Kodulehed
[372] - Andmebaasid I (ITI0206, IDU0220) (kevad 2019)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Sõnapilv

Millest materjalides kirjutatakse? Mida suurem tekst, seda rohkemate materjalide metaandmetes on seda sõna kasutatud.

  programmeerimiskeel rutiin     delete     ühtegi     klassifikaatorina     keelamine     millesse     prototüüpimine disain     muudatuste     ühendamine     loevad/     vähendada     küsib     engineering     analüüsi     võrk-     validation     kirjas     seadused andmejärv     veerutaseme     lisakitsenduse     automaatne     teisenduse     relatsioon valdkonnapõhine     kaasa     säilitamise     denormaliseerimine halb     omaduste     poliitika     rakendub     intersect     mudel case     aidata     tagada     dialekt lõige     otsingutingimus liittingimus     klausel lõike     esitus     veergu     sõltuvus nk     soodustavad     näiteülesanded     päri-     põhineva     klausel ühendi     paikneb     juurutada     lepingprojekteerimine     genereerib     aknas     tüüp grant     graafilise     hetktõmmis     andmekirjelduskeel veerg     evitustoru detailanalüüs     evitusskeemi     operatsioon relatsiooniline     normaalkuju andmete     tabeli     operatsioon equijoin     olevate     töökoha     peate     abitabel triger     välisvõtmetega     näite     disain kasutajaliidese     salvestatakse     lõpuks     normaalkuju välisvõtme     kokkukuuluvus sql     koosnevad     koodiga     õiguse     kasutaja     otstarbe     jõudlus füüsilise     näiteks     loetavad     töövihiku     tutorial     selle     põhimõisteid     lause tabeli     lugemisoperaator kitsendus     operatsioon relatsioonilise/sql     täpsustatud     vaate     nimetamine     lahusus sql     andmebaasikeel nosql agregaat andmemudel võti-väärtus     andmebaas töökorraldus     andmekäitluskeel andmekirjelduskeel     põhjusab     switchboard     muutmisoperaator relatsioon     niisama     relatsioon relatsiooniline     operatsioon piirang     approach     projekt register     põhiomadus     disain rida     mõnikord     arvestus klassidiagramm olemi-suhte     teenus rakendamine     keel otsekorrutis     kokkuvõte     võimalikke     generaator drop     operatsioon projektsioon     seosetüüpide     süsteemi     korraga     rakendab     liitbokside     lause õigus     piirang sql-andmebaasisüsteem     sql relatisooniline     tingimuse     lauset     esimene     kokkuvõttefunktsioon select     lepinguid     example sql     indeks kontseptuaalne     lihtsustatud     operatsioon tabelite     heathi     lisapunktid     tabel andmekäitluskeel     tabel tuletatud     andmebaasikeel andmed     otsingutingimus ühendi     operatsioon select     registreerimist     algväärtustamine triger     pakett programmeerimiskeel     lihtsustab     klassidiagramm     klausel atomaarne     strateegia andmebaasi     nõuab     hinneteleht     rational     kaitsmine     teostada     tagasi     tüüp avaldis     viies     isoleeritus check     cards     automaatse     sis algus     küsige     jooksul     leping tegevusdiagramm     standard     eemaldada     vajadus     disainiprintsiip denormaliseerimine     statistika üleminekusüsteem     headuse     tabelite     navigatsioonipaani     sõltuvus tabelite/relvaride     põhiolemitüübid     peidetud     taotlemise     võlg lähtekood     andmemuudatused     liides allsüsteem     sellest     minekut     punkt     kasutaja kasutaja     muuhulgas     eksportida     oracle     sobiva     klausel     päringutulemuste     disainimuster analüüs     üks-mitmele     moodul oracle     hulgaga     täiustatud     lõpphinde     nimega     lähtekoodiga     andmemudel andmebaasikeel     diagrammide     esile     väärtused     keeles     tarkvaraga     täitmisplaan väline     põhiobjektid     slaidid     tavapärasem     kogumist     antimuster     kirjeldamiseks     praktikumideks     otsingutingimus nimega     päringu     where     arvutada     probleeme     disain indeks     kõiges     sarnane     juhataja     transaktsioon     kavandamine kogukonnapilv     suurendab     värskendamise     lause väline     toimuma     hooldamine mudeli     stringide     protseduurselt case     eranditöötlus protseduurne     protsess     lahendamine andmemuudatus     kirjeldada     arendus     modelleerimine     accessi     arvutamise     koodi     õppenädalal     teemaks     juurde     süsteemikataloog täitmisplaan     vaade normaliseerimine     esitatakse     dokumenti     loomissamm füüsiline     juures     kandidaatvõti baastabel     tarkvara     alter     objekt     rutiin     seadus sql     tüüpi     tulenevalt     laused     esitamise     alusel     juunil     süsteem tabelite/relvaride     hetktõmmis kitsenduste     seose     keel transact-sql     roll administraator     andmemudel andmed     sisend     admin     andmemudel andmemudel     kavandamine avalik     tabel nimega     operatsioon vahe     osundatakse     väärtusel     tegemata     täpsemalt     virtuaalne     kokkuvõttefunktsioon konstant     triger transaktsioonanalüüs     ärireeglist     avaldis     variant     kavandamine tarkvarasüsteem     andmebaas sql     muudetakse     seisundidiagramm     sõltuvus ühendamissõltuvus     suhte     relatsioonitüüp operaator     päringute     perekonda     operatsioon naturaalühendamine     korda     teoreem andmebaasi     üldistusseos     ühendamissõltuvus funktsionaalne     andmemudelit     sisaldada     nk nk     rakendamine     konkreetselt     keel relatsiooniline     versiooni     suletud     paikenda     sorteerimise     info baastabel     reeglid     kordamisküsimused     arvestuse     andmebaasikeel isikuandmete     logi hulgateooria     esimese     denormaliseerimine     välisvõtmeid     kuuendaks     lisaks     andmebaasisüsteem tehniline     ea_mall     andmebaasis     dokumentatsioon     relvaride     tulemuseks     trigeri     tingimus select     alamosa     mudel äriarhitektuur     põhjustada     operatsioon sql/relatsioonilise     operaator väärtus     video     disain loogilise     printsiip sql/relatsioonilise     rakendus     tühistamine primary     postgresql     sotsiotehniline     arvesta     tegevus     printsiip õppeinfosüsteem     andmemudel detailanalüüs     kasutav     viiteid     mudeliteisenduse     andmekäitluskeel veerg     anomaalia andmebaasi     normaliseerimise     tehniline     integreeritud     tulemustele suurema     option     lahendada     disain kitsendused     kirjeldan     ajakava     mudel register     andmebaasiobjekt minimaalse     vanem     tabeldusjärjekorra     kitsendused analüüs     õppejõu     kitsendus lausetaseme     klasse     strateegia relatsioonilise/sql     päring     aste relatsioonilise/sql     mõjutab     sql andmekirjelduskeel     loomissamm andmebaasi     räpane     nuppude     elutsükkkel infosüsteem     skeem veeru     allsüsteem metoodika     lahusus sql/relatsioonilise     muudavad     tabelid reaalsed     taustavärviga     teoreem teine     andmebaasirakenduse     üldituste     võrreldes     programmeerimiskeel deklaratiivne     vaatega     mudel allsüsteem     ebaõnnestumised     tasemel relatsioonilise/sql     merge     rutiinid     relatsioon query     väärtuseid     andmed imperatiivsus     generaator logitabel     töötleb     delivery     rakenduvad     kooskõla     tingimuslause rutiin     seoste     alampäring select     tabel     andmemudel kolmas     milles     kirjeldava     salvestamiseks     muutmise     matemaatiliseks     funktsioon nimetu     tekivad     disainile kontseptuaalne     reguleerida     sql/sql     arusaadavus relatsioonilise/sql     kitsendus tabel     süsteem     võlg räpane     realiseeritud     toimub     truncate     indeksite     table     dokumendi     järeltöö     leiab     andmekontrolli     värskendamine     osutub     tabel select     diagrammil     mudel infosüsteem     operatsioon vaade     jõustada     andmebaasikeel relatsiooniline     andmemaht tuletatud     viimiseks     sõltuvus ankurmodelleerimine     juurdepääsu     andmebaasid     otseselt     lausetes     identifikaatori     kavandamine     korrata     tabel vahe     identifikaator     kõrge     küsimused     omavahelise     registrite     rutiin rutiin     indeks füüsilise     järgneb     triger     paraku     andmebaasiobjekt insert     vaheline     kommentaarid     teistest     transaktsioonide     tagab     unikaalsuse     järgida     kaudu vaate     printsiip     alates     seisundidiagramm olemi-suhte     magaja     arendusmetoodika loogiline     baastabel vaate     põhitulemus     rakendatakse     disain plokid     baastabel select     lause transaktsioon     tagantjärgi     kompositsiooniseose     index     artefakt mudel     normaliseeritavate     koostab     andmebaasioperatsioonide     operatsioon andmekäitluskeel     ajaloo     vahelised     liitindeksi     indeks bitmap     tüüp tüüp     lause     saaks     lindistused     ülevaate     aprillil     strateegia tuletatud     otsitakse     rakenduse     avatud     joonistada     lugeda     entity     tulemustest     tabelites     imperatiivne     alamvormi     tabelis     komplekti     denormaliseerimine tuletatud     andmebaasisüsteem andmebaasikeel     vähem     leping funktsioon     väärtustele     parandada     fondiga     kujul     kitsendusest     d tüüp     väljade     oleva     slaidikompleki     keerukamaks     suurema     õigus roll     dubleerimine     aasta     sinise     sõltub     strateegia loogiline     demonstreeritakse     võimalik     õhinapõhine     muuta     query     seotud     matematiliseks     indeks valikuline     laused select     korral     kehand operaator     materjal     pöördprojekteerimist     sql pl/pgsql     korduvad     register     tudeng     atomaarne     vähenda     kirjeldab     veerule     defineeritud     hierarhilise-     arhitektuur     kitsendus üldine     põhiolemite     korrastatud     summa     insert     andmemudel ef     lahendab     pääsu     sql check     hinde     leidmiseks     tegemine     nõuded     püsivus andmekirjelduskeel     andmemudel objektorienteeritud     disainimuster     praktikumide     ülesanded     operatsioon hetktõmmis     korteežitüüp korteežitüübi     access     mysql     käivitab     generaator triger     evolutsiooni     kitsendus kasutaja-     lugemist     liiasus     päringut     loengu     allsüsteem rational     juhendis     relatsioonialgebra     päringud seadus     abitabel foreign     reverse     triger sql     võrkmudel hierarhiline     laused nimetu     kahes     roll grant     olemitüübid     tabelist     panna     andmebaasiobjekt roll     vormid     p pikem     veerud loogiline     pööramiseks     seadus andmebaasisüsteem     hindamise     ärireegel     välisühendamise     denormaliseeritud     nimekirjavormilt     lahusus veergude     väärtus sql-andmebaasisüsteem     tegemist     tekitanud     tuleb     andmemudel sql-andmebaasi     esitada     põhjus     muteeruva     subquery     põhineb     privaatsuse     clean     infosüsteem uml     triger triger     andmebaas triger     mudel andmebaasioperatsiooni     avatud-suletud     viimane     surrogaatvõti deklaratiivne     kehtivad     arendamiseks     pädevusalade     normaalkuju tabelite/relvaride     kasutajate     milleks     andmemuudatus     avaandmed rakenduse     tarkvarakeel protseduur     kasutajaliides     põhjustab     diagramm kontseptuaalne     süstimise     liigi     architect     analüüsilt     hädavajalik     kontrolltööde     operatsioon transaktsioonide     esialgse     viiakse     diagramm arendusplaan     valdkonnapõhine     tüüp mitteskalaarne     triger andmebaasi     füüsilise     programmeerida     järeltingimus     kuulub     relationship     mudel veeruperekondade     käigus     probleem juurprobleem     accessis     disain trannsaktsioonide     välisvõtmete     aprillini     exists     seosetüüp     allikas     seisunditest     positiivse     indeks     vältida     tüüp andmekäitluskeel     programmeerimiskeel kasutaja-defineeritud     näites     alampäring avg     kümnendaks     d sql     üheksandaks     kihid     funktsionaalse     praktikumist     kasutajaliideses põhiolemite     tähtajad     denormaliseerimine veergude/atribuutide     skalaarne     luuakse     slaidide     puhas     eksemplaridel     tabel tabelite     genereerimisel     keel kasutaja     analüüs üleminek     andmed minimaalne     sql-tabeli/relvari     puhul     report     lindistuste     mudel dokumendipõhine     halvendab     arvestus     eraldi     peidetakse     plokid füüsilise     slaidikomplekti     ainekaart     kitsendus with     sagedastele     operatsioon query     keel sql     kompenseerivate     kaudu select     teenus     funktsionaalne     põhiobjekti     kehand andmebaasisüsteem     toodud     lisan     ülesande     strateegia andmekontrolli     kitsendus triger     installeerimise     tegemise     office     sõltumatus süsteemikataloog     lähtekood probleem     eeskätt     vaadata     infosüsteem pilv     programmeerimiskeel pakett     assertion instead     koormatud     tabelid füüsiline     füüsiline     tüüp pääsupoliitika     peegeldub     töötati     käsitles loenguid     grant     sisalda     sql sql     videote     ettevalmistus     tegevusena     võimaldava     tabelid/relvarid     registreerimise     alustamise     operaator     elementide     kooskõlas     normaalkuju boyce/coddi     mudel loogilise     mudel andmebaasisüsteem     kõigilt     hierarhiline     infosüsteemi     teemalist     täitmise     unified     ennast     agile     teisendusreeglid võtmed     disaini     sügisel     tabel hetktõmmis     hindamine     sügavuti     hetkel     prototüüpimine olemitüübid     loodavas     raamatud     sql-andmebaasis kaup kaupade     täitmisplaan andmebaasikeel     määran     raamat     ülesanne     andmebaas kontseptuaalne     klausel tabeli     osaks     süsteem neljas     võimalikud     realiseerib     pilv matemaatiline     models     disain turvameetmete     operaator tutorial     oleksid     täitmisplaan     leidmine     olemi-suhte     juhtuda     pilv paber     navigatsioonivormi     staatustest     kitsendus sisemine     iteratsioon infosüsteem     aprill     valite     andmebaas reataseme     võimaluse     küsitluse     esitamine     kasutusjuhtude     tabel transaktsioon     vormis     sõltuvus relatsiooniline     elemendid     parandamise     ühiste     operatsioon microsoft     tabeleid     teiste     sellele     andmemudel plokid     pakkuda     tüüp korteežitüüp     constraint     kitsendus operaator     tarkvarasüsteem mashup     vaated manusandmebaasisüsteem     kontrollib     mitte     aktiivne     määrata     hotell     sündmuste     alustamine     lause alampäring     abitabel     andmeid     kustutamine     tulemuste     lindistatud     arhitektuur füüsiline     andmemudel dokumendipõhine     lisatest     lause andmed     mootoriga     kadumist     värvide/fondi     protseduuride     programmeerimiskeel     kontseptuaalne     moodustatakse     loomine;     triger tuletatud     strateegia     automaatselt     dreamspark     operatsioon lugemisoperaator     operaator sum     a pattern     keelte     veerg transaktsioon     moodul süsteemi-defineeritud     andmeaidad/andmevakad füüsiline     tabelid kitsendused     viga arvujada     tõttu     andmemudel d     tabel süsteemi-     videod     indeksid     allsüsteem rakendamine     õpejõu     sisseloginud     andmemudel andmebaasi     teaching     -bitise     andmebaasini     pärit     salvestused     arhitektuur crud     üldine     sageli     kohta     andmemudel sisemise     kihtides     andmemudeli     denormaliseerimine relatsioonilise/sql     testitud     olemitüüpe     hulgateoreetiline     esitatud     normaalkuju relatsioonilise/sql     süsteemikataloog andmebaasisüsteem     naturaalühendamine tabelite     otsingutingimus max     järjepidevus tehingutöötluse     dokument     veergudes     sisalduv     korteežitüüp     kaota     samm-sammulises     väärtus     projekteerimiseks     lahendamine vaade     dekomponeerimine tabelite/relvaride     muutmine disainitaseme     hankida     alampäring     soovite     relvar andmebaasi     nimekirjavormi     õpingukavade     option maksimaalse     kommutatiivne tuletatud     määramine     nk veergude/atribuutide     põhilistest     olevaid     kokkuvõttefunktsioon avaldis     lugemise     muster mustrid iseseisva     kustutamist     mitut     liides     semestri     võimaldamine     selliste     relvar     foreign     operatsioon lõike     serveri     atribuut     kutsuda     kustutada     sql-andmebaaside     lindil     õigus vähenda     kirjeldus     disain analüüs     logi andmekirjelduskeel     kontseptuaalse     täielik     täiendan     vabadus     veergude/atribuutide     kolmekihiline     katsetamiseks     toimunud     andmebaasikeel dokumendipõhine     tulemused suurema     päis relatsioonitüüp     tähistatud     kaasav     transaktsioonid     vigadele     skeem tuletatud     erinevusi     maksad     pidada     lipikute     dekomponeerimine     ühilduva     vajavad     koostamine     teadmiste     äriarhitektuuri     andmed kui     normaliseerituse     tüüp baastabel     sündmusprotseduuri     sql relatsioon     spetsifikatsioon pakett     süsteem andmebaasi     eksam     jaoks     arhitektuur registri     tüüp tabel     konkreetse     tekkivat     parameeter tüüp     kasutusele     korraldus     tulemus     pealkirjad     kinnitamine kasutaja-     teenus disain     nimekirjavormis     olemasoleva     täitmine     pealkirjade     jõudlus sisemise     õigus kaitse     loenguks     ärireegel sql     peavormi     disain disain     imagine     hetkeseisundi     abitabel disain     realiseerimise     kitsenduse     nende     vahel     põhiolemitüüp andmebaas     lisamine     andmebaas virtuaalne     operaator atribuut     ametlik     loengute     kasutamiseks     teatage     registreerimine põhiolemite     andmebaasisüsteem     tüüp funktsioon     tehing     operatsioonide     olemasolu     andmemudel kontseptuaalne     lepingud ms     protseduurid     süntaks     modelleerida     sõltuvus     normaliseerimine     statistika information_schema     ajahetkel     kirjutamine     option tabel     lepingud disain     ühendamise     detailne     tegijatele     õigused     arvestab     relatsioonitüüp korteež     õiguste     kohas     loogilise     pöördprotsess     dokumendis     funktsionaalsete     eelistatult     mudased     paaride     kitsendused case     analoogid     tekkimiseni     põhiolemitüübi     sidumini     loomulikus     lepingud     rolli     õigus sql     lubab     klassidiagramm põhiobjekti     baasrelvar lause     infosüsteem andmed     tekstiliste     funktsioon     litsents     detailanalüüs     täitmisplaan andmebaasisüsteem     sarnase     vajaduse     moodul pakett     disainimuster füüsiline     põhjal     disain füüsilise     relatsioon andmebaasi     objektide     sidemeklassi     generaator primary     atribuudina     isegi     litsentsi     deklareerimisel     püstitus     varasemast     allsüsteem funktsionaalne     diagrammi     nimble     andmebaasiobjekt pääsupoliitika     ümbertöötamine     trigerid     värviga     pingerida võimalik     grupeerimine     veergude/atribuutide     iteratiivne     ülekanduv sql/relatsioonilise     väline     pärandsüsteem check     tegevuste     publication     pealkirja     ilmutatud     andmemudel kasutusjuhtude     format     diagramm     üleliigseks     prototüübi     primaarsest     andmebaasikeel objektsüsteem     tabelid/     normaliseeritud andmete     supervõti tabel     leidmise     eraldiseisev     allsüsteem andmebaas     põhiliste     indeks andmete     disain     andmemuudatus with     pilvandmetöötlus nosql     mudel graafipõhine     allsüsteemidest kontseptuaalne     andmebaasirakendus     genereerimine     lahendus atribuudid     tüüp andmebaas     baastabel hetktõmmis     tubade     ekraanivormile     relvar relatsioon     keel kasutaja-defineeritud     edukaks     disainitaseme     andmekäitluskeel     üldistusseoste     administraator     andmefailid füüsilise     andmebaasisüsteem andmejärv     loogika     hoolitseb     muutmisega     üldistuste     põhineda     lause tühistamine     moodustavad     parima     lisapunktide     oleks     pääsupoliitika grant     kuuenda     tunda     kontrolli     seadus virtuaalne     triger trigeri     läheb     abitabel andmemuudatus     projekti     võimalus     dünaamiline     õiguseid     relvar relatsiooniline     deployment     saada     domeen andmebaasi     piirang     lahendusvariante     täiesti     sissejuhatus     operatsioon infosüsteem     seadus     samuti     süsteem olemi-     andmemudel deklaratiivsus     leiate     andmebaasi-     kajastu     vastab     kahte     logimine üldine     kataloogis     keel tuletatud     operatsioon andmetele     võidakse     operand     salvestusviis tõeväärtustüüp     commit     normaliseerimine esimene     pääsupoliitika andmebaasiobjekti     strateegia revoke     tüüpviga     lausete     näiteülesande     rutiin moodul     andmebaaside     tagastataval     arhitektuur andmebaas     tüüp kitsendus     sõltuvustest     andmemudelist     töökiirus andmebaasi     fagini     boonus     standardiga     valideerimisreegel     andmesiire register     rakendus käesoleva     relatsiooniliselt     aruannet     kavandamine andmebaasi     selles     keerukamad     allsüsteem     andmebaasisüsteemides     probleem case     tagamine     sõltuvus rutiin     enterprise     seisundiklassifikaatori     tabel domeen     kõigil     unique     seisundidiagramm uml     taotlemine     loomissamm põhiolemitüüp     halvendada     disainivaates     seosetüübi     lause üldine     microsoft     seisundidiagramm crud     ilmneda     registreerida     otsingutingimus     sobilikku     eksistentsiaalselt     suure     tervikust     andmemudel võrkmudel     baastabel     järgima     kuues     skeem vaate     enamik     kursor funktsioon     suurema     suurus     kasutaja-defineeritud relatsioon     disain loogiline     andmemudel loomissamm     aruannete/vormide     omistamise     digitaalne     kursuse     vajalikuks     tingimuses     katsetada     registreerimine     alampäringute     generaator     arendusplaan metoodika     andmebaas lause     pilv andmebaas     baastabel unique     vastuste     kasutamine     kodulehelt     väljadega     menüüsse     hooldamine koodi     nädala     täitmisplaan sisemine     probleem disain     allsüsteemide     ülesannete     lisapunkt     mahuga     üleminek     kaudselt     seega     fragment     visuaalne     tehingud     sisestamiseks     teisendusreeglid sql-andmebaasi     kontrollimiseks     kitsendus tüüp     sõltuvus kuues     staatiline     viisardit     normaalkuju esimene     välisvõti     mudeliloomine     projektsioon     sõltuvates     tegevusi     seosetüüpe     ekraanivormil     andmebaasisüsteem väline     nendest     kontollitud kaasav     annab     veeru     leping oracle*case     kontekstis     põhiobjektidele     kaudu     vahendeid     kindla     kehand füüsiline     mitme     jooksva     infovajadus andmekäitluskeel     primaarses     teise     manifest     kirjaliku     kontrolliks     kitsendus transaktsioon     huvides     lisaülesanded     välja     skeem vaade     baasmuutuja     arvutites     vaikimisi     lausendid     migreerumine andmefailid     värskendamine alampäring     select     ühendamine andmemuudatus     aruanded     andmete     parandamine     restrict     leping     realiseerimiseks     diagrammid     võite     otseülekandena     kogutud     etapp andmebaasi     testideks     lause andmekirjelduskeel     mitmest     välisühendamine     mudelist     kokkuvõttefunktsioon     equijoin mittekorreleeruv     klausel liittingimus     avaldis relatsiooniline     sulgemiseks     andmebaasiobjekti     infosüsteem     vastavad     erijuhus     lahendus     andmemudel andmebaasisüsteem     õppuritega     mõlemat     liiasus organisatsioon     moodul rutiin     diagrammile     vormindamine     tööjuhend     identifitseerimist     relatisooniline     olevasse     revoke     andmebaasiobjekt õiguse     paremini     teatavate     metoodilist     andmetüüp     lahendamise     kompaktsemaks     loeng     lahendamiseks     süntaks relatsioonilise/sql     protsessi     read tuletatud     union     kasutusjuhud     registreeritakse     vara andmed     kuidas     projekteerimine     ekraanivormid     jaoks oma     tüüp andmebaasiobjekt     determinant allhhanke     näitel     definitsioonid     punktide     operaator muutujale     spetsiaal-     südame     mille     kontseptuaalset     peaks     kitsenduste     tingimus     põhjal vaade     teenus elutsükkel     täidetakse     omavad     anomaaliad denormaliseeritud     milline     lõpphinne     andmebaasisüsteemi     tulemused     loodavate     määrang merge     vaade tabelite     olekumasin     korteežitüüp relatsiooniline     kadudeta     database     having     disainile üleminek     tüüp päis     klassifikaator     loomiseks     teenus andmebaas     mudeliteisendus     ärimudeli     korteež kitsendus     diagramm projekt     nõudeid     palju     defineerimine     rules     iseseisva     check     andmebaasi     muudab     otsustada     süsteem funktsionaalne     selgitatakse     maatriks     andmed virtuaalne     kitsendus bcnk     aitab     andmebaasikeel kolmas     multiväärtuslik     lubatud     dokumendist     tehnilist     metoodika hooldamine     puudutab     teisendust     liiasus kuues     sõltuvus multiväärtuslik     andmebaas     teenus pädevusala     sisendiks     jagada     leitakse     disainile     veerud     muutmiseks     kitsendus andmekäitluskeel     teisendada     näited     struktuuri     seisundidiagramm strateegiline     ettenäitamisele     millel     ühiseid     relvarid     projekt     assertion viga     vähendab     elutsükkel scrum     graafilises     olemitüübid loogiline     sql-andmebaasisüsteemi     information_schema kolmekihiline     sisalduda     sõltuvus kolmas     tehtud     notatsioonis     atribuudid sql     automatiseerib     triger väine     saate     salvestusruum sisemise     alguseks     tingimus not     mudelid     midagi     kasutajaliideses     strateegia update     indeks kitsenduste     kohe! kõik     laiendatud     mudel tutorial     deaktiveerimine     keel rutiin     plokid loogiline     viimine     architecti     loomise     kokkuvõttefunktsioon having     kuupäevad     juhend     access oracle kasutajaliides triger trigerid andmemakro andmemakrod pakett protseduur protseduurid     kasutaja delete     hotelli     pakkus     veerud sql-andmebaasi     lõhn räpane     tutvustus     määratakse     näiteülesanne     veerg     kiirendab     boonuspunktid     laused grant     andmebaas andmebaas     rida baastabel     salvestatud     atribuutide     strateegia execute     näete     projektsiooni     aluseks     välisvõtme     seisundi     lahendused     iseloomustama     mudelis     alamkeel     relvar hulgateoreetiline     klausel tabelite     cascade     mudel     ülesandeid     disainist     koosneb     lausetest     täitmiseks     projektis     materialiseerimine     registreerimine sql-andmebaasis põhiolemite     faili     normaliseerimine relatsioonilise/sql     navigatsiooniline     musta     ekraanivormilt     diagramm seisundidiagramm kasutusjuhtude     kevadel     slaidel     põhinev     funktsioon plokid     arvutiklassi     using     vastuvõtuaegade     kehand pl/sql     versioon     andmebaasioperatsioon     korreleeruv     seosetüübid     relvar sql     makro     lõpust     klausel korreleeruv     vajadus põhiolemite     vahendid     peale     omakorda     alias     artefakt     installeerimiseks     kasutaja-defineeritud operaator     mustri     kustutatud     õnnestub     idempotentne ühendamine     kohta     sisaldama     uurige     refaktoreerimine refaktoreerimine     ärireegel triger     failis     kordamine     skeem kinnitamine     mittetäielik normaliseerimine     väärtus muutuja     avalik     objekti     tasemel     keel transaktsioon     valideerimisreeglid     andmebaas andmed     jõudlus hetktõmmis     disain denormaliseerimine     väärtuseks     andmebaasikeel avaliku     rollback     võtta     boonuspunkt     tehakse     aeglasem     kujule     mestimine     häälestamine     päisele     andmebaasisüsteemid     combo     veerg tabel     lõhn probleem     kirjelduse     teisendus     ühendamissõltuvus sql/relatsioonilise     põhiandmed avaandmed     praktika     normaalkujud     alternatiivvõti     andmebaasisüsteem     upper     kasutatakse     operatsioon     kasutab     lõhn artefakt     töötava     kasutamise     harjutus     viitele     sql identiteedi     setvahetest     protseduur füüsilise     lugemisoperaator korteežitüübi     mudel tabelid     andmemudel andmebaas     kitsendused     strateegia kasutaja     väärtus sql     illustreerimine     relatsiooni     sql füüsilise     non-equijoin kokkuvõttefunktsioon     tüübigeneraator selektor     kirjeldust     muster     füüsilisest     raskemaks     rakendusele     diagrammis     eksami     tarkvarakeel jagamine     vahendis     lõppkasutaja     wordi     registrisse     viitab     kaitsta     andmebaas hübriidpilv     täidetus     lehel     osa-terviku     töövihik     tabelid     piirab     realiseeritava     lindistus     tüüp transaktsioon     elemente     relvar sorteerimise     mudelite     õppeaine     valdkonnamudeli     andmekaitse     sisaldub     määrab     equijoin relatsioonialgebra     tüüp muutuja     projekt funktsionaalne     supervõti     kaheksandaks     parameeter     rakenduses     arvutisse     juhendi     märkate     näide     kriis erp     allsüsteem pädevusala     sümptom artefakt     operatsioon avaldis     lugege     tõstmine     operaator order     salvestusviisi     manager     kontrolltöö     veergudele     lisamise     poolt     tööks     süsteem deklaratiivne     tüüp muutmisoperaator     lause sql     klassifikaatorid andmed     klassidiagramm metoodika     loomine     parameeter rutiin     generalization     denormaliseerimise     liides staatiline     rahuldada     mustripõhine     analüüs     parool     excel     väärtus kehand     indeks indeks     tühjade     klassifikaatorite     pakub     kandidaatvõti     pädevusala     tulemuse     diagramm scrum     projekteerimise     harjutada     example     kontrollimise     ebaotstarbekatest     andmemudel rakenduse     töökoht     ühendamissõltuvus     vahendi     kitsendus     deklareeritud     prototüübis     teksti     andmebaasiobjekt andmekontrolli     group     erinevates     tüüp domeen     registri     operatsioon pesastamine     andmebaasikeel andmebaas     lause vaade     vähemalt     hulgas     disainimuster sql-andmebaasi     loomissamm pädevusala     tabelite/relvaride     avaldis sql     teemade     peitmine     praktikumi     predikaat     keelde     valige     integratsiooni     selliselt     värske     mudeli     artefakt puhas     olekutest     register oracle*case     tagastab     kompenseeriv     teema     näiteprojekt     atribuut relatsiooniline     lause andmekäitluskeel     rutiin protseduur     suuruse     probleem andmebaas     olemitüüp     andmemudel indeks     update     mitteskalaarne     diagramm crud     perekond sql     loomissamm ehitamine     loendikasti     seisundis     alles     vaates     magajad     teabe     otsingutingimus andmekirjelduskeel     kasutajanimi     lõpeb     sisemine     operatsioon alampäring     disaineri     kasutaja-defineeritud     vaade     pöörd-     kohustuslik     salvestusruum tehingutöötluse     tarkvarasüsteem kuldandmed     lepingud iteratiivne     baastabel funktsionaalne     realiseerida     tulenevaid     sisaldab     tüüp võrkmudel     kirjutatud     normaalkuju sql/relatsioonilise     nendele     relvar/tabel     loengutes     normaalkuju multiväärtuslik     sql-andmebaas     alampäring where     kitsendus merge     kontrolltöös     klausel self-join     iseloomustab     andmebaas ajutine     nimekirjas     muster äriarhitektuur     terviklikkus andmekirjelduskeel     normaalkuju     method     põhiobjekt     prototüüp     andmebaasioperatsioonid     palun     kontrollide     sõltuvalt     tabelite/     allsüsteemi     klassifikaatorid     küsimusi     tuletatud     arendusmetoodika rational     andmesaatkond andmebaas     süsteemi-defineeritud relatsioonitüübi     formaadis     paigutamine     tabel drop     ühendi     konto     reegleid     olemitüüpide     staatus     eeskiri rea     rakenduspakett infosüsteem     kokkuvõttefunktsioon alampäring     pilv uml     operatsioon baasrelvar     muutuja     väheneda     alampäring merge     sql/psm     kaheteistkümnendaks     keskkond andmeait     väärtustada     küsimusega     nuputamise     arhitektuuri     andmemudel     loomissamm arhitektuur     arhitektuur loogiline     inner     technics     võivad     vastutuspiirkond infosüsteem     spetsifikatsioon     vahetest     operatsiooni     diagrammidel     aruanne     aprillist     äriarhitektuur infosüsteem     sõltumatus kontseptuaalne     järjekorra     tarkvarasüsteem andmebaas     üheteistkümnendaks     nõuete     ühend     strateegiline-     atomaarsus andmekäitluskeel     veergude     andmebaasisüsteem disain     käivitada     salvestus     seosed     skeem select     operaator select     pääsupoliitika sql     loomissamm teenus     nimetu     nullist     tegema     viidatakse     loengud     avaandmed andmebaasi     mudel graafimudel     kontseptuaalsest     mudelisse     nimi rida     kitsendus instead     üliõpilase     lühidalt     kirjandus     sql-andmebaasis põhiolemite     kirjeldamine     vastuse     millele     alati     deklaratiivne     kiiresti     vaadete     mudel sql     kasutajaliidese     vaated information_schema     alamprogramm     tagastav     loogiline     andmebaas seadus     fragmendid     disain detailanalüüs     täpselt     tools     punasega     kirjutada     baastabelite     olema     pealehelt     tähendab     seisundiklassifikaator     operaator skalaarne     vormi     kustutamise     andmemuudatus triger     küsida     inimkasutaja     klassidiagrammi     allhhanke     bakalaureusetöö     põhiandmed uml     liiasus füüsiline     diagrammidelt     rakenduspakett detailanalüüs     kavandamine andmevakk     loomist     transaktsioonilised     diagrammilt     muutmine     manageri     dialekt tuletatud     olemitüübi     sümptom refaktoreerimine     maksimaalselt     põhiolemitüüp pidevvalmidus     tabelile     eeltingimus     seisund     avamise     based     saamise     salvestamine     ebaotstarbekate     panemine     infosüsteem strateegiline     projektsioon ümbernimetamine     tekstitüüpi     järgnevatel     vahend     protseduur unique     andmed kõigepealt     tagasi-     sellist     andmebaasisüsteem andmebaasisüsteem     lause andmebaasisüsteem     rutiin imperatiivne     zaurus     võiks     andmestruktuuri     põhiobjektide     tüüp operaator     azure     õppenädalaks     otseülekanne     isiku     primaarvõti     macro     projekteerimine olemitüübid     vaheliste     muddy     domeen ajutine     andmebaasioperatsiooni     hõlmava     defineerimiseks     stereotüübiga     valideerimistekst     elephant     väljastava     märkeruudu     sõltuvad     seisundimuudatuste võimaldamine     lõuend põhiolemitüüp     lahususe     pilv andmebaasisüsteem     disain füüsiline     jäävad     liiasus relatsioonilise/sql     andmed     otsingutingimus min     disain sql-andmebaasi     päis b-puu     määratud     muutumisele     õppeaines     ajalooliste     jätta     artefakt räpane     jaotamine     osterwalderi     relvar organisatsioon     materialiseeritud     rünnak sql     mõeldud     valemi     operatsioon sql     näiteid     andmekirjelduskeel andmekirjelduskeel     laused andmekäitluskeel     olemi-     round     paranduste     otsimine füüsilise     variante     protseduur     erineva     sqlis     mudel uml     omada     täielik sql/relatsioonilise     andmestruktuuride     process     andmemudel xml     tüüp jälgi     taaskasutada     milliseid     detailsete     dubleerib     option revoke     loengut     uuritakse     hindamislehtede     skeem sql     muutmist     maatriks andmebaasioperatsioonide     operatsioon spetsiaal-     alternatiivse     normaalkuju funktsionaalne     nimede     ülesannetes     atribuudid     hetktõmmis serveri     vajab     klausel alampäring     alampäring count     disainimuster loogiline     primaarvõtmest     mudel tarkvarasüsteem     metaandmed privaatpilv     pruugi     outer     erinevaid     operatsioon hulgateoreetiline     praktikumidesse     relatsioonilise     ekraanivormi     deklaratiivselt loogiline     punktid     suurendamine     eesmärgiks     kontrolltööd     seisundimuudatuste     makrot     giles     keel parameetrite     erinevate     kitsendus sql     illustratsioonid     lisaeksam     tagasiside     andmemudel sql-andmebaasisüsteem     täitmine andmemuudatus     relatsiooniline     mustrid põhiolemite     except     täidab     põhjal select     andmebaas kasutusjuhtude     praktikum     vaatamine     otsuste     muutuja moodul     lõpphindele     failid     täpsustamine     koopia     seitsmendaks     muutuja relatsioon     vabaneda     lahusus relatsioonilise/sql     loomissamm detailanalüüs     ridade     veerg veerg     kaitse     funktsioon select     kevadel otseviide failis     dokumendipõhine     olemitüüpidest     lahendatakse     arhitektuur sisemine     tabelitaseme     tüüpvead     attribute     disain andmebaasi     ülikooli     kitsendus võrdsuse     tingib     artefakt juurprobleem     andmemudel autoriõiguse     andmemakro     tunnistuseks     mudel disain     unikaalse     täiendused/parandused     vajalik     võimaldab     kaupade     muutuja parameeter     kasutajana     tsükkel rutiin     mõista     kontrollimine     lipiku     sql-andmebaasi     tehingutöötluse     vaatamiseks     alamvormile     normaalkuju nk     vaatamiseks!     võrrelda     loodud     tüübi     aeglustab     kasutada     option andmekirjelduskeel     keskkond andmed     klausel avaldis     rr_mall     ajast     nimi tabel     allsüsteemid     arendus andmebaas     muster funktsionaalne     operatsioon identiteedi     erijuht     deklareerimine     otsustab     andmebaasisüsteem funktsioonil     lause arvujada     kasutatava     generaatorid     õigus andmekontrolli     lihtsalt     vahetestid     funktsioonid     tarkvarakeel hulgateoreetiline     arendusmetoodika allsüsteem     hooldamiseni     juhend põhiolemite     käivitamine     aines     skeemi     tegevusdiagramm     madal     order     create     ühtlasi     literaal     tegeleb     indeksit     diagram     lihtsal     lauseid     tulemusena     tüübigeneraator skalaarne     teemasid     andmesoo pilv     andmemudel hierarhiline     operaator group     täiendamine     kokkuvõttefunktsioon equijoin     assertion     huvitav     vaated     sidusus metoodika     tabel vaade     salvestusruum tüüpide     lause select     käest     ekraanivorm     imperatiivne töölaua     muutuda     süsteem kuues     andmesaatkond     klausel having     süntaksi     protseduurne     hulga     toetama     töökiirus relatsioonilise/sql     operaator relatsiooniline     mittekorreleeruv     mitu-mitu     roll kaitse     deklaratiivne kolmekihiline     motivatsiooni     tabel sql     kasutades     ärireegli     läbiviimiseks     olemitüübina     lahusus kobareelnõu     kaotsi     omanikuks     keele     toetab     andmemudel normaliseerimine     arvujada     assotsiatiivne relatsiooniliselt     iseseisev     vastav     pidevvalmidus põhiolemitüüp     esitusviis tüüp     kõiki     count     kordaja     relatsioonitüüp tüübigeneraator     põhimõistete     andmekirjelduskeel     käivitumiseks     liiasus funktsionaalne     üldistusseost     roll andmebaasisüsteem     põhiobjekte     realiseeri     vastavate     plokid andmebaasiobjektide     puhastamine     infosüsteem relatsiooniline     aruande     mingi     väärtuse     kitsendus tabeli     andmemudel sql     lehmani     sõltuvus viies     tingimuslik     juhtimise     põhiolemitüüp     disain strateegiline     andmekäitluskeel relatsiooniline     loomisel     nosql     kuigi     keelsed     normaliseerimine ortogonaalse     primaarvõtit     kõigi     väljund     entity-relationship     mudel andmemudel     määrang not     lisamaterjalide     kaardid