Kodulehed
[381] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2021)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Sõnapilv

Millest materjalides kirjutatakse? Mida suurem tekst, seda rohkemate materjalide metaandmetes on seda sõna kasutatud.

  evolutsioneerumine uutele     vihje maksumuspõhine     milles     muudetakse     hõbekuul     agregaat võti-väärtus     create     delikaatsed     juurutamine     saared     tehis andmebaasi     tasuta     parameeter sisend     meetod     nuppude     kommunikatsioon     architect     muster     arendusmetoodika situatsiooniline     c cap     mudel arendusmetoodika     terviklus     moonutamine andmed     krüpteerimine rutiinid     jagamine shared     vastavate     üks-mitmele     tüüp tüüp     samuti     vaadete     regulaarset     ligipääs     juurdepääsu     lahusus komplekt     rünne isikuandmete     äriteabetarkvara     aktiivsus     information_schematables     transaktsioon jagatud     mikroteenus     säilitada     toeta     server sql/med     kasutav     vargus     tarkvarakeel füüsiline     tehnika     testid     töötamiseks     open-closed     kafka     turvamine     tõstutundetu     detailandmed     pilveteenusena     süsteemikataloog arendaja     tekstitüüp     ühetaoline     saavutamine     andmed kontseptuaalne     asukohale     tüüp rutiin     tähelepanu     sql-andmebaasisüsteem rakendus     kitsendusi     mudel scrum     topoloogia     suured     pooljuhtketas     keel sql     vahetus paxose     lahendada     lugemise     table_schema='public' order     andmebaas etl     kontekstkommutatsioon     ärireegel     unified     mitteavalik     pidev     kindla     nimekirjal     moodustamine     hindamismudeli     teisendamine keel     vahetestid     protokoll     nähtav     vaated sql-andmebaasisüsteem     valdavalt     tarkvarakeel modelleerimiskeel     ametlik     rutiin mittevõimalik     privaatpilv     vahenduskasutaja     replikeerimine vertica     säilitatakse     ajaloolised     vaade     tehniline     tutvustus     andmevakk     domeenimudel     pärimine objektid     rikke-eelse     koondandmed     tööplaan rakendus     algatab     kitsendused füüsilise     demokratiseerumine     andmebaasisüsteem sql     andmetüüp postgresql     b-puu     pannakse     meenutab     tiražeerimine     korter     rohkem     agregaat sql     aktiivsuspunkt     hajussüsteem postgresql     graafilist     kuuluda     pääsupoliitika     puutub     paketid     silumine     päringupuu     operatsioon andmekäitluskeele     süsteem replikeerimine     ankurmodelleerimine veerupõhine     interpreteerimine lause     põhjus     mudelis     logi apache     esmatutvus     ressurss vertikaalne     liitväärtused objekt-relatsiooniline     andmebaasisüstem andmeaitade     relatsioon relatsioonialgebra     töötle     andmeait     päring gnu     asukoht keskne     delivery     meiliaadressi     lahendab     serverid     alamtüüp meetod     esialgse     transaktsioon andmebaasi     generaator     omadus)     ühendust     etapp     juba     uncommitted     punasega     oleks     oht tehniline     trügimine     mittetäielik     tingida     loomise     mälu objekt     andmebaas kahefaasilise     graafidel     lukustamine arendaja     nendest     salvestus     anomaalia klient     kui     skaleeritavus     ebaühtlane     täitmisplaan     pakkuda     unikaalsuse     sellel     liittüüp     valmis     vales     kiiresti     kasutatakse     laadi     ühesuunaline andmekandja     kontseptuaalse     skeemitu     latin     faktitabel     operatiivjuhtimiseks     leping     väärtus     kasutuselevõtt     parameetri     sümmeetrilised     lukustamine isolatsioonitase     etapp/faas     eraldatud     vastavus     hoitav     relatsioonalgebra     atribuudid tüüp     variant     valida     ainekaart     püsivus     ressurss     skriptid andmebaasi     mõistekaartid     mestimispuu     näidata     esitamiseks     algoritm     andmesiire halb     tasakaalustatud otsing     sihiks     erinevate     t_ psql     postgresqlis     kontekstkommutatsioon andmete     tühistamine     põhiobjekitde     võimalikest     inspiratsiooni     nõustamise     ähvardab     elemendid segment     vajadusega     tehinguhaldus     toite     samaaegse     tõrkesiire replikeerimine     andmehulgad suured     velocity struktureeritud     lõpphinne     varuandmebaas räsiväärtused     architecti     päringuid     andmetes     kõik-ühes     teemaks     rünne andmebaasisüsteem     andmed     tarkvara oracle     sorteeritav     omadus andmekvaliteedi     päring agregaat     hulgast     isikusamasuse     reapõhine     õppejõu     turvalisuse     lõhn hooldamine     nõutud     suudab     using     poliitika süsteemi-defineeritud     programmiliides transaktsioon     objektide     sql omaduste     muster nosql     ketastel/serveritel vertica     statistika füüsiline     tegemiseks     järgida     haldamine tehniline     räsi     kohustuslikkuse     andmebaasisüsteem array     t_ kasutatud     tabelid nosql     andmebaasist     dependency     ennustab     reeglid     server bsd     arendusmetoodika lõppkasutaja     connection     sünonüümistamine     sõltuv     binaarfail     parameeter rutiin     pl/pgsql     haldus siin     keskprotsessor     usaldusväärselt     sisendi     mikroteenused     volitustõend andmekaitse     käsitles loenguid     hõre     programmiliides     serveriprotsess     konflikti     indeksil     lisatest     varuandmebaas lukkude     pidevintegratsioon     andmehulgad     tabelid andmebaasisüsteem     taastamine andmebaasisüsteem     varukoopia sõlmede     andmeseif     rünne id     töökiiruse     histogramm maksumuspõhine     navigeerimiseks     kaartiga     ärireeglitest     skriptid elastsuse     ketaste     sisseloginud     boonuspunktid     õigus     hajussüsteem dblink     liiasus nosql     masinõpe reaalaja     andmevaramu     sql sql-andmebaasisüsteem     puu ülesanne     kogumaksumus     principle     muutmälu sql-andmebaasisüsteem     tagasirulimine read     andmebaas hajus     linkimine     index     viitavad     täitmiseks     eeliskasutaja     tipp kõik-ühes     skeem-lugemisel     arendus     andmebaasioperatsioonid     vaikeparool     dekrüpteerimise     teisendamine tabeli     klaster imperatiivne     tabeliruum litsents     rakenduse     kirjeldada     tüüpimine distinct     nosql     kohandatud     ühtesulandamisel     järk lõppkasutaja     turvameede andmete     teated globaalne     andmebaasisüsteem orm     lause rünne     plokkides/failides andmesiire     algoritm logide     anomaalia mitteserialiseeritav     replikeerimine vara     hooldamist     tehniliste     lõhn koodigeneraator     tagasisidet     esimeses     füüsilise     ahela     viimistlemine     6nk     kohandatav koodi     meede     seanss     äravõtmine     omadustega     bcrypt     modernne     paindmetoodika puhas     primaarserver     mapreduce sektsioonid     tarkvaraline andmete     omaduse     õiglane     elemendid pilveteenusena     järk etapp     keskkonda     nendele     automaatkinnitamise     lõhn rational     tööplaan tagasivaate     skalaarsed     võimaluste     diagrammid     indeks     kannaks     nõudeid     tunnus     ekstent     pärib     pakett sql-andmebaasisüsteem     andmemudel hajus     hetkel     omadus täpsus     parandab     multiversioon-     kasutusel     vabastab     lõppeda     keel     puu     tüüp süsteemi-defineeritud     mitteserialiseeritav     (sql)     avaldist     piirang     tabeleid     tuvastamiseks     sealhulgas     robotprogramm     paremini     andmebaas ettevalmistusala     aspekt     administraator     abstraktsioonide     välisest     selles     interaktiivse     vajadust     suurima     siin-arhitectur     selleks     märgistik     interpreteerimine kompileerimine     olema     kohe! kõik     sql võrkstruktuuriga     ülejäänud     keeles     automatiseerida     tüüp distinct     loomulik     tüüpiline     olnuid     dokument agregaat     korral     autonoomne     lehekülgede     petabait     esineb     offlain     agregaat klass     algatamine     pöördusmeetod     andmeaida     suund põhiobjekt     koosneb     tabel käideldavus     viidete     järjestikpöördusega     puutumatus kasutajad     märkate     detailandmete     rakendusliides     vähese     veebiteenuste     sisaldab     piiramine failid     üksiku     t pg_dump     konsolideerimine andmeait     sisendandmeid     demokratiseerumine lõppkasutaja     kild     pöördustee sql-andmebaasisüsteem     materialiseeritud     kohustuslikkus väljund     konstrueerimise     lukustamine     sektsioonide     väline     võrdlemisel     onlain     taitmisplaan     tuvastamine andmekandja     soovi     võlg normaliseeritud     kokkuvõte     arendamine     algatus     süsteem graph     onlain-tehingutöötlus     omada     sammul     autonoomne mitteföderatiivne     funktsioon märk     tuvastamise     ei     modelleerimiskeel     rünne rutiinid     inimkeel     testandmete     teooria     lainedus föderatiivne     standardi     turvalisus triger     kohustuslikkus mittevõimalik     mõisted     logi andmebaasisüsteem     andmekirjelduskeele     varusüsteem loogiline     tüübid     sihtandmebaas disaini     veebiteenus register     kaar     terabait     fragment semantiline     lukk veebirakendus     etappidega     kodeering     töökindlus     andmekirjelduse     osa migreerimine     võlg paindmetoodika     nullist     ajutine     pessimistlik     väliste     ülemkasutaja     maailmas     massiiv     aruande     tähtteisendus     mini-andmevaramu     räsiväärtused füüsiline     raamat     efektiivset     sõlltub     seosetüüpide     arvuti nosql     eesmärk index     eksemplar ärivara     gql cql     liidetav     kirjeldatakse     triger protseduur     multiversioon     ebapiisav     teenusetõkestus     tuleneb     kasutamine     paindmetoodika rational     andmekäitluse     mudel sotsiaalne     laadimine     programmeerimiskeel projektsioon     liitpõhimõttel     turvarike terviklikkus     (olemi-suhte     statistika histogramm     oota-sure     sisendiks     toimuvad     uusimad     logging     päringud andmekaevandamine     operaator sql     füüsiliste     access     replikeerimine mitme     isolatsioonitase andmebaasisüsteem     monumentaalne     mäluruum     kuhugi     arendus semantiline     hindamine index     manifest     regex     pgadmin loon     eksami     tuletatud     evolutsioneerumine siire     lahendus     kompileerimine lause     loogikaavaldised     printsiip     tüübikonstruktor     navigeerimise     dokument     põhimõte     sql-transaktsioonide     teostatakse     logimine logide     koostamise     transaktsioon atomaarsus     fragmendi     pakendaja     tipp graafidel     kirjeldatud     praktikumid     replikeerimine sõltuv     ennetab     tuleks     kaksikautentimine tegevuste     viidata     tagasipööramine     välises     lause liitindeks     rullida     kordamis     skaleeritav     hübriidne     trigerid     paber andmed     skripti     surnud     muudatused     kooskõlalisus     sisevaade     segmendid     tähtpäring andmejärv     kaudu     kogumine     andmebaas hadoop     kustutamine jõudlus     andmebaas klient-server     turvateadlikus konfidentsiaalsus     märk utf-     teisendus     inimkeel iso     andmebaasikeel sql/pgq     struktuuriga     oldsql hierarhiline     oht sõrmejälg     koopia liigub     kaotsiläinud     prügikoristus     nõuandelukk     registreerimine transaktsioon     phppgadmin     vaade postgresql     kasutaja     mälupuul     transporditav     andmejärv andmete     lõppkasutaja     läbiskaneerimine     ühendamine relatsioonialgebra     andmekaitse turvapoliitika     järk infosüsteem     pesade     põhiobjekt integratsiooni     põhilised     lindile     plans     salvestamine     ajahetke     poole     klasterdatud     teenus andmejärv     hoiupuul     metaandmed     maksimeeri     regulaarne     süsteem omaduste     kompileerimisaegne     põhiobjekti     lihtne     vastutav     muudetamatus     mõõtlusalus     apexttuee     segregation     väljund     mida     kvoorumi-põhine     serv     terviklikkus andmebaasisüsteem     sisust     iseloomustada     transaktsioon teenus     tüüp newsql     pakendaja postgresql     ettevõtte     optimeerimine loogiline     järjestusreeglistik objekt-relatsiooniline     otsimise     postgresql     elementaarteenusena     asemel     eesti     kiht     abil     pärandandmebaas rutiinid     genereeritav     tehised arendusmetoodikate     leheküljed     mitteföderatiivne     haava-oota     süsteem gql     lisamise     ennetamine andmebaasisüsteem     mitmemõõtmeline     objektile     virk     piirang semantiline     plokiahela     lainedus multiandmebaasisüsteem     peegeldab     salvestatud     serv nosql     evolutsioneerimine     edasiarendus     client     loendustüüp objekt-relatsiooniline     esituse     etapp/faas disaini     apexi     vertikaalne     varundamine/     protseduuri     väljaande-põhine     võimsus     kui     riistvara     funktsioon tehing     tarkvara puhverdatud     terviklikkus mitme     operatsioon andmekäitluskeel     logi write     foreign     andmebaasikeel mongodb     lähtekoodiga     koreograafia killustatud     script     peaks     vajaduseta     tuleb     avatud     loengud     laused     töötlemata     detailandmed indeksid     kaitsetus     linkide     komponent-     mapreduce andmeait     kanda     dokumendi     kahendfail     oktoobrist     föderatiivne     seetõttu     arvutivõrk integratsiooni     loenguvideo     valmistuda     turvalisus     tarkvara vaba     täitmine sisevaade     kitsendused     objektandmebaas     indeks kasutaja-defineeritud     süsteemi-defineeritud rutiinide     serverarvuteid     blokeeritud     replikeeritud     (postgresql)     sql kitsendused     refactoring     mis     arvutamise     riiv     räsipuu     esimesena     procedure     stiil etapp     nimekirja     information_schemacolumns     realiseerimine     viitetüübi     hierarhilised     alusel vihje     vajavad     rakenduste     ülesehitus     abiinfo     õnnestumine transaktsioon     katkestamine     loendtüüp     persistence     pärandsüsteemide     powerpoint     taastamine isejuhtiv     optimeerimine     võimaliku     täitmisel     andmebaas kolmefaasilise     (oracle)     objekt rakendus     source     päringute     sql-andmebaasisüsteem     etapp/faas oracle     märkmeleht     vajutamine     semestril     eemaldamine     arendajad     lõigatud apexttuee     arhitektuuri     maksimaalsele     siirde     väärtused alamtüüp     maskimine     ülikooli     reguleerib     teisest     olevate     pearaamat õiguste     säilitav     laused kasutatud     liides andmed     suund kohustuslik     haldab     transaktsioon sql-andmebaasi     ruum indeks     andmebaas     töötamine     andmesiire jõudlus     licence     liskovi     fail plokk     märgistik glüüf     lähenemise     tegelikult     indeks tasuta     olekumasinaskeem     salvestusmudel     andmebaas homogeene     faili     jätta     versioonid multiversioon-     sql-andmebaasisüsteem mitmemõõtmeline     poolseks     auditeerimine     konkurentsjuhtimine the     pärast     refaktoreerimine refaktoreerimine     intress test     miinused     (protsesside     efekt kose     teenuseid     session_user     kirjutab     juurkataloog puhverdatud     käsud createdb     paremaks     faktitabel andmeait     päring     vähendab     graaf cassandra     rünnak avalik     terviksüsteem paindmetoodika     haldur     lugemisoperatsioonid koopia     koopia hajus     lumehelbeskeem     puudub     videotes     põhimõtetest     sõnastik     insert     päringud faktitabel     atribuudi     anonüümimine     sisemine     sünonüüm oracle     kaugsäilitus     standardile     süsteem geograafiline     vahendeid     ressursikirjeldusvorming     lukkude     kaksikute     ärimudel plokk     omanduslik     mittehajus     ajamasin     sissekanded     süsteem dokumentidel     saalimine     panemine     reeglipõhine     tegevused struktureeritud     algpraool     ülatüübi     arendaja     päringud andmeaitade     baastabelid klass=tabel     auditoorse     pärimiseks     rollid andmetega     lausedsql     sotsiaalne     toetab     näitega     läbiviimiseks     glüüf kodeeritud     baastabelid     funktsiooni     sqlcl     agregaatidel     avalduda     kokku     eraelu     määrata     otsene     loogiline     voogtiražeerimine     programm     harjutada     nõuded     abstraktsioon     array     table_schema     faas andmesiire     sellist     formaadis     realiseerimiseks     andmebaasidel     tegelema     identiteedi     kaitseb     kirjutamisel     ümberpööramise     puhul     tasakaalustatud     funktsioonid vaated     läbimise     parameeter parameeter     asukoht üheetapiline     identifitseerimine     logifail rakendus     maailma     serverile     andmebaasisüsteem võrkmudel     protsess bitmap     indeksid andmete     sügissemestril     välistamise     mineviku     vahendid     hajus heterogeenne     fsync     teisendamise     lõppu     eelduseks     tõrke     vormi     insert tugevdus     glüüf     kehtib     ühine     server loogilisel     kõvaketas     paralleelne     tabel tehniline     tabeliplokk     imperatiivne tulpdiagramm     pealetuleku     vaikimisi     teisendamine     plaanur     lause andmete     astet     dimensioon     serveriga     klass=tabel sql-domeen     etappide     realiseeritud     kirjas     loomiseks     sobramine     järjekord     rollid infosüsteemide     laadimise     profiil euroopa     muutuja     kaart     kirjeldamiseks     paaridel     kitsendus andmebaasisüsteem     rakendatakse     lähteandmeid     e-pood     teatage     viidad     javascripti     tüübikonstruktor objekt-relatsiooniline     värskendab     andmebaasiserveris     gql agregaatidel     käikuandmine jõudlus     allikas     metoodika iteratsioon     defragmenteerimine     struktureeritud     lukk andmebaasi-     täita     rutiin rutiin     serverarvuti     lukk     serveris     lauseid lukustamine     juurkasutaja     logide     märgistik unicode     indeks vaade     kodeerimise     arvesse     süntaksilt     lubatud     toimuv     tüüp sql-andmebaasisüsteem     paljundamine     raiskamine     volitustõend tugevdus     sool     nimekirjavormi     puhas     korrektne     p tarbija     ühendamine     openssh     kuhja     protokoll globaalne     koodipunkt     evolutsioneerimine rational     töötlemise     väljakutse postgres_fdw     väärtuse     kitsenduse     transaktsioon tõeliselt     arendusprotsess     hõivamine     kattumatus     mugavalt     minimeeri     dünaamilisemad     ärilised     olemasolevate     teel sql     kontrollnimekiri     andmetüüp andmebaasioperatsioon     dünaamiline     ummik     põhineb     päringu     roll     ühisloome     domain     schema     asuda     lause maksumuspõhine     koondhinne     tarkvara priivara     mõõdikud projektsioonid     klassidiagramm     versioonid autonoomne     liidripõhine     transaktsioon read     anomaalia replikeerimine     t_ createdb     integreeritud     vaatel     autorendi     situatsiooniline     genereerib     märk     petabaidid andmevakk     koopia organisatsioon     räägin     töökoha     operatsioon sisend/     räsifunktsiooni     evolutsioon     routine     teema     kindralite     andmetüüp     sisendit     andmebaas tarkvara     logitava     järjestikuse     tõrkesiire     üleõlapiilumine     lühiajalise     sageli     lukustamine andmebaas     tehis     järel sql-andmebaasi     serveritu     loengu     agregaat     inner     paljusid/kõiki     profileerimine     lisavõimalust     võetud     peatükist     single     paralleeltöö andmeaitade     tegemine;     tüüp json     andmekvaliteet andmeait     koostab     kvaliteet sünkroonne     vältida     olevad     rakendamine     kollektsioon     kood     geograafiline     siire     esitada     parandada     tabelifunktsioon     mahuga     algoritm konsensuse     jõudlus     käikuandmine skriptid     andmebaas vahendaja     alternatiivi     logimine andmed     ria     tabeliruum logifail     kiirendavad     teel     relatsioonialgebra     käikuandmine     litsents     parool keskkonna     table_type     sarnane     tüüp     hulka     massiiv tagasivaate     käitumises     turvaline     server plokiahela     deklaratiivne veerg     resource     andmeelement lukk     varusüsteem rutiinid     tööplaan     replikeerimine primaarserveri     indeksite     jaotustaluvuse     hüpikakende     soovitada     vastavus föderatiivne     volitustõend acidrain     piiritletud     lõpus serialiseeritav     vähendada     trigger     versioon     mestimine     klahvikuulaja     arendajatel     unique     lugege     andmebaas andmekvaliteet     andmekvaliteet loogiline     lahendamine klient     sql neoj     täitmine adaptiivne     replikeerimise     kinnitamata     segmendi     lause     genereerimine pöörake     andmesaared     skeem andmeait     konfiguratsiooni     staatilisi     trigerid jaosreplikeerimine     tabelisse     nähtavad     pöördprojekteerimine     ühendamise     importimine     agiilne     priivara     skaneerimine     liiasmassiiv     käivitada     tulemust     loomisele     template     korrapärane     lause füüsiline     privileeg     nägemusest     produtseerib     volitustõend testandmebaas     mudeli     pakkumine     veerupõhisel     väljakutse     otsustussüsteem     mudel     kavandamine     ennetamine krüptograafiline     mõõde     viivitamine     tööplaan mitteserialiseeritav     ülekantavus turvameede     süsteem andmebaasisüsteem     gql objekt     süstimine     vaade sql     loengute     räsimine     koristamisi     seadus     utf- inimkeel     väldib     täidab     andmevoog     multivahemiku     üldiselt     parandamine     isolatsioon     reegel     andmekaevandamine andmete     madal     maksumus     kasutust     transaktsioon kahefaasilise     asukoht mikroteenus     päringus     väärtust     a tootja     rakendamisest     lähtekood muster     spetsiifiliselt     hindamissüsteemi     saaks     voogreplikeerimine     muutmälu andmeaitade     vältimiseks     muutuja sql-andmebaasisüsteem     lause index     põhjaliku     kordamisküsimused     rakendustarkvara     andmebaas konteinerandmebaas     kirjeldava     optimeerimine optimeerimismoodul     mitmes     nõuandelukk lukustamine     perioodil     väljaanne     läbipõlemise     näiteks     ülesande     juhiseid     räsifunktsioonil     üheks     newsql     genereeritud     täielikkus     liiasus koodigeneraator     salvestuspunkt     käsurida     skeem cassandra     vaatlemine     logi hajus     transaktsioon rakendus     klient-server     makro andmete     võlg     jõudlus horisontaalne     vöötimine     kvaliteet täielikkus     stiilis     videost     vaadata     kolmik graafidel     õpetamise     logimine tehniline     andmed füüsiline     võlg andmebaasi     vesiagiilsus     definer parool     parool euroopa     tegemine     räsitabel     operatsioon andmebaasikeel     varukoopia sql     (relatsioonialgebra     nutitelefon     näidatakse     optimistlik transaktsioon     hajussüsteem oracle     fail vaba     baastabel massiivipõhine     teostada     ühtne     seadusandlus     noskul     parooli     muutmine     sõnastikrünne     domeen     consistency     horisontaalne     tabelite     saadi     protsess andmeait     rünne vaated     strateegia hajus     autotrace     väljapool     tulemused     tavaliselt     juhtimisotsused andmevaka     jaosvara     päring rdf     saaga     saavutatakse     autonoomia     talletatud     kommentaar     räsiväärtuse     primaarne     nädal     eksam     lahtikirjutamine otsing     mitmene     tabel objekt-relatsiooniline     tarkvara andmebaasi     degenereerunud     korraga     turvameede     iseseisev     algoritm globaalne     töökiirus tsentraalne     julgustan     vaatamine     minevikupildi     andmebaasisüsteem andmete     tingib     hindamisel     graaf     õhtul     oht     käivitamine     oldsql     mõistekaart     andmed varukoopia     turvarikke     täitmine     kohtades     faas loogiline     föderatiivses     kehtima     hajutatud     veebisaidis     aadress     normaliseeritud     andmebaasisüstem     arendajate     võimalust     tulud ajakohasus     silotornid logipõhine     parameeter teenus     võib     protseduur     baastabelite     operaatori     indeks-klasterdatud     autode     taaskasutamiseks     lekkivate     säilitamist     muudab     arvestada     ehitamine soe     deanonüümimine     staatiline     logi     tupik kuum     windows     release     turvameede andmebaas     operatsioon)     esitatakse     mitmekesine     omavad     sobiva     nõrkus     iteratsioon korrutatav     normaalkujul     konkurents     päringul     skeemis     veeru     kõrge     analüüsi     andmeaita     leiate     ühele     aatom     nälgimine terviklikkus     skeem serv     esitamise     analüüs nested     alternatiivid     pea     ettevalmistamine masinõpe     realiseerivad     kasutajad     kalastamine     ärimudel rea     nimetusi     tooteomanik     funktsioon     lisaeksam     muutmise     objektivaade     alt-üles     register     andmebaas operatiivandmete     vihje histogramm     lähtekood     ülesanne     selles siin     iteratiivne     indeksid faktitabel     kasvades     füüsilisel     tipp     programmeerimine     salvestamise     alternatiivne     turvaauk     tüüp objekt-relatsiooniline     mitteterviklik     otsimine     lõhkumata     peitmine;     stiil iteratiivne     sekundaarne     ressursi-indikaator     andmebaasioperatsioon     lisada     dokumentidel     statistika analüüsi     lindistused     tupik sql-transaktsioonide     lausetaseme     telemeetria kuum     põhiliselt     turvalisus turvameede     lahendamiseks     andmekandja rutiinid     andmebaas siin     blokeeruv lokaalne     kasutaja-defineeritud sisendparameeter     veerg     isejuhtiv     isikuandmed stiihiline     materjalidega     andmeelement õnnestumine     kodeerimine     funktsioon andmebaasisüsteem     indeks relatsioonialgebra     skeem rdf     kasutamiseks     suund võimalik     salvestusruum     üritab     käivitamine kasutatud     triger oracle     valiku     dokument agregaatidel     lumehelbeskeem sotsiaalvõrgustikud     redigeerimine     raskemaks     nimi konstruktor     logi valikuline     andmeait andmeaitade     kasutajate     c informatsiooni     viimase     protsess integratsiooni     tüübikonstruktor atribuut     sellest     avamisel     distsipliin disciplined     andmebaas oo     mitteterviklik isejuhtiv     andmesiire disaini     andmebaas andmebaasisüsteem     kapseldamine     staatiline esimesed     through     pgapex     segregatsiooni     täitmisplaan index     logimine     serveerida     salvestusmudel avalik     mudel skaleeritav     räsivõti     suunab     clause     muudatust     dokumentatsioon     tagasirullimine     tippude     pakkumine fail     andmebaasisüsteem lukustamine     kuuendal     terminaliprogrammi     meetmed peletus     andmekvaliteet     üksteise     videoloeng     andmelett     lehel     hajus replikeerimine     gen_salt     tellitav     rohkemast     probleeme     mitte     mitmest     elemendid rollback/     vastab     isikuandmed     nii     ühtlane     ettevalmistav     puhvrist     klaster     kättesaamatus     developer     viisardi     lugema     kontekstkommutatsioon projektsioon     andmebaas globaalne     ümber     panemaks     kirjutamine     sünkroonne lugemisoperatsioon     väärtuste     omasid     ankurmodelleerimine andmevaka     väärtused     koopia jaosreplikeerimine     taastatav     tulemuste     rutiin tabelifunktsioon     vaja     tüübiteisendus objekt-relatsiooniline     infosüsteemi     hoitakse     lahendamine     aeglaselt     tehnoloogia rollback/     kitsendus transaktsioon     lihtsutamine index-skip     materialiseerimine     andmebaasid     varchar     kontseptuaalsel     indeks loomulik     veebiteenus hübriidne     platvormidele     valupõhine     jagab     indeks tabeli     koostama     samaaegseid     ettevalmistamise     puhverdatud     formaadi     tööplaan konfliktipõhine     ühendamine liitindeks     veeruperekonnast     andmeait operatiivandmete     dimensioonide     siltide     teabe     leidev     võlg lähtekood     skeem kõik-ühes     esimese     lukustamine logifail     t____copysql     tervenisti     soovitab     räsisõnastik     jõudlus truncate     sätestatud     kahendotsing     kasutaja isoleeritus     krüpteerimine     hetktõmmis komponent     andmeaidad     käigus     loogiliste     ühtlasi     tabelid dokument     fantoomkirje     andmebaasisüsteem objekt     homogeenne     vari-it     analüüs kitsendused     jagamine     protseduur sql     andmebaasioperatsioon äriprotsess     komponentandmebaasisüsteem dblink     operatsioon merge     valdkonnamudel     juurdepääsumeetod     kaudtüüpsus     liskov     rea     logifail andmebaasisüsteem     väljastatud     tabeliruum mäluruum     hakkate     andmebaasisüsteem omaduste     haldussüsteem     mitmeprotsessori     kitsendus struktureeritud     tulemuse     baastabel     kogub     utiliiti     päringukeel     kasutajanimed/paroolid     kohustuslikkus tehing     oracle objekt-relatsiooniline     salvestamine xml-andmebaasisüsteem     pidevalt     visualiseerib     põhiline     epood     küsimused     protsess hadoop     arhitektuurilise     data_type from     teenustepõhine     objektorienteeritud     dbms_outputput_line     laused     pühendunud     välisvõti     kasutusvaldkond graafidel     optimeerija     sql sql-domeen     integratsiooni     juurdepääsupoliitika     pöörduda     nägema     vähenedes     rutiine operatsioon     riigi     ootamise     konstruktor tüübitud     klass objekt-relatsiooniline     teemasid     põhivormis     deklaratiivsete     tagamine     kontrollpunkt     stiil refaktoreerimine     logivad     klastrisse     transaktsiooni     pl tabel     moonutamine olemuslik     moonutamine     skeemiobjekt     rutiine     kiire     arv     write     massiiv xml     definitsioone     riistvaraline ühekordne     jagamine sql     autonoomsed     rünnak mitteserialiseeritav     andmebaasisüsteem baastabel     tehingute     isolatsioonitase transaktsioon     struktuuri     sql sql     office     tüüpimine     järjestikulisi     etapp migreerimine     strateegilise     püsikomatüüp     api-liides     rünne teadmuslik     puul     andmebaas sql     liides kaksikautentimine     pakett avalik     süsteemiarenduse     puudumine tehniline     peaksid     putty     skeem kooskõlalisus     lindistus     serverisse     värskendamine     komplekt     muuta     unifitseeritud     esitusviisi     ümberkirjutamise     optimeeritud     varuandmebaas     hajutatuse     täiustatud     õiguste     pakett oracle     alamprojektidega     korralduse     oracle     kandja     jooksva     töötlejatelt     hindamine     koopiate     süsteem võti-väärtus     nukuteater postgresql     allsüsteem     suletud     väljalasked     erinev     panna     annotatsioon     projektsioon füüsiline     tagantjärgi     lähteandmebaas andmesiire     võimalik     report     tekib     testimispõhine     täidetavuse     kirjeldusest     kasutuse     vaatamiseks     kontrollkitsendus     kujutab     tagamise     invoker isikuandmete     platvorm iteratsioon     installeeritud     asünkroonne tarbija     andmebaas logid     võrdlus siin     isolatsioonitase anomaalia     süsteemi     käsud pg_dump     täies     tabelifunktsioonid     serveril     piiravaimad     otseülekanne     lihtsustatud     veerg päringus     põhineva     andmebaas oltp     võimalused     kirjutamise     suurendama     töö     seade süsteemi     transaktsioonide     kuupäeva     võõrvõti     kuum     massiivitüübi     tüüp sql-domeen     execution     põhimõte mittehajus     mõjuga     klikivoog     krüpteerimise     täitmisplaan analüüsi     utf- unicode     jõudlus käideldavus     baitkood adaptiivne     teenus     populaarsus     regulaarselt     paindmetoodika     režiim andmebaasisüsteem     backend     edastada     pgadmin     allikaks     tähendab     koristajate     asukoht hajus     tulla     väärtus sql     index-skip     filtreerimine     viirus     sünkroniseerimisel     graafik     nothing     käivitusplaan     kimballi     skeemitud     andmemudel sql-andmebaasisüsteem     tarkvara commons     sorteerimata     spordiklubi     asukohast     ressurss skaleerimine     litsents kõik-ühes     kauboi     match     lähteandmete     andmekogu servade     tipp neoj     koheselt     andmekvaliteet andmebaasisüsteem     nimi deterministlik     võimalus     strateegia     kinnitamine     paralleeltöö andmekäitluskeele     inversion     saared cap     pgql ajaseeriate     halvang     kontrollitakse     histogramm     skeem veeruperekondadel     kulud     primaarserver muutmisoperatsioon     mudelid füüsiline     faas     kuuluvate     erinevaid     hõlmatud     olemi     näiteid     piiratud     varuandmebaas sihtandmebaas     seda     t____insertsql     käivitumisel     kirjutamist     kontekstis     konsultatsioon     mõista     protsessid     ebakõla klass     akende     märgistik utf-     avamine     suhtlevad     kõrgveemärk     järgimine     andmebaasisüsteemi     moonutatud     tüüp multiset     varuandmebaas jõudlus     kontseptuaalne     andmebaasioperatsiooni     korraldus     üleslaadimine     pakett sql     kirjutatakse     klassifikaator     aasta     kirjeldus     iteratsioon     süsteem koodi     availability     sünonüüm     andmekaitse     normaalkujul aruande     milline     skoopi     nimede     videoloengud     tüübitud     kahefaasilise     õppeaine     kolmas     tehis tahtlik     töötlemine     draiverid     konstrueerimine     uuesti     seotud     varundamine     surrogaatvõti     kohaselt     teams     haavatavus transaktsioon     automaatselt primaarserver     varukoopia andmebaasi     liidu     olemitüüpide     isikuanded     kodeering unicode     võimalikult     osaline     andmekeskus     eneseanalüüsi     baastabel postgresql     ajatempli     kollektsioonitüübi     andmebaasisüsteem objekt-relatsiooniline     määrab     hävitamine sõnastikrünne     valima     kindrali     teenus iso     lindistuste     draiver     värskendamine mikroteenuse     võimaldada     eduvpn     näitel     server replikeerimine     sisetüüp     voogtöötlus     analüütiline     mestimine loogiline     plokivahemike     paljastada     koodiga     sõelumine     alamkeel     hilisemaks     import     pearaamat     töötlemiseks     hajussüsteem     asukoht andmete     anomaalia mitme     baastüübil     mittejärjestikuline     database     kohta     sql     sõnad     rutiinide     andmebaas konsensuse     kontrollib     täielikult     haldamine     võretöötlus     andmesubjekt     osa integer     protokoll lokaalne     täpsustamine/parandamine     transaktsioon pessimistlik     esitatava     server homogeene     kõigist     meetod orm     tegevuste     testandmed     ajatüüp     metoodika     viite-atribuut     andmebaasiobjektid     välisvõtmed     alter     täisarvutüüp     standard konfliktide     sakkide     prototüüpimine     teatevahetus     spetsifikatsiooni     granulaarsus     tegemine päringu     rutiinid kaugsäilitus     koskstiil     eraldatuse     siseselt     pakkimine avatud     vahendaja postgres_fdw     sõnastikründe     juurdepääsutee kuumvarusüsteem     käsurea-põhine     loomine     harjutus     massiiv veerg     kahetasandiline     järgi     language     programmeerimine andmebaasisüsteem     evolutsioneerimine infosüsteem     kettalt     asukoha     nõustussüsteem     riimuv     hetktõmmis tagasivaate     serverilt     arenduskeskkond detailimine     algoritmi     tõeliselt     rakendusse     integreerimine     suurenemisel     eksemplar     kirja     teel postgresql     liidriga     oraclest     videod     kuumkoht     probleemiks     integratsioon     saavutamise     läbiv     vaade oracle     andmebaas lukustamine     metoodika ekstreem-     sõnumivahetus     päringut     autonoomia hajus     juhib     sellele     elutsükkel operatsiooni     praktikad monumentaalne     regiooni     kokkuvõttefunktsioon     andmebaasiobjektide     valib     praktikumides     andmebaas sündmuste     statistika     räägita     pilv vaba     sool andmebaasisüsteem     kobar     lsm-puu     klikivoog suurandmed     sql alamtüüp     fakt     pealt     licenses kehand     muudatusi     koodidele     sõltumatute     pl andmebaasisüsteem     orkestratsioon postgresql     virtuaalsete     toimunud     küsimus     vaba     check     praktikad infosüsteem     jagamiseks     lõhn definition     moodustavad     fragment cap     tagada     konfliktipõhine     näide     nimi mittevõimalik     vahemiku     vanakooli     teooriatest     skeem redis     predikaadil     lõpetab     deklaratiivne rutiin     võidakse     arendamiseks     põhjustab     pakendaja komponentandmebaasisüsteem     rahulolu andmete     table_name     andmemudel     klassifikaatori     täidetakse     täielik     väljalase     räpane     milliseid     parool     ülemineku     pidurdumine     aitab     objekt     jõurünne     arvujada     terviklikkuse     arvutamisel     rutiin     lisamine     graafiku     serv graafidel     andmebaas integratsiooni     refaktoreerimine     transaktsioonid sql-andmebaasisüsteem     juurde     funktsioon väljundparameeter     tulpdiagramm     koristamiste     portfelliteooria     dokument tüübikonstruktor     värskus     kinnitamine autonoomne     lahenduste     massiivselt     järjekorrast     teadete     dimensioonitabel     konservatiivne     kasutab     väljade     andmebaas serveriprotsess     taitmisplaanid     andmevakk etl     andmebaasisüsteem postgresql     evolutsiooniline     funktsioon protseduur     saamiseks     räsiväärtuseid     globaalne     haldamine parool     kasutuslugu     otsustamise     modifitseering     andmemudel tõeliselt     seadusandlus kasutajad     skeem orm     kirjeldamine     üldise     algab     indeksid andmebaasis     regulaaravaldis     erinevates     arenduskeskkond     tüüp tüübitud     transaktsioon lokaalne     tasemel trigerid     süsteemikataloog     bukett hash     sõltu     üks     tundlikud     kokkusobimatus     ikkagi     hetktõmmised     infoturve     pääsupiirangud õiguste     lõimitud     andmebaasiüsteem     tüübikonstruktor tüübikonstruktor     küsimuste     pöördustee andmebaasisüsteem     liitboksi     analyze     server     enamik     pattern     viide     osaliste     protsess andmevaka     minimaalse     protseduur graaf     võlg koodigeneraator     boonuspunkt     paindmetoodika evolutsioneerumine     andmebaasisüsteem muutuja     suurandmed suurandmed     testimine     toetust     varundamine/taastamine     tõmmistamine     salvestus andmeaitade     mõjutama     veerg xml-andmebaasisüsteem     kogum     luuakse     salvestatakse     keerukus paindmetoodika     e-poe     käivitusparameetrite     toimub     driver     kitsendus objekt-relatsiooniline     vastavust     võti-väärtus     järk iteratsioon     vananenud     replikeerimine andmebaasisüsteem     segmendid open     taaskasutatav     klastri     edukaks     materialized     hajus     vara nõrkus     standardid tehing     hägusa     suurendab     realiseerub     atomaarsus     sys_context     sql-andmebaasisüsteem andmeaitade     merge     maksumuspõhine     tähtajad     koordineerimine mikroteenuse     aruandesse     muutmälus     pöördub     regulaarse     taandarenenud     lõpptest     katkematu     kasutaja-defineeritud     arhitektuur relatsiooniline     osa arendusmetoodika     oracles)     teisendus andmevakk     deklaratiivselt     loogikavaldis     nähtamatu isikuandmed     kodeering märk     defineerib     modelleerimiskeel optimeerimismoodul     partnerluses     mälu oo     objektivaade objekt-relatsiooniline     realukustus     dimensionaalne     hõiva     hüpikakna     avastamine     ajakava     rutiine parameeter     taastamine turvameede     scott     failide     objektid klass     replikeerimine     klassifikaatorid     andmebaasiserveris     lihtsustamine     aktiivsuspunktid     märk märgistik     createdb     realiseeriv     tüüp row     modelleerimine     kontekstkommutatsioon käideldavus     tagasiside     keskne     sisseehitatud     plokk oracle     kasutajaliides     põhilist     akna     väljakutse lähteandmebaas     option rikke-eelse     litsents commons     lisamiseks     juhitav     ümberkirjutamine     pääsupiirangud     iseseisva     andmekäitluskeele     terabaidid faktitabel     masinkood füüsiline     pilvandmetöötluse     mõjutatud     minimaalõiguste     sidusus     süsteemi-defineeritud     hetke     tipp graph     näide select     makrod     autentimine     pgcrypto     defineerimiseks     mahukas     pakett baastabel     tüübikonstruktor traditsiooniline     inimene suur     faas andmebaasisüsteem     parameeter     otsustussüsteemid andmevakk     optimistlik     testimine andmeait     muutmiseks     läbiva     mudel kasutaja-defineeritud     volitustõend isikuandmete     litsents oracle     eksport     mingi     lahtikirjutamine     sql json     allüürnike     eksemplarile     edasilükatud     sõnastikrünne andmete     ekraanivormi     ehitamine jõudlus     jõudlus plokk     taustprotsess     välised     tähistatud     paljusid     genereerida     andmekaitse andmebaasisüsteem     comment     operaator sql-andmebaasisüsteem     võimalike     partitioning andmeaitade     infopüük     varundamine acidrain     nupule     eksklusiivne     serveri     hüperlingi     paralleelsed     süntaks     tüübi     pääsumaatriks     parooliga     võivad     logifail     tüüpimine sql-domeen     hinneteleht     tarkvarakeel andmekäitluskeele     vahendaja oracle     päringud andmete     haldus     logi reapõhised     andmepüük     operatsioonisüsteem     rakendus andmesiire     vahevara     ebakõla     arvutis     edasiarendamist     paindmetoodika andmebaasisüsteem     trügimine andmebaaside     formaadiks     programmeerimiskeel     olemasolevaid     eelneva     kolmik suurandmed     võiks     integer     mudel alamtüüp     serverarvuti shared     ühislukk     kõigi     description     lähenemine     koostamisel     andmejärv     ehitamise     kahte     xml-põhine     standard nosql     põhimõttel     andmebaasi     pg_dump     trilemma     vahendusel     fragment     tekstitüüp sql     harjutamine     räsiväärtustel     töökiirus     teisendus bitmap-join     valemi     ringi     konstruktori     maskeerimine     pakett     hoiab     näites     siin-arhitektuur andmevakk     kitsendus     turvalisus andmete     sparql graph     käesolev     alusel andmebaasisüsteem     printsiip delikaatsed     tabel sql-andmebaasisüsteem     andmetest     sorteeritud     plokk commons     andmebaas andmete     ettevalmistusala     vahetus tõeliselt     lõppkasutajate     andmevakk veerupõhine     õigused     väikese     lokaalne     koristaja     tüüp konstrueeritud     viitamine     konveiertöö relatsioon     piirkonnal     veebiteenus     rakendamise     lähtekood taasta     objekt objekt     servade     fragment hajus     andmebaasisüstem kahefaasilise     loeb/kirjutab     saavutada     kontseptuaalmudel     hulga     otsustuste     osaliselt     klausli     sql/pgq dokumentidel     magnetlint jõudlus     kooskõla     mudeliprofiil     palju     isehäälestuvus     andmepuhver     skeem     graafikaprotsessoreid     süsteem arhitektuuri     sql-andmebaas     sisestusväljadega     selektiivsuse     ajaseeriate     parendamine     harjutamine koodigeneraator     mudelid indeksid     terviksüsteem     eksportimine     koostamiseks     migreerimine     logi primaarserver     süsteem serv     esimesed     unikaalne     küsimine     süsteem subjekt     versioon objekt-relatsioonvastendus     rutiinid andmesiire     eestikeelseks     omand-vabavara     eeldada     paneb     tüüp oracle     põlvkonnad     sql-andmebaasisüsteem dokumentidel     andmesõnastik     rakenduse/trigerite     koodi     käsud dropdb     semantiline     andmefail     tuleneda     andmebaasisüsteem loogiline     kõiki     tuvastada     rakendatav     skeem predikaat     võrdsus     andmebaasikeelt     alamandmebaas andmefail     jaotust     täitmisplaan loogiline     vajalik     iteratsioon liidetav     endas     objekt-relatsioonvastendus     loodud     märgistik iso     konfliktide     tabelrünne     dimensioon andmebaasisüsteem     hübriidne uml     erinevatel     installeerimisel     kogumitel     isolatsioonitase ebaõnnestumine     detailanalüüsi     peetakse     koosneda     lugeda     tabel oracle     mõjutab     demonstreerib     heterogeenne     aadress objekt     vahetavad     slaidikomplekt     sünonüümimine     jõustab     arenduse     eesmärk     alternatiiviks     arendusmetoodika     sisemise     kosk-mudel     sissejuhatus     kalendrina     taaskasutatavad     pärimine     organisatsiooniline revideeritavus     laiendamise     basic     protsess ärivara     skeem sql     ühenduse     realiseerib     lahendamine lugemisoperatsioon     profiiliga     aktuaalsed     reatüübi     puudumine     andmebaas andmevaka     turul     ärimudel segment     transaktsioon     varundamine/taastamine jõudlus     ketas plokk     lõpus andmebaasisüsteem     notatsioon     lekseem     andmekogu     hetktõmmis informatsiooni     ümberstruktureerimine     välkmäu     käitumise     peale     operaator oracle     andmeelement transaktsioon     ümberdefineerimine     nutistu     rollipõhine     andmesiire         elementide     optimeerimine programmeerimiskeel     andmesiire lintmäluseade     nähtamatu järelduslik     ressursikirjeldusraamistik     süntaktiline     riigid     volitustõend parool     excel     serv nql     eksamiajad     olnud     sulgemine     kasutajale     praktikumidesse     töötlemine heterogeenne     esimesel     link     serverarvutite     koopia conway     konstruktor struktureeritud     andmeelement sql-andmebaasi     eraldi     id     parsimine     eksperiment     sektsioon     selgrooks     disain     muutmälu     äravõtmiseks     operatsioon operatsioon     töövahendid kogutavate     tüüp alamtüüp     käivitamine käivitatud     ühendus     paistma     sprindi     juhtfail     puhvrite     koordineerida     võrdsus objektid     tabelid     kaupade     kahjuks     tulemus     mudel andmebaas     salvestused     loeng     indekseeritud     andmeteadlased loogiline     muudatuste     kirjutama     kasutajad tegevuste     bitmap     paiknemine     isolatsioonitase     oskused vesiagiilsus     tarkvara külmvarusüsteem     konsistentsus     kõikide     punkt     skaleerimine serverarvutite     dropdb     osa järk     aruanne     olukorra     tasemel andmebaasisüsteem     organisatsioon hajus     kaupa     nädala     +     psqli kasutatud     rahulolu tugevdus     kordamine     laadimiseks     general     režiim sql-transaktsioonide     topoloogia replikeerimine     rüsinameister     õppetöö     praktikumide     vormid     tähestik funktsioon     viisil     andmebaasiüsteem segment     operatsioonid     segama     hetktõmmis oracle     kattev     vastuolulise     andmeelement pessimistlik     ühiskasutus     apexis     vihje andmebaasisüsteem     liides infovara     andmebaas cap     koodide     nälgimine     scan hash     kehtiv     vaate     pilv     värkvõrk     andmebaas komponent     operaator objekt-relatsiooniline     strateegia rida     poolne     kantakse     süsteem pgql     kellaaja     kvaliteetsete     agregaat andmebaasisüsteem     otstarbe     neljapäeva     eesmärk deterministlik     andmeait andmejärv     magnetlint tilkumine     ärimudel     kolmeastmeline     kord     sündmusvoo     relvar     laused objekt     plokis     koostada     detailsus     korrutatav     järk arendusmetoodika     täiendused/parandused     ettevalmistuspiirkond     postgresqlist     tunnel     interface     tähestik eesti     välisel     tahtlik antimuster     andmetest integratsiooni     lugemisel     replikeerimine asünkroonne     domeenide     tekkimise     tähtskeem     tüübikonstruktor postgresql     teisenda     rational     tehtud     lähtekoodiga rakendus     andmebaasisüsteem privaatne     töötlemist     seisuga     failis     protsess andmete     fillfactor     konveiertöö     süsteem kõik-ühes     piires     ühendab     käivitusmaksumus     tagamine siin     väljakutse multiandmebaasisüsteem     lõpptestiks     andmed serveri     odavate     teoreem     loendustüüp     upsert     juurdepääsutee kaugprotseduuri     vaade histogramm     kiskjalikkust     taasta     andmebaaside     microsoft     raksendab     visuaalse     andmebaasisüsteemis     nähtavaks     -bitist     muutmine;     reoptimeerimine     vahend     strateegia isoleeritus     väljaspool     kaksikautentimine     kuupäevad     kunstlik     töövihik     seisundi     järjestus mittekohustuslik     tõlgib     süsteem sql/pgq     acidrain     loomisel     kasutusjuhtude     sql tüübikonstruktor     kodeering koodipunkt     organiseeritud     isehallatavus     nähtavate     peaksite     hajussüsteem komponentandmebaasisüsteem     winscp     partnerreplikeerimine     aidata     sql-andmebaasisüsteem objekt     tekkimine baastabel     teisele     kutsudes     eeldus     operatiivandmete     json kirjutamise     toetama     teises     üldotstarbeline     tüübiks     meetod objekt-relatsiooniline     temaga     omadus     muster tehniline     arendamise     rollback/     indeks andmeaitade     suuremaks     andmebaasis serializable     sisalduda     automaatselt     hajus komponent     seisundidiagramm     kasutamise     rutiinid     kitsenduste     räsiväärtus     mudelid     oht andmebaasisüsteem     skalaarne     mudel situatsiooniline     märkide     lisapunktid     kasutades     ehitamine     workshopi     testideks     kokkukuuluvus     saared informatsiooni     konteinerandmebaas     andmine     tarkvara privaatpilv     example     accessis     koondandmed andmete     kasutajanimi     lisapunktide     faas konsensuse     sql/pgq dokumendi     esmane     reguleerimise     function     nõudluse     otsimiseks     viiteajaga     ajatempel     tüüpi     tagasiulatuv     viidatud     suur     protsess serveri     alamandmebaas     operatsioon andmebaasisüsteem     klassifikaatorite     inkrementaalne     osa)     ühendumine     (andmete     avalik     lisavad     service     tihe     riistvaraline plokiahela     andmebaasisüsteem     erandite     tasemel     andmebaasisüsteemid siin     ajaandmete     sprint     mälu     järgib     olete     saamise     revoke     asendatavuse     vastavaid     ühiseid     statistics     loon     alusel andmekäitluskeel     skeem graafi     agregatsiooniseos     abistab     piirangud rollid     õige     hajutatult     meetodid sql     hinne     manipuleerimisoskus     rakendada     etalonturbe     harjutused     riha     lähenemine jõudlus     sagedusel     xml-andmebaasisüsteem     abistav     kattuvate     andmebaas objekt-relatsiooniline     liidese     tähtaeg     samal     bott     tugev     taastatavus     omavahel     litsents omanduslik     mitme     seadus rollback/     platvorm andmebaasi     pädevusala     järjestatud     skeemimuudatuste     hõlmab     äriarhitektuur     laiendus     replikeerimine jõudlus     andmeait andmevakk     logipõhine     viitele     konfidentsiaalsus     lõhn tehniline     defineerimisel     taotlemise     evolutsioneerumine algatamine     triptühhoonia     kursuse     vabastamine     tulevikuks     indeksid sensorid     identiteedivargus     nimekirjavormis     lipuke     rünne     läbipaistvus     alamkataloogi     nende     suvapöördusmälu     suhtleb     leivaraja     arendusmetoodikate     "lahtilõhkumise"     pööratud     multihulk     exclude     identifikaator     turvalisus reapõhised     klastrite     andmebaas horisontaalne     kaasevolutsioon vesiagiilsus     arvutüüp     alusel andmebaas     ehitusplokk     andmebaasisüsteem rakendus     laused koopia     andmebaasisüsteemide     vahendite     nägemuses     liides     algoritm isoleeritus     trigerite     objekt-relatsioonvastendus meetod     query     tuvastamine     definitsioon     näited     töödeldud     komponent     virtuaalne     justkui     tootejuht     avanenud     terviklikkus     master/detail     tabel     lukk transaktsioon     andmevakad siin     vormile     skaleerimine serverarvuti     kodeeritud     (failide)     põhinev     isolatsioonitase multiversioon-     objekt-relatsiooniline     keel histogramm     universaalne     tükkide     sündmuste     arhitektuur     vastavuse     parameeter oo     normaliseerituse     läheb     keerukus     pühendatud     antimuster tehniline     funktsioon oracle     application     liides meetod     graafi     aluseks     dokumentatsiooni     võimalda     replitseerimise     register parameeter     turvaauk turvameede     pärandsüsteem     valikuline     viirusetõrje tehniline     abiks     hindamismudel     püsisalvestatud     tasakaalustatud maksumuspõhine     substitution     t kasutatud     ristkasutus     varukoopia     localtimestamp     konsensuse     variety suurandmed     tagasivaate     infovara ülekoormamine     kolmik nosql     dimensioonid     põhiomadus     ja     histogramm andmebaasi     andmemuudatuste     süsteem tehniline     timmitud     osaks     algversiooni     lukk terviklikkus     kvaliteet andmete     mitmekesisus     kohese     muidugi     grant     projekti     individuaalset     käideldavus     kustutab     loomisest     rakenduses     täitmisplaanide     optimeerimine ühendamine     kompileerimine interpreteerimine     programmi     objektidele     laused kontseptuaalne     anonüümistamine     tööplaanid     kose     volitustõend peletus     laiaveeruline     struktuur operatsioon     töötlemisel     versioon andmebaasi     elastsus     avaliku     committed     paarist     väljundiks     näiteprojekt     juhitud     massiividel     solid     indeksi     sisend-väljund     deterministlik     eriliigilised     küsitluse     reaalaja     spiraalmudel     column_name;     identiteet rakendus     transporditakse     testandmebaasis inimoht     küsimustest     koodipunkt unicode     vahel kasutaja-defineeritud     jõustada     süsteem graafi     jõudlus tabeliruum     disain ehitamine     andmekuup     kodeering kodeeritud     lihtsustab     jaotustaluvus     ülesandega     ebakorrektse     haldamise     andmemuudatused loogilisel     käikuandmine andmebaasi     sellise     optimeerimine siin     juurdepääsutee     optimeerimine semantiline     optimeerib     täitmisplaan füüsiline     liidrita     kompenseeriv     parameeter skalaarne     imperatiivne     kobar elastsuse     üritada     operaator struktureeritud     ühest     keskkonnas     püsisalvestusse     sektsioonideks     tabelid ankurmodelleerimine     ketastel     kategooria     loogilisel     kahe     objektipöördusprotokoll     värskendamine tarkvara     isolatsioonitase rakendus     alusel     fragmendid funktsionaalsuse     vastutuse     süsteem andmejärv     ligipääsetavuse     kontroll andmekirjelduskeel     tehis testimine     skeemi     striimer     arvutamine     algataja     võrdlusreeglistik     identiteet     arendajatele     süsteem     mõeldud     teate     ebapiisavuse     tehnika optimistlik     etapis     koormuse     tootmise     sql/med     õppeaasta     väljale     kirjeldab     poolt konfliktide     vormis     suurte     hindamise     olem-atribuut-väärtus     osa-terviku     tulemusena     stereotüüp     funktsioonid     füüsiline reapõhised     tarkvara     kõigepealt optimeerimismoodul     sisaldava     teistes     reedel kui     skaleerimine horisontaalne     mitut     rünne sotsiaalne     katta     logistruktuuriga     leida     soovitud     pöördustee     raamistik     andmebaasikeel graaf     lühidalt     tupik     sobivaks     räsiveerg     töötleja     veeruperekondadel     süsteem deklaratiivne     värskendada     selle     sql     slaidide     operaator     artefakt     paralleelprotsessid     turvapoliitika     vastuvõtuaegade     praktikumide     uss     turvapoliitika andmemuudatuste     järjekorras partnerreplikeerimine     sql*plus     süsteemide     kontroll     @ttuee     punktid     lukustamise     ülelaadimine     muutmälus sql     sql-andmebaasi     p valikuline     ühtlustamine     hääletamise     andmete     olemi-suhte     enamasti     transpordib     andmebaasi-     range     meetod objekt     õnnestumisest     tehis arhitektuuri     erisus konstrueeritud     pakkuma     algatada     sünonüüm postgresql     muutujad     operatsioon piirang     sql atribuut     andmekäitluskeel     mägimurrak andmeaitade     jagatud     probleemid     andmebaasis     võti     lugemine     tüüpimata     failist     koodigeneraator hooldamise     kavandamisega     aknapõhine     tehingutöötluse     hoolima     onlain-analüüs     isoleeritus transaktsioon     rakendus andmebaasisüsteem     bloob     oluline     hindamisjuhend     vajab     proovitarkvara     sul     põhineda     update andmebaasisüsteem     hindamispõhimõtted     pl lukustamine     järjestus andmebaasiserveris     omaduste     sisend-väljund oracle     agile     volitamine     keerukus vari-it     tehis integratsiooni     serialiseerimine kasutaja     turvanõrkus     lindilt     teete     tabelitesse     kahendobjekt     leidmine     kiirelt     monopollukk     ühik     rakendab     staatilisemad     teadmuslik     vaatamiseks!     operaatorid/     andmebaas dimensioonide     ülikasutaja     nimed     objektid objektorienteeritud     lisamoodul     hetktõmmis     logi muudatuste     arendusmetoodika andmebaasi     atribuut     nested     denormaliseerimine     standard objekt-relatsiooniline     varju     laadida     koristajaga     klient     sql-andmebaasisüsteem case     hetktõmmis postgresql     tähtskeem andmeait     soe     arvutab     tabel postgresql     logimine vaated     mapping     eksemplar segment     välise     shared     nähtamatu     sql-domeen     fail     lehekülje     erijuhus     poliitika     rutiinid sql-domeen     võlg mudel     avaldised     andmebaasihalduse     tabeliruum     baastüüp     töötada     mastaapimine     laiendus postgresql     manuaal     objekti     koordineerimine mikroteenus     süsteem massiivipõhine     sõltumatus rakendusliides     jooksul     muutmälust     tegemist     tõlkimise     koondamine     vahend case     sundida     täitmise     ainult     loogilise     skeem-kirjutamisel     join dokumentidel     tuum     pigem     sql-andmebaasisüsteem sql-andmebaasisüsteem     andmebaasisüsteem hajus     muudatuse     a hajus     asjade     normaliseerimine     lisapunkt     anomaalia primaarserveri     andmeid     andmesoo     klaster dokument     silotornid     andmebaasirakenduste     osade     meelde     lukustamisprotokoll     klassiskeem     kustutamine     reapõhised     kuuluvad     viiteid     serialiseerimine     uuringule     raamatuid     olemiga     sql-andmebaasisüsteem objekt-relatsiooniline     salvestusmudel oracle     sõltub     segment     collection     andmebaas tootja     väärtuseid     paigutamise     täitmisplaan andmebaasisüsteem     andmekogud relatsiooniline     päringud     omadus skeem     üldine     insert postgresql     vastava     replikeerimine füüsilisel     mitteföderatiivses     salvestusruumi     tagab     täitmisplaani     teadma     vajada     sisselogimine     tööna     suure     tööplaan andmemuudatuste     andmebaasihaldur     lihtsutamine merge     trimmis     paikneda     lause analüüsi     algoritm sparql     süsteem suurandmed     andmebaasisüsteem juurkataloog     detailimine     taastamise     läbi     paindmetoodika semantiline     t_ i     soft-state     skript     korporatiivne     nädalat     häälestamine     vajalikke     transaktsioon arvutite     leping parameeter     protseduurne kokkuvõttefunktsioon     nõuab     r-puu     arvutite     piirang päringus     koopia viiteajaga     täpselt     cypher võti-väärtus     licenses     püsisalvestamine     robot     ridade     tase     viitab     sügisel otseviide failis     laisk     mõelda     tehnoloogia     andmebaasisüsteem sql-andmebaasisüsteem     kvaliteet ligipääsetavus     tegelik     eesmärk ülesanne     andmebaasikeel     järjekorda     andmehoidla     mõistekaartidena     ajamasin oracle     määrangu     boonus     indeksid     versioonikontrolli     rollid krüptograafiline     eelkinnitamise     varundamine siin     skaleerimine     kolmefaasilise     lepingud varukoopia     sõlm     peeneteraline     rakendus     haldamiseks     pakett postgresql     valmib     panema     operatsioon lause     kaitse     toime     laiendatud     toimuda     sõltuvuse     semestri     atribuutide     funktsionaalne     hulgas     dubleerimine     andmed andmebaasisüsteem     vähene     konkurentsjuhtimine terviklikkus     andmebaasimasin     nutitelefonide     ummistus     lõpphindele     avaldub     plokk tabeliruum     põlvkonna     tüüp baastabel     andmebaasisüsteem transaktsioon     järel tupik     metoodikaarendus     järjestus teenus     tabeli     andmebaasikeel andmebaasisüsteem     lähteandmebaas konverteerimis-     avaneva     ekstent otsene     tööplaan repeatable     lahendamine replikeerimine     teisendamine andmebaasisüsteem     ridadele     tüüp integer     kodanikest     explain     rikutakse     et_eeutf     andmejärv olap     toimida     domeen oracle     keel rutiinide     lugemisoperatsioon partnerreplikeerimine     läbipaistev     domeenid     ühendamine tarkvarakeel     uue     kontroll analüüsi     räsiväärtused tõkestus     skeemiobjektide     kahekihiline     turvalisus füüsiline     põhimõtteliselt     räsifunktsioon     sessioon     tüüp ref     sisselogimist     ebaõnnestumine pessimistlik     analüüsimiseks     andmebaas oht     kanaarilinnu     kood oracle-case     muutuv     suund parameeter     kasuta     väljakutse juhtparameeter     plokk     koostatud     tingimuste     käideldavuse     suhtluse     veerg veerg     andmebaasikeel alamtüüp     transaktsioon kolmefaasilise     informatsiooni     link oracle     koondandmete     kasutada     turvalisus funktsiooni     makro     x-tee     andmetele     lüüs     sql nosql     table     serialiseeritav     refaktoreerimine arendusmetoodika     hajustransaktsioon     iseloomustab     aktiivne     kolmekihiline     proovi     piirang kaugprotseduuri     galli     eenterprise     tarkvara rea     sidumine     kiirendab     (uml)     ärivara     link föderatiivne     et     tõeline     distsipliin andmebaasi     samaaegset     võimsuse     arendusmetoodika konstrueerimine     lokaalseid     andmetega     krüptosüsteem     etapp/faas füüsiline     where     alates     omadused     andmebaasiobjekt andmebaasi     asünkroonne     kasutamist arendaja     /     sisendeid     keel märk     terviklik konverteerimis-     lõpus     column_name     võltsing     otsustussüsteemid     dünaamiline füüsilise     replikeerimine kanaarilinnu     lähteformaadis     salvestuspunkt andmebaaside     konkreetse     tähenduseta     taastada     keele     jaoks     kompositsiooniseos     tabelivormi     kujul     postgresql konstrueeritud     illegaalsed     sisaldub     andmemudel rakenduste     teenuste     /usr/local/apache/htdocs     seadusandlus plokiahela     hooletus turvameede     väljaspool     andmemudel rida     logi lukustamine     lisaks     arendusmetoodika suur     kommentaari     andmevakkades     migreerumine     jätkuvus     efekt     olekudiagramm     hinnang     masinõpe füüsiline     hooldamise     replikeerimine kuum     pesastatud     veerg row     teksti     andmed integratsiooni     andmekaubamaja     puutumatus turvameede     turvalisus sql-süstimine     tüüp objektorienteeritud     välistüüp     triger     koopia muudatuste     vastuvõtmist     tänav     asünkroonne ei     spetsifikatsioon     diagramm     pilv hetktõmmis     tekstimassiivi     tüüp meetod     arvuti graafidel     oracles     asukohapõhised     viimane     kuumvarusüsteem tilkumine     otseülekandena     parandamine andmevakk     tarkvara pesastatud     paar ajaseeriate     information_schema     ekstreemprogrammeerimine     taastamine enne     mille     ahead     plokk andmebaas     planeerija     tekkimine     andmeaitade     pikkusele     operatsiooni     versiooni     ennetamine euroopa     tagasi     programmis     lähe     undo/     praktikumi     vahel     laused teises     sisalduvate     tardmetoodika     käideldavus bitmap     generator     võltsimist     raamatu     mitmesse     unikaalskaneerimine     aste case     realiseerida     oleva     argument     properties     multiandmebaasisüsteem     baastabel viitade     süsteemiarendus     inspektsioon     sõltumatus     table_name where     koostööd     pl/sql     küsib     automaatkontroll     inimkasutajale     hetktõmmised kaugprotseduuri     loomist     mikroteenus integratsiooni     veergude     veebirakenduse     töötleb     mägimurrak     cap     kestvus     partitioning     variatsioon     mudel lähteandmebaas     sql-andmebaasisüsteem sql     deklareeritud     saada     turvalipikud plokiahela     avatekst     erineva     silotorn     väärtusi     kontrolli     kontrollitud     tegevused infosüsteem     filtri     käitusaegne     päringuna     tabelilukustus     eeldab     funktsioon füüsiline     otsing     täiendav     paralleeltöö     üldistusseos     optimeerimine nested     kuus     materjale     järjekorra     koopiana     ainult     hadoop sql     mikroteenuse     graafikaprotsessor     andmejärv andmebaasisüsteem     visiooni     oht turvarikke     arvestus     omadus andmebaas     vahetestideks     sekundis     gigabait     adaptiivne     ajatempel andmebaas     eksemplar protsess     andmebaas nõrkus     kontrollimatu     evolutsioneerumine oracle-case     volitatud     plokiaheldus sool     funktsioonil     varuandmebaas jätkuvus     pääsu     parandusi     kasutusmallmudel     eelnevalt     võtmine     standard     enne     operatsioon loogilise     analüüs     transportida     arvutivõrk tugevdus     hetkeaje     kasutamist     koopia primaarserveri     trigeri     ärireeglid     matching     lõpuks     andmeladu     suurandmed struktureeritud     allikast     genereerimine     isikuandmed isikuandmete     package     taastamist     kobar vertikaalne     autonoomne postgres_fdw     versioonid lukkude     tehakse     mitmekesiste     puhvertoiteallikas     käivitamiseks     probleem     argumendid     lausete     avatud-suletud     bitivektorite     konkurentsjuhtimine     logida     lihtsa     vaated     väle     järjekorras     normaalkuju     meenutada     teralisus     enterprise     veebirakendus     nupulevajutuse     dokumendis     külm     kinnitatakse     mõõdetakse     järjestikuline     asukoht     andmebaas järjestatud     oktoobrini     võrdõiguslikkuse     deklaratiivne     füüsiline     tähtpäring     säilmälu     ajakarbi     omandvara     faas lokaalne     korduste     teataks     laadimist     logimine veebirakendus     regioonide     (kontseptuaalse/loogilise/füüsilise     keerukam     täitmisplaan sisemise     --column-inserts     andmebaas andmeait     keerukus arendusmetoodika     process     kaalutlused tehniline     kasutatavat     kasutatavate     käikuandmine brin     haldur väärtus     lõhn andmebaasi     agregaat nosql     reaaltüüp     ujukomatüüp     küllalt     stiihiline     esitab     kogumi     lähenemine lintmäluseade     teooriatestid     veerupõhine     paindmetoodika kose     võimalusi     andmebaasirakendus     isolatsioonitase acidrain     projektsioon     kuidas     andmekvaliteedi     liides turvarike     võtab     andmevoodiagramm     kitsendus sql-domeen     tüüpiliselt     seoses     security     pakub     isikuandmete     käideldavus hajus     suhtlusosavus     leitud     üldmäärus     andmekogu rdf     migreerumine read     ligipääsu     turvaauk omanduslik     video     osalised     atribuudid     andmebaasisüsteemid     pilv ekstent     andmebaasikeel distinct     nädalas     keerukad     volitustõend     andmemudeli     klikivoo     teel objekt-relatsiooniline     ebaõnnestunud     äriteave     pidevkooste     tehnoloogia vaba     indeks-organiseeritud     bütsantslike     autentimisskeemi     transaktsioonile/     andmebaasikeel omaduste     regulaaravaldisele     operatsioon arendaja     arvutivõrk füüsiline     tunnelit kui     lisaülesanded     klasterdamine     eventual     vahemikskaneerimine     statistika hash     lihtsustavad     koordinaator     andmebaasiobjekt     heuristiline     griid     päis taustprotsess     leheküljele     konstruktor kollektsioonitüübi     operatsioon kogu     töötamise     välja     funktsioon parameeter     relatsiooniline     heuristika     hargsalvestus     laiuse     kaitsev     kiht andmebaasioperatsiooni     evolutsioneerumine paindmetoodika     kirjeldused)     täitmist     faas hajus     kaua     graaf graaf     päringutöötlus     kontrollfail     haavatavus     partnerluse     etapp/faas tabelite     oracle andmekäitluskeele     ülalt-alla     operaator postgresql     andmebaasisüsteem konteinerandmebaas     täiesti     andmefail indeksi     objekt-relatsioonilised     salasõna     üleminek     transaktsioon asünkroonne     salvestamisel     vastu     standard kasutaja-defineeritud     kinnitamise     taastamine     tee     vajalikud     erisus sql     analoogiaks     miinuspunktid     transaktsioonid dokument     draiveri     keskkond     määratud     poolt     põhiosa refaktoreerimine     andmevaka     kirjutada     katkiste     kontrollpunkt lukustamine     andmeait reaalaja     juhtimisotsused etl     kogemuse     lause andmebaasisüsteem     õigustega     paxose     sisalduvad     hoida     kasutatavaid     trilemma logipõhine     kannab     tilkumine andmesiire     lähenemiste     suhtes     vastaks     sql-andmebaasis     töötajate     projekt     mittevõimalikkuse     internet     andmebaasisüsteem kolmas     ajas     sõnumilühend     sharepoint     harjutamisel     väljalase infosüsteem     paariviisiline     pgapexis     koopia     täiendamine     võimekusega     praktikum     traditsiooniline     seos     tarkvarakeel     protsess     regressioontestimine     märkeruudu     mõningate     prügikastis     nõuandelukk andmemuudatuste     elimineerimise     taotlemine     endast     kasutama     polümorfism     andmebaasisüsteem tõeliselt     kuvada     plokiahel     kerckhoffsi     lindiseade     public     json/xml     andmebaas andmevakk     responsibility     võlg tehniline     omadust     accessi     protokoll kahefaasilise     litsentsi     andmebaasiga     teisene     ülekanne     peidetud     lingitud     otsused     terviklik     andmebaasisüsteem nosql     raamistik scaled     paigutatud     trükised     omadus andmete     operatsioon     ajalugu     maestro     vari-it arendusmetoodika     sõnumivahetus täielik     koodipunkt utf-     operatsioon optimeerimismoodul     olevast     põhjal     avaldis     kvaliteet     huvides     kasutatavad     andmetüüp sql     tabeliga     järjestus     sisaldama     kirjelduskeel     partnerlus     ebakorrektsed     kuues     täiendan     muutmälu loogiline     mõõt     komponentandmebaasisüsteem multiandmebaasisüsteem     probleem oracle     rationali     andmebaasisüsteem andmefail     ekraanivormil     järjekindlus     elemendid oracle     printsiip andmetega     poolikute     täitmisplaanid     põhjustada     varukoopia soe     slaidid     mahus relatsioonialgebra     disaini     lauseid     operaatorid/funktsioonid polyglot     andmesiire taastamine     conway     eelne     uni-id     protseduurid     lainedus postgresql     amet     võimaldab     avameelselt     kustutamine disaini     killustamine     tulemuseks     siseplatvormi     eelised     näiteprojekti     annab     regulaaravaldised     tehniline euroopa     andmeleke     olemuslik     selgitus     ärimudel fair     vahend objekt     kahefaasiline     klass     mälus klass     süsteemis     sisend-väljund plokk     teiste     tüüp sql     geomeetrilised     lehele     kättesaadavaks     liides parameeter     võlg mudeli     kirjeldus iteratiivne     kontrollimiseks     tehnoloogiatega     isolatsioonitase kahefaasiline     varuandmebaas b-puu     andmeelement jätkuvus     kellaaega     transaktsioonid     statistika andmebaasi     tulevane     volume robot     transaktsioon eksklusiivne     tuvasta     ärireeglite     framework     apache     hübriid     tõestatud     suurandmed     ennetavalt     kvaliteedi     tekitab     vahetulemus     koos     lahendustel     sisaldada     muutmisoperatsioon replikeerimine     andmeühenduse     keel deterministlik     ettevalmistusala baastabelid     arhitektuuridest     võiksid     sünkroonne     strateegia pl     oht andmete     privaatne     juhitav refaktoreerimine     saavad     režiim     postgresql_yhendus     kiirus     pilv kaheetapiline     operatsioonide     konstrueeritud     viga tugev     loenguvideod     relatsioonilise     maailmapildi     hajus sündmuste     treeningute     bukett     ristfunktsionaalnelaia     kõrguse     erinevasse     vaated objekt-relatsiooniline     sisend     etapp/     palun     lisab     dokument tippude     tekitada     silotornid tehniline     indeksid isejuhtiv     paikneb     failid sõnastikrünne     liiga     tekstiobjekt     lause vaadete     killustuse     pakktöötlus     ainekava     kehand alamandmebaas     formaalne     inmoni     vihje     agiilne     süsteemid     salvestuspunkt sql-andmebaasi     pruugi     objekt-relatsioonvastendus füüsiline     rünnak     pöördumise     kasutatud     kasutamisel     reegel rutiinid     segastrateegia     tehing     select     vaade java     vahetest     pealkirjade     nimega     taseme     ankurmodelleerimine     lause optimeerimismoodul     lause merge     rööptöötluse     express     ülekande     viitade     tüüp massiivipõhine     turvapoliitika hirmvara     väljapakutud     algoritm föderatiivne     hallata     kaasevolutsioon     konstruktor     küsida     andmebaasisüsteem kehand     heterogeensus