Kodulehed
[380] - Andmebaasid I (ITI0206) (kevad 2021)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Sõnapilv

Millest materjalides kirjutatakse? Mida suurem tekst, seda rohkemate materjalide metaandmetes on seda sõna kasutatud.

  tools     kui     andmekirjelduskeel siin     võimalikud     option andmekirjelduskeel     transaktsioone     andmekirjelduslaused     käivitusplaan     detailanalüüs     (programmeerimine)     modelleerimiskeel füüsiline     vahetest     aste relatsioonilise/sql     paketidiagramm     tagasi-     kujul     andmebaasisüsteem sql     arv     postgresql     täpselt     ansi-sparc information_schema     isikukood     lõpphindele     klassifikaatorina     ärireeglist     rakenduste     eksistentsiaalselt     kirje     pilv uml     naturaalühendamine tabelite     sõltuvus funktsionaalne     lindistus     süsteem andmebaasi     sisemise     normaalkuju sql/relatsioonilise     arhitektuur     liiasus     funktsionaalsed     strateegia     klausel self-join     võrdlusoperaatoriks     vaate     infosüsteem relatsiooniline     kaitsmine     slaidikomplekti     pöörd-     märgistik     ühtse     triviaalne     registreerimist     bcnk     võimaldab     kompaktsemaks     vahel     muudan     zaurus     lause väline     trigeri     strateegia andmebaasi     loodavate     vaade normaliseerimine     lepingud tabelid     lause üldine     valdkonnamudel     õiguseid     üleliigseks     alamkeel     liitbokside     kustutamist     tasakaalustatud     p pikem     põhiobjektidele     ühislukk     viies     kogukonnapilv     korporatiivne     tõstmine     korteežitüüp korteežitüübi     failipõhine     baasmuutujate     kitsendus operaator     hetktõmmis kitsenduste     pseudojuhuslike     allsüsteem pädevusala     pealkirja     elutsükkel     nosql     põhiolemitüübid     kursor     matematiliseks     navigatsioonipaani     alamosa     alampäring count     näite     eesti     võimsustik     tabel nimega     taaskasutada     operatsioon identiteedi     normaalkuju relatsioonilise/sql     relvar hulgateoreetiline     võite     saritoode     lepingprojekteerimine     sql-tabeli/relvari     valitsemine     töökorraldus     kitsendus with     eeldus     allsüsteemid register registrid andmebaasi     loomise     ekraanivormil     lõhn räpane     protseduurne     pädevusalad     kihid     veerg     triger sql     klausel ühendi     milles     väljadega     muteeruv     null     süntaks relatsioonilise/sql     kokkuvõttefunktsioon equijoin     kolmevalentne     sõltumatus     võiks     delivery     värskendamine alampäring     modelleerimiskeel sql     variante     query     näiteülesanne     eeskätt     ilmutatud     metoodilist     omada     rolli     information_schema kolmekihiline     disainivaates     (relatsiooniline     riiulilt     kohustuslik     teema     teisendusreeglid kontseptuaalne     loodavas     primary     ligikaudne     päis     relvarid     lihtsustatud     informatsioon     primaarvõti     generaator primary     versioon     arhitektuur registri     keerukamad     normaliseerimine sql/relatsioonilise     parem     veerg transaktsioon     setvahetest     alamvormile     funktsioonid     põhjal select     kohas     mudeli     esmasrelvarid     jaotamine     antimuster     ärireegel     küsimusega     truncate     operatsioon sql     pöördumise     viidete     ressursside     joini-sõltuvus     andmetöötluskompleks     info baastabel     sellist     lõpptest     lipikute     loomissamm põhiolemitüüp     esitada     strateegia relatsioonilise/sql     registreerimine     vormindamine     lisamaterjalide     normaliseerimata     teenus     slaidikompleki     denormaliseeritud     andmebaasiobjekt õiguse     toimuvad     transaktsioonanalüüs     pidevkooste     nimetu     täpsustamine     classifier     ühest erinevused     lahendusvariante     ebaotstarbekatest     põhineva     relatsioonialgebra     saab     andmemudel iso/iec     loengud     sidemetüüp     andmemudel andmed     protseduur füüsilise     graafilise     käest     andmesiire register     sql/psm     etapp andmebaasi     prototüübi     aines     andmed imperatiivsus     tõeline     lehel     relvar sql     tööjuhend     piirab     kunstlik     standardiga     täielik kuues     elephant     kontrolliks     lühidalt     erinevates     lauseid     andmemudel kolmas     ainevaldkonna     osa     andmebaasisüsteemid siin     3nk     kriis     töötleb     business     põhiolemitüüp andmebaas     sõltuvus refaktoreerimine     hotell     lihtindeks     häälestamine     ülesannete     sisaldama     klassifitseerimine     mustrid põhiolemite     kasutav     olekumasinaskeem     täitmise     boonuspunkt     ühendamine andmemuudatus     operatsioon baasrelvar     kommutatiivne tuletatud     mikroteenus     kõiki     hierarhilise-     mittereserveeritud     arhitektuur sisemine     disainimuster füüsiline     selliselt     indeks kitsenduste     rakendus käesoleva     teoreem normaliseerimine     machine     keel rutiin     agregaat     eeltöötleja     artefakt juurprobleem     pakett     vältida     koosnevad     määrab     equijoin mittekorreleeruv     projektis     ühendi     lõpust kui     põhilistest     triger transaktsioonanalüüs     töötava     õppetöö     alguseks     tekkimiseni     avatud     access     index     andmeelement     failid     süstimise     mitmevaateline     access oracle kasutajaliides triger trigerid andmemakro andmemakrod pakett protseduur protseduurid funktsionaalne     projekteerimine kitsendused     lõhn)     registrid     teisenduse     viimine     operaator order     toimub     tehingute     koormatud     artefakt räpane     diagramm crud     täitmine     identiteedivargus     korduvad     süsteemikataloog andmebaasisüsteem     muudavad     teaching     andmemudel andmebaasikeel     migreerumine     primaarvõtmest)     otsingutingimus andmekirjelduskeel     loenguks     tühistamine primary     õhinapõhine     muutmisoperaator relatsioon     olem     kommutatiivsuse     laiendatud     relatsioon andmebaasi     varem     mudelist     oleksid     manageri     otstarbe     juurdepääsu     kitsendus tabel     tabel süsteemi-     indeks indeks     kordamisküsimused     iteratsioon infosüsteem     pakkige     triger     andmeid     esmane     tulemusena     model     üks-mitmele     õppenädalal     ärimudeli     positiivse     neljanda     tabelite/     normaalkujud     disain turvameetmete     virtuaalsel     hulgaga     siseskeem     objektivaade     seega     esile     käigus     vahe     toimunud     ettevalmistus     andmemakro     normaliseerimine relatsioonilise/sql     skeem veeru     allhhanke     lause arvujada     juunil     kirjas     praktikumideks     2nk     primaarses     vaikimisi     teemal     tehingutöötluse     tekkivat     sellest     jõustada     poolühendamine     omavahelise     ühiste     andmemudel autoriõiguse     kasutamise     osa-terviku     koskstiil     eraldatud     loomissamm andmebaasi     eksamiajad     kasutada     tulemused suurema     kustutamise     hulga     palun     normaliseeritud     peetud     sõna     imagine     värske     notatsioon     kohta     äriarhitektuuri     füüsilise     d sql     tühjade     võlg     tüüp funktsioon     päis b-puu     rakendusele     sündmusvaade     primaarvõtmest     esimese     kavandamine andmevakk     ankurmodelleerimine     võlg puhas     lahendamiseks     poolt     arendamine     salvestamine     omistamise     strateegiline-     andmebaasid     eksami     kirjutada     normaliseerimise     skeem-lugemisel     atomaarne     alias     kaskaadne     tabel tuletatud     paranda     avamise     sorteerimise     kontseptuaalsest     loeng     testimine     /     salvestused     objektiõigus     relatsioonalgebra     side     täidab     tähendusega     tulenevalt     allsüsteemidest kontseptuaalne     generaator     automaatselt     informatsiooni     kokkuvõttefunktsioon having     kasutajaliides     loogikaoperaator     mudel sql-andmebaasi     kavandamine andmebaasi     boonuspunktid     realiseerimine     triger väine     5nk     sõltuvus relatsiooniline     näiteülesanded     vektorkodeeritud     tükeldamise     string     laused     töökiirus andmebaasi     elementide     deklareerimisel     esitatud     projekteerimine loogiline     sõlm     juttu     disain transaktsioonanalüüs     materjalis     analüüs sql-andmebaasi     taotlemine     mallpäring     (relatsioonialgebra     jagada     sql-andmebaasisüsteem     liiasus relatsioonilise/sql     kategooria     baastabel     kategooriad     teisesed     lause     seisundis     töökoht     sidusus     rakendub     constraint     disain kontseptuaalne     järjepidevus tehingutöötluse     notatsioonis     veerule     kokkuvõttefunktsioon alampäring     tase     kooskõlas     kontrolltöös     serveri     vasakpoolne     pilv matemaatiline     indeksid     olemitüübid disain     korteež kitsendus     kontroll     süsteem relatsiooniline     sõltuvus sql/relatsioonilise     isiku     rakendatakse     läbiskaneerimine     kasutajaliidese     grant     ortogonaalsus     in     erijuht     andmebaasihaldur     põhiolemitüüpide     arvestus paketidiagramm klassidiagramm olemi-suhte     reegleid     käivitage     andmebaasisüsteem andmebaasisüsteem     ajahetkel     räpane     andmebaasiobjekt minimaalse     kvaliteet     pärandsüsteem check     skeem tuletatud     olemasolu     päring     tükeldamine     klassifikaatorid andmed     iseloomustama     vaated     huvides     sellele     leping ms     süsteem     seosetüüpide     hetkel     pruugi     mittekorreleeruv     olemitüübina     juhendis     disainimudel     läbiviimiseks     äriarhitektuur infosüsteem     kodeeri     baasrelvar     seisundidiagramm uml     diagrammide     võetav     tarkvarakeel     tabel hetktõmmis     konstrueeritud     vanem     andmebaas hübriidpilv     paremini     andmebaasisüsteem funktsioonil     organiseeritud     domeen andmebaasi     suurendamine     seisund     ajaandmete     murdskriptimine     andmekäitluskeel relatsiooniline     prototüüpimine olemitüübid     ülekanduvad     ülesande     funktsioon nimetu     andmemuudatus triger     aruannete/vormide     abitabel triger     valemi     equijoin relatsioonialgebra     dekompositsiooni     loogiline     monopollukk     ärireegli     liiasus nk     ülejäänud     pilvetöötlus     osaliselt     tehised     tarkvarakeel jagamine     dokumentatsioon     andmebaasisüsteem     sorteeritud     dokument     salvestus     tüüp andmebaasiobjekt     tabel andmekäitluskeel     realiseeri     seosed     teemasid     osapool     andmemudel sql     protsessi     funktsioon     paaridel     tegelik     b-puu     normaliseerituse     ddlenhanced     kuues     kasvavalt     andmebaasikeel andmed     plokid loogiline     põhimõisteid siin     restrict     süsteem multiväärtuslik     järgneb     normaalkuju     skeem kinnitamine     arendamise     kvaliteet võtmed     ddl_enhanced     loomine     tegemine     regulaarne     operatsioon alampäring     vormi     operaator tutorial     andmete     operatsioon hulgateoreetiline     täitmisplaan sisemine     rahuldada     punkt     andmebaaside     tähenduseta     seisundi     kitsendus sql     moodul oracle     sisaldav     kaasa     seosetüübid     juures     azure     andmebaas sql     sisaldab     kiiresti     mudel äriarhitektuur     kaheteistkümnendaks     põhineb     järk     kontrollitud     konkreetne     seisundiklassifikaator     check     denormaliseerimine tuletatud     vähem     põhimõte     pilv paber     ekraanivormile     operatsioon vaade     graafilises     olevasse     ristkorrutis     trigerid     boonus     tabel select     printsiip multiväärtuslik     integratsiooni     primaarsest     pääsupoliitika andmebaasiobjekti     meiliaadressi     baastabel unique     upper     ülesannetes libreoffice     sekundaarne     kaitsta     kasutaja     visual     viiteterviklikkus     iseseisva     nimede     tingimuslik     keel transact-sql     projekteerimine     saamise     järeltöö     kursor funktsioon     klasterdatud     põhiolemitüüp     küsimustest     sarnane     elutsükkel scrum     suurema     kirjandus     kokkukuuluvus     isikuandmete     taustavärviga     küsige     alampäring     andmemudel d     mudelite     teksti     accessis     kirjeldab     kuuenda     alustamine     disain /     täielikult     kitsenduste     rutiin rutiin     kustutatud     primaarvõtme     operatsioon avaldis     reegel     kuupäevad     programmeerimiskeel kasutaja-defineeritud     võrdlusreeglistik     indeks valikuline     vahetestid     olekudiagramm     võimaluse     normaliseerimine neljas     üliõpilase     iseloomustab     skalaarne     eksistentsi     tulemustest     pooles     tulevad     transaktsioon     sotsiaalse     pärandist     valdkonnamudeli     projektsioon ümbernimetamine     aeglustab     kataloogi     väljakutse     suhtetüüp     milliseid     diagramm     kaitsev     atomaarsus andmekäitluskeel     keerukus     navigatsioonivormi     rakendamine     diagrammile     piirang     põhiobjektide     otsingutingimus nimega     nimekirjavormis     lugemist     avalik     näidetes     omaduste     tsükkel rutiin     metafoor     kitsendus instead     union     disain andmebaasi     otsingutingimus ühendi     ühildamatus     muster funktsionaalne     puhas     microsoft     kaasamise     avatud-suletud     mudased     skeem sql     unustatud     argument     sobiva     otseülekanne     mudel sql/relatsioonilise     oleks     demonstreeritakse     äriline     andmemudel sql-andmebaasisüsteem     üldine     kontrollkitsendus     küsida     kaudu vaate     operatsioon hetktõmmis     lihtne     mudelis     juhuslik     tagab     viga arvujada     tingimuse     leidmiseks     otsingutingimus     andmebaasikeel kolmas     mudelid     hinne     sõltuvus nk     kus     välisvõtmetega     andmebaasisüsteem andmebaasikeel     projekt funktsionaalne     andmebaasiobjekti     aknas     elukaar     rutiin protseduur     muuta     subquery     operatsioon tarkvarasüsteem     peate     osterwalderi     ülikooli     avaldis relatsiooniline     lugemise     teise     pöördprojekteerimist     hulk     andmekirjelduskeel andmekirjelduskeel     andmebaasis     äravõtmine     keelamine     olemitüüpe     operaator väärtus     supervõti tabel     seadus     süsteem olemi-     heati     vajavad     klassifikaatorite     objekt-relatsiooniline     õpingukavade     ühendamine     üldituste     lepingud     küsimused     määrata     lahendamine vaade     refaktoreerimine bcnk     lindistuste     kaheksandaks     andmekvaliteet     sarnase     deployment     menüüsse     juhendi     teeta-ühendamine     epood     pealkirjad     diagramm scrum     loenguvideo     vahendid     nullist     andmebaas ajutine     avage     nuppude     moodul     põhiomadus     mudelisse     rakendus     disain füüsilise     paraku     olemi-     järgima     praktikumide     kahevalentne     klausel alampäring     lause andmed     süsteemi     0     materialiseeritud     arendus andmebaas     wordi     relatsioon query     allsüsteemide     kuidas     kinnitamine     keelte     foreign     lõige     musta     boyce/coddi     lõhn refaktoreerimine     näiteülesande     kasutajaliideses põhiolemite     põhjal     mestimine     laisk     osutub     korteežitüüp relatsiooniline     kontrolliga     tegemise     heathi     andmemudelit     päringukeel     operatsioonide     aruanne     nädala     evolutsiooni     attribute     modelleerimine     teisendus     objekt     kirjutamine     e-pood     loendikasti     andmemudel kitsendused     luuakse     parool     lukk     operaator atribuut     andmebaasiobjekt pääsupoliitika     süsteemide     inimkasutaja     baastabel select     andmekirjelduskeele     relatsioonitüüp tüübigeneraator     baastabel vaate     aknakujunduse     transaktsioonide     kehand operaator     praktikumi     leidmine     päringutulemuste     technics     kokkuvõttefunktsioon konstant     pöördprotsess     parameeter     tähtajad     seisundiklassifikaatori     models     relatsioonitüüp operaator     vastutuspiirkond infosüsteem     kirjeldava     uni-id     seose     lihtsustab     veerg tabel     nk andmete     disainipõhimõte     andmekontrolli     ennik     salvestatud     üldotstarbeline     a pattern     lause õigus     vajab     kokkuvõttefunktsioon     punasega     jälgimine     hooldamine mudeli     clean     operatsioon relatsiooniline     rakenduspakett infosüsteem     baastabel hetktõmmis     raamat     liitindeks     nimble     where     kavandamine kogukonnapilv     vabaneda     struktuuri     ristskriptimine     kohalik-eelkõige     arvutivõrgu     tingimus not     loomulikus     moodul rutiin     kasustusjuht     peegeldub     teoreem     keskkonnas     veergu     process     operaator skalaarne     võimalikke     eranditöötlus protseduurne     andmemudel     täpsemalt     tüüpviga     kasutusjuhtude     sulgemiseks     approach     matemaatiliseks     keel     tabelite     operatsioon query     tööle     teostada     värskendamise     andmebaas libreoffice     operatsioon vahe     seos     normaliseeritud andmete     muteeruva     loomissamm teenus     andmemuudatus with     kõigi     alusel     väljastava     virtuaalset     nimeta     skeemid     tutorial     arvude     veerutaseme     moodustatakse     arusaadavus relatsioonilise/sql     andmekirjelduskeel     keerukas     koostab     assertion     näitel     naturaalvõti     option     aadress     välisühendamine     leping funktsioon     ärianalüüs     kasutamine     märtsist     lausendid     l-väärtus     allikas     vesivoodi     strateegia update     eraldi     kaudu     sorteerimata     väheneda     kitsenduse     metoodika     käideldavus     aruande     lahendamine andmemuudatus     logi hulgateooria     õpejõu     kuuluvuse     deklaratiivne kolmekihiline     prototüüp     õnnestub     registreerimine põhiolemite     kajastu     bakalaureusetöö     vahendeid     seadus virtuaalne     protsessivaade     tarkvara     andmemudel loomissamm     definitsioonid     õigus sql     vajalik     tõene     postgres     operatsioon andmekäitluskeel     lahendada     arvutamise     based     võlg infosüsteem     raamatupidamise     liigi     kihtides     enamik     lepingud andmebaasioperatsiooni     olevaid     registreeritakse     leitakse     täiendan     käsitles loenguid     koodiga     vaatega     lõppedes kui     roll grant     süsteemikataloog     järgida     atribuut relatsiooniline     testid     õiguste     kogum     prototüübis     jooksul     tunda     hierarhiline     andmebaasikeel relatsiooniline     eksklusiivne     andmebaas     andmesaatkond andmebaas     välisvõti     rutiini     ettevõtte     tähistatud     tabel tabelite     milleks     tegevusi     disain plokid     puhastamine     lause tabeli     mingi     strateegia execute     ekraanivormilt     eest     lisaülesanded     kattuv     dokumentidel     kuhja     generaator drop     andmebaasiobjekt     ettenäitamisele     kokkuvõtmine     tervikust     tegevuste     tasemel relatsioonilise/sql     staatustest     andmesoo pilv     disain loogilise     valideerimisreegel     vastab     printsiip õppeinfosüsteem     register oracle*case     mudel tutorial     tagada     objekti-rolli     ekraanivormid     kirjelduse     lahusus     mõistekaartidena     taotlemise     andmekäitluslaused     having     põhiolemite     keskmise     kujule     minimaalse     ühtlasi     hooldus     lähtekood halvad     parooliga     lubatud     tüüp mitteskalaarne     keeruka     andmed minimaalne     andmebaasi     diagrammis     andmebaasioperatsioonid     kursuse     iseendaga     tegemata     ekraanivormi     bitmap     veerg veerg     täitmine andmemuudatus     andmeait     analüüsilt     kandidaatvõti     projekti     otsingutingimus max     teenus rakendamine     kasutab     lisakitsenduse     sõltuvus tabelite/relvaride     rakenduses     esmasrelvar     skeemi     vaatamiseks     realiseeritud     staatus     programmeerida     täidetus     duplikaatne     avaandmed rakenduse     keerukamaks     objektsüsteem     loengu     indeks füüsilise     operatsioon select     ainekaart     relvar relatsiooniline     ümbernimetamine     sotsiotehniline     deklaratiivne     leiate     nimekirjavormi     tulemuses     omavad     halb     kord     korduv     operatsioon pesastamine     punktid     lausend     hinneteleht     rutiin moodul     naturaalühendamine     täiesti     maksad     andmebaasini     video     operatsioon relatsioonilise/sql     rida baastabel     teoreem boyce/coddi     väiksem     automaatse     operaator select     lausete     küsib     sünonüüm     teadmiste     olekutest     süntaksi     kokkuvõttefunktsioon select     muutmine disainitaseme     kooskõla     illustratsioonid uml     võtmesõna     delete     kõiges     veeruperekondadel     eranditöötlus     andmebaasioperatsioonide     seisundimuudatuste võimaldamine     kinnitamine kasutaja-     korrastatud     laiaveeruline     pilv andmebaasisüsteem     kompositsiooniseose     seisundidiagramm     andmed     inner     jõudlus hetktõmmis     kasutajate     raha     lause alampäring     südame     allsüsteem     identifikaator kõigepealt     lahendused     slaidel     märkmeleht     surrogaatvõti deklaratiivne     harjutamine     kitsendus lausetaseme     hoolitseb     disaini     katsetamiseks     füüsilisest     teemade     elujõulise     olla     baasrelatsioon     skeem select     väärtustada     peavormi     seosetüüp     terviklikkus andmekirjelduskeel     tüüp transaktsioon     eksabait     aidata     määrang not     vastuse     sis algus     ühendtüüp     arvutis     puudutab     arvutiklassi     teatage     maksimaalselt     teine     tingimus select     muudatuste     hetktõmmis andmebaasisüsteem     klassifikaator     mitmeväärtuseline     üldistusseost     andmekirjelduskeel veerg     makro     identiteedi     versiooni     võrk-struktuuriga     identifitseerimist     harjutused     veergude/atribuutide     lindil     kahanevalt     kontrollimise     lause select     office     valdkonnapõhine     väärtuseks     probleem probleem     teemaks     loomist     klassifikaatori     keel sql     dialekt     tegijatele     literaal     disainile loogiline     kontseptuaalset     tüüp domeen     plokk     tabel drop     üheksandaks     ajaloo     lõhn     vähemalt     arvujadad     loengute     selle     funktsionaalsete     struktuurist     muutumisele     hõlmava     reeglid     korteež     olemitüübi     väärtus kehand     läheb     järeltingimus     indeksid siin     etapp     teisendada     realiseeritava     laused siin     realiseerib     operatsioon naturaalühendamine     sql     kitsendus sisemine     täiendused/parandused     vahelised     allsüsteem rakendamine     kirjeldus     vastav     suletud     laused select     varundamine     põhiolemitüüp pidevvalmidus     klausel korreleeruv     näide     kasutaja kasutaja     nimekirjas     kordamine     täitmisplaan     väliste     kindla     katsetamiseks     võtmed     teisendusreeglid andmebaasi     1:m     arendusmetoodika allsüsteem     andmebaasiserveris     oracle     erineva     esituste     statistika üleminekusüsteem     andmebaasisüsteem manusandmebaasisüsteem     protseduuride     entity     operatsioon microsoft     registreerida     switchborad     teooria     kasutatakse     olnud     liitvõti     hulkade     kompenseerivaid     andmebaasisüsteemides     avaldis sql     järjekord     pilvraalindus     predikaadis     otseülekandena     mõeldud     õigus kaitse     salvestamiseks     andmekandja     surnud     lähtuvalt     litsents     tingimus     1nk     enterprise     crud     andmekäitluskeel     omakorda     andmebaase     toetab     samm-sammulises     päisele     tavapärasem     realisatsioon     deklareerimine     töölaual     kompenseerivate     (sql)     puhul     funktsioon select     registrisse     rakenduspakett detailanalüüs     korda     veergudes     tegeleb     klausel avaldis     olemuslik     intelligentne     andmekäitluse     põhiobjekti     võrrelda     teisene     tootmise     kontrollib     tagasipööramine     klasse     variant      tegevusena     tuleb     r-väärtus     viienda     kaasav     operatsioon funktsionaalne     tüüp muutuja     lisada     tabelid disain     andmebaas virtuaalne     lahendus atribuudid     perekonda     graafi     modelleerimise     infosüsteem strateegiline     sql sql     leping oracle*case     4nk     skeem vaade     tüüp operaator     keel otsekorrutis     oleva     mõisted     lisan     option tabel     sisalduda     tühistamine     koodi     dekomponeerimine nk     korrata     erinevusi     andmebaasirakendus     rühmitamine     vabal     registreerimise     säilitamise     parandamise     päringut     esialgse     taaskasutatav     andmekontrollikeel     teatavate     andmebaasihalduse     ühine     teiste     tüüp muutmisoperaator     eesmärk     relvar     pakett programmeerimiskeel     kavandamine tarkvarasüsteem     lukustamine     libreoffice     klassidiagramm metoodika     evitustoru     tagamine     liides     hübriidpilv     avaandmed     leiab     jagamine     tekst     sündmus     rutiin imperatiivne     kirjeldusest     töötati     hotelli     lõpphinde     harjutada     operatsioon spetsiaal-     lauset     tabelid     kadumist     loomissamm ehitamine     parandamine     näiteid     alampäring merge     näites     vajaduse     tagantjärgi     ümarda     tüüpi     disain detailanalüüs     väljund     valideerimine     administraator     käivitab     ühend     probleem disain     tingimuslause rutiin     hindamise     nõrgad     piirang sql-andmebaasisüsteem     lugeda     kasutusele     projekteerimise     genereeritav     lahendab     võimalik     vastuvõtuaegade     avaldis     kohe! kõik     kuldandmed     pidevvalmidus põhiolemitüüp     publication     sõltuvad     loevad/     olemitüübid     evitusskeemi     platvorm     vastavuse     tabel vahe     pidevvalmidus     reference     kasutajaliideses     erinevaid     olemitüüp     strateegia andmekontrolli     mudeliteisenduse     arendamiseks     järjepidevus     saada     register     lähtekoodiga     kõnekujund     tähendus     sisend     lihtsalt     samuti     lihtsal     kitsendus andmekäitluskeel     round     alampäring select     põhjustada     excel     andmemudel võrkmudel     klassidiagramm tehniline     arhitektuur crud     värskendamine     arvestus     tunnistuseks     kirjutatud     ea_mall     operatsioon projektsioon     füüsiline     tarkvarakeel protseduur     mitte     üleminek     tabel vaade     giles     töölaua     hädavajalik     roll administraator     määramine     anomaaliad     andmevaramu     lepinguid     omadus     metaandmed privaatpilv     sql pl/pgsql     sümptom juurprobleem     välja     märkeruudu     olemitüüpidest     andmebaasioperatsioon     andmebaasisüsteem andmejärv     relatsioonilise     disainitaseme     mitmest     süsteemikataloog täitmisplaan     sql identiteedi     mitu-mitmele     realiseerimiseks     võlg veergude/atribuutide     mittekohustuslik     andmebaasiobjekt roll     primaarne     kontseptuaalne     lahusus relatsioonilise/sql     globaalne     disainiprintsiip denormaliseerimine     andmebaasirakenduse     kontrollimine siin     andmebaasikeel dokumendipõhine     lisapunktid     stringide     tagastav     jõudlus füüsilise     onlain-tehingutöötlus     testitud     vahendis     sisseloginud     töökiirus relatsioonilise/sql     atribuudid case     normaalkuju esimene     spetsiaal-     muutmisega     soodustavad     mustripõhine     andmekogu     normaalkuju funktsionaalne     seadus sql     võrk-     normaalkuju veergude/atribuutide     soovite     skriptisüst     tüübigeneraator selektor     millel     näiteks     dekomponeerimine     klassidiagramm disain     laiendamine     ilmneda     väärtus sql     lahusus kobareelnõu     fragmendid     andmebaasikeel objektsüsteem     mudel kontseptuaalne     dubleerimine     andmebaasiobjekt andmekontrolli     nõuab     probleemikeel     lugemisoperaator korteežitüübi     tabeliruum     elemendid     tabeldusjärjekorra     makrot     lause andmekäitluskeel     tingivad     andmebaas reataseme     pädevusala     seisundidiagramm crud     andmekäitluskeel veerg     vormis     mahuga     kehand     kordaja     agregaatfunktsioon     unikaalse     tabelist     protseduurid     arvestuse     tekivad     tasemel     päringud seadus     sõltuvus     kirjeldan     baastabelites     idempotentne ühendamine     kokkukuuluvus sql     kadudeta     projekt     andmebaas seadus     zettabait     disainist     kompenseeriv     veebirakendus     stream     andmemudeli     põhineda     sisaldub     sõltuvus kaasav     binaarne     assotsiatiivsuse     andmebaasikeel isikuandmete     strateegia loogiline     osundatakse     ära     kiirendab     viide     andmebaasisüsteem kasutajaliidese     disainimuster analüüs     ajakava     operatsioon equijoin     paketi     standard     krediidi     paranduste     põhiolemitüübi     käivitada     cascade     allsüsteemi     tüüp baastabel     andmemuudatused     infovajadus andmekäitluskeel     sageli     sobilikku     numbrimärk     keele     diagrammid     digitaalne     kuulub     palju     validation     kasutades     vaated andmebaasisüsteem     tagasirullimine     disain     muster äriarhitektuur     orienteeritud     state     andmebaasidesse     tulenevaid     ühisosa     teooriatest     poole     mudel)     alamhulk     assotsiatiivne relatsiooniliselt     tabelile     pakkus     detailanalüüs siin     lisapunkt     domeen ajutine     ole     aruannet     descartesi     juurprobleem juurprobleem     faili     teams     except     lahendus     andmebaas triger     realiseerida     kõigil     talletatud     seosetüüpe     kompilaator     plekk     tüüpprobleemid     koosneb     kaudu select     andmebaasi-     build     andmeaidad/andmevakad füüsiline     mõlemat     kaar     korteeži     mõnikord     veerud     kitsendused üleminek     formaadis     esitamise     korteežitüüp     ilma     hierarhia     väärtus     lause vaade     defineeritud     hõre     viimiseks     klastri     tüüp pääsupoliitika     väljade     küsitluse     värviga     kordamis     operatsioon tabelite     sisalduv     vahendi     domeeni     kokkuvõttefunktsioon avaldis     kitsendus triger     arvestab     andmebaasikeel andmebaas     merge     sisaldada     projekteerimiseks     küsimusi     vaheliste     tingib     disain rida     keskkond andmed     tehtud     otsimine füüsilise     tühihulk     olemas     eristamatuse     kontrollide     sidusus metoodika     antimuster probleem     võrkmudel hierarhiline     andmebaas kasutusjuhtude     kontseptuaalse     rakenduskeel     vaadata     hinde     andmemudel andmebaas     nõutud     loogika     unaarne     toimimismudel     dokumenti     kehand pl/sql     sisulise     identifikaator     eemaldada     reserveeritud     raamatud     on     sisestamiseks     mudeliteisendus     videod     fagini     püsivus andmekirjelduskeel     kahte     funktsionaalne     report     sql relatisooniline     punktikadu     juhataja     dreamspark     andmesõnastik     ülemineku     kontekstis     korral     ekraanivorm     erijuhus     klausel having     lindistused otseviide failis     navigatsiooniline     mitmekomponendiline     triger tuletatud     nimi tabel     tagasi     vaated kolmekihiline     mitteskalaarne     klassiruum     refaktoreerimine järjekindlusetus     puu     ennast     tähendab     viitele     relvar andmebaasi     maatriks     loenguvideod     privileeg     tegemist     muster mustrid iseseisva     otsitakse     tehniline     õigus vähenda     panemine     spetsifikatsioon     seitsmendaks     logimine üldine     kasutaja delete     välisvõtme     pääsupoliitika grant     peaks     teenus elutsükkel     eeltingimus     ülekanduv ühendamissõltuvus     lisaülesanne     juhtimise     pärandsüsteem     realiseerimise     unikaalsuse     arhitektuur loogiline     annotatsioon     manusandmebaasisüsteem     variant     kitsendus tüüp     tingimuses     lisada teil     lugemisoperaator     salvestusruum tüüpide     kandidaatvõti baastabel     insert     infosüsteemi     tabelites     kogumist     sõltuvus esimene     otsekorrutis     andmebaasimootor andmebaasisüsteem     allsüsteem metoodika     keskkond andmeait     halvendada     statistika information_schema     mudel andmemudel     jätta     graafiline     kasutusjuht     elementaarne     number     defineerimine     programmeerimine     süsteem deklaratiivne     mudel disainimudel infosüsteem detailanalüüs disain hetkeseisund seisundimuutus     rutiinid     selles     tulemustele suurema     sql check     andmebaasikeel     näiteülesannete     sissejuhatav     reaalsed     kitsendus võrdsuse     tulemuste     süsteem tabelite/relvaride     lahendamise     edukaks     parima     võlg artefakt     normaalsus     andmebaas kontseptuaalne     andmestruktuuride     example sql     hulgateoreetiline     dubleerib     mõjutab     kavandamine     relatsiooniliselt     alamtüüp     õigus     andmebaasihaldur nosql     operaator group     kitsendusest     andmemudel dokumendipõhine     kitsendused     sql-andmebaasi     süsteemianalüüs     agile     seoste     esitamiseks     kohta     süsteemitöö     lahususe     triger andmebaasi     diagramm seisundidiagramm kasutusjuhtude     muutuja relatsioon     kustutamine     rakenduse     arvujada     järjekorra     salvestusruum sisemise     operaator muutujale     lisaeksam     nimega     vara andmed     avaandmed andmebaasi     eskiismudel     nende     väärtusel     õiguse     teamsis     suhe     lause tühistamine     andmebaasi     veerud disain     töövihik     seadused andmejärv     toetama     andmebaas töökorraldus     aitab     atribuudi     cards     sorteerimine     transaktsioonid     basic     diagramm arendusplaan     operatsioon piirang     skeem     pääsu     võimaldamine     põhjusab     prototüüpimine rakenduse     käivitamine     grupifunktsioon     esmasvõti     lihtvõti     teisendusreegel     väljatöötaja     arhitektuur füüsiline     kapseldamine     aktiivne     loodud     muudatus     count     baastabel andmete     sõltub     diagram     mudel loogilise     äriarhitektuur     lahusus veergude     registreerimine sql-andmebaasis põhiolemite     ühilduva     transaktsioonilised     minimaalõiguste     panna     väide     muutmisoperaator     predikaat     tabelid/     täitmisplaan väline     muutuda     võtmekandidaat     (üks     mootoriga     tüübi     atribuutideta     dokumendis     maailma     dokumendipõhine     order     iteratiivne     kõigilt     vaheline     primaarvõtit     jõudlus sisemise     andmejärv     seisunditest     märkide     refaktoreerimine     suurus     reataseme     koostamine     ebaõnnestumised     olemi-suhte     väärtustele     isikusamasuse     printsiip     juhitavad     kasutajanimi     artefaktid     aruanded     otseselt     probleemid     struktuuriga     denormaliseerimise     läbi     andmekaubamaja     kitsendus merge     aste     muutmiseks     olemasoleva     muster     muudab     lepingud iteratiivne     sulgege;     ümbertöötamine     tüüp jälgi     arvutisse     maatriks andmebaasioperatsioonide     indeksite     kattuvad     lause transaktsioon     klassifikaatorid     protseduurselt kitsendused     päriprojekteerimine     teistest     andmebaasisüsteemi     seadus andmebaasisüsteem     võivad     andmebaas andmekäitluse     -bitise     hetktõmmis     dialekt tuletatud     disainimuster uml     testideks     sql-andmebaaside     sügavuti     klassidiagramm     baastabelite     teooriatestid     arendusmetoodika loogiline     mittedeterministlik     vähendab     pädevusalade     alternatiivvõti     põhiandmed     tüüp tüüp     roll kaitse     kasutusjuhud case     lisaks     infosüsteem pilv     proovimist     viisardit     sql füüsilise     null-väärtus     tõttu     alampäringut     projektsiooni     nõudeid     mille     lausetest     kaupade     evolutsioon     muutuja moodul     kasutatava     ainult     liiasus funktsionaalne     ajalooliste     relatisooniline     sõltuvalt     logi andmekirjelduskeel     (koodi     assertion viga     laused andmekäitluskeel     tehingud     tüüp korteežitüüp     tabelid/relvarid     otsingutingimus liittingimus     funktsioonil     analüüs     ülelaadimine     intersect     atribuudid     eraldiseisev     lisamise     funktsioon plokid     lause andmebaasisüsteem     andmemudel xml     baasrelvar andmekäitluse     päis relatsioonitüüp     relvari     bitivektorite     relatsioon relatsiooniline     andmebaasiobjekt insert     omanikuks     bitmap-ühendamise     tutvustus     privaatpilv     generaator logitabel     allsüsteem rational     eksportida     põhiliste     hilinemine     paikneb     tegevusdiagramm     allsüsteem funktsionaalne     määratakse     salvestusruum tehingutöötluse     toimuma     kasutaja-defineeritud relatsioon     lehviku     võrdsuse     edasi     diagrammil     reegel sql-andmebaasi     tekstiliste     engineering     õigus roll     järgnevatel     vormid     vabatekst     alampäring where     rohkem     tabel transaktsioon     nõuete     mässimine     töötleja     klausel liittingimus     ei     arendusplaan metoodika     graaf     andmevakk     kasutaja-defineeritud     triger triger     sqlis     method     tarkvaraga     täitmiseks     loogilise     põhiandmed uml     kasutajana     ülekanduv     kasutamiseks     proovige     sinise     operatsioon lugemisoperaator     loomissamm detailanalüüs     iseseisev     tüüp avaldis     lõks     onlain-analüüs     võti-väärtus     naturaalne     videoloeng     suhte     klausel lõike     praktikum     sidemeklassi     create     tavaühendamine     kasutatav     normaalkujul     korraga     üldistuste     muudetakse     normaalkuju organisatsioon     tulemused     lõpuks     olekumasin     kahendpuu     alternatiivvõti     tuletatud     database     paigutamine     üldistusseos     õppejõu     lisamine     vaatamiseks! siin     andmemuudatus     leping     ainekava     arvutada     kinnissõna     muddy     grupeerimine     sügisel     elutsükkkel infosüsteem     funktsionaalsed     otsustada     unique     relvar/tabel     parameeter rutiin     põhinev     tegema     kood     rakendab     niisama     hajus     mini-andmevaramu     relatsioon valdkonnapõhine     väärtus muutuja     gigabait     example     lehmani     tehnilist     andmekäitluskeel andmekirjelduskeel     tõeliselt     andmed virtuaalne     mõningaid     multiväärtuslik     loetavad     esitusviis tüüp     kirjeldust     eesmärgiks     admin     väli     pareto     andmine     lõhn halb     andmemudel deklaratiivsus     saaks     normaliseeritavate     artefakt     teabe     andmemudel plokid     arhitektuur andmebaasikeel     mudel allsüsteem     probleeme     tüüp võrkmudel     denormaliseerimine relatsioonilise/sql     klausel tabeli     exists     väärtus sql-andmebaasisüsteem     d tüüp     denormaliseerimine     registrite     atribuudiga     jagatud     option revoke     mittetäielik funktsionaalne     ühiseid     täielik     tagastab     kokkuvõte     optimeerimine     protsess     pilvandmetöötlus     viiakse     tehakse     tekstitüüpi     täiendamine     kuigi     aprillil         group     väline     kahes     andmemudel rakenduse     operatsioon andmetele     konkreetse     tüüp kitsendus     tulemuseks     mägimurrak     tihe     protseduur unique     automatiseerib     libreoffice     esimene     milline     mõista     käivitav     salvestamise     kolmas     rea     püstitus     eduvpn     vargus     olemi     keeles     haldur     lubab     msaccess     liiasus füüsiline     andmebaasiüsteemis     klassidiagramm põhiobjekti     lause sql     relvar sorteerimise     ridade     kordajad     millele     programmeerimiskeel     päri-     põhjustab     accessi     selgitatakse     terabait     puuduvad     modelleerida     andmebaasisüsteem disain     analüüsitavaid     olemitüüpide     option maksimaalse     sõltuvuse     autoriõiguse     genereerimisel     sõne     alampäring avg     lülituskilp     parameeter tüüp     sõltuvus allhhanke     metoodika hooldamine     kõrge     imperatiivne töölaua     fondiga     värvide/fondi     kirjeldused     select     nõuded     eelistatult     staatiline     sql-andmebaasis põhiolemite     indeksit     arhetüüp     keel tuletatud     andmekirjelduskeel     sõltumatus süsteemikataloog     juhend     küsimus     välisvõtmete     indeks kontseptuaalne     tüüp tabel     operand     eskiismudelid     moodul süsteemi-defineeritud     andmemudel andmebaasisüsteem     suurem     mudel case     evitustoru detailanalüüs     salvestage     mudel andmebaasisüsteem     plokid andmebaasiobjektide     andmefail     tulemuse     praktikumide     kaota     generaatorid siin     põhjal vaade     muutmine     neljavalentne     operaator     motivatsiooni     infosüsteem     andmemudel andmemudel     dokumendi     süntaks     abitabel foreign     võidakse     lisapunktide     arvesta     vara     roll     operatsioonid     invariant     isoleeritus check     skeem vaate     sql-andmebaasis kaup kaupade     võti     litsentsi     anomaaliad denormaliseeritud     sidemeklass     klausel     veergudele     liides staatiline     pakendaja     disain indeks     andmestruktuuri     denormaliseerimine sql     installeerimine     lõuend põhiolemitüüp     sidumini     andmemaht tuletatud     tarkvarasüsteem mashup     võõrvõti     supervõti     kitsendus kasutaja-     installeerimiseks     sündmusprotseduuri     andmebaasikeel avaliku     otsingutingimus min     lugemisoperaator kitsendus     kutsuda     klausel atomaarne     joonistada     õigus andmekontrolli     kiht     suuruse     lugege     eeskiri rea     hankida     kitsendus transaktsioon     pöördprojekteerimine     operatsioon)     klassidiagrammi     nõudmised     lõpeb     disainile     piiritletud     väärtused     ehitamine     detailsete     aprillini     mysql     olevate     slaidid     stereotüübiga     põhiobjekt     sql andmekirjelduskeel     perekond sql     dokumendid     nimeruum     loomissamm füüsiline     määrang merge     kuuendaks     peale     uus     moodustavad     päringu     kasutuselevõtt     näete     operaator relatsiooniline     tarkvarasüsteem kuldandmed     suunab     arvutit     kombinatsioon     tööks     äärmuslikud     sisemine     alternatiivse     applications     nimekirjavormilt     kustutada     strateegia tuletatud     alampäringute     reegel andmebaasisüsteem     mudel     mudel sql     domeenimudel     reaalne     juurutamine     võrreldes     normaalkuju tabelite/relvaride     elemente     registri     täpsustatud     andmete     mittefunktsionaalsed     switchboard     projektsiooni-ühendamise     commit     koopia     entity-relationship     arendusmetoodika rational     põhjal katsetamiseks     probleem     atribuutide     pilvandmetöötlus nosql     rida     teenus andmebaas     teenus disain     komplekti     combo     tarkvarakeel hulgateoreetiline     töövihiku     indeks bitmap     viiteid     kirjeldada     programmeerimiskeel rutiin     andmebaas andmebaas     deklaratiivselt analüüs     toodud     salvestusviisi     loendusfunktsioon     saadud     õppenädalaks     peatükk     genereerib     väärtuseid     andmemudelist     lause andmekirjelduskeel     loomissamm arhitektuur     uuritakse     pakub     kitsendus normaliseerimine     kontollitud tabelite/relvaride     kehand füüsiline     proovimiseks     fragment     leidmise     lindistused     nimi rida     kuldreegel     õppeaines     pööratud     lahusus sql/relatsioonilise     kosk-mudel     manifest     petabait     unifitseeritud     disaineri     jäävad     määratud     andmemudel detailanalüüs     videote     skeem-kirjutamisel     indeks     kasutusjuhud     tehtava     assertion instead     sõltuvus rutiin     peidetakse     plokivahemike     märkate     süsteemi-defineeritud relatsioonitüübi     liiasus teine     nk välisvõtme     pilv     ühendamissõltuvus nk     pööramiseks     alamvormi     välistav     ortogonaalse     põhimõistete     soovitusi     @ttuee     projekt register     kuhi     planeerimine     relatsiooni     liitindeksi     aluseks     tabel domeen     kavandamine avalik     dokumendist     muutuja parameeter     ärimudel     praktika     determinant ortogonaalse     andmemudel sisemise     päringute     loomisel     huvitav     alampäring     vastavad     sagedased     ja     infosüsteem uml     käivitumiseks     paikenda     abitabel disain     kihiline     otsuste     peidetud     sõltumatus kontseptuaalne     perioodil     salvestatakse     süsteemi-defineeritud     õppuritega     juurprobleem andmebaasi     kirjaliku     viittüüp     non-equijoin kokkuvõttefunktsioon     ühendamissõltuvus sql/relatsioonilise     praktikumidesse     hindamislehtede     tüübigeneraator skalaarne     moodul pakett     relvar relatsioon     alles     kvaliteet objektorienteeritud     tulemus     ärireegel triger     vajalikuks     andmebaasiserveris     pääsupoliitika sql     andmebaasioperatsiooni     nimetamine     viimane     esimesel     allsüsteemid     põhjuseid     andmemudel indeks     näited     katsetamiseks     generalization     annab     apexttuee     hajuv     andmemudel andmebaasi     lahusus organisatsioon     ühenduste     nendest     ühendamise     madal     töölauda     välisühendamise     rational     kõrvalefekt     spetsifikatsioon pakett     puhtad     laused grant     välisvõtmeid     tabelitaseme     mõistekaartid     rutiin     hooldamine     hooldamiseni siin     probleem andmebaas     kaardid     praktikumist     otsustab     tabel sql     andmesaatkond     atribuut     rollback     indeks andmete     vaba     mudel uml     jooksva     vastavate     sql-andmebaas     keel relatsiooniline     keel parameetrite     tüüpprobleem     standardile     diagrammi     võimaldava     tüüp päis     generatsiooni     klassidiagramm rakenduse     mudel siin     tubade     alter     suurandmed     kontrollimatult     imperatiivne     seisundidiagramm strateegiline     eemaldamine     probleem üleminek     detailne     loomine;     täiustatud     diagrammilt     lisamaterjalid     vaatamine     andmebaas andmed     andmekäitluskeele     vahend     korduste     esitab     klient-server     paber     liides allsüsteem     tegijad     andmeteadlane     terviklikkus     relatsioonitüüp korteež     disainile case     materialiseerimine     otsimise     arendus     ajast     failis     formaalne     süsteem viies     kitsendused rakenduse     võimsus     sisalda     osaks     disain denormaliseerimine     analüüsi     architectskeem     using     lõppseisund     ärireegel sql     manager     keelsed     põhiobjektid     skeemitu     tüüp     laused nimetu     idempotentsuse     alati     lõpphinne     harjutus     lahti     read tuletatud     kevadel     disain loogiline     operatsioon     andmelett     ühe     programmeerimiskeel deklaratiivne     halvendab     baasmuutuja     kasutusmall     põhimõttel     ekstreemandmed     alamprogramm     lõuend     teenus pädevusala     sql relatsioon     strateegiline     kolmekihiline     poolvahe     automaatne     andmemudel hierarhiline     update     abitabel     ülatüüp     aeglasem     illustreerimine     artefakt kontrollimatu     diagramm projekt     dialekt lõige     juhend põhiolemite     ainult     vabadus     sisselogimine     töökoha     vaade     puuduv     andmetöötluslaused     fail     erinevate     modelleerimiskeel     poliitika     kuristiku     võimalus     pakkuda     veerud sql-andmebaasi     andmefailid füüsilise     andmemudel serveri     migreerumine andmefailid     eksemplaridel     triger trigeri     null-pikkusega     veidi     javascripti     rünnak sql     diagrammidel     sümptom mudel     õppeaine     raskemaks     sõltuvus kuues     pärisalamhulk     võtta     turvalisus     näiteprojekt     orsterwalderi     sündmuste     rakendusprogramm     kontrolli     vähenda     veergude     ülekanduv sql/relatsioonilise     viitab     reverse     võiksid     kasutaja-defineeritud operaator     seotud     denormaliseerimine halb     mustri     virtuaalne     operatsioon lõike     noskul     vs.     ajatüüp     tagastataval     sissejuhatus     kasutajatele     juurde     peatükid     kehand transaktsioonanalüüs     tabelite/relvaride     hindamine     tabel     videoloengud     deaktiveerimine     tüüp andmekäitluskeel     kitsendus     6nk     regreg;     outer     lipiku     tehing     tagasiside     juhtuda     tõlkereeglistik     hetkeseisundi     disain strateegiline     kehtivad     headuse     architect     parandada     activity     kontrollimiseks     pidada     tabelis     roll andmebaasisüsteem     vähendada     põhimõisteid     table     andmemudel ef     struktureeritud     midagi     disainimuster     keel transaktsioon     vaadete     objekti     loomissamm pädevusala     funktsionaalse     konkreetselt     sõltuvates     sõltuvustest     kaitse     architecti     pilv andmebaas     sisendiks     lisatest     tüüp andmebaas     https//maurusttuee/software/     normaalkuju andmebaasi     piisab     jaoks     ametlik     kontseptuaalmudel     allsüsteem andmebaas     deklareeritud     kogutud     uue     detailanalüüsi     tekitanud     koondhinne     revoke     relvaride     mudel infosüsteem     valib     regreg     genereerimise     mitut     plokid füüsilise     lausetaseme     esitus     sõltuvused     kose     programmeerimiskeel pakett     üldistusseoste     mõistekaart     atribuudina     ühendamissõltuvus normaliseerimine     klausel tabelite     hooldamine lähtekood     korraldus     pealkirjade     eksam     alates     mudel graafipõhine     millesse     infosüsteem andmed     kirjeldamine     anomaalia ankurmodelleerimine     terviksüsteemi     andmetüüp     seosetüübi     strateegilise     muutujad     muutmist     raaltehnoloogia     relationship     üheteistkümnendaks     kärbi     kohustuslikud     genereerimine     abitabel andmemuudatus     ülevaate     õigused     strateegia revoke     kitsendus tabeli     analüüsimuster     põhiobjekte     sqlist     operaatori     kitsendus üldine     andmeladu     struktureerimata     tabeli     loobumise     eraldiseisvad     arhitektuuri     surrogaatvõti     vajadus     juurprobleem koodi     mudel artefakt     teises     teisendust     unified     täitmisplaan andmebaasisüsteem     graafidel     sql-andmebaasisüsteemi     äriprotsess     veeru     rekursiivne     integreeritud     vormistamine     ühtegi     powerpoint     andmetele     operaator sum     protseduur     tööjaama     põhiandmed avaandmed     koefitsent     failihaldur     domeen     praktikumid     lõppkasutaja     vahendid siin     keelde siin     generaator triger     ühte     andmebaasimootor     kaudselt     kriis erp     neljas     tarkvarasüsteem andmebaas     vajadus põhiolemite     täidetakse     diagrammidelt     seisundimuudatuste     pidevintegratsioon     operatsiooni     määran     loomiseks     muuhulgas     (rutiin)     genereeritud     põhitulemus     strateegia kasutaja     pingerida võimalik     kümnendaks     süsteemiõigus     mitme     suurendab     mudeliloomine     kirjeldamiseks     keel kasutaja     dünaamiline     esitatakse     tegevus     erand     teisendusele     installeerimise     olema     keel kasutaja-defineeritud     salvestusviis tõeväärtustüüp     rakenduvad     ajutine     visuaalne     kontrolltöö     tabelid olemitüübid     andmehoidla     toode     täitmisplaan andmebaasikeel     üks     rr_mall     taristu     kirjutamise     kadestamine     relatsiooniline     algväärtustamine triger     singli     operatsioon transaktsioonide     parendamine     olekumasina     relatsioon     tühi     reguleerida     semestri     juurutada     lausetes     projektsioon     privaatsuse     normaliseerimine     tabeleid     käsitsi     muutuja     spetsifikatsioon analüüs     väärtuse     põhjus     varukoopia     kasutusmallmudel     andmekaitse     mudel register     aprill     turvalisuse     muutmise     tüüpvead     metaandmed     laadige     mitu-mitu     hulgateoreetilised     avaliku     peitmine     andmebaasisüsteem väline     korreleeruv     summa     tüüp grant     nimed     andmemudel sql-andmebaasi     unikaalne     vaade tabelite     defineerimiseks     objektide     vaates