustamise     privileegid     invoker     probleem oracle     trigger     konstruktor     indeks relatsioonialgebra     tingimus     leidmine     teostatakse     nii     pakett sql-andmebaasisüsteem     teadmiste     andmetüüp postgresql     failitaseme     isiku     gql agregaatidel     tingimuste     andmesaatkond andmebaas     c informatsiooni     salvestusviisi     pilv andmebaasisüsteem     operatsioon loogilise     andmekirjelduskeel     lokaalne     lause select     kasuajaliides     üritab     taaskasutatav     tüüp integer     andmine     raskustest     pakendaja postgresql     microsoft     draiveri     põhimõiste nurimuster     paks     hajus     kirjeldus iteratiivne     autonoomsed     suudab     protseduuride     loogikaoperaator     kattuvad     esineb     märk     eeskuju testimine     kobar vertikaalne     programmeerimine andmebaasisüsteem     viirusetõrje tehniline     sql neoj     kontseptuaalsel     andmebaas kontseptuaalne     genereerida     süsteem integratsiooni     üldine     koondamist     kannab     kontrolli     sql-andmebaasisüsteemide     alates     etalonturbe     disainile case     transaktsioonile/     kihtides     uneuuringute     raha     nimetamine     päis b-puu     andes     normaliseeritavate     mitteföderatiivses     tähtpäring andmejärv     realiseeritava     transaktsioon atomaarsus     fantoomkirje     antimuster tehniline     ametliku     sõnad     transporditav     source     meetmed peletus     logimine üldine     ajatüüp     differences     forward     iseteeninduslik     group     andmekvaliteet andmebaasisüsteem     pilveteenusena     indeks andmeaitade     andmemudel andmebaasisüsteem     trigeri     pakett baastabel     pääsupoliitika sql     vahetamise     küsib     võrdlusena     tüüp ref     kiirendab     alusel andmebaas     plokiahel     select     kodeeritud     partnerluse     tabeliruum logifail     ettekande     kirjeldada     registreerimine     kasutusjuhud case     andmebaasis serializable     viimane     sõlltub     mõista     tüübikonstruktor tüübikonstruktor     arvude     kontrollimatu     käideldavus     action     optimeerimine semantiline     generaatorid     esinemine     koerte     baastabel postgresql     evolutsioneerimine     hadoop sql     seosetüüp     table     grant     räsiväärtustel     revoke     operaatorid/     värskendamise     keelde     andmejärv andmete     lõputöö     normaliseerimise     järeltingimus     viga tugev     dialekt tuletatud     sõnastikrünne andmete     link föderatiivne     tehnika     kasutusjuht     option tabel     võlg paindmetoodika     replikeerimise     võib     rikke-eelse     keerukus     operatsioon andmetele     eeskätt     värskendamine mikroteenuse     eelkinnitamise     sisemise     lahenduse     kollektsioon     situatsiooniline     skalaarsed     kirjeldavad     lipik     equijoin relatsioonialgebra     isikukood     nende     eesmärk deterministlik     rakendus veebiserver     katsetamiseks     turvameetmete     ühisloome     tüüp objekt-relatsiooniline     tagasiulatuv     kataloog     andmebaasisüsteem klientprogramm     isolatsioonitase acidrain     ülalt-alla     millised     eksemplar segment     sql sql-andmebaasisüsteem     extensible     oracles     tagamine     sql     väljade     andmesiire register     failid sõnastikrünne     uurimiseks     tõstatatud     andmebaasikeel sql/pgq     disain transaktsioonanalüüs     skeem serv     andmekäitluskeel veerg     kui     disainimuster müük     iteratsioon korrutatav     salvestamiseks     keerukamaks     tagasirulimine read     allikaks     ärimudel     strateegia kasutaja     osa     andmebaasisüsteem objekt-relatsiooniline     sorteeritud     eesti     relatsioonilist     praktiline     logi hajus     järjekorra     tekstide     kompilaator     triger transaktsioonanalüüs     seade süsteemi     süsteem graafi     deklaratiivne rutiin     sisendiks     toeta     ennast     täistekstiotsingute     lause rünne     tekst     operatsioon kogu     varuandmebaas räsiväärtused     lahusus veergude     põhiosa integratsiooni     eneseanalüüsi     kaskaadne     artifacts     parandamise     operatsioon funktsionaalne     ebaõige     mestimispuu     tabelifunktsiooni     põhiolemite     kahevalentne     elementaarne     sageli     andmebaasisüsteem rakendus     allapuurimine     väite     atribuutide     poolt     kohandatud     pakett programmeerimiskeel     server replikeerimine     funktsioonides     rünnak mitteserialiseeritav     ajakarbi     arvutada     loodud     genereerimise     insert tugevdus     turvalisus andmete     eristamatuse     tabelid olemitüübid     binaarfail     äriloogika     seisukohti     andmebaas integratsiooni     tiražeerimine     refaktoreerimine arendusmetoodika     pikkusega     generaator logitabel     edasiarendamist     järjekorras     viite-atribuut     juhtimisotsused etl     mudelid indeksid     puutumatus turvameede     kokkusobimatus     kodeering märk     suppliers     kahendotsing     pärast     tehnoloogia vaba     kiirendada     avaldis sql     optimeerimine optimeerimismoodul     välistamise     joini-sõltuvus     kahes     committed     kontrolliks     andmebaasiüsteem segment     kokkuvõttefunktsioon     replikeerimine vertica     mittetäielik funktsionaalne     edasiarendamise     vaikeparool     tüüp muutmisoperaator     saritoode     lähemalt     veebiliidese     süsteemikataloog arendaja     lausetaseme     koskstiil     plokk tabeliruum     haldamiseks     sündmus nurimuster     andmekvaliteet andmebaasi     normaalkuju andmebaasi     hübriid     värskendada     pakett avalik     exclude     hotellide     heaks     lihtsam     except     account     manageri     saaks     truncate     andmesaatkond     isoleeritus transaktsioon     põhjaliku     elementaarteenusena     lukustamine     infosüsteem andmed     denormaliseerimine     kollektsioonitüübi     mudel allsüsteem     korreleeruv     information     pöördub     korduv     taandarenenud     indeks andmete     ahela     arhitektuuri     reaalaja     dekomponeerimine     tavalise     lause     klientprogramm andmebaasi     veerule     õigused     lumehelbeskeem sotsiaalvõrgustikud     tuntakse     manifest     arendus andmebaas     navigatsiooniline     massiivitüübi     kaota     objektile     tüüp newsql     kolmeastmeline     perekonda     statistika andmebaasi     väljakutse lähteandmebaas     kinnissõna     switchboard     couchbase     operatsioonid     rakenduspakett detailanalüüs     andmekaevandamine     õigus sql     meelde     turvalisus turvameede     string     säilitatakse     koondamine     jooniste     andmebaas konsensuse     ajatempel andmebaas     determinant ortogonaalse     lauset     triger trigeri     commit     alamaruannete     lukk andmebaasi-     käikuandmine brin     lugemise     oracle     märgistik glüüf     väärtusesse     sql json     rakendusliides kasutaja     andmebaasidel     vähendada     nõudmised     multi-version     asukoht andmete     algatamine     päis relatsiooni     disain indeks     tüüpe     hallata     lähteandmebaas andmesiire     filtri     oo     pilvraalindus     võimekusest     kasutusmallmudel     võrk-struktuuriga     laused objekt     hetktõmmis postgresql     serverarvuteid     struktuuriga     kuuenda     tabel drop     tekstis     juhitavad     algoritm sparql     põhimõisteid     käivitumisel     protsess hadoop     kasutusvaldkond graafidel     vahend case     prototüüpimise     andmebaasioperatsiooni     millega     andmekontrollikeel     samaaegse     olema     turvalisus reapõhised     app_user     lähtekoodis     sidemeklassi     kitsendus struktureeritud     kustutamise     püsisalvestusse     andmemuudatuste     defineerimiseks     operaator tutorial     käigus     klastrite     veerg päringus     lause tabeli     võlg tehniline     osaliste     andmebaasiobjekt pääsupoliitika     vöötimine     operaator group     põhiomadus     valupõhine     lahendamine replikeerimine     lähtekoodi     alusel andmekäitluskeel     põhjal     otsustussüsteem     tüüp muutuja     tehised arendusmetoodikate     interpreteerimine lause     üldotstarbeline     multiversioon-     ühtesulandamisel     ressurss vertikaalne     monoliitne     tähenduseta     information_schema kolmekihiline     nõuab     sql-keeles     poolne     manustatud     lause vaadete     student     kokkuvõttefunktsioon alampäring     elutsükkel operatsiooni     alamkategooriad     kanaarilinnu     puhvrite     teisenduse     programmeerimiskeel projektsioon     lause õigus     teoreem     kitsendus with     leitud     näites     kasutamise     teadetepõhine     pakendaja     valmis     ajamasin oracle     volitustõend tugevdus     kontseptuaalmudel     arendajatel     üks     lause optimeerimismoodul     järjestus teenus     ajatempel     kitsendusega     ajutised     kontrollimatult     dokumendipõhist