Kodulehed
[346] - Andmebaaside lisamaterjalid
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Avaleht

Valik materjalidest
   Minu lemmikud
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Sõnapilv

Millest materjalides kirjutatakse? Mida suurem tekst, seda rohkemate materjalide metaandmetes on seda sõna kasutatud.

  võrdlemiseks     väljakutse veerupõhine     klasterdatud     skeemid     pesade     muster sql     artefakt räpane     küsida     väärtus sql-andmebaasisüsteem     tabelid kitsendused     isikuandmed isikuandmete     antakse     tarkvara pesastatud     mudelitega     sql andmebaas     navigeerimise     omadust     soovitada     operaatori     lukk multiversioon-     avaldub     süsteem arvutite     ümberkirjutamine     materialiseerimise     selectinto     nulle     probleemid     andmesiire andmete     osade     mahukam     minevikupildi     petabait     lumehelbeskeem     omadused     värskus     topelt-metaphone     libreoffice     (relatsioonialgebra     riiulilt     teadaolevate     haldus     värviga     universal     relvar/tabel     rünne tegevuste     iseendaga     rutiin moodul     instead     mudeliteisendused     fail     täitmise     süsteemikataloog täitmisplaan     teada     ühik     antimuster tehniline     protsess hadoop     mudel osapool     tähtteisendus     tase     platvorm andmebaasi     selles siin     sql-andmebaasisüsteem nosql     järjestatud     paiknemine     otsustuste     alamgraafi     töötatakse     parameetrid     bcnk     tundlikud     aluseks     hajussüsteem where     indeks vaade     voogtiražeerimine     infosüsteem strateegiline     parameeter     pärandsüsteem     read isejuhtiv     kitsendusi     denormaliseerimine sql     lisab     internet     mudel andmebaasisüsteem     hajussüsteem väliste     järjekord     lisalugemine     kitsendus struktureeritud     terviksüsteem     kodeering koodipunkt     lahendus toode/teenus     trigerid jaosreplikeerimine     tupik lukkude     rakendusliides andmebaasisüsteem     problems     normaalkujud     andmepuhver     andmebaasiobjektid     sql-tabeli/relvari     mudel infosüsteem     leida     objektsüsteem     segmendi     kasutata     sekundis     koostamiseks     teel sql     spetsifikatsioon pakett     selgitada     odavate     allsüsteem rational     serveriprogramm serveriprogramm     loomissamm arhitektuur     esitusviis tüüp     andmetega     protseduuride     kuumvarusüsteem üheetapiline     kirjutama     turvapoliitika     kommunikatsioon     algatab     lülituskilp     tee     jõudluse     veebipõhiseid     juures     tegemaks     tähendab     käiva     lause optimeerimismoodul     lisada     sql-andmebaasisüsteem sql     realukustus     laadileht     andmebaasirakendust     masinõpe     liidrita     tehingutöötluse     kavandamisega     annab     iseloomustama     muutmine jõudlus     resource     skeemi     skeemitu     pidasin     loobumise     andmeait reaalaja     veerule     express     replikeerimine füüsilisel     logipõhine     konsensuse     transaktsioonilised     tagamise     juurkataloog puhverdatud     objekt-relatsioonvastendus füüsiline     indeksid faktitabel     mõjuga     juhitavad     disainiprobleeme     kvaliteet tilkumine     kaudu     kommenteeritud     aspekt     poliitika tugevdus     vaade normaliseerimine     sümptomiks     rakendamine     standard     apexiga     sektsioonideks     sprint     andmebaas sündmuste     minimaalõiguste     on     muutuja parameeter     tuum     pilvetöötlus     indeks kitsenduste     vaikeparool     töötlemine heterogeenne     täiendatud     veeruperekondade     kooskõlas     adaptiivne     võtab     teine     b-puu     variety suurandmed     mudel     privaatne     andmebaas andmed     hulgateoreetilised     royce     võrdsus     koondandmed andmete     andmebaasisüsteem kehand     tingimus     esindamiste     taastamine kahefaasiline     vaade dokument     strateegiad     kestvus     muutujate     5nk     protseduurne     teel objekt-relatsiooniline     alampäringutes     insert postgresql     sool     andmebaasisüsteem juurkataloog     transparent     juurdepääsumeetod     kaasav     muuta     veebirakendusi     analysis     infot     nimedes     tüübikonstruktor objekt-relatsiooniline     hetktõmmised bitmap     tuvustatakse     elasticsearch     täidab     minimeeri     pöördprotsess     sql     põhimõiste sündmus     andmebaas objekt-relatsiooniline     kasutusvaldkond graafidel     lukkude     serialiseeritav     veebi-     relvarid     sündmusvaade     arhetüüpide     väärtus muutuja     assertion     business     reapõhine     otsene     oldsql hierarhiline     andmekandja     tüüp multiset     andmemudel tõeliselt     paindmetoodika     siinsamas     stiil refaktoreerimine     kompileerimine interpreteerimine     sql alamtüüp     operaator     nõuded     andmebaasisüsteem     vajalikuks     paralleeltöö andmekäitluskeele     omadus täpsus     viirusetõrje sql-süstimine     juhend     klassifikaatorid andmed     veerg row     tüüp konstrueeritud     lausend     järjepidevus     operaator muutujale     formaati     tüüp muutmisoperaator     põhiobjektide     aasta     tasemel     sõltumatus kontseptuaalne     vaated     isikunimede     andmetüüp sql     tüüp rutiin     kasutusmallmudel     autonoomsed     turvaline     iseloomustada     andmebaasipöördus     geograafiliste     transporditakse     plokid füüsilise     kitsendused     teisendamine andmebaasisüsteem     lihtsustavad     mariadb     samad     operatsioon kogu     operaator oracle     anomaaliad     intress tehniline     abitabel andmemuudatus     omadus neoj     kontekstkommutatsioon read     skeem graaf     andmebaasirakendustele     regulaarne     pgcrypto     serverid     baasmuutujate     lähtekoodiga     töötleja     asukoht     strateegia kasutaja     lahendused     veebirakendus     varuandmebaas     kiskjalikkust     rationali     laiendatav     andmebaas oltp     rikutud     sql-andmemudeli     konstrueerimine     errata     reserveerimine     eraldiseisvad     taastamine külmvarusüsteem     kaasevolutsioon vesiagiilsus     nõustussüsteemid     väljakutse oracle     kodeerimisega     märk utf-     kasutatud     hetkeaje     jõudlus plokk     alamprojektidega     arhitektuuri     kirjeldust     projekt funktsionaalne     array     kitsendus tabeli     andmebaasisüsteem transaktsioon     pärisandmed     atribuudiga     esitamine     multiandmebaasisüsteem     vähese     eesmärk deterministlik     kasutades     andmesiire füüsiline     domeeni     haldamiseks     tekkimine     generalization     formaadis     overriding     otsingutingimus nimega     operatsioon piirang     sisendandmeid     muudab     välisest     server bsd     sparql graafidel     ühendamine liitindeks     (koodi     tarkvarakeel andmekäitluskeele     meenutada     räsiväärtuse     sorteerimine     lo_export     tüüp operaator     järk arendusmetoodika     andmemudel hajus     eelistatult     geomeetrilised     unifitseeritud     variatsioonidele     kodeering kodeeritud     kustutamine isejuhtiv     registreeritud     keskne     koordineerida     agregaat andmebaasisüsteem     skeemis     pidevkooste     jätta     jagamise     andmebaas serveriprotsess     tabeliruum tagasivaate     pääsupoliitika     andmekirjelduskeel     käikuandmine taastamine     etteantud     peetakse     sõltuvus nk     päringud andmeaitade     erinevasse     sisendeid     sisevaade     päriprojekteerimine     võltsing     kättesaamatus     sektsioonide     andmeväärtuste     ühendab     bytea     rünne andmed     jõustamiseks     võimsustik     saalimine     otsimine     arvutamine     üksikud     klassidiagramm sql-andmebaasi     andmetöötluslaused     lõputööst     korteež kitsendus     lahendus muster     ajahetke     liiasuse     leidmiseks     meetodit     abil     lahendusena     kitsendus     paindmetoodika semantiline     veebikeskkond     järk iteratsioon     klausel alampäring     täitmisplaan andmebaasikeel     viitetüübi     baastabel massiivipõhine     andmemudel sql     lõpus pessimistlik     süsteemianalüüs     mikroteenuse     klient     mitut     objekti     asukohapõhised     rutiinid kaugprotseduuri     süsteem objekt     õigus andmekontrolli     tabelivormide     eelneva     andmed olemuslik     võrdlusena     licence     põhimõiste objektorienteeritud     kriis erp     võrdlusega     süsteemi-defineeritud rutiinide     tabelist tuleks     baasrelatsioon     parameeter tüüp     puudumine     piirangu     identiteedivargus     arendusmetoodikate     hierarhiliste     päring kaugprotseduuri     ülevaate     suhtlusosavus     litsents     andmebaasikeel objektsüsteem     insert     tasakaalustatud otsing     mudel arendusmetoodika     segmendid open     lainedus postgresql     normaalkujul     alamkeel     tabel sql-andmebaasisüsteem     serverarvuti vertikaalne     automatiseerimine     where     hetktõmmis oracle     arhitektuur andmebaasikeel     eeliseid     vahetavad     magistritöös     praktiline     tarkvara puhverdatud     õiguste     andmebaasipõhise     olemasolu     piirang päringus     otsustussüsteem     sõltumatus süsteemikataloog     väljade     sul     pakett oracle     alusel andmekäitluskeel     trigrereid     lähtekood tehniline     kogemuse     loomise     lugemisoperatsioon partnerreplikeerimine     olemite     muutumisele     data-driven     soe     relatsioon andmebaasi     skalaarsed     vaatan     isoleeritus sql-andmebaasi     tehnilist     probleemikeel     genereeritav     näiteks     pääsema     sisendiks     kirjeldatud     kaitsmisel     faas hajus     funktsioon select     results     turvaauk tõkestus     liides staatiline     teadmiste     transaktsioon     liidese     sql-andmebaasisüsteem sql-andmebaasisüsteem     visualiseerib     transaktsioon sql-andmebaasi     server oracle     objekt-relatsiooniline     lüüs     tegemisel     paindmetoodika andmebaasisüsteem     pilv vaba     ülatüübi     liiasus nosql     indeksi     võlg definition     kinnitamata     muutmälus     mapreduce andmeait     muutuv     indeks valikuline     versioon     multiversioon-     lukustamine isolatsioonitase     andmed serveri     registreerimise     trükkimisel     koopia muudatuste     vaja     sõltumatute     arendusmetoodika suur     magajate     terviklik     ülevaade     evolutsioon     paneb     tabelrünne     väljund     režiim veebirakendus     andmevahetuskiht     tekstide     algoritm logide     osa järk     strateegiaid     päris     oht keskkonna     koopia primaarserveri     holap     xml-põhine     funktsioon protseduur     veebirakenduste     schema-on-read     operaatorid/     asjade     klassidiagramm disain     kahes     database oracle     public     migreerimine     valige     killustamine     kasutusjuht     relvar andmebaasi     välistamise     tabelid andmebaasisüsteem     normaalkuju relatsioonilise/sql     plokk andmebaas     ressurss shared     toega     reeglitele     hulk     külm     parool rutiinid     vektorkodeeritud     ressursikirjeldusraamistik     pilv ekstent     reegel sql-andmebaasi     arendusmetoodika situatsiooniline     idempotentsuse     kahetasandiline     andmemudel andmebaasikeel     rakendus klient-server     olekumasinaskeem     andmebaas globaalne     faas loogiline     failipõhine     muudatust     muutvas     server serveriprogramm     tulemus     objekt-relatsioonvastendus     isolatsioonitase lukustamine     koondamine     määratud     e-poe     füüsiline     kuulub     primary     lõhn halb     uusimad     autoriõiguse     ruum indeks     sales     toimetulema     osterwalderi     näiteks meeskonnaprojektina     õigus vähenda     relvar     plokk commons     värske     velocity struktureeritud     terviksüsteemi     päringud faktitabel     mittedeterministlik     kirjeldab     kvaliteet täielikkus     strateegia tuletatud     analüüsitakse     kasutaja-defineeritud operaator     järjestikulisi     operatiivjuhtimiseks     boyce-coddi     probleem muster     põhimõiste     mõõdetakse     baastabel viitade     alampäring select     kauba     earthdistance     regulaaravaldis     onlain     pääsupiirangud     konteksti     predikaatide     alamandmebaas     jooni     series     maksimeeri     ümber     tüübikonstruktor traditsiooniline     avatud     operatsioon pesastamine     voltdb     kasutamist arendaja     veerud kontseptuaalne     agregaatidel     päringud andmete     hilisemates     süsteemikataloog arendaja     hooldamine siin     ülikooli     manusandmebaasisüsteem     massiivide     klausli     esimene     navigatsiooniline     projektsioon andmeait     disain indeks     asukoht mikroteenus     andmemudel ärireeglid     rakendusliides     võimaluse     tingimusele     andmekvaliteet loogiline     partitioning andmeaitade     teisele     kahekihiline     kood     metamodelleerimise     võimalustest     kutsuda     kuuluda     andmebaasisüsteem väline     koosneda     detailimine     refaktoreerimine arendusmetoodika     üks     lahtikirjutamine     mudel andmemudel     operatsioon vaade     reeglipõhine     place     otsida     suhtluse     metoodikaarendus     accessis     laused delete     parser     realiseeriti     räsiväärtus     lugemisel     käivitumiseks     hajus     sool rünne     süsteem ajaseeriate     loomissamm pädevusala     hindamine index     kõhn     varuandmebaas vara     kaua     oht     degenereerunud     keelde siin     relvar relatsiooniline     komponentandmebaasisüsteem dblink     andmekaitse     suhtes     järk     andmebaas turvameede     operatsioonisüsteem     server plokiahela     kinnitamine transaktsioon     teisendusreeglid analüüs     realiseerimine     andmemudel hierarhiline     suvapöördusmälu     teenuseid     tüübi     tabelites     vahetus paxose     lause õigus     klassifikaator     sündmustriger     keelekasutuselt     korteež     allsüsteemid     kasutaja-defineeritud relatsioon     tabelid kasutajaliidese     veebiteenus register     migreerumine read     pildid     paigutamise     salesperson     interval     klausel korreleeruv     trilemma     järjestikpöördusega     pakuvad     hooldamine     state     andmebaas andmekäitluse     hoiupuul     operatsioonide     värskendamine mikroteenuse     funktsionaalse     laadimiseks     võimaliku     ülesehitus jõudlus     integer     andmetöötluskompleks     oracle     liides infovara     parameeter skalaarne     korteežitüüp     exclusion     killustuse     replikeerimise     teenus pädevusala     alustamise     töölaua     õigus sql     vahend objekt     avameelselt     sissejuhatus     programmeerimiskeel pakett     isolatsioonitase pl     kokkuvõttefunktsioon konstant     assertion instead     (programmeerimine)     sql-keelsed     etapis     parandamine andmevakk     tegevus     draiver     kasutuskontekst euroopa     ressursside     fixes     ranking     funktsioonidele     kursori     puutub     relatsiooniline     endas     tabelifunktsioon     raamatud     lukk serialiseeritav     pilvandmetöötlus nosql     toimimiseks     salvestusmootor     loendusfunktsioon     ühisloome     muutuja     ajamasin oracle     pgql serv     kontollitud tabelite/relvaride     andmemudel case     struktuur     arhitektuur     tüüp kitsendus     disainid     kasuta     nimi konstruktor     täidetakse     pistikprogrammi     turvameede turvameede     juurutamine     pilv andmebaas     põhiobjekti     käivitada     elementaarteenusena     kooskõla     orienteeritud     suured     haldamise     veebiliides     arvutiklassides     serverarvuteid     infopüük     lukustamine andmebaas     rakenduses     põhjusab     forward     skeemiobjekt     süsteemiarenduse     muutmine andmebaasis     päringutöötlus     systems     kohaselt     tagastataval     prototüüpimise     design     tehnoloogia protsess     andmeait operatiivandmete     kirjeldused)     value     läbipaistev     tüüp     teoreem normaliseerimine     arvutis     baastüübil     baastabel hetktõmmis     oht andmemuudatuste     shared     juurdepääsu     määrab     allikast     andmebaasiobjekt case     kohese     teralisus     salvestus andmeaitade     viimase     lepingprojekteerimine     ketastel     detailanalüüs     (protsesside     veerud     serial     liiasus füüsiline     aadressiandmete     viga arvujada     checking     ärilised     konstrueerimise     teeta-ühendamine     hübriidne     välistüüp     tehniline füüsiline     näitel     ekool     kombinatsioon     optimistlik     pärandsüsteem check     vahendeid     etapp     koodipunkt unicode     mudel uml     read tuletatud     grupeerimine     operaator sum     strateegia loogiline     alampäring     protsess andmevaka     server replikeerimine     tähtpäring andmejärv     väite     modelleerimise     vahe     arendajate     heati     maailmapildi     kliendi     kontrolltöö     uncommitted     etapp/faas disaini     põhineb     läbiviimiseks     leping parameeter     väli     objektile     tühistring     fakt     tagasirullimine     põhjustab     võimaldada     kohustuslikkus tehing     mitmeprotsessori     samaks     hulkade     protsess andmeait     infovajadus andmekäitluskeel     kontekstkommutatsioon veerupõhine     reale     hübriidne uml     andmemudel andmed     asukoha     aknapõhine     töökiirus andmebaasi     tipp kõik-ühes     lumehelbeskeem sotsiaalvõrgustikud     testandmebaase     installeerimisel     indeksid tabelite     rollipõhine     optimeerib     vahend andmebaasi     saamise     andmeteadlane     sellised     võrreldes     mõningates     muutmisoperaator relatsioon     lause index     sisendit     kettal     kvaliteet uml     ocelot     väärtused     kõvaketas     serverarvuti     õppeainete     säilmälu     kasutada     täitmisplaanide     eksklusiivne     pöördustee andmebaasisüsteem     mudeliga     algusest     inimkasutajale     loomine     sorteerimisreeglite     nägemuses     logical     koostab     halvasti     allhhanke     profileerimine     mälu oo     võtmesõna     mägimurrak andmeaitade     ühtegi     pandud     näidiprojekti     jõudlus oracle     triger andmebaasi     andmebaasiobjekt andmebaasi     tegemist     eeltöötleja     logimine     tüübikonstruktor tüübikonstruktor     dimensioon     ebakorrektse     pakett baastabel     teisendusele     sisetüüp     raamatukogu     mitteterviklik andmesiire     programm     pakendaja komponentandmebaasisüsteem     arendusmetoodika loogiline     tingimusi     teisendamine keel     turvalisus     logi lukustamine     kuhugi     käitumises     hetke     funktsionaalne     restorani     elemendid pilveteenusena     fantoomkirje     xmli     kitsendus üldine     alusel     tehnoloogia vaba     kiht     korreleeruv     metoodika     evolutsioneerumine algatamine     dokumendiobjektide     klikivoog     kasutajaliidese     kiirendab     tegelik     triger     kasutajatel     viide     nimekonflikt     hilisemate     function     äravõtmine     värskendada     andmebaasid     seotud     ligipääsetavuse     muster disainimuster     viienda     indeksid     tabel domeen     defineerimisel     identifikaator     meelde     kultuurides     leidmine     enterprise     tekstitüüp sql     lühike     võimekus     abistav     lepingud     konfliktipõhine     tüüp sql-domeen     vajaduse     bakalaueusetöö     säilitada     kuues     realisatsioon     hulgaga     hoolima     hajussüsteem     klassifikaatori     lõhn tehniline     sõltuvus refaktoreerimine     andmebaasis     mälus klass     updated     halbade     andmebaasiobjektide     tehnoloogiatega     juhtudel     üldised     hävitamine turvapoliitika     osa-terviku     induktsioon     algoritmid     elutsükkkel infosüsteem     põhilist     etapp/     kahefaasilise     salvestuspunkt lukustamine     serveriprogramm     distsipliin andmebaasi     muudetud     hooletus andmete     salvestusviis tõeväärtustüüp     operatsioon loogilise     import     triger sql     valikuline     atomaarsus     trigeritel     päring     primaarvõti     liides kasutaja     asuda     replikeerimine füüsiline     names     modeler     algpraool     kaasevolutsioon     operatsioon avaldis     lisamoodul     täpsus     kaupa     andmebaasikeel subjekt     e-its     protokoll     atribuutideta     küsib     autentimine     käivitusplaan     detailanalüüs siin     kattumatus     eranditöötlus     vaade histogramm     tõepoolest     määramiseks     rolap     alguse     isehallatavus     kitsenduste     lõhn mudel     ajutine     liides meetod     andmeaidad     licenses kehand     prügikastis     valdkonnapõhine     ettevõtte     proceedings     normaliseerimine sql/relatsioonilise     süsteemide     täitmisplaan sisemise     olemasolevate     moonutatud     probleemi     indeks andmeaitade     tabeliruum mäluruum     klassidiagramm metoodika     maskimine     arvuti andmebaasisüsteem     arendus     aadressiandmete     tööta     raamat     migreerumine andmefailid     infosüsteem pilv     pärimine objektid     keerukus     trigerid     lõpus tagasivaate     kaitsmise     sql-andmebaasides     seejärel     üldisi     tüüp row     soft-state     mudel füüsiline     mudelid tilkumine     statistika analüüsi     ettekandes     riiklik     null-pikkusega     andmekirjelduslaused     enamik     bütsantslike     delivery     olevad     andmebaas virtuaalne     omavad     domeen     kokkukuuluvus sql     ettevalmistamise     mõned     oleva     versiooni     andmevood     paistma     soovitused     ebakõla klass     printsiip andmebaasisüsteem     võrreldakse     laused andmete     tabelile     ilma     selgitab     tabel postgresql     illustreerib     ühildamatus     l-väärtus     põhjustavad     üks-ühele     nõuab     harjutamine andmete     kandidaatvõti baastabel     teadetepõhine     eesmärk     panemine     puudumist     relvar relatsioon     lühiajalise     salvestamine     sidusus metoodika     hooldamine mudeli     rohkem     nested     koskstiil     põhiolemitüüp     anchor     dialekti     tüüp distinct     järeltingimus     replikeerimine oracle     lausete     source     transporditav     raamatu     sqlis     sünkroniseerimisel     integreerimine     dünaamilisemad     töötlemise     juhendi     räsiveerg     vahend     katseid     täielik     erinevuste     logi hajus     märk märgistik     soundex     konteinerandmebaas     lause üldine     estimate     mudeliteisendus     length     silotornid logipõhine     püsikomatüüp     listagg     arendamise     keel rutiinide     failis     andmekäitluskeel andmekirjelduskeel     lukk lukuvaba     tulemusel     heterogeenne     probleem andmebaas     kitsendus andmebaasisüsteem     invoker kasutajad     operatsioon vahe     tabelid ankurmodelleerimine     vaikimisi     programmiliides     näited     mälu     paber     veebitarkvara     manifest     rakendust     salvestusmudel     veerg veerg     tüüp sql-andmebaasisüsteem     kasutajanimed/paroolid     asukoht andmesiire     hotel     salvestusviisi     peaaegu     automaatselt     disainimuster müük     võimaluste     lahendab     transaktsioonide     põhimõtete     andmemudel detailanalüüs     forticlient     skaleerimine skaleerimine     mälupuul     teistest     sõltuvus kaasav     registri     tabel oracle     otsing     kirjelda     kadunud     lause vaated     tabel rikke-eelse     sõne     kihtides     nukuteater oracle     rollid isikuandmete     olemuslik     põhilisi     reaalselt     liides parameeter     allsüsteemi     databas     objektmudelit     tabeli     teisenda     tõeliselt     väärtustada     põhimõiste kontaktandmed     kontekstkommutatsioon reapõhine     igale     käivitav     statistika üleminekusüsteem     pöördub     laadida     binaarne     panna     kaalutlused muster     coddi     andmebaasisüsteemid siin     tagasirulimine transaktsioon     näidisprojekti     ärianalüütika     parema     andmemudel xml     töökohad     seosreeglite     operatsioon projektsioon     wescon     printsiip     disainimustrite     sõnumilühend     kasutatavust     kasutamise     kasutati     operatiivandmete     muutuja relatsioon     muster äriarhitektuur     korrastatud     dokument     juhuslikke     deterministlik     värskendan     kindlasti     printsiip õppeinfosüsteem     partnerreplikeerimine     tasuta     postgresqlis     ebaõnnestunud     hägusa     peegeldub     triger trigeri     isehäälestuvus     staatiline esimesed     mudelite     mitmekesisus     tooteomanik     pakkuda     täitmiseks     avalikud     päringutulemuse     tuvasta     allapuurimine     väide     ortogonaalsus     lahusus sql/relatsioonilise     jätkuvus     deklaratiivne     andmebaas insert     siseskeem     võlga     anomaalia replikeerimine     saared cap     täies     rakendatav     lause andmekirjelduskeel     krüpteerimise     naabri     tüüp grant     hajutatuse     rahvaviiside     isiku     märkide     krüpteerimine     teabe     ümberdefineerimine     moodul     funktsioonil     püsisalvestamine     baastabel tellimus     pilvandmetöötluse     töövahendid kogutavate     infosüsteemide     aktuaalsed     replikeerimine primaarserveri     põhinevaks     strateegia andmebaasi     programmiliides transaktsioon     plokk ajamasin     lsm-puu     riigi     andmebaas etl     tavapärasem     logide     omandvara     server publikatsioon     server loogilisel     seadus rollback/     püsisalvestatud     kasutamisel     saared informatsiooni     organiseeritud     platform     andmebaasides     sql relatsioon     staatilisemad     kontrollida     õppejõu     kasutav     parandamise     mudeliprofiil     laiem     massiiv tagasivaate     turvalisus turvarikke     tabel sql     funktsioonid vaated     äriline     kasutamisega     keelelise     saada     saavutamise     programm andmebaasi     keskkond andmed     paaridel     nendest     funktsiooni     monotoonsed     (üks     algusmärgend     kokkuvõttefunktsioon alampäring     ajarännak tabeliruum     erandid     andmeaidad/andmevakad füüsiline     avatekst     alates     paralleelne     ajalugu     rahulolu tugevdus     oluline     sql võrkstruktuuriga     dünaamiline füüsilise     baastüüp     näite     protseduurselt disain     loomaks     kontrollitakse     andmeladu     süsteem tabelite/relvaride     andmemudel dokumendipõhine     generated     infosüsteem andmed     tegevused struktureeritud     süsteem redis     lukuvaba     ajatüüp     kitsendus võrdsuse     turvalisus andmete     notepad++     päri-     price     pl terviklikkus     projekteerimine füüsiline     tuvastamine     allüürnike     automaatselt primaarserver     vöötimine     paikneda     ülekantavus terviklikkus     piirkonnal     versioon objekt-relatsioonvastendus     suund põhiobjekt     päis relatsiooni     hotelli     läbivate     rutiin mittevõimalik     faktitabel     disain füüsilise     genereerimise     mitteterviklik     korduste     isolatsioonitase ebaõnnestumine     ülesehitus     objekt-relatsioonilised     indeksid disaini     traditsiooniline     üldistusseoste     glüüf kodeeritud     modifitseering     harjutamise     denormaliseerimise     nägemusest     vajavad     kinnitatakse     sektsioon     imperatiivne     konformismianalüüsi     tabelisse     dokumenditüübi     veerg kõik-ühes     sõna     ankurmodelleerimise     schedule     dokument agregaat     foneetiline     meetod objekt     griid     server homogeene     tabelis     graafiline     koondandmete     transpiler ketas     viidad     võlg tehniline     konfiguratsiooni     järgib     viisil     väljatöötaja     avaldis sql     teadete     unicode     uuesti     olnud     varusüsteem füüsiline     esineb     deanonüümimine     taastamine kasutajad     kinnissõna     väljaanne     deklareerimine     ristskriptimine     ja     veebiteenuste     turvalisus tehniline     ligipääs     allow     transaktsioon kolmefaasilise     otsingutingimus liittingimus     hajussüsteem väline     vertikaalne     juhendist     graafik     pääsu     teisendusreegel     sorteerimise     relvars     oo     mittereserveeritud     süsteemne     lateral     kandja     bitivektorite     tabelid dokumentidel     andmebaasisüsteem konteinerandmebaas     trilemma logipõhine     tilkumine kaugsäilitus     eest     madal     partnerluse     esimeses     üritada     demokratiseerumine     harjutada     sql/pgq graaf     võimalustega     polya     operatsioon naturaalühendamine     seisuga     replikeerimine asünkroonne     ajaseeriate     koostamisel     optimeerimismoodul     operatsioon     võrk-struktuuriga     püsivus     oracle andmekäitluskeele     andmed klientarvuti     tavaliselt     allsüsteem     andmekäitluskeel relatsiooniline     kirjeldamine     teema     pöördustee sql-andmebaasisüsteem     operatsioon relatsioonilise/sql     kohandatav koodi     õppeaine     käivitab     entity     parameeter parameeter     indeksil     rutiin     puhas     töötlejatelt     lahusus relatsioonilise/sql     turvalisuse     alampäringut     kvaliteet andmete     muutunud     recursive     andmebaasikeel distinct     konflikt update     andmebaas sql     vananenud     põhiolemitüübi     abitabel foreign     mitmes     mudel allsüsteem     numeric     muster klient     andmebaasikeel kolmas     ühtesulandamisel     päringute     mille     teisesed     typical     hetktõmmis tagasivaate     ühendtüüp     geodeetiline     kohustuslik     determinant ortogonaalse     soovitud     ekstent otsene     omavahel     transaktsioon tõeliselt     objektipöördusprotokoll     vaatamise     magnetlint andmesiire     relatsioon relatsiooniline     jõudlus multiandmebaasisüsteem     vähenda     materialized     voogreplikeerimine     pärimiseks     elementaarne     isolatsioonitase anomaalia     utiliit     logi hulgateooria     kataloog     rakendus     reatüübi     rakendusliides kasutaja     ärimudel rea     lõhkumata     maskida     vältimiseks     laiendatakse     järk lõppkasutaja     muudetamatus     väliste     regulaaravaldisele     prototüüpimine atribuudid     inspektsioon     erisus konstrueeritud     tasakaalustatud     intressidega tagasi     konkatenatsiooni     seisundidiagramm uml     arhitektuur relatsiooniline     tabelite     sõltuvus     jaotamine     kahendfail     hetktõmmis rakendus     kontrollpunkt terviklikkus     imperatiivne töölaua     tuleneb     ülesande     konstruktor tüübitud     süsteemiõigus     hästi     indeksid sensorid     logifail     töökiirus relatsioonilise/sql     sessioon     välistav     sql-andmebaasisüsteemide     sobramine     perekond sql     varundamine/taastamine kanaarilinnu     nähtamatu     publication     nõudmised     võtmekandidaat     lahendus     ressurss elastsuse     arvutamisel     alternatiivne     tabel andmekäitluskeel     saritoode     andmebaas kasutusjuhtude     peaksid     rules     foneetilised     edasiarendamise     transaktsioon andmebaasisüsteem     logi primaarserver     modeling     turvarike tugevdus     logi apache     deklaratiivselt loogiline     ligikaudne     andmeväärtusena     koodiga     mitmene     puu ülesanne     turvalisus loogiline     andmebaasikeel relatsiooniline     relatsiooniliselt     sündmus     baasmuutuja     3nk     products     lahendada     veerupõhisel     hoitakse     bitise     kõnekujund     erineva     lindiseade     objekt     lause andmekaitse     kõrgkoolide     domeen andmebaasi     kustutab     üldistused     poolvahe     tarkvarasüsteem kuldandmed     andmebaasisüsteemiga     massiivselt     relatsioonialgebra     võimekust     veebiserver klient-server     otsingutingimus ühendi     denormaliseeritud     tehakse     rakendada     õppeainetes     andmebaasihaldur     multi-version     vaateid     laiaveeruline     samuti     andmepüük     dokumendipõhist     serializable     serv     kontrollkitsendus     reegel     klientprogramm andmebaasi     sorteerimata     kitsendus andmebaas     definer     läbimise     mõningatest     väärtusesse     mässimine     optimeerimine ühendamine     valupõhine     loogika     versioonidesse     mõeldud     nimed     pl isoleeritus     app_user     seosetüüp     disainimustrit     skeem-lugemisel     teisendus bitmap-join     versioonide     argumendid     standard kasutaja-defineeritud     tulenevalt oodatust     andmebaas lukustamine     äriprotsess     ometigi     konveiertöö relatsioon     protseduur     tulemusena     aitavad     ebapiisavuse     ligipääsu     parandamine     päis     klastri     funktsionaalsed     kokkuvõttefunktsioon     süsteem deklaratiivne     füüsilisel     lugemine     taasta     hoida     vigade     viitade     tarkvarakeel füüsiline     osapool     andmeait andmeaitade     tühihulk     tegemine     blokeerida     disain loogilise     tööruumi     first     veebipõhine     tähestik funktsioon     kodanikest     arendajad     teisendus     asuva     reapõhist     täpselt     teostava     tõlkereeglistik     mahukaid     uuritakse     ebaõnnestumine jagatud     kõrguse     koodigeneraator     andmebaasi-     eeldab     andmete     delikaatsed     isikuandmed räsiväärtused     tunnus     alter     tüübil     käsitletakse     kompileerimisaegne     alamaruannete     monumentaalne     operatsioon andmebaasisüsteem     olemitüübid analüüs     geneetilised     andmekvaliteet andmeait     skeem vaade     võimalused     disain strateegiline     üks-mitmele     ajahetkel     through     hübriid-andmebaase     andmebaasisüsteem konfliktipõhine     ebapiisav     individuaalset     lukustamise     omadus skeem     andmekirjelduskeel siin     töötle     anomaalia mitme     anomaalia primaarserveri     tsükkel rutiin     töö     kasutajaliideste     lahusus     kontekstkommutatsioon     onlain-analüüs     autode     skriptid andmebaasi     pakkumine     sisemine     andmeelement lukuvaba     puhul     lisamooduli     sõltumatus     salvestamiskes     suurendama     raskemaks     order     lahendamine     eeskuju testimine     allikaks     väljapool     tasemel relatsioonilise/sql     sorteeritud     tõlgib     extensible     kaar     hulgast     strateegia update     reguleerida     normaalkuju funktsionaalne     tingimus not     element     seadusandlus failid     analüüsi     mitte     käivitumisel     granulaarsus     vastava     koostada     autonoomne välisest     saate     andmetüüp postgresql     mudelil     pseudojuhuslike     külgnevusnimistu     erinevus     võidakse     bakalaureusetöö     sql relatisooniline     tüüp tabel     andmete     reguleerib     lahti     gql imperatiivne     versioonid autonoomne     andmebaasiserveris     käsitleta     paks     logi andmebaasisüsteem     lahusus veergude     tüüpiline     generaator primary     projekteerimisega     definitsioon     süsteem andmebaasisüsteem     /     süsteemiaanlüüsi     tüübiteisendus objekt-relatsiooniline     mustrid     andmebaas andmebaas     kirjutamine     triggerviimase     mustripõhise     salvestamist     filtreerimise_naidemdb     rakenduse     käsitlusel     tegemise     koostamisele     varuandmebaas pessimistlik     andmebaasiobjekt minimaalse     tarkvaraline plokiahela     juhuslik     parameeter teenus     plokkides/failides indeksid     muster     pigem     toimuv     failitaseme     volitustõend andmete     masinkood füüsiline     arendusmetoodika allsüsteem     prototüüp     tarkvara oracle     ettekanne     kuhi     enne     protsess     andmebaasihalduse     koopia organisatsioon     sarnane     operatsioon equijoin     andmekandja nõrkus     tipp agregaat     möödunud     sql-andmebaasisüsteem     sql check     laused nimetu     isoleeritus check     muudatuste     pöördprojekteerimist     kirjutatud     disainile loogiline     summa     rakenduspakett infosüsteem     workspace     klientprogramm rakendus     andmekirjelduskeele     ülekanduv sql/relatsioonilise     abstraktsioonide     tarkvara vaba     puul     bigserial     rutiinide     funktsioonides     rullida     töötleb     skaleerimine     procedure     andmebaas parool     peatükist     normaliseerituse     kriis     võimekusele     võimaldab     hierarhia     viidatud     sisend klientprogramm     duplikaatne     hajustransaktsioon     normaalkuju tabelite/relvaride     andmed kuum     andmevoog     liides     andmebaas triger     operatsioon andmekäitluskeel     toetust     disaini     koodigeneraator andmebaasi     koostööd     süsteem multiväärtuslik     konkreetne     süsteem andmebaasi     vastu     aeglaselt     primaarne     andmebaasiobjekt õiguse     suurobjekt     ennik     jaotustaluvuse     lingitud     andmebaasisüsteem privaatne     salvestamiseks     selektiivsuse     best-estonia     indeks füüsilise     nõudluse     mõõtmistel     eraelu     järjestus     tellimuste     mudel tutorial     information_schema kolmekihiline     normaliseerimine neljas     viidatakse     süsteem siin     seisukohast     kirjeldamise     loogilise     andmekogu     salvestusruumi     kontrollimatult     õppeaines     lähtekood     projekt register     liiasus     varukoopia konverteerimis-     kuldreegel     pilv uml     kavandamine andmebaasi     includes     paikneb     automatiseerida     server open     hetkeseisund     apexis     tegevused     leheküljed     arendusmetoodika rational     monoliit     tabelilukustus     pärit     viidata     pääsupoliitika grant     sql-andmebaasisüsteem objekt     transportida     mustri     infosüsteem uml     hetkel     hõbekuul     regulaarset     mustrid siin     matemaatiliseks     esitusviisiga     dokumenteerimine     registreerimine     (sql)     jagamine shared     variant     elimineerimise     volitustõend oracle     fragmendi     mikroteenuste     refaktoreerimine refaktoreerimine     rutiinid     probleem oracle     andmemudel võrkmudel     hargsalvestus     koopia     sisaldab     andmebaas hadoop     partitioning     tükeldamine     haldamine tegevuste     kõigepealt optimeerimismoodul     murdskriptimine     võlg koodi     diagram     tüüp funktsioon     andmeaita     rünne tehniline     arenduse     lause vaadete     ajutised     tüüp muutuja     coordinated     etapp/faas lintmäluseade     sündmusvoo     disainimuster     puuduvate     transaktsioon oracle     andmebaas klient-server     skeemitud     juhtfail     object     realistlike     disainimuster loogiline     c informatsiooni     operatsiooni     hotell     lause sql     rr_mall     rööptöötluse     koodipunkt     erinevusi     toite     tüüp tüübitud     ettevalmistusala     võti-väärtus     tehingute     andmetele     optimeerimisest     vähendab     tavasid     plokk     haldur     seisundidiagramm     suppliers     ehitamise     kadestamine     andmebaasikeel andmed     hoidmise     andmebaasis isoleeritus     whoami     auditeerimine     skeem kinnitamine     räsiväärtustel     formuleeritud     muudetavaid     juurprobleem juurprobleem     kuhja     objektivaade     konkurents     lahenduse     logib     aspektis     lähteformaadis     kord     kahest     hajussüsteem komponentandmebaasisüsteem     lõimitud     tagasisidet     mustrit     current     arhetüüp     räsifunktsiooni     liiasmassiiv     avaldis     aknakujunduse     aastatega     muutmälu andmeaitade     modelleermise     muutmisoperatsioon replikeerimine     kasutajanimi     suhtlemine     infosüsteem relatsiooniline     surnud     välisel     baastabelite     anomaaliad denormaliseeritud     lisatarkvara     lähemalt     serveriprotsess     domeenide     järgneb     andmebaasioperatsioonide     veerg xml-andmebaasisüsteem     allikas where     elutsükkel operatsiooni     teostatakse     arvule cardinality     otsimiseks     tööplaan lukustamine     andmebaas ajutine     logging     serialiseerimine andmebaasi     eksperimente     võrdlemisel     jaotustaluvus     lõhn refaktoreerimine     põhiobjekitde     maailmas     ühekordselt     tabeleid     etappide     pilv     submission     moodustamine     tüüpiliselt     tulevaid     andmeaitade     indeks bitmap     suure     lause andmebaasisüsteem     väljakutse föderatiivne     liittüüp     sündmusprotseduuri     haldamine     table     määrata     volitustõend delikaatsed     tulemust     kasutaja kasutaja     relatisooniline     semantiline     logifail optimistlik     piirang semantiline     andmekogude     andmetest integratsiooni     tõttu     andmeelement sql-transaktsioonide     histogramm     keerukamad     rutiinides     muutmälu andmebaasisüsteem     lepingutest     otsuste     tehinguhaldus     käideldavus lähteandmebaas     paremaks     langeb     ajatempel     andmemuudatus triger     laused select     mudelid suur     salvestatud     lause     andmebaasikeel andmebaasisüsteem     andmebaasiobjekt andmekontrolli     keerukus vari-it     graafide     täisteksti     pakett avalik     mälu objekt     väljastatavate     liikide     esimesel     kahte     saavutatakse     milles     mõjutama     operaatorid/funktsioonid polyglot     tähendusega     andmebaasimootor andmebaasisüsteem     trükitehnilised     korrelatsioonikordaja     versioonikontrolli     kirjandusmuuseumi     koodigeneraatorit     inkrementaalne     atribuudid füüsiline     hõlmab     andmevakad siin     muudmine     inmoni     pea     lõppkasutaja     konservatiivne     logimine andmebaaside     kodeerimiseta     avatud-suletud     mitteskalaarne     rekursiivne     operator     tutvumise     kitsendus sisemine     liitpõhimõttel     identiteedi     update     mõjutatud     lindistus     sql andmekirjelduskeel     erinevates     paralleelsed     eksemplarile     ärimudeli     nuodb     sql-andmebaasisüsteem postgresql     kalastamine     sellega     süsteemianalüüsi     diagramm projekt     põhimõiste turg     varundamine/taastamine     segastrateegia     andmebaas konsensuse     hajussüsteem föderatiivne     käivitamist     tehis sotsiaalne     teenus iso     lahendada lahendamata     optimistlik transaktsioon     viimine     andmeait andmejärv     nimetagem     tööplaan     võiksid     töökohale     nothing     sql tüübikonstruktor     sql-andmebaasisüsteem mitmemõõtmeline     mitmeid     operand     täitmisplaan andmebaasisüsteem     general     andmemudel massiivipõhine     konkurentsjuhtimine lukkude     suudab     võetav     terviklikkus transaktsioon     andmebaas homogeene     tingimuslause rutiin     rahuldada     andmebaasisüsteem andmebaasisüsteem     efekt     tingimuste     kaasajastanud     analoogiaks     äriteave     riimuv     update rutiinid     kohustuslikud     vastuvõtuaegade     andmebaasihaldur nosql     tabel süsteemi-     lähtekood halvad     algselt     viiteid     määrang merge     litsents kõik-ühes     standardid tehing     turvalisus andmed     valideerib     asjadele     peidetud     vastutuspiirkond infosüsteem     saavad     võite     abistab     räsiväärtused teadmuslik     ülesehituselt     rünne     protseduurses     suhtetüüp     atomaarsus andmekäitluskeel     telemeetria muutmälu     vahetus tõeliselt     tüüp newsql     tegemata     modelleerimiskeel     läbipõlemise     mittetäielik funktsionaalne     andmemuudatused     järjestikuline     trügimine sql-andmebaasi     andmebaas     teenus klient-server     normaalkujul aruande     sisalduvad     isolatsioonitase multiversioon-     tüüpimine distinct     äriteabetarkvara     parandab     gigabait     kaugsäilitus     sql-keeles     läheb     funktsioonid     üldpõhimõtted     denormaliseerimine halb     kinnitamine kasutaja-     arendamist     arvude     andmesiire     piirang sql-andmebaasisüsteem     kasutamiseks     olem-atribuut-väärtus     kontroll andmekirjelduskeel     mastaapimine     planeerija     parendamine     analyze     kooskõlalisus     kasvavalt     stoppsõnade     teenusetõkestus     algatus     ainevaldkonna     süsteemi     kaartiga     muteeruva     pääsumaatriks     design-by-contract     andmebaasisüsteem võrkmudel     ummik     partitioning postgres_fdw     tuleneda     protseduurne kokkuvõttefunktsioon     tarkvara     analüüsilt     disainiprintsiip denormaliseerimine     kontekstkommutatsioon indeksid     keel kasutaja-defineeritud     lisavõimalust     vähemalt     erinevusest     kaksikute     unique     operatsioon lugemisoperaator     inimkeel     paljusid/kõiki     kohandatud     newsql     parandusi     sql kitsendused     operatsioon merge     turvaauk andmebaasisüsteem     äriarhitektuur     võimekusest     arendusplaan metoodika     üleminek     allikas     tuleb     pakendaja     kevadel     muudatus     olemitüüp     replikeerimine halb     management     algoritm read     heuristika     kogumaksumus     integratsioon     lihtsustab     multiversioon-konkurentsjuhtimine     andmebaas seadus     toimuvate     võlg veergude/atribuutide     indeks     põhiandmed     millel     kasutaja-defineeritud sisendparameeter     tabelid tabelid     kompenseeriv     näidet     serverarvuti horisontaalne     funktsioon     large     turvarikke     money     tähistab     avaandmed andmebaasi     keerukas     viirus     uss     pealetuleku     killustamine oracle     kokkuvõttefunktsioon select     kiirust     tupik lukuvaba     omaduste     tüüp korteež     andmebaas hajus     liides reapõhised     glüüf     kitsendusega     muutmine sql     lahusus organisatsioon     andmebaasisüsteem kolmas     joini-sõltuvus     turvameede     monoliitne     nälgimine transaktsioon     lisaks     identity     loomisele     ole     kontroll     riistvaraline euroopa     otsustussüsteemid andmevakk     pakett programmeerimiskeel     tarkvarakeel jagamine     alt-üles     massiivi     operatsioon andmebaasikeel     talletatud     omanikuks     lahendamine klient     leping oracle*case     sellest     ehitusplokk     väljaande-põhine     poolt     nelja     servade     muudavad     sisend/väljund     süsteemse     eksperimentide     funktsioonis     koostatud     rea     põhjalikult     triviaalne     päis taustprotsess     vabaneda     predikaadil     oracles)     realiseeritakse     vahenditega     autonoomne föderatiivne     infovara konfidentsiaalsus     peaks     kavandamine avalik     eksemplar segment     puhverdatud     tingimus select     tüübigeneraator selektor     paljundamine     mudeleid     lisades     normaliseeritavate     esile     tekkimine baastabel     lause analüüsi     skoopi     halba     optimeerija     tüüpe     iteratsioon     start     muster sql/pgq     lahendamine andmemuudatus     põhilahendused     minimaalse     molap     muutmisoperaator     laadimine     selliste andmete     operatsioon lõike     application     null-väärtus     tegemiseks     tagasipööramine     rutiini     tutvumine     atomaarne     esitab     kontrolltöösse     logimine normaliseeritud     vastab     põhiobjektid     liides allsüsteem     paljastada     lõuend     asukoht keskne     täiendusi     lähe     andmebaasidega     ärireeglitele     amet     skeem rdf     triger transaktsioonanalüüs     lahendusega     transaktsioone     dokument rdf     parameeter oo     andmebaasirakendus     hulga     tüüp süsteemi-defineeritud     väidet     andmebaasidele     täitmisplaan analüüsi     järk infosüsteem     pakettide     vari-it arendusmetoodika     töökiirus tsentraalne     lause maksumuspõhine     keeruka     c cap     operatsioon sisend/     sõltuv     õhinapõhine     täistekstotsingu     extension     ärireegel triger     reegli     toimida     ettekande     kodeerimise     ülekanduv     lõhn rational     agile     probleem disain     ühendamissõltuvus sql/relatsioonilise     sisulise     töötlemata     kokkuvõttefunktsioon equijoin     veergudele     seadus     unisys     organisatsiooni     õppekavade     numbrimärk     teatavasti     deterministliku     rational     kombineerivad     pl/pgsql-keelsed     tipp dokumentidel     kaks     alampäring     rutiine operatsioon     info baastabel     platvormidele     värskendamine     iseloomustab     varundamine/taastamine rakendusliides     kitsendus triger     sõltumatus cassandra     modelleerimisvahendis     relatsiooni     aatom     predikaate     taaskasutamine     keskkond     sõel     ühislukk     pilv hetktõmmis     äärmuslikud     pöördusmeetod     teisendamise     raha     valdavalt     ankurmodelleerimine andmevaka     põhineva     avaliku     näiterakenduse     loomissamm ehitamine     vaadete     kasutajate     andmekaevandamine     salvestus     taaskasutatavad     kasutamisele     sorteeritud jõudlus     lause euroopa     sql-andmebaasisüsteemi     baasrelvar     operatsioon query     tarkvarasüsteemide     lause liitindeks     vahendisse     teisendada     muutuja moodul     luuakse     sünonüüm postgresql     mudel)     protsess bitmap     mägimurrak     laaditabel     integratsiooni     suhelda     andmevaka     evolutsioneerumine paindmetoodika     tüüp objektorienteeritud     vähenedes     visual     võetud     haavatavus     clean     pärandist     lähtekoodiga nosql     pruugi     invoice     äriit     hääletamise     iteratsioon korrutatav     objektidele     visualiseerimine     loodud     eksemplar rollback/     skeem     klass=tabel sql-domeen     tarkvarakeel protseduur     sõnastikrünne     maailmaaeg     viimati     üldistus     võrdsus objektid     toimuma     skaleeritav     projekt     lukustamine arendaja     tippude     abstraktsioon     transaktsioonid graaf     konfidentsiaalsus     nimekirja     rollback/     teoreetilises     transaktsioon kuum     pärisalamhulk     üksteise     group     tehnoloogia gnu     täita     andmebaas operatiivandmete     elasticsearchis     põhimõisteid     räägita     relvar sorteerimise     teenus     huvides     õnnestumine transaktsioon     tarkvara vertikaalne     funktsioon füüsiline     püsivus andmekirjelduskeel     allsüsteem rakendamine     string     sql-andmebaaside     kontseptuaalsest     sql-andmebaasi     filtri     alampäring avg     defineerib     laiendamine     dialekt tuletatud     optimeerimine programmeerimiskeel     rünnak avalik     vahendit     tõstatatud     galli     asünkroonset     tarkvarasse     sql-domeen     andmebaas horisontaalne     puuduvad     põhine     sisaldub     kihiline     teemades     kohandamine     klausel     pageinspect     kasutavaid     kasutatavus     orkestratsioon väliste     vahel     hetktõmmis andmebaasisüsteem     kõrgtaseme     nõustussüsteem     süntaksilt     registreerimiseks     sisuliselt     ümberkirjutamise     kasutatavad     rakendamisest     ülekandmist     vahenduskasutaja     atribuudi     graaf nosql     surrogaatvõti     sõnastikrünne hirmvara     tarkvara normaliseerituse     programm veebirakendus     ühenduste     krediidi     lisamise     päringuid     creating     struktuuri     tsvector     vacuum     pööramiseks     onlain-tehingutöötlus     võimalus     slaidid     kantakse     operatsioon microsoft     salvestamine xml-andmebaasisüsteem     analüüsimiseks     panga     kasutamist     kontrollimise     etalonturbe     homogeenne     arhetüüp nurimuster     kontseptuaalsel     seats     eraldiseiseiv     varukoopia käideldavus     alampäring merge     skeem-kirjutamisel     sisalda     ärianalüüs     käideldavus     kolmevalentne     seitse     overview     lahendamiseks     vahendaja     töökoha     infoturbestandard     tagamine     funktsioon märk     skeem nosql     kuigi     selline     päis b+     geograafiline     kliendile     andmetega-juhitav     toetab     vaated andmebaasisüsteem     põhimõiste ettvõtte     füüsiliste     sisemise     ühesugused     arendusprotsess     kustutamine rutiinid     types     andmekäitluskeele     kaudtüüpsus     lugemisoperaator     jõustamine     andmebaas tarkvara     toimuvad     efektiivset     timestamp     andmebaasikeelt     isejuhtiv     neljas     süntaksiviga     üliõpilasorganisatsiooni     füüsilise     otsustamise     rollis     logitava     märkimisväärne     kustutamine     puhvertoiteallikas     rakendab     eemaldamine     ajamasin     juba     korteežitüüp korteežitüübi     digitaalne     hoiab     vaade postgresql     mitteametlik     suurenemisel     muutuda     operatsioon tarkvarasüsteem     skaleerimine shared     soovitab     kõigepealt     tabel vaade     loomissamm füüsiline     sõnumivahetus     üldvaate     väljalase     protsess andmete     vajab     varundamine/     promotion     ühtlane     reaalse     arvuti veebiserver     valdkonnamudel     loomissamm teenus     täitmisplaan     näidatud     rakendus andmebaasisüsteem     hektorttuee     kiire     täidetavuse     määranguga     arvutamise     disainimuster muster     assotsiatiivne relatsiooniliselt     graaf     0     lõputööst infosüsteemide     kvaliteet     sql-andmebaasisüsteem andmeaitade     objekt rakendus     kirjutatakse     mägimurrakut     hõlmatud     muutmälust     sõnastikründe     loodavate     pakkumiste     jõudlus     lähteandmebaas konverteerimis-     asendamist     suurenemist     rünne acidrain     halb     dokumentidel     süsteem nosql     järjekindlus     kirja     süsteem olemi-     dokument rakendusliides     seade sihtandmebaas     couchbase     leping     tekstitüüpi     sidemeklass     hõre     kehand     employee     põlvkonnad     täiustatud     seadused andmejärv     andmekäitluse     transaktsioonis     laused     tegelikult     andmemuudatuse     lukustamine andmebaasisüsteem     turvaauk     collation     tuntakse     rakendatud     vähendada     tüüp pääsupoliitika     puhastamine     teisendamine tabeli     ülekanne     liitväärtused objekt-relatsiooniline     juhtimise     unikaalskaneerimine     format     maailma     transaktsioon transaktsioon     rutiine     ettevalmistav     alamtüüp meetod     valmib     lihtsustada     id     andmemudel sisemise     plokid andmebaasiobjektide     pakkimine funktsiooni     anonüümne     kiirelt     kõiki     päringud seadus     käesolev     omav     arv     stiilileht     nuputamisülesannete     klassidiagrammi     skriptid skriptid     non-equijoin kokkuvõttefunktsioon     lõpumärgend     kehandiga     üleõlapiilumine     keeles     põhimõte     vajadusega     jõudlus serverarvuti     pääsupoliitika sql     andmekontrollikeel     andmebaasisüsteem andmejärv     timmitud     eksemplaridel     kannab     veeruperekondadel     objekt objekt     transaktsioon rakendus     kadudeta     andmetüüp andmebaasioperatsioon     suurandmetega     võlg koodigeneraator     detailanalüüsi     tabel nimega     skaala     süsteemiga     suund võimalik     projekteerimiseks     ärimudel fair     hakatakse     andmebaas veebirakendus     lausetaseme     andmesiire disaini     loomisel     võtmed     kitsendus lausetaseme     struktuur operatsioon     teisest     laused andmekäitluskeel     ühendi     lõuend põhiolemitüüp     lausendid     relatsioon     andmemaht tuletatud     vesivoodi     kõiges     mõelnud     allsüsteemidest kontseptuaalne     olevatest     transformation     nimeruum     (oracle)     terviklus     mitmekomponendiline     esitamiseks     lause füüsiline     mudel sql/relatsioonilise     keel kasutaja     justkui     statistika     no-code     reegel suured     skeem kõik-ühes     põhiline     põhiolemitüüp pidevvalmidus     kuidas     teel     probleem     peale     sql-andmebaasisüsteem suurandmed     juurdepääsetavus     märgend     logimine sool     teenus andmebaasisüsteem     pakkimine read     andmebaasisüsteem kõik-ühes     erinev     süsteem gql     täpsustamine     laused siin     nimega     infosüsteem     täitmisplaan füüsiline     iseseisva     modelleerimiskeel optimeerimismoodul     kirjeldamiseks     ria     mittevõimalikkuse     värskendamine tarkvara     ühetaoline     identifikaatori     siseselt     valitsemine     impordi     moodustavad     sissepõimitud     lepingud andmete     triger väine     programmeerimiskeel kasutaja-defineeritud     valib     eksistentsi     sünniajaga     vesiagiilsus     detailvaadete     deklaratiivne rutiin     description     ärimudel     tüüpide     operaator relatsiooniline     loomissamm põhiolemitüüp     stiihiline     võimalust     kahendpuu     ärimudel segment     fail vaba     genereeritud     mudel artefakt     naturaalühendamine tabelite     välisvõtmega     võlg mudeli     d sql     ootamine terviklikkus     tekstitüüp     meetod     turvanõrkus     mõistekaartidena     striimer     keskkonnas     generaator drop     järjekorra     salvestusruum tüüpide     moonutamine õiguste     andmemuudatus with     juhib     transaktsioon teenus     segmendid     sõlltub     inimene andmete     näiteid     voogtöötlus     peitmine     andmestruktuuri     infoturve     tootejuht     sõltuvus tabelite/relvaride     põhiolemitüübid     subscription     sobivaks     varundamine     ristkasutus     tagamine siin     kõik-ühes     dokumendiga     disainilahendusi     dimensionaalne     võtmine     objektandmebaas     tõrkesiire replikeerimine     headuse     viite-atribuut     kasutuselevõtt     veerg päringus     monopollukk     failihaldur     reverse     generaator logitabel     control     hetktõmmised jõudlus     koopia viiteajaga     tuuakse     kuuluvad     vajada     strateegia     mudel sql     füüsiline krüptograafiline     tõeline     komplekt     sünonüümid     sõnumivahetus täielik     statistika hash     pakkumine fail     videod     sageduse     indeksite     tüüp domeen     osaline     deklareeritakse     boyce/coddi     äriklientide     keel histogramm     vastuolulise     räsimine     indeksid siin     põhineda     kokkuvõtmine     juurutada     hiljem     aitab     mudel scrum     transaktsioon kahefaasilise     liiasus nk     etapp/faas loogiline     milleks     kontrollimiseks     avastamine     replikeerimine mitme     andmemudel loogiline     domeen ajutine     projekti     ülesehitust     komponentandmebaasisüsteem väline     andmekirjelduskeel veerg     haldab     andmevakkades     tüüp baastabel     päringud andmekaevandamine     realiseeri     täpsustatud     loengute     atribuudid tüüp     põlvkonna     põhiolemitüüp andmebaas     tulemüür     klikivoog suurandmed     kirjeldus iteratiivne     pärimine     option revoke     agregaat     logi valikuline     projekteeritakse     kokkukuuluvus     korrektne     dimensioonide     stereotüüp     liiasus funktsionaalne     pareto     andmed virtuaalne     puuduv     except     seisundidiagramm strateegiline     äriloogika     automatiseerib     kellaaja     kaitsta     muuda     pöörd-     võiks     standard objekt-relatsiooniline     kaasa     isolation     sisendi     toime     räsisõnastik     transaktsioon asünkroonne     kitsendused olemitüübid     6nk     eesmärk ülesanne     suurem     tüüp meetod     kaitse     tekstiotsing     keel tuletatud     kasutuslugu     eeltingimus     hinnang     volitustõend sõlmede     rakendusprogramm     saadud     kindralite     mudel alamtüüp     etapp andmebaasi     ei     realiseerimist     graafikaprotsessor     alusel andmebaasisüsteem     teisendamine     objektid objektorienteeritud     seisund     taastamise     hajutatud     unpivot     identiteet rakendus     lõhn räpane     indeksid jõudlus     operaatorid     nähtamatu vaated     ressursikirjeldusvorming     developer     keel sql     spetsifikatsioon rakenduse     genereerib     kindlaks     delete     veerunimed     ontoloogia     räsifunktsioonil     sql-andmebaasisüsteem objekt-relatsiooniline     sundida     populaarsus     operatsioon optimeerimismoodul     kasutatavuse     sündmus nurimuster     kirjutamist     agiilne     query     hajus replikeerimine     kontrollimine     taandarenenud     tüüp andmebaas     analüütiliste     full-text     üldotstarbeline     ennetab     universaalne     option andmekirjelduskeel     using     stiilis     tööjaama     tekstiobjekt     veebiliidese     andmeühenduse     vaba     koodipunkt utf-     kättesaadavaks     näiteprojekt     andmebaas kolmefaasilise     suund kohustuslik     algab     sõnad     piiramine rutiinid     kvoorumi-põhine     andmeait     lähenemine isejuhtiv     andmekäitluslaused     leidev     taltech     kirje     iteratsioon infosüsteem     kompositsiooniseos     antud     fragment     tööplaan sql-andmebaasi     süsteem sql/pgq     singli     autonoomia hajus     antimuster     nende     räsifunktsioon     andmebaasikeel andmebaas     jõud ettvõtte     seda     model     concurrency     metoodika ekstreem-     keerukus arendusmetoodika     andmevaramu     versioon andmebaasi     andes     valikut     puutumatus eesti     trigeritest     loengu     põhjal select     probleem probleem     postgresql-spetsiifiline     imperatiivne tulpdiagramm     võimsuse     testandmete     dünaamiline     lauseid     indeks andmete     1:m     tabelist     turvameetmete     meetodid sql     (postgresql)     disain sql     anonüümistamine     viimiseks     osaks     haldama     mudeli     tüüpimata     omaduse     võimekuse     riiv     detailandmed     probleem võtmed     pilveteenusena     kujul     dokumentidena     gexec     samaaegset     andmine     notatsiooni     programm serverarvuti     kehtima     kiiresti     skeem andmeait     andmebaasisüsteem andmefail     kodeeritud     tabelid     parool turvameede     hstore     oracles     oota-sure     jõudlus kaugprotseduuri     kogukonnapilv     algoritm globaalne     edasi     lugemisoperaator kitsendus     sellise     päringupuu     klass     testimine andmeait     laienduses     tähtskeem     arendaja     objekt-relatsioonilisi     ajaloolised     kohustuslikkus väljund     alamkategooriad     rünne krüptograafiline     agregaat servade     prototüüpide     küsimusele     päringus     baastabelid klass=tabel     mudel refaktoreerimine     pühendatud     pakkige     suurandmed suurandmed     ähvardab     protsess ärivara     struktuurist     tegevused infosüsteem     hulgateoreetiline     proovida     trükis     security     sümmeetrilised     baastabeli     standardile     indekseeritud     keskmise     etapp/faas kuum     eeskätt     otsingu     ülekande     andmesaatkond     maksumuspõhine     heterogeensus     disainimuster disain     neljavalentne     välja     ühiskasutus     selles     algoritm     kauem     parameetri     hallata     trimmis     operatsioon klient     välisühendamine     kaksikautentimine     tulemustest     modelleerimine     platvorm     salasõna     operatsioon baastabeli     kvaliteet sql-andmebaasi     illustratsioonid kontseptuaalne     dokumentide     etapp/faas     daitch-mokotoff     demokratiseerumine lõppkasutaja     värskendamise     andmejärv andmebaasisüsteem     täpitähed     fragment semantiline     tähestike     aastal     operatsioon andmekäitluskeele     diagramm     antimuster probleem     nõustamise     osalised     avalik     kasutaja logifail     tunnistuseks     alampäring where     vari-it     defineerimiseks     normaalkuju sql/relatsioonilise     projekteeritud     võlg puhas     teemaks     esmane     reserveeritav     modernne     revoke     andmebaasikeel avaliku     vaade sql     rakendatakse     veebiliidest     inimkasutaja     skriptisüst     loevad/     analüütiline     kitsendus sql-domeen     nextval     järjekorras     teatud     lõige     tarkvara commons     illustreeriv     veebilehitseja andmebaasisüsteem     kaugprotseduurikutse     klaster omaduste     arvestus     indeks kontseptuaalne     järjekorda     disainiprobleemidele     järel järjestatud     sekundaarne     tasemel andmebaasisüsteem     lukustamisprotokoll     pilvraalindus     operaator väärtus     sinna     kuuluv     informatsioon     esmaselt     protsessid     analüüs     tarkvaraga     replikeerimine     lähtekood taasta     nõuete     tipp     tulemuse     programm andmebaasisüsteem     hilisemaks     kitsendused füüsilise     eksabait     põhjalikkuselt     lugemisoperaator korteežitüübi     andmesõnastik     ajaandmete     agregaatfunktsioon     maksimaalselt     sisselogimine     teel postgresql     tõestatud     lõhn antimuster     kirjeldavad     makrot     tehnoloogia litsents     optimeerimine siin     kohalik-eelkõige     vahemikskaneerimine     suurandmed     laiendus     halvendada     kasutajale     triger tuletatud     isolatsioon     lähedase     keerukus paindmetoodika     fsync     erijuhus     esmasrelvar     baastabel postgresql     rakendus jõudlus     evolutsiooniline     palju     activex     ülatüüp     mittejärjestikuline     tööruumis     vahendaja postgres_fdw     manageri     plaanur     mestimispuu     engineering     reserveeritud     andmefail indeksi     joonistamiseks     tekstiotsingu     maskeerimine     laiendamise     tabel tuletatud     prototüübis     tutvumisest     loomulik     ummistus     ülejäänud     juurdepääsutee     pakkus     isikuandmed     server veebilehitseja     kirjeldatakse     alternatiivvõti     mallpäring     hajutatult     normaliseerimata     televiktoriinid     sotsiaalne     jõudlus vahendaja     tulla     dokumentatsiooni     eraldatuse     graaf cassandra     eeldus     risttabel     tarkvara rea     andmebaasisüsteemi     mahus relatsioonialgebra     laadimise     kitsendus andmebaasi     loendustüüp     isikute     mittehajus     hetktõmmis komponent     lisamisele     lekseem     generatsiooni     koormuse     funktsioon plokid     tagada     access     võimalda     trace     viimisel     sobiva     matching     läbivat     andmebaasid     puuduseid     disainitakse     jõudlus tabeliruum     paralleeltöö andmeaitade     liiga     kõikide     alamandmebaas andmefail     süstimise     taaskasutatav     disain rakenduse     raaltehnoloogia     valitakse     pearsoni     rowid     lisada/muuta/kustutada     juhul     ahead     tabelifunktsioon;     veeru     pilv andmebaasisüsteem     serveriprogramm andmebaasisüsteem     vahendite     statements     koondamist     tiražeerimine     veerupõhine     praktikad infosüsteem     klient klientarvuti     organisatsioon hajus     andmekäitluskeel     olemi-     bukett     paikenda     kaota     järgi     detailandmed indeksid     tipp võti-väärtus     objektorienteeritud     projektikaaslaste     oleks     dokumendipõhise     mudel andmebaas     dünaamilised     pealkirjade     nõuandelukk repeatable     alusel vihje     kitsendus with     libreofficebase     lõpeb     lahendust     mõtteid     sorteeritav     mitmemõõtmeline     märgistuskeel     andmekogud relatsiooniline     ebakorrektsed     asünkroonne     juhitav     transaktsioonile/     roll     tabel tehniline     põhiobjekt test     arhitektuuriraamistiku     veebipõhist     operaator group     realiseerub     juurde     lisandus     vastavus mitteföderatiivne     päringud     tähendavad     mis     muutujad     lihtne     ebausaldusväärne     testandmebaasis id     kirjutamise     skeem vaate     loomiseks     esitusviisi     häälestamine     uus     normaliseeritud andmete     veerupõhist     equijoin relatsioonialgebra     nälgimine     andmebaas komponent     vastavad     kirjelduskeel     sümptom mudel     näiteülesande     ainult     föderatiivne     programmeerimiskeel projektsioon     pääsupiirangud kaksikautentimine     vahendid siin     mitteföderatiivses     andmebaas publikatsioon     kuuendal     priivara     artifacts     strateegia rida     skeem võti-väärtus     võrdlusoperaatoriks     indeks tabeli     strateegia andmekontrolli     proovi     tagasivaate     poolt konfliktide     privileeg     tabel     haava-oota     töökiiruse     tüüp sql     salvestuspunkt     formaadi     käivitusparameetrite     sünkroonne     graph     kõrvalefekt     vasta     millega     tarkvaras     kommutatiivsuse     latin     piiravaimad     veerg jätkuvus     tähendus     kahendotsing     omadustega     protokoll globaalne     null     taastatavus     metoodilist     puhvrist     keel rutiin     arhetüübile     operatsioon hulgateoreetiline     süsteem rakendus     tehniliselt kavandama     arvutivõrk reapõhine     vaheline     plokk oracle     disain plokid     ilmnesid     andmesoo pilv     realiseerida     programmeerimiskeel     vabalt     hooldamine lähtekood     omadus andmekvaliteedi     antimuster vahendid     statistika füüsiline     hoidmiseks     moonutamine     profiiliga     muutmisest     liides andmekandja     analüüs loogiline     atribuut     leping funktsioon     kaart     korteežitüüp relatsiooniline     framework     märgistik unicode     süsteem lähtekood     lahendustel     mysql     reegel andmebaasisüsteem     andmeelement     andmebaasirakenduste     hajus heterogeenne     andmeelement veebirakendus     andmekvaliteet andmebaasisüsteem     operaator sql     rida baastabel     hierarhilise-     seisundimuudatuste     example     sünonüümistamine     projektsioon     töötajate     väljakutse     andmekuup     haldus siin     moodustatakse     aktiivsed     funktsioon andmebaasisüsteem     käikuandmine     käigus     otstarbe     tüübikonstruktor postgresql     räsipuu     andmebaasirakenduse     ülesehitus vertica     strateegiline-     tehnika logide     heuristiline     pooljuhtketas     jõustamise     tabel vahe     modelleerimiseks     kokkulepe     system     kolmik agregaatidel     järgimine     orcle     riistvara brin     blokeeruv lokaalne     mitmevaateline     naturaalne     sql-standardi     värskendatud     koopiate     muutus     defragmenteerimine     süsteem     piirab     kerckhoffsi     eeskiri rea     nutistu     utf- unicode     videote     arvuti omaduste     registreerimisest     r-puu     kõike     roll grant     saaks     rünne õiguste     terviklikkuse     edasiarendus     märgistik utf-     importida     komponent     lubab     infoturbe     skeemimuudatuste     baastabel publikatsioon     sql-transaktsioonide     sql füüsilise     laiendus postgresql     ilmneda     tallinna     närvivõrk     astet     kattuvate     aktiveerida     korrutatav     andmemudel andmebaasi     otsuspuud     naturaalvõti     pgapexi     eventual     olulistes     student     andmebaasikeel isikuandmete     standard multiandmebaasisüsteem     asendab     tarkvarasüsteem mashup     kokkuvõte     generaatorid     globaalne     link     hoolitseb     smallserial     ajaloo     postgresql     logimine andmebaasisüsteem     kirjutab     operaator sql-andmebaasisüsteem     klausel self-join     arendamiseks     kaudu select     andmebaas andmebaasisüsteem     klaster deklaratiivne     võrdlus siin     mõõdikud projektsioonid     kasutava     pilv matemaatiline     lubatud     seosetüüpide     täielik kuues     töötamise     "lahtilõhkumise"     kaudsed     tüübikonstruktor atribuut     activities     iseteeninduslik     andmesaatkond andmebaas     logimine ühekordne     tasemel trigerid     keerukuse     põhjalik     klastrisse     süntaks relatsioonilise/sql     lõhn     andmebaasilt     link oracle     vahendile     (rutiin)     klastrite     pakett sql     kuuenda     relatsioon query     andmemudelist     strateegilise     väljakutse juhtparameeter     arvestab     äravõtmiseks     tööplaan andmebaasisüsteem     seadus sql     multiversioon     volitustõend sõrmejälg     rutiin tabelifunktsioon     kasuataja-defineeritud     andmebaasisüsteem muutuja     logistruktuuriga     lisavõimalused     algoritm oracle     täitmisplaan loogiline     süsteem serv     tervenisti     imporditi     teenus andmebaas     õige     kokkuvõttefunktsioon having     päring dokumentidel     logida     süsteemi-defineeritud     mestimine     volitustõend     looja     proovitarkvara     andmemudel kolmas     partnerlus     osapool muster     lokaalne     mäluruum     kasutatavate     jõudlus füüsilise     link föderatiivne     ametliku     loomulikult     refaktoreerimine järjekindlusetus     sisaldama     logimine üldine     operaator postgresql     hulka     availability     detailsus     pilvandmetöötlus     viitavad     tüüp oracle     reapõhised     arvutab     võlg paindmetoodika     süsteem tipp     andmekaevandamine andmete     väärtus     transaktsioonid     võrkmudel hierarhiline     auditeerimisfirma     vajalike     kontrollitud     programm open     keerukate     õigus     andmebaasisüsteem objekt-relatsiooniline     sisseehitatud     versioonides     sidusus     sätestatud     magistritöö     artefakt     lahenduseks     põhinevat     võmaldab     sõltuvus allhhanke     ressursi-indikaator     arengusuunad     vajalikud     hadoop sql     varray     liidriga     otsimise     andmebaasi     add-in     eriliigilised     kontrolli     tasakaalustatud maksumuspõhine     klausel tabeli     järel andmeelemendi     point     kobar elastsuse     andmebaasisüsteem nql     kursor funktsioon     tunne     püsikomaarvudega     rühmitamine     create     protsess serveri     plokkides/failides     ootamise     andmebaasioperatsioonid     kavandamine     vastused     logi muudatuste     tähestik eesti     anomaalia ankurmodelleerimine     register     seosed     andmebaas oo     tehnoloogia     kafka     esimesest     seoses     disainist     faktitabel andmeait     andmed imperatiivsus     põhjustada     põhimõte mittehajus     tulpdiagramm     enamasti     kontaktandmed arhitektuurimuster     seisundi     ennetamine triger     muutmälu muutmälu     andmebaasisüsteemis     vahetulemus     lähtekoodi     pöörduda     hilisem     isikukood     mustripõhisest     postgresql konstrueeritud     commit     andmebaas konteinerandmebaas     pädevusalad     kolmas     video     kasutuse     entity-attribute-value     volitamine     terviklik füüsiline     andmemuudatus     ajatempli     akende     otsustussüsteemid     erandite     programmeerida     xpath     viivitamine     dokumendis     sql pl/pgsql     ristkorrutis     võimalikud     kodeerimine     teoreem boyce/coddi     andmeaida     tabeliplokis     trigeri     operatsioon lause     väljapakutud     olla     kirjeldus     d tüüp     protokolli     sprindi     mitmekesiste     massiivitüüp     volitustõend rollid     transpordib     otsitakse     andmebaasiobjekt roll     formaadis;     disainilahendust     üldistusseoseid     käideldavus hajus     optimeerimine     evitustoru     piisaks     ülikasutaja     viidete     andmed integratsiooni     käikuandmine andmebaasi     eksemplar ärivara     lähtekoodis     kasutaja delete     kavandamine andmevakk     reoptimeerimine     töödeldud     mõnede     skeem select     relvar sql     isegi     funktsioon tehing     klausel liittingimus     transaktsioonid sql-andmebaasisüsteem     plugin     alternatiiviks     kasutaja     hotellide     annavad     oht andmebaas     kiirus     protseduur füüsilise     valitud     x-tee     lainedus konfliktide     privileegid     moodul süsteemi-defineeritud     tehised arendusmetoodikate     andmebaas hübriidpilv     jõudlus hetktõmmis     andmeobjektid     spiraalmudel     tudengite     +     multiväärtuslik     skeem kooskõlalisus     kasutajanime     andmeelement tugev     liitvälisvõti     meetmed sql     üritatakse     mudel case     eksemplar     tarkvarakeel hulgateoreetiline     raamatupidamise     olema     andmebaas ettevalmistusala     vastavust     andmemudel indeks     varundamine siin     moonutamine peletus     language     kimballi     edgar     versioonid andmebaasisüsteem     vahepeal     refaktoreerimine bcnk     järgima     hajus sündmuste     ülemkasutaja     õiguseid     andmebaasisüsteem tõeliselt     replikeerimine andmebaasisüsteem     nodejs     varukoopia lähteandmebaas     täisarvutüüp     vastutav     et     lennuliinide     projektis     reegleid     indeksid isejuhtiv     protseduur nosql     kontrollimatu     arendusmetoodika andmebaasi     andmemudeli     töötlemist     disainipõhimõte     pidevalt     segment     laused grant     baastabelitega     detailselt     järjestus andmebaasiserveris     intelligentne     joonistel     jõudlus rutiinid     software     maatriks     kahefaasiline     lepingud üleminek     pattern     prototüüpimine     ettevalmistuspiirkond     vahendi     generate_series     explain     kasutusel     keerukad     juttu     lahendamine replikeerimine     disain analüüs     keel otsekorrutis     märgistik glüüf     jõudlus jätkuvus     budget     käivitamine     võrk-     1nk     andmebaasisüstem     mudel äriarhitektuur     vastus     kasutavatele     lukk tupik     osa integer     lähteandmeid     heathi     lugeda     lause vaade     eeltingimuste     sõltuvus kuues     programmeerimiskeel deklaratiivne     lahendamine vaade     informatsiooni     kommentaar     turvalipikud sõnastikrünne     parandus     uuringutulemuste     supports     olemi     isikusamasuse     server     sündmuste     kehtivad     lause arvujada     vihje maksumuspõhine     ortogonaalse     jõudlus jõudlus     virk     andmebaasisüsteem klientprogramm     reserveeritava     ebaõige     mini-andmevaramu     normaliseerimine relatsioonilise/sql     suhtlevad     histogramm andmebaasi     otsingutingimus andmekirjelduskeel     invariant     lause select     rakenduspakett detailanalüüs     seos     rüsinameister     tüüpi     tabel jõudlus     arvutivõrk integratsiooni     kasutusele     andmebaas multiandmebaasisüsteem     volume robot     rakendusega     ärireegel     tuletatud     auditite     teadma     muster osapool     suurima     side     üheks     ansi-sparc information_schema     ebakõla     aegridade     päringukeel     toimimismudel     mõistekaartidena siin     database     nk andmete     turvapoliitika andmete     sõltuvus sql/relatsioonilise     kvaliteetsete     uue     undo/     jagamine projektsioon     mestimine loogiline     ülekanduvad     optimeerimine semantiline     ärireeglid loogiline     säilitatakse     töötlemisel     õpingukavade     managing     baastabel vaate     security_invoker     modelleerimiskeel andmete     alles     sihtandmebaas hooldamise     jäme     hulgad     serveerida     mitme     paketi     peeneteraline     magistriõppe     mudel sql-andmebaasi     lõpuks     suunab     mitu-mitmele     andmebaasisüsteemides     arendusmetoodika     jagamine     kustutamise     kehand füüsiline     funktsioon väljundparameeter     taseme     edukaks     pilv paber     analyzer     väljalasked     alternatiivi     seisukohalt     nõrgad     bloob     tehnikaülikooli     accessi     programmeerimiskeel rutiin     säilitav     diagrammi     andmekogu võti-väärtus     eeliskasutaja     disain andmebaasi     manustatud     andmed veebirakendus     struktureeritud     veerg rutiinid     generaator triger     process     kui tabeli     dialekt lõige     väärtus kehand     tabelifunktsiooni     metoodika iteratsioon     otsingutingimus min     row-oriented     arendamine     lisati     trigrammid     vara andmed     keel relatsiooniline     mudel koodigeneraator     võltsimist     atribuutide     denormaliseerimine tuletatud     tahtlik tehniline     küsimustest     (uml)     tähtskeem andmeait     keel transact-sql     programmi     tardmetoodika     tüüp objekt-relatsiooniline     graafi     sõltuvuse     aitama     improving     ettvõtte     süsteem oht     vaade java     example sql     avada     väiksema     kontrollimine siin     isolatsioonitase acidrain     nõuandelukk     defineeritud     nimekirjal     scale     suletud     aste     sisend-väljund oracle     puuduste     tüübikonstruktor     makro     session_user     elutsükkel     teisenduse     kehand alamandmebaas     massiiv veerg     prioriteet acidrain     veebipõhiste     sageli     metaandmed     poliitika     erinevas     kompilaator     lisalehe     sql sql-domeen     skeem sql     liides nõrkus     disain kitsendused     platvorm iteratsioon     kasutatav     mõisted     allsüsteem andmebaas     andmestruktuuride     deklaratiivselt     järjekorras partnerreplikeerimine     having     sisse     juhiseid     projektsiooni     klassidiagramm kitsendused     ajaperioodi     alamosa     põhimõtted     kõige     lisandunud     kolmik pgql     sümptom juurprobleem     hooldus     andmebaas;     isolatsioonitase     võtta     andmebaasikeel dokumendipõhine     akna     xml-kaugprotseduurikutse     kasutatakse     mitteavalik     allsüsteemideks     conceptual     ärireeglit     arhitektuur sisemine     vs.     pl/sql     muutmälu loogiline     kanda     andmebaas indeks-organiseeritud     konstruktor kollektsioonitüübi     koheselt     koerte     poolikute     ümbernimetamine     klassidiagramm     klassifikaatorid     standardis     ennetamine plokiahela     in     storage     kontrolle     pivot     between     leiate     sõnade     tähenduseta     saaga     kuldandmed     tulemusi     määrang     edition     mudelid     standardi     arvutivõrk plokiahela     mõnikord     klasterdamine     käsitsi     transaktsioon lokaalne     andmebaasisüsteem manusandmebaasisüsteem     süstimine     surrogaatvõti deklaratiivne     toeta     dokumendist     raskustest     peate     relation     loetakse     tabel drop     andmebaas logid     varieeruva     veeruperekonnast     andmebaasisüsteem array     andmebaas kahefaasilise     baastabelid     koopia liigub     hierarhiate     ingliskeelne     haavatavus transaktsioon     skeem dokument     andmebaasirakendused     horisontaalne     põhimõttel     standardiseeritud     tekib     kolme     hulgaliselt     manipuleerimisoskus     operatsioon hetktõmmis     põhiolemite     (failide)     lukustamine write     invoker     operaator select     kogumist     rakenduskeel     sisend     tabelite/     xml-andmebaasisüsteem     ühe     versioonid eksklusiivne     abitabel     kolmik tippude     kaugus     hübriidpilv     hübriid     triger triger     veerg tabel     paindmetoodika puhas     lähtematerjal     veateadete     olekudiagramm     turvalisus parool     ankurmodelleerimine     alamtüüp     käitusaegne     andmekaevandamine     parool     lauseid transaktsioon     transaction     võlg andmebaasi     koos     liidu     muudatusi     turvapoliitika süsteemi-defineeritud     indeksid operatiivandmete     kehtib     hajussüsteem välisest     vastuvõtmist     sammud     kasutusjuhud     nimi deterministlik     graafikaprotsessoreid     ajatempel tabel     konflikti     kõrgveemärk     koopia andmebaas     eelistest     kirjeldada     petabaidid andmevakk     piiritletud     tavaühendamine     andmebaas töökorraldus     vaade tabelite     salvestuspunkt andmebaaside     varuandmebaas füüsiline     kitsendused sql-andmebaasi     arvujada     kasutajad reapõhised     korraga     tupik     serialiseerimine     vähemkulukam     apache     hindamine     javascripti     4nk     operatsioon)     realiseerimiseks     taastamine     pädevusala     andmekvaliteet     transaktsiooni     hetktõmmis postgresql     muutmälu sql-andmebaasisüsteem     reeglid     turvateadlikus andmebaasisüsteem     andmemudel andmebaas     tehniline     reaalne     järjepidevus tehingutöötluse     tööplaanid     põhimõisted     deklaratiivsete     pakendaja postgresql     olukorras     tühi     sõeluma     poolne     loeb/kirjutab     kuumkoht     printsiip multiväärtuslik     avastada     arhitektuurid siin     evitustoru detailanalüüs     muster arhitektuuri     paranda     koordineerimine mikroteenuse     teenus andmejärv     massiiv     kosk-mudel     index-skip     mapping     veerus     multivahemiku     kohta     värskendamine alampäring     offlain     suur     transaktsioonanalüüs     aste relatsioonilise/sql     nullist     aadress objekt     mudel siin     täitmisplaan sisemine     välisvõti     andmevakk veerupõhine     tabelid graph     tõrkesiire     tekkinud     operatsioon arendaja     globally     plokiahela     pessimistlik     lause tabeli     tühistamine primary     stiil etapp     andmelaod     alati     juhtimisotsused andmevaka     kitsendus kasutaja-     välise     operatsioon tellimus     dokument tüübikonstruktor     dimensioonid     andmehulgad     reeglipärasust     andmekäitlusoperatsioonide     selgitatakse     andmebaasisüsteem rakendus     disainimisel     tõrke     siseplatvormi     primaarserver muutmisoperatsioon     kaskaadne     tutvustav     makrosid     õiglane     rutiin andmebaasisüsteem     tehis arhitektuuri     p tarbija     andmebaasiobjekt insert     eristamatuse     replikeerimine soe     päringusüsteemid     ühendamise     faas     lugemise     transaktsioon klass     kehand transaktsioonanalüüs     kaotsiläinud     lihtsam     teisendus andmevakk     seisukohti     development     kontseptuaalmudel     ühend     cap     fragment cap     oracle objekt-relatsiooniline     haldamine sotsiaalne     esitatud     viiakse     pakett     täitmisel     põhjus     räsivõti     nimi mittevõimalik     jõudlusele     antlr     kirjeldusest     kaevandamine     õiguse     plokivahemike     sõltuvus rutiin     teenus rakendamine     soodustavad     korduv     argument     tagastab     operatsioon funktsionaalne     sisend-väljund plokk     piirang sql     pealkirjad     lukk lukk     topoloogia replikeerimine     arvestada     kontrolliks     juurdepääsutee case     koodi     profiil turvameede     disainimuster tehniline     mõõtlusalus     andmemudel     kaasamise     architect     mittetäielik     katta     kollektsioonitüübi     kinnitamise     informaatika     logi parool     tugev     keelte     rolli     võimalusi     nii     tõene     varuandmebaas varukoopia     registrid;     vajaduseta     kindla     sõltub     osa     väline     andmemudel loomissamm     trigerit     server postgresql     võrdõiguslikkuse     turvalisus dblink     serv dokument     paraku     eelkinnitamise     ärimudel plokk     ressurss     andmemahtude     seega     switchboard     krüptosüsteem     metafoor     kuvada     tüübigeneraator skalaarne     viittüüp     andmeleke     lahususe     evolutsioneerumine oracle-case     tarkvara privaatpilv     lõks     juurdepääsupoliitika     looma     rünne id     varju     motivatsiooni     sõlm     lõhn)     andmebaasisüsteem andmebaasikeel     tehing     alampäring count     hajussüsteem oracle     baastabel unique     agregaat sql     suhte     tekst     analüüsitavaid     comments     klaster     toimub     usaldusväärselt     sotsiotehniline     koosneb     elemendid rollback/     rünnak     seetõttu     laisk     kodeering unicode     protseduur unique     katkematu     artefakt kontrollimatu     vabatekst     kattuv     andmemudel ef     kirjutamisel     terabait     andmekogu neoj     teisene     süsteem relatsiooniline     relatsioonilist     analüüsimuster     kasutatavade     sotsiaalse     mittekohustuslik     valdkonna     normaliseeritud     tüüp transaktsioon     süsteem geograafiline     taaskasutamiseks     deklaratsioonis     paxose     üldine     isikuandmete     värkvõrk     optimeerimine nested     statistika information_schema     algatamine     kunstlik     andmebaas andmekvaliteet     keelespunase     haldamisel     anomaalia klient     aeglasem     failidena     sql nosql     tabel objekt-relatsiooniline     pidevintegratsioon     joini     kolmekihiline     oldsql     (kontseptuaalse/loogilise/füüsilise     mudel loogilise     meetod orm     adjacency     sisend-väljund     distribited     tavalise     režiim     ümberlülitusvorm     vihje andmebaasisüsteem     võretöötlus     diagramm arendusplaan     tüübid     tabeliruum     säilitamist     süsteemikataloog andmebaasisüsteem     pärib     realiseerb     office     a tootja     erand     efekt kose     klassiskeem     installeerida     ajarännak     ennast     sql-andmebaasis     tootmise     ekstreemandmed     decimal     otsingutingimus max     integreeritud     tabelite/relvaride     muster kasutajaliidese     mitmekesine     andmebaas reataseme     omanduslik     artefaktid     liidripõhine     lugemisoperatsioonid koopia     lähtuvalt     programm rakendus     andmebaasisüsteem orm     b+     tööks     microsoft     ankurmodelleerimine veerupõhine     silotornid tehniline     liiasus andmebaasi     algatada     andmebaasisüstem andmeaitade     parsimine     kahevalentne     varuandmebaas lukustamine     pidev     ühtlasi     nähtavad     milline     mida     mittekorreleeruv     ärireegli     andmebaasisüsteem sql     pääseks     kuuluma     grupifunktsioon     erinevaid     pühendunud     kitsendus tabel     eesmärgid     funktsioon parameeter     antimustreid     maksad     sügavuti     pidurdumine     salvestati     serv cql     interpreteerimine kompileerimine     põhilised     koguse     operaator tutorial     andmebaasisüsteem hajus     tabelitest     muutmälu     registreerimisel     interpreteerimine lause     tuvastada     exclude     skoop     tüüp korteežitüüp     paigutatud     veebirakenduse     prügikoristus     operatsioon operatsioon     allsüsteem pädevusala     sorteeritud sql     põhiobjekt     audit     kui lähtekoodi     kodeering     tabel tabelite     juhtuda     eneseanalüüsi     allsüsteem metoodika     algväärtustamine triger     refaktoreerimine     pärandandmebaas kuumvarusüsteem     lukk     index     ülesannete     tekitab     search     otsustab     before     unified     riha     replitseerimise     nõutud     relatsioonalgebra     edasiarendamist     millised     magajad     property     sügisel     andmesiire kaheetapiline     kitsendused case     reserveerimine read     siire     string_agg     andmebaasioeratsioonide     näiteprojektiga     korral     conway     produtseerib     utf- inimkeel     andmefail     sünonüüm oracle     kiirendavad     vajadust     seadus andmebaasisüsteem     küsimine postgresql     tüüp võrkmudel     normaalkuju andmebaasi     rakenduvad     equijoin mittekorreleeruv     kulud     nvarchar     ketaste     evolutsioneerumine uutele     tabeliplokk     nendes     replikeeritud     teooria hooldamine     agregaat suurandmed     süsteemiarendus     andmebaasimootor     lisavad     vastata     üldmäärus     method     nimetamine     pöördustee     lause tühistamine     masinõpe reaalaja     kokkusobimatus     taristu     skaleeritavus     pöördumise     markup     ketas plokk     pgapex     pakett sql-andmebaasisüsteem     arhitektuur crud     terviklikkus andmekirjelduskeel     kõrge     eksport/import     kogumitel     väljundiks     käitumise     meenutab     töötamiste     juhitud     koopia hajus     saavutamine     võimalike     leiab     viitab     jagamiseks     kasutatavaid     lisamaterjal     välisühendamise     ülesandeid     topoloogia     andmemuudatused loogilisel     registreerida     arvuti rdf     muutmiseks     arendusmetoodika konstrueerimine     sünkroonne lugemisoperatsioon     isolatsioonitase isoleeritus     parima     kitsendus operaator     kontrollfail     iteratiivne     andmebaasisüsteem oracle     süsteemis     rünnak mitteserialiseeritav     konsistentsus     ühendamissõltuvus normaliseerimine     asukohast     mudel situatsiooniline     paar dokumentidel     klient serverarvuti     andmebaasioperatsioon äriprotsess     asünkroonne ei     ahela     esimesena     näiteprojekti     standard nosql     arvutivõrgu     tüüpviga     paarist     tüüp andmekäitluskeel     täitmist     andmebaasiobjekt pääsupoliitika     indeks relatsioonialgebra     kodeerimise     kanaarilinnu     java     aastast     regressioontestimine     universaalaeg     dekomponeerimine     ringi     klassifikaatorite     näites     vahetamise     agregatsiooniseos     kasutajaliides     parim     süsteem väärtus     kitsendused disain     võõrvõti     maksta     kataloogis     ülalt-alla     ettevalmistusala baastabelid     projekteerimine rakenduse     roll kaitse     operaator skalaarne     sisaldada     vaate     otsesed     pärandsüsteemide     server veebirakendus     ea_mall     operatsioon baasrelvar     ühendamine relatsioonialgebra     automaatkinnitamise     sarnaste     suurte     normaalkuju     õppeainetele     strateegia revoke     seisundisse     saavutada     riistvaraline andmebaasisüsteem     pakkimine avatud     oskused vesiagiilsus     deklaratiivne kolmekihiline     literaal     meede     kontseptuaalne     tulud ajakohasus     põhiandmed uml     vara turvameede     laiuse     kursor     skeem orm     lõuendi     lause andmed     ühendamine     bott     konstruktori     skeem sparql     hulki     kurssi     kaitsev     operatsioon spetsiaal-     turvalisus eesti     küsimine     kose     sõltu     arvujadad     spetsifikatsioon     descartesi     süsteem tehniline     kaudu vaate     andmeelement andmebaasisüsteem     kolmik veeruperekondadel     säilitamise     korralduse     protsess integratsiooni     liiasus relatsioonilise/sql     vormide     poole     ennetamine andmed     kasutama     admin     võrdsuse     skeem graafi     denormaliseerimine     järgmine     paber isikuandmete     konstrueeritud     teises     random     tüüp massiivipõhine     nimede     veerg transaktsioon     loendustüüp objekt-relatsiooniline     roll administraator     litsents oracle     (olemi-suhte     kobar horisontaalne     deklareerimisel     muutmine disainitaseme     otsused     disain denormaliseerimine     leitakse     kahanevalt     funktsioon nimetu     piirang     menüüelemendiks     järgida     noskul     tüübitud     statistikaameti     robot     ühendamine andmemuudatus     võib     andmebaase     veergude/atribuutide     andmejärv olap     arvesta     olem     ebaotstarbekate     seisundiklassifikaator     struktureerimata     toetama     autor     moodustamiseks     reaaltüüp     suurandmed struktureeritud     primaarvõtme     kontrollib     kompileerimine lause     tööplaan transaktsioon     tüüp päis     võtmeväärtusega     liiasus teine     reegel süsteemi     baastabel koopia     kahendobjekt     keel parameetrite     failile     paindmetoodika kose     süsteem agregaatidel     logimist     disainimustrid     schema-on-write     relatsioon relatsioonialgebra     mudelis     rutiin rutiin     väljalase infosüsteem     täitmine andmemuudatus     supervõti tabel     avaandmed     klausel ühendi     tarkvarakeel modelleerimiskeel     administraator     abitabel triger     kommutatiivne tuletatud     varundamine kasutaja     analüüsisüsteemid     sissekanded     ärireeglite     inglise     veerg graafidel     kitsendus objekt-relatsiooniline     vihje     lause merge     tabelid/     alusel andmebaas     evolutsioneerimine rational     plokiahel     täistekstotsing     -aug-     kogub     algataja     acidrain     generaatorid siin     linkimine     ühendamissõltuvus nk     andmevakk     juurprobleem andmebaasi     ametlik     peavad     selgrooks     tüüp jälgi     optimeerimine optimeerimismoodul     arusaadavus relatsioonilise/sql     keel märk     rikke-eelse     faili     tulenevaid     reaalaja     nurimuster     baastabel select     poolel     teostada     pistikprogramm     mõjutab     kild     edasilükatud     kiirem     baasil     tõstutundlike     etappidega     matematiliseks     säilitamiseks     p valikuline     lahusus komplekt     koostamine     kui     select     andmemudel plokid     kiht andmebaasioperatsiooni     mikroteenus     pidevvalmidus põhiolemitüüp     andmekirjelduskeel     korduvaid     andmemudel analüüs     põhitulemus     millest     bitmap-ühendamise     tingi     tabel select     konstruktor struktureeritud     basic     puhvrite     litsents commons     näidisprojektide     etapp migreerimine     kapseldamine     lausetes     pilv soe     tänav     kättesaadav     synnestvedt     projekteerimise     liitvõti     käivitusmaksumus     panemaks     statistika histogramm     perekonda     täitmisplaani     planeerimine     sobib     olemasolevaid     andmebaasiobjekti     (relatsiooniline     tüüp ref     haldur graafidel     mõista     süsteem viies     ainetega     skaleerimine serverarvutite     foreign     idempotentne ühendamine     analüüs nested     salvestamise     võlg infosüsteem     atribuudid     olekumasina     snapshot     kiirprogrammeerimise     regulaarse     andmebaasiobjekt     tarkvara priivara     robotprogramm     vastavate     käivituskontekst tehniline     indeks kasutaja-defineeritud     paralleelprotsessid     indeks-organiseeritud     võivad     andmebaas cap     taastamine euroopa     volitustõend peletus     indeks indeks     seadusandlus füüsiline     plokid loogiline     objekt-relatsioonvastendus meetod     option maksimaalse     sõltuvad     muutuja sql-andmebaasisüsteem     ekstreemprogrammeerimine     eelduseks     disain detailanalüüs     esitada     pöördprojekteerimine     andmebaasikeel omaduste     vähene     kasutusjuhud üleminek     väärtuste     täitmine     omadus omaduste     laienduse     sisalduda     kontroll analüüsi     gql tippude     üldiselt     intersect     otsimine füüsilise     mongodb     polümorfism     disain rida     ennetamine andmekandja     võlg     sellesse     andmebaasisüsteemid     sellisel     lihtsa     päring ketas     level     pl atomaarsus     andmebaasikeel graph         arvestuse     veebisaidis     sinise     strateegiline     precision     tagastav     magnetlint käideldavus     varundamine/taastamine varukoopia     identiteet     omadus     atribuut relatsiooniline     kasutust     genereerida     sõnastik     loogilisel     mudel graafipõhine     ekstent     esitletud     eeldada     andmed minimaalne     formaalne     efektiivistab     krüpteerimine revideeritavus     temporaalsete     realiseerivad     jäänud     kasutajad     tehtava     veerg omaduste     konkurentsjuhtimine     redigeerimine     tingida     võimekusega     reataseme     rutiin imperatiivne     eraldi     juurdepääsutee oracle     ristfunktsionaalnelaia     süntaktiline     lõhnade     rakendub     andmejärv     väärtused alamtüüp     andmebaasimasin     äriarhitektuur infosüsteem     kasutusjuhtude     teemade     dokumendi     püsisalvestusse     süsteem rida     põhjuseid     klausel tabelite     server tellimus     kogumine     kauboi     algoritm konsensuse     domeen oracle     pikkusega     väljavalimiseks     relational     restrict     arendus semantiline     aeglustab     elementide     baastabel     esitamist     andmebaas/rakendus     oht andmete     operatsioon relatsiooniline     kitsendus instead     deklaratiivne veerg     transaktsioon jagatud     sõltuvus funktsionaalne     replikeerimine kontseptuaalne     supervõti     käivitamiseks     andmebaasile     varchar     andmevakad     dubleerimine     faas lokaalne     databases     teatevahetus     sarnasuse     olemi-suhte     teated globaalne     generaatorite     teiste     süsteem utiliit     rakendus veebiserver     täitmine sisevaade     baitkood adaptiivne     välisvõtmed     tööplaan mitteserialiseeritav     rakenduse/trigerite     andmed     lepingute     tootamine     selleks     illegaalsed     autonoomia     lukk sql-andmebaasi     kahjuks     sõltuvused     transpiler     jõudlus sisemise     elemendid oracle     mudel kasutaja-defineeritud     muutuvad     teenuste     loete     vahemiku     plokkides/failides bitmap     cypher serv     turvapoliitikate     ärireegel sql     arendus andmebaas     surrogaatvõtmete     metaandmed privaatpilv     keskkond andmeait     kiirprogrammeerimine     taastatav     eestikeelsete     täiendati     ketastel/serveritel sql     kandidaatvõti     režiim lukustamine     ära     sql/psm     klausel having     rahulolu andmete     andmetüüpide     määrang not     hierarhiline     omand-vabavara     option omanduslik     api-liides     regulaarselt     baastabelites     andmebaasi     andmebaasisüstem kahefaasilise     viiteterviklikkus     kaitsetus     pakub     arhitektuuriline     kodulehel     default     (andmete     protokoll lokaalne     süsteemiga uuesti     veerg     skaneerimine     rakendamist     portfelliteooria     vabariigi     kataloogi     täielikult     pearaamat     arendati     realisatsiooni     action     hetktõmmis kitsenduste     rakendustarkvara     arendatakse     andmebaasisüsteem objekt     merge     töökindlus     kutsudes     taakvara     hooldamiseni     salvestused     osa arendusmetoodika     ülekanduv ühendamissõltuvus     jaoks     faas case     kodeeri     arhitektuur füüsiline     põhimõiste analüüsimuster     andmebaasisüsteem iso/iec     draiveri     denormaliseerimine relatsioonilise/sql     ettevalmistus     märk     lugemiseks     pesastatud     keskprotsessor     välkmäu     tehingutöötlus     eksportimise     väldib     ridade     korratakse     raamistik scaled     andmebaas andmevakk     viimane     teoreem     konkreetse     asukoht hajus     klausel lõike     kollektsioon     järjekorrast     mustreid     2nk     binaarfail     metaandmetega     vältida     täistekstiotsingute     normaliseerimine     visiooni     rollid andmete     paljud     sünonüümimine     lihtsutamine merge     operatsioonid     kuristiku     vabastamine     teabenõue     käikuandmine kontseptuaalne     sisaldav     operatsioonist     kettalt     tehtud     information     pakett postgresql     probleemiks     tabel transaktsioon     sellele     loogikaoperaator     alamhulk     meetod objekt-relatsiooniline     rollid andmetega     veebiteenus hübriidne     elujõulise     populaarse     mõningate     millele     jõustamisele     samaaegne     komponentidest     suurendab     lukustamine     konsolideerimine andmeait     ainult     plekk     testandmed     suhe     andmesoo     rohkemast     logivad     multihulk     sql json     kehtiv     andmebaas andmeait     scan hash     litsents omanduslik     teenustepõhine     andmemudel autoriõiguse     näidete     juhtimisotsused etl     algoritm kirjutamise     formaadiks     veerud case     notatsioon     andmebaasioperatsiooni     lühikokkuvõtet     võrdlus     andmeelement autonoomne     mikroteenused     pärast     töötada     mitmesse     skeem veeru     kohustuslikkus mittevõimalik     elutsükkel scrum     parameeter rutiin     ülelaadimine     süsteemiks     kitsendus merge     andmevakk vertica     dekomponeerimine nk     operaator atribuut     andmejärv andmete     olnuid     levenshteini     siin-arhitektuur andmevakk     publikatsioon tellimus     sql sql-andmebaasisüsteem     andmebaasiüsteem segment     prototüübi     kasutusmall     tabel hetktõmmis     suund parameeter     massiivitüübi     genereerimiseks     sequence     relvar hulgateoreetiline     siirde     andmetüübi     tagab     ajakarbi     koopia jaosreplikeerimine     rakenduste     võimalik     meetodi     parandada     piirangud sõnastikrünne     näited muster     värskendab     varuandmebaas andmete     dimensioonitabel     unikaalsuse     normaalsus     tagasi-     sidumine     serveritu     võimsus     tabeliruum logifail     kood oracle-case     süsteem integratsiooni     operatsioon andmetele     järk etapp     muudetavaks     haldussüsteem     mudel register     muster muster     indeks tasuta     arendusmetoodika lõppkasutaja     realiseerivaid     nähtamatu inimoht     relatsioonilise     andmekvaliteet andmebaasi     korporatiivne     andmemudel sql-andmebaasisüsteem     viies     objektivaade objekt-relatsiooniline     kaheksa     komponent-     raamistik     klausel atomaarne     koostamise     soovite     faas andmebaasisüsteem     sagedusel     pööratud     testimispõhine     andmetes     lühikokkuvõte     teadmuslik     lõputöö     register oracle*case     mikroteenus integratsiooni     roll andmebaasisüsteem     korteeži     kahe     tulnud     reguleerimise     riistvara veerupõhine     hierarhilised     probleemide     teate     riistvara     funktsionaalsus     dollar     üldistusseos     poolseks     tabelifunktsioonid     lihtsustatud     volitatud     arvutite     tõdeda     metaphone     põhiandmed avaandmed     raksendab     loendtüüp     kitsendus andmekäitluskeel     vaadake     toode     protokoll kahefaasilise     virtuaalne     lähenemist     õigus kaitse     demonstratsiooni     jõustab     register parameeter     üleviimine     andmebaasisüsteem postgresql     andmebaasisüsteeme     mitteföderatiivne     olukorra     lähenemine reapõhine     lahtikirjutamine otsing     tinglikult     a hajus     hajus komponent     määramine     föderatiivses     nimi rida     võimaldamine     kuus     puudub     kvaliteedi     tähistusi     loogiliste     kokku     lehmani     lekkivate     number     avaandmed rakenduse     avalduda     kitsendus normaliseerimine     süntaksianalüsaator     varem     segama     join nosql     sql atribuut     objektiõigus     logi andmemuudatuste     süsteemi-defineeritud relatsioonitüübi     indeks-klasterdatud     primaarvõtmest)     disainile     klass objekt-relatsiooniline     ennustab     vaade     zettabait     faas konsensuse     sql/med     kasutamine     disain transaktsioonanalüüs     oht turvameede     korda     rutiine parameeter     teisendusreeglid rakenduse     järjestus mittekohustuslik     triptühhoonia     vasakpoolne     puu     seadus virtuaalne     jõustada     tühistamine     toimuda     trigerifunktsioon     vaated kolmekihiline     andmevakk etl     lihtindeks     põhjal vaade     predikaat     rollback     andmebaasisüsteem disain     dekrüpteerimise     menüüelementide     kattuvad     graafidel     tüüp integer     erinevatel     tarkvarasüsteem andmebaas     tehis tahtlik     kehand operaator     ennetavalt     lahendus objektorienteeritud     vaja lugeda     ehitamine     kasutajaliideses     juhised     muutmise     committed     situatsiooniline     andmevoodiagramm     käideldavuse     kobar     salvestusruum     operaator struktureeritud     parandamisele     projektsioon ümbernimetamine     nimekiri     klient-server     keel     väle     üliõpilase     failid stiihiline     lähteandmebaas sünkroonne     normaalkuju esimene     keel transaktsioon     moodul pakett     operatsioon tabelite     võrdlusreeglistik     andmehoidla     raamatuid     osaliste     terviklikkus mitme     disain turvameetmete     primaarserver     andmemuudatuste     tehnika     võtmete     skeem tuletatud     muteeruv     tarkvarakeel     paindmetoodika evolutsioneerumine     amazon     andmebaasiserveris     kolmefaasilise     serveri     vaated sql-andmebaasisüsteem     mõõtmistulemuste     persistence     valmis     sorteeritud truncate     esialgse     osaliselt     kasutatavat     süntaks     seisundite     objektid     välises     sql/pgq omadus     r-väärtus     turul     infosüsteemi     andmebaasisüsteem funktsioonil     always     võimalikke     andmeait andmevakk     põhjal     andmetest     andmebaaside     tüüp mitteskalaarne     analüüsib     tehnilise     loogiline     kommentaaridega     histogramm maksumuspõhine     lähima     salvestusmudel oracle     keele     scott     lause andmekäitluskeel     eelised     erinevad     hõivamine     tegutsejad     turvalisus sql/med     aidata     tervet     nk välisvõtme     andmemudel andmebaasisüsteem     ebaühtlane     postgresqlil     nõudeid     katkiste     logi andmekirjelduskeel     allsüsteem funktsionaalne     triger oracle     partnerluses     andmebaasisüsteemide     varukoopia     kiirendada     mitmeväärtuseline     sql servade     sql sql     operatsioon identiteedi     columnar     ebaõnnestumised     hetktõmmis     lõpetab     andmehulgad suured     zachmani     relvaride     õnnestub     salvestatakse     hoitav     anomaalia mitteserialiseeritav     uneuuringute     ühesuunaline infoturbe     algebra     andmesaared     probleeme     süsteeme     keerukamaks     ujukomatüüp     licenses     tükeldamise     rutiinid andmebaasisüsteem     andmefailid füüsilise     rida     protseduuri     bakalaureuse-     moodul rutiin     agregaat dokumendi     nimi turundus     andmekaitse sql     elastsus     migreerumine     piisav     juurkasutaja     alampäringus     eksperiment     andmekeskus     aktiivne     concepts     salvestusruum tehingutöötluse     andmebaasikeel alamtüüp     süsteemid     information_schema     andmebaasist     leidmise     triger protseduur     täitmisplaan index     esitamise     skeem graph     eesmärgiks     tutorial     televiktoriinide     skalaarne     andmebaasikeel mongodb     fragmendid funktsionaalsuse     kontrollnimekiri     option     spetsiaal-     muutmine     crud     põhimõiste nurimuster     andmesiire andmesiire     asünkroonne tarbija     aadress     tingib     kokkuvõttefunktsioon avaldis     realiseerib     jaotust     hooldamist     osa migreerimine     tõuseb     kasustusjuht     silumisel     täitmisplaan väline     omadus)     tegevuste     materialiseeritud     vormingukeele     andmekaitse isikuandmete     stiil iteratiivne     ettevalmistamine masinõpe     hooldamise     kasutajalaliides klientprogramm     andmemudel andmemudel     tüüp andmebaasiobjekt     makrod     abiks     release     lausendite     transaktsioon andmebaasi-     genereerimine     esinemine     katsetamiseks     objektide     isolatsioonitase andmebaas     esmasrelvarid     kobar vertikaalne     töökiirus     paralleeltöö     draiver andmebaasisüsteem     raiskamine     insert tugevdus     uuematesse     saaty     räsiväärtused andmed     süsteem andmejärv     erinevate     sõltuvustest     eranditöötlus protseduurne     pakktöötlus     salvestamisel     assertion viga     assotsiatiivsuse     vabastab     andmeseif     statistika andmebaasi     kindrali     loomissamm andmebaasi     sisuks     protseduur sql     sünonüüm     tähtpäring     tuvastamine ülekoormamine     visuaalse     väärtuseid     kodeering märk     andmebaas dimensioonide     tüüp alamtüüp     terabaidid faktitabel     rünnak sql     klausel avaldis     definer isikuandmed     töötava     trügimine     dokumenti     sõelumine     väärtuse     differences     nimetamise     evolutsioneerimine     koostasin     andmemudel rakenduste     relvari     vaated objekt-relatsiooniline     salvestage     truncate     parameeter sisend     konkurentsjuhtimine the     registreerimine õnnestumine     tegevusdiagramm     optimeeritud     näidisprojekt     lipik     veebiteenus     lausega     tekkida     olemitüüpide     nimetatud     täiendavaid     märgistik     erinevat     mõõde     maksumus     koordineerimine mikroteenus     algoritmi     write     põhimõiste andmete     naturaalühendamine     esitatavaid     väärtusel     prototüüpimine disain     hoole     parooli     paroolide     predikaadis     diagrammid     sõltuvus relatsiooniline     disain /     tihe     järjestusreeglistik objekt-relatsiooniline     täiendav     realiseerima     printsiip andmetega     ümbernimetamiseks     klikivoo     liitindeks     andmekirjelduse     tehis     cascade     juhtub     juurprobleem koodi     vajalik     süsteem replikeerimine     kasutab     võlg artefakt     vara     läbi     teenus elutsükkel     kajastu     päringut     lahendamine lugemisoperatsioon     neljanda     koodigeneraatoreid     normaalkuju veergude/atribuutide     klahvikuulaja     kategooria     paindmetoodika rational     raida     dialekt     andmetüüp     andmekäitluskeel veerg     erisus sql     põhinev     kategooriasse     strateegia hajus     sihiks     lehviku     midagi     check     kaitseb     organisatsiooniline järelduslik     failide     joonistega     liidetav     parandati     lepingud iteratiivne     vaade klientprogramm     ühiseid     domeenid     täpsemalt     lipuke     eksport     kasutatavusega     teooria     reaalsed     eelne     korter     realiseerimise     andmesubjekt     väljapikkuse     ühtse     terviksüsteem paindmetoodika     returning     diagramm scrum     tüüp json     disainiga     mineviku     inner     nimeta     operaator objekt-relatsiooniline     võimalikult     nõuandelukk andmemuudatuste     elukaar     elastsus postgres_fdw     võttes     kindlustavad     konfliktide     distsipliin disciplined     nosql     vanakooli     tehised     väärtustele     täidetus     saamiseks     grant     andmebaas siin     teise     loomist     omadus andmebaas     kogum     põhjaliku     andmebaasisüsteem graafidel     pidada     piiranguid     keel deterministlik     serv predikaat     kvaliteet ligipääsetavus     teenus disain     kontrollpunkt     tüübiks     lauses     mudel skaleeritav     vahendid     loeng     jõurünne     ühte     andmeid     läbipaistvus     disain olemitüübid     ühtne     võimekamasse     terviklikkus     aruande     rahasummade     koordinaator     rutiinid sql-domeen     objekti-rolli     andmekirjelduskeel andmekirjelduskeel     identifitseerimine     objects     arhiiv     transaktsioon sql-transaktsioonide     projekteerimine     mitteserialiseeritav     operaator order     tulemüür andmebaasisüsteem     tehis tehniline     autonoomne     täielikkus     paariviisiline     tüüpilised     baasrelvar andmekäitluse     rikutakse     fagini     samaaegseid     tüüp tüübigeneraator     süsteemikataloog     andmebaasisüsteem baastabel     paljusid     klassidiagramm põhiobjekti     exists     valdkonnapõhist     operatsioon select     interfacesql/cli     silotornid     range     andmesiire register     kus     vaade oracle     kustutamiseks     watching     materialiseerimine     koostama     lukk pessimistlik     operaatoreid     uuringut     andmebaas andmeelemendi     distinct     andmemudel deklaratiivsus     praktikad monumentaalne     logifail rakendus     süsteem veebiserver     halvendab     avaldis relatsiooniline     aastate     lihtvõti     dekompositsiooni     kitsendus transaktsioon     kasvades     halvang     operatsioon alampäring     põhiomadus     hõiva     milliseid     pidevvalmidus     saab     kasuajaliides     eelnevas     füüsilisest     kavandamine kogukonnapilv     strateegia relatsioonilise/sql     sõltuvus esimene     jaosvara     sql identiteedi     andmebaasikeel     vahendaja postgresql     põhiosa integratsiooni     evolutsioneerumine siire     tulemid     testimine     isolatsioonitasemed     hetktõmmis informatsiooni     viga andmebaasisüsteem     domeene     kitsendus tüüp     relatsioon valdkonnapõhine     tõmmistamine     derived     selle     pakkimine     esituste     arvesse     ühest     põhinevad     täieliku     operatsioon sql     lahusus kobareelnõu     andmebaas andmevaka     laadi     järjestus teenus     agiilne     graafilise     märgistik iso     postgresql_yhendus     unustatud     samaaegse     vahendis     environment     nimetu     juhitav refaktoreerimine     disainitaseme     tagasi     tüüp tüüp     omada     pearaamat andmebaasisüsteem     jagatud     kujule     ülemineku     strateegia serializable     siin-arhitectur     parameetrite     disain     nimi tabel     võrdlemine     anonüümimine     visuaalne     andmed füüsiline     bukett hash     connectivity     tellitav     redaction     andmebaas integratsiooni     tüüpimine     andmebaas tootja     esmasvõti     seanss     json graafi     käesolevas     generaator     omistamise     võti     elemendid segment     disainile kontseptuaalne     kasutajana     tabelid/relvarid     ehitamine andmete     töötlemiseks     operatsioon transaktsioonide     arenduskeskkond     consistency     programmeerimine andmebaasisüsteem     vahevara     massiividel     andmebaasisüsteem sql-andmebaasisüsteem     praktikumi     päringu     massiiv xml     mitteaktiivseks     evolutsiooni     serverarvutite     jagada     esitatakse     vihje histogramm     orsterwalderi     vastavuse     programmeerimine     varusüsteem lintmäluseade     andmekontrolli     oht andmebaasisüsteem     saared     tükkide     kirjutada     sidemetüüp     mõõt     olevate     tüüp avaldis     low-code     läbiskaneerimine     indeks loomulik     stringide     dokumendipõhine     hajuv     evolutsioneerimine infosüsteem     objektid klass     kavandatakse     ühine     makro andmete     tagasiulatuv     andmeteadlased loogiline     rünne andmebaasisüsteem     ühendamine tarkvarakeel     põhimõisteid siin     ümberstruktureerimine     clause     version     andmebaasidel     andmebaas kontseptuaalne     andmebaasiüsteem     katkestamine     arhitektuur loogiline     moodul oracle     käivaid     kolmanda     bitine     väikese     õigused     lause alampäring     ingliskeelsete     andmekaubamaja     muuhulgas     strateegia execute     loomiseks arhetüüpide     ärivara     lause transaktsioon     jsonb     puudutab     lo_import     lõppkasutajate     andmekvaliteedi     keelde     analüüs kitsendused     räpane     mitmekeelse     mustrite     koreograafia killustatud     töötlemine     gql omaduste     lainedus oracle     tõstutundetutega     protsessivaade     tipp nosql     mõlemad     sorteeritud b+     masinõpe veerupõhine     ülesanne     rutiin protseduur     poolühendamine     replikeerimine andmesiire     heaks     metoodika hooldamine     tekkimiseni     arvutüüp     kuuluvuse     logi     täitmine adaptiivne     bitmap     konveiertöö     läbiv     consultants     näide     üksikute     seadusandlus     räsitabel     sql/pgq     disainimuster uml     normaliseerimise     tulemuseks     privaatpilv     variatsioon     sql-andmebaas     kasutaja-defineeritud     eesmärk index     otsimist     tehis koodigeneraator     muster funktsionaalne     replikeerimine sõltuv     fail plokk     registrid     vargus     optimeerimine loogiline     projektsiooni-ühendamise     unikaalne     eraldatud     lauset     õigus roll     kaksikautentimine sql     muudatuse     plokkides/failides jõudlus     laused objekt     funktsioonide     pannakse     kattev     union     disainis     iteratsioon liidetav     sql-süstimine testandmebaas     konstruktor     koondandmed     isikuanded     cassandra     kinnitamine     ridadele     puutumatus andmebaasisüsteem     empty     tekstis     unikaalse     tükeldus     arhitektuur registri     lihtsutamine index-skip     normaalkuju organisatsioon     deklareeritud     uurimiseks     väärtus sql     pakkuma     option tabel     otsekorrutis     tekkimise     salvestusruum sisemise     korduvad     trigger     graafilises     koosnevad     näiterakendus     omadus andmete     suhtleb     tööplaan rakendus     viiteajaga     mitmemõõtmelised     plokiaheldus andmebaasisüsteem     unaarne     pääsupoliitika andmebaasiobjekti     account     struktuuriga     loomissamm detailanalüüs     xml     osa)     kannaks     staatiline     päring omaduste     muutmälus sql     seisundidiagramm crud     marker     jälgimine     pg_dump     andmebaasisüsteem loogiline     varukoopia andmebaasi     andmebaasiga     domeenimudel     strateegia rakendus     rakendamise     andmemudel d     negatiivse     jooniste     laadimist     lihtsustamine     funktsioon oracle     baastabel andmete     leitud     ajas     fragment hajus     poliitika turvarike     eesti     ühisosa     lehekülgede     manifesti     teksti     kolmes     mitmest     current_user     dimensioon andmebaasisüsteem     realiseeritud     vajalikke     artefakt juurprobleem     kompenseerivad     kontseptuaalse     tüüpimine sql-domeen     migreerimist     mapreduce sektsioonid     arvutada     abitabel disain     pl/pgsql     kuum     õigete     ühele     kitsendus sql     taustprotsess     nõrkus     andmelett     vahel kasutaja-defineeritud     funktsioonidest     kitsenduse     üritab     -ndate     tekitada     kavandamine tarkvarasüsteem     postgresqli     jagab     kehand pl/sql     korrapärane     salvestusmudel avalik     puhtad     peegeldab     andmemudel serveri     tekstimassiivi     veergude     slaidide     arendajatel     praktika     constraints     keerukam     aines     andmebaas andmete     räsi     lõppeda     mittefunktsionaalsed     inimkeel iso     instituudi     koopia conway     lause väline     vales     piirangud     arenduskeskkond detailimine