Kodulehed
[381] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2021)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Sõnapilv

Millest materjalides kirjutatakse? Mida suurem tekst, seda rohkemate materjalide metaandmetes on seda sõna kasutatud.

  paber andmed     võlg mudel     imperatiivne tulpdiagramm     tuvastamise     otsustussüsteemid andmevakk     ebakõla     logistruktuuriga     pakett avalik     suhtluse     aruanne     päringutöötlus     andmebaas cap     kohustuslikkuse     auditoorse     sql/pgq klass     multihulk     tagada     andmeait     nimed     poole     andmebaasisüstem andmeaitade     tegelik     strateegilise     teenustepõhine     üldine     teataks     vastuolulise     pilv kaheetapiline     mõjuga     hõlmatud     analoogiaks     süsteem geograafiline     loomise     replikeeritud     selgitus     kodeerimine     koostööd     süsteemikataloog arendaja     rullida     ühendust     sõelumine     nendest     õnnestumisest     kirjutab     pealkirjade     puhvrist     agregaat graafidel     sql sql     sisaldada     skoopi     etapp/faas oracle     lausedsql     kood     autode     käivitusmaksumus     andmebaasisüsteem sql-andmebaasisüsteem     järjestus     täitmist     konkurentsjuhtimine the     tekkimine baastabel     lüüs     tasakaalustatud otsing     töötlejatelt     id     modernne     tööplaan andmemuudatuste     tilkumine andmesiire     märk     javascripti     kohandatud     regulaarset     roll     rea     vahetus tõeliselt     uss     kasutatud     andmetes     indeks tabeli     kaotsiläinud     sql/med     notatsioon     andmesoo     koordineerida     architecti     onlain     pöördustee sql-andmebaasisüsteem     tööplaan mitteserialiseeritav     deanonüümimine     etapp migreerimine     kogub     asendatavuse     osalised     isikusamasuse     protsess andmeait     versioonikontrolli     järgida     tabeliruum mäluruum     turvapoliitika hirmvara     epood     äriarhitektuur     kaar subjekt     praktikumi     register parameeter     koodi     jooksva     sql sql-domeen     andmevaka     api-liides     lukk andmebaasi-     uuringule     tüüp ref     mudelis     laiendus     korter     püsisalvestatud     dokumentidel     indeksil     koordineerimine mikroteenuse     seanss     atribuudid     ligipääsu     erijuhus     evolutsioneerumine oracle-case     puutub     rünnak avalik     logimine logide     tehinguhaldus     rutiine parameeter     arhitektuur relatsiooniline     tüübikonstruktor     väljakutse multiandmebaasisüsteem     delikaatsed     histogramm maksumuspõhine     denormaliseerimine     index     kursuse     välise     juurdepääsutee kuumvarusüsteem     siseselt     rünnak     logi andmebaasisüsteem     jõudlus horisontaalne     lausetaseme     suure     muudetamatus     kasutama     nothing     operatsioon     liides meetod     käikuandmine skriptid     läbiv     tulemusena     lõpus serialiseeritav     andmebaasisüstem     kirjutama     dimensioon     peaks     statistika füüsiline     üritab     enamasti     klassidiagramm     nimi konstruktor     süsteem andmejärv     konstrueerimise     struktuuriga     mõista     dokument imperatiivne     volitamine     protsess bitmap     paariviisiline     eesmärk     kasutust     kutsudes     klassifikaatorite     paljusid     välises     filtreerimine     sektsioonide     (olemi-suhte     kui     otsene     käsud dropdb     täitmisplaan sisemise     järjekord     metoodika ekstreem-     salvestuspunkt     andmekandja rutiinid     ajamasin     autotrace     nukuteater postgresql     andmetest integratsiooni     replikeerimine kuum     juurutamine     otsimine     töötlemata     saaks     täitmisplaan     kohandatav koodi     priivara     laused kasutatud     lihtsutamine index-skip     sql-andmebaasisüsteem objekt-relatsiooniline     sharepoint     slaidid     sisend     operatsioon andmebaasisüsteem     vaatamiseks!     konveiertöö relatsioon     võlg tehniline     lühiajalise     lahendamine klient     lipuke     logi lukustamine     staatilisemad     suhtlevad     regex     nende     reguleerimise     privaatpilv     minimaalse     teete     süsteem arhitektuuri     seadusandlus     loenguvideo     isolatsioonitase andmebaasisüsteem     oht     näitel     hindamismudeli     kasutamine     /     rutiine operatsioon     puutumatus kasutajad     sql     tagamine siin     ühine     faas loogiline     andmebaasis serializable     hindamisel     argumendid     kavandamisega     viisardi     lukustamine isolatsioonitase     segama     leidmine     protokoll     pakub     graafilist     operatsioonid     ennetamine krüptograafiline     edukaks     skaleeritavus     kompileerimine interpreteerimine     paaridel     postgresql_yhendus     omadus skeem     teams     meenutab     imperatiivne     katkiste     välisest     maskimine     lause vaadete     maksumus     abil     sql-andmebaas     viitavad     osaliste     tõrke     andmeteadlased loogiline     avatekst     võimaliku     andmeseif     stereotüüp     etapis     teoreem     ridadele     andmebaasisüsteem muutuja     suurandmed struktureeritud     toetama     transaktsioon tõeliselt     nähtavate     tabeliruum logifail     püsikomatüüp     liitboksi     integreerimine     transaktsioonile/     ühendamine     andmebaasi     andmevoog     nimekirjal     nupule     evolutsioneerumine siire     ahead     illegaalsed     universaalne     programm     tingida     tegemine päringu     oldsql     kohese     licenses kehand     inmoni     tüüp sql-andmebaasisüsteem     riistvaraline ühekordne     avaldised     harjutamine     reaalaja     sobramine     laadi     postgresql     funktsioon protseduur     tüübikonstruktor atribuut     materialized     testimispõhine     vananenud     monumentaalne     tagasirullimine     ressurss vertikaalne     tugev     järk etapp     logi apache     erinev     eelkinnitamise     muutmälus sql     logi muudatuste     portfelliteooria     objektidele     (oracle)     tuvastamiseks     lisamiseks     sql-andmebaasisüsteem objekt     hävitamine sõnastikrünne     loon     süntaktiline     lisapunktide     kogumine     sõltuv     tehingutöötluse     koondandmed andmete     tüüp     skeem deklaratiivne     realiseerimine     suurendab     kuum     tehis tahtlik     "lahtilõhkumise"     juba     pärimine     koondamine     muutmälus     nädala     turvanõrkus     pärimiseks     asünkroonne tarbija     kirja     palju     süntaksilt     näiteid     kontrollkitsendus     kujutab     piiramine failid     käivitamiseks     andmebaas operatiivandmete     käivitada     vähese     tüübiks     heterogeensus     süsteem nql     server plokiahela     ülesanne     koosneda     elastsus     andmed füüsiline     lause rünne     paralleeltöö andmeaitade     sisemine     osaliselt     backend     paindmetoodika andmebaasisüsteem     alternatiivne     protsess integratsiooni     tupik sql-transaktsioonide     psqli kasutatud     keerukus     taastamine turvameede     alternatiivid     sul     ettevõtte     käitumise     pesade     nädalas     kuuluda     esimesena     paigutamise     vastaks     sql objekt     käsud createdb     vargus     indeksid andmete     operatsioon merge     kasutatavat     pöördprojekteerimine     utf- unicode     tehniline     kompenseeriv     mugavalt     keel     täitmisplaan loogiline     pakkimine avatud     nähtamatu järelduslik     kasutamist     nõustamise     tõlkimise     välisvõtmed     workshopi     kogumaksumus     töötleja     mestimine loogiline     seadusandlus plokiahela     andmebaas oo     arvesse     kõrge     kolmik pgql     asünkroonne ei     raskemaks     rakendustarkvara     omada     tehised arendusmetoodikate     rohkem     välistüüp     võõrvõti     t_ psql     andmebaasiserveris     häälestamine     sql atribuut     open-closed     tähestik eesti     xml-andmebaasisüsteem     viiteajaga     availability     süsteemi-defineeritud     operaator struktureeritud     kaksikautentimine tegevuste     muutuja sql-andmebaasisüsteem     normaliseerimine     distsipliin disciplined     lähe     express     kuupäevad     serverisse     tüüp integer     näidata     x-tee     mittejärjestikuline     juhtimisotsused etl     andmebaasisüsteem redis     stiil refaktoreerimine     t pg_dump     objekt     tagasiside     ümberstruktureerimine     liskovi     koopia viiteajaga     kirjeldamine     pühendatud     rollback/     indeks-klasterdatud     parooliga     pakkuma     lähenemiste     süsteem dokumentidel     kolmik nosql     nullist     write     plaanur     volitustõend isikuandmete     lõpptestiks     litsents oracle     võimalik     sql     muidugi     through     isehallatavus     refaktoreerimine refaktoreerimine     õiglane     rüsinameister     tagantjärgi     parool euroopa     vastu     plokk oracle     selleks     transaktsioon kolmefaasilise     muudatust     andmebaas tootja     piiratud     (sql)     tardmetoodika     objekt-relatsiooniline     osa järk     lõhn definition     andmeaitade     kattuvate     exclude     argument     tulemuseks     inimkeel iso     töötajate     lõhn koodigeneraator     maksumuspõhine     tüüp tüübitud     teenusetõkestus     hindamismudel     ülelaadimine     funktsioon tehing     server replikeerimine     privileeg     räsiväärtuseid     tõmmistamine     üleõlapiilumine     sisaldab     linkide     fragment     andmeait andmeaitade     mahus relatsioonialgebra     trügimine andmebaaside     liiasmassiiv     salvestuspunkt sql-andmebaasi     teistes     mitmemõõtmeline     agiilne     taastamine andmebaasisüsteem     andmetest     autentimisskeemi     tulevikuks     saalimine     klaster     planeerija     konfiguratsiooni     viitele     andmekvaliteet andmebaasisüsteem     läbipaistev     paralleeltöö andmekäitluskeele     andmete     vahetulemus     aruandesse     ankurmodelleerimine andmevaka     operatsioon loogilise     litsents     vastavate     maestro     operatiivjuhtimiseks     pärast     oktoobrini     aluseks     keerukus vari-it     järjestikulisi     skaleerimine     konflikti     rünne isikuandmete     organiseeritud     mapping     ajatempel andmebaas     sünkroonne lugemisoperatsioon     struktureeritud     lisamise     funktsioon märk     vastab     põhiobjekitde     standard objekt-relatsiooniline     juhtimisotsused andmevaka     responsibility     transaktsioon graaf     onlain-analüüs     kiskjalikkust     tagasipööramine     kaudu     single     dokument nosql     kuhja     videod     valiku     varukoopia sõlmede     lühidalt     muster tehniline     tulemus     rünne andmebaasisüsteem     täitmisel     andmekeskus     kehtima     fragment hajus     sõltuvuse     teisest     tabelitesse     ridade     rationali     muutmälu loogiline     laused objekt     plokiahela     hoiupuul     koopiate     kogumi     loomisel     loengud     autonoomne postgres_fdw     sisaldava     vahendite     tüübikonstruktor objekt-relatsiooniline     anomaalia replikeerimine     draiverid     mälu     oskused vesiagiilsus     järgi     kaasevolutsioon vesiagiilsus     vajadust     formaalne     alternatiiviks     andmekäitluskeele     transaktsioon jagatud     abiks     salvestus andmeaitade     paljusid/kõiki     mudelid     execution     seisundi     loomisele     räsiväärtused tõkestus     lähtekood     kaar neoj     etapp/faas     logifail andmebaasisüsteem     platvorm iteratsioon     töö     klahvikuulaja     statistika andmebaasi     serverarvutite     siin-arhitectur     muutuv     järjestatud     mitmesse     bitmap     põhilist     automaatselt     parameeter teenus     situatsiooniline     olemuslik     vastavuse     pessimistlik     minevikupildi     inversion     andmekaitse andmebaasisüsteem     olem-atribuut-väärtus     defragmenteerimine     tõrkesiire     viidete     eeldus     juhiseid     kordamine     dokument tüübikonstruktor     skeem-lugemisel     office     varchar     tabelid andmebaasisüsteem     tüüpimine sql-domeen     hetktõmmised kaugprotseduuri     lõpphindele     suhtes     avaldub     lähenemine lintmäluseade     füüsiline     arendusmetoodika konstrueerimine     lahenduste     eelduseks     raamatuid     skeemis     loogiline     pääsupoliitika     lindilt     pidev     loengu     sõnastikründe     iteratsioon korrutatav     logi write     päringute     funktsionaalne     spetsifikatsiooni     olnuid     dokument     edasilükatud     veebirakenduse     väärtused alamtüüp     sihtandmebaas disaini     tehis     interpreteerimine kompileerimine     sql-andmebaasi     isikuandmete     kohta     tööplaan konfliktipõhine     analüüs     tööplaan repeatable     kättesaadavaks     mittetäielik     milline     asukoht     variatsioon     graafik     pakett sql     piirang semantiline     seade süsteemi     dekrüpteerimise     huvides     logimine     turvaauk omanduslik     lähenemine     organisatsioon hajus     kaart     mõõdikud projektsioonid     sõltumatute     vastutuse     kommentaari     tööplaan rakendus     p tarbija     volitustõend peletus     mudelid indeksid     segastrateegia     kolmekihiline     paindmetoodika puhas     reegel     tipp     kose     vajavad     põhiliselt     andmebaas kolmefaasilise     sõlmede     jõustada     liides turvarike     security     triger oracle     sätestatud     kolmeastmeline     vahendid     andmebaasisüsteem transaktsioon     avamine     andmebaasisüstem kahefaasilise     tulud ajakohasus     raamistik scaled     regressioontestimine     tegevused infosüsteem     kasutaja     programmeerimiskeel     pgapexis     pearaamat     unified     loogikaavaldised     süsteem võti-väärtus     punasega     mudel alamtüüp     läbiskaneerimine     muutujad     suunab     aadress objekt     olemiga     ressurss     makro     käsitles loenguid     andmeelement transaktsioon     kitsendused füüsilise     veebiteenus register     alusel     mestimine     välja     puhvertoiteallikas     tüüp rutiin     makro andmete     vari-it     suurte     vahetus paxose     tabelid     andmebaasi-     kvaliteet täielikkus     jagab     rünne vaated     migreerumine     ebakorrektsed     andmebaasisüsteem juurkataloog     võidakse     käivitamine käivitatud     replikeerimine vertica     sparql kaar     andmeelement sql-andmebaasi     kontekstkommutatsioon projektsioon     kujul     rakendus andmebaasisüsteem     committed     information_schematables     tulemused     valikuline     kuues     viide     paarist     paketid     tehis integratsiooni     arhitektuur     väärtuste     juhitud     operatiivandmete     accessi     meetmed peletus     andmebaas nõrkus     ajaseeriate     koondhinne     invoker isikuandmete     muudatuste     võimalused     hõlmab     võimalda     mikroteenus integratsiooni     mitteavalik     ajatüüp     omavahel     taastada     tulemuste     vajalikud     andmeühenduse     deterministlik     korralduse     t_ kasutatud     silotornid logipõhine     juhitav refaktoreerimine     pearaamat õiguste     koopia jaosreplikeerimine     andmemudeli     süsteemi     faktitabel andmeait     päringuid     haldur     varusüsteem rutiinid     andmesiire halb     kohaselt     anomaalia klient     kandja     andmebaasikeel alamtüüp     atribuudid tüüp     robot     andmeleke     vahetavad     tegemiseks     võimalikult     tagab     kord     metaandmed     lindistuste     andmebaasisüsteemid     andmebaasisüsteem tõeliselt     protseduur     loeb/kirjutab     kvaliteetsete     ehitamine     ühislukk     omand-vabavara     puudub     vältida     @ttuee     süsteemikataloog     objektid klass     rakendus andmesiire     järel sql-andmebaasi     andmeait andmevakk     teisendamine     keerukam     juurdepääsumeetod     kiirelt     testimine     hõivamine     mudel lähteandmebaas     lõhn rational     paikneb     jõudlus     meetod     põhjaliku     lõhkumata     riha     varukoopia     parandamine andmevakk     tarkvaraline andmete     esmane     järjestus teenus     analüüsimiseks     graafiku     rünnak mitteserialiseeritav     tõeliselt     partitioning     lisamoodul     algatamine     transaktsioon teenus     arendus     standardile     esimesel     pakett postgresql     (relatsioonialgebra     tähtajad     lukkude     mitteterviklik isejuhtiv     hallata     ristkasutus     parameeter skalaarne     kaua     skeem graafi     sõnastikrünne     süsteem tehniline     select     lause     serveril     mudel scrum     töökiirus tsentraalne     kontrollimiseks     jõudlus tabeliruum     päringud andmekaevandamine     optimistlik     protseduur rdf     vähenedes     töökoha     sõltu     räsifunktsioonil     arendusmetoodika lõppkasutaja     teel objekt-relatsiooniline     teel postgresql     pööratud     varundamine/taastamine jõudlus     anomaalia mitme     topoloogia     lukk veebirakendus     teatage     fragment semantiline     pannakse     protseduurne kokkuvõttefunktsioon     kontekstis     transportida     lisaeksam     tabelid nosql     logifail rakendus     makrod     tingib     profiil euroopa     parameeter     tunnelit kui     sektsioon     skalaarne     logging     lõpphinne     eksemplar segment     vihje andmebaasisüsteem     süsteemis     valmis     ummik     triger     filtri     lahusus komplekt     liskov     jõurünne     hüpikakende     lehel     sagedusel     määrangu     lsm-puu     redigeerimine     transaktsioon sql-andmebaasi     andmebaas     kitsendus transaktsioon     osa integer     serveris     korraga     eraldatuse     strateegia     postgresqlist     konsistentsus     tabelite     tundlikud     lindistus     substitution     konstruktori     lõpuks     ebapiisavuse     rollid andmetega     teemaks     andmevoodiagramm     liides parameeter     aktiivne     omasid     tähtteisendus     veerg xml-andmebaasisüsteem     vaade histogramm     vaated sql-andmebaasisüsteem     replikeerimine     paralleelprotsessid     teralisus     alusel andmekäitluskeel     andmepüük     graafikaprotsessor     ärireeglid     lõhn andmebaasi     sisend-väljund oracle     omadustega     projekti     kaalutlused tehniline     andmebaas serveriprotsess     andmemuudatused loogilisel     importimine     teenus andmejärv     ebaühtlane     terviklus     kitsenduste     baastabelid klass=tabel     veerg päringus     ettevalmistusala baastabelid     andmebaas oht     fail     tüüp objekt-relatsiooniline     kohustuslikkus tehing     vahel     andmesubjekt     kirjeldus iteratiivne     kodeering unicode     kokku     sundida     basic     lisada     demonstreerib     räsipuu     loogikavaldis     tõrkesiire replikeerimine     täitmisplaanid     täidab     ülikooli     jaoks     ühtlustamine     luuakse     alt-üles     vormis     edasiarendus     kvoorumi-põhine     pädevusala     connection     lähtekood muster     vihje     etapp     tehniliste     andmebaas objekt-relatsiooniline     arendajatel     vaadata     pgcrypto     andmebaasisüsteem lukustamine     sotsiaalne     täisarvutüüp     näiteks     õigused     integratsiooni     definitsioon     ametlik     apexis     nõuded     andmejärv olap     arendaja     fsync     kokkuvõte     lihtsustamine     klass=tabel sql-domeen     ainekava     nutistu     põlvkonnad     veeruperekonnast     pakett     vastuvõtmist     voogtiražeerimine     lõppeda     protsessid     regioonide     hajus replikeerimine     tarkvara pesastatud     funktsioonid vaated     viga tugev     võrdsus objektid     topoloogia replikeerimine     andmebaasiüsteem segment     tarkvarakeel     probleem     routine     dimensioonid     kontrollnimekiri     tükkide     otsustussüsteem     tüüp row     dokumentatsiooni     lukustamine andmebaas     volitustõend testandmebaas     lähtekoodiga graaf     localtimestamp     eelneva     licenses     võtab     tabelisse     turvalipikud plokiahela     andmebaas andmeait     reeglid     komponent-     asukohapõhised     pääsupiirangud     aspekt     generaator     tarkvarakeel andmekäitluskeele     logivad     asukoht keskne     andmebaas andmevaka     töötleb     where     juhib     aitab     režiim andmebaasisüsteem     teisendus bitmap-join     lingitud     krüpteerimise     lukk terviklikkus     puul     iseseisva     andmemudel tõeliselt     toite     riistvara     haldamine tehniline     suurendama     taotlemine     keel histogramm     eduvpn     terviklikkus     lisab     replikeerimine andmebaasisüsteem     klass     varuandmebaas jõudlus     näide select     strateegia hajus     andmekogu dokumentidel     toetab     r-puu     õigus     trigger     määrata     powerpoint     paindmetoodika     procedure     räsifunktsiooni     faas lokaalne     tarkvara oracle     clause     kooskõlalisus     protsess     bütsantslike     lõppu     paindmetoodika rational     küsimused     ühendumine     üks     optimeerimine programmeerimiskeel     otseülekanne     osa-terviku     kerckhoffsi     tuleks     graafikaprotsessoreid     objektile     muuta     otsustussüsteemid     mudeliprofiil     lõpus     iseseisev     kvaliteedi     programmiliides transaktsioon     konkreetse     relatsioonalgebra     vari-it arendusmetoodika     parameeter oo     kirjeldatakse     hulga     toimuda     definitsioone     kinnitamise     replikeerimine sõltuv     globaalne     architect     süsteemid     panemaks     pidevkooste     kaasevolutsioon     moodustavad     sissekanded     operatsioonisüsteem     transaktsioon andmebaasi     eestikeelseks     teenuseid     objekti     json/xml     antimuster tehniline     hulka     viimase     meede     arhitektuuridest     agregatsiooniseos     robotprogramm     hübriidne     ebaõnnestumine pessimistlik     kahefaasilise     konstruktor     rikke-eelse     operaator     andmed integratsiooni     lugema     andmebaas klient-server     replikeerimine füüsilisel     andmehulgad suured     skeem kooskõlalisus     süsteemide     töötle     latin     arhitektuurilise     kollektsioonitüübi     teated globaalne     juhtfail     arv     osa)     installeeritud     kunstlik     tarkvara privaatpilv     andmed kontseptuaalne     andmemudel rakenduste     cypher kaarte     alusel vihje     kasutamise     sisend-väljund plokk     lähteandmebaas konverteerimis-     toimuv     indeksid     heuristiline     ekraanivormil     tegemine     general     tähestik funktsioon     operaator postgresql     tabel objekt-relatsiooniline     sarnane     abistab     sql kitsendused     veebisaidis     väljaande-põhine     explain     pesastatud     muutmise     varuandmebaas jätkuvus     nõuandelukk andmemuudatuste     kvaliteet ligipääsetavus     ebakorrektse     isikuandmed     mälu objekt     dimensioonitabel     trigerid jaosreplikeerimine     insert tugevdus     koopia muudatuste     unikaalsuse     objektandmebaas     sisend-väljund     korrektne     eksperiment     eesti     tähistatud     rünne sotsiaalne     volitustõend     kustutamine     tarkvara vaba     andmebaasisüsteem postgresql     klikivoo     parandamine     release     skeem dokument     erinevaid     tase     geomeetrilised     kasutajaliides     veebiteenus hübriidne     mitut     keel rutiinide     anonüümistamine     createdb     andmebaasisüsteem     andmebaasikeel rida     lihtsustatud     kehtiv     omaduste     konveiertöö     järjekindlus     puhverdatud     viitade     skeem andmeait     väljakutse     oracle objekt-relatsiooniline     funktsioonid     agregaat     sissejuhatus     andmefail indeksi     lukustamise     tasemel trigerid     kättesaamatus     tüüpimine distinct     kild     pöördustee     trükised     pgadmin loon     sõlm rdf     võimalust     probleeme     script     põhjustada     apexttuee     kohtades     query     reapõhised     komplekt     stiilis     arendamine     füüsilise     teooria     reedel kui     (protsesside     väljale     märgistik iso     otsing     ressursikirjeldusvorming     lihtsustab     kasutuslugu     parooli     üldmäärus     gql nosql     undo/     lähtekoodiga     printsiip andmetega     tüübi     spordiklubi     ankurmodelleerimine     mapreduce andmeait     vihje histogramm     ajaloolised     rakenduses     märk utf-     vales     objektivaade     pääsupiirangud õiguste     otsimiseks     populaarsus     viite-atribuut     tüüpimine     volitustõend andmekaitse     klastrisse     andmejärv andmebaasisüsteem     kirjeldamiseks     rahulolu tugevdus     domeenid     räsiväärtus     resource     operatsioon optimeerimismoodul     range     pilv hetktõmmis     võimsus     indeksid faktitabel     kodeeritud     kinnitamata     standardi     järjekorrast     deklareeritud     määrab     kehand alamandmebaas     pakendaja komponentandmebaasisüsteem     transaktsioon     hooletus turvameede     andmebaasisüsteem orm     package     serveerida     põhjus     turvapoliitika     tarkvara andmebaasi     parool keskkonna     rutiinid kaugsäilitus     vaatamiseks     deklaratiivne rutiin     nägemusest     eraldatud     kompositsiooniseos     soovitab     suvapöördusmälu     taandarenenud     paralleeltöö     räägin     kasutamisel     kasutades     peeneteraline     skeemiobjekt     suuremaks     unifitseeritud     koordinaator     killustuse     collection     aktiivsus     eksklusiivne     andmebaasisüsteem andmete     mini-andmevaramu     teisendamine keel     sisendeid     kontrollpunkt     andmebaasisüsteem võrkmudel     atribuutide     table_name     ootamise     andmekäitluse     lause index     üleslaadimine     sõlm agregaatidel     poolikute     põhivormis     testandmebaasis inimoht     failis     algoritm graaf     lisavad     skaneerimine     statistika analüüsi     kobar vertikaalne     dimensioonide     väljaspool     laused kontseptuaalne     koodipunkt utf-     mõõde     pilv ekstent     alusel andmebaasisüsteem     seda     õppejõu     kõrgveemärk     virk     andmebaas kahefaasilise     nädalat         neljapäeva     lõppkasutajate     järgimine     integreeritud     andmebaasisüsteem objekt-relatsiooniline     sellest     infoturve     värkvõrk     hajutatud     mille     ülekande     võimsuse     esmatutvus     moonutamine     viivitamine     template     tekstitüüp     hajutatuse     süsteem nosql     andmeelement pessimistlik     deklaratiivsete     tarkvara puhverdatud     mapreduce sektsioonid     süsteem massiivipõhine     töötlemine heterogeenne     evolutsioneerumine uutele     hajussüsteem dblink     ühele     näiteprojekti     loeng     litsents commons     nimekirjavormi     varuandmebaas lukkude     väärtusi     inspiratsiooni     suhtlusosavus     ülalt-alla     täidetakse     baastabelite     skeemiobjektide     versioonid lukkude     e-pood     protseduuri     võlg lähtekood     paralleelsed     sisalduvad     kasuta     mikroteenus     atribuudi     kirjeldada     liides kaksikautentimine     laadida     salvestatakse     koopia hajus     sisestusväljadega     logifail     geograafiline     koos     muudatusi     lahendustel     võimalike     informatsiooni     hääletamise     kollektsioon     klausli     üldiselt     kirjutada     võrdlus siin     päringuna     probleem oracle     serverilt     sisemise     aktuaalsed     andmebaasioperatsiooni     haldussüsteem     hoiab     paremaks     arenduskeskkond     automaatkinnitamise     arvuti dokumentidel     väldib     paxose     räsiväärtuse     serverid     plokk     operatsioon arendaja     töötamise     pöördustee andmebaasisüsteem     saaga     klastrite     arendusmetoodika     koopiana     privaatne     küsimustest     probleemiks     suudab     soe     openssh     rational     asukoht andmete     sisselogimist     surnud     avameelselt     andmekuup     kitsendused     avalduda     tõeline     andmebaas andmekvaliteet     vertikaalne     isolatsioonitase     alamprojektidega     koopia primaarserveri     kõrguse     pl lukustamine     andmebaasihaldur     kasutab     sorteeritav     võlg andmebaasi     elemendid pilveteenusena     ülesandega     tööplaanid     reoptimeerimine     värskendab     arvestus     terviklikkuse     probleemid     pärandsüsteem     installeerimisel     allikas     andmed andmebaasisüsteem     kellaaega     driver     transaktsioon lokaalne     üksiku     ühendab     püsivus     amet     mõistekaartidena     hajussüsteem postgresql     otstarbe     asukohale     tegelikult     heuristika     graaf ajaseeriate     eelne     koostamise     standard kasutaja-defineeritud     mägimurrak     omadus)     saared informatsiooni     põhiobjekt integratsiooni     isikuandmed stiihiline     oota-sure     sys_context     voogreplikeerimine     abistav     ülekanne     iteratsioon     tagasivaate     json omaduste     andmekirjelduse     milliseid     olemi     segregation     vaate     sõltumatus     visiooni     asemel     andmemudel rakendusliides     solid     põhiomadus     küsib     nõuandelukk lukustamine     isehäälestuvus     staatiline esimesed     table     ettevalmistamine masinõpe     arvutivõrk füüsiline     haavatavus transaktsioon     mitteserialiseeritav     tarkvara commons     process     üldotstarbeline     tehis testimine     pilvandmetöötluse     arendajad     osa migreerimine     pöörduda     ajakava     toetust     muutmine     hajussüsteem     omadust     paralleelne     sektsioonideks     andmebaasisüsteem dokument     modelleerimiskeel     väljundiks     puu ülesanne     küsimine     kasvades     ümber     tabel oracle     põhiobjekti     maskeerimine     tiražeerimine     täiustatud     tabel sql-andmebaasisüsteem     ehitamise     mõjutab     andmekirjelduskeele     poolseks     varuandmebaas b-puu     õppeaine     kasutusvaldkond graafi     sisendit     taastatavus     paar omaduste     kasutusmallmudel     viirus     rutiinide     kaupa     säilitada     pea     turvameede     klient-server     andmejärv     operaator sql-andmebaasisüsteem     ruum indeks     arvutamisel     klasterdatud     saamise     klasterdamine     optimeerimine siin     taastamise     rollipõhine     säilitav     rollid infosüsteemide     mudel skaleeritav     vastavaid     tellitav     operaatorid/     erinevasse     andmebaasioperatsioon     temaga     andmepuhver     teooriatestid     infopüük     turvapoliitika andmemuudatuste     teemasid     andmeelement jätkuvus     tüüp distinct     pidevintegratsioon     keel deterministlik     funktsioonil     teate     ülatüübi     varuandmebaas     testideks     lause analüüsi     pealetuleku     session_user     hetktõmmis komponent     väljalasked     eesmärk ülesanne     tüübid     alamkeel     detailanalüüsi     kontrollitakse     kiirendavad     logide     demokratiseerumine lõppkasutaja     pakkuda     kirjeldab     valdavalt     logimine vaated     nähtav     ühendus     modelleerimiskeel optimeerimismoodul     serveriga     käitusaegne     eksamiajad     lause liitindeks     piirang     lehekülgede     sql-andmebaasisüsteem sql-andmebaasisüsteem     identiteet     microsoft     milles     tabeli     andmebaas konsensuse     kinnitamine autonoomne     enterprise     operatsiooni     oleks     oracle andmekäitluskeele     räsisõnastik     vajada     terminaliprogrammi     eneseanalüüsi     tähtskeem andmeait     operatsioon piirang     agile     töötlemine     turvaauk     lisapunktid     genereerimine pöörake     tüübikonstruktor postgresql     tõestatud     hindamisjuhend     kontrollimatu     koodidele     klaster nosql     tuleneb     vastavus föderatiivne     baastabel massiivipõhine     nõudeid     transaktsioonide     traditsiooniline     lumehelbeskeem sotsiaalvõrgustikud     griid     süsteem veeruperekondadel     isolatsioonitase transaktsioon     salvestusmudel oracle     hüpikakna     klikivoog suurandmed     kontseptuaalsel     tarkvarakeel modelleerimiskeel     vajutamine     identifikaator     baastüüp     omavad     koosneb     esitatava     küllalt     plokivahemike     järjekorda     loogilisel     taotlemise     käideldavus bitmap     toimunud     sisseehitatud     andmekaevandamine andmete     liitpõhimõttel     inspektsioon     semestri     õnnestumine transaktsioon     serverile     laiendatud     klassifikaatorid     sellele     juurdepääsu     skeemimuudatuste     muutmiseks     evolutsioneerumine paindmetoodika     kuidas     tagasisidet     tehnoloogiatega     scott     uusimad     kindralite     meetod objekt     t_ createdb     peitmine;     ühik     režiim     näited     nälgimine terviklikkus     ebakõla klass     mudel     indeks relatsioonialgebra     intress test     vaikimisi     vaade oracle     operaatorid/funktsioonid polyglot     algoritm globaalne     päringukeel     elemendid oracle     detailsus     kasutatavate     andmebaasihalduse     väljakutse postgres_fdw     objekt rakendus     aknapõhine     faas hajus     hinneteleht     süsteem     baastabel     näide     konstruktor kollektsioonitüübi     schema     kitsendus sql-domeen     vahetestid     sidumine     ligipääs     haldamine parool     arendajatele     teisendamise     äravõtmiseks     tooteomanik     hooldamise     (postgresql)     paljundamine     register     orkestratsioon postgresql     tabeleid     lisamine     mitteföderatiivne     kodanikest     tahtlik antimuster     tüüp newsql     tabel tehniline     transaktsioonid sql-andmebaasisüsteem     etappide     tähelepanu     public     apexi     regulaaravaldised     omadused     harjutamine koodigeneraator     foreign     andmebaasikeel kaar     siltide     andmesiire     andmebaasikeel     vajalik     avalik     loodud     tunnus     partnerreplikeerimine     reapõhine     korduste     eemaldamine     märgistik unicode     modelleerimine     kasutaja isoleeritus     visualiseerib     replikeerimine mitme     lainedus postgresql     (andmete     petabait     genereerimine     lukustamine logifail     suurenemisel     eksportimine     merge     andmetüüp     rutiinid     scan hash     horisontaalne     rünne     boonuspunkt     läbiviimiseks     mõjutatud     petabaidid andmevakk     graaf     tabelid ankurmodelleerimine     jõustab     andmekvaliteet andmeait     kobar     taastamist     sõnumivahetus     tehniline euroopa     muutmälu sql-andmebaasisüsteem     konservatiivne     tagasiulatuv     koodigeneraator hooldamise     vahendaja postgres_fdw     oracles     andmebaasikeel distinct     arenduse     lähteformaadis     replikeerimise     salvestused     elementide     protseduur sql     kontrollitud     kõikide     meelde     b-puu     genereerida     infosüsteemi     süsteem kirjutamise     püsisalvestusse     offlain     saamiseks     käikuandmine brin     example     eeldada     hindamissüsteemi     samaaegseid     märk märgistik     standard     märkide     hajus komponent     saavutamine     ühenduse     otsustuste     allüürnike     muster     liides     andmesiire disaini     vaikeparool     tavaliselt     oluline     tasemel andmebaasisüsteem     jagamine sql     operaatori     andmebaasisüsteem konteinerandmebaas     dokument agregaat     kindrali     detailimine     turul     tööplaan     tüüp oracle     protsess serveri     lugege     arendusmetoodikate     regulaarne     koondandmete     süntaks     profiiliga     käitumises     keel sql     turvalisus funktsiooni     väljakutse lähteandmebaas     mittehajus     peetakse     pärandandmebaas rutiinid     lugemisoperatsioonid koopia     printsiip delikaatsed     käivitusparameetrite     väljalase infosüsteem     infovara ülekoormamine     autonoomsed     algatab     tüüp multiset     vahendaja oracle     column_name;     otsused     viisil     lõimitud     oktoobrist     maailmas     päring gnu     arendamiseks     kategooria     suund põhiobjekt     sql-andmebaasisüsteem mitmemõõtmeline     tupik kuum     ettevalmistav     olemitüüpide     jaotust     tähtpäring andmejärv     liiasus nosql     kuumkoht     sool andmebaasisüsteem     leitud     arvuti sparql     platvormidele     rahulolu andmete     vastavus     mis     osaks     pealt     teooriatest     asuda     ühtlane     isolatsioonitase acidrain     domeen     tüüp baastabel     fillfactor     efektiivset     andmevakk     nähtamatu isikuandmed     hoida     avatud-suletud     indeksid andmebaasis     haldamiseks     pikkusele     ärilised     evolutsioneerimine infosüsteem     kosk-mudel     vahend     binaarfail     avatud     hadoop sql     lainedus multiandmebaasisüsteem     arendusmetoodika andmebaasi     peale     kontekstkommutatsioon käideldavus     kommentaar     mitmene     transporditav     väljade     täitmisplaan index     põhinev     ajutine     tuleb     loogiliste     võiks     ühiseid     projektsioon füüsiline     täpselt     rakenduse/trigerite     mõõdetakse     vormile     kuuluvad     teisele     profileerimine     transaktsioon eksklusiivne     nõustussüsteem     andmemudel hajus     dependency     teenuste     sõlm rakendus     korraldus     valmistuda     kontrollib     hoitav     koristaja     segmendi     sünonüüm     kirjutamist     sõnad     võltsing     optimeerib     isejuhtiv     jaotustaluvus     kontrolli     eeldab     algatus     navigeerimise     ülesehitus     agregaat nosql     tasuta     shared     sõnastik     järel tupik     pöördumise     kahe     piiravaimad     siire     teisene     asukoht hajus     andmekaitse     sisust     master/detail     valima     süsteemiarendus     strateegia isoleeritus     tagasi     keel märk     peatükist     sql-andmebaasisüsteem     sql tüübikonstruktor     koodiga     muudatuse     erisus sql     veergude     rakendab     tihe     check     andmesaared     keskne     terviklikkus andmebaasisüsteem     dokumentatsioon     liides andmed     isolatsioonitase kahefaasiline     käivitusplaan     konsolideerimine andmeait     blokeeruv lokaalne     töökindlus     keerukus paindmetoodika     kiirus     asukoht mikroteenus     kasutaja-defineeritud sisendparameeter     võimalus     kirjutamine     osade     süsteem omaduste     saada     semestril     algataja     võrdlusreeglistik     loomiseks     killustamine     trigerite     algatada     suund parameeter     sql sql/pgq     protseduurid     deklaratiivselt     tehnoloogia     vältimiseks     käigus     funktsiooni     algoritmi     reatüübi     kaksikautentimine     täitmisplaan füüsiline     stiil etapp     glüüf kodeeritud     tüüp tüüp     hetktõmmis oracle     andmed varukoopia     andmeait andmejärv     ekstent otsene     räsiväärtused füüsiline     testandmed     kattumatus     replikeerimine primaarserveri     endas     näitega     sünkroniseerimisel     vastutav     räägita     boonuspunktid     andmebaasisüsteemide     spetsiifiliselt     täitmine adaptiivne     osaline     üritada     saared cap     sql-transaktsioonide     kiht     artefakt     operatsioonide     andmebaas globaalne     tööna     juurdepääsutee     liidese     käivitamine kasutatud     sulgemine     soovi     jagamine     realiseerub     räsiväärtustel     kirjutatakse     tulemuse     tootejuht     optimeeritud     integratsioon     kompileerimisaegne     kantakse     üldistusseos     süstimine     koristajaga     rutiinid andmesiire     evolutsioneerimine     trilemma     leiate     otsimise     keskkond     andmeait operatiivandmete     mitmeprotsessori     indeks kasutaja-defineeritud     masinõpe reaalaja     krüpteerimine rutiinid     tüüp json     koopia organisatsioon     kulud     bloob     comment     excel     töövahendid kogutavate     algoritm     sõltub     andmekaitse turvapoliitika     teadmuslik     andmebaasisüsteem kolmas     sünonüümimine     tekitab     omadus     pärib     võlg mudeli     loomist     kirjas     bukett hash     kattev     hetkeaje     peegeldab     andmebaas sql     üheks     esimesed     moonutamine olemuslik     toime     teisendus andmevakk     selles     taitmisplaanid     tüüp meetod     väline     mudel kasutaja-defineeritud     liidetav     ühendamine tarkvarakeel     tüüpimata     hõbekuul     lukustamine arendaja     esitamiseks     monopollukk     uue     värskus     pakktöötlus     jätta     detailandmed indeksid     kindla     töötamine     oht andmete     demokratiseerumine     sekundis     erinevatel     ehitamine jõudlus     kokkusobimatus     turvalisus reapõhised     surrogaatvõti     serialiseerimine kasutaja     olevate     masinõpe füüsiline     süsteem suurandmed     algab     lauseid lukustamine     a hajus     lisapunkt     inimene suur     konfliktipõhine     p valikuline     koheselt     lõpetab     koondandmed     krüpteerimine     tasemel     paljastada     sõlltub     harjutamisel     võrdlemisel     pl andmebaasisüsteem     vähendada     autorendi     punktid     linkimine     andmemuudatuste     panna     kontekstkommutatsioon andmete     rakendamine     muutmälu     muutmälust     baastüübil     ja     application     päringu     mingi     aeglaselt     jooksul     andmebaasiobjektid     autonoomne     tekkimise     printsiip     varundamine/     odavate     lõpus andmebaasisüsteem     madal     andmebaas hadoop     tüübiteisendus objekt-relatsiooniline     tehnoloogia rollback/     normaalkujul     funktsioon     loomisest     töötlemiseks     varuandmebaas räsiväärtused     valmib     eksemplar ärivara     protsess andmete     graaf mongodb     vaba     kirjelduskeel     normaliseerituse     tekstitüüp sql     terviksüsteem paindmetoodika     külm     täiendav     et     triger protseduur     optimeerimine semantiline     andmebaas oltp     räsitabel     põhjal     harjutada     mudel arendusmetoodika     vahemikskaneerimine     interaktiivse     tüüpi     andmebaasisüsteem hajus     teatevahetus     terviklikkus mitme     pruugi     pilv vaba     töötlemist     märkmeleht     paindmetoodika kose     klassiskeem     sellist     variety suurandmed     sorteeritud     andmeelement lukk     kasutatakse     tupik     justkui     olevad     õpetamise     ketaste     navigeerimiseks     tabelifunktsioonid     andmebaas siin     sorteerimata     esituse     ennetavalt     leida     väljaanne     koostatud     plokk commons     domeenimudel     loomine     projektsioon     aasta     metoodikaarendus     struktuur operatsioon     protokoll kahefaasilise     ühiskasutus     manipuleerimisoskus     vahemiku     failide     ümberkirjutamine     lubatud     rakendusliides     märgistik glüüf     omaduse     töödeldud     pgql sõlmede     andmebaas komponent     viimane     kannab     kimballi     turvarikke     unikaalskaneerimine     vahend case     sündmusvoo     videotes     conway     tuvasta     juurdepääsupoliitika     kahefaasiline     lugemine     tabelivormi     apache     lihtsutamine merge     andmebaas dimensioonide     oht tehniline     proovitarkvara     vanakooli     server sql/med     taitmisplaan     sql-andmebaasisüsteem andmeaitade     plokiaheldus sool     logitava     veerupõhisel     relatsiooniline     skriptid elastsuse     inimkasutajale     tuum     taaskasutatavad     andmed     seotud     massiiv     transaktsioon read     korral     õppetöö     pakett baastabel     terabait     lekkivate     laadimise     tunnel     defineerimiseks     video     taaskasutamiseks     hulgas     skeem rdf     dünaamiline füüsilise     päringud faktitabel     ankurmodelleerimine veerupõhine     operatsioon)     kirjeldus     loendustüüp     viiteid     stiil iteratiivne     tulevane     haldur nosql     projekt     küsimus     kolmas     sõnumilühend     --column-inserts     migreerumine read     andmebaasisüsteemi     tasakaalustatud maksumuspõhine     aruande     faas andmesiire     kiht andmebaasioperatsiooni     kauboi     režiim sql-transaktsioonide     järjekorras partnerreplikeerimine     refactoring     andmebaasisüsteem kehand     bitivektorite     mõeldud     ühetaoline     tarkvara     fail vaba     lause andmebaasisüsteem     function     kaitseb     dimensionaalne     läbi     juurdepääsutee kaugprotseduuri     algversiooni     ressurss skaleerimine     kontseptuaalne     liitväärtused objekt-relatsiooniline     säilmälu     versioon andmebaasi     grant     veebiteenuste     elutsükkel operatsiooni     arendusprotsess     ketastel     süsteem andmebaasisüsteem     silotornid     serveritu     kasutusel     vähene     ristfunktsionaalnelaia     samal     föderatiivne     selle     väärtus sql     praktikumide     hüperlingi     programmi     column_name     allikaks     fragmendid funktsionaalsuse     käsud pg_dump     arvutüüp     eksemplarile     kahetasandiline     galli     hetke     server     olete     optimeerimine nested     transaktsioon pessimistlik     kustutab     service     andmebaasisüsteem rakendus     suurandmed     väliste     dbms_outputput_line     konkurents     abiinfo     evolutsioneerumine algatamine     ainult     võltsimist     käideldavus hajus     dokumendis     mitmekesisus     lepingud varukoopia     hetktõmmised     inkrementaalne     omanduslik     skeemitu     teises     paremini     arendamise     kui     ennustab     kustutamine jõudlus     liiga     realiseerida     statistics     vihje maksumuspõhine     kehtib     otseülekandena     optimeerimine     skripti     sql omaduste     ümberdefineerimine     accessis     genereeritav     tekkimine     prügikastis     dropdb     alamkataloogi     lugemisoperatsioon partnerreplikeerimine     elemendid segment     a tootja     lukustamine     operatsioon andmekäitluskeele     kodeering     arvutis     generator     mitme     juurkasutaja     versioonid multiversioon-     kasutajanimed/paroolid     salasõna     materialiseerimine     taseme     järk lõppkasutaja     väärtuseid     table_schema     ekraanivormi     information_schemacolumns     rutiin mittevõimalik     võti     array     punkt     täiesti     süsteem dokumendi     võiksid     tabel käideldavus     properties     sql json     kordamisküsimused     varundamine acidrain     lekseem     esimeses     puhvrite     framework     kahendotsing     statistika histogramm     eeliskasutaja     eraldi     maksimaalsele     täitmisplaan analüüsi     riigid     pääsu     andmevakad siin     andmebaas järjestatud     räsiveerg     vähendab     massiivselt     vaade sql     lause andmete     indeksid sensorid     isikuanded     värskendamine     sql võrkstruktuuriga     lauseid     soovitud     tagamine     koodipunkt     heterogeenne     skeem ajaseeriate     harjutus     analüüsi     tagamise     parool     tekstiobjekt     pakkumine fail     vajaduseta     standardid tehing     andmebaasiobjektide     läbiva     liidu     tabeliga     kasutajale     avastamine     failid sõnastikrünne     pärimine objektid     skript     tegevuste     küsida     seisundidiagramm     andmebaasiüsteem     oht sõrmejälg     logipõhine     primaarne     pl/pgsql     välisvõti     turvamine     põhimõtteliselt     silotorn     järk iteratsioon     andmebaas horisontaalne     välised     analüüs nested     leping parameeter     sobiva     suhtleb     variant     create     autentimine     kood oracle-case     hilisemaks     raiskamine     kasutamiseks     genereerib     räsivõti     panemine     serverarvuti     ennetamine euroopa     põlvkonna     minimeeri     mõelda     serialiseeritav     tegelema     valida     turvameede andmebaas     paigutatud     sql-andmebaasisüsteem sql     püsisalvestamine     süsteemiarenduse     vabastab     terabaidid faktitabel     konstruktor tüübitud     järk arendusmetoodika     täielik     kogemuse     nii     lihtne     identiteet rakendus     objektide     lihtsustavad     detailandmed     selektiivsuse     (failide)     viitamine     reaaltüüp     indeksid isejuhtiv     tõstutundetu     trügimine     reeglipõhine     fail plokk     tähtpäring     tüüp massiivipõhine     toimub     andmekvaliteet loogiline     konkurentsjuhtimine terviklikkus     serialiseerimine     parandab     liides infovara     täies     andmejärv andmete     sünonüümistamine     järgib     säilitamist     liiasus koodigeneraator     arenduskeskkond detailimine     äravõtmine     pakendaja postgresql     litsents omanduslik     riiv     küsitluse     nimi mittevõimalik     mida     rakendatav     turvalisus sql-süstimine     indeks andmeaitade     loendtüüp     andmesõnastik     sisendandmeid     andmeaidad     tarkvara külmvarusüsteem     andmebaasioperatsioon äriprotsess     võimaldab     jõudlus plokk     märgistik utf-     peidetud     indeks loomulik     standard omaduste     sisaldub     andmebaasidel     turvalisus     sisendiks     asukohast     täita     kitsendus struktureeritud     eelnevalt     täielikkus     kirjutamise     platvorm andmebaasi     tekitada     kaar     rakendatakse     võlg     plokkides/failides andmesiire     ülejäänud     leping     varundamine     sõlm     hindamise     sageli     omadus andmebaas     andmebaasisüsteem loogiline     tehnoloogia vaba     ühendamine relatsioonialgebra     väljund     ainekaart     skeemi     konkurentsjuhtimine     piirang kaugprotseduuri     andmebaasisüsteem andmefail     rünne teadmuslik     kuumvarusüsteem tilkumine     annotatsioon     loendustüüp objekt-relatsiooniline     jõudlus truncate     klient     trilemma logipõhine     seadusandlus kasutajad     standard konfliktide     täpsustamine/parandamine     toimuvad     õigustega     mõningate     kettalt     mastaapimine     strateegia rida     vahetest     teisendus     varukoopia andmebaasi     väljaspool     salvestusmudel avalik     parandusi     puudumine tehniline     laused     väärtuse     partnerlus     konstrueerimine     lukustamisprotokoll     klaster cassandra     esitamise     andmetüüp sql     mahuga     edastada     mudelid füüsiline     plokk tabeliruum     praktikumides     viidata     nosql     väljalase     automatiseerida     siirde     siseplatvormi     disaini     ria     lahendamiseks     sisetüüp     indeks-organiseeritud     andmebaasisüsteem omaduste     multiversioon     andmehoidla     information_schema     ülikasutaja     andmebaas konteinerandmebaas     hindamine     järjekorras     värskendamine mikroteenuse     optimeerimine ühendamine     isolatsioonitase multiversioon-     kvaliteet andmete     keskkonnas     pg_dump     põhineb     andmebaas ettevalmistusala     pidevalt     hübriid     metoodika     logida     silotornid tehniline     mitmekesine     baastabel viitade     õppeaasta     programmeerimine andmebaasisüsteem     ettevalmistuspiirkond     skeem-kirjutamisel     tulemust     hajus heterogeenne     pilveteenusena     spetsifikatsioon     võetud     timmitud     vara nõrkus     teksti     gen_salt     hakkate     moonutatud     ebapiisav     ei     palun     programmeerimine     asukoha     nimede     sprint     algoritm isoleeritus     ühtlasi     ajaandmete     kontrollpunkt lukustamine     andmevakk etl     olukorra     poliitika     terviksüsteem     skeem orm     alates     ühest     turvarike terviklikkus     triptühhoonia     süsteem kõik-ühes     andmebaasioperatsioonid     agiilne     laused koopia     omadus andmete     riistvaraline plokiahela     kasutajate     hetktõmmis     peaksite     licence     mitmekesiste     koskstiil     andmebaasisüsteem privaatne     relatsioon relatsioonialgebra     väle     tuvastamine andmekandja     aste case     logi reapõhised     adaptiivne     veerg     äriteave     koostab     rünne rutiinid     andmebaasikeel dokumentidel     kasutada     andmebaasiserveris     multiandmebaasisüsteem     täitmisplaan andmebaasisüsteem     laiendamise     insert     elimineerimise     eventual     väljastatud     kuhugi     miinused     programmis     lähteandmete     eksport     ärimudel rea     logimine tehniline     disain     märkate     haldus siin     inner     sammul     iteratsioon liidetav     harjutused     kasutajad     tüüp süsteemi-defineeritud     atomaarsus     andmemudel sql-andmebaasisüsteem     server homogeene     operatsioon sisend/     nutitelefon     praktikumide     kolmik graafidel     manuaal     sisaldama     pöördusmeetod     baastabel postgresql     loogilise     riimuv     andmebaas andmete     laisk     tabeliruum     käikuandmine andmebaasi     loengute     ressursi-indikaator     eraelu     lahtikirjutamine otsing     genereeritud     relvar     pakett sql-andmebaasisüsteem     teisendamine andmebaasisüsteem     täiendan     rakendamisest     tuleneda     kasutusjuhtude     fakt     ehitusplokk     lõpptest     struktuuri     etalonturbe     olema     tervenisti     katta     andmevaramu     aatom     operaator sql     protokoll globaalne     skeemitud     draiveri     arvutamine     konsultatsioon     nupulevajutuse     integer     kooskõla     interface     kuupäeva     vahendusel     multiversioon-     olemasolevaid     logi primaarserver     koopia     vaated objekt-relatsiooniline     kaitsev     rutiinid sql-domeen     rutiin tabelifunktsioon     teabe     newsql     mitteföderatiivses     lindiseade     pakendaja     vahenduskasutaja     tasakaalustatud     mitte     plans     sql-andmebaasis     põhineva     juurkataloog puhverdatud     kirjutamisel     oht andmebaasisüsteem     regulaarselt     näidatakse     join cql     plokiahel     kitsenduse     bcrypt     litsentsi     ujukomatüüp     töötlemisel     kõigi     testandmete     report     mestimispuu     kõik-ühes     raamatu     lugemise     väljapakutud     järk infosüsteem     olnud     mägimurrak andmeaitade     domeenide     sql-domeen     pl tabel     sql-andmebaasisüsteem case     küsimuste     segmendid open     loomulik     kirjeldatud     nimetusi     salvestamine     slaidide     andmebaasirakenduste     andmebaas andmebaasisüsteem     domeen oracle     hinne     võrdsus     lõhn tehniline     andmebaasiobjekt     andmebaas andmevakk     ülemkasutaja     diagrammid     siin-arhitektuur andmevakk     uni-id     prototüüpimine     täitmisplaanide     väärtus     turvaauk turvameede     põhilised     manifest     kohustuslikkus mittevõimalik     võti-väärtus     algoritm logide     kõigepealt optimeerimismoodul     ühisloome     isolatsioonitase ebaõnnestumine     salvestuspunkt andmebaaside     efekt     protsess andmevaka     lainedus föderatiivne     volitatud     ikkagi     nimi deterministlik     kitsendus andmebaasisüsteem     üldise     kahendobjekt     kasutaja-defineeritud     rakendusse     objekt-relatsioonilised     tehtud     agregaat andmebaasisüsteem     primaarserver muutmisoperatsioon     pooljuhtketas     hoolima     kodeering märk     draiver     lahendamine     puudumine     hajutatult     tegemist     evolutsioneerimine rational     läbimise     abstraktsioon     automaatselt primaarserver     lokaalseid     suletud     moodustamine     funktsioon andmebaasisüsteem     maksimeeri     andmelett     jaotustaluvuse     saavutatakse     ressursikirjeldusraamistik     vaated     kolmefaasilise     veeruperekondadel     töövihik     miinuspunktid     muutmisoperatsioon replikeerimine     kiiresti     toeta     lahendamine replikeerimine     koristamisi     kõvaketas     terviklik konverteerimis-     oleva     produtseerib     arendus semantiline     eksemplar     voogtöötlus     järjestikuse     dubleerimine     korrapärane     sisselogimine     süsteem replikeerimine     utf- inimkeel     option rikke-eelse     organisatsiooniline revideeritavus     turvalisus andmete     vastuvõtuaegade     skaleeritav     client     andmebaasikeelt     erinevate     käsurida     järjestus andmebaasiserveris     üksteise     eksemplar protsess     päringul     konstruktor struktureeritud     piirkonnal     andmebaas logid     definer parool     ümberkirjutamise     selles siin     nõutud     hajustransaktsioon     võlg koodigeneraator     ajahetke     videost     lisaülesanded     developer     mikroteenused     viimistlemine     domain     teostatakse     rollid krüptograafiline     windows     töötamiseks     andmebaas vahendaja     faas konsensuse     faas     keerukus arendusmetoodika     regiooni     füüsiline reapõhised     oldsql hierarhiline     pühendunud     hierarhilised     salvestusruum     päring     ärireeglitest     kõigist     optimeerimine loogiline     minimaalõiguste     hajus     arvestada     semantiline     andmetüüp andmebaasioperatsioon     raamat     leheküljed     protsess ärivara     sünonüüm postgresql     e-poe     persistence     skaleerimine serverarvuti     kuuendal     kirjeldusest     tüüp konstrueeritud     slaidikomplekt     tabeliruum litsents     laiendus postgresql     fragment cap     rutiine     t_ i     nähtavaks     saavutamise     tüübitud     hoitakse     laiuse     lahtikirjutamine     hetkel     vöötimine     mitmes     lähenemine jõudlus     säilitatakse     protsess hadoop     sünonüüm oracle     akende     teadete     kasutajad tegevuste     kordamis     lahendus     strateegia pl     replitseerimise     esitab     järjestusreeglistik objekt-relatsiooniline     omandvara     objektivaade objekt-relatsiooniline     avaneva     partitioning andmeaitade     c informatsiooni     insert postgresql     sqlcl     analyze     kontseptuaalmudel     suured     täiendamine     annab     lõhn hooldamine     tulpdiagramm     haldamise     turvalisus triger     andmebaasisüsteem sql     turvalisuse     sessioon     juhitav     näites     suurandmed suurandmed     koormuse     leivaraja     ajas     evolutsiooniline     salvestamine xml-andmebaasisüsteem     tehis andmebaasi     kirjeldused)     meetodid sql     boonus     sool     põhineda     märkeruudu     segmendid     kahekihiline     fragmendi     ehitamine soe     refaktoreerimine     logi valikuline     skeem sql/pgq     mitmest     regulaaravaldis     andmebaasis     täitmisplaani     soft-state     süsteemi-defineeritud rutiinide     kokkuvõttefunktsioon     bott     teenus     klass objekt-relatsiooniline     poolne     sql alamtüüp     väikese     using     nimega     -bitist     auditeerimine     süsteem koodi     ülemineku     mõõt     transporditakse     materjale     üleminek     putty     täiendused/parandused     massiivitüübi     modifitseering     versioon     valupõhine     värskendada     täitmine     tüüp sql-domeen     kuuluvate     jätkuvus     taaskasutatav     salvestamisel     andmekaubamaja     võimekusega     tabeliplokk     sekundaarne     ettevalmistusala     nõuab     tühistamine     koostamiseks     sõltumatus neoj     skriptid andmebaasi     klassifikaatori     kasutatavad     rakendus     description     alusel andmebaas     keskkonda     päis taustprotsess     skalaarsed     soovitada     indekseeritud     masinkood füüsiline     lihtsa     andmebaasisüsteem baastabel     seadus rollback/     olekudiagramm     sql sql-andmebaasisüsteem     t____insertsql     data_type from     leidev     toimida     kogumitel     rohkemast     hulgast     iseloomustab     andmebaaside     avaliku     t kasutatud     dokumendi     sealhulgas     kogum     lõigatud apexttuee     faili     mõistekaartid     kaar gql     täidetavuse     hetktõmmis postgresql     taastatav     eelised     vaja     arendusmetoodika situatsiooniline     kasutuselevõtt     tõlgib     lause optimeerimismoodul     meetod objekt-relatsiooniline     muutmälu andmeaitade     rakenduste     keskprotsessor     tehingute     sql*plus     kitsendus     teisendamine tabeli     arvutab     edasiarendamist     nähtamatu     formaadiks     puutumatus turvameede     andmebaasisüsteem array     sql-andmebaasisüsteem kõik-ühes     varundamine siin     pigem     koopia conway     lisaks     defineerimisel     ärivara     kinnitamine     normaalkuju     veeru     lindile     onlain-tehingutöötlus     keeles     andmebaasirakendus     esineb     ummistus     andmekogu väärtus     kustutamine disaini     sündmuste     pakett oracle     replikeerimine kanaarilinnu     et_eeutf     postgresql konstrueeritud     arvutite     match     lugemisel     logi hajus     testimine andmeait     index-skip     eksam     kõiki     operatsioon andmebaasikeel     rikutakse     etapp/     turvateadlikus konfidentsiaalsus     seosetüüpide     abstraktsioonide     keerukad     omadus andmekvaliteedi     kontrollfail     magnetlint jõudlus     aktiivsuspunkt     realiseerivad     statistika hash     avanenud     vesiagiilsus     saavad     tehakse     volitustõend parool     klassifikaator     julgustan     mudel sotsiaalne     kitsendusi     praktikad monumentaalne     laadimine     täielikult     degenereerunud     tegemine;     päringus     tähtskeem     andmebaasid     serveriprotsess     esitatakse     tüübikonstruktor traditsiooniline     tulla     kommunikatsioon     indeks tasuta     hajussüsteem oracle     detailandmete     tabelifunktsioon     tehis arhitektuuri     automaatkontroll     tuvastada     andmed serveri     histogramm     halvang     seoses     mahukas     tähendab     skeem võti-väärtus     andmebaasisüsteemid siin     teostada     lausete     lukk     internet     skeem     seisuga     terviklik     otsustamise     koordineerimine mikroteenus     ebaõnnestunud     versioonid autonoomne     glüüf     põhimõte mittehajus     tüüp alamtüüp     revoke     tähenduseta     sellise     lisatest     refaktoreerimine arendusmetoodika     andmesiire jõudlus     võib     saared     olevast     kasutav     testid     vaade java     ülekantavus turvameede     praktikum     faktitabel     dimensioon andmebaasisüsteem     winscp     funktsioon füüsiline     objekt-relatsioonvastendus     põhimõte     ühtesulandamisel     kokkukuuluvus     enne     salvestamise     tekstimassiivi     andmebaasisüsteem objekt     indeksite     nädal     objekt-relatsioonvastendus füüsiline     optimistlik transaktsioon     kuvada     aktiivsuspunktid     sobivaks     räsifunktsioon     kitsendus objekt-relatsiooniline     andmeid     võimaluste     üks-mitmele     deklaratiivne     maailmapildi     muudatused     võivad     teema     avamisel     granulaarsus     arendusmetoodika suur     vaadete     defineerib     olemi-suhte     skaleerimine horisontaalne     protokoll lokaalne     lahendab     märgistik     arendajate     veebirakendus     andmeladu     etapp/faas tabelite     realiseeriv     veebiteenus     agregaat sql     väljapool     ühtne     oracles)     valemi     allsüsteem     parameeter sisend     andmebaasisüsteemis     spiraalmudel     kinnitatakse     tabelilukustus     käikuandmine     transaktsioon rakendus     kiire     jagatud     pääsumaatriks     kiirendab     mudel andmebaas     fantoomkirje     usaldusväärselt     +     analüütiline     delivery     rutiin     andmebaas etl     reguleerib     objektid objektorienteeritud     statistika     volume robot     töökiiruse     vahendeid     tööplaan tagasivaate     kellaaja     source     optimeerimine optimeerimismoodul     kaitsetus     taasta     konstrueeritud     ülesande     materialiseeritud     vaatlemine     saadi     table_schema='public' order     ennetamine andmebaasisüsteem     andmehulgad     lähtekood taasta     piirangud rollid     transaktsioon kahefaasilise     alamandmebaas andmefail     kohustuslikkus väljund     järjestus mittekohustuslik     oracle     trimmis     utiliiti     käesolev     peaksid     kodeering kodeeritud     elementaarteenusena     pgapex     varju     füüsiliste     tingimuste     administraator     taastamine isejuhtiv     kannaks     andmetele     varukoopia soe     postgresqlis     etapp/faas füüsiline     tagasirulimine read     kaartiga     laiaveeruline     turvaline     andmebaas tarkvara     proovi     ärimudel segment     järjestikuline     pärandsüsteemide     vahetestideks     veerg veerg     xml-põhine     nägemuses     jagamine shared     autonoomne mitteföderatiivne     salvestusruumi     poolt konfliktide     andmesiire taastamine     objekt objekt     kasutajanimi     virtuaalne     panema     ajatempli     kafka     päringud andmete     realiseerimiseks     taastamine     arhitektuuri     andmekvaliteet     graafidel     käsurea-põhine     acidrain     hübriidne uml     tehnika optimistlik     lause füüsiline     kodeerimise     andmebaasikeel kõik-ühes     haldab     operatsioon operatsioon     indeks vaade     leheküljele     parameeter parameeter     arvutivõrk integratsiooni     puhul     /usr/local/apache/htdocs     käivitamine     interpreteerimine lause     bukett     analüüs kitsendused     täitmine sisevaade     õiguste     ketastel/serveritel vertica     avaldis     põhiosa refaktoreerimine     viirusetõrje tehniline     väljakutse juhtparameeter     skeem graafidel     upsert     töötlemise     laused teises     silumine     mikroteenuse     koodipunkt unicode     omadus täpsus     ärireeglite     noskul     läheb     lähteandmeid     striimer     parandada     sõlm predikaat     loenguvideod     korrutatav     selgrooks     alternatiivi     autonoomia hajus     ringi     pöördub     talletatud     replikeerimine asünkroonne     suurima     deklaratiivne veerg     tuvastamine     trigeri     meiliaadressi     varukoopia sql     salvestatud     võlg paindmetoodika     eriliigilised     viidatud     sisalduvate     tutvustus     kalastamine     baitkood adaptiivne     vaatamine     table_type     operatsioon kogu     meenutada     konfidentsiaalsus     inimkeel     virtuaalsete     vastavust     räpane     asünkroonne     võimaldada     eksami     realiseerib     seadus     sügisel otseviide failis     etapp/faas disaini     cap     formaadis     kaupade     programmiliides     ennetab     parameetri     realiseeritud     principle     transaktsiooni     objektorienteeritud     (uml)     indeks     samuti     andmebaasimasin     etappidega     lokaalne     laadimiseks     põhjustab     nälgimine     perioodil     tabelrünne     nõudluse     põhimõttel     esitada     atribuut     lisavõimalust     teadma     parendamine     tootmise     sakkide     c cap     distsipliin andmebaasi     pl/sql     pgadmin     partnerluse     kaugsäilitus     server bsd     nimekirjavormis     access     mõistekaart     seetõttu     andmeait reaalaja     videoloeng     tabel     phppgadmin     aidata     uncommitted     consistency     andmekogud relatsiooniline     mäluruum     olekumasinaskeem     õhtul     staatilisi     transaktsioon asünkroonne     indeksi     viitab     nendele     konfliktide     liidrita     meetod orm     kanda     hindamispõhimõtted     hajus sündmuste     andmine     skaleerimine serverarvutite     funktsioon oracle     link föderatiivne     tänav     replikeerimine jõudlus     kontekstkommutatsioon     mälus klass     kasutuse     6nk     rakendamise     hooldamist     lehele     transpordib     võlg normaliseeritud     isikuandmed isikuandmete     lugeda     identiteedivargus     akna     suur     vajab     ekstent     konteinerandmebaas     massiiv tagasivaate     allikast     table_name where     registreerimine transaktsioon     räsi     andmevakkades     vaade     lindistused     kaitse     haavatavus     puu     komponentandmebaasisüsteem multiandmebaasisüsteem     hinnang     poliitika süsteemi-defineeritud     veerg row     transaktsioonid     liidripõhine     segregatsiooni     pakkumine     isolatsioon     diagramm     asukoht üheetapiline     (kontseptuaalse/loogilise/füüsilise     räsimine     lähenemise     sügissemestril     viitetüübi     andmetega     tüüp objektorienteeritud     võimalusi     andmesiire lintmäluseade     litsents kõik-ühes     kirjeldava     isolatsioonitase anomaalia     haldamine     migreerimine     mittevõimalikkuse     tähtaeg     samaaegset     tehing     tüübikonstruktor tüübikonstruktor     paistma     järjekorra     samaaegse     komponentandmebaasisüsteem dblink     arvutamise     nõrkus     andmebaas homogeene     oraclest     andmetüüp postgresql     põhiline     sisseloginud     vormid     lõppkasutaja     ajamasin oracle     lehekülje     andmebaasiobjekt andmebaasi     paneb     võtmine     põhimõtetest     funktsioon parameeter     töökiirus     materjalidega     riigi     puhas     lahendada     kontroll andmekirjelduskeel     sellel     kuus     koostada     valdkonnamudel     tarkvara priivara     koodide     ärimudel fair     unikaalne     ettevalmistamise     võretöötlus     katkematu     andmebaasikeel andmebaasisüsteem     trigerid     laadimist     raksendab     update andmebaasisüsteem     eesmärk deterministlik     ärimudel plokk     turvalisus turvameede     andmekvaliteedi     teisenda     asjade     andmeaida     arvujada     praktikumid     anomaalia primaarserveri     reegel rutiinid     objekt-relatsioonvastendus meetod     ümberpööramise     versiooni     välistamise     föderatiivses     sidusus     järjestikpöördusega     kanaarilinnu     moonutamine andmed     paindmetoodika evolutsioneerumine     replikeerimine vara     ärimudel     andmebaasiga     elemendid rollback/     muutuja     mõisted     kompileerimine lause     link     esialgse     päringud     läbipaistvus     logi     vabastamine     mudel situatsiooniline     individuaalset     iteratiivne     andmebaasist     sisendi     volitustõend tugevdus     tehnika     t____copysql     serverarvuteid     telemeetria kuum     laused     paindmetoodika semantiline     raamistik     nested     alamtüüp meetod     jõudlus käideldavus     ekstreemprogrammeerimine     lahendamine lugemisoperatsioon     lukk transaktsioon     nägema     kahendfail     krüptosüsteem     prügikoristus     töötada     aadress     magnetlint tilkumine     suund kohustuslik     server loogilisel     piiritletud     kahte     nutitelefonide     veerupõhine     sõnastikrünne andmete     koostama     visuaalse     uuesti     tabel postgresql     endast     kolmik agregaatidel     astet     kavandamine     klastri     anonüümimine     parameeter rutiin     jagamiseks     agregaatidel     mudeli     ühendamise     koostamisel     haava-oota     tüüp sql     rünne id     ajakarbi     realukustus     erinevates     sünkroonne     plokis     osa arendusmetoodika     sümmeetrilised     liidriga     koopia liigub     mälupuul     nähtavad     ahela     esimese     normaliseeritud     kontseptuaalse     teiste     autonoomia     vahel kasutaja-defineeritud     koristamiste     agregaat arvutite     oht turvarikke     relatsioonialgebra     teenus iso     vormi     mõjutama     gql cassandra     videoloengud     konsensuse     pilv     algpraool     rakenduse     andmebaas sündmuste     salvestus     failist     turvameede andmete     valib     ainult     käideldavuse     programmeerimiskeel projektsioon     mõõtlusalus     hetktõmmis informatsiooni     tuletatud     ärireegel     välisel     praktikumidesse     saavutada     käikuandmine jõudlus     massiiv xml     logimine veebirakendus     praktikad infosüsteem     velocity struktureeritud     ketas plokk     tabelid dokument     tarkvara rea     formaadi     lähteandmebaas andmesiire     kahjuks     vahend objekt     transaktsioonid agregaat     arvutivõrk tugevdus     eesmärk index     massiividel     evolutsioon     relatsioonilise     staatiline     andmebaas hajus     salvestusmudel     erineva     paikneda     varundamine/taastamine     mälu oo     parsimine     logimine andmed     suund võimalik     komponent     olemasolevate     äriteabetarkvara     kaudtüüpsus     õige     värskendamine tarkvara     välkmäu     serveri     mineviku     metoodika iteratsioon     kapseldamine     algoritm konsensuse     plokk andmebaas     erisus konstrueeritud     andmekogu     isoleeritus transaktsioon     andmekäitluskeel     predikaadil     dünaamilisemad     histogramm andmebaasi     vajalikke     muudetakse     piirang päringus     operatsioon lause     andmevakk veerupõhine     identiteedi     taastamine enne     andmemudel     ähvardab     efekt kose     isolatsioonitase rakendus     lause maksumuspõhine     nimekirja     viidad     operaator oracle     link oracle     teel sql     mitteterviklik     võrdõiguslikkuse     hajussüsteem komponentandmebaasisüsteem     volitustõend acidrain     kestvus     täitmiseks     ajalugu     kodeering koodipunkt     katkestamine     kohe! kõik     baastabelid     tegevused struktureeritud     rutiin rutiin     dünaamiline     haldus     taustprotsess     klikivoog     vajadusega     iseloomustada     erandite     füüsilisel     transaktsioon atomaarsus     funktsioon väljundparameeter     polümorfism     varusüsteem loogiline     varuandmebaas sihtandmebaas     andmefail     alter     sprindi     nõuandelukk     primaarserver     hägusa     vaatel     andmeelement õnnestumine     väärtused     sisevaade     korporatiivne     serverarvuti shared     treeningute     homogeenne     avaldist     operatsioon andmekäitluskeel     näiteprojekt     kvaliteet     rakendada     seos     kasutatavaid     objektipöördusprotokoll     hõre     andmebaas integratsiooni     ajatempel     teel     massiiv veerg     enamik     piires     andmeaita     kaarte     disain ehitamine     keele     graafi     optimeerija     päringut     rööptöötluse     partnerluses     alamandmebaas     päringupuu     vahevara     versioon objekt-relatsioonvastendus     faas andmebaasisüsteem     andmebaas lukustamine     gigabait     kobar elastsuse     sisalduda     maailma     eenterprise     käivitumisel     läbipõlemise     kaksikute     vaade postgresql     liittüüp     väärtust     sõnumivahetus täielik     poolt     import     ühendamine liitindeks     määratud     kvaliteet sünkroonne     turvalisus füüsiline     multivahemiku     kontroll     koristajate     pidurdumine     võimalikest     kalendrina     tüüpiliselt     esitusviisi     tarkvarakeel füüsiline     sihiks     juurde     koreograafia killustatud     operaator objekt-relatsiooniline     tekib     nuppude     jaosvara     stiihiline     skeem suurandmed     segment     kontroll analüüsi     käideldavus     täitmise     unique     hargsalvestus     lause merge     normaalkujul aruande     database     muudab     kasutamist arendaja     päringud andmeaitade     lumehelbeskeem     paiknemine     hetktõmmis tagasivaate     algoritm föderatiivne     muutmine;     hõiva     ühesuunaline andmekandja     hindamine index     blokeeritud     identifitseerimine     anomaalia mitteserialiseeritav