Kodulehed
[372] - Andmebaasid I (ITI0206, IDU0220) (kevad 2019)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Avaleht
Nagu Moodles

Valik materjalidest
   Nädala materjalid
   Minu lemmikud

Vastuste vaatamine
Hinneteleht
Seisuga: 04.10.2019 14:47
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Sõnapilv

Millest materjalides kirjutatakse? Mida suurem tekst, seda rohkemate materjalide metaandmetes on seda sõna kasutatud.

  kitsendus sql     kordaja     positiivse     alias     komplekti     vaadata     leping     kitsendus andmekäitluskeel     aeglustab     täitmine andmemuudatus     teoreem teine     andmebaasisüsteem funktsioonil     vaatamiseks!     andmemudel objektorienteeritud     projektsioon ümbernimetamine     kitsendused case     millele     analüüs     määratakse     alampäring merge     intersect     primaarvõti     tüübi     jaoks     seadus virtuaalne     protseduurne     -bitise     ilmneda     täitmiseks     tegeleb     kavandamine andmevakk     põhjus     ühtlasi     normaliseerimine ortogonaalse     navigatsioonivormi     kaheteistkümnendaks     litsents     kaupade     tingimuse     using     tüübigeneraator selektor     põhjal select     kohta     strateegia tuletatud     andmebaasikeel isikuandmete     normaalkujud     d tüüp     viimane     kasutajana     täitmisplaan sisemine     lause arvujada     klasse     operatsioon     maksad     rahuldada     pääsupoliitika andmebaasiobjekti     a pattern     vajavad     järgnevatel     üldistuste     sotsiotehniline     ülesannetes     menüüsse     infosüsteem andmed     midagi     otseselt     tabel domeen     imagine     moodul süsteemi-defineeritud     kogumist     lisapunkt     dokument     aines     paikenda     raamatud     alustamise     puhastamine     tüüp tabel     kataloogis     denormaliseerimine tuletatud     arendusplaan metoodika     päringut     testideks     relatsioonitüüp tüübigeneraator     veergude/atribuutide     võivad     erineva     seosetüüp     järgneb     veerg veerg     kuuenda     juhtuda     täidetakse     lahendatakse     sql-tabeli/relvari     sql-andmebaasis kaup kaupade     disain indeks     taustavärviga     füüsiline     üheteistkümnendaks     reegleid     milleks     eraldiseisev     vaheliste     jõudlus sisemise     rutiin moodul     teenus disain     kirjeldan     üliõpilase     seotud     harjutus     praktikumide     praktikumist     bakalaureusetöö     pööramiseks     antimuster     klassifikaatorid     seadused andmejärv     allsüsteemide     andmebaas hübriidpilv     ülesanne     summa     täiendan     disainile kontseptuaalne     allsüsteemid     operatsioon piirang     näite     taotlemine     normaalkuju tabelite/relvaride     andmekäitluskeel andmekirjelduskeel     access oracle kasutajaliides triger trigerid andmemakro andmemakrod pakett protseduur protseduurid     videod     aluseks     praktikumidesse     sinise     tabelite     ebaotstarbekatest     printsiip sql/relatsioonilise     approach     andmebaasisüsteemid     entity     mudel andmebaasioperatsiooni     loeng     infosüsteem strateegiline     andmemudelit     kavandamine     mustripõhine     migreerumine andmefailid     määrang merge     option     muutmist     hetkel     koopia     muddy     tarkvara     loengute     välisvõtmetega     mudel graafimudel     viiteid     sarnase     näitel     küsimusi     toimuma     nimekirjavormis     protseduur     sõltuvus rutiin     registrisse     milliseid     väärtuse     muutuja     information_schema kolmekihiline     hooldamiseni     elemente     kustutamise     selliste     relatsioon valdkonnapõhine     mysql     rutiin imperatiivne     vastav     keel transaktsioon     kokkuvõte     disain     koormatud     järgida     genereerib     liigi     jooksul     toodud     alustamine     korral     mõnikord     põhiandmed uml     parandada     andmebaasisüsteem tehniline     alampäringute     makrot     entity-relationship     sügavuti     esitusviis tüüp     where     koodi     väline     olekutest     kaota     virtuaalne     teaching     operaator tutorial     switchboard     eksistentsiaalselt     disainitaseme     aruannet     täpsustatud     lindistus     vormid     teenus     omakorda     sündmuste     hinde     operatsioon vaade     disain füüsilise     kasutajaliideses põhiolemite     infosüsteemi     deklaratiivne     süntaks relatsioonilise/sql     andmebaas andmebaas     omavahelise     setvahetest     hetktõmmis serveri     suhte     täitmisplaan andmebaasisüsteem     vara andmed     index     tabeldusjärjekorra     võimaldava     loengu     õppenädalaks     statistika üleminekusüsteem     viimine     artefakt     kokkuvõttefunktsioon having     kaudu select     accessis     lause andmebaasisüsteem     nimekirjavormilt     indeks bitmap     kustutamist     detailsete     esitatakse     seisundimuudatuste võimaldamine     tabel transaktsioon     jätta     väärtus     roll andmebaasisüsteem     tulemuste     sql sql     relatsiooni     pilv uml     täielik     cascade     klausel self-join     alguseks     tekitanud     kitsenduse     operatsioon identiteedi     kontrolli     magaja     notatsioonis     küsimusega     muutuda     truncate     keel otsekorrutis     püstitus     sql pl/pgsql     pilv paber     näites     hindamise     järjepidevus tehingutöötluse     skeem vaade     roll administraator     lause andmekäitluskeel     lahendamine andmemuudatus     kasutaja-defineeritud     üldine     tagastav     navigatsioonipaani     moodustavad     architecti     parameeter     table     määratud     tegijatele     materialiseerimine     tabelid/     leping oracle*case     ühilduva     tabelid füüsiline     vastavad     väheneda     põhitulemus     juhendis     andmemudel andmed     operatsioon andmekäitluskeel     vastuvõtuaegade     sõltuvus kuues     andmesaatkond andmebaas     disainivaates     inimkasutaja     alampäring count     välisvõtmeid     tunnistuseks     töövihik     loomisel     tühjade     praktikum     põhiobjektid     olemitüübi     triger väine     ajaloo     vaatega     relatsiooniline     aitab     väärtus sql     aknas     viga arvujada     realiseerimiseks     lause üldine     kiiresti     vastutuspiirkond infosüsteem     disain plokid     mudel allsüsteem     põhiomadus     märkeruudu     veerutaseme     determinant allhhanke     deklareerimisel     tööks     protseduurselt case     koodiga     osaks     struktuuri     teemade     rakenduspakett detailanalüüs     klausel tabelite     aidata     arhitektuur     õppenädalal     iseseisva     lause vaade     generaator drop     aktiivne     teoreem andmebaasi     printsiip     kehtivad     piirab     päisele     kommutatiivne tuletatud     matemaatiliseks     tuleb     logi andmekirjelduskeel     sõltub     nosql     leiab     diagramm projekt     andmemuudatus     enamik     hädavajalik     rakenduse     veerg     vajaduse     muutuja moodul     objekt     sidemeklassi     kokkuvõttefunktsioon alampäring     seadus andmebaasisüsteem     teemasid     sisestamiseks     relatsioonitüüp korteež     slaidel     arendusmetoodika rational     andmebaas töökorraldus     nimetamine     strateegiline-     stringide     sõltuvustest     mahuga     otsingutingimus andmekirjelduskeel     arvestus klassidiagramm olemi-suhte     kasutaja delete     kujul     andmebaasiobjekt andmekontrolli     tabel     process     kaitse     mittetäielik normaliseerimine     literaal     nimi tabel     salvestatud     kasutaja-defineeritud relatsioon     näiteks     veergudele     otsingutingimus min     kitsendus sisemine     tüübigeneraator skalaarne     alternatiivse     salvestusviisi     assertion instead     pealkirja     programmeerimiskeel     tarkvarakeel protseduur     sagedastele     kitsendused     andmebaasikeel andmebaas     headuse     seosetüüpe     andmesiire register     põhjustab     kehand andmebaasisüsteem     lindistuste     veergu     lepinguid     option andmekirjelduskeel     loomise     paaride     madal     serveri     terviklikkus andmekirjelduskeel     ajakava     primaarsest     administraator     ülevaate     mudel tarkvarasüsteem     välisühendamise     näide     põhiolemitüübi     jooksva     litsentsi     erinevates     võimalik     võimalus     õppuritega     kindla     kitsenduste     lausete     slaidikompleki     värskendamine     ennast     allsüsteem funktsionaalne     tulemustest     logimine üldine     operaator relatsiooniline     indeksid     otsingutingimus liittingimus     täitmise     vaade normaliseerimine     jagada     relatsioon relatsiooniline     klausel liittingimus     tegevusi     olemasolu     keerukamad     operaator väärtus     round     mudelid     fragmendid     sulgemiseks     korrata     ajalooliste     relvar andmebaasi     kommentaarid     alter     kavandamine andmebaasi     inner     operatsioon pesastamine     kasutaja kasutaja     vastuse     töötava     automaatse     mudel     arhitektuur füüsiline     kavandamine kogukonnapilv     lõhn artefakt     juurdepääsu     veerule     mitut     disain andmebaasi     täpselt     kasutab     liiasus relatsioonilise/sql     teema     versioon     loendikasti     kandidaatvõti     pidada     kaardid     hierarhilise-     lisaks     töövihiku     konto     assertion viga     hotelli     funktsioon select     andmemudel sql     spetsiaal-     õigused     lause tühistamine     giles     kirjeldab     edukaks     kõigil     samm-sammulises     staatustest     andmetüüp     jõudlus füüsilise     arvutada     andmemudel andmebaasisüsteem     arendamiseks     ühendamine andmemuudatus     operatsioon hulgateoreetiline     süsteem deklaratiivne     kooskõlas     veerud loogiline     vaatamiseks     tegevusdiagramm     disainiprintsiip denormaliseerimine     elephant     valideerimisreegel     mudel tabelid     panemine     plokid loogiline     lõuend põhiolemitüüp     tegemata     p pikem     kontrollimine     kitsendus tüüp     normaliseerimine relatsioonilise/sql     abitabel     kaheksandaks     registri     surrogaatvõti deklaratiivne     update     sisalda     võimaldab     alates     erijuht     strateegia revoke     parandamise     vastavate     andmekirjelduskeel andmekirjelduskeel     andmebaas triger     esitamise     moodul pakett     paikneb     andmemudel sisemise     reeglid     sisaldub     parandamine     pakub     vahelised     nuputamise     operatsioon query     funktsionaalne     liiasus füüsiline     ekraanivorm     kitsendusest     vahendeid     salvestatakse     evitusskeemi     lause andmekirjelduskeel     huvitav     läbiviimiseks     põhiobjekt     õhinapõhine     lisapunktid     installeerimiseks     suurema     pääsu     lihtsalt     indeks kontseptuaalne     andmemakro     võrrelda     triger     ühendi     andmebaasisüsteem väline     relvar relatsioon     sisseloginud     sõltuvus ankurmodelleerimine     defineeritud     seisundi     dokumendi     projekt funktsionaalne     metoodika hooldamine     salvestused     millel     loetavad     ärimudeli     pärandsüsteem check     paranduste     loengud     mudeliteisendus     esimene     staatiline     kasutamine     relatsioonialgebra     artefakt räpane     vajab     taaskasutada     väljade     väljund     kirjutatud     jaoks oma     vaates     kuuendaks     evitustoru detailanalüüs     ülikooli     teiste     mudelisse     kasutajaliides     kuidas     stereotüübiga     motivatsiooni     lahusus relatsioonilise/sql     operaator sum     alampäring avg     õppeaine     sellist     keel rutiin     sellest     salvestamiseks     predikaat     oleks     punktid     disainimuster sql-andmebaasi     allsüsteem pädevusala     modelleerida     tüüp muutmisoperaator     liitindeksi     näited     selgitatakse     võlg räpane     probleem juurprobleem     mudel veeruperekondade     häälestamine     andmekontrolli     lauseid     allsüsteem rakendamine     registrite     omada     andmemudeli     kitsendus lausetaseme     saaks     kinnitamine kasutaja-     triger trigeri     põhjustada     dialekt lõige     tingimus     parameeter tüüp     kokkuvõttefunktsioon konstant     programmeerimiskeel pakett     avamise     lahendada     kõrge     hinneteleht     tüüp baastabel     andmebaasikeel kolmas     salvestusruum tüüpide     lausetes     identifitseerimist     käest     peidetud     valideerimisreeglid     peale     erinevusi     eraldi     kihid     selle     plokid andmebaasiobjektide     mõeldud     alternatiivvõti     klassifikaator     vormi     integratsiooni     soodustavad     seosetüübi     keel tuletatud     lause andmed     kadumist     loogiline     peidetakse     operaator atribuut     allsüsteem     õiguse     mudel disain     allsüsteem rational     query     seosed     olemitüübid loogiline     lause õigus     relvar sql     triger tuletatud     andmemudel sql-andmebaasi     vabadus     hetktõmmis kitsenduste     liides staatiline     sisalduv     lindistused     tüüp päis     keel transact-sql     slaidide     lihtsustatud     option tabel     infosüsteem     päis relatsioonitüüp     video     infosüsteem pilv     muutmiseks     nendest     järjekorra     excel     töötati     pöördprojekteerimist     käivitamine     arhitektuur andmebaas     näiteprojekt     pealehelt     teisenduse     indeksite     tudeng     kirjelduse     tüüp andmebaasiobjekt     digitaalne     merge     osa-terviku     kasutusele     relvar     zaurus     täiustatud     sõltuvalt     engineering     milles     disain turvameetmete     andmebaasisüsteem andmebaasikeel     allikas     süsteemi     raskemaks     normaalkuju boyce/coddi     loogilise     sõltumatus süsteemikataloog     clean     muudatuste     konkreetse     tüüpi     allhhanke     manageri     kitsendus with     näiteülesande     atribuut relatsiooniline     rakendus     seisundiklassifikaatori     vähendada     päri-     ärireegel triger     deklareerimine     ülesannete     sellele     lepingprojekteerimine     andmemudel andmebaasikeel     ajahetkel     andmebaas lause     ebaõnnestumised     süsteem olemi-     tabelile     primaarvõtmest     klassifikaatorite     tagasiside     esimese     andmed imperatiivsus     lahendamine vaade     leping tegevusdiagramm     ärireegel sql     moodustatakse     muudab     korraldus     format     tüüp grant     aruande     diagramm scrum     relvaride     ettenäitamisele     kitsendus     väärtus muutuja     agile     sündmusprotseduuri     andmemuudatused     panna     lõpeb     küsib     võimaldamine     tegema     toetama     tarkvarasüsteem andmebaas     slaidid     milline     baasrelvar lause     projektsiooni     lahusus kobareelnõu     sql-andmebaasisüsteemi     register     kõigi     tabel select     normaalkuju sql/relatsioonilise     lause väline     kompaktsemaks     salvestus     tagantjärgi     tüüp avaldis     klausel korreleeruv     manager     teksti     identifikaatori     kitsendus tabel     nõuete     ekraanivormid     liiasus kuues     arhitektuuri     klassifikaatorina     standard     harjutada     põhineda     variant     non-equijoin kokkuvõttefunktsioon     kitsendus üldine     installeerimise     maatriks andmebaasioperatsioonide     arvestab     boonuspunktid     otseülekandena     klausel having     probleem case     tehingutöötluse     klausel ühendi     tegevuste     korreleeruv     sügisel     kasutajate     tekivad     andmebaasi-     keel kasutaja     tagastataval     info baastabel     näiteid     suurendab     disain denormaliseerimine     palun     kompenseeriv     rr_mall     mudeliteisenduse     võimalikud     kasutaja-defineeritud operaator     veergude     loodud     õigus roll     commit     sisaldama     select     atribuudina     taotlemise     tabelites     ärireegli     teemaks     kitsendus tabeli     andmemudel ef     diagrammid     transaktsioon     sisalduda     nimble     punasega     spetsifikatsioon pakett     visuaalne     valige     kasutajanimi     andmebaasiobjekti     ühendamissõltuvus     ühiseid     täidetus     lähtekood probleem     operatsioon equijoin     laused select     andmebaas ajutine     andmebaasirakenduse     loomine;     etapp andmebaasi     atomaarne     sorteerimise     sisaldada     attribute     liiasus     generaator primary     nädala     kirjaliku     seisundiklassifikaator     osterwalderi     punktide     lause select     vaheline     aruanne     teemalist     arendusmetoodika allsüsteem     analüüsilt     üldituste     süsteem neljas     andmemudel plokid     arvutamise     süsteem     olevasse     keel kasutaja-defineeritud     relvarid     kasutatakse     kehand operaator     varasemast     keeles     kõigilt     juunil     tähtajad     ea_mall     programmeerimiskeel deklaratiivne     dubleerimine     mudel tutorial     anomaalia andmebaasi     registreerimise     andmeaidad/andmevakad füüsiline     strateegia loogiline     kasutusjuhud     tabel nimega     põhimõistete     lindistatud     hooldamine mudeli     lisaeksam     õpingukavade     kohe! kõik     töökiirus relatsioonilise/sql     vähem     magajad     loodavate     avatud-suletud     operaator order     valdkonnamudeli     tutorial     andmebaasiobjekt pääsupoliitika     andmekaitse     halvendada     skalaarne     andmemaht tuletatud     jaotamine     evolutsiooni     õiguseid     reguleerida     õppejõu     kasutades     generaator triger     väärtusel     põhjal vaade     ülesanded     registreerimine põhiolemite     välja     diagramm     hulgateoreetiline     lahendused     avatud     lugeda     realiseeritava     count     keskkond andmeait     prototüüpimine disain     andmebaas andmed     kriis erp     tehnilist     erinevate     rational     tüüp kitsendus     realiseeritud     täielik sql/relatsioonilise     tõttu     sql relatsioon     lauset     olemitüübid     andmebaasiobjekt õiguse     operatsioon transaktsioonide     dialekt tuletatud     disainimuster analüüs     peavormi     example sql     tsükkel rutiin     vajalik     kirjandus     seisundidiagramm olemi-suhte     makro     disainimuster füüsiline     lahendus atribuudid     rutiin protseduur     teenus pädevusala     nõuded     registreerimine sql-andmebaasis põhiolemite     peaks     operaator muutujale     täiesti     tingimuslause rutiin     boonuspunkt     otsingutingimus max     kasutamise     muudetakse     operatsioon microsoft     lisan     tabelid reaalsed     projekt register     kustutamine     tulemustele suurema     projektis     deployment     ülesandeid     andmemudel xml     õigus andmekontrolli     kontrolltööde     kustutatud     denormaliseerimine veergude/atribuutide     nõudeid     erinevaid     ilmutatud     andmebaas     üleliigseks     mudelite     automaatselt     probleem disain     tabelis     andmemudel d     süsteem kuues     analüüs üleminek     tabelid kitsendused     korteežitüüp korteežitüübi     alampäring     normaliseerimine esimene     privaatsuse     kontseptuaalsest     kõiges     andmemudel loomissamm     võrreldes     seega     dünaamiline     võrk-     check     veerud     imperatiivne     alamvormi     kontrollimise     puhas     klausel tabeli     andmemudel kolmas     pädevusala     imperatiivne töölaua     admin     tagada     tabel vaade     mitme     database     küsimused     ühendamise     elementide     kaasa     atribuut     isoleeritus check     korrastatud     juhtimise     olemitüüpide     grant     andmemudel indeks     laiendatud     eelistatult     arvutites     dubleerib     disaineri     põhimõisteid     andmebaasikeel dokumendipõhine     relatisooniline     füüsilisest     nimekirjavormi     andmefailid füüsilise     transaktsioonilised     õigus sql     andmesoo pilv     lahusus veergude     nimekirjas     statistika information_schema     infosüsteem uml     soovite     andmemudel sql-andmebaasisüsteem     väljadega     millesse     kokkuvõttefunktsioon avaldis     täitmisplaan andmebaasikeel     minekut     tabelite/relvaride     kujule     andmebaasikeel nosql agregaat andmemudel võti-väärtus     kohas     andmekäitluskeel     liides allsüsteem     aruanded     aeglasem     klausel avaldis     graafilise     indeks     tavapärasem     tingimus select     disain detailanalüüs     mudeliloomine     oleksid     pidevvalmidus põhiolemitüüp     sql/psm     operatsioon relatsioonilise/sql     praktikumi     tabelid/relvarid     mitu-mitu     protsessi     disain füüsiline     triger andmebaasi     andmebaasid     määrab     kontollitud kaasav     teisendada     registreerimine     tabel hetktõmmis     andmeid     suurema     kasutajaliidese     tutvustus     viidatakse     mudeli     tulemused suurema     operatsioon naturaalühendamine     genereerimine     registreerida     töökoha     üldistusseost     seose     funktsioonid     nk veergude/atribuutide     kasutav     mudel graafipõhine     andmed kui     loodavas     tekstiliste     andmebaasisüsteem andmebaasisüsteem     otsustada     operatsioon infosüsteem     vahendis     ekraanivormile     skeem select     vaated manusandmebaasisüsteem     tulemused     vormis     andmebaasirakendus     kontrolltöö     normaliseeritavate     lugemisoperaator korteežitüübi     perekonda     leidmise     veeru     ülekanduv sql/relatsioonilise     klassidiagramm     lepingud     lepingud iteratiivne     kompenseerivate     pakkuda     viitele     suure     strateegia andmebaasi     lisatest     toetab     disain sql-andmebaasi     kasutajaliideses     tasemel relatsioonilise/sql     normaalkuju     väärtus sql-andmebaasisüsteem     disainimuster     välisvõti     andmebaasisüsteem     nõuab     olema     kuigi     enterprise     olemitüüpe     tähendab     kaotsi     abitabel triger     märkate     variante     teisendus     laused     lubatud     relvar relatsiooniline     peegeldub     analüüsi     tulenevaid     identifikaator     tüüp domeen     valite     strateegia relatsioonilise/sql     atribuutide     jõustada     skeem vaate     muutmisega     klassidiagrammi     tabel vahe     disain rida     katsetamiseks     näete     koostamine     operaator group     hõlmava     diagramm crud     määrata     hotell     laused grant     delete     vastab     atribuudid sql     keelte     indeks indeks     keel relatsiooniline     halvendab     detailanalüüs     delivery     sobilikku     microsoft     otstarbe     süsteem tabelite/relvaride     pilv andmebaasisüsteem     teisendusreeglid sql-andmebaasi     subquery     võidakse     operaator select     tingimuslik     kitsendus instead     arhitektuur registri     lõpust     keskkond andmed     avaldis     andmebaasini     baasmuutuja     metoodilist     realiseerib     selles     andmemudel andmebaas     pärit     sõltuvus multiväärtuslik     sõltuvus viies     valdkonnapõhine     aruannete/vormide     lihtsal     püsivus andmekirjelduskeel     ärireegel     andmemudel kontseptuaalne     graafilises     kavandamine avalik     tühistamine primary     andmebaasikeel relatsiooniline     väärtustele     otsuste     pealkirjad     lepingud disain     pilv andmebaas     moodul oracle     veerg tabel     lause     artefakt puhas     loomiseks     üheksandaks     publication     liides     värskendamise     võimaluse     päringu     andmebaasis     definitsioonid     kirjeldus     postgresql     diagrammis     isiku     moodul rutiin     mudel andmebaasisüsteem     pruugi     iseloomustab     tegevusena     prototüüpimine olemitüübid     osutub     normaalkuju multiväärtuslik     tulemusena     skeem sql     parameeter rutiin     koosneb     kontseptuaalset     tabel drop     avaandmed rakenduse     tarkvarasüsteem kuldandmed     muteeruva     olemitüübina     piirang sql-andmebaasisüsteem     nimega     operatsioon tabelite     kaudu     disain strateegiline     loogika     infovajadus andmekäitluskeel     lepingud ms     mudel sql     juures     tools     ametlik     projekteerimiseks     strateegia andmekontrolli     vaated     mõlemat     skeem kinnitamine     kaudselt     aprillini     diagrammidel     aprillist     juurde     eranditöötlus protseduurne     ümbertöötamine     dokumendis     aste relatsioonilise/sql     mingi     saada     diagrammilt     muuhulgas     vaade tabelite     arhitektuur crud     kitsendus operaator     süsteemi-defineeritud relatsioonitüübi     alamosa     andmed minimaalne     klausel     keel parameetrite     genereerimisel     tööjuhend     rakendamine     järeltöö     äriarhitektuuri     avalik     täiendamine     valemi     kasutaja     valideerimistekst     laused andmekäitluskeel     normaalkuju nk     arvesta     tüüp jälgi     kirjutamine     muutmise     andmed kõigepealt     esitus     strateegia update     example     otseülekanne     katsetada     generaator logitabel     domeen andmebaasi     tingimuses     normaliseerituse     diagram     technics     mõista     käivitumiseks     põhiolemitüübid     matematiliseks     mootoriga     luuakse     andmete     liiasus funktsionaalne     tüüp transaktsioon     mudelis     lugemise     anomaaliad denormaliseeritud     kogutud     väärtustada     prototüüp     registreerimist     fagini     foreign     kuupäevad     mittekorreleeruv     vaated information_schema     põhiandmed avaandmed     relatsioon andmebaasi     olemitüüp     rakendab     korteež kitsendus     perekond sql     disainist     lõppkasutaja     sql-andmebaaside     sisaldab     teistest     andmemuudatus with     väärtused     realiseerimise     supervõti tabel     cards     skeem tuletatud     seisundidiagramm crud     viisardit     põhiolemitüüp     vajalikuks     vahetest     seisundidiagramm strateegiline     vaadete     tüüp mitteskalaarne     kordamisküsimused     tuletatud     musta     tüüp pääsupoliitika     sissejuhatus     sõltumatus kontseptuaalne     dokumenti     vähenda     funktsionaalsete     andmebaas kasutusjuhtude     kahte     disain trannsaktsioonide     protseduur füüsilise     mudel loogilise     hetkeseisundi     mestimine     create     põhiobjekte     dreamspark     uuritakse     relatsioon query     assotsiatiivne relatsiooniliselt     baastabel     veergude/atribuutide     andmebaasikeel andmed     võtta     funktsioon     tegemine     koostab     põhjusab     kahes     värviga     andmemudel andmemudel     välisvõtme     andmebaasiobjekt minimaalse     sümptom artefakt     andmebaasiobjekt insert     skeemi     käivitab     andmebaasisüsteem disain     lahendamise     navigatsiooniline     tulemuseks     sql/sql     eemaldada     primaarvõtit     määran     alamkeel     insert     rutiin rutiin     ärireeglist     tabel süsteemi-     andmemudelist     seadus sql     muutmine disainitaseme     nende     manifest     salvestamine     leping funktsioon     ettevalmistus     saate     having     tagamine     huvides     ühendamine     nimetu     rakendusele     aprillil     programmeerida     vormindamine     operaator     korteežitüüp relatsiooniline     teisendusreeglid võtmed     süsteemikataloog andmebaasisüsteem     hetktõmmis     ekraanivormilt     based     relatsioonilise     indeks kitsenduste     operatsioon alampäring     üldistusseoste     hindamislehtede     kirjeldada     operatsioon sql     register oracle*case     staatus     eesmärgiks     tüüp tüüp     elutsükkkel infosüsteem     mudel infosüsteem     raamat     liitbokside     protseduurid     andmebaasioperatsioonide     arendus andmebaas     viies     standardiga     vähemalt     analoogid     sobiva     unikaalse     kasutatava     leidmiseks     salvestusruum sisemise     tüüp operaator     arhitektuur loogiline     alampäring where     vahetestid     triger triger     rutiinid     värske     paremini     andmebaasiobjekt roll     salvestusruum tehingutöötluse     leidmine     kodulehelt     täitmisplaan     sõltuvus kolmas     tüüpvead     lause transaktsioon     korduvad     andmemudel autoriõiguse     kandidaatvõti baastabel     viitab     supervõti     grupeerimine     põhinev     tabelist     pöörd-     normaliseerimine     logi hulgateooria     funktsioon plokid     kehand pl/sql     videote     lisaülesanded     vähendab     projekteerimise     eksemplaridel     töökoht     accessi     lause tabeli     demonstreeritakse     andmebaas virtuaalne     andmekirjelduskeel     punkt     prototüübi     esialgse     iseloomustama     nk nk     kasutusjuhtude     tarkvaraga     kümnendaks     normaalkuju andmete     abitabel foreign     seoste     lehel     tarkvarakeel jagamine     alampäring select     avaldis sql     normaliseeritud andmete     seisundidiagramm uml     kordamine     rida baastabel     slaidikomplekti     projekteerimine     kompositsiooniseose     vahendid     suurus     andmed     andmebaasioperatsiooni     normaliseerimise     arvestuse     hulga     põhilistest     põhineva     mille     denormaliseeritud     loengutes     maksimaalselt     unique     järeltingimus     lausetest     peate     boonus     andmebaasisüsteem andmejärv     päis b-puu     ridade     rakendub     realiseeri     disain analüüs     käsitles loenguid     õpejõu     elutsükkel scrum     baastabel select     lähtekoodiga     hankida     mudel äriarhitektuur     tagasi-     kontekstis     dokumendipõhine     kehand füüsiline     diagrammile     baastabel vaate     normaalkuju relatsioonilise/sql     relvar hulgateoreetiline     esitatud     deklaratiivne kolmekihiline     teadmiste     sarnane     operatsioon lõike     keelsed     semestri     nimede     põhiobjektidele     nimi rida     operatsioon vahe     materialiseeritud     loomissamm pädevusala     outer     lahendamiseks     rollback     ajast     ühiste     wordi     tehingud     primaarses     macro     esile     kevadel     sisend     loomissamm teenus     restrict     strateegia kasutaja     teise     kontrollide     vajadus     jõudlus hetktõmmis     teabe     olemi-     sql andmekirjelduskeel     põhiobjekti     triger sql     indeks füüsilise     lehmani     tüüp andmebaas     otsimine füüsilise     disainile     tegevus     ühend     operatsioon baasrelvar     andmemudel normaliseerimine     kitsendus triger     andmebaasisüsteem     võrkmudel hierarhiline     registreeritakse     arendus     tegemist     skeem veeru     üks-mitmele     peitmine     põhiolemite     korraga     tabel sql     andmebaas sql     kutsuda     loomissamm ehitamine     indeks andmete     operatsiooni     olevate     tarkvarasüsteem mashup     dokumendist     funktsionaalse     lindil     päringute     keelamine     infosüsteem relatsiooniline     õiguste     modelleerimine     alusel     mitmest     mudased     loomissamm füüsiline     lõpphinne     laused nimetu     veergudes     tegemise     architect     tüüp muutuja     sql füüsilise     rakendatakse     määramine     lause alampäring     õppeaines     muster     disainile üleminek     andmebaas reataseme     projektsioon     parool     pädevusalade     räpane     rules     prototüübis     naturaalühendamine tabelite     lahendusvariante     heathi     tehing     kontseptuaalne     samuti     kitsendus merge     kontrollib     sõltuvates     sisendiks     dekomponeerimine     iteratiivne     teisendust     väljastava     andmed virtuaalne     programmeerimiskeel rutiin     töökiirus andmebaasi     keerukamaks     klausel lõike     tüüp korteežitüüp     vastuste     pingerida võimalik     praktika     diagramm kontseptuaalne     roll grant     mudel dokumendipõhine     klausel alampäring     hindamine     mitteskalaarne     lahendus     lahusus sql/relatsioonilise     keelde     korda     olevaid     union     sql-andmebaasi     aasta     pöördprotsess     operatsioon relatsiooniline     põhjal     omistamise     illustratsioonid     lühidalt     vanem     baastabel unique     hierarhiline     objekti     ülesande     seadus     kontrollimiseks     vältida     denormaliseerimine     defineerimiseks     lausendid     tagab     andmemudel andmebaasi     erijuhus     dokumentatsioon     täitmisplaan väline     süntaksi     kasutada     kitsendused analüüs     maatriks     arvutisse     triger transaktsioonanalüüs     füüsilise     strateegia execute     väärtus kehand     põhiolemitüüp pidevvalmidus     oracle     abitabel disain     jäävad     avaandmed andmebaasi     printsiip õppeinfosüsteem     faili     sql identiteedi     eksami     tabel tabelite     põhiolemitüüp andmebaas     andmekäitluskeel veerg     normaalkuju funktsionaalne     kooskõla     allsüsteem andmebaas     automaatne     failis     salvestusviis tõeväärtustüüp     allsüsteemidest kontseptuaalne     lisakitsenduse     idempotentne ühendamine     tüüpviga     operatsioon andmetele     tabel tuletatud     alamvormile     kihtides     atribuudid     järgima     lugemist     materjal     lahendab     operatsioon sql/relatsioonilise     täpsemalt     kuulub     mitte     omanikuks     nendele     lipikute     relatsioonitüüp operaator     andmemudel dokumendipõhine     allsüsteemi     baastabel funktsionaalne     võiks     omavad     määrang not     allsüsteem metoodika     relvar/tabel     andmestruktuuri     muuta     päring     kadudeta     seisunditest     loomissamm arhitektuur     strateegia     praktikumideks     süsteemikataloog täitmisplaan     generaator     mudel uml     küsige     täiendused/parandused     method     algväärtustamine triger     lõhn probleem     tulenevalt     deaktiveerimine     disain disain     esitada     eksam     tagastab     trigerid     muster mustrid iseseisva     poolt     relatsiooniliselt     klassidiagramm põhiobjekti     domeen ajutine     relationship     värskendamine alampäring     andmemudel rakenduse     vahend     andmekirjelduskeel veerg     denormaliseerimine halb     operaator skalaarne     andmemudel detailanalüüs     andmesaatkond     ekraanivormil     seisund     testitud     andmebaaside     funktsioon nimetu     veerg transaktsioon     rutiin     sageli     protseduur unique     kaitsta     tehniline     illustreerimine     deklaratiivselt loogiline     operatsioon hetktõmmis     trigeri     sidumini     tabelite/     generalization     relvar sorteerimise     lisapunktide     protsess     teatavate     kirjas     relvar organisatsioon     eeskätt     põhineb     kuues     ühtegi     liiasus organisatsioon     d sql     option revoke     sõltuvus nk     tabeli     sidusus metoodika     muudavad     indeks valikuline     toimub     pakkus     operatsioon select     tabelid     muutuja relatsioon     puhul     tervikust     disaini     diagrammidelt     lisamaterjalide     andmebaasikeel avaliku     sisemine     vahel     piirang     defineerimine     operatsioon projektsioon     arusaadavus relatsioonilise/sql     klausel atomaarne     revoke     multiväärtuslik     juhend põhiolemite     kirjutada     lõpuks     täidab     kavandamine tarkvarasüsteem     eeltingimus     roll kaitse     dekomponeerimine tabelite/relvaride     kirjeldamiseks     käivitada     lõhn räpane     kokkuvõttefunktsioon     nuppude     põhiliste     paraku     artefakt mudel     avaldis relatsiooniline     suurendamine     andmemudel hierarhiline     tasemel     rakenduses     operatsioon lugemisoperaator     kokkuvõttefunktsioon select     ebaotstarbekate     süsteem andmebaasi     disain loogiline     upper     validation     leitakse     andmebaasisüsteemi     suuruse     loomissamm andmebaasi     olemitüüpidest     lubab     baastabelite     olemi-suhte     kontrolltööd     diagramm seisundidiagramm kasutusjuhtude     probleem andmebaas     hooldamine koodi     tagasi     tabeleid     muutumisele     lahusus sql     teenus andmebaas     päringutulemuste     constraint     sõltuvus tabelite/relvaride     lugege     tõstmine     reverse     kirjeldust     uurige     paigutamine     küsitluse     otsingutingimus ühendi     aprill     alati     generaatorid     kitsendus bcnk     sis algus     operatsioon avaldis     sql relatisooniline     tekkivat     väärtuseid     läheb     klassidiagramm metoodika     täitmine     vaate     päringud seadus     disain loogilise     refaktoreerimine refaktoreerimine     värvide/fondi     töötleb     andmebaasioperatsioon     tingimus not     andmebaas kontseptuaalne     mustri     viiakse     hulgaga     koosnevad     tekkimiseni     kiirendab     azure     report     kontseptuaalse     kasutamiseks     ühendamissõltuvus funktsionaalne     integreeritud     models     andmemudel deklaratiivsus     puudutab     andmebaasisüsteemides     rakendus käesoleva     toimunud     sõltuvad     süntaks     õnnestub     disain kitsendused     denormaliseerimine relatsioonilise/sql     konkreetselt     kirjeldamine     otsingutingimus     pilvandmetöötlus nosql     tulemus     teostada     andmemudel     ainekaart     pääsupoliitika grant     võimalikke     keel sql     andmemuudatus triger     vaade     combo     iseseisev     kokkukuuluvus sql     programmeerimiskeel kasutaja-defineeritud     operand     baastabel hetktõmmis     normaalkuju esimene     kursuse     juhendi     tubade     tähistatud     säilitamise     kokkuvõttefunktsioon equijoin     rakenduspakett infosüsteem     otsitakse     andmemudel võrkmudel     kolmekihiline     olemasoleva     mustrid põhiolemite     otsingutingimus nimega     equijoin relatsioonialgebra     seisundimuudatuste     andmebaas seadus     vajadus põhiolemite     esitamine     sql-andmebaas     arvujada     loengut     südame     loevad/     loomine     seitsmendaks     lisamise     rolli     võite     seisundidiagramm     annab     access     väärtuseks     objektide     diagrammil     muster funktsionaalne     juhend     leiate     abitabel andmemuudatus     nullist     õigus vähenda     kõiki     kitsendus kasutaja-     vaatamine     arhitektuur sisemine     võlg lähtekood     seosetüübid     pakett programmeerimiskeel     teenus elutsükkel     projekti     failid     realiseerida     transaktsioonide     andmebaasikeel objektsüsteem     omaduste     välisvõtmete     joonistada     transaktsioonid     kajastu     loomulikus     atomaarsus andmekäitluskeel     pilv matemaatiline     operatsioonide     kustutada     vigadele     tulemuse     kontrolltöös     unikaalsuse     assertion     equijoin mittekorreleeruv     diagrammide     projekt     juhataja     diagramm arendusplaan     oleva     plokid füüsilise     loomissamm detailanalüüs     parima     küsida     operatsioon spetsiaal-     kursor funktsioon     arvutiklassi     kohustuslik     probleeme     andmekäitluskeel relatsiooniline     kevadel otseviide failis     ühendamissõltuvus sql/relatsioonilise     kitsendus transaktsioon     vabaneda     hulgas     sqlis     korteežitüüp     osundatakse     teenus rakendamine     kirjeldava     ekraanivormi     saamise     tüüp andmekäitluskeel     andmebaasioperatsioonid     loenguks     spetsifikatsioon     exists     versiooni     sql check     süstimise     pealkirjade     lisamine     äriarhitektuur infosüsteem     kontrolliks     viimiseks     denormaliseerimise     andmemudel kasutusjuhtude     seosetüüpide     vahendi     teatage     lõpphinde     tunda     deklareeritud     fondiga     alamprogramm     loomist     lõpphindele     loomissamm põhiolemitüüp     käigus     tabelitaseme     suletud     tekstitüüpi     juurutada     sõltuvus     üldistusseos     diagrammi     näiteülesanded     andmebaasi     fragment     klassifikaatorid andmed     mõjutab     iteratsioon infosüsteem     tehakse     unified     poliitika     projekteerimine olemitüübid     mudelist     kaasav     kaitsmine     lause sql     tehtud     muutmisoperaator relatsioon     rakenduvad     vaikimisi     artefakt juurprobleem     tingib     rünnak sql     normaalkuju välisvõtme     tabel andmekäitluskeel     arvestus     automatiseerib     eeskiri rea     otsustab     näiteülesanne     kitsendus võrdsuse     hoolitseb     disain kasutajaliidese     sõltuvus relatsiooniline     mudel case     order     alles     pääsupoliitika sql     metaandmed privaatpilv     välisühendamine     lugemisoperaator kitsendus     lahususe     option maksimaalse     seisundis     mudel register     protseduuride     tüüp funktsioon     sõltuvus ühendamissõltuvus     veerud sql-andmebaasi     lipiku     isegi     põhiobjektide     elemendid     olekumasin     tüüp võrkmudel     andmestruktuuride     kaudu vaate     süsteem funktsionaalne     keele     lihtsustab     read tuletatud     õigus kaitse     niisama     indeksit     muutuja parameeter     arendusmetoodika loogiline     üleminek     tarkvarakeel hulgateoreetiline     office     palju     selliselt     disainimuster loogiline     muutmine     eksportida     formaadis     muster äriarhitektuur     kohta     group     täpsustamine     mudel andmemudel     detailne     sümptom refaktoreerimine     except     sql-andmebaasis põhiolemite