Kodulehed
[346] - Andmebaaside lisamaterjalid
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Avaleht

Valik materjalidest
   Minu lemmikud
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Sõnapilv

Millest materjalides kirjutatakse? Mida suurem tekst, seda rohkemate materjalide metaandmetes on seda sõna kasutatud.

  pearaamat     probleemiks     siire     selectinto     veergude/atribuutide     kolmas     server open     teadaolevate     lühikokkuvõtet     sql json     suletud     vahendit     asünkroonne     kaksikute     teenus andmebaas     dokumentide     viidete     uurimiseks     redigeerimine     kogub     andmebaas klient-server     illustreerimine     jätta     situatsiooniline     leping     through     rutiinid kaugprotseduuri     räsisõnastik     a tootja     liiasmassiiv     osaline     probleem disain     saared informatsiooni     erisus konstrueeritud     raha     taastatavus     liidrita     conceptual     teisendamine tabeli     kontrollpunkt lukustamine     server veebilehitseja     korrapärane     projektsioon     andmebaas globaalne     kõigi     activities     allsüsteemid     pärisalamhulk     terviklik füüsiline     sünkroniseerimisel     kuuluma     kultuurides     algpraool     varukoopia lähteandmebaas     seadus virtuaalne     jaotustaluvuse     tagasiulatuv     meetod objekt     struktuur     klientprogramm rakendus     indeks andmete     skeem cassandra     lsm-puu     normaliseerimine neljas     sündmustriger     andmeelement transaktsioon     põhimõiste ettvõtte     magajate     tüüp transaktsioon     tabelivormide     aastal     klassidiagramm tehniline     otsida     masinkood füüsiline     detailanalüüsi     differences     vajada     andmebaasisüsteem transaktsioon     toimub     juurdepääsupoliitika     ujukomatüüp     andmebaasisüsteemiga     sql-andmebaasisüsteem objekt-relatsiooniline     alusel     keel transaktsioon     tehakse     varukoopia andmebaasi     krediidi     (protsesside     price     päringud andmeaitade     tabel transaktsioon     erinevus     rakenduspakett detailanalüüs     hallatavale     kaksikautentimine sql     kose     alustamise     mõjutatud     ettevalmistus     lahendustel     aeglaselt     konstruktor kollektsioonitüübi     serveriprotsess     (koodi     voogtiražeerimine     täitmisplaan andmebaasikeel     parima     mestimine loogiline     võib     faas lokaalne     ennetamine andmed     alati     projekteerimise     modeler     protokoll lokaalne     andmebaasihaldur nosql     griid     kindlaks     baastabel massiivipõhine     rakendus klient-server     koostööd     võimalikult     mitteametlik     deklaratsioonis     pilv     erinevusest     korter     plekk     ärimudel     where     kokkuvõte     võlg paindmetoodika     tükkide     tüüp korteež     määran     tunnus     andmekvaliteet andmebaasi     operatsioon hetktõmmis     võretöötlus     mõlemad     mudel osapool     accessi     muudetakse     option omanduslik     kitsendus objekt-relatsiooniline     shared     ajahetkel     andmeseif     päringud seadus     teoreem normaliseerimine     tüübiteisendus objekt-relatsiooniline     operatsioon kogu     moodustamine     mudel refaktoreerimine     roll grant     võtmed     adjacency     invariant     sõltuvuse     tabel andmekäitluskeel     realiseeritava     kaugprotseduurikutse     tulud ajakohasus     aidata     fondiga     sümmeetrilised     otsustussüsteemid     andmebaasisüsteem andmefail     etappidega     arvutivõrk plokiahela     mitmekesisus     tehised arendusmetoodikate     süsteemiarendus     kontseptuaalse     normaliseeritud     selliselt     baasmuutuja     domeene     kuidas     teatavasti     lugemiseks     mõistekaartidena siin     lugemise     teadetepõhine     lahenduseks     read tuletatud     võimalust     pööramiseks     lause euroopa     loomiseks arhetüüpide     vihje histogramm     kuuluv     trace     korduvaid     andmekogu     instead     inimkasutajale     generaator triger     põhitulemus     monoliitne     loogiliste     royce     triptühhoonia     foreign     kataloogis     andmebaasisüsteem kasutajaliidese     example sql     ülalt-alla     parameeter sisend     ebaotstarbekate     analüüsitavaid     logimine normaliseeritud     hooldamiseni     keel kasutaja-defineeritud     aastate     kiiresti     seadusandlus     tüüp massiivipõhine     arhitektuur registri     precision     varuandmebaas vara     rutiin andmebaasisüsteem     kontrollimise     süntaks     funktsioonis     maksimaalselt     algoritm konsensuse     relvar andmebaasi     loeb/kirjutab     oracles     triger tuletatud     tüüp tüübitud     varuandmebaas füüsiline     andmetest integratsiooni     andmebaas virtuaalne     korteežitüüp relatsiooniline     ülesande     sündmusprotseduuri     olemitüüp     plokid füüsilise     rolli     diagrammis     parsimine     täiendavaid     ettekande     automaatselt primaarserver     kahefaasiline     viidatakse     andmeait andmevakk     unikaalskaneerimine     lähtekood     säilitav     hübriidne     ühendamine     (üks     failitaseme     sihtandmebaas hooldamise     kaar     versiooni     data-driven     andmekogu rdf     konkurentsjuhtimine terviklikkus     tüüp muutmisoperaator     rullida     põhjal vaade     globaalne     kvaliteet tilkumine     pakett oracle     genereeritud     andmebaasioperatsiooni     strateegia update     kitsendus instead     kirjutatud     andmevaka     laadida     teisenda     ärimudel fair     seanss     salvestati     sisuks     ettevalmistusala     mõjutab     alter     panemine     profiiliga     väärtuseid     allsüsteem funktsionaalne     kitsendus kasutaja-     vähendamine     sisendiks     paremaks     raskustest     arendatakse     skaleerimine shared     koostatud     osa     rakendus veebiserver     vahendaja     andmesiire register     võimalikud     lähedase     tabelite     objektid     tehnoloogia protsess     andmebaasimasin     andmelett     näited muster     andmebaas tootja     andmekaevandamine     organisatsiooniline järelduslik     taseme     teisendamine keel     baasrelatsioon     maailmaaeg     refaktoreerimine arendusmetoodika     ajatempel andmebaas     liides kasutaja     projektis     eelnevas     põhimõte     märgistik     piirang päringus     noskul     exclude     funktsioon     viga arvujada     sätestatud     kooskõlas     andmebaas cap     kompenseerivad     segment     funktsiooni     halvendada     lause sql     sarnaste     relatsioonilise     hetktõmmis     tüüp korteežitüüp     agregaat klass     primaarsest     baastabelid klass=tabel     pilvandmetöötlus     kättesaamatus     järeltingimus     alates     voogtöötlus     faili     aktiivne     korteež kitsendus     moodul oracle     express     kirjeldamine     hajutatud     täitmisplaanide     pidevvalmidus     schema-on-write     denormaliseerimine isejuhtiv     transporditav     korral     käideldavus lähteandmebaas     environment     rakenduste     tüüpimata     pärandsüsteem     evolutsioneerumine oracle-case     allikaks     põhjustavad     andmebaasikeel relatsiooniline     ansi-sparc information_schema     tegemiseks     alamgraafi     order     dokument agregaatidel     võrdsus     anchor     objekt-relatsioonvastendus meetod     transaktsioon pessimistlik     lauseid     denormaliseeritud     osaliste     omanduslik     kasutatav     suurte     põhjuseid     ebapiisavuse     lukk transaktsioon     andmetüüpide     andmebaasiobjekt andmebaasi     ridade     osaliselt     lahendamine vaade     generaator primary     vajalikud     p valikuline     lause tühistamine     aspektis     indeks kasutaja-defineeritud     isolatsioonitase rakendus     pakkus     asukoht     imperatiivne töölaua     teisendus     loengute     pooljuhtketas     laused andmekäitluskeel     availability     failipõhine     otsuspuud     logimine ühekordne     tabel rikke-eelse     generated     modernne     tegevusdiagramm     manusandmebaasisüsteem     sisse     kustutamine isejuhtiv     e-its     r-puu     praktikad monumentaalne     kokkuvõtmine     in     andmejärv     lähteandmebaas sünkroonne     javascripti     põhiobjektidele     olemitüübid disain     selektiivsuse     juhtub     tabel domeen     andmekaevandamine     realiseerida     tükeldamine     välisvõtme     otsingutingimus nimega     tabel süsteemi-     crud     andmebaas kahefaasilise     kodulehel     triger andmebaasi     andmebaasimootor andmebaasisüsteem     koostamine     lukustamine isolatsioonitase     haldama     optimeeritud     akende     lindiseade     mudel tutorial     pidada     raamatukogu     ümberkirjutamise     millel     kodeerimisega     denormaliseerimine relatsioonilise/sql     enterprise     relatsioonialgebra     tabelifunktsioon     pakett sql-andmebaasisüsteem     disainimuster uml     hierarhia     kompileerimine interpreteerimine     kuuluvuse     keel otsekorrutis     varuandmebaas lukkude     checking     räsivõti     normaliseeritud andmete     kahefaasilise     terviksüsteem     käsitlemist     licenses kehand     asukoht mikroteenus     disaini     kirjutada     joonistega     sprindi     lähtuvalt     mälu     realisatsiooni     põhiomadus     detailandmed     skeem kinnitamine     võrdõiguslikkuse     arendus semantiline     tühistamine primary     rakendusega     funktsionaalse     pidevalt     standardid tehing     pilvandmetöötluse     disain denormaliseerimine     andmeteadlased loogiline     ajutine     andmetele     andmevakk vertica     agregaat nosql     poolseks     väärtusel     võtmesõna     toite     protsess ärivara     kasutajaliides     management     protseduurselt kitsendused     ingliskeelsete     lõpus andmebaasisüsteem     andmekäitluskeel     eksistentsi     operatsioon baasrelvar     loomulik     ülekanduv     keelte     modelleerimiseks     jõustamine     täiendusi     mittehajus     teooria     varundamine     veebiteenus hübriidne     kuvada     logimine logide     versioonikontrolli     rutiinid     vastutuspiirkond infosüsteem     võimekamasse     keskkond andmeait     andmebaasisüsteemi     kaasamise     tekstiobjekt     overview     lugemisel     tavapärasem     lahendus atribuudid     salvestusmudel avalik     tähendus     oleksid     lekseem     süsteemse     replikeerimine mitme     aines     seisundidiagramm     viga tugev     trükis     omaduse     sql check     vahe     rutiinide     roll administraator     add-in     dialekti     tagasirulimine read     kitsendus lausetaseme     design     meetod     muutmälu andmeaitade     andmebaasisüsteem manusandmebaasisüsteem     erinevaid     põhimõtted     ajamasin oracle     sisalduda     kirjeldab     replikeerimine primaarserveri     muuda     viivitamine     kandja     täisteksti     tooteomanik     operatsiooni     strateegia     kontrollitakse     delikaatsed     id     krüpteerimine revideeritavus     l-väärtus     foneetilised     andmeaidad     järgneb     funktsioonid vaated     algebra     turvalipikud sõnastikrünne     kolmik graafidel     printsiip     leidmine     infot     haldamine     rutiinid sql-domeen     algoritm     ärireegli     kodeerimise     terviksüsteemi     pärandist     trükkimisel     laiendatav     lumehelbeskeem sotsiaalvõrgustikud     pääseks     olemasoleva     statistika histogramm     utiliit     isolatsioon     visualiseerib     liides staatiline     kooskõla     kasutajate     lahendamine replikeerimine     võrk-struktuuriga     laiendamise     sool     andmed virtuaalne     veerud disain     andmete     ülatüüp     parameetrite     keeruka     logifail andmebaasisüsteem     sql-andmebaasi     arvesta     protsess bitmap     tööplaan     collation     süsteemi-defineeritud     seisundidiagramm uml     lahusus organisatsioon     küsimusele     sorteeritud truncate     tõestatud     pädevusala     koondamist     ootamise     poolel     tööruumis     andmebaasikeel graaf     protsess andmevaka     alamaruannete     hierarhilise-     suurenemist     andmete     eelneva     rakendusliides kasutaja     raamatuid     denormaliseerimine brin     replikeerimine halb     tagab     andmebaasikeel     vasakpoolne     transaktsioon teenus     andmekäitluse     mudel allsüsteem     välkmäu     galli     programm andmebaasisüsteem     lo_import     tutvustav     application     varusüsteem füüsiline     operaator postgresql     probleemikeel     detailselt     veerupõhine     arhitektuur loogiline     andmebaasid     arendusplaan metoodika     predikaat     suhtlusosavus     vaade postgresql     rollis     formaadiks     eeliskasutaja     andmekirjelduskeel siin     tarkvarakeel füüsiline     praktiline     kasuta     esimese     ennetamine andmekandja     algusest     disainiprobleemidele     analysis     maksad     teralisus     link föderatiivne     descartesi     andmebaasidega     pöördumise     struktuurist     haldur     konkreetse     järk lõppkasutaja     vahendite     näited     relvar relatsioon     kodeering märk     seosetüüp     objekt rakendus     generaatorid siin     plokiahela     sisendeid     rahulolu tugevdus     otsimise     viiteajaga     disainile case     kaua     paigutamise     maailmas     meetod orm     kasutamisele     populaarse     ühendi     veebisaidis     kompileerimine lause     andmebaas komponent     tarkvara priivara     kaugsäilitus     muutuda     kaudselt     normaliseeritavate     lähtekood halvad     algselt     hübriidpilv     operatsioon naturaalühendamine     insert postgresql     agile     turvameetmete     tööks     omadused     tüüp baastabel     põhiandmed uml     silotornid tehniline     tuleneda     loodavate     kasutamine     osa migreerimine     realiseerima     taastamine külmvarusüsteem     ärireegel     andmebaasidele     sõel     jooni     töötlemiseks     viies     teksti     muster     tarkvara privaatpilv     replikeerimine asünkroonne     kohandamine     hävitamine turvapoliitika     alampäring     mustripõhise     rünne õiguste     andmebaasirakenduse     graafikaprotsessor     mässimine     vähem     atribuutideta     pidev     disain strateegiline     transaktsioon eksklusiivne     eraldiseisvad     kaasevolutsioon     disain turvameetmete     analüüs     ühiskasutus     skeem rdf     põhimõisteid     töökindlus     rünnak     volitustõend rollid     elutsükkkel infosüsteem     accessis     vara turvameede     kasutatavat     mahukam     projektsiooni-ühendamise     paikenda     haldab     värskendamine     andmed minimaalne     elukaar     triger sql     lehekülgede     partitioning     salvestused     modelleerimise     kasutuskontekst euroopa     disainitakse     süsteemikataloog andmebaasisüsteem     rakendus jõudlus     sidusus     tüüpide     arendamist     administraator     andmeelement pessimistlik     bitise     sorteeritav     antud     pöördprojekteerimine     koopia primaarserveri     turvapoliitikate     tulemust     algoritm isoleeritus     terabaidid faktitabel     evitustoru detailanalüüs     tarkvara oracle     väljakutse veerupõhine     andmevakad     improving     kontekstkommutatsioon     domeen oracle     olemuslik     võlg puhas     veeru     optimeerija     asukohapõhised     serverarvuti     vaade     mõõtmistulemuste     läbipõlemise     failidena     ühte     privaatne     alamosa     töötamise     otsitakse     teistest     oota-sure     juba     sql-andmemudeli     nähtamatu     põhjusab     vähendada     andmemudel kitsendused     alamkeel     kasutamisega     ajas     sellesse     kontrollimatult     mittereserveeritud     tehnilise     pakendaja postgresql     põhimõiste andmete     kinnitamine     tagasi-     kokku     operatsioon andmebaasisüsteem     üks-mitmele     integer     anomaaliad denormaliseeritud     andmebaas sql     tarkvara rea     järjestus andmebaasiserveris     objektivaade     lähenemine isejuhtiv     etapp/faas kuum     sissekanded     riigi     õige     algoritmi     mapping     strateegia tuletatud     loogilisel     võimaldamine     andmemudel dokumendipõhine     eeltöötleja     külm     tehingutöötluse     suur     lisamaterjal     isolatsioonitase multiversioon-     põlvkonna     sõltuvus kuues     lisamooduli     päringuid     topoloogia replikeerimine     pakettide     import     eraldatuse     regulaarne     pärandsüsteem check     taaskasutatavad     turvameede     keerukate     andmeait andmejärv     põhiobjekti     lausendid     cascade     toeta     võimekus     sarnasuse     süsteem graph     ebakorrektsed     efekt kose     muteeruv     kustutatud     materialiseeritud     printsiip andmetega     andmekontrollikeel     sõltuvus esimene     histogramm andmebaasi     pääsupoliitika andmebaasiobjekti     pääsu     tabel tuletatud     edgar     reaalsed     ärimudel rea     arendusmetoodika loogiline     lähtekoodis     esmaselt     histogramm     triger triger     pilv ekstent     esmasvõti     ilma     isikuanded     instituudi     koormuse     pakkimine read     loomisel     tasemel     riiulilt     kasutajanimed/paroolid     rollipõhine     tuntakse     unicode     tinglikult     järjekorda     relvar/tabel     moodul     koodiga     kvaliteet võtmed     kaasajastanud     projekt     rünne id     genereerimisel     tüüp grant     normaalkuju tabelite/relvaride     teel sql     mudel artefakt     tähtpäring     püsisalvestusse     evolutsiooni     autonoomsed     pl/pgsql-keelsed     koostamise     loendtüüp     lisamine     töökoha     turvalisus eesti     notatsioon     diagrammidelt     dünaamiline füüsilise     massiivitüüp     bakalaureuse-     käitumises     normaalkuju     näiteprojekti     korraga     kaasav     arhitektuuriraamistiku     tähtpäring andmejärv     kiht andmebaasioperatsiooni     režiim     lõpetab     modelleerimisvahendis     on     töökiirus relatsioonilise/sql     läbipaistvus     variety suurandmed     histogramm maksumuspõhine     allsüsteem     stoppsõnade     täitmisplaan loogiline     võrreldes     jõustamiseks     write     soundex     vaated andmebaasisüsteem     vabaneda     salvestusmudel oracle     lähteandmebaas konverteerimis-     arendusmetoodika     küsida     ridadele     üldistuste     diagramm     tekitada     avameelselt     turvameede turvameede     operator     ei     vabariigi     sql-keelsed     kuues     turvanõrkus     veebipõhiseid     nõustussüsteem     mitteaktiivseks     protseduuride     disainis     massiivi     asjade     tabelite/relvaride     mitmemõõtmeline     muster funktsionaalne     java     primaarvõtit     sobiva     poolühendamine     indeksit     meetod objekt-relatsiooniline     relvar relatsiooniline     pakett postgresql     liitvõti     saaty     tipp kõik-ühes     välisvõtmeid     kasutaja delete     vastused     kuulub     eksport     võrdlemisel     rakenduse/trigerite     sünonüümistamine     graafide     halvasti     postgresql     aste     publication     funktsioon plokid     kirjutamise     tabel hetktõmmis     võimekusest     tekitab     suhtlemine     püsivus     korporatiivne     testimine andmeait     nimi mittevõimalik     random     identiteet     realistlike     põhineva     tüüpviga     hübriid-andmebaase     whoami     transpiler     aste relatsioonilise/sql     valitakse     terviklikkus mitme     kitsendus     sõltuvus nk     replikeerimine     genereerib     kuuendal     stiihiline     privileegid     korrektne     klastri     olevad     operatsioonide     andmebaas serveriprotsess     avaandmed rakenduse     anomaalia mitteserialiseeritav     heaks     postgresql_yhendus     kokkukuuluvus sql     kitsendus andmekäitluskeel     arvule cardinality     omadust     salasõna     tulpdiagramm     päring rdf     logi write     elemendid     notepad++     deterministlik     postgresqlis     põhimõiste turg     efektiivistab     koostamisele     action     kasutajanime     strateegia pl     tähtteisendus     disainilahendusi     d tüüp     andmetega     jaosvara     nälgimine terviklikkus     testandmebaasis id     pöördub     kodeering unicode     raamatu     komponentandmebaasisüsteem dblink     esindamiste     esituste     serveritu     level     kõigilt     volitustõend delikaatsed     tabelist     plokk ajamasin     ettevalmistamine masinõpe     pöördustee sql-andmebaasisüsteem     optimeerimismoodul     avaandmed andmebaasi     kasutaja-defineeritud     vaade klientprogramm     töötamiste     ümberkirjutamine     välisvõtmete     juurdepääsutee case     andmekaitse isikuandmete     töötada     realiseeri     kehtib     oht     andmebaasi     heati     meenutab     veebiliidest     pakkimine funktsiooni     autonoomne postgres_fdw     sorteerimisreeglite     sql-andmebaasis     kord     kahetasandiline     baastabelitega     põhjustab     määramine     võidakse     lahendusega     suunab     aitab     kehand     protseduurne kokkuvõttefunktsioon     olemitüüpidest     võimekust     artefaktid     võimalused     taastamine euroopa     andmekvaliteet andmeait     probleeme     disainimuster müük     andmeait reaalaja     tasakaalustatud otsing     televiktoriinid     kattuvate     väljaande-põhine     maksta     mitmeprotsessori     grupifunktsioon     sobivaks     universaalne     kuhja     newsql     varju     sotsiaalse     muutumisele     vaade normaliseerimine     vähendab     generaator logitabel     arvutivõrgu     juurdepääsetavus     logimine üldine     keeles     süsteem veebiserver     äärmuslikud     alternatiivi     infosüsteem andmed     vahetavad     andmebaasiobjektid     hetke     tühihulk     paindmetoodika     andmemudel sisemise     programm rakendus     andmebaasi-     peaksid     kaudtüüpsus     muutujad     muster muster     kolmekihiline     sõltuvustest     ühendamine relatsioonialgebra     nendest     sõltuvus refaktoreerimine     triger väine     projekteerimiseks     serverarvuteid     muutmisoperaator relatsioon     haldussüsteem     hindamine index     käigus     mikroteenused     interfacesql/cli     hooldamine     kaitsetus     rutiin moodul     diagrammile     olnuid     artefakt juurprobleem     hoiupuul     bitivektorite     genereerida     välja     aktiveerida     ankurmodelleerimine andmevaka     üldvaate     logi parool     sotsiotehniline     pakendaja     lõhn halb     asendab     kõrvalefekt     plokkides/failides jõudlus     abitabel disain     diagramm arendusplaan     andmemudel kolmas     kolmanda     kasutajaliideses     postgresqlil     vormide     muutuja moodul     järk infosüsteem     sünonüümid     protsess hadoop     transaktsioonid dokument     eelne     disain loogiline     arhitektuur relatsiooniline     süsteem omaduste     kiirendab     valikuline     tee     esmasrelvar     õppeainetes     sorteeritud sql     saamise     scan hash     baastabel viitade     keel rutiin     odavate     elujõulise     link oracle     operatsioon vaade     sõltub     andmesiire disaini     lause andmekäitluskeel     serialiseerimine     vahendisse     minevikupildi     tegutsejad     kasutust     transaktsioon atomaarsus     session_user     laadimine     juhul     triviaalne     analüüsimiseks     allüürnike     microsoft     kihiline     andmebaas kolmefaasilise     liides parameeter     veebitarkvara     information_schema     võti     indeks loomulik     täitmise     detailne     valdkonna     andmevakk veerupõhine     registrite     muster kasutajaliidese     põhimõte mittehajus     vastavad     6nk     reaalaja     tõttu     taastamine andmebaasisüsteem     isolatsioonitase andmebaasisüsteem     raiskamine     pärimine objektid     rakendatakse     format     teisendamise     ülekanduvad     kobar     olemite     vahendile     horisontaalne     operatsioon optimeerimismoodul     strateegia execute     andmefail indeksi     paindmetoodika andmebaasisüsteem     transaktsioon andmebaasi     funktsionaalsed     protokolli     andmebaasiüsteem     disain plokid     süsteem olemi-     hulgateoreetiline     sõnumilühend     näiterakenduse     iteratsioon korrutatav     ortogonaalsus     leiate     alamprojektidega     object     vastava     arhetüüp     tsükkel rutiin     põhilahendused     dokumendis     mudel andmemudel     eksperimentide     lukk     kaudu vaate     korreleeruv     liitpõhimõttel     elementaarse     parool rutiinid     räsifunktsioonil     laused nimetu     formaadis;     esitletud     andmebaasikeel dokumendipõhine     mestimispuu     käsitletavale     kompileerimisaegne     coddi     restorani     monopollukk     kasutatavusega     multivahemiku     põhimõisteid siin     vaated kolmekihiline     statistika information_schema     skaala     sündmus     väljavalimiseks     generaator drop     andmebaasioperatsioon äriprotsess     rakendust     kvaliteet objektorienteeritud     põhiandmed     tavasid     vaikeparool     replikeerimine füüsiline     empty     andmebaasiobjekt pääsupoliitika     replikeerimine sõltuv     andmebaasiobjekt case     multiversioon-     andmebaasioperatsioonide     dokument tippude     teenuseid     pääsupoliitika     suhtleb     abitabel andmemuudatus     toimuvate     andmekvaliteedi     suurandmed     versioonid multiversioon-     salvestage     indeks kontseptuaalne     andmetega-juhitav     võimalikke     funktsioon andmebaasisüsteem     kiht     klientprogramm andmebaasi     lugeda     vahendid     teise     variatsioonidele     andmebaasisüsteem     plokiahel     materialized     päringud andmekaevandamine     jooniste     realiseerb     olemasolu     turvalisus parool     infopüük     failis     operand     korrata     kodanikest     omaduste     võtmete     objektile     stiilileht     framework     ülekanduv ühendamissõltuvus     koodipunkt unicode     rakenduspakett infosüsteem     indeks indeks     mõista     isehallatavus     kontollitud tabelite/relvaride     inkrementaalne     ocelot     lüüs     primaarserver muutmisoperatsioon     automaatkinnitamise     asukoht andmesiire     seadus andmebaasisüsteem     evolutsiooniline     segmendid     kannaks     operatsioon query     tuletatud     lukustamine     andmehoidla     eeskuju testimine     sügisel     before     tabel tehniline     jagamine     mõningate     süsteem kõik-ühes     objekt-relatsioonilised     sql-andmebaasisüsteemi     metoodika hooldamine     programmiliides transaktsioon     infoturve     protsess serveri     tasuta     liiasus nk     interpreteerimine kompileerimine     toimimiseks     andmekirjelduskeel andmekirjelduskeel     failihaldur     halvang     monotoonsed     tõstutundlike     ontoloogia     koosnevad     cap     exclusion     elastsus     vahemikskaneerimine     hilisemates     lisab     atomaarsus andmekäitluskeel     tegemist     generalization     süsteem graafi     poliitika tugevdus     universal     ettekandes     andmekogude     kasutatavade     kontrollitud     mudel arendusmetoodika     sequence     aeglustab     keerukam     maksimeeri     mudelitega     sisend klientprogramm     disainimustrite     pikkusega     korteežitüüp     logistruktuuriga     tüüp funktsioon     ebaõige     salvestamise     etalonturbe     primaarvõtmest)     normaliseerimine relatsioonilise/sql     määrang not     andmeühenduse     põhiobjektide     bytea     püsisalvestatud     metoodika ekstreem-     pääsupoliitika sql     käikuandmine taastamine     avatekst     redaction     ekstent otsene     toega     allsüsteemideks     tabelifunktsiooni     elemente     mudel andmebaasisüsteem     serv     abitabel foreign     räsipuu     isiku     visuaalne     integratsiooni     ligikaudne     tutvumisest     andmemudel andmebaas     arvutis     unikaalse     viiteid     mis     seosetüübi     licence     tuvastada     eristamatuse     andmebaas tarkvara     andmevakad siin     klassiskeem     sektsioonide     optimeerimine     illustratsioonid uml     vaated objekt-relatsiooniline     süsteem relatsiooniline     otsimine     päringukeel     tarkvarasüsteem mashup     decimal     teenus andmejärv     täitmist     tabeliruum logifail     juhtimisotsused andmevaka     efekt     information     levenshteini     lähteformaadis     magnetlint andmesiire     kahe     koerte     lihtsustavad     andmebaas kasutusjuhtude     määranguga     arhitektuur andmebaasikeel     töökiirus     näites     elutsükkel     architect     täielikult     tüübigeneraator skalaarne     baastabel unique     kuhugi     menüüelementide     logi hulgateooria     päringu     kataloog     ajarännak tabeliruum     keerukamaks     võõrvõti     vähemkulukam     andmevahetuskiht     määrang     esitatud     algatab     kontrolli     alamhulk     veebirakenduste     infoturbestandard     side     moodul rutiin     navigatsiooniline     pöördprotsess     lõputööst infosüsteemide     tehnoloogia litsents     sellele     anomaaliad     astet     smallserial     demonstratsiooni     täitmisplaan väline     klassidiagramm metoodika     tabeliplokis     nõrkus     veerg rutiinid     arendusmetoodika suur     disain transaktsioonanalüüs     types     a hajus     vigade     esitatavaid     kodeerimine     andmebaasist     võrdlusoperaatoriks     kitsendus transaktsioon     kursori     toetab     alampäringut     andmehulgad suured     akna     väline     millest     nähtavad     entity-attribute-value     null-väärtus     paaridel     watching     selline     andmebaasiüsteem segment     protsess     multi-version     identiteedivargus     analüüsilt     lähenemist     always     koostada     muutmisoperaator     tegelikult     keerukas     vaja     koopia viiteajaga     lõhn)     ühendamissõltuvus normaliseerimine     tipp neoj     hulka     makrosid     kasutajalaliides klientprogramm     lause õigus     kahest     tüüp json     serv nosql     paindmetoodika kose     serveerida     parameeter parameeter     realiseeritud     tutorial     select     rida baastabel     blokeeruv lokaalne     arvutite     kasutusel     esimene     toime     pakkimine avatud     lause liitindeks     strateegia rida     abitabel triger     andmebaas kontseptuaalne     kaitsmisel     allsüsteemidele     puutumatus andmebaasisüsteem     kaskaadne     rikke-eelse     salvestusmootor     insert     indeks andmeaitade     seisundisse     tippude     generaator     arhitektuur füüsiline     sql-andmebaasisüsteem rakendus     andmepüük     järgib     tabelile     täpselt     vananenud     võltsimist     peegeldub     etapp/faas loogiline     väljade     süsteem subjekt     aspekt     mudelid suur     tarkvarasüsteem andmebaas     rohkemast     tüüp võrkmudel     lause     märkimisväärne     vormingukeele     serialiseeritav     oht andmete     väli     vastavus föderatiivne     kinnitamine kasutaja-     selleks     lahendus toode/teenus     versioonides     paranda     väljakutse postgres_fdw     andmemudelist     põhjaliku     programm serverarvuti     konstruktor     andmed     kättesaadavaks     lehmani     pärisandmed     general     põhjalikult     autode     täitmisel     evolutsioneerimine     turvalisus loogiline     mudelis     põhjal     reegel sql-andmebaasi     volitustõend     võimaluste     edasiarendamist     panemaks     väljapool     üldistusseoseid     põhiolemitüüp     engineering     tegelik     orkestratsioon postgresql     käivitamiseks     saadud     eraelu     paljusid     sünonüümimine     protsess andmeait     menüüelemendiks     andmebaasisüsteem andmejärv     serial     postgresql-spetsiifiline     pilv andmebaas     erinevad     eelduseks     lepingud iteratiivne     slaidide     lainedus föderatiivne     kevadel     konkreetne     osa arendusmetoodika     selgrooks     indeksid sensorid     andmekogud relatsiooniline     rööptöötluse     kirjeldava     välisest     tüüpilised     klassifikaatorid     ühendamine tarkvarakeel     kasutuslugu     ettevalmistav     skriptisüst     xml-andmebaasisüsteem     režiim andmebaasisüsteem     osapool     rünne krüptograafiline     iseseisva     sql pl/pgsql     pattern     tarkvarasüsteem kuldandmed     konveiertöö     jõudluse     viienda     loomissamm füüsiline     olemitüübi     tegevus     korduv     laadi     metoodika     hooldus     lause index     välisvõtmega     lahti     korda     disainile loogiline     töökohale     tabel nimega     diagramm scrum     räägita     timmitud     sorteerimata     matching     (postgresql)     versioonide     disainimuster füüsiline     järjestatud     antimuster probleem     alt-üles     operatsioon lugemisoperaator     toimetulema     inimkeel     turvalisuse     stringide     laiem     järgida     alamkategooriad     versioonidesse     skeemi     rutiin     pandud     funktsioon protseduur     otstarbe     võimalusi     formaati     graafi     äriarhitektuur     infoturbe     telemeetria muutmälu     string     index     logi lukustamine     skaleerimine serverarvutite     lause transaktsioon     kauem     peetakse     ülatüübi     kodeering koodipunkt     jõustada     tagastataval     üldiselt     juurutada     nelja     paindmetoodika rational     kaitseb     sõna     olevatest     olemi-suhte     transaktsioonide     kitsendus merge     arendusmetoodika situatsiooniline     cypher võti-väärtus     kustutamine     olem-atribuut-väärtus     sul     invoice     pakub     andmebaasiobjekti     projektikaaslaste     lause tabeli     normaalkuju funktsionaalne     andmemuudatused loogilisel     päring agregaat     äravõtmiseks     ettvõtte     tabelrünne     võlg koodi     alternatiivvõti     kooskõlalisus     hargsalvestus     profiil turvameede     returning     elementaarne     kursor funktsioon     delete     pakett     süsteemi-defineeritud relatsioonitüübi     sõltumatute     normaalkuju andmebaasi     abistab     nimi konstruktor     mõisted     rutiin rutiin     konkurents     isolatsioonitasemed     näidete     rutiin imperatiivne     risttabel     loomise     tüüp alamtüüp     skaneerimine     logi valikuline     reaalse     kasutades     teenus andmebaasisüsteem     inimkasutaja     segama     registreerimise     ristkasutus     keelespunase     sõltuvates     tööplaan rakendus     allsüsteem metoodika     kasutama     samaaegse     piisaks     märgistik utf-     prototüüpimine rakenduse     lukk veebirakendus     multiversioon     identifitseerimine     kliendi     alustamine     looma     auditeerimisfirma     dokumendiga     mõõt     mitteterviklik     süsteem deklaratiivne     suurenemisel     laadileht     esmasrelvarid     pealkirjad     kommunikatsioon     oluline     lähtekood taasta     induktsioon     rutiin tabelifunktsioon     saared     kindrali     käikuandmine     operaator väärtus     nõuded     üheks     tingimus not     nälgimine     bigserial     standard     äriline     kitsendused rakenduse     fragment semantiline     maskida     põhjustada     erandite     võimalik     andmebaas konsensuse     large     optimeerib     nothing     käivaid     transaktsioonile/     võimaluse     nimi deterministlik     evolutsioneerumine algatamine     ühendab     liitväärtused objekt-relatsiooniline     distsipliin disciplined     dokumendipõhine     pidevintegratsioon     andmetöötluslaused     luuakse     heterogeensus     eksportimise     grupeerimine     funktsionaalsele     jäävad     arvutab     link     esinemine     mudel alamtüüp     kasutatavust     sissepõimitud     skeem tuletatud     loomissamm ehitamine     skeem-kirjutamisel     andmesoo pilv     mustrit     andmevoodiagramm     mudel situatsiooniline     arhiiv     andmeväärtuste     serveriprogramm serveriprogramm     aadress objekt     põhimõiste sündmus     põhjus     kodeering     kitsendus struktureeritud     töötatakse     arvutiklassides     pidurdumine     deklareerimisel     kobar vertikaalne     rahulolu andmete     sõnad     tarkvara     kättesaadav     andes     consultants     lõks     roll     kasutusjuhule     andmeväärtusena     andmebaasiga     oracle objekt-relatsiooniline     imporditi     programmeerida     andmebaasisüsteem objekt-relatsiooniline     surrogaatvõti     teema     arenduskeskkond detailimine     veerg row     kolmes     piirangu     laiuse     wescon     manifesti     vs.     privileeg     katseid     iseloomustama     üks     süsteemis     integratsioon     vaade java     loomulikult     erinev     ranking     lahendust     funktsioonid     tüüp andmebaasiobjekt     töötleja     paindmetoodika puhas     tabel objekt-relatsiooniline     transpordib     föderatiivses     andmine     eemaldada     parameeter rutiin     lahendamiseks     normaliseerimise     objekti     server serveriprogramm     xml-põhine     järjekorras     andmeelement õnnestumine     postgresqli     kajastu     kasutamise     sql-andmebaasides     arendusmetoodika rational     intersect     andmebaaside     plokid loogiline     hägusa     sql-andmebaasisüsteem sql-andmebaasisüsteem     erand     parameetri     kestvus     väljatöötaja     probleemide     multihulk     põhimõiste nurimuster     loendusfunktsioon     paljud     sündmus nurimuster     süsteemianalüüsi     analüüs kitsendused     tarkvara pesastatud     seisundite     täitmine sisevaade     vaadake     valdkonnapõhist     tarkvarakeel modelleerimiskeel     listagg     lühiajalise     indeks     vastuolulise     mittevõimalikkuse     töö     esitamise     võtmine     sisaldub     statistika analüüsi     mõistekaartidena     vaade histogramm     korrutatav     perekond sql     eksperiment     portfelliteooria     rolap     graafik     kontrolltöö     tähendusega     nimed     massiivselt     salvestamiseks     muutujate     merge     tüüp muutuja     tulemus     probleem muster     isolatsioonitase kahefaasiline     oht andmebaas     peitmine     aadress     nõudluse     scott     järjekorra     ühendamine andmemuudatus     langeb     skeem-lugemisel     valmis     kuuluda     jõudlus serverarvuti     skeem kõik-ühes     information_schema kolmekihiline     andmemudel d     replikeerimine füüsilisel     ärireegel sql     tehnika     operaator struktureeritud     scale     adaptiivne     osa)     current     käivitusplaan     annavad     objekt     indeksid isejuhtiv     vahend andmebaasi     ülesehitus jõudlus     vajalikke     omada     koostamiseks     ometigi     typical     paljusid/kõiki     relatsioon valdkonnapõhine     päriprojekteerimine     milliseid     aktuaalsed     välistüüp     kitsenduse     seisund     loetakse     paraku     asünkroonset     tipp graph     lahusus komplekt     andmebaas andmevaka     tüübikonstruktor objekt-relatsiooniline     conway     ülikasutaja     primaarses     moodul süsteemi-defineeritud     sql võrkstruktuuriga     riistvaraline euroopa     vaade tabelite     identity     milles     soe     tähestik funktsioon     hetkeaje     domeen andmebaasi     lisamise     objektandmebaas     transportida     piiranguid     tingimuste     tekstitüüp     saalimine     hajutatuse     denormaliseerimise     boyce-coddi     muutmälu     näiteks meeskonnaprojektina     konsolideerimine andmeait     paariviisiline     andmemudel andmed     demokratiseerumine     andmemuudatuste     andmebaase     faktitabel     käideldavuse     naturaalvõti     nimi turundus     seda     võimaliku     relatsioon relatsioonialgebra     suurendab     anomaalia replikeerimine     kirjeldused)     tehingutöötlus     madal     alternatiivne     hulki     sõnastikrünne     hajussüsteem postgresql     lauset     skeem veeruperekondadel     suurema     koopia muudatuste     põhiosa integratsiooni     transaktsioon sql-andmebaasi     plokiaheldus andmebaasisüsteem     andmed olemuslik     ressurss shared     lause andmekirjelduskeel     tekstiotsing     realiseerimiseks     kaotsiläinud     andmebaas ettevalmistusala     seoses     riistvara normaliseerituse     laused     kasutuselevõtt     saate     logide     funktsioon tehing     tingib     seisukohast     põhiolemite     klassifikaatorite     piirkonnal     keelde siin     andmemudel sql-andmebaasi     turvaauk andmebaasisüsteem     aegridade     tehinguhaldus     projekti     hõre     transaktsioonis     algataja     hindamine     ressurss     uusimad     süsteem andmejärv     pärast     süsteemianalüüs     mudel kasutaja-defineeritud     võtab     omanikuks     andmemudel indeks     liitindeks     andmeelement lukk     kiirelt     informatsiooni     andmebaasis serializable     lisada/muuta/kustutada     normaalkuju sql/relatsioonilise     muutmälu sql-andmebaasisüsteem     väärtustada     taastatav     lausetaseme     tegemise     kasutusjuht     ehitusplokk     andmebaas reataseme     andmebaasi     objektsüsteem     järjestus mittekohustuslik     pääsupoliitika grant     realukustus     ülemkasutaja     tüüp süsteemi-defineeritud     evolutsioon     üks-ühele     testimine     arvestada     disainiprintsiip denormaliseerimine     tühistamine     spetsifikatsioon     lõhn tehniline     ebapiisav     rakendab     kuldreegel     hübriidne uml     ühele     striimer     arendus     paralleelsed     muutmisoperatsioon replikeerimine     kasuajaliides     andmebaasisüsteem oracle     isolatsioonitase     andmekäitluskeel relatsiooniline     tähistab     tulevane     õiglane     suhtetüüp     andmejärv andmete     disainile     kohustuslikkus mittevõimalik     esimeses     atribuut     andmebaasirakendused     hiljem     deklaratiivne kolmekihiline     süntaksiviga     loevad/     kitsenduste     0     väljakutse juhtparameeter     optimeerimisest     (sql)     tarkvara commons     segmendid open     koodigeneraatoreid     jõudlus sisemise     kahendobjekt     indeks tasuta     delivery     deklaratiivne rutiin     pühendunud     primaarserver     võimalus     varundamine/taastamine varukoopia     olemi-     lause väline     teiste     töövahendid kogutavate     utf- unicode     kavandamine avalik     sisaldab     oldsql hierarhiline     ühenduste     konflikti     probleem andmebaas     sidemeklassi     tüübitud     oskused vesiagiilsus     dekrüpteerimise     näiterakendus     klass objekt-relatsiooniline     andmekogu servade     defragmenteerimine     tagastab     põhinevad     viirus     tarkvarasüsteemide     kanda     installeerida     televiktoriinide     loomiseks     teeta-ühendamine     kirjeldan     group     isikukood     tööjaama     kustutamiseks     aruande     vähenedes     tabelilukustus     teadete     kehtima     põhiolemitüüp pidevvalmidus     orienteeritud     ülekanne     reguleerida     inimkeel iso     lausega     lõige     väljakutse multiandmebaasisüsteem     deterministliku     domeen ajutine     serialiseerimine kasutaja     teostatakse     haldamisel     asukoha     identiteet rakendus     lepingute     hulk     suppliers     strateegia hajus     mudel)     täitmisplaan analüüsi     sql relatisooniline     teadmuslik     logi muudatuste     ära     mittekorreleeruv     tervikust     toetama     andmebaas töökorraldus     milleks     lisamisele     ajaandmete     ligipääsu     comments     option maksimaalse     nähtamatu vaated     omand-vabavara     sõltuvus sql/relatsioonilise     terviklikkus andmebaasisüsteem     selle     manustatud     teel objekt-relatsiooniline     consistency     vasta     sagedusel     piirangud sõnastikrünne     juhendist     osterwalderi     värskus     teisendamine andmebaasisüsteem     vari-it arendusmetoodika     vähenda     sisemine     räsiväärtused andmed     mudelid tilkumine     trigeri     jõudlus oracle     kasutavatele     andmebaasidel     füüsilisest     tüüp     täpsemalt     kattumatus     kontekstkommutatsioon read     mõned     arhitektuuri     ühtlasi     operatsioon piirang     arendusmetoodika lõppkasutaja     soovitused     tegevuste     arvesse     vastus     veebirakendusi     vahel kasutaja-defineeritud     kavandamine     massiiv xml     teada     töölaua     leidmise     traditsiooniline     statistika     teabenõue     stiilis     täieliku     definer isikuandmed     massiiv tagasivaate     nimede     vahend     konfliktide     andmebaas ajutine     pärimiseks     mõjuga     draiver andmebaasisüsteem     avatud-suletud     numeric     andmehulgad     sql-andmebaas     trigerifunktsioon     paistma     agregaat     abistav     protsess andmete     kõigepealt optimeerimismoodul     kinnissõna     välisühendamise     vaheline     seadused andmejärv     arendamise     rakendusprogramm     lause vaade     vähemalt     käitumise     trigger     vähene     käesolevas     transaktsioon lokaalne     lukk terviklikkus     ülekantavus terviklikkus     anomaalia klient     registrile     ülesanne     regressioontestimine     sammud     sales     nukuteater postgresql     räsi     olukorras     andmemudel xml     dokumentatsiooni     strateegia isoleeritus     kõik-ühes     muutvas     registreerimisel     moodustamiseks     metaandmetega     väljakutse oracle     optimeerimine optimeerimismoodul     null-pikkusega     eksemplar     tuvustatakse     teises     hoitav     andmebaasisüsteemid siin     projekteerimine loogiline     hooldamist     logimist     esitusviisi     andmebaasirakenduste     struktuur operatsioon     kehtiv     mõningates     sõeluma     no-code     dünaamiline     täitmisplaan füüsiline     suund kohustuslik     objektipöördusprotokoll     diagrammil     viimine     eduvpn     süsteem sql/pgq     lisavõimalust     kontaktandmed arhitektuurimuster     seitse     kitsendus andmebaasisüsteem     turvalisus tehniline     servade     siseselt     tunnistuseks     pilvandmetöötlus nosql     pakkige     nested     anonüümne     tõrke     salvestamine xml-andmebaasisüsteem     varuandmebaas jätkuvus     tüüp newsql     isikusamasuse     abil     süsteem geograafiline     pakkimine     väärtus muutuja     deklaratiivselt analüüs     arvuti nosql     kutsudes     serveriprogramm     hierarhiline     andmebaasisüsteem kolmas     koopiate     robotprogramm     mallpäring     lõhn rational     ühtesulandamisel     modelleerimine     tabelid andmebaasisüsteem     protseduuri     faas     hektorttuee     pööratud     tüüp objektorienteeritud     võivad     üleminek     maksumuspõhine     tabel postgresql     arvutivõrk integratsiooni     eksistentsiaalselt     lisatarkvara     teenus pädevusala     muudetud     loogika     ressursikirjeldusvorming     õppeaine     poolikute     baastabelites     trigeritest     eelkinnitamise     "lahtilõhkumise"     ebakõla     lepingprojekteerimine     etapp/faas disaini     hajuv     rutiine parameeter     põhiolemitüüp andmebaas     ühine     puhvertoiteallikas     käivitamine     andmebaas andmed     mitteterviklik andmesiire         andmekandja     lihtsustab     värskendada     tingimuslause rutiin     uus     andmebaasisüsteemis     kõrguse     failile     alampäring merge     aasta     andmekirjelduskeel veerg     seotud     tabelist tuleks     veebirakendus     rational     nuodb     intressidega tagasi     välisühendamine     vaatamise     üldistusseoste     paneb     püsikomatüüp     deklareeritud     omadus andmete     andmeelement jätkuvus     tuvastamine     tüüp kitsendus     boyce/coddi     rohkem     mille     relation     strateegia kasutaja     klikivoog     realiseeritakse     baastabelite     funktsioon märk     hilisemate     length     inimene andmete     käivitav     kulud     jagamiseks     operatsioon     korteeži     assertion viga     mitmekomponendiline     teenus elutsükkel     lahusus sql/relatsioonilise     headuse     manifest     andmebaasiserveris     pseudojuhuslike     detailanalüüs siin     alusel andmekäitluskeel     extensible     elementide     õigus kaitse     algväärtustamine triger     rikutud     täielik     sellised     siin-arhitectur     pg_dump     analyzer     pöördustee     nk välisvõtme     tõmmistamine     antimuster     mälu objekt     salesperson     lauseid lukustamine     kombineerivad     operatsioon relatsioonilise/sql     mudel uml     abstraktsioonide     jaotust     atribuudid case     prototüüpide     keel transact-sql     põhilisi     arvestuse     juurdepääsutee     arvutivõrk reapõhine     mõõtmistel     oht keskkonna     õiguse     arhitektuur     etapp/faas lintmäluseade     bott     variant     lausetes     endas     analoogiaks     seadusandlus failid     vastutav     toetust     avaandmed     tüübikonstruktor traditsiooniline     keerukus arendusmetoodika     marker     dokument tüübikonstruktor     ressursside     jõustab     rollback/     bukett hash     analüüsitakse     kvaliteedi     ühendamissõltuvus sql/relatsioonilise     staatiline     tüüp pääsupoliitika     võrreldakse     kitsendusest     realiseerimine     kahes     algoritm sparql     tekstimassiivi     üldistusseost     keel parameetrite     andmebaas horisontaalne     järel tupik     hierarhiate     matematiliseks     joonistamiseks     sql     taltech     väliste     juurde     leitakse     protsessi     arvuti veebiserver     täitmine     ärireegel triger     evitustoru     taasta     agregaatfunktsioon     jaoks     mudelil     andmekuup     transaktsioonilised     replitseerimise     vastu     iseloomustada     konsensuse     kompositsiooniseos     siseplatvormi     kompenseeriv     sünniajaga     binaarfail     arhetüüp nurimuster     vahendaja oracle     tekib     viisil     juhised     refaktoreerimine bcnk     granulaarsus     dokumentidel     (relatsiooniline     primaarne     server     kehand operaator     jäänud     kehtivad     (programmeerimine)     andmekontrolli     süsteemide     andmebaasisüsteem väline     lõuendi     tellitav     pidevkooste     standard objekt-relatsiooniline     väljalasked     lepingud tabelid     vaate     veerg transaktsioon     sql/psm     operatsioon funktsionaalne     koskstiil     tüüpimine sql-domeen     rea     option     andmekaubamaja     vihje maksumuspõhine     rutiinid andmebaasisüsteem     süsteem massiivipõhine     tekkimine     võimsustik     juurdepääsumeetod     paikneb     kalastamine     migreerimine     defineerib     skeem kooskõlalisus     element     lo_export     väljakutse     andmesaared     binaarne     tekstiotsingu     filtreerimise_naidemdb     registri     jaotamine     logi apache     tulenevalt oodatust     saavutamine     kirjeldavad     kiire     vales     rollid andmetega     mõelnud     operaatorid/     arvujada     kodeerimise     ebakõla klass     kõrge     pareto     koondamine indeks-organiseeritud     puudumine     dokumentidena     eksemplar segment     keele     sql-andmebaasisüsteem sql     clause     veateadete     klass=tabel sql-domeen     kinnitamine autonoomne     juhib     mitmeväärtuseline     couchbase     denormaliseerimine halb     relvaride     rünnak sql     lause vaadete     päis taustprotsess     kommenteeritud     veeruperekonnast     plokkides/failides bitmap     tabeliplokk     polümorfism     mittekohustuslik     põhineb     hooldamine siin     hulgateoreetilised     skaleeritav     tabelid ankurmodelleerimine     vajavad     ole     süsteemikataloog täitmisplaan     alampäringutes     logi hajus     vahendis     skeem select     auditite     mälu oo     isolatsioonitase anomaalia     tallinna     transaktsioon rakendus     bukett     harjutamise     süsteem replikeerimine     tulemuseks     autonoomia hajus     asukohast     töötlemise     mudel kontseptuaalne     transaktsioon kahefaasilise     informatsioon     lugemine     õigused     register oracle*case     käivitada     atribuut relatsiooniline     tutvumine     sõltuvus allhhanke     managing     eriliigilised     andmemudel detailanalüüs     kood oracle-case     haldamise     printsiip andmebaasisüsteem     omav     kaksikautentimine     erinevasse     reatüübi     kõhn     andmemudel iso/iec     lahusus veergude     mahus relatsioonialgebra     litsents     massiiv veerg     logi andmekirjelduskeel     puuduseid     rowid     bütsantslike     rr_mall     tupik kuum     kasutajale     vaated sql-andmebaasisüsteem     kadumist     kaitsta     muudatusi     mustrid     kirjutamisel     kontekstkommutatsioon reapõhine     subscription     esile     plokkides/failides     peidetakse     paroolide     rahvaviiside     concurrency     kaks     teenuste     võimekuse     õigete     täpsustatud     kitsendus operaator     teated globaalne     loomist     lahendamine klient     assotsiatiivne relatsiooniliselt     sql sql-domeen     raida     uuematesse     baastabelid     numbrimärk     suured     kontseptuaalsest     planeerija     midagi     andmemudel sql     lahendamine     voltdb     voogreplikeerimine     järjestikuline     ja     ortogonaalse     resource     parool     rünne tegevuste     võlg veergude/atribuutide     relatsiooniline     arhetüüpide     mudel skaleeritav     isoleeritus check     kavandamine andmebaasi     turvapoliitika andmete     kategooriasse     lahenduse     apexiga     perekonda     ärivara     näidisprojektide     server loogilisel     loendustüüp objekt-relatsiooniline     õnnestumine transaktsioon     kogumaksumus     spetsifikatsioon pakett     koostasin     järel sql-andmebaasi     allsüsteem rational     põhimõtete     diagramm projekt     nähtamatu inimoht     skriptid andmebaasi     mikroteenus     standard kasutaja-defineeritud     optimeerimine nested     lihtsam     disainimuster     sünkroonne lugemisoperatsioon     fragment cap     teooria hooldamine     parandamine andmevakk     formaadi     fail     switchboard     hajus komponent     põhiandmed avaandmed     agiilne     algoritm logide     disain     recursive     õppejõu     heterogeenne     mudel case     arv     activex     poolt     taastamine kasutajad     anomaalia ankurmodelleerimine     kogumist     hooldamise     kohaselt     ahead     kohta     algoritm globaalne     suurima     skalaarsed     tuvasta     räsiväärtuse     tüüp avaldis     vahepeal     tuleneb     kuum     õppekavade     juhiseid     süsteem serv     logi andmebaasisüsteem     sundida     spetsiaal-     genereeritav     andmebaasisüsteem baastabel     kitsendused füüsilise     disainiprobleeme     hotellide     põhinevat     entity     realisatsioon     äriit     järjestusreeglistik objekt-relatsiooniline     mitmes     kompositsiooniseose     pgapexi     liikide     võlg mudeli     põhimõiste objektorienteeritud     nii     kasutatava     trigeritel     antimuster vahendid     juurprobleem koodi     kaalutlused muster     andmekirjelduskeel     kitsendus normaliseerimine     erinevat     demokratiseerumine lõppkasutaja     vertikaalne     operaatorid/funktsioonid polyglot     kasutab     lõhn refaktoreerimine     operatsioon equijoin     sql/pgq dokumendi     üksteise     paks     skeem serv     mittefunktsionaalsed     modifitseering     muutmälu andmebaasisüsteem     edition     esitatakse     andmestruktuuri     ärianalüüs     pilv matemaatiline     disainiga     jõud ettvõtte     ühisosa     gql cql     sql relatsioon     kattev     triger trigeri     mustri     migreerumine     salvestusruum tehingutöötluse     eesmärk index     juhitavad     alusel vihje     assertion instead     kirjeldusest     olem     mitmemõõtmelised     kohese     developer     tegevused     jaotustaluvus     platform     lõuend põhiolemitüüp     üritada     koodipunkt utf-     täitmisplaan sisemise     glüüf kodeeritud     veergude     baastabel vaate     lause üldine     arusaadavus relatsioonilise/sql     dubleerimine     dimensioon andmebaasisüsteem     liidripõhine     tagasivaate     põhimõttel     lekkivate     eesmärk     arvutamisel     fixes     sisend-väljund plokk     notatsioonis     andmebaas     video     samuti     andmebaas konteinerandmebaas     kirjutamine     monumentaalne     vahend objekt     logipõhine     aatom     sõltumatus rakendusliides     sqlis     asendamist     kahanevalt     mitmekesine     koondandmed     infosüsteemide     uss     join dokumentidel     viidata     olemasolevaid     määratud     hõlmab     kihtides     rikutakse     metaandmed privaatpilv     mustrite     paarist     tasakaalustatud     ülesehitus vertica     deklaratiivne     normaalkujud     operaatoreid     constraints     prototüüpimine olemitüübid     indeksid     hinnang     liiga     lihtindeks     prototüübis     koostama     organisatsioon hajus     kaartiga     andmekaitse sql     võrk-     klaster imperatiivne     jsonb     isejuhtiv     populaarsus     süsteem siin     tulemusi     logging     kujul     allapuurimine     juurprobleem andmebaasi     võimsuse     olemitüüpide     tüüp tüüp     ühislukk     seetõttu     stiil refaktoreerimine     monoliit     avaliku     detailimine     lahendusena     et     terabait     soovitab     muudetavaid     strateegia andmekontrolli     optimistlik transaktsioon     otsingutingimus andmekirjelduskeel     puu     sql-transaktsioonide     operatsioon andmebaasikeel     andmetes     moonutamine peletus     automaatselt     saritoode     läbivat     alguse     kaitse     dubleerib     kõiges     dialekt tuletatud     version     süsteemne     muutmine andmebaasis     kvaliteet täielikkus     muuta     peaks     option tabel     pakkuma     olevate     ahela     pealkirjade     tüüp päis     võrdlus     koos     sünkroonne     murdskriptimine     sarnane     pilveteenusena     tagamine     mälupuul     alamtüüp     viitavad     tüüp meetod     arendamine     pilv uml     sql identiteedi     rutiini     identiteedi     ähvardab     andmebaas integratsiooni     nimedes     üldotstarbeline     täielikkus     andmebaasis     design-by-contract     protseduur graaf     nurimuster     unikaalne     ennustab     süntaks relatsioonilise/sql     riistvara     vajalikuks     päring ketas     laisk     programmeerimiskeel     üldised     otsimine füüsilise     keerukus     ühtegi     tüüp distinct     sünonüüm oracle     esineb     serializable     vektorkodeeritud     commit     põhiobjekt test     liides     tehis arhitektuuri     taustprotsess     süsteemiga uuesti     mägimurrak     põhjalikkuselt     tehis tehniline     modelleerimiskeel     integreerimine     includes     ilmneda     võmaldab     äriklientide     kohustuslik     reaalne     rakendusliides     ekstreemandmed     systems     turvarikke     kollektsioon     kafka     andmebaasisüsteem rakendus     süsteem oht     hoidmise     metamodelleerimise     andmebaasikeel omaduste     mitmesse     infovajadus andmekäitluskeel     kasutaja isoleeritus     disain andmebaasi     seisundidiagramm crud     aastatega     vaade sql     loomisele     filtri     parandamise     edasiarendamise     refaktoreerimine     tekkimiseni     väljund     hajussüsteem     gql agregaatidel     väärtuseks     ebaõnnestumised     rakendustarkvara     muudab     kokkulepe     organiseeritud     andmetest     hõlmatud     detailvaadete     identifikaatori     teisenduse     allsüsteem pädevusala     päris     tegemaks     eeldus     reeglid     range     katsetamiseks     andmemaht tuletatud     nutistu     virtuaalne     andmeelement     imperatiivne     leidev     null     loogiline     ennetamine plokiahela     autentimine     määrang merge     denormaliseerimine     ainult     paljundamine     töötle     funktsioonil     andmekäitluslaused     salvestusviisi     kirjeldust     korralduse     liiasus teine     andmekeskus     konteinerandmebaas     logivad     juhuslik     täitmisplaan     string_agg     hetkeseisund     muutmine disainitaseme     andmebaasisüsteem andmebaasisüsteem     ajatempli     tasemel trigerid     salvestuspunkt sql-andmebaasi     mitteserialiseeritav     suhtluse     andmetüüp andmebaasioperatsioon     andmeaidad/andmevakad füüsiline     geograafiline     sõlltub     föderatiivne     salvestuspunkt andmebaaside     uuritakse     krüpteerimise     tehnoloogia gnu     printsiip multiväärtuslik     versioon     sql-andmebaasisüsteem dokumentidel     api-liides     alamtüüp meetod     unified     tagamise     andmesiire andmete     liiasus füüsiline     fragmendi     ajarännak     tabel jõudlus     avalduda     ehitamine     teoreem boyce/coddi     skaleerimine case     õppeainetele     pakett sql     võtmeväärtusega     andmebaasikeel andmebaas     kahendotsing     kitsendus tüüp     realiseerimise     vahendaja postgres_fdw     protseduurne     puhul     pgql ajaseeriate     sektsioon     konveiertöö relatsioon     ummistus     juurdepääsu     kaitsmise     andmebaasisüsteem funktsioonil     lihtsa     sisuliselt     hulgaga     parandamine     vahel     current_user     lahtikirjutamine otsing     täitmisplaani     vabatekst     nõuandelukk lukustamine     toimuv     kitsendus sql-domeen     valupõhine     iseteeninduslik     overriding     ametliku     nimetagem     kasustusjuht     tarkvaraga     replikeerimine kontseptuaalne     kirja     algoritmid     tekkivat     vastav     varray     koodigeneraator     agregaat võti-väärtus     triger     kustutamine rutiinid     cluster     seose     skeemid     aktiivsed     koodigeneraatorit     visualiseerimine     gexec     names     oleks     liitvälisvõti     ärimudel segment     pakkumine fail     taandarenenud     kindralite     audit     eeliseid     õiguseid     rakendamise     eranditöötlus protseduurne     mitu-mitu     töötava     sõlm     kasutusmallmudel     lause füüsiline     amet     viimisel     kasutajad reapõhised     multiandmebaasisüsteem     pilv andmebaasisüsteem     pesastatud     sql sql     puu ülesanne     koordineerimine mikroteenus     otsingu     operaator relatsiooniline     proovitarkvara     uuesti     sümptom juurprobleem     teoreem     massiivitüübi     otsesed     standardiseeritud     arendamiseks     sõnumivahetus täielik     tekstide     nägemuses     funktsioonidest     vabastab     allhhanke     toimuvad     jagamise     andmebaasikeel isikuandmete     proovi     salvestusviis tõeväärtustüüp     argument     andmebaasiobjekt õiguse     põhilist     zachmani     lugemisoperaator korteežitüübi     c cap     sool rünne     sql-andmebaasisüsteemide     reataseme     lõpuks     järk iteratsioon     singli     loodud     volitustõend oracle     töötlemine     kontrollfail     käitusaegne     partnerreplikeerimine     kehand alamandmebaas     juurdepääsutee oracle     andmebaasipöördus     tegemata     standardile     prügikastis     suurandmed struktureeritud     sisalduvad     option andmekirjelduskeel     lõhn räpane     lahusus kobareelnõu     skeem predikaat     ekstent     teisesed     liiasuse     ärireeglite     forward     sql omaduste     serverid     ennetab     varuandmebaas andmete     kuigi     lahusus     andmeaita     digitaalne     replikeerimine soe     alles     ettevõtte     puudub     eeltingimus     esitab     mudeli     palju     kombinatsioon     xml-kaugprotseduurikutse     katta     spetsifikatsioon analüüs     töökiirus tsentraalne     andmebaasihaldur     andmevakk     lukustamine logifail     /     tegemine     -aug-     tehniliselt kavandama     kui lähtekoodi     hilisem     kitsendusega     sprint     olnud     andmesiire füüsiline     logimine andmebaasisüsteem     earthdistance     visual     isolation     näiteülesande     transporditakse     kodeeritud     domeeni     tudengite     libreofficebase     laused select     lihtsustatud     teatud     logimine sool     lahendused     molap     kaart     kindla     sõltumatus     andmesoo     hotell     kitsendus tabeli     lahendada lahendamata     salvestusmudel     tüüp andmebaas     ebausaldusväärne     amazon     tehis sotsiaalne     dimensionaalne     vastuvõtuaegade     triger oracle     ajatüüp     omandvara     infosüsteem strateegiline     võimaldada     cassandra     läheb     oracle andmekäitluskeele     halb     indeks kitsenduste     teel postgresql     suurandmed suurandmed     veebipõhine     registreerimine transaktsioon     süsteem gql     väljaanne     committed     sisend-väljund oracle     füüsilise     andmekvaliteet andmebaasisüsteem     sõnastikründe     andmebaasikeel avaliku     serveri     update rutiinid     operaatori     täitmisplaan index     koodigeneraator andmebaasi     konstruktor tüübitud     serverarvuti vertikaalne     piirab     keelelise     serveriprogramm andmebaasisüsteem     operatiivandmete     tabelifunktsioonid     registreeritud     indeks füüsilise     tervenisti     metafoor     omadus     andmemudeli     andmebaasisüsteem omaduste     pääsupiirangud kaksikautentimine     töökiirus andmebaasi     õhinapõhine     muster disainimuster     täiendati     muutuja     selliste andmete     4nk     tekst     rakendus andmebaasisüsteem     magajad     väljalase     disainid     näidet     väide     rutiin protseduur     äravõtmine     gql objekt     register     plokk commons     andmebaasisüsteem võrkmudel     päri-     kasutamist arendaja     naturaalühendamine     seisundiklassifikaator     update     strateegiaid     teenusetõkestus     eksemplar ärivara     võrdlusega     standardis     kirjeldus iteratiivne     genereerimise     koosneb     agregatsiooniseos     süsteem tehniline     tupik     toimuda     millele     pakendaja komponentandmebaasisüsteem     transparent     sorteeritud b-puu     elemendid segment     sql sql-andmebaasisüsteem     esimesel     andmebaas oltp     andmemahtude     sünonüüm postgresql     mittetäielik funktsionaalne     piirang semantiline     otsekorrutis     tekstis     indeksid operatiivandmete     kasutamiseks     salvestatakse     connectivity     varundamine siin     invoker kasutajad     kiirem     lõppkasutaja     rida     haldus     aadressiandmete     veerule     sql-andmebaasisüsteem mitmemõõtmeline     andmetüüp     jõudlus hetktõmmis     sõltuvus     mudel äriarhitektuur     tööplaan repeatable     kuumvarusüsteem üheetapiline     lähtekoodiga rakendus     paralleeltöö     andmemudel autoriõiguse     pöörduda     e-poe     materialiseerimise     c informatsiooni     käivitumisel     indekseeritud     loengu     kitsendus sisemine     hooldamine mudeli     säilitada     väikese     tagasi     salvestamine     esialgse     public     evolutsioneerumine uutele     täpitähed     ekstreemprogrammeerimine     ühiste     püsivus andmekirjelduskeel     operatsioon)     planeerimine     päis b-puu     andmemudel andmebaasi     süntaksianalüsaator     otsuste     andmemuudatus     füüsiliste     ainevaldkonna     mitme     eesmärk deterministlik     analüütiline     mõõdetakse     puuduvad     andmebaas andmekäitluse     lihtsutamine merge     koopia jaosreplikeerimine     hõiva     hoida     migreerumine read     piiramine rutiinid     sorteeritud jõudlus     loete     kimballi     juurutamine     maatriks     graafiline     indeks tabeli     hetktõmmis tagasivaate     tabel sql-andmebaasisüsteem     väidet     orcle     protokoll globaalne     taaskasutamiseks     võrdlemine     käivitamist     andmetöötluskompleks     indeksid siin     vahenditega     avalikud     läbiv     keel tuletatud     partnerluse     (rutiin)     seejärel     system     klassidiagramm põhiobjekti     eraldatud     dekomponeerimine     seisundidiagrammi     elementaarteenusena     kustutamine tabelite     selles     annab     equijoin relatsioonialgebra     avaldis     selgitab     tugev     keel sql     sisaldav     lisaks     mudelist     süsteem pgql     laadimist     sinise     klassifikaatori     modelleerimiskeel füüsiline     vajalik     (olemi-suhte     unifitseeritud     sügavuti     lisalugemine     tarkvaraline plokiahela     muster klient     minimeeri     veerg veerg     päringusüsteemid     heuristiline     päringute     disainipõhimõte     andmebaasiserveris     võlg koodigeneraator     diagrammid     laused siin     anonüümistamine     transaktsioon arvutite     andmevoog     indeksid disaini     süsteemiks     sõnastik     metoodilist     loomine     suudab     rünne acidrain     kollektsioonitüübi     logifail rakendus     andmed serveri     tööplaanid     server homogeene     kontrollib     programmeerimiskeel deklaratiivne     vältimiseks     evolutsioneerumine paindmetoodika     andmebaas andmebaasisüsteem     viidatud     kasvades     tarkvara vertikaalne     kunstlik     kutsuda     spiraalmudel     seisundiklassifikaatori     püsisalvestamine     tüüp tabel     isikuandmed     sql/med     illustreerib     töökiiruse     juurkasutaja     laiendus postgresql     andmebaas veebirakendus     keelekasutuselt     tegevused struktureeritud     lindistus     mudel scrum     harjutada     parim     prototüübi     andmebaas andmevakk     etapp migreerimine     nimekiri     control     prügikoristus     andmevakkades     security     relatsioonilist     lõhn     põhiline     töötlejatelt     funktsionaalne     kontseptuaalmudel     lisavad     transaktsioonanalüüs     reale     suurandmetega     haava-oota     hulgaliselt     pöördprojekteerimist     kiirendada     eksklusiivne     riistvara veerupõhine     töötlemata     skeem sql     arvutamine     iseendaga     koopia     sql kitsendused     algatus     küsimustest     tehnikaülikooli     käsitletakse     lõpumärgend     deklaratiivsete     evolutsioneerimine infosüsteem     teostava     andmebaasiobjektide     otsustab     lähteandmeid     piirang sql-andmebaasisüsteem     riha     security_invoker     kuus     küsib     number     ühiseid     tunne     exists     artefakt     normaalkujul aruande     idempotentne ühendamine     uue     predikaadil     homogeenne     säilitatakse     dollar     strateegiline-     app_user     teel     väite     esimesest     account     hilisemaks     relvars     databas     järjekord     mustrid siin     relvari     literaal     basic     kurssi     kommentaar     plokk andmebaas     pageinspect     dokumenti     isegi     konkurentsjuhtimine     ekool     segastrateegia     keerukamad     häälestamine     ühest     diagrammidel     tehtava     kompilaator     point     artefakt kontrollimatu     loetavad     ressurss elastsuse     arvuti graafidel     turul     tekkimise     rollid isikuandmete     järjekorras partnerreplikeerimine     muudavad     tabelid olemitüübid     funktsioon füüsiline     faas case     ebakorrektse     operatiivjuhtimiseks     sisend/väljund     volitatud     otsustussüsteem     poolt konfliktide     keelde     andmebaasikeelt     järgima     teisendamine     krüptosüsteem     õiguste     täitmisplaan sisemine     peidetud     põlvkonnad     tüüp integer     iseloomustab     käivituskontekst tehniline     soovite     sql-andmebaaside     tööta     haldur väärtus     vastab     hääletamise     loomissamm pädevusala     terviklikkus andmekirjelduskeel     dokumendipõhist     valitud     kustutamise     kontrollida     lähenemine reapõhine     tegevused infosüsteem     andmekaitse     pigem     keerukuse     tingimus     draiveri     tüüp sql-domeen     arhitektuuriline     näitel     transaktsioon     olulistes     nk andmete     relatsioon andmebaasi     sõltuvus funktsionaalne     nimetamise     dokumenditüübi     analüüsisüsteemid     tüüp tüübigeneraator     kehand transaktsioonanalüüs     üldistused     replikeeritud     tehnilist     viimati     rakendatav     vargus     disainilahendust     ühendamine liitindeks     andmed kuum     mudelite     andmeladu     lisamoodul     tõrkesiire replikeerimine     andmebaas objekt-relatsiooniline     analüüsi     valdkonnamudel     pea     vahenduskasutaja     ebaõnnestumine pessimistlik     normaalsus     b-puu     andmebaasikeel andmebaasisüsteem     ristfunktsionaalnelaia     veerg xml-andmebaasisüsteem     tulla     mitmekeelse     pl andmebaasisüsteem     pessimistlik     invoker     pakkumine     auditeerimine     puhtad     etapp     ülevaate     milline     programm open     rutiine operatsioon     pöördustee andmebaasisüsteem     primaarvõti     efektiivset     kõiki     andmebaas;     insert tugevdus     tööruumi     objektidele     tekstitüüpi     kavandamine andmevakk     diagrammilt     ajaloo     veerupõhist     explain     räsiväärtustel     klasterdamine     probleem probleem     predikaadis     viitetüübi     säilitamise     raaltehnoloogia     võiksid     võlg tehniline     kindlustavad     osa-terviku     üritatakse     liides reapõhised     mudeliloomine     omavad     andmebaasisüsteem objekt     andmemuudatuse     operatsioonisüsteem     kohalik-eelkõige     probleem üleminek     objekt-relatsioonvastendus füüsiline     ühisloome     makrot     infosüsteemi     varusüsteem lintmäluseade     parema     register parameeter     saamiseks     rutiine     hästi     süsteemikataloog arendaja     lähtematerjal     järjestus teenus     värskendamine alampäring     õppeainete     baasmuutujate     suund võimalik     sql atribuut     käivitumiseks     hakatakse     praktikumi     andmebaasisüstem kahefaasilise     andmebaasikeel mongodb     lõputöö     primary     kohandatud     lahusus relatsioonilise/sql     andmesiire     veerud     kasutatavus     lihtvõti     süsteem suurandmed     tarkvarakeel andmekäitluskeele     arhitektuurid siin     puutub     põhimõiste kontaktandmed     süntaksilt     süsteem viies     osa järk     erinevate     disainimuster analüüs     konteksti     kasutajad     deanonüümimine     vaatan     trükitehnilised     seos     strateegiline     modeling     lõpeb     võetav     volitustõend sõrmejälg     kontrollimine     seisundimuudatuste     iteratsioon     hierarhilised     prototüüpimise     korduste     hulkade     võltsing     derived     võimaldab     liidetav     võrdlemiseks     optimeerimine siin     asünkroonne tarbija     lainedus postgresql     tarkvarakeel     software     pistikprogramm     ilmnesid     kontrollimine siin     skeemiobjekt     oracles)     plokid andmebaasiobjektide     projektsioon ümbernimetamine     varieeruva     andmebaasid     millega     andmemudel andmemudel     katkestamine     rünne     parandus     laused grant     sisselogimine     dünaamilisemad     arendati     atomaarsus     võtta     normaalkuju veergude/atribuutide     nimetamine     kanaarilinnu     kandidaatvõti baastabel     ühend     nimeta     vajaduseta     lukustamisprotokoll     konservatiivne     evolutsioneerimine rational     komponentidest     metoodika iteratsioon     products     kõrgkoolide     vajab     paralleeltöö andmekäitluskeele     kuuluvad     databases     vaja lugeda     kuhi     objektmudelit     table     dokumendi     teenus     reeglipärasust     vahevara     vastavate     äriarhitektuur infosüsteem     võlg     baastüüp     koordinaator     pakuvad     säilitamiseks     mitteskalaarne     liides infovara     inglise     kataloogi     ülekande     ümberstruktureerimine     süsteemi     pl/sql     läbimise     muutmälus sql     väärtuse     rationali     model     turvarike tugevdus     veerg päringus     värskendab     andmebaasiobjekt minimaalse     infosüsteem     reapõhist     taaskasutamine     tüüp domeen     tupik sql-transaktsioonide     raamistik     algab     andmefail     märgistuskeel     skeem veeru     andmebaasisüsteem konteinerandmebaas     ummik     profileerimine     relvarid     kontrolltöösse     admin     programm veebirakendus     selgitatakse     võimalda     tüüp row     mudeliga     päringutulemuse     funktsioonides     rakendada     fail plokk     harjutamine andmete     tuuakse     objekt-relatsioonvastendus     tüübil     andmebaasisüstem     andmekvaliteet loogiline     lainedus multiandmebaasisüsteem     füüsiline krüptograafiline     arendusmetoodika allsüsteem     otsustuste     osa integer     defineeritud     põhimõisted     kvoorumi-põhine     lause muutmälu     strateegia andmebaasi     graafidel     teisendada     lisades     massiividel     kuumkoht     värskendamise     kiirus     vara andmed     modelleermise     objektid klass     tagasirullimine     laienduse     andmesõnastik     lingitud     enamasti     soft-state     nõuete     lihtsustada     vara     kui tabeli     parendamine     järgi     kvaliteet ligipääsetavus     turvalisus turvarikke     tüüp andmekäitluskeel     parser     eelistatult     pl/pgsql     andmesiire kaheetapiline     anomaalia primaarserveri     server veebirakendus     roll andmebaasisüsteem     infosüsteem pilv     baasrelvar     võimalustega     teisele     domeenimudel     infovara konfidentsiaalsus     (kontseptuaalse/loogilise/füüsilise     süsteemikataloog     sisendit     sidumine     hetktõmmis oracle     infosüsteem relatsiooniline     edasilükatud     kasutajanimi     koondamine     süsteemi-defineeritud rutiinide     millesse     andmebaas hadoop     juurkataloog puhverdatud     meenutada     peate     paar ajaseeriate     veeruperekondadel     kahte     lukk andmebaasi-     trigrammid     pääsema     operaator sql-andmebaasisüsteem     mudel andmebaas     lõhkumata     tüüp oracle     logical     päringud faktitabel     maksumus     asuva     sageduse     ärimudeli     värskendamine tarkvara     faas loogiline     sql füüsilise     andmed integratsiooni     mõõdikud projektsioonid     logi     transpiler ketas     kursor     skoopi     põhimõiste analüüsimuster     konkatenatsiooni     halvendab     taustavärviga     ühe     lisalehe     täidetavuse     individuaalset     käikuandmine kontseptuaalne     olemasolevate     jõudlus kaugprotseduuri     kellaaja     organisatsiooni     viite-atribuut     juhuslikke     minimaalse     andmebaasisüsteem postgresql     andmemudel rakenduste     äriteave     statistika andmebaasi     muudatust     kasutaja     andmesubjekt     avada     kohustuslikkus tehing     äriprotsess     analüüsib     minimaalõiguste     unisys     seisundi     seisuga     muteeruva     +     teemade     ehitamine andmete     rakenduse     süntaktiline     tüüpimine distinct     sõltuvus relatsiooniline     mitmene     andmevaramu     üleliigseks     illustreeriv     seade sihtandmebaas     sisseehitatud     saared cap     relatsioon query     neljas     märk     place     veergudele     replikeerimine andmebaasisüsteem     reaaltüüp     mastaapimine     klient klientarvuti     ülekandmist     hetktõmmis andmebaasisüsteem     keel kasutaja     sõnumivahetus     konkurentsjuhtimine the     hetktõmmis informatsiooni     autor     lõppeda     ülesehitust     jagamine shared     kahendpuu     moonutatud     leida     lähtekoodi     teenus klient-server     killustuse     andmekirjelduskeele     tekkinud     avastada     salvestatud     päring     paber isikuandmete     eesmärgid     mudeliprofiil     normaalkujul     koormatud     väärtus kehand     katkematu     installeerimisel     väärtustele     kogemuse     komponent     terviklikkuse     fagini     eksabait     realiseerib     nendes     petabaidid andmevakk     projektsiooni     check     indeks valikuline     tarkvaras     lahendus     hõivamine     välisel     teate     käsitlusel     esitada     allsüsteem rakendamine     vajadust     liidriga     jäme     kontrollkitsendus     variatsioon     seisukohalt     tähendavad     riiv     haavatavus transaktsioon     võimekusele     alamandmebaas     liiasus relatsioonilise/sql     ligipääs     kasutajana     skeem andmeait     konsistentsus     teadma     protokoll kahefaasilise     elimineerimise     kattuv     järk arendusmetoodika     süsteemiõigus     hoidmiseks     jagab     kaheksa     väärtused     protseduur     arvutamise     antimustreid     nõuandelukk andmemuudatuste     visiooni     andmemudel     kommentaaridega     väiksema     ülelaadimine     andmeelement sql-andmebaasi     protseduur unique     generate_series     registrid;     tootmise     suund põhiobjekt     üksikud     liitindeksi     ajakarbi     rutiin mittevõimalik     suhe     pühendatud     disain loogilise     rahuldada     videod     lukustamine arendaja     fakt     eksperimente     litsents commons     operatsioon klient     uneuuringute     ketas plokk     anomaalia mitme     sündmusvaade     concepts     sobib     server replikeerimine     lause andmed     hetktõmmis rakendus     raamatupidamise     ennetamine triger     osalised     välises     avaldis sql     funktsioon väljundparameeter     turvapoliitika     saaga     puuduvate     asukoht keskne     kõigil     lähtekoodiga     funktsionaalsus     argumendid     konstruktori     kommutatiivne tuletatud     lahtikirjutamine     mõtteid     kitsendus andmebaasi     piisav     paketi     tehniline füüsiline     r-väärtus     lipuke     liidese     agregaat sql     hoolima     üliõpilasorganisatsiooni     mestimine     üldistusseos     reverse     saaks     andmebaas oo     programmeerimiskeel rutiin     avaldis relatsiooniline     sõltuvus kaasav     eksemplaridel     mudel infosüsteem     mudel     mapreduce sektsioonid     duplikaatne     üleviimine     mitte     juhtudel     piiravaimad     tellimuste     läbi     budget     tabeleid     juurprobleem juurprobleem     liides andmekandja     1nk     reapõhised     rakenduses     tabelid dokument     algatamine     võlg andmebaasi     dimensioonitabel     töötajate     kirjeldatud     serverarvutite     mittejärjestikuline     süstimine     logimine veebirakendus     andmebaas dimensioonide     otsused     kuldandmed     erisus sql     kinnitamise     reoptimeerimine     bloob     märgend     peaaegu     asjadele     eksemplarile     katkiste     andmemudel rakenduse     komplekt     jagada     juhend     ühildamatus     refaktoreerimine järjekindlusetus     püsikomaarvudega     kasutavaid     erinevusi     väärtusesse     käesolev     lugemisoperaator     kitsendus tabel     realiseerivaid     samaaegseid     nõustamise     access     väljapakutud     projekteerimine     salvestusruum sisemise     maailmapildi     zettabait     (andmete     automatiseerida     reguleerib     muutmine jõudlus     turvalisus andmed     juhtimisotsused etl     viimane     denormaliseerimine sql     klikivoo     kirjeldatakse     varundamine acidrain     tilkumine kaugsäilitus     parameetrid     kaudsed     reeglitele     vahetus tõeliselt     tõuseb     mõningatest     sorteerimise     segmendi     reegel süsteemi     tõlgib     robot     andmemudel võrkmudel     kolmevalentne     otsustussüsteemid andmevakk     oleva     nimeruum     realiseerub     silumisel     kogumitel     loomissamm arhitektuur     klient serverarvuti     temporaalsete     pidasin     lubab     tavalise     võrdsuse     vajalike     süsteem multiväärtuslik     andmesaatkond     kokkuvõttefunktsioon     süsteem utiliit     välisvõti     tüüp mitteskalaarne     päringupuu     tarkvara puhverdatud     omadus andmekvaliteedi     mitteföderatiivne     petabait     indeks-organiseeritud     metaandmed     andmebaas etl     esitamiseks     disain füüsilise     kasuataja-defineeritud     haldamiseks     tabeliruum     konstrueeritud     graafilises     tüüp operaator     skeemimuudatuste     toimida     hooletus andmete     süsteem dokumentidel     tabelid/     kasutata     graafilise     employee     raamatud     mida     disain kontseptuaalne     taakvara     pakkuda     andmebaas andmebaas     postgresql konstrueeritud     kiirprogrammeerimine     kasutajaliideste     lause andmebaasisüsteem     eksport/import     välistav     koostab     tekitanud     sql andmebaas     veergu     pilv vaba     gigabait     korteežitüüp korteežitüübi     klikivoog suurandmed     tüüp sql     vacuum     arendajate     using     kaasevolutsioon vesiagiilsus     pealetuleku     andmeleke     haavatavus     arvestab     disainimuster muster     trimmis     telemeetria postgresql     kiirprogrammeerimise     operatsioon sisend/     erinevatel     läbiviimiseks     räpane     veerud sql-andmebaasi     relvar sql     ea_mall     andmebaasisüsteem juurkataloog     andmemudel tõeliselt     vahendi     geodeetiline     release     klastrisse     täita     töötlemisel     kood     pääsumaatriks     ühendamise     hallata     kasutati     registreerimisest     äriteabetarkvara     parameeter oo     source     süsteem lähtekood     andmebaasimootor     väljastatavate     transaktsioon jagatud     varuandmebaas varukoopia     andmebaasisüsteemides     ankurmodelleerimine     description     süsteem andmebaasisüsteem     koopia liigub     etapp/     juhtuda     rühmitamine     tundlikud     andmeait andmeaitade     registreerimine     põhiobjektid     vastavuse     tipp graafidel     algoritm föderatiivne     volitustõend peletus     dekompositsiooni     mikroteenuste     klausli     funktsioonide     rakenduvad     andmebaasirakendustele     tehingute     muuhulgas     esitusviis tüüp     tuleb     kontrollpunkt     kontrolliks     persistence     klassidiagramm     jõurünne     ressursikirjeldusraamistik     juhitud     read isejuhtiv     jagamine projektsioon     skaleeritavus     pärimine     praktika     ressursi-indikaator     puul     põhjalik     paber     ülevaade     konfidentsiaalsus     nõrgad     operatsioon merge     mapreduce andmeait     kirjeldamiseks     arvutüüp     kasutatavuse     laiaveeruline     tükeldamise     ankurmodelleerimine veerupõhine     magnetlint käideldavus     veebiserver klient-server     kahendfail     muutuja parameeter     koondandmed andmete     otsimiseks     väärtus     optimeerimine semantiline     varundamine/     alampäring     andmed füüsiline     nimi tabel     andmejärv andmebaasisüsteem     isikunimede     kahekihiline     varukoopia käideldavus     rünne andmebaasisüsteem     meetodit     tulemid     partnerluses     andmemudel hierarhiline     vöötimine     arendusprotsess     arhitektuur sisemine     andmebaasikeel andmed     muudatus     selles siin     lihtne     tüüpe     alusel andmebaasisüsteem     puhvrist     eranditöötlus     süstimise     tulnud     naabri     meelde     valige     moonutamine     üritab     arendajatel     raskemaks     andmejärv olap     pöörd-     pärandandmebaas kuumvarusüsteem     õnnestub     mudel sql-andmebaasi     oldsql     sõnastikrünne hirmvara     skeemitu     atribuudid     ingliskeelne     kasutamist     muudatuste     andmebaasisüsteem orm     kuuenda     informaatika     varukoopia konverteerimis-     veerg     lõhn antimuster     relatisooniline     tahtlik tehniline     lõhn mudel     ärireeglit     muutmise     poole     tasemel andmebaasisüsteem     reegleid     disainimustrit     andmebaasikeel alamtüüp     andmebaasisüsteem tõeliselt     analüüsimuster     eneseanalüüsi     keel relatsiooniline     mudel sql/relatsioonilise     veebiteenus register     tasakaalustatud maksumuspõhine     tabel sql     keerukus paindmetoodika     sõltuv     reguleerimise     tasemel relatsioonilise/sql     lugemisoperaator kitsendus     kiskjalikkust     soovitada     seadus     parandab     supports     veebiliides     poolvahe     semantiline     registreerimiseks     onlain     raksendab     struktuuri     3nk     tüüp jälgi     märk märgistik     lisavõimalused     vesiagiilsus     plokkides/failides indeksid     peale     elemendid pilveteenusena     hulgad     andmemudel ef     veeruperekondade     faktitabel andmeait     mudel loogilise     normaliseerimine     kõrgveemärk     muster äriarhitektuur     kriis erp     täitmiseks     hoolitseb     detailsus     lähima     (failide)     lepingutest     suurobjekt     tähistusi     süsteem     operatsioon microsoft     lõputööst     kasutusjuhud case     results     arengusuunad     vajaduse     kuristiku     klient-server     nõutud     surnud     käikuandmine andmebaasi     varukoopia     tihe     peegeldab     osapool muster     rünnak mitteserialiseeritav     procedure     puuduste     koondandmete     teisendusreeglid andmebaasi     leping funktsioon     tüüpimine     hajus heterogeenne     baasil     triger protseduur     licenses     teostada     kasutusele     disain detailanalüüs     andmesaatkond andmebaas     eraldi     serverarvuti horisontaalne     skeem redis     määratakse     andmebaasisüsteem sql-andmebaasisüsteem     seisukohti     tabeliruum mäluruum     iteratsioon infosüsteem     sql-keeles     lühike     mudel register     mõjutama     pildid     olemi     märgistik iso     supervõti tabel     andmebaasisüsteem privaatne     creating     kontekstkommutatsioon veerupõhine     täitmine andmemuudatus     sõne     ajatempel     arendaja     dokumendipõhise     ametlik     koopia conway     andmebaas turvameede     olukorra     skeemitud     relatsioon relatsiooniline     mitmeid     relational     kirjutatakse     töödeldud     normaalkuju esimene     tulevaid     kinnitatakse     ilmutatud     muudatuse     assertion     terviklik     räsifunktsiooni     nvarchar     õigus vähenda     rutiinides     intelligentne     andmeaitade     riistvara brin     stiil etapp     suhtes     paralleelne     looja     liides nõrkus     veebiteenuste     hotelli     tõrkesiire     valdavalt     andmebaasisüsteem disain     nimekirjal     query     võti-väärtus     erineva     baastüübil     äriloogika     sisetüüp     muutmälust     lisada     option revoke     loomissamm andmebaasi     kirjeldus     alamandmebaas andmefail     deployment     hajussüsteem dblink     lubatud     võttes     salvestus     lause maksumuspõhine     teoreetilises     eesti     jagatud     andmebaasikeel sql/pgq     andmed klientarvuti     kustutab     veebiliidese     paremini     andmemudel andmebaasikeel     koordineerimine mikroteenuse     stiil iteratiivne     pakett avalik     agregaatidel     programmeerimiskeel kasutaja-defineeritud     geograafiliste     kirjutab     kokkusobimatus     tüüpiline     nimetatud     süsteeme     otsing     tüüp ref     d sql     transaktsioonid sql-andmebaasisüsteem     silotornid logipõhine     generaatorite     arenduse     ärilised     ümbernimetamine     primaarvõtme     käivitab     mittedeterministlik     arenduskeskkond     disainitaseme     funktsioon parameeter     taastamise     räsitabel     lõuend     5nk     ülesehitus     süsteem tabelite/relvaride     seisundidiagramm strateegiline     läbivate     dokument     kasutatakse     antimuster tehniline     navigeerimise     andmevakk etl     kolmik nosql     andmebaas oracle     lihtsutamine index-skip     mitmest     põhiobjekitde     hajustransaktsioon     materialiseerimine     jõudlus jõudlus     reegli     kasvavalt     normaliseerituse     kavandamine tarkvarasüsteem     relvar     andmebaasiobjekt andmekontrolli     rakendusliides andmebaasisüsteem     riiklik     plokk oracle     väärtused alamtüüp     päringus     lõimitud     etapp andmebaasi     kohandatav koodi     sünonüüm     kaudu     lausendite     sektsioonideks     optimistlik     andmevood     sõltuvad     sql/pgq dokumentidel     muster osapool     nõuab     operatsioon andmekäitluskeele     algusmärgend     probleem oracle     relatsioon     errata     kirjutama     autonoomne     võlga     tüüpi     rollid andmete     sessioon     tehis     omadus)     timestamp     seats     muutmälus     reeglipõhine     andmebaas hajus     suure     evolutsioneerumine siire     näiteks     esitusviisiga     staatiline esimesed     sql neoj     determinant ortogonaalse     transaktsioone     näidatud     muster sql     analüütiliste     internet     kehand pl/sql     ühik     objektiõigus     makro andmete     genereerimine     indeks relatsioonialgebra     laused koopia     aeglasem     mäluruum     multiväärtuslik     kontroll analüüsi     nõudmised     tarkvarakeel jagamine     erandid     tõstutundetutega     surrogaatvõtmete     ühekordselt     autonoomia     viitade     värskendamine mikroteenuse     strateegia revoke     tootamine     jõustamise     üldmäärus     loomissamm põhiolemitüüp     lennuliinide     teine     andmebaas operatiivandmete     andmesiire andmesiire     andmebaas seadus     replikeerimise     videote     kategooria     andmebaasides     kirje     klaster dokument     andmebaasiobjekt roll     platvorm iteratsioon     värskendatud     konkreetselt     tagasipööramine     andmekirjelduslaused     vahemiku     nõustussüsteemid     mälus klass     päringut     vihje andmebaasisüsteem     töötleb     clean     tervet     andmekirjelduskeel     probleem     pearaamat andmebaasisüsteem     graaf     muster arhitektuuri     andmemudel deklaratiivsus     kasutaja-defineeritud relatsioon     pädevusalad     acidrain     (uml)     projekteerimine kitsendused     pilvetöötlus     volitustõend sõlmede     pl lukustamine     indeksid tabelite     vabastamine     graaf cassandra     registrid     skaleerimine     estimate     nimega     plokk     server plokiahela     tehnika optimistlik     avalik     kasutada     puuduv     pärit     nägemusest     rahasummade     tähtskeem     sageli     allsüsteemi     versioon objekt-relatsioonvastendus     objekti-rolli     omistamise     kasutusmall     formuleeritud     andmekirjelduse     velocity struktureeritud     päring kaugprotseduuri     andmebaas/rakendus     taaskasutatav     relvar hulgateoreetiline     sql nosql     privaatpilv     salvestamiskes     modelleerimiskeel optimeerimismoodul     fail vaba     põhinevaks     arendusmetoodika konstrueerimine     andmebaasikeel kolmas     projekteerimisega     regulaarselt     mudelid     operaator tutorial     isikuandmed räsiväärtused     andmemuudatus with     lugemisoperatsioon partnerreplikeerimine     isikuandmete     paikneda     faas hajus     ettevalmistusala baastabelid     rekursiivne     hõbekuul     sorteeritud     nimetu     parool turvameede     halba     andmeobjektid     skeem vaade     liiasus andmebaasi     lause vaated     create     artefakt räpane     muutmälu muutmälu     erinevuste     tabelite/     teisene     workspace     andmemudel serveri     tehised     elemendid oracle     programm     peatükist     plaanur     lateral     lisandunud     statistika füüsiline     kild     näidisprojekt     andmekäitluskeel andmekirjelduskeel     arendusmetoodikate     tähtskeem andmeait     juttu     kõike     osutub     sõltu     osaks     mõeldud     projekt funktsionaalne     logitava     operatsioon arendaja     versioonid lukkude     lugemisoperatsioonid koopia     sisendandmeid     indeks-klasterdatud     põhimõiste     arendajad     hajussüsteem komponentandmebaasisüsteem     tagada     kirjandusmuuseumi     kodeering kodeeritud     abitabel     ajutised     serv nql     reapõhine     ühtlane     strateegia relatsioonilise/sql     operatsioon hulgateoreetiline     kõnekujund     loendustüüp     kirjeldada     eelnevalt     imperatiivne tulpdiagramm     võlg artefakt     hübriid     protsessivaade     komponentandmebaasisüsteem multiandmebaasisüsteem     äriprotsessi     loeng     sõnade     standardi     siirde     manipuleerimisoskus     andmebaasisüsteem lukustamine     programmeerimine     mitut     välisvõtmed     väljalase infosüsteem     saada     process     hetktõmmis postgresql     klassidiagramm disain     sümptom mudel     abiks     arvude     kujule     tabelis     kattuvad     teenustepõhine     väljapikkuse     salvestus andmeaitade     vabalt     kehand füüsiline     kolmik suurandmed     näite     operaator oracle     json kirjutamise     loomissamm teenus     failide     linkimine     indeksite     pakett baastabel     oracle     viiakse     andmebaasisüsteemid     andmebaasisüsteem andmebaasikeel     strateegilise     pakktöötlus     kitsendused     aknapõhine     avastamine     andmebaas triger     eesmärk ülesanne     tulemusena     tõene     ajalugu     pilv hetktõmmis     keel histogramm     varem     andmebaasisüsteem array     kantakse     võrdsus objektid     isolatsioonitase acidrain     restrict     otsene     series     impordi     mini-andmevaramu     definer     sisaldada     koreograafia killustatud     ebaõnnestunud     sql tüübikonstruktor     automatiseerib     kobar elastsuse     salvestusruum tüüpide     first     korteež     lähe     loomaks     süsteemiga     kindlasti     masinõpe reaalaja     platvorm     värviga     keskkond     tööplaan tagasivaate     sihiks     täiendatud     between     väärtus sql-andmebaasisüsteem     vaade oracle     roll kaitse     saavutamise     tehing     kasutamisel     lülituskilp     loogikaoperaator     muutmiseks     transaktsioonid     kasutatud     eraldiseiseiv     lausete     järjestus     killustamine     operaator muutujale     kettal     faas konsensuse     sidemeklass     muutmine     disainimustrid     tarkvara normaliseerituse     lukkude     andmebaasikeel distinct     kirjelda     põhiobjekt     järk etapp     samaks     parameeter skalaarne     sql andmekirjelduskeel     kolmefaasilise     avatud     õigus andmekontrolli     salvestamisel     sõltuvus rutiin     sparql graph     ülejäänud     turvapoliitika süsteemi-defineeritud     poolne     räsiveerg     agiilne     function     veebipõhiste     nimekonflikt     omavahel     maskeerimine     klassidiagramm rakenduse     puudumist     muudetavaks     tabelifunktsioon;     võite     kasutusjuhtude     hetktõmmised bitmap     kogumine     andmetüübi     kirjelduskeel     litsents kõik-ühes     pärandsüsteemide     võimalike     stereotüüp     andmebaasisüsteem loogiline     transaktsioon tõeliselt     liittüüp     parandusi     pakkumiste     ebaühtlane     trigerid jaosreplikeerimine     tüübikonstruktor tüübikonstruktor     rünnak avalik     konstruktor struktureeritud     jälgimine     objektorienteeritud     operaator     skeem graafi     süsteemiarenduse     ülikooli     updated     pilv paber     ringi     liides allsüsteem     laused andmete     säilitamist     andmebaasisüsteem sql     probleemid     fragment hajus     andmekäitluskeel veerg     serv graafidel     teisendusreeglid kontseptuaalne     tagamine siin     ülesannete     krüpteerimine     formaalne     valikut     (oracle)     juhtimise     muutuv     üldisi     meede     koostamisel     töötlemine heterogeenne     väärtus sql     jätkuvus     jõudlus tabeliruum     puhvrite     justkui     teenus rakendamine     allow     integreeritud     sql-andmebaasisüsteem andmeaitade     kasutusvaldkond graafidel     arendus andmebaas     transaktsioon kolmefaasilise     operatsioon andmekäitluskeel     sellist     foneetiline     isikuandmed isikuandmete     teabe     massiivide     laused objekt     skeem orm     täpsus     andmed veebirakendus     siin-arhitektuur andmevakk     aknakujunduse     eksemplar rollback/     andmeait     elutsükkel operatsiooni     indeksil     lausend     näide     sql-süstimine testandmebaas     andmekaevandamine andmete     ankurmodelleerimise     õigus sql     keel märk     dokumendist     tabel     strateegiad     piirangud     kokkukuuluvus     ennast     example     tehnoloogia     index-skip     parameeter teenus     kontseptuaalsel     lause merge     käsitleta     tipp     paindmetoodika evolutsioneerumine     põhiolemitüübid     turvateadlikus andmebaasisüsteem     tänav     ühetaoline     kobar horisontaalne     ümberlülitusvorm     undo/     talletatud     lõpus serialiseeritav     hotel     realiseerivad     kontrollimatu     ühendtüüp     ajamasin     puhastamine     sõltumatus kontseptuaalne     veebi-     ainult     lahendus muster     toimuma     klassifikaatorid andmed     iteratsioon liidetav     andmetüüp postgresql     laaditabel     liides meetod     objects     hajus sündmuste     predikaatide     maailma     käivitusparameetrite     salvestusruumi     kinnitamata     andmelaod     võrdlus siin     problems     mudeliteisendused     lukustamine andmebaas     valideerib     juhendi     omadus skeem     kitsendus sql     vastuvõtmist     onlain-analüüs     käivitusmaksumus     tühi     identifikaator     objektide     vaikimisi     kasutuse     rüsinameister     põhilised     mägimurrak andmeaitade     tüüp rutiin     kvaliteet     triger transaktsioonanalüüs     domeen     naturaalne     kannab     tavaliselt     turvaauk tõkestus     aadressiandmete     registreerida     andmebaasisüstem andmeaitade     eeskätt     kitsendus with     skeem vaate     ülesehituselt     järjekorrast     leping parameeter     etapis     ümberdefineerimine     lokaalne     truncate     otsimist     ristkorrutis     paralleelprotsessid     sõltuvus tabelite/relvaride     kriis     viimiseks     skeem     kus     muutuja relatsioon     allikast     vaated     etteantud     süsteem võti-väärtus     ristskriptimine     eelised     lumehelbeskeem     kõikide     multiversioon-konkurentsjuhtimine     supervõti     mitteföderatiivses     tehnoloogiatega     omadustega     intress tehniline     optimeerimine loogiline     laiendus     prototüüp     unustatud     laadimiseks     samaaegne     nimi rida     vesivoodi     diagrammi     vaba     tehniline     kitsendus triger     operatsioon operatsioon     ehitamise     leidmiseks     trigrereid     kahevalentne     konstrueerimise     kasutatavad     atribuudiga     sotsiaalne     oht andmebaasisüsteem     teatevahetus     loobumise     soovitud     agregaat andmebaasisüsteem     operatsioon tarkvarasüsteem     piirang     kõrgtaseme     draiver     võimekusega     objektid objektorienteeritud     mustreid     holap     disain /     teenus disain     võlg definition     tarkvara vaba     vahetus paxose     domeenide     sekundis     edasi     sorteerimine     väle     tiražeerimine     määrata     sündmusvoo     avaldub     graaf graaf     struktuuriga     andmebaas vahendaja     kauboi     hierarhiliste     kirjelduse     reegel andmebaasisüsteem     kitsendused üleminek     lühikokkuvõte     synnestvedt     bitmap-ühendamise     onlain-tehingutöötlus     terviklikkus     lõppkasutajate     muutunud     snapshot     hajussüsteem oracle     metaphone     xml     tulemüür andmebaasisüsteem     andmebaasisüsteemide     esmane     infosüsteem uml     mitmekesiste     bakalaueusetöö     võiks     operaator objekt-relatsiooniline     pl tabel     sõltuvused     relatsioonalgebra     huvides     normaalkuju organisatsioon     illegaalsed     disainimisel     tingida     vahetulemus     toode     xpath     interpreteerimine lause     arvutada     tavaühendamine     andmebaasisüsteem klientprogramm     taastamine     nuputamisülesannete     atomaarne     mõnede     litsents oracle     tüübi     objekt objekt     lisandus     kadudeta     tulenevalt     ajaloolised     dokumenteerimine     igale     reegel     kapseldamine     andmebaas lukustamine     hstore     kodeerimiseta     päis relatsiooni     diagram     best-estonia     tähestik eesti     normaalkuju relatsioonilise/sql     operatsioon identiteedi     geomeetrilised     nõuandelukk     promotion     apexis     uncommitted     muutmisest     kavandatakse     reserveeritud     seosetüüpide     skoop     abstraktsioon     veerupõhisel     deklareerimine     eemaldamine     suhtlevad     dialekt     lõhnade     andmebaas indeks-organiseeritud     anonüümimine     ühendamissõltuvus nk     nullist     moonutamine õiguste     omadus täpsus     andmemudel rida     tabel vaade     negatiivse     neljavalentne     vari-it     protseduur füüsilise     ligipääsetavuse     ennetavalt     sekundaarne     jõudlus     moodustavad     seadus rollback/     parameeter     protsess integratsiooni     sql-domeen     andmebaas sündmuste     geneetilised     importida     võrdlusreeglistik     kogum     selgitada     regulaaravaldis     tabeli     sql-tabeli/relvari     järjepidevus tehingutöötluse     sõelumine     hetktõmmis komponent     pgapex     pakett programmeerimiskeel     nosql     pruugi     sissejuhatus     külgnevusnimistu     dokumendiobjektide     sisemise     andmebaas järjestatud     andmekandja nõrkus     database     otseselt     märgistik unicode     sõltumatus süsteemikataloog     klasterdatud     sisendi     fragment     arhitektuur crud     rakendamist     printsiip õppeinfosüsteem     andmebaasioeratsioonide     andmebaasisüsteem muutuja     kompenseerivate     allsüsteemidest kontseptuaalne     loogilise     nende     leping oracle*case     suund parameeter     järjepidevus     teisendus andmevakk     atribuudid tüüp     laiendamine     mikroteenus integratsiooni     makro     põhineda     tüübiks     peavad     võrkmudel hierarhiline     kolme     kasutajaliidese     klassifikaator     räsiväärtused teadmuslik     artifacts     järgimine     tabeliruum tagasivaate     tõstmine     rollback     sql-andmebaasisüsteem     server sql/med     ennik     kaupa     rakendamisest     iteratiivne     keskprotsessor     tähestike     operatsioon projektsioon     andmebaasipõhise     keskkond andmed     standard konfliktide     registrisse     vahendeid     unaarne     poliitika turvarike     kliendile     magistritöö     kasutav     käiva     liiasus     andmestruktuuride     rakendamine     fantoomkirje     toimimismudel     struktureerimata     süsteem integratsiooni     varundamine/taastamine kanaarilinnu     utf- inimkeel     kandidaatvõti     atribuudi     paralleeltöö andmeaitade     mitu-mitmele     primaarvõtmest     realiseeriti     leiab     näiteprojekt     matemaatiliseks     kontroll andmekirjelduskeel     jõustamisele     tabel oracle     dimensioonid     hetktõmmised jõudlus     tagastav     language     allsüsteem andmebaas     enne     2nk     logifail     trügimine     glüüf     objekt-relatsioonilisi     proceedings     antakse     transaktsiooni     oht andmemuudatuste     assotsiatiivsuse     keskmise     erijuhus     keskne     jõudlus rutiinid     värkvõrk     juhitav     süsteem andmebaasi     tööplaan mitteserialiseeritav     ettevalmistuspiirkond     tabelisse     klaster     läbipaistev     probleemi     polya     üleõlapiilumine     latin     mudelisse     etapp/faas     tõstatatud     meetmed sql     universaalaeg     üldistus     schedule     sellest     haldus siin     kui     kvaliteetsete     lause analüüsi     analyze     ülemineku     ajaperioodi     loomulikus     koordineerida     tekstitüüp sql     evitusskeemi     tulemustest     muster nosql     operatsioon andmetele     server bsd     bitmap     ajaseeriate     litsents omanduslik     mõnikord     puhas     objektivaade objekt-relatsiooniline     tarkvarakeel protseduur     saab     versioonid autonoomne     transformation     õigus     optimeerimine programmeerimiskeel     räsimine     muutmälu loogiline     muutuja sql-andmebaasisüsteem     kasutaja kasutaja     strateegia loogiline     kasutatavate     ketaste     operaatorid     juurdepääsutee vertikaalne     andmebaas hübriidpilv     tutvumise     veebiteenus     koopia hajus     kaudu select     asuda     operatsioon pesastamine     fsync     kirjutamist     omadus andmebaas     tüübikonstruktor     rakenduskeel     päringutöötlus     kõigepealt     riimuv     kodeeri     office     andmemuudatused     pilv soe     puhverdatud     prototüüpimine     hoitakse     konstrueerimine     mudel koodigeneraator     submission     genereerimiseks     vähese     sisalda     andmemudel hajus     operatsioon loogilise     rules     development     tüüp konstrueeritud     tarkvarakeel hulgateoreetiline     skalaarne     silotornid     klahvikuulaja     rünne tehniline     arvestus     tehis tahtlik     graafikaprotsessoreid     operaator sql     täidetakse     millised     lause optimeerimismoodul     piirang sql     vihje     andmebaasiobjekt     kasutajatel     oo     mineviku     kavandamine kogukonnapilv     alampäringus     postgres     täitmisplaan andmebaasisüsteem     lause andmekaitse     dokument agregaat     apache     operatsioonid     alusel andmebaas     viidad     võimalustest     daitch-mokotoff     klass     magistriõppe     eestikeelsete     pärib     andmebaasikeel objektsüsteem     sisend-väljund     tekkimine baastabel     keel rutiinide     indeks vaade     orsterwalderi     tabelid/relvarid     tehnoloogia vaba     veebilehitseja andmebaasisüsteem     möödunud     juures     keel deterministlik     kaasa     andmekvaliteet     kerckhoffsi     märgistik glüüf     klassidiagrammi     andmemuudatus triger     ärimudel plokk     erijuht     välise     andmebaasisüsteem hajus     summa     bcnk     kadestamine     tarkvarasse     mitteavalik     meetodid sql     võtmekandidaat     lähemalt     kontekstkommutatsioon indeksid     piiritletud     eeldab     mikroteenuse     seadus sql     skaleerimine skaleerimine     suvapöördusmälu     andmebaasioperatsioonid     puutumatus eesti     indeksid faktitabel     sisevaade     relatsiooniliselt     volume robot     vältida     partnerlus     andmebaasilt     kontseptuaalne     turvaauk     programm andmebaasi     sündmuste     juhitav refaktoreerimine     keel     sql-andmebaasisüsteem postgresql     moodul pakett     olekudiagramm     teisendusele     lähtekood tehniline     ettekanne     vaadete     mudel graafipõhine     parooli     võlg infosüsteem     tuum     närvivõrk     plokivahemike     eelistest     predikaate     trügimine andmebaaside     määrab     state     märk utf-     tabel drop     deklaratiivne veerg     method     analüüs nested     projekteeritud     manageri     läbiskaneerimine     tõeline     distsipliin andmebaasi     täies     asukoht hajus     salvestusruum     kasutusjuhud     replikeerimine andmesiire     tulemüür     sellise     otsustamise     ülekanduv sql/relatsioonilise     pgcrypto     andmebaasisüsteeme     andmemudel sql-andmebaasisüsteem     andmebaasirakendus     tööplaan konfliktipõhine     keerukus vari-it     terviksüsteem paindmetoodika     viiteterviklikkus     väljundiks     täpsustamine     muudetamatus     programmeerimine andmebaasisüsteem     surrogaatvõti deklaratiivne     suurendama     kasutava     logimine     koodi     täidab     platvorm andmebaasi     andmemudel plokid     muutmine sql     tabelites     näidiprojekti     konfiguratsiooni     põhine     topelt-metaphone     kauba     täidetus     funktsioonidele     olema     kontroll     statements     programmiliides     lihtsustamine     mudel siin     lepingud     partitioning andmeaitade     võrdlusena     lahususe     atribuutide     x-tee     samaaegset     baasrelvar andmekäitluse     edukaks     eventual     generatsiooni     tüübid     tulenevaid     isolatsioonitase transaktsioon     volitamine     kaugus     hajus     sobramine     põhinev     osade     viitab     üldpõhimõtted     struktureeritud     teadmiste     autonoomne mitteföderatiivne     isikute     paljastada     modelleerimiskeel sql     tähendab     terviklus     eest     protokoll     tüübigeneraator selektor     visuaalse     disainist     andmebaasihalduse     andmebaas siin     andmed imperatiivsus     skriptid skriptid     lipik     järjestikulisi     operatsioon sql     vastata     testandmebaase     andmekäitluskeele     vajadusega     pilvraalindus     definitsioon     hetktõmmis kitsenduste     elemendid rollback/     kohustuslikud     sisend     reserveerimine     olekumasinaskeem     klausel     panga     arendusmetoodika andmebaasi     järjekindlus     päis     ettevalmistamise     projektsioon andmeait     lahendada     käideldavus     indeks bitmap     vaateid     kvaliteet andmete     paigutatud     tühistring     tüüpiliselt     poliitika     andmekäitlusoperatsioonide     andmebaas parool     tüüp sql-andmebaasisüsteem     lause select     notatsiooni     käsitsi     laienduses     algatada     maskimine     saavad     tüübikonstruktor postgresql     koheselt     leheküljed     skeemis     operatsioon spetsiaal-     põhjal select     teenus iso     protseduurses     normaliseerimine sql/relatsioonilise     veerus     topoloogia     tõeliselt     logi primaarserver     operaator atribuut     mudeleid     koopia organisatsioon     välisvõtmetega     valmib     mittetäielik     operatsioon lause     p tarbija     süsteemiaanlüüsi     kaevandamine     operatsioonist     põhiolemitüübi     kitsendusi     puudutab     elutsüklit     array     tootejuht     erinevates     füüsilisel     siseskeem     aitama     haldamine sotsiaalne     dimensioon     turvaline     värske     eesmärgiks     isolatsioonitase ebaõnnestumine     baastabel select     normaliseerimata     veebirakenduse     räsiväärtus     masinõpe veerupõhine     erinevas     kõvaketas     valib     suurem     saavutada     korrastatud     pannakse     heathi     andmebaasile     inmoni     tehtud     õppeaines     teemaks     seosed     standard nosql     leitud     olla     kettalt     tähenduseta     üldine     massiiv     lepingud andmete     dimensioonide     näidisprojekti     analüüs sql-andmebaasi     märkide     klient     virk     pesade     ketastel     deklaratiivselt     mitmevaateline     tõdeda     soodustavad     allikas     tabelid nosql     liidu     trilemma logipõhine     hoiab     õpingukavade     kitsendus üldine     mongodb     sisulise     asünkroonne ei     kahjuks     välistamise     hajus replikeerimine     edasiarendus     leidvate     kaitsev     tegevusdiagrammina     panna     idempotentsuse     baastabel postgresql     valdkonnapõhine     etappide     dekomponeerimine nk     coordinated     tüüp multiset     koosneda     refaktoreerimine refaktoreerimine     kogukonnapilv     paindmetoodika semantiline     korduvad     andmemudel loomissamm     lahendamine andmemuudatus     reaalselt     viittüüp     aluseks     andmebaas andmete     libreoffice     kasutaja-defineeritud sisendparameeter     pääsupiirangud     disain indeks     ärianalüütika     salvestuspunkt     täistekstiotsingute     staatilisemad     makrod     value     nõudeid     komponent-     jõudlus plokk     ketastel/serveritel sql     joini-sõltuvus     bitine     teemades     andmeteadlane     student     low-code     platvormidele     alternatiiviks     valitsemine     trilemma     kasutaja-defineeritud operaator     varundamine/taastamine rakendusliides     süsteemid     kadunud     väärtuste     money     pidevvalmidus põhiolemitüüp     degenereerunud     andmepuhver     andmebaas andmekvaliteet     hajutatult     objekt-relatsiooniline     joonistel     relvar sorteerimise     vanakooli     hulgast     offlain     kirjeldamise     projekt register     rakendatud     lukustamise     andmebaasirakendust     andmebaasisüsteem kehand     programmeerimiskeel projektsioon     heuristika     -ndate     esimesena     tükeldus     ühesuunaline infoturbe     muudmine     1:m     andmefailid füüsilise     domeenid     relatsiooni     produtseerib     tõlkereeglistik     viide     teisendusreegel     tardmetoodika     ruum indeks     default     näiteid     hadoop sql     tingimusi     trigerid     vahetamise     raamistik scaled     seega     arhetüübile     inner     järk     ühtne     tööplaan andmemuudatuste     kaota     fragmendid funktsionaalsuse     kosk-mudel     mõõde     seadusandlus füüsiline     täielik kuues     töötlemist     sellisel     baastabel andmete     logida     vahendid siin     neljanda     andmebaasiobjekt insert     kommutatiivsuse     vastavust     rakendub     sql alamtüüp     võimsus     enamik     väldib     võetud     rakendus     hulga     riistvaraline andmebaasisüsteem     andmebaas andmeait     isoleeritus transaktsioon     teisendus bitmap-join     priivara     indeksi     sql-andmebaasisüsteem objekt     haldamine tegevuste     (relatsioonialgebra     varuandmebaas     saavutatakse     kiirust     rünne andmed     ühtse     taristu     töökohad     kontrollimiseks     slaidid     volitustõend andmete     andmebaas logid     paiknemine     mustripõhisest     generaatorid     keskkonnas     esitamine     baastabel     detailandmed indeksid     kiirendavad     defineerimisel     optimeerimine ühendamine     kohustuslikkus väljund     faas andmebaasisüsteem     peeneteraline     projekteeritakse     autoriõiguse     logib     denormaliseerimine tuletatud     tuvastamine ülekoormamine     parandati     mahukaid     küsimine     defineerimiseks     lause arvujada     unikaalsuse     füüsiline     regulaarse     grant     usaldusväärselt     sidusus metoodika     tingimusele     ainetega     meetodi     parandada     funktsioon oracle     keerukad     inspektsioon     liiasus funktsionaalne     lehviku     lahendab     revoke     tulemuse     nulle     kõige     lahendamine lugemisoperatsioon     paxose     ümber     andmemudel andmebaasisüsteem     regulaaravaldisele     eeldada     regulaarset     andmebaasisüsteem nosql     koodipunkt     migreerumine andmefailid     migreerimist     laadimise     arvujadad     info baastabel     allsüsteemile     raamat     järjestikpöördusega     käideldavus hajus     markup     tabelid disain     varchar     viirusetõrje sql-süstimine     hõlmava     juhtfail     hooldamine lähtekood     sümptomiks     jõudlus füüsilise     bakalaureusetöö     sidemetüüp     klastrite     failid stiihiline     andmeait operatiivandmete     esitamist     räsifunktsioon     arvuti andmebaasisüsteem     protsessid     täisarvutüüp     olekumasina     operatsioon transaktsioonide     andmetüüp sql     konformismianalüüsi     statistika hash     turvalisus     täiustatud     ria     moodustatakse     unique     hetkel     schema-on-read     konfliktipõhine     masinõpe     parameeter tüüp     pöördusmeetod     baitkood adaptiivne     värskendan     loomissamm detailanalüüs     isehäälestuvus     statistika üleminekusüsteem     proovida     protseduur sql     kasutatavaid     dialekt lõige     programmeerimiskeel pakett     mõõtlusalus     üksikute     veerg tabel     tase     motivatsiooni     detailanalüüs     indeksid jõudlus     baastabel hetktõmmis     turvalisus andmete     säilmälu     päringud andmete     testandmete     andmebaas homogeene     halbade     andmeid     õigus roll     suhte     tehis koodigeneraator     kontrollnimekiri     disain rida     testimispõhine     ärireeglitele     ajahetke     liiasus nosql     versioon andmebaasi     kitsendus võrdsuse     seosreeglite     transaktsioon read     näiteprojektiga     praktikad infosüsteem     operatsioon relatsiooniline     režiim sql-transaktsioonide     tüüp objekt-relatsiooniline     tüübikonstruktor atribuut     formaadis     nimekirja     transaktsioon asünkroonne     suhelda     xmli     andmeaida     mudel sql     elutsükkel scrum     metoodikaarendus     ümbernimetamiseks     kavandamisega     üliõpilase     oht turvameede     varundamine/taastamine     tabelid     täitmine adaptiivne