Kodulehed
[380] - Andmebaasid I (ITI0206) (kevad 2021)
pinned Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurm, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Vaated
Lisainfo Erinevad väljavõtted kataloogides olevatest materjalidest. Alternatiivsed juurdepääsuteed materjalidele.
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Sõnapilv

Millest materjalides kirjutatakse? Mida suurem tekst, seda rohkemate materjalide metaandmetes on seda sõna kasutatud.

  kaheksandaks     mudel uml     transaktsioonilised     loomissamm ehitamine     jälgimine     klassidiagramm metoodika     lause andmekirjelduskeel     disain turvameetmete     a pattern     õnnestub     relatsioon     omavad     indeks     except     andmemudel andmed     sõltuvus rutiin     rr_mall     osa     vaated andmebaasisüsteem     tõeliselt     kord     terviksüsteemi     peetud     domeen andmebaasi     plokid andmebaasiobjektide     hetkel     meiliaadressi     allsüsteem rakendamine     esitatud     diagrammide     puhul     klassidiagramm põhiobjekti     välisühendamise     tasemel     tegijatele     diagrammi     pilv paber     õigus vähenda     sisaldada     näete     andmesaatkond andmebaas     poolühendamine     sql-tabeli/relvari     töökoht     saritoode     programmeerimiskeel     haldur     klasterdatud     millesse     kahanevalt     relatsioon query     normaliseerimise     sündmusvaade     vektorkodeeritud     andmemudel sql-andmebaasisüsteem     andmebaasioperatsioonide     aprillil     zettabait     integreeritud     ajalooliste     artefakt     klassidiagramm tehniline     vahelised     reegel sql-andmebaasi     loodavas     ekraanivormil     jõudlus hetktõmmis     võimaluse     tekivad     kustutamine     teisendusele     määrab     kindla     piiritletud     lõpuks     klassifikaatorite     ja     põhinev     sql andmekirjelduskeel     lause select     lausete     andmebaaside     tegelik     andmekaitse     mudelist     hetktõmmis     kehand füüsiline     aste relatsioonilise/sql     vajadus     foreign     mudel sql     piirab     paketi     põhiolemitüübid     parameeter     peidetakse     siseskeem     atribuutideta     praktikumideks     sidemetüüp     süsteemiõigus     pilv andmebaasisüsteem     kehtivad     olemitüüpe     lubab     abitabel disain     põhiolemite     pareto     andmebaasikeel objektsüsteem     andmetele     andmemudel kolmas     praktikumidesse     maksimaalselt     tingimus select     technics     hulgateoreetiline     samuti     peavormi     teema     identifikaator kõigepealt     vajalik     mustripõhine     abitabel foreign     powerpoint     privileeg     võlg artefakt     primary     raskemaks     baasrelvar andmekäitluse     andmemakro     muutmisoperaator     kitsendus võrdsuse     normaliseeritud andmete     küsige     viga arvujada     muutuja moodul     slaidikomplekti     indeks kitsenduste     hajuv     järjekorra     andmebaas virtuaalne     vs.     skriptisüst     kõrvalefekt     nimetamine     põhjal katsetamiseks     andmekäitluskeel     grupifunktsioon     tehtava     hotell     nimi rida     vesivoodi     multiväärtuslik     projektsioon ümbernimetamine     tootmise     juurprobleem juurprobleem     create     paikneb     regreg     kihtides     olevate     nimi tabel     süsteem     group     koopia     infosüsteem pilv     kasutamiseks     uue     @ttuee     võõrvõti     muutmiseks     andmebaasikeel dokumendipõhine     omaduste     nimeta     täitmine andmemuudatus     realiseerimise     tulenevalt     viitab     viitele     denormaliseerimine halb     klausel tabeli     lisaks     sisaldama     (relatsiooniline     turvalisus     kontekstis     vaates     arendusplaan metoodika     andmebaas sql     pääsupoliitika andmebaasiobjekti     leidmise     kirjaliku     apexttuee     kokkukuuluvus sql     hõre     puhas     alusel     tegemise     pöördprotsess     andmebaasisüsteemi     järgneb     võimsustik     küsimustest     leidmine     klassifitseerimine     kasutajaliides     salvestatud     sisaldab     lipiku     operatsioon identiteedi     dünaamiline     report     atribuudid case     tingimus not     äriarhitektuur     sql sql     olevaid     arendusmetoodika rational     tehingute     genereerimisel     dekomponeerimine     järeltingimus     võimaldava     pääsu     nõuab     triviaalne     rakenduskeel     alampäring count     ühest erinevused     sqlist     tools     sõltuvalt     lepingud andmebaasioperatsiooni     töökoha     registreerida     juhataja     relvarid     põhimõistete     on     järjepidevus     päriprojekteerimine     lepingprojekteerimine     registrid     toimimismudel     muudavad     andmine     probleem andmebaas     antimuster     valideerimisreeglid     süsteemikataloog     operaator order     elementide     mõjutab     laused nimetu     andmebaasikeel andmebaas     suurema     taustavärviga     alampäring select     baastabelite     klassidiagramm rakenduse     generaator logitabel     disain plokid     esitab     idempotentne ühendamine     huvides     versioon     andmemudel kitsendused     muutmist     tähtajad     tingimuse     pakendaja     slaidikompleki     andmefailid füüsilise     tagasi     moodustavad     lihtne     süsteemikataloog täitmisplaan     diagramm crud     sidemeklass     talletatud     visual     muster funktsionaalne     identiteedivargus     esitusviis tüüp     andmebaasirakenduse     sõltuvad     läheb     andmekäitluskeel andmekirjelduskeel     notatsioon     struktureerimata     ei     agregaatfunktsioon     ennast     punktikadu     kitsendus     veerule     arvuteid     baasmuutuja     lugemisoperaator kitsendus     ekraanivorm     samm-sammulises     lugemist     olemasolu     registrisse     praktikum     generaator primary     valideerimisreegel     sql identiteedi     tühjade     muuta     tüüp     põhiolemitüüp     olemi-     andmebaasiobjekt pääsupoliitika     ametlik     erineva     tüüp võrkmudel     andmebaasi     mudel sql-andmebaasi     isoleeritus check     kontseptuaalset     bitmap-ühendamise     pärandsüsteem check     normaliseerimata     keskkond andmed     ridade     manager     funktsionaalsed     tingimuslik     raamatupidamise     sorteerimine     teiste     kuulub     üheksandaks     sorteerimata     dekomponeerimine nk     valitsemine     probleemikeel     kahte     soodustavad     otsustada     andmekirjelduslaused     muutmine disainitaseme     andmemuudatused     summa     makrot     realiseerimiseks     relatsioonitüüp korteež     tekitanud     ddl_enhanced     sarnane     loomine     varem     projekteerimine     commit     andmemudel sql-andmebaasi     veerud disain     baastabel unique     unustatud     puu     tüüp funktsioon     optimeerimine     transaktsioonanalüüs     sorteeritud     loengu     sõltuvates     lindistus     andmebaasisüsteem manusandmebaasisüsteem     arhitektuur     teams     primaarsest     subquery     vältida     põhiliste     method     lubatud     klassifikaatori     väljakutse     relvari     seosetüüpe     loomissamm detailanalüüs     lõpphinne     andmed minimaalne     atribuut relatsiooniline     tähendab     migreerumine     juurprobleem andmebaasi     assotsiatiivsuse     skalaarne     alguseks     süsteem deklaratiivne     skeem vaade     edasi     registreerimist     modelleerimiskeel sql     kirjeldus     jätta     teenus elutsükkel     operatsioon spetsiaal-     viimine     ddlenhanced     juhtuda     veergu     tükeldamine     kärbi     kitsendus instead     spetsiaal-     mõista     otseülekandena     veerg veerg     sügavuti     kattuvad     primaarvõti     avaldis relatsiooniline     klausel tabelite     salvestusruum sisemise     seosetüübi     lühidalt     rutiin moodul     tähistatud     töökorraldus     atribuudi     kordamisküsimused     aeglustab     disainimuster füüsiline     kokkuvõttefunktsioon konstant     päringud seadus     käideldavus     suhtetüüp     kasutab     pakett     count     standardile     loobumise     objektivaade     nosql     diagramm seisundidiagramm kasutusjuhtude     aadress     koosneb     välisvõtmetega     koostamine     ära     kaskaadne     sõna     vaadata     staatus     arvutada     andmebaas ajutine     arendamise     relvar sql     omavahelise     vormid     määran     installeerimiseks     imagine     erinevates     operatsioon equijoin     alamvormile     väärtus     kombinatsioon     allsüsteemid     r-väärtus     viiteid     sis algus     loengud     objekti     navigatsioonipaani     -bitise     andmebaasiobjekt     sagedased     otsingutingimus nimega     slaidid     tööjuhend     nõuete     olekumasinaskeem     funktsionaalsete     evolutsiooni     leitakse     mudel sql/relatsioonilise     andmebaasisüsteem kasutajaliidese     tingimuses     sql-andmebaasis põhiolemite     mittefunktsionaalsed     disain rida     väärtuseid     otsimise     pealkirjade     erijuht     projekt funktsionaalne     veerg transaktsioon     keel tuletatud     põhimõisteid     allsüsteemi     nõutud     juttu     tulevad     mitmest     platvorm     strateegia andmebaasi     kuidas     disaini     väärtus muutuja     rutiini     arendamiseks     lausend     andmebaasioperatsioon     äriarhitektuur infosüsteem     andmebaasi     ainult     merge     üldituste     põhjustab     relatsioonilise     tagasi-     töötleb     olema     lõhn räpane     aruanded     virtuaalne     testideks     trigeri     mysql     andmete     kuldandmed     parameeter tüüp     mõlemat     häälestamine     eest     kirjutada     päringute     operatsioon tarkvarasüsteem     korteež kitsendus     operaator group     makro     iseloomustab     kadestamine     lähtuvalt     kiirendab     projektsiooni     täiesti     metafoor     ülesannete     kontseptuaalsest     loomulikus     pädevusalade     delete     viimane     vastuvõtuaegade     transaktsioon     mudel disainimudel infosüsteem detailanalüüs disain hetkeseisund seisundimuutus     state     milline     domeen     metoodilist     variante     arvesta     paikenda     monopollukk     esitamiseks     põhiolemitüüpide     in     disain kontseptuaalne     liides     e-pood     ristskriptimine     räpane     arhitektuur füüsiline     heati     poole     valideerimisereeglid     süsteem multiväärtuslik     determinant ortogonaalse     loenguvideo     projekteerimine loogiline     hulgaga     sõltuvuse     strateegia andmekontrolli     vabal     kokkuvõttefunktsioon select     nimekirjavormi     combo     poolt     ärireegli     bitmap     tagastab     andmebaasirakendus     paaridel     ainevaldkonna     relatsiooniline     tabel select     laiaveeruline     tulenevaid     lahususe     lause andmed     lepinguid     lause tühistamine     sisaldub     teatavate     tegemata     salvestused     katsetamiseks     vormi     ärianalüüs     töölaua     order     mudel graafipõhine     avaandmed     kuldreegel     väljade     andmebaasis     andmebaasisüsteem disain     null     atribuutide     teisesed     tüübigeneraator skalaarne     (üks     rakenduse     põhjus     peatükk     format     diagrammid     sql-andmebaasis kaup kaupade     keel relatsiooniline     korraga     ennik     täielik kuues     pakkige     päringu     turvalisuse     eksamiajad     kitsendus üldine     tõene     arendusmetoodika allsüsteem     pilv matemaatiline     juurde     operatsioon tabelite     salvestage     lauseid     päringukeel     rakendamine     check     surnud     teisenduse     hulga     muutujad     loengute     ülemineku     tegevusena     vabaneda     alamhulk     teistest     laused siin     keel sql     lepingud tabelid     valdkonnapõhine     headuse     select     tunda     realiseeritud     mudeliteisenduse     kirje     värvide/fondi     valideerimiskitsendused     kirjeldusest     sql     protseduuride     salvestatakse     dokumentatsioon     tootaja     probleem probleem     hierarhia     andmemudel plokid     klausel     kasutatav     teooria     sünonüüm     muteeruv     algväärtustamine triger     defineerimiseks     sql relatsioon     lahendamise     keerukus     leidmiseks     määratud     kitsendus andmekäitluskeel     tarkvarasüsteem mashup     viide     skeem select     loomissamm arhitektuur     architecti     realiseerib     giles     where     generalization     krediidi     litsentsi     andmekirjelduskeel     eksabait     kuues     laused select     mudel case     matemaatiliseks     allsüsteemid register registrid andmebaasi     unaarne     alles     toimuvad     protseduurne     iteratiivne     arvutivõrgu     graafiline     registreeritakse     kasutada     liitvõti     võrdlusoperaatoriks     õpingukavade     ettevalmistus     olemi-suhte     strateegia revoke     andmete     süsteemi-defineeritud relatsioonitüübi     tulemuseks     primaarvõtme     joonistada     operatsioon hetktõmmis     andmebaas libreoffice     msaccess     baastabel select     infosüsteem uml     tutorial     uuritakse     rakendub     arvujada     logi hulgateooria     pilv uml     vaated kolmekihiline     väärtustada     ole     näiteülesannete     protseduurselt kitsendused     baastabel andmete     disainimuster uml     koondhinne     täitmisplaan sisemine     mõningaid     valem     oleva     annab     juhendis     tagasirullimine     switchboard     tabelite/relvaride     kaitsmine     erinevaid     juunil     järgida     seisundidiagramm uml     taaskasutada     täitmisplaan väline     esmasrelvar     elutsükkel scrum     pseudojuhuslike     põhiobjekti     liitindeksi     välisvõti     constraint     tulemus     liigi     plokk     muteeruva     täitmiseks     määrata     kategooriad     lõppedes kui     enterprise     andmemudel deklaratiivsus     süsteemikataloog andmebaasisüsteem     klastri     loeng     sündmusprotseduuri     pilvandmetöötlus nosql     midagi     plokid loogiline     domeenimudel     genereerib     analüüsi     esmasvõti     alternatiivvõti     tabeleid     indeksid siin     esitatakse     deklaratiivselt analüüs     täielik     olekutest     generaatorid siin     kuupäevad     artefaktid     andmebaasiserveris     abitabel     iseendaga     vahendid siin     süstimise     using     salvestusviisi     muutmine     värskendamine     kasutaja-defineeritud operaator     revoke     dokumendi     funktsionaalne     tagab     mille     attribute     seisundi     andmemudel dokumendipõhine     kontseptuaalse     üks     prototüübi     kirjeldamiseks     terviklikkus     püsivus andmekirjelduskeel     mässimine     andmebaasikeel isikuandmete     andmesaatkond     eraldatud     moodul     ülekanduv ühendamissõltuvus     tasakaalustatud     hooldamine mudeli     otsimine füüsilise     reserveeritud     kompenseerivaid     graaf     baastabel vaate     päis     andmebaas andmekäitluse     triger sql     printsiip     ülikooli     keelde siin     semestri     saaks     omadus     tabelid disain     example sql     relvar sorteerimise     teine     lõppseisund     põhilistest     olemitüübi     lause alampäring     valdkonnamudel     viimiseks     töötava     installeerimine     õiguse     tüüp muutmisoperaator     d sql     keele     lindistuste     lisapunktide     lõpeb     seisundimuudatuste võimaldamine     onlain-analüüs     dialekt lõige     määratakse     jaotamine     hetktõmmis andmebaasisüsteem     kunstlik     tüüpprobleem     näiteülesande     indeks valikuline     korteeži     vähendab     veerud sql-andmebaasi     tabelite     tüüp muutuja     kasutamine     pärandsüsteem     andmemudel rakenduse     lihtsalt     arvutisse     pruugi     muutuja relatsioon     identifitseerimist     andmemudel andmebaasisüsteem     eksportida     kihid     hetkeseisundi     lisakitsenduse     tervikust     aste     vahendi     pakub     peaks     päringut     kontrollimiseks     mitu-mitmele     relatsioon andmebaasi     teabe     modelleerida     olem     info baastabel     lugemisoperaator     kontrollib     genereerimine     eraldiseisvad     teenus pädevusala     küsimused     relvar     kaitse     põhjuseid     genereeritav     eraldi     sündmuste     nõrgad     olemitüüp     mitut     andmekaubamaja     raaltehnoloogia     nimetu     lisapunktid     deklaratiivne     kaudu select     töökiirus andmebaasi     kasutaja delete     teostada     klausel atomaarne     tüüp tabel     roll andmebaasisüsteem     liiasus teine     manifest     allhhanke     olevasse     perekonda     lõhn refaktoreerimine     andmemaht tuletatud     kontseptuaalmudel     seitsmendaks     punktid     juhend     seotud     töökiirus relatsioonilise/sql     1nk     täiustatud     kordajad     arhitektuur loogiline     esmasrelvarid     sõltub     andmebaasini     option tabel     täpselt     lukustamine     modelleerimise     tarkvarasüsteem andmebaas     kokkuvõttefunktsioon equijoin     activity     kokkuvõttefunktsioon avaldis     rekursiivne     lisamise     fagini     kustutamist     baasrelvar     arv     atomaarsus andmekäitluskeel     andmejärv     õiguseid     avaliku     protseduur unique     keelsed     loetavad     disain indeks     kataloogi     seosetüüp     generaator drop     agile     sarnase     kitsendus triger     õigus andmekontrolli     ühiste     skeem-kirjutamisel     tarkvaraga     struktureeritud     aruanne     tagasiside     toode     indeksid     jagamine     pädevusalad     accessi     query     tabel domeen     kus     vaade     relvar relatsioon     õppenädalaks     registreerimine sql-andmebaasis põhiolemite     kavandamine andmevakk     andmebaas reataseme     veeru     keel transaktsioon     lõpphindele     tagastav     lõhn halb     väljund     päisele     tarkvarakeel hulgateoreetiline     tutvustus     automatiseerib     andmebaasihalduse     veidi     lõhn     korteež     roll administraator     tõstmine     enamik     sisend     vahendis     süsteem tabelite/relvaride     kaar     intersect     denormaliseerimise     lihtsustab     aruande     rida     teisendusreegel     väiksem     mingi     andmebaasikeel relatsiooniline     kaupade     seadus     kontrollitud     vajaduse     literaal     erinevate     dokumendipõhine     loendusfunktsioon     veeruperekondadel     architect     spetsifikatsioon pakett     lõks     andmelett     serveri     käivitage     selles     hilinemine     probleem disain     töötati     strateegiline     muudatuste     assertion     allsüsteem pädevusala     kontrollide     võrdsuse     tegevuste     disainimudel     illustreerimine     ühendamine andmemuudatus     primaarvõtmest     nk välisvõtme     kvaliteet     märkeruudu     teisendusreeglid kontseptuaalne     andmevaramu     pilvandmetöötlus     füüsilise     agregaat     võrreldes     ülesande     selgitatakse     panna     võtta     andmetöötluslaused     disainivaates     muutuja parameeter     kirjeldava     office     tüüpprobleemid     süsteem andmebaasi     alias     generaator     skeemitu     kokkuvõttefunktsioon     ülesannetes libreoffice     klassiruum     operatsiooni     võite     klasse     vaatamiseks     välisvõtmete     esituste     tabel     andmekogu     pilvetöötlus     väärtuse     milles     suurem     operaator select     operatsioon alampäring     intelligentne     üleminek     tüüp grant     osaks     mustrid põhiolemite     täitmine     viienda     võiks     nk andmete     mitu-mitu     atribuudiga     pilvraalindus     pakkus     teemal     ühendamine     aluseks     objekt     võlg puhas     alternatiivvõti     lisaeksam     täpsemalt     väliste     menüüsse     vahetestid     evolutsioon     oleksid     otsitakse     teeta-ühendamine     loodud     aknakujunduse     teoreem     tabelid olemitüübid     andmemudel xml     disaineri     kajastu     lahusus relatsioonilise/sql     deklareerimine     kontrollimatult     näitel     kitsendus operaator     lepingud iteratiivne     loomise     registreerimine     rutiin imperatiivne     vasakpoolne     diagramm     kvaliteet võtmed     püstitus     parandada     klausel liittingimus     paigutamine     etapp     unifitseeritud     ülejäänud     järeltöö     ortogonaalse     automaatse     identiteedi     andmesoo pilv     lähtekood halvad     avaldis sql     sidusus metoodika     allsüsteem metoodika     strateegilise     vahend     kandidaatvõti baastabel     arvestus     vaated     variant     sql-andmebaasi     videoloengud     rules     säilitamise     avatud-suletud     katsetamiseks     nõuded     reaalne     süsteemide     publication     osaliselt     toimige     video     sõltuvus relatsiooniline     ühtlasi     ilmutatud     lause tabeli     protseduurid     esmane     liides allsüsteem     diagram     andmekäitluskeel relatsiooniline     lugemisoperaator korteežitüübi     anomaaliad     laadige     loomine;     käsitles loenguid     ühend     lisada     cards     loomissamm põhiolemitüüp     register oracle*case     disain denormaliseerimine     teenus andmebaas     realiseeritava     etapp andmebaasi     andmebaasikeel andmed     operatsioon naturaalühendamine     kordamis     vormistamine     koefitsent     lehmani     kuuluvuse     tabelid     vabadus     kasutajatele     iteratsioon infosüsteem     äriarhitektuuri     küsimusi     sellele     reegleid     otsekorrutis     mudeliloomine     arvestab     operatsioon sql     kaugkasutuse     kogukonnapilv     pakkuda     lause vaade     sissejuhatus     süsteemianalüüs     seosetüüpide     andmeait     valideerimine     lisapunkt     mitme     kasutuselevõtt     klassifikaator     võimalus     tagantjärgi     protseduur     näiteülesanne     palun     osutub     perekond sql     seosed     sündmus     liides staatiline     (rutiin)     option andmekirjelduskeel     detailsete     otsingutingimus liittingimus     prototüübis     alamvormi     abitabel triger     märgistik     ekraanivormilt     andmekirjelduskeel veerg     kirjelduse     füüsiliselt     kuhja     macro     materialiseerimine     relationship     muudetakse     tekstiliste     andmemudel serveri     tüüp baastabel     primaarvõtmest)     lause üldine     andmebaasiobjekt andmekontrolli     üldistusseost     viiakse     lisada teil     alati     veergudes     sõltuvus refaktoreerimine     küsitluse     ühine     pidevvalmidus põhiolemitüüp     andmemudel sql     andmefail     muuhulgas     proovimiseks     strateegia kasutaja     dreamspark     disain füüsilise     build     normaalkuju     descartesi     kompenseerivate     architectskeem     operatsioon select     mikroteenus     vajab     rolli     tehtud     uus     soovitusi     kasutusjuhud case     värviga     operatsioon transaktsioonide     osterwalderi     eranditöötlus protseduurne     võrrelda     operatsioon vaade     pärandist     disainiprintsiip denormaliseerimine     l-väärtus     autoriõiguse     primaarvõtit     unikaalsuse     mudel loogilise     tegemist     ühildamatus     välisvõtme     paketidiagramm     sql relatisooniline     toetab     äriprotsess     nimekirjavormilt     puudutab     murdskriptimine     andmeladu     antimuster probleem     tabelis     tüüp domeen     numbrimärk     süsteem olemi-     ühtse     probleeme     klausel alampäring     probleemid     zaurus     kordamine     vastavad     kriis     kasutatakse     lahendada     vaade normaliseerimine     operatsioon piirang     andmekäitluskeele     teise     realisatsioon     kõiki     keelamine     kompilaator     klassi     pealkirjad     kuhi     tehised     relatsioonalgebra     operatsioon lugemisoperaator     kursuse     võtmesõna     kasutajaliideses     äärmuslikud     disainimuster analüüs     read tuletatud     tasemel relatsioonilise/sql     muutuja     puuduvad     dokumenti     ristkorrutis     hädavajalik     elutsükkkel infosüsteem     mõeldud     eksistentsiaalselt     atribuudina     libreoffice     kasutajate     neljas     tabel andmekäitluskeel     mittekorreleeruv     kirjeldada     postgresql     denormaliseerimine relatsioonilise/sql     ajaloo     plokid füüsilise     lõuend     tehnilist     refaktoreerimine bcnk     lause väline     lihtsal     transaktsioonide     juhuslik     kohale     bakalaureusetöö     andmemudel andmebaasikeel     õigus roll     vajalikuks     diagramm projekt     loomiseks     viisardit     validation     kohta     primaarne     kontroll     failipõhine     elutsükkel     privaatpilv     kõigi     normaliseeritud     diagrammis     seadus andmebaasisüsteem     rutiinid     näidatud     hübriidpilv     cascade     kaasav     lõpust kui     detailanalüüsi     käivitab     kvaliteet objektorienteeritud     läbiskaneerimine     skeem vaate     evitustoru     mudel artefakt     käest     andmebaasioperatsioonid     kaudselt     suurendamine     diagrammil     andmemudel detailanalüüs     lõige     peegeldub     klassidiagramm     väärtus sql-andmebaasisüsteem     vastutuspiirkond infosüsteem     evitusskeemi     matematiliseks     unique     piirang     allsüsteem rational     harjutada     veerutaseme     digitaalne     kitsendusest     mudel äriarhitektuur     olemas     tase     süsteemitöö     välisvõtmeid     update     põhitulemus     1:m     kandidaatvõti     koosnevad     kitsendused     prototüüpimine rakenduse     käivitada     võivad     andmebaas     punkt     programmeerida     singli     tabel hetktõmmis     täitmisplaan andmebaasisüsteem     elujõulise     sisalda     näited     paremini     tabelites     elemente     valib     tabel drop     delivery     võti-väärtus     saab     kordaja     viiteterviklikkus     petabait     lahendus atribuudid     luuakse     pädevusala     epood     liiasus füüsiline     unified     example     milleks     klausel korreleeruv     relatsiooniliselt     otstarbe     kitsenduse     materjalis     teemaks     olemitüüpidest     lausendid     normaalkuju funktsionaalne     analüüsitavaid     kontrolltöös     lõpphinde     sõltuvus esimene     kaasa     grupeerimine     primaarses     fragmendid     kahendpuu     muutuda     võrk-struktuuriga     ümbernimetamine     kirjutamine     kitsendus transaktsioon     andmebaas töökorraldus     sõltuvus     ilmneda     identifikaator     ülekanduv sql/relatsioonilise     aidata     alamtüüp     vaate     hinne     vastav     loogiline     videote     ajutine     tükeldamise     liitindeks     tavaühendamine     kasutajaliidese     eeltingimus     süsteemi-defineeritud     lausega     rutiin     salvestamine     assertion viga     normaalkuju esimene     crud     visuaalne     protsessivaade     allsüsteem andmebaas     sqlis     andmebaas seadus     funktsionaalsed     videod     viies     ankurmodelleerimine     modelleerimine     kõigil     unikaalne     kommutatiivne tuletatud     kadudeta     vahendeid     esitada     naturaalühendamine     vaatega     olnud     struktuuri     entity-relationship     ühislukk     rohkem     mudel     harjutused     täitmisplaan andmebaasikeel     üliõpilase     esimesel     anomaaliad denormaliseeritud     mudel allsüsteem     keerukamad     vastuse     kõnekujund     kooskõlas     kitsendus sisemine     arhitektuur andmebaasikeel     funktsioon select     eemaldada     tulemustele suurema     metaandmed privaatpilv     harjutamine     kehand transaktsioonanalüüs     deklaratiivne kolmekihiline     parem     tabel vaade     veergude     rutiin protseduur     ärireegel triger     defineeritud     täitmise     eranditöötlus     generaator triger     having     normaalkuju sql/relatsioonilise     täiendan     roll     indeksit     kaudu     täpsustamine     keel kasutaja     leping ms     equijoin relatsioonialgebra     iseloomustama     madal     parooliga     arvutiklassi     andmebaasikeel     manusandmebaasisüsteem     setvahetest     indeks bitmap     struktuurist     moodul süsteemi-defineeritud     kasutajaliideses põhiolemite     registrite     keskmise     andmekontrollikeel     relvar hulgateoreetiline     piirang sql-andmebaasisüsteem     komplekti     tüüp transaktsioon     õigused     ainult     ülekanduvad     vaatamiseks! siin     aeglasem     andmemudel iso/iec     tegijad     kavandamine tarkvarasüsteem     skeem tuletatud     triger     rakenduses     maatriks andmebaasioperatsioonide     veerud     hooldus     jaoks     projektis     jagada     näidetes     kontrolliks     ainekaart     sisalduv     sql-andmebaaside     väljadega     andmebaasid     konkreetse     sellest     operatsioon lõike     tüüp mitteskalaarne     operatsioon query     tagamine     põhiolemitüübi     kontrolltöö     disain detailanalüüs     hõlmava     programmeerimine     tabeliruum     operatsioon relatsiooniline     ehitamine     keel kasutaja-defineeritud     õppetöö     sisemise     tüüp kitsendus     versiooni     fail     kattuv     konkreetselt     union     vaheline     üldine     lause     väide     praktikumide     ülesanne     otseülekanne     andmebaasisüsteem funktsioonil     basic     vaheliste     võrk-     üheteistkümnendaks     domeen ajutine     ressursside     märkide     informatsioon     andmekäitluse     kitsendus sql     boonus     lahendab     lause sql     2nk     avaandmed rakenduse     korduste     bitivektorite     salvestusruum tüüpide     logimine üldine     (koodi     sageli     nende     võidakse     nimeruum     lindistused otseviide failis     jooksva     klassifikaatorid andmed     triger transaktsioonanalüüs     andmeelement     clean     vaadete     eesmärk     access     valemi     välisühendamine     operatsioon avaldis     tavapärasem     artefakt juurprobleem     prototüüpimine olemitüübid     register     õiguste     normaalkuju andmebaasi     stringide     arvutamise     terviklikkus andmekirjelduskeel     andmeid     võimalik     vaba     ajast     liiasus funktsionaalne     atribuudid     elemendid     machine     normaalkuju relatsioonilise/sql     arhitektuuri     sõltuvus nk     failid     tulemused suurema     osundatakse     andmebaas kontseptuaalne     operand     õigus kaitse     teoreem boyce/coddi     predikaadis     nuppude     korral     võrkmudel hierarhiline     accessis     hankida     pööramiseks     lahendamine vaade     operatsioon andmetele     roll grant     kirjeldust     andmebaasimootor     operatsioon pesastamine     keel parameetrite     paraku     poliitika     oracle     andmebaas kasutusjuhtude     alampäring     arvujadad     kohustuslikud     toimunud     mudased     naturaalühendamine tabelite     lausetest     põhiobjektid     tööjaama     korduvad     vaikimisi     andmeteadlane     muudab     käivitamine     tuleb     eristamatuse     lahusus organisatsioon     liiasus nk     kujule     muutmisega     deklareerimisel     sõltumatus     määrang not     tabel tuletatud     maksad     disain loogiline     triger tuletatud     praktikumide     disain /     riiulilt     keel transact-sql     küsib     sisulise     kood     andmemudeli     outer     võrdlusreeglistik     (relatsioonialgebra     klausel lõike     aruannete/vormide     otsingutingimus     administraator     täielikult     tegemine     lausetes     kahes     infosüsteemi     integratsiooni     kevadel     sisaldav     alamprogramm     millel     operatsioon microsoft     tegevusi     lugemise     skeem     relatsioon valdkonnapõhine     kaota     salvestamise     operaator muutujale     olekumasina     kustutamise     omistamise     pääsupoliitika sql     suuruse     järjekord     esimene     ligikaudne     nõudeid     hotelli     null-väärtus     tühistamine     metoodika     laused grant     süntaksi     andmebaasiobjekt õiguse     lõppkasutaja     seos     väheneda     restrict     andmemudel sisemise     hierarhilise-     teemade     võiksid     definitsioonid     videoloeng     tegevus     andmemudelit     põhimõisteid siin     table     tegeleb     valideerimistekst     leiab     normaliseerimine sql/relatsioonilise     teoreem normaliseerimine     ühisosa     kontrolliga     võtit     infosüsteem strateegiline     keeles     päri-     andmekvaliteet     andmekandja     jooksul     koormatud     hoolitseb     ebaõnnestumised     kõiges     olla     vormindamine     teises     lõuend põhiolemitüüp     mestimine     vastab     osapool     tabel sql     sisemine     väline     infosüsteem andmed     kapseldamine     disain strateegiline     põhimõttel     andmemudel andmebaas     uni-id     andmemudel indeks     tabel nimega     logi andmekirjelduskeel     olekudiagramm     sõltuvus allhhanke     organiseeritud     ärimudeli     andmebaasiobjekt roll     alampäringut     poolvahe     deployment     kitsendus tabeli     mudel andmebaasisüsteem     graafilises     välja     diagramm arendusplaan     loevad/     reaalsed     korporatiivne     surrogaatvõti     upper     isiku     tulemuste     boyce/coddi     vastavate     kogum     refaktoreerimine järjekindlusetus     funktsioonil     alampäring avg     strateegia     mõnikord     tehing     andmemudelist     andmetöötluskompleks     analüüsimuster     parandamise     tingivad     arendus andmebaas     relatsiooni     avamise     andmebaas hübriidpilv     sobiva     harjutus     vastavuse     reataseme     modelleerimiskeel     lahendus     lahendamiseks     teisendusreeglid andmebaasi     indeks indeks     rühmitamine     kasutusjuhtude     modelleerimiskeel füüsiline     normaliseerimine relatsioonilise/sql     sql check     andmemudel d     lahendamine andmemuudatus     alampäring     äriline     tühihulk     andmebaasisüsteem     navigatsioonivormi     lõpptest     diagrammile     mudel tutorial     eskiismudelid     operaatori     dialekt     standardiga     andmemudel hierarhiline     rakendus käesoleva     tüüpviga     viittüüp     exists     vormis     null-pikkusega     javascripti     programmeerimiskeel deklaratiivne     oleks     sõltuvus tabelite/relvaride     käivitusplaan     klassifikaatorid     bcnk     andmebaasisüsteem andmebaasikeel     relatisooniline     paranduste     kasutades     jäävad     operaator     kogumist     programmeerimiskeel pakett     moodul oracle     kehand     lihtsustatud     demonstreeritakse     diagrammilt     supervõti tabel     iseseisva     andmekäitluslaused     strateegia loogiline     selliselt     alampäring where     pingerida võimalik     defineerimine     kasutatava     teenus disain     otsingutingimus min     operatsioon     moodul rutiin     disainimuster     vabatekst     alternatiivse     d tüüp     infosüsteem     halvendada     dokumentidel     tõttu     kaasamise     tabelitaseme     nimed     strateegiline-     andmemudel loomissamm     nimega     based     lukk     kirjeldused     mudelid     päis relatsioonitüüp     alampäringute     juhitavad     väljatöötaja     seose     denormaliseeritud     lisamaterjalid     saada     kirjeldamine     muddy     kasutaja kasutaja     põhineda     tagastataval     prototüüp     ühtegi     korras     väärtus kehand     seisund     ühenduste     loomissamm pädevusala     keerukas     mudel)     kokkuvõttefunktsioon having     andmekirjelduskeel siin     vara     kose     andmebaasidesse     andmebaasiserveris     inimkasutaja     privaatsuse     andmemudel andmemudel     laused andmekäitluskeel     slaidel     allsüsteemidest kontseptuaalne     vahendid     arusaadavus relatsioonilise/sql     operaator atribuut     füüsilisest     loendikasti     andmestruktuuride     baastabel     side     kogutud     kooskõla     sql pl/pgsql     kasutamise     seega     keel otsekorrutis     andmebaas andmebaas     suletud     omanikuks     andmed imperatiivsus     arhetüüp     sinise     transaktsioonid     illustratsioonid uml     korrastatud     võlg veergude/atribuutide     osa-terviku     evitustoru detailanalüüs     arvude     funktsioon nimetu     mudelis     kokkukuuluvus     esimese     protsess     raamatud     teksti     eksklusiivne     alampäring merge     tähenduseta     tsükkel rutiin     skeemi     rahuldada     varukoopia     teatage     round     sidumini     operatsioon relatsioonilise/sql     inner     märkmeleht     (programmeerimine)     kõigilt     südame     korrata     eeskiri rea     käigus     päis b-puu     sümptom mudel     tehakse     seadus virtuaalne     pooles     värske     rutiin rutiin     muudatus     välistav     mudeliteisendus     ajakava     alusel     allsüsteem     migreerumine andmefailid     märtsist     aknas     ühendtüüp     metoodika hooldamine     objektiõigus     ülatüüp     tüüp pääsupoliitika     globaalne     andmekontrolli     ülelaadimine     võtmed     omakorda     operatsioon projektsioon     avalik     andmemuudatus triger     dokumendid     andmebaasiüsteemis     kasutav     andmetüüp     kasutaja-defineeritud     loomisel     peate     eeskätt     taotlemise     paber     ühendamissõltuvus sql/relatsioonilise     tekst     maatriks     keelte     lihtindeks     realiseeri     boonuspunkt     suhte     nimekirjas     argument     string     kitsendus with     klient-server     juures     variant      mitte     tehingud     koskstiil     kümnendaks     projekt     manageri     strateegia relatsioonilise/sql     https//maurusttuee/software/     triger trigeri     piisab     rea     toodud     projekti     kõrge     andmemuudatus with     jõustada     leping     hindamise     lõhn)     wordi     kohalik-eelkõige     sellist     option revoke     koostab     infosüsteem relatsiooniline     deklaratsioon     saamise     sisseloginud     aruannet     kontrollkitsendus     moodustatakse     tabelid/relvarid     suhe     tingimuslause rutiin     põhjustada     heathi     tabelite/     tähendus     praktikumid     atomaarne     proovige     analüüs sql-andmebaasi     baasrelatsioon     sotsiaalse     täidetus     kitsendus tabel     soovite     kasutajana     aprill     kolmekihiline     laused     automaatselt     arvutit     seisundidiagramm strateegiline     avaldis     käivitav     pidevkooste     testid     tegema     käivitu     andmebaasioperatsiooni     tüüp jälgi     infovajadus andmekäitluskeel     hinneteleht     süntaks relatsioonilise/sql     libreoffice     kavandamine     eesti     lahti     approach     assotsiatiivne relatsiooniliselt     olekumasin     põhiobjekt     denormaliseerimine     kasutaja-defineeritud relatsioon     stream     anomaalia ankurmodelleerimine     saadud     seadus sql     kavandamine kogukonnapilv     viidete     process     baastabelites     litsents     information_schema kolmekihiline     skeem kinnitamine     sõltuvustest     kolmas     järjepidevus tehingutöötluse     teaching     testimine     mittekohustuslik     koodiga     ühendamise     regulaarne     kasutusjuht     surrogaatvõti deklaratiivne     kuuendaks     ühe     päringutulemuste     andmesõnastik     keel rutiin     skeem veeru     reverse     strateegia tuletatud     kihiline     tulemused     avaandmed andmebaasi     põhiobjektide     tarkvarakeel     andmekäitluskeel veerg     loomist     kontseptuaalne     klausel ühendi     relatsioonitüüp tüübigeneraator     näites     tabelist     jõudlus sisemise     võimalikke     vahel     loogika     hetktõmmis kitsenduste     kinnissõna     erand     assertion instead     operaator sum     andmed     mõistekaartidena     pääsupoliitika grant     põhiobjekte     p pikem     näiteid     korreleeruv     mahuga     andmestruktuuri     veergude/atribuutide     tulemustest     üldistusseos     otsingutingimus max     ainekava     parameeter rutiin     failihaldur     binaarne     dokument     normaalkuju veergude/atribuutide     taaskasutatav     muster mustrid iseseisva     pöördumise     valideerimiskitsendus     kirjutamise     operatsioon hulgateoreetiline     disainile case     katsetamiseks     diagrammidelt     hooldamiseni siin     tagasipööramine     teooriatestid     andmebaas triger     mõisted     täiendamine     eksam     engineering     naturaalvõti     neljavalentne     hulgateoreetilised     faili     rida baastabel     tabel süsteemi-     lisatest     kategooria     kokkuvõte     tüüp andmebaas     küsida     sisselogimine     ea_mall     isikukood     mini-andmevaramu     deklareeritud     installeerimise     arendusmetoodika loogiline     tulemuses     tarkvarakeel jagamine     küsimusega     juhend põhiolemite     planeerimine     rakenduvad     töötleja     konstrueeritud     üks-mitmele     mõistekaartid     ühendamissõltuvus nk     sõltuvused     tunnistuseks     models     vargus     stereotüübiga     leping funktsioon     teemasid     skeemid     truncate     keerukamaks     disain loogilise     andmebaasisüsteemid siin     andmebaasihaldur nosql     andmemudel ef     kasutajanimi     esile     vara andmed     allsüsteemide     arhitektuur crud     pilv     operatsioonide     mootoriga     tõlkereeglistik     hooldamine lähtekood     lause transaktsioon     juurutamine     lahusus     klausel avaldis     küsimus     dokumendist     maailma     süntaks     pöördprojekteerimine     tüüp andmebaasiobjekt     mitmeväärtuseline     diagrammidel     lause arvujada     põhiolemitüüp pidevvalmidus     suurus     andmebaasisüsteemides     töövihiku     läbiviimiseks     rakenduspakett detailanalüüs     peatükid     liiasus     4nk     tuletatud     laiendatud     probleem üleminek     praktikumi     standard     põhjal     rünnak sql     milliseid     mudelisse     elukaar     strateegia execute     palju     mudel register     kiht     supervõti     väärtustele     seisundis     võimaldab     loogikaoperaator     relvaride     kosk-mudel     kokkuvõtmine     lahendused     üldotstarbeline     põhiomadus     kuuenda     mustri     sulgemiseks     rakendusele     teenus     kaardid     veebirakendus     eduvpn     navigatsiooniline     deaktiveerimine     süsteem relatsiooniline     informatsiooni     kinnitamine kasutaja-     indeks kontseptuaalne     pidada     erijuhus     hajus     sõltuvus sql/relatsioonilise     tabelile     sekundaarne     tarkvarasüsteem kuldandmed     nimede     disainist     imperatiivne töölaua     esitus     grant     andmemudel andmebaasi     joini-sõltuvus     sügisel     lahusus veergude     teamsis     eemaldamine     korraldus     andmemuudatus     õigus     ühte     tulemuse     raamat     graafi     sql-andmebaasisüsteemi     andmevakk     kitsendus kasutaja-     aitab     lipikute     kasustusjuht     lausetaseme     põhineva     võimalikud     võetav     kitsendused rakenduse     sobilikku     vähemalt     õppuritega     paranda     mudel kontseptuaalne     loomissamm andmebaasi     tüüp korteežitüüp     kirjutatud     ansi-sparc information_schema     liitbokside     taristu     artefakt räpane     põhjal select     ühendi     funktsioon     tingib     relvar andmebaasi     andmebaasimootor andmebaasisüsteem     laiendamine     teisendus     nimble     printsiip õppeinfosüsteem     lauset     arendamine     ettevõtte     veerg     võimaldamine     kuristiku     järk     märkate     jagatud     formaadis     järgnevatel     andmed virtuaalne     tähendusega     seoste     kutsuda     sõltumatus kontseptuaalne     pidevintegratsioon     õhinapõhine     pakett programmeerimiskeel     seisunditest     number     andmebaasikeel kolmas     rakendusprogramm     detailne     raha     andmebaasisüsteem andmejärv     puuduv     andmebaasiobjekt insert     noskul     vaatamine     seisundimuudatuste     tühistamine primary     suurendab     sisalduda     alter     abitabel andmemuudatus     iseseisev     põhineb     ümbertöötamine     kompenseeriv     annotatsioon     switchborad     arvestuse     veerg tabel     äravõtmine     kujul     järgima     lahusus sql/relatsioonilise     sorteerimise     plokivahemike     allikas     gigabait     pilv andmebaas     kontrolli     tööks     reeglid     rational     muudan     vahetest     parendamine     aprillini     süsteem viies     skeem sql     funktsionaalse     eksami     kontrollimise     värskendamise     detailanalüüs siin     transaktsioone     salvestamiseks     andmebaasisüsteem sql     ärireegel     kitsendused üleminek     näide     neljanda     koodi     kiiresti     option     refaktoreerimine     indeks füüsilise     hooldamine     mitmekomponendiline     ajaandmete     muutmisoperaator relatsioon     vähenda     eskiismudel     aines     kolmevalentne     väljastava     staatustest     tööle     deklareeritakse     fragment     pealkirja     näiteprojekt     rakendab     kaudu vaate     sõltuvus kaasav     normaliseerimine     vähendada     lihtvõti     tabel tabelite     lisamaterjalide     võlg infosüsteem     andmemudel autoriõiguse     lülituskilp     dubleerimine     väärtusel     idempotentsuse     denormaliseerimine sql     tarkvara     kaheteistkümnendaks     operatsioonid     triger väine     disain     kasutusele     notatsioonis     loenguks     automaatne     domeeni     realiseerida     /     veergudele     funktsioonid     terabait     seosetüübid     süsteemi     juurutada     ühilduva     kommutatiivsuse     unikaalse     sql füüsilise     tühi     kodeeri     ühendamissõltuvus normaliseerimine     mitteskalaarne     entity     klausel having     alamosa     kitsendus merge     sisestamiseks         muutmise     ortogonaalsus     kursor funktsioon     minimaalõiguste     (sql)     punasega     triger triger     kohe! kõik     lugege     teenus rakendamine     alates     ärireegel sql     diagramm scrum     mitmevaateline     rakenduste     funktsioon plokid     valdkonnamudeli     protseduur füüsilise     määrang merge     duplikaatne     täiendused/parandused     teisendust     objekti-rolli     projektsioon     omada     korteežitüüp korteežitüübi     kursor     keeruka     tüübigeneraator selektor     tarkvarakeel protseduur     tüüp operaator     töövihik     isikuandmete     metaandmed     valideerimis     andmekirjelduskeele     olemi     salvestusruum tehingutöötluse     andmebaas andmed     suunab     sql-andmebaas     muster     klassidiagrammi     registri     parandamine     5nk     jõudlus füüsilise     ekraanivormi     juhendi     lisaülesanded     registreerimine põhiolemite     hierarhiline     kadumist     näiteks     predikaat     ilma     õppejõu     ümarda     hulkade     halb     lindil     tabelit     andmehoidla     dubleerib     kitsendus tüüp     ettenäitamisele     sql-andmebaasisüsteem     üleliigseks     lause õigus     olemuslik     naturaalne     tõeline     fondiga     minimaalse     läbi     atribuut     väärtused     peidetud     üldistuste     kavandamine avalik     tabeli     admin     väli     testitud     tulemusena     objektsüsteem     kustutada     korduv     graafilise     keskkonnas     teadmiste     õpejõu     otsustab     lehviku     normaliseerimine neljas     tehniline     allsüsteem funktsionaalne     option maksimaalse     spetsifikatsioon     eelistatult     staatiline     pidevvalmidus     protsessi     proovimist     lausest     strateegia update     muutumisele     kontrollimine siin     positiivse     andmeaidad/andmevakad füüsiline     põhimõte     ülevaate     õppeaines     triger andmebaasi     loogilise     lisamine     tubade     puhastamine     reegel     teisendada     ajatüüp     objektide     ajahetkel     tüüp päis     hinde     tüüpi     klassidiagramm disain     operatsioon andmekäitluskeel     skeem-lugemisel     korda     projekt register     printsiip multiväärtuslik     loodavate     arhitektuur registri     disainitaseme     sidusus     juurdepääsu     analüüsilt     täidab     isikusamasuse     tagada     praktikumist     tihe     mudelite     3nk     lahendusvariante     hindamine     excel     juhtimise     andmebaasikeel avaliku     orsterwalderi     loenguvideod     esialgse     pöördprojekteerimist     ekraanivormid     lepingud     loomissamm füüsiline     tabel vahe     põhiobjektidele     klassifikaatorina     sõltuvus funktsionaalne     otsingutingimus ühendi     täidetakse     kriis erp     normaalkujud     mudel andmemudel     kasvavalt     tegevusdiagramm     moodul pakett     lehel     eeldus     avatud     selle     musta     kirjeldab     lisan     mittereserveeritud     kavandamine andmebaasi     lisaülesanne     eksemplaridel     korteežitüüp relatsiooniline     materialiseeritud     arvutis     disainile loogiline     teooriatest     programmeerimiskeel rutiin     perioodil     eesmärgiks     relatsioonitüüp operaator     0     tüüpvead     tehingutöötluse     normaliseeritavate     alamkeel     vähem     hulk     projektsiooni-ühendamise     tabeldusjärjekorra     otsingutingimus andmekirjelduskeel     lindistused     kokkuvõttefunktsioon alampäring     ärimudel     seadused andmejärv     tüüp avaldis     dialekt tuletatud     probleem     andmebaasisüsteem andmebaasisüsteem     eraldiseisev     keel     andmebaasiobjekti     andmebaasisüsteem väline     operatsioon vahe     plekk     eeltöötleja     käivitumiseks     alustamine     mõistekaart     disain andmebaasi     millele     model     normaalsus     spetsifikatsioon analüüs     otsuste     põhjal vaade     normaalkujul     võimsus     rakendus     sidemeklassi     microsoft     halvendab     tüüp andmekäitluskeel     peitmine     kitsendus lausetaseme     sissejuhatav     puhtad     baastabel hetktõmmis     klausel self-join     mittetäielik funktsionaalne     relatsioon relatsiooniline     kitsendus normaliseerimine     dokumendis     access oracle kasutajaliides triger trigerid andmemakro andmemakrod pakett protseduur protseduurid funktsionaalne     võtmekandidaat     vajavad     mudeli     tingimus     operaator tutorial     registreerimise     denormaliseerimine tuletatud     ärireeglist     rollback     nimekirjavormis     sõltuvus kuues     trigerid     reegel andmebaasisüsteem     peale     imperatiivne     relvar relatsiooniline     genereeritud     nõudmised     väärtus sql     nendest     dekompositsiooni     tulemata     põhjusab     lähtekoodiga     kui     normaalkuju tabelite/relvaride     näiteülesanded     elephant     toetama     loomissamm teenus     indeksite     failis     baasmuutujate     liiasus relatsioonilise/sql     kehand operaator     formaalne     operaator skalaarne     olemitüüpide     kahevalentne     otseselt     relatsioonialgebra     leiate     praktika     võlg     operatsioon funktsionaalne     graafidel     täitmisplaan     invariant     ekstreemandmed     nädala     mudel siin     sõlm     analüüs     programmeerimiskeel kasutaja-defineeritud     postgres     olemasoleva     6nk     korteežitüüp     b-puu     lugeda     põhiandmed avaandmed     tabel transaktsioon     mudel infosüsteem     kehand pl/sql     ülekanduv     generatsiooni     õigus sql     sõne     lause andmekäitluskeel     struktuuriga     kinnitamine     rakendatakse     ekraanivormile     tekkivat     olemitüübid     tüüp tüüp     detailanalüüs     olemitüübid disain     kompositsiooniseose     index     non-equijoin kokkuvõttefunktsioon     motivatsiooni     suurandmed     artefakt kontrollimatu     statistika information_schema     keskkond andmeait     sõltumatus süsteemikataloog     edukaks     projekteerimise     realiseerimine     tekkimiseni     sotsiotehniline     projekteerimiseks     arvestus paketidiagramm klassidiagramm olemi-suhte     boonuspunktid     põhiandmed     ühiseid     võti     reguleerida     niisama     genereerimise     panemine     objekt-relatsiooniline     huvitav     pöörd-     vaade tabelite     seisundidiagramm     andmemudel     seisundiklassifikaator     tekstitüüpi     seisundiklassifikaatori     operaator väärtus     kompaktsemaks     database     kuigi     kaitsta     vahe     kohustuslik     konkreetne     disainile     olemitüübina     elementaarne     taotlemine     onlain-tehingutöötlus     andmebaasiobjekt minimaalse     tüübi     päring     sümptom juurprobleem     nullist     operatsioon)     normaalkuju organisatsioon     kustutatud     sql/psm     eksistentsi     andmebaase     vajadus põhiolemite     normaliseerituse     täpsustatud     toimuma     põhiolemitüüp andmebaas     salvestusviis tõeväärtustüüp     põhiandmed uml     erinevusi     statistika üleminekusüsteem     käsitsi     operaator relatsiooniline     kirjeldan     disainipõhimõte     vanem     õppenädalal     andmesiire register     operatsioon baasrelvar     üldistusseoste     orienteeritud     projekteerimine kitsendused     tabelid/     relvar/tabel     toimub     kasutusjuhud     disain transaktsioonanalüüs     kirjas     rakenduspakett infosüsteem     näite     roll kaitse     kontollitud tabelite/relvaride     seisundidiagramm crud     ebaotstarbekatest     parool     indeks andmete     equijoin mittekorreleeruv     õppeaine     salvestus     mallpäring     muster äriarhitektuur     pärisalamhulk     parima     värskendamine alampäring     teisene     mägimurrak     juurprobleem koodi     varundamine     andmebaasi-     insert     kohas     kasutaja     lause andmebaasisüsteem     laisk     määramine     kaitsev     väärtuseks     füüsiline     leping oracle*case     sisendiks     andmekirjelduskeel andmekirjelduskeel     arhitektuur sisemine     kitsenduste     esitamise     andmemudel võrkmudel     arendus     lahusus kobareelnõu     kirjandus     mittedeterministlik     andmebaasihaldur     pööratud     azure     andmekirjelduskeel     aktiivne     kohta     hindamislehtede