Kodulehed
[381] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2021)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Sõnapilv

Millest materjalides kirjutatakse? Mida suurem tekst, seda rohkemate materjalide metaandmetes on seda sõna kasutatud.

  indeks loomulik     sisust     käikuandmine jõudlus     muutmälu sql-andmebaasisüsteem     meetod     läbipaistev     jagamine     andmebaas oht     detailanalüüsi     onlain-tehingutöötlus     muudetakse     /     kaugsäilitus     tekstitüüp     läbi     koristajaga     avalik     ärireeglite     eduvpn     ebaühtlane     mudel lähteandmebaas     nädal     suletud     salvestatakse     t____copysql     lingitud     funktsioonid vaated     jätkuvus     kuumkoht     ikkagi     hetktõmmis informatsiooni     andmebaasisüsteemis     oktoobrini     olekudiagramm     spetsifikatsiooni     skeemi     denormaliseerimine     koodipunkt utf-     laadimist     ülesanne     mõjuga     replikeerimise     transaktsioon pessimistlik     general     andmeaita     uss     rutiinid andmesiire     kaudu     autonoomne postgres_fdw     vahetulemus     tuleneb     vaadata     lõpetab     dimensionaalne     kasutusel     suudab     õppejõu     aidata     andmebaasist     julgustan     database     autentimine     küsib     topoloogia     määrangu     trigeri     punasega     haldussüsteem     pgapexis     oktoobrist     kasutamise     andmekäitluskeel     unikaalsuse     tabelid nosql     vahenduskasutaja     hindamismudel     loomise     olemi-suhte     segmendi     sql-andmebaasisüsteem dokumentidel     hallata     isolatsioonitase acidrain     nälgimine     multivahemiku     arhitektuuri     masinõpe füüsiline     liides kaksikautentimine     lõpus serialiseeritav     käideldavus bitmap     väljaspool     pgadmin     lähenemine     isoleeritus transaktsioon     basic     turvalipikud plokiahela     mudelid     reegel     üks     esmatutvus     õigustega     sobramine     poolikute     etappide     annab     jõustada     klasterdamine     paikneb     tõrkesiire     mitteföderatiivses     kannaks     justkui     andmebaasisüstem andmeaitade     eesmärk     baastabelid klass=tabel     et_eeutf     käikuandmine brin     volitustõend parool     maailmas     sektsioonideks     kustutab     paljusid     --column-inserts     üleõlapiilumine     lisamine     slaidide     väljastatud     ebapiisavuse     sisendiks     ümberkirjutamine     pakett sql-andmebaasisüsteem     andmekvaliteet andmeait     aktiivne     järjestus andmebaasiserveris     reeglid     (andmete     kohese     mittejärjestikuline     täiendamine     otsused     vastavaid     p tarbija     arendusmetoodika     mikroteenus integratsiooni     järjekorrast     reguleerimise     utiliiti     andmeelement pessimistlik     seisuga     minimeeri     kustutamine     töötlemiseks     lisaeksam     taastamine     atribuudi     tasemel trigerid     isehallatavus     asjade     tardmetoodika     üheks     allüürnike     andmebaasisüsteem postgresql     teenus iso     tõrke     päis taustprotsess     andmeaida     teisendamine andmebaasisüsteem     iseseisva     nimi konstruktor     delikaatsed     rakenduses     üritada     histogramm maksumuspõhine     kood oracle-case     baastabel viitade     osa arendusmetoodika     rutiinid kaugsäilitus     pg_dump     konsistentsus     kindrali     esimesel     toimuvad     anomaalia primaarserveri     puhverdatud     sissejuhatus     käideldavus hajus     skeemiobjekt     viite-atribuut     kohta     süsteem     tabelivormi     tasakaalustatud otsing     näited     deklaratiivne     määratud     taandarenenud     tüübikonstruktor traditsiooniline     connection     vaikimisi     kasutaja isoleeritus     vältida     pilv hetktõmmis     ainekaart     võimaldada     mudel     logipõhine     täita     varuandmebaas jõudlus     domeenimudel     riha     pärimine objektid     pgql ajaseeriate     veerg xml-andmebaasisüsteem     funktsionaalne     andmesõnastik     magnetlint jõudlus     operatsioonisüsteem     endast     nädalas     heuristiline     lõpphindele     public     töötada     etapp/faas füüsiline     logi reapõhised     käsud pg_dump     kvoorumi-põhine     registreerimine transaktsioon     suund põhiobjekt     ühenduse     gen_salt     mitmekesisus     planeerija     liskov     andmekaitse andmebaasisüsteem     massiiv     tabeliga     andmehulgad suured     raksendab     migreerumine read     isikuandmed     sul     eraldi     persistence     faas konsensuse     lukk veebirakendus     ümberkirjutamise     versioonid autonoomne     puudub     turvalisus funktsiooni     videoloeng     logimine logide     oracles     tööplaan andmemuudatuste     põhineda     nuppude     arvutivõrk integratsiooni     tulemuse     jagab     andmetega     lukustamisprotokoll     osaliste     paigutamise     andmekogu servade     eestikeelseks     võltsimist     põhiliselt     et     probleemid     riigi     kodeering koodipunkt     järk lõppkasutaja     tabelitesse     massiiv xml     ootamise     vastavus     püsisalvestusse     rohkemast     faktitabel andmeait     järjekorras     haavatavus transaktsioon     replikeerimine     andmebaas serveriprotsess     protsess bitmap     meenutada     replikeerimine sõltuv     muudab     hõbekuul     andmebaas oo     omaduste     transaktsioon sql-andmebaasi     nõuded     populaarsus     alusel andmebaas     sql-andmebaasisüsteem objekt     annotatsioon     pidev     triger oracle     sobivaks     valdavalt     collection     organisatsiooniline revideeritavus     lukustamine arendaja     käivitusparameetrite     katta     plokk andmebaas     mudel kasutaja-defineeritud     a tootja     võlg paindmetoodika     rutiine     varchar     eesti     isolatsioonitase     korrapärane     schema     parandamine andmevakk     teisendus     täiendan     standardi     tähtajad     evolutsioneerumine uutele     erineva     cap     andmebaas andmevakk     arvutamisel     meetmed peletus     selgrooks     mõningate     täitmisplaan index     süsteem pgql     kolmeastmeline     juurkataloog puhverdatud     avaneva     rollid krüptograafiline     skeem rdf     sünonüüm     hõlmab     mudel scrum     sidumine     järjestatud     serveril     juurkasutaja     äriteave     merge     rakendus andmesiire     ummik     pakkimine avatud     identiteedivargus     t kasutatud     failis     andmebaasikeel andmebaasisüsteem     parameeter parameeter     plokk     operatsioon andmebaasisüsteem     volitustõend tugevdus     alternatiiviks     lõpus andmebaasisüsteem     piiramine failid     sektsioonide     rakendab     kirjeldused)     andmekogud relatsiooniline     sõnumivahetus täielik     algab     esimese     tabelisse     andmetüüp sql     üldmäärus     andmetüüp andmebaasioperatsioon     eelkinnitamise     conway     utf- inimkeel     pärib     kasutaja-defineeritud     tekstitüüp sql     ujukomatüüp     objekt-relatsioonvastendus füüsiline     ühest     peetakse     nimi deterministlik     -bitist     administraator     lahenduste     tüüp oracle     andmemudel sql-andmebaasisüsteem     vales     filtreerimine     süsteem tehniline     väikese     driver     lõhn hooldamine     hulgas     litsents commons     lause rünne     realiseerivad     üleslaadimine     pöördustee sql-andmebaasisüsteem     serialiseerimine     hoolima     tüüp objekt-relatsiooniline     (uml)     konveiertöö relatsioon     leivaraja     lausetaseme     võrdlusreeglistik     föderatiivses     etapp/     rullida     harjutamisel     laused kontseptuaalne     stiihiline     lainedus postgresql     turvalisus andmete     ennetavalt     upsert     ühiseid     mitteföderatiivne     seanss     tüüp tüüp     elutsükkel operatsiooni     näidatakse     parool euroopa     replikeerimine vara     taastatavus     reguleerib     lainedus multiandmebaasisüsteem     kasutusmallmudel     tagasiside     standard nosql     alates     tutvustus     füüsiline reapõhised     unified     suurendama     töötleb     paindmetoodika     genereeritav     keerukam     segastrateegia     graafikaprotsessor     räsipuu     andmete     lause vaadete     välises     andmebaas vahendaja     praktikumide     kasutuslugu     mudeliprofiil     join dokumentidel     andmebaasirakenduste     täitmine     optimeerimine siin     pidurdumine     kompileerimisaegne     kasutamist     tuvastada     kättesaadavaks     surrogaatvõti     sisend-väljund     visiooni     töökiiruse     raamat     turvaauk turvameede     sakkide     võimsus     varusüsteem rutiinid     sõelumine     lihtsustab     kujutab     poolt     sisseloginud     töötlejatelt     andmebaasisüsteem array     tehingute     lukustamine     reegel rutiinid     genereerida     operaatori     ehitusplokk     sõnastikrünne andmete     raamatuid     avatud     arendusmetoodika suur     süsteemiarendus     newsql     kuhugi     rollid andmetega     omadustega     lausete     tähtskeem andmeait     alamkeel     domeenide     aste case     terabaidid faktitabel     filtri     ühtlane     kordamis     kestvus     nendest     läbiv     gigabait     andmebaasioperatsiooni     saada     andmeelement õnnestumine     transaktsioon     server homogeene     tähtteisendus     tuvastamiseks     kõigi     päring gnu     plokis     kõik-ühes     mudel sotsiaalne     muudatuste     piiritletud     vahend case     release     teemaks     enne     kvaliteet     trigger     isolatsioonitase multiversioon-     piiravaimad     paralleeltöö andmekäitluskeele     väärtust     tipp neoj     inspektsioon     kontrollimatu     operatsioon andmekäitluskeel     lukustamine andmebaas     skeem-kirjutamisel     jõudlus plokk     siirde     vaade java     iteratsioon liidetav     sellele     andmebaasisüsteem kehand     serv nosql     ühiskasutus     piirangud rollid     andmebaas     milline     avaldist     transporditav     tehakse     routine     turvalisus turvameede     tooteomanik     etappidega     koopiana     süsteemi-defineeritud     pakett     tervenisti     pl lukustamine     volitustõend     arhitektuurilise     üksteise     funktsioon tehing     varuandmebaas b-puu     õiguste     makro andmete     sulgemine     selles siin     asuda     andmesiire taastamine     tingimuste     nägemusest     kuidas     nimede     kommunikatsioon     muster tehniline     sektsioon     plokivahemike     kannab     füüsiliste     robot     süsteem deklaratiivne     jõudlus käideldavus     protokoll globaalne     baastabelite     asünkroonne tarbija     funktsioon oracle     andmeaidad     väljade     koondamine     ärimudel rea     ülelaadimine     faas lokaalne     pilveteenusena     räsiväärtuse     mitte     rutiin     sql-transaktsioonide     lugege     vahendid     väärtuste     hõre     kordamisküsimused     stiil refaktoreerimine     mikroteenused     tulemusena     kapseldamine     objektid objektorienteeritud     transaktsioon asünkroonne     logida     jõudlus horisontaalne     kõrgveemärk     käivitusmaksumus     loomisel     kahe     liides meetod     open-closed     läbiva     muster nosql     automaatkontroll     trigerite     järjestikulisi     iseseisev     suund parameeter     excel     metoodikaarendus     kirjutamisel     kehtiv     insert     +     tõmmistamine     läbiskaneerimine     põhjustada     atribuut     isolatsioonitase rakendus     kategooria     liidese     nutitelefon     erisus konstrueeritud     eeliskasutaja     ühendumine     hübriid     järgib     poole     ettevalmistamise     pilv ekstent     andmebaasisüsteemide     õigused     punkt     keele     klassifikaatorid     andmebaasioperatsioon     tabelid dokument     ankurmodelleerimine andmevaka     kahefaasilise     staatilisi     tugev     koosneb     käsud dropdb     mägimurrak     kuuluvad     defineerimiseks     eraldatuse     viitamine     materjale     laiendus     indeksid andmete     andmemudel rida     esitatakse     täitmiseks     salvestusmudel avalik     tarkvara     lausedsql     parandab     temaga     operatsioon lause     client     indeksid faktitabel     transporditakse     ühendus     lõhkumata     osa migreerimine     mapping     tõlgib     krüpteerimine rutiinid     päringul     kuuendal     postgresql konstrueeritud     failid sõnastikrünne     režiim sql-transaktsioonide     materialized     toime     väärtus sql     programmeerimine     seisundi     näide select     pakktöötlus     kontrollib     sekundaarne     optimeerimine semantiline     transaktsioon teenus     koodi     baastabelid     minimaalõiguste     kõrguse     tüübiks     andmeseif     protsess serveri     tüüp tüübitud     modernne     server loogilisel     hetkel     üldine     kirjutamine     sihtandmebaas disaini     suured     link oracle     trilemma logipõhine     isikusamasuse     konstrueeritud     kitsendusi     tööplaanid     räsi     muudatuse     praktikumid     konstrueerimise     ajalugu     seadusandlus     objektile     pakett avalik     regulaarselt     video     sql alamtüüp     olema     odavate     sisend-väljund plokk     vastavust     omavahel     operatsioon merge     regulaaravaldised     logimine tehniline     slaidid     grant     sisselogimist     täitmisplaan andmebaasisüsteem     sidusus     kõigepealt optimeerimismoodul     märk märgistik     isikuandmed isikuandmete     inimkeel iso     andmed serveri     raiskamine     ühtlustamine     süsteem kõik-ühes     refaktoreerimine     automaatselt primaarserver     kobar elastsuse     võetud     kontekstkommutatsioon     loomiseks     kustutamine jõudlus     agregaat nosql     sünonüümimine     laadimine     koodiga     pgadmin loon     klastri     põhineva     andmebaasisüsteem tõeliselt     üldistusseos     kattumatus     turvapoliitika hirmvara     indeks-klasterdatud     andmehulgad     turvameede andmebaas     laadida     liitboksi     tähtpäring andmejärv     taitmisplaanid     vajalik     töö     tehniline euroopa     horisontaalne     lause maksumuspõhine     konveiertöö     ja     nõuandelukk     arendus semantiline     t_ i     kasutuse     litsents omanduslik     nähtavaks     erinevates     rakendusliides     testandmete     serveris     andmeühenduse     avalduda     tiražeerimine     jagatud     rutiinide     režiim     jaotustaluvuse     optimeerimine optimeerimismoodul     varuandmebaas lukkude     kolmefaasilise     nädalat     objektidele     otseülekanne     shared     mõõtlusalus     kui     vähenedes     etapis     lõhn andmebaasi     tuum     tüübikonstruktor atribuut     tehniliste     transaktsioon lokaalne     visualiseerib     püsivus     lõppkasutaja     korral     andmebaasisüsteem privaatne     teksti     deklaratiivselt     integratsiooni     turvalisus sql-süstimine     käigus     andmebaasioperatsioonid     arendusmetoodika lõppkasutaja     väldib     rikutakse     vähendab     sõltumatus rakendusliides     eksamiajad     liides andmed     reapõhine     realiseerida     logistruktuuriga     koondhinne     aluseks     aruanne     valida     tööplaan repeatable     select     sql-andmebaasisüsteem case     järgida     hetktõmmis     skeem andmeait     kontekstkommutatsioon käideldavus     properties     välise     graafidel     korter     arendusmetoodika situatsiooniline     esitusviisi     tekstiobjekt     licenses     domeen     kirjutamist     andmehoidla     enamik     hajus heterogeenne     operatiivandmete     staatiline esimesed     tabeleid     lahendamine lugemisoperatsioon     algpraool     haldamine parool     veebirakendus     mitmene     koristaja     lihtsutamine index-skip     sql sql-domeen     kuupäeva     õiglane     mahus relatsioonialgebra     tüüp baastabel     vajavad     kahjuks     nõutud     taastada     võrdsus     tüüp json     konfliktide     töötlemata     kettalt     tehis     protsess integratsiooni     profiiliga     nõudeid     operaator     salvestamist     andmeait andmeaitade     näidata     analüütiline     objekt objekt     sql-domeen     lause merge     kontrollpunkt lukustamine     sprint     oracle andmekäitluskeele     r-puu     andmebaasiobjektid     lauseid lukustamine     ei     mittetäielik     leida     kasutaja-defineeritud sisendparameeter     lukk     tuvasta     liidu     saamiseks     mudelid indeksid     kirjeldada     värskendab     haldur     timmitud     füüsilisel     ajatüüp     peatükist     unikaalne     tegemiseks     muutmine     laused     viimistlemine     ressursi-indikaator     vahendaja postgres_fdw     kaitse     krüpteerimise     usaldusväärselt     salvestuspunkt andmebaaside     kaua     kiht     päringud andmeaitade     kinnitamine     tüüp ref     indeks tasuta     json/xml     sql-andmebaas     avaldised     märgistik     kuhja     tarkvara vaba     panemine     protseduur sql     maailmapildi     hetktõmmis komponent     draiver     turvarike terviklikkus     andmed varukoopia     otsimiseks     individuaalset     transaktsioonid     laiuse     architecti     surnud     hierarhilised     monumentaalne     replikeerimine mitme     skalaarsed     arendajatele     lukk terviklikkus     liidripõhine     rakendusse     kooskõlalisus     replikeerimine asünkroonne     plokiahela     identifikaator     tulemused     operatiivjuhtimiseks     skeemitu     teenustepõhine     andmemuudatuste     ridadele     suurandmed     insert tugevdus     lindistused     (failide)     generaator     sqlcl     probleeme     kogemuse     hägusa     alternatiivne     tagab     koopia primaarserveri     detailsus     pärimine     autonoomia     postgresql_yhendus     evolutsioneerimine     autonoomsed     normaalkuju     elemendid segment     identiteedi     tabeliruum logifail     konfliktipõhine     tabelifunktsioon     tehis integratsiooni     refactoring     tarkvara pesastatud     skaleerimine serverarvutite     paarist     paljastada     notatsioon     analüüsi     katkiste     puhas     omaduse     lause index     dimensioon     kuues     osa järk     uue     nothing     hulga     sellise     rakenduste     hetktõmmis oracle     materialiseerimine     tagasi     otsustussüsteem     omadused     sõnastikründe     viimase     lahendus     json kirjutamise     projektsioon füüsiline     normaliseerituse     esineb     põhiobjekitde     andmebaas integratsiooni     arvestus     kinnitamine autonoomne     kokkuvõte     protsess andmevaka     klass=tabel sql-domeen     leiate     kvaliteet andmete     päringud andmete     kontrollnimekiri     kontekstkommutatsioon projektsioon     klient-server     andmebaasisüsteem andmete     valemi     sõltub     harjutamine     eeldada     laadi     licenses kehand     mikroteenuse     ressurss vertikaalne     toite     statistika andmebaasi     detailandmed indeksid     struktuuriga     lähenemine jõudlus     volitustõend andmekaitse     kitsendus objekt-relatsiooniline     analüüs nested     juhitud     aktiivsuspunkt     kafka     milles     server plokiahela     kodeering     ärivara     tüüp integer     omanduslik     eksemplar ärivara     ülemineku     konsensuse     mittehajus     uni-id     report     ärimudel fair     oleks     operatsioonid     objektivaade     perioodil     algoritm globaalne     ajarännak     demonstreerib     paralleelne     keskne     kattuvate     saamise     koodide     graafiku     peidetud     mudel skaleeritav     ajatempli     skeem cassandra     hinneteleht     andmebaas kahefaasilise     nähtavate     teisenda     lisaülesanded     esmane     responsibility     kobar vertikaalne     kild     infosüsteemi     ametlik     petabaidid andmevakk     praktikad monumentaalne     kobar     tulevane     dimensioonid     maksumus     mõõdetakse     tootejuht     unikaalskaneerimine     parooli     pattern     mõjutatud     clause     tabelrünne     kasutamist arendaja     ajakarbi     loengute     mitmemõõtmeline     multiandmebaasisüsteem     puutub     tabelilukustus     omada     muudetamatus     saavutatakse     programmeerimine andmebaasisüsteem     kvaliteet sünkroonne     andmemudel hajus     funktsioon märk     kantakse     loomist     selgitus     lihtne     mõisted     transaktsioonid dokument     paar ajaseeriate     aeglaselt     andmemudeli     hindamisjuhend     trügimine andmebaaside     pruugi     testandmebaasis inimoht     rakendatakse     räpane     andmebaasiserveris     vajutamine     algatamine     hooldamist     andmebaas sql     lekkivate     vähene     esitada     ärireeglitest     koosneda     tehnoloogiatega     andmesiire lintmäluseade     aatom     eksklusiivne     bloob     tippude     elemendid pilveteenusena     relatsioonalgebra     staatiline     linkimine     veebirakenduse     mälu objekt     skaleeritav     andmebaas andmebaasisüsteem     juurdepääsupoliitika     abil     protokoll kahefaasilise     apexis     lõhn definition     järk iteratsioon     language     varundamine/taastamine     infovara ülekoormamine     välisvõti     allikas     klastrisse     õppeaine     automaatkinnitamise     serverilt     binaarfail     tulemust     e-its     serialiseerimine kasutaja     office     erinevasse     oht     homogeenne     kehtima     anonüümimine     teenuste     gql cql     kinnitamata     lõpptestiks     puhvrist     pärimiseks     sisseehitatud     algoritm sparql     süsteem geograafiline     tagasipööramine     ettevalmistamine masinõpe     käivitamiseks     viivitamine     kogumi     olevate     käivitamine kasutatud     terviksüsteem paindmetoodika     kitsendus struktureeritud     vabastamine     kaksikautentimine     järk etapp     sünkroonne lugemisoperatsioon     lühidalt     välisest     teel postgresql     delivery     väljaanne     võimalda     lähteandmeid     vahetestid     nõudluse     optimeerimine nested     salvestusmudel oracle     undo/     isikuandmete     funktsioon andmebaasisüsteem     vormi     tüüp newsql     litsents     "lahtilõhkumise"     lõppkasutajate     juhtfail     katkematu     saared     data_type from     suhtlevad     tuvastamine andmekandja     tööplaan konfliktipõhine     kodeering unicode     erinevaid     kasutajate     andmevakad siin     asukohast     kasutajaliides     parsimine     erisus sql     hajutatud     algoritm föderatiivne     pöördustee andmebaasisüsteem     integer     kaitseb     regiooni     sümmeetrilised     mälus klass     muutmälu andmeaitade     andmeait     t pg_dump     tööplaan mitteserialiseeritav     näitega     using     autonoomne mitteföderatiivne     mäluruum     andmesubjekt     ressurss skaleerimine     valdkonnamudel     teises     lukk transaktsioon     utf- unicode     mitmekesiste     fragment     andmebaasisüsteemid siin     kohe! kõik     tüübikonstruktor objekt-relatsiooniline     koordineerimine mikroteenus     transaktsioon kolmefaasilise     partnerreplikeerimine     eesmärk index     jaosvara     võimaluste     kui     arvutivõrk tugevdus     keerukad     miinused     avatekst     logitava     deterministlik     tabeliplokk     koostab     sql-andmebaasisüsteem sql     korporatiivne     otstarbe     turvamine     piiratud     tuleks     väljalase infosüsteem     taasta     rünne isikuandmete     vabastab     manipuleerimisoskus     bott     määrata     andmekandja rutiinid     e-pood     esimesena     muidugi     jõudlus     võiks     sissekanded     otsimine     alusel vihje     andmebaas komponent     lekseem     tõrkesiire replikeerimine     näide     ehitamine     ülejäänud     deanonüümimine     algoritm isoleeritus     äriarhitektuur     andmebaasiobjekt andmebaasi     konsultatsioon     pl/sql     täidetakse     andmebaasikeel     parameeter teenus     teatage     funktsioonil     operaator struktureeritud     kolmekihiline     litsents kõik-ühes     eeldus     moonutamine     värskendamine     süsteemiarenduse     fantoomkirje     tähestik eesti     sisestusväljadega     anonüümistamine     logi muudatuste     mida     seadusandlus plokiahela     täisarvutüüp     meetodid sql     nähtav     infoturbestandard     seadusandlus kasutajad     operatsioon)     lähtekoodiga     koos     lause andmebaasisüsteem     ülatüübi     ebaõnnestumine pessimistlik     krüptosüsteem     match     haava-oota     autonoomia hajus     execution     näitel     makrod     nägema     seade süsteemi     ühislukk     ressursikirjeldusvorming     kaotsiläinud     lähenemiste     lüüs     optimeerib     dokumentatsioon     lisab     silotornid logipõhine     t____insertsql     klassifikaator     strateegia isoleeritus     kasutama     aktiivsuspunktid     pl tabel     veebiteenus hübriidne     tüüpimine sql-domeen     andmekirjelduskeele     pakendaja     näites     kalastamine     jõurünne     kaar     samaaegseid     muutmälus sql     algoritm logide     kanaarilinnu     table_schema     andmebaas andmeait     sql/pgq dokumentidel     kirjas     materialiseeritud     operaator sql     järel tupik     pärandsüsteemide     turul     pilv     nutistu     kinnitatakse     nimekirjal     parandada     väärtusi     vastava     puul     formaadis     töötamise     maskimine     6nk     write     tasemel andmebaasisüsteem     kooskõla     sisend     algataja     sõltuvuse     sql-andmebaasisüsteem andmeaitade     ühendamine tarkvarakeel     märkate     ümber     sõltuv     fragment semantiline     tehingutöötluse     ruum indeks     praktikad infosüsteem     realiseerimine     sisendandmeid     bitmap     omadus täpsus     avanenud     kaitsetus     developer     andmekaitse turvapoliitika     töötamiseks     asünkroonne ei     apexttuee     lindistuste     loomine     keel märk     tegevused struktureeritud     eraelu     turvalisuse     register     testideks     fail plokk     column_name;     töödeldud     tööplaan     päringupuu     serveri     arvutivõrk füüsiline     tabeliruum mäluruum     andmebaasihalduse     genereerimine pöörake     võimalikult     andmebaasisüsteem loogiline     kolmik graafidel     andmetele     mõelda     videoloengud     meede     räägita     server replikeerimine     välkmäu     paralleelprotsessid     vahend     andmebaas horisontaalne     käsurea-põhine     bukett hash     sql/med     lõpphinne     tehis testimine     lahusus komplekt     trigerid jaosreplikeerimine     arendamine     peaksid     toeta     kursuse     andmeelement transaktsioon     lihtsustatud     operaator oracle     kaupa     salvestamise     virk     välisel     teadmuslik     säilitatakse     turvalisus reapõhised     valmib     keerukus vari-it     statistika hash     järjestus mittekohustuslik     rünne sotsiaalne     normaalkujul aruande     fragmendi     vahel kasutaja-defineeritud     kustutamine disaini     realukustus     lindilt     versioon andmebaasi     logifail     voogreplikeerimine     andmebaasisüsteem     xml-andmebaasisüsteem     andmed kontseptuaalne     protsessid     lsm-puu     varukoopia     haavatavus     veebiteenus register     nende     mõõt     nutitelefonide     otsustussüsteemid     ettevalmistav     kirjutamise     sõltumatute     miinuspunktid     mälu oo     võimalikest     priivara     kohandatav koodi     ettevõtte     vaatlemine     funktsioon füüsiline     sool andmebaasisüsteem     triger protseduur     väljakutse multiandmebaasisüsteem     andmebaas logid     (postgresql)     mõeldud     olem-atribuut-väärtus     mini-andmevaramu     massiiv tagasivaate     põhinev     modelleerimiskeel     disain ehitamine     plans     tee     workshopi     programmiliides     programmiliides transaktsioon     pakendaja komponentandmebaasisüsteem     koopiate     leping parameeter     hõivamine     pakkumine     liides parameeter     formaalne     vastutuse     otsing     serv graafidel     pääsu     järjestikuse     viitab     sünkroniseerimisel     sisendit     serveriprotsess     indeks     logi primaarserver     arvesse     küsimus     hajus replikeerimine     x-tee     hulka     seoses     otseülekandena     microsoft     interpreteerimine lause     infoturve     windows     kindla     imperatiivne tulpdiagramm     ärireeglid     geomeetrilised     esitamise     kiirus     lähtekoodiga rakendus     mudelis     rünne andmebaasisüsteem     teabe     täpsustamine/parandamine     struktureeritud     konflikti     esitab     valima     dokumendis     logimine veebirakendus     kohustuslikkus väljund     päringut     osade     sql kitsendused     statistika analüüsi     boonus     dubleerimine     olemuslik     andmekvaliteedi     erinev     süntaksilt     tööplaan tagasivaate     kontrollkitsendus     viidete     skeemis     abistab     süsteem sql/pgq     dokumentidel     väljapool     allikaks     projekti     selleks     navigeerimise     skeem kõik-ühes     ketaste     arendusmetoodikate     gql agregaatidel     kõrge     architect     tabelid     füüsilise     süsteem koodi     sõnad     minevikupildi     histogramm     siseselt     käikuandmine andmebaasi     järk infosüsteem     seadus     andmebaasikeelt     põhilist     tundlikud     lõhn rational     pealt     modelleerimiskeel optimeerimismoodul     nähtamatu järelduslik     optimeerimine loogiline     manuaal     allsüsteem     ennustab     ketastel     ekraanivormil     säilitada     soovitud     teenus     komplekt     varuandmebaas     andmebaasirakendus     pöördustee     andmebaasisüsteem lukustamine     ekstreemprogrammeerimine     eksperiment     operatsioon sisend/     amet     parameeter oo     saaks     pöördprojekteerimine     pilvandmetöötluse     access     nimetusi     kvaliteet ligipääsetavus     reeglipõhine     ärilised     täitmisplaan     puhul     ressursikirjeldusraamistik     oht turvarikke     tupik sql-transaktsioonide     sisaldada     muudatusi     pöörduda     ebakorrektse     transaktsioonide     koreograafia killustatud     varuandmebaas sihtandmebaas     küsimuste     klaster dokument     sünonüümistamine     segmendid     andmebaasisüsteem sql-andmebaasisüsteem     kahetasandiline     toimuv     esimeses     vaja     teams     stiil iteratiivne     fail     andmejärv andmebaasisüsteem     varusüsteem loogiline     tarkvara rea     alusel     ebakorrektsed     klikivoog     arendajate     räsiväärtuseid     puudumine     varukoopia sõlmede     kahte     võimalik     statistika     alamprojektidega     avameelselt     hajussüsteem     rünne vaated     kood     programmeerimiskeel     tähtpäring     t_ createdb     kaartiga     indeks relatsioonialgebra     semestri     glüüf     partnerluses     reedel kui     põhiobjekt integratsiooni     nähtamatu isikuandmed     vältimiseks     tegemist     eksami     valib     segmendid open     seadus rollback/     vaba     suhtlusosavus     security     skeem sql     pöördumise     võõrvõti     kaupade     operaator objekt-relatsiooniline     kaasevolutsioon vesiagiilsus     tarkvarakeel     evolutsioneerumine paindmetoodika     sql-andmebaasisüsteem objekt-relatsiooniline     paindmetoodika semantiline     treeningute     dünaamilisemad     kiirendavad     servade     interpreteerimine kompileerimine     viitetüübi     definitsioone     indeks tabeli     jagamiseks     lugeda     dimensioon andmebaasisüsteem     alamandmebaas     loeng     edasilükatud     omadus     kolmik nosql     elimineerimise     konstruktor kollektsioonitüübi     funktsioon parameeter     saalimine     hajus komponent     meetod objekt-relatsiooniline     graafilist     agiilne     striimer     strateegilise     postgresqlist     indeksid isejuhtiv     kasuta     leheküljed     edasiarendamist     keskprotsessor     vastutav     apexi     c cap     winscp     serveerida     kasutamiseks     volitamine     harjutus     koostamiseks     ülikooli     loodud     värskendada     replikeerimine kuum     tarkvarakeel andmekäitluskeele     vajaduseta     vahetus tõeliselt     ajaloolised     tulla     agregatsiooniseos     andmebaas andmevaka     tehing     transaktsioon atomaarsus     töötajate     analüüsimiseks     andmebaas klient-server     andmebaas etl     tüüpimine     teralisus     pakett postgresql     väärtuse     ühtlasi     juurdepääsutee kaugprotseduuri     teooria     b-puu     samuti     refaktoreerimine arendusmetoodika     andmebaasisüsteem kolmas     väljakutse postgres_fdw     jaotustaluvus     vastavate     rakendamine     tekkimine baastabel     kirjutab     testimine     apache     saavutamine     mestimispuu     lähteformaadis     saared informatsiooni     lugemisoperatsioonid koopia     rakenduse     arhitektuur     vähendada     töötamine     laused     avaliku     source     omadus)     rohkem     ühtne     koopia conway     hüpikakna     täitmisplaani     andmebaasihaldur     stereotüüp     ehitamine soe     solid     bütsantslike     t_ psql     realiseerimiseks     andmebaas hajus     andmebaas ettevalmistusala     single     kiirelt     lukk andmebaasi-     muutmine;     hinnang     nii     analyze     päringud     aktiivsus     serverarvutite     sisaldava     riistvaraline plokiahela     salvestusruumi     järjestikpöördusega     koostamisel     operatsioonide     vanakooli     ebaõnnestunud     skeem orm     võimalused     turvaline     isolatsioonitase transaktsioon     ketas plokk     defragmenteerimine     hõlmatud     laused koopia     klass objekt-relatsiooniline     normaalkujul     ainult     enterprise     ligipääsetavuse     tehis andmebaasi     antimuster tehniline     muudatust     värskendamine mikroteenuse     tabel tehniline     sql-andmebaasisüsteem     kanda     omadus andmete     otsustamise     näiteks     skaneerimine     räsimine     nimekirjavormi     vaate     operatsioon kogu     failist     ankurmodelleerimine veerupõhine     sotsiaalne     index-skip     peaksite     struktuuri     eeldab     tootmise     modifitseering     raamatu     tegelema     suhtes     andmekogu     mitmekesine     ekstent     liitväärtused objekt-relatsiooniline     lähteandmebaas andmesiire     pakkuma     tähtskeem     teenuseid     meenutab     kokku     agile     veebiteenuste     põlvkonna     dropdb     tähenduseta     andmevaka     distsipliin andmebaasi     parameeter rutiin     käsitles loenguid     dokument agregaatidel     realiseeriv     xml-põhine     koopia jaosreplikeerimine     vajadust     hetktõmmised     primaarserver muutmisoperatsioon     turvameede andmete     (kontseptuaalse/loogilise/füüsilise     postgresql     veebisaidis     veeru     ria     logi apache     meetod objekt     andmevakk     kontroll andmekirjelduskeel     server     offlain     salvestamine xml-andmebaasisüsteem     operaatorid/funktsioonid polyglot     slaidikomplekt     migreerimine     osaline     muutmälu loogiline     väliste     viisardi     tüübikonstruktor postgresql     andmebaas lukustamine     accessi     ülekande     kompenseeriv     salvestusruum     vertikaalne     tüüpi     erandite     availability     lähtekood taasta     accessis     jõustab     protsess hadoop     täitmine sisevaade     järjestus teenus     regulaaravaldisele     vaade sql     sql/pgq dokumendi     optimistlik     andmekuup     algoritm konsensuse     scan hash     rakendada     andmebaasisüsteem konteinerandmebaas     madal     peeneteraline     lisapunkt     eksemplarile     olekumasinaskeem     poliitika     võlg mudel     tekkimine     lõpuks     andmebaas nõrkus     värskus     paljusid/kõiki     tabeli     inimkasutajale     taastamine turvameede     metaandmed     paremini     printsiip andmetega     sünkroonne     poolt konfliktide     üritab     tüübiteisendus objekt-relatsiooniline     koodidele     kirjeldava     regioonide     pl/pgsql     granulaarsus     olemiga     alamkataloogi     andmeait andmevakk     kasvades     bcrypt     kasutatakse     taastamine isejuhtiv     õnnestumine transaktsioon     hävitamine sõnastikrünne     tipp kõik-ühes     pearaamat õiguste     klient     autotrace     andmeid     hajus sündmuste     sarnane     oracle objekt-relatsiooniline     ennetamine andmebaasisüsteem     mugavalt     adaptiivne     sellist     relatsioonilise     veerupõhine     information_schemacolumns     probleem     normaliseeritud     tükkide     proovitarkvara     kasutatud     kasutatavad     teisendus bitmap-join     skeemimuudatuste     kasutusjuhtude     hübriidne     puudumine tehniline     lisamoodul     mõista     väljakutse     ühendust     lõigatud apexttuee     harjutada     eriliigilised     lause liitindeks     skoopi     kommentaar     pädevusala     viisil     kohtades     lokaalseid     terviklikkus     endas     makro     järjekorda     partnerluse     riigid     moonutamine olemuslik     etapp     hajussüsteem dblink     killustamine     kitsendus transaktsioon     andmebaasisüsteem nosql     poolseks     juurde     kontseptuaalse     tüübi     teadete     süsteemis     massiivselt     prügikoristus     oht andmebaasisüsteem     järgimine     andmekvaliteet loogiline     hoida     olete     olevad     nimi mittevõimalik     operatsiooni     programmis     andmebaasisüsteem orm     lahendamine klient     spiraalmudel     ajaandmete     põhiosa refaktoreerimine     käitumises     keerukus paindmetoodika     optimeerija     andmeaitade     regulaarse     kontrolli     tüüp konstrueeritud     identiteet     indeks andmeaitade     fragment cap     realiseerib     loendustüüp     pääsupiirangud õiguste     andmebaasiobjekt     semestril     saavutada     sprindi     täitmisplaanide     andmeelement jätkuvus     kohandatud     liides infovara     ressurss     hajussüsteem oracle     sql     hajussüsteem komponentandmebaasisüsteem     evolutsioneerimine rational     meiliaadressi     plokkides/failides andmesiire     räsiväärtus     sorteeritud     täitmisplaanid     kitsendused     silotornid tehniline     rahulolu andmete     dimensioonitabel     haldamine     relatsioon relatsioonialgebra     võlg normaliseeritud     õpetamise     operatsioon arendaja     korrektne     viitavad     eksemplar segment     projektsioon     tehnika optimistlik     kuuluvate     kompileerimine lause     hääletamise     andmebaasioperatsioon äriprotsess     isolatsioonitase andmebaasisüsteem     tabeliruum     sellel     andmeait reaalaja     variatsioon     andmeladu     tehniline     laisk     olemasolevaid     kompositsiooniseos     mitteterviklik     andmebaasis serializable     eelised     integreeritud     tasemel     keel sql     tulemus     täiustatud     andmeait andmejärv     süsteem omaduste     sql-andmebaasisüsteem sql-andmebaasisüsteem     hoitav     kauboi     pöördub     mingi     läbipõlemise     ärimudel     jaotust     lähteandmebaas konverteerimis-     ülekantavus turvameede     skeem-lugemisel     kerckhoffsi     koopia viiteajaga     lisada     küsitluse     kontrollitakse     inkrementaalne     andmebaasiüsteem segment     hetkeaje     turvameede     dimensioonide     tüüp     lähtekood muster     serv     tekstimassiivi     süsteem võti-väärtus     viiteajaga     keel     defineerib     põhimõtetest     arendusprotsess     võlg tehniline     genereerimine     ankurmodelleerimine     nõuandelukk andmemuudatuste     kogumaksumus     skeemitud     saaga     versiooni     auditeerimine     föderatiivne     lehekülgede     sekundis     privaatne     mikroteenus     lisapunktid     probleem oracle     omadus andmebaas     veergude     framework     asendatavuse     teisendus andmevakk     otsustussüsteemid andmevakk     suvapöördusmälu     liiasus nosql     üldise     monopollukk     suure     tekib     soe     skeem veeruperekondadel     maksumuspõhine     pärandandmebaas rutiinid     kogub     vaated sql-andmebaasisüsteem     distsipliin disciplined     definer parool     konsolideerimine andmeait     spetsifikatsioon     ebakõla klass     kitsendused füüsilise     konfiguratsiooni     standardid tehing     hindamismudeli     vari-it     lõppu     mõõde     kandja     column_name     script     vananenud     jagamine shared     oraclest     replitseerimise     arenduskeskkond     sql sql-andmebaasisüsteem     liittüüp     kohustuslikkuse     tabel käideldavus     süsteem graafi     räsiveerg     täielik     testandmed     olnuid     juurdepääsutee kuumvarusüsteem     parameeter     kimballi     sql-andmebaasisüsteem rakendus     teiste     piirang semantiline     lisavad     väljaspool     teostada     paralleeltöö     aitab     logi hajus     asünkroonne     faas andmesiire     rutiinid sql-domeen     lahendamine     logging     draiveri     andmebaaside     plokk commons     loomisest     lehele     haldamise     traditsiooniline     veebiteenus     pgcrypto     asukoht     tähestik funktsioon     protseduurid     leitud     ebakõla     kollektsioonitüübi     andmebaasisüsteem muutuja     paindmetoodika evolutsioneerumine     andmebaasisüsteem andmefail     etalonturbe     regex     regulaarne     mahuga     laiendus postgresql     parandusi     kasutajad tegevuste     andmekäitluskeele     äravõtmiseks     oracles)     omavad     galli     omasid     andmebaas tootja     viide     strateegia rida     juhitav refaktoreerimine     võrdõiguslikkuse     võimalike     väline     koordineerida     rünne teadmuslik     turvalisus     sql sql     sql omaduste     andmesoo     eraldatud     parool     väle     andmebaasisüsteem baastabel     objektide     ühesuunaline andmekandja     andmebaas objekt-relatsiooniline     kõigist     esialgse     andmebaas hadoop     varundamine/     olevast     trükised     bitivektorite     võimaliku     transaktsioonile/     masinõpe reaalaja     koodigeneraator hooldamise     kulud     replikeerimine vertica     põhimõttel     pilv vaba     mis     hõiva     programm     dokument     taastamine andmebaasisüsteem     multiversioon-     lause     relatsiooniline     abiks     analoogiaks     andmed integratsiooni     käikuandmine     paralleelsed     konkurentsjuhtimine     lahendamiseks     ülesandega     autonoomne     lindistus     virtuaalsete     graafi     jagamine sql     agregaat     p valikuline     testid     järel sql-andmebaasi     pöördusmeetod     pääsumaatriks     operatsioon andmebaasikeel     range     võiksid     faktitabel     pääsupoliitika     kvaliteedi     saadi     kasutamine     moonutatud     kaksikute     infopüük     deklaratiivsete     olemi     säilitamist     klikivoo     tõstutundetu     omand-vabavara     petabait     väljalasked     koodipunkt unicode     võrdlus siin     pealkirjade     suund võimalik     massiivitüübi     maestro     profileerimine     agregaat klass     tabel oracle     ajas     evolutsioon     loogikaavaldised     vajadusega     transportida     hoitakse     isolatsioon     näiteprojekt     trügimine     haldur väärtus     täitmise     andmebaasimasin     põhiomadus     operatsioon operatsioon     paralleeltöö andmeaitade     serv nql     töökindlus     moodustavad     vaade     andmebaas tarkvara     kiire     kehtib     profiil euroopa     eneseanalüüsi     nosql     võidakse     süsteem andmebaasisüsteem     leheküljele     pilv kaheetapiline     maailma     kasutuselevõtt     baastabel massiivipõhine     väljapakutud     tuvastamise     graaf cassandra     andmebaasiserveris     äriteabetarkvara     kosk-mudel     tulpdiagramm     järgi     substitution     parameeter skalaarne     indeks-organiseeritud     lindile     kuum     replikeerimine andmebaasisüsteem     elemendid rollback/     käivitusplaan     loogilise     koordineerimine mikroteenuse     käitusaegne     sõlm     kahefaasiline     lähenemise     süntaktiline     oracle     arhitektuur relatsiooniline     koopia     litsents oracle     function     ülesande     indeksil     printsiip     veerg päringus     ehitamine jõudlus     kuus     nimekirjavormis     detailimine     sisalduda     tabelifunktsioonid     kalendrina     sündmusvoo     pärast     pakett oracle     trimmis     tekitab     ühendamine relatsioonialgebra     create     kord     haldab     põhjustab     organiseeritud     sünonüüm oracle     teisendamine     põhivormis     vaatamiseks!     asukoht keskne     tüübikonstruktor tüübikonstruktor     turvanõrkus     süsteemide     tehinguhaldus     alternatiivi     mõõdikud projektsioonid     anomaalia replikeerimine     lauseid     veerg veerg     evolutsioneerumine algatamine     andmekogu rdf     mittevõimalikkuse     evolutsiooniline     tähelepanu     avastamine     hindamine index     loogikavaldis     põhimõte mittehajus     kasutamisel     loogiliste     etapp/faas disaini     paremaks     veerupõhisel     selektiivsuse     noskul     ligipääs     nõustamise     rationali     hargsalvestus     kellaaega     exclude     parameeter sisend     kuumvarusüsteem tilkumine     struktuur operatsioon     lipuke     käsud createdb     taaskasutatav     skeem serv     klahvikuulaja     edastada     koostööd     teisendamine tabeli     kitsendus sql-domeen     suurima     tuleb     konkurentsjuhtimine terviklikkus     vargus     viirus     nõuandelukk lukustamine     algatab     süsteem massiivipõhine     domain     tilkumine andmesiire     taastatav     otsustuste     kirjutama     suunab     päring agregaat     sellest     raskemaks     küsimustest     arendajatel     koodipunkt     strateegia     serialiseeritav     graafik     prototüüpimine     serverisse     logifail rakendus     turvapoliitika     andmebaasiobjektide     deklaratiivne rutiin     peitmine;     säilitav     sql-andmebaasisüsteem mitmemõõtmeline     algatus     oleva     tabel objekt-relatsiooniline     terviklikkus andmebaasisüsteem     cypher võti-väärtus     kirjutada     stiil etapp     tüüpimine distinct     sisemine     mitmeprotsessori     logimine andmed     andmetes     tehis arhitektuuri     sünonüüm postgresql     kohaselt     muutuja     skeem graafi     üksiku     atribuudid     metoodika ekstreem-     uuringule     sõltumatus     triger     soft-state     transaktsioon eksklusiivne     skriptid elastsuse     genereerib     operaatorid/     lahtikirjutamine     läbimise     paneb     kontekstkommutatsioon andmete     tüüp row     protokoll     andmebaas sündmuste     efektiivset     (sql)     andmeait operatiivandmete     võltsing     funktsioon     pikkusele     teadma     sügissemestril     rakendustarkvara     toetab     keeles     isikuanded     tarkvara puhverdatud     loendustüüp objekt-relatsiooniline     paindmetoodika puhas     table_schema='public' order     töövihik     mapreduce andmeait     väljaande-põhine     kirjeldusest     normaliseerimine     taaskasutatavad     kahendfail     laadimise     tihe     skeem kooskõlalisus     süsteemid     väljalase     liskovi     pooljuhtketas     replikeerimine kanaarilinnu     varukoopia andmebaasi     tüüp meetod     argument     andmebaasidel     soovitada     mitteserialiseeritav     olukorra     üks-mitmele     lainedus föderatiivne     täies     täiesti     hulgast     tupik kuum     mitmest     protsess ärivara     sisalduvate     riistvara     ainekava     kasutajad     internet     kättesaamatus     analüüs kitsendused     tingida     lihtsustavad     videod     arvuti graafidel     korralduse     kitsendus     javascripti     keskkond     terviklikkuse     lisavõimalust     kindralite     tagasirulimine read     andmebaasisüsteem transaktsioon     kasutatavate     sammul     anomaalia klient     objekt     milliseid     järk arendusmetoodika     koopia muudatuste     katkestamine     asukohapõhised     standard objekt-relatsiooniline     toimuda     võretöötlus     agregaatidel     täitmisplaan füüsiline     proovi     andmebaasiüsteem     ebapiisav     pühendatud     tüüp sql-domeen     kirjeldatud     keerukus     haldamiseks     identiteet rakendus     samaaegse     pidevkooste     võtab     kavandamisega     insert postgresql     plaanur     arendusmetoodika konstrueerimine     tegevuste     ühendamine liitindeks     andmefail     andmebaasikeel sql/pgq     oskused vesiagiilsus     vaadete     strateegia hajus     ringi     tagasiulatuv     kohustuslikkus mittevõimalik     vara nõrkus     omandvara     standardile     robotprogramm     kontrollimiseks     andmebaasikeel graaf     süsteemikataloog     palun     tüüp massiivipõhine     efekt     käsurida     märgistik utf-     andmebaasikeel distinct     multiversioon     kirjeldatakse     selles     asukoht hajus     realiseerub     lihtsa     õhtul     mägimurrak andmeaitade     nähtavad     faas hajus     tõeliselt     muutmälu     dekrüpteerimise     transaktsioon rakendus     volitatud     index     võimalusi     ülekanne     (oracle)     indeksid     lõpus     c informatsiooni     pesastatud     liides     hindamispõhimõtted     liiasmassiiv     tulevikuks     turvalisus triger     komponentandmebaasisüsteem multiandmebaasisüsteem     metoodika     andmetest     lugemisel     isikuandmed stiihiline     andmed andmebaasisüsteem     rööptöötluse     suurandmed suurandmed     klausli     süntaks     tagamine siin     andmebaas konsensuse     baastabel postgresql     lugemine     faili     andmepüük     service     ligipääsu     tabel postgresql     jätta     lahendustel     heuristika     laused teises     funktsioon väljundparameeter     teenus andmejärv     server sql/med     ajatempel     hoiupuul     hetke     operatsioon andmekäitluskeele     maskeerimine     lõpptest     funktsioon protseduur     pühendunud     vesiagiilsus     süsteem gql     boonuspunktid     sql*plus     võlg mudeli     paindmetoodika rational     litsentsi     tänav     põhjus     protseduur graaf     paindmetoodika kose     viidatud     vahemiku     kaudtüüpsus     poliitika süsteemi-defineeritud     update andmebaasisüsteem     järjekord     avamine     vihje andmebaasisüsteem     reaaltüüp     veeruperekondadel     võimalus     licence     glüüf kodeeritud     salvestamine     toetama     sql-andmebaasis     päringute     tasakaalustatud     andmebaasid     valiku     käivitumisel     server bsd     mõistekaart     diagrammid     taustprotsess     päring rdf     privaatpilv     paljundamine     eventual     märk     räägin     kaasevolutsioon     vajalikud     pgapex     teatevahetus     andmekäitluse     portfelliteooria     mudel andmebaas     ristkasutus     generator     piirkonnal     transaktsioon jagatud     laiendamise     informatsiooni     ärimudel segment     tekitada     kuupäevad     lisaks     oldsql     kõikide     väljakutse juhtparameeter     magnetlint tilkumine     information_schematables     koormuse     lõimitud     variant     andmebaasisüsteem juurkataloog     tunnelit kui     kodeerimise     openssh     taseme     tarkvara priivara     roll     küsimused     püsikomatüüp     küsimine     eesmärk deterministlik     lähteandmete     onlain-analüüs     kasutatavat     komponent-     sessioon     kiht andmebaasioperatsiooni     objektipöördusprotokoll     reaalaja     suuremaks     teooriatestid     kaalutlused tehniline     tehised arendusmetoodikate     lihtsutamine merge     juhitav     ajamasin     optimeeritud     koheselt     puhvertoiteallikas     viitele     etapp/faas oracle     asemel     fsync     asukoht üheetapiline     päringuid     mälupuul     template     andmebaasisüstem kahefaasilise     viirusetõrje tehniline     liides turvarike     sobiva     draiverid     muudatused     arhitektuuridest     indeksite     ajatempel andmebaas     räsiväärtustel     süsteem replikeerimine     õnnestumisest     päringu     sõnumilühend     konfidentsiaalsus     lisapunktide     optimeerimine     tegelik     tegevused infosüsteem     hakkate     hajussüsteem postgresql     taotlemine     teema     logimine vaated     avaldis     mitmesse     kontrollfail     mudelid füüsiline     nupule     terabait     keel deterministlik     lisamiseks     mõjutab     lindiseade     kordamine     volitustõend acidrain     reapõhised     geograafiline     suurandmed struktureeritud     ühendamine     information_schema     volitustõend testandmebaas     objekti     vaade histogramm     redigeerimine     andmemudel rakenduste     rollback/     peaks     unifitseeritud     sageli     andmesiire disaini     interface     lugema     nõuab     vormile     andmebaas globaalne     kodeeritud     varundamine/taastamine jõudlus     installeerimisel     sisalduvad     konstruktori     koondandmed andmete     consistency     põhineb     hetktõmmis tagasivaate     protseduuri     loomulik     füüsiline     alamtüüp meetod     hilisemaks     hooldamise     vastab     tipp graph     aadress     andmebaas konteinerandmebaas     realiseeritud     segregation     baastüübil     mitme     universaalne     ajahetke     kasutab     käesolev     ümberpööramise     vaikeparool     serveriga     põhiobjekti     tupik     märkide     kitsenduste     klastrite     andmebaasisüsteemi     ühendamise     taotlemise     andmebaas andmete     anomaalia mitme     segama     baastabel     andmekaevandamine andmete     järjekindlus     eelneva     sharepoint     vastavuse     värskendamine tarkvara     alusel andmebaasisüsteem     rutiin rutiin     elemendid oracle     salvestamisel     arenduskeskkond detailimine     loogiline     tingib     sql nosql     muuta     märkeruudu     peale     valmistuda     inimene suur     hooletus turvameede     riistvaraline ühekordne     taaskasutamiseks     automatiseerida     rational     koopia organisatsioon     rakendatav     pessimistlik     arvestada     plokk oracle     lihtsustamine     example     parameetri     varuandmebaas räsiväärtused     juurdepääsu     muutmälus     osaliselt     ärimudel plokk     keskkonnas     spetsiifiliselt     andmebaasikeel alamtüüp     tagasisidet     transaktsioon arvutite     tekkimise     näiteprojekti     täielikkus     väljund     konservatiivne     süsteemi-defineeritud rutiinide     tegemine     keel histogramm     töökiirus tsentraalne     konkurentsjuhtimine the     indeksi     versioonikontrolli     töötlemine     api-liides     mudel alamtüüp     häälestamine     materjalidega     juurdepääsutee     ühisloome     isolatsioonitase ebaõnnestumine     process     viidata     transaktsioon kahefaasilise     segregatsiooni     seos     asukoht andmete     nimed     täielikult     keerukus arendusmetoodika     töökoha     velocity struktureeritud     õppeaasta     reatüübi     indeksid andmebaasis     replikeerimine füüsilisel     turvaauk     tarkvara privaatpilv     turvaauk omanduslik     rünne     võrdsus objektid     kõvaketas     sorteerimata     eksport     invoker isikuandmete     skeem redis     süsteem graph     käivitamine     disain     ketastel/serveritel vertica     integratsioon     päringud faktitabel     hoiab     vaated objekt-relatsiooniline     pealetuleku     paaridel     histogramm andmebaasi     üleminek     sisaldama     püsisalvestamine     rutiin tabelifunktsioon     paxose     importimine     haldus siin     andmemudel tõeliselt     sihiks     rikke-eelse     kontseptuaalmudel     rakenduse/trigerite     kutsudes     töötlemine heterogeenne     kokkusobimatus     objektivaade objekt-relatsiooniline     salvestuspunkt sql-andmebaasi     terviklikkus mitme     erinevatel     täitmisplaan analüüsi     rakendamisest     epood     töökiirus     abstraktsioon     puutumatus turvameede     package     teisendamise     veeruperekonnast     ehitamise     praktikumide     blokeeruv lokaalne     foreign     anomaalia mitteserialiseeritav     klaster     plokk tabeliruum     klassifikaatori     griid     protsess     linkide     koopia liigub     integreerimine     tasuta     lokaalne     etapp/faas     kollektsioon     rüsinameister     optimistlik transaktsioon     tüüpiline     abiinfo     andmeleke     disaini     tehnoloogia rollback/     standard konfliktide     toimub     kellaaja     andmekirjelduse     vastu     paikneda     ainult     printsiip delikaatsed     terminaliprogrammi     partnerlus     tuleneda     mõistekaartid     andmebaasi-     aktuaalsed     videotes     näiteid     tavaliselt     piirang     paber andmed     tehis tahtlik     sisendeid     tellitav     rutiine parameeter     statistika histogramm     räsiväärtused füüsiline     tase     räsiväärtused tõkestus     inner     põhilised     explain     täitmisplaan sisemise     andmejärv     formaadiks     andmemuudatused loogilisel     moonutamine andmed     andmebaas kolmefaasilise     raamistik     kuvada     plokiahel     silotorn     moodustamine     aruande     dokumentatsiooni     onlain     koostatud     laiaveeruline     serveritu     kokkukuuluvus     kvaliteetsete     andmebaas järjestatud     inmoni     ennetamine euroopa     algoritmi     süsteem andmejärv     pidevalt     protseduurne kokkuvõttefunktsioon     eksam     serverarvuti shared     suhtleb     graafikaprotsessoreid     kaksikautentimine tegevuste     põhjaliku     agregaat võti-väärtus     teisele     skript     spordiklubi     andmebaas oltp     arendus     osalised     nädala     sisevaade     autentimisskeemi     automaatselt     aspekt     andmevakk etl     sisend-väljund oracle     andmebaasisüsteem omaduste     massiividel     fail vaba     transaktsioon tõeliselt     paiknemine     isolatsioonitase kahefaasiline     statistika füüsiline     installeeritud     teel     arvutab     taastamist     protseduur     demokratiseerumine     viitade     riimuv     teataks     transpordib     võivad     andmekaubamaja     arvutite     powerpoint     komponent     salasõna     kirjutatakse     pakendaja postgresql     õigus     kujul     atomaarsus     serverarvuti     soovi     juhiseid     skeemiobjektide     räsivõti     andmekeskus     voogtiražeerimine     vaatamiseks     olemasolevate     session_user     varundamine siin     võimekusega     andmebaasisüsteemid     asukoha     kontroll analüüsi     tehnika     järjestus     juurutamine     salvestused     pigem     massiiv veerg     päring     läheb     talletatud     liiasus koodigeneraator     scott     skriptid andmebaasi     juurdepääsumeetod     tarkvara andmebaasi     lugemisoperatsioon partnerreplikeerimine     indekseeritud     hajus     äravõtmine     tõlkimise     väljakutse lähteandmebaas     klassifikaatorite     ummistus     andmed     võlg     loon     muutmiseks     predikaadil     interaktiivse     riiv     ajamasin oracle     isolatsioonitase anomaalia     vastuolulise     lisamise     tabel sql-andmebaasisüsteem     ühik     tõeline     esimesed     erinevate     operatsioon loogilise     praktikumides     mitut     kasutajanimed/paroolid     andmesiire halb     väljale     varundamine     järjestusreeglistik objekt-relatsiooniline     detailandmete     (olemi-suhte     programmi     tööplaan rakendus     arvutamise     laadimiseks     topoloogia replikeerimine     tehnoloogia     minimaalse     tagada     võti-väärtus     tähistatud     väärtused alamtüüp     rünne rutiinid     voogtöötlus     andmebaasikeel omaduste     eenterprise     e-poe     kontroll     rakendus andmebaasisüsteem     lukkude     funktsiooni     sisetüüp     alt-üles     lause analüüsi     koristajate     hetktõmmis postgresql     objekt-relatsiooniline     räsifunktsiooni     terviklik konverteerimis-     alusel andmekäitluskeel     logi andmebaasisüsteem     vahetest     vajalikke     protsess andmeait     lahendamine replikeerimine     osa-terviku     jooksva     kolmas     välised     säilmälu     viimane     sõnastik     createdb     kasutaja     lukustamine isolatsioonitase     tarkvara commons     klass     muutuv     polümorfism     oldsql hierarhiline     puu ülesanne     võlg koodigeneraator     transaktsiooni     koopia hajus     seetõttu     teooriatest     täitmine adaptiivne     saavutamise     rutiinid     kose     nälgimine terviklikkus     kodanikest     aruandesse     ennetab     statistics     skalaarne     auditoorse     query     lõhn koodigeneraator     viiteid     andmebaasisüsteem võrkmudel     puutumatus kasutajad     süsteem suurandmed     detailandmed     sisemise     salvestuspunkt     loeb/kirjutab     arvujada     vaade oracle     volume robot     modelleerimine     põlvkonnad     koondandmete     tähtaeg     nimega     skripti     rünne id     koostamise     tabelid andmebaasisüsteem     tarkvaraline andmete     andmevakk veerupõhine     logi     kohustuslikkus tehing     objekt-relatsioonvastendus     andmetest integratsiooni     käivitada     üldotstarbeline     lause optimeerimismoodul     astet     kirjeldab     indeks vaade     serverid     päringutöötlus     kasutav     andmebaasisüstem     sagedusel     jõudlus truncate     protsess andmete     omadus skeem     võimaldab     optimeerimine programmeerimiskeel     omadust     kodeering kodeeritud     paindmetoodika andmebaasisüsteem     esituse     panna     definitsioon     laused kasutatud     backend     evolutsioneerimine infosüsteem     kirjeldamine     (relatsioonialgebra     parooliga     lõppeda     enamasti     skeem     loengud     mitmes     kiiresti     @ttuee     degenereerunud     tabelid ankurmodelleerimine     välja     liidrita     läbipaistvus     leidmine     nõrkus     lehel     loenguvideo     teisendamine keel     segment     päringukeel     dokumendi     vahendusel     käivitamine käivitatud     rünnak avalik     platvormidele     replikeerimine primaarserveri     intress test     hindamine     süsteem dokumentidel     tulemuseks     nägemuses     vajada     hadoop sql     relvar     erijuhus     saavad     kontrollitud     arvutis     iteratsioon korrutatav     elementide     description     masinkood füüsiline     turvalisus füüsiline     andmebaasi     efekt kose     kunstlik     tegemine päringu     turvateadlikus konfidentsiaalsus     hüperlingi     produtseerib     dokument tippude     kogumine     andmebaas operatiivandmete     transaktsioon andmebaasi     artefakt     välistamise     koondandmed     vaatel     platvorm iteratsioon     võib     praktikum     andmebaasisüsteem objekt-relatsiooniline     andmebaasiga     salvestus andmeaitade     vahetus paxose     argumendid     töötlemisel     olnud     edasiarendus     kontekstis     võlg lähtekood     dbms_outputput_line     videost     poolne     fragment hajus     süsteemikataloog arendaja     tüübikonstruktor     mastaapimine     psqli kasutatud     testimine andmeait     andmebaas siin     pakett sql     oht andmete     eksemplar protsess     express     mudeli     andmesiire     rea     haldus     kogum     trilemma     table_name where     diagramm     kasutatavaid     /usr/local/apache/htdocs     vahemikskaneerimine     tehnoloogia vaba     osaks     praktikumidesse     tabeliruum litsents     olemitüüpide     lahendab     allikast     logi valikuline     akna     mudel situatsiooniline     organisatsioon hajus     b+     latin     seisundidiagramm     kasutusvaldkond graafidel     lubatud     vahetavad     optimeerimine ühendamine     ettevalmistusala     konteinerandmebaas     teel objekt-relatsiooniline     lähtekood     aasta     abistav     postgresqlis     korrutatav     varundamine acidrain     ärireegel     märgistik unicode     andmebaas andmekvaliteet     teenusetõkestus     juba     platvorm andmebaasi     andmebaasikeel mongodb     lahtikirjutamine otsing     etapp migreerimine     kasutades     aknapõhine     õppetöö     serverarvuteid     sql-andmebaasi     teel sql     varukoopia sql     andmefail indeksi     lumehelbeskeem sotsiaalvõrgustikud     lukustamine logifail     töötleja     vahendite     sundida     probleemiks     arendajad     faas loogiline     suurte     sõnastikrünne     kuuluda     relatsioonialgebra     sisaldab     partitioning     märgistik iso     jooksul     volitustõend isikuandmete     andmine     tabelite     sealhulgas     tagantjärgi     rakendamise     koostada     hajustransaktsioon     koskstiil     vaated     paariviisiline     esitatava     teostatakse     tulud ajakohasus     standard kasutaja-defineeritud     valupõhine     loengu     tipp     tähendab     tunnus     konstruktor tüübitud     ülesehitus     silumine     sõltu     kahendobjekt     vastavus föderatiivne     teete     kasutust     töötlemist     logimine     kasutada     tüüp objektorienteeritud     sisselogimine     ühele     päringud andmekaevandamine     versioon     dünaamiline     parandamine     comment     skaleeritavus     sätestatud     nupulevajutuse     killustuse     järjekorras partnerreplikeerimine     principle     inimkeel     graaf graaf     semantiline     parendamine     võti     rakendus     tagamise     andmetüüp postgresql     huvides     mille     through     replikeerimine jõudlus     loomisele     jõudlus tabeliruum     ajutine     deklaratiivne veerg     võrdlemisel     osa)     kirjeldus iteratiivne     nendele     link föderatiivne     külm     andmelett     mitteavalik     määrab     kiirendab     vahel     suur     kommentaari     andmejärv olap     põhimõtteliselt     salvestus     ühendab     rollipõhine     situatsiooniline     õige     partitioning andmeaitade     revoke     indeksid sensorid     identifitseerimine     fillfactor     sql neoj     käideldavuse     krüpteerimine     muster     ühetaoline     nested     table     objektorienteeritud     andmebaasisüsteem hajus     eksportimine     siin-arhitektuur andmevakk     paigutatud     kitsendus andmebaasisüsteem     toetust     muutmälust     lugemise     kitsenduse     algatada     versioonid lukkude     leidev     töövahendid kogutavate     taastamine enne     taastamise     juhtimisotsused etl     strateegia pl     sõlltub     täpselt     räsitabel     tüüp süsteemi-defineeritud     alternatiivid     süstimine     stiilis     andmebaasis     süsteem serv     konstrueerimine     isehäälestuvus     vastuvõtmist     formaadi     eelduseks     volitustõend peletus     elastsus     kodeering märk     regulaarset     agiilne     andmesaared     arendaja     dünaamiline füüsilise     vahevara     ühtesulandamisel     suurenemisel     tüüp sql     hajutatult     vahendaja oracle     mudel arendusmetoodika     eelne     muutujad     andmed füüsiline     andmeelement lukk     nukuteater postgresql     esitamiseks     skaleerimine horisontaalne     rutiin mittevõimalik     arvutamine     manifest     heterogeensus     korduste     töötlemise     oota-sure     kokkuvõttefunktsioon     teoreem     hinne     virtuaalne     otsimise     mineviku     vormid     eemaldamine     neljapäeva     klassiskeem     iteratiivne     andmebaasisüsteem objekt     analüüs     lõhn tehniline     dokument agregaat     tüüp sql-andmebaasisüsteem     prügikastis     procedure     privileeg     kasutajale     tõestatud     tüübid     taakvara     käideldavus     sql     genereeritud     kirjeldamiseks     hübriidne uml         tipp graafidel     andmepuhver     fakt     elementaarteenusena     akende     oht sõrmejälg     bukett     ettevalmistusala baastabelid     register parameeter     andmejärv andmete     panema     inspiratsiooni     andmemudel     objekt rakendus     ettevalmistuspiirkond     logi write     täidetavuse     iteratsioon     transaktsioon read     keel rutiinide     silotornid     andmeteadlased loogiline     loenguvideod     lahendada     vähese     evolutsioneerumine siire     pääsupiirangud     käikuandmine skriptid     haldamine tehniline     tüüp alamtüüp     nullist     teisene     funktsioonid     kirja     tabel     rünnak mitteserialiseeritav     samal     avatud-suletud     transaktsioonid sql-andmebaasisüsteem     ekstent otsene     arv     tehtud     võlg andmebaasi     küllalt     praktikumi     table_name     täidab     blokeeritud     vaade postgresql     autorendi     domeenid     demokratiseerumine lõppkasutaja     tuvastamine     phppgadmin     pärandsüsteem     jaoks     valmis     mõistekaartidena     telemeetria kuum     defineerimisel     suurendab     täiendav     logivad     liidetav     seda     komponentandmebaasisüsteem dblink     eelnevalt     järjekorra     võtmine     keskkonda     ristfunktsionaalnelaia     imperatiivne     seotud     algoritm     kompileerimine interpreteerimine     andmetüüp     andmevoodiagramm     väärtus     kirjeldus     rahulolu tugevdus     paistma     (protsesside     migreerumine     vormis     agregaat andmebaasisüsteem     räsifunktsioon     andmebaas homogeene     logifail andmebaasisüsteem     lehekülje     nimekirja     skaleerimine serverarvuti     tunnel     graaf     täitmist     putty     märgistik glüüf     hindamissüsteemi     veerg row     konkreetse     lause andmete     korraldus     viidad     ähvardab     andmesiire jõudlus     lause füüsiline     piires     piirang päringus     muutmise     maksimeeri     versioonid multiversioon-     täitmisel     boonuspunkt     link     põhimõte     räsisõnastik     harjutused     objekt-relatsioonvastendus meetod     tarkvarakeel füüsiline     loogilisel     teate     juhtimisotsused andmevaka     reoptimeerimine     panemaks     variety suurandmed     iseloomustab     evolutsioneerumine oracle-case     multihulk     meelde     protokoll lokaalne     üldiselt     regulaaravaldis     liidriga     järjestikuline     hüpikakende     vajab     vastuvõtuaegade     saared cap     terviksüsteem     vaatamine     püsisalvestatud     objektid klass     kirjelduskeel     illegaalsed     ahead     selle     algversiooni     uusimad     tagasirullimine     räsifunktsioonil     ümberstruktureerimine     hindamisel     logi lukustamine     gql objekt     lähe     vastaks     kasutajanimi     küsida     vihje     mitteterviklik isejuhtiv     kvaliteet täielikkus     versioon objekt-relatsioonvastendus     turvarikke     arendusmetoodika andmebaasi     aadress objekt     valikuline     siin-arhitectur     arenduse     koristamisi     tüüpiliselt     ühine     application     kattev     import     mapreduce sektsioonid     operatsioon piirang     tööna     laiendatud     vahendeid     vari-it arendusmetoodika     kinnitamise     abstraktsioonide     oluline     põhiline     atribuutide     autode     matching     vahend objekt     trigerid     pakett baastabel     palju     globaalne     välistüüp     terviklus     suhtluse     nõustussüsteem     kahekihiline     juhib     salvestusmudel     andmevakkades     replikeeritud     režiim andmebaasisüsteem     peegeldab     andmevoog     mahukas     puu     faas andmebaasisüsteem     kiskjalikkust     metoodika iteratsioon     avamisel     loendtüüp     pesade     check     sql atribuut     toimida     operatsioon optimeerimismoodul     ajaseeriate     siltide     tahtlik antimuster     liitpõhimõttel     oht tehniline     lähenemine lintmäluseade     tüüp multiset     pearaamat     punktid     refaktoreerimine refaktoreerimine     täiendused/parandused     programmeerimiskeel projektsioon     testimispõhine     konkurents     unique     põhjal     varuandmebaas jätkuvus     andmekvaliteet andmebaasisüsteem     toimunud     taitmisplaan     vihje maksumuspõhine     tüüp distinct     sool     sündmuste     andmekvaliteet     konstruktor struktureeritud     piirang kaugprotseduuri     arendamiseks     klaster imperatiivne     halvang     sisendi     t_ kasutatud     võimsuse     standard     pl andmebaasisüsteem     orkestratsioon postgresql     süsteem subjekt     andmebaas cap     teemasid     kahendotsing     deklareeritud     omadus andmekvaliteedi     seosetüüpide     option rikke-eelse     harjutamine koodigeneraator     sql võrkstruktuuriga     ülikasutaja     triptühhoonia     lumehelbeskeem     tüüp rutiin     kodeerimine     konstruktor     dokument tüübikonstruktor     hajutatuse     rollid infosüsteemide     hetktõmmised kaugprotseduuri     tagamine     pakkumine fail     andmeelement sql-andmebaasi     logide     muutuja sql-andmebaasisüsteem     siire     väljundiks     vihje histogramm     puhvrite     võimalust     päringuna     kõiki     sys_context     fragmendid funktsionaalsuse     salvestatud     terviklik     andmekaitse     muutmisoperatsioon replikeerimine     kaart     tarkvarakeel modelleerimiskeel     kontseptuaalsel     teistes     operaator postgresql     domeen oracle     vöötimine     klikivoog suurandmed     resource     eksemplar     läbiviimiseks     where     ülalt-alla     agregaat sql     siseplatvormi     arendamise     kogumitel     etapp/faas tabelite     teisest     operatsioon     ridade     klasterdatud     ümberdefineerimine     lukustamise     tühistamine     pööratud     projekt     süsteem arhitektuuri     primaarne     table_type     suund kohustuslik     ajakava     regressioontestimine     väärtused     array     korraga     primaarserver     eesmärk ülesanne     kolmik suurandmed     väärtuseid     pannakse     osa integer     tarkvara oracle     avaldub     navigeerimiseks     isejuhtiv     pidevintegratsioon     master/detail     leping     sisaldub     uuesti     tagasivaate     tuletatud     välisvõtmed     faas     luuakse     ülemkasutaja     edukaks     ennetamine krüptograafiline     plokiaheldus sool     andmebaasisüsteem sql     nähtamatu     pakkuda     koristamiste     tegelikult     päringus     sõnumivahetus     localtimestamp     andmebaasisüsteem rakendus     lepingud varukoopia     klassidiagramm     visuaalse     tulemuste     uncommitted     kontrollpunkt     andmevaramu     tarkvara külmvarusüsteem     kontseptuaalne     skaleerimine     committed     veerg     tasakaalustatud maksumuspõhine     kaitsev     iseloomustada     operaator sql-andmebaasisüsteem     tegemine;     mestimine     laused objekt     baastüüp     süsteemi     sql json     a hajus     sorteeritav     skeem predikaat     dependency     asukoht mikroteenus     varju     kehand alamandmebaas     tüüpimata     kavandamine     töötle     alter     lühiajalise     objekt-relatsioonilised     teated globaalne     mälu     id     objektandmebaas     ekraanivormi     värkvõrk     sügisel otseviide failis     pea     märkmeleht     vahetestideks     täitmisplaan loogiline     turvapoliitika andmemuudatuste     varukoopia soe     soovitab     pakub     sql tüübikonstruktor     lisatest     arvutüüp     arvuti nosql     mestimine loogiline     baitkood adaptiivne     failide     serverile     rutiine operatsioon     inversion     liiga     indeks kasutaja-defineeritud     maksimaalsele     sparql graph     acidrain     raamistik scaled     otsene     koostama     viga tugev     tüübitud     asukohale     andmebaas dimensioonide     atribuudid tüüp     koordinaator     mõjutama     käitumise     heterogeenne     alamandmebaas andmefail     ahela     staatilisemad     märk utf-     hindamise     samaaegset     rünnak     paketid     parool keskkonna     meetod orm