Kodulehed
[379] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2020)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Sõnapilv

Millest materjalides kirjutatakse? Mida suurem tekst, seda rohkemate materjalide metaandmetes on seda sõna kasutatud.

  eksam     tasemel andmebaasisüsteem     tehis     vaade postgresql     delivery     infopüük     sql-andmebaasis     indeks andmeaitade     ajatüüp     plokk oracle     mudel situatsiooniline     lindistused     dokument imperatiivne     räsivõti     select     server homogeene     sõlm agregaatidel     järjestus andmebaasiserveris     andmebaasisüsteem kehand     kirjas     pöörduda     teistes     märkmeleht     oleva     defragmenteerimine     manipuleerimisoskus     versioonikontrolli     salvestusruumi     rünne rutiinid     võlg paindmetoodika     interpreteerimine lause     süsteem veeruperekondadel     konstruktori     eelne     koristaja     baastabel postgresql     mitmekesine     kasutamiseks     arvutamise     saavutatakse     option rikke-eelse     ülekanne     check     asukoha     massiivitüübi     mäluruum     bloob     kogum     lõhkumata     andmebaasioperatsiooni     lumehelbeskeem     valupõhine     praktikumide     töövahendid kogutavate     liides     täies     kooskõlalisus     viivitamine     kordamine     operaator struktureeritud     järjekorda     proovitarkvara     statistika     vahetus paxose     kohe! kõik     väljakutse lähteandmebaas     integratsiooni     developer     vahend objekt     funktsioon tehing     annab     lähenemise     logi     ülemineku     versioon andmebaasi     ekstreemprogrammeerimine     disain     liiga     transaktsioon lokaalne     skaneerimine     suurendab     saavad     ühisloome     üldiselt     nõrkus     süsteem massiivipõhine     mille     lipuke     meiliaadressi     ressurss skaleerimine     nädalat     ärimudel     järjestus mittekohustuslik     x-tee     deklaratiivsete     ettevalmistusala     kanaarilinnu     anomaalia klient     ühislukk     tähistatud     andmevoog     replikeerimine füüsilisel     kahefaasilise     lause rünne     sõlltub     ajaseeriate     muutmälu     lähteformaadis     andmebaasisüsteemide     vastuolulise     andmeladu     tabeliruum litsents     riistvaraline plokiahela     sõltumatus     rakenduste     sekundaarne     ühendamine     tööplaan andmemuudatuste     lisaks     andmeaida     teisest     klikivoog suurandmed     manuaal     juhtimisotsused andmevaka     taastatav     endast     avamisel     rutiine operatsioon     replikeerimine vertica     plokiaheldus sool     metoodika ekstreem-     jaoks     isolatsioonitase rakendus     vastu     laadi     partnerluse     turvateadlikus konfidentsiaalsus     jõudlus tabeliruum     tühistamine     allsüsteem     automatiseerida     sümmeetrilised     andmebaasisüsteemid siin     arendajatele     geograafiline     hallata     /     tarkvara puhverdatud     histogramm maksumuspõhine     andmebaasisüsteem juurkataloog     (failide)     ehitamine     suurandmed     salvestusmudel oracle     andmebaasisüsteem postgresql     isolatsioon     osade     peatükist     liides kaksikautentimine     andmebaasikeel andmebaasisüsteem     paljundamine     täitmisplaan analüüsi     mudelid     suvapöördusmälu     masinõpe reaalaja     rakenduses     kõrge     segmendi     tegemine;     anomaalia mitteserialiseeritav     tarkvara privaatpilv     transporditakse     kohustuslikkus väljund     lihtsustab     andmebaasikeel dokumentidel     partitioning     metoodika iteratsioon     vajalikud     isolatsioonitase acidrain     muutuja sql-andmebaasisüsteem     replikeerimine kanaarilinnu     detailandmete     rutiine     videoloeng     secure     klaster     mõjuga     laiendus postgresql     infoturve     analüüsi     dokument nosql     andmebaas konteinerandmebaas     valib     punktid     füüsiline reapõhised     näiteks     tabelite     interpreteerimine kompileerimine     accessi     vormile     määrangu     ülekantavus turvameede     rakendus andmebaasisüsteem     andmebaasidel     masinõpe füüsiline     transaktsioon kolmefaasilise     arendajad     üks     päring gnu     keeles     paketid     volitustõend parool     välisvõtmed     tulpdiagramm     võib     apexi     transaktsioon rakendus     principle     paremaks     veerupõhisel     kaksikautentimine tegevuste     andmebaas andmeait     kobar vertikaalne     arendamise     ristkasutus     agiilne     vari-it     eelkinnitamise     analüütiline     nutitelefonide     säilitamist     nädalas     arvestus     volitustõend isikuandmete     süsteem suurandmed     agregaat graafidel     pigem     kauboi     monumentaalne     leidmine     optimeeritud     ebapiisav     surnud     suur     konflikti     ebaõnnestunud     lõhn tehniline     juurdepääsutee kaugprotseduuri     vales     avaldised     riistvaraline ühekordne     ajahetke     mõistekaartidena     jaotustaluvuse     seadus rollback/     skeemiobjektide     tagamine     esitusviisi     andmine     haldamine     aktiivsus     rutiinid kaugsäilitus     läbipaistev     andmebaasihalduse     populaarsus     ärireeglitest     vältimiseks     seade süsteemi     koristajate     serialiseerimine     klasterdatud     skaleerimine serverarvutite     kasutusjuhtude     rakenduse     otsene     süsteem nosql     autonoomsed     sisendit     sellele     muutuja     kandja     tähtpäring andmejärv     sql-andmebaasisüsteem kõik-ühes     nutitelefon     materialized     serveri     näiteprojekt     koordineerida     kasutusmallmudel     vertikaalne     alt-üles     käitusaegne     (uml)     süsteem andmebaasisüsteem     ärimudel fair     jaosvara     sõltuvuse     puu     interface     taseme     õigused     pakett postgresql     voogreplikeerimine     keel histogramm     vanakooli     olemitüüpide     sõlm rakendus     gigabait     mitteföderatiivne     pgapex     orkestratsioon postgresql     arendusmetoodika andmebaasi     makro andmete     värskendada     skeem-lugemisel     multiversioon     ajalugu     (oracle)     tabelid     reeglid     andmebaasisüsteem tõeliselt     arvesse     sql-andmebaasisüsteem case     otsimine     kompileerimine interpreteerimine     kolmik nosql     omada     tööplaanid     terviklik     kuhja     histogramm andmebaasi     andmetüüp     asukohapõhised     mapreduce andmeait     pühendunud     horisontaalne     andmebaas kahefaasilise     primaarserver muutmisoperatsioon     mõistekaart     arendus     minimeeri     valima     tundlikud     varju     paigutatud     serverilt     ressursikirjeldusraamistik     transaktsioonile/     ahead     shared     lähtekoodiga graaf     varchar     source     evolutsioneerimine     harjutamine koodigeneraator     meetmed peletus     vahendaja oracle     vahend case     pidevalt     dünaamiline     õppejõu     andmebaasisüsteem rakendus     hindamismudeli     relatsioonilise     histogramm     tingib     töötajate     koodidele     turul     loendtüüp     pärimiseks     jagamine shared     lainedus postgresql     kiirendab     detailandmed     vastavate     alusel     tasuta     lause index     kolmik graafidel     aktiivsuspunktid     arenduse     skeem sql/pgq     mõõdetakse     teooriatest     ühendab     vahel kasutaja-defineeritud     mitmemõõtmeline     kasutaja-defineeritud     punkt     ettevalmistusala baastabelid     api-liides     mudel arendusmetoodika     alamkeel     veerg xml-andmebaasisüsteem     rutiin mittevõimalik     virtuaalne     salvestusmudel avalik     mudelis     detailsus     vastuvõtt     kasutusvaldkond graafi     avatud     komponent     koodigeneraator hooldamise     hulka     materialiseeritud     etapis     esitada     skeem deklaratiivne     nimi deterministlik     mugavalt     bütsantslike     inimene suur     tööplaan mitteserialiseeritav     füüsilise     replikeerimine jõudlus     täielikult     üldmäärus     kohandatav koodi     situatsiooniline     suurendama     operaator     lähenemiste     detailandmed indeksid     visuaalse     teisendamine tabeli     realiseerib     onlain-analüüs     praktikumides     toimuda     üldistusseos     raiskamine     töötlemine heterogeenne     päringud faktitabel     baastabelite     enterprise     vaikeparool     rutiin tabelifunktsioon     juhitav     kasutajale     tõlgib     võimalused     kui     application     refaktoreerimine     väärtuste     oracles)     riigi     procedure     virtuaalsete     põhineb     galli     siin-arhitektuur andmevakk     esialgse     turvameede andmebaas     trügimine     turvalisus füüsiline     tahtlik antimuster     tehnika optimistlik     silumine     andmekirjelduse     regioonide     kirjeldada     unikaalskaneerimine     nõustussüsteem     laiendus     välises     miinused     single     suund parameeter     saaks     andmeait reaalaja     kasutust     ühendamise     odavate     saada     katkematu     klass=tabel sql-domeen     välised     käitumise     viga tugev     hoitav     tabel objekt-relatsiooniline     viite-atribuut     andmebaas horisontaalne     andmekogu väärtus     sqlcl     indeksid     võiks     rollid andmetega     aidata     hoiupuul     aktuaalsed     räsiväärtuse     ennetamine andmebaasisüsteem     tüüpi     liskov     juba     kohustuslikkus mittevõimalik     platvorm iteratsioon     pealkirjade     kirjeldava     vari-it arendusmetoodika     osa integer     statistika histogramm     degenereerunud     andmekaubamaja     lisaülesanded     otsustamise     transaktsiooni     klikivoog     tingida     serveris     järjestikulisi     mitteterviklik     selektiivsuse     välisel     viidad     kasutada     lukustamise     magnetlint tilkumine     ärilised     graafikaprotsessor     kasutamist     plokivahemike     andmemuudatuste     partnerreplikeerimine     andmetüüp andmebaasioperatsioon     saadi     topoloogia     käikuandmine andmebaasi     tüüp multiset     rünne id     lingitud     logimine logide     muudab     olem-atribuut-väärtus     tilkumine andmesiire     mõõde     kehtib     kasutajate     isolatsioonitase anomaalia     andmebaasisüsteem sql     lause maksumuspõhine     kunstlik     evolutsioneerumine paindmetoodika     masinkood füüsiline     andmebaasisüsteem omaduste     replikeerimine andmebaasisüsteem     metaandmed     priivara     varuandmebaas jätkuvus     rollid infosüsteemide     kodeerimine     isehäälestuvus     6nk     omadust     materialiseerimine     korter     soovi     lähenemine jõudlus     lukustamisprotokoll     mestimispuu     pakett baastabel     agregaat nosql     skeem     väärtused     phppgadmin     kehand alamandmebaas     süsteemi     imperatiivne     sorteeritav     omavad     andmevakad siin     andmebaas andmete     olemi-suhte     saared informatsiooni     samaaegset     ebapiisavuse     licence     suhtlevad     faas konsensuse     mitmekesiste     nägema     meenutab     andmeseif     andmekvaliteet     tabeleid     tabelrünne     mõista     parameeter oo     käideldavus bitmap     sünonüümistamine     sisselogimist     õnnestumine transaktsioon     väljalase     süsteem kõik-ühes     süsteem kirjutamise     reapõhine     päring     logistruktuuriga     hetktõmmis     suhtleb     replikeerimise     andmehulgad     arvutivõrk tugevdus     mõjutama     parendamine     andmebaas vahendaja     foreign     avanenud     sõltuv     reatüübi     evolutsioneerimine infosüsteem     lahendamine klient     treeningute     viidata     eelneva     turvanõrkus     diagramm     kaua     uue     analüüs     rakendatav     näiteprojekti     tehniliste     reapõhised     ehitamise     kasutades     palun     tarkvara vaba     esineb     haldamise     raksendab     jõudlus     vabastamine     arhitektuurilise     paar omaduste     mittehajus     samaaegseid     praktikumide     baastabel massiivipõhine     hindamisjuhend     loeb/kirjutab     tagasi     erisus konstrueeritud     programmis     viisil     server     vöötimine     kinnitamise     agregaat andmebaasisüsteem     access     peeneteraline     teabe     leidev     andmebaas komponent     hierarhilised     salvestused     laadimiseks     hindamine     kasutatavate     tehis testimine     funktsiooni     andmebaasikeel alamtüüp     programmi     operatsioon lause     tüüpimine sql-domeen     alamprojektidega     märkate     sidumine     omadus)     eesmärk     ujukomatüüp     vaba     (postgresql)     andmebaasikeel kõik-ühes     rea     volitustõend testandmebaas     kokkuvõttefunktsioon     andmebaas siin     bott     index-skip     asukohast     amet     üksteise     litsents omanduslik     mitte     universaalne     koostatud     järjestikpöördusega     võlg normaliseeritud     hajus heterogeenne     üleõlapiilumine     et     tüüp distinct     tagasirulimine read     andmepuhver     rakendus andmesiire     saared cap     andmesaared     rakendada     newsql     tupik sql-transaktsioonide     järjekord     multiandmebaasisüsteem     ligipääsetavuse     klikivoo     arendusmetoodika situatsiooniline     algoritm globaalne     operaatorid/funktsioonid polyglot     vastava     kavandamine     printsiip     kvoorumi-põhine     põlvkonna     säilitav     kordamis     võretöötlus     hooldamist     andmekäitluse     suunab     süsteem arhitektuuri     server replikeerimine     pgapexis     sql-andmebaasisüsteem     execution     transaktsioon eksklusiivne     selgitus     illegaalsed     koostab     pääsu     muutmiseks     nendest     andmebaasirakendus     massiivselt     ankurmodelleerimine andmevaka     plokk commons     lugemise     probleemiks     pearaamat õiguste     skeem-kirjutamisel     database     olevad     sql-andmebaasisüsteem mitmemõõtmeline     eksportimine     kahetasandiline     lause liitindeks     lukustamine     taotlemise     isikuandmed     suund võimalik     unique     ettevalmistamine masinõpe     vastavus föderatiivne     erinevaid     litsents oracle     tööna     turvalipikud plokiahela     keskne     andmekaitse     tiražeerimine     loogiliste     trigerid     tuum     hõbekuul     kvaliteet     rakendusliides     kasutatavaid     töötamiseks     asünkroonne ei     kood oracle-case     mikroteenused     võtmine     kokku     hindamispõhimõtted     andmekogu     sisend-väljund oracle     hinne     võimalikult     velocity struktureeritud     hooletus turvameede     krüpteerimise     koondandmete     tähtaeg     andmefail indeksi     inkrementaalne     licenses kehand     juurkasutaja     tootejuht     skeem suurandmed     sql-andmebaasi     arendusmetoodika     teisendamine keel     sisendandmeid     põhjustada     draiver     kuumvarusüsteem tilkumine     konfliktide     sorteeritud     lühidalt     moonutamine     pühendatud     hoolima     hoiab     ettevalmistav     kontrollpunkt lukustamine     ridade     operaator sql-andmebaasisüsteem     võti     spetsiifiliselt     uuringule     sihiks     e-poe     näited     arvujada     paindmetoodika evolutsioneerumine     spetsifikatsiooni     peaksid     sisalduda     arhitektuuri     süsteemis     lainedus multiandmebaasisüsteem     praktikumid     indeks relatsioonialgebra     disaini     füüsiline     üldise     organisatsiooniline revideeritavus     rünne vaated     väärtus sql     koopia muudatuste     logi apache     trigerid jaosreplikeerimine     traditsiooniline     andmebaasisüsteem andmefail     logi primaarserver     sisendi     nullist     toimida     p tarbija     rollid krüptograafiline     meede     multiversioon-     testid     konservatiivne     kanda     värskendab     indeks loomulik     informatsiooni     lause andmete     andmemudeli     turvapoliitika hirmvara     rakendamine     kolmik agregaatidel     räsifunktsiooni     architect     ressurss vertikaalne     sisend-väljund     aastal     nõuandelukk     töökiiruse     kontroll andmekirjelduskeel     sql-andmebaasisüsteem objekt-relatsiooniline     räsiveerg     mudelid indeksid     kontrollpunkt     kommunikatsioon     äriteave     mapping     regulaarse     krüpteerimine     kõiki     kokkukuuluvus     ennustab     plokiahel     versiooni     slaidikomplekt     isikusamasuse     domeen     otsused     käesolev     koosneda     reegel rutiinid     panemaks     vaated sql-andmebaasisüsteem     püsisalvestamine     üritab     järk infosüsteem     funktsioon märk     boonuspunktid     hajussüsteem oracle     terminaliprogrammi     objekti     ketastel     suund kohustuslik     töötlemist     teisele     tulemusena     rünne isikuandmete     andmebaas geograafiline     formaalne     lõpuks     tähestik eesti     projektsioon     identifitseerimine     kuuendal     sql omaduste     massiividel     raamistik scaled     räsifunktsioon     andmebaasisüsteem andmete     skeem võti-väärtus     pakkuda     paralleeltöö     värskendamine     sql     hindamissüsteemi     pöördub     meetodid sql     koodi     kindla     päringud andmete     tähtajad     andmekäitluskeel     andmeait andmevakk     lähteandmebaas andmesiire     onlain     transaktsioon atomaarsus     ajaandmete     oracle andmekäitluskeele     arhitektuur relatsiooniline     protseduur rdf     liidrita     proovi     piirang kaugprotseduuri     oht tehniline     osa)     eestikeelseks     vihje histogramm     tähtskeem     läbipaistvus     andmebaasiga     laiendamise     sql kitsendused     ühtesulandamisel     sisust     defineerimiseks     kalastamine     kontrollib     juhib     päringus     kasutamise     vähendab     ärimudel rea     semestri     tüübikonstruktor objekt-relatsiooniline     mitut     sisetüüp     infosüsteemi     terabait     puhas     abiks     komponentandmebaasisüsteem multiandmebaasisüsteem     saalimine     lähtekoodiga     shelli     evolutsioneerumine siire     stereotüüp     juurdepääsutee kuumvarusüsteem     muutmälu andmeaitade     etapp/faas füüsiline     objekt-relatsioonvastendus meetod     andmebaasisüsteem     kuuluvate     logimine vaated     tegemine     sisendeid     sql objekt     olekudiagramm     paigutamise     klassifikaator     transaktsioon read     loomisele     elementide     autonoomne     kõigist     edasilükatud     valdavalt     ajaloolised     mudel lähteandmebaas     dünaamilisemad     framework     a hajus     panemine     isolatsioonitase transaktsioon     väljastatud     faas lokaalne     efekt     cypher kaarte     tulemused     tarkvara commons     laused objekt     pilveteenusena     robotprogramm     tähtpäring     rutiinid     jagab     ühik     standardid tehing     terviklikkus andmebaasisüsteem     projekt     filtri     leivaraja     liidetav     varundamine/taastamine jõudlus     heuristika     andmebaas dimensioonide     ressursikirjeldusvorming     hajussüsteem dblink     efekt kose     ankurmodelleerimine     administraator     kaupa     viimistlemine     tegelema     sool andmebaasisüsteem     paralleeltöö andmeaitade     etapp/faas oracle     ärimudel segment     andmebaas oltp     glüüf     powerpoint     terabaidid faktitabel     föderatiivses     indekseeritud     salvestuspunkt     liiasus nosql     defineerimisel     optimeerimine     koristamiste     liidu     postgresqlist     accessis     evolutsiooniline     loengud     geomeetrilised     milles     lahendamine replikeerimine     acidrain     vaade sql     mudel alamtüüp     võidakse     liides parameeter     veeru     pilvandmetöötluse     haldamine tehniline     paariviisiline     erinevasse     kodeering kodeeritud     standard omaduste     klasterdamine     andmebaasisüstem kahefaasilise     eksamiajad     loengu     varuandmebaas sihtandmebaas     annotatsioon     täitmine adaptiivne     kindrali     väärtus     domeen oracle     turvaauk     substitution     logipõhine     regulaaravaldised     generaator     andmemudel rakendusliides     liiasmassiiv     sql sql-andmebaasisüsteem     vaatamiseks     heuristiline     allikas     lainedus föderatiivne     kirjutatakse     transaktsioon teenus     tugev     vaated     tasakaalustatud     vahetavad     kasutatakse     klassifikaatorite     välja     kiht     lukustamine isolatsioonitase     hetktõmmis postgresql     maksimeeri     töötada     andmed     operatsioon)     räsiväärtused füüsiline     mitmesse     lahendamine lugemisoperatsioon     tehis andmebaasi     haldus siin     ühiseid     fakt     lõpphinne     andmetes     alternatiivi     koostada     teisendus andmevakk     järjekorras partnerreplikeerimine     delikaatsed     arv     ülalt-alla     varuandmebaas     partnerlus     programmeerimiskeel     parandamine andmevakk     kujutab     parameeter parameeter     väljapakutud     ajamasin     nõutud     atribuut     puutumatus kasutajad     varukoopia soe     versioon     peale     autotrace     reaaltüüp     sool     makrod     konsensuse     märgistik iso     näide     kaitsetus     alamtüüp meetod     replikeeritud     andmekuup     sql sql-domeen     süsteem koodi     pöördumise     isehallatavus     rakenduse/trigerite     leping parameeter     lihtsa     seda     security     varukoopia sql     aruandesse     evolutsioon     tehingutöötluse     lõpptest     package     maksumus     licenses     granulaarsus     tasemel trigerid     eelised     võlg     stiihiline     arendusmetoodikate     genereerida     mini-andmevaramu     kuidas     juhtfail     roll     kujul     katkestamine     andmed füüsiline     kaartiga     statistika andmebaasi     link oracle     baastabel viitade     tüüp tüüp     invoker isikuandmete     kontseptuaalmudel     faas andmebaasisüsteem     videotes     kobar     open-closed     tüüp     transpordib     tabelid nosql     logi andmebaasisüsteem     kirjelduskeel     paralleelne     sünonüüm oracle     sügisel otseviide failis     stiil etapp     sisaldab     andmeid     saavutamine     erisus sql     logi hajus     tuvastamine     versioonid multiversioon-     viitab     kuum     kitsendused     pilv ekstent     ainult     ühiskasutus     nädala     toeta     tunnus     saaga     püsisalvestatud     hääletamise     jätkuvus     täita     atribuutide     mudel sotsiaalne     kursuse     serv     avaldis     ennetab     pakett     analoogiaks     kose     vajada     laadimine     dimensioon andmebaasisüsteem     erineva     juurkataloog puhverdatud     skaleerimine horisontaalne     agregaat sql     indeksil     seadusandlus plokiahela     usaldusväärselt     riistvara     liides meetod     etalonturbe     muutmise     sõnumilühend     gen_salt     skriptid andmebaasi     rutiin rutiin     põhjus     objektandmebaas     järgida     kontseptuaalse     süsteemikataloog arendaja     hinnang     hooldamise     mõõt     tüüp sql-andmebaasisüsteem     tehniline euroopa     väljakutse multiandmebaasisüsteem     boonuspunkt     teel objekt-relatsiooniline     omavahel     serveril     mudeli     turvalisus     alternatiivid     iteratsioon liidetav     aktiivsuspunkt     küsimused     võlg mudeli     tekstiredaktoriga     tuleb     räägin     massiiv tagasivaate     struktuuriga     tuleneb     toetust     klass objekt-relatsiooniline     dbms_outputput_line     operatsioon loogilise     pääsupiirangud õiguste     eksperiment     terviklikkus     parooli     e-pood     objektide     sünkroonne     lisapunkt     sõltumatute     serveriprotsess     modelleerimine     tööplaan repeatable     arenduskeskkond detailimine     etappidega     suurandmed suurandmed     programmeerijatele     p valikuline     hetktõmmis informatsiooni     agregaat arvutite     gql cassandra     omadus     püsivus     atribuudid     tavaliselt     andmebaas andmevaka     kaudtüüpsus     füüsilisel     protokoll kahefaasilise     express     tarkvara pesastatud     pidevintegratsioon     selles     pääsupiirangud     säilmälu     ainult     loomulik     koondamine     pakkumine     navigeerimise     modifitseering     kaar     faas andmesiire     käideldavus     imperatiivne tulpdiagramm     sisaldada     plaanur     vaade     lause andmebaasisüsteem     töövihik     kõrgveemärk     täitmisplaani     osa migreerimine     mälupuul     kontekstis     omaduste     taaskasutatavad     segmendid     distsipliin andmebaasi     osa-terviku     kasuta     meenutada     salvestusruum     indeks     puhul     koondandmed andmete     täitmisplaan füüsiline     koristamisi     objektid klass     tarkvara andmebaasi     keerukam     konkreetse     poolikute     tekstimassiivi     latin     käivitusparameetrite     asjade     standard objekt-relatsiooniline     andmebaasisüsteem võrkmudel     javascripti     kaasevolutsioon vesiagiilsus     korrapärane     näites     kiht andmebaasioperatsiooni     lumehelbeskeem sotsiaalvõrgustikud     hindamine index     varundamine acidrain     id     release     testandmete     organisatsioon tootja     kaar neoj     sql-andmebaasisüsteem andmeaitade     varusüsteem rutiinid     json omaduste     denormaliseerimine     protsess ärivara     sisaldub     märgistik unicode     võimalda     andmebaas     pakendaja postgresql     viirus     andmeelement transaktsioon     griid     paikneb     vihje maksumuspõhine     serverisse     lukkude     clause     deklareeritud     väldib     seadusandlus kasutajad     andmehulgad suured     tegevuste     turvameede andmete     mägimurrak andmeaitade     transporditav     internet     andmed kontseptuaalne     tasakaalustatud maksumuspõhine     kasutajaliides     rullida     kasutamist arendaja     nii     programmeerimine andmebaasisüsteem     killustuse     taotlemine     tuleneda     katkiste     tuletatud     jõurünne     võrdsus objektid     täielik     saamiseks     andmebaasist     töötamise     andmebaas hajus     püsikomatüüp     protokoll lokaalne     (andmete     strateegia hajus     pöördustee     where     luuakse     standardi     konsultatsioon     massiiv veerg     lisada     võimalike     protsess hadoop     import     paindmetoodika     läbiskaneerimine     veergude     protsess bitmap     asukoht üheetapiline     regulaaravaldisele     privaatpilv     püsisalvestusse     onlain-tehingutöötlus     operaator oracle     vastavus     avalik     koopia conway     moonutamine olemuslik     hävitamine sõnastikrünne     objektile     replikeerimine vara     varukoopia sõlmede     analyze     andmeelement pessimistlik     linkimine     public     gql nosql     perioodil     kodanikest     taastamine isejuhtiv     evolutsioneerumine uutele     saamise     sisevaade     pakett sql     server plokiahela     riha     viimane     kasutajad tegevuste     võti-väärtus     rutiine parameeter     migreerumine     paralleelsed     laisk     operaator objekt-relatsiooniline     koodipunkt     kuuluda     isolatsioonitase andmebaasisüsteem     aktiivne     iseloomustada     algoritm föderatiivne     sobivaks     jõudlus plokk     register parameeter     teenus andmejärv     volitatud     operatsioon andmekäitluskeel     räsitabel     kontekstkommutatsioon käideldavus     sünonüüm postgresql     valmis     halvang     paxose     example     sagedusel     juurdepääsupoliitika     teooriatestid     märk utf-     muutmälus sql     silotornid logipõhine     regulaaravaldis     abil     andmeaitade     variant     tüüp ref     registreerimine transaktsioon     võimsuse     parameeter skalaarne     teoreem     jaotust     tekib     määrata     räsimine     kasutajanimi     modernne     soe     haldamine parool     plokkides/failides andmesiire     andmeelement õnnestumine     installeeritud     loomisest     omandvara     mitmene     c cap     link föderatiivne     veerupõhine     robot     töökoha     andmekogud relatsiooniline     keerukus     kirjeldab     tõeliselt     päringuna     hoitakse     vaadete     objekt-relatsioonilised     harjutus     objektivaade objekt-relatsiooniline     käikuandmine jõudlus     tupik kuum     arvutamisel     olevast     andmebaasisüsteemid     fragmendi     protseduuri     agregaatidel     töötleb     järjestatud     versioon objekt-relatsioonvastendus     sügisel     piirang semantiline     nimetusi     sõlm     lõpus parema     väljale     bitivektorite     genereerib     varukoopia andmebaasi     hetkel     kättesaadavaks     pruugi     anomaalia primaarserveri     andmemudel rakenduste     anomaalia replikeerimine     akna     andmeteadlased loogiline     tagasisidet     kaalutlused tehniline     hüperlingi     kõik-ühes     toime     räsifunktsioonil     salvestusmudel     piirang     mikroteenus     grant     indeks kasutaja-defineeritud     realiseeritud     andmekaevandamine andmete     andmebaasiüsteem segment     ühenduse     oht andmete     loomisel     sõnastikründe     pl lukustamine     teema     maailmas     andmebaasisüsteem sql-andmebaasisüsteem     logitava     milliseid     täitmisplaan sisemise     client     suured     haldur     tõestatud     kiskjalikkust     statistika hash     aruande     sõelumine     lihtsustatud     ärireegel     tehingute     testandmed     osaliste     lihtsutamine index-skip     sissejuhatus     skeemis     hindamismudel     andmebaasiobjektid     tagada     xml-põhine     tehnoloogiatega     milline     äravõtmiseks     riigid     kasutatud     otsustussüsteemid andmevakk     andmekaitse turvapoliitika     järgimine     kontekstkommutatsioon projektsioon     andmeait     täitmisplaanide     deklaratiivne rutiin     elastsus     koostama     bukett hash     vahend     sprint     tüüp newsql     hetktõmmised kaugprotseduuri     kokkuvõte     koodipunkt unicode     ligipääsu     avatekst     andmebaasisüsteem konteinerandmebaas     skeem graafidel     vahel     märgistik     andmesõnastik     juurde     olevate     autode     teenus     serveriks     ebakõla     koheselt     süsteem geograafiline     osa arendusmetoodika     lisamoodul     suudab     võrdsus     töökindlus     eksemplar segment     suhtlusosavus     aitab     ennetamine euroopa     tõrke     triptühhoonia     rationali     kasutav     õige     selles siin     taitmisplaanid     parool euroopa     varundamine siin     poolt konfliktide     logivad     tõeline     edukaks     mastaapimine     definitsioon     keel     parandusi     teate     päringuid     tarkvara oracle     puu ülesanne     standard konfliktide     kõikide     nupulevajutuse     abstraktsioon     eneseanalüüsi     terviklikkus mitme     väärtuse     koopia viiteajaga     nõuandelukk lukustamine     seos     sisseehitatud     andmevakk etl     insert postgresql     tüübi     täitmine sisevaade     toetab     analüüs nested     kattev     otsustussüsteem     kaugsäilitus     konkurents     rünnak avalik     baastabel     koordinaator     võimaliku     sisalduvad     käikuandmine skriptid     nested     mõeldud     serverarvuti shared     täitmisplaan index     soovitab     redigeerimine     uss     saared     protsess andmevaka     ennetavalt     korrutatav     petabaidid andmevakk     protokoll globaalne     master/detail     andmesiire jõudlus     olukorra     tegemist     harjutused     faas     nähtav     globaalne     tüüp objektorienteeritud     lõhn rational     trügimine andmebaaside     stiilis     indeksite     kitsenduste     lähtekood rollback/     toimuvad     valiku     sql võrkstruktuuriga     lahenduste     inversion     konveiertöö relatsioon     objektivaade     sql json     läbiviimiseks     andmebaas ettevalmistusala     raamat     kaksikautentimine     pakett avalik     rakendamise     operatsioon arendaja     välisvõti     vähese     säilitatakse     andmekeskus     kuus     dimensioonid     ülikooli     eksklusiivne     sügissemestril     seoses     põhiobjekt integratsiooni     koopia jaosreplikeerimine     argument     relatsioonalgebra     eeliskasutaja     värkvõrk     lõpetab     vajaduseta     responsibility     andmebaas logid     graafidel     piirang päringus     sellel     jõudlus käideldavus     multivahemiku     kaasevolutsioon     arendusmetoodika suur     kasutuselevõtt     indeksid sensorid     alusel vihje     andmebaasisüstem     identiteet     kuvada     pl/pgsql     pl tabel     hoida     andmekogu dokumentidel     vaade histogramm     platvorm andmebaasi     kasutamine     muutuv     kõigi     räsiväärtuseid     konstrueeritud     epood     protseduur     kutsudes     detailimine     arvutamine     nälgimine     määrab     olemasolevaid     eraelu     tagasiulatuv     elemendid oracle     andmebaasiobjektide     loendustüüp     liides turvarike     kuumkoht     maskeerimine     tüüp konstrueeritud     dokumentatsiooni     lehekülgede     taastamine andmebaasisüsteem     demonstreerib     muudetamatus     tehing     predikaadil     skalaarsed     jaotustaluvus     pakkumine fail     hajus sündmuste     parandamine     mudel scrum     andmebaasi     logimine andmed     turvaline     dokument tüübikonstruktor     kaudu     tüübikonstruktor atribuut     objekt-relatsioonvastendus füüsiline     päringupuu     kõrguse     lisamise     tulevikuks     sisend-väljund plokk     elutsükkel operatsiooni     inimkasutajale     süsteem võti-väärtus     liitpõhimõttel     funktsioon parameeter     replitseerimise     regex     surrogaatvõti     aatom     tüüpimata     volitustõend     nendele     sisaldava     märgistik utf-     andmefail     mineviku     etapp/faas tabelite     objektorienteeritud     süsteemi-defineeritud     algoritmi     loomiseks     olemuslik     ähvardab     lisamine     meetod orm     abistav     loogikavaldis     rational     andmekvaliteet andmeait     lähtekood     tähtskeem andmeait     tulemuse     maskimine     hajus komponent     täitmisel     olemi     aknapõhine     kitsendus sql-domeen     liskovi     autonoomia     allikaks     äravõtmine     jagamine     rohkemast     kosk-mudel     kohaselt     paindmetoodika rational     muudatuste     andmebaas klient-server     hajutatult     lukk veebirakendus     lisatest     põhinev     jooksul     kogumine     hõiva     litsents     lausetaseme     andmeelement jätkuvus     scan hash     siin-arhitectur     loogilisel     ennetamine krüptograafiline     kahekihiline     rünne sotsiaalne     andmemuudatused loogilisel     pgql sõlmede     kvaliteedi     strateegilise     märkide     realiseeriv     minevikupildi     liitväärtused objekt-relatsiooniline     tüübikonstruktor tüübikonstruktor     küsimine     graafi     tüüp baastabel     pea     kodeering unicode     võivad     andmetega     kogub     andmeelement lukk     uni-id     märk märgistik     logida     välise     asukoht     avatud-suletud     põhilised     vaadata     vormi     andmebaas kolmefaasilise     funktsioon füüsiline     tardmetoodika     liides andmed     väle     tekstitüüp     seanss     turvamine     tööplaan tagasivaate     korral     salvestamine     profiil euroopa     liidese     bcrypt     cap     vaatamine     abiinfo     parool keskkonna     lõpus andmebaasisüsteem     väljundiks     andmed varukoopia     ressurss     elemendid segment     analüüs kitsendused     õppeaasta     trigger     create     tulla     isolatsioonitase kahefaasiline     kerckhoffsi     tüüpimine     konkurentsjuhtimine terviklikkus     põhiobjekti     kapseldamine     strateegia isoleeritus     klastri     auditeerimine     regiooni     workshopi     eesmärk deterministlik     struktureeritud     lähtekood muster     koopia liigub     privileeg     refactoring     kiirelt     andmesiire taastamine     skeemitud     skeemiobjekt     sünkroniseerimisel     korraga     esitab     skeemitu     metoodikaarendus     juhiseid     käivitusmaksumus     lekkivate     andmesiire disaini     madal     andmevoodiagramm     ühele     isikuandmed stiihiline     andmekaitse andmebaasisüsteem     sõnumivahetus täielik     tabeliruum mäluruum     lubatud     transaktsioon asünkroonne     aadress objekt     autonoomia hajus     sellise     haldab     logifail rakendus     transaktsioonide     profiiliga     ümberdefineerimine     tüüp sql-domeen     domeenimudel     normaalkujul aruande     serverarvuteid     fragment hajus     päringu     järjestus teenus     kooskõla     temaga     toetama     kannaks     pilv vaba     operatsioon andmebaasisüsteem     tuvasta     nädal     avaneva     schema     kitsendus struktureeritud     piirangud rollid     tagasipööramine     mudel     hulga     killustamine     rakendamisest     auditoorse     committed     kontekstkommutatsioon     teksti     käikuandmine     salvestamisel     soovitud     isoleeritus transaktsioon     regulaarset     demokratiseerumine lõppkasutaja     ajakava     spordiklubi     ümberkirjutamine     küsida     paljastada     toite     vaja     aasta     ootamise     kollektsioon     käivitusplaan     ikkagi     väljade     projekti     põhilist     töötlemine     tänav     staatiline esimesed     rikke-eelse     suurandmed struktureeritud     loenguvideo     fail     andmesiire halb     siirde     kasutab     hüpikakende     klassiskeem     funktsioon oracle     erijuhus     merge     omadused     nimede     lokaalseid     ehitusplokk     kitsendus transaktsioon     kvaliteet sünkroonne     kirjutamisel     pöördusmeetod     arvutab     läbimise     sisemine     optimeerimine programmeerimiskeel     andmetüüp postgresql     integratsioon     automaatselt     tabelid dokument     arendusprotsess     kasutajanimed/paroolid     andmebaas globaalne     puutub     ringi     sõnastikrünne     iseloomustab     prügikastis     põlvkonnad     komponentandmebaasisüsteem dblink     pikkusele     loengute     tuleks     sprindi     vaade java     kodeerimise     keskprotsessor     nimekirja     pg_dump     järgi     etapp/     poolt     teated globaalne     homogeenne     operatiivjuhtimiseks     kattumatus     teisendus bitmap-join     võimalust     vormis     nõustamise     update andmebaasisüsteem     voogtöötlus     terviklus     erinev     tegelik     kellaaja     privaatne     andmeaita     andmelett     täidetavuse     toimub     jõustab     kirjutada     päringukeel     tervenisti     välistüüp     terviksüsteem     salvestatud     funktsioon andmebaasisüsteem     andmebaasi-     räsipuu     ülikasutaja     häälestamine     pakendaja komponentandmebaasisüsteem     õiglane     volitustõend acidrain     defineerib     kiiresti     serverid     consistency     lindistus     riiv     järjestus     pööratud     hajussüsteem postgresql     replikeerimine asünkroonne     täiesti     optimeerib     table     siire     kahefaasiline     kitsendus objekt-relatsiooniline     laadimise     vahetus tõeliselt     otseülekanne     skaleeritavus     haavatavus     vahetest     sql/med     alamandmebaas     süsteemid     standard     partitioning andmeaitade     äriteabetarkvara     aspekt     varuandmebaas b-puu     platvormidele     konveiertöö     liitboksi     poliitika     vesiagiilsus     etapp migreerimine     andmebaas andmebaasisüsteem     nõuandelukk andmemuudatuste     paistma     etapp     vaade oracle     kehtiv     väljakutse postgres_fdw     sektsioonide     edasiarendus     paindmetoodika andmebaasisüsteem     arendajate     eraldi     keele     tõrkesiire     tehised arendusmetoodikate     teadma     andmed integratsiooni     siltide     põhineda     režiim andmebaasisüsteem     migreerumine read     skeem andmeait     report     plokk andmebaas     üldine     paindmetoodika puhas     kohandatud     indeks tabeli     koos     kaotsiläinud     algatamine     klass     veebiteenuste     kirjeldusest     kõvaketas     lauseid     programm     lisapunktid     tarkvarakeel     vajalikke     alusel andmekäitluskeel     lehekülje     kahjuks     avamine     andmebaasisüsteem hajus     hilisemaks     välkmäu     vaate     vastutav     asünkroonne tarbija     lehel     täidab     dokument     andmebaas lukustamine     sihtandmebaas disaini     algoritm logide     mittetäielik     funktsioonid vaated     vastuvõtuaegade     räsiväärtustel     parandada     tuvastamiseks     värskus     hajus     ebakõla klass     winscp     interaktiivse     sõlm rdf     tarkvarakeel füüsiline     ärireeglite     bukett     juurutamine     serveerida     mälu     ülelaadimine     agile     meetod     juurdepääsumeetod     office     hetktõmmis oracle     lisaeksam     praktikumi     triger oracle     sql atribuut     aruanne     kuues     töökiirus tsentraalne     endas     lõpus serialiseeritav     sisaldama     seosetüüpide     ärireeglid     versioonid autonoomne     rünne teadmuslik     salvestamise     psqli     json/xml     tarkvarakeel andmekäitluskeele     ajatempel     server bsd     andmebaasisüsteem privaatne     põhiomadus     teel postgresql     lugemisoperatsioon partnerreplikeerimine     liidriga     ketas plokk     refaktoreerimine refaktoreerimine     tase     eraldatud     eraldatuse     enne     inmoni     seisundi     andmebaasikeel kaar     argumendid     lisab     näiteid     ajutine     faktitabel andmeait     lahendamiseks     andmebaas konsensuse     ühendamine relatsioonialgebra     refaktoreerimine arendusmetoodika     pilv     formaadiks     hõivamine     evolutsioneerumine algatamine     migreerimine     aste case     kirjeldamine     andmejärv     töötlejatelt     kogumaksumus     protokoll     tuvastamise     description     säilitada     kontrollitud     lahendustel     veerg     ristfunktsionaalnelaia     lukustamine logifail     muster tehniline     mitmest     erandite     mälu objekt     domain     kasutage     kolmas     esmane     väline     general     tarkvaraline andmete     tüübikonstruktor     sql alamtüüp     kaitse     mitmes     meetod objekt     nimi mittevõimalik     a tootja     vahenduskasutaja     töötlemise     andmebaas sql     serveritu     linkide     võimalikest     organiseeritud     hargsalvestus     veebiteenus register     primaarne     veerg veerg     pannakse     haavatavus transaktsioon     tagab     nõuab     otsimiseks     regulaarselt     tasemel     pilv kaheetapiline     vaatamiseks!     tabeliruum     veerg row     vahendite     availability     ülejäänud     kohustuslikkuse     range     blokeeruv lokaalne     muudatusi     pakktöötlus     astet     veebirakendus     täpselt     muutujad     turvalisus triger     teisendus     trilemma logipõhine     lõhn koodigeneraator     päis taustprotsess     panna     veebiteenus     tabelilukustus     sissekanded     esimesed     leping     putty     konsistentsus     noskul     parooliga     tabel sql-andmebaasisüsteem     täitmisplaanid     kuupäevad     füüsiliste     tegevused struktureeritud     kontrollfail     lehele     varukoopia     reedel kui     operaatorid/     ressursi-indikaator     segama     andmebaas oo     tekstitüüp sql     trilemma     andmebaasisüsteem objekt-relatsiooniline     jooksva     integreeritud     faas hajus     transaktsioonid agregaat     kontrollitakse     ühtlane     töötlemata     puhvertoiteallikas     ummistus     lõimitud     suhtes     ümber     ridadele     rakendab     automaatselt primaarserver     koreograafia killustatud     nälgimine terviklikkus     hajus replikeerimine     paindmetoodika semantiline     infovara ülekoormamine     xml-andmebaasisüsteem     hinneteleht     eeldab     hadoop sql     tüübitud     tüüp alamtüüp     pidev     kaksikute     sõltu     undo/     nähtavaks     graaf     andmepüük     petabait     distsipliin disciplined     ekraanivormil     moonutamine andmed     teete     võrdlusreeglistik     harjutamine     protseduurne kokkuvõttefunktsioon     operaator sql     kitsendus     andmeait andmejärv     sõnastik     meetod objekt-relatsiooniline     operatsioonide     apexis     praktikad infosüsteem     kasvades     mis     ruum indeks     olnud     moodustamine     asukohale     osalised     terviklikkuse     keerukus paindmetoodika     ühendamine liitindeks     kattuvate     plokk     vastuvõtuaeg     agiilne     selle     plokiahela     failis     kahendobjekt     pl/sql     regulaarne     staatilisemad     lsm-puu     tulemuste     puul     teemasid     salvestus andmeaitade     väljalase infosüsteem     kohta     loenguvideod     lindiseade     vajadusega     agregaat     minimaalse     saavutada     turvalisus turvameede     raamistik     algversiooni     regressioontestimine     parameeter     põhimõte mittehajus     võrdõiguslikkuse     võimsus     sõlmede     andmebaasimasin     riimuv     toimunud     miinuspunktid     kahendotsing     oht     leitud     oracles     turvaauk turvameede     andmebaas andmevakk     puutumatus turvameede     logi write     talletatud     abstraktsioonide     palju     lisavad     plokis     keskkonnas     väljaande-põhine     veeruperekonnast     vahemikskaneerimine     erinevatel     windows     eelduseks     erinevate     süstimine     funktsioonid     ummik     lisavõimalust     logifail andmebaasisüsteem     ainekava     kontroll analüüsi     andmebaas järjestatud     andmebaas etl     strateegia     andmeleke     kettalt     pärandandmebaas rutiinid     rünnak mitteserialiseeritav     visualiseerib     kolmeastmeline     viidete     võetud     laiaveeruline     valmib     nukuteater postgresql     tarkvara priivara     väljaanne     oldsql hierarhiline     importimine     arendamiseks     veebisaidis     definitsioone     ei     muutmälu loogiline     jõudlus jõudlus     tabel postgresql     oktoobrist     pesastatud     deklaratiivselt     installeerimisel     kohese     jagamine sql     kaarte     silotornid     kõigepealt optimeerimismoodul     basic     kirjeldus     indeks-klasterdatud     draiverid     dokumentidel     viiteid     kiirus     osa järk     heterogeenne     võlg koodigeneraator     klassifikaatorid     võrdlemisel     baitkood adaptiivne     nähtavad     postgresql_yhendus     elimineerimise     operatsioon piirang     kild     lõppkasutaja     klaster nosql     mõisted     omanduslik     parool     variatsioon     kirjeldatud     turvameede     sidusus     teisendamine andmebaasisüsteem     täiendav     graaf ajaseeriate     täpsustamine/parandamine     arendusmetoodika konstrueerimine     arhitektuur     tootmise     ühtlustamine     primaarserver     lihtne     transaktsioon tõeliselt     indeksi     ankurmodelleerimine veerupõhine     läheb     süsteem replikeerimine     väljakutse     ühetaoline     keel sql     arendus semantiline     objekt-relatsiooniline     läbiv     rikutakse     protsessid     esmatutvus     nimi konstruktor     asukoht keskne     algataja     lugege     sql-andmebaasisüsteem objekt     sql-domeen     lisapunktide     järel tupik     andmevaka     transportida     indeks vaade     rünne andmebaasisüsteem     operatsioonid     viirusetõrje tehniline     rünnak     sõnad     tehinguhaldus     väärtused alamtüüp     võlg andmebaasi     operatsioon andmebaasikeel     sql sql/pgq     lõhn hooldamine     kolmik pgql     kontrolli     antimuster tehniline     relatsioonialgebra     dokument agregaat     logging     varusüsteem loogiline     vastaks     kontrollkitsendus     transaktsioon     ametlik     metoodika     töötle     probleemid     käigus     suurima     pärandsüsteem     klastrite     algpraool     lahusus komplekt     mestimine loogiline     andmemudel hajus     oracle     resource     puudub     võlg tehniline     litsentsi     täitmisplaan     variety suurandmed     edastada     andmete     teenusetõkestus     lüüs     apexttuee     loogiline     põhimõtteliselt     logifail     koostamiseks     programmiliides     paneb     kontrollnimekiri     õiguste     loomine     realiseerub     salvestuspunkt sql-andmebaasi     tingimuste     tüüp row     kaitseb     suund põhiobjekt     tabel oracle     kodeering märk     ülesande     täiustatud     kasutama     kirjeldamiseks     isolatsioonitase     semantiline     insert tugevdus     liiasus koodigeneraator     käideldavuse     kinnitatakse     andmebaas cap     serveriga     tüüp oracle     rakendustarkvara     haldus     nimega     asuda     andmed andmebaasisüsteem     funktsionaalne     järk iteratsioon     avastamine     põhiline     kuupäeva     staatiline     otsustuste     läbipõlemise     põhiosa refaktoreerimine     andmebaasis serializable     tekkimine     lõppu     paber andmed     kordamisküsimused     järjekorras     hajussüsteem komponentandmebaasisüsteem     seadus     andmebaasiobjekt     küsimus     kohtades     tõrkesiire replikeerimine     failid sõnastikrünne     faas loogiline     pärimine objektid     aeglaselt     minimaalõiguste     süsteem dokumentidel     räsiväärtus     kaitsev     leheküljed         ühendamine tarkvarakeel     võlg lähtekood     pakub     kontseptuaalsel     viitetüübi     konkurentsjuhtimine     arvutüüp     konstruktor struktureeritud     enamasti     isikuanded     muudatused     mälu oo     väljund     salasõna     vajadust     paralleelprotsessid     kuuluvad     ebaühtlane     kinnitamine     arendusmetoodika lõppkasutaja     suurenemisel     tulemuseks     offlain     @ttuee     viitavad     hulgast     sõnastikrünne andmete     kategooria     turvalisus reapõhised     konsolideerimine andmeait     sektsioon     väliste     ülesehitus     konteinerandmebaas     sekundis     kitsendus andmebaasisüsteem     iseseisev     märgistik glüüf     mestimine     eesti     probleem oracle     paikneda     maailma     lugemisel     parameeter teenus     video     sisend     draiveri     sageli     teel     lindile     tüüpimine distinct     testideks     efektiivset     probleem     täielikkus     sarnase     backend     andmebaasisüsteem objekt     klassifikaatori     omadustega     sql-andmebaasisüsteem sql     lähteandmeid     tabelifunktsioon     teadmuslik     andmebaasiserveris     inspiratsiooni     paljusid     isejuhtiv     järjekorrast     tellitav     trigerite     laadimist     ühine     rünne     lause merge     (protsesside     tüübikonstruktor traditsiooniline     teenustepõhine     operatsioon     transaktsioon sql-andmebaasi     replikeerimine sõltuv     sisestusväljadega     praktikumidesse     tehnika     isikuandmete     mõõtlusalus     loogilise     rööptöötluse     viiteajaga     tegelikult     kogemuse     moonutatud     krüptosüsteem     süsteem dokumendi     rakendus     mudelid füüsiline     tehnoloogia     toimuv     indeksid andmebaasis     statistika füüsiline     süsteemikataloog     tüüp massiivipõhine     optimistlik     taandarenenud     link     lugeda     vastavuse     pgcrypto     stream     vastavust     klassidiagramm     võimekusega     mõelda     pesade     tehis tahtlik     kasutaja-defineeritud sisendparameeter     normaliseeritud     andmebaas serveriprotsess     failide     tabel tehniline     raamatu     teatevahetus     koondandmed     mägimurrak     kahte     sätestatud     üleminek     sql-transaktsioonide     soft-state     olemiga     eventual     service     testimispõhine     kehtima     sündmuste     poolseks     lukk     praktikad monumentaalne     lähenemine lintmäluseade     andmemudel tõeliselt     režiim     tähtteisendus     iteratsioon korrutatav     korporatiivne     mitmekesisus     pgadmin     tarkvara külmvarusüsteem     sobiva     deanonüümimine     muutmälus     süsteemiarenduse     liides infovara     teralisus     tulemust     automaatkinnitamise     isolatsioonitase multiversioon-     demokratiseerumine     microsoft     hetke     algoritm graaf     sõltub     parameeter rutiin     statistics     võimalik     võiksid     keerukad     klausli     märkeruudu     kantakse     eksemplar     võimaluste     materjalidega     maailmapildi     laused kontseptuaalne     protseduur sql     hõlmatud     lahtikirjutamine     esitamise     andmebaasisüsteemi     videoloengud     klient     tõlkimise     diagrammid     paljusid/kõiki     suletud     võõrvõti     kodeering koodipunkt     organisatsioon hajus     objektid objektorienteeritud     sünkroonne lugemisoperatsioon     konstruktor tüübitud     haava-oota     funktsioon väljundparameeter     kontekstkommutatsioon andmete     mõõdikud projektsioonid     spetsifikatsioon     koodipunkt utf-     sql/pgq klass     (olemi-suhte     porti     puhverdatud     aadress     teooria     ainekaart     kontroll     tabeliplokk     reegel     lause vaadete     koormuse     loogikaavaldised     revoke     mapreduce sektsioonid     realiseerimine     andmebaas nõrkus     andmekäitluskeele     põhineva     oht turvarikke     andmekvaliteet loogiline     indeksid andmete     transaktsioon jagatud     operatsiooni     andmeait andmeaitade     mittevõimalikkuse     etapp/faas disaini     arvuti dokumentidel     avaldub     ja     ümberkirjutamise     andmebaasisüsteem loogiline     sisendiks     mitteterviklik isejuhtiv     päringud andmekaevandamine     puudumine     lõppeda     seotud     paindmetoodika kose     andmebaaside     puhvrist     collection     arendajatel     kirjutama     konkurentsjuhtimine the     tabelivormi     andmesiire     kompileerimine lause     ühtne     andmebaasikeel rida     päringut     käivitamiseks     inimkeel iso     salvestus     keel rutiinide     kirjutamise     pöördprojekteerimine     andmebaasisüsteem kolmas     autorendi     lõppkasutajate     eemaldamine     tee     süsteemide     segastrateegia     soovitada     esitatakse     kitsendused füüsilise     printsiip andmetega     koostamisel     objekt rakendus     käikuandmine brin     tegevused infosüsteem     taitmisplaan     join cql     rakendusse     vastab     baastüüp     kasutatavat     fail vaba     vara nõrkus     muutmälust     pärimine     planeerija     käitumises     logi lukustamine     käivitamine     mudel skaleeritav     intress test     väärtusi     dimensionaalne     algatada     apache     postgresql konstrueeritud     alter     logimine tehniline     genereerimine     täidetakse     tipp     dokumendis     sisemise     andmebaasikeelt     üldotstarbeline     volitustõend tugevdus     võlg mudel     tagasirullimine     teams     vastutuse     pooljuhtketas     täitmiseks     multihulk     vahendaja postgres_fdw     tuvastada     teostada     rollback/     automaatkontroll     lugemine     vahendid     valida     küsimustest     haldamiseks     terviklik konverteerimis-     sisseloginud     isikuandmed isikuandmete     optimeerimine semantiline     fillfactor     unikaalne     sünonüümimine     evolutsioneerumine oracle-case     varundamine     ajamasin vaba     üks-mitmele     koopia primaarserveri     turvalisuse     räägita     sisalduvate     rahulolu tugevdus     reaalaja     režiim sql-transaktsioonide     keel deterministlik     optimeerimine ühendamine     algoritm     muutmisoperatsioon replikeerimine     strateegia pl     baastüübil     muudatust     räsiväärtused tõkestus     normaalkuju     relatsioon relatsioonialgebra     veeruperekondadel     lihtsutamine merge     optimistlik transaktsioon     tüüp json     süsteem omaduste     segmendid open     asukoht andmete     lukk andmebaasi-     leida     pessimistlik     loendustüüp objekt-relatsiooniline     iteratiivne     taastamise     sektsioonideks     konstrueerimine     komplekt     hajustransaktsioon     tabeli     atribuudid tüüp     funktsioon protseduur     andmebaasisüsteem redis     andmebaasisüsteem orm     andmebaasisüsteem lukustamine     juhitud     silotornid tehniline     mõistekaartid     kirjutamine     volitamine     muuta     ajatempel andmebaas     konstruktor     keel märk     mälus klass     turvalisus funktsiooni     kobar elastsuse     pl andmebaasisüsteem     ettevõtte     programmiliides transaktsioon     anonüümimine     teisene     triger     tekitab     raskemaks     identiteedivargus     parandab     andmeait operatiivandmete     õigus     süsteem tehniline     ärivara     nothing     laiendatud     päringul     objekt     segment     postgresql     ekstent otsene     liittüüp     kolmefaasilise     operatsioonisüsteem     tagamine siin     salvestatakse     indeks tasuta     andmebaasisüstem andmeaitade     haldur nosql     põhjal     piiravaimad     esimesena     vananenud     identifikaator     andmebaasisüsteem dokument     räsisõnastik     ehitamine soe     süsteem nql     viitade     ühest     loodud     pidurdumine     tähendab     array     litsents kõik-ühes     komponent-     fragment semantiline     vihje     atomaarsus     lause füüsiline     selgrooks     lukustamine andmebaas     ühtlasi     teisendamise     tabelisse     töötlemisel     sõlm predikaat     samal     kirjutab     andmebaasiüsteem     andmevakk veerupõhine     kaar gql     optimeerimine nested     rutiinide     küsitluse     operaatori     andmebaasikeel distinct     andmesiire lintmäluseade     peegeldab     arenduskeskkond     iseseisva     kiirendavad     andmebaasiobjekt andmebaasi     salvestamine xml-andmebaasisüsteem     timmitud     kalendrina     paiknemine     õppetöö     võimaldada     agregatsiooniseos     volume robot     korraldus     sql-andmebaas     hübriid     telemeetria kuum     insert     dokumendi     kasutamisel     staatilisi     logi muudatuste     massiiv xml     dubleerimine     täpitähti     pakett sql-andmebaasisüsteem     rutiinid sql-domeen     põhjustab     tõmmistamine     lukk transaktsioon     nimekirjavormis     väärtuseid     profileerimine     siseplatvormi     kindralite     eksemplar ärivara     andmebaasisüsteem muutuja     vahemiku     tööplaan rakendus     pearaamat     sotsiaalne     konfidentsiaalsus     olemasolevate     lähenemine     hetktõmmis komponent     b-puu     koopia     tüüp objekt-relatsiooniline     külm     modelleerimiskeel optimeerimismoodul     poolne     tagantjärgi     ülesanne     korralduse     isolatsioonitase ebaõnnestumine     põhiobjekitde     kestvus     tüüp meetod     optimeerimine siin     õppeaine     skeem ajaseeriate     töötleja     vahetulemus     eeldus     siseselt     konfiguratsiooni     produtseerib     -bitist     varundamine/     haldussüsteem     vähene     peidetud     mitteföderatiivses     taustprotsess     allüürnike     operatsioon optimeerimismoodul     tulevane     nutistu     ehitamine disaini     sql-andmebaasisüsteem sql-andmebaasisüsteem     transaktsioon andmebaasi     skeem graafi     realiseerimiseks     hajutatuse     hindamise     tüüp sql     andmebaasihaldur     sundida     utf- unicode     pilv hetktõmmis     protseduurid     tüübid     täiendused/parandused     kannab     andmebaas homogeene     laadida     andmebaasisüsteem transaktsioon     samuti     kirjeldatakse     suurte     lauseid lukustamine     allikast     otseülekandena     räpane     tähestik funktsioon     autonoomne mitteföderatiivne     nb!käesoleval     jõustada     arvutivõrk füüsiline     praktikum     tekstiobjekt     oht andmebaasisüsteem     loeng     nägemuses     süntaktiline     explain     lõpphindele     põhimõtetest     paremini     andmejärv andmete     algab     andmebaasisüsteemis     lihtsustavad     laiuse     taaskasutatav     mitteserialiseeritav     poliitika süsteemi-defineeritud     failist     piiritletud     kinnitamine autonoomne     konstruktor kollektsioonitüübi     lõhn andmebaasi     turvarikke     nõudeid     normaliseerimine     ajatempli     turvapoliitika andmemuudatuste     varuandmebaas räsiväärtused     taastamine     tüüp süsteemi-defineeritud     virk     serverarvuti     glüüf kodeeritud     protsess     notepad++     teenuseid     teiste     lukustamine arendaja     harjutada     dünaamiline füüsilise     oota-sure     mittejärjestikuline     hajutatud     upsert     muudatuse     laused     lahtikirjutamine otsing     muutmine;     turvalisus andmete     koostööd     transaktsioon graaf     dimensioonide     kustutab     järjestikuline     reeglipõhine     koopia hajus     navigeerimiseks     spiraalmudel     võltsing     plokk tabeliruum     andmebaas oht     elemendid pilveteenusena     kinnitamata     piirkonnal     server loogilisel     andmebaasioperatsioonid     paarist     näitega     andmevakkades     lause optimeerimismoodul     seisuga     register     põhimõttel     veebirakenduse     rüsinameister     põhimõte     nimekirjal     taastamine turvameede     mingi     avaliku     tehtud     läbiva     segregatsiooni     olema     prügikoristus     kompileerimisaegne     notatsioon     süsteemi-defineeritud rutiinide     pöördustee sql-andmebaasisüsteem     sql sql     skaleerimine     ülesandega     sõnumivahetus     reguleerib     parameeter sisend     objekt-relatsioonvastendus     otsimise     poole     semestril     andmebaasis     skriptid elastsuse     vähendada     erinevates     ketastel/serveritel vertica     arvutis     projektsioon füüsiline     andmesoo     polümorfism     peitmine;     definer parool     samaaegse     massiiv     tarkvara rea     kasutajad     programmeerimiskeel projektsioon     alternatiiviks     kolmekihiline     piiramine failid     write     topoloogia replikeerimine     juurdepääsutee     võimalusi     hõre     ekraanivormi     rutiin     realiseerivad     andmebaas andmekvaliteet     konstrueerimise     (relatsioonialgebra     vaated objekt-relatsiooniline     andmebaas tarkvara     pealetuleku     mitteavalik     tagamise     pädevusala     lindilt     kuhugi     transaktsioonid     veebiteenus hübriidne     transaktsioonid sql-andmebaasisüsteem     formaadi     sõltumatus neoj     operatsioon andmekäitluskeele     fantoomkirje     andmemudel sql-andmebaasisüsteem     skeem orm     visiooni     andmeaidad     graafik     äriarhitektuur     avalduda     nähtamatu isikuandmed     fragment cap     lahendamine     uncommitted     vabastab     function     lahendus     seadusandlus     reguleerimise     käivitumisel     etappide     tekkimise     tekitada     kohustuslikkus tehing     vajalik     järel sql-andmebaasi     fragment     kontrollimatu     tööplaan konfliktipõhine     heterogeensus     pakendaja     ebakorrektsed     räsi     järgib     excel     ketaste     arendamine     andmejärv andmebaasisüsteem     stiil refaktoreerimine     täitmine     osaliselt     trükised     viitamine     nende     formaadis     võltsimist     pealt     tulemus     võtab     scite     testimine     graafikaprotsessoreid     trimmis     muster     silotorn     kodeering     otsustussüsteemid     nõuded     jõudlus horisontaalne     asünkroonne     lihtsustamine     paaridel     valikuline     serverarvutite     taastatavus     slaidide     statistika analüüsi     akende     leheküljele     inimkeel     meelde     tarkvarakeel modelleerimiskeel     filtreerimine     andmetüüp sql     relvar     välisest     domeenide     realiseerida     boonus     index     võimalus     järjekindlus     andmebaas hadoop     täiendan     kustutamine     skeem dokument     magnetlint jõudlus     ajas     päringutöötlus     kasutuslugu     osaks     arhitektuuridest     kavandamisega     keskkond     taaskasutamiseks     dokumentatsioon     oldsql     lukk terviklikkus     rakendatakse     töö     ettevalmistuspiirkond     sul     seisundidiagramm     andmevakk     tabeliruum logifail     koondhinne     analüüsimiseks     mitme     persistence     hägusa     arvuti sparql     eesmärk ülesanne     arvutite     ühesuunaline andmekandja     indeksid isejuhtiv     käideldavus hajus     muutmine     elemendid serveri     logimine     andmebaas objekt-relatsiooniline     mida     viitele     kirjeldus iteratiivne     justkui     logide     operaator postgresql     sisselogimine     transaktsioon kahefaasilise     mudel kasutaja-defineeritud     andmejärv olap     integreerimine     ümberpööramise     prototüüpimine     muutmälu sql-andmebaasisüsteem     voogtiražeerimine     kitsenduse     mõningate     keerukus vari-it     andmeelement sql-andmebaasi     logi reapõhised     lause analüüsi     viidatud     konfliktipõhine     mahus relatsioonialgebra     tegemiseks     disain ehitamine     kodeeritud     portfelliteooria     ümberstruktureerimine     vahendeid     viide     eeldada     koosneb     eriliigilised     mahuga     eksport     lepingud varukoopia     tabelid ankurmodelleerimine     tehis arhitektuuri     pärib     fsync     andmekandja rutiinid     kahendfail     objekt objekt     anonüümistamine     aluseks     (kontseptuaalse/loogilise/füüsilise     keerukus arendusmetoodika     rutiinid andmesiire     andmebaas operatiivandmete     tuvastamine andmekandja     vahevara     eksemplar protsess     väikese     klastrisse     abistab     korduste     puhvrite     manifest     hübriidne uml     replikeerimine mitme     pidevkooste     pakkimine avatud     sql*plus     kellaaega     kompenseeriv     optimeerimine optimeerimismoodul     tüübikonstruktor postgresql     andmesubjekt     vaatel     edasiarendamist     mudeliprofiil     alates     läbi     väärtust     kasutuse     oht sõrmejälg     juhitav refaktoreerimine     information_schema     kasutaja isoleeritus     teemaks     transaktsioon pessimistlik     märk     puudumine tehniline     volitustõend andmekaitse     hüpikakna     korrektne     hübriidne     standard kasutaja-defineeritud     väljalasked     andmebaasid     oraclest     lähe     küsib     nuppude     süsteem andmejärv     hetkeaje     koodiga     lindistuste     litsents commons     avage     andmebaasiserveris     reoptimeerimine     graafiku     vormid     omand-vabavara     järk lõppkasutaja     serialiseerimine kasutaja     algatab     teel sql     esitatava     artefakt     rohkem     lahendab     järjestusreeglistik objekt-relatsiooniline     sealhulgas     süsteem     üritada     täisarvutüüp     lähteandmebaas konverteerimis-     andmebaasioperatsioon äriprotsess     loomise     andmebaasisüsteem array     teatage     integer     tüübiks     plans     funktsioon     oleks     strateegia rida     suhtluse     salvestuspunkt andmebaaside     testandmebaasis inimoht     teisenda     lühiajalise     veerg päringus     andmeühenduse     olekumasinaskeem     skeem rdf     täiendamine     unified     kokkusobimatus     rollipõhine     ligipääs     ahela     kaar subjekt     asemel     logimine veebirakendus     klahvikuulaja     nõudluse     huvides     fail plokk     routine     graaf mongodb     eesmärk index     arvestada     tasakaalustatud otsing     viimase     turvapoliitika     algoritm konsensuse     täitmisplaan andmebaasisüsteem     põhivormis     turvalisus sql-süstimine     alternatiivne     unifitseeritud     käivitada     probleeme     indeks-organiseeritud     andmekirjelduskeele     järk arendusmetoodika     standardile     tarkvara     tihe     versioonid lukkude     üksiku     sorteerimata     process     kafka     stiil iteratiivne     koristajaga     lähteandmete     ria     parameetri     pääsumaatriks     andmebaasirakenduste     kontrollimiseks     kood     omaduse     realukustus     baastabelid klass=tabel     logi valikuline     lõhn definition     sessioon     ebakorrektse     fragmendid funktsionaalsuse     replikeerimine kuum     tagasiside     üheks     näidatakse     etapp/faas     alusel andmebaasisüsteem     lahendada     objektidele     varuandmebaas lukkude     testimine andmeait     lekseem     katta     "lahtilõhkumise"     skoopi     dekrüpteerimise     klient-server     kättesaamatus     teisendamine     transfer     operatsioon kogu     valemi     algoritm isoleeritus     kaupade     normaliseerituse     triger protseduur     videod     põhjaliku     ülatüübi     blokeeritud     binaarfail     striimer     sarnane     moodustavad     slaidid     tüüp rutiin     adaptiivne     faktitabel     pakkuma     ekstent     klaster cassandra     föderatiivne     protsess andmete     deklaratiivne veerg     hõlmab     loomist     tööplaan     lause     andmetele     inspektsioon     sparql kaar     operatsioon sisend/     teostatakse     +     andmebaasisüsteem baastabel     protsess andmeait     vaikimisi     lausete     evolutsioneerimine rational     maksumuspõhine     väljakutse juhtparameeter     õpetamise     näitel     mõjutatud     kirjutamist     kompositsiooniseos     leiate     mitmeprotsessori     skaleeritav     through     kasutaja     objektipöördusprotokoll     esitamiseks     tupik     iteratsioon     tekkimine baastabel     osaline     teadete     deterministlik     modelleerimiskeel     kord     tükkide     tehakse     andmehoidla     dimensioonitabel     (sql)     pääsupoliitika     otstarbe     täitmisplaan loogiline     enamik     ebaõnnestumine pessimistlik     paralleeltöö andmekäitluskeele     väljapool     täitmise     server sql/med     kahe     replikeerimine primaarserveri     hajussüsteem     päringud andmeaitade     nägemusest     operatiivandmete     dimensioon     näidata     loetavuse     alamandmebaas andmefail     esimese     saavutamise     printsiip delikaatsed     oracle objekt-relatsiooniline     optimeerija     volitustõend peletus     käsitles loenguid     kommentaari     oktoobrini     eksemplarile     indeksid faktitabel     solid     arendaja     atribuudi     andmekvaliteet andmebaasisüsteem     programmeerimine     sobramine     vihje andmebaasisüsteem     tüübiteisendus objekt-relatsiooniline     vastavaid     ülekande     varuandmebaas jõudlus     andmebaasioperatsioon     utf- inimkeel     anomaalia mitme     uusimad     tooteomanik     tehniline     vargus     jagamiseks     kimballi     ajakarbi     andmemudel     pärast     struktuuri     tutvustus     koodide     promptist     parema     süntaksilt     alusel andmebaas     autentimisskeemi     algatus     avameelselt     struktuur operatsioon     optimeerimine loogiline     tagasivaate     süntaks     oskused vesiagiilsus     tähenduseta     kollektsioonitüübi     kaart     genereeritav     krüpteerimine rutiinid     tabel käideldavus     asendatavuse     kirjeldused)     segregation     peetakse     normaalkujul     andmevaramu     monopollukk     turvaauk omanduslik     operatsioon operatsioon     funktsioonil     serverile     c informatsiooni     kontseptuaalne     hakkate     kasutusel     vahetestid     vältida     olnuid     süsteemiarendus     punasega     tabelid andmebaasisüsteem     baastabelid     kogumitel     operatsioon merge     suuremaks     juurdepääsu     vähenedes     makro     sql tüübikonstruktor     relatsiooniline     tehis integratsiooni     kitsendusi     uuesti     jagatud     andmebaasikeel     turvarike terviklikkus     peaks     koopiate     sünonüüm     query     ülemkasutaja     mõjutab     deklaratiivne     otsing     partnerluses     ettevalmistamise     jätta     autonoomne postgres_fdw     replikeerimine     sakkide     pakett oracle     töödeldud     protsess serveri     skaleerimine serverarvuti     töökiirus     ärimudel plokk     vajavad     r-puu     maksimaalsele     domeenid     nähtamatu järelduslik     nimekirjavormi     terviksüsteem paindmetoodika     autentimine     liidripõhine     parsimine     skeemi     tüüp integer     võimaldab     vajab     conway     identiteet rakendus     täitmist     faili     võrdlus siin     pärandsüsteemide     teises     elementaarteenusena     välistamise     detailanalüüsi     töötlemiseks     järjekorra     lokaalne     protsess integratsiooni     nosql     järk etapp     tabel     kommentaar     suure     koskstiil     vastuvõtmist     varundamine/taastamine     avaldist     sündmusvoo     valdkonnamudel     serialiseeritav     tüüp tüübitud     pöördustee andmebaasisüsteem     nähtamatu     dependency     eksami     andmebaas sündmuste     skalaarne     bitmap