Kodulehed
[381] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2021)
pinned Kiirvalik Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik
Üldist
Materjalid Materjalide kataloogid
Vaated Erinevad väljavõtted kataloogides olevatest materjalidest. Alternatiivsed juurdepääsuteed materjalidele.
Isiklik Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Sõnapilv

Millest materjalides kirjutatakse? Mida suurem tekst, seda rohkemate materjalide metaandmetes on seda sõna kasutatud.

  mudelid     session_user     materjalidega     kirjeldus     siltide     office     tabelisse     koristajate     pl/pgsql     keskkonnas     kellaaega     vaatamiseks!     andmebaasiobjektid     silumine     järjestus teenus     kodanikest     võimaldab     express     koodiga     väle     korduste     sprindi     evolutsioneerumine uutele     andmebaasisüsteemi     pgadmin     intress test     kaasevolutsioon vesiagiilsus     riigi     tagantjärgi     muuta     siire     suund kohustuslik     parendamine     toime     lehekülje     võlg mudeli     nimede     tagasisidet     endast     failist     mugavalt     autorendi     kontseptuaalmudel     põhiobjekti     galli     järk arendusmetoodika     koosneb     rutiine     soovitab     lisapunktid     milline     lähenemise     tulemusena     strateegilise     õppeaasta     nendest     arendusprotsess     nõuded     excel     process     kuidas     postgresql_yhendus     korrutatav     spetsiifiliselt     aastal     kirjeldab     talletatud     jaoks     videod     modelleerimine     tunnus     kujutab     explain     andmebaasiobjektide     baastabelite     nimi mittevõimalik     ainekaart     loogikaavaldised     vahetest     mittevõimalikkuse     klassiskeem     developer     erinevaid     serveriks     elementaarteenusena     kattuvate     draiverid     rutiin mittevõimalik     kirjeldatud     tardmetoodika     veergude     linkide     identiteedi     nimega     tuvasta     kavandamisega     klass     kasutav     füüsilise     mudel situatsiooniline     iteratsioon korrutatav     register     haldussüsteem     määrangu     parameeter teenus     käivitamiseks     otstarbe     süsteem arhitektuuri     spetsifikatsiooni     valupõhine     aitab     nimetusi     puudumine tehniline     sqlcl     praktikumidesse     esmane     omada     kohandatav koodi     transaktsioon     kordamis     väärtust     phppgadmin     avaliku     lähtekood muster     vaated     läbiva     käivitada     eksam     eelneva     tabelivormi     valmib     osade     kohustuslikkuse     conway     rutiin     saavutada     programmeerimine     genereerimine     märkeruudu     koodide     mikroteenused     tehtud     atribuutide     kasutab     seosetüüpide     andmemudeli     through     tulla     hindamispõhimõtted     serverile     olemi     võimalikult     tootmise     skeemitu     execution     kuupäevad     kaupa     peidetud     vahetestid     mudeli     eestikeelseks     etapp     avaneva     schema     kasutamine     poolne     miinused     aktiivsuspunktid     dbms_outputput_line     etapis     iseseisva     kaar     omaduse     staatilisi     arendusmetoodika andmebaasi     autentimisskeemi     esmatutvus     küsimus     sisaldama     lõhn hooldamine     powerpoint     võlg paindmetoodika     standardid tehing     raamistik scaled     andmebaasioperatsioon äriprotsess     paindmetoodika kose     vaadata     paindmetoodika     võlg tehniline     pealkirjade     platvorm iteratsioon     lõhn rational     veebiteenus register     semantiline     platvormidele     semestri     statistics     olemitüüpide     mudelis     üleminek     serveril     sul     kirjeldamiseks     keerukus paindmetoodika     eelised     andmetega     parooliga     põhivormis     avalik     muudatuse     harjutamine     artefakt     lisamine     algversiooni     strateegia     põhimõtetest     ekraanivormil     järjekorra     üldiselt     andmebaasis     otseülekanne     loenguvideo     keele     lehel     päringuna     tekitab     tegevused infosüsteem     lihtsustatud     vaja     kirjutatakse     mõelda     avalduda     täitmisplaanid     viide     leidmine     tabelite     rakendatakse     taastamine     maksimeeri     kontrollimatu     näiteprojekt     palun     koondandmete     dokumentatsioon     ülalt-alla     kellaaja     kaasevolutsioon     ühest     kodeerimise     videotes     järgimine     serverisse     aidata     päringu     lahendus     võimalik     kordamisküsimused     plokis     testid     virtuaalsete     prototüüpimine     nendele     dokumendis     draiver     sügisel otseviide failis     nuppude     lõpphinne     lõhn andmebaasi     milliseid     andmete     evolutsioneerumine oracle-case     siirde     süsteem koodi     õigused     valima     evolutsiooniline     protseduuri     kood oracle-case     hindamisjuhend     oleks     kalendrina     sisseloginud     testimispõhine     kasutama     koodidele     agiilne     koostatud     palju     stiil iteratiivne     kordamine     tabel     teate     alter     näited     sügissemestril     mudel skaleeritav     valmis     release     server     põhimõtteliselt     loengu     tähtajad     täitmisplaan     arendamine     aruande     järk lõppkasutaja     secure     lindistus     viidatud     profiiliga     nähtavaks     kaupade     muster tehniline     collection     programmis     register parameeter     täpitähti     abiinfo     sakkide     tulevikuks     evolutsioon     demonstreerib     paindmetoodika rational     üldine     kirjeldused)     nutitelefon     näidatakse     nupule     rakendamine     kontrolli     e-pood     teemasid     funktsioon     apexis     deklaratiivsete     väldib     arenduse     vastavaid     pühendatud     kasutamise     pgcrypto     (uml)     evolutsioneerumine algatamine     printsiip     loomine     komplekt     konstrueerimine     sotsiaalne     treeningute     vormis     võlg normaliseeritud     andmeühenduse     elementide     testideks     oleva     järjestus     andmebaasirakenduste     lõhn definition     nädal     eelnevalt     kasutades     kommentaari     avatud-suletud     suletud     ehitamise     client     tehis integratsiooni     süsteemiarendus     sisaldab     väljale     juhitav     paindmetoodika andmebaasisüsteem     eduvpn     teabe     access     vajalik     aruandesse     protseduurid     hindamine     normaliseeritud     serveris     stiilis     unified     olemiga     +     tehis testimine     andmebaas     mudel sotsiaalne     väljund     läbi     aadress     osa järk     shelli     mingi     informatsiooni     viiteid     dokument     sql-andmebaasis     viivitamine     vaatamine     ühine     järjestus andmebaasiserveris     vajalikud     iteratsioon liidetav     lõpuks     kontseptuaalse     logimine tehniline     diagrammid     tehingute     välja     elutsükkel operatsiooni     hallata     hüpikakna     süsteem tehniline     mikroteenus     andmebaasid     väljakutse     tegemine;     fragment     õppeaine     arvestus     sisestusväljadega     olekumasinaskeem     graafiku     parooli     programmi     meiliaadressi     keerukus arendusmetoodika     paketid     aasta     vaate     salvestamine     katkestamine     avaldised     liidetav     sellel     võlg mudel     autentimine     sünonüüm     võimalikest     saamise     koostada     teataks     baastabel     aluseks     tõeline     epood     kursuse     hüperlingi     detailandmete     paremini     vari-it arendusmetoodika     vormile     avameelselt     selles siin     stereotüüp     architect     navigeerimiseks     serveriga     süsteem     saaks     valdkonnamudel     paremaks     päringul     järk etapp     teatevahetus     tehing     lähe     query     tööna     temaga     visiooni     edastada     tuleb     lähenemiste     andmetüüp andmebaasioperatsioon     lausete     mõistekaartid     revoke     töövahendid kogutavate     rakenduses     fillfactor     järgib     demokratiseerumine     koristajaga     vaadete     etappidega     samuti     kontrollnimekiri     allsüsteem     metoodika ekstreem-     tuvastamine     lehele     konkreetse     lisatest     parandamine     funktsioon tehing     sisendiks     muster     andmebaasi     terminaliprogrammi     arendamiseks     kontroll     demokratiseerumine lõppkasutaja     report     erinevates     klient     peitmine;     create     arendus semantiline     mõningate     taaskasutatav     arhitektuurilise     ülesanne     nb!     vajaduseta     veebirakendus     puudub     regex     olemi-suhte     monumentaalne     teiste     juhitud     üldise     merge     töökoha     alternatiivid     arenduskeskkond detailimine     evolutsioneerimine rational     näiteprojekti     kasutajaliides     nõudeid     alamprojektidega     rollid andmetega     rüsinameister     seotud     harjutus     tooteomanik     arhitektuur     algatamine     loengud     migreerimine     kirjeldava     trigger     nähtav     mitut     näites     leivaraja     situatsiooniline     manuaal     loogiline     rational     check     enterprise     füüsiline     aruanne     unifitseeritud     function     meetod     edasiarendamist     tehniliste     timmitud     projekt     lahendamiseks     mudel     uuringule     päringut     grant     tutvustus     lühidalt     lihtsustab     formaadi     domeen     service     klassifikaatori     filtri     kauboi     konstrueerimise     probleemid     kiht     ärireeglid     kirjas     ühtlasi     põhineva     loeng     väljaspool     leping     kitsendused     sisselogimine     taotlemise     metoodika iteratsioon     mõeldud     andmeid     promptist     vaatel     loogilise     kasutatud     esitamise     oraclest     openssh     draiveri     esimesed     hilisemaks     serveritu     räsiväärtuseid     sissejuhatus     arendusmetoodika situatsiooniline     kohustuslikkus mittevõimalik     mitme     mille     videoloengud     arendus     tahtlik antimuster     viitele     kasutusjuhtude     põhjal     autotrace     küsimine     samal     praktikumide     vajadusega     arendusmetoodika konstrueerimine     tegelikult     trükised     põhjaliku     kood     süsteemiarenduse     mudel scrum     eelduseks     iteratiivne     table     kirjeldus iteratiivne     vastaks     objekt-relatsioonvastendus     pg_dump     minimeeri     loomise     transaktsioon teenus     kirjutamise     süsteemi     laiendatud     tähistatud     metoodika     mõisted     valida     portfelliteooria     filtreerimine     teema     antimuster tehniline     taotlemine     reegel     realiseeritud     koos     lõhn koodigeneraator     litsents     mitte     backend     teksti     salvestus     laadimine     rakendus     iseloomustab     esimese     vaatamiseks     lõpus     protsess     esitatava     koondhinne     vahend     skeemis     täiendav     räägin     kui     suund põhiobjekt     jooksul     alt-üles     teooriatest     arendusmetoodikate     pl/sql     põhiosa refaktoreerimine     evolutsioneerimine     inkrementaalne     interaktiivse     peaks     struktuur operatsioon     vastab     lindistuste     oskused vesiagiilsus     kirjeldamine     kitsendus     kahekihiline     pidevkooste     liitboksi     evolutsioneerumine siire     ülikooli     -bitist     haldamise     trigeri     automaatkontroll     õppejõu     muudatused     winscp     koskstiil     miinuspunktid     kasutada     tabelid     täiendused/parandused     oracle     täpselt     praktikumides     raiskamine     sisust     kose     liides     autode     kohtades     hindamissüsteemi     soovi     erinevate     ristfunktsionaalnelaia     mudel arendusmetoodika     väljakutse juhtparameeter     kaalutlused tehniline     distsipliin disciplined     punasega     raksendab     mudeliprofiil     otseülekandena     olevast     kasutajale     pärandsüsteem     andmesõnastik     tuleks     graafik     platvorm andmebaasi     leiate     teooriatestid     terviksüsteem     /     x-tee     microsoft     pakub     postgresqlist     selgitus     nende     agiilne     äriarhitektuur     järgi     nägema     arhitektuuridest     veebirakenduse     e-poe     andmevoodiagramm     maksimaalsele     spordiklubi     punktid     seisundidiagramm     häälestamine     liiasus koodigeneraator     leheküljele     töötamiseks     avamine     versiooni     põhiobjekt integratsiooni     olevate     võlg koodigeneraator     kontseptuaalne     logimine     hooldamist     vajab     rakendamisest     üks-mitmele     näidata     milles     loomist     metoodikaarendus     arendusmetoodika lõppkasutaja     sisalduvate     olema     pöördub     selleks     vastavate     ajakava     andmemudel     triger     eneseanalüüsi     silotornid tehniline     praktikumide     varukoopia     ühendus     agile     triptühhoonia     olekudiagramm     andmebaasisüsteemide     rutiine operatsioon     suund võimalik     tootejuht     efekt kose     töökiiruse     suund parameeter     võimalust     teooria     avanenud     tehis arhitektuuri     juhitav refaktoreerimine     kasutamiseks     @ttuee     pgapex     refaktoreerimine arendusmetoodika     andmed     kõikide     kasutuslugu     veerg     võlg     dokumentatsiooni     mõistekaartidena     kogumine     tabeli     kohta     tulemus     järjestikulisi     ametlik     arendusmetoodika suur     refaktoreerimine refaktoreerimine     selles     kasutatakse     algoritmi     näiteks     laused     hooldamise     ärireeglitest     järgida     akna     teams     andmebaasiga     lipuke     varundamine     viimane     küsimused     taaskasutatavad     teistes     application     tõlkimise     (kontseptuaalse/loogilise/füüsilise     tehis andmebaasi     hindamismudel     andmebaasist     ekstreemprogrammeerimine     vari-it     ja     rakenduse     kohustuslikkus väljund     ainult     integratsiooni     vähese     lisaülesanded     paindmetoodika puhas     väärtuse     vastuvõtuaegade     lõppkasutaja     etapp migreerimine     variant     accessis     seda     diagramm     järk iteratsioon     pruugi     rohkem     lubatud     disaini     kõigist     nädala     võlg andmebaasi     arendusmetoodika     ärireegel     porti     lõhn tehniline     andmebaasiserveris     vaade     vormid     väljastatud     nimekirjavormis     kõigi     postgresql     sprint     regulaaravaldis     hüpikakende     domain     printsiip andmetega     kuupäeva     pikkusele     ei     suuremaks     loenguvideod     arvutis     saadi     slaidikomplekt     mitmest     litsentsi     kuuluvate     information_schema     kasutage     teisest     kolmekihiline     paindmetoodika evolutsioneerumine     väljalase infosüsteem     lisada     nosql     ühtlustamine     psqli     harjutused     mõistekaart     probleeme     asemel     tegemine     evolutsioneerumine paindmetoodika     lehekülgede     regulaaravaldised     vältida     spetsifikatsioon     kustutamine     lindistused     video     upsert     loogikavaldis     täitmisplaani     pidevintegratsioon     nimekirja     mahuga     ärilised     modelleerimiskeel     põhinev     viisil     accessi     kontrollimiseks     kasutajanimed/paroolid     läbimise     indeksid     praktikum     kasutatavate     valiku     sys_context     muudab     indeks     failis     vähendada     faili     võlg lähtekood     arendajatele     apexttuee     operatsioon operatsioon     praktikad monumentaalne     asukohale     andmekirjelduskeele     eksportimine     slaidid     täiendamine     kiht andmebaasioperatsiooni     lindile     avaldist     virtuaalne     operatsiooni     harjutada     jagatud     tabeleid     tuleneda     näide     master/detail     tingib     baastabelid     praktikumid     tekib     ekraanivormi     sügisel     sql-andmebaas     käesoleval     jagab     funktsionaalne     rutiine parameeter     õigus     skeemi     semestril     töövihik     nutitelefonide     kosk-mudel     lisaks     täitmist     ülemineku     tähtaeg     etappide     vajutamine     õpetamise     hõbekuul     linkimine     kirjeldatakse     salvestused     ärireeglite     iseseisev     putty     skeemiobjektide     veeru     loodud     ainekava     analüüsi     klassidiagramm     käsitles loenguid     tulemuseks     nupulevajutuse     ühenduse     õnnestumisest     distsipliin andmebaasi     värskendamine     pakett     tehniline     näitega     nimekirjavormi     sisaldava     juurdepääsu     funktsiooni     osa arendusmetoodika     koristaja     iteratsioon     täpsustamine/parandamine     vesiagiilsus     (olemi-suhte     detailimine     tehis tahtlik     keeles     terviksüsteem paindmetoodika     järk infosüsteem     kodeerimine     index     lokaalseid     võimalus     selle     kohandatud     tehised arendusmetoodikate     lihtsa     avamisel     realiseerida     klient-server     example     vormi     tekitada     täiesti     detailanalüüsi     järjestus mittekohustuslik     sellise     protseduur     mitmes     muutmine     esialgse     hindamismudeli     teemaks     kaudu     näitel     integreerimine     ettevõtte     analyze     definitsioone     nädalat     lahenduste     raamistik     pädevusala     kontekstis     skaleeritav     tarkvara     refaktoreerimine     enamik     tegemiseks     osa migreerimine     rationali     fragmendid funktsionaalsuse     vaikimisi     installeeritud     koristamisi     käigus     praktikad infosüsteem     rakendab     muutmine;     läbipõlemise     lisapunktide     sql*plus     delivery     comment     domeenid     operatsioon sisend/     käesolev     regiooni     haldamiseks     disain     makrod     infosüsteemi     importimine     andmebaasioperatsiooni     ehitamine     loengute     siseplatvormi     põhjus     framework     arendamise     väljade     kasutaja     sealhulgas     modernne     andmebaasisüsteemis     täielik     annotatsioon     stiil etapp     parameeter sisend     serverilt     sidumine     lindilt     tehis     seadus     spiraalmudel     kitsenduste     lingitud     leping parameeter     andmebaaside     sharepoint     olete     blokeeritud     domeenimudel     videoloeng     saavad     väärtusi     rakendusse     workshopi     leida     räägita     keerukus     käivitamine     osa)     peatükist     süsteemide     statistika     sobiva     kohustuslikkus tehing     puhas     transfer     tuvastamiseks     koristamiste     põhiobjekitde     tegemist     koodi     funktsioonid     arhitektuuri     evolutsioneerimine infosüsteem     stiil refaktoreerimine     arenduskeskkond     kogemuse     regioonide     slaidide     kasutatavat     arendajad     indeksite     märkmeleht     windows     ajakarbi     localtimestamp     uni-id     avaldub     kasutajad     silotorn     struktuuri     määrab     lahusus komplekt     korral     ühele     paindmetoodika semantiline     väljundiks