Kodulehed
[372] - Andmebaasid I (ITI0206, IDU0220) (kevad 2019)
pinned Kiirvalik Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik
Üldist
Materjalid Materjalide kataloogid
Vaated Erinevad väljavõtted kataloogides olevatest materjalidest. Alternatiivsed juurdepääsuteed materjalidele.
Isiklik Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Sõnapilv

Millest materjalides kirjutatakse? Mida suurem tekst, seda rohkemate materjalide metaandmetes on seda sõna kasutatud.

  andmebaasisüsteem andmejärv     lepingud     mudel uml     väljade     printsiip sql/relatsioonilise     information_schema kolmekihiline     võimalikud     näiteks     prototüüpimine olemitüübid     hindamislehtede     standardiga     kasutades     kirjeldan     staatiline     otseülekandena     lehel     programmeerimiskeel rutiin     lõpphinne     määrab     oracle     operatsioon avaldis     andmesaatkond     isoleeritus check     ennast     nimekirjavormilt     vabadus     tubade     kasutab     salvestamiseks     väärtus     standard     multiväärtuslik     selliselt     andmemudel sql     vanem     rollback     klassifikaatorid     bakalaureusetöö     tutorial     update     baasmuutuja     tabel hetktõmmis     leidmise     elementide     andmemudel kasutusjuhtude     andmefailid füüsilise     ea_mall     normaalkujud     tõttu     võlg lähtekood     pädevusala     salvestusviis tõeväärtustüüp     valdkonnamudeli     litsentsi     makro     muudavad     kontseptuaalset     diagrammidel     vigadele     defineerimiseks     suletud     andmebaasisüsteem     luuakse     kasutamise     arhitektuur loogiline     database     viitab     tasemel relatsioonilise/sql     indeks füüsilise     jagada     vahel     infosüsteem strateegiline     küsib     toetama     päis b-puu     loomisel     detailanalüüs     tüüpviga     vaatamiseks     seosetüübid     andmebaas sql     lisaeksam     diagrammide     kursuse     kitsendus tabeli     väärtuseks     registreerimise     kolmekihiline     inimkasutaja     määrang merge     ülesande     lisan     lause     kitsendus triger     rakenduse     salvestatakse     relvar hulgateoreetiline     kitsendus merge     seitsmendaks     diagramm arendusplaan     täiustatud     lause select     indeksite     taotlemine     normaalkuju esimene     delivery     kahte     arhitektuur sisemine     kajastu     täitmisplaan väline     vastab     pakett programmeerimiskeel     kaotsi     indeks     moodul süsteemi-defineeritud     tüübigeneraator skalaarne     unikaalsuse     slaidel     võrk-     eraldi     käivitada     automaatne     lõpuks     tsükkel rutiin     keeles     aruannet     töötava     intersect     loomissamm arhitektuur     lubatud     kuulub     strateegia loogiline     andmebaasirakendus     väärtus sql-andmebaasisüsteem     täiendused/parandused     madal     iteratiivne     andmesiire register     vahendi     kaheksandaks     vastuse     normaalkuju multiväärtuslik     lahendamise     baastabel select     vähem     välisvõtmetega     testitud     sümptom artefakt     lause andmekäitluskeel     lisapunktide     kontseptuaalne     lõhn räpane     ühiste     allsüsteem rational     andmebaasi     ühtegi     kontrollimine     iteratsioon infosüsteem     triger tuletatud     denormaliseeritud     engineering     rakendus käesoleva     hinneteleht     alles     süsteemi-defineeritud relatsioonitüübi     klausel tabelite     seisundidiagramm strateegiline     märkate     tabelile     tabeleid     andmed imperatiivsus     skeem select     option andmekirjelduskeel     õnnestub     kompenseeriv     ridade     disain füüsilise     tagastav     wordi     avatud-suletud     viimine     piirab     rahuldada     artefakt mudel     andmebaas kasutusjuhtude     juunil     ilmutatud     tabelid reaalsed     olemasolu     mudel tarkvarasüsteem     kohe! kõik     rida baastabel     andmemudel andmebaasisüsteem     alguseks     lahususe     relvar andmebaasi     mittetäielik normaliseerimine     leping     punasega     teostada     süntaks relatsioonilise/sql     kitsenduste     vaate     read tuletatud     näiteülesanne     koodi     nk nk     veeru     avaldis     vahendeid     põhjal select     baastabelite     muster funktsionaalne     probleem juurprobleem     disain analüüs     illustreerimine     ärireeglist     seotud     tabel sql     keel kasutaja     teadmiste     andmed     andmebaasiobjekt õiguse     staatus     võimaluse     disain sql-andmebaasi     vaated     notatsioonis     dubleerib     non-equijoin kokkuvõttefunktsioon     andmebaasikeel andmebaas     hulgaga     normaalkuju     liiasus organisatsioon     klassidiagramm metoodika     analüüsi     video     validation     andmebaasisüsteem andmebaasikeel     dubleerimine     kutsuda     pakkus     equijoin mittekorreleeruv     andmebaas ajutine     muutuja     omanikuks     alternatiivse     semestri     süsteem olemi-     tulemustele suurema     relationship     mudel disain     üldistusseoste     tüüp domeen     anomaalia andmebaasi     programmeerimiskeel     seisund     andmebaasiobjekt andmekontrolli     roll administraator     annab     korraga     naturaalühendamine tabelite     arvestuse     stringide     andmemudel dokumendipõhine     artefakt     otsustada     moodustatakse     tabel vahe     vaated manusandmebaasisüsteem     kõigil     lausete     combo     allsüsteem funktsionaalne     diagramm     constraint     lause andmed     kitsendus andmekäitluskeel     pöörd-     põhiandmed avaandmed     vastavad     veergudes     skalaarne     kompositsiooniseose     mittekorreleeruv     infovajadus andmekäitluskeel     andmemudel sql-andmebaasisüsteem     demonstreeritakse     teaching     käsitles loenguid     operaator group     kitsendus     mahuga     pidevvalmidus põhiolemitüüp     skeem vaate     põhiobjekte     upper     boonuspunktid     allikas     surrogaatvõti deklaratiivne     andmemudel kolmas     tüüp tabel     paikenda     query     sql-andmebaasis põhiolemite     seosetüüp     seisundidiagramm uml     raamat     relatsioon valdkonnapõhine     olekumasin     select     parameeter tüüp     sõltuvates     subquery     operatsioon alampäring     grant     rakenduspakett detailanalüüs     arvutites     microsoft     üheksandaks     põhiolemitüübid     puudutab     vormid     installeerimiseks     käivitamine     kriis erp     mõeldud     disain trannsaktsioonide     sisalda     entity-relationship     jõudlus hetktõmmis     deklareeritud     tarkvarakeel protseduur     välisvõtmete     suurema     mustripõhine     pilvandmetöötlus nosql     andmemudel indeks     esialgse     protseduurselt case     generaator     normaalkuju välisvõtme     accessi     tehtud     vaade     paraku     operatsioon microsoft     registreerimine sql-andmebaasis põhiolemite     example     tüüp funktsioon     programmeerida     alampäringute     andmemudel võrkmudel     mitteskalaarne     nõuab     kehand füüsiline     vaadete     muutmiseks     pöördprotsess     päring     kokkuvõte     vaade tabelite     operaator väärtus     sageli     ärireegel     järgnevatel     jooksul     create     peidetud     virtuaalne     allsüsteemide     juurutada     prototüüp     skeem kinnitamine     viimane     piirang     mudel äriarhitektuur     hetktõmmis kitsenduste     andmemudel ef     andmebaasioperatsioonide     hotell     programmeerimiskeel kasutaja-defineeritud     slaidikomplekti     järeltingimus     uuritakse     tühistamine primary     mudel sql     palun     leitakse     operatsioon identiteedi     liitindeksi     lause arvujada     klausel avaldis     värvide/fondi     teisendust     enamik     põhiomadus     hädavajalik     lause alampäring     tekitanud     sisaldama     välisvõtme     peitmine     primaarsest     edukaks     restrict     rutiin     kaudu select     baastabel     seisunditest     rakendus     ekraanivormid     praktikumist     triger triger     juhendi     kasutajaliideses põhiolemite     lauset     normaliseerituse     realiseerimiseks     digitaalne     tüüp võrkmudel     tingimus     a pattern     ajast     koostab     omakorda     vormis     keel sql     lepingprojekteerimine     operatsioon infosüsteem     aruannete/vormide     unikaalse     tekkivat     kasutav     salvestus     omavahelise     küsige     töökoha     tingimuses     operatsioon transaktsioonide     tekivad     lahendused     denormaliseerimise     loogika     arendus     paranduste     tulenevalt     teisendusreeglid võtmed     teatage     toimunud     kustutamist     hetktõmmis serveri     süsteem deklaratiivne     tabelist     üldituste     andmebaasiobjekt pääsupoliitika     normaalkuju sql/relatsioonilise     hinde     korduvad     option     determinant allhhanke     üheteistkümnendaks     staatustest     mudel case     logi andmekirjelduskeel     andmete     vajalik     ettenäitamisele     sisaldada     omavad     õigus kaitse     kordaja     versiooni     atomaarne     abitabel     andmemudel hierarhiline     tagada     väheneda     alampäring select     klausel atomaarne     parandamise     põhilistest     aruanne     veergude/atribuutide     makrot     olemitüüpide     oleks     tarkvara     võite     andmemakro     disain denormaliseerimine     diagramm projekt     tagastataval     kümnendaks     relvar sorteerimise     kasutajana     disainile     juures     tüüp transaktsioon     kokkuvõttefunktsioon equijoin     lugemist     tagasi-     sügisel     täiendamine     lauseid     kooskõlas     eemaldada     tabel tuletatud     arusaadavus relatsioonilise/sql     katsetamiseks     veerutaseme     koodiga     lõpphindele     seoste     eeltingimus     switchboard     kirjeldust     normaliseerimine     lahendamiseks     liigi     valite     korteežitüüp relatsiooniline     kokkuvõttefunktsioon having     atomaarsus andmekäitluskeel     sql-andmebaasisüsteemi     mustri     seadused andmejärv     väline     toimub     mudel dokumendipõhine     kasutatakse     tulemused suurema     registri     eksami     teise     seisundidiagramm olemi-suhte     perekond sql     operatsioon baasrelvar     juhtuda     loendikasti     excel     abitabel foreign     katsetada     detailne     operatsioon equijoin     muudab     realiseeritud     erijuhus     jaoks     andmemudel kontseptuaalne     andmekirjelduskeel andmekirjelduskeel     videod     mitmest     elutsükkel scrum     spetsifikatsioon pakett     leping tegevusdiagramm     vaheline     disain loogilise     ülevaate     kehand operaator     loomissamm detailanalüüs     punktid     muutmise     võimalus     andmebaasikeel nosql agregaat andmemudel võti-väärtus     strateegia update     lahusus veergude     loengut     tulemusena     suure     tagab     otsingutingimus andmekirjelduskeel     eelistatult     andmemudel     laiendatud     arhitektuur crud     vaatega     põhiliste     registreerimist     pruugi     maatriks     kaheteistkümnendaks     panna     tabelite/     kustutamise     tabel andmekäitluskeel     veerg veerg     disainimuster loogiline     lisapunktid     järjekorra     millele     süsteemi     atribuudina     plokid füüsilise     tüüpi     kasutamine     veerg tabel     palju     inner     operatsioon relatsioonilise/sql     andmekäitluskeel veerg     tehing     kustutada     moodustavad     mudel andmebaasisüsteem     võimaldamine     vähendada     teemalist     tüüp korteežitüüp     tutvustus     objektide     grupeerimine     töötleb     nimi tabel     realiseeritava     alampäring count     vahetestid     lahendab     läheb     praktikumideks     klassifikaator     kokkuvõttefunktsioon alampäring     arendus andmebaas     dokumendipõhine     vaikimisi     tabelid/relvarid     milline     lisapunkt     andmed kui     vähemalt     liiasus füüsiline     praktikumi     esitatakse     suurendamine     operatsioon andmetele     allsüsteem pädevusala     suuruse     selliste     lepingud ms     osterwalderi     disain rida     nimede     üldistuste     nõuete     määrata     rakendab     praktikumidesse     muutmine disainitaseme     rakendamine     andmebaasisüsteemid     relatsioonitüüp operaator     registreerimine põhiolemite     hotelli     lugemisoperaator korteežitüübi     tabel drop     sõltumatus kontseptuaalne     liiasus kuues     andmekäitluskeel relatsiooniline     valideerimisreeglid     seosetüüpe     lubab     kasutaja     disainimuster analüüs     põhineda     andmemudel detailanalüüs     pärit     eksam     otsingutingimus liittingimus     teenus elutsükkel     nk veergude/atribuutide     kihid     panemine     operatsioon naturaalühendamine     mõnikord     vaatamine     ebaotstarbekatest     normaliseerimise     küsimused     väljadega     relatsioon andmebaasi     identifitseerimist     graafilises     disain plokid     päri-     muutmist     seisundidiagramm crud     registrisse     kontrollimise     küsimusi     hetktõmmis     hierarhiline     operatsioon relatsiooniline     access     perekonda     süstimise     täidetakse     parameeter     primaarvõti     pidada     hankida     õigus vähenda     mudelid     päringu     kohta     probleem andmebaas     sõltuvus viies     d tüüp     avalik     kitsendus instead     avaldis relatsiooniline     põhiobjekti     aitab     olemitüübid     alusel     väärtusel     tabelite/relvaride     kõigi     operatsioonide     registreerida     tegevusena     refaktoreerimine refaktoreerimine     testideks     väärtustele     tabelite     loeng     table     jõudlus sisemise     relatsiooniline     kaudu     loengud     lahendamine andmemuudatus     arendusplaan metoodika     õigus sql     protseduurid     suurema     mitu-mitu     process     süntaksi     eranditöötlus protseduurne     imperatiivne töölaua     väärtus sql     rakendub     kiirendab     tulemused     loetavad     kitsendus transaktsioon     group     disain kitsendused     määrang not     foreign     tulenevaid     viies     keelsed     muuhulgas     kustutamine     dokumendi     ärireegel triger     kasutamiseks     vastuste     süsteem tabelite/relvaride     tüüp andmekäitluskeel     läbiviimiseks     antimuster     allsüsteemidest kontseptuaalne     reguleerida     avamise     dialekt lõige     arvutisse     elephant     andmebaasiobjekt minimaalse     union     määran     klausel tabeli     sql relatisooniline     plokid andmebaasiobjektide     keerukamaks     merge     olemitüüpidest     trigerid     andmesoo pilv     sobiva     andmebaasioperatsiooni     kirjutada     kõrge     kujule     korteež kitsendus     tüüp baastabel     andmebaasikeel dokumendipõhine     assertion instead     tabel transaktsioon     tabel süsteemi-     teatavate     diagramm scrum     õpejõu     koopia     järgneb     formaadis     ajahetkel     sõltuvus relatsiooniline     sagedastele     motivatsiooni     kuues     domeen ajutine     teabe     pealkirjade     põhjustada     tüüp kitsendus     paikneb     sarnase     aprillini     ülesannete     giles     nende     manager     töökiirus andmebaasi     loomist     sql sql     menüüsse     tingib     alati     info baastabel     vähenda     ühtlasi     rutiinid     laused andmekäitluskeel     õppeaines     relvarid     except     clean     praktikumide     teisenduse     boonus     faili     andmemudel normaliseerimine     idempotentne ühendamine     generaator triger     rakenduses     täidab     mudel andmemudel     access oracle kasutajaliides triger trigerid andmemakro andmemakrod pakett protseduur protseduurid     trigeri     dokumentatsioon     baastabel vaate     salvestatud     põhiolemitüübi     sõltuvus ühendamissõltuvus     arvutada     värske     liiasus funktsionaalne     tööks     alampäring where     nädala     pääsu     olemitüüp     -bitise     isiku     eksistentsiaalselt     seadus virtuaalne     disain strateegiline     graafilise     tegemata     ülesanded     kursor funktsioon     mudelisse     deklaratiivne     põhiandmed uml     operatsioon select     puhul     kavandamine andmevakk     tüüp operaator     kasutajaliides     based     genereerimisel     indeks bitmap     lugeda     operaator relatsiooniline     unique     paremini     tagantjärgi     põhjal     salvestamine     teenus andmebaas     disain kasutajaliidese     diagramm crud     aprill     sql andmekirjelduskeel     funktsionaalse     prototüübis     maksimaalselt     ärireegel sql     using     kohas     väärtused     round     süsteem neljas     loomine;     peidetakse     kontrolltööde     valemi     sulgemiseks     täitmisplaan andmebaasikeel     klausel     oleva     lipikute     disain     kasutajaliideses     võivad     erijuht     moodul oracle     andmekäitluskeel     välisvõtmeid     tarkvarasüsteem andmebaas     minekut     lisatest     rutiin imperatiivne     määramine     seisundiklassifikaator     alamkeel     paaride     otsingutingimus min     täitmise     kasutaja kasutaja     andmebaasiobjekt roll     elemendid     andmebaas     slaidikompleki     relvar relatsiooniline     aasta     andmemudelit     tunda     esitatud     rakendatakse     andmebaas kontseptuaalne     sorteerimise     koostamine     kirjas     kirjutatud     komplekti     lihtsalt     integreeritud     veergude     index     punkt     sisaldab     esitamise     disainitaseme     navigatsioonipaani     lahusus sql/relatsioonilise     mitme     samuti     kitsendused case     operatsioon hetktõmmis     seosetüüpide     töökiirus relatsioonilise/sql     pealkirjad     kooskõla     visuaalne     vastavate     poliitika     operatsiooni     loodavas     andmebaasisüsteemi     primaarses     disain füüsiline     lühidalt     värskendamise     tegemise     kustutatud     muudetakse     mingi     operatsioon vahe     modelleerimine     õhinapõhine     lahendusvariante     seadus     soovite     loomissamm ehitamine     identifikaatori     normaliseerimine ortogonaalse     loogilise     viimiseks     diagrammid     kasutaja-defineeritud relatsioon     models     sisend     projektis     õiguseid     indeks andmete     tekstiliste     sellest     kitsendus tüüp     kontrolltöö     lõpeb     mudeli     kontrolltööd     lepingud iteratiivne     slaidide     baastabel hetktõmmis     ülikooli     õigused     aeglustab     alampäring avg     kitsendus lausetaseme     tabelid kitsendused     taaskasutada     kasutajate     joonistada     puhastamine     andmebaas andmebaas     andmebaas seadus     count     hõlmava     sõltuvus kolmas     ajakava     andmestruktuuride     järeltöö     relvar/tabel     printsiip õppeinfosüsteem     vastav     võimalik     kontrolliks     muutmisoperaator relatsioon     süsteem kuues     andmemuudatus with     triger trigeri     õppenädalal     põhimõisteid     aprillil     andmemudel andmebaas     väljastava     tööjuhend     näite     tegeleb     matemaatiliseks     navigatsiooniline     saada     keel transact-sql     kontekstis     tehniline     approach     alter     toodud     andmed minimaalne     ühendamissõltuvus     puhas     allsüsteemid     põhiobjektide     relvaride     loomissamm põhiolemitüüp     veerud sql-andmebaasi     lindistuste     keele     keel kasutaja-defineeritud     mudel graafimudel     mudel tutorial     dokument     lahendatakse     strateegia execute     lehmani     püsivus andmekirjelduskeel     admin     sisaldub     definitsioonid     protseduur füüsilise     loomise     sidusus metoodika     vajaduse     võiks     operatsioon andmekäitluskeel     projekt funktsionaalne     tagasiside     andmemuudatused     andmebaasiobjekt insert     päringutulemuste     etapp andmebaasi     andmemudel andmed     struktuuri     projektsioon ümbernimetamine     arendusmetoodika loogiline     vaated information_schema     oleksid     loomissamm teenus     muudatuste     ühend     option maksimaalse     tabeldusjärjekorra     disainiprintsiip denormaliseerimine     operaator order     selles     muutuda     muddy     näide     atribuutide     projekt register     samm-sammulises     andmebaasisüsteemides     tabelid     pingerida võimalik     osa-terviku     infosüsteem uml     postgresql     täitmine     pääsupoliitika grant     sql/psm     andmebaasikeel relatsiooniline     atribuut relatsiooniline     andmed kõigepealt     ebaõnnestumised     realiseerimise     pöördprojekteerimist     süntaks     p pikem     tegevuste     lahusus relatsioonilise/sql     koormatud     projekteerimiseks     andmemudel xml     tabelis     toetab     variante     kasutada     muuta     tüüp muutuja     seisundi     sõltumatus süsteemikataloog     kaitse     täidetus     suurus     valdkonnapõhine     mudelite     teisendus     automaatselt     loomiseks     projektsioon     evitusskeemi     sellele     ilmneda     kaota     lausetest     sql-tabeli/relvari     varasemast     normaliseerimine relatsioonilise/sql     operatsioon lugemisoperaator     liitbokside     vältida     tingimus not     relatsioonitüüp korteež     operatsioon sql/relatsioonilise     küsida     rolli     loodud     punktide     skeem vaade     ärimudeli     roll kaitse     imperatiivne     arvesta     indeks indeks     uurige     statistika information_schema     mudel allsüsteem     kordamine     mudelist     erinevates     vahelised     outer     tüübi     sõltuvad     rakendusele     andmebaasisüsteem andmebaasisüsteem     sis algus     indeks kitsenduste     huvides     liiasus relatsioonilise/sql     leping funktsioon     võtta     kevadel otseviide failis     milleks     lepinguid     disainist     kompaktsemaks     funktsioon select     säilitamise     liides staatiline     näete     strateegia tuletatud     alates     sotsiotehniline     probleem case     sidumini     arvujada     saate     truncate     matematiliseks     tüüp muutmisoperaator     tabelid füüsiline     relvar sql     relatsioon query     olemitüübi     lihtsustatud     andmebaas reataseme     pealkirja     diagrammi     equijoin relatsioonialgebra     dokumendis     arvestus klassidiagramm olemi-suhte     eeskätt     tühjade     infosüsteem     selgitatakse     vajab     hindamine     näiteid     lahendamine vaade     allsüsteem andmebaas     lõpust     nõuded     lindistus     genereerib     kuuendaks     muteeruva     sql identiteedi     disainimuster füüsiline     olevate     viga arvujada     füüsilisest     juurde     pilv paber     kitsendus kasutaja-     lõhn probleem     kokkuvõttefunktsioon avaldis     rr_mall     modelleerida     diagramm kontseptuaalne     õigus roll     põhjal vaade     tarkvarakeel jagamine     täpsemalt     kandidaatvõti     assotsiatiivne relatsiooniliselt     tudeng     navigatsioonivormi     võlg räpane     tasemel     teenus rakendamine     salvestusviisi     alamvormi     kataloogis     tarkvarakeel hulgateoreetiline     olemitüübid loogiline     lause õigus     spetsifikatsioon     korda     sõltuvalt     tingimus select     lepingud disain     arvutiklassi     disain andmebaasi     milles     liiasus     üks-mitmele     hulgateoreetiline     andmekaitse     eksportida     otsitakse     kõiges     programmeerimiskeel deklaratiivne     määratud     mudel andmebaasioperatsiooni     diagrammidelt     võimaldab     nendest     võimaldava     küsimusega     nendele     olekutest     arhitektuur füüsiline     fagini     põhiolemitüüp andmebaas     olema     failis     musta     pääsupoliitika sql     indeksid     elemente     nõudeid     teemade     viiteid     peavormi     jätta     realiseeri     kogutud     õppeaine     relvar     olemi-     valige     sõltuvus multiväärtuslik     salvestused     tingimuslik     töötati     lause väline     mõista     loenguks     algväärtustamine triger     kirjaliku     millesse     triger     lahusus kobareelnõu     ühendamine     vaatamiseks!     deklareerimine     materialiseeritud     füüsiline     seosetüübi     millel     slaidid     disainile kontseptuaalne     täitmisplaan sisemine     liides     õppuritega     käivitab     veerud loogiline     illustratsioonid     sõltuvus tabelite/relvaride     funktsionaalne     harjutada     andmemudel deklaratiivsus     probleeme     salvestusruum sisemise     lindil     tagastab     korral     kokkuvõttefunktsioon     põhineb     andmemudel andmemudel     lõpphinde     suurendab     lisamaterjalide     harjutus     tabelites     põhiolemitüüp     teema     kirjeldada     klausel ühendi     salvestusruum tehingutöötluse     technics     having     andmekäitluskeel andmekirjelduskeel     artefakt juurprobleem     diagrammis     halvendab     hulgas     abitabel triger     parandamine     toimuma     rünnak sql     sõltuvus nk     commit     kaitsta     andmebaasisüsteem     abitabel disain     generaator primary     pakkuda     disainile üleminek     sõltuvus kuues     juhtimise     loodavate     relatisooniline     projekt     tarkvarasüsteem mashup     loengute     klausel korreleeruv     lisamine     hoolitseb     näiteülesanded     äriarhitektuuri     erineva     süsteem andmebaasi     omistamise     täielik sql/relatsioonilise     ülesanne     ühendamissõltuvus sql/relatsioonilise     strateegia revoke     esile     sisalduv     esimene     täiendan     tulemus     klassidiagrammi     täitmisplaan andmebaasisüsteem     disainimuster     sõltuvus ankurmodelleerimine     protseduurne     plokid loogiline     keerukamad     lipiku     kommentaarid     disain loogiline     näited     suhte     mudel tabelid     andmebaasisüsteem väline     põhiobjekt     analüüs üleminek     korraldus     lisaks     tüüp pääsupoliitika     logimine üldine     arhitektuur     andmebaaside     kandidaatvõti baastabel     klassifikaatorina     lisakitsenduse     muutumisele     kasutajaliidese     tagasi     põhimõistete     ühilduva     summa     keel otsekorrutis     loevad/     lugemisoperaator kitsendus     lause tühistamine     projekteerimine     sissejuhatus     tehakse     viidatakse     tarkvarasüsteem kuldandmed     lisamise     poolt     lihtsustab     füüsilise     võrkmudel hierarhiline     otsingutingimus nimega     näiteprojekt     sümptom refaktoreerimine     disainimuster sql-andmebaasi     kaudu vaate     deklaratiivne kolmekihiline     avatud     kavandamine     registreerimine     strateegia andmekontrolli     tüüp andmebaasiobjekt     mudel     analüüs     andmebaasisüsteem disain     sql pl/pgsql     kordamisküsimused     kuupäevad     reeglid     tegemine     sisseloginud     käigus     lõppkasutaja     teenus     olemitüüpe     skeem sql     alamprogramm     nimi rida     nimekirjavormis     nimetamine     mudelis     klausel self-join     aidata     sql check     lisaülesanded     arhitektuur registri     skeem tuletatud     andmeid     mitte     lahendus atribuudid     hetkeseisundi     automaatse     jooksva     litsents     elutsükkkel infosüsteem     normaliseeritavate     niisama     täitmiseks     kasutatava     example sql     kasutusjuhud     veerg     literaal     tüüp tüüp     baastabel unique     otsustab     kadumist     diagrammil     peale     tagamine     saaks     piirang sql-andmebaasisüsteem     viisardit     hierarhilise-     disainivaates     ühiseid     variant     disain disain     tabeli     kontseptuaalsest     kirjeldab     kasutaja-defineeritud operaator     tabel nimega     logi hulgateooria     kaasav     põhjustab     unified     alampäring merge     kitsendus üldine     konkreetselt     normaalkuju andmete     tabel tabelite     mudel infosüsteem     sõltuvus rutiin     üliõpilase     keel parameetrite     juurdepääsu     leiab     teiste     päringud seadus     aktiivne     lõhn artefakt     kaasa     tüüp jälgi     kuigi     magaja     privaatsuse     nimekirjavormi     vastutuspiirkond infosüsteem     päringut     programmeerimiskeel pakett     tabelitaseme     kitsendused     kõiki     loomine     kontrolli     peaks     otstarbe     olevasse     normaalkuju boyce/coddi     operaator select     eesmärgiks     skeem veeru     alustamise     keskkond andmed     kirjeldamiseks     tähistatud     tulemustest     põhiolemitüüp pidevvalmidus     heathi     aprillist     atribuut     tulemuse     method     operatsioon projektsioon     seisundiklassifikaatori     ülesandeid     projektsiooni     kontrollide     sündmuste     kujul     mestimine     juhend     klasse     aluseks     korrata     hulga     sõltuvustest     operaator sum     laused select     väärtuseid     allhhanke     moodul pakett     lindistatud     printsiip     operatsioon pesastamine     skeemi     tabel domeen     andmebaasisüsteem tehniline     nuppude     andmebaasirakenduse     avaandmed andmebaasi     prototüübi     jäävad     iseloomustama     sinise     laused     kirjeldus     reverse     keel rutiin     lause üldine     andmebaasi-     baasrelvar lause     avaldis sql     esitus     domeen andmebaasi     kontollitud kaasav     ekraanivormi     transaktsioonilised     diagram     kompenseerivate     normaalkuju nk     iseloomustab     sql/sql     süsteemikataloog andmebaasisüsteem     kokkuvõttefunktsioon select     töökoht     maksad     klassifikaatorite     sellist     teoreem andmebaasi     protsess     võimalikke     õpingukavade     funktsioon plokid     üleliigseks     tuletatud     identifikaator     stereotüübiga     disaineri     võrrelda     veerg transaktsioon     dünaamiline     operatsioon lõike     ettevalmistus     põhiolemite     aste relatsioonilise/sql     kasutusele     tabel     kitsenduse     muutuja parameeter     taotlemise     otseselt     lause sql     sisestamiseks     klausel having     vaates     materjal     välisühendamine     parandada     relatsioonitüüp tüübigeneraator     vaade normaliseerimine     loomissamm füüsiline     teenus pädevusala     leping oracle*case     triger andmebaasi     vajalikuks     mysql     leidmine     veergu     andmebaasioperatsioonid     kavandamine kogukonnapilv     põhinev     võidakse     paigutamine     cascade     nosql     lausendid     põhjusab     laused nimetu     tekstitüüpi     näitel     aruande     lähtekoodiga     accessis     hooldamiseni     keelde     sql-andmebaaside     nimekirjas     pilv matemaatiline     manageri     generaator logitabel     atribuudid sql     tähtajad     format     leidmiseks     kontrolltöös     erinevusi     agile     strateegia relatsioonilise/sql     keskkond andmeait     tulemuseks     põhjus     tehingud     tüübigeneraator selektor     setvahetest     assertion     roll andmebaasisüsteem     kitsendus operaator     rutiin protseduur     sõltuvus     andmebaasid     üleminek     alampäring     dokumenti     juhataja     võrreldes     tingimuse     migreerumine andmefailid     seega     mootoriga     aruanded     mudeliteisendus     andmemudel andmebaasikeel     õiguste     põhiobjektid     tekkimiseni     kirjandus     andmebaas hübriidpilv     konto     kasutaja delete     sqlis     tegema     kiiresti     kirjelduse     lause andmekirjelduskeel     leiate     pilv andmebaasisüsteem     värskendamine alampäring     realiseerida     jaoks oma     andmetüüp     eeskiri rea     dekomponeerimine tabelite/relvaride     päringute     sarnane     pööramiseks     lihtsal     andmemudel rakenduse     muutmine     operand     mustrid põhiolemite     süsteem funktsionaalne     tüüp grant     andmemuudatus triger     kasutusjuhtude     andmemudel plokid     vormi     tabel select     põhitulemus     lausetes     sql füüsilise     praktikum     zaurus     moodul rutiin     näiteülesande     iseseisev     küsitluse     teistest     vahendis     laused grant     installeerimise     ühendi     päisele     klassifikaatorid andmed     headuse     märkeruudu     kaudselt     denormaliseerimine veergude/atribuutide     failid     andmebaasikeel kolmas     detailsete     südame     andmebaasikeel avaliku     tõstmine     analoogid     üldine     tervikust     kuuenda     d sql     kõigilt     protsessi     revoke     andmemudel andmebaasi     evitustoru detailanalüüs     kuidas     evolutsiooni     loomissamm andmebaasi     esitusviis tüüp     enterprise     operaator skalaarne     metoodika hooldamine     primaarvõtit     järjepidevus tehingutöötluse     andmekontrolli     ühendamine andmemuudatus     arendamiseks     operaator muutujale     kodulehelt     tüüp andmebaas     automatiseerib     diagramm seisundidiagramm kasutusjuhtude     õppejõu     jõudlus füüsilise     denormaliseerimine tuletatud     ühendamissõltuvus funktsionaalne     andmemudel sql-andmebaasi     entity     sisendiks     versioon     sql-andmebaas     täpsustamine     pilv andmebaas     metaandmed privaatpilv     deployment     nuputamise     vajadus põhiolemite     tegevus     välisühendamise     järgida     keel relatsiooniline     avaandmed rakenduse     fondiga     sobilikku     administraator     olemasoleva     lause vaade     andmestruktuuri     loomissamm pädevusala     arendusmetoodika allsüsteem     where     arvestus     kitsendus võrdsuse     kirjutamine     huvitav     parameeter rutiin     sidemeklassi     nullist     seisundimuudatuste     nimega     eraldiseisev     valideerimistekst     kehand andmebaasisüsteem     muster     rules     alternatiivvõti     hooldamine koodi     alamosa     operatsioon query     veerud     väljund     tehingutöötluse     report     ümbertöötamine     disain indeks     mudel veeruperekondade     õppenädalaks     lause tabeli     andmesaatkond andmebaas     klausel liittingimus     kontseptuaalse     vara andmed     otsingutingimus     tegemist     mudel loogilise     väärtustada     sisalduda     seisundidiagramm     juhendis     andmemudel d     denormaliseerimine     praktika     loengu     kaardid     õiguse     dokumendist     tüüpvead     järgima     vabaneda     välja     defineerimine     andmebaasini     isegi     magajad     andmemudel autoriõiguse     tarkvaraga     veergude/atribuutide     otsimine füüsilise     arvestab     ülesannetes     assertion viga     deaktiveerimine     allsüsteem     vähendab     vahend     korteežitüüp     lause transaktsioon     andmebaas triger     täpsustatud     täitmisplaan     ametlik     kohustuslik     materialiseerimine     operatsioon piirang     kitsendus sql     parima     rakenduspakett infosüsteem     kogumist     normaliseeritud andmete     objekt     osutub     seisundimuudatuste võimaldamine     andmed virtuaalne     denormaliseerimine relatsioonilise/sql     aknas     olevaid     atribuudid     projekti     mudeliteisenduse     pädevusalade     esimese     probleem disain     andmekirjelduskeel veerg     pakub     ekraanivorm     otsingutingimus max     muster mustrid iseseisva     aeglasem     normaalkuju tabelite/relvaride     viitele     esitamine     sügavuti     seose     relvar relatsioon     halvendada     keelamine     mõjutab     exists     eksemplaridel     juhend põhiolemite     option revoke     vormindamine     andmebaas virtuaalne     nimble     arvutamise     infosüsteemi     operatsioon sql     transaktsioonide     tüüp mitteskalaarne     indeks valikuline     realiseerib     hooldamine mudeli     kitsendus bcnk     boonuspunkt     tehnilist     normaalkuju funktsionaalne     rutiin rutiin     sõltub     tingimuslause rutiin     architect     klassidiagramm     operaator     nimetu     klassidiagramm põhiobjekti     tavapärasem     milliseid     ajalooliste     liides allsüsteem     baastabel funktsionaalne     order     jaotamine     hetkel     põhiobjektidele     manifest     projekteerimise     vajadus     triger sql     arhitektuur andmebaas     andmebaasisüsteem funktsioonil     kirjeldamine     andmebaasis     kommutatiivne tuletatud     indeks kontseptuaalne     kitsendus tabel     täpselt     funktsioon nimetu     ekraanivormile     kavandamine tarkvarasüsteem     andmebaasioperatsioon     kehand pl/sql     seosed     operaator atribuut     lause andmebaasisüsteem     süsteemikataloog täitmisplaan     artefakt räpane     dekomponeerimine     väärtus muutuja     kasutaja-defineeritud     pärandsüsteem check     õigus andmekontrolli     ülekanduv sql/relatsioonilise     abitabel andmemuudatus     saamise     käest     kontrollimiseks     andmemudeli     objekti     rakenduvad     peate     transaktsioonid     lahendada     üldistusseost     lugege     kaupade     tegijatele     macro     tähendab     operaator tutorial     architecti     aines     deklaratiivselt loogiline     kasutajanimi     operatsioon tabelite     andmemudel objektorienteeritud     alias     jõustada     seisundis     diagrammile     andmebaas töökorraldus     artefakt puhas     seadus andmebaasisüsteem     andmemudel sisemise     otsingutingimus ühendi     supervõti tabel     operatsioon     pealehelt     täitmine andmemuudatus     keel tuletatud     denormaliseerimine halb     välisvõti     metoodilist     kavandamine andmebaasi     ekraanivormil     tabel vaade     andmebaas lause     registreeritakse     arhitektuuri     dreamspark     tulemuste     allsüsteem rakendamine     parool     kevadel     keel transaktsioon     normaalkuju relatsioonilise/sql     protseduuride     relatsioonialgebra     pilv uml     arendusmetoodika rational     tüüp avaldis     mitut     taustavärviga     lahusus sql     transaktsioon     viiakse     räpane     teoreem teine     relatsiooni     muster äriarhitektuur     selle     mudel register     operatsioon vaade     andmebaasiobjekti     protseduur unique     relatsioon relatsiooniline     register     spetsiaal-     protseduur     mudeliloomine     vaadata     süsteem     fragmendid     integratsiooni     kehtivad     sisemine     diagrammilt     värskendamine     täielik     teenus disain     triger väine     positiivse     attribute     olemitüübina     funktsionaalsete     cards     allsüsteem metoodika     relatsiooniliselt     kavandamine avalik     osaks     klausel lõike     strateegiline-     predikaat     otsuste     otseülekanne     relatsioonilise     sql-andmebaasi     teisendada     muutmisega     kirjeldava     check     peegeldub     kihtides     rational     muutuja relatsioon     põhineva     esitada     fragment     tegevusdiagramm     kadudeta     azure     imagine     andmemaht tuletatud     triger transaktsioonanalüüs     omaduste     generaatorid     indeksit     kitsendus with     videote     tegevusi     erinevate     kokkukuuluvus sql     andmemudel loomissamm     kokkuvõttefunktsioon konstant     väärtuse     publication     roll grant     erinevaid     värviga     raamatud     generalization     muutuja moodul     teemaks     koosneb     option tabel     sql-andmebaasis kaup kaupade     kitsendused analüüs     infosüsteem pilv     generaator drop     olemi-suhte     äriarhitektuur infosüsteem     salvestusruum tüüpide     kahes     soodustavad     tüüp päis     operatsioon hulgateoreetiline     andmebaas andmed     kindla     terviklikkus andmekirjelduskeel     pääsupoliitika andmebaasiobjekti     andmebaasikeel isikuandmete     omada     ärireegli     valideerimisreegel     loomulikus     statistika üleminekusüsteem     teksti     disain turvameetmete     dialekt tuletatud     supervõti     loengutes     andmekirjelduskeel     üldistusseos     allsüsteemi     anomaaliad denormaliseeritud     kaitsmine     strateegia     prototüüpimine disain     office     strateegia andmebaasi     veerule     funktsioon     loogiline     operatsioon spetsiaal-     lahendus     infosüsteem relatsiooniline     andmeaidad/andmevakad füüsiline     kontrollib     deklareerimisel     lindistused     vastuvõtuaegade     andmemudelist     veergudele     lähtekood probleem     lugemise     vajavad     andmemuudatus     keelte     päis relatsioonitüüp     töövihiku     strateegia kasutaja     kohta     ainekaart     kinnitamine kasutaja-     korteežitüüp korteežitüübi     mille     tabelid/     andmebaasikeel andmed     ajaloo     iseseisva     insert     disaini     konkreetse     relvar organisatsioon     hindamise     genereerimine     midagi     väärtus kehand     delete     käivitumiseks     näites     andmebaasikeel objektsüsteem     vaheliste     analüüsilt     tools     koosnevad     disain detailanalüüs     korreleeruv     primaarvõtmest     töövihik     maatriks andmebaasioperatsioonide     seadus sql     normaliseerimine esimene     tunnistuseks     register oracle*case     osundatakse     rutiin moodul     lõuend põhiolemitüüp     raskemaks     püstitus     mõlemat     sündmusprotseduuri     ekraanivormilt     reegleid     projekteerimine olemitüübid     ebaotstarbekate     klausel alampäring     ühendamise     defineeritud     tuleb     alamvormile     kitsendusest     registrite     häälestamine     infosüsteem andmed     alustamine     teisendusreeglid sql-andmebaasi     määratakse     kitsendus sisemine     täiesti     sql relatsioon     mudased     vahendid     serveri     mudel graafipõhine     korrastatud     funktsioonid     teemasid     vahetest