Kodulehed
[379] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2020)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Sõnapilv

Millest materjalides kirjutatakse? Mida suurem tekst, seda rohkemate materjalide metaandmetes on seda sõna kasutatud.

  projektsioon füüsiline     mõeldud     miinused     standardile     lehekülje     süsteemid     andmeelement õnnestumine     viite-atribuut     teisendamise     oht andmete     andmemudel rakendusliides     gql cassandra     onlain     samuti     avaldub     tabeliruum logifail     definitsioone     fragment cap     tõrke     versioon andmebaasi     ettevalmistuspiirkond     hõlmatud     toime     objekti     teisest     klient     evolutsioneerumine siire     ankurmodelleerimine     andmebaas konsensuse     iteratiivne     logistruktuuriga     skeem-kirjutamisel     alternatiivi     muutmälu sql-andmebaasisüsteem     konkurentsjuhtimine terviklikkus     serverile     tehniline     toimub     veerupõhine     tühistamine     pidevintegratsioon     klahvikuulaja     glüüf kodeeritud     lõppeda     lõppkasutajate     dbms_outputput_line     regex     kasutamisel     lahendada     varukoopia andmebaasi     turvamine     otsimiseks     mudel     kõrguse     automatiseerida     printsiip     visuaalse     valida     avanenud     põhiomadus     defineerimisel     järjestatud     lisada     harjutus     maailma     kollektsioon     ülesehitus     suund kohustuslik     tehniline euroopa     artefakt     süsteem kõik-ühes     prügikoristus     epood     üldistusseos     koodipunkt utf-     kahjuks     viidatud     abil     kuuluda     ühendamine liitindeks     andmekvaliteet andmebaasisüsteem     nõuandelukk lukustamine     pöördustee andmebaasisüsteem     mõistekaart     arendusmetoodikate     avage     refaktoreerimine arendusmetoodika     linkide     koostab     panna     testandmete     operatsioon)     andmebaasikeel andmebaasisüsteem     funktsioon märk     andmekaubamaja     identiteet     väljapakutud     ridade     prügikastis     lindilt     teisendus bitmap-join     geograafiline     refaktoreerimine refaktoreerimine     parool keskkonna     denormaliseerimine     alusel andmebaas     taaskasutamiseks     vähendada     plokiahela     lause optimeerimismoodul     parooli     õppeaine     pakett sql     käitumises     indeks kasutaja-defineeritud     standardid tehing     replikeerimine kuum     saaga     disain ehitamine     kontseptuaalne     objekt-relatsioonvastendus meetod     keerukus vari-it     tuleb     illegaalsed     turvalisus     täitmisplaan füüsiline     üritab     andmekvaliteet loogiline     kättesaadavaks     rutiin tabelifunktsioon     põhimõtetest     deklaratiivne veerg     masinkood füüsiline     vananenud     tüüpi     samal     erinevaid     arendus semantiline     värskus     sorteeritav     rutiin rutiin     salvestamise     tegelik     organisatsioon hajus     eelne     viimistlemine     kasutatakse     deklaratiivselt     optimeerimine siin     hägusa     suunab     tähtskeem andmeait     teenus andmejärv     objekt-relatsiooniline     sõlm rakendus     varusüsteem rutiinid     taastamise     salvestusmudel     aruande     alamkeel     kahendotsing     komponentandmebaasisüsteem multiandmebaasisüsteem     lokaalseid     põhilised     räsi     funktsioon väljundparameeter     keel     ligipääs     lõpuks     graafikaprotsessoreid     lahendustel     rullida     haldussüsteem     produtseerib     segmendid     põhimõte mittehajus     vajalik     piirang semantiline     objektid objektorienteeritud     multivahemiku     robotprogramm     muudatuse     andmevakk veerupõhine     eeldus     paariviisiline     pakett postgresql     kitsendused     nähtamatu isikuandmed     praktikumid     vahenduskasutaja     klasterdatud     suur     loomisele     kalastamine     terviksüsteem paindmetoodika     andmebaasiobjekt     masinõpe reaalaja     nõustussüsteem     üldine     kontroll     klassifikaatorite     oskused vesiagiilsus     keerukus     andmeait andmeaitade     rational     keel rutiinide     märkide     siirde     tarkvara külmvarusüsteem     keel histogramm     vaatel     konsensuse     päringuna     tagasiulatuv     mineviku     massiiv xml     liiasus koodigeneraator     paindmetoodika kose     delivery     võõrvõti     ebaõnnestunud     transfer     andmeelement pessimistlik     operatsioonide     erinevasse     märgistik iso     sisendit     infosüsteemi     histogramm     pakub     through     prototüüpimine     transaktsioon     programmiliides     hulgast     õige     detailandmete     konstrueerimise     skeem-lugemisel     relatsioonalgebra     fakt     omavahel     polümorfism     üheks     juhitav     baastabel viitade     orkestratsioon postgresql     killustuse     sql atribuut     soovi     alamandmebaas andmefail     tehis     korraldus     monopollukk     argument     ülesanne     kasutajate     komplekt     ähvardab     klastrisse     väärtusi     defragmenteerimine     piirkonnal     sparql kaar     kauboi     tüüp tüübitud     tootejuht     osa)     client     mälu oo     hetktõmmis informatsiooni     andmebaas andmeait     isikuandmed stiihiline     dimensioon     turvaauk     ummistus     andmetega     atomaarsus     logimine logide     identiteedivargus     lause maksumuspõhine     süsteemi-defineeritud     ressurss skaleerimine     mitme     kasutamine     võrdsus objektid     kuuendal     c informatsiooni     lahendus     heuristika     voogtöötlus     kinnitamise     lähenemise     käivitusparameetrite     pidevkooste     nõuab     slaidikomplekt     triger oracle     histogramm andmebaasi     loomulik     ajutine     vastavus föderatiivne     volitustõend peletus     jaosvara     skriptid andmebaasi     võimalused     sql kitsendused     kursuse     developer     logimine veebirakendus     nutistu     salvestuspunkt sql-andmebaasi     framework     lisamise     operaator struktureeritud     lisavõimalust     hindamismudel     võimaldab     läbiskaneerimine     otstarbe     dimensioonide     kohustuslikkus mittevõimalik     režiim sql-transaktsioonide     arendamiseks     seoses     kaasevolutsioon vesiagiilsus     keel deterministlik     ühetaoline     service     autode     eksemplar segment     massiiv tagasivaate     ainekaart     lahenduste     muutmisoperatsioon replikeerimine     andmejärv andmebaasisüsteem     microsoft     rünne isikuandmete     rakendatakse     koondandmed     kontrollpunkt lukustamine     optimeerib     detailanalüüsi     eventual     lähteandmebaas andmesiire     pakett oracle     indeksi     realiseerivad     poliitika süsteemi-defineeritud     protsess ärivara     viiteajaga     logimine     e-pood     avastamine     räsiväärtuse     teooria     piirang kaugprotseduuri     oraclest     logifail     näiteks     perioodil     cap     olevad     muster     viidad     pöördumise     andmevakad siin     temaga     puu ülesanne     välistüüp     palju     andmebaasikeel kaar     nälgimine     andmemudel sql-andmebaasisüsteem     agregaat andmebaasisüsteem     versioonid autonoomne     jõustada     andmebaasisüsteem tõeliselt     sql sql/pgq     paindmetoodika     tulemust     installeeritud     testid     vahetulemus     partnerreplikeerimine     varundamine     konstruktor kollektsioonitüübi     kitsendus transaktsioon     ainult     muutmälus sql     oht tehniline     käsitles loenguid     raksendab     kõik-ühes     testimine     reeglipõhine     skeem deklaratiivne     oleva     asünkroonne tarbija     hajutatuse     operatsioon piirang     vaated     iseseisev     paigutamise     läbimise     operaatori     nägemusest     pakett sql-andmebaasisüsteem     tekitada     programmeerijatele     kirjutatakse     mõistekaartid     kerckhoffsi     tuvastamine     andmemudeli     nõrkus     vaikeparool     loomine     võrdõiguslikkuse     väljakutse multiandmebaasisüsteem     salvestuspunkt     andmebaasi-     korralduse     velocity struktureeritud     mastaapimine     testimine andmeait     vastu     panemaks     protseduur rdf     histogramm maksumuspõhine     poliitika     transaktsioon eksklusiivne     sisend-väljund oracle     valmis     tüübikonstruktor objekt-relatsiooniline     oht andmebaasisüsteem     räsifunktsiooni     pg_dump     ankurmodelleerimine veerupõhine     puul     räsitabel     (andmete     kõigepealt optimeerimismoodul     lähtekood rollback/     bütsantslike     võimsuse     arenduskeskkond detailimine     abstraktsioon     häälestamine     kood     endas     avaliku     lekseem     makrod     tingimuste     süsteem võti-väärtus     optimeerimine programmeerimiskeel     pgapexis     pidev     ümberkirjutamine     täitmisplaan     eestikeelseks     kord     replikeerimine vara     skeem andmeait     algoritm konsensuse     liidripõhine     serverisse     lähenemine lintmäluseade     statistics     fantoomkirje     valib     ühele     kahendobjekt     partnerluses     pakett baastabel     andmekandja rutiinid     liides turvarike     nähtamatu järelduslik     andmekäitluskeele     geomeetrilised     analüütiline     hajussüsteem dblink     optimeerimine optimeerimismoodul     p tarbija     laadida     salvestusmudel avalik     tasakaalustatud otsing     protsess serveri     materialiseerimine     slaidide     replikeerimine mitme     skaleeritavus     sql objekt     iseseisva     väikese     üksiku     promptist     primaarserver muutmisoperatsioon     taaskasutatavad     partnerlus     aadress     mudel situatsiooniline     tüüp     algoritm isoleeritus     esialgse     vormid     ketas plokk     andmekvaliteet andmeait     maksimaalsele     liides infovara     ühesuunaline andmekandja     pilv hetktõmmis     lehele     nendest     näitel     kaar subjekt     tüüp süsteemi-defineeritud     relatsioonilise     räsifunktsioonil     shared     optimeerimine     timmitud     sql     anomaalia replikeerimine     tehis testimine     lähenemine jõudlus     tähenduseta     tehnoloogia     arendajatele     parema     arvestus     pilveteenusena     töötajate     logi reapõhised     stiil iteratiivne     esimesena     räsiväärtustel     pilv vaba     andmete     pealetuleku     kontekstkommutatsioon käideldavus     seotud     välises     töötle     ühest     evolutsioon     vahemikskaneerimine     võlg andmebaasi     skaleeritav     haldus siin     evolutsioneerumine oracle-case     ühisloome     korrapärane     varundamine/taastamine jõudlus     deterministlik     etappide     värskendab     seisundidiagramm     sessioon     räsiväärtused füüsiline     kuuluvad     a tootja     indeks relatsioonialgebra     graafiku     paindmetoodika rational     loengu     sihiks     (kontseptuaalse/loogilise/füüsilise     kahefaasilise     andmebaas andmevakk     versioonid lukkude     soovitud     tõlgib     sql-andmebaasisüsteem sql-andmebaasisüsteem     näidata     varuandmebaas jätkuvus     privileeg     andmebaasidel     nutitelefonide     anomaalia mitme     andmemudel tõeliselt     statistika histogramm     domeenimudel     piirang     täiendused/parandused     volitustõend tugevdus     ümberstruktureerimine     süsteem replikeerimine     massiividel     lähenemiste     mestimispuu     piiritletud     tekkimine baastabel     bloob     erisus konstrueeritud     lehekülgede     routine     automaatkinnitamise     rakendus andmesiire     arvutis     soovitada     tähtaeg     osa migreerimine     teenusetõkestus     sisaldama     kaar gql     haava-oota     serverid     võltsing     puhvrite     aruanne     tagasisidet     ümberkirjutamise     operatsioon kogu     tekstiredaktoriga     tüüp rutiin     funktsioon parameeter     täitmine adaptiivne     paiknemine     insert postgresql     versioonid multiversioon-     vastavus     raamistik     tekstitüüp     operatsioon sisend/     kontrollnimekiri     parandada     päring     suhtluse     transaktsioonid agregaat     koostööd     kandja     terabaidid faktitabel     utf- unicode     kodeering kodeeritud     andmebaasirakendus     vajada     avameelselt     päring gnu     füüsiliste     sünkroonne     klastrite     mis     silotornid     füüsiline     tegemiseks     tabelifunktsioon     tabeliruum litsents     where     lause andmete     optimeeritud     generaator     kaudu     vaatamiseks     ebapiisavuse     arendusmetoodika suur     suvapöördusmälu     suurandmed     võimalusi     viisil     pl lukustamine     turvalisus turvameede     index-skip     väle     esimesed     kolmik agregaatidel     vahevara     loogiliste     väline     optimeerimine ühendamine     indekseeritud     ekstent otsene     osa-terviku     panemine     logifail rakendus     loengute     operaator objekt-relatsiooniline     serveerida     koodidele     binaarfail     lause vaadete     sisseloginud     transaktsioon pessimistlik     serialiseeritav     optimeerimine nested     algatamine     varju     failis     jooksva     virk     koopiate     rakendustarkvara     kitsendus objekt-relatsiooniline     varukoopia sõlmede     režiim     lindistuste     pealkirjade     kommentaari     sql-transaktsioonide     käideldavus bitmap     klaster nosql     soe     teooriatestid     demokratiseerumine     mõõdetakse     versiooni     väärtus sql     teenuseid     sünonüümimine     kontrollkitsendus     griid     suhtleb     hooldamist     ettevalmistamise     graaf     vältida     vajalikud     andmejärv andmete     andmebaasioperatsioon äriprotsess     onlain-tehingutöötlus     eksami     terviklikkus andmebaasisüsteem     enamik     osaliste     (sql)     notatsioon     oht     andmejärv     lukustamine andmebaas     protokoll kahefaasilise     baastüübil     sisemine     projekt     välkmäu     päringud andmeaitade     koristajaga     muutuja     klient-server     kohustuslikkus tehing     strateegia rida     operatsioon optimeerimismoodul     ikkagi     stiilis     tüüp row     andmesoo     keskkond     alates     realiseerib     lõppkasutaja     massiivitüübi     vastutav     ajas     sündmusvoo     nimi konstruktor     hõlmab     loogilise     esitusviisi     liidu     kasvades     andmebaas kahefaasilise     lisaeksam     transporditakse     kiirendab     veerg row     andmeelement lukk     mida     videotes     paaridel     efekt kose     haldamiseks     asukohale     rakendab     paralleelne     üksteise     tellitav     source     imperatiivne     täitmisplaanid     märkate     lugeda     dünaamiline füüsilise     funktsioon andmebaasisüsteem     conway     andmebaas kolmefaasilise     olemasolevate     psqli     ennetamine euroopa     kaar neoj     kirjelduskeel     ärimudel plokk     juhitav refaktoreerimine     ehitamine     sql-andmebaasisüsteem objekt-relatsiooniline     leheküljele     andmeait     nädalas     eesmärk deterministlik     põhiosa refaktoreerimine     lühiajalise     disaini     mäluruum     objekt objekt     isolatsioonitase     staatilisi     punasega     staatiline esimesed     dimensioonid     räsipuu     partitioning andmeaitade     skeemitud     toimida     töötlemise     ehitamise     baastabelid klass=tabel     lõimitud     kasutuselevõtt     sisselogimist     regulaarselt     sql sql     kaupade     normaalkujul     vahendaja oracle     vahend objekt     pilvandmetöötluse     postgresql konstrueeritud     päringul     parameeter     parool     clause     andmebaasisüsteem andmete     hadoop sql     võrdlusreeglistik     tuleneda     vähendab     tabelilukustus     unikaalne     liittüüp     tähestik eesti     rohkemast     transaktsioon jagatud     sageli     mõjutab     andmebaasisüsteem võrkmudel     koreograafia killustatud     kuvada     kasutage     pärandandmebaas rutiinid     kui     pärandsüsteemide     programmi     varukoopia     andmesiire disaini     isolatsioonitase multiversioon-     andmebaas sql     pakktöötlus     esitada     realiseerub     procedure     operaator sql     klasterdamine     relatsioon relatsioonialgebra     ekraanivormil     leida     suurenemisel     ruum indeks     salasõna     isikuandmed     andmetes     logitava     väljaande-põhine     vahendite     keskkonnas     logimine vaated     elemendid oracle     funktsioonid vaated     tüübitud     andmebaasisüsteem rakendus     teooriatest     muuta     seadus rollback/     pearaamat õiguste     kiskjalikkust     veerg     ümberdefineerimine     omaduste     ühendamine relatsioonialgebra     esitatava     töötlemist     sisust     võimalik     windows     operatsioon loogilise     käikuandmine jõudlus     täies     konsultatsioon     tarkvara vaba     kolmas     haldamine parool     arvesse     rollid andmetega     päringud faktitabel     laadimist     valikuline     näites     vastuvõtmist     tööplaan repeatable     meetodid sql     tiražeerimine     kirjutamise     juurdepääsupoliitika     andmeühenduse     tabeli     putty     kirjeldused)     kirjas     järjestus teenus     gigabait     analyze     vales     nende     scite     moonutamine olemuslik     mitmeprotsessori     järk iteratsioon     tarkvara pesastatud     teabe     parandamine     ärireeglid     vahetestid     sõnastik     andmekaitse     nimi deterministlik     baitkood adaptiivne     alamandmebaas     ennustab     bott     rutiinid kaugsäilitus     relatsiooniline     aidata     mapping     andmebaasisüsteem kehand     milline     lukk transaktsioon     replikeerimine andmebaasisüsteem     lukk veebirakendus     efekt     lähtekood muster     seisuga     andmebaasikeel kõik-ühes     sisalduvad     tegevused struktureeritud     disain     tipp     ärivara     lõhn rational     teisendus andmevakk     anonüümistamine     pakendaja     isehallatavus     saavad     läbi     skalaarsed     märkmeleht     tuvasta     keerukus paindmetoodika     omavad     ühtlasi     teostada     tehnoloogiatega     pärandsüsteem     järjekord     teoreem     kolmik graafidel     serveri     andmebaas konteinerandmebaas     statistika     logi hajus     uue     andmekirjelduse     inimkasutajale     ennetab     tarkvara puhverdatud     talletatud     andmebaasihaldur     amet     järgimine     indeksid faktitabel     aktiivsus     teete     integreerimine     andmebaasisüsteemid     acidrain     sql tüübikonstruktor     (olemi-suhte     madal     probleeme     sorteerimata     nimi mittevõimalik     ennetamine andmebaasisüsteem     põhiobjekt integratsiooni     sql-andmebaasisüsteem objekt     paralleeltöö     skeemis     unified     viitade     sõnastikrünne andmete     külm     kahetasandiline     andmesiire jõudlus     inversion     oldsql hierarhiline     mestimine     sektsioonideks     migreerumine read     reaalaja     mitteföderatiivses     turvaauk turvameede     logi muudatuste     autentimisskeemi     salvestusruumi     sisalduvate     transaktsioon lokaalne     sisalduda     täidab     märk märgistik     mitmes     lindiseade     süsteem nosql     create     mugavalt     litsentsi     väljale     trigerite     fillfactor     tabelisse     pädevusala     taastamine     ametlik     täitmisel     täielik     komponent-     klassiskeem     loendtüüp     rationali     riistvara     lumehelbeskeem sotsiaalvõrgustikud     agregaatidel     atribuudi     andmekogu dokumentidel     andmebaas oo     analüüs nested     konkurentsjuhtimine the     suhtes     seadusandlus kasutajad     allüürnike     etapp     tabelite     loeng     kahe     süntaks     võimalust     valemi     räägita     arendusmetoodika andmebaasi     hindamine index     logi apache     operaator postgresql     draiveri     mittehajus     andmebaasisüsteem lukustamine     iseloomustada     teemaks     agregaat graafidel     link oracle     hoiupuul     graaf mongodb     indeks-organiseeritud     veebiteenus     testideks     refaktoreerimine     skaleerimine serverarvutite     agile     tagasirulimine read     ebapiisav     ja     kujul     reegel     hõre     sidusus     harjutamine     tagamise     lähteandmeid     järk infosüsteem     lukk andmebaasi-     regioonide     rollipõhine     argumendid     andmesiire lintmäluseade     andmebaasisüsteem hajus     tuletatud     võlg mudeli     lekkivate     siin-arhitectur     protsess andmevaka     lähtekood     eksamiajad     application     mitmekesisus     laiendatud     töökoha     tabel     sõlm     dekrüpteerimise     ajaandmete     lähtekoodiga graaf     detailandmed     replitseerimise     kose     organisatsiooniline revideeritavus     andmebaas hajus     selgrooks     mittetäielik     plokivahemike     asukoht üheetapiline     statistika analüüsi     mõningate     petabait     paralleeltöö andmekäitluskeele     sql-andmebaasisüsteem case     tüüp oracle     skaleerimine serverarvuti     valima     etappidega     substitution     pärast     volitustõend isikuandmete     lahendamine klient     multiversioon     tagamine     süsteem omaduste     predikaadil     skaleerimine horisontaalne     varuandmebaas räsiväärtused     logi andmebaasisüsteem     lokaalne     tarkvarakeel     järgida     tabelivormi     välisvõtmed     plokis     kompenseeriv     tabelid dokument     single     funktsioon     hoitakse     andmetüüp postgresql     lehel     arvutite     transaktsioon kolmefaasilise     sõnumivahetus täielik     kitsendus sql-domeen     sql sql-domeen     pilv     roll     andmebaasisüsteem objekt     pakkumine     principle     kaudtüüpsus     varundamine siin     täidetakse     sisseehitatud     andmesiire     vormis     pakkumine fail     turvalisus sql-süstimine     teadmuslik     degenereerunud     andmeaita     arvutivõrk füüsiline     paralleeltöö andmeaitade     edasiarendus     tüüp multiset     videod     excel     üks     võetud     koosneda     andmemudel rakenduste     globaalne     liitpõhimõttel     modelleerimiskeel     tabel käideldavus     index     trimmis     andmekvaliteet     hoida     küsib     fail     hajussüsteem komponentandmebaasisüsteem     serverarvutite     saalimine     suuremaks     turvapoliitika hirmvara     teatevahetus     mudel kasutaja-defineeritud     haldamine tehniline     ahela     saared     elemendid pilveteenusena     haavatavus transaktsioon     fragmendid funktsionaalsuse     kirjutamisel     triger     tuvastamine andmekandja     tekkimine     süsteem kirjutamise     teisendus     kirjeldatud     riigid     sõlm predikaat     kindrali     sobivaks     kohta     transaktsioon atomaarsus     kompileerimine interpreteerimine     organisatsioon tootja     täitmise     autonoomsed     postgresql_yhendus     paremini     täitmisplaan analüüsi     fragment hajus     elementide     andmehulgad suured     väljalasked     kitsendus     hajus heterogeenne     andmebaasikeel distinct     kommentaar     töökiiruse     koopia     check     märgistik unicode     värskendada     taastamine isejuhtiv     paljastada     protsess hadoop     eksam     kaksikautentimine tegevuste     segama     vaade     skriptid elastsuse     oracles)     andmetele     maksumuspõhine     rakendamise     kasutusmallmudel     kontroll analüüsi     sql/med     arendaja     hindamine     sellele     kontrollimatu     väljakutse postgres_fdw     import     eraldatuse     skeemiobjekt     võimalus     revoke     visiooni     jaoks     klikivoo     indeks andmeaitade     primaarne     operatsioon merge     turvarike terviklikkus     oleks     küsimused     tüüp newsql     lisapunkt     algoritm     omadustega     kodeeritud     näiteprojekt     nupulevajutuse     paarist     agregaat     osalised     rutiinide     tooteomanik     tarkvara oracle     suund võimalik     loomisest     värskendamine     ebaõnnestumine pessimistlik     puudumine tehniline     andmeseif     varuandmebaas     lahendab     eriliigilised     kompositsiooniseos     võlg     fragment semantiline     juhib     lähtekoodiga     sql-andmebaasisüsteem mitmemõõtmeline     hajus sündmuste     kavandamine     sql alamtüüp     mudelis     kontrollitud     koodiga     lsm-puu     peegeldab     nõuded     ahead     varusüsteem loogiline     distsipliin andmebaasi     puhul     maskeerimine     võlg koodigeneraator     töökindlus     atribuutide     join cql     pesastatud     security     väärtuste     töötlemine heterogeenne     replikeerimise     arvutamisel     andmeladu     ühtlane     linkimine     profiil euroopa     kasutajad     objektile     andmebaasisüsteem postgresql     evolutsioneerimine rational     ajaseeriate     integratsiooni     koodigeneraator hooldamise     leping     korduste     eksemplar ärivara     tardmetoodika     graaf ajaseeriate     haldur     sõltuvuse     konstrueeritud     juurutamine     sektsioon     integer     kolmik nosql     serveril     süsteem tehniline     lisamoodul     tüüp tüüp     sätestatud     päringud andmekaevandamine     välisest     write     ülemkasutaja     identiteet rakendus     andmehoidla     protokoll     fail plokk     logi     tüübikonstruktor tüübikonstruktor     lisapunktide     faktitabel andmeait     versioon     konstruktor tüübitud     vaatamine     koondandmete     algoritm föderatiivne     stiil refaktoreerimine     inimkeel iso     loendustüüp objekt-relatsiooniline     vaade java     transaktsioon rakendus     sql-andmebaasisüsteem kõik-ühes     transaktsioonide     vaikimisi     kiirus     liides kaksikautentimine     replikeerimine kanaarilinnu     tagasivaate     kaitseb     transpordib     väljastatud     explain     iteratsioon korrutatav     esitatakse     saavutada     vähenedes     andmesiire halb     kapseldamine     andmebaas sündmuste     terviklik     minimaalõiguste     ümberpööramise     sql-andmebaas     paljusid/kõiki     muutmälust     profiiliga     nothing     infoturve     arhitektuuri     mõistekaartidena     terabait     sünonüüm     tulemused     hetktõmmis postgresql     salvestatakse     kuupäeva     lause andmebaasisüsteem     vaade postgresql     kohustuslikkuse     riistvaraline plokiahela     andmebaasid     riigi     hooldamise     andmebaasisüsteem sql-andmebaasisüsteem     trügimine     analüüs     jagamiseks     raamatu     indeksid andmebaasis     vastavate     indeks tasuta     kontrollpunkt     kolmik pgql     kordamis     kõikide     teisendamine keel     funktsioonil     olevate     nägema     väärtust     bcrypt     voogreplikeerimine     alternatiiviks     office     peetakse     konfliktide     evolutsiooniline     transaktsioon read     tüüp alamtüüp     shelli     seda     üks-mitmele     saaks     tugev     lisapunktid     võtab     konstruktori     tüüp objektorienteeritud     tavaliselt     säilmälu     päringutöötlus     otsustussüsteemid     tutvustus     serveritu     leidev     andmebaasisüstem kahefaasilise     teate     autonoomne     nähtavad     paar omaduste     väldib     võti     rakenduste     andmed integratsiooni     protseduur     eemaldamine     lingitud     heuristiline     vormi     mitmekesine     pääsu     liiasus nosql     konkurents     otsustussüsteemid andmevakk     tähtskeem     kodeerimise     kaotsiläinud     sõlmede     andmebaas     lähteandmete     sisselogimine     killustamine     tupik sql-transaktsioonide     vahel kasutaja-defineeritud     transaktsioon sql-andmebaasi     üldotstarbeline     transaktsioon teenus     haldus     pöördub     pruugi     tööplaan andmemuudatuste     parool euroopa     uusimad     kaitsetus     avatud-suletud     aruandesse     refactoring     vastuvõtt     realiseeriv     kohese     ühendamine     andmebaasisüsteem     replikeerimine füüsilisel     testandmebaasis inimoht     olemiga     tehingutöötluse     filtri     tähistatud     etapis     taitmisplaan     luuakse     hargsalvestus     täpitähti     nested     lähteformaadis     andmebaasisüsteem orm     trigger     standard kasutaja-defineeritud     tegevuste     tootmise     haldab     hajutatud     kogumine     otsing     lahusus komplekt     tüüpimine distinct     kaua     töövahendid kogutavate     kaasevolutsioon     järjekorda     andmekaitse andmebaasisüsteem     jagamine sql     objekt-relatsioonvastendus     jagab     sisendeid     mitteavalik     väärtuseid     kohaselt     skeem graafi     lainedus multiandmebaasisüsteem     sünonüüm oracle     hetktõmmised kaugprotseduuri     andmebaas serveriprotsess     funktsioon tehing     andmeelement sql-andmebaasi     andmebaasiüsteem     kontseptuaalmudel     piirang päringus     paljundamine     pearaamat     etapp/     hävitamine sõnastikrünne     meetod     abistav     ootamise     lindile     plokk oracle     tilkumine andmesiire     piirangud rollid     mitmene     strateegia isoleeritus     ettevalmistav     veeruperekonnast     raamistik scaled     ajatempel andmebaas     lihtsutamine merge     vahend     serialiseerimine     jõudlus plokk     interpreteerimine kompileerimine     bitmap     javascripti     andmebaasis serializable     partnerluse     süsteemikataloog     uuringule     serveriks     andmebaasisüsteem andmefail     sul     parandab     lukk     andmebaas dimensioonide     lukustamise     ülatüübi     mudel alamtüüp     sõnad     lindistused     algpraool     mapreduce sektsioonid     atribuudid tüüp     identifitseerimine     objekt     lukustamisprotokoll     mõõtlusalus     inmoni     vaated sql-andmebaasisüsteem     toetab     reguleerimise     homogeenne     kannab     kogemuse     programm     salvestus andmeaitade     muudetamatus     avalik     genereerimine     tüüp sql     pakkuma     eksport     plaanur     vara nõrkus     võrdlemisel     nälgimine terviklikkus     latin     valdavalt     nimekirjal     eesmärk ülesanne     muutmälu     formaalne     volitustõend testandmebaas     protseduur sql     diagrammid     operatsioonisüsteem     vastavaid     räsiväärtus     analoogiaks     oracle andmekäitluskeele     optimeerimine loogiline     voogtiražeerimine     kanaarilinnu     andmebaasisüstem     põhineva     litsents omanduslik     süsteem geograafiline     peitmine;     hajussüsteem postgresql     etapp/faas tabelite     astet     välise     andmebaasikeel dokumentidel     slaidid     taastatavus     kehtima     jõudlus     läbiv     koristamiste     lõpphindele     süsteem nql     mikroteenus     mägimurrak andmeaitade     tüübikonstruktor postgresql     õppeaasta     andmebaas andmete     akna     rollid infosüsteemide     päringu     lõhn definition     printsiip andmetega     pgapex     normaalkuju     nähtavaks     kategooria     responsibility     segmendi     lõhn koodigeneraator     kaalutlused tehniline     segregation     vabastab     tähtteisendus     tuum     indeksid     muutmise     isoleeritus transaktsioon     ehitusplokk     rakendus     võimalikult     indeks vaade     tekstitüüp sql     dokumentatsioon     töödeldud     kindla     kasutusjuhtude     bukett hash     füüsilise     andmebaasisüsteem privaatne     genereerib     veerg veerg     võlg paindmetoodika     paralleelsed     pakendaja postgresql     kutsudes     õigused     arvutab     töötada     interaktiivse     ajamasin     tulpdiagramm     seade süsteemi     kafka     rikutakse     juurdepääsutee kaugprotseduuri     evolutsioneerimine infosüsteem     kuuluvate     tehtud     kõigi     korraga     dokumendis     andmebaas oht     puutumatus turvameede     tarkvaraline andmete     tüüpimine     vihje     strateegia hajus     notepad++     puhas     märgistik     indeks loomulik     võti-väärtus     valiku     analüüsi     räsisõnastik     lähe     salvestused     võiks     väljakutse lähteandmebaas     konsolideerimine andmeait     salvestus     metoodika     andmesaared     alusel andmebaasisüsteem     link föderatiivne     undo/     erijuhus     @ttuee     asukohapõhised     tüüpimine sql-domeen     tehis andmebaasi     rünnak mitteserialiseeritav     varuandmebaas jõudlus     jõudlus tabeliruum     seadusandlus     puutub     kõrgveemärk     lisatest     sõltuv     lihtsustab     uncommitted     moonutatud     andmekogu väärtus     põhimõte     andmekogud relatsiooniline     sql sql-andmebaasisüsteem     json/xml     erineva     segment     lahendamiseks     eelneva     eesmärk     laiendus postgresql     videoloengud     kvoorumi-põhine     universaalne     lauseid     arvutivõrk tugevdus     efektiivset     konfidentsiaalsus     võtmine     täitmist     oldsql     arendajate     keerukad     praktikumides     nukuteater postgresql     triger protseduur     ülekanne     skeemiobjektide     kasutaja-defineeritud sisendparameeter     väärtused alamtüüp     põlvkonna     sõltumatus     kantakse     asendatavuse     strateegilise     multihulk     xml-põhine     pühendatud     tõrkesiire replikeerimine     näitega     loogilisel     nõudluse     virtuaalne     vajaduseta     konfiguratsiooni     meetod objekt     serveriga     pakendaja komponentandmebaasisüsteem     jagamine     oracles     arenduskeskkond     varundamine/     aeglaselt     põhjus     koopia viiteajaga     andmed füüsiline     esitab     mõista     omadus     avaldis     probleemid     isolatsioonitase andmebaasisüsteem     meetmed peletus     võidakse     jagamine shared     mitut     tarkvarakeel andmekäitluskeele     id     avaneva     kontekstis     põhimõtteliselt     sõltu     enne     dokument     agregaat nosql     aktiivsuspunkt     seisundi     tabel tehniline     vältimiseks     õppetöö     raskemaks     liidese     praktikumi     (relatsioonialgebra     isolatsioon     situatsiooniline     teisene     sõelumine     vaatamiseks!     füüsilisel     lahendamine     tabeliplokk     tööplaanid     ärimudel fair     salvestuspunkt andmebaaside     definer parool     võimaliku     pealt     rünnak     rakendusse     järjekorrast     strateegia     veebiteenuste     operatsioon     (postgresql)     failist     andmeait andmejärv     sõnastikrünne     moodustavad     tööplaan konfliktipõhine     süsteem koodi     võrdlus siin     keskne     realiseerida     indeksid sensorid     "lahtilõhkumise"     kontrolli     meenutab     master/detail     süntaktiline     baastabel     jooksul     veergude     loomise     rööptöötluse     lumehelbeskeem     hõbekuul     kuhugi     keerukam     lähenemine     tüübikonstruktor atribuut     andmebaas andmekvaliteet     korral     mägimurrak     võltsimist     surnud     tüübiteisendus objekt-relatsiooniline     tabelid     vöötimine     teralisus     käivitusplaan     vaade histogramm     nõuandelukk     masinõpe füüsiline     dünaamiline     elementaarteenusena     volitatud     rünne teadmuslik     atribuudid     äravõtmine     trükised     hajussüsteem     rollid krüptograafiline     kirjutada     jõurünne     ainekava     abistab     käikuandmine andmebaasi     koskstiil     otsused     juurdepääsumeetod     tehakse     süsteemikataloog arendaja     anomaalia primaarserveri     vahetavad     manifest     väliste     andmebaasimasin     lause     aatom     lause liitindeks     seosetüüpide     sisestusväljadega     loogikavaldis     ringi     terviksüsteem     protseduurid     ekstent     stiihiline     ümber     (failide)     toimunud     soft-state     järk lõppkasutaja     tüüp baastabel     general     algab     sisaldada     taastamine andmebaasisüsteem     laused     ühine     hoitav     option rikke-eelse     skeem     veebiteenus hübriidne     autorendi     ebaühtlane     description     abiinfo     pesade     objektid klass     ühtne     isolatsioonitase acidrain     täitmisplaanide     kasutatud     algatab     pöörduda     nimede     pidurdumine     turvarikke     nutitelefon     koos     kaksikute     räsifunktsioon     konflikti     usaldusväärselt     eelkinnitamise     teisele     kaarte     replikeerimine sõltuv     mudeliprofiil     mudelid füüsiline     nõuandelukk andmemuudatuste     skaleerimine     foreign     poolne     paremaks     ülikasutaja     võimaldada     tegemine     tervenisti     ülekande     pikkusele     vahetest     andmebaas operatiivandmete     süsteem dokumentidel     katkiste     mõisted     tingida     poolt     küsimus     koordineerida     standardi     tasuta     ei     töötamise     mingi     parsimine     töötlemiseks     protsess andmeait     korporatiivne     reedel kui     kinnitamine autonoomne     andmebaasioperatsiooni     koondhinne     eksemplar     optimistlik transaktsioon     andmeelement transaktsioon     teises     indeksil     muutuv     hakkate     insert     puutumatus kasutajad     suure     server     paindmetoodika puhas     vabastamine     dokumendi     hüperlingi     faili     registreerimine transaktsioon     lõpphinne     elemendid serveri     tõeliselt     indeks tabeli     asukoht keskne     ühtesulandamisel     pea     turvapoliitika     anomaalia mitteserialiseeritav     vastaks     töökiirus tsentraalne     skeem võti-väärtus     andmemuudatused loogilisel     täidetavuse     järgi     kinnitatakse     skeem orm     kasutusel     lukk terviklikkus     otsustussüsteem     funktsioonid     sql*plus     fsync     põhjustada     sektsioonide     accessis     proovi     kirjeldusest     tähestik funktsioon     kujutab     teel objekt-relatsiooniline     osa järk     tuleneb     sügisel     järjestus     muutmälus     mitmekesiste     upsert     edasiarendamist     objektandmebaas     laisk     tüüp sql-domeen     vaadata     sünkroonne lugemisoperatsioon     deanonüümimine     katkestamine     parameeter teenus     automaatselt     rohkem     draiver     protseduurne kokkuvõttefunktsioon     pöördusmeetod     lukustamine isolatsioonitase     märk utf-     väljalase     demokratiseerumine lõppkasutaja     põhiobjekitde     tulevikuks     väljade     aastal     operatiivjuhtimiseks     porti     tähendab     modelleerimine     licenses     tehinguhaldus     realiseeritud     plokk tabeliruum     ärireeglite     krüpteerimine rutiinid     turvalisus triger     alusel     regulaarset     juurkataloog puhverdatud     klastri     konstrueerimine     andmine     skeem sql/pgq     tööplaan mitteserialiseeritav     metoodika iteratsioon     muutuja sql-andmebaasisüsteem     lõpus andmebaasisüsteem     kaksikautentimine     turvaauk omanduslik     petabaidid andmevakk     maailmas     liitboksi     täisarvutüüp     tööplaan     praktikad infosüsteem     projektsioon     information_schema     käideldavus     aktuaalsed     saadi     operatsiooni     viimase     kood oracle-case     tüüp objekt-relatsiooniline     evolutsioneerumine paindmetoodika     katta     tüübid     salvestamisel     täiustatud     suletud     puudumine     vaade oracle     terviklikkus mitme     poolt konfliktide     võlg mudel     kiht andmebaasioperatsiooni     töötlemata     agregaat sql     äravõtmiseks     primaarserver     tegemine;     ärireeglitest     statistika füüsiline     volitustõend     funktsioon füüsiline     ühik     operaatorid/funktsioonid polyglot     granulaarsus     ummik     populaarsus     ettevõtte     keskprotsessor     kohe! kõik     faas andmesiire     server homogeene     muutmälu loogiline     viidete     vahetus tõeliselt     b-puu     põhimõttel     pessimistlik     isikuandmed isikuandmete     raamat     lahendamine lugemisoperatsioon     klikivoog     kaugsäilitus     komponentandmebaasisüsteem dblink     kontrollib     haavatavus     mõõde     mälu objekt     nimekirja     viga tugev     sisendiks     halvang     järjekorra     töötlejatelt     kodeering märk     newsql     transportida     kontekstkommutatsioon projektsioon     laused kontseptuaalne     sõnastikründe     parandusi     kordamine     tulevane     omand-vabavara     klass objekt-relatsiooniline     mudeli     kohtades     standard     protsess     sisend     otsustamise     konsistentsus     käitusaegne     makro andmete     staatiline     püsisalvestusse     ekstreemprogrammeerimine     dokument tüübikonstruktor     loendustüüp     navigeerimise     laused objekt     kasutaja-defineeritud     haldur nosql     koopia jaosreplikeerimine     regulaarne     andmed kontseptuaalne     vastab     lõhn hooldamine     võlg tehniline     mitte     aasta     ekraanivormi     serveris     hetktõmmis     leiate     plokk andmebaas     peatükist     endast     toeta     punktid     triptühhoonia     alter     skalaarne     volitustõend acidrain     viirusetõrje tehniline     andmefail     koormuse     andmebaasisüsteem konteinerandmebaas     algatus     paralleelprotsessid     etapp/faas oracle     andmetüüp sql     jaotustaluvuse     massiivselt     laadimise     mittejärjestikuline     režiim andmebaasisüsteem     fragmendi     võib     leidmine     solid     et     defineerib     kogum     tulemusena     rakendus andmebaasisüsteem     ajalugu     nähtav     nõustamise     hajutatult     arvujada     serverilt     liidriga     kasutatavaid     tehis arhitektuuri     andmebaasisüsteem kolmas     eelduseks     märkeruudu     kolmeastmeline     vahendeid     veeruperekondadel     krüpteerimise     andmeaitade     variety suurandmed     rikke-eelse     jõudlus horisontaalne     punkt     virtuaalsete     hääletamise     andmebaasikeel     juhiseid     dokument nosql     vastuolulise     vormile     püsikomatüüp     koheselt     sprint     krüpteerimine     paindmetoodika andmebaasisüsteem     andmekäitluse     dokumentatsiooni     kirjeldus iteratiivne     turul     tagantjärgi     optimeerimine semantiline     suund parameeter     materjalidega     arendusprotsess     terviklik konverteerimis-     apexttuee     akende     andmebaas logid     olem-atribuut-väärtus     lausetaseme     tuvastada     kasutamist     kahekihiline     tasakaalustatud     topoloogia replikeerimine     isejuhtiv     juurdepääsutee kuumvarusüsteem     sisend-väljund     pärimine     andmemudel     kellaaega     evolutsioneerimine     varuandmebaas lukkude     kasutajanimi     ainult     gql nosql     tüübikonstruktor traditsiooniline     hindamisjuhend     hetkeaje     maksumus     reeglid     andmebaasihalduse     ligipääsu     vahemiku     sisevaade     etapp/faas füüsiline     metoodikaarendus     objektivaade objekt-relatsiooniline     sisaldub     võimaluste     täitmisplaan loogiline     tüüp konstrueeritud     kirjeldab     meelde     töökiirus     rakendada     andmebaasisüsteem dokument     dimensioonitabel     logida     logide     püsisalvestamine     basic     dubleerimine     interface     õppejõu     õiglane     teistes     lugemisoperatsioon partnerreplikeerimine     probleemiks     teenustepõhine     indeks     töö     jaotust     parameeter rutiin     mitteterviklik isejuhtiv     atribuut     kontrollfail     kordamisküsimused     aspekt     näide     lainedus postgresql     p valikuline     kaupa     logi valikuline     inspektsioon     koodipunkt     detailsus     keerukus arendusmetoodika     kohustuslikkus väljund     vari-it     meetod objekt-relatsiooniline     kiirelt     toimuvad     konstruktor     dependency     puhverdatud     pilv ekstent     salvestamine xml-andmebaasisüsteem     postgresqlist     vastuvõtuaegade     iteratsioon     imperatiivne tulpdiagramm     pooljuhtketas     füüsiline reapõhised     replikeerimine jõudlus     makro     genereerida     andmebaasisüsteem baastabel     siseselt     teisenda     kontrollimiseks     kirjutab     server plokiahela     ülekantavus turvameede     mõelda     terviklikkuse     praktikad monumentaalne     kirjutamine     autonoomne mitteföderatiivne     võretöötlus     andmevoodiagramm     tükkide     ressurss vertikaalne     funktsioon oracle     leivaraja     operatsioon lause     autonoomia hajus     faas andmebaasisüsteem     lihtne     andmekaitse turvapoliitika     olnuid     kasutab     sql-andmebaasisüsteem sql     ria     andmebaas ettevalmistusala     sõltub     abstraktsioonide     kirjeldus     asuda     teostatakse     koostamiseks     silotornid logipõhine     andmebaasikeel alamtüüp     ketastel/serveritel vertica     programmeerimine andmebaasisüsteem     parameetri     manuaal     muutmine     omadused     phppgadmin     json omaduste     domeenid     ülejäänud     vahel     rünnak avalik     avaldised     selgitus     kustutab     lahendamine replikeerimine     täpselt     kitsendus andmebaasisüsteem     kokkusobimatus     lukustamine     põhjal     reguleerib     andmeteadlased loogiline     operatsioon andmebaasikeel     programmeerimiskeel     praktikumidesse     serveriprotsess     kasutusvaldkond graafi     trilemma logipõhine     turvaline     süsteem     magnetlint tilkumine     kahte     andmeaidad     mitmesse     parooliga     koondandmed andmete     eneseanalüüsi     tehnika optimistlik     järjestikuline     terviklus     ankurmodelleerimine andmevaka     konkurentsjuhtimine     võimalike     koopia conway     kokkuvõttefunktsioon     selle     alamtüüp meetod     andmebaas lukustamine     rutiinid andmesiire     heterogeenne     andmebaasisüsteemis     konteinerandmebaas     merge     seos     segregatsiooni     sarnase     täielikult     replikeerimine primaarserveri     väärtus     mudelid     teatage     objektivaade     kommunikatsioon     jaotustaluvus     paljusid     märk     transaktsioonid     võimekusega     õigus     litsents oracle     väärtuse     hüpikakna     andmebaasiserveris     laiuse     teel postgresql     lukustamine arendaja     algoritmi     konkreetse     transaktsioon andmebaasi     mudelid indeksid     andmebaas andmevaka     juurdepääsu     kasutaja isoleeritus     dokumentidel     normaalkujul aruande     väljapool     läbiviimiseks     alternatiivne     tähtajad     sobramine     päringut     nägemuses     kasutajaliides     printsiip delikaatsed     sool     andmekäitluskeel     hübriidne     ajakarbi     vaadete     programmis     terminaliprogrammi     andmebaasisüsteem objekt-relatsiooniline     lauseid lukustamine     süsteem andmejärv     arvutüüp     vanakooli     täitmisplaani     domeen     nendele     public     loogiline     liitväärtused objekt-relatsiooniline     tähtpäring     korrektne     ühtlustamine     objektide     meetod orm     funktsiooni     sünonüümistamine     kinnitamine     inimene suur     loeb/kirjutab     saamiseks     protsess integratsiooni     suurandmed struktureeritud     baastabelite     pakkimine avatud     kasutust     klikivoog suurandmed     turvanõrkus     olema     maailmapildi     andmebaasisüsteem sql     isolatsioonitase kahefaasiline     päringupuu     objekt rakendus     variatsioon     vähese     (uml)     riiv     sprindi     klass=tabel sql-domeen     lukustamine logifail     näiteprojekti     execution     hüpikakende     sümmeetrilised     vajadusega     eksemplar protsess     reoptimeerimine     osa arendusmetoodika     logi primaarserver     kuhja     faas lokaalne     tupik     formaadi     samaaegseid     kuupäevad     andmevoog     seanss     erisus sql     etapp/faas     sisend-väljund plokk     eraelu     keeles     versioonikontrolli     õpetamise     c cap     tegemist     faas loogiline     koodi     jätta     kahendfail     eeldada     kahefaasiline     arendusmetoodika situatsiooniline     keel märk     haldamine     kirjeldava     põhinev     andmetüüp     kaartiga     ehitamine soe     harjutamine koodigeneraator     veerg xml-andmebaasisüsteem     siltide     hallata     andmebaas andmebaasisüsteem     onlain-analüüs     arendajad     pärimine objektid     tabel sql-andmebaasisüsteem     välisel     tekstiobjekt     tabelid nosql     transaktsioon asünkroonne     teel sql     pilv kaheetapiline     automaatselt primaarserver     andmeaida     bukett     hinneteleht     algatada     tüüp meetod     bitivektorite     andmepüük     asemel     mõjuga     pakett avalik     vaja     agiilne     faas     sisaldab     agregatsiooniseos     plokk commons     muudab     täitmisplaan andmebaasisüsteem     koondamine     andmebaasisüsteemi     paindmetoodika semantiline     kirjeldamine         elimineerimise     andmebaasisüsteem redis     lõppu     kehtib     vaba     klassidiagramm     evolutsioneerumine algatamine     andmebaas nõrkus     põhjustab     kitsenduse     lisavad     omanduslik     töötleja     tulemuse     turvalisus funktsiooni     laadimine     mõõdikud projektsioonid     alusel andmekäitluskeel     inimkeel     automaatkontroll     eksklusiivne     insert tugevdus     algversiooni     konservatiivne     staatilisemad     tüübikonstruktor     andmeait operatiivandmete     järk arendusmetoodika     transaktsioon kahefaasilise     sissekanded     säilitamist     segastrateegia     koristamisi     näited     põhiline     sidumine     rutiinid sql-domeen     materialiseeritud     skeemitu     andmebaasi     lihtsustatud     uss     regulaaravaldised     transaktsioon graaf     kodeering unicode     vaate     sõlm rdf     server loogilisel     õnnestumine transaktsioon     lõpetab     olekumasinaskeem     süsteemiarenduse     ülikooli     olemi-suhte     allsüsteem     teated globaalne     domeen oracle     aitab     tänav     testandmed     kosk-mudel     kirjeldamiseks     allikas     teel     indeksid andmete     hulka     replikeerimine vertica     tõmmistamine     rea     maskimine     nähtamatu     moonutamine     pannakse     informatsiooni     nimega     andmevaka     reaaltüüp     omandvara     vari-it arendusmetoodika     surrogaatvõti     põhivormis     kitsendusi     kooskõla     süsteem arhitektuuri     kinnitamata     definitsioon     küsimustest     autentimine     käideldavus hajus     agiilne     suurendama     arendajatel     eraldi     rutiinid     seadus     kontekstkommutatsioon andmete     kasutajanimed/paroolid     allikast     video     release     alamprojektidega     plans     kirjutamist     tüüp sql-andmebaasisüsteem     query     dimensioon andmebaasisüsteem     kasutama     metoodika ekstreem-     paigutatud     päringuid     kirjutama     tarkvarakeel füüsiline     rünne andmebaasisüsteem     harjutused     sotsiaalne     massiiv     transaktsioonile/     hajus komponent     asjade     kasutajad tegevuste     isehäälestuvus     lihtsustamine     räsiväärtused tõkestus     realiseerimiseks     andmebaasisüsteem juurkataloog     trigerid jaosreplikeerimine     sõltumatus neoj     backend     tabeliruum mäluruum     juhtfail     varuandmebaas b-puu     normaliseeritud     töötlemine     alt-üles     erinev     deklaratiivne rutiin     kõvaketas     osaks     teenus     pakkuda     mitteserialiseeritav     suured     isikuandmete     kuum     esmatutvus     spetsiifiliselt     sql-andmebaasisüsteem andmeaitade     klaster     logipõhine     üldmäärus     probleem oracle     tabelid andmebaasisüsteem     otsimine     andmekuup     faas konsensuse     iteratsioon liidetav     oktoobrist     koodipunkt unicode     asukoht     põhilist     protsessid     apache     transaktsioonid sql-andmebaasisüsteem     licence     suurte     platvorm iteratsioon     indeks-klasterdatud     teadete     läbipaistev     mudel sotsiaalne     laiaveeruline     sõnumivahetus     nädalat     kontekstkommutatsioon     täiendan     tüüpimata     pgcrypto     array     dünaamilisemad     määrab     dokument agregaat     lihtsutamine index-skip     volitamine     a hajus     mahuga     välistamise     põhineda     sool andmebaasisüsteem     erandite     secure     rüsinameister     logimine tehniline     report     skeem graafidel     omadust     plokiahel     galli     unique     kasutatavat     process     cypher kaarte     läbipaistvus     ajatüüp     scan hash     koopia liigub     serialiseerimine kasutaja     pigem     boonuspunktid     mudel lähteandmebaas     puhvertoiteallikas     omaduse     operatsioon arendaja     veerg päringus     annab     varchar     äriteave     kehand alamandmebaas     peaks     volitustõend parool     plokkides/failides andmesiire     rahulolu tugevdus     unifitseeritud     autotrace     pärimiseks     veerupõhisel     liides andmed     administraator     süsteem andmebaasisüsteem     läbiva     rakenduse/trigerite     võimsus     stereotüüp     jõudlus jõudlus     koostama     indeksid isejuhtiv     pääsupiirangud     paneb     tehised arendusmetoodikate     kontroll andmekirjelduskeel     kettalt     rakendamisest     piiramine failid     ajaloolised     salvestatud     reapõhine     kasutades     poole     hõiva     turvameede andmete     andmebaas etl     pöördustee sql-andmebaasisüsteem     failide     hajussüsteem oracle     üleminek     koopia muudatuste     erinevate     adaptiivne     viiteid     serverarvuteid     kalendrina     parameeter parameeter     täiesti     register parameeter     sagedusel     lõpptest     piiravaimad     realukustus     kogumaksumus     uuesti     andmed andmebaasisüsteem     proovitarkvara     milliseid     logifail andmebaasisüsteem     formaadis     ebakorrektse     vastutuse     täitmine sisevaade     muutmiseks     võimalda     kollektsioonitüübi     modifitseering     saared informatsiooni     valdkonnamudel     viivitamine     andmepuhver     andmeleke     spordiklubi     varukoopia soe     andmebaas horisontaalne     läheb     käivitamine     koordinaator     otseülekanne     tüüp ref     express     tagasirullimine     kodanikest     kontrollitakse     kooskõlalisus     varundamine/taastamine     tööplaan tagasivaate     demonstreerib     baastabel massiivipõhine     oktoobrini     andmebaasiserveris     leping parameeter     riistvaraline ühekordne     migreerimine     lugege     replikeerimine     ristkasutus     vahend case     importimine     eraldatud     turvalisus andmete     interpreteerimine lause     nõudeid     tasakaalustatud maksumuspõhine     toite     tagada     etapp migreerimine     jätkuvus     saada     sekundis     elutsükkel operatsiooni     andmebaasiobjekt andmebaasi     operaator     lugemine     lukkude     olemasolevaid     andmebaasisüsteem muutuja     gen_salt     kokku     hübriid     andmebaas vahendaja     evolutsioneerumine uutele     kasutatavate     taaskasutatav     süsteem veeruperekondadel     muudatuste     operaatorid/     valmib     sql/pgq klass     vihje andmebaasisüsteem     paikneda     ressurss     arvuti sparql     viide     ettevalmistusala     redigeerimine     inspiratsiooni     identifikaator     ehitamine disaini     toetust     paber andmed     spiraalmudel     vihje maksumuspõhine     tõrkesiire     graafi     andmebaasisüsteem loogiline     sellise     winscp     isolatsioonitase transaktsioon     liskovi     sql võrkstruktuuriga     function     striimer     metaandmed     struktuuriga     api-liides     andmebaas klient-server     detailandmed indeksid     lause füüsiline     vargus     kasutuslugu     andmebaasisüstem andmeaitade     sql json     turvapoliitika andmemuudatuste     dimensionaalne     antimuster tehniline     konfliktipõhine     edukaks     transaktsiooni     manipuleerimisoskus     kuus     sõlm agregaatidel     teemasid     kehtiv     tehniliste     krüptosüsteem     kitsendus struktureeritud     reegel rutiinid     muudatust     toetama     andmebaasiüsteem segment     platvorm andmebaasi     baastabelid     loetavuse     vahetus paxose     logging     ressursi-indikaator     määrata     liskov     suhtlevad     andmesõnastik     pääsupiirangud õiguste     taastatav     kolmefaasilise     käitumise     koopia hajus     sakkide     lõpus serialiseeritav     tarkvarakeel modelleerimiskeel     tehis tahtlik     sisemise     noskul     (protsesside     tekstimassiivi     koristajate     järjekorras partnerreplikeerimine     paistma     tööplaan rakendus     objektipöördusprotokoll     andmebaas objekt-relatsiooniline     tegelikult     agregaat arvutite     siseplatvormi     silotorn     tegelema     klausli     apexi     selles siin     navigeerimiseks     andmebaasisüsteem array     laiendamise     lahtikirjutamine otsing     deklareeritud     soovitab     räpane     visualiseerib     transporditav     elemendid segment     e-poe     autonoomne postgres_fdw     andmebaasiobjektide     arendusmetoodika lõppkasutaja     workshopi     andmebaasiga     litsents     esmane     hindamismudeli     räsimine     osade     tehing     lõhkumata     operatsioonid     märgistik utf-     andmebaasisüsteemide     klassifikaatori     plokiaheldus sool     järjestus andmebaasiserveris     veebirakendus     rakendusliides     hübriidne uml     käivitada     deklaratiivne     loodud     graafikaprotsessor     eksperiment     variant     lepingud varukoopia     avamisel     raiskamine     osaline     transaktsioon tõeliselt     käikuandmine     kogumitel     tagab     profileerimine     lugemise     arvutamise     saavutamine     klassifikaator     väljalase infosüsteem     varukoopia sql     tundlikud     meede     näidatakse     domeenide     üldise     avamine     tarkvara priivara     vertikaalne     kiirendavad     turvalisuse     andmevakkades     mälus klass     teiste     järel tupik     mitmemõõtmeline     süntaksilt     allikaks     arenduse     elastsus     teams     veebirakenduse     analüüsimiseks     portfelliteooria     statistika andmebaasi     detailimine     paxose     oracle     otsustuste     ajamasin vaba     avalduda     andmefail indeksi     keele     arendusmetoodika konstrueerimine     robot     tupik kuum     andmebaas järjestatud     tõestatud     andmeait andmevakk     andmevakk     päringus     tabel oracle     andmebaasiobjektid     andmebaas hadoop     tüübi     vastavuse     kasutamise     skeemi     pööratud     autonoomia     maksimeeri     rutiine operatsioon     persistence     säilitada     sõlltub     kaart     avatud     tööna     protsess bitmap     genereeritav     fragment     päringud andmete     rakendatav     käikuandmine brin     tulemuste     esitamise     minimeeri     operatiivandmete     sõnumilühend     huvides     traditsiooniline     taotlemise     apexis     moodustamine     paindmetoodika evolutsioneerumine     regressioontestimine     parandamine andmevakk     osaliselt     protseduuri     vajalikke     kanda     järjestusreeglistik objekt-relatsiooniline     praktikumide     kodeering     skoopi     andmebaas oltp     glüüf     tasemel andmebaasisüsteem     andmebaasisüsteem omaduste     ärimudel segment     stiil etapp     föderatiivses     räsiväärtuseid     register     järel sql-andmebaasi     aste case     strateegia pl     pidevalt     tunnus     võlg lähtekood     kaitsev     käivitamiseks     tase     partitioning     rünne     mille     sql omaduste     andmevaramu     powerpoint     justkui     vajadust     pl andmebaasisüsteem     loomisel     objektorienteeritud     järjestus mittekohustuslik     parameeter oo     collection     ühenduse     nädala     kimballi     salvestusruum     lugemisel     siire     link     ajakava     eeliskasutaja     andmekaevandamine andmete     deklaratiivsete     testimispõhine     struktureeritud     realiseerimine     domain     asukoht andmete     andmebaaside     kõigist     lüüs     tihe     kavandamisega     uni-id     operaator oracle     integreeritud     osa integer     liiga     pääsumaatriks     ühiskasutus     optimeerija     tabelrünne     esitamiseks     konstruktor struktureeritud     programmiliides transaktsioon     loenguvideod     laadi     täpsustamine/parandamine     andmebaasis     ennetavalt     kindralite     üleõlapiilumine     etalonturbe     kiht     turvateadlikus konfidentsiaalsus     poolseks     andmeid     objekt-relatsioonvastendus füüsiline     järjestikpöördusega     isolatsioonitase anomaalia     tagasi     väljund     anomaalia klient     teisendamine     turvalipikud plokiahela     süsteem massiivipõhine     etapp/faas disaini     faktitabel     selles     telemeetria kuum     sügisel otseviide failis     nb!käesoleval     ajatempel     loomist     projekti     säilitav     sarnane     haldamise     pöördustee     räsiveerg     sql-domeen     käivitusmaksumus     täielikkus     täita     pärib     sundida     andmevakk etl     loomiseks     kompileerimisaegne     tulemuseks     standard omaduste     selektiivsuse     varuandmebaas sihtandmebaas     programmeerimine     regiooni     püsisalvestatud     käideldavuse     kogub     kild     tõeline     toimuda     arendus     migreerumine     muutmine;     hetktõmmis oracle     andmeelement jätkuvus     committed     kasutada     internet     värkvõrk     logivad     kasutamist arendaja     semestril     kvaliteedi     arendamise     andmemudel hajus     ettevalmistusala baastabelid     lähteandmebaas konverteerimis-     hulga     veebisaidis     minimaalse     normaliseerimine     esimese     postgresql     sünonüüm postgresql     ülesande     serverarvuti shared     objekt-relatsioonilised     lõpus parema     6nk     skeem rdf     standard objekt-relatsiooniline     põhiobjekti     ressursikirjeldusraamistik     lainedus föderatiivne     kättesaamatus     tekitab     välisvõti     hoiab     struktuuri     privaatpilv     suurandmed suurandmed     arvestada     enterprise     eksportimine     saamise     tähtpäring andmejärv     mapreduce andmeait     sisendandmeid     planeerija     videoloeng     tuvastamise     jagatud     trilemma     operatsioon andmekäitluskeel     andmehulgad     juhtimisotsused andmevaka     tüüp distinct     rakenduse     abiks     mälu     seadusandlus plokiahela     kasutaja     laiendus     installeerimisel     sorteeritud     access     regulaaravaldis     litsents kõik-ühes     andmebaasioperatsioonid     pakett     semantiline     sealhulgas     muudatusi     tasemel trigerid     moonutamine andmed     ühiseid     olnud     täitmine     komponent     tagasiside     teema     koosneb     tingib     vahendid     süsteemide     veeru     algoritm graaf     tehis integratsiooni     taustprotsess     kunstlik     ärimudel     võrdsus     -bitist     +     loogikaavaldised     oht turvarikke     palun     grant     andmebaas cap     alusel vihje     server replikeerimine     ülemineku     andmebaasist     hajustransaktsioon     parameeter skalaarne     päringukeel     struktuur operatsioon     lühidalt     tulla     klass     ühendamise     mahus relatsioonialgebra     unikaalskaneerimine     blokeeritud     leitud     viitavad     räägin     üldiselt     operatsioon operatsioon     kokkukuuluvus     taitmisplaanid     rünne sotsiaalne     ajatempli     graafik     treeningute     muutujad     mälupuul     turvameede     arhitektuurilise     replikeeritud     kasuta     kirjeldatakse     andmebaasirakenduste     süsteemis     isolatsioonitase rakendus     omada     integratsioon     liides parameeter     tulemus     parendamine     väljakutse     vesiagiilsus     package     sellel     milles     järjestikulisi     fail vaba     lausete     vähene     süsteemiarendus     liidrita     reapõhised     andmejärv olap     puudub     modernne     platvormidele     jõudlus käideldavus     auditeerimine     kuumkoht     lubatud     suudab     nii     sügissemestril     tuleks     tabelid ankurmodelleerimine     samaaegset     välja     anonüümimine     varundamine acidrain     võiksid     räsivõti     kasutuse     silotornid tehniline     (oracle)     iseloomustab     asukoha     mestimine loogiline     äriteabetarkvara     käigus     hinne     select     ärireegel     nimetusi     rutiine     praktikum     reatüübi     sqlcl     nädal     schema     versioon objekt-relatsioonvastendus     tahtlik antimuster     andmebaas tarkvara     auditoorse     objektidele     formaadiks     mõõt     juhitud     väljakutse juhtparameeter     peaksid     taotlemine     vastavust     spetsifikatsioon     otseülekandena     põhjaliku     hetkel     distsipliin disciplined     teksti     pl/sql     sekundaarne     arhitektuur     kohandatav koodi     pühendunud     olemuslik     kestvus     andmebaasikeel rida     hooletus turvameede     süstimine     viimane     loenguvideo     lause index     aktiivne     hoolima     materialized     plokk     tüüp integer     andmesiire taastamine     odavate     logimine andmed     intress test     ühendamine tarkvarakeel     utf- inimkeel     x-tee     märgistik glüüf     koodide     sünkroniseerimisel     rünne id     salvestamine     andmebaas geograafiline     täiendamine     tüüp massiivipõhine     juurde     katkematu     veebiteenus register     heterogeensus     väärtused     oracle objekt-relatsiooniline     modelleerimiskeel optimeerimismoodul     poolikute     peeneteraline     blokeeruv lokaalne     põhineb     sisaldava     arv     puhvrist     rutiin     kompileerimine lause     tuvastamiseks     spetsifikatsiooni     konveiertöö     trigerid     viitab     kodeerimine     lisamine     operaator sql-andmebaasisüsteem     kõiki     funktsionaalne     vaade sql     jõustab     süsteem suurandmed     töötleb     vajavad     magnetlint jõudlus     arvutamine     database     mõjutama     läbipõlemise     võimalikest     rakendamine     küsimine     tagasipööramine     töövihik     hindamissüsteemi     süsteem dokumendi     filtreerimine     mudel skaleeritav     ettevalmistamine masinõpe     asukohast     server sql/med     protokoll lokaalne     sihtandmebaas disaini     hierarhilised     arvuti dokumentidel     graafidel     andmed     baastabel postgresql     mittevõimalikkuse     näiteid     avaldist     õiguste     kvaliteet     serverarvuti     draiverid     andmebaasikeelt     accessi     mitmest     koostamisel     defineerimiseks     stream     väljaanne     saavutatakse     tegevused infosüsteem     esineb     viirus     säilitatakse     turvalisus reapõhised     kobar elastsuse     andmetüüp andmebaasioperatsioon     ristfunktsionaalnelaia     tarkvara rea     isolatsioonitase ebaõnnestumine     erinevates     pöördprojekteerimine     suhtlusosavus     segmendid open     hetke     offlain     ridadele     harjutada     tasemel     rakenduses     lause analüüsi     ebakorrektsed     monumentaalne     aluseks     vihje histogramm     valupõhine     tekkimise     sql-andmebaasis     kuues     table     lisaülesanded     paikneb     tüübiks     trügimine andmebaaside     siin-arhitektuur andmevakk     põlvkonnad     olukorra     kvaliteet sünkroonne     kasutav     arhitektuur relatsiooniline     aadress objekt     litsents commons     mudel arendusmetoodika     nullist     muutmälu andmeaitade     ühislukk     alternatiivid     andmebaas globaalne     lihtsa     hajus replikeerimine     kiiresti     eeldab     tabel objekt-relatsiooniline     kirjeldada     normaliseerituse     sql-andmebaasi     lõhn tehniline     kitsenduste     andmekeskus     minevikupildi     edasilükatud     koopia primaarserveri     tehingute     miinuspunktid     mitteföderatiivne     kustutamine     kaitse     olemitüüpide     eelised     sisendi     asünkroonne ei     probleem     xml-andmebaasisüsteem     olekudiagramm     horisontaalne     mõjutatud     võlg normaliseeritud     terviklikkus     riha     kobar     tagamine siin     järjekindlus     andmebaasisüsteem transaktsioon     optimistlik     delikaatsed     failid sõnastikrünne     nuppude     kontseptuaalsel     vahendaja postgres_fdw     tehnika     ülesandega     server bsd     mikroteenused     kuumvarusüsteem tilkumine     praktikumide     resource     rollback/     kobar vertikaalne     järk etapp     ülelaadimine     liidetav     skeem dokument     volume robot     täitmisplaan index     operatsioon andmekäitluskeele     avatekst     teadma     föderatiivne     päis taustprotsess     leheküljed     saavutamise     funktsioon protseduur     lisaks     turvalisus füüsiline     r-puu     rünne rutiinid     kokkuvõte     kaar     andmebaas komponent     küsida     tarkvara commons     muster tehniline     liides     taastamine turvameede     aktiivsuspunktid     multiandmebaasisüsteem     teisendamine tabeli     tabel postgresql     nosql     rutiine parameeter     lisab     hindamispõhimõtted     loengud     olevast     andmebaasisüsteemid siin     taseme     parameeter sisend     korter     update andmebaasisüsteem     eesti     asünkroonne     saared cap     suurendab     oota-sure     diagramm     olemi     teisendamine andmebaasisüsteem     sündmuste     standard konfliktide     programmeerimiskeel projektsioon     peale     otsimise     tõlkimise     lõhn andmebaasi     süsteemi     arhitektuuridest     ketaste     täiendav     relatsioonialgebra     juba     aknapõhine     toimuv     open-closed     lindistus     infovara ülekoormamine     käesolev     erinevatel     püsivus     koristaja     andmelett     viitetüübi     availability     kannaks     vaated objekt-relatsiooniline     küsitluse     viitele     /     konveiertöö relatsioon     isikusamasuse     logi lukustamine     puu     hindamise     operatsioon andmebaasisüsteem     salvestusmudel oracle     kasutajale     koostada     kellaaja     lause rünne     andmesubjekt     paketid     kolmekihiline     klassifikaatorid     andmekirjelduskeele     võivad     indeksite     välised     lahtikirjutamine     kitsendused füüsilise     consistency     organiseeritud     andmebaas homogeene     edastada     oht sõrmejälg     pl/pgsql     semestri     licenses kehand     liides meetod     range     viitamine     lause merge     relvar     koostatud     algataja     architect     algoritm globaalne     invoker isikuandmete     käivitumisel     kattev     nimekirjavormis     sisetüüp     pgadmin     samaaegse     meiliaadressi     klaster cassandra     otsene     kattuvate     tabeliruum     analüüs kitsendused     käikuandmine skriptid     taandarenenud     andmekogu     andmebaasioperatsioon     skeem ajaseeriate     example     meenutada     baastüüp     kuidas     silumine     turvameede andmebaas     skaneerimine     hetktõmmis komponent     mitteterviklik     algoritm logide     sql-andmebaasisüsteem     annotatsioon     suurima     liiasmassiiv     kodeering koodipunkt     üritada     nõutud     privaatne     keel sql     ärilised     sobiva     dokument imperatiivne     andmed varukoopia     peidetud     arendamine     massiiv veerg     andmebaas siin     hajus     nimekirjavormi     ressursikirjeldusvorming     tarkvara privaatpilv     priivara     pääsupoliitika     multiversioon-     järgib     ajahetke     statistika hash     mudel scrum     infopüük     tabeleid     lihtsustavad     topoloogia     süsteemi-defineeritud rutiinide     vastuvõtuaeg     logi write     rutiin mittevõimalik     faas hajus     eksemplarile     tarkvara andmebaasi     ülalt-alla     eesmärk index     töötamiseks     ebakõla     viidata     replikeerimine asünkroonne     omadus)     juurkasutaja     määrangu     tüüp json     ebakõla klass     pl tabel     sõltumatute     mini-andmevaramu     muudatused     arendusmetoodika     kattumatus     kõrge     tarkvara     lipuke     kohandatud     tekib     ennetamine krüptograafiline     ühendab     inkrementaalne     sissejuhatus     riimuv     protsess andmete     korrutatav     täitmiseks     volitustõend andmekaitse     kontseptuaalse     boonus     laadimiseks     ujukomatüüp     järjekorras     ärimudel rea     hõivamine     vajab     hinnang     enamasti     andmemuudatuste     boonuspunkt     andmeait reaalaja     kasutamiseks     protokoll globaalne     juurdepääsutee     isikuanded     täitmisplaan sisemise     hilisemaks     väljundiks     töötlemisel     äriarhitektuur     suund põhiobjekt     ketastel     rünne vaated     skeem suurandmed     pgql sõlmede