Kodulehed
[380] - Andmebaasid I (ITI0206) (kevad 2021)
pinned Kiirvalik Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik
Üldist
Materjalid Materjalide kataloogid
Vaated Erinevad väljavõtted kataloogides olevatest materjalidest. Alternatiivsed juurdepääsuteed materjalidele.
Isiklik Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Sõnapilv

Millest materjalides kirjutatakse? Mida suurem tekst, seda rohkemate materjalide metaandmetes on seda sõna kasutatud.

  alternatiivvõti     arendamise     leidmine     klient-server     kontrolltöö     disain indeks     kaugkasutuse     skeem select     strateegiline     regulaarne     alampäring avg     korral     lausendid     lahendused     msaccess     normaliseerituse     kaupade     tarkvara     ülesannete     põhiobjekt     neljavalentne     3nk     õppejõu     lausega     loengu     korduste     paikneb     disain loogiline     andmemudel     andmevakk     nimega     taaskasutatav     omistamise     tehtud     dokumendist     mallpäring     pareto     atomaarsus andmekäitluskeel     haldur     sidusus metoodika     aadress     hindamine     kuupäevad     paraku     andmemudel xml     pakkuda     avatud-suletud     operatsioon sql     põhimõisteid siin     arvutisse     sõltuvus tabelite/relvaride     kõnekujund     mestimine     konstrueeritud     tase     otseselt     mitu-mitmele     allsüsteem funktsionaalne     sügisel     konkreetselt     tabelid disain     räpane     osutub     projekteerimiseks     üks     relatsiooniliselt     inimkasutaja     määrang not     predikaat     kasustusjuht     ekraanivorm     neljas     leitakse     õnnestub     lipiku     välisühendamine     protseduurne     veergudele     madal     kitsendus sql     kajastu     mudel graafipõhine     väli     valdkonnapõhine     ülikooli     olemitüübid     lähtekoodiga     korraldus     allsüsteemid register registrid andmebaasi     grant     töötleja     kustutada     põhimõistete     sisemine     ühislukk     mõista     probleeme     ligikaudne     dialekt tuletatud     infosüsteemi     ekraanivormilt     vähem     lahendamine andmemuudatus     sisaldab     denormaliseerimine tuletatud     hulkade     relatsiooniline     töötleb     pöördprotsess     tulemata     lahusus     valideerimistekst     ankurmodelleerimine     sisestamiseks     kontseptuaalsest     printsiip multiväärtuslik     kiht     päis relatsioonitüüp     arhetüüp     pealkirja     seosetüüp     osa-terviku     mudel disainimudel infosüsteem detailanalüüs disain hetkeseisund seisundimuutus     lähtekood halvad     andmemudeli     registreerimise     harjutus     suurandmed     ametlik     lindistus     kolmekihiline     punktid     lõks     terviksüsteemi     võetav     hooldamiseni siin     tulemus     ridade     salvestusruum tüüpide     avaldis relatsiooniline     strateegia relatsioonilise/sql     duplikaatne     singli     käivitamine     värske     täidetakse     sõltuvused     veerg transaktsioon     probleemid     registreerimine sql-andmebaasis põhiolemite     perekond sql     /     tulevad     ülevaate     realiseerimise     südame     põhineda     peaks     string     dokumentatsioon     üldotstarbeline     disainile case     videod     variante     märkeruudu     põhjuseid     restrict     andmetöötluskompleks     tüüp võrkmudel     disainimuster füüsiline     kitsendus üldine     korras     disainimuster analüüs     graafilise     esimesel     diagrammilt     detailsete     arhitektuur     tegevuste     viisardit     pärandsüsteem check     giles     plokid loogiline     postgresql     põhilistest     operaator muutujale     etapp andmebaasi     operatsioon spetsiaal-     andmekontrollikeel     lisamaterjalide     omaduste     kuhi     informatsioon     juhend     probleem probleem     tabelid olemitüübid     esile     projekt     valemi     põhiomadus     salvestusruum tehingutöötluse     raamatud     atribuudi     vaheline     example sql     näite     muster funktsionaalne     tagasipööramine     dekomponeerimine nk     lugemisoperaator korteežitüübi     atribuudina     graafi     halvendada     funktsionaalne     deklaratsioon     viiteterviklikkus     laiaveeruline     märkmeleht     võidakse     lindil     ettevõtte     tutvustus     powerpoint     allsüsteemid     kohustuslikud     raamatupidamise     sotsiaalse     võimalikud     mägimurrak     muudatuste     rutiini     veebirakendus     juhuslik     sõltuvates     lepingprojekteerimine     lehmani     näide     hankida     normaliseeritud     põhimõte     mõeldud     tehingute     annab     siseskeem     andmemudel serveri     määrang merge     toimige     eduvpn     andmemudel plokid     tuleb     praktikumist     andmemudel sql     disain strateegiline     teooriatest     otseülekandena     unustatud     indeks füüsilise     elutsükkel     digitaalne     murdskriptimine     sqlis     suunab     installeerimine     täitmisplaan andmebaasikeel     töövihiku     andmemudel detailanalüüs     loenguvideo     tabel transaktsioon     nimble     aluseks     andmebaasisüsteemid siin     edukaks     dokumendipõhine     disain andmebaasi     veeru     skeem vaate     rakenduskeel     analüüsitavaid     kasutajaliidese     kitsendus lausetaseme     klassi     klausel atomaarne     andmebaas andmebaas     eeltöötleja     analüüsilt     käsitles loenguid     muster     read tuletatud     ülatüüp     arvujadad     alampäring merge     option     paigutamine     arendusmetoodika loogiline     sõltumatus süsteemikataloog     option andmekirjelduskeel     kujul     andmekäitluskeel andmekirjelduskeel     tagastab     registrid     (üks     index     tükeldamise     registreeritakse     kirjeldust     kokkukuuluvus sql     õppeaine     kolmas     sünonüüm     primaarvõtit     eraldi     kompilaator     vormis     hierarhilise-     sidemeklassi     lepingud andmebaasioperatsiooni     determinant ortogonaalse     täiendused/parandused     tutorial     liitindeksi     andmed minimaalne     loomist     andmemudel d     6nk     plokk     käivitusplaan     veergu     sündmusvaade     alles     eesti     normaliseerimine     mysql     millesse     delete     töökoht     diagrammil     relvar     kontroll     disainimudel     andmebaasis     sõltuvus sql/relatsioonilise     sidusus     muutuja parameeter     sql füüsilise     klassifitseerimine     mudeliteisenduse     mini-andmevaramu     parandada     info baastabel     modelleerimine     sisend     normaliseerimise     probleem üleminek     keelte     relvar andmebaasi     loenguks     näete     automaatselt     rea     kitsendus kasutaja-     genereeritud     jõudlus sisemise     olevate     liitindeks     kaheteistkümnendaks     baastabel     arhitektuur crud     kasutada     jooksva     kehand operaator     avaldis     fondiga     tagantjärgi     enamik     põhiolemitüüp     metoodilist     versiooni     süntaks     loomulikus     kvaliteet võtmed     võimaldamine     normaalsus     laused select     disainile loogiline     valitsemine     eraldiseisev     protseduur     jagatud     allikas     primaarvõtmest)     laiendamine     leping     kood     funktsioon     infosüsteem strateegiline     arvutada     rakenduspakett infosüsteem     kordamisküsimused     deployment     andmebaasini     võiksid     liiasus     loomissamm ehitamine     töökiirus relatsioonilise/sql     sulgemiseks     allsüsteem     hetktõmmis andmebaasisüsteem     mudel     testid     sql/psm     lindistuste     administraator     võimsus     käideldavus     pakkus     põhinev     andmebaasisüsteem andmebaasikeel     esitamiseks     mudel)     noskul     hotell     rutiin rutiin     vaates     struktureerimata     vastavate     lisapunktid     kasutajaliideses põhiolemite     allsüsteemi     andmemudel ef     pilv matemaatiline     alternatiivse     sql-andmebaasisüsteemi     kuigi     punktikadu     allsüsteemide     sql-andmebaasis kaup kaupade     mudel artefakt     tekst     mõningaid     alampäring count     eesmärk     kitsendusest     muuhulgas     matematiliseks     microsoft     triger väine     esmasrelvarid     mitme     tarkvarakeel jagamine     andmebaasiüsteemis     zettabait     operatsiooni     kaudselt     abitabel foreign     operatsioon avaldis     koosnevad     süsteem     tsükkel rutiin     (relatsioonialgebra     sis algus     struktuuri     notatsioonis     kuristiku     näidetes     kitsendus operaator     ärimudel     dokumendid     indeks andmete     keel kasutaja-defineeritud     slaidikompleki     pealkirjad     infosüsteem andmed     lõuend põhiolemitüüp     merge     hierarhia     andmebaasirakendus     tehniline     lause andmekäitluskeel     klausel     projekteerimine loogiline     salvestusruum sisemise     elementide     lausete     kõigilt     mustri     indeksite     näidatud     dialekt lõige     andmebaasiobjekt     tegemise     kirjeldava     väärtuse     tegevusi     tüüp domeen     publication     rida baastabel     leiate     vara andmed     denormaliseerimine relatsioonilise/sql     strateegia     tabelitaseme     sõltuvad     kasutab     osa     primaarsest     pakkige     kutsuda     kaasa     rakendusprogramm     kirjutamise     loomissamm teenus     annotatsioon     deklaratiivne kolmekihiline     ühendamise     platvorm     andmekirjelduskeel veerg     puu     turvalisuse     operatsioon funktsionaalne     põhjustada     pidevintegratsioon     multiväärtuslik     tüüp muutuja     null-pikkusega     tehtava     andmebaasioperatsiooni     lahusus organisatsioon     ülekanduvad     kasutatava     veerg tabel     tüüp     analüüs sql-andmebaasi     loevad/     pilvandmetöötlus     arendusmetoodika rational     otsingutingimus liittingimus     diagramm     kasutaja delete     vähemalt     hulgateoreetiline     hinneteleht     vaate     parameeter tüüp     projektsioon     disain rida     salvestus     ärireegel     bakalaureusetöö     teisendusreeglid andmebaasi     olemi-suhte     seisundidiagramm     2nk     keskkonnas     proovimiseks     fragment     võimaldava     otsekorrutis     andmebaasi     laadige     järjepidevus tehingutöötluse     teises     relvar sql     realiseerimine     rida     statistika information_schema     õigus andmekontrolli     avaliku     arvestus     transaktsioon     lisatest     dokumendi     kaitsmine     union     lisamise     indeks indeks     invariant     hajus     null     lõpust kui     andmemudel andmemudel     kontrolliks     tabel vaade     moodul oracle     planeerimine     kindla     standard     andmebaasikeel objektsüsteem     arendusplaan metoodika     vormistamine     non-equijoin kokkuvõttefunktsioon     kihtides     mittedeterministlik     aste     andmemudel dokumendipõhine     andmebaasikeel avaliku     sql sql     selles     on     kuldandmed     r-väärtus     operaator väärtus     esmasrelvar     programmeerimiskeel pakett     andmemudel andmebaasikeel     trigerid     andmebaasi-     taotlemise     tehakse     oleks     realiseeritava     ortogonaalse     sql pl/pgsql     hetktõmmis     kõigil     andmebaasirakenduse     videoloeng     rakenduste     kasutajana     generaator triger     joini-sõltuvus     teatage     andmekaubamaja     teemaks     tagastataval     eristamatuse     loogiline     milleks     prototüüpimine rakenduse     dubleerib     kursuse     ettevalmistus     vaated kolmekihiline     tööle     peatükid     korrastatud     sisaldada     puhul     lülituskilp     liides allsüsteem     süsteem tabelite/relvaride     pööramiseks     kosk-mudel     aidata     lahusus sql/relatsioonilise     eemaldamine     salvestamine     installeerimiseks     andmebaas reataseme     assertion     korteežitüüp     privaatpilv     arvutis     relatsioonilise     juunil     pärandist     mudelis     puudutab     nõuded     naturaalühendamine     esitamise     võrreldes     naturaalvõti     peavormi     kavandamine andmevakk     tüüp andmebaas     proovige     projektsiooni-ühendamise     andmebaas sql     skeemitu     bitmap-ühendamise     elemendid     klassidiagramm metoodika     rutiinid     alamtüüp     andmemudel sql-andmebaasisüsteem     tüüp avaldis     pidevkooste     viimine     atomaarne     pilv uml     standardiga     domeen andmebaasi     andmekäitluse     logimine üldine     äriarhitektuuri     unified     arv     grupifunktsioon     pidevvalmidus     alampäring     triger andmebaasi     infosüsteem     suurema     pakendaja     kevadel     ainekava     relvari     vahelised     andmefailid füüsilise     klassidiagramm tehniline     kitsendus     struktureeritud     palju     infosüsteem relatsiooniline     inner     projektsiooni     atribuudid case     jälgimine     funktsionaalsed     primaarses     uue     lepingud tabelid     andmemudel sisemise     järgima     baastabelite     surnud     unikaalne     tarkvarasüsteem andmebaas     protsess     klausel avaldis     plokivahemike     välistav     tehingud     rational     eelistatult     võivad     automaatne     lõpphinne     andmebaasimootor     deklareerimisel     andmesaatkond andmebaas     seadus     nimekirjavormilt     vähendab     alampäring     olla     vasakpoolne     vaade tabelite     valideerimis     vanem     klassifikaatorina     tarkvarakeel protseduur     käivitage     ühendamissõltuvus normaliseerimine     triger tuletatud     õiguste     päringu     normaliseerimine sql/relatsioonilise     ühendamissõltuvus nk     teenus elutsükkel     funktsioonid     sobiva     atribuutide     andmebaasimootor andmebaasisüsteem     raha     failid     build     palun     process     deklareeritud     mõisted     aruanne     kahanevalt     pruugi     detailanalüüs     kordamis     juurprobleem andmebaasi     olema     kõiki     loomissamm füüsiline     toodud     suhe     skalaarne     võimaldab     neljanda     füüsilise     vabadus     projekteerimise     kokkuvõte     mudeli     puhas     ühtlasi     õigus     puhtad     vahetestid     kordaja     disain loogilise     reeglid     mõistekaartidena     onlain-analüüs     näited     päringute     disain denormaliseerimine     eesmärgiks     protseduurid     tähendab     evitustoru detailanalüüs     selgitatakse     rühmitamine     vaade     mitmevaateline     exists     vastutuspiirkond infosüsteem     alampäring where     lugege     töötati     võlg     andmekäitluskeel     teabe     reegleid     jõustada     normaalkuju     unikaalse     prototüüp     vastuse     dialekt     kokkuvõttefunktsioon alampäring     baasmuutujate     sisemise     täidab     rakendatakse     etapp     tingib     oracle     veerg     väiksem     tulemustest     otsingutingimus nimega     andmekaitse     lihtsustab     teisendusreegel     andmebaasikeel isikuandmete     üldistusseoste     navigatsioonipaani     harjutamine     graaf     vahendeid     tüüpi     option maksimaalse     ebaõnnestumised     funktsioon select     tüüp jälgi     lõige     valib     kirjas     roll administraator     terabait     lisakitsenduse     statistika üleminekusüsteem     switchborad     täpselt     päis b-puu     peetud     variant     andmebaasisüsteem sql     andmemudel kitsendused     andmetele     uni-id     korporatiivne     protseduuride     eskiismudel     kandidaatvõti     jõudlus füüsilise     salvestatud     küsida     kõiges     ehitamine     loengud     ressursside     vs.     lause transaktsioon     evitusskeemi     arhitektuur sisemine     baastabel unique     rahuldada     sisalduv     tüüpvead     peale     keel parameetrite     hooldus     viies     hooldamine mudeli     lähtuvalt     ülekanduv sql/relatsioonilise     mudel siin     sql relatisooniline     generaator drop     eksistentsiaalselt     transaktsioonilised     ümarda     klausel korreleeruv     viidete     teiste     indeks     attribute     välisvõtmeid     tunnistuseks     keele     oleksid     erand     mitut     lipikute     taristu     tavaühendamine     kadumist     kogukonnapilv     sql-andmebaasisüsteem     olekumasinaskeem     teine     lisaülesanne     staatiline     identifikaator kõigepealt     sõltuvus kuues     lõppkasutaja     skeem sql     katsetamiseks     pöörd-     tasemel     teema     infovajadus andmekäitluskeel     table     (programmeerimine)     operaator     tähendus     0     alternatiivvõti     tähtajad     liides     struktuurist     lõhn)     tükeldamine     using     kustutamise     ja     kasutajaliideses     andmebaas triger     käivitada     access     keel sql     arvesta     identifikaator     päri-     juhtuda     elukaar     kasutamiseks     vastavad     milline     kontseptuaalmudel     käest     esitus     kohe! kõik     kordajad     seadused andmejärv     koodi     objekt     ühendi     päringud seadus     lihtsustatud     aeglustab     erijuht     salvestamiseks     väärtustada     näiteülesanded     @ttuee     küsimusega     otsingutingimus andmekirjelduskeel     klassiruum     süsteem relatsiooniline     põhiolemitüüp andmebaas     häälestamine     andmetüüp     dokumentidel     literaal     keel relatsiooniline     minimaalse     andmeladu     projektis     kaudu vaate     aruande     perekonda     sql     operaator order     märtsist     teisendust     paketidiagramm     kvaliteet objektorienteeritud     andmed     sisalduda     andmebaasiserveris     päisele     piisab     tabel     roll grant     skeem-lugemisel     muster mustrid iseseisva     hulgateoreetilised     boonuspunkt     protseduur füüsilise     praktikumideks     alter     loomissamm põhiolemitüüp     keel     gigabait     iseseisva     käigus     andmemudelist     kahevalentne     realiseerimiseks     mudel kontseptuaalne     detailanalüüsi     tõeliselt     kohustuslik     ddlenhanced     kõigi     rr_mall     objektide     tehnilist     diagrammidel     tekitanud     täitmisplaan väline     disaini     sqlist     katsetamiseks     loenguvideod     käsitsi     laused grant     ainult     leiab     andmekirjelduskeele     sql-andmebaaside     andmemuudatus     seosetüüpe     failipõhine     suurem     keskkond andmed     sõltuvus kaasav     laused nimetu     maksimaalselt     operatsioon naturaalühendamine     liigi     notatsioon     keerukamad     kiiresti     lauset         lausend     kasutaja-defineeritud operaator     objekti     technics     ekraanivormile     kitsendused üleminek     kasutajaliides     normaalkujul     lühidalt     püstitus     atribuudiga     (koodi     d sql     supervõti tabel     office     praktika     põhjusab     baasrelvar     switchboard     setvahetest     vajadus põhiolemite     ekraanivormil     klassidiagrammi     tingimus     genereerimise     ühe     relvarid     reverse     arvujada     prototüübi     vastav     määran     koostamine     denormaliseerimine sql     lause andmebaasisüsteem     programmeerimiskeel rutiin     andmekäitluskeel relatsiooniline     esitatakse     equijoin mittekorreleeruv     information_schema kolmekihiline     metaandmed     pärandsüsteem     olevaid     azure     sõltuvustest     group     olemuslik     objekti-rolli     alates     sorteeritud     iteratiivne     lihtvõti     defineerimiseks     peatükk     ajaloo     korreleeruv     liitbokside     leping ms     l-väärtus     andmemaht tuletatud     võimalikke     kasutusele     rutiin protseduur     tegevus     edasi     kompenseeriv     enterprise     näiteülesanne     baastabelites     baastabel vaate     kitsendus tüüp     disain turvameetmete     koondhinne     tegelik     ühendamissõltuvus sql/relatsioonilise     baasrelvar andmekäitluse     värskendamise     pääsupoliitika grant     kompositsiooniseose     operatsioon select     paaridel     naturaalühendamine tabelite     kaitsev     võtit     sõne     kustutatud     kohta     vaadete     pilv paber     tegevusdiagramm     projekteerimine     normaalkuju esimene     täitmisplaan     rutiin imperatiivne     veeruperekondadel     lihtsalt     muutmist     andmemuudatused     mudel case     hetkel     üleliigseks     äriprotsess     loodud     kustutamist     andmemudel andmebaas     mustripõhine     täiesti     juurutamine     tabelis     lausetaseme     tõstmine     strateegia andmebaasi     orsterwalderi     clean     andmekäitluslaused     loeng     andmebaas andmed     disain /     loomine;     nimed     elutsükkel scrum     normaalkuju veergude/atribuutide     läbiskaneerimine     kitsendus with     aitab     kõrvalefekt     iseseisev     operaator sum     põhiolemitüüpide     mudel infosüsteem     allsüsteem metoodika     võrk-struktuuriga     relatsioon     süsteemikataloog     klassifikaatorid andmed     vahe     uus     teisendusreeglid kontseptuaalne     omakorda     esialgse     equijoin relatsioonialgebra     nõrgad     võimalus     disainimuster     lisapunkt     artefakt juurprobleem     huvitav     raaltehnoloogia     pakett programmeerimiskeel     kitsendus instead     moodul pakett     ajakava     unifitseeritud     subquery     sagedased     sql-andmebaasis põhiolemite     sündmus     registreerimist     probleemikeel     käivitumiseks     tulemuseks     pilvraalindus     kadestamine     toimimismudel     dubleerimine     mudelite     puuduv     tubade     where     olemasolu     failis     grupeerimine     talletatud     väärtus muutuja     kord     architect     kasutajate     tegijad     tabel andmekäitluskeel     ülesande     aprillini     1nk     süsteemikataloog täitmisplaan     ajast     https//maurusttuee/software/     korteežitüüp relatsiooniline     võtmed     diagramm scrum     kasutades     generalization     andmemakro     normaliseeritud andmete     näiteprojekt     juurdepääsu     skeem vaade     kaasav     (relatsiooniline     evitustoru     kavandamine     kogumist     sõltuvus     otsingutingimus min     üldine     tekkimiseni     relvar sorteerimise     kümnendaks     null-väärtus     machine     salvestused     meiliaadressi     lugemisoperaator kitsendus     klassifikaatori     olemi     lahusus veergude     seisundiklassifikaatori     objekt-relatsiooniline     ärireeglist     ainevaldkonna     lõpuks     põhjustab     juhend põhiolemite     automatiseerib     tabel tuletatud     hübriidpilv     seitsmendaks     loomiseks     järgneb     transaktsioonanalüüs     manager     triviaalne     keskkond andmeait     kirjeldamiseks     disainist     kehand transaktsioonanalüüs     juhendi     andmeaidad/andmevakad füüsiline     andmesoo pilv     constraint     tüübi     programmeerimiskeel     vabatekst     iseloomustama     kategooriad     kaudu select     andmebaas ajutine     relationship     tervikust     kirje     mittefunktsionaalsed     andmebaasioperatsioon     atribuutideta     viimane     ristskriptimine     mudeliteisendus     operatsioon andmetele     pöördumise     otsingutingimus max     seose     klassifikaator     osaliselt     kehand     update     relvar relatsioon     valideerimine     omadus     loobumise     cascade     olemitüübi     kasutaja kasutaja     praktikumi     suurendamine     soovite     korteež kitsendus     olnud     admin     teemal     suuruse     orienteeritud     andmebaasisüsteemi     refaktoreerimine bcnk     nosql     andmebaasiobjekti     andmekäitluskeel veerg     nimekirjavormis     täpsustamine     sisselogimine     keelde siin     modelleerida     pääsupoliitika andmebaasiobjekti     operatsioonide     lõppedes kui     tegeleb     tühi     accessis     kvaliteet     andmebaas hübriidpilv     approach     roll     kaitsta     lindistused otseviide failis     teoreem normaliseerimine     surrogaatvõti     leping funktsioon     defineeritud     andmete     viga arvujada     praktikum     mille     peidetakse     seisundi     excel     läbiviimiseks     näiteid     disain plokid     andmemudel deklaratiivsus     mitteskalaarne     andmebaasisüsteem funktsioonil     stringide     e-pood     arendus andmebaas     alusel     soovitusi     laused siin     jooksul     vormid     state     sündmusprotseduuri     andmebaas kontseptuaalne     klausel liittingimus     abitabel     sõltumatus     süsteemikataloog andmebaasisüsteem     samuti     tüüp funktsioon     loomissamm arhitektuur     täiustatud     äriarhitektuur     ajahetkel     ajaandmete     parameeter rutiin     esitada     muudetakse     kokkuvõttefunktsioon equijoin     arhitektuur registri     andmebaas andmekäitluse     trigeri     positiivse     accessi     avaandmed andmebaasi     moodul     tabelite     metafoor     arvestus paketidiagramm klassidiagramm olemi-suhte     hajuv     identifitseerimist     olemasoleva     bcnk     p pikem     supervõti     kontrollimine siin     nk andmete     võrkmudel hierarhiline     panna     failihaldur     lihtne     operatsioon)     strateegia revoke     teenus     hulk     programmeerimiskeel deklaratiivne     method     arvutamise     mudelist     mittereserveeritud     mingi     rakenduse     macro     alamkeel     teisene     põhineb     autoriõiguse     keelamine     relatsioonitüüp tüübigeneraator     genereeritav     süsteemide     andmelett     lause andmed     automaatse     keel kasutaja     kaudu     seisundidiagramm crud     sisalda     kriis erp     esituste     pööratud     esitab     klassifikaatorid     määramine     logi hulgateooria     teksti     modelleerimiskeel füüsiline     värskendamine     denormaliseerimise     engineering     määratud     tulenevaid     analüüs     musta     videoloengud     pseudojuhuslike     mudel sql-andmebaasi     viitele     kokkuvõttefunktsioon select     keel transaktsioon     järeltingimus     tarkvarakeel     lehviku     klassidiagramm     eksemplaridel     kontrollimiseks     sõlm     sõltuvuse     võõrvõti     manageri     kontrolltöös     relvar relatsiooniline     saamise     vajaduse     andmemuudatus triger     korduvad     korda     vahendid siin     põhjal     boyce/coddi     formaalne     päringukeel     jaoks     vajab     tingimuses     andmebaas libreoffice     ilmneda     operatsioon     konkreetne     summa     nimetu     veergudes     kaota     tasakaalustatud     andmeait     toimub     laused andmekäitluskeel     kitsendus sisemine     loogikaoperaator     kaardid     kokkukuuluvus     lubab     ühtse     aknakujunduse     kirjutamine     based     harjutused     üheksandaks     hõre     entity     realiseeritud     lahendus     lisada teil     käivitu     vältida     valideerimisreeglid     tekkivat     hinde     kontrollkitsendus     nullist     lihtsal     muddy     poole     relatsioonialgebra     muuta     kursor     normaalkuju sql/relatsioonilise     operatsioon projektsioon     olemitüüp     tulemuse     arendusmetoodika allsüsteem     täielik     jaotamine     teisenduse     andmemudel indeks     süsteemi     otsustab     ühine     hulga     mudel andmebaasisüsteem     lisaks     normaliseerimine neljas     märkate     tabelites     printsiip õppeinfosüsteem     küsimus     tüüp grant     evolutsioon     kustutamine     stereotüübiga     protseduurselt kitsendused     loengute     operatsioon vahe     indeksid siin     alamhulk     graafiline     lugemise     tühihulk     motivatsiooni     operatsioon piirang     privaatsuse     wordi     disain füüsilise     crud     mitmest     combo     lause tühistamine     variant      assotsiatiivne relatsiooniliselt     sissejuhatav     skeem kinnitamine     manifest     rolli     süsteem olemi-     andmebaasihaldur nosql     arendamine     tüüp transaktsioon     kui     lukustamine     vaated andmebaasisüsteem     füüsiline     moodustavad     vähendada     praktikumide     sql-tabeli/relvari     operaator tutorial     kasutusjuhtude     võlg artefakt     nuppude     liiasus relatsioonilise/sql     erinevates     andmekirjelduskeel     operatsioon relatsioonilise/sql     paremini     väljatöötaja     tekstiliste     avaandmed rakenduse     deklareerimine     ainult     kattuvad     kirjeldused     väljastava     pakett     soodustavad     round     otsustada     tabelite/     protseduur unique     serveri     põhjal katsetamiseks     logi andmekirjelduskeel     sissejuhatus     valdkonnamudeli     andmemudelit     väljadega     organiseeritud     registri     indeks valikuline     tootmise     normaalkujud     sidemetüüp     määratakse     tagasiside     spetsifikatsioon pakett     spetsiaal-     väärtus sql     põhiandmed uml     süsteem viies     andmebaasikeel     check     relatsioon valdkonnapõhine     antimuster     kokkuvõttefunktsioon     puuduvad     otsimise     sisaldav     järjepidevus     tüüp päis     dokument     sellist     muutuja     disain detailanalüüs     tehing     moodul rutiin     menüüsse     keel transact-sql     andmebaasiobjekt roll     seega     isikukood     deklaratiivselt analüüs     relatsioon query     võti-väärtus     allsüsteemidest kontseptuaalne     andmeteadlane     seisundidiagramm uml     kavandamine avalik     vabaneda     teoreem boyce/coddi     muutujad     leidmise     uuritakse     kasutaja-defineeritud relatsioon     luuakse     valideerimiskitsendus     analüüsimuster     võimalik     reaalne     sõltuvus refaktoreerimine     teisesed     operatsioon relatsiooniline     ülesannetes libreoffice     otsingutingimus     suletud     võtmekandidaat     kihiline     ühiseid     otseülekanne     transaktsioonid     strateegia andmekontrolli     tekstitüüpi     eksabait     erinevate     konkreetse     määrata     registrisse     muutmine     põhiobjektide     strateegia kasutaja     andmebaasioperatsioonide     ea_mall     andmesõnastik     analüüsi     intelligentne     operatsioon identiteedi     iteratsioon infosüsteem     kooskõla     esitatud     normaliseerimine relatsioonilise/sql     lahusus kobareelnõu     fagini     tüübigeneraator skalaarne     klausel alampäring     skeemi     kooskõlas     stream     klausel having     strateegiline-     operatsioon hulgateoreetiline     põhiolemitüüp pidevvalmidus     andmemudel hierarhiline     relatsioon andmebaasi     õhinapõhine     võlg veergude/atribuutide     proovimist     nimekirjavormi     lause sql     laused     boonus     operatsioon equijoin     mässimine     disain transaktsioonanalüüs     andmebaasisüsteemides     terviklikkus andmekirjelduskeel     salvestage     lausest     väärtuseks     operatsioon transaktsioonide     veerud     viienda     seosetüübid     päringut     tööks     plekk     eeskiri rea     millele     üliõpilase     triger transaktsioonanalüüs     välisvõtmete     andmekirjelduslaused     lõhn räpane     täitmine andmemuudatus     kitsendus tabeli     andmekäitluskeele     parendamine     registrite     jäävad     veerg veerg     parool     teistest     teemade     intersect     tulemused     märkide     monopollukk     süsteemitöö     ülekanduv ühendamissõltuvus     avaandmed     mustrid põhiolemite     tagastav     relatsioonitüüp korteež     lause alampäring     kommutatiivsuse     isiku     eeltingimus     deklareeritakse     harjutada     tegemine     litsents     keelsed     tasemel relatsioonilise/sql     tuletatud     andmebaasiserveris     tööjaama     alguseks     zaurus     maailma     primaarvõtme     raamat     lahendamine vaade     nimi tabel     kohas     muster äriarhitektuur     disainivaates     lahendamiseks     installeerimise     andmebaasiobjekt insert     loodavas     väljakutse     süsteem deklaratiivne     hooldamine     alamvormi     rakendab     skeem veeru     diagram     andmemudel andmebaasisüsteem     foreign     idempotentne ühendamine     diagrammide     imperatiivne töölaua     arvude     täpsemalt     andmebaasikeel andmebaas     põhitulemus     kontrollide     isoleeritus check     näitel     sorteerimise     sisaldub     teemasid     rutiin     kokkuvõttefunktsioon avaldis     refaktoreerimine     andmebaasiobjekt minimaalse     välja     juhendis     idempotentsuse     muutmisoperaator relatsioon     mõnikord     valideerimisereeglid     koostab     baastabel hetktõmmis     andmebaasihaldur     ansi-sparc information_schema     generaator primary     definitsioonid     loomine     põhjal vaade     imagine     töölaua     pilv andmebaas     keerukus     väliste     vaatamiseks     turvalisus     klassidiagramm põhiobjekti     slaidel     järgida     sageli     vajavad     indeks kitsenduste     metaandmed privaatpilv     testitud     õpingukavade     5nk     arvutivõrgu     kasutajatele     tulemuses     alustamine     anomaaliad     kahte     d tüüp     roll andmebaasisüsteem     piirang     commit     andmesiire register     saab     sõltuvus esimene     andmebaasisüsteem manusandmebaasisüsteem     jätta     having     -bitise     sõltuvus funktsionaalne     rakenduspakett detailanalüüs     lukk     muudatus     teadmiste     globaalne     aktiivne     andmebaasisüsteem andmebaasisüsteem     loomisel     tingivad     hotelli     prototüüpimine olemitüübid     illustreerimine     pädevusala     lugemisoperaator     viide     pingerida võimalik     reaalsed     avamise     üheteistkümnendaks     rakenduses     ühilduva     liiasus füüsiline     kirjeldusest     objektiõigus     kavandamine andmebaasi     kasutusjuhud     sorteerimine     vaikimisi     manusandmebaasisüsteem     tagasirullimine     kuuluvuse     seisund     eeskätt     mudel allsüsteem     defineerimine     vormindamine     ühte     ülemineku     kõrge     rollback     klassidiagramm disain     võti     sidumini     esmasvõti     andmebaasikeel dokumendipõhine     sarnane     modelleerimise     pilvandmetöötlus nosql     viiteid     esmane     strateegia loogiline     registreerida     alusel     ära     tagasi-     kogum     denormaliseeritud     liiasus teine     truncate     sql identiteedi     sümptom juurprobleem     rekursiivne     aines     kirjutada     plokid füüsilise     tarkvarakeel hulgateoreetiline     naturaalne     kandidaatvõti baastabel     milles     rules     andmebaas töökorraldus     andmekandja     kasutaja-defineeritud     andmete     olem     võimsustik     abitabel disain     avalik     seisundimuudatuste võimaldamine     loogilise     diagramm projekt     poolühendamine     sql check     paranduste     tulenevalt     nimede     taustavärviga     alamosa     indeksid     kohale     operatsioon baasrelvar     litsentsi     katsetamiseks     strateegia tuletatud     teisendusele     kattuv     dokumenti     dünaamiline     mahuga     värvide/fondi     väärtuseid     (sql)     delivery     võlg infosüsteem     nädala     suurus     epood     andmemudel andmebaasi     sõna     täiendan     ekraanivormid     tabel drop     süsteemianalüüs     protsessivaade     võrdlusreeglistik     tähenduseta     projektsioon ümbernimetamine     operaator atribuut     lõpphindele     lõpphinde     tabel vahe     denormaliseerimine     hoolitseb     veerutaseme     tüüp mitteskalaarne     agile     mõistekaart     aknas     salvestusviisi     andmebaasihalduse     suhtetüüp     abitabel triger     nõudeid     funktsioon plokid     koskstiil     alati     relatsioonitüüp operaator     aruannet     süsteem multiväärtuslik     veerud disain     tegemata     piiritletud     teostada     vaheliste     kordamine     kompenseerivaid     access oracle kasutajaliides triger trigerid andmemakro andmemakrod pakett protseduur protseduurid funktsionaalne     vormi     andmemudel autoriõiguse     toimuvad     osapool     kasutamise     eranditöötlus     näiteks     tähistatud     omada     agregaatfunktsioon     kaskaadne     tingimuslause rutiin     võite     olemitüübid disain     märgistik     pilv     nimekirjas     tagamine     operatsioon microsoft     operatsioonid     elemente     domeen ajutine     mudel sql     terviklikkus     vaadata     lause õigus     korteežitüüp korteežitüübi     teenus rakendamine     väärtus sql-andmebaasisüsteem     suurendab     tüüp andmebaasiobjekt     roll kaitse     skeem tuletatud     piirab     lahendus atribuudid     võtta     pääsupoliitika sql     operatsioon lõike     kirjutatud     kodeeri     kaitse     liides staatiline     täidetus     tüüpprobleemid     disainiprintsiip denormaliseerimine     juures     hooldamine lähtekood     hinne     juhitavad     realiseerida     küsimustest     query     a pattern     loodavate     milliseid     semestri     tekivad     kokkuvõtmine     tingimus not     tõeline     hindamislehtede     arvutiklassi     kitsendused rakenduse     makrot     ärireegel sql     funktsionaalsete     kontollitud tabelite/relvaride     poliitika     tõene     küsimusi     navigatsiooniline     agregaat     petabait     funktsionaalsed     sql andmekirjelduskeel     lause     koefitsent     diagrammi     kirjeldus     generatsiooni     pealkirjade     probleem disain     peidetud     lepingud iteratiivne     register     pöördprojekteerimine     andmebaas     põhiobjekte     paranda     sinise     nõudmised     sõltumatus kontseptuaalne     mudel andmemudel     bitmap     jõudlus hetktõmmis     huvides     programmeerimine     baasrelatsioon     unikaalsuse     lisapunktide     mittekohustuslik     projekt funktsionaalne     tüüpprobleem     vaba     elujõulise     kuues     seosetüübi     vesivoodi     regreg     muutmisoperaator     kujule     hulgaga     põhiolemitüübi     õigused     insert     ei     mõjutab     aprill     põhiolemite     olekumasin     mitte     funktsionaalse     parooliga     parandamine     ühiste     küsitluse     õpejõu     graafidel     alamvormile     atribuudid     aste relatsioonilise/sql     kitsendus merge     töötava     juurde     rakendus     relatsioon relatsiooniline     architecti     realisatsioon     pöördprojekteerimist     tabeli     kavandamine kogukonnapilv     läbi     täitmiseks     kasutamine     andmebaas virtuaalne     allhhanke     andmemudel võrkmudel     disainipõhimõte     minimaalõiguste     kogutud     seosetüüpide     ümbernimetamine     kose     määrab     andmemudel kolmas     lõppseisund     lihtindeks     lisan     põhimõisteid     otstarbe     olemas     indeks bitmap     õiguseid     seadus virtuaalne     diagramm crud     kuhja     plokid andmebaasiobjektide     mudel uml     mittekorreleeruv     muutmiseks     olevasse     lisada     poolt     kategooria     primaarvõti     kontseptuaalse     rakendus käesoleva     väline     põhiolemitüübid     piirang sql-andmebaasisüsteem     kasutuselevõtt     täiendamine     tootaja     aruannete/vormide     esimene     aprillil     eksklusiivne     perioodil     lahusus relatsioonilise/sql     viittüüp     andmekirjelduskeel siin     muteeruva     toimuma     viimiseks     püsivus andmekirjelduskeel     reegel     disain     süsteemiõigus     andmed virtuaalne     tavapärasem     sisulise     tabeleid     detailanalüüs siin     rutiin moodul     jagamine     kuuenda     hindamise     anomaalia ankurmodelleerimine     salvestusviis tõeväärtustüüp     generaatorid siin     kasutaja     ebaotstarbekatest     taotlemine     andmed imperatiivsus     sügavuti     kasutatav     käivitab     avaldis sql     taaskasutada     leidmiseks     väärtus     identiteedi     nende     üleminek     loetavad     vaatega     lepingud     modelleerimiskeel sql     staatustest     formaadis     headuse     valideerimisreegel     skriptisüst     revoke     illustratsioonid uml     optimeerimine     laisk     kehand pl/sql     order     klasse     artefaktid     triger     lisamine     lisaeksam     päring     ekraanivormi     nk välisvõtme     kompaktsemaks     tehised     vahetest     mitmekomponendiline     pilvetöötlus     andmesaatkond     tüüp tüüp     teenus disain     üldistusseost     tools     lahendamise     keerukamaks     salvestamise     üks-mitmele     dokumendis     tabel select     põhjal select     süsteem andmebaasi     mootoriga     võrrelda     täitmine     tabel süsteemi-     tüüp korteežitüüp     disain kontseptuaalne     andmebaasikeel relatsiooniline     isikuandmete     lisaülesanded     väheneda     upper     sekundaarne     täielikult     artefakt räpane     läheb     eranditöötlus protseduurne     projekt register     andmebaasikeel kolmas     juhataja     vektorkodeeritud     osterwalderi     andmebaasikeel andmed     elutsükkkel infosüsteem     äravõtmine     töökoha     juurutada     tehingutöötluse     diagramm arendusplaan     täitmise     deaktiveerimine     materjalis     kitsendus normaliseerimine     apexttuee     disaineri     andmebaasiobjekt õiguse     ümbertöötamine     triger sql     aruanded     dekomponeerimine     tüüp andmekäitluskeel     baastabel andmete     onlain-tehingutöötlus     tõttu     kataloogi     eraldatud     tüüp pääsupoliitika     sisaldama     võrdlusoperaatoriks     diagrammidelt     diagrammid     töökiirus andmebaasi     süntaksi     muudan     valem     alias     ühend     registreerimine põhiolemite     olemitüüpe     andmebaaside     süntaks relatsioonilise/sql     õppetöö     videote     teeta-ühendamine     kolmevalentne     tabelit     mudel register     rünnak sql     tabeliruum     kontrollitud     kommutatiivne tuletatud     erinevusi     kasutatakse     genereerimisel     aeglasem     koormatud     normaalkuju andmebaasi     väljund     objektivaade     navigatsioonivormi     matemaatiliseks     veergude/atribuutide     lugeda     maatriks     kitsendus võrdsuse     lõuend     teaching     vabal     liiasus nk     materialiseerimine     kombinatsioon     tulemused suurema     loogika     database     tingimuslik     nõuete     strateegilise     praktikumide     veerule     klassidiagramm rakenduse     hõlmava     refaktoreerimine järjekindlusetus     keel tuletatud     normaalkuju funktsionaalne     model     sõltuvus nk     strateegia execute     sql relatsioon     vahend     tegema     arvutit     muutumisele     lause üldine     projekteerimine kitsendused     testideks     mudeliloomine     arhitektuur füüsiline     krediidi     lisamaterjalid     domeen     süsteemi-defineeritud relatsioonitüübi     füüsiliselt     halb     cards     õppenädalaks     kadudeta     küsib     kursor funktsioon     seisunditest     ennik     models     tagasi     kaheksandaks     operatsioon query     diagrammis     imperatiivne     arvestab     reegel andmebaasisüsteem     täitmisplaan sisemine     eksami     osundatakse     kasutav     väärtusel     ajutine     reserveeritud     rakendamine     päriprojekteerimine     koodiga     sobilikku     teenus pädevusala     nendest     kitsendus triger     paber     kohta     eksam     sõltuvus rutiin     operaator select     põhiobjektidele     kirjandus     denormaliseerimine halb     mudelisse     ajatüüp     hetktõmmis kitsenduste     vastuvõtuaegade     andmebaase     vähenda     kontseptuaalset     töövihik     päringutulemuste     operaator relatsiooniline     teisendada     valideerimiskitsendused     esitusviis tüüp     rakendub     tegijatele     õigus sql     eest     teooria     strateegia update     viiakse     olemi-     tarkvarasüsteem kuldandmed     (rutiin)     andmeid     kitsendus andmekäitluskeel     metoodika     punasega     spetsifikatsioon     puhastamine     andmemudel sql-andmebaasi     normaalkuju relatsioonilise/sql     fragmendid     väärtus kehand     parameeter     vastab     reguleerida     arhitektuur andmebaasikeel     sotsiotehniline     atribuut     värviga     dekompositsiooni     tabelid     klasterdatud     kihid     võrdsuse     midagi     tühistamine primary     praktikumid     detailne     avatud     ärireegli     probleem andmebaas     eemaldada     olemitüübina     elementaarne     seadus sql     ärianalüüs     juhtimise     vahendid     pooles     andmebaasisüsteem disain     iseloomustab     migreerumine andmefailid     kitsenduste     realiseerib     javascripti     teise     operatsioon tabelite     päis     hilinemine     seisundimuudatuste     skeemid     struktuuriga     kehand füüsiline     maatriks andmebaasioperatsioonide     kirjaliku     mudased     alampäring select     andmebaasisüsteem andmejärv     koosneb     kontrollimise     liiasus funktsionaalne     süsteemi-defineeritud     objektsüsteem     andmefail     operatsioon vaade     normaliseerimata     nõutud     lausetest     surrogaatvõti deklaratiivne     skeem-kirjutamisel     andmeelement     slaidid     tegemist     vahendi     select     funktsioon nimetu     relatisooniline     väljade     võimaluse     triger triger     andmestruktuuri     leping oracle*case     relatsioonalgebra     küsimused     entity-relationship     riiulilt     tegevusena     kirjeldab     peegeldub     ülejäänud     migreerumine     vaatamine     peitmine     iseendaga     klastri     andmebaasisüsteem     loomissamm andmebaasi     kiirendab     koopia     vajadus     assertion instead     sõltuvus allhhanke     ühtegi     lauseid     sõltub     kinnissõna     sisendiks     primaarvõtmest     vajalikuks     lepinguid     lause andmekirjelduskeel     operatsioon lugemisoperaator     juurprobleem juurprobleem     andmebaas seadus     operand     väide     tulemuste     korteež     ühenduste     unaarne     ristkorrutis     järeltöö     diagramm seisundidiagramm kasutusjuhtude     korraga     ddl_enhanced     seosed     lahususe     tabelid/     operatsioon alampäring     veidi     sql-andmebaasi     tunda     klausel tabelite     otsitakse     privileeg     artefakt kontrollimatu     tagada     count     andmebaasi     sellele     äärmuslikud     raskemaks     näites     põhiobjekti     alamprogramm     baastabel select     ühendamine     erijuhus     video     tüüp kitsendus     lubatud     tüüp baastabel     ühest erinevused     korrata     kasutajanimi     activity     sorteerimata     õigus roll     keeles     kokkuvõttefunktsioon konstant     muudavad     kuidas     tabel nimega     muutuda     rakendusele     printsiip     korduv     example     nimi rida     võlg puhas     predikaadis     algväärtustamine triger     andmekontrolli     eraldiseisvad     muutmine disainitaseme     täpsustatud     toode     lausetes     ühisosa     juttu     andmebaasioperatsioonid     tüüp muutmisoperaator     muteeruv     generaator logitabel     pädevusalad     side     lõhn refaktoreerimine     muutuja moodul     teatavate     sündmuste     validation     kirjeldada     ilmutatud     andmemuudatus with     salvestatakse     oleva     keel rutiin     tabelile     täielik kuues     muudab     spetsifikatsioon analüüs     üldituste     transaktsioone     disainile     muutmisega     keerukas     andmebaas kasutusjuhtude     loomissamm detailanalüüs     ühendtüüp     välisvõtme     4nk     veergude     graafilises     faili     tüüpviga     sümptom mudel     ajalooliste     olemitüüpidest     äriarhitektuur infosüsteem     mudelid     komplekti     nimeruum     kontrolli     kus     allsüsteem rational     protsessi     nõuab     värskendamine alampäring     mudel loogilise     ekstreemandmed     vaade normaliseerimine     selle     tööjuhend     andmemudel iso/iec     teams     kitsendused     ülesanne     andmemudel andmed     hierarhiline     primaarne     normaalkuju organisatsioon     kirjeldan     arvuteid     skeem     mudel äriarhitektuur     järgnevatel     baasmuutuja     rakenduvad     alampäringut     välisvõti     keel otsekorrutis     disainitaseme     kärbi     option revoke     keeruka     kahes     välisvõtmetega     otsingutingimus ühendi     genereerib     sõltuvus relatsiooniline     halvendab     assertion viga     funktsioonil     teisendus     tühistamine     põhimõttel     lause väline     omavahelise     pädevusalade     visual     võtmesõna     parem     in     kasutusjuhud case     indeks kontseptuaalne     eksistentsi     seoste     domeeni     mitmeväärtuseline     teooriatestid     tabelite/relvaride     kinnitamine     lause tabeli     vahel     libreoffice     näiteülesannete     ärireegel triger     triger trigeri     operaator group     tabel tabelite     valdkonnamudel     pakub     tõlkereeglistik     primary     viitab     põhiobjektid     hetkeseisundi     andmemudel loomissamm     normaalkuju tabelite/relvaride     tingimuse     sisseloginud     tüüp tabel     domeenimudel     tingimus select     andmebaasisüsteem väline     kontrollib     libreoffice     millel     seotud     architectskeem     heati     create     kompenseerivate     andmekirjelduskeel andmekirjelduskeel     seadus andmebaasisüsteem     pidada     tabelist     indeksit     tulemusena     põhiliste     moodul süsteemi-defineeritud     tähendusega     andmetöötluslaused     saaks     relvaride     õigus vähenda     laiendatud     kuuendaks     mudel tutorial     teoreem     kitsendus transaktsioon     b-puu     lõpeb     olekutest     andmekirjelduskeel     samm-sammulises     staatus     lause vaade     osaks     postgres     argument     paikenda     ainekaart     saritoode     tulemustele suurema     kinnitamine kasutaja-     mudel sql/relatsioonilise     korteeži     õppenädalal     diagrammile     ennast     järk     operaatori     arendus     loendusfunktsioon     programmeerida     rohkem     register oracle*case     evolutsiooni     praktikumidesse     liitvõti     teenus andmebaas     report     ülekanduv     kontseptuaalne     operatsioon hetktõmmis     loomissamm pädevusala     deklaratiivne     tabelid/relvarid     programmeerimiskeel kasutaja-defineeritud     metoodika hooldamine     arendamiseks     omanikuks     kirjelduse     modelleerimiskeel     visuaalne     kontekstis     klausel ühendi     eksportida     ühendamine andmemuudatus     abitabel andmemuudatus     poolvahe     erinevaid     suhte     allsüsteem rakendamine     välisühendamise     allsüsteem andmebaas     ettenäitamisele     tarkvarasüsteem mashup     kokkuvõttefunktsioon having     niisama     põhineva     kuulub     operaator skalaarne     alampäringute     parima     peate     sõltuvalt     moodustatakse     infosüsteem uml     kaasamise     probleem     füüsilisest     eskiismudelid     võrk-     andmebaasiobjekt andmekontrolli     informatsiooni     option tabel     vaated     saada     integratsiooni     unique     descartesi     käivitav     lahendada     erineva     mitu-mitu     dreamspark     tabeldusjärjekorra     andmebaasid     andmebaasidesse     põhjus     andmekogu     seisundidiagramm strateegiline     versioon     operatsioon tarkvarasüsteem     kunstlik     registreerimine     pärisalamhulk     tagab     tühjade     punkt     binaarne     reegel sql-andmebaasi     põhiandmed avaandmed     vahendis     maksad     vara     reataseme     selliselt     generaator     sellest     vajalik     andmine     kapseldamine     joonistada     seos     materialiseeritud     pidevvalmidus põhiolemitüüp     elephant     järjekord     demonstreeritakse     süstimise     toimunud     tüüp operaator     lõhn halb     otsuste     klausel lõike     lahti     õigus kaitse     üldistuste     sarnase     muutmise     assotsiatiivsuse     kirjeldamine     infosüsteem pilv     realiseeri     omavad     veerud sql-andmebaasi     disainimuster uml     pääsu     parandamise     muutuja relatsioon     arhitektuur loogiline     slaidikomplekti     artefakt     teamsis     väärtused     kahendpuu     allsüsteem pädevusala     numbrimärk     olekudiagramm     klassifikaatorite     põhiandmed     arvestuse     täitmisplaan andmebaasisüsteem     kontrolliga     kontrollimatult     lahendusvariante     ortogonaalsus     õppuritega     transaktsioonide     anomaaliad denormaliseeritud     atribuut relatsiooniline     boonuspunktid     arusaadavus relatsioonilise/sql     projekti     andmejärv     andmehoidla     seisundiklassifikaator     toetama     võiks     makro     toetab     mikroteenus     järjekorra     operatsioon andmekäitluskeel     kitsenduse     andmebaasiobjekt pääsupoliitika     juurprobleem koodi     klausel tabeli     ilma     andmestruktuuride     keskmise     bitivektorite     fail     lindistused     andmebaasisüsteem kasutajaliidese     lause select     antimuster probleem     sql-andmebaas     kaar     ole     kehtivad     paketi     prototüübis     saadud     esimese     kitsendus tabel     loendikasti     relatsiooni     lõhn     lehel     õiguse     ülelaadimine     lugemist     otsimine füüsilise     klausel self-join     eeldus     1:m     ühildamatus     pilv andmebaasisüsteem     tabel sql     lahendab     nimetamine     olemitüüpide     hädavajalik     äriline     kavandamine tarkvarasüsteem     jagada     töökorraldus     mittetäielik funktsionaalne     andmemudel rakenduse     outer     genereerimine     tüübigeneraator selektor     kasvavalt     näiteülesande     normaliseeritavate     virtuaalne     format     nimeta     loomise     kriis     mõistekaartid     vaatamiseks! siin     basic     operatsioon pesastamine     number     panemine     õppeaines     sidemeklass     heathi     varem     ärimudeli     tarkvaraga     mõlemat     üldistusseos     küsige     integreeritud     relvar hulgateoreetiline     andmevaramu     lause arvujada     tabel hetktõmmis     tabel domeen     except     olekumasina     säilitamise     väärtustele     kuldreegel     relvar/tabel     seisundis     arhitektuuri     kasutusjuht     tihe