Kodulehed
[346] - Andmebaaside lisamaterjalid
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Avaleht

Valik materjalidest
Minu lemmikud
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Sõnapilv

Millest materjalides kirjutatakse? Mida suurem tekst, seda rohkemate materjalide metaandmetes on seda sõna kasutatud.

  kohustuslikkus mittevõimalik     hulgast     portfelliteooria     fail     tüüp avaldis     arv     operatsioon equijoin     hotel     atomaarne     topoloogia replikeerimine     skeem kooskõlalisus     eraldiseiseiv     schedule     dimensionaalne     autor     kriis     tuum     replikeerimine mitme     funktsioon väljundparameeter     koosneb     minimaalõiguste     eeldada     transaktsioon tõeliselt     ressursikirjeldusraamistik     salvestusviis tõeväärtustüüp     grupeerimine     sõltumatus kontseptuaalne     tulemuse     dokumendist     olemasolu     transaktsiooni     ajamasin oracle     lõuend     vajada     liiasus relatsioonilise/sql     kustutamiseks     sihiks     kuum     sõltu     keerukus arendusmetoodika     dokumendipõhist     poolvahe     autode     mineviku     kindlaks     andmekogu     modelleerimine     atribuut relatsiooniline     vastavust     mittekohustuslik     pakkuma     kaudsed     vahemikskaneerimine     oleva     paikenda     avatud-suletud     seisundidiagramm crud     ettevalmistav     kindralite     partnerluses     tuntakse     andmebaasirakenduste     diagrammilt     arvestus     andmebaas andmeait     tabelisse     tekkimine     meede     erinevates     mudel refaktoreerimine     muutmälus sql     volitatud     modelleerimiskeel     andmebaasisüsteem sql     algpraool     protseduurses     sql-andmebaasisüsteemi     õiglane     sünkroonne lugemisoperatsioon     modelleerimiskeel optimeerimismoodul     tingimuslause rutiin     põhimõiste     tagasi-     suund põhiobjekt     süsteemikataloog     andmebaasipöördus     definer     protsess andmevaka     skeemi     algatamine     andmebaas oltp     sõnastikrünne andmete     standardiseeritud     segment     riiulilt     tegevused     turvalisus turvameede     tabelid/relvarid     probleem muster     tervet     triger triger     skeemis     tavalise     anomaalia mitteserialiseeritav     suurenemist     striimer     mõeldud     standard nosql     operatsioon transaktsioonide     tingimuste     lindistus     eelduseks     isikusamasuse     püsisalvestamine     impordi     5nk     arendajatel     tupik sql-transaktsioonide     massiivitüüp     rakendus veebiserver     mudelid füüsiline     optimeerimine semantiline     süsteem lähtekood     bukett     platvorm     andmetüüp andmebaasioperatsioon     põhiolemite     kontrollimise     migreerumine     tunnus     tabeliruum     disainimustrit     pgapex     lähtekood taasta     ärimudel rea     erinevate     omavahel     arvestada     allsüsteemidest kontseptuaalne     kuhja     sõltuvus refaktoreerimine     tasakaalustatud otsing     erisus konstrueeritud     vahetus paxose     ranking     rakenduste     põhimõte mittehajus     agiilne     deklareerimisel     lisavad     äriteabetarkvara     normaalkuju sql/relatsioonilise     vahendaja     graaf     piisav     tüüp süsteemi-defineeritud     reatüübi     suletud     office     andmebaas integratsiooni     kaasamise     operatsioon vaade     andmeait     käivitab     aines     varuandmebaas jõudlus     operatsioonide     täielikult     paljusid     postgresql_yhendus     sisalduda     juurde     dekomponeerimine nk     pannakse     ajutised     postgresql     kettalt     põhiobjektid     pakett     lõhkumata     hästi     üldiselt     skaleerimine serverarvutite     kasutata     indeksid     kasutuse     projektsioon füüsiline     dünaamilisemad     tüübil     motivatsiooni     keerukad     primaarvõtit     teenus elutsükkel     täiustatud     terabaidid faktitabel     objekt-relatsiooniline     oo     invoice     normaliseeritud     bitmap-ühendamise     eduvpn     kodeeri     võtmesõna     välise     näidete     liiasus nk     ennustab     deanonüümimine     puhtad     meetodid sql     instituudi     deklaratiivselt analüüs     replikeeritud     mudel case     ainult     värskendab     andmekaevandamine andmete     laadimiseks     paks     lahendustel     tüübiks     vaba     tuletatud     inimkasutajale     maskimine     andmesoo     tüüp korteež     tuvastamine     revoke     scale     ristfunktsionaalnelaia     metoodika     kontrollfail     objekt-relatsioonvastendus meetod     väide     tehised     masinõpe füüsiline     panga     ülejäänud     turvameetmete     meetod objekt     nuodb     optimeerib     mittejärjestikuline     disain loogilise     xpath     kategooria     allikast     stiil refaktoreerimine     põhiomadus     kasutajate     korrapärane     päis relatsiooni     süsteemne     andmekontrolli     põhimõtete     andmebaas kasutusjuhtude     server veebirakendus     ressursside     lahendamine lugemisoperatsioon     eraldatud     kaks     vihje andmebaasisüsteem     andmemudel detailanalüüs     ajakarbi     teostada     operatsioon alampäring     hulki     asukoht hajus     üldvaate     allsüsteemile     erand     näiteid     mittehajus     veebipõhine     assertion     andmesiire jõudlus     vähendada     tühistring     struktuuri     programmiliides     arhitektuur füüsiline     kavandamine avalik     tarkvarasse     foreign     räägita     lahusus kobareelnõu     pilv matemaatiline     kellaaja     tehis     paranda     arendusmetoodika andmebaasi     lahendus atribuudid     trigeritest     andmebaasiobjekt õiguse     andmebaasisüstem     lainedus multiandmebaasisüsteem     õiguseid     andmebaas cap     operaator muutujale     failis     klausel atomaarne     ühtesulandamisel     leidvate     tõstmine     unustatud     skoop     analyze     baastabel viitade     kood oracle-case     käsitsi     viiteterviklikkus     formaadi     otsingu     trügimine     aktuaalsed     registreeritud     ühendamissõltuvus sql/relatsioonilise     kirjeldus     mõõdikud projektsioonid     kodulehel     statistika hash     multiandmebaasisüsteem     pl tabel     veergude     skeem     arhitektuuriline     võrkmudel hierarhiline     tarkvarakeel jagamine     andmemudel võrkmudel     prototüüpimine     best-estonia     süsteemiarendus     jaosvara     kvaliteet andmete     aitama     panemaks     agregatsiooniseos     juurdepääsumeetod     systems     reeglitele     offlain     andmepüük     uncommitted     tüübikonstruktor atribuut     holap     sarnane     serv nql     andmeväärtuste     tegevused struktureeritud     vahe     raha     arhitektuuri     sisendit     tööruumis     käikuandmine andmebaasi     alternatiiviks     süsteem olemi-     põhjalikkuselt     lähe     ilmnesid     sektsioonide     oht turvarikke     normaliseeritud andmete     operaator struktureeritud     teadma     andmemudelist     hotelli     nimi mittevõimalik     linkimine     eksemplaridel     koodiga     royce     värskendamise     tabeliruum mäluruum     antimuster tehniline     relatsioon valdkonnapõhine     isikunimede     volitustõend     süntaks     pigem     andmevaka     testimine     tehis koodigeneraator     käideldavuse     välisvõtmete     sales     eneseanalüüsi     etapp/faas oracle     föderatiivne     külgnevusnimistu     vasakpoolne     veebiliidese     descartesi     andmebaasikeel graaf     pöördprotsess     põhimõtted     gql objekt     seisundisse     kuuendal     side     päringutulemuse     protsessivaade     id     andmetest integratsiooni     keerukamaks     suurandmed suurandmed     algataja     tasakaalustatud maksumuspõhine     logi lukustamine     andmebaasimootor andmebaasisüsteem     standardile     tehnoloogia     seda     tüüp baastabel     lõhn)     andmemudel rakenduste     hilisem     seose     invariant     analoogiaks     endas     indeks vaade     üldpõhimõtted     muudmine     seadusandlus plokiahela     sql pl/pgsql     lehviku     ajaseeriate     päring     seade süsteemi     adaptiivne     allsüsteem andmebaas     andmeaida     käivitusparameetrite     manageri     function     lähteandmeid     detailandmed indeksid     baasmuutujate     leping funktsioon     mõlemad     baastabel vaate     tehnika     väljalase     profiiliga     õppeaines     lõpus andmebaasisüsteem     ressursi-indikaator     hoolitseb     group     krüpteerimine rutiinid     käsitletavale     teisendamine andmebaasisüsteem     avastada     alamandmebaas andmefail     kasutusjuhtude     pealetuleku     kodeering koodipunkt     vihje maksumuspõhine     tellimuste     alampäring count     eraelu     klass=tabel sql-domeen     statistika analüüsi     andmebaasisüsteem andmefail     muster arhitektuuri     rahvaviiside     disainiprobleemidele     surrogaatvõti     utiliit     arvestab     operatsioon funktsionaalne     rakendatav     pidevintegratsioon     state     suhtetüüp     insert tugevdus     andmebaas nõrkus     turvaauk omanduslik     internet     järk infosüsteem     mitmekomponendiline     defragmenteerimine     nimede     märgend     etappide     juhised     asünkroonset     täitmine adaptiivne     baitkood adaptiivne     operaator atribuut     tagasirullimine     standard     tööplaan tagasivaate     sql-andmebaas     heuristika     identiteedi     hooldamine mudeli     analüüsib     abistav     problems     põhineb     allikas     täiendavaid     eesmärgid     tipp graph     päris     andmebaas andmebaasisüsteem     trigerid jaosreplikeerimine     detailimine     säilitamist     segmendid     relatsiooni     hoida     rünne rutiinid     uneuuringute     pakkimine avatud     pakett baastabel     otsingutingimus andmekirjelduskeel     krüptosüsteem     relatsioonilise     alamandmebaas     õigus vähenda     relvar hulgateoreetiline     mudel andmebaas     hetktõmmis kitsenduste     üheks     näiterakendus     sql sql-domeen     serverarvutite     toimuvad     režiim     suhtes     allhhanke     vaheline     source     hulkade     andmebaasisüsteem orm     klientprogramm rakendus     rünnak avalik     kirjutatakse     koostada     kontrollib     andmebaasisüsteemis     isikukood     rutiinid     information_schema kolmekihiline     indeks loomulik     toetama     andmebaasisüsteem muutuja     tähtskeem andmeait     täitmisplaan     reguleerib     rünnak sql     tehis sotsiaalne     tüüpiline     valmib     reegli     hõiva     supervõti     kahendobjekt     vigade     osaline     juhul     lo_import     andmehoidla     protseduurne kokkuvõttefunktsioon     errata     arhitektuur loogiline     keel relatsiooniline     optimeerimisest     connectivity     kahjuks     lause tabeli     isolatsioon     liiasus andmebaasi     olemasolevate     atribuudid tüüp     komplekt     õigused     results     logistruktuuriga     lugemiseks     evolutsioon     vara andmed     programmeerimine     variatsioonidele     eesmärgiks     geodeetiline     turvalisus triger     paralleeltöö andmeaitade     andmebaasisüsteem disain     olemitüüp     programmeerida     andmevoog     täitmisplaan sisemise     dokumendi     lülituskilp     ebapiisav     hõlmab     kvoorumi-põhine     kokkuvõttefunktsioon     sql-andmebaasisüsteem sql     järgi     tehnikaülikooli     rakendamisest     transporditav     andmebaas kontseptuaalne     parameetrite     füüsiline reapõhised     töötleja     tekstiobjekt     kaskaadne     meetod     hetktõmmis informatsiooni     lepingud tabelid     genereeritav     keerukamad     kitsendused     seitse     vahend objekt     selgitatakse     näiteks     ebaõige     nimi tabel     süsteemianalüüsi     millised     release     makrot     kokkuvõttefunktsioon select     kinnitamine autonoomne     operatsioon piirang     sisevaade     tööruumi     kasutusvaldkond graafidel     amazon     hübriidne uml     keel sql     levenshteini     mõjutab     küsib     kasutatavad     dimensioonide     transformation     disain füüsilise     andmebaas lukustamine     rutiin mittevõimalik     generate_series     strateegia revoke     andmevakad     ainevaldkonna     salesperson     zachmani     kauem     faas andmebaasisüsteem     rakendada     krüpteerimise     kuuluv     puhvrite     andmesiire     rakendusega     loeb/kirjutab     operatiivjuhtimiseks     tipp     lause optimeerimismoodul     veebiliidest     poolel     süsteem graafi     rowid     andmebaas andmete     ajatempel     genereerimine     päringupuu     osa     peaks     kitsendus andmekäitluskeel     rüsinameister     metoodilist     singli     tegemist     vahetus tõeliselt     registreerimise     pilv uml     volitustõend tugevdus     operatsioon lugemisoperaator     massiiv xml     ettevalmistus     disaini     hulka     kasutamisel     täitmisplaan loogiline     concepts     turvameede andmebaas     (protsesside     omandvara     taastamine isejuhtiv     sündmuste     teisendamine keel     api-liides     tabelist     kestvus     printsiip multiväärtuslik     nimi turundus     lisamine     disain denormaliseerimine     korteež     füüsiliste     tabel vahe     tekkinud     ekool     relvar relatsiooniline     lause füüsiline     metafoor     uue     vabastamine     andmekaevandamine     muuda     võetav     serveritu     teoreem normaliseerimine     nõudeid     jätta     lause transaktsioon     marker     põhinevad     kõigepealt     deployment     kuvada     relvar/tabel     sql-andmebaasisüsteem objekt     faas andmesiire     teemades     käivitamiseks     andmekäitluse     esituste     õigus sql     andmebaasides     pakett programmeerimiskeel     indeks kitsenduste     strateegia andmekontrolli     relatsioonalgebra     välja     mapreduce andmeait     struktuurist     andmebaasisüsteem manusandmebaasisüsteem     milliseid     faas     pgql ajaseeriate     võimekusest     bütsantslike     kolmefaasilise     sql kitsendused     pöörd-     lõpus serialiseeritav     loomulikult     summa     hooldamist     vahetamise     tüüpi     puhastamine     varray     rikutakse     erijuhus     kitsendus tüüp     olulistes     sql identiteedi     alamosa     suunab     jõustamiseks     arusaadavus relatsioonilise/sql     sql alamtüüp     mudel kasutaja-defineeritud     arendus semantiline     kasvavalt     isehäälestuvus     lisandunud     alguse     rakenduspakett detailanalüüs     rollipõhine     korduste     järjestus teenus     andmebaasisüsteem     kvaliteetsete     infoturve     kauboi     toimetulema     varukoopia soe     kood     tõrkesiire replikeerimine     mittereserveeritud     osa järk     andmevood     andmebaasiobjektid     kafka     app_user     trace     tööplaanid     korduv     teisendamise     elementaarne     jagamiseks     väljatöötaja     siseskeem     andmebaasisüstem kahefaasilise     eksport/import     ametlik     ühtlane     petabaidid andmevakk     genereerimisel     soft-state     selgitab     eksemplar ärivara     nutistu     couchbase     student     ortogonaalsus     rühmitamine     rollid andmetega     konflikti     asendamist     agregaat nosql     mudel sql-andmebaasi     toimuvate     tabel postgresql     sätestatud     lumehelbeskeem     vähenedes     action     stiilileht     serv nosql     avaldis sql     plokid füüsilise     näites     server loogilisel     terviklik konverteerimis-     mälu objekt     ülesande     klausel avaldis     esitab     infovajadus andmekäitluskeel     uuritakse     tüüp tabel     printsiip     lõputööst infosüsteemide     taasta     olema     sarnasuse     ühtegi     kavandamine     ettevalmistamine masinõpe     seadus rollback/     krediidi     system     induktsioon     välkmäu     predikaat     funktsionaalse     tarkvaraline andmete     indeksid andmebaasis     platvormidele     andmebaas tootja     andmekäitlusoperatsioonide     isolatsioonitasemed     arvude     equijoin mittekorreleeruv     üldine     lähtekood tehniline     äriarhitektuur infosüsteem     public     server     kliendile     hetktõmmis oracle     andmemuudatus     atribuudid case     koostatud     üritatakse     resource     värskendatud     peetakse     rr_mall     üleõlapiilumine     klient-server     pildid     tooteomanik     seisundidiagrammi     defineerimisel     võrdsus objektid     kvaliteet objektorienteeritud     ajamasin     autonoomne mitteföderatiivne     mis     replikeerimise     süsteem võti-väärtus     jaotust     sessioon     transaktsioonid dokument     ümbernimetamine     mitmevaateline     aastatega     asukoht andmete     faas hajus     tarkvarasüsteem kuldandmed     planeerimine     terviklikkus     eest     peidetud     võimekusega     võltsing     turvalisus     nägemusest     stringide     sihtandmebaas disaini     räsisõnastik     haldamiseks     kokku     statements     triger sql     meetod objekt-relatsiooniline     arhetüüp nurimuster     mudel scrum     ennetavalt     raamatud     tuvasta     otsesed     rahasummade     sisaldama     metamodelleerimise     põhilised     kasutajaliidese     võimalikult     ristkasutus     murdskriptimine     lahusus komplekt     format     meelde     digitaalne     sequence     konkurentsjuhtimine terviklikkus     saared informatsiooni     engineering     andmebaasisüsteem väline     vastuvõtmist     sõne     katsetamiseks     sisalda     andmeteadlased loogiline     /     mõnikord     vihje histogramm     tüüp massiivipõhine     turvateadlikus konfidentsiaalsus     conway     pakendaja komponentandmebaasisüsteem     märgistik unicode     ontoloogia     proceedings     lukustamine isolatsioonitase     objektile     strateegia rida     statistika üleminekusüsteem     variant     klausel ühendi     baasmuutuja     veebisaidis     kirjeldamine     anomaaliad     veerg päringus     varusüsteem loogiline     baastüübil     modeler     raamatupidamise     histogramm maksumuspõhine     võiksid     arendamiseks     standard konfliktide     vastus     andmebaas seadus     laused grant     heathi     selleks     sql-andmebaaside     räsiveerg     intersect     dokument agregaat     kataloogis     andmemudel sql-andmebaasisüsteem     töötlemist     algatab     omistamise     arenduse     kasutama     teoreem     create     binaarfail     kattumatus     kokkuvõttefunktsioon equijoin     programmeerimiskeel     tallinna     teemade     asukoht üheetapiline     andmebaasisüsteem objekt     evolutsiooniline     avaldis     elutsüklit     põhinevat     andmemudel d     keel parameetrite     ülekanduv ühendamissõltuvus     lähtekood halvad     ülesehitus     objekt-relatsioonvastendus     mägimurrak andmeaitade     tööplaan rakendus     tõlkereeglistik     paindmetoodika rational     üks-ühele     andmehulgad     truncate     rakendus     slaidid     modelleerimisvahendis     juurkasutaja     andmed andmebaasisüsteem     vormingukeele     korteeži     loendtüüp     andmemudel plokid     mitmest     andmebaas reataseme     tarkvara andmebaasi     võimalike     poolühendamine     toode     tehingute     binaarne     külm     masinkood füüsiline     primaarsest     seanss     rollid krüptograafiline     ehitamine soe     koostamise     selgrooks     probleemikeel     hargsalvestus     veergu     tuleb     võimalustest     informatsiooni     koostama     mitteterviklik     unikaalse     omadus andmebaas     aluseks     kompileerimine interpreteerimine     salvestatakse     ja     baastabelid     oht     pöördprojekteerimist     crud     imperatiivne töölaua     mudel allsüsteem     tabelite     varem     käsitleta     erinevat     tuvastada     süsteemide     suurema     täieliku     update     blokeeruv lokaalne     hetktõmmis rakendus     employee     maailmaaeg     distsipliin disciplined     kasutatavuse     andmekäitluslaused     kaartiga     anonüümne     andmebaas hajus     ühendamine liitindeks     laused     versioonidesse     algoritm föderatiivne     veebirakenduse     andmed integratsiooni     etapis     klahvikuulaja     allüürnike     security     andmebaas     graafikaprotsessor     lause andmete     strateegilise     soovitud     scan hash     sõltuvus tabelite/relvaride     pilv hetktõmmis     kahendotsing     kitsendus sql     ennik     päringuid     tabel tehniline     peeneteraline     lühike     juurutamine     teoreetilises     atomaarsus     poolt     normaliseerimine sql/relatsioonilise     kasutaja     andmetöötluskompleks     tööplaan mitteserialiseeritav     koodigeneraator hooldamise     mille     ärimudeli     lähteformaadis     avastamine     väli     kvaliteet täielikkus     arvule cardinality     realiseerb     sparql graph     töökiirus     keerukus paindmetoodika     põhjaliku     tehised arendusmetoodikate     alamkategooriad     paneb     raaltehnoloogia     jagab     vahel kasutaja-defineeritud     esmane     määran     smallserial     enne     funktsioonis     pakett sql     fail vaba     põhjustada     jooniste     skeem predikaat     teel postgresql     disain plokid     teisendamine     primaarvõti     reapõhist     näidisprojektide     regulaarne     generatsiooni     nõudmised     detailne     fragmendid funktsionaalsuse     kaudu vaate     töötamise     peegeldab     string_agg     magajad     otsimise     liiasus     enterprise     registrid;     kitsendus struktureeritud     pakkuda     erinevuste     mahukaid     hulgaliselt     etapp/faas füüsiline     lainedus föderatiivne     lukk     dialekt lõige     slaidide     tagastav     võimalust     tabeliruum litsents     programm     materialized     jagamine     4nk     võimaluste     acidrain     räpane     loomissamm pädevusala     põlvkonna     lahusus sql/relatsioonilise     jagatud     andmekirjelduskeel     vastata     tabelid ankurmodelleerimine     parim     tüüp objektorienteeritud     indeks relatsioonialgebra     tähendusega     bakalaureusetöö     tuuakse     (kontseptuaalse/loogilise/füüsilise     loendusfunktsioon     surnud     süsteem tehniline     lause select     kasutajanime     boyce/coddi     sissejuhatus     logivad     skeem vaade     skeem veeru     lähtekoodi     statistika andmebaasi     homogeenne     saared     dünaamiline füüsilise     terviklikkus mitme     pääsupoliitika sql     andmekirjelduse     tekkimiseni     surrogaatvõtmete     plokkides/failides andmesiire     tegutsejad     kasutamist arendaja     algoritm logide     tabelifunktsioonid     andmekaitse andmebaasisüsteem     sarnaste     kommutatiivsuse     kollektsioon     andmebaas homogeene     keel     seisundidiagramm strateegiline     viite-atribuut     definitsioon     segmendid open     suhe     tabelite/     varchar     elukaar     arvutab     tagasipööramine     muutmise     operatsioon select     types     alternatiivi     lähtekoodiga     kindla     andmemuudatus triger     muutujate     hooletus turvameede     andmebaas hadoop     ülelaadimine     kokkulepe     replikeerimine vara     efekt kose     registreerimine     kooskõlas     andmebaasisüsteem lukustamine     operaator select     korda     eksemplar segment     käideldavus hajus     viidete     failile     privaatpilv     globaalne     predikaatide     joini-sõltuvus     probleem probleem     tarkvara puhverdatud     projektsiooni     andmemudel rida     keeruka     võimekusele     parameeter oo     seotud     tehakse     sidusus     teatevahetus     objekti     skriptisüst     muutmisoperaator relatsioon     massiiv     andmebaasikeel relatsiooniline     iteratsioon infosüsteem     diagrammis     piirang kaugprotseduuri     andmevakkades     assotsiatiivsuse     üldistusseos     muudatusi     temporaalsete     kitsendus transaktsioon     isolatsioonitase transaktsioon     vahetulemus     masinõpe     otsustussüsteemid     mõtteid     ansi-sparc information_schema     kasutaja-defineeritud operaator     süsteem graph     server plokiahela     mahukam     hetktõmmis postgresql     objekti-rolli     analüüsi     transporditakse     hulgateoreetiline     rakenduspakett infosüsteem     täitmisplaan andmebaasisüsteem     varundamine/taastamine jõudlus     invoker isikuandmete     ärireegel     pääsupoliitika grant     laadida     refaktoreerimine bcnk     võetud     lahendamine vaade     süsteem massiivipõhine     tilkumine andmesiire     cascade     arendus     turvalisus füüsiline     saared cap     analüütiliste     registreerimisest     loomise     andmeväärtusena     tüüp kitsendus     lõppkasutajate     suvapöördusmälu     andmebaasiüsteem     arvuti andmebaasisüsteem     arvuti veebiserver     ühendamine tarkvarakeel     andmeelement pessimistlik     tinglikult     trügimine andmebaaside     kriis erp     paralleelsed     esmaselt     kursor     lõhn refaktoreerimine     vabaneda     predikaate     veebirakenduste     sisulise     wescon     standard objekt-relatsiooniline     maksumus     maksad     võrdsus     mõnede     näited     teenus klient-server     liides meetod     aitab     pl lukustamine     määrata     toimida     klausel having     kosk-mudel     iteratiivne     terviklus     graafikaprotsessoreid     andmekeskus     projekteeritud     hindamine     massiivitüübi     arhetüüp     välisel     muutmälu loogiline     funktsioon plokid     mõningatest     ajatempel andmebaas     küsimine     tagamine     andmekvaliteet andmeait     parool keskkonna     method     andmemudel ef     muuta     dubleerimine     objektidele     töötlemiseks     hierarhilise-     management     onlain-tehingutöötlus     korter     näiteks meeskonnaprojektina     säilitamiseks     plokivahemike     räsiväärtuse     kõike     abil     baastüüp     latin     laiem     muuhulgas     kitsendus üldine     ümberkirjutamise     allsüsteem rational     põhjustavad     objektid     hoidmiseks     lahendusega     klausel     tarkvara     relvars     relvar andmebaasi     kontekstkommutatsioon käideldavus     järk     alusel andmebaasisüsteem     koondamine     veerule     andmekaitse turvapoliitika     refaktoreerimine järjekindlusetus     perekond sql     otsimine füüsilise     disainitaseme     atribuudi     eksistentsi     tüüp json     kord     activities     tihe     kaugprotseduurikutse     terviklikkus andmebaasisüsteem     eksemplar     andmebaasisüsteem funktsioonil     sul     raamatu     1:m     talletatud     viga tugev     tegevused infosüsteem     operatiivandmete     puhvrist     kvaliteet võtmed     estimate     decimal     derived     loomissamm põhiolemitüüp     kontseptuaalmudel     operaatoreid     järel sql-andmebaasi     klaster dokument     salvestamiseks     indeks-klasterdatud     transaktsioon eksklusiivne     joonistel     session_user     täitmine sisevaade     monoliit     võimaldada     käitumise     creating     evolutsioneerumine paindmetoodika     leitakse     orkestratsioon postgresql     dekrüpteerimise     kehand pl/sql     disain rida     näited muster     realiseerivaid     nõustamise     eraldi     viitade     kandja     viimane     algatada     dokumendipõhine     andmebaas andmebaas     ettevalmistamise     võimaldamine     normaalkuju tabelite/relvaride     teisendus bitmap-join     hindamine index     lahendamine andmemuudatus     ocelot     mudelisse     vahendid     tõmmistamine     vara     täitmisel     andmelaod     erijuht     ülesehituselt     deklaratiivsete     diagrammidelt     avalduda     näite     väldib     baasil     kasutatavat     realiseeriti     halba     eelistatult     tüübiteisendus objekt-relatsiooniline     seisundidiagramm uml     vaade klientprogramm     arendusmetoodika suur     olemasolevaid     kompositsiooniseos     lõpetab     rakendamise     arendamine     pöördustee andmebaasisüsteem     käesolevas     sündmus nurimuster     räsitabel     sql sql-andmebaasisüsteem     ria     visualiseerib     isikuandmed     kokkuvõtmine     käivitav     skeemitu     registreerimine transaktsioon     sql-andmebaasisüsteem objekt-relatsiooniline     voogtöötlus     koodipunkt utf-     transaktsioon kolmefaasilise     serializable     ümber     olnud     piirangu     transaktsioone     omav     ühte     money     üliõpilasorganisatsiooni     ärimudel fair     ressursikirjeldusvorming     veergudele     kahefaasilise     laisk     tingimusi     väärtusel     võttes     kirjeldan     allsüsteem metoodika     libreofficebase     ähvardab     kuumkoht     paralleeltöö andmekäitluskeele     dubleerib     konsolideerimine andmeait     võlg mudeli     paber andmed     sool andmebaasisüsteem     põhitulemus     transparent     disainile loogiline     ühesuunaline andmekandja     ettekandes     griid     molap     täitmine andmemuudatus     baastabelid klass=tabel     arhitektuurid     genereerib     mitmekesiste     arendusmetoodika lõppkasutaja     ajalugu     kogumitel     projekt register     järeltingimus     võlg infosüsteem     klassifikaatori     lahti     multi-version     õiguse     õppeainetes     pääsema     standard kasutaja-defineeritud     laadileht     litsents     dokumendiga     mäluruum     värviga     õiguste     otsitakse     täies     kompositsiooniseose     sellisel     postgresqlil     moodul oracle     teadaolevate     hajus     kontrollpunkt lukustamine     rea     funktsionaalsus     tüüp pääsupoliitika     kui lähtekoodi     koosneda     mustri     link     vasta     edasi     lukk veebirakendus     tehingutöötlus     märk utf-     juhendi     notatsioonis     mudeliga     length     ortogonaalse     lindiseade     olemi-     switchboard     bigserial     autoriõiguse     kattev     dimensioonitabel     järk iteratsioon     toimub     varukoopia sql     küsimusele     modelleerimiskeel füüsiline     elastsus     sõltumatus rakendusliides     option andmekirjelduskeel     nimed     ühine     nähtamatu     päringute     millele     lahendamiseks     värkvõrk     kiirus     taustprotsess     laiuse     edasilükatud     objektide     replikeerimine kuum     parameeter rutiin     kinnitatakse     dialekt     andmeait andmevakk     organisatsiooniline revideeritavus     kommentaaridega     unicode     klassidiagramm rakenduse     operatsioon query     muudetakse     kindlustavad     osaliselt     värskus     parameeter tüüp     muster     keele     stiilis     reeglipõhine     kujule     utf- inimkeel     logida     lause tühistamine     anomaaliad denormaliseeritud     lahusus     teralisus     lõks     sql nosql     statistika füüsiline     silotornid tehniline     seos     detailanalüüsi     cassandra     isolatsioonitase acidrain     põhilahendused     relvar     rünne id     migreerimine     andmebaasiserveris     sisetüüp     metaandmed     primaarvõtme     andmevakk etl     programmiliides transaktsioon     tarkvara vaba     vacuum     geneetilised     paketi     hajussüsteem komponentandmebaasisüsteem     kuidas     salvestuspunkt     anomaalia klient     kitsendus tabel     kasutatavate     allikaks     paikneda     võrdlusreeglistik     imperatiivne tulpdiagramm     eksabait     kasutajanimed/paroolid     eeldab     praktikad infosüsteem     töötava     lekseem     tekstimassiivi     põhiosa integratsiooni     põhjal     juhend     antimustreid     abiks     eksklusiivne     eksperiment     recursive     abstraktsioon     teenustepõhine     eelised     primaarserver     funktsioon andmebaasisüsteem     ea_mall     eventual     products     kustutamise     halvendab     nähtamatu järelduslik     jõudlus sisemise     teemaks     illustreerib     tarkvarakeel     kajastu     kursor funktsioon     arendamise     baastabel postgresql     lahendamine klient     andmekvaliteet andmebaasi     esindamiste     lisamaterjal     juurutada     minevikupildi     kirjutamine     haavatavus transaktsioon     lõhn antimuster     asünkroonne ei     kaalutlused muster     tõuseb     logi hajus     mustripõhisest     element     adjacency     kokkuvõttefunktsioon having     tüüp võrkmudel     skeem serv     reapõhine     demokratiseerumine lõppkasutaja     tervikust     väärtuseks     kasutusmall     klassidiagramm     olemite     süstimine     imporditi     alustamine     erinevusest     tarkvarasüsteemide     tähendab     tekkivat     postgres     edasiarendus     massiividel     keelde     audit     inspektsioon     skaleeritavus     parandada     konteinerandmebaas     märk     realiseeritava     asukohast     täitmine     sõltuvus allhhanke     põhimõiste kontaktandmed     serverid     midagi     vaikimisi     põhimõiste sündmus     object     lõhn     workspace     tüüpiliselt     lähtuvalt     samaks     tööplaan konfliktipõhine     struktuur     otsustab     returning     agregaat klass     lausete     struktuur operatsioon     esitatakse     transaktsioon asünkroonne     looma     laadi     sql sql     veebiteenuste     loomissamm teenus     primaarvõtmest     kasutatavade     magnetlint jõudlus     eeldus     raamistik scaled     otsingutingimus nimega     kirjelda     serverarvuti shared     kokkusobimatus     väle     taaskasutamine     suure     moodul     märkimisväärne     pidev     mudelid     lahusus veergude     optimeerimine loogiline     andmebaasikeel dokumendipõhine     andmebaase     pgapexi     klassidiagramm metoodika     panna     tagasiulatuv     tabel domeen     sql-andmebaasides     täitmise     kokkuvõte     sql-keeles     coordinated     virk     mõõde     sõnad     using     läbipaistev     loomissamm füüsiline     käsitlemist     täielik     ebausaldusväärne     tüüpimine sql-domeen     generaator triger     indeksid faktitabel     korreleeruv     printsiip delikaatsed     litsents commons     alusel andmekäitluskeel     kitsenduse     andmemudel andmebaasi     delete     kontrollnimekiri     tagasirulimine read     jagamine shared     arendusmetoodika konstrueerimine     praktika     tasemel     leiab     riha     andmebaas ettevalmistusala     enamasti     manustatud     osutub     lisamooduli     toimuda     ettevõtte     teel objekt-relatsiooniline     operatsioon relatsiooniline     strateegia loogiline     osade     kavandamine tarkvarasüsteem     märgistik iso     kavandamine andmebaasi     piiritletud     järjekord     vaade oracle     arhitektuur crud     koordineerimine mikroteenuse     andmetüüp sql     sql-andmebaasisüsteem rakendus     kehtiv     eesmärk index     tabeliplokk     äriline     kolmekihiline     jagamine sql     deklaratiivne     tavapärasem     agregaat võti-väärtus     kogub     kinnissõna     jõustamisele     üldmäärus     klientprogramm andmebaasi     unique     andmebaasisüsteem baastabel     siseselt     pilvraalindus     avaandmed andmebaasi     salvestus andmeaitade     sellest     current_user     tellitav     sõnade     projekteerimine loogiline     parandus     protokoll globaalne     alamtüüp     igale     ujukomatüüp     vahendeid     rutiin andmebaasisüsteem     kitsendusest     jaotamine     skeem-lugemisel     stiil etapp     katkematu     prototüüp     üleliigseks     2nk     skeem veeruperekondadel     klassidiagramm tehniline     muster kasutajaliidese     tüüpimine distinct     elemendid pilveteenusena     pöördustee     fantoomkirje     väljaanne     saada     mittetäielik funktsionaalne     otsingutingimus max     süsteem replikeerimine     kitsendus objekt-relatsiooniline     töökiirus andmebaasi     esile     draiveri     ennast     tunne     realukustus     andmekaitse     ebaõnnestumised     allsüsteemi     lõuend põhiolemitüüp     transaktsioon     parandusi     prügikoristus     masinõpe reaalaja     andmebaas komponent     juurkataloog puhverdatud     kirjeldamiseks     paljastada     määrang not     robot     väljade     järk etapp     andmebaas ajutine     puuduste     iteratsioon     ülemineku     logi andmekirjelduskeel     vaatan     lihtsustab     isolatsioonitase ebaõnnestumine     kontrollimatu     andmebaasikeel alamtüüp     mudelid indeksid     kõiges     halvasti     skalaarne     tüüp sql     võrdõiguslikkuse     süsteem andmejärv     omadus)     general     mässimine     mälupuul     kalastamine     lahususe     tekib     käivitamine     andmebaas horisontaalne     kõhn     hoolima     klausel self-join     praktikad monumentaalne     jõustada     töölaua     rutiine parameeter     sql neoj     rolap     võrreldakse     hoitav     rohkemast     ebakõla klass     erinevad     omavad     kadunud     õppeainetele     lähenemine lintmäluseade     rakendus klient-server     piirangud rollid     mudelitega     andmed klientarvuti     teistest     ülekanduvad     kihiline     valige     keeles     puhas     kirjandusmuuseumi     mudeli     replikeerimine primaarserveri     töötada     määratud     tüübitud     pöördumise     hetktõmmis komponent     infosüsteem relatsiooniline     parameetrid     bakalaueusetöö     funktsioonid     füüsilise     vastused     keel transact-sql     kohta     süsteem tabelite/relvaride     prototüübi     kasutatavust     information     otsustussüsteemid andmevakk     kodeerimise     serveriprotsess     tehniline     keelekasutuselt     välistüüp     denormaliseerimine     riigi     kasutav     parameeter teenus     arvesta     suhelda     mudel osapool     kõigil     vektorkodeeritud     iseloomustab     salvestage     testimispõhine     turvapoliitika     teenus iso     ingliskeelne     vähendab     operatsioon optimeerimismoodul     tabel tuletatud     pilv vaba     arvutamise     protokoll     kutsudes     andmebaasikeel mongodb     abitabel andmemuudatus     hajus sündmuste     undo/     ühtlasi     nvarchar     puutumatus kasutajad     andmemuudatus with     halvang     piirkonnal     aasta     lugemine     ilma     maksimaalselt     nõutud     järjekorra     terviklikkuse     analüüsisüsteemid     andmebaasisüsteemi     kirjeldatud     muutuja moodul     töödeldud     parooli     alustamise     tehinguhaldus     (oracle)     pärib     liides andmed     maskeerimine     union     võimalda     täidetus     andmebaaside     hajutatud     kild     isolation     andmemudel hajus     taltech     andmemudel sisemise     täitmiseks     roll kaitse     tabel oracle     lõhn rational     veebiteenus hübriidne     pilv andmebaasisüsteem     pakkumine fail     vabalt     nimeta     teada     indeks andmete     andmekäitluskeele     agregaat     loomissamm andmebaasi     koskstiil     lõhnade     moonutamine olemuslik     õigus     disainipõhimõte     korrata     andmekandja rutiinid     edasiarendamise     andmebaasiobjekt roll     tõttu     protsessi     toimimiseks     tähestik funktsioon     ülekanduv     väidet     heterogeensus     klausli     standardid tehing     muudetavaid     seosetüüp     isolatsioonitase andmebaasisüsteem     kontroll andmekirjelduskeel     pandud     töökiiruse     serveerida     vaateid     teisendusreeglid kontseptuaalne     tabelid nosql     äriprotsess     vaated objekt-relatsiooniline     moonutatud     liitindeks     manifest     exists     roll administraator     turvaline     andmemudel andmebaas     infosüsteem uml     prototüübis     infosüsteem strateegiline     väljakutse postgres_fdw     sidemetüüp     graafi     sündmustriger     diagrammile     atomaarsus andmekäitluskeel     matching     olemasoleva     p tarbija     kattuvad     standardis     andmeleke     tootejuht     tulud ajakohasus     rünnak     kindrali     läheb     poolt konfliktide     andmetest     turvalisus sql-süstimine     kiirprogrammeerimise     transaktsioonis     objects     consistency     terviklik     tulemus     täidab     lihtsustatud     operaator väärtus     relatsioon andmebaasi     seisundiklassifikaatori     käsitlusel     salvestusruumi     vaja     läbiv     sobramine     andmekvaliteedi     sektsioon     paljusid/kõiki     samaaegset     õigus roll     täitmisplaan füüsiline     vales     puutumatus turvameede     vahendit     tulemust     ruum indeks     metaphone     vajalike     maatriks     ülevaade     tugev     kavandatakse     relvaride     probleem disain     testandmebaasis inimoht     tüüp andmebaasiobjekt     asünkroonne tarbija     materialiseerimise     osaliste     parema     plokk commons     eksemplarile     tõrkesiire     tagab     elutsükkel scrum     atribuut     graafide     link oracle     lennuliinide     üldised     süsteeme     andmebaasid     identifikaator     lisab     silotornid logipõhine     kohustuslikud     teenus disain     jsonb     kavandamine kogukonnapilv     mitteametlik     evolutsioneerumine siire     vähemalt     operatsioon lõike     põhiobjekitde     lõppeda     selectinto     table     pärimiseks     haldamine     andmebaas veebirakendus     tabel käideldavus     pakktöötlus     rünne teadmuslik     hägusa     sõltuvus relatsiooniline     mikroteenuse     probleeme     liitvõti     operaator group     haldamine parool     sql-domeen     jõustamine     tabelid andmebaasisüsteem     lisalugemine     vajalikud     läbivate     ühiste     järjestus mittekohustuslik     kodanikest     andmemudel     võimalikke     tööks     kompileerimisaegne     süsteem gql     lause vaade     nõuded     strateegiaid     pääsupiirangud õiguste     autonoomne     andes     whoami     järgimine     iteratsioon korrutatav     operatsiooni     deklaratiivne veerg     kuuluvuse     alternatiivne     nii     tabel andmekäitluskeel     realiseerimiseks     ühtne     alamaruannete     monumentaalne     paindmetoodika kose     abitabel disain     submission     postgresql-spetsiifiline     faas konsensuse     vahend     varusüsteem rutiinid     silumisel     abstraktsioonide     atribuudiga     komponent-     veebiteenus     makro     muutujad     puuduseid     põhimõiste objektorienteeritud     omadused     liides     projektis     loevad/     regressioontestimine     ülemkasutaja     funktsioonid vaated     pseudojuhuslike     kaar     aidata     turvapoliitika andmemuudatuste     operaatorid/     volitustõend parool     skaneerimine     kaart     lubab     mapreduce sektsioonid     keerukus vari-it     eranditöötlus protseduurne     alampäring avg     alampäringut     aste case     töökoha     kulud     tekst     kasutaja-defineeritud sisendparameeter     vihje     sql-andmebaasisüsteem andmeaitade     clause     triger transaktsioonanalüüs     liiga     andmebaasiserveris     koondandmete     lühikokkuvõte     andmestruktuuride     reegleid     sobiva     näitel     agregaatfunktsioon     põhiline     muster muster     käivitumiseks     tüübikonstruktor objekt-relatsiooniline     auditeerimine     tabeli     universal     nukuteater postgresql     süsteemse     ole     andmekäitluskeel andmekirjelduskeel     probleemid     ebaotstarbekate     pea     otstarbe     platvorm andmebaasi     loetakse     hajutatuse     operatsioon identiteedi     täidetavuse     laiendus     loomisel     rakendamist     funktsioonidele     sõltuvus kaasav     suurandmed struktureeritud     andmemudel loomissamm     kinnitamata     andmebaasiobjekt pääsupoliitika     volitustõend andmekaitse     logi primaarserver     normaalkuju     esitamist     lahusus organisatsioon     indeks andmeaitade     naturaalvõti     tasemel relatsioonilise/sql     omadus     tehingutöötluse     apache     hübriid-andmebaase     soundex     transaktsioon teenus     keerukus     haldur väärtus     option revoke     lausendid     keelelise     andmekandja     hulga     alamprojektidega     tüüp operaator     algoritm     materialiseeritud     kuulub     kontrollkitsendus     baastabel andmete     konstruktori     manusandmebaasisüsteem     saab     viitab     elemente     ressurss     domeeni     võmaldab     ühendamise     lauseid     protseduur graaf     kehtib     kolmik suurandmed     suund kohustuslik     programmeerimiskeel deklaratiivne     kuldandmed     reguleerimise     server sql/med     tagasivaate     oota-sure     strateegia relatsioonilise/sql     ärireeglit     andmemudel andmebaasisüsteem     ebakõla     klassifikaatorid     sotsiaalne     korduvaid     kasutamisele     parameeter sisend     vahenduskasutaja     välisühendamise     operatsioon spetsiaal-     sõnastikrünne     põhiandmed uml     erinevus     andmebaas oht     lisada     esitatavaid     selektiivsuse     turvalisus andmete     liidriga     realiseeritakse     check     etapp/     siirde     võimalused     puhvertoiteallikas     koondamist     rahulolu andmete     pärimine objektid     astet     andmeelement lukk     andmevoodiagramm     rakendamine     lukustamine logifail     nälgimine     sõltuvused     replikeerimine füüsilisel     hajustransaktsioon     lo_export     võlg tehniline     eesmärk     väärtus     seadused andmejärv     kiskjalikkust     mudel artefakt     andmekontrollikeel     libreoffice     piirang päringus     sündmusvaade     laiendatav     samaaegne     kehand operaator     vähese     funktsionaalsele     sinise     arvutivõrgu     tulpdiagramm     liidese     server veebilehitseja     kandidaatvõti     nõrkus     andmebaasisüsteemid     realiseerib     tüübikonstruktor postgresql     regulaarse     asjadele     põhimõisteid     värskendamine mikroteenuse     lühiajalise     kasutusmallmudel     võlg paindmetoodika     andmemudel andmed     loomissamm ehitamine     notatsiooni     infosüsteemide     hübriid     andmefail indeksi     loengute     generaatorid     ahela     kahest     logitava     kolme     operatsioon loogilise     "lahtilõhkumise"     gql cql     peavad     pakett postgresql     väärtused     hilisemate     mini-andmevaramu     failitaseme     organisatsioon hajus     hooldamine lähtekood     r-väärtus     säilitada     suurandmed     tee     vahenditega     kasutamist     operaator sum     andmetega     teel     utf- unicode     fondiga     lähenemist     mudel andmemudel     põhiolemitüübid     tüüp päis     kiiresti     andmebaasihalduse     vaadake     kustutamine jõudlus     olemitüüpide     lekkivate     sügisel     mõjutama     esimeses     alusel     andmekogud relatsiooniline     serialiseeritav     räsiväärtused füüsiline     süsteemikataloog arendaja     tagastab     tahtlik tehniline     (olemi-suhte     sõltuvus rutiin     puhverdatud     metoodika iteratsioon     mõjuga     schema-on-write     arvutiklassides     tüüp domeen     koerte     kehtivad     tööta     tulnud     tabelivormide     sisemise     skoopi     lause maksumuspõhine     vaade postgresql     trigerid     halb     timestamp     süntaks relatsioonilise/sql     põhjalik     mudel situatsiooniline     ajaloo     logical     olem     (relatsiooniline     arvuti graafidel     identifitseerimine     kohese     pakettide     mittevõimalikkuse     piiranguid     ankurmodelleerimise     lause alampäring     operatsioon sisend/     teisendusreeglid andmebaasi     kodeerimise     jäme     sõltuvus     kanaarilinnu     süsteemiaanlüüsi     katkestamine     tutvumise     veebilehitseja andmebaasisüsteem     partitioning andmeaitade     kirjeldused)     kiirprogrammeerimine     disainimisel     andmebaasisüsteem juurkataloog     operaator skalaarne     moonutamine     disainimuster müük     rünne     inimkeel     failide     multiväärtuslik     nimetamine     domeen ajutine     normaliseerimine     tehnoloogiatega     eksportimise     salvestusruum sisemise     koopia     paralleelprotsessid     seisundite     projekteerimisega     protseduuri     andmemuudatuste     disain /     andmekirjelduskeele     avameelselt     varuandmebaas sihtandmebaas     tekkimine baastabel     aegridade     tagasi     pidevkooste     objektsüsteem     ülevaate     sql võrkstruktuuriga     kirjeldatakse     korduvad     disainid     kantakse     päring agregaat     riimuv     lugemisel     distsipliin andmebaasi     vahepeal     säilmälu     isehallatavus     versioonide     ummistus     võite     keskkond     histogramm andmebaasi     objektipöördusprotokoll     andmesiire taastamine     eelnevalt     rutiin protseduur     hooldamine     lähtekoodis     sisend-väljund plokk     transaktsioon andmebaasi     edasiarendamist     teostava     testandmebaase     availability     andmebaas;     tööplaan repeatable     gexec     tüüp ref     segmendi     unikaalskaneerimine     meetodi     seega     lähedase     tüüp tüübigeneraator     etteantud     diagramm scrum     price     võrk-     andmesiire lintmäluseade     sünonüüm postgresql     sõlm     andmebaas andmed     sõnastikründe     importida     kitsendus     algusmärgend     database     andmebaas sql     demokratiseerumine     tööplaan andmemuudatuste     agile     täielikkus     laienduses     omaduste     operatsioon andmetele     kokkuvõttefunktsioon alampäring     andmebaas andmekvaliteet     assertion viga     mallpäring     näiteprojekti     järk arendusmetoodika     isoleeritus transaktsioon     logi apache     mitteavalik     muster disainimuster     oleksid     põhimõiste analüüsimuster     muster klient     millest     kehand füüsiline     kui tabeli     kirjelduskeel     kitsendused rakenduse     põhimõte     kasutati     idempotentne ühendamine     vastuolulise     andmebaasirakendused     tegemiseks     asukoha     terviklikkus andmekirjelduskeel     ülatüübi     paindmetoodika semantiline     hoitakse     eksistentsiaalselt     formaalne     vanakooli     veerud     andmebaasiobjekt insert     logimine logide     kaua     aadressiandmete     segastrateegia     andmeid     before     kõikide     alamgraafi     planeerija     sõltuvus esimene     põhilist     tudengite     lausetes     development     sql-andmebaasisüsteem dokumentidel     kvaliteet ligipääsetavus     noskul     kursori     mitmeväärtuseline     lukk andmebaasi-     sõltumatute     analysis     muutuja relatsioon     paigutamise     algab     veerud disain     mudeliloomine     ahead     probleem andmebaas     kuuluvad     korrastatud     mudel alamtüüp     andmeseif     mikroteenus integratsiooni     failid sõnastikrünne     point     eeskuju testimine     refaktoreerimine refaktoreerimine     andmestruktuuri     indeks valikuline     andmekirjelduskeel andmekirjelduskeel     galli     strateegia kasutaja     paber     võlg veergude/atribuutide     deklareeritud     transaktsioon jagatud     trigrammid     viittüüp     tarkvarasüsteem mashup     ülekanne     nk välisvõtme     andmebaasioperatsiooni     muteeruva     kontseptuaalsest     andmeobjektid     millesse     optimeerimine optimeerimismoodul     failihaldur     rutiin     hajussüsteem oracle     lisalehe     infosüsteem pilv     microsoft     mägimurrak     nõrgad     siire     järgima     peitmine     puudumist     servade     lahendusena     viitetüübi     alampäring merge     mustrit     l-väärtus     ehitusplokk     disainimuster     isolatsioonitase rakendus     aknapõhine     mudel     strateegia isoleeritus     tekitanud     tekkimise     süsteem omaduste     arendusmetoodikate     rutiin moodul     otsida     väljapikkuse     protsess andmeait     arvutivõrk füüsiline     arendus andmebaas     tuleneb     pöörduda     parendamine     soovite     äriprotsessi     operatsioon relatsioonilise/sql     alamkeel     arenduskeskkond     operatsioon andmekäitluskeele     andmejärv olap     koopia jaosreplikeerimine     halbade     üldistusseoseid     salvestamise     andmebaasisüsteem konteinerandmebaas     ettevalmistusala baastabelid     ühe     spetsifikatsioon analüüs     kitsendus operaator     varundamine/     kasutajaliideses     konstruktor     sisaldav     andmebaasisüsteem klientprogramm     kasutajad     tõlgib     erandid     indeksit     põhineva     pilvandmetöötlus nosql     andmebaasisüsteem andmebaasikeel     andmed minimaalne     tingimus select     mõõtmistulemuste     draiver     pooljuhtketas     tingimusele     lisamise     staatilisemad     kasuajaliides     muster sql     mikroteenuste     dimensioon     denormaliseerimine halb     kuuluda     mitteaktiivseks     regulaaravaldis     kandidaatvõti baastabel     andmebaas operatiivandmete     pilv paber     omaduse     olemi-suhte     sõltumatus     võimsuse     prototüüpimine rakenduse     lukk transaktsioon     ümbernimetamiseks     lugeda     seisund     tüüp distinct     prototüüpimise     äriteave     licenses kehand     unaarne     puutub     muster osapool     andmevaramu     joonistega     kiirendab     pageinspect     strateegia     skaleerimine horisontaalne     funktsionaalne     disainimuster analüüs     televiktoriinide     suhte     autonoomne postgres_fdw     sprint     analüüs sql-andmebaasi     andmesiire halb     kasutust     koopia primaarserveri     modifitseering     salvestamine     järjekorda     üldistusseost     terviksüsteem     viga arvujada     ei     hajus komponent     sünonüüm     välisühendamine     aste relatsioonilise/sql     tipp neoj     indeksite     restorani     apexiga     installeerida     valdkonna     võlg koodigeneraator     andmelett     xml-andmebaasisüsteem     funktsioon     kuldreegel     voogreplikeerimine     taastamine turvameede     klassidiagrammi     süsteem serv     andmed serveri     menüüelementide     vahel     sorteerimata     formaadis     operatsioon naturaalühendamine     diagram     süsteemid     model     võretöötlus     loete     lahendab     täpsus     tegelikult     through     neljas     hajussüsteem postgresql     hetke     sõlltub     järel tupik     volitustõend isikuandmete     päringud seadus     optimistlik     ettvõtte     reaalaja     andmeelement õnnestumine     xml-põhine     postgresqli     sql     põhiolemitüübi     tekitab     räsiväärtustel     strateegiline     rünnak mitteserialiseeritav     elemendid rollback/     teisendada     lähtematerjal     teel sql     kobar elastsuse     massiiv tagasivaate     strateegia update     baasrelvar andmekäitluse     ühetaoline     tarkvara külmvarusüsteem     normaalkuju organisatsioon     versiooni     osa)     activex     json kirjutamise     klikivoog     ekstreemandmed     kaitse     triger oracle     andmebaasisüsteemiga     haldus     koodipunkt unicode     tabelid/     suurandmetega     poolseks     argumendid     tulemuseks     replikeerimine vertica     salvestus     liiasuse     tehnilist     tabelist tuleks     lugemisoperatsioonid koopia     ühend     omadus andmekvaliteedi     väljastatavate     projektsioon ümbernimetamine     moodustamine     automaatkinnitamise     leheküljed     haldamine tehniline     sql-andmebaasisüsteem case     minimeeri     aste     kuhugi     vajab     tüübid     dimensioon andmebaasisüsteem     tiražeerimine     duplikaatne     sql omaduste     andmebaas kolmefaasilise     tabelilukustus     organisatsiooni     komponentandmebaasisüsteem multiandmebaasisüsteem     protsess integratsiooni     klient klientarvuti     langeb     oracle     süsteem viies     võimaluse     plekk     püsivus andmekirjelduskeel     läbivat     sõltuvus funktsionaalne     võltsimist     naturaalne     parameeter parameeter     pöördustee sql-andmebaasisüsteem     overview     paljundamine     transaktsioon kahefaasilise     triger protseduur     in     serverarvuti     teisendus andmevakk     haava-oota     velocity struktureeritud     graaf cassandra     value     skeem andmeait     failipõhine     andmeait operatiivandmete     roll grant     operatsioon merge     indeksil     järjepidevus tehingutöötluse     kodeeritud     ometigi     administraator     formaadiks     andmemudel xml     erinevusi     vahemiku     teenus     operaator sql-andmebaasisüsteem     plokiahela     esineb     arendusmetoodika     läbiviimiseks     indeks indeks     lause väline     ümberlülitusvorm     kose     kodeering     efekt     püsivus     omadustega     degenereerunud     oldsql hierarhiline     mõõt     lausetaseme     töötajate     dialekti     konkurentsjuhtimine the     ebakorrektsed     sql tüübikonstruktor     liides kasutaja     tüübigeneraator skalaarne     mälu oo     logi write     aktiivne     mudel sql/relatsioonilise     vastavate     partitioning     jäävad     tegemata     funktsioon select     plokiaheldus sool     analüüs nested     liides allsüsteem     telemeetria kuum     kaevandamine     andmebaasimootor     räsifunktsioonil     index     peatükist     faktitabel     andmebaas andmevaka     geograafiliste     maailmas     hulgateoreetilised     kasutusjuht     andmebaasisüsteem postgresql     tüüp tüübitud     generaator drop     asukoht     saritoode     suured     töötlemine     andmebaasikeel andmebaasisüsteem     võimaldab     näidisprojekt     abitabel     admin     analüüsitavaid     supervõti tabel     veeruperekonnast     mudel lähteandmebaas     rakendusprogramm     rahulolu tugevdus     konstruktor struktureeritud     prototüüpimine olemitüübid     kitsendus triger     arenduskeskkond detailimine     kahendfail     reataseme     juhtuda     disainimuster uml     sümmeetrilised     korteežitüüp relatsiooniline     redigeerimine     diagrammidel     analüüs kitsendused     hõlmatud     ülikasutaja     esmasrelvar     disain andmebaasi     dimensioonid     väiksema     keskne     sissepõimitud     märkide     kitsendus with     tabel süsteemi-     põhiobjektidele     andmebaasisüsteem andmejärv     serialiseerimine     peate     televiktoriinid     liides staatiline     mustrid     ajatempli     kolmevalentne     normaalkuju veergude/atribuutide     välisvõtme     räsiväärtused tõkestus     kõrgveemärk     antimuster vahendid     antimuster probleem     aktiivsed     skeemiobjekt     rutiin rutiin     assertion instead     tähtpäring     rutiinid andmesiire     koostööd     lihtvõti     harjutamise     liitindeksi     veebirakendus     elementide     arendati     taastatavus     tüüpimata     kaudtüüpsus     tüüp integer     andmekäitluskeel veerg     tutorial     laused kontseptuaalne     aadress objekt     elementaarteenusena     parool     laaditabel     neljanda     diagrammid     närvivõrk     vajavad     vaade sql     lihtsutamine merge     pööratud     uurimiseks     turvalipikud plokiahela     tarkvara rea     osa integer     arhitektuuriraamistiku     täitmisplaan sisemine     nõustussüsteem     pruugi     ridadele     asukoht mikroteenus     kitsendus võrdsuse     nähtamatu isikuandmed     lause index     laused objekt     seosetüübi     andmed veebirakendus     disainimuster füüsiline     vältimiseks     pärandsüsteem     kaasav     operatsioon vahe     hajussüsteem     hajutatult     ebaõnnestumine pessimistlik     kontrollitud     muutuv     viiakse     elemendid oracle     ilmutatud     käideldavus     disain loogiline     avatud     dekomponeerimine     dokumenteerimine     terviksüsteem paindmetoodika     andmeaita     trigeritel     sõnumivahetus     pilv     jõudlus käideldavus     reeglid     relvar relatsioon     kogumine     dokumentidel     vähemkulukam     except     lõhn halb     primaarserver muutmisoperatsioon     kitsendus normaliseerimine     saavutatakse     vastutav     (andmete     tüüpe     võimekuse     välises     vaade histogramm     normaliseerituse     korrutatav     andmebaasikeel avaliku     määrang     sellised     lõpumärgend     teabe     hierarhiate     kirjeldus iteratiivne     protsess bitmap     kogukonnapilv     kuues     tavaliselt     paindmetoodika evolutsioneerumine     sõltuv     võrdlusega     nõuandelukk andmemuudatuste     tabel sql-andmebaasisüsteem     edgar     logide     assotsiatiivne relatsiooniliselt     faktitabel andmeait     committed     viiteajaga     transaktsioonide     tehnoloogia rollback/     üleviimine     transaktsioon sql-andmebaasi     tabel select     sisend klientprogramm     link föderatiivne     vastuvõtuaegade     tüüp andmekäitluskeel     lähteandmebaas andmesiire     timmitud     pesade     algatus     tupik     kasustusjuht     lingitud     õpingukavade     teisendamine tabeli     väärtuste     ajatüüp     kobar     andmebaasisüsteem transaktsioon     põhiandmed     järgib     selles     loogikaoperaator     räsi     vastavuse     andmebaas konteinerandmebaas     tabel nimega     abistab     kasutusjuhud     kahekihiline     piirang semantiline     level     elutsükkkel infosüsteem     pakett oracle     puudutab     projekteerimiseks     kaudselt     kompenseerivate     põhiolemitüüp andmebaas     hstore     koreograafia killustatud     täita     täiendusi     skeem-kirjutamisel     pääseks     väärtus sql-andmebaasisüsteem     põhjuseid     varuandmebaas jätkuvus     fragmendi     3nk     jõud ettvõtte     dokumentidena     visuaalne     põhimõttel     disain strateegiline     pakuvad     töökohale     pidevvalmidus     seisundidiagramm     väljapool     plokk oracle     hooldamiseni     saaga     sorteerimise     metaandmetega     lisades     kasutaja isoleeritus     loogika     individuaalset     klikivoog suurandmed     sidemeklass     veerg xml-andmebaasisüsteem     algselt     kasutajale     mapping     föderatiivses     andmefail     strateegia hajus     lõhn mudel     andmemudel tõeliselt     integreerimine     pääsupoliitika     üldistused     pidevvalmidus põhiolemitüüp     pidurdumine     turvalisus reapõhised     pearaamat     muutmälust     transpordib     valikuline     aeglasem     mitme     korteežitüüp     moodul süsteemi-defineeritud     projekteerimine kitsendused     entity     automatiseerida     kaasevolutsioon     explain     nimi deterministlik     rahuldada     täitmisplaan analüüsi     kohustuslik     sotsiotehniline     skriptid elastsuse     licence     jaotustaluvuse     tõstutundetutega     suurem     agiilne     üleminek     andmebaasisüsteemide     otsuspuud     kasutatakse     rünne vaated     turvameede andmete     relatsioon relatsioonialgebra     kaitsev     peale     projekt funktsionaalne     möödunud     registrite     muutvas     andmeelement jätkuvus     strateegiline-     operaator sql     kontaktandmed arhitektuurimuster     versioon andmebaasi     esitatud     turvapoliitika hirmvara     ridade     precision     veeruperekondadel     kontseptuaalne     saadud     maksta     denormaliseerimise     väärtused alamtüüp     juurdepääsutee kaugprotseduuri     andmebaas sündmuste     andmebaasihaldur nosql     süsteemiga     kohandatav koodi     kompenseeriv     sünonüüm oracle     siseplatvormi     kanda     konfidentsiaalsus     muutmälu andmeaitade     rakendab     põhjusab     teadmuslik     andmemudel hierarhiline     mudelil     jagamise     samaaegse     erinevasse     määranguga     sql/pgq dokumentidel     sql/psm     varuandmebaas     earthdistance     vaikeparool     tabelifunktsioon;     skeem orm     räsiväärtus     vs.     ülekande     jõudlus tabeliruum     muutuja sql-andmebaasisüsteem     diagrammi     klaster imperatiivne     kaasajastanud     kiht     konstruktor kollektsioonitüübi     paaridel     õigete     disain     väline     vajalikke     kasutatavus     tüüp muutmisoperaator     sql atribuut     operatsioon pesastamine     alusel vihje     skeem sql     voogtiražeerimine     äriklientide     illustratsioonid uml     süsteem dokumentidel     saavutamine     evolutsioneerimine rational     piirang     allow     funktsiooni     seosreeglite     ühislukk     koopia organisatsioon     välisvõtmega     triptühhoonia     üliõpilase     trilemma     riiv     süsteem andmebaasi     strateegia execute     olekudiagramm     horisontaalne     operaator objekt-relatsiooniline     rikutud     muutumisele     dünaamiline     kinnitamise     ühisosa     gigabait     poole     klient serverarvuti     pädevusalad     teadete     operatsioon projektsioon     lausendite     kooskõla     transaktsioon pessimistlik     ühiskasutus     probleemiks     unikaalsuse     kirjelduse     vabatekst     sqlis     databas     operatsioonisüsteem     operatsioon andmebaasisüsteem     tekstitüüpi     kataloog     plokk andmebaas     kontekstkommutatsioon     domeenimudel     koopia hajus     example sql     oht andmete     tegevusdiagrammina     kataloogi     sünkroonne     agregaat andmebaasisüsteem     mitmemõõtmeline     commit     polya     konkreetselt     seetõttu     andmebaasikeel distinct     equijoin relatsioonialgebra     programmeerimiskeel rutiin     riistvaraline ühekordne     a tootja     regulaarset     aadressiandmete     kasutajatel     hetktõmmis andmebaasisüsteem     kasutajalaliides klientprogramm     võrdlemisel     lihtsustavad     võrdlusoperaatoriks     spetsifikatsioon     süsteemi-defineeritud relatsioonitüübi     hotellide     lukk terviklikkus     tüüp oracle     tabelifunktsiooni     volitustõend peletus     teise     lisaks     erandite     varundamine     primaarvõtmest)     teatud     andmebaasisüsteem nosql     terabait     hallata     täpselt     reegel     kombineerivad     konformismianalüüsi     variatsioon     optimistlik transaktsioon     identiteet     äriarhitektuur     andmebaasisüsteem loogiline     tarkvara oracle     boyce-coddi     vahendite     disainimustrid     mitmeid     odavate     valitud     andmebaasidega     kolmes     mudel infosüsteem     sql-andmebaasis     taustavärviga     suund võimalik     paindmetoodika     läbipaistvus     üldistus     hõivamine     parameetri     loodud     sql/med     otsene     varukoopia     videote     komponentandmebaasisüsteem dblink     valitakse     väljund     andmetüüp     d tüüp     etapp     kasutusele     tekstis     operaatorid     refaktoreerimine arendusmetoodika     bitmap     jooni     jõudlus horisontaalne     lahendamine     trükkimisel     käitumises     muutmisest     maailmapildi     tööjaama     liidrita     taaskasutamiseks     andmesiire register     süsteemiõigus     vastutuspiirkond infosüsteem     lähenemine jõudlus     tehis tehniline     andmebaasisüsteemides     kommentaar     lihtsa     paljud     versioon     püsikomatüüp     mitmekesisus     korrektne     ümberdefineerimine     objekt     algoritmi     ametliku     kiht andmebaasioperatsiooni     kolmanda     algoritm konsensuse     evolutsioneerumine uutele     determinant ortogonaalse     viiteid     sql-transaktsioonide     mestimine     juurprobleem koodi     keelespunase     andmebaasipõhise     konfliktide     etapp andmebaasi     populaarse     newsql     sidumine     eeskiri rea     lukustamise     kontrolli     päis taustprotsess     andmemaht tuletatud     fagini     b-puu     ühendab     normaliseeritavate     monoliitne     kasutaja kasutaja     iseseisva     teenus pädevusala     current     lause andmebaasisüsteem     platform     tüüp muutuja     arendusplaan metoodika     andmemahtude     nurimuster     tabel sql     identifikaatori     juhtfail     isejuhtiv     võlg andmebaasi     lõhn räpane     klastrisse     üks-mitmele     sõnastik     tüüp     andmeteadlane     lugemise     skaleerimine serverarvuti     andmebaas hübriidpilv     meenutada     andmekäitluskeel     konsistentsus     isolatsioonitase multiversioon-     õppeaine     väljalase infosüsteem     tagastataval     millega     dokumentide     javascripti     allapuurimine     ligipääsu     logifail     mittefunktsionaalsed     e-poe     trigrereid     kohustuslikkus väljund     normaalkuju esimene     killustuse     klasterdatud     modelleermise     liitpõhimõttel     sõel     andmed imperatiivsus     p valikuline     example     objektid objektorienteeritud     kavandamisega     tingimus     käivitusmaksumus     inkrementaalne     kuumvarusüsteem tilkumine     aspektis     kadudeta     kompileerimine lause     koostamiseks     tunnistuseks     lõhn tehniline     erinevatel     andmeelement sql-andmebaasi     läbipõlemise     andmebaas/rakendus     procedure     süsteem     modernne     operatsioon kogu     kauba     optimeerimine ühendamine     kehand     andmebaasiga     otsustuste     osterwalderi     nimetamise     extensible     loomulik     transaktsioonid sql-andmebaasisüsteem     kompilaator     andmeait andmejärv     transaktsioon atomaarsus     geograafiline     osa arendusmetoodika     riiklik     kirjeldava     lause analüüsi     andmefailid füüsilise     palju     faas lokaalne     kodeering unicode     andmebaasisüsteem kasutajaliidese     üldotstarbeline     diagrammil     teises     replikeerimine asünkroonne     tarkvara privaatpilv     optimeerimine     lisada/muuta/kustutada     spetsifikatsioon pakett     tarkvaras     näiteprojektiga     operaator     printsiip õppeinfosüsteem     tabel hetktõmmis     makro andmete     peaksid     andmebaasihaldur     päringud andmete     installeerimisel     mudel kontseptuaalne     indeks kasutaja-defineeritud     mitu-mitu     deklaratiivne kolmekihiline     produtseerib     pilvandmetöötlus     hoiupuul     võrdlemine     mitut     andmemudeli     skeem cassandra     andmepuhver     ühendi     loomisele     alt-üles     sagedusel     liidripõhine     andmebaas virtuaalne     plokid loogiline     volitustõend testandmebaas     kitsendus andmebaasi     relatsioonialgebra     transaktsioon read     on     raamatukogu     string     järjestus     andmeait andmeaitade     normaalkujud     rutiinides     sisendeid     ebapiisavuse     denormaliseerimine tuletatud     lõige     indeks füüsilise     alampäringutes     pakett avalik     glüüf kodeeritud     selgitada     null-väärtus     piirangud     tühi     laiendamise     juba     massiivselt     plokk tabeliruum     kvaliteet     replikeerimine jõudlus     taastatav     arvestuse     juhtimise     heati     silotornid     koopia viiteajaga     juhtub     juurdepääsutee     süsteemianalüüs     põhine     protseduuride     jagada     andmebaas konsensuse     mõningate     atribuudid     andmebaasiobjekt     serveriprogramm     ehitamise     teooria     etappidega     andmekvaliteet     keel kasutaja-defineeritud     naturaalühendamine     tüüp korteežitüüp     ebaühtlane     andmemudel dokumendipõhine     argument     täistekstiotsingute     sql relatsioon     parameeter skalaarne     jaotustaluvus     räsivõti     veebiteenus register     logimine vaated     vara nõrkus     objektiõigus     alampäring     mälus klass     lihtsam     leitud     sisuliselt     teisesed     ühendtüüp     vabariigi     salvestamine xml-andmebaasisüsteem     valdavalt     viide     rullida     having     andmebaasikeel isikuandmete     privaatne     kasutada     ristkorrutis     stiil iteratiivne     isoleeritus check     muster funktsionaalne     võlg puhas     tulenevalt oodatust     kuuluma     muteeruv     et     ajaloolised     rutiin tabelifunktsioon     teeta-ühendamine     arhitektuur sisemine     hajuv     modelleerimise     milles     reguleerida     always     kompenseerivad     process     dokument tüübikonstruktor     kuristiku     andmebaasisüsteem objekt-relatsiooniline     volitustõend acidrain     negatiivse     baastabel select     plokid andmebaasiobjektide     kaitsmise     konkurentsjuhtimine     +     süsteem multiväärtuslik     juhib     taastamise     antimuster     automaatselt     tase     poliitika süsteemi-defineeritud     mälu     omanikuks     põhjustab     äriloogika     suurenemisel     veergude/atribuutide     koodipunkt     ärilised     protokoll lokaalne     tühistamine primary     kasutab     indeks-organiseeritud     pakkus     ülesanne     makrosid     põhilisi     paralleeltöö     püsisalvestatud     logimine normaliseeritud     litsents kõik-ühes     ülikooli     partnerluse     deterministlik     andmebaasiobjekt minimaalse     turvanõrkus     tarkvaraga     organiseeritud     query     relvarid     klausel alampäring     keel otsekorrutis     tegevusdiagramm     sql-andmebaasisüsteem sql-andmebaasisüsteem     funktsioon oracle     valupõhine     üldistusseoste     andmebaas logid     lihtsustamine     järgneb     arendusprotsess     vähene     bytea     osaks     andmebaasilt     indeksid andmete     dokumendis     raiskamine     salvestusruum tehingutöötluse     persistence     graafik     inimkasutaja     eksperimentide     ümberstruktureerimine     elemendid     rollback     lähima     lause andmekirjelduskeel     normaalkujul aruande     päis b-puu     ülekanduv sql/relatsioonilise     operaator tutorial     mitte     varundamine acidrain     multiversioon-konkurentsjuhtimine     mustrite     võtab     sündmus     privileeg     exclusion     andmebaas globaalne     korral     proovi     partnerreplikeerimine     sisemine     milline     kommunikatsioon     hetkel     käivaid     rutiinid sql-domeen     salvestuspunkt andmebaaside     realisatsiooni     kasutava     loengu     kontrollimatult     süsteemi-defineeritud rutiinide     nimetu     realiseerida     identiteet rakendus     dokument     nimi konstruktor     lisamoodul     tuleneda     kontseptuaalsel     sprindi     andmebaasi     kõigilt     massiivide     hõlmava     olekumasina     kihtides     esitamiseks     lugemisoperaator kitsendus     salvestamisel     rünne andmebaasisüsteem     isikuandmete     replikeerimine sõltuv     improving     metaandmed privaatpilv     nendes     andmebaasioperatsioon äriprotsess     stereotüüp     rutiinid kaugsäilitus     väärtus sql     kasutusel     kolmik nosql     läbi     literaal     magnetlint tilkumine     eesmärk ülesanne     käigus     vajalik     access     kontrollimine     kontroll     süsteem integratsiooni     valmis     interpreteerimine kompileerimine     ekstreemprogrammeerimine     operatsioon klient     application     keskkond andmeait     võimalikud     kategooriasse     multivahemiku     auditeerimisfirma     sisaldada     tähendavad     transaktsioonanalüüs     ajutine     konstrueeritud     näiteprojekt     täidetakse     omanduslik     kvaliteedi     tähistusi     paar ajaseeriate     võimalik     veeru     risttabel     serveriprogramm serveriprogramm     seejärel     väärtus muutuja     paariviisiline     kasutades     funktsioon tehing     salvestusviisi     ketastel     notatsioon     hierarhiliste     käikuandmine     cypher võti-väärtus     hallatavale     lihtsutamine index-skip     matematiliseks     plokiahel     sellise     allsüsteem pädevusala     detailandmed     andmebaasisüsteem andmebaasisüsteem     osa-terviku     loodavate     põhineda     edukaks     sõelumine     turvarikke     skeemimuudatuste     töökohad     arhetüübile     server replikeerimine     salvestusmootor     funktsioon parameeter     hulk     osapool muster     tüüp rutiin     rohkem     6nk     hetktõmmis     tehnilise     määratakse     funktsioon märk     hakatakse     avatekst     valdkonnamudel     evolutsiooni     andmebaas serveriprotsess     liiasus teine     rationali     rakendust     faas loogiline     hetktõmmis tagasivaate     klausel liittingimus     süntaksilt     massiivi     projekteeritakse     vastab     laused andmekäitluskeel     elutsükkel     varukoopia andmebaasi     conceptual     ühendamine     registrid     filtreerimise_naidemdb     spetsiaal-     hinnang     seisundiklassifikaator     eesti     magajate     füüsiline     klassifikaatorid andmed     inimene suur     roll andmebaasisüsteem     sundida     ümberkirjutamine     null     teabenõue     diagramm projekt     kobar vertikaalne     analüütiline     algoritmid     enamik     glüüf     struktureeritud     väliste     lepingud iteratiivne     peegeldub     kirjutatud     liides kaksikautentimine     töötleb     kaotsiläinud     viidad     lukustamine arendaja     osalised     tehtava     lehmani     testimine andmeait     eeskätt     väljakutse lähteandmebaas     kõnekujund     ärimudel     tsükkel rutiin     juhuslikke     serv graafidel     kõigepealt optimeerimismoodul     muutmälu     bcnk     versioonid autonoomne     snapshot     reaalselt     parandab     turvalisus funktsiooni     reserveeritud     accessis     video     töökindlus     juhitud     analüüsilt     tegevus     vahendaja oracle     panemine     reaalse     operand     pakub     erinev     põhjalikult     andmejärv andmebaasisüsteem     väärtustada     säilitav     tulla     kõrvalefekt     iseendaga     pearaamat õiguste     kehtima     autentimine     ärireegli     põhiobjekti     eelistest     ekstent otsene     transportida     aadress     süsteemi     konstruktor tüübitud     profileerimine     populaarsus     kui     hektorttuee     välisvõtmed     skeem redis     hääletamise     loendustüüp     sõltuvustest     esimesest     avaldub     salvestatud     alternatiivvõti     süsteem andmebaasisüsteem     rünne isikuandmete     normaalkuju relatsioonilise/sql     protsess hadoop     loomiseks     sekundaarne     andmesoo pilv     võidakse     andmed     semantiline     tüüp jälgi     kõiki     isikuanded     generated     sisseehitatud     jõustamise     veebiliides     elujõulise     lõpuks     laused select     vältida     logifail andmebaasisüsteem     veebitarkvara     sql json     koostamine     kasutajad tegevuste     sisuks     hiljem     eelkinnitamise     salvestusmudel     pööramiseks     kevadel     piiramine failid     poolne     lainedus postgresql     arvuti nosql     kasutatavaid     lugemisoperatsioon partnerreplikeerimine     mudeleid     genereerimise     ligipääsetavuse     kinnitamine     keerukas     delivery     loogilisel     elemendid segment     nimetagem     statistika histogramm     loobumise     mitmeprotsessori     algoritm sparql     pikkusega     objekt objekt     üksteise     orienteeritud     komponent     parandamine andmevakk     erisus sql     selliste andmete     evitustoru detailanalüüs     vajadusega     tootmise     primaarses     jõudluse     kogumist     kaugsäilitus     esimese     vöötimine     elimineerimise     printsiip andmetega     veerg tabel     eeltöötleja     väite     taaskasutatav     lause rünne     päringutöötlus     vajalikuks     sünonüümistamine     põhiobjektide     concurrency     nõuab     kaota     koordineerida     mestimine loogiline     andmemudel andmebaasikeel     andmetüübi     muutuja parameeter     r-puu     java     vaade java     välisvõtmeid     artefakt räpane     imperatiivne     objekt-relatsioonvastendus füüsiline     piirang sql-andmebaasisüsteem     avada     täitmisplaan väline     esitusviisiga     räsipuu     vastavus föderatiivne     tõeline     operatsioon     vahendaja postgres_fdw     kirjeldavad     tegemise     evitustoru     tüüp meetod     tüüp andmebaas     kitsendus lausetaseme     soe     koopiate     ärireegel sql     andmebaasiobjektide     logimine     väljapakutud     lause andmed         käideldavus bitmap     korteežitüüp korteežitüübi     option     leidmine     relation     konveiertöö     liidu     parandamine     tegemine     meetmed peletus     suhtluse     protokoll kahefaasilise     vari-it     saate     väärtuseid     otsustussüsteem     eeliskasutaja     veerus     seisukohalt     parool euroopa     konstrueerimine     allsüsteem rakendamine     kirjutamise     pilvetöötlus     teenus andmejärv     integratsiooni     andmebaas järjestatud     indeks tabeli     ketaste     struktuuriga     trükitehnilised     veerg veerg     disain detailanalüüs     normaliseerimine relatsioonilise/sql     süsteemiks     omand-vabavara     disainiprobleeme     liiasus funktsionaalne     tüüp newsql     sõltuvus sql/relatsioonilise     tükeldus     liiasus füüsiline     rutiine operatsioon     histogramm     anomaalia primaarserveri     viienda     ligikaudne     põhimõiste nurimuster     graafilise     generalization     käikuandmine brin     katta     disainist     alusel andmebaas     klasterdamine     esimene     domeen oracle     deklareerimine     tervenisti     kujul     artefakt kontrollimatu     disainimustrite     normaalsus     lepingud varukoopia     primary     küsimustest     süstimise     kohandatud     saaks     valikut     keel transaktsioon     teatavasti     ärianalüütika     avaliku     programmeerimiskeel kasutaja-defineeritud     mittekorreleeruv     kavandamine andmevakk     arvutada     klausel korreleeruv     andmetüüp postgresql     ärireeglite     skeem tuletatud     esmasrelvarid     järjestikuline     onlain     tasemel andmebaasisüsteem     (uml)     objektandmebaas     näidet     kinnitamine kasutaja-     koormuse     fragment     logi     kaudu     lahendamine replikeerimine     tekstitüüp     licenses     loomissamm arhitektuur     ülesannete     täitmist     ühendamine relatsioonialgebra     tardmetoodika     töökiirus relatsioonilise/sql     konveiertöö relatsioon     ajas     keel kasutaja     märgistik glüüf     avaandmed     probleem oracle     väikese     graafiline     olukorras     andmekvaliteet loogiline     moonutamine andmed     protsess ärivara     varundamine/taastamine rakendusliides     seisukohast     muudetamatus     kõvaketas     kustutab     laadimist     andmebaasisüsteem privaatne     surrogaatvõti deklaratiivne     teadmiste     graafidel     piisaks     andmebaasidele     jäänud     sekundis     jõustab     täpsustatud     fail plokk     laadimise     paroolide     avalik     jõudlus füüsilise     tüübi     nuputamisülesannete     hadoop sql     lugemisoperaator korteežitüübi     süsteem suurandmed     fragment cap     granulaarsus     merge     reaalne     kasutatav     keerukate     delikaatsed     (koodi     lõuendi     server open     esinemine     index-skip     transaktsioon rakendus     detailanalüüs     kasutatud     päringud andmeaitade     andmemudel rakenduse     hübriidne     tühihulk     redaction     realistlike     sõnumilühend     ära     sõltuvates     kasutavatele     rutiin imperatiivne     antakse     arhitektuur registri     ettevalmistuspiirkond     kasutaja delete     haldussüsteem     eeltingimus     infot     sõeluma     kirjeldust     operatsioon hulgateoreetiline     tähenduseta     funktsionaalsed     väljakutse     ketas plokk     domeenid     loogiline     täiendatud     tulenevalt     null-pikkusega     salvestused     arvujadad     tõeliselt     võlg definition     ressurss skaleerimine     skeemitud     andmekogude     kliendi     andmebaasisüsteem kolmas     tagamise     lausend     veerg row     andmebaasile     andmemudel deklaratiivsus     pärandsüsteem check     salvestuspunkt sql-andmebaasi     paigutatud     hooldamise     triger andmebaasi     andmebaasiobjekt andmebaasi     tabelites     mittedeterministlik     tarkvarakeel andmekäitluskeele     erinevas     käivitumisel     reegel rutiinid     funktsioon nimetu     allsüsteemideks     moodul pakett     variety suurandmed     eraldatuse     toimuv     paremaks     salvestusmudel oracle     coddi     leida     kohustuslikkus tehing     ühtse     pääsu     veebi-     atribuutideta     alles     andmebaas objekt-relatsiooniline     baasrelvar     sql check     puul     võlg     pakkumine     (üks     bloob     tüübikonstruktor traditsiooniline     genereerida     tüüp tüüp     operaatori     inner     materialiseerimine     primaarne     krüpteerimine     mudel loogilise     teate     põhiobjekt     seadus     tutvustav     elutsükkel operatsiooni     turvalisuse     funktsioon protseduur     väärtuse     tarkvara pesastatud     operatsioon lause     selliselt     andmebaas tarkvara     ühendamine andmemuudatus     omada     tabel tabelite     andmemudel indeks     värskendada     c informatsiooni     andmeühenduse     parandati     lause vaadete     toetust     kitsendus sisemine     järjestusreeglistik objekt-relatsiooniline     ülalt-alla     andmekaubamaja     kuigi     kasutatava     viies     kasutamiseks     vaadete     andmeaidad/andmevakad füüsiline     logi andmebaasisüsteem     operaator order     kõrgtaseme     andmekäitluskeel relatsiooniline     kannaks     soovitused     andmebaas klient-server     tänav     mudel sql     võimekamasse     otsingutingimus liittingimus     makrod     loomist     arhitektuur andmebaasikeel     veerupõhine     bitise     comments     põhjal vaade     geomeetrilised     andmemuudatused loogilisel     denormaliseerimine sql     robotprogramm     rollback/     baastabelitega     monotoonsed     pühendunud     lahendada     uss     baasrelatsioon     vastava     andmebaas dimensioonide     operatsioon microsoft     teoreem boyce/coddi     funktsioonide     protseduurselt kitsendused     lukustamine andmebaas     korralduse     lause andmekäitluskeel     integreeritud     vesiagiilsus     kultuurides     sageduse     varundamine/taastamine     kõrguse     kõik-ühes     esimesena     sisendi     tipp kõik-ühes     bukett hash     järjepidevus     kasuta     muster nosql     ühiseid     liidetav     salvestusmudel avalik     lause õigus     0     checking     arendaja     logifail rakendus     mitmes     näide     akna     account     teisene     järgida     serverarvuteid     nõudluse     loetavad     muutuja     keel tuletatud     hulgad     sellist     võimekust     allsüsteemid     valib     filtri     viidatakse     postgresql konstrueeritud     kontrollitakse     tüüp multiset     selle     üks     identiteedivargus     päring rdf     püsisalvestusse     kokkuvõttefunktsioon konstant     andmemuudatused     arvesse     mitteterviklik isejuhtiv     andmekogu rdf     register oracle*case     litsents omanduslik     omadus skeem     andmemudel serveri     lukustamisprotokoll     andmetele     hulgaga     andmebaasisüsteem kehand     definer parool     migreerumine read     oracles)     sql andmebaas     paremini     clean     hübriidpilv     testandmete     anonüümimine     kaupa     värske     efektiivset     normaliseerimata     parameeter     names     süsteem pgql     mikroteenus     insert postgresql     põhimõisted     kõigi     hilisemaks     andmebaasi     disainile     infopüük     skeem kinnitamine     diagramm     serial     kunstlik     süsteemiarenduse     koostamisel     ainult     andmevakk veerupõhine     kontrollimiseks     maskida     andmekaevandamine     tulemusena     täpsustamine     andmemudel kolmas     ülekandmist     liitväärtused objekt-relatsiooniline     piirab     andmekirjelduskeel veerg     väljakutse juhtparameeter     pl/pgsql-keelsed     moodul rutiin     riistvaraline plokiahela     kahetasandiline     generaatorite     andmebaas andmekäitluse     relatsiooniline     optimeerimine nested     trimmis     kättesaamatus     vaade tabelite     visualiseerimine     disainitakse     lehekülgede     liides infovara     kapseldamine     lepingud     number     andmesubjekt     ilmneda     hõbekuul     proovitarkvara     skeem vaate     taaskasutatavad     otsimine     perekonda     laused nimetu     tükeldamine     (rutiin)     rakenduskeel     automaatselt primaarserver     sorteeritav     denormaliseerimine relatsioonilise/sql     triger trigeri     andmebaasikeel andmed     prügikastis     invoker     inmoni     sql-tabeli/relvari     tabelile     ülesehitust     monopollukk     xml     denormaliseeritud     rutiinide     andmejärv andmete     väljaande-põhine     eriliigilised     pidevalt     traditsiooniline     põhiandmed avaandmed     reaaltüüp     saavutamise     süsteem kõik-ühes     võtmine     loeng     keel rutiin     exclude     algväärtustamine triger     samuti     mestimispuu     eemaldada     objekt-relatsioonilisi     (failide)     suudab     ühest     skaleerimine     indeksi     protseduur unique     toimimismudel     hävitamine sõnastikrünne     rööptöötluse     virtuaalne     vahendi     vesivoodi     õppejõu     uuesti     klassidiagramm põhiobjekti     onlain-analüüs     ajaperioodi     versioon objekt-relatsioonvastendus     veerg     ennetamine krüptograafiline     kontroll analüüsi     lause merge     sünonüümimine     oluline     raamatuid     põhinev     volume robot     tundlikud     kadestamine     orcle     andmebaasirakendustele     kasutusjuhule     struktureerimata     saavad     toega     dokumenti     huvides     tegevuste     rules     juhtimisotsused andmevaka     probleemide     klastri     oracle objekt-relatsiooniline     arendusmetoodika rational     projekteerimine     muudab     olekumasinaskeem     transaktsioonilised     optimeeritud     etapp migreerimine     generaator primary     jaoks     kahevalentne     näidisprojekti     heuristiline     käikuandmine skriptid     alampäring select     tabel     päringusüsteemid     kogumaksumus     realiseerivad     lahendus toode/teenus     nõuandelukk lukustamine     plokk     päringud andmekaevandamine     info baastabel     tüüp transaktsioon     kirjutama     domeenide     põhiolemitüüp pidevvalmidus     juhtudel     sammud     vastu     võimsus     option tabel     sündmusprotseduuri     disainile case     ühildamatus     päringu     inimkeel iso     muutmisoperatsioon replikeerimine     turvaauk turvameede     objekt rakendus     täitmisplaan index     töökiirus tsentraalne     koheselt     kvaliteet sünkroonne     haldur     vananenud     tulemustest     halvendada     hõre     soovitada     paarist     antud     dollar     keel deterministlik     loomulikus     seisundimuudatuste     mastaapimine     harjutada     laiendus postgresql     spiraalmudel     andmesõnastik     püsikomaarvudega     etapp/faas     sql-andmebaasisüsteem     vahendile     rikke-eelse     suhtlusosavus     ajaandmete     listagg     päringus     esitletud     näiterakenduse     tarkvara priivara     süsteem geograafiline     rutiini     suhtlemine     lukustamine     andmete     andmebaasisüsteem tõeliselt     füüsilisel     olemuslik     puuduvate     sql-andmebaasi     pessimistlik     transaktsioonile/     mitmekesine     isolatsioonitase kahefaasiline     tipp graafidel     register parameeter     mitmekeelse     lahendust     loomissamm detailanalüüs     description     ankurmodelleerimine andmevaka     üldistuste     paistma     pärandsüsteemide     riistvara     programm andmebaasisüsteem     korporatiivne     teisendusreegel     kustutamine disaini     artefakt     objekt-relatsioonilised     milleks     rakendustarkvara     projektsiooni-ühendamise     indeks     sissekanded     küsida     liittüüp     pöördusmeetod     paiknemine     värskendan     loogiliste     salvestati     andmebaasiobjekti     forward     värskendamine alampäring     ehitamine jõudlus     päringud faktitabel     andmemudel kitsendused     taastamine     nothing     rakenduses     seadusandlus kasutajad     numbrimärk     klikivoo     lõputöö     suund parameeter     käesolev     normaliseerimise     kombinatsioon     tehniliselt kavandama     üritab     menüüelemendiks     operatsioon arendaja     logi hulgateooria     juttu     ühendamissõltuvus nk     visiooni     õnnestumine transaktsioon     read tuletatud     operaator postgresql     veerupõhist     empty     kasutajaliideste     multihulk     projektikaaslaste     leping oracle*case     aspekt     väärtus kehand     series     rolli     operatsioon baasrelvar     andmemudel autoriõiguse     leping parameeter     ebakorrektse     autonoomia hajus     registrile     võrdsuse     füüsilisest     seisuga     koopia liigub     haldama     domeen     transaktsioon arvutite     register     modelleerimiseks     viimine     predikaadis     soodustavad     tasakaalustatud     koos     osapool     märgistik utf-     universaalne     operaator oracle     operatsioon tabelite     tüüp objekt-relatsiooniline     häälestamine     pärandist     automatiseerib     rakenduse/trigerite     algoritm isoleeritus     muudatus     strateegia pl     detailvaadete     pattern     sotsiaalse     nägemuses     operatsioon andmebaasikeel     bitivektorite     baastabel hetktõmmis     päri-     paxose     kimballi     pl/sql     mudel register     alter     sisaldab     staatiline esimesed     keel märk     tabel vaade     rakendub     eranditöötlus     (relatsioonialgebra     koosnevad     mitu-mitmele     andmebaasikeel omaduste     sql-keelsed     teooria hooldamine     control     tabelid disain     uuematesse     vari-it arendusmetoodika     rakenduse     režiim sql-transaktsioonide     kitsendused füüsilise     mida     array     dokument tippude     mitmesse     töötlemata     väljavalimiseks     muudetud     ärimudel segment     baastabel massiivipõhine     äravõtmine     projekteerimise     kirjutab     postgresqlis     design     pärandandmebaas rutiinid     teenuseid     väljakutse multiandmebaasisüsteem     grupifunktsioon     andmebaas töökorraldus     tarkvarakeel füüsiline     multiversioon     üldisi     trigerifunktsioon     restrict     basic     raskemaks     võimalus     probleemi     funktsioonides     keskkonnas     nelja     leping     strateegiad     pakendaja postgresql     meenutab     muutmälus     reaalsed     realiseerimine     andmevahetuskiht     ankurmodelleerimine veerupõhine     standardi     rakendusliides     ärianalüüs     jõurünne     sünniajaga     tekstide     andmed füüsiline     metoodika ekstreem-     eemaldamine     võimaliku     loomine     haldamisel     tüüp sql-domeen     kiirelt     relatsioon query     teisendusele     andmeelement transaktsioon     artefakt juurprobleem     süsteem relatsiooniline     süsteemikataloog täitmisplaan     andmemudel sql     nullist     kaitsetus     programmeerimiskeel projektsioon     triviaalne     sõltuvad     oldsql     pealkirjad     põhjal select     logi valikuline     õige     klient     avalikud     indekseeritud     tüüpide     ärireeglitele     disainiga     maksimeeri     neljavalentne     turvameede     päring gnu     tehnoloogia vaba     registreerimiseks     sql füüsilise     kuuenda     turvarike terviklikkus     sorteeritud     koodi     viivitamine     klausel lõike     süsteemi-defineeritud     fragment semantiline     kitsendusi     realisatsioon     andmemudel iso/iec     vastavad     päringut     tehnika optimistlik     ajahetke     allsüsteemidele     nendest     sql-andmebaasisüsteem mitmemõõtmeline     esitusviisi     operatsioon sql     tarkvarakeel modelleerimiskeel     sql-andmebaasisüsteemide     väärtustele     profiil euroopa     kontrolliks     fakt     constraints     tarkvarakeel hulgateoreetiline     moodustavad     pl andmebaasisüsteem     aeglaselt     jõudlus     protsessid     saamise     inglise     seadus sql     nimekonflikt     apexis     andmemudel andmemudel     pareto     vaated kolmekihiline     tegelik     andmebaasirakendus     vajaduseta     otsekorrutis     rakendus andmesiire     kaitsmisel     ebaõnnestunud     sisend-väljund oracle     kaksikautentimine     mudel skaleeritav     iteratsioon liidetav     välisvõti     klausel tabeli     piiravaimad     tõstatatud     protseduurne     usaldusväärselt     kontekstkommutatsioon projektsioon     võtmed     eristamatuse     mudeliprofiil     vastav     visuaalse     analüüsimiseks     graafilises     arhetüüpide     tarkvara commons     intelligentne     isolatsioonitase anomaalia     hilisemates     operaator relatsiooniline     kasutamise     põhinevaks     olem-atribuut-väärtus     platvorm iteratsioon     mitmene     lauset     teenusetõkestus     arvutis     veerg transaktsioon     andmed virtuaalne     sisselogimine     eelneva     ettevalmistusala     kohalik-eelkõige     skaleeritav     arvutite     mudel äriarhitektuur     keel rutiinide     saavutada     ärimudel plokk     muster äriarhitektuur     ärivara     käikuandmine jõudlus     replikeerimine kanaarilinnu     andmebaasirakendust     kasvades     faili     teated globaalne     mudel)     kolmas     lahenduseks     ennetamine euroopa     lisavõimalust     pakendaja     äärmuslikud     topoloogia     logi reapõhised     kus     alati     esimesel     asuda     parima     typical     arendusmetoodika loogiline     sisend-väljund     järjekorras     kirjutamisel     siin-arhitektuur andmevakk     fsync     pilv andmebaas     töö     draiver andmebaasisüsteem     normaalkuju funktsionaalne     algoritm globaalne     tutvumine     katkiste     kaasa     skaala     programm veebirakendus     funktsioon füüsiline     äravõtmiseks     integratsioon     andmebaasiobjekt andmekontrolli     peidetakse     kindlasti     agregaat sql     replikeerimine     põhiobjekt test     juurdepääsetavus     visual     protseduur     priivara     c cap     kirjeldusest     toite     serialiseerimine kasutaja     pgcrypto     liiasus nosql     raksendab     teenuste     eesmärk deterministlik     pilvandmetöötluse     hooldus     keskprotsessor     konkreetse     mõõdetakse     kitsendusega     mudel arendusmetoodika     andmeaitade     täielik kuues     tähendus     vähem     otsimiseks     eestikeelsete     kontseptuaalse     ehitamine     kirjutada     olla     kaitseb     esitamine     tähistab     väärtusesse     varuandmebaas räsiväärtused     sündmusvoo     teksti     eeliseid     laiendamine     paraku     ühik     avaandmed rakenduse     märk märgistik     alampäring where     pilveteenusena     kirjeldada     tavaühendamine     kasutaja-defineeritud     kogum     lisamisele     turvaauk     viisil     sõna     varju     välistamise     viimiseks     intress tehniline     justkui     tähtteisendus     replitseerimise     mõelnud     nimega     võimalustega     käitusaegne     normaalkuju andmebaasi     madal     first     arendusmetoodika situatsiooniline     projektsioon     andmebaas etl     rida baastabel     kaasevolutsioon vesiagiilsus     näidiprojekti     (sql)     taseme     illustreerimine     üritada     regulaaravaldisele     võimalusi     lõpeb     1nk     kokkukuuluvus sql     esialgse     edition     asjade     süsteemiga uuesti     kutsuda     atribuutide     hierarhia     tähtpäring andmejärv     võti-väärtus     süntaksianalüsaator     kättesaadavaks     muutmine disainitaseme     kontollitud tabelite/relvaride     foneetilised     kirja     killustamine     kahe     language     evolutsioneerumine oracle-case     järk lõppkasutaja     artifacts     koondandmed andmete     tõstutundlike     uus     sõltuvus kuues     relvar sql     unified     trilemma logipõhine     andmekogu servade     iseloomustama     disainimuster muster     sünkroniseerimisel     andmebaasirakenduse     tutvumisest     olevatest     ettekanne     pilv kaheetapiline     harjutamine koodigeneraator     süsteem subjekt     andmebaasikeel objektsüsteem     skeem kõik-ühes     kirjeldamise     andmebaasi-     tulemusi     etapp/faas disaini     replikeerimine andmebaasisüsteem     heterogeenne     domeene     navigatsiooniline     kiire     andmebaasioperatsioonide     kolmeastmeline     teisendus     vahendis     tabeliruum logifail     salvestusruum     samaaegseid     tabelid dokument     suhtlevad     sidemeklassi     x-tee     päriprojekteerimine     tõestatud     toime     kontrollpunkt     mitteserialiseeritav     juurdepääsupoliitika     budget     algebra     lahtikirjutamine otsing     kommenteeritud     tõene     programmeerimiskeel pakett     säilitatakse     plaanur     ankurmodelleerimine     asuva     mittetäielik     pg_dump     detailselt     roll     migreerumine andmefailid     andmekirjelduslaused     andmed kontseptuaalne     teenus rakendamine     suurendab     large     integer     lause liitindeks     abitabel foreign     staatiline     tükkide     isolatsioonitase     taastamine andmebaasisüsteem     tehis arhitektuuri     multiversioon-     reegel andmebaasisüsteem     predikaadil     allsüsteem     vajaduse     järjestikulisi     modelleerimiskeel sql     klassifikaator     suurendama     osa migreerimine     käivitamist     juhitavad     ettekande     seoses     mudelite     tõdeda     mikroteenused     tabel transaktsioon     teadetepõhine     accessi     ennetamine andmebaasisüsteem     märgistik     iseloomustada     tüüp row     tõrke     arendusmetoodika allsüsteem     andmebaasisüsteeme     juurprobleem juurprobleem     tehniline euroopa     valitsemine     värskendamine tarkvara     kooskõlalisus     võiks     koostab     logimine andmed     lumehelbeskeem sotsiaalvõrgustikud     töötle     analüüs     polümorfism     serv     kahendpuu     süsteem veebiserver     andmebaasisüsteem array     määrang merge     jõudlus hetktõmmis     andmebaasikeel andmebaas     tekitada     viitavad     lihtindeks     päringukeel     raamistik     hetkeaje     rakendatakse     hierarhiline     lahendada lahendamata     vajadust     kannab     sool     funktsioonil     disainilahendusi     laadimine     mudel andmebaasisüsteem     dokumendiobjektide     pakkumiste     kaugus     cap     väljalasked     defineerib     muutmisoperaator     update andmebaasisüsteem     rakendusliides kasutaja     mudelis     lepingprojekteerimine     developer     generaator     arendajad     oracle andmekäitluskeele     muutmine     detailsus     korraga     arendajate     võrk-struktuuriga     pühendatud     projekti     haavatavus     andmejärv     lihtsustada     asukoht keskne     order     rakendusliides andmebaasisüsteem     analyzer     ristskriptimine     disain indeks     klassiskeem     tähestik eesti     viidatud     kasutajaliides     non-equijoin kokkuvõttefunktsioon     tuvastamine andmekandja     põhimõiste andmete     seats     jõudlus plokk     bott     mudel uml     dokumentatsiooni     relatisooniline     probleem     lähtekood     sõltub     tabelite/relvaride     andmeladu     protseduur sql     puudub     näidatud     andmesaatkond andmebaas     turul     programmeerimine andmebaasisüsteem     välisest     matemaatiliseks     tabelid olemitüübid     laused koopia     põhimõiste turg     dokumenditüübi     programm open     paindmetoodika puhas     mustreid     ummik     disainiprintsiip denormaliseerimine     isikuandmed isikuandmete     deklaratiivne rutiin     maksumuspõhine     mõista     andmekirjelduskeel     ressurss vertikaalne     mudel tutorial     andmebaasikeel     kirjutamist     välistav     migreerimist     kahefaasiline     serveri     konstrueerimise     toetab     andmebaasis serializable     üksikud     andmekuup     shared     andmebaas oo     lahendus muster     relational     andmehulgad suured     sisse     tüüp alamtüüp     tavasid     koostasin     indeksid sensorid     klass objekt-relatsiooniline     täitmisplaanide     kasutatavusega     foneetiline     arvutüüp     arendamist     kitsendus sql-domeen     pöördprojekteerimine     oskused vesiagiilsus     import     sõltuvus nk     tüüp funktsioon     komponentidest     formaadis;     mõjutatud     varuandmebaas b-puu     süsteemis     magistritöö     no-code     suur     framework     sektsioonideks     rakenduvad     juhitav     sügavuti     andmebaasikeel sql/pgq     andmemuudatuse     kahes     objektorienteeritud     lähemalt     meetod orm     baastabel     kattuvate     tüüp sql-andmebaasisüsteem     andmeaidad     lukkude     evitusskeemi     režiim andmebaasisüsteem     olukorra     statistika     varieeruva     nimekiri     liiasmassiiv     ekstent     operatsioonid     mõned     akende     meetodit     tarkvarasüsteem andmebaas     juurprobleem andmebaasi     dokument agregaatidel     teine     arvutivõrk integratsiooni     kasuataja-defineeritud     (programmeerimine)     mõningates     objektmudelit     place     lause arvujada     suurobjekt     tüüp grant     privileegid     indeksid isejuhtiv     vaated     olevad     teisenda     pärisalamhulk     auditite     jõudlus truncate     logimine veebirakendus     kaheksa     teisele     käiva     õigus kaitse     selline     süsteem sql/pgq     kokkukuuluvus     logipõhine     tingib     default     koormatud     andmebaasikeelt     informatsioon     puudumine     annab     klassidiagramm disain     lõimitud     arvutamine     juhtimisotsused etl     sümptom mudel     mudel graafipõhine     mitteskalaarne     arvutivõrk tugevdus     andmebaasisüsteem sql-andmebaasisüsteem     disain kontseptuaalne     läbimise     consultants     heaks     keerukam     disainilahendust     hajus heterogeenne     failidena     järjekindlus     idempotentsuse     sisend     statistika information_schema     veebipõhiste     arhitektuur relatsiooniline     alamtüüp meetod     tingimus not     domeen andmebaasi     salvestamiskes     vahendisse     arvujada     skeem rdf     vormide     täpsemalt     logging     poolikute     pakett sql-andmebaasisüsteem     loendustüüp objekt-relatsiooniline     omadust     seadus virtuaalne     tühistamine     registri     lipik     sorteerimine     vabastab     teenus andmebaasisüsteem     evolutsioneerumine algatamine     keskkond andmed     probleem üleminek     andmed varukoopia     pääsumaatriks     laiaveeruline     amet     tüüp konstrueeritud     relatsioon     andmebaasisüsteem rakendus     paikneb     oht sõrmejälg     arengusuunad     tupik kuum     oht andmebaasisüsteem     saalimine     versioonid multiversioon-     seosetüüpide     sellesse     viirusetõrje tehniline     ärireegel triger     trükis     kõige     reale     juurdepääsu     nähtavad     lugemisoperaator     nk andmete     naturaalühendamine tabelite     konkatenatsiooni     identity     skeem select     kollektsioonitüübi     gql agregaatidel     nende     mõõtmistel     omadus andmete     kitsendus andmebaasisüsteem     fragment hajus     teostatakse     evolutsioneerimine     tüübigeneraator selektor     leidmiseks     hoiab     värskendamine     vaade normaliseerimine     andmebaas vahendaja     raskustest     transaktsioonid     töötlemise     rakendus andmebaasisüsteem     hajus replikeerimine     infosüsteem     andmekvaliteet andmebaasisüsteem     ülekantavus turvameede     räsifunktsiooni     andmebaasisüsteem võrkmudel     mitmemõõtmelised     kaitsta     otseselt     alates     põhimõiste ettvõtte     puuduvad     tabelis     kiirust     tuvustatakse     juhiseid     nimeruum     tööplaan     low-code     kitsendus tabeli     realiseerimise     logib     lateral     laienduse     paindmetoodika andmebaasisüsteem     kõrge     andmetes     sellele     terviksüsteemi     mõõtlusalus     artefaktid     kitsenduste     järjekorrast     transaktsioon lokaalne     võlg artefakt     liides turvarike     eelne     suhtleb     otsingutingimus ühendi     logi muudatuste     skeemid     protsess     strateegia andmebaasi     oht tehniline     deklaratsioonis     tarkvarakeel protseduur     olemitüübid disain     andmevakk     vargus     sisaldub     lausega     kasutajana     sql andmekirjelduskeel     lühikokkuvõtet     kitsendus kasutaja-     protsess andmete     omadus täpsus     andmebaasimasin     voltdb     interfacesql/cli     trigeri     veebirakendusi     keskmise     klassifikaatorite     järjestikpöördusega     rutiine     kadumist     olemi     abitabel triger     täisarvutüüp     intressidega tagasi     kehand transaktsioonanalüüs     operatsioon avaldis     veebiserver klient-server     võtmeväärtusega     etalonturbe     räsifunktsioon     võib     genereeritud     objektid klass     päis     suurima     write     universaalaeg     juhendist     kasutuslugu     rekursiivne     sisendiks     anomaalia replikeerimine     sõltumatus süsteemikataloog     kattuv     tüüp mitteskalaarne     option rikke-eelse     muudatuste     lahendus     kogemuse     indeks kontseptuaalne     illegaalsed     generaator logitabel     disain transaktsioonanalüüs     muudatuse     rida     tippude     server bsd     viimisel     süsteemikataloog andmebaasisüsteem     skalaarsed     deklaratiivselt     ootamise     konteksti     operatsioon hetktõmmis     paralleelne     klausel tabelite     kontekstkommutatsioon andmete     databases     haldamise     võrdlusena     olevate     salasõna     alampäringus     andmetöötluslaused     disainis     võrreldes     tekstitüüp sql     lokaalne     järjestatud     esitamise     sobivaks     puu ülesanne     graaf graaf     isikuandmed stiihiline     massiiv veerg     versioonid lukkude     konsensuse     kahte     lauseid lukustamine     ketastel/serveritel vertica     pärimine     võlga     eelnevas     viidata     andmebaasioperatsioonid     esitada     navigeerimise     eraldiseisvad     eksperimente     võtta     kommutatiivne tuletatud     pesastatud     unikaalne     tingida     andmebaasid     baastabel unique     otsuste     lähteandmebaas konverteerimis-     varukoopia sõlmede     iseteeninduslik     insert     lsm-puu     suppliers     strateegia tuletatud     hetktõmmised kaugprotseduuri     kaudu select     analüüsimuster     realiseeri     otsing     töövahendid kogutavate     varuandmebaas lukkude     nested     infovara ülekoormamine     muutmälu sql-andmebaasisüsteem     mahus relatsioonialgebra     hierarhilised     tagada     metoodika hooldamine     süsteem deklaratiivne     parsimine     kodeering märk     litsents oracle     tüübikonstruktor     vaate     tehing     aatom     ajahetkel     optimeerimine programmeerimiskeel     d sql     puu     normaalkujul     andmebaasisüsteem omaduste     lause üldine     eksemplar protsess     kiirendada     olemitüüpidest     nõuete     sünonüümid     parandamise     käivitusplaan     võlg koodi     stiihiline     ühenduste     tüüpviga     täitmisplaan andmebaasikeel     vahetavad     tüüpimine     partnerlus     säilitamise     unifitseeritud     videod     võtmete     minimaalse     koodigeneraatoreid     kustutamine     reeglipärasust     aeglustab     lõppkasutaja     kurssi     tulevane     teiste     pöördub     leidev     esitusviis tüüp     oleks     andmebaasidel     lahenduse     relatsioon relatsiooniline     lüüs     kättesaadav     etapp/faas tabelite     taristu     triger     andmesiire disaini     siin-arhitectur     erinevaid     aastal     prototüüpide     lisatarkvara     olemitüübi     veerud sql-andmebaasi     metoodikaarendus     peaaegu     töötlejatelt     lipuke     pidada     kodeerimine     rakendatud     moodustatakse     andmebaas kahefaasilise     entity-attribute-value     infosüsteem andmed     viimati     sümptomiks     tähtskeem     arendatakse     sõltuvuse     objektivaade     rational     petabait     kiirendavad     realiseerima     soovitab     manipuleerimisoskus     kokkuvõttefunktsioon avaldis     pilv ekstent     otsustamise     lahusus relatsioonilise/sql     sidusus metoodika     võimsustik     relatsioonilist     tasuta     anonüümistamine     deterministliku     range     pääsupoliitika andmebaasiobjekti     kuus     agregaatidel     ennetab     täitmisplaani     katseid     seisundi     dialekt tuletatud     leiate     õhinapõhine     elementaarse     nosql     aruande     tabelid     kasutusjuhud case     vaja lugeda     puhul     option maksimaalse     mudelist     lause     andmeait reaalaja     konkurents     andmebaasisüstem andmeaitade     a hajus     architect     ühisloome     promotion     pärast     alamhulk     haldab     muutuda     kasutavaid     realiseeritud     where     bitine     andmeelement     isikute     operatsioon operatsioon     triger väine     objektivaade objekt-relatsiooniline     vaade     logimist     server serveriprogramm     väljundiks     registrisse     triger tuletatud     järjestus andmebaasiserveris     relvari     klass     nimekirjal     muudatust     kustutatud     baastabelite     määramine     pidasin     konkreetne     markup     veebipõhiseid     kuhi     infosüsteemi     versioonikontrolli     klastrite     sql-andmemudeli     xmli     andmesaatkond     keel histogramm     zettabait     protsess serveri     põhiolemitüüp     uusimad     reverse     protokolli     volitamine     otsingutingimus min     viirus     käsitletakse     ühele     operatsioon andmekäitluskeel     optimeerija     tulenevaid     parser     välisvõtmetega     toimuma     koordineerimine mikroteenus     sisalduvad     kirjeldab     võrdlemiseks     managing     keelte     andmebaas andmevakk     nõustussüsteemid     leidmise     mitteföderatiivses     veerupõhisel     tegemaks     pädevusala     andmebaasist     tükeldamise     autonoomsed     relvar sorteerimise     esmasvõti     andmete     proovida     kasutamine     situatsiooniline     naabri     sageli     schema-on-read     andmebaasiüsteem segment     vaated sql-andmebaasisüsteem     autonoomia     suurte     tabelifunktsioon     ülatüüp     kolmik graafidel     turvapoliitikate     skeem graafi     hajussüsteem dblink     koopia conway     erineva     server homogeene     asukohapõhised     liides parameeter     lahendused     konservatiivne     võrdlus     programm rakendus     valideerib     vähenda     allsüsteem funktsionaalne     jälgimine     operatsioonist     andmebaas triger     vahevara     aktiveerida     watching     liikide     töötamiste     diagramm arendusplaan     grant     ingliskeelsete     kirje     raamat     lihtne     vaated andmebaasisüsteem     sql relatisooniline     select     tabelrünne     läbiskaneerimine     lähtekoodiga rakendus     overriding     andmebaasisüsteem andmete     määrab     tulevaid     juhuslik     programm andmebaasi     muutmiseks     lahtikirjutamine     põlvkonnad     teenus andmebaas     kasutuselevõtt     moodustamiseks     seadus andmebaasisüsteem     pealkirjade     lisavõimalused     baastabelites     veateadete     muutunud     andmesaared     andmebaasisüsteem hajus     pakkige     koordinaator     reapõhised     kaksikute     mitteföderatiivne     anomaalia mitme     luuakse     loogilise     isiku     express     sümptom juurprobleem     andmine     andmebaasikeel kolmas     join dokumentidel     ühendamissõltuvus normaliseerimine     andmemudel sql-andmebaasi     analüüsitakse     nõuandelukk     rollid infosüsteemide     defineeritud     arvutamisel     konfiguratsiooni     mudeliteisendused     realiseerub     põhjus     kontrolltöösse     koostamisele     registreerimisel     koondandmed     evolutsioneerimine infosüsteem     töötlemisel     taandarenenud     jätkuvus     kasutajanimi     kitsendus instead     annavad     seadusandlus     alampäring     numeric     võivad     pl/pgsql     serveriprogramm andmebaasisüsteem     järjekorras partnerreplikeerimine     teema     töötlemine heterogeenne     anomaalia ankurmodelleerimine     operatsioon tarkvarasüsteem     rünne sotsiaalne     kahanevalt     indeks bitmap     kodeering kodeeritud     manifesti     kasutaja-defineeritud relatsioon     nimetatud     reegel sql-andmebaasi     interpreteerimine lause     tabeleid     aknakujunduse     asünkroonne     tehtud     headuse     protseduur füüsilise     praktiline     tabel objekt-relatsiooniline     teisenduse     märgistuskeel     (postgresql)     loomiseks arhetüüpide     räsimine     võtmekandidaat     relatsiooniliselt     nimi rida     eksport     keerukuse     pääsupiirangud     kitsendused üleminek     optimeerimismoodul     saamiseks     dokumendipõhise     kaksikautentimine tegevuste     hoidmise     ringi     poliitika     normaliseerimine neljas     maailma     hetkeseisund     võõrvõti     puuduv     arhitektuur     joonistamiseks     tüübikonstruktor tüübikonstruktor     logimine üldine     oracles     otsused     vertikaalne     klaster     segama     lause sql     mongodb     toeta     tabel drop     õigus andmekontrolli     xml-kaugprotseduurikutse     kerckhoffsi     kitsendus merge     sõnumivahetus täielik     salvestusruum tüüpide     versioonides     disain turvameetmete     andmebaasis     indeks tasuta     refaktoreerimine     dekompositsiooni     sisendandmeid     ligipääs     rollis     projekt     tehis tahtlik     defineerimiseks     otsimist     juhitav refaktoreerimine     avaldis relatsiooniline     muudavad     kohaselt     korteež kitsendus     valdkonnapõhine     lõputööst     nälgimine terviklikkus     programm serverarvuti     juurdepääsutee kuumvarusüsteem     random     operatsioon)     isegi     kehand alamandmebaas     saaty     koopia muudatuste     regulaarselt     orsterwalderi     kasutamisega     võti     sql/pgq dokumendi     süntaktiline     software     olnuid     vahend case     seisukohti     reoptimeerimine     konfliktipõhine     süsteem utiliit     veeruperekondade     tasemel trigerid     skriptid andmebaasi     operaatorid/funktsioonid polyglot