Kodulehed
[381] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2021)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Sõnapilv

Millest materjalides kirjutatakse? Mida suurem tekst, seda rohkemate materjalide metaandmetes on seda sõna kasutatud.

  järgib     replikeerimine jõudlus     märgistik     keerukad     ühiskasutus     operatsioon lause     nälgimine terviklikkus     skeem sql     relvar     koodipunkt unicode     sisendandmeid     parameeter rutiin     lisada     tänav     kasuta     juurkataloog puhverdatud     distsipliin andmebaasi     leheküljed     juurutamine     meetod     andmebaas klient-server     tehis arhitektuuri     endast     esituse     mälu objekt     tõrkesiire     lõpuks     logi     pilv     vähendada     andmebaasisüsteem võrkmudel     lukustamine andmebaas     funktsioon füüsiline     indeks-klasterdatud     metoodika ekstreem-     esmane     andmebaasis     vahenduskasutaja     dimensioonid     genereerimine     maailmas     programmis     puhverdatud     siseselt     pgql ajaseeriate     andmebaasiserveris     muster tehniline     koheselt     ekraanivormil     turvapoliitika andmemuudatuste     säilitav     tekib     testimine     isolatsioonitase multiversioon-     graafidel     nutitelefonide     esitab     (protsesside     päringute     suund parameeter     üleõlapiilumine     andmebaasisüsteem postgresql     faas andmesiire     kontekstkommutatsioon projektsioon     pilv vaba     bcrypt     kahetasandiline     analüüsimiseks     teenus iso     teel sql     objekt-relatsiooniline     sektsioonide     statistika     andmebaasisüsteem lukustamine     hulgas     muudetakse     tarkvara külmvarusüsteem     vaated sql-andmebaasisüsteem     arenduskeskkond     unikaalsuse     viga tugev     poliitika     pärimine objektid     tõlgib     kontroll     kommentaar     automaatselt primaarserver     etapp     täielikult     kiirendab     source     edasilükatud     vastavust     nimekirjal     üldotstarbeline     käitumise     ainekava     description     väärtused     andmebaas siin     paralleeltöö andmekäitluskeele     paralleelsed     printsiip andmetega     tagasirullimine     mestimine loogiline     t____copysql     viidata     sellist     mõistekaart     arenduse     pgadmin     ülekantavus turvameede     ebaõnnestunud     identiteedi     baastabel postgresql     vormile     maksimeeri     isolatsioonitase andmebaasisüsteem     sql-andmebaasisüsteem andmeaitade     vormis     arendamise     slaidide     reedel kui     andmesubjekt     erineva     operatiivandmete     segastrateegia     kogumine     sprint     kodeerimise     raamatuid     päringul     elemendid oracle     selgrooks     vähendab     ajaandmete     andmebaasikeel graaf     uss     terviklikkuse     eeldab     sõnastikrünne     liidriga     üleminek     optimeerimine nested     taastatav     hübriidne uml     ebaühtlane     kitsendus objekt-relatsiooniline     muutuja     kontrollpunkt     eriliigilised     andmebaasisüsteem muutuja     arhitektuuridest     väline     magnetlint tilkumine     glüüf     replikeerimine andmebaasisüsteem     kontrollib     komponent     õppeaine     realukustus     volitustõend testandmebaas     ainult     põhineda     aruande     kannab     tipp graafidel     liidese     t_ createdb     olemasolevaid     developer     segment     sisemine     võlg tehniline     salvestatud     muudab     et_eeutf     ettevalmistuspiirkond     kuumvarusüsteem tilkumine     ühendamine liitindeks     juurdepääsutee kuumvarusüsteem     bukett hash     küsimused     järjekorrast     süntaks     kohtades     sektsioon     koopiate     serverarvuti     koodigeneraator hooldamise     prügikoristus     substitution     ligipääsetavuse     mudeli     infoturve     sql-andmebaasisüsteem objekt-relatsiooniline     haldamine tehniline     materialiseerimine     palun     tulud ajakohasus     lähtekoodiga     omadus andmekvaliteedi     pearaamat     koostamisel     kokkukuuluvus     lipuke     sünkroonne lugemisoperatsioon     järgida     eraldatud     disain     transaktsioon kolmefaasilise     hõre     küllalt     olemuslik     pöördusmeetod     nosql     populaarsus     suurandmed suurandmed     maksumus     protokoll kahefaasilise     andmetele     pl tabel     keerukam     hakkate     lingitud     binaarfail     hindamine     ühtesulandamisel     transaktsioon teenus     varju     realiseeritud     kuuendal     järjestikulisi     join dokumentidel     võidakse     geomeetrilised     otstarbe     upsert     abiks     litsents     teemaks     index-skip     logi lukustamine     voogtöötlus     table_schema='public' order     lahtikirjutamine otsing     ennetab     päringud andmete     pöördustee     põhiobjekitde     kirjeldus iteratiivne     käsurea-põhine     ahead     konsistentsus     viitamine     tupik kuum     üheks     värskus     edukaks     tarkvaraline andmete     haldur     väärtuse     lindistused     operaator     sisalduvad     statistika histogramm     laused kontseptuaalne     otsustussüsteemid     ummik     sageli     sõlm     liitpõhimõttel     andmebaasisüsteem omaduste     moonutamine olemuslik     graafi     sql json     taastatavus     loenguvideo     lisamine     deanonüümimine     optimeerimine     aktiivsuspunkt     rollipõhine     andmebaasikeel mongodb     taastamine turvameede     tekstiobjekt     etappidega     avameelselt     eemaldamine     laadida     kollektsioon     pakett postgresql     hoitav     vajalikke     mitmes     kiire     regiooni     arendamine     tase     režiim andmebaasisüsteem     varundamine/taastamine     kiht     pärimine     osaliste     boonuspunkt     hindamise     volitamine     draiveri     konstrueerimine     järjekorda     gql cql     objekti     kuues     teadmuslik     tähelepanu     muutmälus sql     käideldavuse     mini-andmevaramu     tehis andmebaasi     agiilne     inimkeel iso     õppeaasta     illegaalsed     varukoopia andmebaasi     boonuspunktid     keskprotsessor     blokeeritud     kahekihiline     loon     ebapiisavuse     paremini     seisundidiagramm     tehnoloogia vaba     tõrkesiire replikeerimine     poolikute     vajadusega     hindamismudeli     lsm-puu     süsteem kõik-ühes     koristajaga     ebakõla klass     peidetud     lähteandmebaas andmesiire     koopia liigub     eksport     infovara ülekoormamine     hindamisjuhend     invoker isikuandmete     modelleerimine     soovitab     nõuab     andmebaasioperatsioonid     mittejärjestikuline     tüübikonstruktor objekt-relatsiooniline     deklaratiivne rutiin     ennetavalt     algoritm konsensuse     koopia hajus     juhitud     graafikaprotsessoreid     asukoht mikroteenus     logi apache     ühesuunaline andmekandja     erinevasse     tabeliplokk     rünne isikuandmete     nähtavate     hetkeaje     kose     strateegia     raamat     slaidikomplekt     väljalase infosüsteem     algoritmi     liidetav     tasuta     monopollukk     klassifikaatorite     lause maksumuspõhine     kasutamise     ujukomatüüp     kiiresti     parool     mõista     saared informatsiooni     piiritletud     platvormidele     muudatuste     lisaeksam     päring gnu     andmesoo     kahefaasiline     reaalaja     tabelrünne     täitmisel     lukk     formaadis     süsteemiarenduse     hõivamine     operatsioon arendaja     tüüp multiset     liiasus koodigeneraator     tegelikult     normaliseerimine     oht sõrmejälg     algoritm     indeks-organiseeritud     võlg     alternatiivid     skeem kõik-ühes     harjutamine koodigeneraator     järjekorra     individuaalset     vajutamine     pärandandmebaas rutiinid     maailmapildi     evolutsioneerumine oracle-case     hadoop sql     sisendeid     praktikumi     vananenud     tekstitüüp     täidetakse     füüsiline     kvaliteet     koostada     lause vaadete     suurte     vabastamine     trügimine     skeem rdf     postgresql konstrueeritud     muutmälu     hoida     loomisele     lähenemine jõudlus     tööna     serialiseeritav     arendajatele     liiasmassiiv     objektivaade objekt-relatsiooniline     kättesaadavaks     kontrollimiseks     skalaarne     suhtlevad     pidev     käikuandmine andmebaasi     regulaaravaldised     andmebaas andmekvaliteet     abstraktsioon     dünaamiline     puutumatus kasutajad     andmeteadlased loogiline     hoiupuul     inspektsioon     andmebaasisüsteemide     värskendab     teisendus andmevakk     ülikasutaja     script     kirjelduskeel     muutmälus     konfliktipõhine     kustutamine jõudlus     taastamine     sügissemestril     prototüüpimine     juurdepääsutee     t_ psql     tuvastamise     lauseid     funktsionaalne     privaatpilv     andmekaubamaja     põhimõte     serverarvuti shared     logifail andmebaasisüsteem     andmehoidla     dependency     üleslaadimine     mikroteenus integratsiooni     koodipunkt utf-     sql-domeen     kasutatud     nested     operaatori     omaduse     funktsioon     arendusmetoodika situatsiooniline     tabelifunktsioonid     sql-andmebaas     loomisel     taastamine enne     lähteformaadis     ühendamine relatsioonialgebra     lisamiseks     jagamine sql     tooteomanik     juurdepääsumeetod     rutiinid andmesiire     andmefail     evolutsioneerumine algatamine     comment     reegel     funktsiooni     primaarserver     lumehelbeskeem sotsiaalvõrgustikud     stiilis     kasutaja-defineeritud sisendparameeter     võimaluste     andmebaas oo     massiividel     otseülekandena     asünkroonne     tabelid     teiste     arendusmetoodika andmebaasi     poolt konfliktide     tööplaan konfliktipõhine     standard     andmeait     peaksite     lause liitindeks     ja     andmetüüp sql     kodeering unicode     eelkinnitamise     kuhugi     esitatakse     puhul     süsteem graafi     pgapexis     kapseldamine     üksteise     sisestusväljadega     serverid     osaline     insert tugevdus     nupule     täpsustamine/parandamine     töötada     lauseid lukustamine     abistab     andmekaitse turvapoliitika     gigabait     selles siin     makrod     riistvaraline ühekordne     leidmine     ühendamine tarkvarakeel     piirang     konstruktori     sõlltub     tehinguhaldus     tagamine     lubatud     optimeerimine loogiline     põhiobjekti     tehnika     versioonid multiversioon-     klaster dokument     paljundamine     arvutis     strateegia hajus     analoogiaks     kasutusmallmudel     testid     trimmis     panemaks     asukoht keskne     ainekaart     vahend case     logipõhine     kui     kirjutamist     nägema     esimesed     hetktõmmised kaugprotseduuri     argument     pikkusele     pärast     sellise     sissekanded     töötlemine heterogeenne     inspiratsiooni     külm     statistics     avastamine     sihiks     läbipaistvus     pakendaja postgresql     vahend     histogramm maksumuspõhine     arhitektuur     liides turvarike     rüsinameister     integratsioon     silotornid tehniline     tegemiseks     silumine     piirang kaugprotseduuri     universaalne     isikuanded     terviklus     põhiomadus     lõppeda     andmebaasidel     avatud-suletud     tuleneda     etapp/faas oracle     transaktsioon asünkroonne     programmi     p valikuline     klastrisse     lahendab     tüüp objektorienteeritud     õigus     asukoht hajus     heterogeensus     olukorra     kordamine     kõik-ühes     osa)     draiver     tootejuht     ajakava     pilveteenusena     platvorm iteratsioon     andmehulgad     loogiline     mida     shared     objekt-relatsioonilised     turvalisus andmete     isejuhtiv     veebiteenus     conway     praktikumides     reoptimeerimine     tüüp tüüp     funktsioonil     installeeritud     nõudeid     teisendamine tabeli     ridade     vahetestid     kolmik nosql     eksemplar segment     andmebaas operatiivandmete     objektide     hetktõmmis komponent     eksami     juurdepääsutee kaugprotseduuri     hoiab     heuristiline     modernne     kaupa     realiseerib     pöördustee andmebaasisüsteem     käikuandmine jõudlus     lõpphindele     identiteet     järjestus teenus     komplekt     tõlkimise     varuandmebaas     otsustussüsteemid andmevakk     lause merge     leivaraja     lause andmebaasisüsteem     varukoopia     põhineva     püsisalvestatud     töötlemist     salvestused     varukoopia soe     edastada     principle     fragmendi     replikeerimine kanaarilinnu     kood oracle-case     lukk veebirakendus     kohustuslikkus tehing     tasemel trigerid     index     teostatakse     standardid tehing     andmebaasisüsteem juurkataloog     süsteem serv     parooli     kontrollitud     mitteserialiseeritav     priivara     vajaduseta     rünne andmebaasisüsteem     uuesti     trilemma     jaoks     kontekstkommutatsioon     tegemine päringu     hübriidne     scott     kasutatavaid     pärandsüsteemide     parameeter     vastuolulise     jõudlus plokk     ankurmodelleerimine andmevaka     lähe     backend     (postgresql)     voogreplikeerimine     salvestus andmeaitade     versiooni     töökiirus tsentraalne     enamik     pöördumise     paikneb     keel rutiinide     vastutuse     andmebaas andmeait     poolt     pääsumaatriks     autonoomsed     kirjutama     andmekäitluskeel     pühendatud     tihe     funktsioon oracle     silotorn     kontekstkommutatsioon käideldavus     semantiline     kahendotsing     atribuutide     laused kasutatud     plokk andmebaas     kirjeldus     andmed varukoopia     plokk     vihje histogramm     standard konfliktide     näide     sql omaduste     mikroteenus     mõõde     salvestamisel     nõrkus     paralleeltöö     andmebaasis serializable     üksiku     manipuleerimisoskus     tagasirulimine read     järk iteratsioon     vahevara     tuvastamiseks     etapp/faas     lahendada     üldmäärus     arhitektuurilise     eksemplarile     lihtsustatud     tagasisidet     laiendatud     päring     tuvastamine     failis     järel sql-andmebaasi     replikeerimise     kompositsiooniseos     logivad     agile     regulaarse     baastabel     tegemine     taaskasutatavad     (kontseptuaalse/loogilise/füüsilise     --column-inserts     ajas     käikuandmine skriptid     indeksid faktitabel     režiim sql-transaktsioonide     õigused     andmeait operatiivandmete     plaanur     kiirendavad     replikeerimine     andmehulgad suured     reaaltüüp     bukett     vastu     ajatempli     andmekogu rdf     krüptosüsteem     tarkvara vaba     sõnumivahetus     migreerumine read     kasutamist     saalimine     pakkimine avatud     arvutamise     otsing     tasakaalustatud otsing     operatsioon kogu     säilmälu     võimalikest     kustutamine disaini     turvalisus reapõhised     kitsendused füüsilise     (failide)     osa migreerimine     vargus     lõppkasutaja     koopia organisatsioon     kontrollkitsendus     imperatiivne     suvapöördusmälu     c cap     täitmiseks     server sql/med     autonoomia     käsud pg_dump     agregaat andmebaasisüsteem     tuleks     juurdepääsupoliitika     esimesel     ärireeglitest     tuvastada     tundlikud     määrangu     läbiviimiseks     kaitsev     sql sql-domeen     pöördprojekteerimine     hetktõmmis     tekstimassiivi     kahefaasilise     adaptiivne     suurenemisel     andmeaita     detailandmete     veeruperekonnast     replikeerimine vertica     olevast     andmebaasiüsteem segment     serv nosql     demokratiseerumine     transaktsioon atomaarsus     automaatkinnitamise     arvuti graafidel     seadus rollback/     äravõtmiseks     oskused vesiagiilsus     kirjeldusest     alamandmebaas andmefail     rünne sotsiaalne     töö     mugavalt     meetod orm     etapp/     lõppu     keskkonnas     andmebaasisüsteem andmete     tähendab     koosneb     partitioning andmeaitade     ülesehitus     valiku     nimekirjavormi     andmebaasikeel alamtüüp     polümorfism     üks-mitmele     andmekogud relatsiooniline     kasutajate     mitmekesisus     pgcrypto     salvestuspunkt andmebaaside     andmebaasisüsteem loogiline     valdkonnamudel     väljalase     haava-oota     katkiste     andmed füüsiline     kohandatav koodi     example     skript     koristaja     üks     turvapoliitika     kogum     tüüpimata     koordineerida     klass     kontroll analüüsi     kvaliteet ligipääsetavus     inimkasutajale     faas lokaalne     pidevalt     valdavalt     autentimine     puhvertoiteallikas     telemeetria kuum     andmebaas nõrkus     alusel vihje     kasvades     mudel kasutaja-defineeritud     juurkasutaja     sql-andmebaasisüsteem mitmemõõtmeline     ettevalmistamine masinõpe     logifail rakendus     andmejärv olap     siin-arhitectur     kasutajaliides     transaktsioon andmebaasi     sundida     spetsifikatsioon     tulemuste     kaartiga     kui     skeem     visiooni     piirkonnal     puutumatus turvameede     uuringule     aidata     isolatsioonitase kahefaasiline     ümberstruktureerimine     sõltuv     läbiva     server replikeerimine     kinnitamata     projektsioon     abstraktsioonide     ülesanne     indeksil     statistika hash     lindistus     laused objekt     sys_context     hõiva     avatud     revoke     toite     salvestamise     võlg koodigeneraator     paindmetoodika kose     tüüp rutiin     viirus     lüüs     analüüs nested     katta     krüpteerimise     varundamine acidrain     süsteem deklaratiivne     andmeait andmejärv     probleemiks     lõpphinne     versioonikontrolli     mõistekaartidena     mahukas     teatage     rutiin rutiin     teadma     varchar     anomaalia replikeerimine     etapp/faas disaini     andmeelement pessimistlik     töötleb     column_name     solid     kvaliteet täielikkus     andmine     korter     tagamise     servade     pesastatud     väärtusi     tootmise     isehäälestuvus     viirusetõrje tehniline     lukustamise     võtab     koristamisi     eraldatuse     turvamine     parandusi     stiil etapp     varuandmebaas b-puu     andmetüüp postgresql     heuristika     ülemkasutaja     logi muudatuste     kohese     toimuvad     saared cap     tehtud     nendele     parsimine     moonutamine andmed     definer parool     teenus andmejärv     objekt-relatsioonvastendus meetod     sünonüümistamine     lukk andmebaasi-     plans     apexis     valib     vahendaja oracle     kitsenduse     loomine     praktikumide     automatiseerida     mäluruum     väle     lahendamine lugemisoperatsioon     transaktsioon read     heterogeenne     keskkonda     väljakutse multiandmebaasisüsteem     andmebaasisüsteemis     andmetüüp     protseduur sql     mõõdetakse     odavate     array     realiseerivad     andmebaasisüsteem andmefail     kantakse     kasutamiseks     sotsiaalne     modifitseering     mitteterviklik     andmebaas hadoop     regioonide     viisardi     lokaalseid     andmebaas dimensioonide     valida     mapreduce sektsioonid     mälus klass     protsess serveri     virk     serveril     andmevakkades     soovi     pöördub     klastri     olekumasinaskeem     kellaaega     kafka     access     pl/pgsql     värskendamine mikroteenuse     regulaarset     töötamine     aruandesse     konsultatsioon     andmebaasisüsteem sql-andmebaasisüsteem     slaidid     replikeerimine primaarserveri     tüübikonstruktor tüübikonstruktor     vaadata     valmib     märgistik iso     normaalkujul aruande     tööplaan mitteserialiseeritav     lõhn hooldamine     koopiana     moodustamine     väljale     komponent-     operatsioon andmebaasisüsteem     tööplaan andmemuudatuste     viitade     sektsioonideks     produtseerib     baastüübil     tarkvara     multiandmebaasisüsteem     ebakorrektsed     alamkeel     transportida     vaja     variety suurandmed     seadusandlus kasutajad     lisavad     halvang     vahend objekt     vari-it arendusmetoodika     organisatsioon hajus     newsql     rakenduse/trigerite     deklaratiivsete     skeem cassandra     responsibility     teksti     põhiline     töökiirus     eraelu     lõimitud     koodidele     konkurentsjuhtimine     ehitusplokk     mälupuul     küsimuste     selles     kanaarilinnu     äravõtmine     tingida     plokiahel     agregaatidel     tõrke     serverarvutite     skeem redis     paiknemine     lukustamine isolatsioonitase     vastavus föderatiivne     partnerluses     kontseptuaalse     andmebaas cap     reapõhised     kodeering kodeeritud     arendusprotsess     tüübiteisendus objekt-relatsiooniline     tehis testimine     haldussüsteem     hargsalvestus     lähtekoodiga rakendus     ettevalmistusala     laadimise     lausete     objektandmebaas     muster nosql     formaadiks     lindistuste     viiteid     toimunud     tehingute     koreograafia killustatud     kattuvate     ärimudel rea     veebirakendus     ettevalmistusala baastabelid     vajalikud     aspekt     kaupade     sõnad     keerukus     baastabelid klass=tabel     muidugi     kaksikute     koordinaator     skeemis     äriarhitektuur     hinneteleht     praktikumidesse     puutub     füüsiliste     tabeliga     lõpptest     oldsql     public     create     järjestatud     vanakooli     laiendus     andmeait reaalaja     ennetamine andmebaasisüsteem     andmemudel rida     a tootja     tuleneb     abistav     mudel sotsiaalne     indeksite     prügikastis     sisetüüp     nõudluse     stereotüüp     programm     kinnitatakse     andmebaasisüsteem tõeliselt     dokument agregaat     algoritm globaalne     tegevused struktureeritud     suurandmed     alter     keskne     t____insertsql     pakendaja     tarkvara puhverdatud     algoritm isoleeritus     ressursi-indikaator     ajahetke     andmebaas globaalne     meetodid sql     suurendama     segmendid     rutiinid sql-domeen     haavatavus     föderatiivne     probleeme     konstruktor struktureeritud     mittetäielik     makro     süsteemiarendus     paigutatud     puudub     vormi     id     licence     sobramine     ühest     write     atomaarsus     kestvus     ühendust     loomist     paremaks     välisvõti     masinkood füüsiline     serialiseerimine     sool andmebaasisüsteem     kvaliteedi     varuandmebaas lukkude     transaktsioonile/     peale     inimene suur     väljundiks     arvutüüp     mille     peaksid     hajussüsteem dblink     täiesti     haldamise     meenutada     andmebaasioperatsioon     erinevatel     mikroteenused     sisseloginud     lause     andmekirjelduse     staatilisemad     toetama     vaatamiseks     matching     rollid krüptograafiline     kaudtüüpsus     ebakorrektse     seosetüüpide     nädalat     ennetamine euroopa     meede     moodustavad     skeemiobjekt     tüüp tüübitud     käsitles loenguid     graaf cassandra     pääsupiirangud     lõpetab     andmebaasikeel andmebaasisüsteem     kolmekihiline     formaalne     aeglaselt     varundamine siin     soft-state     omadus     töötlemisel     lihtsustavad     laiuse     mitmeprotsessori     põhilist     eesmärk ülesanne     tehis tahtlik     windows     funktsioonid     arvutab     distsipliin disciplined     toeta     efekt     intress test     operaator sql     klikivoog     loomise     alamkataloogi     panna     võib     navigeerimiseks     otsustuste     dimensioon andmebaasisüsteem     dokumentatsiooni     artefakt     isikuandmed     käsud createdb     klastrite     automaatkontroll     lahendamine klient     unified     faktitabel     rutiin mittevõimalik     arhitektuuri     mägimurrak andmeaitade     lahenduste     logi write     andmebaasisüsteem array     andmebaasioperatsioon äriprotsess     fantoomkirje     nähtamatu järelduslik     jagab     kaalutlused tehniline     psqli kasutatud     information_schemacolumns     paber andmed     andmejärv     parameeter parameeter     nädalas     tüüp süsteemi-defineeritud     interface     salasõna     tulemuse     +     teema     tõeline     osade     paindmetoodika puhas     tipp kõik-ühes     koostab     offlain     robot     riimuv     lihtsutamine index-skip     teisenda     hääletamise     avalduda     infopüük     räsiväärtuseid     võrdõiguslikkuse     koristajate     veerg row     paljastada     mestimine     olevad     olemi     tabel     vähese     kaudu     genereerib     liides andmed     rollid infosüsteemide     soe     objektid klass     tabel oracle     võlg normaliseeritud     praktikad infosüsteem     täitmisplaanid     single     mudelid     seda     teenustepõhine     printsiip delikaatsed     võimalused     rakendatakse     haldus siin     galli     leiate     agiilne     riigi     kiskjalikkust     täitmisplaanide     olema     konveiertöö     juba     kodeering     erandite     transaktsioon sql-andmebaasi     leitud     migreerimine     mitmene     optimistlik transaktsioon     skeem predikaat     privaatne     exclude     soovitada     andmebaasisüsteem objekt-relatsiooniline     indeks tabeli     serverile     märgistik unicode     mõeldud     kaua     protseduurid     server loogilisel     kasutusel     ülejäänud     laiendamise     tüüp     täiendused/parandused     rahulolu tugevdus     juhiseid     graafikaprotsessor     andmebaas logid     aadress     kontrollimatu     normaalkuju     postgresqlis     rutiinide     paralleelprotsessid     organisatsiooniline revideeritavus     värkvõrk     tabel objekt-relatsiooniline     gql objekt     kvaliteet andmete     dbms_outputput_line     mudel andmebaas     parool keskkonna     utf- inimkeel     situatsiooniline     osalised     triger protseduur     teenusetõkestus     alamprojektidega     avaldist     näide select     aruanne     andmetüüp andmebaasioperatsioon     sakkide     välise     indeksid andmete     kodanikest     spetsifikatsiooni     varundamine     lisapunktide     anomaalia primaarserveri     organiseeritud     operaator oracle     endas     kindralite     näiteid     andmebaasist     teoreem     sobiva     aatom     protokoll globaalne     hajussüsteem     where     lähtekood muster     avatekst     võetud     nimekirjavormis     autentimisskeemi     lisamise     eventual     erijuhus     tüüp alamtüüp     puudumine tehniline     tipp     protseduurne kokkuvõttefunktsioon     välises     läbi     laadi     põhiliselt     vahetest     poliitika süsteemi-defineeritud     neljapäeva     agregaat nosql     unikaalskaneerimine     detailandmed     ajatempel andmebaas     domeen oracle     skeemiobjektide     bütsantslike     näiteprojekt     atribuut     andmebaasioperatsiooni     pärib     valmistuda     andmebaasisüsteem baastabel     litsents omanduslik     konkurentsjuhtimine the     lisatest     säilitatakse     väljakutse     transaktsioon     milline     järk arendusmetoodika     minimeeri     ketastel/serveritel vertica     operatsiooni     tekstitüüp sql     põhineb     asukoht     andmepüük     materialized     tunnus     andmebaasihalduse     profiil euroopa     transaktsioonid sql-andmebaasisüsteem     kasutust     hajutatud     keele     voogtiražeerimine     andmeelement transaktsioon     kategooria     sisalduvate     harjutused     kõikide     föderatiivses     süsteem omaduste     keel deterministlik     korralduse     andmebaas objekt-relatsiooniline     salvestamine     võlg andmebaasi     inner     vaade sql     interpreteerimine kompileerimine     sellel     läbimise     milles     sekundis     vihje     kontseptuaalne     vajab     andmemudel     kvoorumi-põhine     turvalisus funktsiooni     kitsendus struktureeritud     andmebaasikeelt     fail vaba     asjade     committed     mudeliprofiil     tüüp newsql     serv graafidel     võimaliku     tüübitud     paindmetoodika evolutsioneerumine     kohta     staatilisi     kuumkoht     pruugi     lehel     elementaarteenusena     töövihik     täitmisplaan     probleemid     elemendid rollback/     silotornid logipõhine     liiasus nosql     kellaaja     isolatsioonitase acidrain     värskendada     segregatsiooni     koostatud     laadimist     loeb/kirjutab     jaotust     kasutada     semestril     operatsioon     serv     nullist     kohustuslikkuse     volitustõend peletus     generator     liides kaksikautentimine     allikaks     kodeeritud     profileerimine     eksportimine     vertikaalne     vastavuse     normaliseerituse     programmeerimine     tüübikonstruktor     keel märk     juurdepääsu     koodi     infoturbestandard     juurde     fsync     sql-andmebaasisüsteem sql-andmebaasisüsteem     lahendamine replikeerimine     nähtamatu isikuandmed     ajutine     täita     andmebaas sql     vastaks     mõisted     kolmefaasilise     (uml)     atribuudid tüüp     semestri     peegeldab     kommentaari     koondandmed andmete     süsteemikataloog     avanenud     täitmine sisevaade     autorendi     välisest     loogikavaldis     kanda     r-puu     hulka     andmebaas horisontaalne     loogilise     konkreetse     paistma     kiht andmebaasioperatsiooni     arvutamisel     skeemitud     lugeda     silotornid     liiga     väldib     bott     hetktõmmised     dubleerimine     lisab     struktuur operatsioon     andmed     skaleerimine serverarvutite     asünkroonne ei     kutsudes     ärilised     saavutatakse     teisene     andmetega     detailsus     predikaadil     mapping     leping     check     tagamine siin     kogub     jagamiseks     modelleerimiskeel optimeerimismoodul     kindla     lõhn tehniline     käivitumisel     link föderatiivne     nimi deterministlik     läbiskaneerimine     kuupäevad     mitteföderatiivne     regex     viitele     hetktõmmis oracle     loengu     muutmälu sql-andmebaasisüsteem     nõustamise     asukohale     järjestus andmebaasiserveris     architecti     õnnestumisest     serverilt     suhtluse     tuvastamine andmekandja     andmevakad siin     openssh     määratud     vajadust     operatiivjuhtimiseks     süsteem massiivipõhine     ühendab     degenereerunud     hajus komponent     nähtamatu     loendtüüp     arhitektuur relatsiooniline     lõhn definition     veerg päringus     kerckhoffsi     filtri     triger     tüüpimine distinct     oracles)     detailandmed indeksid     töökiiruse     match     skeem andmeait     tegevused infosüsteem     ekstreemprogrammeerimine     replikeerimine sõltuv     trigerid jaosreplikeerimine     normaalkujul     importimine     arendusmetoodika suur     vormid     nädal     testimine andmeait     andmekaitse     postgresqlist     juhtfail     sekundaarne     väljapakutud     praktikad monumentaalne     kirjeldused)     sisalduda     rutiine parameeter     andmebaasisüsteemid     muuta     meetod objekt-relatsiooniline     töötlemise     lihtsustab     kannaks     sõltumatus rakendusliides     genereerimine pöörake     ülikooli     täitmise     järjestusreeglistik objekt-relatsiooniline     table_name where     asukoha     allikas     isolatsioonitase anomaalia     saavutamise     segregation     eraldi     realiseerub     tuletatud     sessioon     märkmeleht     räsifunktsioon     loendustüüp objekt-relatsiooniline     seos     vajalik     tabel tehniline     lugemisel     vahetestideks     rünne teadmuslik     tagasivaate     kogumi     turvalisus sql-süstimine     tupik sql-transaktsioonide     kild     operatsioon andmebaasikeel     välistamise     ühislukk     kehand alamandmebaas     kvaliteet sünkroonne     hindamissüsteemi     teooria     süsteem tehniline     insert postgresql     pööratud     saamise     registreerimine transaktsioon     hajutatuse     viimistlemine     samaaegseid     eesmärk     esitamise     protsess ärivara     puu     andmemudeli     unifitseeritud     rakendatav     sõltu     omadused     tehis     veebiteenuste     arendusmetoodika lõppkasutaja     avamine     käsurida     andmetest integratsiooni     andmekäitluskeele     pilvandmetöötluse     nähtav     arendajate     omadust     kauboi     reatüübi     muutmälust     regulaaravaldisele     algatus     üldiselt     viisil     varukoopia sõlmede     sool     algversiooni     lähenemise     anonüümimine     kinnitamise     iteratsioon     tehnoloogiatega     dekrüpteerimise     töötamiseks     oktoobrini     isolatsioonitase ebaõnnestumine     maskeerimine     /     office     skripti     piiramine failid     objektile     protseduuri     terviksüsteem paindmetoodika     olekudiagramm     valikuline     materialiseeritud     konteinerandmebaas     hetktõmmis informatsiooni     kuum     õige     täielikkus     treeningute     miinuspunktid     andmeait andmevakk     teises     tulpdiagramm     toimida     demokratiseerumine lõppkasutaja     evolutsioneerumine paindmetoodika     taaskasutamiseks     puhas     viide     replikeeritud     laused teises     realiseeriv     andmebaas kolmefaasilise     application     andmetest     definitsioon     logi primaarserver     pigem     andmebaas andmebaasisüsteem     table     isikuandmed isikuandmete     fragment     transaktsioon eksklusiivne     turvalisus triger     tulemust     tupik     pilv hetktõmmis     vahendeid     sql-andmebaasisüsteem dokumentidel     toetab     kujutab     language     olnud     transaktsioonide     rakendus andmesiire     õiguste     tasakaalustatud     dimensionaalne     töötlejatelt     operaator postgresql     soovitud     lähtekood     tükkide     ehitamine     massiiv tagasivaate     parameeter sisend     et     rakenduses     sõnastik     optimistlik     lokaalne     hübriid     tüüp distinct     parandab     ühendamise     salvestuspunkt sql-andmebaasi     selektiivsuse     tüübikonstruktor postgresql     värskendamine     vaated objekt-relatsiooniline     teooriatest     serveri     sql-andmebaasi     skaleerimine horisontaalne     traditsiooniline     loenguvideod     transaktsiooni     väärtus sql     järjestikuse     aktiivsuspunktid     metoodika     etapp/faas füüsiline     andmevakk     klaster imperatiivne     plokivahemike     tähtpäring andmejärv     latin     petabait     häälestamine     refactoring     süsteemis     kolmas     muutmälu andmeaitade     sõnastikründe     andmevaka     õpetamise     läbipõlemise     mägimurrak     indeks tasuta     andmebaasirakenduste     gen_salt     aknapõhine     logide     komponentandmebaasisüsteem dblink     siltide     ärireeglid     läbiv     teate     järgimine     sümmeetrilised     dünaamiline füüsilise     laused koopia     käivitada     hooldamist     korral     tellitav     kuuluvate     muutmälu loogiline     tegelik     defineerimiseks     vaated     liitväärtused objekt-relatsiooniline     turvalisus     tehakse     varuandmebaas jõudlus     rünne rutiinid     nii     replikeerimine asünkroonne     tulemusena     õigustega     klassidiagramm     teated globaalne     dokument     andmeid     veebiteenus register     ajatempel     vaatamine     disain ehitamine     xml-põhine     süsteem sql/pgq     isikusamasuse     küsib     korporatiivne     sorteerimata     redigeerimine     serveriga     piiratud     andmefail indeksi     tipp graph     pakett     keerukus arendusmetoodika     omaduste     volitustõend andmekaitse     reguleerib     loomulik     sisendiks     osa-terviku     virtuaalsete     integreerimine     ühiseid     järk etapp     klient     segmendid open     apache     võimsus     analüütiline     andmekeskus     agregaat võti-väärtus     näidata     fakt     litsents commons     talletatud     leheküljele     järk infosüsteem     olemasolevate     regulaarselt     nälgimine     koosneda     etapis     andmesiire taastamine     põhjal     reeglipõhine     logimine logide     räsiveerg     andmebaasiga     nähtavaks     koopia primaarserveri     transaktsioon arvutite     geograafiline     viite-atribuut     bitmap     database     kompileerimine lause     saaga     replikeerimine füüsilisel     peitmine;     klasterdatud     taustprotsess     isikuandmete     security     äriteave     arvesse     standardi     faas andmebaasisüsteem     koordineerimine mikroteenus     tabelifunktsioon     oht andmete     kompenseeriv     litsentsi     printsiip     isolatsioon     märgistik glüüf     iseseisev     ümberkirjutamise     rakendamine     faas loogiline     protsess     andmeseif     column_name;     inimkeel     täiendamine     laisk     põhiosa refaktoreerimine     sisaldub     tulemused     optimeerimine programmeerimiskeel     robotprogramm     piires     optimeerib     update andmebaasisüsteem     paar ajaseeriate     parameetri     mõõt     paarist     lause optimeerimismoodul     kahte     protsess hadoop     lõpus     function     pakkuda     täies     koormuse     availability     kasutuselevõtt     server     saavutamine     kirjutada     rakendamisest     ikkagi     mittehajus     konstrueeritud     andmebaas andmete     lause index     replitseerimise     kohaselt     tutvustus     option rikke-eelse     mitmemõõtmeline     varundamine/     faas hajus     lugemise     salvestus     suletud     uue     alternatiiviks     oleva     massiiv xml     alt-üles     protseduur graaf     turvameede     deklaratiivne veerg     rutiine     griid     sünonüüm oracle     andmekandja rutiinid     terviklik konverteerimis-     serveris     tabelid nosql     tabelid andmebaasisüsteem     vastab     olnuid     käitusaegne     veergude     üldine     sisevaade     siin-arhitektuur andmevakk     konsolideerimine andmeait     optimeerimine siin     käesolev     process     ajaseeriate     videotes     alamandmebaas     andmevoodiagramm     omada     suurima     skoopi     rakendusliides     sõltuvuse     relatsiooniline     süsteemide     annab     masinõpe reaalaja     otsene     täidetavuse     toimuv     (oracle)     stiihiline     arendajatel     defineerib     andmebaas andmevakk     jaosvara     information_schematables     riistvara     andmevakk veerupõhine     tähestik eesti     andmeühenduse     teenuste     väikese     andmemuudatuste     logimine andmed     küsida     teams     volitustõend isikuandmete     vihje andmebaasisüsteem     transaktsioon jagatud     platvorm andmebaasi     sisend-väljund     evolutsioneerimine     andmejärv andmebaasisüsteem     trügimine andmebaaside     genereerida     tüüp integer     manuaal     lähenemine lintmäluseade     tabelite     identifikaator     klasterdamine     dokumentidel     isehallatavus     fragment semantiline     piirangud rollid     andmete     skriptid andmebaasi     füüsiline reapõhised     värskendamine tarkvara     andmekvaliteedi     paaridel     katkestamine     tekitab     lugege     through     kogemuse     delikaatsed     suhtes     eelneva     käigus     andmebaas kahefaasilise     foreign     olemiga     keel sql     eelne     turvarike terviklikkus     client     lukustamisprotokoll     muutmise     kontrollpunkt lukustamine     omand-vabavara     metoodikaarendus     andmebaasisüsteemid siin     blokeeruv lokaalne     peetakse     ebaõnnestumine pessimistlik     hulga     räsiväärtuse     päringud faktitabel     järel tupik     hajussüsteem oracle     table_type     ekstent     vältimiseks     algoritm sparql     kavandamisega     anomaalia mitteserialiseeritav     säilitamist     e-poe     kohustuslikkus mittevõimalik     loengute     tüüp objekt-relatsiooniline     koostama     persistence     algataja     ajamasin     kasutaja-defineeritud     kirja     viitetüübi     taotlemine     kasutusvaldkond graafidel     terviklik     näidatakse     mudel situatsiooniline     lahendamiseks     tegelema     andmebaasid     isikuandmed stiihiline     konfliktide     parameeter teenus     kodeerimine     transaktsioonid     põhilised     andmebaas tarkvara     sõltumatus     iteratsioon liidetav     käideldavus     hooldamise     veerg veerg     koondhinne     andmebaasikeel omaduste     saaks     abiinfo     sorteeritav     glüüf kodeeritud     versioonid lukkude     andmebaasiobjektid     lindiseade     jätta     videoloeng     skaleerimine     anonüümistamine     konfiguratsiooni     (sql)     jagamine     väljakutse juhtparameeter     integreeritud     andmekaevandamine andmete     käivitamine kasutatud     koondamine     nõuandelukk lukustamine     vahendusel     võimaldab     sünkroonne     loogiliste     kasutajad     teisendus bitmap-join     kasutamisel     liidripõhine     fragment cap     operatsioonide     vabastab     räsiväärtused füüsiline     andmebaasisüsteem hajus     genereeritud     veerg xml-andmebaasisüsteem     muutuja sql-andmebaasisüsteem     olem-atribuut-väärtus     andmebaaside     a hajus     vajavad     tähtpäring     rohkem     konfidentsiaalsus     inversion     paneb     omadus täpsus     segama     täitmisplaani     alusel andmebaas     defragmenteerimine     testandmete     sisaldava     nõuded     createdb     detailanalüüsi     tarkvarakeel andmekäitluskeele     tarkvara pesastatud     evolutsioneerumine siire     loengud     interpreteerimine lause     mitmesse     oht     vaikimisi     haldamine     operatsioon operatsioon     erinevate     meenutab     informatsiooni     protseduur     lehekülgede     võretöötlus     koopia jaosreplikeerimine     kiirus     rutiin tabelifunktsioon     logimine tehniline     agregatsiooniseos     raskemaks     hilisemaks     andmebaasimasin     vaade histogramm     võimekusega     juhitav     osa integer     kiirelt     kordamis     käikuandmine brin     atribuudid     tabeliruum logifail     suund võimalik     kolmeastmeline     laadimiseks     esmatutvus     kursuse     vahetulemus     avaneva     anomaalia klient     hajutatult     andmesaared     arendus     tüüp row     arendus semantiline     andmeelement jätkuvus     liides parameeter     deterministlik     dokumendi     planeerija     kahjuks     päringu     ebakõla     proovi     sellest     käikuandmine     agregaat sql     tabeli     pöörduda     koondandmed     kirjeldada     operatsioon andmekäitluskeel     sisaldab     dimensioonide     logida     ülelaadimine     pealetuleku     riiv     kirjutatakse     faas     hulgast     räsiväärtus     veerupõhisel     sündmuste     kokkuvõttefunktsioon     teisendamine     homogeenne     käivitusmaksumus     käitumises     pidevintegratsioon     välised     eesmärk deterministlik     liskovi     sidusus     hajus     salvestusruumi     segmendi     väljaspool     relatsioonialgebra     lainedus postgresql     ressursikirjeldusvorming     lisamoodul     juhitav refaktoreerimine     kirjeldamine     suhtlusosavus     otsused     magnetlint jõudlus     pädevusala     lahendustel     toime     elemendid pilveteenusena     välja     nimi mittevõimalik     tehniline     testimispõhine     valemi     paralleelne     püsikomatüüp     käivitusparameetrite     funktsioon tehing     turvalisuse     arvestada     funktsioon andmebaasisüsteem     stiil iteratiivne     tunnelit kui     krüpteerimine rutiinid     kahe     piiravaimad     liides infovara     automaatselt     domeen     generaator         etapp/faas tabelite     indeksi     andmeleke     ülekande     vastava     t_ i     linkide     "lahtilõhkumise"     teralisus     selle     käideldavus hajus     rakenduse     nägemuses     operaator struktureeritud     dokumendis     rational     andmeelement õnnestumine     andmekvaliteet andmeait     andmebaas oltp     ridadele     koopia conway     vähene     nähtavad     uni-id     elimineerimise     viidete     rööptöötluse     dimensioonitabel     täitmine adaptiivne     tarkvara commons     express     viidad     väärtuseid     tardmetoodika     sisend     tööplaanid     suuremaks     parool euroopa     rünnak mitteserialiseeritav     nõustussüsteem     objekt-relatsioonvastendus füüsiline     ühtlasi     saadi     filtreerimine     ligipääs     histogramm andmebaasi     pakett sql-andmebaasisüsteem     topoloogia replikeerimine     merge     võrdsus objektid     vaate     täitmisplaan loogiline     tüüp json     seoses     keel histogramm     ärivara     autonoomne mitteföderatiivne     monumentaalne     lukustamine arendaja     protokoll     taitmisplaan     säilitada     trükised     režiim     tüüp oracle     andmebaasi     lugemine     liskov     isoleeritus transaktsioon     omavahel     sõltub     väljade     plokiaheldus sool     esineb     tabelitesse     muudatusi     jõudlus käideldavus     diagramm     nimede     teel postgresql     keerukus vari-it     andmebaas konsensuse     skriptid elastsuse     lähtekood taasta     programmiliides     andmeaidad     turvateadlikus konfidentsiaalsus     nimega     tasemel andmebaasisüsteem     sul     sarnane     kasutuslugu     tabelid dokument     viitab     ärireeglite     kalendrina     domeenide     trilemma logipõhine     faas konsensuse     maksimaalsele     vaatamiseks!     püsisalvestusse     trigerid     maestro     lisapunktid     andmesõnastik     vähenedes     kirjeldatud     lisapunkt     kirjeldatakse     register     testideks     eksemplar protsess     ülalt-alla     tehised arendusmetoodikate     rutiinid kaugsäilitus     võlg mudel     tilkumine andmesiire     andmepuhver     teataks     paxose     virtuaalne     litsents kõik-ühes     kunstlik     replikeerimine kuum     luuakse     teemasid     sisend-väljund oracle     ei     schema     viidatud     kontrollfail     hinne     andmekogu servade     programmeerimine andmebaasisüsteem     salvestatakse     teisendamine andmebaasisüsteem     teistes     kinnitamine autonoomne     operaatorid/     arv     vastutav     kasutades     kasutatavad     disaini     minevikupildi     utf- unicode     lindilt     omandvara     mudel alamtüüp     analüüs kitsendused     abil     masinõpe füüsiline     parameeter oo     kasutaja     tulemus     astet     sql-andmebaasis     profiiliga     nuppude     plokk commons     enamasti     seanss     surnud     tehnika optimistlik     süsteem geograafiline     apexttuee     ärimudel plokk     sidumine     toimuda     aluseks     pl andmebaasisüsteem     vastavaid     etalonturbe     kobar     tahtlik antimuster     tiražeerimine     andmevoog     demonstreerib     evolutsiooniline     sisselogimist     transaktsioon tõeliselt     esitusviisi     deklaratiivselt     süsteem graph     välistüüp     teel     nimekirja     histogramm     ria     tarkvara privaatpilv     võtmine     andmebaasisüsteem transaktsioon     suund kohustuslik     raksendab     vaade oracle     ristfunktsionaalnelaia     mõõdikud projektsioonid     päringud andmeaitade     service     parandada     riistvaraline plokiahela     privileeg     deklareeritud     muutmine     terviklikkus andmebaasisüsteem     veerg     muutuv     keel     dokument tippude     objekt objekt     draiverid     hetktõmmis tagasivaate     koopia viiteajaga     dünaamilisemad     klassiskeem     temaga     koordineerimine mikroteenuse     paindmetoodika     programmeerimiskeel projektsioon     query     protsess integratsiooni     kobar vertikaalne     päringud     kasutama     nupulevajutuse     kasutajanimi     faili     identiteedivargus     skeemi     terviksüsteem     triger oracle     andmebaas komponent     laiaveeruline     meelde     loendustüüp     tehniliste     kohe! kõik     riha     lihtsutamine merge     vaba     mikroteenuse     võlg lähtekood     logimine veebirakendus     näites     andmebaas sündmuste     laused     päringuna     haldur väärtus     andmebaasiüsteem     tulevikuks     tulla     kitsendus     turvapoliitika hirmvara     põhiobjekt integratsiooni     sealhulgas     märk     päringud andmekaevandamine     töötlemata     analyze     ettevalmistav     lähteandmebaas konverteerimis-     konservatiivne     turul     saavutada     skaneerimine     pessimistlik     hetke     näited     tüüp sql-domeen     andmebaasisüsteem kolmas     sql sql     eneseanalüüsi     primaarserver muutmisoperatsioon     tõmmistamine     kirjutab     materjalidega     sammul     mahus relatsioonialgebra     andmebaasiserveris     olete     graaf graaf     viitavad     klass=tabel sql-domeen     akna     jõustada     arvutivõrk integratsiooni     eelnevalt     vahel     maailma     suur     agregaat     rollid andmetega     massiivitüübi     arvuti nosql     mõjuga     ennustab     tegemist     eeldada     täitmisplaan sisemise     korraldus     ressursikirjeldusraamistik     sagedusel     ülekanne     sõnumilühend     ankurmodelleerimine veerupõhine     saavad     üldistusseos     ettevõtte     kasutav     andmekvaliteet loogiline     surrogaatvõti     andmesiire jõudlus     täiustatud     sharepoint     eksklusiivne     strateegia pl     tagantjärgi     esitada     standard nosql     julgustan     pakktöötlus     tervenisti     logimine     ühtne     võõrvõti     vahendaja postgres_fdw     paikneda     koristamiste     põhjustab     päringupuu     keerukus paindmetoodika     plokk tabeliruum     käivitusplaan     procedure     transaktsioonid dokument     mastaapimine     probleem oracle     harjutamine     tüübikonstruktor atribuut     mõjutama     turvaauk     efektiivset     operatsioonid     statistika füüsiline     võltsimist     võivad     indeksid isejuhtiv     võltsing     võlg paindmetoodika     turvalisus füüsiline     vastuvõtuaegade     eestikeelseks     hajus replikeerimine     metoodika iteratsioon     tingib     saada     volitustõend acidrain     andmeelement sql-andmebaasi     pidevkooste     salvestusruum     information_schema     koondandmete     kaitsetus     tegevuste     sorteeritud     sisend-väljund plokk     mestimispuu     transaktsioon rakendus     kontroll andmekirjelduskeel     jõudlus tabeliruum     statistika analüüsi     tehnoloogia     optimeeritud     põhjus     ahela     kahendfail     selgitus     hüpikakna     veeru     andmed kontseptuaalne     petabaidid andmevakk     märgistik utf-     general     loogikaavaldised     select     pakub     koodide     tarkvarakeel     rutiin     standard kasutaja-defineeritud     tähtskeem andmeait     süsteem andmebaasisüsteem     nutistu     clause     multihulk     enterprise     plokk oracle     puu ülesanne     refaktoreerimine     operatsioon sisend/     reguleerimise     protsess andmeait     nende     sõelumine     graafiku     auditoorse     makro andmete     tähtajad     täitmist     asünkroonne tarbija     fragment hajus     vahel kasutaja-defineeritud     tagasi     server homogeene     pattern     töötamise     varuandmebaas jätkuvus     jagamine shared     keeles     minimaalse     sql-andmebaasisüsteem objekt     notatsioon     funktsioon märk     sql     tööplaan repeatable     mingi     hüpikakende     ühele     võti-väärtus     kahendobjekt     kõiki     parandamine andmevakk     ootamise     ärimudel fair     põhjaliku     ähvardab     autonoomia hajus     väljaande-põhine     küsitluse     arvestus     põlvkonna     isolatsioonitase     taakvara     turvarikke     taastamise     muudatuse     rakendada     turvalisus turvameede     osa arendusmetoodika     tekkimise     pea     oht tehniline     järjestikuline     päringuid     korraga     andmemudel tõeliselt     järjekindlus     lõigatud apexttuee     tabelivormi     eksamiajad     oota-sure     järjekorras     arendajad     realiseerimine     boonus     protsess andmete     versioon     täitmisplaan analüüsi     rakendamise     statistika andmebaasi     paindmetoodika semantiline     räsitabel     pgapex     puhvrite     tüüpiline     onlain-analüüs     relatsioonilise     elementide     hajus heterogeenne     peeneteraline     tagasiside     kaasevolutsioon vesiagiilsus     eesti     välisvõtmed     seade süsteemi     oleks     alusel andmekäitluskeel     võimsuse     pg_dump     paralleeltöö andmeaitade     kindrali     salvestamine xml-andmebaasisüsteem     tabel postgresql     annotatsioon     vara nõrkus     plokkides/failides andmesiire     töödeldud     otsimise     turvanõrkus     partnerluse     ajatüüp     dokumentatsioon     teisest     massiiv veerg     omadus)     seetõttu     enne     kasutab     andmebaasihaldur     optimeerimine semantiline     elastsus     jõudlus     ressurss skaleerimine     partnerlus     haldab     tagasipööramine     consistency     tähistatud     agregaat klass     objekt     alates     api-liides     töötajate     füüsilisel     logging     kuhja     kõigi     varukoopia sql     dokument agregaatidel     aktiivsus     suurendab     sparql graph     konstrueerimise     tarkvara rea     andmebaas vahendaja     autonoomne postgres_fdw     kattev     ebapiisav     avalik     antimuster tehniline     baitkood adaptiivne     sql-andmebaasisüsteem     räsipuu     hajus sündmuste     data_type from     kosk-mudel     volume robot     täisarvutüüp     hindamisel     sql neoj     põhimõtetest     võiks     järjestikpöördusega     täidab     algab     definitsioone     akende     postgresql     täiendav     käideldavus bitmap     toimub     onlain-tehingutöötlus     taandarenenud     erisus konstrueeritud     andmebaas järjestatud     veerupõhine     oht andmebaasisüsteem     tüüp konstrueeritud     vältida     ehitamine soe     valmis     eksam     indeks andmeaitade     lõpus andmebaasisüsteem     package     algatab     transaktsioon kahefaasilise     linkimine     päringukeel     struktuuri     indeksid andmebaasis     algpraool     koopia     nädala     vaatel     massiiv     mudelid füüsiline     tehis integratsiooni     varuandmebaas räsiväärtused     ärireegel     anomaalia mitme     andmebaas homogeene     funktsioon parameeter     mineviku     partnerreplikeerimine     nõuandelukk andmemuudatuste     excel     projektsioon füüsiline     struktureeritud     vahemiku     asukoht andmete     andmesiire lintmäluseade     localtimestamp     puhvrist     avaldis     skeem-kirjutamisel     järk lõppkasutaja     näiteks     funktsioon väljundparameeter     kõigepealt optimeerimismoodul     operatsioon merge     driver     projekt     kontseptuaalmudel     kohustuslikkus väljund     palju     t kasutatud     hõlmab     mõjutatud     eeldus     fragmendid funktsionaalsuse     kimballi     arvutamine     detailimine     open-closed     pakendaja komponentandmebaasisüsteem     orkestratsioon postgresql     klikivoo     tuleb     ettevalmistamise     riigid     samal     /usr/local/apache/htdocs     määrab     kaar     laadimine     suhtleb     protokoll lokaalne     server plokiahela     autotrace     ümber     lekkivate     tarkvarakeel füüsiline     optimeerimine optimeerimismoodul     tööplaan     vahendid     teooriatestid     erinevates     failide     süsteem võti-väärtus     klahvikuulaja     tähenduseta     operaatorid/funktsioonid polyglot     võimalike     räägin     laused     kehtima     rakendustarkvara     harjutada     süsteem suurandmed     kontrolli     tüüp ref     lukkude     muutmiseks     liidu     winscp     minimaalõiguste     madal     andmebaasikeel distinct     haavatavus transaktsioon     hoitakse     ühtlane     gql agregaatidel     allsüsteem     andmebaas oht     jõustab     avaldub     spiraalmudel     mitte     mittevõimalikkuse     sql tüübikonstruktor     mitmest     kuupäeva     terabait     loomiseks     kaasevolutsioon     kaart     läbipaistev     süsteem pgql     muutmine;     koodipunkt     trigger     (relatsioonialgebra     arvujada     hindamispõhimõtted     teatevahetus     tabel sql-andmebaasisüsteem     t_ kasutatud     kood     serveerida     sql-andmebaasisüsteem sql     liittüüp     framework     päis taustprotsess     mitut     täitmine     hägusa     otsustamise     aasta     sql nosql     järjestus mittekohustuslik     hooletus turvameede     ühetaoline     korrektne     tähtskeem     migreerumine     milliseid     sql võrkstruktuuriga     undo/     sisaldada     analüüs     andmemudel sql-andmebaasisüsteem     vahendite     skaleerimine serverarvuti     andmebaas etl     sql/pgq dokumentidel     andmebaas     spordiklubi     spetsiifiliselt     rutiine operatsioon     kord     variatsioon     esitatava     sünonüüm     kobar elastsuse     veebirakenduse     regulaarne     kuuluvad     table_name     kõrguse     skalaarsed     killustamine     märkide     siire     sobivaks     konkurents     edasiarendamist     elemendid segment     komponentandmebaasisüsteem multiandmebaasisüsteem     vesiagiilsus     unique     oracle     json kirjutamise     modelleerimiskeel     hajussüsteem postgresql     diagrammid     graafilist     iteratsioon korrutatav     erisus sql     oluline     failid sõnastikrünne     transporditav     rea     uusimad     lause rünne     ekstent otsene     teisele     graaf     andmebaas hajus     seotud     töötleja     lõpptestiks     alusel andmebaasisüsteem     serveritu     võrdlemisel     suurandmed struktureeritud     kasutajad tegevuste     koskstiil     ligipääsu     refaktoreerimine refaktoreerimine     ekraanivormi     vaadete     kaksikautentimine tegevuste     süsteem replikeerimine     videoloengud     ressurss vertikaalne     pl lukustamine     operatsioon loogilise     tabeleid     lõppkasutajate     erinev     asendatavuse     ketastel     liides     koodiga     kordamisküsimused     töövahendid kogutavate     tagasiulatuv     lainedus multiandmebaasisüsteem     süntaktiline     eduvpn     jooksva     auditeerimine     hetkel     põhjustada     ketaste     suund põhiobjekt     andmemudel hajus     kasutusjuhtude     ühendamine     testandmebaasis inimoht     eelduseks     kitsendus sql-domeen     harjutamisel     sql/med     nõutud     täpselt     transporditakse     huvides     pooljuhtketas     variant     domain     töötlemine     oracles     ühendumine     väljakutse lähteandmebaas     indeks     ühisloome     autonoomne     lumehelbeskeem     tuvasta     kaugsäilitus     lugemisoperatsioonid koopia     õiglane     kehtib     olemitüüpide     näitel     sätestatud     loeng     lukk transaktsioon     domeenid     deklaratiivne     punkt     skeem kooskõlalisus     võimalik     põhimõtteliselt     miinused     tugev     kasutaja isoleeritus     serv nql     ajaloolised     taasta     arvutivõrk füüsiline     viiteajaga     juhtimisotsused andmevaka     efekt kose     esitamiseks     lugemisoperatsioon partnerreplikeerimine     pakkuma     defineerimisel     acidrain     oraclest     jooksul     tarkvara priivara     sünonüüm postgresql     ummistus     eksperiment     operatsioonisüsteem     pearaamat õiguste     kontekstkommutatsioon andmete     ankurmodelleerimine     rikke-eelse     kokku     sql/pgq dokumendi     parendamine     asemel     kättesaamatus     andmebaas tootja     jätkuvus     relatsioon relatsioonialgebra     avaliku     süsteem     usaldusväärselt     ümberkirjutamine     arenduskeskkond detailimine     turvaline     template     aktiivne     andmesiire halb     pannakse     andmed integratsiooni     olevate     identiteet rakendus     seadusandlus     sql*plus     mõistekaartid     6nk     põhivormis     võiksid     lõhn andmebaasi     operatsioon piirang     küsimustest     oldsql hierarhiline     kaitse     transaktsioon lokaalne     uncommitted     täiendan     mapreduce andmeait     raiskamine     tarkvarakeel modelleerimiskeel     vastuvõtmist     mudel lähteandmebaas     põlvkonnad     andmebaas andmevaka     indeksid     räsiväärtused tõkestus     teel objekt-relatsiooniline     nukuteater postgresql     tekkimine     lähenemiste     suured     ressurss     skeemimuudatuste     volitatud     ümberpööramise     accessis     pakett avalik     korduste     veebiteenus hübriidne     logifail     päring agregaat     üldise     alusel     tabeliruum mäluruum     tühistamine     kattumatus     võti     algatada     tunnel     sõnumivahetus täielik     viimase     eksemplar     nutitelefon     e-its     kõrgveemärk     -bitist     @ttuee     pealt     meetod objekt     tingimuste     praktikumid     andmebaasisüsteemi     pühendunud     aste case     vaade postgresql     arvutite     lepingud varukoopia     replikeerimine mitme     ajamasin oracle     kirjeldamiseks     sisemise     peaks     andmekirjelduskeele     esimese     vales     lugema     session_user     õppetöö     globaalne     inkrementaalne     andmeladu     granulaarsus     objekt-relatsioonvastendus     teisendamine keel     infosüsteemi     punasega     eenterprise     konflikti     oracle objekt-relatsiooniline     hallata     tabelid ankurmodelleerimine     transpordib     lähenemine     salvestusmudel avalik     konstruktor     table_schema     hüperlingi     baastabelite     b-puu     release     väljastatud     postgresql_yhendus     kompileerimisaegne     otseülekanne     evolutsioneerimine rational     kulud     lisavõimalust     etapp migreerimine     graafik     sisselogimine     delivery     selleks     materjale     märk utf-     kettalt     kasutamine     scan hash     käivitamiseks     kitsendus transaktsioon     algoritm föderatiivne     optimeerija     mitteterviklik isejuhtiv     pärandsüsteem     regulaaravaldis     kokkuvõte     kodeering märk     seisuga     skeem veeruperekondadel     tüüpiliselt     evolutsioon     plokis     sql kitsendused     viimane     ümberdefineerimine     andmevaramu     argumendid     täielik     nägemusest     seadusandlus plokiahela     baastabel massiivipõhine     sissejuhatus     olemi-suhte     resource     protsess bitmap     eelised     jagatud     skaleeritav     liidrita     koos     teostada     arendaja     andmeelement lukk     baastabelid     iteratiivne     leida     andmebaasisüsteem sql     rationali     vihje maksumuspõhine     mudel     poole     versioonid autonoomne     järjestus     kõrge     raamatu     eksemplar ärivara     oktoobrist     proovitarkvara     tööplaan rakendus     konkurentsjuhtimine terviklikkus     skeem orm     denormaliseerimine     andmebaasikeel sql/pgq     moonutatud     serialiseerimine kasutaja     hindamismudel     vahetavad     kujul     kuus     perioodil     server bsd     sql atribuut     hõbekuul     salvestusmudel     küsimus     käivitamine     sql-transaktsioonide     protsessid     indeksid sensorid     küsimine     süsteem andmejärv     lähteandmeid     jõudlus truncate     veeruperekondadel     tarkvara oracle     kaotsiläinud     lekseem     master/detail     volitustõend     rakendus andmebaasisüsteem     nothing     lihtsustamine     edasiarendus     juhib     mõelda     kustutab     isolatsioonitase rakendus     kuidas     andmebaasisüsteem nosql     tõeliselt     koostamise     poolne     evolutsioneerimine infosüsteem     kustutamine     omadus skeem     kontseptuaalsel     genereeritav     pääsu     seisundi     jaotustaluvuse     peatükist     ühendus     lause andmete     teadete     velocity struktureeritud     lausedsql     atribuudi     kaitseb     nimed     unikaalne     kirjeldab     süstimine     indeks kasutaja-defineeritud     dokument tüübikonstruktor     algatamine     kinnitamine     väljakutse postgres_fdw     lihtne     properties     leping parameeter     kaksikautentimine     mudelis     samaaegse     logistruktuuriga     allüürnike     puul     korrapärane     tüüpimine sql-domeen     lehele     andmebaasisüsteem rakendus     powerpoint     sql-andmebaasisüsteem rakendus     lõhkumata     vastavate     võrdlus siin     andmevakk etl     putty     omasid     varuandmebaas sihtandmebaas     logi andmebaasisüsteem     väljalasked     klient-server     lainedus föderatiivne     maskimine     varundamine/taastamine jõudlus     saamiseks     rakenduste     siseplatvormi     muudatused     liides meetod     osaks     asukohapõhised     killustuse     tasakaalustatud maksumuspõhine     äriteabetarkvara     tippude     varusüsteem rutiinid     esimeses     otsustussüsteem     allikast     siirde     kasutamist arendaja     logi valikuline     sõnastikrünne andmete     süntaksilt     topoloogia     pesade     tüüp meetod     sulgemine     vaatlemine     struktuuriga     pakett oracle     töökindlus     süsteem dokumentidel     väliste     videost     pakett sql     üritada     teabe     apexi     mõningate     litsents oracle     tagab     ennetamine krüptograafiline     konstruktor tüübitud     määrata     tabeliruum     paariviisiline     vahetus tõeliselt     pidurdumine     relatsioonalgebra     ristkasutus     tasemel     taitmisplaanid     kontrollnimekiri     klassifikaatorid     domeenimudel     põhimõttel     rahulolu andmete     asukoht üheetapiline     rakendab     workshopi     andmekäitluse     täitmisplaan index     tähtteisendus     lukk terviklikkus     füüsilise     kirjeldava     pääsupoliitika     kompileerimine interpreteerimine     mitme     terabaidid faktitabel     operaator objekt-relatsiooniline     baastabel viitade     staatiline     aitab     väärtust     andmebaasisüstem kahefaasilise     parooliga     metaandmed     skeemitu     tagada     töötlemiseks     andmemuudatused loogilisel     kasutuse     töötle     täitmisplaan füüsiline     skeem-lugemisel     mudel arendusmetoodika     ühik     interaktiivse     katkematu     strateegia rida     taotlemise     võimaldada     elutsükkel operatsiooni     visualiseerib     omadustega     mudel scrum     kogumitel     andmejärv andmete     püsivus     tee     tabelilukustus     eeliskasutaja     kavandamine     raamistik scaled     trigeri     kirjutamine     transaktsioon pessimistlik     operatsioon optimeerimismoodul     vaade     pl/sql     logi hajus     piirang semantiline     hierarhilised     andmed serveri     veebisaidis     klassifikaatori     explain     hajussüsteem komponentandmebaasisüsteem     pilv ekstent     ringi     indeks vaade     tüüp massiivipõhine     andmebaasisüsteem kehand     puudumine     aadress objekt     seadus     protsess andmevaka     konveiertöö relatsioon     võimalikult     tegemine;     paigutamise     andmebaasisüstem andmeaitade     sisaldama     lihtsa     lause analüüsi     portfelliteooria     licenses kehand     striimer     otsimine     operatsioon)     räsivõti     andmekogu     link     logi reapõhised     sellele     manifest     andmebaas serveriprotsess     mis     analüüsi     väärtus     andmebaasisüsteem orm     varusüsteem loogiline     licenses     klausli     lõpus serialiseeritav     nõuandelukk     import     internet     andmebaasiobjekt andmebaasi     nimi konstruktor     kitsendus andmebaasisüsteem     nendest     andmebaasisüstem     sisseehitatud     kodeering koodipunkt     viivitamine     kohandatud     märkeruudu     võimalda     tehnoloogia rollback/     realiseerida     indeks relatsioonialgebra     teete     bloob     saared     klass objekt-relatsiooniline     partitioning     väljapool     kasutajale     andmekvaliteet andmebaasisüsteem     sqlcl     kasutatavate     esimesena     rünne     käsud dropdb     accessi     asuda     objektidele     kitsenduste     tõestatud     algoritm logide     sügisel otseviide failis     tüüp sql-andmebaasisüsteem     objektivaade     indekseeritud     andmebaasiobjekt     utiliiti     avaldised     meiliaadressi     pakett baastabel     arendamiseks     inmoni     kasutatakse     e-pood     andmeaitade     tulemuseks     navigeerimise     mitteavalik     konstruktor kollektsioonitüübi     tüübi     võrdsus     juhtimisotsused etl     lõhn rational     bitivektorite     sünonüümimine     näiteprojekti     omadus andmete     hajustransaktsioon     ainult     võimalus     insert     reapõhine     leidev     tüübid     mitmekesiste     funktsioonid vaated     lühiajalise     õppejõu     rakendus     keskkond     kuuluda     hävitamine sõnastikrünne     vahetus paxose     reeglid     teisendus     koopia muudatuste     piirang päringus     dimensioon     horisontaalne     andmebaasisüsteem objekt     epood     valupõhine     lisaks     turvalipikud plokiahela     laiendus postgresql     andmekaitse andmebaasisüsteem     süsteem gql     andmebaasisüsteem konteinerandmebaas     mälu oo     baastüüp     kollektsioonitüübi     andmelett     tekkimine baastabel     rünnak avalik     vöötimine     osaliselt     alternatiivne     skeem serv     lahendus     sisendi     haldamiseks     sprindi     tabeliruum litsents     hetktõmmis postgresql     onlain     lahendamine     klikivoog suurandmed     serverarvuteid     (olemi-suhte     teenus     paindmetoodika andmebaasisüsteem     andmebaas integratsiooni     rullida     suure     andmeaida     integratsiooni     rollback/     kõigist     fail     andmebaas konteinerandmebaas     reegel rutiinid     klassifikaator     võimalusi     pöördustee sql-andmebaasisüsteem     süsteemi-defineeritud     päring rdf     mälu     ülemineku     autode     mudelid indeksid     lõhn koodigeneraator     kolmik graafidel     programmeerimiskeel     operaator sql-andmebaasisüsteem     testandmed     andmeait andmeaitade     faktitabel andmeait     iseloomustab     andmetes     liitboksi     moonutamine     andmekvaliteet     nimetusi     justkui     fail plokk     sõltumatute     tähestik funktsioon     andmebaasikeel     skaleeritavus     hindamine index     evolutsioneerumine uutele     kõvaketas     turvameede andmete     ehitamine jõudlus     panema     koostamiseks     using     versioon andmebaasi     andmebaasisüsteem privaatne     süsteem arhitektuuri     parandamine     kontrollitakse     valima     tabel käideldavus     cypher võti-väärtus     serveriprotsess     võimalust     pakkumine fail     salvestusmudel oracle     trigerite     tulevane     punktid     õhtul     samaaegset     kuvada     tüüpi     grant     ülesandega     haldus     (andmete     poolseks     terviklikkus mitme     meetmed peletus     arendusmetoodika konstrueerimine     dropdb     collection     sql-andmebaasisüsteem case     väärtused alamtüüp     arendusmetoodika     amet     sql sql-andmebaasisüsteem     salvestuspunkt     tüüp baastabel     päringutöötlus     videod     arvutivõrk tugevdus     raamistik     muster     pääsupiirangud õiguste     ehitamise     arendusmetoodikate     fillfactor     märk märgistik     konsensuse     välisel     korrutatav     muutmisoperatsioon replikeerimine     regressioontestimine     süsteemikataloog arendaja     suunab     erinevaid     lause füüsiline     optimeerimine ühendamine     terminaliprogrammi     eesmärk index     päringus     normaliseeritud     iseseisva     välkmäu     andmebaasi-     aktuaalsed     lukustamine     identifitseerimine     multiversioon     paljusid/kõiki     kommunikatsioon     volitustõend parool     räsimine     kirjas     rikutakse     basic     taaskasutatav     operatsioon andmekäitluskeele     administraator     üritab     imperatiivne tulpdiagramm     kandja     muutujad     parameeter skalaarne     räsifunktsioonil     cap     mõjutab     register parameeter     turvaauk omanduslik     visuaalse     tekitada     ülatüübi     kirjutamisel     tehing     andmebaas lukustamine     osa järk     kehtiv     süsteem subjekt     sündmusvoo     lahtikirjutamine     sql     ühenduse     etappide     sql alamtüüp     räsiväärtustel     ühtlustamine     väljaspool     jaotustaluvus     tõstutundetu     põhimõte mittehajus     lähteandmete     tuum     oracle andmekäitluskeele     pilv kaheetapiline     teisendamise     volitustõend tugevdus     panemine     kasutajanimed/paroolid     võrdlusreeglistik     avamisel     multivahemiku     kogumaksumus     räsisõnastik     sünkroniseerimisel     väärtuste     lausetaseme     objekt rakendus     pakkumine     json/xml     asukohast     x-tee     järgi     vahemikskaneerimine     multiversioon-     esialgse     süsteemi     räsi     harjutus     samuti     c informatsiooni     teenuseid     primaarne     loodud     täitmisplaan andmebaasisüsteem     praktikumide     näitega     andmebaasiobjektide     javascripti     mitmekesine     link oracle     päringut     p tarbija     taseme     andmed andmebaasisüsteem     muudatust     ruum indeks     järjekorras partnerreplikeerimine     tüübikonstruktor traditsiooniline     alternatiivi     koostööd     noskul     rünne vaated     loogilisel     muudetamatus     objektorienteeritud     lühidalt     connection     vajada     ametlik     architect     kalastamine     suudab     taastamist     mõõtlusalus     pärimiseks     tehingutöötluse     järjekord     süsteemid     iseloomustada     tähtaeg     omavad     turvaauk turvameede     failist     objektid objektorienteeritud     integer     serverisse     t pg_dump     routine     vari-it     logimine vaated     probleem     timmitud     skeem graafi     paljusid     võlg mudeli     andmebaas ettevalmistusala     väljaanne     omadus andmebaas     taastada     standardile     replikeerimine vara     kasutatavat     strateegia isoleeritus     kirjutamise     lahusus komplekt     realiseerimiseks     tööplaan tagasivaate     kitsendused     massiivselt     taastamine andmebaasisüsteem     jõudlus horisontaalne     vaade java     lukustamine logifail     toetust     tavaliselt     mitteföderatiivses     süsteemi-defineeritud rutiinide     süsteem koodi     tipp neoj     pealkirjade     hoolima     microsoft     plokiahela     läheb     ajakarbi     lindile     räsifunktsiooni     ärimudel     vastavus     haldamine parool     mudel skaleeritav     põhinev     logitava     formaadi     kitsendusi     kooskõlalisus     otsimiseks     krüpteerimine     kontekstis     märkate     ärimudel segment     lisaülesanded     käivitamine käivitatud     kolmik suurandmed     xml-andmebaasisüsteem     tabelisse     loomisest     maksumuspõhine     staatiline esimesed     phppgadmin     hõlmatud     tüüpimine     hinnang     kokkusobimatus     mahuga     roll     strateegilise     andmekuup     ühine     tehniline euroopa     terviklikkus     räpane     paketid     tüüp sql     rünnak     omanduslik     taastamine isejuhtiv     execution     objektipöördusprotokoll     räägita     programmiliides transaktsioon     ajalugu     ülesande     stiil refaktoreerimine     standard objekt-relatsiooniline     tüübiks     andmemudel rakenduste     rohkemast     andmebaasisüsteem     installeerimisel     õnnestumine transaktsioon     kvaliteetsete     sihtandmebaas disaini     rutiinid     töökoha     isolatsioonitase transaktsioon     projekti     jõurünne     ketas plokk     andmesiire disaini     püsisalvestamine     kooskõla     refaktoreerimine arendusmetoodika     väljund     triptühhoonia     indeks loomulik     turvameede andmebaas     range     andmebaasirakendus     tarkvara andmebaasi     funktsioon protseduur     sisust     rünne id     sisendit     rakendusse     praktikum     report     klaster     alamtüüp meetod     video     paindmetoodika rational     oht turvarikke     andmesiire     versioon objekt-relatsioonvastendus     vaikeparool     lehekülje     pgadmin loon