Kodulehed
[372] - Andmebaasid I (ITI0206, IDU0220) (kevad 2019)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Sõnapilv

Millest materjalides kirjutatakse? Mida suurem tekst, seda rohkemate materjalide metaandmetes on seda sõna kasutatud.

  väärtusel     tööjuhend     disain füüsiline     grupeerimine     fondiga     vaadata     tervikust     lause õigus     jaoks     tüüp muutuja     tüüp funktsioon     keel kasutaja-defineeritud     eksami     disainist     vaate     vahend     having     mudel allsüsteem     viga arvujada     märkeruudu     ettevalmistus     denormaliseerimine relatsioonilise/sql     transaktsioonilised     kasutusele     ühiseid     eesmärgiks     kaheteistkümnendaks     põhiobjekt     lubatud     õigus vähenda     klausel tabeli     kasutusjuhtude     andmefailid füüsilise     automaatselt     midagi     kihid     lahendusvariante     rakendamine     arhitektuur     klausel having     näiteülesande     kitsendus with     olemitüüpide     sõltuvates     hulgateoreetiline     ainekaart     kasutaja     ühendamissõltuvus funktsionaalne     strateegia andmebaasi     trigeri     printsiip õppeinfosüsteem     method     võite     kirjutada     vältida     denormaliseeritud     testitud     kasutusjuhud     sql relatsioon     exists     operatsioon transaktsioonide     koosneb     register     tarkvaraga     sisseloginud     domeen ajutine     pealkirja     aruanded     rakenduvad     tabelite     disain loogilise     päis relatsioonitüüp     relatsioon valdkonnapõhine     häälestamine     kirjeldamiseks     alter     skeem vaade     kaasav     rutiin rutiin     sagedastele     relvar relatsioon     keel relatsiooniline     kordamine     relatsioon relatsiooniline     surrogaatvõti deklaratiivne     käivitumiseks     juhtimise     teabe     üldituste     vähemalt     nk nk     sageli     mahuga     määratud     arendusplaan metoodika     andmemudel sql-andmebaasisüsteem     loomiseks     arendusmetoodika loogiline     avatud     luuakse     tutorial     lisaülesanded     pingerida võimalik     rutiin moodul     päisele     praktikumist     kontrolltöö     muuhulgas     pakkus     kitsendus merge     süsteem kuues     viidatakse     salvestusruum tüüpide     praktikumideks     tagada     pärit     registreerida     loogilise     normaliseeritavate     omanikuks     sql identiteedi     rutiin imperatiivne     lõpphinne     protseduur     tabel sql     peale     diagrammil     koodiga     materialiseerimine     andmemudel autoriõiguse     väärtus kehand     teenus elutsükkel     tingimus not     where     -bitise     pilv matemaatiline     korda     jõudlus sisemise     piirang     andmebaas andmebaas     operatsioon select     operaator     esitamise     süsteemi     päis b-puu     õppuritega     vaade tabelite     kasutaja-defineeritud     strateegia     üleminek     kõrge     vähendab     seosetüüpe     süntaks     olemitüübid     algväärtustamine triger     väärtuse     korraldus     sündmuste     operatsioon relatsiooniline     füüsiline     laused andmekäitluskeel     andmekäitluskeel andmekirjelduskeel     tööks     materjal     laused grant     selliselt     sulgemiseks     operatsioon piirang     aprillist     töövihik     disainivaates     probleeme     skeem veeru     rida baastabel     ühtlasi     tüüp pääsupoliitika     päri-     kustutamine     restrict     roll kaitse     loengute     kompenseeriv     andmebaasis     kasutav     aasta     operatsioon pesastamine     keskkond andmeait     tabelid füüsiline     peidetud     viitab     sql sql     veerud loogiline     primaarsest     vaadete     täitmine andmemuudatus     lindistus     indeksit     vaikimisi     andmebaasisüsteem väline     demonstreeritakse     andmebaasikeel objektsüsteem     ajalooliste     plokid andmebaasiobjektide     milles     üldistusseos     punktide     süstimise     tehakse     lahendab     otsingutingimus nimega     andmebaasiobjekt õiguse     tabelist     esitada     põhineb     andmebaasirakenduse     samuti     viimiseks     analüüsilt     kevadel otseviide failis     ühendamine andmemuudatus     notatsioonis     printsiip     välisvõtmeid     kitsendused analüüs     klassidiagramm     tingib     alampäring merge     lõpuks     mittetäielik normaliseerimine     andmemuudatus     eksistentsiaalselt     tegevusena     arvesta     registreerimine     sarnane     muster funktsionaalne     kooskõlas     valdkonnapõhine     sidusus metoodika     tähendab     tekstitüüpi     defineerimine     elemente     üheteistkümnendaks     architect     lauset     põhiliste     pilv andmebaasisüsteem     normaalkuju välisvõtme     relvaride     nende     tüüp päis     generaatorid     lindistused     infosüsteemi     indeks kontseptuaalne     loengut     disain füüsilise     veergu     kitsendused case     visuaalne     sisaldab     strateegia tuletatud     olemitüüpe     värske     vahendis     allsüsteem metoodika     keel sql     mudel case     tõstmine     tulemustest     andmekirjelduskeel andmekirjelduskeel     tüüp baastabel     lehel     tüübigeneraator skalaarne     lisan     parandamine     hetkel     kasutab     olekumasin     operatsioon equijoin     õhinapõhine     sõltuvus multiväärtuslik     täiesti     tavapärasem     viiteid     küsimusi     vastavate     lugeda     alamprogramm     lause alampäring     võimaluse     üldistuste     põhiolemite     admin     alates     ülesannete     küsida     tarkvara     kuigi     pidevvalmidus põhiolemitüüp     tuleb     lause arvujada     seisundidiagramm     uurige     olemitüübina     sisemine     lause andmebaasisüsteem     välja     järgida     teisenduse     viisardit     kitsendus kasutaja-     unified     tubade     süntaks relatsioonilise/sql     andmebaasikeel kolmas     sõltuvus     ülesanne     kokkukuuluvus sql     integreeritud     välisühendamise     mustrid põhiolemite     aeglasem     toodud     katsetada     assertion     esitus     literaal     probleem disain     example     teemade     sõltuvustest     keel otsekorrutis     hindamine     operatsioon sql     kustutatud     disain     kirjeldava     slaidikomplekti     lausete     lõhn artefakt     lahendada     väärtus muutuja     klassidiagrammi     relatsioonitüüp operaator     kaotsi     andmebaasirakendus     käivitab     disain disain     deaktiveerimine     seosed     veeru     arendamiseks     mustri     cascade     kasutajaliideses     põhiobjekte     matematiliseks     nimega     antimuster     installeerimise     operatsioon vahe     soovite     hankida     operaator select     makrot     põhiobjekti     muutmiseks     sõltuvad     inimkasutaja     veergude/atribuutide     esialgse     tulenevalt     lepinguid     lepingud ms     alustamise     kokkuvõttefunktsioon     aruannet     analüüs üleminek     kavandamine andmebaasi     andmebaasioperatsioonid     kasutajana     taaskasutada     milleks     mudel veeruperekondade     kontrolli     sellest     esitatud     tabel vahe     klausel atomaarne     rutiin protseduur     küsige     anomaalia andmebaasi     toimuma     klasse     andmebaasi     tabel andmekäitluskeel     ekraanivormile     vara andmed     kirjelduse     normaalkuju sql/relatsioonilise     andmebaas seadus     andmebaas kontseptuaalne     andmebaas kasutusjuhtude     kirjeldan     omakorda     strateegia execute     kadumist     salvestatakse     saada     andmeaidad/andmevakad füüsiline     sis algus     lausetes     kitsendus triger     dünaamiline     kaasa     tüüp korteežitüüp     tegemine     maksad     operatsioon microsoft     makro     artefakt juurprobleem     kontseptuaalne     andmebaasisüsteemides     defineerimiseks     kujul     tabeldusjärjekorra     sql-andmebaasi     disain strateegiline     aste relatsioonilise/sql     tekitanud     leiate     pöörd-     tüüpvead     kokkuvõttefunktsioon alampäring     lahusus veergude     kasutamise     realiseeri     relatsiooniline     tühjade     infosüsteem andmed     operatsioon     veergudes     liides     bakalaureusetöö     võimalus     tüüp tüüp     ühend     evitusskeemi     strateegia revoke     andmemakro     mudel tabelid     milliseid     loenguks     küsimused     varasemast     lahendus atribuudid     abitabel     omada     terviklikkus andmekirjelduskeel     õigus kaitse     mudel tutorial     baasmuutuja     põhiobjektidele     rutiin     andmekirjelduskeel     vaatamine     käsitles loenguid     migreerumine andmefailid     oleva     normaliseerimine     rakendus     arendus andmebaas     hooldamine koodi     funktsioon select     diagrammile     mudelite     relvar     relatsioon andmebaasi     tools     denormaliseerimine halb     moodul pakett     lindistuste     atribuudid sql     jäävad     tabelite/     tagantjärgi     video     identifikaatori     niisama     tabelitaseme     kitsendus     spetsifikatsioon pakett     põhjustab     dokumendi     katsetamiseks     ettenäitamisele     kasutaja delete     idempotentne ühendamine     suurendab     entity-relationship     põhimõisteid     rahuldada     elemendid     skeemi     graafilise     andmebaas sql     ajast     rakendab     tagastav     väljade     dokumendis     sügisel     option     kavandamine tarkvarasüsteem     kontekstis     using     väheneda     ametlik     mitteskalaarne     funktsioon     dialekt tuletatud     aprillil     kustutamise     salvestusviis tõeväärtustüüp     keskkond andmed     veergude     abitabel disain     suurus     andmekontrolli     hinneteleht     ekraanivormi     reverse     andmed kõigepealt     andmebaasioperatsioonide     deployment     kaardid     kirjeldust     vaated manusandmebaasisüsteem     täidetus     arvutisse     arendus     alamvormi     lubab     boonus     disainimuster loogiline     teenus rakendamine     määran     kaitse     toimunud     väärtustele     esitatakse     artefakt räpane     illustreerimine     elephant     raamat     väljund     säilitamise     kasutatakse     slaidikompleki     headuse     mudelist     kindla     jooksva     select     skeem tuletatud     abitabel foreign     kontrollimise     tulemuseks     sellist     nk veergude/atribuutide     olemitüübid loogiline     arvestab     rakendus käesoleva     süsteem     semestri     mudel dokumendipõhine     automatiseerib     tekkivat     valige     väärtus sql-andmebaasisüsteem     sisendiks     keelte     ärireegel triger     kasutajaliideses põhiolemite     andmebaasikeel isikuandmete     seadus virtuaalne     loengutes     manageri     laused nimetu     sissejuhatus     näete     nimi tabel     andmebaasioperatsiooni     pääsupoliitika sql     operatsioon lõike     käest     küsimusega     räpane     õigused     tagastataval     sõltub     põhiolemitüüp     diagramm seisundidiagramm kasutusjuhtude     kogutud     määramine     diagrammidel     mudelid     leidmiseks     ühilduva     eeltingimus     andmebaasisüsteem     avaldis sql     otseülekandena     seadused andmejärv     lepingud disain     värskendamine alampäring     füüsilise     sinise     mestimine     andmed virtuaalne     mitte     sql-andmebaas     kajastu     järgnevatel     equijoin mittekorreleeruv     püsivus andmekirjelduskeel     loomissamm detailanalüüs     lipikute     lõpphinde     andmesaatkond     sarnase     kuupäevad     hooldamine mudeli     tegemise     lõpeb     assotsiatiivne relatsiooniliselt     konkreetse     märkate     kasutajate     suhte     kadudeta     variante     sõltuvus ankurmodelleerimine     teise     eksportida     ülevaate     tüüp transaktsioon     arhitektuur sisemine     elutsükkel scrum     litsents     võrrelda     muuta     artefakt     inner     infosüsteem strateegiline     täitmise     mudel äriarhitektuur     virtuaalne     salvestamine     parool     baastabel funktsionaalne     mudel tarkvarasüsteem     liiasus organisatsioon     kontseptuaalset     naturaalühendamine tabelite     kitsendus võrdsuse     keel tuletatud     viies     serveri     püstitus     kitsendus üldine     esile     kehand operaator     keel transact-sql     programmeerida     triger triger     töökoha     logimine üldine     harjutada     osa-terviku     ühendi     kahes     loomist     õiguste     korral     alampäring count     andmestruktuuride     disaineri     deklareerimine     vajadus     evolutsiooni     arhitektuuri     muutuja     supervõti     andmebaas triger     näitel     võimalikke     harjutus     motivatsiooni     tähistatud     kihtides     alamvormile     mudelisse     diagramm projekt     nendele     olemitüüpidest     reegleid     muutuja moodul     ärireegel sql     otstarbe     puhas     nendest     ühendamissõltuvus sql/relatsioonilise     predikaat     oleksid     sisalda     kokkuvõttefunktsioon having     üheksandaks     palun     registrite     millesse     juurdepääsu     paigutamine     mingi     loeng     integratsiooni     operatsioon hetktõmmis     analoogid     mudelis     standardiga     joonistada     päring     tabel süsteemi-     edukaks     rakenduspakett detailanalüüs     ühendamissõltuvus     andmebaasioperatsioon     isoleeritus check     disainile kontseptuaalne     protseduurselt case     vaated     administraator     disainimuster analüüs     olemi-     hetktõmmis kitsenduste     office     heathi     baastabel select     kõigilt     andmemudel normaliseerimine     strateegiline-     mille     kontseptuaalsest     taotlemise     realiseerimise     transaktsioon     perekonda     tabel hetktõmmis     stereotüübiga     andmemudel hierarhiline     nuppude     veerg veerg     kohe! kõik     anomaaliad denormaliseeritud     viimine     constraint     tüüp võrkmudel     baastabel     kirjeldada     protsessi     option tabel     videote     kitsendused     veerg     infosüsteem     elementide     diagrammide     infosüsteem uml     tüüp operaator     vähendada     korreleeruv     andmebaasisüsteemi     iseloomustab     vaatamiseks!     union     disain analüüs     muster     andmebaasikeel andmebaas     pööramiseks     lihtsalt     seisundi     pakub     paranduste     evitustoru detailanalüüs     panemine     example sql     seisundimuudatuste võimaldamine     andmed imperatiivsus     operand     nimetu     indeks     genereerib     erinevaid     loodavate     tarkvarakeel protseduur     andmebaasisüsteem andmebaasikeel     pakkuda     normaalkuju boyce/coddi     kontrolltöös     skalaarne     tüüpviga     õppeaines     täpsustatud     järgneb     count     tulemuse     põhjus     andmebaasiobjekt pääsupoliitika     seisundidiagramm strateegiline     slaidide     tulemused     arvutada     tüüpi     azure     ekraanivormid     andmekäitluskeel veerg     arvujada     teoreem teine     printsiip sql/relatsioonilise     lepingprojekteerimine     muutmise     koostamine     indeksid     kavandamine andmevakk     pidada     korrata     sellele     infosüsteem pilv     operatsioon tabelite     andmemudel deklaratiivsus     ühendamine     registreeritakse     näite     variant     kaupade     olemasolu     detailanalüüs     domeen andmebaasi     andmemudel d     üleliigseks     praktikumide     allsüsteemide     generaator logitabel     matemaatiliseks     seitsmendaks     lause sql     register oracle*case     suuruse     modelleerimine     maksimaalselt     funktsioon plokid     hooldamiseni     objektide     sobiva     järeltingimus     omistamise     dokumendist     tingimuse     disainiprintsiip denormaliseerimine     normaalkuju multiväärtuslik     allsüsteem     deklaratiivselt loogiline     otsustab     andmestruktuuri     allsüsteemid     andmeid     indeks kitsenduste     lindil     kitsendus sisemine     kaudu select     projekteerimine olemitüübid     lühidalt     diagramm scrum     kodulehelt     andmebaasiobjekti     salvestus     kaitsmine     loogiline     triger andmebaasi     näited     muutumisele     süntaksi     äriarhitektuuri     päringute     pakett programmeerimiskeel     andmebaasiobjekt insert     huvides     täielik sql/relatsioonilise     juures     koopia     alampäring avg     avaandmed rakenduse     kohta     leiab     detailne     tegevuste     musta     seisunditest     kirjutatud     kirjeldamine     staatiline     küsitluse     hindamislehtede     atribuutide     diagramm arendusplaan     võiks     andmebaasisüsteem andmejärv     sügavuti     sõltuvus viies     kitsenduse     loendikasti     üks-mitmele     teostada     perekond sql     intersect     ajahetkel     baastabel unique     sümptom artefakt     andmebaasini     kommentaarid     tagastab     loomulikus     operatsioon andmekäitluskeel     baastabel hetktõmmis     südame     objekt     järeltöö     realiseeritava     saaks     rakendatakse     strateegia kasutaja     moodul oracle     värviga     otsustada     tulenevaid     triger     määratakse     väärtustada     korteežitüüp relatsiooniline     muster mustrid iseseisva     otsingutingimus min     iseloomustama     osterwalderi     vahendid     välisvõtmete     põhiolemitüübi     vabaneda     lepingud iteratiivne     punkt     ea_mall     andmemudel sisemise     praktikumi     litsentsi     toetama     dekomponeerimine     sisaldada     logi hulgateooria     juunil     vajalikuks     allikas     accessi     lõhn probleem     sõltuvus rutiin     salvestusruum tehingutöötluse     kitsendus tabeli     lugege     rünnak sql     teadmiste     töökiirus relatsioonilise/sql     group     lehmani     hotell     allsüsteem andmebaas     ülesande     liitindeksi     kohas     sõltuvus kolmas     sisaldub     leping oracle*case     tutvustus     genereerimine     valideerimisreeglid     tingimus select     teisendus     manifest     tuletatud     projekti     keele     mudeliloomine     triger tuletatud     tekivad     aitab     vastuse     vaates     relvar/tabel     mudel disain     lähtekoodiga     õppenädalal     positiivse     andmemudel rakenduse     disain rida     projektis     diagramm     salvestatud     kuulub     andmemudelit     võimaldab     fagini     keel parameetrite     mudel     moodustatakse     tulemus     muutmine     tabelid/relvarid     graafilises     lisapunktide     tarkvarakeel hulgateoreetiline     arendusmetoodika allsüsteem     protseduur füüsilise     diagram     infovajadus andmekäitluskeel     andmebaasikeel dokumendipõhine     probleem andmebaas     õppejõu     esitusviis tüüp     operaator tutorial     mudeliteisenduse     mudeliteisendus     leidmine     andmetüüp     excel     navigatsiooniline     tüüp andmekäitluskeel     accessis     option maksimaalse     läheb     reeglid     disain trannsaktsioonide     slaidid     eeskiri rea     kitsendus operaator     skeem kinnitamine     mudel infosüsteem     skeem sql     illustratsioonid     andmebaasi-     relatsiooni     täidab     jõustada     loomissamm ehitamine     koostab     disainimuster     võrreldes     päringut     andmed kui     boonuspunkt     tüüp andmebaas     tagasiside     täiustatud     andmebaas ajutine     kinnitamine kasutaja-     tingimuses     ülesandeid     õppeaine     lahusus sql/relatsioonilise     registrisse     rolli     pädevusala     diagramm crud     pääsupoliitika andmebaasiobjekti     except     andmebaasikeel relatsiooniline     primaarvõti     subquery     operatsioon hulgateoreetiline     sisalduv     andmebaasiobjekt andmekontrolli     leidmise     outer     check     konkreetselt     liiasus kuues     parameeter tüüp     normaliseeritud andmete     lõpust     diagrammis     kogumist     ridade     sümptom refaktoreerimine     õiguseid     võimaldava     strateegia update     prototüüp     võrkmudel hierarhiline     täielik     tegevusdiagramm     aprillini     võrk-     omavahelise     kustutamist     sqlis     validation     read tuletatud     loodud     otsingutingimus ühendi     tulemuste     kuuendaks     sql-andmebaasis kaup kaupade     infosüsteem relatsiooniline     määrata     tarkvarasüsteem mashup     trigerid     sisaldama     disain loogiline     veerg transaktsioon     generalization     lause     sql relatisooniline     operatsioon identiteedi     disain plokid     saamise     lisaks     kuidas     aluseks     tegevus     arusaadavus relatsioonilise/sql     relatsioonitüüp tüübigeneraator     combo     klausel liittingimus     tabeli     disain kasutajaliidese     nimekirjavormis     andmebaas hübriidpilv     process     tüübigeneraator selektor     andmebaasisüsteem andmebaasisüsteem     salvestamiseks     dreamspark     eraldi     wordi     tehnilist     tegijatele     mitu-mitu     vajalik     vormi     madal     teaching     sõltumatus kontseptuaalne     maatriks andmebaasioperatsioonide     teisendusreeglid võtmed     poolt     kohustuslik     logi andmekirjelduskeel     väline     kaudu     disainimuster füüsiline     projektsioon ümbernimetamine     relatisooniline     tehingutöötluse     keerukamaks     muteeruva     punasega     primaarvõtit     klausel self-join     klassifikaatorite     süsteem neljas     aktiivne     kontrolltööd     arhitektuur andmebaas     dokument     vajadus põhiolemite     generaator primary     jooksul     põhjusab     hoolitseb     otsingutingimus andmekirjelduskeel     aines     tekkimiseni     tüüp domeen     kirjas     tehniline     tabel tabelite     võimaldamine     vähem     leping tegevusdiagramm     tabel     teenus andmebaas     küsib     kokkuvõttefunktsioon konstant     kitsendus tüüp     väärtus     liiasus     analüüsi     strateegia andmekontrolli     mõjutab     veergude/atribuutide     disain andmebaasi     ülesannetes     kitsendus transaktsioon     taotlemine     otseülekanne     probleem case     andmekirjelduskeel veerg     tabelid kitsendused     vajaduse     dubleerimine     lugemist     otsimine füüsilise     rakendusele     seisund     andmemudel andmebaasi     muutmisoperaator relatsioon     andmemuudatused     arendusmetoodika rational     töötava     äriarhitektuur infosüsteem     tabelid     arvestus klassidiagramm olemi-suhte     relvarid     ärireeglist     kasutamine     peidetakse     ekraanivormil     võlg räpane     lause tühistamine     publication     round     rakendub     vormis     selles     triger sql     mootoriga     kontseptuaalse     rutiinid     tabel domeen     tüüp andmebaasiobjekt     technics     prototüüpimine olemitüübid     liiasus relatsioonilise/sql     hierarhiline     loomissamm füüsiline     mitut     liigi     loengu     süsteem funktsionaalne     spetsifikatsioon     olevate     osundatakse     postgresql     päringud seadus     andmebaasisüsteem disain     nosql     koodi     võimalik     üldistusseost     liiasus funktsionaalne     tüüp tabel     rational     disain turvameetmete     kitsendus tabel     töökiirus andmebaasi     põhiolemitüübid     vaade     denormaliseerimine tuletatud     eksemplaridel     atribuut     muutmist     nimi rida     pääsu     mitme     kontrollide     menüüsse     metoodika hooldamine     disaini     sõltuvus nk     plokid füüsilise     ülesanded     loetavad     deklaratiivne     registreerimine põhiolemite     lahusus sql     vastavad     detailsete     kaudselt     installeerimiseks     relatsioonitüüp korteež     olemi-suhte     iteratiivne     foreign     juhend     navigatsioonivormi     sql pl/pgsql     kompenseerivate     teisendusreeglid sql-andmebaasi     lihtsustatud     otsingutingimus liittingimus     sql füüsilise     generaator drop     praktikumidesse     seose     kasutada     projekt register     tunda     lahususe     kirjeldab     salvestusviisi     ilmutatud     funktsionaalsete     üliõpilase     kommutatiivne tuletatud     diagrammi     mustripõhine     normaalkuju andmete     andmemudel kolmas     suurendamine     täitmine     eemaldada     ebaotstarbekate     lause vaade     transaktsioonide     erijuhus     abitabel andmemuudatus     vaheline     esimese     andmemudel andmebaasisüsteem     sündmusprotseduuri     failis     välisühendamine     laiendatud     juhendis     sql-andmebaasis põhiolemite     moodul rutiin     non-equijoin kokkuvõttefunktsioon     õigus andmekontrolli     täitmisplaan sisemine     erinevates     update     valdkonnamudeli     suurema     õppenädalaks     pöördprojekteerimist     ümbertöötamine     ärimudeli     muudatuste     kandidaatvõti     täpsustamine     nimetamine     tarkvarasüsteem kuldandmed     andmed     osutub     andmemudel plokid     commit     seosetüüpide     sorteerimise     denormaliseerimine veergude/atribuutide     statistika üleminekusüsteem     klausel ühendi     klausel avaldis     nimble     hotelli     rules     iteratsioon infosüsteem     kõigi     unikaalse     olema     operatsioon relatsioonilise/sql     keeles     praktikum     andmesaatkond andmebaas     omaduste     loomissamm andmebaasi     indeks bitmap     kaota     operaator skalaarne     sõltuvus relatsiooniline     süsteemikataloog andmebaasisüsteem     clean     värskendamine     üldistusseoste     keelde     info baastabel     analüüs     füüsilisest     välisvõti     korteežitüüp korteežitüübi     iseseisev     praktika     põhiolemitüüp andmebaas     süsteemi-defineeritud relatsioonitüübi     pilvandmetöötlus nosql     disainile     andmemudel     teistest     teema     andmesoo pilv     prototüübi     kriis erp     sisestamiseks     sql/sql     operaator group     otsingutingimus max     tabelites     juhend põhiolemite     ebaotstarbekatest     plokid loogiline     arvutiklassi     ühiste     ennast     määrang merge     lisamaterjalide     seadus     jaoks oma     täiendan     kitsendus bcnk     pääsupoliitika grant     seisundidiagramm olemi-suhte     seisundidiagramm crud     väärtused     korteežitüüp     tabelid reaalsed     programmeerimiskeel kasutaja-defineeritud     lisapunktid     table     koosnevad     tüübi     ülekanduv sql/relatsioonilise     atribuudina     põhjal vaade     loengud     lipiku     alampäring select     pilv paber     isegi     mudased     teemasid     vahendi     põhjal select     jätta     eranditöötlus protseduurne     alias     mudel loogilise     tegeleb     slaidel     alampäring where     andmemudel sql     andmed minimaalne     loomissamm teenus     veerg tabel     muudab     diagrammidelt     punktid     andmemuudatus triger     upper     enamik     lausetest     välisvõtme     oleks     tüüp mitteskalaarne     lindistatud     kordaja     andmebaasisüsteem tehniline     normaliseerimine esimene     kursor funktsioon     pealkirjade     konto     keel kasutaja     selle     teenus     uuritakse     relatsioonialgebra     lahendamine vaade     mudel andmemudel     komplekti     sql-andmebaasisüsteemi     andmekäitluskeel     alamkeel     normaalkujud     parandada     ajakava     viimane     kümnendaks     põhjustada     lause andmekirjelduskeel     õpingukavade     vabadus     kavandamine     diagrammilt     normaalkuju nk     kasutatava     mudeli     andmesiire register     seisundis     päringu     liides allsüsteem     täpsemalt     lõpphindele     probleem juurprobleem     relvar hulgateoreetiline     osaks     registri     indeks andmete     operaator order     andmemudel andmemudel     muutmine disainitaseme     muddy     seisundidiagramm uml     programmeerimiskeel pakett     arhitektuur crud     veergudele     order     lahendamise     merge     mõnikord     index     järjepidevus tehingutöötluse     tabel nimega     iseseisva     switchboard     operaator relatsiooniline     üldine     põhiandmed avaandmed     juhendi     tüüp muutmisoperaator     tingimuslik     teoreem andmebaasi     jagada     aruande     avamise     ekraanivorm     tüüp kitsendus     disain kitsendused     loomisel     muudetakse     värvide/fondi     relvar relatsiooniline     juhataja     klausel korreleeruv     tühistamine primary     vormindamine     klausel lõike     versiooni     disain denormaliseerimine     vaade normaliseerimine     leping funktsioon     rakenduses     mudel graafimudel     strateegia relatsioonilise/sql     tegevusi     sõltuvalt     oracle     tarkvarasüsteem andmebaas     tsükkel rutiin     teenus pädevusala     lihtsustab     kuues     projekteerimise     lähtekood probleem     maatriks     navigatsioonipaani     peaks     metoodilist     pealehelt     pruugi     piirab     kasutajanimi     diagrammid     funktsioon nimetu     indeksite     boonuspunktid     definitsioonid     lause tabeli     kõiges     allsüsteemi     täitmisplaan andmebaasikeel     andmebaasikeel avaliku     atomaarsus andmekäitluskeel     suurema     zaurus     kirjutamine     tabelid/     palju     paraku     korteež kitsendus     olevasse     ilmneda     normaliseerimine relatsioonilise/sql     otsitakse     skeem select     erijuht     programmeerimiskeel rutiin     seoste     automaatse     kooskõla     agile     funktsionaalne     nimekirjas     taustavärviga     andmekäitluskeel relatsiooniline     vaheliste     sõltuvus ühendamissõltuvus     klassidiagramm põhiobjekti     triger trigeri     samm-sammulises     mõlemat     pädevusalade     puhul     disain indeks     millel     rakenduspakett infosüsteem     hierarhilise-     lõhn räpane     otsingutingimus     täiendused/parandused     staatus     lahendus     allhhanke     architecti     isiku     tabeleid     hetkeseisundi     loomine     kirjeldus     magaja     tüüp avaldis     modelleerida     spetsiaal-     registreerimise     andmemudel indeks     kontrolliks     keel rutiin     mudel uml     hindamise     puudutab     kitsendus lausetaseme     tõttu     järgima     delete     lihtsal     erineva     funktsioonid     vastuste     truncate     determinant allhhanke     prototüüpimine disain     süsteem deklaratiivne     peegeldub     disainitaseme     klassidiagramm metoodika     lause andmekäitluskeel     teatavate     välisvõtmetega     relatsioonilise     andmete     protseduur unique     lisamine     programmeerimiskeel deklaratiivne     loevad/     kokkuvõte     d sql     laused     andmebaasisüsteem funktsioonil     arhitektuur füüsiline     määrab     teiste     fragment     kontrollimine     loomine;     operatsioon infosüsteem     võidakse     formaadis     vastuvõtuaegade     allsüsteem pädevusala     salvestused     põhineva     kasutaja-defineeritud relatsioon     protseduurne     hulga     lahusus relatsioonilise/sql     põhinev     põhimõistete     täitmisplaan väline     muster äriarhitektuur     süsteemikataloog täitmisplaan     projektsiooni     realiseerida     teksti     mudel register     lause üldine     tasemel relatsioonilise/sql     andmemudel andmebaasikeel     kitsendus andmekäitluskeel     võimalikud     peate     valemi     andmebaasikeel nosql agregaat andmemudel võti-väärtus     projekt funktsionaalne     andmemuudatus with     lugemise     andmemudel loomissamm     väljastava     lepingud     failid     viiakse     protseduurid     korrastatud     atribuut relatsiooniline     andmemudel võrkmudel     unikaalsuse     kordamisküsimused     laused select     sõltuvus tabelite/relvaride     ärireegli     tabel vaade     teenus disain     mudel sql     loomissamm arhitektuur     avatud-suletud     imperatiivne     relationship     kaheksandaks     assertion instead     tüüp grant     magajad     pealkirjad     juurutada     avaandmed andmebaasi     sql-andmebaaside     tagamine     kirjaliku     access     grant     aprill     vaatega     lisapunkt     realiseerimiseks     näiteülesanne     eelistatult     operaator sum     valite     tehing     dialekt lõige     kokkuvõttefunktsioon equijoin     toetab     vastab     kevadel     kõigil     parandamise     kavandamine avalik     tekstiliste     projektsioon     teisendada     giles     kujule     vormid     roll andmebaasisüsteem     suure     alati     lõppkasutaja     näiteprojekt     hinde     supervõti tabel     access oracle kasutajaliides triger trigerid andmemakro andmemakrod pakett protseduur protseduurid     kontrolltööde     soodustavad     nimede     kavandamine kogukonnapilv     sisalduda     ühendamise     mudel andmebaasisüsteem     lahendamiseks     andmemudel dokumendipõhine     klausel tabelite     piirang sql-andmebaasisüsteem     microsoft     macro     andmebaas virtuaalne     entity     erinevusi     kompaktsemaks     klassifikaatorid     tagasi-     atomaarne     deklareerimisel     kõiki     enterprise     denormaliseerimine     disain sql-andmebaasi     vastutuspiirkond infosüsteem     ekraanivormilt     vahetest     olemitüübi     database     allsüsteem rakendamine     andmemudel objektorienteeritud     teisendust     lahendatakse     olemitüüp     lugemisoperaator korteežitüübi     juurde     lahendused     milline     lisatest     operatsioon lugemisoperaator     sotsiotehniline     jõudlus füüsilise     andmebaas     cards     lause select     digitaalne     attribute     dubleerib     sql/psm     tudeng     operatsioon avaldis     dokumenti     andmemaht tuletatud     veerutaseme     andmebaas reataseme     defineeritud     võlg lähtekood     väljadega     format     nädala     andmemudelist     tabel select     operatsioonide     nimekirjavormilt     tarkvarakeel jagamine     põhjal     õigus roll     millele     vaated information_schema     indeks füüsilise     värskendamise     muutuda     videod     lahendamine andmemuudatus     täitmisplaan andmebaasisüsteem     baastabelite     kohta     tabel drop     normaalkuju relatsioonilise/sql     juhtuda     atribuudid     päringutulemuste     relvar sql     kaudu vaate     nullist     kursuse     alusel     tabel tuletatud     unique     teemalist     create     strateegia loogiline     nõudeid     operaator atribuut     operaator muutujale     standard     andmebaaside     disain detailanalüüs     sõltumatus süsteemikataloog     paikenda     vaatamiseks     kasutamiseks     kehtivad     dokumendipõhine     alampäringute     option andmekirjelduskeel     tegemata     ärireegel     projekteerimiseks     hetktõmmis serveri     täitmisplaan     tegemist     näiteülesanded     kitsendus instead     testideks     tulemustele suurema     vajab     operatsioon andmetele     keerukamad     kompositsiooniseose     operatsioon query     põhiomadus     annab     moodustavad     reguleerida     kontollitud kaasav     olevaid     näiteid     baastabel vaate     ebaõnnestumised     tingimus     materialiseeritud     kirjandus     jõudlus hetktõmmis     vahel     õiguse     eraldiseisev     rakenduse     peavormi     ühtegi     allsüsteemidest kontseptuaalne     kontrollib     erinevate     läbiviimiseks     seisundiklassifikaator     p pikem     täpselt     operaator väärtus     imperatiivne töölaua     relvar sorteerimise     täiendamine     andmebaas lause     tabel transaktsioon     information_schema kolmekihiline     leitakse     lausendid     kitsendusest     tegema     hetktõmmis     kokkuvõttefunktsioon avaldis     muutuja parameeter     normaalkuju funktsionaalne     seotud     muudavad     deklaratiivne kolmekihiline     artefakt puhas     kahte     report     operatsiooni     põhineda     andmekaitse     engineering     tulemused suurema     suletud     olekutest     klassifikaatorid andmed     generaator     operatsioon alampäring     loogika     poliitika     seisundiklassifikaatori     määrang not     projekt     õigus sql     tabelite/relvaride     pilv uml     arhitektuur registri     abitabel triger     alamosa     ülikooli     kokkuvõttefunktsioon select     deklareeritud     teemaks     näites     alguseks     indeks valikuline     huvitav     näide     pöördprotsess     arvestus     eeskätt     selgitatakse     indeks indeks     hõlmava     jaotamine     parameeter     baasrelvar lause     setvahetest     andmebaasikeel andmed     projekteerimine     lisaeksam     alles     nõuded     automaatne     liitbokside     aruanne     paremini     insert     operatsioon naturaalühendamine     korraga     õpejõu     andmebaasiobjekt roll     toimub     lisakitsenduse     andmebaas töökorraldus     operatsioon projektsioon     õnnestub     sobilikku     mõista     salvestusruum sisemise     viitele     esimene     pärandsüsteem check     triger transaktsioonanalüüs     rollback     aruannete/vormide     tabelile     seadus andmebaasisüsteem     töötati     seisundimuudatuste     alampäring     andmemudel xml     tähtajad     andmemudel sql-andmebaasi     elutsükkkel infosüsteem     andmemudel kontseptuaalne     arvutites     nimekirjavormi     kehand pl/sql     dokumentatsioon     tehingud     kiiresti     allsüsteem rational     refaktoreerimine refaktoreerimine     andmemudel ef     operatsioon vaade     tunnistuseks     eksam     andmebaasiobjekt minimaalse     aidata     põhiobjektid     lugemisoperaator kitsendus     muutuja relatsioon     puhastamine     põhitulemus     disainile üleminek     alustamine     operatsioon spetsiaal-     vähenda     privaatsuse     normaliseerimise     halvendada     andmemudel andmebaas     seadus sql     generaator triger     sql andmekirjelduskeel     loomise     väärtuseks     kaitsta     andmemudel kasutusjuhtude     loomissamm põhiolemitüüp     kontrollimiseks     käivitamine     väärtus sql     skeem vaate     järjekorra     normaliseerituse     nuputamise     süsteem olemi-     normaalkuju     nõuab     identifitseerimist     tasemel     revoke     rr_mall     d tüüp     arvutamise     disainimuster sql-andmebaasi     arhitektuur loogiline     lause andmed     põhiobjektide     paikneb     query     töövihiku     tabelis     models     a pattern     pilv andmebaas     omavad     sidemeklassi     programmeerimiskeel     genereerimisel     täitmiseks     kitsendus sql     keel transaktsioon     protsess     seosetüüp     diagramm kontseptuaalne     relvar andmebaasi     veerud sql-andmebaasi     selliste     teatage     lause väline     transaktsioonid     seosetüübi     realiseeritud     andmebaasisüsteemid     tingimuslause rutiin     halvendab     prototüübis     kehand füüsiline     tagasi     olemasoleva     mittekorreleeruv     normaliseerimine ortogonaalse     versioon     faili     nõuete     parima     seega     assertion viga     põhilistest     lahusus kobareelnõu     kataloogis     klausel alampäring     panna     otseselt     liides staatiline     relvar organisatsioon     stringide     mõeldud     primaarvõtmest     kasutajaliides     kiirendab     veerud     dekomponeerimine tabelite/relvaride     equijoin relatsioonialgebra     andmebaas andmed     klassifikaatorina     relatsioon query     valideerimisreegel     võtta     loodavas     tehtud     mitmest     tulemusena     summa     vanem     käivitada     vajavad     staatustest     seosetüübid     kasutajaliidese     andmemudel detailanalüüs     registreerimine sql-andmebaasis põhiolemite     normaalkuju tabelite/relvaride     vigadele     based     töötleb     kasutaja-defineeritud operaator     korduvad     otsuste     avaldis relatsiooniline     valideerimistekst     funktsionaalse     option revoke     parameeter rutiin     approach     protseduuride     kehand andmebaasisüsteem     lause transaktsioon     relatsiooniliselt     sql-tabeli/relvari     allsüsteem funktsionaalne     süsteem tabelite/relvaride     peitmine     lõuend põhiolemitüüp     keelsed     näiteks     roll administraator     võivad     sidumini     arvestuse     primaarses     kustutada     hulgas     avalik     lauseid     vastav     sõltuvus kuues     kutsuda     esitamine     tagab     muutmisega     sisend     objekti     hädavajalik     operatsioon baasrelvar     põhiandmed uml     struktuuri     aknas     artefakt mudel     andmemudeli     andmemudel andmed     delivery     identifikaator     mudel andmebaasioperatsiooni     mysql     vahendeid     töökoht     loomissamm pädevusala     manager     hulgaga     roll grant     kandidaatvõti baastabel     lisamise     liiasus füüsiline     statistika information_schema     vahelised     sql check     operatsioon sql/relatsioonilise     kitsenduste     andmebaasisüsteem     ajaloo     keelamine     imagine     kolmekihiline     avaldis     denormaliseerimise     moodul süsteemi-defineeritud     minekut     süsteem andmebaasi     kuuenda     saate     täidetakse     põhiolemitüüp pidevvalmidus     leping     fragmendid     alternatiivse     koormatud     väärtuseid     andmebaasid     veerule     vahetestid     aeglustab     raamatud     alternatiivvõti     registreerimist     klassifikaator     tüüp jälgi     raskemaks     etapp andmebaasi     multiväärtuslik     klausel     kasutaja kasutaja     paaride     käigus     mudel graafipõhine     kasutades     normaalkuju esimene     triger väine     metaandmed privaatpilv     realiseerib