Kodulehed
[379] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2020)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Sõnapilv

Millest materjalides kirjutatakse? Mida suurem tekst, seda rohkemate materjalide metaandmetes on seda sõna kasutatud.

  objektipöördusprotokoll     järjestus andmebaasiserveris     defragmenteerimine     omandvara     blokeeruv lokaalne     plokk tabeliruum     graafik     alusel vihje     aastal     ligipääs     onlain-analüüs     mitte     staatilisemad     õppeaine     puhvrist     siin-arhitectur     muutujad     töökiiruse     parameeter rutiin     optimistlik transaktsioon     andmemudel sql-andmebaasisüsteem     kobar     versioonid lukkude     tagamise     versioonid autonoomne     primaarserver     järgib     arvestus     primaarserver muutmisoperatsioon     komplekt     pärimine     dekrüpteerimise     rünne id     taastamine andmebaasisüsteem     responsibility     tekitab     füüsilisel     töötleb     tüübikonstruktor traditsiooniline     ärilised     tüüp konstrueeritud     andmebaas dimensioonide     puhverdatud     andmebaasis serializable     sellise     andmebaasisüsteem transaktsioon     lukustamine arendaja     promptist     trigger     rakendatav     lukustamise     reoptimeerimine     avaldub     võretöötlus     materialiseeritud     tõlgib     kirjeldusest     efekt     andmebaasisüsteem konteinerandmebaas     unique     id     andmeait andmeaitade     pärib     veeruperekonnast     proovi     failid sõnastikrünne     (kontseptuaalse/loogilise/füüsilise     järjestikpöördusega     parandamine     lukkude     vastuvõtuaeg     tulemuse     eelduseks     normaalkuju     mudel sotsiaalne     oracle     onlain     variant     jaotust     vahetus paxose     süntaktiline     strateegilise     andmebaasisüstem kahefaasilise     kontseptuaalmudel     asünkroonne tarbija     evolutsioon     navigeerimiseks     denormaliseerimine     tabeliruum litsents     funktsioon protseduur     tähistatud     kahe     privaatne     a hajus     organisatsioon hajus     käikuandmine jõudlus     põhiobjekt integratsiooni     eeldus     triger     tabelid ankurmodelleerimine     etapp/faas     krüpteerimine     sisendiks     muutmiseks     kuhja     ekstent otsene     sõnad     kokkukuuluvus     (olemi-suhte     makro     küsimustest     olevate     nõutud     kitsendus sql-domeen     sisalduvate     register parameeter     muutmise     salvestamine     räsiväärtused füüsiline     järjekindlus     kerckhoffsi     vahel kasutaja-defineeritud     seadus     koosneb     räsifunktsiooni     allikast     eriliigilised     andmebaasisüsteem     andmekvaliteet andmeait     operatsioon kogu     anonüümimine     committed     objektid objektorienteeritud     dimensioon andmebaasisüsteem     rutiin     json omaduste     põhiomadus     üks     tüübikonstruktor objekt-relatsiooniline     võltsimist     licenses     programmiliides transaktsioon     lukustamine isolatsioonitase     bloob     määrata     täielik     workshopi     sektsioonide     linkide     kokkuvõttefunktsioon     töökiirus     varusüsteem loogiline     alates     terminaliprogrammi     sisendandmeid     logida     püsisalvestusse     muutmälust     kirjas     räsiväärtus     nähtav     ülesandega     lõpphinne     päringud andmeaitade     konsolideerimine andmeait     tagamine     uue     viitamine     baastabelite     kiht andmebaasioperatsiooni     nende     meiliaadressi     piirang semantiline     rollid infosüsteemide     tegelik     andmebaas oo     faas hajus     makrod     toetust     esitusviisi     avatud-suletud     volitamine     mitut     liiga     nähtamatu isikuandmed     algoritm konsensuse     läbiskaneerimine     katkiste     allüürnike     mälu objekt     laiendamise     pöördustee andmebaasisüsteem     andmebaas horisontaalne     andmesiire taastamine     lüüs     taitmisplaanid     tüübikonstruktor postgresql     funktsioonil     omadus)     pealt     kaupa     treeningute     klastrisse     rutiin mittevõimalik     mudel situatsiooniline     skeemitud     vormi     operatsioon andmebaasisüsteem     refaktoreerimine arendusmetoodika     isehallatavus     piirkonnal     andmebaas hajus     osa arendusmetoodika     sobivaks     mõelda     andmekirjelduskeele     tarkvara puhverdatud     süsteem dokumendi     tuletatud     saalimine     andmekuup     pakkimine avatud     otsustussüsteemid     kokku     keerukad     saavad     kontseptuaalne     abiks     kontseptuaalse     uss     süsteemi-defineeritud rutiinide     logimine veebirakendus     selektiivsuse     /     inimkeel     tarkvara priivara     migreerumine     andmebaasisüsteem omaduste     defineerimisel     operaator objekt-relatsiooniline     merge     pidev     terviklik     koristajaga     mudel     testimispõhine     tehis tahtlik     täitmine sisevaade     dependency     räsimine     tüübikonstruktor tüübikonstruktor     andmebaasid     principle     apache     konfiguratsiooni     milline     autonoomia     turvaline     andmemudel hajus     andmebaas vahendaja     mapping     paljastada     kasutaja isoleeritus     järjekord     vormile     riiv     agregaat graafidel     regulaaravaldis     autorendi     lainedus multiandmebaasisüsteem     töötlemise     tehis integratsiooni     andmelett     andmevakk veerupõhine     andmebaas globaalne     klaster nosql     põhjal     mapreduce andmeait     baastabel viitade     võivad     vajavad     aidata     teated globaalne     massiiv     käikuandmine skriptid     fragmendid funktsionaalsuse     nõuded     märk utf-     täiendamine     paistma     kirjeldatakse     veeruperekondadel     kitsendus     andmebaasirakenduste     probleeme     andmebaas andmevakk     mestimine     olevast     kitsendus struktureeritud     plokk commons     täielikult     kujul     demonstreerib     office     suhtleb     juhitav refaktoreerimine     mõjuga     sisemine     universaalne     klient-server     panna     oskused vesiagiilsus     fragment hajus     muutuv     robot     kirjeldab     protsess andmeait     tehnika     väärtused alamtüüp     haldur     osaks     kindralite     olekudiagramm     sql-andmebaasis     tavaliselt     õigused     väljapool     kirjutada     päringuna     pöördustee     katta     sarnase     struktureeritud     täidetavuse     vastavus föderatiivne     printsiip delikaatsed     süsteem     moonutatud     asukoht üheetapiline     taitmisplaan     eestikeelseks     jagab     lukustamine     prügikastis     tulpdiagramm     identifikaator     võimalda     operatsioon sisend/     isolatsioonitase transaktsioon     omavad     ligipääsetavuse     andmekäitluskeele     skalaarsed     varuandmebaas räsiväärtused     agregaat sql     delivery     päringupuu     sõnumivahetus täielik     kirjeldus     salvestuspunkt andmebaaside     indekseeritud     tüüp     iteratsioon korrutatav     mitmes     trigerid     serveris     konstrueerimine     tasakaalustatud     võlg mudel     tupik sql-transaktsioonide     server bsd     andmebaas etl     serveri     keele     vabastamine     privaatpilv     oracles     teistes     päring gnu     tuleneb     hakkate     äriteabetarkvara     andmesiire     tuleb     viite-atribuut     replitseerimise     ühele     nõustamise     oota-sure     evolutsioneerimine     puhvertoiteallikas     ärivara     tüübid     operaator sql     olemasolevaid     lühidalt     application     realiseerida     mitteterviklik isejuhtiv     mõõde     kõrge     muster tehniline     ebapiisav     paralleeltöö     meetodid sql     veerg päringus     salasõna     lausetaseme     rutiinid andmesiire     internet     lähtekood     mudelid füüsiline     sisaldava     andmevoodiagramm     fakt     enamasti     jaosvara     fantoomkirje     pidevkooste     kiiresti     granulaarsus     elemendid oracle     hõlmab     kogumine     kood oracle-case     rutiin rutiin     hooldamise     samaaegseid     kitsendus objekt-relatsiooniline     teenuseid     tootejuht     indeksid sensorid     sõlm predikaat     klassifikaatori     valdavalt     endas     raamistik scaled     algpraool     kitsendusi     kompositsiooniseos     tagasiside     funktsioon parameeter     regex     aknapõhine     käivitamiseks     toite     evolutsiooniline     telemeetria kuum     väline     mõõdikud projektsioonid     hõlmatud     iteratsioon     andmeid     produtseerib     esmatutvus     töötamiseks     prügikoristus     andmebaasiga     rünne andmebaasisüsteem     p tarbija     suurandmed suurandmed     suurandmed     slaidide     toetab     dubleerimine     samal     kontrollfail     andmebaas homogeene     andmesiire halb     automaatkontroll     täitmisplaan     kui     eelised     süsteemis     klausli     dimensioonid     skeem orm     operaatori     koodidele     indeks tabeli     kirjeldada     haldamine parool     viitade     andmebaasist     kirjeldatud     kasutajate     andmemuudatuste     lindilt     transaktsioon kolmefaasilise     objekt-relatsioonvastendus meetod     hetkel     alusel andmebaas     muudatuste     kohustuslikkus mittevõimalik     client     hajussüsteem komponentandmebaasisüsteem     ajamasin vaba     andmebaasisüsteem kehand     järel tupik     metoodika iteratsioon     platvorm iteratsioon     rollback/     dbms_outputput_line     jõustab     kannab     vari-it arendusmetoodika     kasutusjuhtude     objektorienteeritud     regulaarselt     optimeerimine loogiline     lindistus     koondandmed andmete     näide     logi hajus     kaar subjekt     andmejärv andmebaasisüsteem     uusimad     enne     skeem suurandmed     ettevalmistusala     pöördusmeetod     illegaalsed     arenduse     lehekülje     mudel alamtüüp     skaleerimine serverarvutite     väärtused     võõrvõti     käesolev     tööplaan konfliktipõhine     viga tugev     mudeli     algoritm isoleeritus     andmebaasisüsteem dokument     riimuv     andmekäitluskeel     vahendeid     peetakse     märgistik unicode     võrdsus objektid     ühetaoline     allikaks     muuta     kaitseb     praktikum     võltsing     tabelifunktsioon     autonoomia hajus     otsustussüsteem     partnerlus     pessimistlik     arendusmetoodika situatsiooniline     tükkide     redigeerimine     optimeerimine     ühtlane     väljaande-põhine     lisaülesanded     unifitseeritud     meenutada     operatsioonid     parandab     saared cap     päringut     süsteemi     avaldised     koostatud     justkui     teooriatest     tehised arendusmetoodikate     rakendatakse     algoritm graaf     avamisel     arendusmetoodika     revoke     võimsuse     silumine     strateegia hajus     salvestused     andmefail     gql nosql     võlg andmebaasi     hierarhilised     teises     pearaamat     arvutivõrk tugevdus     säilitada     õppejõu     andmebaasisüsteem juurkataloog     palju     siseselt     polümorfism     kollektsioonitüübi     operatiivjuhtimiseks     invoker isikuandmete     arvutivõrk füüsiline     apexis     andmebaasimasin     turvalisuse     faktitabel andmeait     teisendus     teisele     muudetamatus     terviklik konverteerimis-     kasutajad     vähenedes     vaade sql     serveriprotsess     saavutamine     isehäälestuvus     tupik kuum     vajalik     meetod     andmeait operatiivandmete     andmeleke     kehand alamandmebaas     kahendobjekt     distsipliin disciplined     järjestus     lahtikirjutamine     hoitav     mitteserialiseeritav     metoodikaarendus     tarkvara commons     ühtesulandamisel     loenguvideod     winscp     mõõt     segregation     hooldamist     ülelaadimine     sisend-väljund plokk     pakendaja     replikeerimine primaarserveri     viivitamine     taastamine     transaktsioon lokaalne     tugev     soovitab     turvameede andmebaas     peeneteraline     põhjustada     ennetamine euroopa     saaks     operatsioonide     väärtus sql     haldab     binaarfail     vähendab     arendamise     andmeaitade     hüpikakna     põhineva     tekstitüüp     plokiahela     rünne     esineb     valima     funktsioonid vaated     omadus     lugemisel     avalduda     klaster     vajadusega     suletud     jõudlus plokk     tehniline     andmeait andmevakk     vöötimine     toimuda     pädevusala     klassifikaator     füüsilise     kahendotsing     parameeter     eksam     parameeter oo     kaart     primaarne     maskeerimine     koopia     kursuse     materjalidega     harjutamine koodigeneraator     isikuandmed     pg_dump     avatud     saamiseks     parendamine     säilitav     lehekülgede     lõppkasutaja     arvuti sparql     programmeerimine andmebaasisüsteem     soovi     griid     lauseid lukustamine     integer     bütsantslike     diagramm     andmekogu     trigerid jaosreplikeerimine     turvalisus füüsiline     õigus     pakett avalik     volitatud     turvanõrkus     probleemid     viimane     seda     strateegia rida     andmebaasirakendus     lokaalseid     puutumatus kasutajad     andmebaasioperatsioon äriprotsess     reapõhised     parooli     üksteise     maailma     hooletus turvameede     ähvardab     turvalisus turvameede     transaktsiooni     create     platvorm andmebaasi     osa)     moonutamine     volitustõend parool     rakendamine     (oracle)     autonoomne postgres_fdw     tööplaan repeatable     algoritm föderatiivne     pärandsüsteemide     strateegia isoleeritus     lukk     eksemplar     kontrollimiseks     relatsioon relatsioonialgebra     nuppude     nälgimine     abstraktsioon     protseduur     rünnak avalik     sünonüümimine     haldamine     vajab     koondandmed     viitetüübi     kolmeastmeline     logi     algoritm     tulemuste     nimekirja     koopia primaarserveri     kirjeldus iteratiivne     salvestusruum     statistics     kolmik nosql     muutmälu sql-andmebaasisüsteem     pakett postgresql     kinnitamise     praktikumide     nõudluse     teiste     reeglid     kiskjalikkust     meede     kitsenduse     indeksi     analüüs     sql sql     koondandmete     vihje     hetktõmmis oracle     operaatorid/funktsioonid polyglot     lepingud varukoopia     äriteave     check     volitustõend peletus     väärtuste     jõudlus tabeliruum     peaksid     ebakorrektse     vihje andmebaasisüsteem     vormis     edasiarendus     erinevasse     lõppkasutajate     lähenemine     rüsinameister     reguleerib     ühtlasi     tabeliplokk     logimine     milles     tekstimassiivi     strateegia pl     tagasiulatuv     loomise     standard konfliktide     andmebaas nõrkus     vahevara     accessi     tabelivormi     surnud     lähenemine lintmäluseade     hägusa     automatiseerida     vormid     jätkuvus     andmevakkades     suurendama     läbipõlemise     lumehelbeskeem sotsiaalvõrgustikud     andmekvaliteet     evolutsioneerumine paindmetoodika     töötlemist     täiendused/parandused     kuhugi     võiksid     kustutab     varukoopia sõlmede     omand-vabavara     praktikumid     infovara ülekoormamine     transaktsioon jagatud     kasutatavaid     ühesuunaline andmekandja     oktoobrist     vahetest     serverisse     automaatselt     olemiga     etapp/faas oracle     erandite     jagamine     kobar vertikaalne     järjekorrast     taaskasutatavad     vastuolulise     iseloomustada     kvaliteet sünkroonne     rakenduses     sekundaarne     klastri     clause     bukett     kannaks     graaf ajaseeriate     järjekorda     arendajatele     järjestikuline     normaliseerimine     hinneteleht     võti     kohta     koristamiste     aruandesse     replikeerimise     triptühhoonia     püsikomatüüp     valiku     fillfactor     pöörduda     dokumentatsioon     sisselogimist     teooriatestid     tarkvarakeel modelleerimiskeel     detailimine     skeem andmeait     parandada     link föderatiivne     leidev     taotlemine     unikaalskaneerimine     küsimus     regulaarne     realiseerimiseks     sisseehitatud     faas andmesiire     serialiseerimine kasutaja     objektivaade     segastrateegia     struktuur operatsioon     spordiklubi     veebiteenus hübriidne     erijuhus     viitavad     voogreplikeerimine     juurkasutaja     sool     käideldavus hajus     poole     võiks     parooliga     lähtekoodiga     ajalugu     andmebaas operatiivandmete     teoreem     kahte     liidese     tulevane     dimensioonide     kitsenduste     konflikti     definitsioon     lõhn hooldamine     analüüsimiseks     operaatorid/     sql-andmebaasisüsteem kõik-ühes     andmeait reaalaja     kontseptuaalsel     portfelliteooria     päringutöötlus     konteinerandmebaas     hääletamise     pakett baastabel     ettevõtte     autotrace     transporditakse     teadete     järjestikulisi     arvuti dokumentidel     andmebaas andmeait     säilitatakse     nimetusi     näiteprojekti     korral     alternatiivi     plokk oracle     andmebaasisüsteemid     teemasid     taastatav     ressursikirjeldusraamistik     kutsudes     lihtsa     tüüp rutiin     korporatiivne     lahenduste     tasuta     hajus     sisseloginud     ülesande     kontekstkommutatsioon andmete     arvutamisel     tarkvarakeel andmekäitluskeele     suurenemisel     rational     ainekava     muutmälu loogiline     kaksikautentimine     järel sql-andmebaasi     skeem dokument     hadoop sql     ahela     sakkide     replikeerimine mitme     koormuse     juba     töö     tundlikud     fragment     massiivselt     testimine     dokumentidel     integratsioon     transaktsioon graaf     rünne rutiinid     modelleerimiskeel optimeerimismoodul     töötle     ühendab     pakkuma     hindamismudel     rakendusse     isoleeritus transaktsioon     serverarvutite     kauboi     sql-andmebaasisüsteem     kõvaketas     kasutajad tegevuste     terviklikkuse     erisus konstrueeritud     lipuke     vaated     indeksid faktitabel     süsteem kirjutamise     korraga     salvestamine xml-andmebaasisüsteem     järk lõppkasutaja     bcrypt     andmebaas oltp     omavahel     disain ehitamine     süsteem geograafiline     analüüsi     esitatakse     tähtaeg     vanakooli     kasutama     printsiip     hajustransaktsioon     x-tee     indeks-organiseeritud     kirjeldamine     võimsus     sissejuhatus     nimekirjavormi     andmebaasikeel andmebaasisüsteem     konkreetse     salvestuspunkt     koopia conway     koostamiseks     operaator sql-andmebaasisüsteem     inimkasutajale     paindmetoodika semantiline     link     lõhn tehniline     viidete     tüüp multiset     andmebaas serveriprotsess     protokoll kahefaasilise     multihulk     skeemiobjektide     andmebaas oht     indeks loomulik     kontrollitakse     kaartiga     koristajate     maksimaalsele     ikkagi     erinevatel     trükised     loomisele     valupõhine     näiteid     failist     asünkroonne     korralduse     varuandmebaas jõudlus     teema     developer     arvutamine     taandarenenud     siire     sõnumilühend     turvalipikud plokiahela     isolatsioonitase acidrain     andmepuhver     koreograafia killustatud     tuvastamine andmekandja     lindile     pööratud     nosql     fail     ümberkirjutamise     elastsus     mitmekesisus     example     framework     lisada     talletatud     ülesehitus     indeksid isejuhtiv     abistab     kogumitel     a tootja     milliseid     riha     skeemiobjekt     tervenisti     segmendi     säilitamist     kestvus     annotatsioon     võlg tehniline     aadress objekt     teisendus andmevakk     eksportimine     paneb     andmehulgad suured     andmevakk     kindla     mitmest         rakendamisest     heuristiline     asukohapõhised     andmebaas hadoop     välised     linkimine     sünonüüm oracle     süsteem replikeerimine     tüüpimine     kaksikautentimine tegevuste     agregatsiooniseos     ülekanne     eelne     andmebaas andmevaka     massiivitüübi     pgapex     rikutakse     salvestamisel     paindmetoodika     failide     antimuster tehniline     süsteem andmejärv     parameetri     procedure     sihiks     pidevintegratsioon     trügimine     vaated objekt-relatsiooniline     videotes     käideldavuse     liidriga     töötlemiseks     sql-andmebaasisüsteem andmeaitade     koopia jaosreplikeerimine     operatsioon loogilise     mestimine loogiline     ristfunktsionaalnelaia     baastabelid     peegeldab     edasiarendamist     siseplatvormi     üleõlapiilumine     algatada     kasutab     regressioontestimine     andmekirjelduse     täitmisplaan füüsiline     teadma     värskendab     anomaalia replikeerimine     kasutuse     taaskasutatav     volume robot     katkestamine     välistamise     service     sageli     import     elementaarteenusena     vabastab     partitioning     süsteem omaduste     lause vaadete     variety suurandmed     täitmisplaan index     serialiseeritav     programmeerimiskeel     agregaatidel     käivitusmaksumus     alamprojektidega     analoogiaks     siltide     sql-transaktsioonide     logi primaarserver     pärandandmebaas rutiinid     põhivormis     loogiliste     otstarbe     väljund     plokk     mudel kasutaja-defineeritud     moonutamine andmed     kategooria     atribuut     dokumendi     dimensioon     objekt-relatsioonvastendus füüsiline     protsess     programmis     objekt-relatsioonilised     tunnus     hõivamine     transaktsioon read     (protsesside     formaalne     sõltub     töötlejatelt     intress test     kontroll     mudelis     deklaratiivne rutiin     üldmäärus     suurendab     histogramm maksumuspõhine     paljusid     latin     sundida     keel deterministlik     normaliseerituse     isikusamasuse     disain     saavutatakse     teooria     rutiine operatsioon     võimaliku     järjestus mittekohustuslik     pilv     aatom     soe     hargsalvestus     hübriidne     veergude     ajutine     mudel skaleeritav     värskendada     teatevahetus     lähtekoodiga graaf     indeks kasutaja-defineeritud     transaktsioonid agregaat     table     terviklikkus     räsisõnastik     seotud     äravõtmine     teete     tähtteisendus     juurdepääsutee     where     asukoht andmete     toetama     viirusetõrje tehniline     lindistuste     indeksid andmebaasis     mitmeprotsessori     vaatamiseks     uni-id     stiil refaktoreerimine     rohkem     ettevalmistamise     arendamiseks     rööptöötluse     haldamine tehniline     plokkides/failides andmesiire     värskus     heterogeenne     koordinaator     andmebaasisüsteem redis     turvamine     asuda     sprint     loendustüüp     lähteandmebaas konverteerimis-     suhtlusosavus     lihtsustab     trilemma     konstruktori     mittejärjestikuline     autonoomsed     windows     evolutsioneerimine infosüsteem     konkurentsjuhtimine     kapseldamine     tulemuseks     füüsiliste     minimeeri     multiversioon-     koodiga     kirjutama     tellitav     süsteem nql     sql objekt     globaalne     kehtiv     analüüs nested     skeem rdf     server plokiahela     lihtsustavad     teisendamine andmebaasisüsteem     sql-andmebaasisüsteem sql     tiražeerimine     testimine andmeait     ajas     väljalase     föderatiivses     ühendamise     üksiku     navigeerimise     jõudlus horisontaalne     viidatud     mitmekesine     juhiseid     tüüp json     andmeühenduse     etapp migreerimine     platvormidele     protsess ärivara     töökiirus tsentraalne     suurandmed struktureeritud     vahendite     logide     olemi-suhte     keskprotsessor     parandamine andmevakk     püsisalvestatud     põhiline     tööplaan mitteserialiseeritav     andmebaasisüsteem sql-andmebaasisüsteem     tagasipööramine     punkt     põlvkonna     logimine andmed     kavandamine     koodigeneraator hooldamise     lahendamine     skaleerimine horisontaalne     tehnoloogiatega     eesmärk     faas lokaalne     release     tarkvara     litsents     lausete     statistika andmebaasi     vaikeparool     mittevõimalikkuse     express     üks-mitmele     keel sql     operatsioon)     tüübi     kuupäeva     räsipuu     alusel andmebaasisüsteem     mõista     kitsendused     tingib     r-puu     server loogilisel     indeksite     tulemust     minimaalõiguste     licence     massiiv xml     andmetes     andmetüüp andmebaasioperatsioon     terviklus     ketas plokk     programmi     olemuslik     pilv kaheetapiline     muudatuse     andmebaas tarkvara     jaotustaluvus     kooskõlalisus     konveiertöö     täitmise     eksemplar protsess     arvutüüp     üheks     tabeliruum mäluruum     andmed andmebaasisüsteem     esialgse     ekraanivormil     makro andmete     sool andmebaasisüsteem     alter     tõestatud     harjutus     põlvkonnad     andmebaas lukustamine     pöördustee sql-andmebaasisüsteem     koodide     sihtandmebaas disaini     võimalus     režiim andmebaasisüsteem     koopia hajus     mudel arendusmetoodika     replikeerimine vara     omadustega     tüübitud     toimuvad     versioonikontrolli     interpreteerimine lause     etapp/faas disaini     pilv ekstent     lause analüüsi     ühendamine     näidata     rullida     vahenduskasutaja     turvaauk omanduslik     versioonid multiversioon-     programmeerimine     kohandatav koodi     nõuandelukk andmemuudatuste     lähenemiste     räsiväärtuse     mitteföderatiivses     sõlm     kodeering kodeeritud     puudumine     tutvustus     objekt objekt     hetkeaje     asukohast     tüübikonstruktor atribuut     excel     tänav     eneseanalüüsi     putty     infoturbestandard     tüüp distinct     andmebaasiobjekt andmebaasi     komponentandmebaasisüsteem dblink     distsipliin andmebaasi     aruanne     kobar elastsuse     osaliste     kasutamist     eraldatud     arenduskeskkond detailimine     elementide     (relatsioonialgebra     mugavalt     kasutada     säilmälu     lõhn definition     vahel     leheküljele     tööplaan tagasivaate     lause merge     skaleeritav     järk etapp     lahendus     konstruktor tüübitud     nutitelefonide     pl lukustamine     rakendus     luuakse     visualiseerib     soovitada     aadress     andmeait     geograafiline     sparql kaar     meetod objekt-relatsiooniline     panemaks     materialiseerimine     rationali     write     arhitektuuridest     nothing     föderatiivne     edukaks     versioon objekt-relatsioonvastendus     viidata     teel objekt-relatsiooniline     valdkonnamudel     praktikad monumentaalne     ebaõnnestunud     üldise     oracle andmekäitluskeele     eelkinnitamise     arvujada     täisarvutüüp     kollektsioon     paar omaduste     definitsioone     veerupõhine     ebakorrektsed     vastutav     tüüp baastabel     vahend     slaidid     ümberstruktureerimine     sünonüümistamine     haldus     mõistekaartid     teralisus     muutmisoperatsioon replikeerimine     seoses     andmete     sellele     režiim sql-transaktsioonide     testid     krüpteerimine rutiinid     andmebaasisüstem andmeaitade     algoritm logide     andmebaas geograafiline     modernne     tuleneda     lahendada     avameelselt     segmendid     ühislukk     regulaarse     andmebaasi-     funktsioonid     omaduse     sisust     rünnak     otsing     identiteedivargus     abiinfo     volitustõend testandmebaas     loetavuse     agile     sõelumine     ümberkirjutamine     eraelu     jõurünne     andmed kontseptuaalne     skoopi     süsteem dokumentidel     kitsendus transaktsioon     õiglane     varukoopia soe     c cap     klassifikaatorid     volitustõend isikuandmete     mineviku     paralleeltöö andmekäitluskeele     võlg     sõlm rdf     suund võimalik     defineerimiseks     võimalust     jaoks     agiilne     refaktoreerimine     hajus replikeerimine     kohandatud     eeliskasutaja     loomiseks     veerg row     importimine     lindistused     raamatu     käideldavus bitmap     segregatsiooni     tehnika optimistlik     masinõpe reaalaja     lingitud     põhinev     lisapunktide     mõjutama     nimekirjal     viide     postgresql_yhendus     räägita     konkurentsjuhtimine the     ekstreemprogrammeerimine     plokivahemike     otsustuste     küsib     harjutused     fail vaba     keerukam     vajaduseta     lugeda     põhjustab     tüüp sql-andmebaasisüsteem     turvapoliitika andmemuudatuste     ekstent     metaandmed     veebisaidis     realiseeritud     protseduurne kokkuvõttefunktsioon     võimaluste     korraldus     eksport     lumehelbeskeem     ankurmodelleerimine andmevaka     rakendab     reapõhine     esitada     võimalused     iseloomustab     andmeelement transaktsioon     akna     programmeerijatele     apexi     lause andmebaasisüsteem     magnetlint jõudlus     dünaamiline     litsents oracle     klient     andmeaidad     süsteemide     tegemine     turvalisus triger     pilv vaba     lekkivate     ajatempel andmebaas     fail plokk     kasutamist arendaja     reeglipõhine     vaja     mõningate     bitivektorite     visiooni     vananenud     tarkvara privaatpilv     kohustuslikkus tehing     objekt-relatsioonvastendus     jaotustaluvuse     andmevaramu     tööplaan andmemuudatuste     skriptid elastsuse     ennetab     sektsioonideks     detailsus     päringud andmete     kasutajanimi     tegevuste     leida     insert tugevdus     sõltumatus     loogikavaldis     lähenemise     killustamine     sündmusvoo     väljalasked     väljalase infosüsteem     replikeerimine füüsilisel     autentimisskeemi     powerpoint     nädalat     andmeteadlased loogiline     suurima     käikuandmine brin     failis     maailmas     lugemise     tehnoloogia     reaalaja     graafidel     veerupõhisel     liides meetod     tupik     ennetamine andmebaasisüsteem     topoloogia replikeerimine     tekkimine     prototüüpimine     tagasi     juurdepääsu     rakendustarkvara     käivitusplaan     andmesiire jõudlus     sisetüüp     hinne     (failide)     tähtpäring andmejärv     ülalt-alla     täitmisplaan loogiline     arendajatel     partnerluses     anomaalia klient     andmetüüp sql     nõustussüsteem     interaktiivse     evolutsioneerumine algatamine     esitab     väljastatud     protseduur sql     kogub     teisendamise     ülekande     pealetuleku     skeemitu     etapis     tähenduseta     oraclest     operatsiooni     suure     etapp/faas füüsiline     märgistik iso     ajamasin     pesastatud     metoodika     sõltumatute     põhimõttel     lahendamine replikeerimine     maksimeeri     nullist     probleem oracle     puhas     turvameede     faili     protsess integratsiooni     domeenide     hajus sündmuste     kuuluvad     sql atribuut     json/xml     omaduste     pakett sql-andmebaasisüsteem     põhineda     korrapärane     arendamine     süsteemikataloog arendaja     tõrkesiire     andmebaasisüsteemide     teel sql     transaktsioon rakendus     konveiertöö relatsioon     autentimine     rünne sotsiaalne     surrogaatvõti     lähtekood muster     terviklikkus mitme     veebiteenus     multivahemiku     kaasevolutsioon vesiagiilsus     boonuspunktid     püsisalvestamine     väljaanne     lisaeksam     koheselt     nõuandelukk     rollid andmetega     spetsifikatsiooni     tähtskeem     hõbekuul     nähtamatu     organisatsioon tootja     kogum     sisend     sql-andmebaas     raiskamine     seisundidiagramm     avaneva     päringuid     rikke-eelse     master/detail     domeen     iseseisva     vesiagiilsus     operatsioon andmebaasikeel     tuvastamise     optimeerib     autode     objektide     väljakutse     atomaarsus     käitumises     kirjelduskeel     server replikeerimine     üleminek     organisatsiooniline revideeritavus     pilv hetktõmmis     suhtluse     materialized     suund põhiobjekt     secure     vastavaid     mälus klass     turul     liidu     teisendamine tabeli     lokaalne     skaneerimine     läbipaistev     programmiliides     järgimine     tüüp alamtüüp     edasilükatud     õige     elemendid pilveteenusena     tegelema     registreerimine transaktsioon     security     kasutusvaldkond graafi     ülemineku     korrektne     mägimurrak andmeaitade     general     serialiseerimine     rahulolu tugevdus     sql/pgq klass     koopia liigub     lehel     hulga     peitmine;     nimega     tehtud     paindmetoodika rational     andmebaasisüsteemi     andmebaasisüsteemid siin     miinuspunktid     üldistusseos     kogemuse     välisvõtmed     osa-terviku     tee     jagamiseks     kaar     ressurss     tabelid andmebaasisüsteem     lõpus serialiseeritav     moonutamine olemuslik     deterministlik     replikeerimine sõltuv     sünonüüm     tegemiseks     moodustavad     omanduslik     protsess hadoop     juhtimisotsused andmevaka     koondhinne     enamik     operaator oracle     varchar     hindamissüsteemi     usaldusväärselt     monopollukk     kunstlik     voogtöötlus     basic     vaade postgresql     täpitähti     realiseerivad     andmebaasisüsteem privaatne     haavatavus transaktsioon     rakenduse     tagamine siin     salvestatakse     andmebaas järjestatud     tabelisse     relatsioonalgebra     ahead     ajakava     kellaaja     tabelilukustus     tarkvara vaba     maksumus     ajatüüp     sõltu     installeeritud     isikuanded     regulaaravaldised     päringud andmekaevandamine     lisamoodul     avastamine     sotsiaalne     olekumasinaskeem     rutiine parameeter     väärtust     skeemi     eraldi     süsteemiarendus     tähtpäring     andmehulgad     tüüp integer     silotornid     faas loogiline     algoritmi     suvapöördusmälu     collection     päringu     lõpptest     multiandmebaasisüsteem     tüüp oracle     rutiinid sql-domeen     madal     replikeerimine andmebaasisüsteem     struktuuri     sisestusväljadega     oht andmebaasisüsteem     turvarikke     loodud     erinevate     silotornid logipõhine     loenguvideo     päringus     selgrooks     operatsioon andmekäitluskeele     asemel     haldussüsteem     atribuutide     glüüf     olukorra     dokument nosql     infopüük     rollid krüptograafiline     kehtib     lõimitud     pgapexis     keel rutiinide     saavutada     maskimine     tehis testimine     kontekstis     teostada     andmebaasikeelt     segmendid open     laadimine     komponent-     bitmap     pääsupiirangud õiguste     optimistlik     avage     pidurdumine     andmetüüp postgresql     õppetöö     etappide     skalaarne     asünkroonne ei     topoloogia     andmekaubamaja     argument     virtuaalne     toime     endast     kasuta     loogiline     silotornid tehniline     lause rünne     perioodil     oracle objekt-relatsiooniline     põhiobjekti     agregaat     sql*plus     tegevused struktureeritud     süsteemid     osaline     valida     trigerite     nälgimine terviklikkus     ärimudel     logi apache     ülatüübi     rünne isikuandmete     ülemkasutaja     andmebaasikeel alamtüüp     notepad++     programmeerimiskeel projektsioon     lauseid     reegel     süsteemi-defineeritud     alusel andmekäitluskeel     süsteem tehniline     projekti     terviksüsteem     lainedus föderatiivne     heuristika     mudelid     (andmete     järgi     transaktsioon kahefaasilise     lause andmete     notatsioon     saaga     kuuluda     pilveteenusena     isolatsioonitase kahefaasiline     koopia viiteajaga     hilisemaks     poolseks     huvides     kaar neoj     kose     objekt-relatsiooniline     indeksil     histogramm andmebaasi     triger oracle     harjutamine     ajahetke     käitumise     (postgresql)     väljale     eksamiajad     timmitud     tabel käideldavus     ridadele     otsustamise     muutmine;     andmebaas konteinerandmebaas     indeksid andmete     nutitelefon     pärast     regulaarset     keerukus arendusmetoodika     protokoll     läbimise     andmepüük     segment     andmetüüp     hetktõmmis postgresql     järjestatud     läbi     funktsioon andmebaasisüsteem     staatiline esimesed     välisvõti     protokoll globaalne     konsultatsioon     andmemudel rakendusliides     sõlm rakendus     trügimine andmebaaside     välja     andmeelement lukk     baitkood adaptiivne     kood     laadida     oleks     laused kontseptuaalne     tüüp massiivipõhine     tüüp sql-domeen     piirang päringus     avalik     operatsioon merge     liskovi     järjestus teenus     ühiseid     protseduur rdf     mälu     loogilisel     unified     aluseks     hävitamine sõnastikrünne     hindamine     andmevakad siin     kahjuks     põhilist     suund parameeter     hajutatuse     kontrollpunkt lukustamine     kinnitamine autonoomne     kuues     andmebaasisüsteem objekt     postgresqlist     kommunikatsioon     videoloengud     ummik     kontrollpunkt     ressurss skaleerimine     lõpetab     arendajad     nimede     nõuandelukk lukustamine     olema     jagamine sql     modifitseering     lugege     andmekandja rutiinid     kõrguse     andmebaasisüsteem tõeliselt     veebiteenus register     hajussüsteem     vaade     kirjeldava     andmesõnastik     isikuandmed isikuandmete     hübriidne uml     nested     tegelikult     rutiinid     skaleeritavus     kuuluvate     läbiviimiseks     täitmiseks     genereerimine     informatsiooni     paralleeltöö andmeaitade     ajatempel     andmekogud relatsiooniline     boonuspunkt     mittetäielik     tekstiobjekt     täielikkus     rünne teadmuslik     sisselogimine     väljapakutud     näiteprojekt     dokumendis     homogeenne     kasutajanimed/paroolid     funktsionaalne     järjekorras partnerreplikeerimine     modelleerimine     e-poe     kitsendused füüsilise     juurdepääsutee kaugprotseduuri     apexttuee     väärtuseid     iseseisev     sõltumatus neoj     tegevused infosüsteem     anomaalia mitme     märkide     välkmäu     märkate     tipp     algoritm globaalne     salvestus andmeaitade     tase     riigid     varuandmebaas sihtandmebaas     pakett     nimi mittevõimalik     detailandmed indeksid     logi muudatuste     poolikute     relvar     täiendav     isikuandmed stiihiline     andmemudeli     õpetamise     paber andmed     teate     printsiip andmetega     e-pood     automaatselt primaarserver     loomulik     konstruktor struktureeritud     ärireeglid     pakett sql     veebiteenuste     rakendada     süsteem arhitektuuri     räsiväärtustel     lahendamiseks     kvoorumi-põhine     laiendatud     hajussüsteem dblink     etapp     elutsükkel operatsiooni     pakendaja komponentandmebaasisüsteem     robotprogramm     kontrollitud     keel histogramm     seos     andmeelement jätkuvus     stream     vastuvõtuaegade     keerukus vari-it     otseülekandena     katkematu     haldamise     tulemus     tulla     haldur nosql     meetod objekt     otsene     veerg veerg     baastabel massiivipõhine     arvutamise     vaated sql-andmebaasisüsteem     vaatel     olem-atribuut-väärtus     sql sql/pgq     mitmene     sündmuste     optimeerimine nested     liides turvarike     eelneva     ebaõnnestumine pessimistlik     ebapiisavuse     häälestamine     kiirendab     kompileerimine lause     ebaühtlane     süsteem massiivipõhine     tuvastada     cypher kaarte     konkurentsjuhtimine terviklikkus     kodeerimise     paigutamise     formaadi     konstruktor kollektsioonitüübi     täitmisplaan analüüsi     andmebaasiobjekt     domeenid     administraator     ühendamine liitindeks     puu     klastrite     lukustamine andmebaas     ülikasutaja     mis     sisendi     samuti     ajakarbi     soovitud     algversiooni     äravõtmiseks     sql-domeen     faas andmebaasisüsteem     ülejäänud     räsitabel     parameeter teenus     vältida     serveritu     baastabel     muutuja sql-andmebaasisüsteem     lahusus komplekt     versiooni     liides parameeter     kirjutamisel     description     kasutamise     viisil     ekraanivormi     sql-andmebaasisüsteem sql-andmebaasisüsteem     kinnitamine     taastamise     versioon andmebaasi     andmebaasisüsteem orm     vaikimisi     räsiveerg     andmetega     kvaliteedi     varju     tuleks     probleem     fragment cap     korduste     aste case     töötada     vastutuse     sünkroniseerimisel     sügissemestril     array     vaadata     jooksul     kohustuslikkuse     nähtavad     sul     liidetav     oht     kodeering     liides kaksikautentimine     kolmik graafidel     võti-väärtus     variatsioon     nutistu     jooksva     saada     graaf mongodb     ettevalmistuspiirkond     vahetus tõeliselt     eksklusiivne     tüüp ref     loengute     salvestus     sätestatud     töötlemata     programm     lõppu     loogilise     transaktsioon pessimistlik     mitteterviklik     olemitüüpide     paarist     lukk veebirakendus     vastavate     integratsiooni     koostama     velocity struktureeritud     võimaldada     hetke     süsteemikataloog     paketid     noskul     operatiivandmete     laadimist     defineerib     pl tabel     ärimudel plokk     arendusmetoodika andmebaasi     alt-üles     leheküljed     suund kohustuslik     nõudeid     vaade oracle     sõlmede     trimmis     kohese     leping parameeter     kuupäevad     etappidega     sql sql-domeen     arendaja     peale     teksti     järjekorra     etapp/faas tabelite     klassidiagramm     ülekantavus turvameede     kontekstkommutatsioon käideldavus     varundamine/     raamat     indeks     võrdlemisel     loeng     märgistik     täitmisplaan andmebaasisüsteem     ennustab     nendest     agregaat andmebaasisüsteem     arhitektuuri     killustuse     objektandmebaas     raksendab     andmesoo     index-skip     voogtiražeerimine     jagamine shared     protsess andmete     lause liitindeks     käivitumisel     põhimõtteliselt     piiritletud     andmebaasihalduse     skeem     andmebaasisüstem     esimesena     küsimused     pealkirjade     parameeter sisend     kontroll andmekirjelduskeel     väljakutse postgres_fdw     kuvada     haldamiseks     sünkroonne     plaanur     partitioning andmeaitade     puu ülesanne     serverid     genereerida     andmebaasisüsteem muutuja     suhtlevad     tõeliselt     kuus     aspekt     parool     foreign     partnerluse     regioonide     vahemiku     sessioon     infosüsteemi     süntaks     taastatavus     kontrollkitsendus     õppeaasta     source     salvestusruumi     kaotsiläinud     valikuline     võlg paindmetoodika     isolatsioonitase anomaalia     kirjutamise     virtuaalsete     varundamine siin     realiseerib     loendustüüp objekt-relatsiooniline     õnnestumine transaktsioon     andmesubjekt     postgresql konstrueeritud     staatiline     andmebaas logid     operatsioon operatsioon     tabelid nosql     paljusid/kõiki     litsents commons     kafka     vihje histogramm     ressursi-indikaator     kirjutab     lühiajalise     paikneda     vastava     kogumaksumus     visuaalse     projekt     tehingute     ebakõla klass     mitmemõõtmeline     juurdepääsutee kuumvarusüsteem     võrdsus     andmed integratsiooni     mägimurrak     mudeliprofiil     kokkuvõte     nägemusest     kasutusmallmudel     tüüpi     kõrgveemärk     praktikumidesse     sobramine     vaade histogramm     process     asukoha     üldine     turvalisus sql-süstimine     veebirakenduse     filtreerimine     töötamise     access     töötlemisel     tulemused     reegel rutiinid     andmebaasiobjektid     tarkvara rea     leidmine     pl andmebaasisüsteem     viiteid     logi reapõhised     nõrkus     operatsioon andmekäitluskeel     vaba     erinev     isejuhtiv     kompileerimisaegne     eesmärk index     rohkemast     panemine     andmevoog     sõnastikrünne andmete     konsensuse     parsimine     backend     funktsioon füüsiline     loomisel     realukustus     mapreduce sektsioonid     otsustussüsteemid andmevakk     andmebaasisüsteemis     rutiin tabelifunktsioon     teams     epood     graafikaprotsessoreid     mitme     lause maksumuspõhine     testandmed     käikuandmine andmebaasi     objekti     mõistekaart     dokument tüübikonstruktor     poolt     kontekstkommutatsioon     rünne vaated     predikaadil     aasta     päringud faktitabel     dokument     vaatamine     objekt     andmekvaliteet loogiline     relatsioonilise     volitustõend     spetsifikatsioon     valemi     amet     sünkroonne lugemisoperatsioon     andmebaas andmekvaliteet     toimunud     ülikooli     explain     saamise     kodeering unicode     rakendus andmesiire     ümberpööramise     kasutuselevõtt     kohe! kõik     inimkeel iso     oktoobrini     kirjutamist     agiilne     juurutamine     abistav     läheb     arendus semantiline     agregaat nosql     transaktsioon sql-andmebaasi     deklaratiivsete     välisel     andmeelement õnnestumine     kõigepealt optimeerimismoodul     tüüp newsql     andmebaasisüsteem sql     atribuudi     sügisel otseviide failis     realiseeriv     näitega     uncommitted     raamistik     mikroteenus     suunab     varusüsteem rutiinid     tuvastamiseks     lisab     tardmetoodika     draiverid     tähestik eesti     consistency     modelleerimiskeel     tagasirullimine     andmebaasiüsteem segment     lähenemine jõudlus     kättesaamatus     taaskasutamiseks     täitmisplaanide     roll     insert     tabeli     insert postgresql     läbiv     striimer     tulevikuks     esmane     pöördprojekteerimine     protseduuri     detailanalüüsi     ümber     upsert     võlg lähtekood     väliste     varundamine     puudub     transaktsioon     transaktsioonide     ummistus     töötlemine     põhilised     tootmise     laiendus postgresql     ühest     orkestratsioon postgresql     pilvandmetöötluse     juurdepääsupoliitika     protsess andmevaka     teenustepõhine     käideldavus     pigem     erinevates     licenses kehand     andmesiire lintmäluseade     magnetlint tilkumine     baastabel postgresql     juhitav     andmebaas     vahemikskaneerimine     regulaaravaldisele     ligipääsu     ketastel     query     olemi     update andmebaasisüsteem     selle     kiirelt     arvestada     vahendid     kasutamisel     protsessid     logifail andmebaasisüsteem     varundamine/taastamine jõudlus     asukoht keskne     rakendus andmebaasisüsteem     lahendab     kattumatus     taseme     laused     klikivoog     kiht     kontekstkommutatsioon projektsioon     rutiine     virk     ajaseeriate     logistruktuuriga     poolt konfliktide     eesmärk ülesanne     ühtne     vari-it     praktikumide     relatsiooniline     stereotüüp     hindamisjuhend     väljundiks     meelde     hoolima     juurkataloog puhverdatud     lõpuks     vahend objekt     nädalas     komponentandmebaasisüsteem multiandmebaasisüsteem     hoitakse     vahend case     vahendaja oracle     hetktõmmis informatsiooni     tasakaalustatud otsing     range     reaaltüüp     kasutatavat     võrdlus siin     autonoomne mitteföderatiivne     teostatakse     kordamisküsimused     jagatud     terabait     kaitsev     video     ametlik     räsiväärtused tõkestus     microsoft     andmekaitse     lisavõimalust     serverarvuti     kiirendavad     loomisest     andmebaasikeel distinct     nõuab     mõisted     vahetestid     kasutamine     mälupuul     pöördub     ketaste     transaktsioon tõeliselt     sõnastikründe     andmemudel     asukohale     poliitika süsteemi-defineeritud     sql     tõmmistamine     ennetamine krüptograafiline     räsi     mõeldud     alternatiivne     arenduskeskkond     vales     turvarike terviklikkus     faktitabel     salvestusmudel avalik     api-liides     xml-põhine     loengud     siirde     võtmine     andmeladu     hõre     function     klasterdatud     mittehajus     piiramine failid     postgresql     kontrollib     liides     temaga     kasutaja-defineeritud     sidusus     süsteem suurandmed     terabaidid faktitabel     kõigist     tehniliste     vastuvõtt     lainedus postgresql     genereerib     süsteemiarenduse     koordineerida     kalastamine     geomeetrilised     koos     tüüpimata     skeem sql/pgq     andmekaitse andmebaasisüsteem     sql/med     conway     olnud     kirjeldamiseks     andmeaita     kohustuslikkus väljund     avaliku     võimaldab     käitusaegne     andmebaas andmete     põhimõtetest     salvestamise     sõltuvuse     hajussüsteem postgresql     süsteem kõik-ühes     transaktsioon eksklusiivne     nb!käesoleval     laadi     hajus heterogeenne     varukoopia andmebaasi     seadusandlus plokiahela     mäluruum     rakenduse/trigerite     interpreteerimine kompileerimine     kahetasandiline     äriarhitektuur     tabel postgresql     määrangu     lõpus parema     tehniline euroopa     suudab     korter     replikeerimine kanaarilinnu     kohaselt     lihtsustamine     statistika histogramm     objekt rakendus     paindmetoodika evolutsioneerumine     paralleelprotsessid     aktuaalsed     andmebaasikeel dokumentidel     tasemel andmebaasisüsteem     paxose     kord     seisuga     sql sql-andmebaasisüsteem     andmebaas sql     sisendit     analüütiline     jõudlus jõudlus     lahendamine klient     järk infosüsteem     heterogeensus     ühisloome     toeta     dünaamiline füüsilise     kuum     siin-arhitektuur andmevakk     mida     võimalikest     kasutamiseks     tõeline     kaasevolutsioon     hõiva     paaridel     tasakaalustatud maksumuspõhine     serverilt     andmebaasisüsteem andmete     cap     riistvaraline ühekordne     varuandmebaas jätkuvus     tüüp objektorienteeritud     muutmälus sql     optimeerija     samaaegse     massiiv tagasivaate     evolutsioneerumine uutele     anonüümistamine     hoiab     logimine tehniline     olevad     andmebaasisüsteem andmefail     kavandamisega     privileeg     operaator postgresql     et     andmehoidla     skaleerimine     taastamine turvameede     logi andmebaasisüsteem     kuuendal     lause     isolatsioonitase andmebaasisüsteem     liidripõhine     pakkumine fail     argumendid     kimballi     koskstiil     kasutuslugu     tahtlik antimuster     paralleelne     lähtekood rollback/     võimalike     töötajate     standardi     atribuudid tüüp     tagasisidet     artefakt     hetktõmmis komponent     klikivoog suurandmed     funktsioon väljundparameeter     tasemel     koristamisi     algab     väljakutse lähteandmebaas     lisatest     lsm-puu     muutmälu     töötlemine heterogeenne     skeem graafidel     solid     hindamine index     semantiline     transportida     esitamise     optimeeritud     anomaalia primaarserveri     arhitektuur     võimalik     tasemel trigerid     krüptosüsteem     identiteet     põhineb     loendtüüp     väldib     replikeerimine vertica     andmesiire disaini     kaudtüüpsus     kujutab     logi valikuline     ria     kaksikute     mitmekesiste     lubatud     põhimõte     turvapoliitika hirmvara     hoiupuul     kommentaar     kasutust     odavate     käivitada     kooskõla     tüüp meetod     lahendustel     pöördumise     accessis     andmekaevandamine andmete     erinevaid     ühendamine relatsioonialgebra     through     tuvastamine     tabeliruum logifail     hinnang     nägema     tabel oracle     õiguste     füüsiline     public     sõltuv     vihje maksumuspõhine     lukk andmebaasi-     genereeritav     terviksüsteem paindmetoodika     inkrementaalne     järjestusreeglistik objekt-relatsiooniline     transpordib     täiendan     sisaldub     kasutusel     järjekorras     kolmik agregaatidel     pgcrypto     oldsql hierarhiline     võimalikult     installeerimisel     juhtfail     salvestatud     süstimine     selles siin     arendusmetoodika lõppkasutaja     olemasolevate     kaitse     kodeerimine     integreeritud     kirjutatakse     loeb/kirjutab     andmetele     kaua     asukoht     jätta     transaktsioon andmebaasi     hüperlingi     loogikaavaldised     ärimudel fair     hindamise     lause optimeerimismoodul     arendajate     execution     acidrain     suur     varundamine acidrain     haldus siin     suuremaks     c informatsiooni     andmebaasisüsteem võrkmudel     muudatused     viidad     gigabait     masinõpe füüsiline     kahefaasiline     kuidas     adaptiivne     ujukomatüüp     logi lukustamine     omadust     lugemisoperatsioon partnerreplikeerimine     juhitud     räägin     mahuga     parameeter skalaarne     vertikaalne     klasterdamine     teisenda     rea     pakub     klahvikuulaja     kasutatavate     funktsiooni     litsents kõik-ühes     tööplaanid     lähteandmeid     viitele     isolatsioonitase rakendus     rakendamise     märkmeleht     inmoni     üritada     keel     tagada     kahekihiline     andmebaasihaldur     logimine logide     päring     availability     pühendatud     parool keskkonna     profiil euroopa     manipuleerimisoskus     pääsu     töövihik     andmeelement sql-andmebaasi     täies     tabelid dokument     liiasus koodigeneraator     kuumvarusüsteem tilkumine     pärandsüsteem     ehitusplokk     vajada     triger protseduur     mudel lähteandmebaas     pärimine objektid     puudumine tehniline     laiaveeruline     tähendab     elemendid segment     võtab     ootamise     plans     kandja     probleemiks     andmebaasiobjektide     varuandmebaas lukkude     piirang kaugprotseduuri     ühendamine tarkvarakeel     hoida     vajadust     nähtavaks     lähteformaadis     täitmisplaani     vastavuse     ehitamine soe     uuesti     konfliktide     andmebaasisüsteem lukustamine     lõppeda     replikeeritud     väljakutse juhtparameeter     andmebaas klient-server     puhul     konfliktipõhine     saared informatsiooni     sümmeetrilised     andmebaasikeel kõik-ühes     serveerida     kodanikest     onlain-tehingutöötlus     sql json     vaade java     vähendada     tabel tehniline     ruum indeks     turvalisus funktsiooni     andmebaaside     koondamine     tagab     isikuandmete     eesmärk deterministlik     tekitada     värskendamine     ühine     lihtsustatud     fragment semantiline     andmeaida     soft-state     turvalisus andmete     käigus     pääsumaatriks     näites     eeldab     ühtlustamine     isolatsioon     ennetavalt     operatsioon optimeerimismoodul     replikeerimine jõudlus     rakenduste     ettevalmistusala baastabelid     alamandmebaas andmefail     oht turvarikke     xml-andmebaasisüsteem     indeks-klasterdatud     filtri     baastabelid klass=tabel     logipõhine     peidetud     reedel kui     regiooni     nähtamatu järelduslik     halvang     nimi deterministlik     täidetakse     andmebaasikeel kaar     kontrolli     keerukus paindmetoodika     arvutab     andmemudel tõeliselt     puul     turvapoliitika     leivaraja     erineva     turvaauk     loomine     täiesti     töötleja     operatsioon arendaja     andmebaasidel     resource     pearaamat õiguste     baastüübil     sql-andmebaasisüsteem objekt     andmebaasi     kasutage     skeem-kirjutamisel     sorteeritav     pakett oracle     organiseeritud     selles     formaadiks     uuringule     konfidentsiaalsus     põhiobjekitde     funktsioon     olnuid     lisapunktid     keerukus     baastüüp     aktiivsuspunktid     kanaarilinnu     tagantjärgi     objektile     liitväärtused objekt-relatsiooniline     laiuse     manuaal     andmevaka     avanenud     eksemplar ärivara     fragmendi     sõlltub     hetktõmmised kaugprotseduuri     ühiskasutus     imperatiivne     andmesaared     tüüp tüübitud     vastuvõtmist     sisalduvad     report     lukk terviklikkus     lähteandmebaas andmesiire     vargus     ärimudel segment     testideks     gen_salt     ehitamine     seade süsteemi     hajutatult     iteratsioon liidetav     oht andmete     piirang     logimine vaated     sisaldama     andmebaasikeel     saared     valmib     struktuuriga     põhjaliku     võib     graafi     open-closed     lõpphindele     kordamine     kaitsetus     inspektsioon     andmeelement pessimistlik     asjade     tööplaan rakendus     funktsioon märk     tegemine;     varuandmebaas     lukk transaktsioon     andmejärv andmete     tõrkesiire replikeerimine     detailandmed     nädal     osa järk     nukuteater postgresql     tooteomanik     paiknemine     kasutaja-defineeritud sisendparameeter     eesti     nendele     väärtus     vahendaja postgres_fdw     porti     hallata     indeks relatsioonialgebra     mõõdetakse     profileerimine     histogramm     logifail rakendus     punasega     replikeerimine     lihtne     mitteavalik     disaini     kasvades     korrutatav     teisene     kaar gql     parool euroopa     aruande     sisaldab     konstrueerimise     liskov     grant     rakendusliides     ainult     leping     ärireeglitest     meenutab     lause index     sql-andmebaasisüsteem objekt-relatsiooniline     kõik-ühes     arendus     saadi     eksami     vaadete     serveriga     p valikuline     operatsioonisüsteem     seadusandlus kasutajad     migreerimine     tarkvara oracle     tüübikonstruktor     transaktsioonid sql-andmebaasisüsteem     kõiki     sekundis     database     minimaalse     vastavust     kommentaari     hindamispõhimõtted     definer parool     ehitamise     nii     tõrke     tekstitüüp sql     esimese     poliitika     testandmebaasis inimoht     reguleerimise     liitboksi     draiver     tehing     andmebaas komponent     täitmisplaan sisemise     delikaatsed     optimeerimine optimeerimismoodul     arendusmetoodika suur     migreerumine read     tehingutöötluse     stiihiline     kattuvate     turvateadlikus konfidentsiaalsus     lisavad     dünaamilisemad     projektsioon     toimub     ridade     ketastel/serveritel vertica     kirjeldused)     oht tehniline     auditoorse     volitustõend andmekaitse     reatüübi     offlain     plokiaheldus sool     andmejärv     kontrollnimekiri     piiravaimad     avaldis     lekseem     tähtajad     litsents omanduslik     minevikupildi     alusel     paljundamine     tekkimise     võlg normaliseeritud     arhitektuurilise     alamtüüp meetod     andmejärv olap     puutub     andmebaasisüsteem loogiline     teisendamine keel     abstraktsioonide     oleva     sisend-väljund     laisk     kolmas     hajutatud     näidatakse     täita     teel     liides andmed     andmefail indeksi     eemaldamine     andmekeskus     jõudlus     teemaks     volitustõend acidrain     optimeerimine semantiline     astet     (uml)     trilemma logipõhine     konsistentsus     ankurmodelleerimine     klass objekt-relatsiooniline     optimeerimine programmeerimiskeel     osa integer     logi write     kaudu     konservatiivne     osalised     ressurss vertikaalne     saavutamise     pesade     integreerimine     tilkumine andmesiire     muutmälu andmeaitade     slaidikomplekt     andmekvaliteet andmebaasisüsteem     e-its     koristaja     liittüüp     mõõtlusalus     efekt kose     erisus sql     terviklikkus andmebaasisüsteem     süsteem veeruperekondadel     eventual     lukustamine logifail     nupulevajutuse     tabeliruum     kättesaadavaks     tehakse     andmekaitse turvapoliitika     teadmuslik     protsess serveri     räsiväärtuseid     sõnumivahetus     sql-andmebaasisüsteem case     transaktsioon atomaarsus     kvaliteet     põhjus     täidab     jõustada     edastada     salvestusmudel oracle     tüüp tüüp     deklaratiivne     tüüpimine sql-domeen     märgistik utf-     nägemuses     mikroteenused     arvutis     selgitus     andmebaas ettevalmistusala     teisendus bitmap-join     juurdepääsumeetod     plokk andmebaas     aktiivsuspunkt     scite     järk arendusmetoodika     funktsioon oracle     loengu     varukoopia sql     plokiahel     objektidele     väle     kaugsäilitus     elimineerimise     pärimiseks     võrdõiguslikkuse     tehis     lahtikirjutamine otsing     andmebaas sündmuste     galli     tüübiteisendus objekt-relatsiooniline     keeles     transaktsioonid     eeldada     koodi     sisend-väljund oracle     eksemplarile     etalonturbe     tarkvarakeel füüsiline     toimida     kahendfail     küsimine     tehinguhaldus     evolutsioneerumine oracle-case     andmevakk etl     otsimiseks     kaupade     agregaat arvutite     ristkasutus     tihe     kokkusobimatus     eksemplar segment     värkvõrk     liidrita     muutmine     utf- unicode     liitpõhimõttel     persistence     indeks vaade     partnerreplikeerimine     klikivoo     väljade     sarnane     mingi     välistüüp     6nk     sql-andmebaasi     (sql)     infoturve     serveril     vaate     lõhn rational     ajarännak     lõhn andmebaasi     harjutada     teisest     punktid     tegemist     koodipunkt     hübriid     standard objekt-relatsiooniline     horisontaalne     dokumentatsiooni     riistvara     koostööd     näiteks     andmemudel rakenduste     turvaauk turvameede     -bitist     spiraalmudel     andmebaasioperatsioonid     ebakõla     blokeeritud     lihtsutamine index-skip     kasutatud     püsivus     join cql     kattev     täitmine     detailandmete     stiil etapp     generaator     kasutav     arendusmetoodika konstrueerimine     tüüp sql     pikkusele     täpselt     dimensioonitabel     küsitluse     tähtskeem andmeait     liiasmassiiv     hetktõmmis     liiasus nosql     kitsendus andmebaasisüsteem     andmebaasisüsteem postgresql     lisaks     protsess bitmap     sorteerimata     pruugi     tabeleid     teabe     kompenseeriv     lahendamine lugemisoperatsioon     käivitusparameetrite     sõlm agregaatidel     interface     profiiliga     stiil iteratiivne     muudab     testandmete     protokoll lokaalne     klassiskeem     server sql/med     muutmälus     funktsioon tehing     krüpteerimise     tarkvara pesastatud     päis taustprotsess     transaktsioon teenus     avamine     nimekirjavormis     identiteet rakendus     andmebaasiserveris     pääsupoliitika     omadused     staatilisi     ja     autonoomne     andmeseif     protseduurid     üritab     standard omaduste     valib     vahetavad     sissekanded     andmekogu väärtus     andmebaasisüsteem hajus     rutiinid kaugsäilitus     kanda     kahefaasilise     teisendamine     osade     paindmetoodika puhas     utf- inimkeel     kasutatakse     klass     välise     ettevalmistamine masinõpe     oldsql     lugemine     kodeeritud     analüüs kitsendused     graafiku     praktikumides     räsivõti     sql kitsendused     keskkonnas     andmekäitluse     andmebaasisüsteem baastabel     nädala     turvameede andmete     võidakse     toimuv     miinused     sql võrkstruktuuriga     videod     põhiosa refaktoreerimine     lisapunkt     füüsiline reapõhised     seanss     üldotstarbeline     evolutsioneerumine siire     +     seisundi     ei     alternatiivid     teatage     pgadmin     räpane     omada     tõlkimise     tabel objekt-relatsiooniline     option rikke-eelse     lisamise     arendusmetoodikate     laadimiseks     tühistamine     kodeering koodipunkt     mestimispuu     räsifunktsioonil     puhvrite     võimekusega     teenus andmejärv     salvestusmudel     muster     laused objekt     juhib     videoloeng     arv     märkeruudu     skeem ajaseeriate     taastamine isejuhtiv     veeru     sprindi     avatekst     teel postgresql     skriptid andmebaasi     osa migreerimine     välises     täpsustamine/parandamine     tarkvarakeel     sisemise     deklaratiivselt     skeem deklaratiivne     statistika füüsiline     klass=tabel sql-domeen     võetud     andmebaas kolmefaasilise     salvestuspunkt sql-andmebaasi     pakktöötlus     väärtuse     sisaldada     paigutatud     masinkood füüsiline     manifest     multiversioon     psqli     viiteajaga     undo/     klaster cassandra     osaliselt     veebirakendus     kordamis     esitatava     kaarte     annab     select     nimi konstruktor     täitmist     praktikumi     kontrollimatu     sealhulgas     võrdlusreeglistik     kettalt     tarkvara andmebaasi     läbipaistvus     algatamine     süsteem nosql     maksumuspõhine     hajus komponent     lihtsutamine merge     etapp/     mitteföderatiivne     standardid tehing     logifail     kindrali     teenus     gql cassandra     viimase     pakkuda     skaleerimine serverarvuti     tööna     pl/pgsql     @ttuee     tuum     link oracle     mille     välisest     veerg     petabaidid andmevakk     scan hash     operatsioon lause     haavatavus     meetod orm     isolatsioonitase multiversioon-     sobiva     pannakse     skeem-lugemisel     inversion     stiilis     ülesanne     võlg koodigeneraator     normaalkujul aruande     andmebaasikeel rida     hajussüsteem oracle     lähe     algatab     identifitseerimine     loomist     normaliseeritud     tingimuste     peatükist     ärireeglite     allikas     sünonüüm postgresql     muudatusi     puutumatus turvameede     register     suurte     hindamismudeli     tekstiredaktoriga     aitab     ettevalmistav     strateegia     koopia muudatuste     projektsioon füüsiline     algataja     kustutamine     operaator struktureeritud     bukett hash     sql tüübikonstruktor     priivara     "lahtilõhkumise"     külm     vältimiseks     teenusetõkestus     ajaloolised     tabelrünne     lõpus andmebaasisüsteem     päringukeel     küsida     allsüsteem     kasutajaliides     tingida     koostab     logging     kasutades     statistika analüüsi     standardile     pl/sql     automaatkinnitamise     keskne     väikese     information_schema     varuandmebaas b-puu     konstrueeritud     paindmetoodika kose     ajaandmete     ehitamine disaini     tehis arhitektuuri     avaldist     andmed varukoopia     paremaks     taotlemise     efektiivset     ärireegel     litsentsi     täiustatud     tüübiks     standard     kild     seosetüüpide     kodeering märk     elemendid serveri     eraldatuse     kantakse     mõjutatud     planeerija     sisendeid     vastu     andmemuudatused loogilisel     alamkeel     tööplaan     shelli     index     dimensionaalne     transaktsioon asünkroonne     logitava     kolmekihiline     andmebaasisüsteem kolmas     mitmesse     süsteem koodi     ringi     varundamine/taastamine     kiirus     pakkumine     shared     andmebaasiserveris     suured     andmebaas kahefaasilise     kalendrina     replikeerimine asünkroonne     realiseerimine     demokratiseerumine     mastaapimine     operatsioon piirang     andmebaas andmebaasisüsteem     versioon     vastavus     volitustõend tugevdus     jõudlus käideldavus     palun     sql-andmebaasisüsteem mitmemõõtmeline     sellel     andmine     anomaalia mitteserialiseeritav     otsimise     režiim     massiividel     lõhkumata     sõnastik     oht sõrmejälg     põhimõte mittehajus     alamandmebaas     vaatamiseks!     ümberdefineerimine     koopiate     domain     andmebaas cap     indeksid     koodipunkt unicode     situatsiooniline     faas konsensuse     glüüf kodeeritud     deklaratiivne veerg     koodipunkt utf-     aeglaselt     substitution     näitel     sqlcl     serveriks     poolne     andmebaasis     inspiratsiooni     klassifikaatorite     bott     enterprise     proovitarkvara     mudelid indeksid     transporditav     tekkimine baastabel     dokument agregaat     konstruktor     sql alamtüüp     traditsiooniline     skeemis     andmed füüsiline     kohtades     formaadis     turvalisus reapõhised     alternatiiviks     süsteem andmebaasisüsteem     otseülekanne     degenereerunud     tüüp row     esitamiseks     vastab     kolmefaasilise     käsitles loenguid     kuumkoht     haava-oota     aktiivsus     mõjutab     optimeerimine siin     kolmik pgql     ühik     semestril     isolatsioonitase     mini-andmevaramu     hulka     viitab     semestri     otsimine     refaktoreerimine refaktoreerimine     vajalikud     paindmetoodika andmebaasisüsteem     lukustamisprotokoll     samaaegset     metoodika ekstreem-     optimeerimine ühendamine     draiveri     operaator     väljakutse multiandmebaasisüsteem     parema     sektsioon     tagasirulimine read     mudel scrum     kehtima     pidevalt     vara nõrkus     statistika hash     laiendus     faas     lähteandmete     routine     räsifunktsioon     tekib     sisevaade     leiate     täitmine adaptiivne     otsused     objektid klass     objektivaade objekt-relatsiooniline     käivitamine     võimalusi     märk     täitmisplaanid     aktiivne     viirus     serverarvuti shared     spetsiifiliselt     sagedusel     kinnitamata     peaks     töödeldud     keskkond     kasutajale     tabel     piirangud rollid     andmeait andmejärv     pääsupiirangud     silotorn     deklareeritud     pea     pooljuhtketas     andmekogu dokumentidel     ärimudel rea     taustprotsess     veerg xml-andmebaasisüsteem     akende     refactoring     logivad     skeem võti-väärtus     sisalduda     käikuandmine     mälu oo     näited     hüpikakende     domeen oracle     ankurmodelleerimine veerupõhine     newsql     deanonüümimine     schema     vahetulemus     tarkvaraline andmete     maailmapildi     arvutite     fsync     populaarsus     kaalutlused tehniline     operatsioon     märgistik glüüf     single     suhtes     realiseerub     package     raskemaks     tehis andmebaasi     pgql sõlmede     rünnak mitteserialiseeritav     server homogeene     tüüp süsteemi-defineeritud     relatsioonialgebra     viimistlemine     analyze     andmebaasisüsteem objekt-relatsiooniline     b-puu     pühendunud     varukoopia     lause füüsiline     süsteem võti-väärtus     töökoha     abil     boonus     transfer     graaf     paremini     konkurents     liides infovara     kosk-mudel     võlg mudeli     andmebaasisüsteem rakendus     architect     turvalisus     ressursikirjeldusvorming     rollipõhine     petabait     serverile     dokument imperatiivne     tüüpimine distinct     vastaks     muudatust     sidumine     läbiva     tabelid     eksperiment     kirjutamine     andmebaasisüsteem array     kinnitatakse     valmis     andmebaas siin     ühenduse     lisamine     sql omaduste     andmebaasiüsteem     järgida     lehele     andmebaasioperatsioon     ainekaart     oracles)     kellaaega     algatus     hulgast     esimesed     koostamisel     arendusprotsess     kasutaja     standard kasutaja-defineeritud     sügisel     tähestik funktsioon     indeks tasuta     tüüp objekt-relatsiooniline     kompileerimine interpreteerimine     mahus relatsioonialgebra     andmebaas objekt-relatsiooniline     paariviisiline     graafikaprotsessor     imperatiivne tulpdiagramm     pakendaja postgresql     asendatavuse     parandusi     taakvara     andmed     määrab     segama     mõistekaartidena     muutuja     sorteeritud     juurde     isolatsioonitase ebaõnnestumine     paralleelsed     inimene suur     massiiv veerg     vähese     tabel sql-andmebaasisüsteem     lindiseade     tuvasta     arvesse     süntaksilt     plokis     täitmisel     koostada     sõnastikrünne     ajatempli     üldiselt     rutiinide     iteratiivne     lõhn koodigeneraator     serv     replikeerimine kuum     tabelite     seadus rollback/     seadusandlus     parameeter parameeter     laadimise     kontroll analüüsi     vajalikke     kõigi     paikneb     transaktsioonile/     unikaalne     töökindlus     server     riistvaraline plokiahela     domeenimudel     demokratiseerumine lõppkasutaja     serverarvuteid     väärtusi     järk iteratsioon     märk märgistik     arhitektuur relatsiooniline     tagasivaate     tarkvara külmvarusüsteem     indeks andmeaitade     tulemusena     statistika     evolutsioneerimine rational     andmebaas konsensuse     phppgadmin     atribuudid     keel märk     kõikide     auditeerimine     meetmed peletus     päringul     töövahendid kogutavate     ainult     vähene     skeem graafi     praktikad infosüsteem     monumentaalne     komponent     leitud     normaalkujul     moodustamine     diagrammid     koosneda     andmebaasioperatsiooni     javascripti     riigi