Kodulehed
[372] - Andmebaasid I (ITI0206, IDU0220) (kevad 2019)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Avaleht
Nagu Moodles

Valik materjalidest
   Nädala materjalid
   Minu lemmikud

Vastuste vaatamine
Hinneteleht
Seisuga: 04.10.2019 14:47
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Sõnapilv

Millest materjalides kirjutatakse? Mida suurem tekst, seda rohkemate materjalide metaandmetes on seda sõna kasutatud.

  versioon     seosetüüpe     klassifikaatorid andmed     päringut     sql identiteedi     vajalik     täitmise     koodi     põhjal vaade     nimetamine     välisühendamine     ennast     infosüsteemi     deployment     veerud loogiline     käivitab     arvutites     päis b-puu     säilitamise     klausel avaldis     baasmuutuja     mudelis     query     access     väljade     loodavas     muster     teenus andmebaas     andmestruktuuri     read tuletatud     vaheline     lause üldine     teenus rakendamine     tüüp muutuja     lisapunkt     protseduurselt case     kooskõlas     nõudeid     tingimus     lahendusvariante     foreign     tagasi     operatsioon relatsioonilise/sql     kirjeldamiseks     lahendatakse     nimega     triger     süntaks     raamatud     olemasoleva     tabelid füüsiline     outer     keel transact-sql     sarnane     subquery     harjutus     tabelid reaalsed     kasutajaliides     sõltuvalt     klausel     füüsiline     kaitsmine     operaator atribuut     tüüp avaldis     korteež kitsendus     suurema     normaalkuju tabelite/relvaride     menüüsse     selliselt     välisvõtmetega     muutuja relatsioon     aitab     lepingud disain     sügisel     normaalkujud     tunda     väärtuse     kuigi     diagrammilt     hetktõmmis     moodul pakett     operatsioon query     metoodilist     muudab     arhitektuuri     milleks     tulemuste     litsents     taotlemine     täiendan     olemi-suhte     normaliseeritavate     projekteerimiseks     sisaldab     lausete     laused     based     setvahetest     ettevalmistus     täiesti     teisendusreeglid sql-andmebaasi     kustutamise     multiväärtuslik     transaktsioonid     hõlmava     mudelisse     access oracle kasutajaliides triger trigerid andmemakro andmemakrod pakett protseduur protseduurid     andmemudel indeks     keele     klausel alampäring     elutsükkel scrum     disaini     mõjutab     tasemel     lahendamine vaade     muutuja moodul     lause andmekäitluskeel     pakub     mudelist     operatsioon select     otsuste     taotlemise     teaching     diagrammide     kitsendus kasutaja-     strateegia relatsioonilise/sql     diagrammi     täpselt     alampäringute     andmebaasioperatsioon     sql-andmebaasisüsteemi     lausetes     valideerimisreeglid     õppeaines     tulemuse     sulgemiseks     sobilikku     töövihik     aprillist     hindamislehtede     leidmine     isoleeritus check     sõltuvustest     allsüsteem     teatavate     relatsiooniline     poolt     vältida     kohta     tabel transaktsioon     olemasolu     vaade normaliseerimine     sql check     salvestatud     normaalkuju välisvõtme     primaarvõtit     panemine     määramine     genereerimine     õiguste     õiguse     loomisel     leping funktsioon     nimekirjavormilt     tehtud     table     lahusus kobareelnõu     kiirendab     operatsioon piirang     primaarvõti     dokumendist     kitsendused analüüs     operatsiooni     andmekirjelduskeel veerg     nimi rida     olemitüüp     tekstiliste     sql/sql     eksam     andmebaaside     esimese     vanem     küsige     arvutamise     esitus     azure     õppenädalal     sõltuvates     ülesandeid     põhilistest     probleem disain     klausel lõike     kuupäevad     tingib     andmebaasis     avatud-suletud     spetsifikatsioon     andmemudel hierarhiline     äriarhitektuuri     sisalda     kinnitamine kasutaja-     skeem select     lipikute     tingimus select     vastavate     huvides     tudeng     kataloogis     juures     tegemata     kaudselt     -bitise     indeks valikuline     relatsioon relatsiooniline     eemaldada     otseülekandena     teisendada     eelistatult     veerud     korteežitüüp korteežitüübi     migreerumine andmefailid     küsib     loomissamm arhitektuur     register oracle*case     tulemused     muutumisele     otseselt     tabel domeen     andmefailid füüsilise     piirang     aprill     suurus     kirjeldan     digitaalne     vahendeid     determinant allhhanke     põhiobjekte     teiste     ühendamise     litsentsi     vastav     paraku     kordaja     kevadel     pööramiseks     operaator tutorial     skeemi     prototüübi     lindil     allsüsteem pädevusala     seisundiklassifikaatori     mõlemat     laused andmekäitluskeel     tüüpviga     andmebaasirakenduse     põhjusab     lause andmed     kasutaja-defineeritud relatsioon     lõhn räpane     boonus     määrang not     alampäring select     tüüp grant     seoste     skeem sql     arendamiseks     tingimuslik     mittetäielik normaliseerimine     andmebaasiobjekt minimaalse     kustutatud     ühilduva     nimekirjavormis     ühendi     disainile kontseptuaalne     kordamisküsimused     lause tühistamine     tagada     sidumini     lindistus     staatus     kuues     töökiirus relatsioonilise/sql     mustripõhine     macro     operatsioon hulgateoreetiline     relatsioonialgebra     sellist     sõltuvus nk     lisamaterjalide     normaliseeritud andmete     olemitüüpidest     dialekt lõige     andmemudelit     õigus roll     elemendid     disain kitsendused     protseduur     järgnevatel     klassifikaator     operatsioon pesastamine     tabeldusjärjekorra     kirjelduse     osundatakse     avamise     technics     räpane     andmemakro     diagrammil     lihtsustatud     näete     mõeldud     operatsioonide     operatsioon baasrelvar     andmemudel andmebaasikeel     create     registreerimist     triger väine     jõudlus füüsilise     seotud     valideerimistekst     andmebaasisüsteem     mudel case     disain detailanalüüs     mõnikord     lõuend põhiolemitüüp     seisundi     lõhn artefakt     õigused     seosetüüpide     mudel graafimudel     ametlik     seisunditest     tabeli     keelde     määrab     koormatud     erineva     õigus kaitse     avaandmed andmebaasi     lõhn probleem     pääsupoliitika sql     logimine üldine     tühjade     õpejõu     assotsiatiivne relatsiooniliselt     selle     tarkvarasüsteem andmebaas     esimene     diagramm projekt     rutiin rutiin     kaasav     sõltub     tüüp tüüp     operand     disain trannsaktsioonide     detailsete     sügavuti     tööks     rakendub     klassidiagramm metoodika     täielik     avatud     alles     käsitles loenguid     projekti     tutorial     andmebaasikeel relatsiooniline     ärireegel triger     group     pakkuda     nädala     töötati     logi hulgateooria     operaator relatsiooniline     andmetüüp     tegevusi     ülevaate     alias     lahendus atribuudid     täpsemalt     union     valemi     lugege     atribuudina     vaheliste     küsida     parandamine     projektsiooni     kasutaja-defineeritud     sagedastele     tabelis     avalik     veergude/atribuutide     suurendamine     kommutatiivne tuletatud     lahendab     suuruse     tunnistuseks     luuakse     esile     tabelitaseme     koostab     ühend     võimalik     otsustada     punasega     täitmiseks     arhitektuur sisemine     unikaalsuse     normaalkuju     ühiste     veerg transaktsioon     näiteülesanne     halvendab     andmemudel andmemudel     sõltuvus relatsiooniline     milliseid     tabelid     disaineri     andmebaas andmed     mudel infosüsteem     agile     graafilise     restrict     kehand füüsiline     vajadus põhiolemite     kitsenduste     andmebaasini     käivitada     loengud     pakkus     iseloomustab     laiendatud     klasse     arvestus klassidiagramm olemi-suhte     andmesaatkond     vahetest     pääsupoliitika grant     väljund     leping tegevusdiagramm     alamvormile     strateegia revoke     liiasus organisatsioon     värskendamise     lahusus relatsioonilise/sql     arhitektuur loogiline     rakendusele     kiiresti     otsingutingimus     strateegia andmekontrolli     seose     method     salvestusviisi     tüüpvead     ühtegi     andmemuudatus with     uuritakse     suhte     jätta     maksimaalselt     registreerimine põhiolemite     teemade     normaliseerimise     vastutuspiirkond infosüsteem     hulgaga     klausel ühendi     arendus     kitsendus instead     seisundis     teoreem teine     disain     denormaliseerimine halb     tegijatele     entity-relationship     näitel     pealkirja     operatsioon tabelite     parameeter rutiin     koopia     loengut     suletud     supervõti tabel     detailne     tabeleid     artefakt juurprobleem     kontrolliks     aruannet     info baastabel     käest     lõpuks     tingimuslause rutiin     küsimusi     nosql     hotelli     printsiip õppeinfosüsteem     mudel register     kõiki     mitte     office     lihtsalt     pealkirjade     omaduste     andmemudel sql-andmebaasisüsteem     kontrolltöö     andmebaasikeel dokumendipõhine     praktikumi     iseseisva     operatsioon vahe     maatriks andmebaasioperatsioonide     süstimise     loengutes     allsüsteem andmebaas     seisundidiagramm uml     kohas     võimalus     kokkuvõttefunktsioon having     lause andmebaasisüsteem     variant     jaoks oma     pealkirjad     päisele     tagastab     lähtekoodiga     operatsioon infosüsteem     mittekorreleeruv     architect     kompenseerivate     töökiirus andmebaasi     loevad/     roll grant     summa     juhendis     parameeter     kodulehelt     õigus andmekontrolli     teenus pädevusala     võrk-     alampäring count     päringute     üldine     avaldis relatsiooniline     näiteülesanded     süsteem tabelite/relvaride     mitteskalaarne     süsteemikataloog täitmisplaan     mudel veeruperekondade     tabel vahe     operatsioon     tüüp pääsupoliitika     elephant     tüüp mitteskalaarne     järeltingimus     kõigil     toimub     tulemused suurema     kitsendus     tüüp domeen     sisaldama     terviklikkus andmekirjelduskeel     kirjas     atribuutide     seadus andmebaasisüsteem     andmebaasisüsteemi     hotell     operatsioon projektsioon     kirjutamine     süsteem kuues     kõigilt     põhjustada     kontseptuaalne     andmemudeli     kustutada     põhjal select     võrkmudel hierarhiline     andmebaasisüsteem tehniline     programmeerimiskeel rutiin     mootoriga     liides staatiline     salvestamiseks     tabel select     täiendamine     muster mustrid iseseisva     pärit     vaadete     andmemudel andmebaasisüsteem     lause vaade     materjal     paigutamine     osterwalderi     accessi     andmekirjelduskeel andmekirjelduskeel     õnnestub     andmebaasiobjekti     operatsioon lugemisoperaator     nimede     kasutajaliideses     pealehelt     olekumasin     andmemudel rakenduse     mõista     andmemudel kasutusjuhtude     toodud     lugemise     veergudele     strateegiline-     relatsioonilise     struktuuri     analüüsilt     lisamise     väärtustele     nimetu     literaal     lugemisoperaator korteežitüübi     ärireegli     genereerib     tekkimiseni     otstarbe     infosüsteem uml     erijuht     põhinev     punktide     tegevusena     eranditöötlus protseduurne     tekitanud     ea_mall     constraint     moodustatakse     mudel tarkvarasüsteem     veergude/atribuutide     rules     liitindeksi     kavandamine tarkvarasüsteem     salvestused     küsitluse     viies     skeem kinnitamine     sõltumatus kontseptuaalne     diagramm seisundidiagramm kasutusjuhtude     ilmutatud     loenguks     sql sql     tüüp võrkmudel     andmed kui     sõltuvus kolmas     süsteemikataloog andmebaasisüsteem     tabel hetktõmmis     keel kasutaja-defineeritud     süsteemi     päring     hetkel     üleminek     kitsendusest     tulemus     tagasiside     normaliseerimine esimene     tarkvarakeel protseduur     exists     liigi     midagi     disainitaseme     andmekirjelduskeel     kuuenda     andmebaasikeel avaliku     läbiviimiseks     kuulub     rakenduspakett infosüsteem     lause select     pääsu     arendusmetoodika rational     leidmise     veerutaseme     baasrelvar lause     kokkuvõttefunktsioon alampäring     vaatamiseks     illustratsioonid     punkt     muteeruva     lõpphindele     teatage     loomine;     võrrelda     välisühendamise     registrite     disain loogiline     moodul süsteemi-defineeritud     üldistusseos     teisendus     võrreldes     kandidaatvõti baastabel     paremini     kokkuvõttefunktsioon equijoin     funktsionaalne     omada     relvar hulgateoreetiline     kontseptuaalse     generalization     laused nimetu     truncate     kontrollide     kajastu     liides     ebaotstarbekate     ühendamine andmemuudatus     väärtustada     kutsuda     hetktõmmis serveri     põhiobjektide     sidusus metoodika     arvujada     eraldi     tähendab     üldituste     andmebaasikeel kolmas     peaks     relvar sorteerimise     vajalikuks     andmebaasisüsteem andmejärv     veergudes     täidab     määrata     aeglustab     matematiliseks     loomissamm detailanalüüs     andmemuudatus     maatriks     põhiobjektidele     musta     põhiobjekti     projekt register     otsitakse     andmemudel detailanalüüs     integratsiooni     lahendada     klausel tabelite     tabel tabelite     rakenduse     pöörd-     andmebaas kasutusjuhtude     andmemudel ef     allikas     operaator order     lahendus     alamkeel     etapp andmebaasi     vähendab     liiasus     andmemudel sql     tarkvarakeel hulgateoreetiline     andmeid     andmekäitluskeel andmekirjelduskeel     keerukamad     muutmisega     klausel liittingimus     kaotsi     aruanded     seega     atomaarne     protseduur füüsilise     alampäring     juurde     väärtus muutuja     kitsenduse     operatsioon avaldis     deklaratiivselt loogiline     kasutajaliideses põhiolemite     füüsilisest     mahuga     samm-sammulises     määratakse     sql relatsioon     rollback     sql-andmebaasis põhiolemite     edukaks     kevadel otseviide failis     projektsioon ümbernimetamine     arvestab     andmebaasiobjekt roll     kahes     kirjeldab     lihtsal     funktsioon nimetu     sql pl/pgsql     vähem     avaldis     võimalikke     kontrollimise     südame     lahendamiseks     tubade     automaatne     tüüp tabel     vaadata     piirang sql-andmebaasisüsteem     stringide     koodiga     alampäring merge     upper     baastabel hetktõmmis     õpingukavade     lauseid     andmemudel     aste relatsioonilise/sql     parandada     järgida     report     relatsioon valdkonnapõhine     sql relatisooniline     kirjeldamine     rational     väärtus kehand     reverse     sinise     videote     alati     andmebaas andmebaas     salvestusruum sisemise     hulgateoreetiline     näiteid     process     tagasi-     olevaid     tabelite/     programmeerimiskeel     kokkuvõttefunktsioon select     kitsendus bcnk     rutiin moodul     operatsioon equijoin     evitusskeemi     muutmisoperaator relatsioon     näiteks     liiasus funktsionaalne     skeem vaade     rr_mall     staatiline     kitsendus triger     andmemudel xml     kaheteistkümnendaks     vahetestid     probleeme     kitsendus tabel     andmemudel kontseptuaalne     andmestruktuuride     praktikumidesse     rakendus käesoleva     artefakt     lepingud iteratiivne     järjekorra     kitsendus tüüp     infovajadus andmekäitluskeel     kirjeldus     lehel     vormindamine     olemitüüpe     allsüsteem metoodika     operatsioon spetsiaal-     dokumendi     assertion     korda     lause andmekirjelduskeel     illustreerimine     realiseeri     lause     kasutusjuhud     dokumenti     diagrammidelt     täidetakse     tingimuses     notatsioonis     pingerida võimalik     kujul     validation     mustri     tegemise     triger trigeri     vastuse     olemitüübid loogiline     andmemudel sisemise     muster funktsionaalne     tulemuseks     vaated     objekti     relvar     andmemudel võrkmudel     antimuster     mudelid     having     analüüs üleminek     sisendiks     parool     tekivad     väärtuseid     rutiin     erinevates     andmemudel dokumendipõhine     inner     alternatiivse     defineerimine     võimaluse     alates     huvitav     disainimuster loogiline     relvar andmebaasi     eksistentsiaalselt     andmemudel plokid     välja     relvar/tabel     näited     vigadele     baastabel     põhimõistete     eesmärgiks     lõpphinne     iteratsioon infosüsteem     lindistatud     tabel vaade     täidetus     kontrolli     näiteülesande     normaalkuju relatsioonilise/sql     disainile     vähendada     andmebaas kontseptuaalne     denormaliseerimine relatsioonilise/sql     sellest     kasutav     madal     definitsioonid     roll andmebaasisüsteem     täpsustamine     olemitüübi     sisalduv     atribuut     kujule     eksami     väärtus     arvutada     kitsendus operaator     läheb     andmemudel autoriõiguse     muudavad     tehingutöötluse     kasutamiseks     tabel süsteemi-     andmemudel objektorienteeritud     punktid     loengu     projektis     peale     mudel andmemudel     sisestamiseks     loodavate     sorteerimise     iseloomustama     andmebaasirakendus     kasutajaliidese     kaasa     kitsendus üldine     mudel andmebaasisüsteem     diagrammid     tagab     lahususe     kadumist     kahte     funktsionaalse     relatsioon andmebaasi     oleva     omavahelise     tingimuse     täitmisplaan väline     microsoft     muutmiseks     operaator     pakett programmeerimiskeel     lehmani     alustamise     võidakse     sõltuvus viies     veerud sql-andmebaasi     kommentaarid     olekutest     tabel     selliste     mestimine     tsükkel rutiin     korteežitüüp relatsiooniline     olevate     eksemplaridel     kaitse     kirjaliku     lõpeb     aruande     veerg veerg     tõttu     equijoin mittekorreleeruv     leping oracle*case     loogika     olemi-     süsteem olemi-     virtuaalne     jäävad     probleem andmebaas     probleem case     genereerimisel     serveri     operatsioon sql     hankida     rida baastabel     sotsiotehniline     relatsioon query     kõiges     allsüsteem funktsionaalne     andmed     ühiseid     aktiivne     panna     tabelid kitsendused     kasutaja kasutaja     teostada     käivitamine     allsüsteemid     mudel andmebaasioperatsiooni     analüüsi     funktsioonid     töötava     olemitüüpide     eraldiseisev     andmebaas hübriidpilv     spetsiaal-     saada     triger triger     dokumendis     otseülekanne     kehand pl/sql     relatisooniline     arvutisse     programmeerimiskeel kasutaja-defineeritud     mitme     seosed     diagramm     kasutajana     disain turvameetmete     lause õigus     alamprogramm     accessis     andmebaasiobjekt õiguse     erinevate     realiseeritava     relatsiooniliselt     disain strateegiline     probleem juurprobleem     indeks kontseptuaalne     programmeerimiskeel deklaratiivne     iseseisev     tabelite/relvaride     rünnak sql     välisvõti     võite     diagram     vormid     objektide     disainimuster     tüüp jälgi     millel     täitmisplaan     põhiolemitüüp andmebaas     tabelist     nuppude     aruannete/vormide     põhineva     installeerimise     põhiandmed avaandmed     vähenda     täitmine     tõstmine     viiteid     mudel uml     using     protseduurne     süsteemi-defineeritud relatsioonitüübi     andmemudelist     õigus sql     märkate     operatsioon transaktsioonide     normaalkuju sql/relatsioonilise     üldistusseoste     lahusus sql/relatsioonilise     tervikust     peidetakse     loeng     hooldamiseni     muutmine     sarnase     hooldamine koodi     sis algus     kavandamine avalik     identifitseerimist     aasta     järgima     reguleerida     projektsioon     strateegia loogiline     liitbokside     värskendamine alampäring     vahend     ekraanivormi     tehakse     tegema     ülesannetes     kasutada     võtta     kontseptuaalsest     märkeruudu     aines     väheneda     jaotamine     ettenäitamisele     indeks indeks     tutvustus     elementide     staatustest     indeksid     andmemudel kolmas     baastabel unique     põhiolemite     minekut     sisaldada     nk veergude/atribuutide     deaktiveerimine     andmed virtuaalne     lisan     kontollitud kaasav     andmemudel normaliseerimine     parandamise     püstitus     jooksva     klausel korreleeruv     põhiandmed uml     fragment     operaator select     väljadega     kriis erp     motivatsiooni     andmebaasisüsteem disain     praktikum     videod     rakendab     seadus     kontekstis     mudeliloomine     sellele     dekomponeerimine     diagramm arendusplaan     sündmusprotseduuri     sõltuvus     failis     kitsendus sql     tüüp andmebaas     loetavad     kasutusele     andmebaasikeel andmebaas     primaarsest     cards     andmemudel deklaratiivsus     põhiliste     intersect     töövihiku     analüüs     grupeerimine     detailanalüüs     leiab     standard     sageli     ajast     vaatega     soovite     konkreetselt     ebaotstarbekatest     relatsiooni     andmesaatkond andmebaas     tüüp päis     süntaks relatsioonilise/sql     tüüp andmebaasiobjekt     registreeritakse     infosüsteem relatsiooniline     lindistuste     diagramm scrum     korral     vaatamiseks!     andmebaasioperatsiooni     korrata     semestri     süntaksi     operatsioon microsoft     sobiva     mingi     kasutatava     plokid andmebaasiobjektide     indeks bitmap     vahel     näide     maksad     prototüüpimine olemitüübid     sümptom refaktoreerimine     aidata     spetsifikatsioon pakett     lepingprojekteerimine     näiteprojekt     realiseerib     arhitektuur     lisakitsenduse     denormaliseerimine tuletatud     sql andmekirjelduskeel     eeskätt     publication     operatsioon relatsiooniline     disain kasutajaliidese     example sql     viiakse     pruugi     kitsendus sisemine     disain loogilise     vaade tabelite     plokid loogiline     atribuudid sql     määrang merge     ärimudeli     manifest     sissejuhatus     loomissamm füüsiline     disainist     toimuma     formaadis     arhitektuur füüsiline     vormi     tüüp operaator     muutmise     kontrollimine     tekstitüüpi     imperatiivne töölaua     dubleerimine     andmebaas reataseme     valite     otsingutingimus andmekirjelduskeel     klassidiagrammi     kuidas     kirjutada     andmebaasisüsteemides     sisseloginud     vastuste     switchboard     juhend     rakendatakse     baastabelite     puhul     andmebaasi-     puudutab     kümnendaks     kordamine     muster äriarhitektuur     mudelite     muddy     erinevusi     loomissamm ehitamine     seitsmendaks     andmebaasi     tekkivat     ühendamissõltuvus sql/relatsioonilise     standardiga     süsteem neljas     värvide/fondi     vaikimisi     peitmine     salvestusruum tehingutöötluse     reeglid     realiseerimise     kavandamine     transaktsioonilised     kasutaja-defineeritud operaator     põhjus     üliõpilase     ajahetkel     kaardid     kustutamine     revoke     engineering     enamik     andmebaas sql     kasutusjuhtude     kaudu     domeen ajutine     äriarhitektuur infosüsteem     sõltuvus multiväärtuslik     versiooni     õppenädalaks     võiks     graafilises     alustamine     andmebaasiobjekt andmekontrolli     andmebaasioperatsioonid     kihtides     andmemudel sql-andmebaasi     clean     korraldus     disain sql-andmebaasi     tabelid/relvarid     identifikaator     täpsustatud     giles     koosneb     installeerimiseks     failid     tarkvara     lubab     operatsioon andmetele     normaliseerimine ortogonaalse     mudeliteisendus     tüübigeneraator selektor     fondiga     taustavärviga     leitakse     arvestuse     taaskasutada     kirjeldava     lahendused     prototüüp     seisund     hooldamine mudeli     tabel nimega     osa-terviku     klassidiagramm     omanikuks     automaatselt     andmebaas ajutine     models     vaate     tähtajad     andmemudel andmebaas     teisendust     kitsendus merge     klassifikaatorite     allsüsteem rational     ülesannete     katsetada     where     keelsed     makrot     ainekaart     operaator group     hetkeseisundi     teenus disain     testideks     tagantjärgi     põhineb     süsteem     parameeter tüüp     täielik sql/relatsioonilise     arvesta     pilv uml     loomissamm teenus     vormis     õhinapõhine     operatsioon vaade     hierarhilise-     ühendamissõltuvus     loendikasti     a pattern     relatsioonitüüp operaator     visuaalne     hoolitseb     milline     seosetüübid     saamise     tüüp andmekäitluskeel     töökoha     sõltuvus kuues     lisaks     supervõti     delivery     rutiin protseduur     sidemeklassi     kaupade     hindamise     samuti     otsingutingimus liittingimus     kompenseeriv     kontrollib     täitmisplaan andmebaasisüsteem     salvestusruum tüüpide     valideerimisreegel     count     sõltumatus süsteemikataloog     postgresql     diagramm crud     registreerida     otsimine füüsilise     option revoke     konto     palun     liiasus kuues     realiseerimiseks     üleliigseks     integreeritud     mudeliteisenduse     unified     viga arvujada     tühistamine primary     aruanne     sõltuvus ühendamissõltuvus     kandidaatvõti     uurige     evitustoru detailanalüüs     ülikooli     sql-tabeli/relvari     põhiobjekt     dreamspark     ülesande     kaudu vaate     võimaldava     dokumentatsioon     kaitsta     triger transaktsioonanalüüs     alter     juhendi     sõltuvus tabelite/relvaride     imperatiivne     slaidid     mudeli     non-equijoin kokkuvõttefunktsioon     saate     fragmendid     denormaliseerimise     aeglasem     projekteerimine olemitüübid     eeltingimus     võimaldab     parima     tabel drop     üldistusseost     kontrollimiseks     strateegia kasutaja     pilvandmetöötlus nosql     skeem tuletatud     kitsendused case     enterprise     operatsioon hetktõmmis     kitsendus andmekäitluskeel     vajavad     database     kogutud     prototüüpimine disain     registreerimise     andmebaasisüsteem andmebaasisüsteem     projekteerimise     relatsioonitüüp tüübigeneraator     strateegia tuletatud     kirjeldada     laused grant     materialiseerimine     baastabel vaate     projekt     dialekt tuletatud     kohustuslik     rutiin imperatiivne     vahendis     aprillini     navigatsioonipaani     vabadus     näites     võimalikud     entity     välisvõtmete     veergude     vaates     kaota     update     anomaalia andmebaasi     lisapunktid     indeks kitsenduste     andmebaasid     lause transaktsioon     andmekontrolli     indeks andmete     information_schema kolmekihiline     järgneb     nuputamise     mudel tabelid     väärtused     keel relatsiooniline     admin     vabaneda     pädevusalade     vahendi     toimunud     wordi     kõrge     lausetest     grant     mitut     paranduste     selles     operaator sum     ühtlasi     andmekäitluskeel     disainimuster sql-andmebaasi     d tüüp     muutuda     moodul oracle     transaktsioonide     slaidikomplekti     praktika     infosüsteem andmed     option maksimaalse     kehand andmebaasisüsteem     tulemustest     jõudlus hetktõmmis     teadmiste     approach     arendusmetoodika allsüsteem     sql füüsilise     vaade     elemente     abitabel     klassidiagramm põhiobjekti     viitab     tarkvarakeel jagamine     lauset     katsetamiseks     viimiseks     kitsendus transaktsioon     teoreem andmebaasi     lahendamine andmemuudatus     arvutiklassi     ühendamine     toetama     matemaatiliseks     disain analüüs     heathi     imagine     määran     makro     kavandamine andmebaasi     tulenevaid     lause sql     põhjal     slaidel     omistamise     order     esitatakse     loogilise     aluseks     tagastav     muuta     operaator väärtus     mudel graafipõhine     tarkvarasüsteem mashup     andmekaitse     realiseeritud     artefakt mudel     ärireeglist     millesse     rakenduvad     hulgas     juhtuda     mudel dokumendipõhine     demonstreeritakse     halvendada     sõltuvus rutiin     seisundimuudatuste     paaride     niisama     lisaülesanded     andmebaasioperatsioonide     transaktsioon     allhhanke     generaator triger     juunil     normaliseerimine relatsioonilise/sql     arendus andmebaas     seadus virtuaalne     andmebaasikeel objektsüsteem     andmebaasisüsteemid     häälestamine     alampäring avg     andmed imperatiivsus     kohe! kõik     lahendamise     funktsioon plokid     dünaamiline     pilv matemaatiline     trigeri     õppeaine     värske     täitmisplaan andmebaasikeel     generaator     pääsupoliitika andmebaasiobjekti     kõigi     index     kehand operaator     omavad     strateegia andmebaasi     põhiobjektid     eksportida     tehnilist     isiku     atribuut relatsiooniline     rolli     värskendamine     funktsioon select     normaliseerituse     slaidide     väärtus sql-andmebaasisüsteem     positiivse     arvestus     disain indeks     tarkvarasüsteem kuldandmed     baastabel select     perekond sql     mudel loogilise     dubleerib     seisundimuudatuste võimaldamine     loomine     ekraanivormil     andmesoo pilv     vaatamine     lause tabeli     keeles     eeskiri rea     dokumendipõhine     ajalooliste     teemasid     vajaduse     fagini     vaated information_schema     muudetakse     üldistuste     rakendamine     zaurus     excel     kuuendaks     tabel andmekäitluskeel     kihid     andmebaasikeel andmed     normaalkuju nk     valdkonnamudeli     operatsioon naturaalühendamine     alamosa     lisatest     andmebaasisüsteem     andmebaasikeel nosql agregaat andmemudel võti-väärtus     otsingutingimus max     disain plokid     artefakt puhas     suurema     palju     analoogid     equijoin relatsioonialgebra     kogumist     andmed minimaalne     evolutsiooni     operatsioon alampäring     objekt     manager     pöördprojekteerimist     keel tuletatud     mudel sql     manageri     puhastamine     mudel     ümbertöötamine     relvar sql     funktsionaalsete     andmebaas virtuaalne     keel transaktsioon     teemaks     peegeldub     väärtusel     keel parameetrite     generaatorid     kehtivad     mudel allsüsteem     andmete     sisaldub     tuleb     ühendamissõltuvus funktsionaalne     klausel tabeli     põhiolemitüübi     indeksite     seosetüübi     vastuvõtuaegade     süsteem deklaratiivne     korraga     skalaarne     käigus     soodustavad     piirab     roll kaitse     normaalkuju multiväärtuslik     denormaliseerimine     teise     küsimused     triger tuletatud     püsivus andmekirjelduskeel     normaalkuju funktsionaalne     ülesanne     päri-     operatsioon lõike     nõuab     rakenduses     põhiolemitüüp pidevvalmidus     programmeerida     ärireegel     keelte     allsüsteemidest kontseptuaalne     võlg räpane     diagrammis     andmebaasisüsteem andmebaasikeel     suurendab     printsiip     andmesiire register     ekraanivormile     välisvõtmeid     varasemast     vajab     protseduurid     esitusviis tüüp     klassifikaatorid     deklaratiivne kolmekihiline     tulemustele suurema     laused select     normaalkuju esimene     relvar organisatsioon     raamat     esitamise     disain denormaliseerimine     muutuja parameeter     selgitatakse     deklaratiivne     navigatsiooniline     projekteerimine     teisenduse     generaator primary     põhiolemitüüp     lähtekood probleem     teksti     tabelite     aprillil     option tabel     lugemisoperaator kitsendus     oracle     avaandmed rakenduse     dokument     osaks     järjepidevus tehingutöötluse     pädevusala     magajad     modelleerida     esitada     example     jaoks     ajaloo     nimble     salvestusviis tõeväärtustüüp     andmeaidad/andmevakad füüsiline     kustutamist     sql-andmebaasi     cascade     lahusus sql     loomulikus     aknas     lepingud ms     sqlis     viisardit     salvestamine     sql/psm     poliitika     reegleid     assertion instead     relvaride     vaated manusandmebaasisüsteem     süsteem andmebaasi     sõltuvad     kasutamise     kolmekihiline     mysql     tööjuhend     relatsioonitüüp korteež     valdkonnapõhine     operaator muutujale     praktikumide     disainivaates     arhitektuur registri     hindamine     loengute     alguseks     kavandamine andmevakk     andmebaasisüsteem funktsioonil     vahelised     rahuldada     täiendused/parandused     seisundidiagramm strateegiline     register     option andmekirjelduskeel     nullist     vastab     attribute     harjutada     abitabel triger     avaldis sql     allsüsteemide     hädavajalik     veeru     näite     abitabel foreign     unikaalse     hulga     architecti     vara andmed     triger sql     seadus sql     kompaktsemaks     lindistused     tehing     praktikumideks     millele     korduvad     liiasus füüsiline     relvar relatsiooniline     keskkond andmed     disain füüsiline     disain disain     pilv andmebaas     keel otsekorrutis     hinneteleht     allsüsteem rakendamine     deklareerimisel     määratud     muutmist     round     kontseptuaalset     teistest     rakendus     otsingutingimus nimega     andmebaasikeel isikuandmete     otsustab     refaktoreerimine refaktoreerimine     protsessi     olemitüübid     protsess     salvestatakse     andmemudel d     klausel self-join     plokid füüsilise     kasutatakse     salvestus     tüübi     loomiseks     inimkasutaja     juhend põhiolemite     kohta     normaalkuju andmete     kontrolltöös     mudased     juurdepääsu     mudel tutorial     programmeerimiskeel pakett     andmemudel loomissamm     andmemuudatus triger     tagastataval     tegeleb     kitsendus with     viidatakse     kontrolltööde     atribuudid     veergu     indeks füüsilise     operatsioon identiteedi     teemalist     pilv paber     arusaadavus relatsioonilise/sql     täiustatud     defineeritud     keel rutiin     insert     tabelile     lepinguid     primaarvõtmest     disain rida     kompositsiooniseose     võimaldamine     kitsendus tabeli     strateegia update     pöördprotsess     lausendid     küsimusega     vähemalt     loomise     joonistada     rutiinid     ajakava     privaatsuse     kokkuvõttefunktsioon     õppejõu     bakalaureusetöö     merge     kasutab     kokkukuuluvus sql     identifikaatori     teisendusreeglid võtmed     nende     tools     mille     infosüsteem     lause alampäring     korteežitüüp     osutub     slaidikompleki     andmebaas triger     surrogaatvõti deklaratiivne     elutsükkkel infosüsteem     ekraanivormilt     operatsioon sql/relatsioonilise     tüüp baastabel     nk nk     lubatud     mustrid põhiolemite     kontrolltööd     alusel     kokkuvõte     infosüsteem pilv     select     ekraanivorm     atomaarsus andmekäitluskeel     leiate     mudel disain     tüüp korteežitüüp     denormaliseeritud     idempotentne ühendamine     andmekäitluskeel veerg     väärtus sql     lõpust     juurutada     sql-andmebaasis kaup kaupade     leping     pidada     tüübigeneraator skalaarne     kitsendus võrdsuse     tagamine     praktikumist     headuse     kursuse     deklareerimine     andmebaasiobjekt insert     veerg tabel     registreerimine     nõuete     veerg     nimekirjavormi     normaliseerimine     indeks     toetab     diagrammidel     raskemaks     väärtuseks     andmebaasiobjekt pääsupoliitika     format     juhtimise     muudatuste     diagrammile     domeen andmebaasi     statistika üleminekusüsteem     tegevus     jagada     kooskõla     õppuritega     välisvõtme     alternatiivvõti     delete     töötleb     projekt funktsionaalne     arhitektuur andmebaas     korreleeruv     tabelid/     nimekirjas     vajadus     tüüp funktsioon     teema     seisundidiagramm crud     kasutamine     arendusplaan metoodika     loomissamm andmebaasi     combo     tüüp muutmisoperaator     skeem veeru     kasutaja     sümptom artefakt     hierarhiline     diagramm kontseptuaalne     tuletatud     disainile üleminek     check     põhiolemitüübid     registri     olevasse     kursor funktsioon     lipiku     tegevuste     loodud     moodul rutiin     automatiseerib     erijuhus     isegi     päringutulemuste     andmebaas lause     peate     seisundidiagramm     tegemine     protseduur unique     oleksid     andmebaas seadus     õigus vähenda     üheteistkümnendaks     lõpphinde     üks-mitmele     peavormi     muutmine disainitaseme     variante     käivitumiseks     täitmine andmemuudatus     nendele     boonuspunkt     klassifikaatorina     keel sql     saaks     administraator     põhitulemus     tüüp kitsendus     liiasus relatsioonilise/sql     veerule     õiguseid     kitsendus lausetaseme     operatsioon andmekäitluskeel     kasutaja delete     relvarid     naturaalühendamine tabelite     komplekti     strateegia execute     alampäring where     statistika information_schema     metaandmed privaatpilv     sisalduda     operaator skalaarne     põhiomadus     tähistatud     puhas     jõustada     keelamine     lisaeksam     abitabel disain     töökoht     denormaliseerimine veergude/atribuutide     ärireegel sql     tabelites     d sql     füüsilise     vahendid     seisundiklassifikaator     loogiline     iteratiivne     indeksit     keskkond andmeait     koostamine     klausel atomaarne     lisamine     deklareeritud     väline     tulenevalt     väljastava     lugeda     strateegia     esitatud     milles     stereotüübiga     nõuded     põhimõisteid     loomissamm põhiolemitüüp     baastabel funktsionaalne     kirjeldust     klausel having     kasutajanimi     andmed kõigepealt     kindla     navigatsioonivormi     sõltuvus ankurmodelleerimine     moodustavad     paikneb     predikaat     generaator logitabel     süsteem funktsionaalne     defineerimiseks     teabe     kasutajate     algväärtustamine triger     registrisse     lisapunktide     protseduuride     teenus     disain füüsilise     dekomponeerimine tabelite/relvaride     viimane     testitud     mudel äriarhitektuur     trigerid     tüüpi     kasutades     anomaaliad denormaliseeritud     andmekäitluskeel relatsiooniline     peidetud     ilmneda     kirjandus     andmemudel andmed     hinde     mitu-mitu     materialiseeritud     tabel tuletatud     tabel sql     valige     disainimuster analüüs     päis relatsioonitüüp     triger andmebaasi     kavandamine kogukonnapilv     võivad     andmemuudatused     automaatse     skeem vaate     lahusus veergude     päringu     andmebaas töökorraldus     korrastatud     jooksul     tegemist     ebaõnnestumised     lause arvujada     sisemine     olema     tüüp transaktsioon     tegevusdiagramm     arhitektuur crud     pärandsüsteem check     kadudeta     video     perekonda     sisend     andmemaht tuletatud     tehingud     pilv andmebaasisüsteem     ekraanivormid     pidevvalmidus põhiolemitüüp     täitmisplaan sisemine     sündmuste     unique     commit     disainimuster füüsiline     kaheksandaks     metoodika hooldamine     värviga     leidmiseks     viimine     modelleerimine     põhjustab     teenus elutsükkel     disain andmebaasi     kitsendused     lihtsustab     keel kasutaja     päringud seadus     tasemel relatsioonilise/sql     tavapärasem     disainiprintsiip denormaliseerimine     seosetüüp     lühidalt     abitabel andmemuudatus     konkreetse     lugemist     seadused andmejärv     relvar relatsioon     jõudlus sisemise     omakorda     registreerimine sql-andmebaasis põhiolemite     except     realiseerida     üheksandaks     boonuspunktid     kokkuvõttefunktsioon avaldis     loomissamm pädevusala     kaudu select     artefakt räpane     otsingutingimus min     lepingud     infosüsteem strateegiline     nimi tabel     lause väline     muuhulgas     oleks     andmebaasisüsteem väline     keerukamaks     logi andmekirjelduskeel     roll administraator     vastavad     sql-andmebaaside     muutuja     andmebaas     printsiip sql/relatsioonilise     ridade     magaja     loomist     annab     funktsioon     võlg lähtekood     andmemudel andmebaasi     põhineda     kokkuvõttefunktsioon konstant     relationship     tulemusena     tarkvaraga     järeltöö     esitamine     nendest     normaalkuju boyce/coddi     rakenduspakett detailanalüüs     seisundidiagramm olemi-suhte     assertion viga     p pikem     liides allsüsteem     viitele     option     allsüsteemi     suure     faili     olemitüübina     esialgse     prototüübis     erinevaid     juhataja     arendusmetoodika loogiline     otsingutingimus ühendi     mitmest     tehniline     alamvormi     ülekanduv sql/relatsioonilise     tingimus not     ülesanded     kirjutatud     primaarses     lõppkasutaja     paikenda     hetktõmmis kitsenduste     koosnevad     sql-andmebaas     generaator drop