Kodulehed
[380] - Andmebaasid I (ITI0206) (kevad 2021)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Sõnapilv

Millest materjalides kirjutatakse? Mida suurem tekst, seda rohkemate materjalide metaandmetes on seda sõna kasutatud.

  sõlm     vesivoodi     määrab     normaliseerimine sql/relatsioonilise     üldine     tingib     maailma     reegel     kogumist     tingimus     rakenduspakett infosüsteem     having     makro     identiteedi     süntaks     kogum     kitsendus sql     kasutamise     andmemudel ef     reeglid     isikusamasuse     klassidiagramm     küsitluse     valitsemine     otsuste     programmeerimiskeel rutiin     vaates     tabeliruum     andmetüüp     sql-tabeli/relvari     relatsiooniliselt     arvestab     indeks füüsilise     diagramm scrum     primaarvõti     normaalkujud     klassiruum     diagrammil     lisamaterjalid     dokumentidel     projekteerimine     terviklikkus andmekirjelduskeel     allsüsteem funktsionaalne     manager     pooles     skeem-lugemisel     süsteemide     kooskõlas     põhjusab     arendus     täidetus     näide     jaotamine     defineerimine     süsteem tabelite/relvaride     viimine     identifitseerimist     arhitektuur sisemine     töötava     õppejõu     halvendab     viiteid     leitakse     üldistusseos     method     taotlemise     juurdepääsu     lisaks     laiendamine     põhiobjektid     a pattern     avage     jõudlus hetktõmmis     disain andmebaasi     tükeldamise     andmefailid füüsilise     seisund     nende     võtmesõna     normaalkuju funktsionaalne     attribute     koopia     vähendada     klausel alampäring     järeltöö     vähenda     tutorial     lipikute     päringute     vaate     strateegia revoke     lõpuks     andmebaas hübriidpilv     ainekaart     generaator triger     andmevakk     suhtetüüp     teostada     realiseeritud     lahendamine andmemuudatus     lukk     denormaliseerimine sql     käivitada     puhas     juhtuda     abitabel disain     avatud-suletud     tabelites     lause vaade     lahusus sql/relatsioonilise     kasutada     kasutusjuhtude     nimble     mõistekaartid     iseloomustama     matematiliseks     using     business     paranduste     spetsifikatsioon analüüs     tarkvarakeel hulgateoreetiline     teenus pädevusala     kitsendus merge     deklaratiivne     viidete     prototüüpimine rakenduse     ekraanivorm     in     kirjeldamine     pakett programmeerimiskeel     moodustatakse     andmebaasikeel dokumendipõhine     käsitsi     andmebaasihaldur nosql     eraldiseisvad     protsessivaade     sõltuvus relatsiooniline     kasutajanimi     aste relatsioonilise/sql     sqlist     unique     neljavalentne     lõhn)     vahe     sorteerimise     klassifikaatorina     viitab     lubab     puu     ettevalmistus     indeks bitmap     sõltuvad     sisalduda     lugemise     veergudes     veerule     kapseldamine     töökorraldus     kaitsev     kitsendused üleminek     deklareeritud     toode     andmemuudatus with     võimalikke     kontseptuaalne     lihtvõti     peidetakse     süsteemi-defineeritud     operatsioon lugemisoperaator     kasutatakse     võimaldamine     olla     tegijatele     failis     toimuvad     registreerimise     /     vastavate     eemaldamine     vahelised     kavandamine kogukonnapilv     hetktõmmis kitsenduste     tüüp jälgi     operaator select     keel transaktsioon     läbiviimiseks     vaheliste     @ttuee     klausel tabelite     salvestage     realiseeritava     kinnitamine kasutaja-     pidevintegratsioon     sisaldub     järjepidevus tehingutöötluse     andmebaasi-     väide     andmekäitluslaused     evitusskeemi     kärbi     upper     juurutada     keel rutiin     liiasus teine     disain transaktsioonanalüüs     postgres     puuduvad     esimesel     osundatakse     generatsiooni     objekti     roll kaitse     lisaülesanne     andmebaas kasutusjuhtude     integratsiooni     eeldus     teams     (sql)     tingimuslik     option tabel     tingimus select     vahetest     vahendi     andmebaase     puuduv     spetsifikatsioon pakett     üldistusseost     operatsioon avaldis     lipiku     suhe     välja     päis     liigi     põhiolemitüüpide     kokkuvõttefunktsioon avaldis     omanikuks     inner     skeemi     modelleerimine     assertion     unikaalsuse     (relatsiooniline     tõttu     poolt     peatükk     lõhn     võimsus     mägimurrak     microsoft     kontrolliga     korteeži     nõrgad     parameeter tüüp     baastabelite     andmekaitse     veergu     pilvandmetöötlus nosql     ajutine     terabait     andmebaas seadus     andmebaasiobjekt õiguse     sündmus     märtsist     proovimist     tabel domeen     parandada     väärtusel     tüüp kitsendus     arhitektuur füüsiline     null-pikkusega     modelleerimiskeel     paaridel     juhataja     aprillini     operatsioon     andmekontrolli     tabel     hulkade     surrogaatvõti deklaratiivne     postgresql     elementaarne     olnud     klausel korreleeruv     kontrolltöös     diagrammi     olevasse     teemaks     ekstreemandmed     veerud     täielik     kokkuvõttefunktsioon     testideks     dekomponeerimine     loomissamm pädevusala     nõuab     kasutaja delete     dokument     väärtused     korteežitüüp relatsiooniline     kosk-mudel     detailanalüüs siin     kompenseeriv     kujul     pidevvalmidus põhiolemitüüp     pöördprotsess     avaldis relatsiooniline     andmebaasioperatsioonid     andmemudel andmebaasisüsteem     päriprojekteerimine     detailanalüüs     vormis     loomist     tabel drop     ärireegel     entity-relationship     vaade     lausendid     säilitamise     summa     teisendus     vastuvõtuaegade     välisühendamine     klausel lõike     skeem-kirjutamisel     administraator     teema     andmebaas reataseme     muutmisoperaator relatsioon     kihid     sql identiteedi     artefakt kontrollimatu     pööratud     lahusus kobareelnõu     vastavuse     näited     põhjustab     primaarvõtme     eesti     regulaarne     select     luuakse     juhuslik     võimsustik     kasutajate     äriarhitektuuri     vanem     intersect     dekomponeerimine nk     sõltuvus refaktoreerimine     kooskõla     aknakujunduse     kuupäevad     kontollitud tabelite/relvaride     sisemine     struktuuriga     korteežitüüp korteežitüübi     skeem veeru     mahuga     muudatus     vajaduse     põhjuseid     harjutused     evolutsiooni     määran     sidusus metoodika     fragment     varundamine     operatsioon lõike     tähendusega     vajadus põhiolemite     rakenduses     näidetes     omaduste     option     määrang not     küsida     andmemudel sql-andmebaasi     andmekontrollikeel     atribuut     käivitamine     paraku     mõista     süsteem multiväärtuslik     tulemused     värviga     nimede     võlg     agregaatfunktsioon     kuuendaks     pidada     kasutuselevõtt     süsteemiõigus     teisene     kahendpuu     klassifitseerimine     vaated kolmekihiline     reegleid     käivitab     korraldus     lindistuste     printsiip multiväärtuslik     kontrollib     lahendus atribuudid     andmete     projektsiooni-ühendamise     iseendaga     relatsioon relatsiooniline     väljadega     baastabel select     kitsendus tabel     kavandamine andmebaasi     sündmusvaade     vara andmed     järgima     genereeritud     virtuaalsel     kordajad     sõltuvus rutiin     väljakutse     kohalik-eelkõige     laadige     b+     alamvormi     normaliseerimine neljas     kattuvad     andmebaaside     otsingutingimus andmekirjelduskeel     põhimõisteid siin     information_schema kolmekihiline     andmebaasikeel kolmas     tabel nimega     tühistamine     disainile case     classifier     mini-andmevaramu     notatsioon     sündmuste     seisunditest     infosüsteemi     kõiges     tools     fail     peavormi     objektivaade     eest     korreleeruv     mitu-mitu     materialiseeritud     võimaluse     veergude/atribuutide     operatsioon sql     õigus     kirjutamine     toimimismudel     klient-server     põhiolemite     printsiip     kohustuslik     andmemudel iso/iec     triger trigeri     saada     teiste     loomissamm andmebaasi     harjutus     andmemudeli     võrrelda     andmekirjelduskeel veerg     kaitse     sulgemiseks     üleliigseks     arendus andmebaas     võlg veergude/atribuutide     lause üldine     suletud     diagramm projekt     info baastabel     keel     avaandmed     tarkvarasüsteem mashup     uue     aadress     huvitav     loomisel     failid     andmebaasimootor     esmasrelvarid     aprill     saab     mudeli     tagab     hooldus     notatsioonis     -bitise     ilmneda     võimaldava     reaalsed     mudel andmebaasisüsteem     etapp andmebaasi     group     https//maurusttuee/software/     kasutaja kasutaja     võivad     skeemid     kvaliteet     seisundiklassifikaatori     mässimine     kinnitamine     minimaalse     valdkonnamudel     märkmeleht     kaitsmine     mudel allsüsteem     andmemuudatus     juurprobleem andmebaasi     konkreetse     privileeg     paber     allsüsteem andmebaas     strateegia loogiline     toetab     lause select     revoke     andmebaas kontseptuaalne     ühendtüüp     hajus     disain     peidetud     tüüp operaator     operatsioon projektsioon     privaatpilv     täiustatud     lause õigus     põhjus     analüüsi     päring     otsingutingimus liittingimus     olemitüüpe     vaadete     süsteem deklaratiivne     tavaühendamine     viiteterviklikkus     osa     architect     mootoriga     süstimise     kasutusjuht     mittekorreleeruv     lindistus     olemitüübina     oleksid     wordi     registreerida     kitsendus sisemine     elujõulise     disaini     sisulise     laused nimetu     gigabait     mudelite     relvari     kus     keele     päringukeel     korduvad     põhiolemitüüp andmebaas     aruanded     kirjandus     praktikumide     selles     mallpäring     reegel sql-andmebaasi     võõrvõti     näiteülesanded     vahendis     d sql     sõltuvused     tekkivat     erineva     graafiline     standardile     create     tegevus     paikenda     loenguvideod     sidumini     vajadus     teistest     eksami     lahendusvariante     sisalduv     välisvõtmete     operatsioon identiteedi     office     sql/psm     genereerimise     suurandmed     kirjeldan     koostab     väljade     andmemakro     lisamise     salvestatud     piisab     laiaveeruline     seosetüübi     püsivus andmekirjelduskeel     töökiirus relatsioonilise/sql     ajast     andmebaasidesse     andmekirjelduskeele     kord     süntaks relatsioonilise/sql     veerg tabel     andmeait     graafi     mudel)     täitmisplaan andmebaasisüsteem     mõningaid     kattuv     lukustamine     teeta-ühendamine     disain plokid     lugemist     andmekirjelduskeel andmekirjelduskeel     funktsioonid     keel otsekorrutis     järgneb     klausel ühendi     hindamislehtede     kommutatiivsuse     kitsendus võrdsuse     bitivektorite     globaalne     andmebaasisüsteemides     disainiprintsiip denormaliseerimine     koodi     ennik     planeerimine     modelleerida     raamatud     andmemudel plokid     võiksid     approach     põhiolemitüübi     vormid     strateegia andmekontrolli     andmebaas andmebaas     täitmisplaan andmebaasikeel     relvar sorteerimise     infosüsteem pilv     bitmap     salvestusruum tüüpide     keel kasutaja     vabaneda     andmebaas libreoffice     privaatsuse     märkate     kirjeldab     reegel andmebaasisüsteem     pärandsüsteem     mudeliteisendus     disainipõhimõte     ansi-sparc information_schema     salvestus     sobiva     kuldandmed     abitabel     indeks indeks     lahusus     samuti     kasutab     lauseid     migreerumine andmefailid     mõeldud     näiteid     access     iseloomustab     idempotentsuse     äriarhitektuur infosüsteem     andmebaasiobjekt pääsupoliitika     avaandmed rakenduse     süntaksi     andmebaasiobjekt andmekontrolli     korteež     kordamine     täidetakse     denormaliseerimise     ainult     manifest     täielikult     skriptisüst     surnud     kevadel     strateegia tuletatud     väheneda     vormistamine     õpejõu     küsige     sünonüüm     unified     kuues     andmebaasini     nimekirjavormis     variant      kiht     kaasamise     lihtindeks     funktsioon plokid     struktureeritud     normaalkuju organisatsioon     liitindeks     seisundi     kahte     andmemudelist     ankurmodelleerimine     võrk-     tüübi     tegemine     saaks     omistamise     rakenduspakett detailanalüüs     tagasipööramine     mudel loogilise     keeles     viisardit     baasmuutujate     relvar/tabel     päisele     kolmas     tegevusi     esimene     punkt     atomaarsus andmekäitluskeel     esitusviis tüüp     defineerimiseks     nõudmised     üks-mitmele     allsüsteemid register registrid andmebaasi     sõne     stringide     tähtajad     moodul oracle     katsetamiseks     kustutada     arvutisse     identifikaator kõigepealt     eelistatult     jooksva     probleemid     diagrammid     detailanalüüsi     kustutatud     füüsilise     töövihik     evolutsioon     normaalkuju relatsioonilise/sql     kataloogi     indeksid siin     andmekogu     operaator order     neljanda     uuritakse     lisaeksam     loomissamm arhitektuur     lihtsustab     nuppude     muutumisele     eeskätt     keerukamaks     lause arvujada     andmebaasisüsteemi     andmebaas virtuaalne     machine     kolmekihiline     entity     rolli     täpsustatud     fragmendid     anomaaliad     muster äriarhitektuur     perekonda     tüüp andmekäitluskeel     pakkuda     kõigilt     veerg     probleem üleminek     refaktoreerimine järjekindlusetus     kandidaatvõti baastabel     triger väine     moodul süsteemi-defineeritud     sageli     kirjeldada     tulemusena     kaasa     tabel süsteemi-     alampäring where     keel kasutaja-defineeritud     generaator     turvalisus     andmesoo pilv     koefitsent     lausetaseme     atribuutide     metafoor     tulemused suurema     vaba     tüüp tabel     juhend põhiolemite     nimekirjas     keel sql     programmeerimine     operatsioon andmekäitluskeel     kuulub     outer     ennast     väljastava     projektsioon ümbernimetamine     mitmeväärtuseline     andmemudel rakenduse     jagamine     kaudu select     atribuudina     käivitusplaan     paketidiagramm     proovimiseks     sõltuvus     kirjutamise     infosüsteem     katsetamiseks     l-väärtus     mudeliteisenduse     ddlenhanced     registrid     lahusus relatsioonilise/sql     antimuster     genereerimisel     tarkvara     variante     seisundidiagramm uml     d tüüp     operatsioon microsoft     manageri     semestri     klassifikaatori     primaarvõtit     alles     täpsustamine     disain /     normaalkuju andmebaasi     andmevaramu     registreeritakse     aktiivne     lisan     kose     klausel having     aitab     kõrvalefekt     kehand     fondiga     ühte     trigeri     reaalne     mittekohustuslik     agile     realiseerib     strateegia andmebaasi     kuidas     rea     kahes     andmeteadlane     lause tühistamine     osaks     loomissamm teenus     uni-id     esmane     midagi     plokid füüsilise     mudel kontseptuaalne     atribuudi     tekkimiseni     stream     lisamine     mudelis     veerg veerg     viienda     töökoht     kasutav     nimi tabel     ühendamissõltuvus sql/relatsioonilise     võtmekandidaat     võrkmudel hierarhiline     projekt     kasutamiseks     seisundimuudatuste     sql-andmebaasisüsteem     töölaua     tühistamine primary     pseudojuhuslike     operaator muutujale     kitsendus with     küsib     avamise     projektis     tabelid/     ülevaate     hierarhiline     ajahetkel     toodud     illustreerimine     andmebaas sql     nk välisvõtme     vabal     tüübigeneraator selektor     erinevates     multiväärtuslik     refaktoreerimine     kaitsta     võrk-struktuuriga     keelsed     kursor     roll     väärtuse     sorteerimata     kontseptuaalse     makrot     kohas     punktikadu     mudel tutorial     näiteülesannete     kategooriad     edasi     äärmuslikud     kasutaja-defineeritud relatsioon     baasrelvar andmekäitluse     operaator tutorial     primaarvõtmest)     mittedeterministlik     tüüp pääsupoliitika     väiksem     alternatiivse     denormaliseerimine halb     kokkukuuluvus sql     mille     projekt funktsionaalne     klassifikaatorite     määratakse     andmetöötluskompleks     taaskasutatav     süsteem olemi-     klassidiagramm metoodika     taotlemine     õppuritega     andmed imperatiivsus     andmemudel andmemudel     triger andmebaasi     elutsükkel scrum     andmebaasikeel avaliku     rakendus käesoleva     teatavate     tase     virtuaalset     põhiandmed uml     teisesed     lisada     tunnistuseks     tähendus     vaheline     otstarbe     puudutab     riiulilt     eksam     kahevalentne     mudel andmemudel     mudel graafipõhine     seisundidiagramm     pruugi     mitmest     arendusplaan metoodika     kategooria     andmebaas töökorraldus     alias     leidmine     alamprogramm     visuaalne     formaadis     vaatamiseks! siin     nõuete     eraldi     onlain-analüüs     süsteem     hindamise     loomise     tabelist     võimalikud     teooriatest     järgnevatel     mudeliloomine     probleem disain     videoloengud     disain füüsilise     pilv matemaatiline     koormatud     diagramm arendusplaan     lõhn refaktoreerimine     projekt register     laused select     täitmise     kriis     strateegia     tükeldamine     raaltehnoloogia     laused andmekäitluskeel     sql check     seose     hetkeseisundi     võidakse     omada     algväärtustamine triger     osterwalderi     loobumise     hetkel     vahel     tähendab     põhiolemitüübid     rollback     andmemudel dokumendipõhine     andmesiire register     juurde     tähistatud     kontrollimatult     state     praktika     sümptom mudel     anomaaliad denormaliseeritud     märkide     olemitüüpidest     read tuletatud     nimetu     arvestus     nõuded     muutmise     tõstmine     ühendamissõltuvus normaliseerimine     ärireeglist     operatsioon vaade     based     funktsionaalse     andmebaasiobjekt     skalaarne     lõppseisund     andmebaasiüsteemis     protseduurne     operatsioon query     alamtüüp     triger tuletatud     põhimõisteid     olemitüübid     juurutamine     tingivad     tehingute     lause transaktsioon     viittüüp     arvestuse     standard     tegevuste     esitatud     ühendamise     alampäring count     allsüsteem rakendamine     kontseptuaalset     omavad     kontrollimise     andmebaasisüsteem kasutajaliidese     esitada     primaarsest     aluseks     keerukamad     harjutada     terviklikkus     kontrollide     jõudlus sisemise     raskemaks     muutuda     serveri     moodul pakett     regreg;     string     pääsupoliitika andmebaasiobjekti     klassidiagramm disain     otsingutingimus     lõpeb     indeksite     käigus     kontrolliks     pädevusala     niisama     infosüsteem strateegiline     andmebaasiserveris     tööjuhend     tagastataval     juhitavad     alampäring merge     kasutamine     baasmuutuja     koostamine     mudel artefakt     päringu     ehitamine     jõustada     suurendab     perekond sql     failihaldur     harjutamine     ilmutatud     hetktõmmis andmebaasisüsteem     deployment     mittereserveeritud     õppetöö     tervikust     sisendiks     muutmine     ärimudel     põhineva     singli     unikaalne     modelleerimiskeel füüsiline     lisamaterjalide     töökiirus andmebaasi     vara     relatsioon     allsüsteem rational     andmemudelit     sql-andmebaasisüsteemi     õigus andmekontrolli     giles     domeen     leiate     teooria     juurprobleem juurprobleem     põhiandmed     sql relatisooniline     osapool     primaarvõtmest     ärireegli     graafidel     plokid loogiline     normaliseerimata     seosetüübid     nõudeid     kajastu     rakenduse     andmemudel võrkmudel     väärtus     allsüsteem metoodika     lahendamise     kvaliteet võtmed     relvar relatsiooniline     metoodika     võimalus     täitmine     lõhn räpane     relatsioon query     õigus kaitse     tehniline     accessi     tulemuste     operatsioon naturaalühendamine     mõistekaart     andmemaht tuletatud     üldistuste     aruanne     except     sinise     suhte     realiseerimiseks     kaskaadne     rakenduste     mudel siin     mestimine     loomissamm ehitamine     kandidaatvõti     tagastab     olemitüübi     muudatuste     veebirakendus     baastabel unique     tüüp muutmisoperaator     andmebaasihaldur     otsingutingimus nimega     kasutusmall     arvujadad     teemasid     sisend     registri     automaatse     tarkvarasüsteem kuldandmed     ümarda     sql andmekirjelduskeel     huvides     report     tegemata     arhitektuur loogiline     tabel sql     struktureerimata     vaated     kokkukuuluvus     muutuja relatsioon     tubade     heathi     kirjutada     indeks     kaudselt     pääsupoliitika sql     pilvetöötlus     spetsiaal-     sissejuhatus     lahendamiseks     praktikumist     võti-väärtus     predikaat     komplekti     mudelist     tegemise     otsustada     pöördumise     funktsioonil     lahendamine vaade     kõigi     union     andmebaasisüsteem manusandmebaasisüsteem     nosql     tingimus not     kuhja     pärisalamhulk     hooldamine mudeli     seosetüüpide     leiab     tegema     pidevvalmidus     projektsiooni     kitsenduse     andmebaasikeel andmed     arvutit     delete     käivitage     kaheksandaks     faili     varem     lihtsal     murdskriptimine     logi andmekirjelduskeel     täpsemalt     alampäring avg     keeruka     vargus     pöördprojekteerimine     bcnk     alamkeel     kasutajaliides     värskendamine     sügavuti     kirje     tabelid/relvarid     database     keskkonnas     tekst     salvestused     crud     muster     moodul rutiin     tarkvarakeel jagamine     lausete     millel     võimalik     relvar     disain loogiline     assertion instead     lauset     msaccess     liiasus funktsionaalne     kasutusmallmudel     diagrammis     autoriõiguse     toetama     lõuend     andmemudel andmebaas     klausel self-join     operatsioon baasrelvar     seosed     hajuv     aines     javascripti     reserveeritud     taakvara     kehand transaktsioonanalüüs     mitut     basic     esitab     tagada     hinde     lugemisoperaator kitsendus     punasega     kohustuslikud     kitsendusest     kuristiku     hooldamine lähtekood     kitsendus operaator     engineering     lugeda     väärtus kehand     pingerida võimalik     laused siin     kavandamine andmevakk     allsüsteemidest kontseptuaalne     poolvahe     väärtus muutuja     alusel     andmestruktuuri     kordaja     hindamine     paikneb     rahuldada     teisendusreeglid andmebaasi     päringud seadus     operatsioon tabelite     lahti     moodul     õppeaines     puhtad     hinneteleht     dubleerimine     andmemudel indeks     turvalisuse     vastuse     pakub     denormaliseeritud     esimese     skeem     eristamatuse     order     tunda     hulgateoreetiline     tüübigeneraator skalaarne     piirab     null-väärtus     põhiobjekti     iteratsioon infosüsteem     andmekäitluskeel veerg     disain indeks     arhitektuur crud     prototüüp     mustri     sisselogimine     orsterwalderi     vastav     protseduur füüsilise     üldotstarbeline     sulgege;     arvujada     unikaalse     muddy     strateegia kasutaja     esitamiseks     arendusmetoodika allsüsteem     süsteemikataloog täitmisplaan     teaching     strateegilise     registrite     combo     strateegia relatsioonilise/sql     liiasus     automatiseerib     (relatsioonialgebra     3nk     aidata     millesse     põhiobjektide     üks     piiritletud     loomulikus     imagine     valideerimisreegel     kontrolli     olemi-     lõppkasutaja     tüüp mitteskalaarne     viimiseks     generaator drop     baastabelites     tabel hetktõmmis     informatsioon     olemuslik     seadus     operatsioon andmetele     süsteem relatsiooniline     korteež kitsendus     hübriidpilv     kehand füüsiline     poolühendamine     protsess     andmebaasisüsteem     lugemisoperaator korteežitüübi     sõltuvuse     operaator skalaarne     seoste     teisendust     kiirendab     nimekirjavormilt     liides allsüsteem     teksti     lisatest     salvestusruum sisemise     andmed virtuaalne     välisühendamise     peate     täiendamine     ülekanduv sql/relatsioonilise     korral     äravõtmine     otseselt     disain kontseptuaalne     activity     klasse     sis algus     erinevusi     nimekirjavormi     ümbernimetamine     teoreem boyce/coddi     parem     kavandamine avalik     matemaatiliseks     hõlmava     digitaalne     truncate     1:m     lähtekood halvad     disainimuster analüüs     arhitektuuri     alates     pealkirjade     vaikimisi     r-väärtus     andmebaasikeel objektsüsteem     avaldis sql     liides     muutmist     setvahetest     disain turvameetmete     lõpust kui     elemendid     sõltuvus sql/relatsioonilise     muteeruva     kokkuvõttefunktsioon equijoin     aeglustab     halvendada     videote     reference     esmasrelvar     domeeni     eeskiri rea     installeerimiseks     detailsete     apexttuee     mingi     juures     muster mustrid iseseisva     realiseerimine     alter     saamise     lisapunktid     vaade normaliseerimine     tarkvarasüsteem andmebaas     sõltuvus esimene     leping     õppenädalaks     ettenäitamisele     validation     indeks valikuline     arendamise     etapp     libreoffice     andmebaasisüsteem disain     klastri     kitsendus tüüp     tulevad     laisk     väljatöötaja     sql     skeem vaate     grant     lühidalt     primaarne     kirjeldamiseks     lähtuvalt     lugege     analüüsilt     andmebaasiobjekti     check     kuigi     omakorda     navigatsioonipaani     tuleb     refaktoreerimine bcnk     video     kursor funktsioon     juhendi     arhitektuur     tüüp päis     loomine     kontrollimine siin     pilv paber     ekraanivormi     põhjal select     seadused andmejärv     ekraanivormid     ortogonaalse     arvutada     unaarne     operatsioon tarkvarasüsteem     eeltingimus     keelamine     räpane     andmekirjelduslaused     ainevaldkonna     panemine     klassidiagramm põhiobjekti     protseduurselt kitsendused     andmebaas andmekäitluse     kommutatiivne tuletatud     operatsioon hetktõmmis     mõisted     keel tuletatud     kirjeldus     kujule     teamsis     kordamis     koodiga     toimuma     normaalkuju esimene     funktsionaalsed     kompenseerivaid     assertion viga     päringut     valib     klasterdatud     esile     andmed     arvestus paketidiagramm klassidiagramm olemi-suhte     lõpphinde     sisemise     funktsionaalsed     hetktõmmis     klausel atomaarne     süsteemitöö     suurem     valideerimine     andmemudel hierarhiline     järk     hulga     teenus elutsükkel     pädevusalad     iseseisev     ddl_enhanced     rakendamine     muutuja parameeter     tabelite/     tühjade     unifitseeritud     kaota     kontrollitud     kitsendus normaliseerimine     dialekt tuletatud     tüüp andmebaas     ristskriptimine     saadud     operatsioon hulgateoreetiline     clean     välisvõtmeid     statistika information_schema     muutmisega     arusaadavus relatsioonilise/sql     mudel sql/relatsioonilise     pilv andmebaas     täiendan     lause andmekirjelduskeel     maatriks andmebaasioperatsioonide     vajab     dokumendis     katsetamiseks     üleminek     küsimusega     variant     tõeliselt     ühe     illustratsioonid uml     moodustavad     sidemeklass     prototüübi     määrata     operatsioon relatsiooniline     sõltuvates     aknas     andmesaatkond andmebaas     keskkond andmeait     pädevusalade     domeen andmebaasi     läbi     round     nendest     kohta     dokumendist     kustutamise     parima     andmekäitluskeel relatsiooniline     ilma     teisenduse     näiteks     rr_mall     lahusus veergude     eskiismudelid     tegevusdiagramm     teadmiste     tüüp korteežitüüp     diagramm crud     kolmevalentne     süsteemi     õigus sql     parandamise     litsents     põhjal vaade     tingimuse     veeruperekondadel     vaatamiseks     lahendada     kitsendus tabeli     programmeerida     lause tabeli     atribuudid case     tüüp andmebaasiobjekt     positiivse     põhitulemus     kontekstis     pakkus     duplikaatne     kindla     ekraanivormilt     (üks     milleks     tagastav     peale     selliselt     paranda     näete     mitte     andmemudel sql     väli     olekudiagramm     eksabait     enamik     sissejuhatav     dokumendid     kontseptuaalsest     azure     tüüpprobleemid     ortogonaalsus     paremini     kirjelduse     seisundidiagramm crud     graafilise     arvutivõrgu     videod     orienteeritud     meiliaadressi     teenus rakendamine     vaade tabelite     sõltuvalt     sorteeritud     equijoin relatsioonialgebra     registreerimist     tabeli     rutiinid     näites     väärtus sql-andmebaasisüsteem     disainimuster uml     korteežitüüp     normaalkuju tabelite/relvaride     example sql     loetavad     imperatiivne töölaua     süsteemi-defineeritud relatsioonitüübi     võtmed     värvide/fondi     osutub     täitmisplaan väline     transaktsioon     põhjustada     sõna     diagrammidel     kinnissõna     hulgaga     invariant     põhineda     jõudlus füüsilise     pakkige     erijuhus     tutvustus     kuuluvuse     kohe! kõik     generaator primary     tagasi     teenus andmebaas     kokkuvõttefunktsioon konstant     relvaride     ekraanivormil     genereerimine     plokk     muutmisoperaator     kirjeldused     eksistentsi     valdkonnamudeli     tulenevaid     andmine     roll andmebaasisüsteem     klassidiagrammi     teoreem     tabel vaade     käsitles loenguid     objekt     modelleerimiskeel sql     bitmap-ühendamise     mitteskalaarne     hierarhilise-     objektide     tulemuse     arendamine     relatsioonitüüp operaator     teisendada     mudel     põhiolemitüüp     kogukonnapilv     sümptom juurprobleem     nõutud     parameeter rutiin     arvutis     lõpphindele     kasvavalt     plokivahemike     kokkuvõttefunktsioon alampäring     strateegia update     värskendamise     ühilduva     sotsiotehniline     teise     seosetüüpe     põhineb     palun     tsükkel rutiin     intelligentne     hilinemine     kirjutatud     disain detailanalüüs     exists     liides staatiline     lause     väärtustele     hierarhia     üheksandaks     programmeerimiskeel kasutaja-defineeritud     täiesti     seitsmendaks     pareto     otsingutingimus min     prototüüpimine olemitüübid     sõltuvustest     ühisosa     andmekäitluskeel     olekumasin     sisaldada     switchboard     kõiki     kitsendus triger     projekteerimine kitsendused     artefakt juurprobleem     põhiobjekte     eesmärgiks     täpselt     protseduurid     küsimused     mudased     vähemalt     bakalaureusetöö     normaliseerimise     operatsioon piirang     iseseisva     disain strateegiline     arvutiklassi     automaatne     süsteemianalüüs     värskendamine alampäring     onlain-tehingutöötlus     teisendusele     järjekorra     nimega     keel transact-sql     vaatega     primaarses     operaator     andmebaasiobjekt roll     laused grant     6nk     mittetäielik funktsionaalne     kihtides     prototüübis     peetud     püstitus     muudetakse     sõltuvus kuues     skeem tuletatud     hoolitseb     mudel infosüsteem     nimetamine     jätta     materialiseerimine     õigus roll     toimub     triger sql     tulemus     tööle     tühihulk     milliseid     printsiip õppeinfosüsteem     kokkuvõte     infosüsteem andmed     klassidiagramm tehniline     atribuudiga     sisaldab     näiteprojekt     märgistik     veerg transaktsioon     rekursiivne     registreerimine     (koodi     tabelile     väline     puhastamine     trigerid     migreerumine     pööramiseks     zettabait     küsimustest     primary     ärireegel triger     tabel tabelite     aruande     põhiolemitüüp pidevvalmidus     panna     protseduuride     funktsionaalsete     rutiin rutiin     realiseerida     query     regreg     relatsiooniline     kaar     lõppedes kui     aste     tasemel     kuldreegel     pilv     otsingutingimus max     kasustusjuht     õiguseid     elutsükkel     muutmine disainitaseme     sotsiaalse     operand     analüüsitavaid     disainist     paigutamine     sql-andmebaas     sql füüsilise     kadudeta     elephant     nimed     arhitektuur andmebaasikeel     andmemudel kitsendused     praktikumidesse     monopollukk     muutujad     varukoopia     õhinapõhine     videoloeng     süsteem andmebaasi     sügisel     alampäringute     andmemuudatused     valdkonnapõhine     pärandist     roll grant     olemitüüpide     operaatori     probleem     tüüpi     sql-andmebaasi     kasutaja     klassifikaatorid andmed     ülesande     põhimõistete     liitbokside     kirjaliku     strateegia execute     ea_mall     alternatiivvõti     loogilise     üheteistkümnendaks     liitindeksi     täitmine andmemuudatus     füüsiline     andmemudel autoriõiguse     äriarhitektuur     sql-andmebaasis kaup kaupade     dialekt lõige     predikaadis     aprillil     käideldavus     läheb     vasakpoolne     muudavad     lülituskilp     tekstitüüpi     joonistada     testitud     terviksüsteemi     märkeruudu     kehand operaator     andmebaasioperatsiooni     relvar relatsioon     staatiline     andmemudel deklaratiivsus     osaliselt     eksamiajad     indeks andmete     rakendatakse     osa-terviku     programmeerimiskeel deklaratiivne     ühest erinevused     powerpoint     sellele     vahetestid     tabeleid     halb     kuhi     ainult     suunab     aruannet     deklareerimine     arendusmetoodika loogiline     relvarid     muutmiseks     baastabel andmete     võrdlusreeglistik     seega     disainimudel     otseülekanne     relatsioonitüüp korteež     rakenduskeel     excel     äriline     skeem kinnitamine     diagramm seisundidiagramm kasutusjuhtude     leping ms     andmebaasikeel relatsiooniline     pääsu     sidemetüüp     milles     nimeta     kaudu vaate     triviaalne     eranditöötlus     vajalik     operatsioon equijoin     kasutusele     equijoin mittekorreleeruv     andmekäitluse     töölauda     lahusus organisatsioon     struktuurist     mudel äriarhitektuur     dokumenti     vastavad     keskkond andmed     dokumentatsioon     allsüsteemid     ühtegi     andmeelement     klassifikaator     suurema     lubatud     kuuenda     loomissamm detailanalüüs     sõltuvus tabelite/relvaride     alampäring     tehingud     generalization     plekk     lahendus     otsustab     kümnendaks     delivery     operaator atribuut     eksemplaridel     sõltuvus nk     suurendamine     andmebaas triger     liiasus nk     eraldatud     otsitakse     avaandmed andmebaasi     (programmeerimine)     kitsendus     ühenduste     arvude     mitmekomponendiline     ühendamine     virtuaalne     loendikasti     abitabel andmemuudatus     andmebaasikeel andmebaas     salvestamine     praktikum     rakendusele     aeglasem     kasutajaliideses põhiolemite     tarkvarakeel     ajatüüp     andmesaatkond     laused     käivitav     teenus disain     juunil     disain rida     protsessi     annab     strateegiline-     projekti     andmebaasisüsteem väline     kompilaator     andmebaasikeel isikuandmete     olemitüüp     kitsendus üldine     lindistused     isoleeritus check     poliitika     täitmiseks     sql pl/pgsql     raamatupidamise     korda     sarnane     kirjeldust     register oracle*case     juttu     lõhn halb     otsekorrutis     tõeline     hooldamiseni siin     tabelid disain     relvar sql     parameeter     vahendid     andmelett     selle     tüüp domeen     e-pood     seisundis     kehand pl/sql     objektiõigus     organiseeritud     domeen ajutine     anomaalia ankurmodelleerimine     visual     tulemustele suurema     leping oracle*case     määrang merge     loomissamm füüsiline     andmemudel     process     õppenädalal     tabelite/relvaride     sidemeklassi     olekumasina     sõltub     näiteülesanne     üliõpilase     andmefail     sorteerimine     disainimuster füüsiline     ühiste     jälgimine     korduste     kustutamine     kitsendus transaktsioon     tabelid olemitüübid     ettevõtte     seosetüüp     lisakitsenduse     5nk     alampäring     andmekirjelduskeel     mudel case     kasutusjuhud case     kombinatsioon     zaurus     sekundaarne     põhiomadus     õigused     graafilises     diagrammidelt     koondhinne     lausend     relatsioon valdkonnapõhine     genereerib     rutiin     nimi rida     artefaktid     operatsioonid     täidab     dünaamiline     millele     lihtne     dekompositsiooni     deklareerimisel     objekti-rolli     kriis erp     determinant ortogonaalse     korrata     loengute     päringutulemuste     projekteerimise     staatus     andmebaasirakenduse     piirang     tehised     salvestusviis tõeväärtustüüp     andmebaasimootor andmebaasisüsteem     soodustavad     stereotüübiga     samm-sammulises     formaalne     mudel sql     petabait     rutiin imperatiivne     andmebaasikeel     relationship     andmebaas     transaktsioonanalüüs     diagram     praktikumide     lepinguid     olema     tabelis     välistav     kursuse     tabel andmekäitluskeel     ajakava     tüüpviga     tekitanud     kasutajatele     taustavärviga     korraga     loodud     hädavajalik     tegevusena     ümbertöötamine     võimaldab     keerukus     veergudele     alamhulk     registreerimine sql-andmebaasis põhiolemite     allsüsteemide     standardiga     kutsuda     väliste     unustatud     seos     metaandmed     litsentsi     väärtuseks     ühine     tekstiliste     sidusus     normaliseeritud andmete     tarkvaraga     põhilistest     keelde siin     klausel avaldis     võrdlusoperaatoriks     tegijad     teises     insert     kihiline     kontrolltöö     poole     assotsiatiivne relatsiooniliselt     andmebaasiserveris     sõltumatus kontseptuaalne     parool     isiku     õiguste     manusandmebaasisüsteem     teenus     süsteemikataloog andmebaasisüsteem     mustripõhine     mitme     arvesta     seadus andmebaasisüsteem     ühiseid     disainimuster     transaktsioonid     disain loogilise     esialgse     põhimõte     loenguvideo     rational     applications     integreeritud     vormi     struktuuri     päri-     raha     kirjeldava     lihtsustatud     operaator väärtus     andmestruktuuride     kahanevalt     vahendid siin     kirjeldusest     rida     motivatsiooni     tüüp funktsioon     normaliseerimine     teisendusreegel     üldituste     andmebaasisüsteem andmejärv     lõige     installeerimine     vastutuspiirkond infosüsteem     olemi-suhte     (rutiin)     kompenseerivate     haldur     disain denormaliseerimine     ülelaadimine     kasutajaliideses     hulgateoreetilised     atribuudid     grupifunktsioon     relatsioonitüüp tüübigeneraator     korrastatud     töökoha     graaf     füüsilisest     parooliga     lause sql     detailne     surrogaatvõti     sõltuvus funktsionaalne     tabeldusjärjekorra     värske     jäävad     tabelid     alamvormile     generaator logitabel     töötleb     punktid     projektsioon     objektsüsteem     viiakse     lehmani     alguseks     väärtuseid     genereeritav     ärireegel sql     index     models     väljund     allhhanke     kavandamine     rutiini     uus     südame     hankida     nädala     mysql     disainitaseme     where     kontseptuaalmudel     metoodika hooldamine     2nk     logi hulgateooria     lugemisoperaator     lepingud tabelid     vältida     andmebaasiobjekt minimaalse     päis b-puu     loevad/     avatud     eksportida     välisvõtme     võti     lause väline     ülesannete     viga arvujada     rakenduvad     vaated andmebaasisüsteem     kasutatava     kasutades     kokkuvõttefunktsioon select     esitatakse     tegeleb     transaktsioonilised     häälestamine     protseduur     ülekanduv ühendamissõltuvus     elementide     täiendused/parandused     tehingutöötluse     hooldamine     soovitusi     pidevkooste     muster funktsionaalne     olemas     oracle     lehel     lepingud andmebaasioperatsiooni     grupeerimine     lause andmed     sql relatsioon     andmebaasihalduse     probleemikeel     õppeaine     muteeruv     jooksul     siseskeem     slaidid     pealkirjad     kitsendus kasutaja-     antimuster probleem     muuta     epood     andmeaidad/andmevakad füüsiline     põhinev     relatsioon andmebaasi     krediidi     denormaliseerimine tuletatud     architectskeem     edukaks     agregaat     materjalis     põhiandmed avaandmed     abitabel foreign     andmebaas andmed     töölaual     skeemitu     definitsioonid     hotell     kontrollkitsendus     identiteedivargus     tekivad     omavahelise     suurus     ekraanivormile     tähenduseta     sõltumatus     update     juurprobleem koodi     kaardid     veidi     juhendis     relvar hulgateoreetiline     registreerimine põhiolemite     tagasirullimine     juhtimise     kitsendus instead     hulk     boonus     argument     andmejärv     kohta     isikuandmete     klausel     andmemudel sql-andmebaasisüsteem     sql sql     peitmine     andmebaasis     ainekava     mikroteenus     defineeritud     vabatekst     tulemustest     baasrelatsioon     sõltuvus kaasav     keerukas     andmekirjelduskeel     andmemudel d     indeksid     plokid andmebaasiobjektide     teisendusreeglid kontseptuaalne     tehtava     sündmusprotseduuri     imperatiivne     vaadata     mudel uml     objekt-relatsiooniline     mõistekaartidena     ühend     loomine;     saritoode     õnnestub     ülikooli     välisvõti     naturaalvõti     binaarne     põhimõttel     architecti     taristu     loengu     boonuspunktid     kasutatav     klassifikaatorid     soovite     lisapunkt     kasutusjuhud     ühislukk     viitele     atribuutideta     joini-sõltuvus     normaliseerituse     rutiin protseduur     parendamine     option revoke     viide     mudel disainimudel infosüsteem detailanalüüs disain hetkeseisund seisundimuutus     loomissamm põhiolemitüüp     elemente     projekteerimine loogiline     nimeruum     loeng     tagasiside     andmebaasioperatsioonide     fagini     tuletatud     tehnilist     praktikumid     navigatsiooniline     versioon     andmed minimaalne     korduv     kitsendus lausetaseme     alampäring select     headuse     eraldiseisev     milline     ülatüüp     pakendaja     küsimusi     täitmisplaan sisemine     äriprotsess     skeem select     tehakse     isikukood     loendusfunktsioon     andmetöötluslaused     failipõhine     numbrimärk     tõlkereeglistik     example     arhetüüp     tasakaalustatud     ebaõnnestumised     õiguse     liiasus füüsiline     andmemudel andmebaasikeel     tööjaama     loengud     taaskasutada     enterprise     kõrge     supervõti tabel     denormaliseerimine relatsioonilise/sql     baastabel hetktõmmis     allsüsteem     suuruse     lõpptest     esitus     indeks kitsenduste     oleva     supervõti     lahendab     ei     kogutud     funktsioon select     kunstlik     lihtsalt     funktsionaalne     loomiseks     lehviku     staatustest     õpingukavade     dokumendi     deklaratiivne kolmekihiline     kompositsiooniseose     operaator relatsiooniline     peegeldub     järgida     kasutajana     pilvraalindus     põhiliste     alustamine     arendusmetoodika rational     vabadus     probleem andmebaas     disainile loogiline     andmekäitluskeele     rühmitamine     ebaotstarbekatest     salvestusruum tehingutöötluse     laiendatud     eeltöötleja     platvorm     olemi     peatükid     triger     andmemudel kolmas     atomaarne     nk andmete     viies     olem     ristkorrutis     paketi     andmeladu     alternatiivvõti     täitmisplaan     tüüp võrkmudel     andmemudel loomissamm     operatsioon relatsioonilise/sql     andmebaasi     seisundimuudatuste võimaldamine     maatriks     tabel select     võiks     rohkem     lepingud iteratiivne     lähtekoodiga     generaatorid siin     indeksit     alati     elutsükkkel infosüsteem     vajavad     vähendab     pilv uml     süsteem viies     mustrid põhiolemite     andmemudel andmed     hõre     põhiobjektidele     tagantjärgi     relvar andmebaasi     lepingud     kirjas     parandamine     kvaliteet objektorienteeritud     põhjal katsetamiseks     andmetele     iteratiivne     võite     switchborad     toimunud     deaktiveerimine     andmebaasisüsteem sql     operatsiooni     tootmise     andmebaasisüsteem andmebaasisüsteem     tagasi-     musta     ärimudeli     hotelli     palju     keelte     deklaratiivselt analüüs     näitel     omadus     ülekanduvad     pilv andmebaasisüsteem     tehtud     sisseloginud     veeru     lahendused     järeltingimus     tingimuses     andmehoidla     normaalsus     mõjutab     avaldis     programmeerimiskeel     aruannete/vormide     probleem probleem     esitamise     analüüs     kehtivad     tingimuslause rutiin     järjepidevus     tasemel relatsioonilise/sql     salvestatakse     heati     selgitatakse     ühendi     libreoffice     registrisse     tavapärasem     analüüsimuster     sellist     metaandmed privaatpilv     kitsenduste     ja     normaliseerimine relatsioonilise/sql     accessis     versiooni     pealkirja     spetsifikatsioon     võrdsuse     sellest     sarnase     võlg artefakt     analüüs sql-andmebaasi     muuhulgas     rida baastabel     kõigil     sõltumatus süsteemikataloog     cards     skeem sql     sqlis     keel relatsiooniline     süsteemikataloog     sisaldama     andmeid     seadus sql     ole     muutuja moodul     konkreetne     mõlemat     koosneb     jaoks     andmekaubamaja     normaalkujul     valemi     count     loodavate     ülekanduv     foreign     leidmiseks     kustutamist     andmebaasisüsteem funktsioonil     töötleja     tegemist     praktikumi     tabel tuletatud     avalik     abitabel triger     salvestamise     seotud     loogika     olevaid     läbiskaneerimine     rakendab     vs.     informatsiooni     0     eemaldada     ajalooliste     andmebaasioperatsioon     lausetes     vektorkodeeritud     klassidiagramm rakenduse     küsimus     kiiresti     tihe     on     model     ühendamine andmemuudatus     õigus vähenda     access oracle kasutajaliides triger trigerid andmemakro andmemakrod pakett protseduur protseduurid funktsionaalne     oleks     hinne     vaatamine     võetav     evitustoru     arhitektuur registri     andmemuudatus triger     realiseeri     ühildamatus     publication     tulemuseks     slaidikomplekti     pakett     jagada     seadus virtuaalne     4nk     erijuht     kasutaja-defineeritud     otsingutingimus ühendi     lõks     kompaktsemaks     esmasvõti     subquery     sobilikku     nullist     allsüsteemi     eksistentsiaalselt     arvutamise     teatage     konstrueeritud     relatsioonialgebra     tüüp grant     rakendusprogramm     keel parameetrite     vastab     funktsioon     operatsioon funktsionaalne     kadestamine     muudan     assotsiatiivsuse     puhul     kavandamine tarkvarasüsteem     option maksimaalse     loogiline     pärandsüsteem check     keskmise     arv     constraint     register     optimeerimine     artefakt     olevate     andmebaasisüsteemid siin     tüüp baastabel     baastabel vaate     naturaalühendamine     kasutajaliidese     automaatselt     boyce/coddi     päis relatsioonitüüp     ühtse     vahend     normaalkuju     põhjal     lindistused otseviide failis     mitmevaateline     tulemuses     ärianalüüs     projekteerimiseks     dubleerib     diagrammilt     täielik kuues     diagrammile     transaktsioone     funktsioon nimetu     arendamiseks     olemitüübid disain     kaasav     muudab         tabel transaktsioon     kaudu     andmebaasisüsteem andmebaasikeel     maksimaalselt     veerutaseme     andmekandja     artefakt räpane     alampäringut     jagatud     restrict     viimane     töövihiku     normaalkuju sql/relatsioonilise     option andmekirjelduskeel     pöördprojekteerimist     rakendub     technics     demonstreeritakse     andmebaas ajutine     annotatsioon     reguleerida     ajaandmete     käivitumiseks     minimaalõiguste     raamat     lausetest     ametlik     naturaalne     vormindamine     sisalda     otsimine füüsilise     olekumasinaskeem     commit     määratud     vahendeid     roll administraator     määramine     üldistusseoste     andmekäitluskeel andmekirjelduskeel     madal     koosnevad     baastabel     relatsiooni     diagramm     tühi     põhiobjekt     tabelite     otsimise     tehing     vajalikuks     mudelid     kordamisküsimused     metoodilist     navigatsioonivormi     kood     peaks     boonuspunkt     ülejäänud     modelleerimise     normaalkuju veergude/atribuutide     välisvõtmetega     teoreem normaliseerimine     klausel tabeli     tüüp tüüp     slaidel     teabe     teemal     relatsioonalgebra     muutuja     veerud sql-andmebaasi     indeks kontseptuaalne     null     andmete     noskul     avaliku     installeerimise     normaliseeritavate     infosüsteem uml     realiseerimise     logimine üldine     pääsupoliitika grant     inimkasutaja     allsüsteem pädevusala     praktikumideks     relatisooniline     andmekirjelduskeel siin     tüüpvead     vähem     tõene     andmemudel sisemise     teine     relatsioonilise     dokumendipõhine     slaidikompleki     table     operatsioon spetsiaal-     tüüp muutuja     operatsioon select     identifikaator     1nk     liitvõti     mõnikord     ühtlasi     leidmise     teemade     testimine     korporatiivne     ülemineku     infosüsteem relatsiooniline     sagedased     maksad     ära     piirang sql-andmebaasisüsteem     klausel liittingimus     ühendamissõltuvus nk     lisada teil     erand     salvestamiseks     esituste     juhend     operatsioon transaktsioonide     andmebaasirakendus     tüüp avaldis     andmekvaliteet     transaktsioonide     lõuend põhiolemitüüp     dialekt     sql-andmebaaside     leping funktsioon     admin     liiasus relatsioonilise/sql     võrreldes     ülesannetes libreoffice     olemasolu     merge     atribuut relatsiooniline     kasutaja-defineeritud operaator     infovajadus andmekäitluskeel     sql-andmebaasis põhiolemite     loodavas     näite     väärtus sql     tabel vahe     andmebaasid     kitsendused rakenduse     kitsendus andmekäitluskeel     disainivaates     võtta     elukaar     statistika üleminekusüsteem     tabelitaseme     ridade     otseülekandena     ligikaudne     andmebaasiobjekt insert     tööks     operatsioon vahe     talletatud     lause andmebaasisüsteem     rünnak sql     non-equijoin kokkuvõttefunktsioon     lisaülesanded     salvestusviisi     andmemudel xml     eesmärk     erinevaid     programmeerimiskeel pakett     kitsendused     olekutest     andmemudel serveri     operaator sum     erinevate     skeem vaade     lahususe     menüüsse     build     operaator group     testid     kodeeri     operatsioonide     seisundidiagramm strateegiline     triger transaktsioonanalüüs     number     andmesõnastik     kadumist     käest     tulenevalt     andmemudel andmebaasi     näiteülesande     p pikem     mudel sql-andmebaasi     mudelisse     triger triger     kokkuvõttefunktsioon having     veerud disain     lepingprojekteerimine     kui     realisatsioon     tagamine     tüüp transaktsioon     baasrelvar     literaal     evitustoru detailanalüüs     konkreetselt     cascade     loogikaoperaator     kokkuvõtmine     idempotentne ühendamine     neljas     tarkvarakeel protseduur     töötati     väärtustada     strateegiline     sisaldav     tüüp     loenguks     kontrollimiseks     operatsioon)     lause andmekäitluskeel     descartesi     dreamspark     ressursside     disaineri     võlg infosüsteem     seisundiklassifikaator     diagrammide     pöörd-     rutiin moodul     eduvpn     disainile     operatsioon alampäring     mudel register     andmemudel detailanalüüs     probleeme     kontroll     kõnekujund     kaupade     eskiismudel     mittefunktsionaalsed     lindil     teooriatestid     sõltuvus allhhanke     pilvandmetöötlus     lisapunktide     allikas     normaliseeritud     lause alampäring     perioodil     naturaalühendamine tabelite     võlg puhas     kaheteistkümnendaks     lõpphinne     reverse     side     proovige     eranditöötlus protseduurne     olemasoleva     alamosa     rakendus     denormaliseerimine     mitu-mitmele     eksklusiivne     andmebaasi     tegelik     ajaloo     järjekord     operatsioon pesastamine     koskstiil     protseduur unique     tüüpprobleem     reataseme     sisestamiseks     veergude     domeenimudel