Kodulehed
[346] - Andmebaaside lisamaterjalid
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Avaleht

Valik materjalidest
   Minu lemmikud
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Sõnapilv

Millest materjalides kirjutatakse? Mida suurem tekst, seda rohkemate materjalide metaandmetes on seda sõna kasutatud.

  relvar hulgateoreetiline     klassidiagramm disain     ajatüüp     astet     tarkvara vertikaalne     otsingu     relvar sorteerimise     hajustransaktsioon     tüüp domeen     hooldamine mudeli     kontrolltöösse     mudel andmebaasisüsteem     kogumaksumus     kaasa     primaarserver muutmisoperatsioon     andmebaasiobjekt andmebaasi     tähendab     operatsioon baastabeli     pöördub     nimetu     tekstitüüp sql     vargus     tipp dokumentidel     siseplatvormi     oracle andmekäitluskeele     strateegia update     triger trigeri     pääseks     interpreteerimine lause     disain /     commit     platvormidele     andmebaasirakenduste     aspektis     salvestamiskes     konstrueerimise     klassidiagramm põhiobjekti     fantoomkirje     esimeses     no-code     täistekstotsing     annavad     lause vaade     dialekti     ennetab     liiasus nk     undo/     klient serverarvuti     ärireegel sql     multiversioon-konkurentsjuhtimine     krediidi     kogumine     võetav     isolatsioon     tühistring     klassidiagramm kitsendused     uue     hõiva     disainimustrit     graph     kuum     andmebaasisüsteem tõeliselt     auditite     räsifunktsiooni     kiht andmebaasioperatsiooni     statistika andmebaasi     lisab     varuandmebaas varukoopia     bütsantslike     lumehelbeskeem sotsiaalvõrgustikud     veerupõhine     loomaks     järgib     tüüp süsteemi-defineeritud     püsisalvestusse     roll administraator     ennustab     tulemid     leidmine     reegli     funktsioon nimetu     andmebaasisüsteemid     oldsql     kirjutama     rakendatud     andmebaasimootor     tarkvara priivara     sõnumivahetus täielik     pöörd-     multiandmebaasisüsteem     agregaat dokumendi     töökiirus andmebaasi     millest     parameeter sisend     andmekirjelduskeel     sql-süstimine testandmebaas     kaupa     intress tehniline     soovitused     iteratiivne     operaator relatsiooniline     mustreid     vastused     lause transaktsioon     hulgaliselt     leitakse     tüüp transaktsioon     korraga     skeem graph     servade     viies     hilisemaks     primaarvõtme     kontrollfail     libreoffice     esimesena     evolutsioneerumine uutele     sihtandmebaas hooldamise     ühiskasutus     partnerreplikeerimine     lõhn     maksta     plokk andmebaas     dialekt lõige     transaktsioon sql-andmebaasi     nähtamatu vaated     süsteemi-defineeritud relatsioonitüübi     laused     teisendusreeglid rakenduse     apexiga     kasutajana     võrreldakse     kasutamisega     id     tüübigeneraator skalaarne     andmekvaliteedi     kasutamist arendaja     tähendavad     veerg omaduste     lahendamine vaade     disainid     kõike     suure     ümber     materialiseerimise     andmeühenduse     väidet     täies     transaktsioon kuum     etapp migreerimine     etappidega     seadused andmejärv     kurssi     rr_mall     otsustab     histogramm maksumuspõhine     oht andmebaas     piirang     andmebaas konteinerandmebaas     mudel refaktoreerimine     andmebaasiobjektide     turvameede turvameede     menüüelementide     option     erinevuste     logimine normaliseeritud     lainedus konfliktide     kasutatavuse     turvalisus tehniline     viiteterviklikkus     nulle     nii     tarkvara normaliseerituse     töötlejatelt     tarkvara commons     andmebaasisüstem andmeaitade     express     objekt-relatsioonvastendus     peegeldab     rutiine operatsioon     järjestikpöördusega     funktsioon andmebaasisüsteem     liides andmekandja     värske     lisatarkvara     baastabel publikatsioon     ettevalmistamise     puuduvate     tehing     järel andmeelemendi     autonoomne välisest     andmebaasiobjektid     andmebaasihalduse     sidemeklass     otsingutingimus andmekirjelduskeel     värskendamine tarkvara     nutistu     liiasus füüsiline     piirangud     kasutusjuhud     skaleerimine     sellesse     relatsioon valdkonnapõhine     volitustõend     kiirendada     uuritakse     puudumine     sorteeritav     option tabel     materialized     ebakorrektse     lähtekood tehniline     reegel     keerukuse     plokkides/failides jõudlus     programm     lugemisoperatsioon partnerreplikeerimine     domeen andmebaasi     sql nosql     üliõpilasorganisatsiooni     disainipõhimõte     milliseid     operatsioon tarkvarasüsteem     isehallatavus     operatsioon andmekäitluskeel     lähtekood taasta     süsteem rakendus     grupeerimine     välisühendamise     tulevaid     tähtskeem andmeait     viimiseks     suhtlemine     versioonide     muutmisoperaator relatsioon     viitade     koostada     tarkvara vaba     objekti-rolli     tüübikonstruktor traditsiooniline     migreerumine andmefailid     korda     laisk     pakkumine fail     manustatud     täitmisplaan index     otsene     disain plokid     ontoloogia     fragmendi     vähendada     profiil turvameede     mudelil     minevikupildi     anomaalia klient     diagramm projekt     serialiseeritav     järk arendusmetoodika     kood     andmebaasisüsteemiga     õige     aadressiandmete     peaksid     tüübikonstruktor tüübikonstruktor     uneuuringute     päringuid     osa)     suurandmetega     griid     elemendid pilveteenusena     tulnud     rutiin     office     sõlm     kandidaatvõti     lisada     elasticsearchis     kasuajaliides     järjekorda     rakendab     osaks     milles     jõurünne     c cap     elujõulise     hõre     sql füüsilise     apache     kriis     fakt     system     andmemudel xml     töökindlus     andmeaita     tabel sql-andmebaasisüsteem     failide     äriarhitektuur infosüsteem     baastabelites     veerg rutiinid     surrogaatvõti deklaratiivne     antakse     alamkategooriad     protseduurselt disain     kontseptuaalne     andmebaasisüsteem manusandmebaasisüsteem     ülekanduv sql/relatsioonilise     kuvada     dokumentatsiooni     andmebaas hajus     veerule     agregaat suurandmed     trigrammid     analüüsisüsteemid     andmeelement tugev     juhised     hulgast     protokoll     olekudiagramm     konfiguratsiooni     literaal     vesiagiilsus     intelligentne     kehand operaator     optimistlik transaktsioon     kasutajanime     alustamise     andmesoo     element     muutuv     recursive     madal     muuta     kavandamine kogukonnapilv     singli     nõustussüsteem     ühele     tingimusele     jaotust     eraldi     veebipõhine     piirang päringus     värskendan     hetktõmmis postgresql     nimetatud     triggerviimase     etalonturbe     sql-domeen     ühendamine relatsioonialgebra     kõrguse     release     äriloogika     skeem nosql     konservatiivne     kõigepealt     sõltuvus kaasav     kokkuvõttefunktsioon having     tabeli     tööjaama     saared cap     olemitüübid analüüs     sõltuvus relatsiooniline     poolne     väljastatavate     hierarhiate     kustutamine     leping oracle*case     andmebaasisüsteem juurkataloog     transaktsioon     server serveriprogramm     menüüelemendiks     skeemimuudatuste     kirjutatakse     juures     üritada     kaota     spetsifikatsioon pakett     operaator muutujale     lukkude     jõudlus füüsilise     infovara konfidentsiaalsus     kontekstkommutatsioon read     käitusaegne     andmemudel võrkmudel     määrang merge     mudel osapool     pärandsüsteem     arhitektuur relatsiooniline     kehtima     tehinguhaldus     kavandamine andmebaasi     vahel kasutaja-defineeritud     teisest     rakenduste     availability     süsteemiga     /     modeler     skaleerimine skaleerimine     edition     muutmisest     kriis erp     intressidega tagasi     otsingutingimus max     postgresql_yhendus     arhitektuur andmebaasikeel     lahendada     füüsilisel     omadus skeem     staatiline     anomaalia mitteserialiseeritav     tabelite     predikaate     nimi mittevõimalik     ilmneda     pöördustee andmebaasisüsteem     liittüüp     veerg jätkuvus     täiendatud     kevadel     parandamine     nimedes     täiendati     üleõlapiilumine     normaliseeritud andmete     rekursiivne     massiividel     kitsendused case     ankurmodelleerimine andmevaka     andmebaasiobjekt insert     hoidmise     muudatus     visuaalse     versioon andmebaasi     liidrita     kild     metafoor     kasutama     tipp nosql     muutujad     otsingutingimus nimega     lugeda     kasuataja-defineeritud     teisendus bitmap-join     kolmekihiline     skeem rdf     kontrolli     üldistusseoste     otsustussüsteem     edgar     trace     muutmine jõudlus     teel sql     tegemaks     koreograafia killustatud     plugin     veebipõhiseid     testandmete     plokiahela     lähtekoodiga     turvalisus sql/med     hajussüsteem where     earthdistance     paindmetoodika andmebaasisüsteem     juurdepääsu     analüüsi     andmevoog     kvaliteetsete     märgistik iso     objekt-relatsiooniline     füüsilisest     suhe     võimekamasse     blokeerida     detailvaadete     tööta     indeks-organiseeritud     skaleerimine shared     tegemiseks     artefakt kontrollimatu     föderatiivses     group     operaatorid/funktsioonid polyglot     operatsioon vahe     andmekaevandamine     varundamine/taastamine varukoopia     põhiline     täisteksti     plokk commons     hajussüsteem föderatiivne     esitatud     sobiva     arvujadad     keskmise     kuldandmed     korrektne     mudel allsüsteem     puhvertoiteallikas     kasutajatel     pakkuda     klaster omaduste     süsteem tabelite/relvaride     protsess andmete     deklaratiivselt     edukaks     määrab     kodanikest     varusüsteem lintmäluseade     katta     tüübikonstruktor atribuut     pärib     saritoode     jsonb     mitu-mitmele     õigused     raksendab     keel rutiin     iseendaga     koodigeneraator andmebaasi     design     version     sql/med     juhendi     ühildamatus     selgrooks     lingitud     scale     täidetakse     andmebaasirakendus     juhtimisotsused andmevaka     lisades     kirjutatud     paigutatud     tüübil     tuvasta     märkimisväärne     sundida     muutmälu sql-andmebaasisüsteem     tähendusega     väline     samaks     võiks     ortogonaalsus     testandmed     disain olemitüübid     otsimine füüsilise     pööratud     transpiler ketas     mõjutama     tiražeerimine     aasta     konveiertöö relatsioon     tõepoolest     ülekanduvad     andmebaas dimensioonide     connectivity     lause tühistamine     arendamine     partnerlus     sool     optimeerimine siin     skaleerimine serverarvutite     tehnoloogia gnu     keel transaktsioon     äriline     skeem-kirjutamisel     raamistik     nõrkus     oluline     jagatud     failile     nested     kasutades     equijoin mittekorreleeruv     täitmisplaani     esitamiseks     andmebaasisüsteem orm     probleemide     tabel andmekäitluskeel     langeb     muster sql     eest     mõjuga     transaktsioon transaktsioon     operator     uurimiseks     funktsioon oracle     teenus disain     määrang not     anomaaliad denormaliseeritud     ühenduste     ühtlane     andmeaidad/andmevakad füüsiline     tasemel relatsioonilise/sql     lause üldine     näitel     tabelis     järk iteratsioon     kiirendavad     kitsendus sql     allsüsteem rational     tõstutundlike     nälgimine     baastabel viitade     enterprise     täitmiseks     baasil     andmevakk veerupõhine     storage     logimine üldine     kokkulepe     andmebaasikeel objektsüsteem     lisandus     programmeerimiskeel kasutaja-defineeritud     kitsendusega     xmli     kompilaator     päringu     plokid loogiline     andmelaod     infoturbestandard     eeldus     realisatsioon     andmebaasisüsteem kehand     engineering     nodejs     skaleeritav     reserveeritava     andmemudel serveri     tehtava     ärimudel     kutsudes     tüübigeneraator selektor     jaotustaluvus     protseduur unique     insert postgresql     tööplaan sql-andmebaasi     millega     definer     veebirakenduse     toite     ekstreemprogrammeerimine     lahususe     sisend klientprogramm     serveerida     determinant ortogonaalse     gigabait     statistika histogramm     ebaõnnestumised     defineerimiseks     bott     typical     võimekusele     infosüsteemi     otsustuste     nimeta     aste relatsioonilise/sql     kattuv     teenus klient-server     otsuspuud     kohustuslikkus väljund     paranda     method     lateral     ühtesulandamisel     objects     osade     serv     sisaldama     programmeerimine andmebaasisüsteem     ankurmodelleerimine veerupõhine     muudatuse     mudel artefakt     olekumasinaskeem     andmebaasisüsteem baastabel     andmemuudatus triger     käideldavus     loogika     järjestikulisi     transaktsioon asünkroonne     võimalik     sõnumivahetus     räsiväärtuse     turvalisus andmed     operatsioon funktsionaalne     tagamine siin     table     hetkel     andmevakkades     seisundidiagramm uml     tinglikult     kaitsta     pääsu     arendusplaan metoodika     õnnestumine transaktsioon     objektid     saavutatakse     voogtöötlus     andmebaasisüsteem     raha     parameeter skalaarne     hõlmab     ühendamissõltuvus nk     triger protseduur     ajutine     esinemine     triptühhoonia     parameeter     süsteem lähtekood     antimustreid     vihje maksumuspõhine     arendati     probleem võtmed     optimeerimisest     kodeeritud     relatsioonilist     tarkvara     kontroll andmekirjelduskeel     konteinerandmebaas     protsess ärivara     baastabeli     täitmisplaan füüsiline     tuletatud     andmekäitluskeel relatsiooniline     tegevused struktureeritud     ühtne     võimaliku     haldamisel     võite     lõpus pessimistlik     vaikimisi     andmebaas etl     rakendus jõudlus     arhitektuur sisemine     visualiseerimine     skeem tuletatud     turvalisus dblink     skeem kinnitamine     laadimise     veebiteenus register     magistritöös     tarkvarakeel hulgateoreetiline     kasutaja-defineeritud     kooskõlalisus     reegleid     enamasti     operatsioon equijoin     erinevat     panga     tabeliruum mäluruum     kasutusele     tüüp kitsendus     ketastel/serveritel sql     mitteterviklik     tarkvaras     pääsupoliitika andmebaasiobjekti     avaliku     andmeteadlane     meenutada     andmed füüsiline     atomaarsus     lõhkumata     tüüpimine     horisontaalne     serverarvuti vertikaalne     andmemudel andmed     ärireegel triger     reaalsed     lühike     elutsükkel     roll kaitse     transaktsioon teenus     veerg transaktsioon     operaator tutorial     eelne     mitteföderatiivne     tegemata     raamistik scaled     orienteeritud     makro     andmetüüp     selgitatakse     etapp/faas loogiline     olemasolevate     kitsendus instead     insert tugevdus     joini-sõltuvus     mittereserveeritud     korduvaid     sätestatud     andmejärv olap     oleva     puudub     sõltumatus cassandra     ärireeglit     strateegia execute     holap     teostatakse     efekt     võlg veergude/atribuutide     alampäringut     veebirakendus     paralleeltöö     puhastamine     isolatsioonitase lukustamine     taastatavus     indeks kitsenduste     killustamine     moodustamine     klausel self-join     kitsendus andmekäitluskeel     kokkuvõttefunktsioon avaldis     mitmesse     puhvrite     realiseerivaid     avatud-suletud     veerg tabel     rakendatakse     comments     teooria     tavaühendamine     andmehulgad     põhiandmed uml     histogramm andmebaasi     vajavad     nurimuster     vastuvõtuaegade     struktureerimata     õigus     unifitseeritud     magnetlint andmesiire     logimine ühekordne     mitmemõõtmelised     rutiinides     cascade     tootamine     külm     klausel avaldis     päring     nägemuses     mittevõimalikkuse     säilitada     sql sql-andmebaasisüsteem     olnud     plokid andmebaasiobjektide     tingimuste     nothing     küsib     kõrgkoolide     strateegia     lähteandmeid     vaade sql     masinkood füüsiline     oldsql hierarhiline     petabaidid andmevakk     tüüp newsql     läbipõlemise     logi     diagrammid     arendusprotsess     põhineva     alampäring count     primaarvõtmest)     sõltuvus nk     lause vaadete     lõhn halb     mudel arendusmetoodika     äriklientide     mineviku     üldisi     korteeži     muutmälu loogiline     andmekaitse isikuandmete     sorteerimisreeglite     sümptom mudel     transparent     vahendaja postgres_fdw     lukk multiversioon-     andmebaasikeel mongodb     rünne     mallpäring     normaliseerimata     üldistusseoseid     veerg row     sõnumilühend     allüürnike     tutvustav     värskendamine alampäring     paremaks     järgmine     esitusviisi     üksikud     väärtus sql-andmebaasisüsteem     viienda     andmebaasisüsteem konteinerandmebaas     kokku     puul     jõudlus rutiinid     väliste     isiku     aknakujunduse     allapuurimine     mapping     andmeait andmeaitade     nõuandelukk     algab     transaktsioon oracle     lisamaterjal     vasakpoolne     kogumist     piiramine rutiinid     alusel andmebaas     primaarne     peegeldub     juurdepääsutee case     puuduseid     strateegia revoke     andmehoidla     moonutamine õiguste     süsteemide     loomissamm detailanalüüs     andmebaas homogeene     muutuja parameeter     ebausaldusväärne     teisesed     suurandmed struktureeritud     mudel sql-andmebaasi     kasutatav     arvutite     relatsioonilise     r-väärtus     konstrueerimine     parool turvameede     salvestusviis tõeväärtustüüp     täiustatud     protseduuri     lahendustel     andmebaasipöördus     andmekvaliteet loogiline     haldamise     vahendid siin     käivitusparameetrite     koostasin     metoodilist     esitamise     1:m     ootamine terviklikkus     indeksid jõudlus     pääsupiirangud kaksikautentimine     päring dokumentidel     crud     liikide     nõuded     väljalase     atribuut     mälu objekt     tänav     projektsiooni-ühendamise     põlvkonnad     väljakutse     oht     monopollukk     baasmuutuja     logi primaarserver     haldur     ilmnesid     rolli     nõuandelukk repeatable     reapõhine     keel histogramm     gexec     vigade     jagab     operatsioon projektsioon     riistvaraline euroopa     klausel lõike     tabelid/     concepts     turvalipikud sõnastikrünne     võmaldab     seetõttu     naturaalühendamine tabelite     predikaat     replikeerimine soe     tükeldamine     teabenõue     foreign     tekstiobjekt     ümberdefineerimine     arhitektuuriraamistiku     andmevakk     kattuvad     korporatiivne     tööplaanid     piirang sql-andmebaasisüsteem     kokkukuuluvus     suvapöördusmälu     ühetaoline     tüüpilised     printsiip andmebaasisüsteem     argument     taakvara     käivitab     tegemist     hoida     asuva     trükis     ajatempli     eelnevas     nimekirja     seosetüüpide     päring omaduste     kaasajastanud     mõningatest     juurkasutaja     litsents oracle     apexis     programm serverarvuti     lause vaated     andmebaasihaldur     teoreem     koodipunkt unicode     sql-andmebaasisüsteem nosql     redaction     andmebaasisüsteem loogiline     anonüümimine     süsteemikataloog täitmisplaan     infopüük     andmete     globaalne     sobib     riiv     vaade klientprogramm     kihtides     mittejärjestikuline     unisys     constraints     tüüp row     osa     lahtikirjutamine otsing     kontaktandmed arhitektuurimuster     andmekvaliteet     salvestusruumi         kasutaja-defineeritud operaator     logifail optimistlik     andmebaas cap     sql kitsendused     sql-andmebaasisüsteemi     analüüsitavaid     ettevalmistav     ennetamine plokiahela     nõrgad     kõikide     olemuslik     mudel register     tuum     ühisosa     määramine     loomiseks arhetüüpide     prototüüpimine atribuudid     reegel suured     arendusmetoodikate     räsipuu     võõrvõti     jagamine shared     differences     nendest     aktiivne     läbimise     lugemisoperaator     töötlemisel     generalization     tüüp objekt-relatsiooniline     plokiaheldus andmebaasisüsteem     unikaalne     sisendeid     genereeritud     hajutatult     assertion viga     veebiliidese     eksportimise     lukustamine write     fail plokk     algoritm konsensuse     aitab     mitmevaateline     pakub     sõltuvus     baastabel unique     seosed     vajadusega     avaldis relatsiooniline     genereerida     konkurents     klass=tabel sql-domeen     suurandmed suurandmed     kuuluvuse     andmebaasiobjekt õiguse     tekst     allsüsteem pädevusala     microsoft     prioriteet acidrain     võrdlusreeglistik     varundamine kasutaja     jõustamise     hetke     baastabel hetktõmmis     käivitamist     siin-arhitektuur andmevakk     täieliku     volitustõend delikaatsed     source     loobumise     rationali     strateegia kasutaja     arv     1nk     pöördusmeetod     mudel     milline     terabait     kompenseerivad     pakett sql     inspektsioon     meenutab     esitamist     sündmuste     infot     piirang semantiline     kirja     salvestamine xml-andmebaasisüsteem     objektile     kus     realiseerida     seoses     meetod     sisemine     vales     gql omaduste     andmejärv     abistab     kodeeri     kinnissõna     sinise     arhitektuur loogiline     andmebaas reataseme     teisendus     rünne acidrain     versioonidesse     indeksid isejuhtiv     eeskuju testimine     teise     paindmetoodika kose     atribuudid     geneetilised     postgresql     level     terviklikkus transaktsioon     ülalt-alla     andmemudel sql-andmebaasisüsteem     arvestada     hõbekuul     üldiselt     disain rida     hstore     rohkemast     loomissamm füüsiline     programmeerimiskeel projektsioon     päringus     tegemise     juurprobleem koodi     esitada     tehised arendusmetoodikate     räsiväärtus     mõningates     päringusüsteemid     süsteemi     loeb/kirjutab     dokument agregaat     süsteemne     funktsiooni     autonoomia hajus     skaleeritavus     multiversioon-     kontekstkommutatsioon veerupõhine     skeemiobjekt     projekteerimiseks     väljapool     laadimine     uuesti     checking     lisamisele     esialgse     graaf nosql     protseduur füüsilise     ettevalmistus     ettekanne     kannab     süsteemiaanlüüsi     pöördprojekteerimine     sellised     action     serv dokument     rakendus     toime     pilv uml     saaks     clause     fixes     avaldis     andmebaas     massiiv xml     hindamine     disainile kontseptuaalne     millel     omandvara     kättesaadavaks     ümbernimetamiseks     turvarikke     atribuudi     projektsioon andmeait     hoitav     puhverdatud     laiendatav     galli     turvapoliitika     printsiip multiväärtuslik     vasta     arendatakse     operatsioon relatsiooniline     newsql     andmebaasile     lepingud üleminek     realiseerimiseks     precision     ankurmodelleerimine     sqlis     erisus konstrueeritud     arvuti andmebaasisüsteem     esindamiste     bloob     place     agregaat servade     vaikeparool     lepingute     selleks     volitustõend rollid     põhimõisteid     prototüüpimine disain     mapreduce andmeait     loomulik     kirjandusmuuseumi     noskul     laiendamise     nimekiri     põhiandmed     ülevaate     defineeritud     ühest     rakendus andmebaasisüsteem     andmebaas veebirakendus     haldus siin     võimalustega     võlg     operatsioon andmebaasikeel     halvasti     tegevused infosüsteem     optimeerimine     andmebaasihaldur nosql     tulud ajakohasus     konkreetse     d tüüp     operaator group     erisus sql     tekstitüüpi     kvaliteet     antimuster     otsekorrutis     allsüsteem metoodika     2nk     jõustab     optimeeritud     onlain-tehingutöötlus     kord     infoturbe     operatsioon hetktõmmis     kasutusjuhtude     protseduur     koostab     disainimuster tehniline     alampäring where     (protsesside     ülesehituselt     andmemudel analüüs     tähtpäring andmejärv     muutujate     sisaldab     operatsioon lause     kosk-mudel     side     nk andmete     trigrereid     hiljem     veerupõhisel     mikroteenus     tähistab     televiktoriinide     pärandist     olemitüüpide     allhhanke     mudel siin     trükkimisel     omadus andmebaas     tegevusdiagramm     tuntakse     server tellimus     tüüp muutmisoperaator     kirjutamist     dimensioonide     arhetüüpide     teoreem normaliseerimine     kokkuvõte     proceedings     ketaste     prügikastis     predikaadis     tase     pgcrypto     migreerimine     andes     arvutüüp     arvutivõrgu     anomaalia mitme     esineb     andmekirjelduse     keskkonnas     käivitusmaksumus     veebiliides     väldib     järjekord     äriteave     lähtekood halvad     püsisalvestatud     silotornid     avada     klausel liittingimus     sõltuvus kuues     kasutaja logifail     mäluruum     hooldamine siin     andmed virtuaalne     onlain-analüüs     check     lisavad     indekseeritud     lühiajalise     kõigepealt optimeerimismoodul     juurprobleem juurprobleem     dokument     database oracle     stiilis     rollback/     tekstide     xml-kaugprotseduurikutse     näite     muster funktsionaalne     dimensionaalne     andmebaas logid     arendusmetoodika konstrueerimine     info baastabel     kahe     objektipöördusprotokoll     reaalselt     gql imperatiivne     turvalisuse     transaktsioonanalüüs     register parameeter     täitmisplaan loogiline     sorteeritud jõudlus     tulemusi     märgistik glüüf     row-oriented     lihtsutamine merge     pgapexi     käideldavuse     koopia andmebaas     tüübid     parooli     normaalkuju funktsionaalne     väli     keel sql     ristfunktsionaalnelaia     arenduskeskkond detailimine     andmebaas kasutusjuhtude     paikenda     liiasus nosql     poolühendamine     strateegia serializable     näidisprojektide     formaadi     vahendit     serializable     denormaliseeritud     lause väline     luuakse     alamandmebaas     kataloogi     põhjusab     paroolide     sageduse     hoidmiseks     keerukam     vesivoodi     kasutatavust     klahvikuulaja     teenustepõhine     triger andmebaasi     analyzer     andmevood     kaksikute     otsustussüsteemid andmevakk     lause alampäring     evitustoru detailanalüüs     relatsiooniline     lause optimeerimismoodul     reeglipõhine     vajaduse     üksikute     ärireegli     probleem probleem     strateegia rakendus     boyce/coddi     algpraool     tabelites     andmevakad     salvestatud     plokiahel     andmeelement andmebaasisüsteem     tarkvara rea     kombinatsioon     sõltu     andmebaasisüsteemide     sündmus nurimuster     andmekaevandamine andmete     alampäring     sarnaste     välises     liides kasutaja     muutuvad     koopia jaosreplikeerimine     lausega     kuuluda     lugemisoperaator korteežitüübi     versioonid autonoomne     kasutusmall     pakett postgresql     asünkroonne     tekkimise     andmebaasirakendused     transaktsioon sql-transaktsioonide     tüüp konstrueeritud     konsensuse     võrdlus     lause select     teemaks     volitustõend sõlmede     paindmetoodika rational     võttes     surrogaatvõtmete     vabastab     üks-mitmele     alternatiivi     otsesed     operaator väärtus     rakenduvad     topoloogia replikeerimine     tabelifunktsioonid     mapreduce sektsioonid     kirjeldus iteratiivne     adjacency     disain loogilise     mongodb     ebaõige     muutmälus sql     price     strateegia andmebaasi     versioonides     suured     rutiine parameeter     komponent-     andmestruktuuri     arhiiv     kaskaadne     lukustamine andmebaasisüsteem     salvestamine     magajad     anomaalia primaarserveri     rakenduskeel     lihtindeks     seadus     a tootja     fragmendid funktsionaalsuse     andmebaas horisontaalne     nimi konstruktor     lepingud     virk     muster arhitektuuri     varundamine/taastamine     kasutatavade     kontrollitakse     ahela     unikaalskaneerimine     using     ajaloo     vajalikke     kinnitamine     toimimismudel     detailanalüüs siin     veebiserver klient-server     raamatu     oracles     teadmuslik     kahte     määramiseks     ketastel     tõlgib     kaitsmisel     relvar andmebaasi     värskendamise     alates     tutvumise     omav     juurdepääsumeetod     regulaaravaldisele     koodipunkt     sprindi     sql-andmebaasi     siseselt     komplekt     võrdlemisel     võimsus     ülesehitus     puudumist     large     tudengite     valikut     süsteem rida     jälgimine     andmetöötluslaused     kirjeldab     sprint     seisund     paikneda     kahendobjekt     maatriks     elemendid oracle     tellimuste     cassandra     improving     plokkides/failides bitmap     isolatsioonitase acidrain     tarkvarasse     rakendusliides kasutaja     turvalisus     vektorkodeeritud     ärianalüütika     laadimist     hetktõmmised bitmap     daitch-mokotoff     lahusus     replitseerimise     mustrite     riimuv     nõustamise     pakett oracle     vastata     suurobjekt     hetktõmmis     laaditabel     toega     tarkvara pesastatud     maksumuspõhine     osa integer     sellest     ligipääsetavuse     turvateadlikus andmebaasisüsteem     teadete     environment     vacuum     ülesehitust     indeksid disaini     tulenevaid     tähtteisendus     serial     lubatud     keerukus paindmetoodika     analüüsitakse     liitvõti     standard objekt-relatsiooniline     mudel)     täitmine adaptiivne     põhjuseid     optimeerimine optimeerimismoodul     laadi     volume robot     teemades     andmete     kasutatavat     mahus relatsioonialgebra     tervenisti     lähemalt     teenus andmebaas     õppejõu     vaated kolmekihiline     indeksid     moodul rutiin     baastabel vaate     räsivõti     salvestus andmeaitade     skeem sparql     salvestuspunkt lukustamine     matematiliseks     litsents kõik-ühes     versioon     illustreerib     asendamist     kihiline     relvar relatsiooniline     rakendada     eesmärk deterministlik     hetktõmmis komponent     notatsioon     iseteeninduslik     operatsioon merge     restrict     tehnikaülikooli     nukuteater oracle     piisaks     põhimõtete     tabel oracle     vabaneda     hierarhilised     lõhn rational     andmebaasist     üldine     sql-andmebaasisüsteem mitmemõõtmeline     lõhnade     maailmaaeg     kokkusobimatus     prototüüpimise     heaks     püsisalvestamine     eeldab     disainile loogiline     õigus vähenda     rutiinid andmebaasisüsteem     keerukate     generaator primary     baitkood adaptiivne     relvari     kustutamine rutiinid     aidata     sql check     disainimuster disain     abitabel triger     täitmisplaan sisemise     lugemisoperatsioonid koopia     tegelik     tähtpäring     valdavalt     sql/pgq omadus     ära     vahetamise     andmemaht tuletatud     ühisloome     vahendid     kliendile     modelleerimiskeel     andmefailid füüsilise     string_agg     artefakt     tüüp grant     põhiolemitüübid     sql-andmebaas     infoturve     sünonüüm oracle     tööplaan lukustamine     väljalase infosüsteem     lähtematerjal     multivahemiku     lahusus kobareelnõu     disainiprintsiip denormaliseerimine     koodigeneraator     süsteem multiväärtuslik     andmebaasisüsteem kõik-ühes     accessis     mitut     klausel tabeli     klastrisse     koopia muudatuste     transaktsiooni     kaks     tasakaalustatud maksumuspõhine     lisamoodul     mägimurrak     klient-server     pöördprotsess     andmetega-juhitav     vaated sql-andmebaasisüsteem     klausel     baasmuutujate     võrreldes     inimkasutajale     juurutamine     monoliitne     andmebaasipõhise     kõiges     columnar     eelkinnitamise     ühekordselt     laiaveeruline     mikroteenuse     eksemplar segment     operatsioon andmetele     protsess andmevaka     pühendatud     vähemalt     turvaauk andmebaasisüsteem     märkide     tulla     muutmisoperatsioon replikeerimine     heathi     disain andmebaasi     järgneb     salvestamise     monoliit     suund parameeter     antimuster vahendid     submission     muudmine     registreerimine õnnestumine     põhilised     turvalisus andmete     kõrge     operatsioon tellimus     kontrollpunkt     antlr     operatsioon query     vahevara     lauses     laiem     viimati     mudelitega     registrid;     õnnestub     iseloomustada     mastaapimine     operatsioon andmekäitluskeele     avaldis sql     multiväärtuslik     atribuudiga     kahekihiline     laused nimetu     teenus pädevusala     kasutatavusega     paindmetoodika     andmeaitade     sql-andmebaasisüsteem sql-andmebaasisüsteem     tabelifunktsioon;     offlain     andmebaasidel     concurrency     sorteerimine     põhimõtted     süsteeme     serialiseerimine     tulemuse     replikeerimine primaarserveri     viiakse     logide     dialekt tuletatud     lahendab     keel märk     andmebaas andmebaas     veeru     lukustamine isolatsioonitase     volitamine     lähtekoodi     põhimõiste ettvõtte     põhiosa integratsiooni     muutmine     töökiirus relatsioonilise/sql     materialiseerimine     korduv     heuristika     andmevahetuskiht     omanikuks     mõnede     põhjaliku     lihtsustada     rutiine     varundamine/taastamine rakendusliides     objektide     mudel sql/relatsioonilise     lisavõimalused     koosnevad     turvaline     juba     tehis     lehmani     tuleb     varuandmebaas pessimistlik     3nk     terviklikkus mitme     reverse     haldur graafidel     planeerija     meelde     evolutsioneerumine siire     (koodi     kontrollitud     skeem sql     arvesta     millised     tingimusi     plokk ajamasin     töötlemise     kettalt     erinevus     vaateid     identifikaator     lisalugemine     logi hajus     väljade     reaalse     andmebaas objekt-relatsiooniline     hajus komponent     installeerimisel     jõustamisele     tüüpe     füüsiliste     vaade postgresql     hilisemates     vastavate     filtreerimise_naidemdb     prototüübi     tekstiotsingu     edasilükatud     andmebaasikeel avaliku     põhineda     andmeaidad     riigi     graaf     kirje     põhiolemitüüp andmebaas     kasutajaliideses     strateegilise     results     muster kasutajaliidese     metoodika hooldamine     eemaldamine     äravõtmiseks     tüübikonstruktor     liidetav     andmebaas triger     lo_export     salvestusmudel avalik     mudelis     operatsioon andmebaasisüsteem     korteežitüüp korteežitüübi     indeks valikuline     lisavõimalust     täidab     eelduseks     leiate     andmesõnastik     delete     esile     alamaruannete     parandati     süntaksiviga     liides allsüsteem     peavad     vihje andmebaasisüsteem     pattern     erinev     pääsumaatriks     mälupuul     näiterakendus     kohustuslik     vahendite     invoker     veerud     operatsioon relatsioonilise/sql     tehis arhitektuuri     ärireeglid loogiline     isikuandmete     juhib     graafik     ametliku     assotsiatiivsuse     alter     elementaarteenusena     scott     triger tuletatud     teisendada     topoloogia     paindmetoodika evolutsioneerumine     logi hulgateooria     kuuendal     universaalaeg     spetsifikatsioon     lähima     viitetüübi     olem-atribuut-väärtus     ehitusplokk     kontroll analüüsi     sisuliselt     viisil     registri     sul     pakkimine     teksti     tagamise     pakettide     arhetüüp nurimuster     lihtsam     peetakse     tabeliplokis     moodustatakse     kõrgveemärk     korteežitüüp relatsiooniline     lõks     skriptid andmebaasi     määrang     veergudele     unified     taseme     current     koondandmete     binaarfail     forticlient     aeglaselt     parameetrid     sql-andmebaasis     tilkumine kaugsäilitus     sinna     omadus andmete     varray     individuaalset     juttu     atribuutideta     insert     räsitabel     protokoll lokaalne     relvar     -ndate     suurima     laiuse     tüüp objektorienteeritud     viidatakse     võlg andmebaasi     andmemudel andmebaas     framework     transporditakse     inimkeel     arendusmetoodika lõppkasutaja     uusimad     hajussüsteem välisest     andmemudel andmebaasikeel     põhinevaks     võimaldada     ettvõtte     võlg mudeli     nõuete     clean     kasutajad     küsimine     operatsioon operatsioon     taandarenenud     kasutamist     kirjeldust     andmemudel     põhjalikult     registrid     vahendi     reaalaja     keskprotsessor     logifail rakendus     tehingute     võrdsus     selles     kontseptuaalsest     lukk lukk     ülejäänud     interval     hetkeaje     operatsioon)     kannaks     tabelid dokumentidel     kaalutlused muster     korrapärane     olemitüüp     äriarhitektuur     kontroll     näiteprojekt     muutmine sql     võlga     string     selliste andmete     klausel atomaarne     keel deterministlik     loogilisel     halb     kiirprogrammeerimine     diagramm arendusplaan     maskeerimine     koheselt     valitakse     metoodika iteratsioon     probleemiks     indeks relatsioonialgebra     võlg paindmetoodika     kujul     võrdlusena     võrdlus siin     andmebaasisüsteem väline     tekstiotsing     masinõpe reaalaja     esitletud     ärilised     tüüp mitteskalaarne     full-text     video     sql/psm     elastsus postgres_fdw     couchbase     koordinaator     teenus elutsükkel     transaktsioon andmebaasi-     asukoha     väärtuseid     olemasolevaid     rünnak avalik     eeltingimuste     ingliskeelne     kommutatiivne tuletatud     standardid tehing     rahulolu tugevdus     (andmete     artefakt räpane     esimene     (olemi-suhte     räsiväärtused andmed     koodipunkt utf-     range     registreerimisel     orsterwalderi     piirangud sõnastikrünne     tegemisel     delikaatsed     koondandmed     replikeeritud     lisati     märgend     replikeerimine sõltuv     puutumatus andmebaasisüsteem     tabelist     korter     nosql     jõustada     prototüüpide     tehis koodigeneraator     laiendus postgresql     ajaseeriate     teate     seadusandlus failid     koodi     elutsükkkel infosüsteem     etapp     tabeleid     arvutivõrk integratsiooni     diagramm     kasutuslugu     strateegiline-     aadressiandmete     modelleerimise     vajalikud     andmekontrolli     lahendus toode/teenus     väle     conceptual     sõltuvused     indeks füüsilise     nõustussüsteemid     tabel tabelite     sisseehitatud     muudatust     liidese     arvesse     skeem kõik-ühes     sõltuvus allhhanke     edasiarendamist     dokumendipõhise     tabelid kasutajaliidese     informatsiooni     lõputööst     utf- unicode     tuvastada     partitioning postgres_fdw     võimaldamine     plokivahemike     andmebaasisüsteem andmebaasisüsteem     andmesiire     maailmapildi     ea_mall     nimekonflikt     royce     mõjutab     projekt register     haldamine     failis     0     andmesiire andmete     toimuma     regressioontestimine     vahendile     viidad     päring kaugprotseduuri     päringute     põhjus     viimine     algoritmi     väärtustada     töökiirus tsentraalne     xml     operatsioon hulgateoreetiline     algoritm globaalne     kehand alamandmebaas     kahanevalt     ettevalmistuspiirkond     andmebaas turvameede     töökiiruse     graaf cassandra     tüüp baastabel     kokkuvõttefunktsioon equijoin     kahes     indeks     java     mittetäielik     akna     modelleerimiseks     lennuliinide     vaba     lähedase     operatsioon piirang     lsm-puu     generaatorid siin     lõuendi     sql-andmebaasisüsteem     algselt     link oracle     omanduslik     arvutamine     süntaksilt     tähestik eesti     operatsioon naturaalühendamine     kompileerimisaegne     andmebaas operatiivandmete     sotsiaalse     tehingutöötlus     põhiobjektid     operatsioon tabelite     pivot     probleemi     kaart     põhilahendused     põhjustada     rakendamisest     zettabait     andmetest integratsiooni     tehnoloogiatega     andmemuudatuste     vihje     juhtub     keelde siin     üldistus     vaated     maskimine     pühendunud     kompileerimine lause     klastri     tööplaan rakendus     infosüsteem relatsiooniline     voogreplikeerimine     rühmitamine     algväärtustamine triger     veebiteenus hübriidne     relvar/tabel     pilv     projekteerimine füüsiline     veerg päringus     sql     näiterakenduse     tarkvarasüsteem mashup     vastuolulise     restorani     liidriga     viite-atribuut     infovajadus andmekäitluskeel     andmekäitluse     logimine sool     läbiskaneerimine     säilmälu     suhtes     kodeerimisega     probleemikeel     ühesuunaline infoturbe     consultants     vajada     identiteet     vastutuspiirkond infosüsteem     muutuja moodul     täielik kuues     andmebaasisüsteem objekt     lülituskilp     võetud     vahemiku     vajalikuks     sql tüübikonstruktor     ressursikirjeldusraamistik     struktuuriga     triger sql     pakendaja postgresql     predikaadil     sisend/väljund     tabel     kindlaks     (üks     üliõpilase     mälu     option andmekirjelduskeel     klassidiagramm sql-andmebaasi     sales     projekteerimise     administraator     olla     haavatavus transaktsioon     masinõpe veerupõhine     ranking     degenereerunud     alusel andmekäitluskeel     päis     antimuster probleem     select     paneb     andmebaasiobjekt     keel otsekorrutis     systems     viiteajaga     profiiliga     metamodelleerimise     väljapakutud     viivitamine     põhiobjekti     andmekaubamaja     rutiini     piisav     andmevakk vertica     vahemikskaneerimine     perekond sql     räsimine     tootmise     kontrollnimekiri     kontseptuaalmudel     teine     kaugus     lause euroopa     fragment cap     juhtuda     lõpumärgend     sisendiks     dimensioonitabel     reeglid     hajussüsteem     andmebaasilt     lindiseade     tagastataval     märgistik     ehitamine andmete     väärtuse     põhimõiste analüüsimuster     activities     andmemudel detailanalüüs     üldised     seitse     lahendamine andmemuudatus     andmebaas oltp     tüüp oracle     tulenevalt oodatust     lause     koodiga     näited     ennetamine triger     andmebaasikeel andmebaasisüsteem     parandab     account     lukustamine     põhinevad     üldvaate     nendes     tabelile     faas     kirjutamisel     põhimõiste nurimuster     liiasus relatsioonilise/sql     ülekande     põhimõiste turg     arendamist     asünkroonne ei     trigeritest     omavahel     andmebaasiüsteem     süsteem sql/pgq     mudelid tilkumine     paralleeltöö andmekäitluskeele     accessi     eesmärgid     dialekt     andmekvaliteet andmeait     süsteemiga uuesti     viitab     kvaliteet sql-andmebaasi     muteeruva     juhiseid     andmemudel rakenduste     elemendid rollback/     ajalugu     krüpteerimine revideeritavus     tallinna     järjepidevus tehingutöötluse     jõudlus plokk     loendustüüp     alt-üles     kindlustavad     redigeerimine     andmemudel indeks     koondandmed andmete     andmesiire kaheetapiline     tuleneda     teel     tüüp rutiin     süsteemi-defineeritud     teenus     veerud kontseptuaalne     käideldavus lähteandmebaas     operaator oracle     disainimisel     tüüp tabel     replikeerimine füüsilisel     (relatsioonialgebra     projekteerimisega     funktsioon plokid     skriptisüst     paindmetoodika semantiline     ennast     versioonikontrolli     vajadust     vastus     operatsiooni     navigatsiooniline     andmebaasisüstem     invoker kasutajad     eesmärgiks     kohta     andmeteadlased loogiline     lõpuks     kiirelt     laused grant     viidata     jooniste     logifail     teisendus andmevakk     loomine     läbiviimiseks     väärtus muutuja     juurkataloog puhverdatud     genereerimine     täistekstiotsingute     mittekohustuslik     siire     mitteaktiivseks     tegevus     ehitamine     tüüpimata     dokumentidel     cap     režiim lukustamine     eristamatuse     võti-väärtus     sarnasuse     imporditi     põhjustavad     asendab     ühtegi     avaldub     protseduur sql     relvarid     andmed klientarvuti     subscription     graafiline     heterogeenne     defragmenteerimine     b+     sünonüüm postgresql     deklareeritud     koopia hajus     kitsendus with     õppeainetes     optimeerimine semantiline     andmebaasisüsteemi     selle     integreeritud     normaliseerimine relatsioonilise/sql     sarnane     muutmälu muutmälu     kose     kauem     mõõde     paarist     andmebaas;     kauboi     ekstent     ähvardab     allikas where     programm veebirakendus     operatsioon sql     süsteemid     põhjal     juurdepääsetavus     väärtus kehand     kontrollida     4nk     domeeni     hinnang     hulgad     (rutiin)     informaatika     metoodikaarendus     jagamine     usaldusväärselt     salvestused     tabelitest     mudel situatsiooniline     täitmist     poliitika     viide     operatsioon optimeerimismoodul     kerckhoffsi     lukk tupik     võimalused     järjestusreeglistik objekt-relatsiooniline     manifest     keele     makrot     keskkond andmed     panemine     sõnastikründe     täiendusi     päriprojekteerimine     kafka     dokumenteerimine     imperatiivne     sql-andmebaasisüsteem suurandmed     eesmärk     andmesaatkond andmebaas     mahukaid     mitmekesiste     tükeldamise     kahetasandiline     regulaaravaldis     tüüpiliselt     jõudlus     õiguseid     andmekvaliteet andmebaasisüsteem     andmebaasioperatsiooni     teisendusreegel     skeem select     süsteem integratsiooni     deterministliku     aadress     kandidaatvõti baastabel     link föderatiivne     aatom     et     workspace     süsteemi-defineeritud rutiinide     projektis     meetodit     õigete     ärireeglitele     andmebaasikeel     lähenemist     transaktsioonide     always     andmeelement lukuvaba     koodigeneraatoreid     skalaarne     isikute     põhjal vaade     esimesest     realiseeri     koguse     tsükkel rutiin     tulemüür     nextval     loomissamm teenus     saavutamise     haldama     eelistatult     eranditöötlus     arhitektuur     koopia conway     automaatkinnitamise     tellitav     evolutsioneerumine algatamine     võimalikke     eeliseid     ülikooli     haavatavus     tulemust     tasemel     extension     aastatega     möödunud     pöördprojekteerimist     kolmes     väljatöötaja     automatiseerimine     ühe     etapp/faas     asukohapõhised     teemade     protokoll globaalne     funktsionaalse     algoritm read     matemaatiliseks     välisvõti     liiasus     eksperimentide     jõudlus vahendaja     selgitada     inimkasutaja     programm open     anomaalia replikeerimine     leiab     sql-standardi     tõrkesiire replikeerimine     kodeerimise     koostamise     koosneb     pärimine     rutiinid     dokumendiobjektide     käivitamiseks     toetab     räsifunktsioonil     moodustamiseks     klassidiagrammi     arvutab     peitmine     konkatenatsiooni     uuringutulemuste     hoitakse     saalimine     juhitav     sisevaade     täitmine andmemuudatus     vähene     andmebaas andmeait     klientprogramm rakendus     seisundite     ajatempel tabel     ülatüübi     binaarne     server plokiahela     array     indeks kontseptuaalne     suund võimalik     ettevalmistusala baastabelid     assertion instead     võimsuse     hulki     kodeering kodeeritud     andmevakad siin     peale     rikutud     defineerib     käigus     ühendi     union     paber     muster klient     eeldada     töötlemiseks     teabe     tekstis     alamkeel     andmeväärtuste     andmed olemuslik     talletatud     roll     realiseerimine     lihtsa     võrdõiguslikkuse     lausend     andmemudel kolmas     päringutulemuse     sessioon     arvuti omaduste     idempotentsuse     hotellide     registreeritud     lahusus sql/relatsioonilise     baastabel select     allsüsteem rakendamine     hetktõmmis rakendus     hilisemate     omadus täpsus     andmebaasidega     dokumendi     elukaar     sidusus metoodika     statements     mudel infosüsteem     manusandmebaasisüsteem     probleeme     deklaratiivne rutiin     korteež     kestvus     näiteks meeskonnaprojektina     tarkvarakeel protseduur     managing     ingliskeelsete     sihiks     muutmälu andmebaasisüsteem     nimetamise     andmeait andmejärv     tööplaan mitteserialiseeritav     nimede     andmeait operatiivandmete     generaator logitabel     parandada     +     arendusmetoodika     identiteet rakendus     testimine     kitsendusi     töötava     ümberstruktureerimine     kinnitamine kasutaja-     omand-vabavara     lõputööst infosüsteemide     formuleeritud     atribuudid füüsiline     disainimuster loogiline     uss     ligipääs     database     võimalustest     logi andmekirjelduskeel     koodigeneraatorit     täpselt     zachmani     truncate     juurprobleem andmebaasi     trigerit     indeksid faktitabel     konfidentsiaalsus     täitmisplaan sisemine     väljakutse juhtparameeter     sündmustriger     tabelid     andmejärv andmete     jäänud     p tarbija     eelneva     nähtamatu     optimeerimismoodul     sorteerimata     võrdsuse     eesmärk index     sõltuvustest     otsused     moodul oracle     roll andmebaasisüsteem     postgresql-spetsiifiline     tunnus     taastamine euroopa     andmebaas ettevalmistusala     programmeerida     sisaldub     põhimõte     money     salvestusmudel     serverarvuti     indeks loomulik     priivara     peatükist     teistest     ressurss     paistma     süsteemiks     sekundis     histogramm     logi parool     nimetamine     parameetrite     rakendamine     tähendus     töökiirus     realiseerib     tabel hetktõmmis     skalaarsed     omavad     programm andmebaasi     draiveri     raamatupidamise     exclusion     paariviisiline     normaliseerimise     protsess hadoop     disain turvameetmete     sool rünne     operatsioon kogu     pääsema     välisel     populaarse     unustatud     teisendamine andmebaasisüsteem     tüüp ref     nõuab     andmebaas parool     sümptom juurprobleem     salvestus     andmebaas tarkvara     pädevusalad     klassifikaatori     andmine     keeles     muutuja sql-andmebaasisüsteem     komponentandmebaasisüsteem dblink     annab     moonutamine     normaalkuju relatsioonilise/sql     dünaamiline     liiasus andmebaasi     parandus     muutmine disainitaseme     business     lause andmebaasisüsteem     andmebaasisüsteem sql-andmebaasisüsteem     eksemplar     c informatsiooni     kogum     keel rutiinide     realiseeritud     veebiteenus     suurem     intersect     domeenimudel     taastamine kahefaasiline     volitustõend sõrmejälg     võimekuse     errata     halvendab     lause sql     pidasin     mõõtmistulemuste     põhimõiste kontaktandmed     identiteedi     kuuluvad     hulgaga     käiva     skeem võti-väärtus     muudatusi     tööruumis     süsteem geograafiline     lühikokkuvõte     nelja     meetod objekt-relatsiooniline     publikatsioon tellimus     ümberlülitusvorm     mitmekesisus     võrdlusoperaatoriks     eestikeelsete     juurdepääsutee oracle     kirjeldavad     tühihulk     klassifikaatorid     väljalasked     lause õigus     koopia organisatsioon     logi andmemuudatuste     pakkuma     software     mitmeväärtuseline     ärimudel plokk     tabel domeen     trügimine sql-andmebaasi     jätkuvus     töötada     sql-andmebaasisüsteemide     strateegiad     kontrollib     snapshot     programmeerimiskeel deklaratiivne     andmebaas kontseptuaalne     taastamise     kaitsetus     haava-oota     mudel case     elementide     seisukohti     staatiline esimesed     andmeait andmevakk     varundamine/taastamine kanaarilinnu     käikuandmine     täiendav     faili     päringupuu     nimi deterministlik     laienduses     andmemudel dokumendipõhine     kasutamisele     võtta     funktsioon select     avameelselt     klass     tavasid     transaktsioone     optimeerimine nested     näiteprojekti     genereerib     realistlike     nälgimine transaktsioon     eesmärk ülesanne     sisaldav     liitpõhimõttel     olem     mitteterviklik andmesiire     süsteem arvutite     tüüp alamtüüp     kaugprotseduurikutse     millele     väljaanne     transaction     relatsioon relatsioonialgebra     korrutatav     välisvõtmega     väide     kasutusmallmudel     põhiandmed avaandmed     objekt-relatsioonvastendus meetod     puhul     realiseerub     deklaratiivsete     option revoke     draiver     tehniliselt kavandama     alternatiivne     päringut     deklareerimine     suppliers     andmemuudatus     serv predikaat     andmebaasikeel andmed     andmebaasiobjekt pääsupoliitika     eelistest     jäme     põhimõttel     disain sql     töötlemine heterogeenne     avalik     tõdeda     kohustuslikkus mittevõimalik     erinevates     viirusetõrje sql-süstimine     arvude     nähtavad     rööptöötluse     suhtluse     mitmest     sündmusvoo     elimineerimise     liidu     selectinto     state     sisalduda     where     võib     muutmise     tuvustatakse     evolutsiooniline     mikroteenus integratsiooni     utf- inimkeel     võimekusest     salvestuspunkt andmebaaside     risttabel     mõõdetakse     keskkond andmeait     andmebaasiserveris     aktiveerida     kahendpuu     juhuslik     lepingutest     süsteem utiliit     loomulikult     märk utf-     avalikud     eneseanalüüsi     sql-transaktsioonide     kitsendus tüüp     liiasus funktsionaalne     rohkem     sql sql     standard multiandmebaasisüsteem     dünaamilisemad     through     pakett avalik     üleviimine     mudel äriarhitektuur     deklaratiivne kolmekihiline     operaator postgresql     tekib     tööplaan transaktsioon     tüüp funktsioon     kolmik pgql     käivitumiseks     konstruktori     laused andmete     vabalt     muster sql/pgq     omaduse     mudeliga     hierarhia     on     tüübitud     keel tuletatud     täitmisplaan andmebaasikeel     formaadis     logi muudatuste     management     konstrueeritud     säilitav     arendusmetoodika allsüsteem     admin     võrk-struktuuriga     indeks tasuta     plokkides/failides     pakkimine read     odavate     võidakse     staatilisemad     disainimuster uml     taastatav     pidevalt     andmevaka     kirjeldatud     puu     relatisooniline     distribited     leitud     ajarännak     andmebaas kahefaasilise     kasutusjuhud üleminek     teenus andmejärv     denormaliseerimine sql     disain     data-driven     selles siin     jõudlus jõudlus     ridade     tähtskeem     vahendeid     kustutamine isejuhtiv     võretöötlus     public     profileerimine     teisendusele     supports     andmebaasikeel isikuandmete     hajus replikeerimine     bakalaureuse-     arengusuunad     naabri     variant     tarkvara puhverdatud     mestimispuu     migreerumine read     spiraalmudel     operaator atribuut     andmebaas andmebaasisüsteem     partnerluses     ühendamissõltuvus normaliseerimine     käikuandmine kontseptuaalne     isejuhtiv     kirjutada     evolutsiooni     server oracle     läbiv     replikeerimine andmebaasisüsteem     sõltumatus     organisatsiooniline järelduslik     ülekanduv     praktikumi     pääsupoliitika grant     selline     mitmekeelse     kõik-ühes     praktika     (uml)     persistence     fragment semantiline     surrogaatvõti     andmeid     kulud     rünne krüptograafiline     relatsioon     hajussüsteem komponentandmebaasisüsteem     transaktsioon jagatud     tekkimine baastabel     transaktsioon tõeliselt     sisulise     kohandatav koodi     järjestus mittekohustuslik     tulemuseks     korteežitüüp     sektsioonide     andmebaas insert     liidripõhine     kaevandamine     räägita     arendus     andmebaas töökorraldus     hetkeseisund     unique     rakenduse     soovitab     teoreem boyce/coddi     hajus sündmuste     võimalikud     estimate     sõna     slaidid     libreofficebase     raamatuid     küsimusele     vara     analyze     funktsioon     andmetega     hulgateoreetilised     reaalne     atribuut relatsiooniline     rutiin rutiin     ärimudel segment     mudel füüsiline     viidatud     abiks     olulistes     süsteemikataloog arendaja     isegi     tüüp pääsupoliitika     kolmik tippude     visual     siirde     töötlemine     names     refaktoreerimine bcnk     puuduste     pilv vaba     grupifunktsioon     mittehajus     seats     läbivate     veebi-     seosetüüp     kavandamisega     füüsilise     võrkmudel hierarhiline     tehnilise     overriding     lekseem     andmekaitse sql     päringud seadus     sügisel     anomaaliad     andmebaasirakendustele     puutumatus eesti     operaator struktureeritud     veeruperekondade     kasutuskontekst euroopa     käivitumisel     auditeerimine     eksabait     analoogiaks     looma     poolseks     valmis     vertikaalne     unpivot     voogtiražeerimine     andmebaasirakenduse     soe     keel kasutaja     hääletamise     kasutatavaid     scan hash     moodul süsteemi-defineeritud     loomissamm andmebaasi     täpitähed     updated     jõudlus hetktõmmis     järjekorras partnerreplikeerimine     andmebaasidele     funktsionaalsus     lukk serialiseeritav     järgi     tipp võti-väärtus     soodustavad     order     viimase     pea     tehtud     artefaktid     töötlemist     x-tee     kategooriasse     reegel sql-andmebaasi     vara turvameede     alamhulk     välise     süsteem agregaatidel     klausel alampäring     ajamasin     neljanda     printsiip õppeinfosüsteem     budget     rollis     indeksite     procedure     saada     andmebaaside     pääsupoliitika sql     võrdlemine     kitsendused disain     tingib     täitmise     saavutamine     mitme     rünnak sql     modelleerimisvahendis     keel kasutaja-defineeritud     suund kohustuslik     primaarvõti     tabelid graph     kuhja     laused delete     alusel     transaktsioonid graaf     koopia primaarserveri     andmepüük     puhas     joonistamiseks     tabelilukustus     ümberkirjutamise     dekomponeerimine nk     võimaldab     otsimiseks     mudel andmebaas     isolatsioonitasemed     (programmeerimine)     tüüp avaldis     isolatsioonitase anomaalia     andmebaasimasin     metaphone     sisaldada     töökohad     spetsiaal-     püsikomaarvudega     query     lahendus objektorienteeritud     teisenduse     vabariigi     kasutatavate     muutuja     andmekuup     liiga     ristskriptimine     kaar     teisenda     andmebaasi     igale     rakendust     valikuline     kirjeldada     kuuluv     sequence     kimballi     testandmebaase     pöördumise     sõnastikrünne     kasutajanimed/paroolid     switchboard     ennetamine andmekandja     faas loogiline     joonistel     kirjutab     coordinated     tarkvarasüsteem kuldandmed     arendajate     üldistusseos     modeling     keerukamaks     osapool     seisukohalt     logivad     foneetiline     klient     kui     vahend andmebaasi     täitmine sisevaade     reserveeritud     supervõti tabel     korteež kitsendus     tarkvaraga     pakkumiste     aeglasem     päringud andmeaitade     sisalduvad     geodeetiline     triger triger     lähtuvalt     kolmevalentne     terviklikkus     ülelaadimine     vastuvõtmist     jagamine projektsioon     ajutised     graafide     probleem andmebaas     loendusfunktsioon     isikusamasuse     registreerida     kaartiga     turvameetmete     liides     failid stiihiline     andmebaasiobjekt minimaalse     lahenduseks     autode     kavandamine tarkvarasüsteem     andmebaas globaalne     eventual     instead     sõltuvus esimene     iseloomustab     jooni     murdskriptimine     töötle     hõlmatud     algoritm kirjutamise     read tuletatud     eksport/import     sellega     strateegia relatsioonilise/sql     general     rullida     taastamine külmvarusüsteem     muster disainimuster     kvoorumi-põhine     turvanõrkus     homogeenne     avaandmed rakenduse     süsteemis     disainimuster müük     ebakõla klass     samaaegne     etteantud     näiteprojektiga     trükitehnilised     alamandmebaas andmefail     objekt     tulemusena     lahendamine replikeerimine     kiirus     lihtsustamine     sõltumatute     funktsioonidele     mudel alamtüüp     tegemine     skeem graaf     laused objekt     invariant     väärtused alamtüüp     andmebaasisüstem kahefaasilise     häälestamine     lahendus muster     nõuandelukk andmemuudatuste     linkimine     normaliseerimine     praktiline     operatsioon avaldis     isikuandmed     segmendid     lekkivate     eksklusiivne     sõltub     generaator triger     protseduurne     aluseks     muudatuste     kaitsev     järjekorras     aeglustab     inimene andmete     kompileerimine interpreteerimine     arendusmetoodika situatsiooniline     replikeerimine andmesiire     modelleerimiskeel optimeerimismoodul     realiseeritakse     normaalkuju sql/relatsioonilise     tähistusi     äriit     tähestike     employee     toetust     kuigi     seisundiklassifikaator     liides parameeter     lauseid     jaoks     evolutsioneerumine oracle-case     asukohast     mudel loogilise     universal     ajatempel     kasutavatele     platform     andmebaasisüsteem võrkmudel     töötlemata     muster     strateegia andmekontrolli     andmemudel loogiline     nk välisvõtme     aktuaalsed     paraku     koostama     ärimudeli     fsync     mittedeterministlik     prototüüpimine     näidatud     normaalkuju andmebaasi     hierarhiline     primary     projekti     loodud     lause andmed     serveriprotsess     tugev     olevad     funktsioonid vaated     liides staatiline     näites     pesade     kasutatavus     süsteemiarenduse     robotprogramm     serveriprogramm andmebaasisüsteem     turvapoliitika süsteemi-defineeritud     andmebaasisüsteem sql     skeem veeru     tabel jõudlus     põhjustab     kooskõla     demokratiseerumine     lause analüüsi     sobramine     otsitakse     tükkide     server veebilehitseja     primaarserver     tabel süsteemi-     saaga     räsiväärtused teadmuslik     turvarike tugevdus     funktsioon väljundparameeter     relatsiooni     parsimine     veebirakenduste     tõrke     derived     operaatorid     ülesehitus jõudlus     kvaliteet ligipääsetavus     rünne andmebaasisüsteem     hästi     registreerimine     andmebaasiobjekti     vajalike     tähestik funktsioon     internet     materialiseeritud     start     strateegia rida     logipõhine     boyce-coddi     tabelist tuleks     arhetüüp     andmekogud relatsiooniline     identiteedivargus     enne     kitsendus tabel     series     arvestab     kodeering koodipunkt     mitmekomponendiline     triviaalne     paralleelsed     allsüsteemid     võlg definition     autonoomia     laused select     suurenemisel     alampäring     volitatud     lukustamine andmebaas     päringud andmekaevandamine     lause maksumuspõhine     lüüs     pannakse     normaalkuju     peaks     d sql     koostamiseks     mälus klass     masinõpe     andmebaas sündmuste     tehniline füüsiline     mini-andmevaramu     nähtamatu inimoht     predikaatide     volitustõend oracle     minimaalõiguste     kustutamiseks     skeem dokument     veebipõhist     hulgateoreetiline     lo_import     mahukam     domeenide     normaalkuju organisatsioon     imperatiivne töölaua     kodeering     andmebaas andmekvaliteet     paralleelprotsessid     logida     (relatsiooniline     informatsioon     standard     tüüp muutuja     esitusviisiga     turvaauk tõkestus     tehniline     täita     uus     allow     endas     lähtekoodiga nosql     sõltuvus funktsionaalne     realiseerima     mõlemad     tõttu     entity     kontrolle     identifikaatori     salvestusviisi     kuumkoht     relatsiooniliselt     tarkvarakeel modelleerimiskeel     teisele     ühislukk     sõltumatus kontseptuaalne     tüüp sql-andmebaasisüsteem     andmebaas andmevakk     autonoomsed     mõeldud     saab     notatsiooni     salvestusruum sisemise     tekkimiseni     auditeerimisfirma     lõppeda     fagini     lukustamine arendaja     konkurentsjuhtimine lukkude     pidurdumine     markup     baastabelid     process     salvestuspunkt     mitteserialiseeritav     pilvraalindus     assotsiatiivne relatsiooniliselt     pidada     inimkeel iso     serveritu     nõudmised     types     mälu oo     kiskjalikkust     pilv matemaatiline     tüüp sql-domeen     operatsioonisüsteem     statistikaameti     käitumises     hulka     sql-andmebaasisüsteem andmeaitade     tabeliruum logifail     (failide)     demonstratsiooni     rational     sõltuvuse     arusaadavus relatsioonilise/sql     trimmis     reoptimeerimine     juhitav refaktoreerimine     server homogeene     värskendatud     pl/pgsql     kodeerimiseta     klientprogramm andmebaasi     isolatsioonitase multiversioon-     struktuurist     index     replikeerimine oracle     lukuvaba     ressursside     ringi     tabelid tabelid     skeem vaade     täielikult     vastava     taaskasutamine     uuematesse     mõisted     kirjeldus     sisendit     raida     arendusmetoodika suur     objektidele     muudetamatus     klassiskeem     veerg kõik-ühes     hoiupuul     kättesaamatus     muutmälu andmeaitade     lugemisel     pärandsüsteemide     kursor funktsioon     lähteformaadis     privileeg     strateegiaid     andmebaas multiandmebaasisüsteem     loeng     read isejuhtiv     salvestamist     käivitusplaan     harjutada     tabelrünne     klausel korreleeruv     värskendamine     rolap     haldamine tegevuste     andmekeskus     smallserial     optimeerija     allsüsteemidest kontseptuaalne     loomissamm pädevusala     andmeleke     laadimiseks     andmekirjelduskeel siin     põhiolemitüübi     denormaliseerimine tuletatud     baastabelite     dokumentidena     vaade dokument     evolutsioneerimine     ülesanne     vastavad     juhul     võltsing     rutiin moodul     kasutaja     lahusus organisatsioon     vahenduskasutaja     register     andmebaasisüsteem andmefail     extensible     segama     föderatiivne     muster osapool     deklaratiivne     tagasipööramine     elutsükkel scrum     manipuleerimisoskus     keskkond     näiteülesande     kasutajanimi     kasutajalaliides klientprogramm     sql servade     äriteabetarkvara     laiendamine     algoritm logide     andmebaas oo     optimeerimine programmeerimiskeel     vahetus tõeliselt     andmemudel deklaratiivsus     ruum indeks     triger     operaatorid/     objektandmebaas     normaalkuju veergude/atribuutide     portfelliteooria     vajaduseta     soft-state     information_schema kolmekihiline     loomise     hooldamise     parameeter tüüp     bitmap     kokkuvõttefunktsioon select     võlg infosüsteem     e-poe     veergude/atribuutide     täistekstotsingu     null     pakkumine     volitustõend peletus     tabel postgresql     definer isikuandmed     model     before     modelleermise     loomiseks     standardis     example     operatsioonide     magistriõppe     rakenduses     ühte     üks     kasutuse     kontekstkommutatsioon indeksid     disainiga     tüübi     otsingutingimus min     andmebaas hübriidpilv     ennetavalt     logi lukustamine     komponent     säilitamist     hektorttuee     products     ülekanduv ühendamissõltuvus     reeglitele     ennik     pilvandmetöötlus     graafilise     kolme     võiksid     hilisem     andmekandja nõrkus     probleem oracle     digitaalne     relvar relatsioon     parandamise     värskendab     statistika üleminekusüsteem     esmaselt     varuandmebaas vara     mõistekaartidena     pääsupoliitika     sündmusvaade     klikivoog suurandmed     agregaatfunktsioon     andmebaasisüsteem transaktsioon     mudeleid     pikkusega     lause andmekäitluskeel     evolutsioneerumine paindmetoodika     logi valikuline     tüüp tüübigeneraator     moonutamine peletus     värskus     raskustest     skriptid skriptid     sissejuhatus     operatsioon     eranditöötlus protseduurne     statistika information_schema     süsteem andmebaasi     arendusmetoodika andmebaasi     panna     hoolima     lubab     metoodika     maskida     äriprotsess     oota-sure     disain indeks     keerukamad     riiulilt     lihtsustab     kasvavalt     pakkimine avatud     segment     add-in     delivery     televiktoriinid     rünne andmed     kõrvalefekt     samaaegse     selektiivsuse     varem     meetod orm     transaktsioon andmebaasisüsteem     nimi turundus     neljas     järgima     vaatamise     haldab     bcnk     riiklik     baastabel     protsess     olemasolu     (kontseptuaalse/loogilise/füüsilise     rida     andmebaasimootor andmebaasisüsteem     puhvrist     salesperson     onlain     iseseisva     turvalisus parool     kehand füüsiline     suurandmed     samad     rakendus veebiserver     kajastu     andmebaasiga     lähtekood     räpane     rutiin protseduur     paikneb     vaade     otsimise     töötajate     lõpeb     mustrid     eksemplar rollback/     süsteemikataloog andmebaasisüsteem     sql andmebaas     sotsiaalne     low-code     isikuandmed isikuandmete     leidmiseks     jõudlus tabeliruum     pakkimine funktsiooni     tööruumi     lihtsustavad     hetktõmmised jõudlus     anomaalia ankurmodelleerimine     mudel sql     sql atribuut     revoke     andmebaasisüsteem muutuja     logimine     partitioning andmeaitade     teisendamine keel     collation     segmendid open     teenuseid     indeksid sensorid     arendaja     kõiki     ei     lipuke     temporaalsete     pandud     timmitud     sisendi     parema     sõnade     abstraktsioonide     täitmisplaan väline     varieeruva     juhtimise     süntaktiline     vaade tabelite     võimalda     faas hajus     arhitektuur füüsiline     kapseldamine     struktureeritud     bakalaureusetöö     normaalkuju tabelite/relvaride     sügavuti     tüüpiline     võtmete     erinevaid     arhetüübile     silumisel     pistikprogramm     käivituskontekst tehniline     raamat     turvalisus eesti     kataloog     reguleerib     põhilisi     kirjelduskeel     andmebaas sql     lause andmekirjelduskeel     tabel drop     lahendusena     polümorfism     kasustusjuht     ümberkirjutamine     kontrollimise     üldmäärus     asjade     märk     indeksid tabelite     tagasi     objekti     disain kitsendused     abstraktsioon     andmekäitlusoperatsioonide     täitmisplaan analüüsi     teralisus     algusest     ehitamise     hübriidpilv     andmebaasisüsteem privaatne     täpsemalt     hadoop sql     viga arvujada     omadused     tundlikud     vähese     kaudu select     protokoll kahefaasilise     närvivõrk     tüüpi     evolutsioon     paljundamine     käideldavus hajus     disainist     veebisaidis     kasutaja delete     tabel tuletatud     määranguga     includes     vabastamine     märgistik utf-     kadestamine     kasutamise     hetktõmmis tagasivaate     süntaksianalüsaator     arvestuse     coddi     andmemuudatus with     täisarvutüüp     kõnekujund     osa-terviku     eriliigilised     andmetest     trügimine     tüübikonstruktor postgresql     järjekorra     hübriidne uml     kitsendused füüsilise     kahest     viimisel     graafikaprotsessor     toimub     alusel vihje     bitise     andmebaasid     järjestus andmebaasiserveris     üldistused     distinct     erinevas     mestimine     p valikuline     efektiivset     võimalust     lisamooduli     ettevõtte     kommutatiivsuse     andmekirjelduskeel     koostamine     ligikaudne     muutmiseks     mustri     serverarvuti horisontaalne     loomisel     information     seade sihtandmebaas     erandite     versioonid eksklusiivne     leidev     rollid andmetega     rakenduspakett infosüsteem     andmebaas lukustamine     muutus     trilemma logipõhine     leping parameeter     teooria hooldamine     option omanduslik     pilv soe     teeta-ühendamine     terviklikkuse     täpsustamine     suurte     stoppsõnade     agregaat andmebaasisüsteem     pl/pgsql-keelsed     rikutakse     ühendamissõltuvus sql/relatsioonilise     põhimõiste sündmus     taristu     pilveteenusena     konsolideerimine andmeait     dünaamilised     klassifikaator     arvuti veebiserver     tüüp json     kalastamine     normaalkujul aruande     access     andmebaasikeel alamtüüp     function     operaatoreid     vastavuse     rahasummade     surnud     postgresqlil     arendamiseks     dubleerimine     pääsupiirangud     kiire     testandmebaasis id     atomaarne     võtmeväärtusega     xml-andmebaasisüsteem     andmesiire füüsiline     vastab     disain rakenduse     kantakse     andmesiire andmesiire     schema-on-write     lahendus     (postgresql)     lukk     ebaotstarbekate     andmemudel hajus     süsteem redis     wescon     headuse     regulaarne     andmebaas andmeelemendi     kasutajaliideste     lugemiseks     generaator drop     installeerida     motivatsiooni     sisend-väljund     tingimus     kompenseeriv     problems     kolmas     lähe     kindla     andmetüüp postgresql     triger väine     refaktoreerimine järjekindlusetus     valdkonna     hierarhiliste     licence     leheküljed     timestamp     disainilahendusi     objektorienteeritud     indeks andmeaitade     kehandiga     watching     domeenid     jõustamine     oskused vesiagiilsus     robot     tabeliplokk     etapp/faas disaini     server veebirakendus     domeene     disainimuster muster     konkreetne     hetktõmmis kitsenduste     sorteeritud     algatamine     üldotstarbeline     järgimine     rutiin tabelifunktsioon     maksumus     globally     analüüs loogiline     pöörduda     sellele     veebiteenuste     diagramm scrum     kaasamise     equijoin relatsioonialgebra     trigeri     töökohale     toimuda     pgapex     andmebaasisüsteem iso/iec     süsteem siin     analüüs     andmeelement autonoomne     normaliseerituse     kobar horisontaalne     naturaalvõti     hägusa     andmekäitluskeel veerg     võimalike     valdkonnapõhine     klausel having     kasutab     replikeerimine halb     teostava     relvar sql     kattev     metaandmed privaatpilv     multi-version     kustutab     bukett     tavapärasem     andmejärv andmebaasisüsteem     väärtusesse     teoreetilises     välja     vormide     andmemudel sisemise     valupõhine     lainedus oracle     kobar vertikaalne     eksperimente     puuduv     klausli     formaadiks     operatsioonist     praktikad monumentaalne     füüsiline krüptograafiline     disainiprobleeme     kodeering märk     baastabelid klass=tabel     e-its     sammud     navigeerimise     oht andmebaasisüsteem     tarkvarakeel andmekäitluskeele     viitavad     bytea     registreerimisest     turvameede     kõige     kasutajaliides     dokumendipõhine     interfacesql/cli     formaalne     kliendi     siinsamas     vajab     saared     allikas     vahe     pärisandmed     andmebaasiserveris     autor     ülesannete     serv cql     hotelli     infosüsteem uml     sekundaarne     tüübiteisendus objekt-relatsiooniline     väärtused     äärmuslikud     andmebaas seadus     tarkvarakeel     sünonüüm     kinnitatakse     proovida     andmekäitluskeele     õpingukavade     kolmefaasilise     samaaegset     juhend     katkematu     trigerid     create     kitsendus lausetaseme     jõud ettvõtte     tabel vahe     võtmesõna     operaator order     pakuvad     andmeaida     pidevkooste     nvarchar     kasutaja-defineeritud sisendparameeter     reegel süsteemi     logistruktuuriga     normaalkujul     vaade java     induktsioon     baastabel koopia     mõõtmistel     kogub     makrod     krüpteerimine     andmebaasikeel graph     andmebaasisüsteemis     rida baastabel     haldamine sotsiaalne     platvorm andmebaasi     korralduse     stereotüüp     parendamine     riha     information_schema     süsteem tehniline     muudetud     objektiõigus     soundex     ekstreemandmed     rakendusliides andmebaasisüsteem     mitmekesine     andmeseif     päringutöötlus     sobivaks     marker     laadida     monotoonsed     abitabel     järjestikuline     veebiliidest     optimistlik     kodulehel     lisamise     lahusus relatsioonilise/sql     tehakse     strateegia hajus     manifesti     deanonüümimine     kasutusvaldkond graafidel     illegaalsed     server bsd     salvestati     piirkonnal     järjestus teenus     salasõna     sorteerimise     muutmine andmebaasis     spetsifikatsioon rakenduse     kombineerivad     ole     empty     lõppkasutajate     andmebaasikeel omaduste     kontekstkommutatsioon     metaandmed     mudel scrum     põhimõiste andmete     makrosid     loendustüüp objekt-relatsiooniline     süntaks     andmebaasikeelt     võimsustik     andmebaasis isoleeritus     arendus semantiline     parima     järjekindlus     tabel tehniline     läbivat     ettevalmistamine masinõpe     piiritletud     olemi     halvendada     index-skip     server open     massiivitüübi     objektmudelit     agregaat sql     fail vaba     andmebaas klient-server     traditsiooniline     standardile     täidetus     lukk sql-andmebaasi     baastabel postgresql     paber isikuandmete     audit     kuus     juhtfail     numbrimärk     tõeline     kättesaadav     ülekanne     kirjeldusest     andmemudel andmebaasi     duplikaatne     ebakorrektsed     alamprojektidega     kitsendused olemitüübid     koostatud     autonoomne föderatiivne     seisundidiagramm crud     kirjeldamiseks     arhitektuuriline     kokkuvõttefunktsioon alampäring     assertion     detailanalüüsi     kolmik agregaatidel     logical     üldpõhimõtted     muutmälust     skoopi     optimeerimine ühendamine     pilvetöötlus     javascripti     kohustuslikkus tehing     andmebaasides     töötamiste     disainimustrite     kitsendus triger     eraldiseiseiv     veateadete     esimesel     skeemid     tulemustest     kontseptuaalse     listagg     projekt funktsionaalne     piirang sql     järk etapp     õiguse     süsteemikataloog     saadud     soovitud     näidisprojekt     lepingud iteratiivne     automaatselt     struktuur     võrdlusega     mitmemõõtmeline     poolel     andmebaasioeratsioonide     lisada/muuta/kustutada     programmeerimine     pakkus     mitmene     ainetega     töökoha     andmed minimaalne     väljaande-põhine     baastabel massiivipõhine     rutiin mittevõimalik     operatsioon microsoft     muudetavaks     shared     tüüp meetod     lugemisoperaator kitsendus     optimeerib     kirjutamine     parser     võimaluste     päis b+     ettekandes     erandid     viiteid     riistvara     kahjuks     puu ülesanne     pärast     modelleerimiskeel andmete     ja     piiranguid     meetod objekt     terviklikkus andmekirjelduskeel     funktsioonis     overview     ummik     struktuuri     asukoht mikroteenus     õppekavade     option maksimaalse     avastamine     ärimudel fair     taaskasutatavad     liides reapõhised     võtmine     kasutamine     tegelikult     molap     vahetavad     virtuaalne     ettevalmistusala     lõhn tehniline     mitmeprotsessori     teiste     parameeter parameeter     muster muster     unicode     rakendustarkvara     integratsioon     raamatukogu     relvars     ärimudel rea     indeksi     konfliktide     tõrkesiire     tüüp andmebaas     tehnoloogia vaba     operatsioon vaade     databas     alampäring select     sql alamtüüp     massiivitüüp     mida     andmebaasikeel dokumendipõhine     notepad++     ketas plokk     parameeter oo     lahendamine klient     koos     kuristiku     kuhi     alamgraafi     andmebaas komponent     võti     salvestamisel     stiil etapp     üleminek     tüüp jälgi     andmekogude     väärtus     mudeli     elasticsearch     rakendub     makro andmete     kasutaja-defineeritud relatsioon     failihaldur     agiilne     järk     hindamine index     olekumasina     standardi     tühistamine     kavandamine     juhtimisotsused etl     kui tabeli     merge     lukustamise     kirjelda     juhendist     mudeliteisendused     juurdepääsutee     vahend objekt     pärandandmebaas kuumvarusüsteem     riistvara brin     illustreeriv     saaty     andmekontrollikeel     random     mudel tutorial     genereeritav     kaugsäilitus     sisetüüp     dokumentide     varundamine/     kuuluma     analüüsib     tagasiulatuv     sql/pgq graaf     operaatori     andmetüüpide     ainevaldkonna     andmed integratsiooni     turvapoliitika andmete     kokkukuuluvus sql     andmekirjelduskeel andmekirjelduskeel     terviklus     hübriidne     reatüübi     andmemudel andmemudel     keerukas     otstarbe     variatsioon     konveiertöö     kitsendus kasutaja-     hierarhilise-     andmebaasisüsteem rakendus     seadusandlus füüsiline     tehnika     päring ketas     omadus andmekvaliteedi     lugemine     analüütiliste     lõppkasutaja     sql-keeles     logimine andmebaasisüsteem     objektid klass     salvestamiseks     refaktoreerimine refaktoreerimine     andmebaasiobjekt case     välisvõtmed     dokumenti     plokkides/failides indeksid     kataloogis     alusel andmebaasisüsteem     tipp kõik-ühes     except     object     seanss     kõvaketas     funktsioonides     laienduse     suurenemist     transaktsioonilised     andmekogu neoj     erineva     valmib     nõudeid     maksad     stiil refaktoreerimine     tüüpide     kursor     kursori     algoritmid     summa     liitväärtused objekt-relatsiooniline     otsingutingimus liittingimus     kirjeldused)     sparql graafidel     erinevusest     videod     nimi rida     sünkroonne lugemisoperatsioon     allsüsteemideks     hooldamist     suurendama     reegel andmebaasisüsteem     keerukus arendusmetoodika     disain denormaliseerimine     kasutatakse     võivad     loomist     teada     kandja     programmiliides transaktsioon     hotell     seos     vähenedes     süsteemiõigus     koostamisel     andmevakk etl     pöördustee sql-andmebaasisüsteem     käikuandmine taastamine     sõnad     rakendusliides     erand     taaskasutatav     artifacts     kiirust     liides meetod     levenshteini     blokeeruv lokaalne     salvestusmootor     jagamiseks     sql relatsioon     kindrali     protseduurses     tasakaalustatud otsing     arvujada     massiiv tagasivaate     käsitleta     kujule     reaaltüüp     seadus virtuaalne     paaridel     muutmälus     isehäälestuvus     andmebaas serveriprotsess     maksimeeri     otsuste     teenusetõkestus     vahendis     hõivamine     andmemudel andmebaasisüsteem     plokid füüsilise     logitava     disainis     reguleerida     sünkroonne     olema     velocity struktureeritud     faas andmebaasisüsteem     omadust     agregaat     koordineerimine mikroteenuse     juurdepääsupoliitika     tarkvarasüsteemide     tüüp tüüp     proovitarkvara     kahendfail     andmeelement veebirakendus     veerus     eeskiri rea     autoriõiguse     andmebaasiüsteem segment     funktsioon parameeter     päis taustprotsess     hoolitseb     jõustamiseks     varuandmebaas füüsiline     põhimõisted     tagada     vahel     operaator select     inglise     app_user     fragment hajus     veerg xml-andmebaasisüsteem     glüüf kodeeritud     mittefunktsionaalsed     operatsioonid     seisundisse     ülekandmist     andmekäitluskeel     privaatpilv     sql-andmebaasides     andmebaasikeel kolmas     plekk     lahusus veergude     muuda     käsitletakse     logimine andmebaaside     tüüp päis     detailimine     külgnevusnimistu     teadaolevate     vastavus mitteföderatiivne     läbipaistev     transaktsioon rakendus     asukoht andmesiire     lausetaseme     tingimus not     andmefail indeksi     võltsimist     eeltöötleja     klient klientarvuti     paralleelne     terviklik füüsiline     funktsioonidest     kasutusel     välisest     hooldamiseni     student     xpath     trigger     varuandmebaas lukustamine     value     paljusid     hübriid-andmebaase     tarkvara privaatpilv     hallata     andmebaasid     klassifikaatorid andmed     andmebaas andmete     transaktsioonid     operatsioon klient     kaudtüüpsus     kaotsiläinud     json graafi     publication     organiseeritud     skeem kooskõlalisus     salvestusmudel oracle     rutiin andmebaasisüsteem     whoami     loomissamm arhitektuur     selgitab     seadus rollback/     ebaõnnestunud     kontrollimatult     raskemaks     lipik     andmebaasisüsteem graafidel     määrata     tegutsejad     mõjutatud     näidiprojekti     välisühendamine     naturaalne     üksteise     andmetes     orkestratsioon väliste     kasutati     oht andmete     tüüp     sql-andmebaasisüsteem sql     räsiveerg     järk lõppkasutaja     kellaaja     number     baasrelatsioon     ajarännak tabeliruum     tabel select     põlvkonna     eraelu     kauba     massiiv veerg     pärisalamhulk     aitavad     tuvastamine ülekoormamine     näidete     moodul     tardmetoodika     realiseerimist     ühendtüüp     juhitavad     juhtudel     konsistentsus     baastabel andmete     replikeerimine asünkroonne     sql identiteedi     võtab     räsiväärtustel     trigeritel     andmebaasisüsteem postgresql     modelleerimine     järgida     normaalkuju esimene     isikuandmed räsiväärtused     hetktõmmis informatsiooni     püsikomatüüp     dokument rakendusliides     raiskamine     käivitada     mõtteid     algusmärgend     soovite     protseduurne kokkuvõttefunktsioon     import     tegevuste     mudel graafipõhine     fail     sisend-väljund oracle     generaatorite     lahtikirjutamine     veerud case     süsteem tipp     haldussüsteem     alternatiivvõti     täielik     kohalik-eelkõige     asukoht keskne     tõmmistamine     järel järjestatud     tabel objekt-relatsiooniline     avalduda     koondamine     projekteerimine rakenduse     kohaselt     poolvahe     graafilises     ühesugused     reserveerimine read     reguleerimise     kollektsioonitüübi     definitsioon     andmekirjelduskeele     muutvas     tulemus     õigus roll     tabelid ankurmodelleerimine     saavad     kaitseb     eeltingimus     lõuend põhiolemitüüp     teenus iso     pearaamat     samuti     kahevalentne     dokumendis     põhiolemite     draiver andmebaasisüsteem     järjestatud     ülevaade     ametlik     kitsendus sql-domeen     keel     seda     toimimiseks     ühtlasi     disain füüsilise     sõltuvus rutiin     kasutavaid     kahefaasilise     katkiste     projekteeritud     rakendamise     pealetuleku     kasutamisel     tõestatud     operaator     lühikokkuvõtet     sündmus     saamise     kitsendus sisemine     kontrollimiseks     nõutud     diagram     ühendamine andmemuudatus     toimuv     operatsioon transaktsioonide     creating     keel parameetrite     veerupõhist     klaster deklaratiivne     keerukad     nende     eksport     erijuhus     tekkinud     lainedus postgresql     andmebaas publikatsioon     organisatsioon hajus     kompositsiooniseos     muutuja relatsioon     pealkirjade     suhte     andmebaasisüsteemides     serverid     funktsioon märk     esmasrelvarid     haldus     režiim veebirakendus     ressurss elastsuse     tahtlik tehniline     probleem muster     näiteks     isikunimede     jaotamine     andmetele     segmendi     (sql)     andmemudel ärireeglid     pageinspect     kokkuvõttefunktsioon     eesti     idempotentne ühendamine     algebra     vaadake     indeks bitmap     konstruktor struktureeritud     bitmap-ühendamise     veeruperekondadel     adaptiivne     oo     neljavalentne     control     seisuga     päringud     väljakutse oracle     vs.     iteratsioon     võlg koodigeneraator     tekkida     osaliselt     osaliste     räsifunktsioon     nuputamisülesannete     piiravaimad     ometigi     süsteem relatsiooniline     olevate     andmetüüp andmebaasioperatsioon     tagastav     distsipliin disciplined     relatsioonialgebra     sõltuvus tabelite/relvaride     räsisõnastik     poole     sõlltub     andmebaase     skeemis     kirjeldamise     nägemusest     hajutatud     teenus andmebaasisüsteem     tehis sotsiaalne     koordineerimine mikroteenus     tee     klasterdamine     mitteföderatiivses     loogiline     register oracle*case     toetama     põhimõte mittehajus     täidetavuse     kasutatavad     tooteomanik     normaliseeritavate     väljakutse veerupõhine     schedule     täpsustatud     transaktsioon lokaalne     programmeerimiskeel     lähteandmebaas sünkroonne     käivaid     kinnitamine transaktsioon     kaua     rutiin imperatiivne     andmekogu võti-väärtus     objektid objektorienteeritud     olukorras     üritatakse     keerukus     versioon objekt-relatsioonvastendus     kavandatakse     kogemuse     demokratiseerumine lõppkasutaja     format     juurutada     leping funktsioon     tagasi-     ühine     püsivus andmekirjelduskeel     täitmisplaan andmebaasisüsteem     töö     tingida     lukustamisprotokoll     ülatüüp     ortogonaalse     agile     tarkvara oracle     otsustussüsteemid     konstruktor     sql sql-domeen     in     lahendamine lugemisoperatsioon     skeem     sorteeritud sql     rahulolu andmete     vähenda     sagedusel     skeemi     ühendamine tarkvarakeel     kiirendab     väiksema     minimaalse     disainitaseme     tarkvarakeel jagamine     vari-it     ahead     geograafiline     protokolli     server     unikaalsuse     tabelivormide     süsteem andmejärv     mudeliteisendus     dokumenditüübi     trigerifunktsioon     statistika     harjutamine andmete     mõned     eksperiment     seisukohast     omada     seega     andmebaasisüsteem andmejärv     pilv andmebaas     telemeetria muutmälu     sisendandmeid     efektiivistab     pgql serv     generaatorid     väljakutse föderatiivne     võrk-     ria     parool rutiinid     toimuvate     saamiseks     alguse     roll grant     kõhn     skeem graafi     visiooni     imperatiivne tulpdiagramm     denormaliseerimine     arendamise     reeglipärasust     veebilehitseja andmebaasisüsteem     klassifikaatorite     videote     exists     tupik lukkude     sql json     viidete     committed     andmemudel tõeliselt     keelelise     arvutis     dimensioonid     operaator objekt-relatsiooniline     pl/sql     kasutajale     bitivektorite     mitteskalaarne     antimuster tehniline     kasutajad reapõhised     fragment     kuldreegel     kettal     evolutsioneerimine rational     teadma     parameetri     vajalik     käivitav     regulaarselt     genereerimiseks     versioonid andmebaasisüsteem     kaudsed     laused siin     saate     looja     lahendada lahendamata     operatiivandmete     allsüsteemi     lukk lukuvaba     activex     saared informatsiooni     andmemudel d     agiilne     üritab     süsteem olemi-     tuvastamine     taustprotsess     hajutatuse     juurde     andmebaas andmekäitluse     autentimine     skeem orm     andmebaas ajutine     esmane     tabelid andmebaasisüsteem     andmebaasioperatsioon äriprotsess     relatsioonalgebra     matching     impordi     süsteem ajaseeriate     protsess serveri     realiseerimise     põhilist     viirus     võlg artefakt     design-by-contract     graafi     abitabel andmemuudatus     prügikoristus     mustrit     anonüümistamine     ajaloolised     isolatsioonitase     replikeerimine     kategooria     põhinev     peaaegu     poolikute     keelde     andmeladu     length     aspekt     metaandmetega     puutub     vari-it arendusmetoodika     slaidide     avatud     session_user     tagamine     pigem     integreerimine     protsess andmeait     aitama     standardiseeritud     pakett baastabel     kattuvate     skaala     vara andmed     suhelda     rowid     sorteeritud b+     lause liitindeks     tehnoloogia litsents     rutiinid sql-domeen     väärtustele     seadusandlus     atomaarsus andmekäitluskeel     kaksikautentimine sql     väärtus sql     tehnoloogia protsess     andmed kuum     reapõhised     teisendamine     plokk     sissekanded     kommentaar     triger oracle     teises     programm rakendus     tõstatatud     teatud     toimida     ülesehitus vertica     glüüf     sünonüümistamine     varuandmebaas andmete     liiasuse     replikeerimine füüsiline     tavaliselt     taastamine     jaosvara     programmi     dokument rdf     paketi     andmebaasisüsteemid siin     development     ekstent otsene     valitud     olnuid     kindlasti     migreerumine     seadus sql     funktsionaalsed     vastutav     loomissamm ehitamine     muutunud     update     standard nosql     rünnak mitteserialiseeritav     tippude     suhtlevad     lahenduse     relvaride     postgresqli     olukorra     amazon     etapp/faas kuum     litsents     vahenditega     relatsioon relatsiooniline     geomeetrilised     õppeaines     indeks indeks     indeksid siin     nõudluse     platvorm     generate_series     piirab     väljavalimiseks     ajas     application     avaandmed andmebaasi     võimekus     strateegia loogiline     security_invoker     anchor     ärireegel     rünne tegevuste     paxose     plokk oracle     operatsioon lugemisoperaator     tabel transaktsioon     süsteem nosql     silotornid tehniline     topelt-metaphone     mõõtlusalus     resource     vahetus paxose     muster äriarhitektuur     akende     tekstimassiivi     etappide     jaotustaluvuse     küsimustest     andmebaasi     vahendaja postgresql     päringud faktitabel     asukoht     ajaandmete     eraldatud     ridadele     developer     halbade     parameeter rutiin     analysis     operaator skalaarne     teenus rakendamine     veerg graafidel     erinevusi     tavalise     ühendamine liitindeks     vaheline     suunab     semantiline     api-liides     disainitakse     evolutsioneerimine infosüsteem     eraldiseisvad     paiknemine     lepingud andmete     andmebaas virtuaalne     asünkroonne tarbija     vahendisse     pruugi     meede     operatsioon pesastamine     täiendavaid     andmebaas andmevaka     praktikad infosüsteem     partnerluse     logimist     teatavasti     ärivara     negatiivse     omistamise     algatus     algatab     nimekirjal     deklaratiivselt loogiline     edasiarendamise     kasutata     funktsioon protseduur     sõltumatus süsteemikataloog     pöördustee     ressurss shared     pilv hetktõmmis     eraldatuse     explain     forward     rakendusega     pakett programmeerimiskeel     disain transaktsioonanalüüs     klausel ühendi     andmed imperatiivsus     kuuenda     andmemudel massiivipõhine     muuhulgas     põhjal select     veerg veerg     pakendaja komponentandmebaasisüsteem     rea     lindistus     generatsiooni     keelekasutuselt     pg_dump     kuidas     osaline     litsents commons     ansi-sparc information_schema     varju     agregaatidel     krüpteerimise     organisatsiooni     kahendotsing     olemi-     mitte     pakktöötlus     current_user     sisselogimine     killustuse     elementaarne     rahuldada     salvestusruum     tabelifunktsioon     realisatsiooni     sõltuvus sql/relatsioonilise     jõudlus jätkuvus     bukett hash     valige     töötleja     vananenud     tasemel andmebaasisüsteem     võlg tehniline     reataseme     veebirakendusi     vältimiseks     ajahetke     otsimine     kaasevolutsioon vesiagiilsus     ainult     riistvaraline andmebaasisüsteem     loogikaoperaator     hoiab     default     seadus andmebaasisüsteem     arvestus     rikke-eelse     kitsendus tabeli     etapp andmebaasi     suur     rules     tipp agregaat     tabel nimega     leidmise     ülikasutaja     abil     allikaks     printsiip     vahetulemus     tehis tehniline     kasuta     kvaliteet tilkumine     failidena     protsess integratsiooni     poolt konfliktide     esitamine     enamik     kasutada     vahendaja     säilitatakse     tüüp integer     pooljuhtketas     meetodi     hooldamine lähtekood     conway     pearaamat andmebaasisüsteem     sisuks     konflikt update     süstimise     tuleneb     liitvälisvõti     olemi-suhte     lehekülgede     atribuudid tüüp     hooldus     projektsiooni     põhjalikkuselt     väikese     sõltuvad     tekkimine     andmebaasisüsteem andmebaasikeel     lõhn)     laadileht     kitsenduste     graafidel     pealkirjad     tuuakse     kanda     kasutav     kanaarilinnu     süntaks relatsioonilise/sql     varuandmebaas     olemite     transporditav     varukoopia     andmebaas andmed     andmebaasisüsteem array     poliitika tugevdus     plaanur     illustratsioonid kontseptuaalne     kiht     pessimistlik     lausendid     stiihiline     rakendus klient-server     avastada     näiteid     pildid     klaster     pädevusala     entity-attribute-value     alati     sõnastikrünne hirmvara     monumentaalne     allsüsteem funktsionaalne     klassidiagramm metoodika     indeksil     point     toeta     jätta     konteksti     inkrementaalne     võrdsus objektid     mestimine loogiline     language     rünne õiguste     andmevoodiagramm     decimal     infosüsteem strateegiline     loendtüüp     artefakt juurprobleem     isolatsioonitase andmebaas     taastamine kasutajad     platvorm iteratsioon     lugemise     aruande     elutsükkel operatsiooni     kunstlik     varundamine siin     naturaalühendamine     läheb     põhimõiste     lõputöö     cypher serv     erinevasse     päri-     osa arendusmetoodika     andmebaasikeel subjekt     asünkroonset     raamatud     sõne     search     pilvandmetöötlus nosql     klass objekt-relatsiooniline     andmehulgad suured     andmeait     puuduvad     ühendab     kohese     peidetud     inmoni     kadudeta     andmetüübi     bitine     transformation     veergude     sellise     andmebaasisüsteem kolmas     andmebaasikeel relatsiooniline     jõudlus serverarvuti     klasterdatud     põhiobjektide     transaktsioonile/     parandusi     aktiivsed     pidevvalmidus põhiolemitüüp     importida     seisundidiagramm     striimer     operaator sql-andmebaasisüsteem     sõelumine     taaskasutamiseks     esitusviis tüüp     ajamasin oracle     ühiseid     tööks     normaliseeritud     kustutamise     vaade oracle     ristkorrutis     baasrelvar andmekäitluse     vanakooli     pakett     pidevintegratsioon     tsvector     harjutamise     unaarne     veebipõhiste     välistamise     õiglane     seotud     käesolevas     lausete     jõudlus multiandmebaasisüsteem     dekrüpteerimise     konflikti     andmebaasisüsteem hajus     statistika füüsiline     vaadete     süsteemianalüüsi     andmebaasisüsteeme     oracle objekt-relatsiooniline     aadress objekt     väljapikkuse     hooldamine     lahendamiseks     ümbernimetamine     sql-tabeli/relvari     käikuandmine andmebaasi     kirjeldamine     hargsalvestus     toimuvad     loevad/     tekitab     aastate     andmemudel sql     seejärel     tabelisse     l-väärtus     teisendamine tabeli     transaktsioon kolmefaasilise     realiseerb     replikeerimise     mägimurrak andmeaitade     laiendus     realiseeriti     ebapiisavuse     statistika hash     üks-ühele     lause arvujada     valdkonnamudel     rünne tehniline     kaheksa     andmesiire disaini     logging     põhiobjekt     käsitlusel     katkestamine     iseloomustama     alternatiiviks     märgistuskeel     klausel tabelite     arvutamisel     vähendab     programmiliides     kodeering unicode     kontrollimine     automatiseerida     tõlkereeglistik     arhitektuur crud     reapõhist     õppeaine     disain analüüs     transaktsioon klass     muteeruv     sünniajaga     argumendid     andmemudel case     failipõhine     normaliseerimine sql/relatsioonilise     ristkasutus     olevatest     eelised     kitsendus merge     režiim     sql-andmebaasisüsteem objekt     lauseid transaktsioon     tootejuht     tükeldus     andmebaasiobjekt andmekontrolli     lõhn räpane     osa järk     andmekaevandamine     rakendatav     tunne     koopiate     osalised     kitsendus struktureeritud     puhtad     asjadele     esitatakse     tekstitüüp     arhitektuuri     täpsus     tingimus select     sageli     logib     first     kehand pl/sql     jõudluse     kobar elastsuse     nimega     säilitamiseks     mitteametlik     integratsiooni     arenduse     meetodid sql     kinnitamise     otsimist     realiseerivad     ilma     logi apache     kultuurides     paks     värviga     efekt kose     kommenteeritud     andmebaasirakendust     kasutajate     skeem vaate     omadustega     pärimiseks     pseudojuhuslike     krüptosüsteem     relation     latin     stiilileht     kavandamine avalik     tüüp operaator     osa migreerimine     andmebaas siin     kommunikatsioon     järjestus     evitustoru     skeem andmeait     veerg     supervõti     püsivus     järjepidevus     võimekust     formaadis;     kehand transaktsioonanalüüs     server replikeerimine     silotornid logipõhine     teadmiste     operatsioon arendaja     vaade histogramm     algoritm     süsteem oht     pakendaja     omaduste     andmemudel hierarhiline     ebakõla     paljusid/kõiki     objekt-relatsioonilisi     arendajatel     prototüüp     iteratsioon korrutatav     sõeluma     andmebaas tootja     leida     lähenemine isejuhtiv     töödeldud     kitsendus objekt-relatsiooniline     maailma     paindmetoodika puhas     ülekantavus terviklikkus     killustamine oracle     sotsiotehniline     andmebaasi-     keelespunase     hetktõmmis oracle     operatsioon lõike     kirjutamise     protsessid     modernne     andmemudel autoriõiguse     peeneteraline     esmasrelvar     andmemuudatused     muutmisoperaator     andmemudel loomissamm     bakalaueusetöö     projektikaaslaste     kitsendused     lahusus komplekt     operatsioon sisend/     kontrollimine siin     magnetlint käideldavus     lihtvõti     tegevused     kasutusjuht     tagasivaate     põhinevat     detailanalüüs     analüüsilt     allsüsteem andmebaas     milleks     loengu     jagamise     veebitarkvara     hetktõmmis andmebaasisüsteem     kasutatud     ärianalüüs     ankurmodelleerimise     parandamine andmevakk     keeruka     andmed serveri     kahefaasiline     sql-andmebaaside     pidevvalmidus     alamtüüp     returning     kodeerimine     lähteandmebaas konverteerimis-     hajus heterogeenne     aegridade     kitsendus andmebaas     seosreeglite     (oracle)     massiivi     tehis tahtlik     andmebaasisüsteem nql     heuristiline     andmeait reaalaja     indeks andmete     süsteem viies     ressursikirjeldusvorming     gql tippude     kaksikautentimine     strateegia tuletatud     tabeliruum tagasivaate     hajussüsteem väline     mikroteenused     juhitud     nimeruum     mõista     anonüümne     server publikatsioon     antud     asukoht hajus     tüüp tüübitud     ootamise     objektsüsteem     baastüübil     andmeobjektid     mässimine     funktsionaalne     seisundi     konkurentsjuhtimine the     volitustõend andmete     kontseptuaalsel     ühendamine     kaudu     pakkige     abitabel foreign     disainimuster     tabelifunktsiooni     arvule cardinality     midagi     lisandunud     kogumitel     sidumine     triger transaktsioonanalüüs     alamosa     varukoopia käideldavus     tõuseb     realukustus     kui lähtekoodi     kadunud     defineerimisel     normaalsus     disainiprobleemidele     kiirprogrammeerimise     tagab     visuaalne     tabel vaade     kitsendus normaliseerimine     mudel andmemudel     isoleeritus sql-andmebaasi     postgresqlis     detailandmed     liitindeks     loomisele     tagasirulimine transaktsioon     koordineerida     kohustuslikud     situatsiooniline     teenuste     loogilise     automaatselt primaarserver     tupik     abistav     pärimine objektid     5nk     protseduuride     muudetavaid     isolatsioonitase pl     andmebaas hadoop     teel postgresql     rünne id     andmesaatkond     tõeliselt     võimalikult     jõudlus oracle     lähenemine reapõhine     operatiivjuhtimiseks     sõltuv     instituudi     lõhn antimuster     esitatavaid     tarkvarakeel füüsiline     esitab     atribuutide     järjekorrast     pl terviklikkus     lehviku     mitmes     suletud     äravõtmine     otsustamise     transpiler     ühend     ajaperioodi     lõimitud     probleem disain     transaktsioonis     heterogeensus     kontrollimatu     mõnikord     denormaliseerimine relatsioonilise/sql     andmeväärtusena     promotion     suhtetüüp     alampäringus     denormaliseerimise     eksemplar ärivara     serverarvutite     alampäringutes     loogiliste     lõpetab     hajussüsteem väliste     puudutab     vahend     baasrelvar     arenduskeskkond     objekt-relatsioonvastendus füüsiline     programmeerimiskeel rutiin     andmekirjelduslaused     klikivoo     arendus andmebaas     andmemahtude     operatsioon alampäring     kehtivad     käesolev     ühendamise     andmebaas kolmefaasilise     teisene     taltech     tingi     mõõt     struktuur operatsioon     objektivaade objekt-relatsiooniline     mudeliprofiil     salvestage     oracles)     seisundidiagramm strateegiline     terviklik     andmekandja     tehingutöötluse     korduvad     kehtib     hoole     ärireeglite     paralleeltöö andmeaitade     kitsendus transaktsioon     analüütiline     vihje histogramm     databases     vaated andmebaasisüsteem     päringukeel     muutuda     tüüp sql     dokumendist     katseid     multiversioon     andmekogu     kuulub     andmebaasisüsteem objekt-relatsiooniline     varusüsteem füüsiline     koostamisele     normaalkujud     hooletus andmete     faas lokaalne     analüüsimuster     ennetamine andmed     kuumvarusüsteem üheetapiline     faas case     testimispõhine     best-estonia     foneetilised     andmebaas integratsiooni     skeemitu     tarkvaraline plokiahela     tasakaalustatud     licenses     varukoopia andmebaasi     rutiinide     tasuta     minimeeri     valitsemine     tüüpimine distinct     põhineb     ekool     tühistamine primary     protsessivaade     tüüp multiset     projektsioon ümbernimetamine     lihtne     viimane     manageri     tüübiks     pärandsüsteem check     suurendab     koostööd     tehnika logide     tasemel trigerid     süsteem veebiserver     kontrollkitsendus     utiliit     kontollitud tabelite/relvaride     lõpus tagasivaate     kontrollpunkt terviklikkus     arvutada     tutvumine     postgresql konstrueeritud     rüsinameister     suudab     skeemitud     domeen     põhiobjekitde     võimalusi     säilitamise     statistika analüüsi     sql-andmemudeli     turvapoliitikate     määratud     korrastatud     refaktoreerimine arendusmetoodika     indeksid operatiivandmete     etapp/     registreerimiseks     server postgresql     raaltehnoloogia     pööramiseks     probleem     dimensioon     lausetes     erinevatel     identity     toode     tüüpviga     hotel     tööplaan andmebaasisüsteem     täitmisplaan     pl atomaarsus     andmetüüp sql     halvang     schema-on-read     andmemudelist     vabatekst     hajuv     toimetulema     muutumisele     kolmanda     vaade normaliseerimine     täitmine     infosüsteem     kitsendus võrdsuse     valib     objekt-relatsioonilised     klassidiagramm     mitteavalik     consistency     objekt rakendus     kuhugi     nullist     operatsioon select     arendajad     suhtlusosavus     proovi     kasutamiseks     oht turvameede     tagasirullimine     andmesubjekt     mikroteenuste     pilv andmebaasisüsteem     andmed veebirakendus     turul     analüüs nested     6nk     terviksüsteem     relatsioon query     sisend-väljund plokk     isolation     analüüs kitsendused     arvutivõrk plokiahela     xml-põhine     regulaarse     lõhn refaktoreerimine     arendusmetoodika loogiline     dekompositsiooni     elemendid segment     rollipõhine     standard kasutaja-defineeritud     päis relatsiooni     suhtleb     küsimine postgresql     eksistentsi     infosüsteem pilv     orcle     andmebaasioperatsioonid     funktsioonil     üheks     acidrain     lõige     andmebaas/rakendus     deklareerimisel     teema     viittüüp     projektsioon     ocelot     esituste     sümptomiks     rollback     planeerimine     dünaamiline füüsilise     reale     segastrateegia     interpreteerimine kompileerimine     kolmik veeruperekondadel     süsteem väärtus     koopia     mustripõhise     tähenduseta     vastavust     tarkvarasüsteem andmebaas     tabel rikke-eelse     küsida     andmekäitluskeel andmekirjelduskeel     mudel skaleeritav     koopia viiteajaga     kasutaja kasutaja     lause füüsiline     tehised     granulaarsus     ebaühtlane     täitmisplaanide     allikast     varundamine     lukk pessimistlik     a hajus     rollid andmete     rahvaviiside     domeen oracle     pareto     variatsioonidele     arvutiklassides     õigus kaitse     maailmas     iteratsioon liidetav     abitabel disain     loodavate     oht keskkonna     värskendada     ajahetkel     lausendite     kvaliteet täielikkus     mõelnud     märk märgistik     kontekstkommutatsioon reapõhine     järk infosüsteem     objektivaade     salvestatakse     kitsendus andmebaasisüsteem     kõrgtaseme     varukoopia konverteerimis-     kood oracle-case     pidev     sõel     loomissamm põhiolemitüüp     tagastab     näidet     sisalda     tipp     vaatan     operatsioon spetsiaal-     jõudlus sisemise     kutsuda     identifitseerimine     nimi tabel     koormuse     exclude     siseskeem     sektsioonideks     arvuti rdf     kitsendus operaator     välistav     normaliseerimine neljas     õiguste     päringud andmete     deklaratiivne veerg     süsteem replikeerimine     andmebaasioperatsioonide     mudel kasutaja-defineeritud     operatsioon identiteedi     kasutuselevõtt     mittetäielik funktsionaalne     faktitabel     tüüpimine sql-domeen     liides infovara     hajus     oleks     liides nõrkus     edasi     siin-arhitectur     juhuslikke     pilvandmetöötluse     denormaliseerimine halb     sümmeetrilised     andmebaasisüsteem funktsioonil     domeen ajutine     ressursi-indikaator     synnestvedt     link     otsing     generaator     sql-andmebaasisüsteem postgresql     kontrolltöö     sidusus     keel transact-sql     keerukus vari-it     andmebaasisüsteem klientprogramm     tõstutundetutega     dokumendipõhist     regulaarset     sõnastik     lahendusega     andmesiire register     nimetagem     värskendamine mikroteenuse     näidisprojekti     kitsendused sql-andmebaasi     projekteerimine     ülesande     relational     jagada     descartesi     mittekorreleeruv     visualiseerib     andmekäitluslaused     pilv paber     failitaseme     konformismianalüüsi     turvalisus turvarikke     joonistega     andmestruktuuride     sisend     lokaalne     koondamist     operatsioon baasrelvar     kasutust     mustripõhisest     sissepõimitud     iteratsioon infosüsteem     kindralite     algoritm oracle     teostada     serveriprogramm serveriprogramm     andmemudeli     non-equijoin kokkuvõttefunktsioon     näide     partitioning     magistritöö     andmemudel ef     lahti     tutvumisest     ujukomatüüp     võtmed     genereerimise     having     edasiarendus     muudavad     tabeliruum     koosneda     andmesaared     pl isoleeritus     nimed     andmekaitse     trigerid jaosreplikeerimine     varchar     halba     sql relatisooniline     jõudlus kaugprotseduuri     andmebaasis     lõuend     projekteeritakse     päris     omadus omaduste     rakendusprogramm     tingimuslause rutiin     detailselt     funktsioon tehing     läbipaistvus     projekt     voltdb     konstruktor kollektsioonitüübi     teel objekt-relatsiooniline     ülemineku     aines     omadus     graafikaprotsessoreid     grant     paar dokumentidel     andmebaasiobjekt roll     optimeerimine loogiline     litsents omanduslik     lahendamine     replikeerimine mitme     sidemetüüp     teisendamise     lahendust     soovitada     pärit     programmeerimiskeel pakett     andmepuhver     null-väärtus     töötatakse     kitsendus üldine     õigus sql     disainilahendust     välkmäu     lisaks     andmekirjelduskeel veerg     kitsendus andmebaasi     omadus neoj     rakenduse/trigerite     dokumendiga     produtseerib     relatsioon andmebaasi     vältida     korduste     integer     parool     kasutajaliidese     arhitektuur registri     lauset     korreleeruv     r-puu     kodeerimise     sorteeritud truncate     baastabel tellimus     sektsioon     kvaliteedi     kiiresti     operaator sql     between     deterministlik     väljundiks     server loogilisel     kollektsioon     sisemise     ebapiisav     serialiseerimine andmebaasi     mis     asuda     andmetöötluskompleks     tööplaan     variety suurandmed     kvaliteet andmete     alampäring avg     töövahendid kogutavate     komponentandmebaasisüsteem väline     isolatsioonitase isoleeritus     täielikkus     vormingukeele     põhjalik     parim     kavandamine andmevakk     andmebaas konsensuse     logi andmebaasisüsteem     deklaratsioonis     tekitada     protseduur nosql     kinnitamata     description     serverarvuteid     tüüp distinct     migreerimist     sql võrkstruktuuriga     poolt     kasutava     analüüsimiseks     omadus)     viga andmebaasisüsteem     isikukood     filtri     ainult     modifitseering     võimaluse     piirangu     skeem-lugemisel     tüüp võrkmudel     andmevaramu     architect     ebaõnnestumine jagatud     sündmusprotseduuri     andmebaas indeks-organiseeritud     võlg puhas     korral     õhinapõhine     mustrid siin     tüüp andmebaasiobjekt     avaandmed     andmekvaliteet andmebaasi     probleemid     ajakarbi     koerte     skaneerimine     example sql     kobar     erinevate     refaktoreerimine     süsteemianalüüs     süsteem serv     töölaua     arvutamise     väärtusel     võlg koodi     protsess bitmap     funktsioonide     süsteemse     käsitsi     töötamise     mõistekaartidena siin     magajate     algatada     andmefail     saavutada     süsteem andmebaasisüsteem     lause tabeli     uncommitted     kehtiv     registreerimise     huvides     lumehelbeskeem     komponentidest     kogukonnapilv     koskstiil     mitmeid     indeks-klasterdatud     "lahtilõhkumise"     transaktsioon kahefaasilise     lause index     petabait     terviksüsteemi     tupik lukuvaba     taasta     stringide     sql/pgq     lisalehe     eksemplaridel     kaasav     märgistik unicode     andmelett     eeskätt     lõhn mudel     deklareeritakse     printsiip andmetega     programm andmebaasisüsteem     vähemkulukam     automatiseerib     kokkuvõttefunktsioon konstant     kattumatus     operaator sum     geograafiliste     massiivide     sünonüümimine     terabaidid faktitabel     andmebaasisüsteem oracle     kaasevolutsioon     kokkuvõtmine     muutmälu     tüüp andmekäitluskeel     rutiinid kaugprotseduuri     alampäring merge     kaudu vaate     käivitamine     põhiolemitüüp     amet     disainile     alamtüüp meetod     tabelite/relvaride     poliitika turvarike     süstimine     prototüübis     allsüsteem     konkurentsjuhtimine     sql pl/pgsql     metoodika ekstreem-     vastu     transaktsioonid sql-andmebaasisüsteem     eksemplarile     riistvara veerupõhine     andmeelement sql-transaktsioonide     mudelid suur     panemaks     tulemusel     pakett sql-andmebaasisüsteem     süsteemiarendus     isoleeritus check     privileegid     kommentaaridega     tehnoloogia     transpordib     hajussüsteem oracle     testimine andmeait     hulk     vaated objekt-relatsiooniline     isolatsioonitase ebaõnnestumine     käitumise     tervet     replikeerimine kontseptuaalne     kiirem     liiasmassiiv     keel relatsiooniline     muudab     veeruperekonnast     dimensioon andmebaasisüsteem     indeks vaade     tulemüür andmebaasisüsteem     andmebaasisüsteem disain     lepingprojekteerimine     vöötimine     objekt objekt     serveri     parandamisele     paljastada     join nosql     süsteem gql     rakendamist     loetakse     universaalne     kohandamine     parameeter teenus     invoice     elastsus     perekonda     laused andmekäitluskeel     kohandatud     basic     tulpdiagramm     licenses kehand     -aug-     alles     liiasus teine     indeks tabeli     osapool muster     numeric     versiooni     b-puu     väljund     faas konsensuse     loengute     privaatne     hävitamine turvapoliitika     sellisel     kaitsmise     detailsus     funktsioonid     kehand     põhiolemitüüp pidevvalmidus     bigserial     väärtuste     aste     sql-keelsed     disaini     tabelid/relvarid     andmemudel plokid     andmesoo pilv     skoop     mille     kirjeldatakse     sql-andmebaasisüsteem objekt-relatsiooniline     reserveeritav     kaitse     kvaliteet uml     tüübikonstruktor objekt-relatsiooniline     populaarsus     mudelite     formaati     veerunimed     transportida     eeliskasutaja     generated     reserveerimine     detailandmed indeksid     avatekst     tunnistuseks     vaate     arvutivõrk reapõhine     lahendused     security     baastabelitega     infosüsteemide     järeltingimus     peate     seisundimuudatuste     mudelid     sünkroniseerimisel     õppeainetele     tabelid kitsendused     räsi     trilemma     osterwalderi     sisse     dollar     kitsenduse     võimalus     tutorial     etapis     rünnak     varukoopia lähteandmebaas     otsingutingimus ühendi     stiil iteratiivne     teated globaalne     andmed     valdkonnapõhist     lähtekoodis     massiiv     tüüp korteež     haldamiseks     ühik     ettekande     andmebaasikeel andmebaas     keskne     oht andmemuudatuste     põhiomadus     tüüp korteežitüüp     näited muster     dokument tüübikonstruktor     füüsiline     ühtse     tõene     suund põhiobjekt     valideerib     disain strateegiline     rakenduspakett detailanalüüs     aastal     dekomponeerimine     tüüp massiivipõhine     funktsioon füüsiline     heati     update rutiinid     teatevahetus     põhitulemus     unikaalse     keelte     serveriprogramm     hulga     arendusmetoodika rational     erinevad     õppeainete     kuues     põhine     kooskõlas     tabelite/     kontrolliks     algataja     property     sõltuvus refaktoreerimine     operand     faktitabel andmeait     andmemuudatuse     palju     teadetepõhine     joini     strateegiline     klikivoog     operatsioon loogilise     hulkade     pilv ekstent     mudel uml     moodustavad     andmebaasikeel distinct     terviksüsteem paindmetoodika     paigutamise     võtmekandidaat     meetmed sql     mõõdikud projektsioonid     kitsendus     infosüsteem andmed     põhiobjekt test     lause andmekaitse     oracle     turvaauk     tabel sql     aknapõhine     konstruktor tüübitud     indeks kasutaja-defineeritud     nuodb     konfliktipõhine     agregatsiooniseos     lihtsutamine index-skip     distsipliin andmebaasi     justkui     salvestusruum tehingutöötluse     süsteem objekt     läbi     mõningate     esmasvõti     disain detailanalüüs     turvalisus loogiline     katsetamiseks     pistikprogrammi     klastrite     hübriid     massiivselt     töötleb     isikuanded     sünonüümid     välistüüp     ummistus     ligipääsu     tihe     vaja     tehnilist     süsteem     täitmisel     koopia liigub     autonoomne     lihtsustatud     põhimõiste objektorienteeritud     võrdlemiseks     moonutatud     samaaegseid     inner     salvestusruum tüüpide     baastüüp     otsida     etapp/faas lintmäluseade     pesastatud     diagrammi     ülemkasutaja     loete     väite     mudel koodigeneraator     write     võimekusega     rollid isikuandmete     paljud     andmeelement     teisendusreeglid analüüs     moodul pakett     vaja lugeda     värkvõrk     polya     arhitektuurid siin     andmemuudatused loogilisel     hakatakse     õigus andmekontrolli     null-pikkusega     leping     põhimõisteid siin     kasvades     sql andmekirjelduskeel     andmebaasisüsteem konfliktipõhine     tühi     maksimaalselt     multihulk     vahepeal     süsteem deklaratiivne     lause merge     disainimustrid