Kodulehed
[379] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2020)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Sõnapilv

Millest materjalides kirjutatakse? Mida suurem tekst, seda rohkemate materjalide metaandmetes on seda sõna kasutatud.

  transporditakse     kiirus     lumehelbeskeem sotsiaalvõrgustikud     salvestusmudel oracle     avameelselt     histogramm andmebaasi     juhitud     lähtekood rollback/     robotprogramm     ärimudel rea     klaster nosql     vahemikskaneerimine     public     partitioning     ehitamine     faas andmebaasisüsteem     ankurmodelleerimine andmevaka     täielikult     tagasirulimine read     kuhja     graafiku     kinnitamine     objektandmebaas     write     masinkood füüsiline     süsteemi-defineeritud rutiinide     tühistamine     koondhinne     refaktoreerimine refaktoreerimine     varuandmebaas sihtandmebaas     kahetasandiline     nothing     isolatsioonitase ebaõnnestumine     kitsendus     andmeait reaalaja     vaatel     schema     täitmisplaan sisemise     anomaalia klient     kasuta     keeles     andmemudel     juurdepääsupoliitika     nupulevajutuse     sõnumilühend     faas lokaalne     stiilis     operaator sql-andmebaasisüsteem     räsiveerg     üleminek     kapseldamine     rünne sotsiaalne     analüüs     pöördustee     sidusus     andmefail indeksi     logimine logide     kuuluvad     dokumendi     workshopi     vastutav     konstruktor tüübitud     ühtlasi     poole     puhul     striimer     lause andmete     kanda     lause     nägemusest     artefakt     järjestikuline     programmi     histogramm     ebakõla klass     operatsioon sisend/     esimese     tööplaan konfliktipõhine     kaarte     alt-üles     otsustamise     mudelis     merge     taitmisplaan     koostamiseks     täitmisplaanide     loogilisel     püsivus     andmebaas objekt-relatsiooniline     protseduurne kokkuvõttefunktsioon     pidevalt     lahendamiseks     rakendusse     skeemis     protsess andmevaka     kommentaari     välkmäu     hierarhilised     ühik     teenustepõhine     režiim sql-transaktsioonide     klassifikaatorid     miinused     tegevused struktureeritud     refactoring     apexi     nuppude     tarkvarakeel     plokkides/failides andmesiire     geograafiline     andmebaasikeel kaar     räsimine     demokratiseerumine lõppkasutaja     amet     hindamismudeli     andmeaitade     riha     teadma     saared     kontrollimiseks     kontrollpunkt     bukett hash     lause liitindeks     tegemist     (postgresql)     põhjustada     ummik     täitmiseks     üritada     statistika     realiseeritud     akende     andmebaasisüsteem objekt     asukoht     backend     normaliseerituse     konservatiivne     multiandmebaasisüsteem     puutub     lahusus komplekt     andmebaasiga     soe     pgcrypto     substitution     juurdepääsutee kuumvarusüsteem     salvestamisel     kirjelduskeel     mitmekesisus     hübriidne uml     abstraktsioonide     andmebaasioperatsioon äriprotsess     küsimustest     avaliku     võimalda     loogikaavaldised     trilemma     tegevused infosüsteem     parameeter teenus     transaktsioon sql-andmebaasi     muudatuste     dimensioonide     süsteem replikeerimine     seanss     tuvastamine andmekandja     galli     procedure     autonoomne     räpane     suund võimalik     execution     suhtleb     suurte     nõudluse     ankurmodelleerimine     tagasisidet     mitteföderatiivne     pakett postgresql     ressursi-indikaator     aasta     võrdlemisel     (sql)     statistika histogramm     sql objekt     seadus     pakktöötlus     tupik kuum     maksimeeri     tilkumine andmesiire     edasilükatud     klassiskeem     loogikavaldis     nimekirjavormis     indeksid     paljusid     lokaalne     serverile     hallata     loomisele     andmepüük     hetktõmmis     dokumentidel     release     hetkel     tagada     isolatsioonitase kahefaasiline     kasutamine     skeemi     andmebaasisüsteem võrkmudel     päringuid     hägusa     hakkate     transportida     tagamise     poliitika süsteemi-defineeritud     tüüp integer     kuuluda     kobar     triger protseduur     installeeritud     skeem-lugemisel     lähtekoodiga graaf     krüpteerimine rutiinid     skeem andmeait     abil     jõudlus käideldavus     haldussüsteem     lausetaseme     distsipliin disciplined     e-poe     toetab     tooteomanik     vastaks     andmesiire halb     aktiivsuspunkt     materialized     agile     abiks     koheselt     konfliktipõhine     funktsioon protseduur     hooldamist     optimeerimine programmeerimiskeel     süntaksilt     insert     kirjeldusest     liitpõhimõttel     kuupäeva     variatsioon     insert tugevdus     varuandmebaas jõudlus     viiteid     lähteandmebaas andmesiire     tuum     parendamine     logimine veebirakendus     sisendit     märgistik utf-     andmebaasi     organiseeritud     enne     konkurentsjuhtimine terviklikkus     avastamine     inmoni     mapreduce andmeait     sql alamtüüp     deklaratiivne     turvaauk turvameede     isoleeritus transaktsioon     arvutüüp     toimuda     suvapöördusmälu     kõiki     süsteem andmejärv     sügissemestril     kattuvate     pesastatud     puutumatus turvameede     veeruperekonnast     veerg row     andmejärv     testandmete     otsing     testandmed     juurkasutaja     läbiskaneerimine     logifail rakendus     alusel andmebaas     paljastada     esitamise     füüsilisel     kirjeldus     ülikasutaja     heterogeensus     lukustamisprotokoll     liiasus koodigeneraator     ekraanivormi     määrata     juhiseid     collection     vajalik     autorendi     viide     microsoft     pärimine     näide     operatsioon kogu     siire     draiverid     õiguste     andmetele     denormaliseerimine     juba     arvestus     sorteeritud     statistika hash     lubatud     üldiselt     ärimudel fair     küsib     koodiga     sellele     rünnak     protseduur sql     undo/     kontrollfail     räsiväärtused tõkestus     moodustavad     sissekanded     mägimurrak     teostada     plokk andmebaas     reegel rutiinid     deklareeritud     mitmekesiste     serv     varundamine siin     kodeerimine     objektide     otsustuste     püsikomatüüp     videotes     põhiobjekt integratsiooni     server homogeene     puhverdatud     lisaeksam     kokku     automaatselt primaarserver     teated globaalne     algatada     läbi     pärandsüsteemide     tüüp objekt-relatsiooniline     küsimus     koosneb     kellaaja     nägemuses     alusel     väljakutse multiandmebaasisüsteem     sellel     töötleja     sõlm rdf     sisend     skeem dokument     tarkvara oracle     olnuid     pärib     konteinerandmebaas     keerukam     rünne rutiinid     koopiate     käivitusparameetrite     turvalisus andmete     hoitakse     allüürnike     esimesed     katkiste     süsteemikataloog     relatsiooniline     kasutamist arendaja     hoiab     tüüpi     tekstitüüp     modelleerimiskeel optimeerimismoodul     kättesaadavaks     testid     funktsioon väljundparameeter     ajutine     föderatiivne     valemi     kinnitatakse     ennetab     peale     ummistus     välisvõti     arvutamise     küsimine     paber andmed     kahendotsing     riistvara     minevikupildi     kodeering koodipunkt     koopia jaosreplikeerimine     struktuuriga     oht andmebaasisüsteem     (uml)     evolutsioneerumine algatamine     programm     interface     kontekstkommutatsioon     vaatamiseks!     dokument     id     kvaliteedi     konkurentsjuhtimine     häälestamine     logifail     algoritm logide     logi valikuline     sõlltub     nimi konstruktor     relatsioonilise     serialiseeritav     muutmälu     andmesiire jõudlus     talletatud     hajussüsteem dblink     algoritm globaalne     tutvustus     logi lukustamine     probleemid     kiirendab     responsibility     ettevalmistamise     lisamoodul     leida     robot     faas     skeem võti-väärtus     punasega     maailma     tehingutöötluse     meelde     modelleerimine     litsents oracle     kasutamiseks     harjutamine koodigeneraator     oht tehniline     tuleks     algataja     aktiivsuspunktid     statistics     väljalase     kild     kord     create     mikroteenus     blokeeritud     pgql sõlmede     autonoomia     kuvada     rünnak mitteserialiseeritav     dimensioon     sisendi     räsiväärtus     vormi     deanonüümimine     operatsioonid     lõpptest     usaldusväärselt     table     sql-andmebaasisüsteem case     acidrain     enamik     turvalisuse     tuvastamiseks     loengud     võimalikest     dokument nosql     elimineerimise     alates     magnetlint tilkumine     sõltumatus neoj     hindamispõhimõtted     anomaalia primaarserveri     lugemisoperatsioon partnerreplikeerimine     ekstent     oraclest     hüpikakna     pöördusmeetod     tähestik eesti     ristkasutus     väljapool     andmebaasisüsteem sql-andmebaasisüsteem     funktsioon parameeter     volitustõend acidrain     indeksil     teete     töövahendid kogutavate     logi write     andmebaasisüsteem redis     killustuse     jaotustaluvus     invoker isikuandmete     mapping     nb!käesoleval     meetod     standardid tehing     teooriatest     kalendrina     vastuvõtuaegade     eraldatuse     unified     otsused     tarkvara privaatpilv     süsteemi     võimsus     tegemine;     kaksikute     käivitamine     ehitamise     oracle     puhas     massiiv     võtmine     pl tabel     üheks     põhinev     magnetlint jõudlus     server loogilisel     teooria     krüpteerimise     mudel lähteandmebaas     üldise     abistav     roll     lindilt     viitavad     kaar subjekt     võimalik     lõppu     väljund     toetama     täitmine adaptiivne     logide     järk etapp     infosüsteemi     räsi     sätestatud     läheb     analyze     tüüp     application     tähtteisendus     esimesena     pgapex     volitatud     tavaliselt     lisamine     protokoll lokaalne     nimega     argumendid     toite     tähtskeem     andmebaasisüsteem kolmas     praktikumid     viitele     sõlm agregaatidel     mudel kasutaja-defineeritud     ettevalmistamine masinõpe     objektivaade     tasakaalustatud otsing     täpselt     selgitus     tingida     pöördustee andmebaasisüsteem     toimida     annotatsioon     objekt objekt     võimalus     palju     süsteemikataloog arendaja     etappidega     accessis     suuremaks     visuaalse     lüüs     andmebaas andmeait     võrdõiguslikkuse     lähenemine lintmäluseade     seadusandlus plokiahela     nõustussüsteem     tuleneb     muudab     räsiväärtused füüsiline     sisselogimist     (andmete     heuristika     ülekande     andmebaasikeel dokumentidel     metoodika     lähe     ülesanne     suhtlevad     oht turvarikke     failis     selles     järjekorras     fragment cap     kehand alamandmebaas     kolmefaasilise     formaalne     võltsimist     leiate     eestikeelseks     "lahtilõhkumise"     eriliigilised     plokivahemike     serveri     andmevakk     kvaliteet     füüsilise     uusimad     räsiväärtuse     juhtfail     regressioontestimine     samuti     kitsendused füüsilise     anomaalia replikeerimine     sõnastik     regulaarne     sisendiks     võlg lähtekood     hajutatud     kasutaja isoleeritus     elutsükkel operatsiooni     mõõtlusalus     failide     andmetes     tehis tahtlik     kaitseb     vastavate     kimballi     riistvaraline plokiahela     ühtesulandamisel     loomulik     tõestatud     põhjus     sobiva     tabelid     osaliste     räägin     töötada     olemuslik     tööna     tüüp multiset     sõltuvuse     ebakorrektsed     päringul     funktsioonid     tasuta     hinne     põhimõte     tabeliruum     ennetamine krüptograafiline     realukustus     loendustüüp objekt-relatsiooniline     paindmetoodika evolutsioneerumine     ujukomatüüp     kompileerimine lause     juurkataloog puhverdatud     imperatiivne     turvaline     riigid     sisendandmeid     visualiseerib     tuvastamine     õppeaine     järgimine     /     tabelifunktsioon     käikuandmine jõudlus     tabelite     muudatust     isikuandmete     andmekäitluskeel     peitmine;     solid     indeks tabeli     tehised arendusmetoodikate     granulaarsus     äriteave     turvalisus funktsiooni     logi muudatuste     kirjeldatakse     suurandmed     ligipääsetavuse     makro     märgistik iso     teenus andmejärv     onlain-analüüs     salvestatud     skeemitud     piiravaimad     programmis     volitustõend peletus     pakett     voogtöötlus     otseülekanne     tehniline euroopa     avalduda     olevate     unique     priivara     pakkumine     agiilne     järjekorda     transaktsioon kahefaasilise     laused objekt     transaktsioon rakendus     külm     kasutamist     kirjeldab     primaarserver muutmisoperatsioon     vastuolulise     kolmik nosql     atribuut     arvujada     nullist     treeningute     sql/med     töötle     andmekäitluse     graafikaprotsessoreid     märkmeleht     infovara ülekoormamine     rutiinid sql-domeen     siseplatvormi     meenutada     puhvrite     ajalugu     temaga     viite-atribuut     teel objekt-relatsiooniline     etapp/faas oracle     massiivitüübi     strateegia rida     tehingute     lähtekood     andmemudel hajus     kasutajanimed/paroolid     sisemine     cypher kaarte     tehis testimine     ärimudel segment     plans     objekt-relatsioonvastendus füüsiline     hajus replikeerimine     kaitsetus     kasutaja     kitsendus sql-domeen     rakendusliides     optimeerimine ühendamine     andmebaas cap     eksemplarile     rutiinid andmesiire     arvutamine     uue     ühenduse     semestril     andmesaared     puu ülesanne     lause andmebaasisüsteem     kontrollitud     lindiseade     taandarenenud     piirkonnal     iseseisva     saavutatakse     x-tee     töötamise     rutiine     kontrollpunkt lukustamine     tekstiredaktoriga     kirjeldada     funktsioonil     mahus relatsioonialgebra     nähtav     taastamine turvameede     tekstiobjekt     teisendamine keel     anomaalia mitteserialiseeritav     siseselt     mitut     kohta     indeksid andmebaasis     inversion     reguleerib     läbipaistev     lause analüüsi     suhtlusosavus     vahend     parandusi     varusüsteem rutiinid     auditoorse     andmebaasiserveris     nende     väljakutse lähteandmebaas     modernne     lihtsustab     mõõde     tagasi     vara nõrkus     liskovi     andmebaasisüsteemid     varundamine     integratsiooni     vastavus föderatiivne     agregaat sql     tüüp süsteemi-defineeritud     muutmisoperatsioon replikeerimine     liskov     käideldavus     vaadete     tüüp tüübitud     kannab     põhimõtteliselt     praktikumide     griid     index-skip     konfiguratsiooni     protseduur     andmesiire lintmäluseade     lugemisel     veebiteenuste     framework     kohandatud     parema     põlvkonna     otsimise     pearaamat     tehinguhaldus     logi reapõhised     puhvertoiteallikas     juhtimisotsused andmevaka     logimine andmed     nädalat     terviklikkuse     haldamiseks     ärilised     uncommitted     defineerimisel     andmebaasiserveris     andmesubjekt     andmesiire disaini     autotrace     kahefaasilise     regex     täitmisplaan analüüsi     andmebaasisüsteemis     piirang semantiline     lihtsutamine index-skip     spiraalmudel     olevast     lahenduste     algoritm graaf     võretöötlus     leidev     staatiline     käivitamiseks     tähendab     lukustamise     detailimine     funktsioon märk     loengu     testideks     isolatsioonitase rakendus     petabaidid andmevakk     andmemuudatused loogilisel     ettevalmistuspiirkond     tekkimine     jõurünne     tüüp ref     liidese     kolmekihiline     näiteprojekti     kaupa     salvestusmudel avalik     poliitika     serialiseerimine     ehitusplokk     tähistatud     detailandmed     äravõtmiseks     volitustõend andmekaitse     varuandmebaas b-puu     andmebaasisüsteem andmefail     kahe     maksumus     küsida     transaktsioonile/     laiendatud     klass=tabel sql-domeen     apache     rutiine operatsioon     odavate     sisendeid     algab     andmebaas dimensioonide     paralleeltöö andmeaitade     sql-andmebaasisüsteem sql-andmebaasisüsteem     mini-andmevaramu     keerukus     andmeelement pessimistlik     fillfactor     dimensioon andmebaasisüsteem     täitmist     ajakarbi     6nk     probleemiks     avamisel     promptist     ühendamine relatsioonialgebra     kohustuslikkus tehing     programmeerimine andmebaasisüsteem     harjutamine     volitustõend isikuandmete     veerupõhine     väikese     bloob     parameeter parameeter     isolatsioonitase multiversioon-     vahendeid     jaotustaluvuse     skalaarne     arendajad     oldsql     kood     teooriatestid     lehel     turvalisus reapõhised     kvaliteet sünkroonne     serveritu     juurutamine     andmekuup     pea     kodeering märk     paistma     tegemine     autode     nähtavaks     muutuv     välisel     tähtpäring     tasemel     täielikkus     päringutöötlus     õppetöö     litsents kõik-ühes     konsensuse     mõistekaartid     võõrvõti     redigeerimine     versioon objekt-relatsioonvastendus     protsess bitmap     baastabelid klass=tabel     konstruktor struktureeritud     võetud     juhitav     predikaadil     etapp/faas disaini     replikeerimine jõudlus     alamandmebaas andmefail     algoritm isoleeritus     võlg andmebaasi     põhiomadus     mudel situatsiooniline     atribuutide     andmebaasisüstem     nõuab     andmebaas homogeene     etapp/faas tabelite     regioonide     koostööd     sprindi     metaandmed     terviklik     korduste     kasutama     puudub     pidevintegratsioon     ümberpööramise     logi andmebaasisüsteem     gigabait     haldamine     sünkroonne lugemisoperatsioon     anonüümimine     süsteem arhitektuuri     baastabel massiivipõhine     aruande     tee     väärtus     source     offlain     visiooni     tabelid dokument     seadusandlus     aspekt     sõlmede     korralduse     lõppkasutaja     protseduuri     avaldised     ajatempel     koos     hüperlingi     võlg tehniline     parandada     kategooria     nädal     efekt kose     säilitatakse     nimekirjal     ühesuunaline andmekandja     isikusamasuse     lisavad     paikneda     siirde     taastatavus     tuvasta     join cql     serveerida     sisalduvate     avatud-suletud     abiinfo     valmis     andmemudeli     meetod orm     suurima     võimalusi     normaalkujul     andmebaasisüsteem konteinerandmebaas     võlg mudel     teisendamine     vastutuse     tagasivaate     pesade     eeliskasutaja     relatsioon relatsioonialgebra     seadus rollback/     ettevalmistav     koormuse     stream     e-pood     indeks     andmesiire taastamine     avatekst     arendajatel     rakendamine     mudel sotsiaalne     baastabel postgresql     pilv     ümberdefineerimine     arendaja     ressursikirjeldusraamistik     ühendamine liitindeks     muutuja sql-andmebaasisüsteem     notepad++     lahtikirjutamine otsing     komplekt     avanenud     esitatava     andmebaas klient-server     suund parameeter     pakett oracle     paindmetoodika     täitmisplaan loogiline     licenses     alternatiivne     privaatpilv     võimalike     vaate     alamtüüp meetod     koristamiste     rollipõhine     koondandmete     dimensionaalne     selgrooks     liides andmed     inimkasutajale     käikuandmine skriptid     lugeda     optimeerimine siin     lihtsa     indeks vaade     süsteem tehniline     tähtajad     arendusmetoodikate     mõningate     taaskasutatavad     salasõna     arendamine     vihje andmebaasisüsteem     hindamine index     tüübikonstruktor traditsiooniline     päringuna     teisene     p valikuline     sql-andmebaasisüsteem andmeaitade     päringud andmeaitade     mägimurrak andmeaitade     pidevkooste     tarkvara külmvarusüsteem     koristaja     tagantjärgi     lugemine     komponentandmebaasisüsteem multiandmebaasisüsteem     käivitusplaan     kauboi     arhitektuur     õiglane     -bitist     püsisalvestamine     pessimistlik     lõppkasutajate     muutmine;     kiiresti     paariviisiline     väärtuse     eesmärk     transaktsioon tõeliselt     katta     andmebaasisüsteem dokument     asukoha     säilitamist     normaalkujul aruande     mitte     regulaaravaldised     punkt     segregatsiooni     logistruktuuriga     arendus     pg_dump     optimeerimine optimeerimismoodul     andmebaasidel     tekitada     põhjaliku     tulemusena     binaarfail     identiteedivargus     vastuvõtuaeg     eksam     vastuvõtt     integer     käikuandmine     keskkond     väljaanne     agiilne     loendustüüp     laadimise     väljalase infosüsteem     turvanõrkus     vahendite     versioonid autonoomne     kontrollkitsendus     järgida     kontekstkommutatsioon projektsioon     ajamasin vaba     näited     hetkeaje     baastüübil     sql kitsendused     mapreduce sektsioonid     makro andmete     avaneva     edukaks     töökindlus     (oracle)     globaalne     andmekogu väärtus     pöördustee sql-andmebaasisüsteem     kasutusmallmudel     vaikeparool     välisvõtmed     andmebaasikeel kõik-ühes     valida     modelleerimiskeel     arendusmetoodika suur     mittejärjestikuline     muutmälus     demonstreerib     operatsioon operatsioon     koopia hajus     kaartiga     pakendaja postgresql     ehitamine disaini     salvestused     kobar vertikaalne     ajakava     teises     laisk     veerg päringus     salvestamine     pädevusala     olem-atribuut-väärtus     andmeid     rünnak avalik     degenereerunud     tabelrünne     turvapoliitika hirmvara     aruanne     loendtüüp     silotorn     teksti     protsess     probleem     erinevatel     replikeerimise     sagedusel     salvestusmudel     eraelu     tüüp oracle     tüübitud     eelne     ketas plokk     xml-põhine     arhitektuurilise     kokkuvõte     massiiv xml     töö     konfliktide     mitmes     abistab     liides     kaitsev     nimi mittevõimalik     abstraktsioon     märgistik glüüf     domain     sisemise     metoodika iteratsioon     võimekusega     elastsus     koostamisel     arenduskeskkond detailimine     client     kasvades     objekt-relatsioonilised     dimensioonitabel     salvestatakse     riiv     kontekstis     suletud     toetust     normaalkuju     süsteemide     conway     erisus konstrueeritud     ülejäänud     sprint     sisetüüp     process     üksteise     turvameede andmete     lukk transaktsioon     loeb/kirjutab     regulaarse     läbipõlemise     parool euroopa     rutiin tabelifunktsioon     partitioning andmeaitade     esmatutvus     eksemplar     mittehajus     kasutajale     kompileerimisaegne     kasutajad tegevuste     arvutis     kasutada         turvalisus turvameede     interpreteerimine lause     tihe     heterogeenne     samaaegseid     pealetuleku     deklaratiivsete     dokument agregaat     terabaidid faktitabel     teams     ülemineku     sql-domeen     dependency     pealt     paljusid/kõiki     nosql     partnerluse     piirang     sisseehitatud     andmepuhver     ülikooli     andmevakad siin     mitme     pgapexis     keerukad     identiteet rakendus     päring gnu     veebirakenduse     interpreteerimine kompileerimine     taastamise     sarnase     jõudlus plokk     vihje maksumuspõhine     erandite     väärtusi     põhjal     server sql/med     prügikoristus     akna     transaktsioonid sql-andmebaasisüsteem     trilemma logipõhine     sql võrkstruktuuriga     lisapunktide     varukoopia sql     fragmendid funktsionaalsuse     tabel postgresql     võib     põhiobjekitde     kvoorumi-põhine     kirjutamist     kavandamisega     haldus     reatüübi     konstrueeritud     nimetusi     kasutusel     ootamise     taustprotsess     privaatne     omandvara     sektsioonideks     uuesti     fsync     printsiip     vaade postgresql     muutmise     arvuti dokumentidel     funktsioonid vaated     vähenedes     olnud     distsipliin andmebaasi     algoritm konsensuse     rollid infosüsteemide     programmeerimiskeel     täitmisplaan index     transaktsioon     a tootja     meenutab     andmebaas geograafiline     et     video     omavahel     sql-andmebaas     terviklikkus     kujul     autonoomne postgres_fdw     lukustamine arendaja     pööratud     ajatempel andmebaas     andmeseif     standard objekt-relatsiooniline     kindla     lahtikirjutamine     veebisaidis     küsimused     olekumasinaskeem     arvutivõrk füüsiline     andmefail     atribuudid tüüp     õige     migreerumine     mineviku     generaator     efekt     rohkemast     lipuke     rünne id     lahendustel     sõnumivahetus täielik     lisavõimalust     ainekaart     analüüs kitsendused     isolatsioonitase andmebaasisüsteem     käitusaegne     ettevõtte     lukustamine isolatsioonitase     leivaraja     andmebaasisüsteem orm     dubleerimine     veebiteenus register     eesmärk index     mälus klass     ajaandmete     raamistik     rutiinid kaugsäilitus     paneb     evolutsioneerumine siire     tehakse     töötlemine     taaskasutatav     väliste     läbiv     klastri     graafik     nälgimine terviklikkus     vastavuse     strateegia     indeksid andmete     tehnika     sotsiaalne     vähendab     minimaalse     iteratsioon korrutatav     optimeerimine nested     hinneteleht     võivad     muutmälu sql-andmebaasisüsteem     funktsioon     partnerreplikeerimine     oracle objekt-relatsiooniline     andmekaitse turvapoliitika     kitsenduste     töökiiruse     arendamiseks     algatamine     tarkvara     lõhn rational     vastu     veebiteenus hübriidne     autentimine     access     võiksid     kahekihiline     vajalikke     logging     märkate     lokaalseid     eeldab     faktitabel     tüübiteisendus objekt-relatsiooniline     terabait     baastabel viitade     reegel     kasutamise     haldur     täiendav     programmiliides transaktsioon     oleks     oracles)     kirjutatakse     vaatamine     graafikaprotsessor     platvorm iteratsioon     kontseptuaalmudel     tasakaalustatud maksumuspõhine     protokoll globaalne     salvestuspunkt sql-andmebaasi     analoogiaks     hajussüsteem     taitmisplaanid     korraldus     klikivoo     järjestatud     regulaaravaldis     ühtlane     olekudiagramm     varukoopia andmebaasi     omadus)     käivitusmaksumus     oskused vesiagiilsus     illegaalsed     arhitektuuridest     reguleerimise     koodipunkt utf-     tööplaan repeatable     andmebaasisüsteem andmete     muutmälu loogiline     mille     andmebaas kolmefaasilise     praktikad monumentaalne     versioonikontrolli     tüübikonstruktor tüübikonstruktor     kolmik graafidel     põhilised     andmebaasikeel rida     andmemuudatuste     trügimine     andmeaita     sõltumatus     vormid     töökoha     liittüüp     serveriks     tingimuste     testimine andmeait     mõeldud     koostama     tüüp sql-andmebaasisüsteem     protsess andmeait     mis     genereerimine     lause merge     vananenud     projektsioon füüsiline     routine     logimine     defineerimiseks     andmebaasid     masinõpe füüsiline     kirjutamine     pidev     skeemitu     tüüp objektorienteeritud     hõbekuul     ristfunktsionaalnelaia     materialiseeritud     boonuspunktid     kaasevolutsioon vesiagiilsus     omadust     traditsiooniline     päringukeel     näidata     paketid     orkestratsioon postgresql     latin     suudab     kerckhoffsi     koskstiil     leping     pääsupiirangud õiguste     kursuse     koristajate     milliseid     lühiajalise     varundamine/taastamine     juurdepääsutee kaugprotseduuri     vahetavad     mahuga     töötlemiseks     analüüs nested     turul     lisada     turvapoliitika     koodide     hooletus turvameede     olemi-suhte     paindmetoodika puhas     katkestamine     tekib     kaasevolutsioon     hadoop sql     konflikti     atribuudi     hübriidne     aastal     teel sql     kitsenduse     tüüpimine sql-domeen     füüsiline reapõhised     argument     klikivoog suurandmed     tüüp newsql     praktikumide     avaldist     rational     andmebaasisüsteem postgresql     relatsioonalgebra     replikeerimine füüsilisel     andmevoodiagramm     sünkroniseerimisel     kontseptuaalne     mäluruum     primaarserver     vahetus paxose     kogum     andmebaasiobjektide     võlg koodigeneraator     profileerimine     printsiip andmetega     diagrammid     velocity struktureeritud     ennetamine andmebaasisüsteem     iteratsioon     elementaarteenusena     korrektne     suhtluse     optimeerib     deklaratiivne veerg     ühislukk     läbiviimiseks     tabeliruum mäluruum     andmebaasisüsteemid siin     relatsioonialgebra     tiražeerimine     update andmebaasisüsteem     paigutatud     rünne andmebaasisüsteem     andmebaas järjestatud     dokumentatsiooni     ärireeglitest     osa)     vaade histogramm     andmeladu     täitmise     kitsendus objekt-relatsiooniline     muutmälust     lukkude     optimeerimine semantiline     omaduse     paigutamise     kõrguse     mestimine     lukk terviklikkus     liidu     sisestusväljadega     seisundi     mida     pigem     tekstitüüp sql     märk     navigeerimiseks     vajada     replikeerimine     sektsioon     salvestusruum     näiteid     allikaks     manuaal     üritab     erineva     sql sql/pgq     jagamine sql     võtab     bott     füüsiline     eelkinnitamise     regiooni     sool andmebaasisüsteem     loenguvideo     võimaluste     arendusmetoodika konstrueerimine     süntaktiline     trükised     kaotsiläinud     kohe! kõik     sünonüüm oracle     kohustuslikkuse     vanakooli     slaidid     mudelid indeksid     klient     dünaamiline     ärimudel plokk     ühest     mõjutatud     äravõtmine     seisundidiagramm     rutiine parameeter     esmane     office     samaaegset     terviklus     nõuded     väljale     veerg     keele     mõelda     teate     arendajate     a hajus     logi primaarserver     sessioon     lihtne     lause rünne     jätta     evolutsioneerumine paindmetoodika     shared     tingib     töötlemise     juurdepääsutee     luuakse     jaosvara     bütsantslike     indeksid isejuhtiv     töövihik     riistvaraline ühekordne     transaktsioon jagatud     suhtes     jõudlus jõudlus     isejuhtiv     suur     tagasipööramine     sisust     hooldamise     mõjutab     lindistus     andmehoidla     faas andmesiire     andmebaasioperatsiooni     operaatorid/     pidurdumine     lause index     transaktsioonid agregaat     raskemaks     tasemel trigerid     objekt     kafka     peetakse     andmebaasisüsteem tõeliselt     tüübi     powerpoint     andmebaas oo     standard     tabel objekt-relatsiooniline     käesolev     suund põhiobjekt     kinnitamine autonoomne     tekstimassiivi     riigi     palun     paindmetoodika semantiline     andmed füüsiline     excel     jõudlus     loenguvideod     realiseeriv     kirjas     jõustab     windows     kohandatav koodi     korporatiivne     tüüp distinct     justkui     ainult     täitmisplaanid     alamandmebaas     eemaldamine     testandmebaasis inimoht     oldsql hierarhiline     hajus     linkide     operaator oracle     inimkeel iso     standard omaduste     andmebaasiobjekt     andmemudel tõeliselt     kuidas     fail vaba     kaua     dokument imperatiivne     boonus     optimistlik     developer     juhib     hõre     klikivoog     kohtades     domeenide     tähenduseta     lõhn tehniline     põhiobjekti     kogemuse     kobar elastsuse     sõnastikrünne andmete     mudel scrum     vaade oracle     veeruperekondadel     paralleelne     sorteerimata     paralleelprotsessid     kontseptuaalsel     standard kasutaja-defineeritud     ümberkirjutamine     realiseerimiseks     üldine     identiteet     baastabelite     vähese     järk infosüsteem     räsipuu     järjekorrast     kõigist     tabeliplokk     korrutatav     evolutsioneerimine rational     scan hash     objektipöördusprotokoll     komponentandmebaasisüsteem dblink     jagatud     lõppeda     inspiratsiooni     indeksid faktitabel     rollback/     programmiliides     hetktõmmised kaugprotseduuri     kasutatud     muutmälus sql     vajavad     tuletatud     saavad     praktikum     definitsioone     viivitamine     koristajaga     normaliseerimine     indeks kasutaja-defineeritud     sõltub     ühtlustamine     minimeeri     olemitüüpide     vari-it arendusmetoodika     läbiva     oracles     ärivara     vaated objekt-relatsiooniline     tabeli     asukohapõhised     hajus heterogeenne     andmeait operatiivandmete     parooli     seda     päring     hindamismudel     salvestuspunkt     põhineva     rakendatakse     kohustuslikkus mittevõimalik     süsteem suurandmed     uni-id     andmebaasisüstem andmeaitade     (failide)     isolatsioonitase     olevad     kasutab     index     vajaduseta     deklaratiivne rutiin     rakendamise     statistika andmebaasi     ajahetke     otsene     andmekogu     pl lukustamine     konsultatsioon     maksumuspõhine     transaktsioon andmebaasi     kodanikest     vargus     seosetüüpide     operatsioon merge     single     aktuaalsed     kirjeldava     serverid     loomiseks     klass     osa järk     asemel     rutiin mittevõimalik     parameeter skalaarne     täitmine sisevaade     sageli     arendusmetoodika     monopollukk     ja     andmebaasisüsteemide     operatsioon andmebaasikeel     installeerimisel     arvutab     varundamine/taastamine jõudlus     ülesandega     segama     cap     apexttuee     harjutada     edastada     viirusetõrje tehniline     tüüpimine     kasutajate     protokoll kahefaasilise     andmebaas oltp     võlg normaliseeritud     olema     baastüüp     mitmene     näiteks     rutiin rutiin     järjekorras partnerreplikeerimine     operatsioon lause     link     hetktõmmis oracle     teatage     kahte     õigus     fragmendi     saared cap     tehnoloogia     committed     porti     andmevakk etl     transaktsioon atomaarsus     õigused     astet     andmetüüp     sakkide     alusel andmebaasisüsteem     juurdepääsu     notatsioon     tehis andmebaasi     erijuhus     järjekindlus     sql sql-andmebaasisüsteem     pöördub     unikaalskaneerimine     kunstlik     importimine     vastuvõtmist     põhimõtetest     rakendus andmebaasisüsteem     andmebaasisüsteem     bitmap     vajab     partnerlus     keskkonnas     andmebaasist     suurendama     käideldavuse     operatsioon loogilise     andmed varukoopia     dünaamiline füüsilise     tehniliste     situatsiooniline     uss     etapp/     andmeelement õnnestumine     kohaselt     tulla     varju     check     pärandsüsteem     litsents omanduslik     taseme     vaade     ennetavalt     turvamine     normaliseeritud     vahetulemus     graafidel     lukustamine     laadimiseks     tundlikud     otsustussüsteemid     endast     väljapakutud     reedel kui     sündmusvoo     rünne teadmuslik     poolt     sõelumine     elemendid oracle     puudumine     operatsioon piirang     andmevoog     mõõdikud projektsioonid     volitustõend tugevdus     klassidiagramm     domeenimudel     andmebaasikeel     süstimine     andmebaasioperatsioon     laiendamise     isehallatavus     muudatused     vajalikud     teisele     eksklusiivne     logi hajus     konstrueerimine     virtuaalne     väljastatud     kontroll analüüsi     interaktiivse     muutujad     lähenemine jõudlus     hinnang     andmebaas andmekvaliteet     operaator struktureeritud     andmebaasikeel alamtüüp     segastrateegia     lugemise     operatsioon andmekäitluskeel     eksemplar segment     asukoht keskne     turvalisus triger     osaks     andmebaas konsensuse     kogumine     projekti     variant     maskimine     kaudu     andmebaasiüsteem segment     andmevakk veerupõhine     where     osalised     skeemiobjekt     rationali     kasutatavate     lehekülje     moonutamine     silotornid logipõhine     pl/pgsql     kolmik pgql     sarnane     lukk andmebaasi-     aste case     vältida     ligipääs     saavutamise     päringus     avalik     teisendamine andmebaasisüsteem     ülesande     indeks relatsioonialgebra     täpsustamine/parandamine     aadress objekt     süsteem võti-väärtus     objektivaade objekt-relatsiooniline     kollektsioon     evolutsioneerumine oracle-case     tagab     liidetav     meetodid sql     paxose     andmebaasis     andmebaasiobjektid     ressurss skaleerimine     hõlmatud     seoses     räsifunktsiooni     andmejärv olap     pärandandmebaas rutiinid     nähtamatu järelduslik     andmebaas hajus     realiseerivad     kolmik agregaatidel     miinuspunktid     kodeeritud     optimeerimine     automaatkontroll     etapp/faas füüsiline     koopia     raamatu     lisab     operatsiooni     ei     peaks     navigeerimise     elementide     alamprojektidega     andmebaas kahefaasilise     vihje     integreeritud     utf- inimkeel     süsteem kõik-ühes     pilveteenusena     elemendid segment     andmebaas ettevalmistusala     objektidele     protsess ärivara     (protsesside     transaktsioonide     vaade java     parandab     otsimine     kaar neoj     detailandmed indeksid     sql json     staatilisi     (kontseptuaalse/loogilise/füüsilise     automaatselt     indeks loomulik     tervenisti     trigerite     lähteandmeid     trimmis     maailmas     availability     graaf mongodb     import     täidetavuse     ria     üldistusseos     siin-arhitektuur andmevakk     raamat     kättesaamatus     ettevalmistusala baastabelid     tükkide     kasutajad     pl/sql     andmebaas lukustamine     asünkroonne     identifikaator     panna     varundamine acidrain     võltsing     tööplaan mitteserialiseeritav     genereeritav     klient-server     sünonüüm     vaadata     automatiseerida     hetke     teel     vahend objekt     andmetüüp andmebaasioperatsioon     põlvkonnad     topoloogia replikeerimine     funktsioon andmebaasisüsteem     intress test     järjekorra     strateegia hajus     andmebaasikeel distinct     kommentaar     api-liides     ajatempli     peaksid     plokiahela     tagamine siin     sõlm predikaat     konstruktor     andmebaas nõrkus     põhiosa refaktoreerimine     mitmeprotsessori     eksemplar ärivara     hargsalvestus     juurdepääsumeetod     kandja     andmebaasisüsteem objekt-relatsiooniline     puul     kordamis     osa migreerimine     planeerija     reeglipõhine     etapp     dekrüpteerimise     osa arendusmetoodika     veergude     reapõhine     liides kaksikautentimine     draiveri     kõikide     liides infovara     viimistlemine     erinevasse     fantoomkirje     kehtib     projektsioon     mälu objekt     failid sõnastikrünne     moonutamine andmed     perioodil     haldur nosql     muutmine     viitamine     klassifikaator     liitboksi     mitmemõõtmeline     võimaldada     trügimine andmebaaside     baastabel     andmesiire     rakenduses     automaatkinnitamise     sql-andmebaasisüsteem     ühetaoline     lihtsustatud     ebakorrektse     süsteem massiivipõhine     objekt-relatsioonvastendus meetod     klastrisse     kontroll andmekirjelduskeel     päringut     liidripõhine     väärtus sql     virtuaalsete     võimalust     arvutamisel     glüüf kodeeritud     raksendab     ühtne     multivahemiku     range     regulaarselt     esitatakse     lahendamine lugemisoperatsioon     sihiks     varukoopia soe     teisest     töötlemine heterogeenne     sünonüüm postgresql     halvang     rakenduse     sisaldama     valdavalt     programmeerimine     kokkuvõttefunktsioon     example     serverarvutite     turvameede     serveris     liides meetod     skeem rdf     optimeerija     osa integer     lehekülgede     slaidikomplekt     algatus     tähtaeg     veerupõhisel     ühendab     mitteserialiseeritav     massiiv veerg     isikuandmed stiihiline     utf- unicode     tulemused     sidumine     koreograafia killustatud     nutitelefonide     oht sõrmejälg     pealkirjade     läbipaistvus     infopüük     andmekvaliteet andmebaasisüsteem     lepingud varukoopia     alter     võlg paindmetoodika     kitsendused     klausli     json omaduste     ankurmodelleerimine veerupõhine     kutsudes     protsess andmete     andmebaasirakendus     skeem deklaratiivne     tulemuseks     kiht     režiim andmebaasisüsteem     allikast     tabel sql-andmebaasisüsteem     selektiivsuse     jõudlus tabeliruum     stiil iteratiivne     esitab     laadida     imperatiivne tulpdiagramm     koordinaator     pakub     kitsendus transaktsioon     sql-andmebaasisüsteem objekt-relatsiooniline     täisarvutüüp     rünne isikuandmete     klastrite     sümmeetrilised     hajussüsteem oracle     lõhn koodigeneraator     algversiooni     ülatüübi     rünne     räsisõnastik     manifest     kavandamine     ebakõla     säilmälu     tellitav     koostada     andmetüüp sql     ühiseid     võimalikult     andmebaasi-     arendusprotsess     loomisel     defragmenteerimine     hajustransaktsioon     sorteeritav     puhvrist     tegemiseks     agregaat graafidel     haavatavus transaktsioon     operatsioonide     paremaks     kahefaasiline     register parameeter     draiver     evolutsioon     sool     nõrkus     krüpteerimine     transaktsioon pessimistlik     refaktoreerimine     klasterdatud     väärtused     kirjeldamine     tüübikonstruktor     service     tahtlik antimuster     õppejõu     link föderatiivne     loomine     multiversioon     json/xml     mitteterviklik     rüsinameister     loogilise     süsteem omaduste     kirjutada     plokk commons     replikeerimine vertica     lugege     xml-andmebaasisüsteem     accessi     põhivormis     andmed kontseptuaalne     saared informatsiooni     mudel skaleeritav     järjestus     tabeliruum litsents     faili     tabelilukustus     bcrypt     eesti     serverilt     oktoobrist     arvutite     ekraanivormil     nendele     organisatsiooniline revideeritavus     statistika analüüsi     teisendamise     kirjutab     täitmisplaan andmebaasisüsteem     ahead     ajamasin     tuleneda     sõltumatute     alternatiivi     virk     paralleeltöö     töötlemisel     boonuspunkt     genereerib     sql-transaktsioonide     keel rutiinide     eraldatud     graaf ajaseeriate     tööplaanid     väline     eesmärk deterministlik     hetktõmmis postgresql     üksiku     aktiivsus     sobramine     programmeerimiskeel projektsioon     kitsendus struktureeritud     punktid     segregation     andmetega     fail plokk     bukett     kuhugi     avamine     muutmiseks     skalaarsed     kompenseeriv     arvutivõrk tugevdus     muutmälu andmeaitade     hajussüsteem komponentandmebaasisüsteem     definer parool     andmebaasikeelt     moonutamine olemuslik     raamistik scaled     protseduurid     selles siin     taastamine     semestri     array     ennustab     teisenda     veeru     skriptid andmebaasi     panemine     nõuandelukk     replikeerimine vara     tüüp baastabel     kõik-ühes     sisaldab     saadi     välisest     eksemplar protsess     objektid klass     ressursikirjeldusvorming     keel     väle     versioonid multiversioon-     consistency     vähendada     kaart     tarkvara pesastatud     saada     sul     kasutuse     võimsuse     otsimiseks     andmesõnastik     andmebaasisüsteem juurkataloog     objekt-relatsioonvastendus     kõrgveemärk     andmebaasisüsteemi     võlg mudeli     järjestus mittekohustuslik     andmebaasisüsteem omaduste     laused kontseptuaalne     sõltu     faas konsensuse     funktsioon tehing     kaar     logitava     omadustega     turvaauk omanduslik     graafi     tarkvara andmebaasi     serverarvuti shared     atribuudid     ajaseeriate     nädalas     mõõt     taotlemise     disain ehitamine     sellise     c cap     andmelett     tarkvarakeel füüsiline     testimine     keel märk     suund kohustuslik     viidatud     väärtuseid     hoitav     kogub     oota-sure     plokiaheldus sool     putty     parameetri     indeks andmeaitade     server replikeerimine     asünkroonne ei     versioon andmebaasi     sisend-väljund     koristamisi     turvalisus     videoloeng     fakt     paikneb     teatevahetus     sügisel otseviide failis     kasutaja-defineeritud sisendparameeter     andmebaasisüsteem muutuja     hajutatuse     keel histogramm     aidata     operaator objekt-relatsiooniline     kollektsioonitüübi     andmeelement transaktsioon     moodustamine     ajas     nimekirja     muudatusi     sealhulgas     paindmetoodika kose     standardile     laused     teralisus     rünne vaated     osaline     andmebaas     süsteemiarendus     regulaarset     sisend-väljund plokk     sisalduda     viimane     laiuse     telemeetria kuum     ülelaadimine     koodipunkt unicode     mudel arendusmetoodika     lause maksumuspõhine     tulemust     põhilist     spordiklubi     muudatuse     ülemkasutaja     struktureeritud     lindistuste     nutistu     report     insert postgresql     päringud andmete     puudumine tehniline     lukk veebirakendus     staatilisemad     soovi     kaugsäilitus     aruandesse     laadimine     triger oracle     stereotüüp     edasiarendus     nõutud     annab     versioon     pöörduda     sql-andmebaasis     esitamiseks     erinevaid     minimaalõiguste     sünonüümistamine     asendatavuse     andmebaas hadoop     p tarbija     pärimiseks     võiks     enterprise     rollid krüptograafiline     varuandmebaas räsiväärtused     autentimisskeemi     sql-andmebaasisüsteem mitmemõõtmeline     rollid andmetega     ärireegel     polümorfism     (relatsioonialgebra     käivitada     lihtsutamine merge     lõimitud     andmeelement lukk     kasutuselevõtt     nendest     ehitamine soe     replikeerimine andmebaasisüsteem     tekkimise     andmed andmebaasisüsteem     tüüp meetod     välise     parandamine     vöötimine     loodud     kuues     taastatav     võti-väärtus     klass objekt-relatsiooniline     väljade     varukoopia sõlmede     vabastamine     operaator     skeem graafidel     konkreetse     masinõpe reaalaja     värskendada     hulka     tarkvara puhverdatud     lahendamine     koondandmed andmete     sektsioonide     reoptimeerimine     tulevane     andmeaida     päis taustprotsess     proovitarkvara     mestimispuu     klassifikaatori     optimeeritud     koopia viiteajaga     hilisemaks     lahendus     tüüp tüüp     pannakse     bitivektorite     trigger     asukoht üheetapiline     andmebaas operatiivandmete     liiga     nimekirjavormi     isikuandmed isikuandmete     kiht andmebaasioperatsiooni     terviksüsteem paindmetoodika     genereerida     transaktsioon read     kontroll     tuleb     püsisalvestusse     platvormidele     upsert     infoturve     turvameede andmebaas     täitmisplaan füüsiline     operatsioon)     märgistik unicode     massiivselt     teisendus bitmap-join     käitumise     täitmisel     siin-arhitectur     realiseerimine     eesmärk ülesanne     mitmekesine     kasutatavaid     lõpus serialiseeritav     clause     trigerid     rakenduse/trigerite     määrab     ennetamine euroopa     põhineb     silumine     autonoomia hajus     lähenemise     maskeerimine     pakendaja komponentandmebaasisüsteem     strateegia pl     süsteem dokumendi     mitmest     mikroteenused     arenduskeskkond     omadused     avaldub     mudeli     fail     timmitud     konkurents     mõistekaart     andmed integratsiooni     andmebaasisüsteem privaatne     strateegia isoleeritus     plokis     turvarikke     mõjuga     komponent     eelneva     süsteem geograafiline     scite     andmebaasisüsteem lukustamine     keel sql     võimaldab     keerukus arendusmetoodika     sql     replikeerimine mitme     jagamine shared     krüptosüsteem     tulpdiagramm     lihtsustavad     pakett sql-andmebaasisüsteem     integreerimine     monumentaalne     hõiva     lahendamine klient     mõjutama     rikke-eelse     tüübikonstruktor objekt-relatsiooniline     vahel kasutaja-defineeritud     eksami     pääsumaatriks     multiversioon-     liides parameeter     logi apache     kehtiv     skriptid elastsuse     teisendus     kehtima     arhitektuur relatsiooniline     silotornid tehniline     kaitse     +     multihulk     teisendus andmevakk     sql tüübikonstruktor     märkide     turvateadlikus konfidentsiaalsus     andmebaas logid     phppgadmin     kõrge     põhiline     paremini     kirjutamise     püsisalvestatud     seotud     sql-andmebaasi     andmekäitluskeele     logipõhine     transaktsioon lokaalne     andmebaas andmevakk     toimub     oracle andmekäitluskeele     konfidentsiaalsus     tüüpimine distinct     turvalipikud plokiahela     kitsendusi     kodeerimise     taastamine andmebaasisüsteem     räsifunktsioonil     haavatavus     andmevaka     terviklikkus mitme     teemasid     klaster     tarkvara commons     varuandmebaas jätkuvus     kinnitamise     agregaat nosql     stiil refaktoreerimine     alusel vihje     valima     sisend-väljund oracle     teel postgresql     kuupäevad     atomaarsus     geomeetrilised     tüüp row     koosneda     dokumentatsioon     lähtekood muster     evolutsioneerimine infosüsteem     sõltuv     säilitada     prototüüpimine     kirjeldus iteratiivne     testimispõhine     pruugi     välises     regulaaravaldisele     andmekogud relatsiooniline     agregaat arvutite     samal     agregaat andmebaasisüsteem     asjade     sisselogimine     täitmine     peegeldab     homogeenne     lumehelbeskeem     nõustamise     failist     auditeerimine     märk utf-     süsteem dokumentidel     tulemuse     indeksid sensorid     baitkood adaptiivne     märkeruudu     tagasirullimine     sünonüümimine     disain     tüübiks     töödeldud     register     suurandmed suurandmed     kogumitel     sünkroonne     lisaks     optimeerimine loogiline     nukuteater postgresql     näiteprojekt     mõistekaartidena     aeglaselt     mälupuul     detailanalüüsi     muster tehniline     süsteem     ühele     haldamise     mestimine loogiline     volitustõend testandmebaas     tabelid andmebaasisüsteem     hajus komponent     toimuvad     soovitud     skeem     andmebaas etl     dünaamilisemad     esineb     küsitluse     algatab     vahetest     andmeait andmejärv     räsiväärtustel     võrdlusreeglistik     andmebaas andmebaasisüsteem     transaktsioon graaf     tabelid ankurmodelleerimine     lahendada     parameeter     otseülekandena     liitväärtused objekt-relatsiooniline     alternatiiviks     ridade     pilv ekstent     meetod objekt-relatsiooniline     protsess hadoop     rullida     eksamiajad     juurde     andmeait andmeaitade     tagasiulatuv     arendusmetoodika situatsiooniline     sql sql     teadete     mudelid füüsiline     esitada     spetsifikatsiooni     tabelivormi     vahenduskasutaja     veebiteenus     sündmuste     inkrementaalne     täiendamine     valiku     füüsiliste     värskus     vajadust     konkurentsjuhtimine the     käigus     märgistik     etapp migreerimine     triger     ressurss vertikaalne     tüüpimata     võti     information_schema     pääsupiirangud     rakendatav     koopia liigub     soovitada     väljalasked     logi     vältimiseks     eksport     käsitles loenguid     liiasus nosql     lõpphindele     struktuur operatsioon     sõnastikründe     kolmeastmeline     rakendamisest     glüüf     viidad     algoritm     loomisest     tüüp massiivipõhine     skeem graafi     kindralite     raiskamine     operatsioon andmebaasisüsteem     postgresql_yhendus     kanaarilinnu     koodipunkt     transpordib     asuda     baastabelid     väärtused alamtüüp     skeem suurandmed     kontekstkommutatsioon käideldavus     väljundiks     query     transfer     päringud faktitabel     ringi     viitetüübi     hindamissüsteemi     formaadis     ühendamine     persistence     süsteem kirjutamise     varukoopia     vihje histogramm     hetktõmmis informatsiooni     operaatorid/funktsioonid polyglot     saavutamine     aktiivne     mitmesse     lõhn definition     näidatakse     märk märgistik     teistes     description     segmendi     sql atribuut     säilitav     vastava     praktikumidesse     protsess integratsiooni     variety suurandmed     hävitamine sõnastikrünne     ühiskasutus     mälu oo     defineerib     deklaratiivselt     täiendan     unifitseeritud     fragment hajus     tarkvaraline andmete     objektorienteeritud     pääsu     õnnestumine transaktsioon     andmebaasihalduse     kordamine     kannaks     töökiirus     operatiivandmete     salvestusruumi     räsivõti     viisil     serialiseerimine kasutaja     isolatsioonitase acidrain     koodigeneraator hooldamise     ebapiisav     turvaauk     andmekandja rutiinid     funktsiooni     objekti     parameeter rutiin     laiendus     lõpphinne     arendajatele     litsentsi     architect     kinnitamata     sql*plus     parooliga     tehtud     lsm-puu     lauseid lukustamine     hindamine     operaator postgresql     mittevõimalikkuse     volitamine     kettalt     kohustuslikkus väljund     vahetus tõeliselt     partnerluses     viidete     andmebaasiüsteem     üks-mitmele     konstruktor kollektsioonitüübi     lainedus multiandmebaasisüsteem     andmebaas sündmuste     määrangu     asukohale     piirang kaugprotseduuri     adaptiivne     efektiivset     andmeaidad     toime     evolutsiooniline     ärimudel     andmemudel sql-andmebaasisüsteem     terviklik konverteerimis-     koostatud     inimkeel     varchar     kõvaketas     kontseptuaalse     koodidele     pilv kaheetapiline     loogiliste     nutitelefon     andmebaas serveriprotsess     tabel     postgresql konstrueeritud     skeemiobjektide     ajaloolised     milline     replikeerimine primaarserveri     lõhn hooldamine     kaksikautentimine tegevuste     salvestuspunkt andmebaaside     töötamiseks     tegelema     open-closed     teenuseid     tüüp alamtüüp     kustutab     andmebaas tarkvara     käitumises     sqlcl     lisapunktid     süsteem veeruperekondadel     dokumendis     lekkivate     newsql     gen_salt     vajadusega     isolatsioon     liides turvarike     ärireeglid     olemi     profiiliga     pühendatud     andmekaevandamine andmete     väljakutse     võrdsus     security     järjestikpöördusega     räsiväärtuseid     sql/pgq klass     täitmisplaan     andmebaas horisontaalne     nimi deterministlik     iseseisev     etapp/faas     inimene suur     petabait     reaaltüüp     andmebaas siin     väärtuste     süsteemis     kellaaega     kuumkoht     viitade     muster     tõrkesiire replikeerimine     kui     andmekirjelduse     revoke     tabeliruum logifail     andmekvaliteet andmeait     piiramine failid     omanduslik     kestvus     kahendobjekt     süsteem koodi     elemendid serveri     kasutust     histogramm maksumuspõhine     identifitseerimine     kuumvarusüsteem tilkumine     järgi     pakett baastabel     tagasiside     suunab     ainekava     sql sql-domeen     aitab     funktsioon oracle     standardi     pilv hetktõmmis     andmeleke     kõigi     uuringule     andmebaas vahendaja     eneseanalüüsi     transporditav     pakkimine avatud     vaja     enamasti     haldamine tehniline     omada     diagramm     tehis arhitektuuri     saaks     tüüp rutiin     näites     elemendid pilveteenusena     lähenemine     tüüp sql-domeen     nõudeid     teenus     ebaühtlane     sisseloginud     täitmisplaani     r-puu     arendusmetoodika lõppkasutaja     tasemel andmebaasisüsteem     meede     serveril     agregaatidel     hoiupuul     @ttuee     server bsd     segmendid     tõeliselt     silotornid     andmebaasikeel andmebaasisüsteem     kirjutamisel     andmebaas globaalne     staatiline esimesed     sparql kaar     foreign     omadus     nähtavad     kolmas     harjutus     harjutused     haldamine parool     tabel käideldavus     ümberkirjutamise     tüübid     faas hajus     serverarvuti     ebapiisavuse     seadusandlus kasutajad     andmebaasiobjekt andmebaasi     ahela     muuta     anonüümistamine     konveiertöö relatsioon     aknapõhine     järjestus teenus     poolseks     teemaks     omand-vabavara     skaleerimine serverarvuti     komponent-     tase     ühendamine tarkvarakeel     kaupade     samaaegse     reaalaja     serveriprotsess     jaoks     operaator sql     kaalutlused tehniline     isolatsioonitase transaktsioon     piirang päringus     liidrita     domeen oracle     kasutatavat     tupik sql-transaktsioonide     algoritmi     kattev     replikeerimine asünkroonne     konveiertöö     blokeeruv lokaalne     andmebaaside     faas loogiline     salvestamine xml-andmebaasisüsteem     evolutsioneerumine uutele     mugavalt     koopia conway     objektid objektorienteeritud     rakenduste     rahulolu tugevdus     jooksva     erinevates     pühendunud     arendusmetoodika andmebaasi     skoopi     haava-oota     jõustada     funktsioon füüsiline     praktikumides     nõuandelukk andmemuudatuste     värskendamine     sisaldub     horisontaalne     fragment semantiline     olemasolevaid     laadimist     agregaat     tulemus     voogreplikeerimine     winscp     manipuleerimisoskus     kirjeldatud     lihtsustamine     paiknemine     segmendid open     pilv vaba     operatiivjuhtimiseks     ülalt-alla     formaadiks     taotlemine     äriteabetarkvara     andmebaasisüsteem array     eeldus     nädala     andmekvaliteet loogiline     tehnoloogiatega     andmekogu dokumentidel     olukorra     räsifunktsioon     nimede     liidriga     täidetakse     ähvardab     vahendaja postgres_fdw     veebirakendus     maailmapildi     andmebaas komponent     lekseem     protsess serveri     skaneerimine     kiskjalikkust     kahendfail     skeem orm     ridadele     andmebaas konteinerandmebaas     delikaatsed     skeem ajaseeriate     täidab     hindamisjuhend     volume robot     metoodikaarendus     asukohast     klahvikuulaja     jagab     isikuandmed     ümber     ketastel     vaba     domeenid     kasutajanimi     tootmise     surnud     peeneteraline     kasutuslugu     kontrollib     erinevate     gql nosql     töötleb     kontekstkommutatsioon andmete     endas     linkimine     esitusviisi     statistika füüsiline     rutiinide     pärast     kood oracle-case     skeem sql/pgq     andmevakkades     põhimõte mittehajus     domeen     paralleelsed     rutiin     praktikumi     tabeleid     sobivaks     general     konsistentsus     kasutav     ekstreemprogrammeerimine     kantakse     andmebaas oht     erisus sql     aatom     tehis     dbms_outputput_line     ligipääsu     mitteavalik     kompileerimine interpreteerimine     süsteemi-defineeritud     koondandmed     piiritletud     saalimine     klasterdamine     protsessid     käideldavus hajus     eksperiment     poolne     konstruktori     järk lõppkasutaja     tüübikonstruktor atribuut     kodeering     ühendamise     privileeg     andmeteadlased loogiline     tähtpäring andmejärv     voogtiražeerimine     lehele     skaleerimine serverarvutite     mudel     topoloogia     spetsifikatsioon     indeksite     üleõlapiilumine     põhineda     kasutades     lahendab     ühine     explain     vahendid     objekt rakendus     seade süsteemi     andmehulgad suured     nälgimine     loomist     ühisloome     slaidide     lukustamine logifail     administraator     principle     tabelid nosql     struktuuri     stiil etapp     lähteandmete     pöördumise     täita     realiseerub     ärireeglite     konsolideerimine andmeait     kuuendal     indeksi     lõhkumata     plokiahel     mõõdetakse     andmekaubamaja     siltide     tabel oracle     ülekanne     järjestikulisi     turvarike terviklikkus     välised     probleeme     oht     paindmetoodika rational     mingi     otsustussüsteemid andmevakk     ruum indeks     sql-andmebaasisüsteem kõik-ühes     koostab     lause optimeerimismoodul     viirus     moonutatud     versiooni     nõuandelukk lukustamine     andmeühenduse     režiim     ketastel/serveritel vertica     andmete     lähteandmebaas konverteerimis-     korrapärane     volitustõend parool     korral     indeks-organiseeritud     parameeter sisend     näitega     varuandmebaas     viiteajaga     sisevaade     graaf     andmekirjelduskeele     through     teadmuslik     rohkem     triptühhoonia     veerg veerg     andmebaasisüsteem kehand     oktoobrini     hoida     jaotust     tõrke     turvalisus sql-süstimine     detailsus     hetktõmmis komponent     suurandmed struktureeritud     vertikaalne     tuvastada     jagamine     ümberstruktureerimine     kontrollitakse     piirangud rollid     migreerumine read     option rikke-eelse     operatsioonisüsteem     pakett avalik     tasakaalustatud     poolikute     osade     töötlemata     licenses kehand     operaatori     katkematu     avatud     etappide     süsteem nql     objekt-relatsiooniline     salvestus     saaga     stiihiline     serverarvuteid     materjalidega     süsteem nosql     hüpikakende     iteratsioon liidetav     master/detail     logimine vaated     logivad     eksportimine     viga tugev     kuum     realiseerida     pikkusele     detailandmete     väldib     laiaveeruline     plaanur     nested     eelised     keerukus vari-it     järel sql-andmebaasi     jõudlus horisontaalne     õpetamise     prügikastis     transaktsioon eksklusiivne     allikas     täies     teoreem     turvapoliitika andmemuudatuste     korter     kahjuks     osa-terviku     unikaalne     videod     kiirendavad     autonoomsed     arenduse     tööplaan     leheküljed     paljundamine     database     töötlemist     milles     andmebaasioperatsioonid     juhitav refaktoreerimine     edasiarendamist     vaated sql-andmebaasisüsteem     evolutsioneerimine     etalonturbe     täiendused/parandused     andmekvaliteet     relvar     indeks tasuta     andmetüüp postgresql     hõivamine     tulemuste     tänav     valdkonnamudel     apexis     skeem-kirjutamisel     ebaõnnestumine pessimistlik     täielik     viimase     sõlm rakendus     alusel andmekäitluskeel     kasutatakse     erinev     rakendus andmesiire     parool keskkonna     puu     algpraool     paralleeltöö andmekäitluskeele     lingitud     serveriga     andmebaas andmevaka     ebaõnnestunud     andmekaitse     pakkuda     vesiagiilsus     transaktsioon asünkroonne     koondamine     süsteemid     terviksüsteem     andmesoo     replikeerimine kuum     lühidalt     ametlik     parool     jätkuvus     kokkusobimatus     replikeerimine kanaarilinnu     tehnika optimistlik     keerukus paindmetoodika     terviklikkus andmebaasisüsteem     sõnastikrünne     päringu     primaarne     demokratiseerumine     avage     populaarsus     plokk     replikeerimine sõltuv     pöördprojekteerimine     meetod objekt     grant     kooskõlalisus     integratsioon     tõrkesiire     peidetud     skaleerimine horisontaalne     tupik     andmebaasisüsteem loogiline     hääletamise     selle     rakendada     indeks-klasterdatud     andmebaasimasin     andmeait andmevakk     madal     litsents     põhjustab     panemaks     pakkumine fail     hõlmab     tardmetoodika     organisatsioon tootja     vahend case     suurendab     lauseid     käideldavus bitmap     projekt     järk arendusmetoodika     plokk oracle     toeta     rööptöötluse     parandamine andmevakk     mõisted     huvides     arhitektuuri     basic     mudelid     isolatsioonitase anomaalia     hajus sündmuste     eeldada     järel tupik     metoodika ekstreem-     kirjutama     sekundaarne     disaini     kaar gql     järgib     andmebaasisüsteem rakendus     haldab     haldus siin     platvorm andmebaasi     pearaamat õiguste     väljaande-põhine     kosk-mudel     hajussüsteem postgresql     lisatest     strateegilise     lausete     b-puu     tegevuste     vaated     andmeelement jätkuvus     klassifikaatorite     server plokiahela     vastavaid     asukoht andmete     paaridel     hulga     kalastamine     tarkvara vaba     programmeerijatele     süntaks     filtreerimine     kordamisküsimused     värskendab     puutumatus kasutajad     tugev     replikeeritud     tüüp sql     andmebaasis serializable     hübriid     tipp     kaudtüüpsus     lause vaadete     andmejärv andmebaasisüsteem     täiustatud     vastavust     makrod     tõlgib     ettevalmistusala     andmejärv andmete     tööplaan andmemuudatuste     nähtamatu isikuandmed     link oracle     näitel     kasutaja-defineeritud     arv     select     spetsiifiliselt     inspektsioon     skaleerimine     andmine     alamkeel     seisuga     ketaste     räägita     leidmine     asünkroonne tarbija     heuristiline     videoloengud     loengute     filtri     lindistused     leheküljele     valupõhine     saavutada     saamise     definitsioon     valikuline     tekkimine baastabel     trigerid jaosreplikeerimine     seos     käikuandmine andmebaasi     pääsupoliitika     operatsioon andmekäitluskeele     formaadi     analüüsimiseks     kogumaksumus     vahemiku     faktitabel andmeait     vari-it     soft-state     võrdlus siin     andmebaasihaldur     kodeering kodeeritud     tüüp konstrueeritud     lukk     massiiv tagasivaate     informatsiooni     postgresql     järjestusreeglistik objekt-relatsiooniline     keskne     teenusetõkestus     standard konfliktide     eventual     postgresqlist     sõlm     läbimise     tõeline     andmekeskus     koodi     kirjeldamiseks     transaktsioonid     hindamise     protseduur rdf     kuuluvate     lisaülesanded     isikuanded     andmeelement sql-andmebaasi     internet     plokk tabeliruum     express     universaalne     föderatiivses     konstrueerimise     reeglid     antimuster tehniline     omaduste     psqli     teabe     andmebaasisüsteem baastabel     jagamiseks     mudeliprofiil     ülesehitus     suure     logida     turvalisus füüsiline     andmebaasisüsteem sql     andmebaasirakenduste     kaksikautentimine     paar omaduste     logifail andmebaasisüsteem     pärimine objektid     tarkvarakeel andmekäitluskeele     tehis integratsiooni     probleem oracle     meetmed peletus     lõpus andmebaasisüsteem     taastamine isejuhtiv     praktikad infosüsteem     allsüsteem     iteratiivne     keskprotsessor     mittetäielik     lähtekoodiga     kontrollimatu     poolt konfliktide     ülekantavus turvameede     oht andmete     semantiline     kuus     tulevikuks     varundamine/     tööplaan tagasivaate     vormile     tarkvara rea     tehniline     profiil euroopa     taaskasutamiseks     töötajate     massiividel     värkvõrk     kasutusvaldkond graafi     muudetamatus     vormis     välistüüp     liiasmassiiv     toimunud     kasutamisel     riimuv     klaster cassandra     tegelik     üldmäärus     reapõhised     funktsionaalne     anomaalia mitme     vahel     andmebaas andmete     põhimõttel     teostatakse     migreerimine     server     andmemudel rakenduste     kitsendus andmebaasisüsteem     olemiga     andmebaasisüsteem hajus     sisaldava     päringud andmekaevandamine     tarkvara priivara     rakendustarkvara     replitseerimise     transaktsioon teenus     nägema     varuandmebaas lukkude     kose     kindrali     otsustussüsteem     rikutakse     vabastab     lõpetab     kooskõla     organisatsioon hajus     paarist     parsimine     sql-andmebaasisüsteem sql     pgadmin     laadi     koopia primaarserveri     toimuv     suurenemisel     iseloomustada     transaktsioon kolmefaasilise     loogiline     räsitabel     tüüp json     vahetestid     operatsioon optimeerimismoodul     võimalused     tüübikonstruktor postgresql     vaikimisi     eelduseks     rutiinid     töökiirus tsentraalne     õppeaasta     nii     produtseerib     analüütiline     korraga     kommunikatsioon     väljakutse postgres_fdw     pooljuhtketas     sekundis     järjestus andmebaasiserveris     varusüsteem loogiline     deterministlik     andmemudel rakendusliides     koopia muudatuste     mitteterviklik isejuhtiv     realiseerib     function     secure     tööplaan rakendus     lainedus föderatiivne     väärtust     serverisse     üks     leitud     sundida     tõlkimise     fragment     süsteemiarenduse     ressurss     väljakutse juhtparameeter     lainedus postgresql     etapis     skaleeritav     andmeait     skaleeritavus     registreerimine transaktsioon     sõnad     rea     esialgse     laiendus postgresql     salvestamise     teisendamine tabeli     mastaapimine     dimensioonid     oleva     veerg xml-andmebaasisüsteem     killustamine     tuvastamise     indekseeritud     delivery     sügisel     andmekaitse andmebaasisüsteem     ajatüüp     materialiseerimine     tagamine     kompositsiooniseos     tekitab     lukustamine andmebaas     surrogaatvõti     kasutusjuhtude     kõigepealt optimeerimismoodul     kokkukuuluvus     vastab     hoolima     sql-andmebaasisüsteem objekt     operatsioon arendaja     pilvandmetöötluse     agregatsiooniseos     epood     isehäälestuvus     autonoomne mitteföderatiivne     aluseks     objektile     käivitumisel     lõpuks     arendamise     üldotstarbeline     peatükist     saamiseks     eraldi     tegelikult     (olemi-suhte     välistamise     viidata     andmevaramu     mälu     kattumatus     vaatamiseks     noskul     pl andmebaasisüsteem     ekstent otsene     andmehulgad     järk iteratsioon     transaktsiooni     loeng     koordineerida     päringupuu     sõnumivahetus     arvestada     alternatiivid     nähtamatu     salvestus andmeaitade     sisalduvad     vales     lahendamine replikeerimine     ikkagi     muutuja     tähestik funktsioon     onlain-tehingutöötlus     teiste     arvesse     volitustõend     iseloomustab     käikuandmine brin     lindile     mõista     lisapunkt     võidakse     tunnus     rakendus     proovi     tarkvarakeel modelleerimiskeel     kujutab     resource     kiirelt     logimine tehniline     protokoll     modifitseering     süsteem andmebaasisüsteem     segment     tähtskeem andmeait     osaliselt     loomise     arvuti sparql     pakett sql     dokument tüübikonstruktor     refaktoreerimine arendusmetoodika     terminaliprogrammi     soovitab     vahevara     c informatsiooni     kohese     täpitähti     vahendaja oracle     hulgast     võlg     tehing     valib     vähene     tõmmistamine     leping parameeter     hajutatult     pakendaja     javascripti     meiliaadressi     võrdsus objektid     algoritm föderatiivne     andmed     sisaldada     sissejuhatus     lause füüsiline     arendus semantiline     andmebaasisüstem kahefaasilise     andmebaas sql     versioonid lukkude     viitab     lõhn andmebaasi     suured     rakendab     otstarbe     mitteföderatiivses     kontrolli     avaldis     olemasolevate     vastavus     teema     töötlejatelt     äriarhitektuur     lõpus parema     analüüsi     optimistlik transaktsioon     lähenemiste     sql omaduste     shelli     parameeter oo     tabel tehniline     ainult     kasutage     paindmetoodika andmebaasisüsteem     järjekord     tabelisse     andmebaasisüsteem transaktsioon     vaade sql     lähteformaadis     mudel alamtüüp     lisamise     kodeering unicode     onlain     valmib     maksimaalsele     kasutajaliides     gql cassandra     pakkuma     package     sihtandmebaas disaini     licence     kirjeldused)     tootejuht     aadress     portfelliteooria     omavad     jooksul     kontrollnimekiri     kustutamine     operatsioon     võimaliku     litsents commons     keel deterministlik     loetavuse     printsiip delikaatsed     täiesti     välja